لیست قیمت محصولات مرک (2)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه

1013420500 | LEVINE-EMB-AGAR FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF E.COLI AND ENTEROBACTER | 500 | G | 469.48 | 1013420500
1013470500 | EMB AGAR FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF PATHOGENIC ENTEROBACTERIACEAE | 500 | G | 417.45 | 1013470500
1013500010 | LEISHMAN'S EOSINE METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 10 | G | 131.89 | 1013500010
1013520025 | MAY-GRUENWALD'S EOSIN METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 25 | G | 206.91 | 1013520025
1013520100 | MAY-GRUENWALD'S EOSIN METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 100 | G | 516.67 | 1013520100
1013590250 | MIXED INDICATOR 4.5 ACC. TO MORTIMER | 250 | ML | 133.10 | 1013590250
1013680025 | BRILLIANT CRESYL BLUE ZINC CHLORIDE DOUBLE SALT FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 745.36 | 1013680025
1013690025 | NEUTRAL RED (C.I. 50040) INDICATOR AND FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 297.66 | 1013690025
1013690100 | NEUTRAL RED (C.I. 50040) INDICATOR AND FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 1041.81 | 1013690100
1013740025 | BRILLIANT GREEN (HYDROGEN SULFATE) (C.I. 42040) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 123.42 | 1013740025
1013760025 | NEUTRAL RED (C.I. 50040) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 413.82 | 1013760025
1013779035 | AMMONIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 70% (ABOUT 60% THIOGLYCOLIC ACID) | 35 | KG | 1425.38 | 1013779035
1013830100 | WRIGHT'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 58.08 | 1013830100
1013830500 | WRIGHT'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1013830500
1013832500 | WRIGHT'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 295.24 | 1013832500
1013840100 | BRILLIANT CRESYL BLUE SOLUTION FOR THE STAINING OF RETICULOCYTES AND TRICHOMONADS FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 88.33 | 1013840100
1013980025 | MALACHITE GREEN OXALATE (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY AND FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 99.22 | 1013980025
1013980100 | MALACHITE GREEN OXALATE (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY AND FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 148.83 | 1013980100
1013981000 | MALACHITE GREEN OXALATE (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY AND FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 1792.01 | 1013981000
1014060500 | VRB AGAR VIOLET RED BILE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 157.30 | 1014060500
1014065000 | VRB AGAR VIOLET RED BILE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4278.56 | 1014065000
1014080025 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 105.27 | 1014080025
1014080100 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 341.22 | 1014080100
1014081000 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 1314.06 | 1014081000
1014240100 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 58.08 | 1014240100
1014240500 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1014240500
1014241000 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 1 | L | 176.66 | 1014241000
1014242500 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 295.24 | 1014242500
1014249025 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 25 | L | 1973.51 | 1014249025
1014400050 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 319.44 | 1014400050
1014680010 | ANTHRONE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | G | 216.59 | 1014680010
1014870005 | ORACET BLUE 2R (C.I. 61110) INDICATOR FOR TITRATION IN NON-AQUEOUS SOLVENTS REAG. PH EUR | 5 | G | 123.42 | 1014870005
1014920100 | L(+)-ARABINOSE FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 560.23 | 1014920100
1015020100 | SILVER GRANULES ABOUT 1-4 MM (AG) PATINAL | 100 | G | 12342.00 | 1015020100
1015060010 | SILVER WOOL FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 10 | G | 369.05 | 1015060010
1015090025 | SILVER SULFATE GR FOR ANALYSIS ACS | 25 | G | 488.84 | 1015090025
1015090100 | SILVER SULFATE GR FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 1598.41 | 1015090100
1015100050 | SILVER NITRATE CRYST. EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 50 | G | 727.21 | 1015100050
1015100250 | SILVER NITRATE CRYST. EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 250 | G | 2780.58 | 1015100250
1015101000 | SILVER NITRATE CRYST. EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 8064.65 | 1015101000
1015120025 | SILVER NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | G | 481.58 | 1015120025
1015120100 | SILVER NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 1156.76 | 1015120100
1015120250 | SILVER NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 2774.53 | 1015120250
1015121000 | SILVER NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 7710.12 | 1015121000
1015131001 | HYDROFLUORIC ACID 48% ULTRAPUR | 1 | KG | 2427.26 | 1015131001
1015140250 | HYDROCHLORIC ACID 30% ULTRAPUR | 250 | ML | 978.89 | 1015140250
1015140500 | HYDROCHLORIC ACID 30% ULTRAPUR | 500 | ML | 1282.60 | 1015140500
1015141000 | HYDROCHLORIC ACID 30% ULTRAPUR | 1 | L | 2174.37 | 1015141000
1015150005 | SILVER DIETHYLDITHIOCARBAMATE FOR ANALYSIS (REAGENT FOR ARSENIC AND ANTIMONY) ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 245.63 | 1015150005
1015160250 | SULFURIC ACID 96% ULTRAPUR | 250 | ML | 1179.75 | 1015160250
1015171000 | SILVER SULFATE SOLUTION 10 G/L IN SULFURIC ACID (D = 1.84 G/ML) FOR COD DETERMINATION | 1 | L | 245.63 | 1015171000
1015172500 | SILVER SULFATE SOLUTION 10 G/L IN SULFURIC ACID (D = 1.84 G/ML) FOR COD DETERMINATION | 2.5 | L | 595.32 | 1015172500
1015180250 | NITRIC ACID 60% ULTRAPUR | 250 | ML | 1144.66 | 1015180250
1015180500 | NITRIC ACID 60% ULTRAPUR | 500 | ML | 1504.03 | 1015180500
1015181000 | NITRIC ACID 60% ULTRAPUR | 1 | L | 2545.84 | 1015181000
1015340050 | SILVER SULFATE EXTRA PURE | 50 | G | 726.00 | 1015340050
1015340250 | SILVER SULFATE EXTRA PURE | 250 | G | 3118.17 | 1015340250
1015361000 | SILVER PROTEIN MILD (19-23% AG) BPC 1968 | 1 | KG | 3698.97 | 1015361000
1015410010 | BROMOCRESOL GREEN SODIUM SALT INDICATOR WATER-SOLUBLE ACS | 10 | G | 429.55 | 1015410010
1015420100 | L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 122.21 | 1015420100
1015421000 | L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 938.96 | 1015421000
1015429010 | L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 687.28 | 1015429010
1015430050 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 98.01 | 1015430050
1015430250 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 344.85 | 1015430250
1015431000 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 966.79 | 1015431000
1015439010 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 744.15 | 1015439010
1015441000 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 1059.96 | 1015441000
1015445000 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 4241.05 | 1015445000
1015449010 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 10 | KG | 7275.73 | 1015449010
1015460100 | N,N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS, SPECIAL GRADE FOR MOLECULAR BIOLOGY | 100 | G | 392.04 | 1015460100
1015530001 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 1.41 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C=0.01 MOL/L) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1015530001
1015540001 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 12.8 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE MATERIAL ... (C=0.1 MOL/L) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1015540001
1015570500 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 0.147 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C=0.001 MOL/L) CERTIPUR | 500 | ML | 492.47 | 1015570500
1015620003 | ABSORPTION TUBE FOR CO2 (SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT) | 1 | ST | 481.58 | 1015620003
1015640250 | SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT GRANULATED ABOUT 1.6-3 MM, FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 250 | G | 234.74 | 1015640250
1015641000 | SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT GRANULATED ABOUT 1.6-3 MM, FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 1 | KG | 588.06 | 1015641000
1015651000 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | KG | 1138.61 | 1015651000
1015655000 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 5 | KG | 4539.92 | 1015655000
1015659010 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 10 | KG | 8121.52 | 1015659010
1015660100 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 153.67 | 1015660100
1015661000 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1064.80 | 1015661000
1015669010 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1043.02 | 1015669010
1015670250 | SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT GRANULATED ABOUT 0.8-1.6 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 250 | G | 235.95 | 1015670250
1015671000 | SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT GRANULATED ABOUT 0.8-1.6 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 1 | KG | 591.69 | 1015671000
1015681000 | CHEMIZORBGRANULES ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 1 | KG | 96.80 | 1015681000
1015685000 | CHEMIZORBGRANULES ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 5 | KG | 341.22 | 1015685000
1015689020 | CHEMIZORBGRANULES ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 20 | KG | 603.79 | 1015689020
1015689021 | CHEMIZORBGRANULES ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 20 | KG | 860.31 | 1015689021
1015690001 | CHEMIZORBHG REAGENTS REFILL PACK FOR CAT. NO. 1.12576.0001 | 1 | ST | 523.93 | 1015690001
1015741000 | SILVER SULFATE SOLUTION 80 G/L IN SULFURIC ACID FOR COD DETERMINATION ACC. TO DIN 38409-H 43-1 | 1 | L | 1038.18 | 1015741000
1015820001 | TETRACHLOROAURIC(III) ACID TRIHYDRATE 99.5% FOR ANALYSIS  | 1 | G | 1128.93 | 1015820001
1015820005 | TETRACHLOROAURIC(III) ACID TRIHYDRATE 99.5% FOR ANALYSIS  | 5 | G | 4520.56 | 1015820005
1015860001 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 0.147 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C = 0.001 MOL/L) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1015860001
1015871000 | L-ARGININE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 918.39 | 1015871000
1015879010 | L-ARGININE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 6598.13 | 1015879010
1015900500 | AZIDE DEXTROSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 354.53 | 1015900500
1015911000 | CHEMIZORBHF ABSORBENT AND NEUTRALIZER FOR SPILLED HYDROFLUORIC ACID, WITH INDICATOR | 1 | KG | 422.29 | 1015911000
1015952000 | CHEMIZORBH+ ABSORBENT AND NEUTRALIZER FOR SPILLED ACIDS, WITH INDICATOR | 2 | KG | 619.52 | 1015952000
1015959010 | CHEMIZORBH+ ABSORBENT AND NEUTRALIZER FOR SPILLED ACIDS, WITH INDICATOR | 10 | KG | 1827.10 | 1015959010
1015961000 | CHEMIZORBOH- ABSORBENT AND NEUTRALIZER FOR SPILLED ALKALIS, WITH INDICATOR | 1 | KG | 216.59 | 1015961000
1015970001 | TB-FLUOR PHENOL-FREE STAINING KIT FOR THE ACID-FAST SMEAR EXAMINATION WITH FLUORESCENCE MICROSCOPY | 1 | ST | 738.10 | 1015970001
1015990025 | 4-BROMOANILINE GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 1341.89 | 1015990025
1015990100 | 4-BROMOANILINE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 5447.42 | 1015990100
1016000100 | ALUMINIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (ALF3) PATINAL | 100 | G | 788.92 | 1016000100
1016001000 | ALUMINIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (ALF3) PATINAL | 1 | KG | 4598.00 | 1016001000
1016010100 | YTTERBIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1.6 MM (YBF3) PATINAL | 100 | G | 1033.34 | 1016010100
1016011000 | YTTERBIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1.6 MM (YBF3) PATINAL | 1 | KG | 5445.00 | 1016011000
1016030001 | GRAM-COLOR MODIFIED (PHENOL-FREE) STAINING KIT FOR GRAM STAINING METHOD ON BACTERIOLOGICAL SMEARS | 1 | ST | 480.37 | 1016030001
1016110001 | ANAEROCULT A MINI GAS GENERATOR SYSTEM FOR THE INCUBATION OF ONE TO FOUR PETRI DISHES IN AN ANAEROBIC ... | 1 | ST | 245.63 | 1016110001
1016131000 | AGAR-AGAR ULTRAPURE, GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 2055.79 | 1016131000
1016141000 | AGAR-AGAR GRANULATED, PURIFIED AND FREE FROM INHIBITORS FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 458.59 | 1016141000
1016145000 | AGAR-AGAR GRANULATED, PURIFIED AND FREE FROM INHIBITORS FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 9774.38 | 1016145000
1016151000 | AGAR EXTRA PURE, FINE POWDER PH EUR,BP | 1 | KG | 682.44 | 1016151000
1016159025 | AGAR EXTRA PURE, FINE POWDER PH EUR,BP | 25 | KG | 9531.17 | 1016159025
1016170500 | BRYANT BURKEY BROTH WITH RESAZURIN AND LACTATE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 364.21 | 1016170500
1016210500 | STANDARD COUNT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 523.93 | 1016210500
1016290500 | TERRIFIC BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 248.05 | 1016290500
1016320001 | MONOCHLORAMINE TEST 0.050 - 10.00 MG/L CL2 0.036 - 7.25 MG/L NH2CL 0.010 - 1.96 MG/L ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 588.06 | 1016320001
1016380500 | BROLACIN AGAR (C.L.E.D. AGAR) FOR THE ENUMERATION, ISOLATION AND PRELIMINARY IDENTIFICATION OF ... | 500 | G | 492.47 | 1016380500
1016410001 | CONGO RED STAINING KIT KIT FOR DETECTION OF AMYLOID ACC. TO HIGHMAN | 1 | ST | 433.18 | 1016410001
1016420100 | MAGPREP TIO2 PARTICLES | 0.1 | ML | 354.53 | 1016420100
1016421000 | MAGPREP TIO2 PARTICLES | 1 | ML | 1381.82 | 1016421000
1016440001 | MAGPREP SILICA MS | 1 | ML | 1815.00 | 1016440001
1016440005 | MAGPREP SILICA MS | 5 | ML | 3146.00 | 1016440005
1016451000 | BUFFER SOLUTION (DI-SODIUM TETRABORATE), TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.22 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 159.72 | 1016451000
1016460001 | PAS STAINING KIT FOR DETECTION OF ALDEHYDE AND MUCOSUBSTANCES | 1 | ST | 303.71 | 1016460001
1016470500 | ALCIAN BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 295.24 | 1016470500
1016510025 | BROMELAIN (FROM PINEAPPLES) 2 MANSON U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 79.86 | 1016510025
1016511000 | BROMELAIN (FROM PINEAPPLES) 2 MANSON U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2060.63 | 1016511000
1016540001 | BENZONASE PURITY GRADE II (>90%) FOR BIOTECHNOLOGY | 1 | ST | 2136.86 | 1016540001
1016560001 | BENZONASE PURITY GRADE II (>90%) FOR BIOTECHNOLOGY | 1 | ST | 6936.93 | 1016560001
1016621000 | AMMONIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 59% (ABOUT 50% THIOGLYCOLIC ACID) | 1 | L | 448.91 | 1016621000
1016629035 | AMMONIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 59% (ABOUT 50% THIOGLYCOLIC ACID) | 35 | KG | 1242.67 | 1016629035
1016750010 | BENZONASE TECHNICAL GRADE 5 MIO. UNITS/VIAL | 1 | ST | 17370.76 | 1016750010
1016810001 | BENZONASE ELISA KIT II FOR THE IMMUNOLOGICAL DETECTION OF BENZONASE | 1 | ST | 9136.71 | 1016810001
1016870100 | CANADA BALSAM GLASS-HARD OPTICALLY PURE | 100 | G | 798.60 | 1016870100
1016910025 | CANADA BALSAM FOR MICROSCOPY | 25 | ML | 169.40 | 1016910025
1016910100 | CANADA BALSAM FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 563.86 | 1016910100
1016921000 | 1-CHLOROBUTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 398.09 | 1016921000
1016950001 | BENZONASESUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | ST | 2666.84 | 1016950001
1016970001 | BENZONASE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 1 | ST | 8741.04 | 1016970001
1016970010 | BENZONASE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 1 | ST | 54257.61 | 1016970010
1017001000 | L-ALANINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1516.13 | 1017001000
1017009010 | L-ALANINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 11956.01 | 1017009010
1017010005 | N6-BENZYLADENINE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 260.15 | 1017010005
1017010025 | N6-BENZYLADENINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 1061.17 | 1017010025
1017040500 | BARIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 392.04 | 1017040500
1017059050 | BARIUM FLUORIDE OPTIPUR | 50 | KG | 10164.00 | 1017059050
1017111000 | BARIUM CARBONATE TECHNIPUR(TM) | 1 | KG | 220.22 | 1017111000
1017119050 | BARIUM CARBONATE TECHNIPUR(TM) | 50 | KG | 6881.27 | 1017119050
1017140250 | BARIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 198.44 | 1017140250
1017141000 | BARIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 497.31 | 1017141000
1017160050 | BARIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 417.45 | 1017160050
1017160500 | BARIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 2174.37 | 1017160500
1017171000 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 134.31 | 1017171000
1017179050 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 4389.88 | 1017179050
1017190500 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 108.90 | 1017190500
1017191000 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 168.19 | 1017191000
1017195000 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 591.69 | 1017195000
1017199050 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5490.98 | 1017199050
1017220050 | BARIUM FLUORIDE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 513.04 | 1017220050
1017281000 | OSTEOSOFT MILD DECALCIFIER-SOLUTION FOR HISTOLOGY | 1 | L | 145.20 | 1017281000
1017290500 | BARIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 200.86 | 1017290500
1017299050 | BARIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 50 | KG | 14129.17 | 1017299050
1017351000 | BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 364.21 | 1017351000
1017361000 | OSTEOMOLL RAPID DECALCIFIER-SOLUTION FOR HISTOLOGY | 1 | L | 145.20 | 1017361000
1017370500 | BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 176.66 | 1017370500
1017380250 | BARIUM PERCHLORATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 250 | G | 528.77 | 1017380250
1017381000 | BARIUM PERCHLORATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1654.07 | 1017381000
1017390001 | MANGANESE TEST 0.005 - 2.00 MG/L MN SPECTROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1017390001
1017401000 | BARIUM PEROXIDE ANHYDROUS HEAVY | 1 | KG | 704.22 | 1017401000
1017409050 | BARIUM PEROXIDE ANHYDROUS HEAVY | 50 | KG | 22572.55 | 1017409050
1017440001 | PH CELL TEST PH 6.4 - 8.8 SPECTROQUANT | 1 | ST | 267.41 | 1017440001
1017450001 | CADMIUM TEST 0.002 - 0.500 MG/L CD SPECTROQUANT | 1 | ST | 476.74 | 1017450001
1017460001 | SULFITE TEST 1.0 - 60.0 MG/L SO32- 0.8 - 48.0 MG/L SO2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 485.21 | 1017460001
1017470001 | ARSENIC TEST 0.001 - 0.100 MG/L AS SPECTROQUANT | 1 | ST | 1001.88 | 1017470001
1017480250 | BARIUM SULFATE FOR WHITE STANDARD DIN 5033 | 250 | G | 1479.83 | 1017480250
1017505000 | BARIUM SULFATE EXTRA PURE FOR X-RAY DIAGNOSIS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 367.84 | 1017505000
1017509025 | BARIUM SULFATE EXTRA PURE FOR X-RAY DIAGNOSIS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1115.62 | 1017509025
1017509050 | BARIUM SULFATE EXTRA PURE FOR X-RAY DIAGNOSIS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 1945.68 | 1017509050
1017580001 | ACID CAPACITY CELL TEST TO PH 4.3  (TOTAL ALKALINITY) SPECTROQUANT | 1 | ST | 448.91 | 1017580001
1017590100 | NIOBIUM(V) OXIDE GRANULES ABOUT  1-4 MM (NB2O5) PATINAL | 100 | G | 605.00 | 1017590100
1017591000 | NIOBIUM(V) OXIDE GRANULES ABOUT  1-4 MM (NB2O5) PATINAL | 1 | KG | 4680.28 | 1017591000
1017630001 | VOLATILE ORGANIC ACIDS CELL TEST 50 - 3000 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 551.76 | 1017630001
1017640001 | SURFACTANTS (CATION.) CELL TEST 0.05 - 1.50 MG/L CTAB SPECTROQUANT | 1 | ST | 401.72 | 1017640001
1017660009 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 342.43 | 1017660009
1017660010 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 376.31 | 1017660010
1017691000 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 1 | L | 107.69 | 1017691000
1017695000 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 5 | L | 369.05 | 1017695000
1017696010 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 10 | L | 733.26 | 1017696010
1017696025 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 25 | L | 1871.87 | 1017696025
1017699190 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 190 | L | 11268.73 | 1017699190
1017701000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 100-140 GRAD C (NAPHTHA BENZINE) EMPLURA | 1 | L | 113.74 | 1017701000
1017705000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 100-140 GRAD C (NAPHTHA BENZINE) EMPLURA | 5 | L | 390.83 | 1017705000
1017706025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 100-140 GRAD C (NAPHTHA BENZINE) EMPLURA | 25 | L | 1984.40 | 1017706025
1017711000 | FAM BENZINE DIN 51635 | 1 | L | 166.98 | 1017711000
1017715000 | FAM BENZINE DIN 51635 | 5 | L | 572.33 | 1017715000
1017716025 | FAM BENZINE DIN 51635 | 25 | L | 2910.05 | 1017716025
1017721000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 139.15 | 1017721000
1017722500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 289.19 | 1017722500
1017724004 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1854.93 | 1017724004
1017729010 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1811.37 | 1017729010
1017729030 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 3622.74 | 1017729030
1017731000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-80 GRAD C EMPLURA | 1 | L | 119.79 | 1017731000
1017735000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-80 GRAD C EMPLURA | 5 | L | 410.19 | 1017735000
1017736010 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-80 GRAD C EMPLURA | 10 | L | 816.75 | 1017736010
1017736025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-80 GRAD C EMPLURA | 25 | L | 2081.20 | 1017736025
1017741000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 60-80 GRAD C FOR ANALYSIS  | 1 | L | 129.47 | 1017741000
1017742500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 60-80 GRAD C FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 272.25 | 1017742500
1017745000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 60-80 GRAD C FOR ANALYSIS  | 5 | L | 445.28 | 1017745000
1017746010 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 60-80 GRAD C FOR ANALYSIS  | 10 | L | 888.14 | 1017746010
1017751000 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 1 | L | 125.84 | 1017751000
1017752500 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 2.5 | L | 261.36 | 1017752500
1017755000 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 5 | L | 429.55 | 1017755000
1017756010 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 10 | L | 860.31 | 1017756010
1017756025 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 25 | L | 1531.86 | 1017756025
1017759025 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 25 | L | 1424.17 | 1017759025
1017759190 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 190 | L | 13180.53 | 1017759190
1017771000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 80-100 GRAD C FOR ANALYSIS  | 1 | L | 151.25 | 1017771000
1017811000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 100-120 GRAD C FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 148.83 | 1017811000
1017821000 | BENZENE EMPLURA | 1 | L | 177.87 | 1017821000
1017822500 | BENZENE EMPLURA | 2.5 | L | 370.26 | 1017822500
1017826025 | BENZENE EMPLURA | 25 | L | 3090.34 | 1017826025
1017831000 | BENZENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 297.66 | 1017831000
1017832500 | BENZENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 619.52 | 1017832500
1017861000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 30-50 GRAD C FOR ANALYSIS  | 1 | L | 135.52 | 1017861000
1017862500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 30-50 GRAD C FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 283.14 | 1017862500
1017870001 | SURFACTANTS (NONION.) CELL TEST 0.10 - 7.50 MG/L TRITONX-100 SPECTROQUANT | 1 | ST | 401.72 | 1017870001
1017890009 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.6% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 204.49 | 1017890009
1017890010 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.6% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 248.05 | 1017890010
1017890100 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.6% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 1369.72 | 1017890100
1017911000 | L-GLUTAMIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | KG | 1155.55 | 1017911000
1017960001 | COD CELL TEST 5.0 - 80.0 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1017960001
1017970001 | COD CELL TEST 5000 - 90000 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1017970001
1017991000 | NITRIC ACID 69% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 121.00 | 1017991000
1017992500 | NITRIC ACID 69% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 235.95 | 1017992500
1017992510 | NITRIC ACID 69% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 248.05 | 1017992510
1018000500 | ALKALINE PEPTONE WATER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 281.93 | 1018000500
1018069025 | BENZYL BENZOATE PH EUR,BP,USP | 25 | L | 2159.85 | 1018069025
1018100105 | CONDUCTIVITY WATER (NOMINAL 0 MS/CM) TEST SOLUTION FOR MEASUREMENT OF ELECTROLYTIC ... CERTIPUR | 1 | ST | 563.86 | 1018100105
1018110105 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 0.015 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C=0.0001 MOL/L) CERTIPUR | 1 | ST | 540.87 | 1018110105
1018161000 | AMMONIUM SULFATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO ACS,NF | 1 | KG | 196.02 | 1018161000
1018169012 | AMMONIUM SULFATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO ACS,NF | 12 | KG | 794.97 | 1018169012
1018169029 | AMMONIUM SULFATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO ACS,NF | 25 | KG | 1871.87 | 1018169029
1018220005 | SUBSTANCE WR4-SF TABLETS PATINAL | 1 | ST | 1028.50 | 1018220005
1018302500 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% FOR ANALYSIS EMPARTA ACS | 2.5 | L | 206.91 | 1018302500
1018322500 | NITRIC ACID 69% FOR ANALYSIS EMPARTA ACS | 2.5 | L | 188.76 | 1018322500
1018332500 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS EMPARTA ACS | 2.5 | L | 159.72 | 1018332500
1018342500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS EMPARTA ACS | 2.5 | L | 87.12 | 1018342500
1018350100 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 1-2_MM PATINAL | 100 | G | 710.27 | 1018350100
1018350103 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 1-2_MM PATINAL | 100 | G | 791.34 | 1018350103
1018351000 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 1-2_MM PATINAL | 1 | KG | 4259.20 | 1018351000
1018351003 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 1-2_MM PATINAL | 1 | KG | 4647.61 | 1018351003
1018410025 | OXALIC ACID BIS (CYCLOHEXYLIDENE HYDRAZIDE) GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR COPPER) | 25 | G | 310.97 | 1018410025
1018432500 | TERT-BUTYL METHYL ETHER EMPLURA | 2.5 | L | 170.61 | 1018432500
1018436010 | TERT-BUTYL METHYL ETHER EMPLURA | 10 | L | 556.60 | 1018436010
1018436025 | TERT-BUTYL METHYL ETHER EMPLURA | 25 | L | 1420.54 | 1018436025
1018436190 | TERT-BUTYL METHYL ETHER EMPLURA | 190 | L | 9175.43 | 1018436190
1018451000 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 191.18 | 1018451000
1018452500 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 398.09 | 1018452500
1018491000 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 135.52 | 1018491000
1018492500 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 283.14 | 1018492500
1018629025 | BISMUTH(III) OXIDE EXTRA PURE | 25 | KG | 14429.25 | 1018629025
1018680100 | CASEINHYDROLYSATE GLUCOSE YEAST EXTRACT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 192.39 | 1018680100
1018780100 | BISMUTH(III) NITRATE ALKALINE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 176.66 | 1018780100
1018940100 | BRIJ 35 SOLUTION (30% W/W IN WATER) FOR BIOCHEMISTRY | 100 | ML | 66.55 | 1018940100
1018941000 | BRIJ 35 SOLUTION (30% W/W IN WATER) FOR BIOCHEMISTRY | 1 | L | 422.29 | 1018941000
1018950010 | BROMOTHYMOL BLUE SODIUM SALT INDICATOR WATER-SOLUBLE ACS | 10 | G | 225.06 | 1018950010
1018980100 | NIOBIUMOXIDE S GRANULES ABOUT 1-4 MM (NBO2) PATINAL | 100 | G | 661.87 | 1018980100
1018981000 | NIOBIUMOXIDE S GRANULES ABOUT 1-4 MM (NBO2) PATINAL | 1 | KG | 3477.54 | 1018981000
1018990001 | MAGPREP SILICA HS | 1 | ML | 722.37 | 1018990001
1019001000 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 347.27 | 1019001000
1019002500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 722.37 | 1019002500
1019051000 | SILICA GEL GRANULES, DESICCANT CA. 0.2 - 1 MM | 1 | KG | 165.77 | 1019051000
1019071000 | SILICA GEL GRANULES, DESICCANT CA. 2 - 5 MM | 1 | KG | 181.50 | 1019071000
1019075000 | SILICA GEL GRANULES, DESICCANT CA. 2 - 5 MM | 5 | KG | 729.63 | 1019075000
1019100025 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL) GLYCINE (BICINE) BUFFER SUBSTANCE | 25 | G | 244.42 | 1019100025
1019100250 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL) GLYCINE (BICINE) BUFFER SUBSTANCE | 250 | G | 607.42 | 1019100250
1019109010 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL) GLYCINE (BICINE) BUFFER SUBSTANCE | 10 | KG | 1770.23 | 1019109010
1019220100 | 3,5-PYROCATECHOLDISULFONIC ACID DISODIUM SALT MONOHYDRATE (TIRON) METAL INDICATOR | 100 | G | 1172.49 | 1019220100
1019440250 | BROMOFORM FOR SEPARATION OF MINERALS MIXTURES | 250 | ML | 631.62 | 1019440250
1019441000 | BROMOFORM FOR SEPARATION OF MINERALS MIXTURES | 1 | L | 1697.63 | 1019441000
1019450250 | BROMINE EXTRA PURE | 250 | ML | 297.66 | 1019450250
1019451000 | BROMINE EXTRA PURE | 1 | L | 673.97 | 1019451000
1019470250 | BROMINE 99.9999 SUPRAPUR | 250 | ML | 1116.83 | 1019470250
1019480050 | BROMINE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | ML | 210.54 | 1019480050
1019480250 | BROMINE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | ML | 336.38 | 1019480250
1019481000 | BROMINE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 844.58 | 1019481000
1019520010 | BRUCINE GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 157.30 | 1019520010
1019520050 | BRUCINE GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 631.62 | 1019520050
1019600001 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE, DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ... PH(S)=6.863/PH(S)=7.416 (25) CERTIPUR | 1 | ST | 706.64 | 1019600001
1019610025 | POTASSIUM TETRAOXALATE DIHYDRATE CERTIFIED SECONDARY ... PH(S)=1.681 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 25 | G | 353.32 | 1019610025
1019620001 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE/SODIUM CARBONATE CERTIFIED ... PH(S)=10.014 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 1 | ST | 706.64 | 1019620001
1019630025 | POTASSIUM HYDROGEN TARTRATE CERTIFIED SECONDARY ... PH(S)= 3.639 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 25 | G | 353.32 | 1019630025
1019640025 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE CERTIFIED SECONDARY ... PH(S)=9.184 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 25 | G | 353.32 | 1019640025
1019650025 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE CERTIFIED SECONDARY ... PH(S) = 4.005 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 25 | G | 353.32 | 1019650025
1019691000 | SILICA GEL WITH INDICATOR (ORANGE GEL), GRANULATE CA. 1 - 3 MM | 1 | KG | 151.25 | 1019691000
1019695000 | SILICA GEL WITH INDICATOR (ORANGE GEL), GRANULATE CA. 1 - 3 MM | 5 | KG | 911.13 | 1019695000
1019699025 | SILICA GEL WITH INDICATOR (ORANGE GEL), GRANULATE CA. 1 - 3 MM | 25 | KG | 2088.46 | 1019699025
1019721000 | SILICA GEL WITH MOISTURE INDICATOR (BROWN GEL) DESICCANT CA. 1 - 4 MM | 1 | KG | 260.15 | 1019721000
1019725000 | SILICA GEL WITH MOISTURE INDICATOR (BROWN GEL) DESICCANT CA. 1 - 4 MM | 5 | KG | 820.38 | 1019725000
1019729025 | SILICA GEL WITH MOISTURE INDICATOR (BROWN GEL) DESICCANT CA. 1 - 4 MM | 25 | KG | 3761.89 | 1019729025
1019742500 | N-BUTYL ACETATE EMPLURA | 2.5 | L | 156.09 | 1019742500
1019746025 | N-BUTYL ACETATE EMPLURA | 25 | L | 1301.96 | 1019746025
1019749190 | N-BUTYL ACETATE EMPLURA | 190 | L | 7844.43 | 1019749190
1019790500 | DPX NON-AQUEOUS MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 176.66 | 1019790500
1019841000 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 245.63 | 1019841000
1019861000 | ETHANOL ABSOLUT SUITABLE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PH EUR,BP,USP | 1 | L | 129.47 | 1019861000
1019871000 | CALCIUM SULFATE ANHYDROUS, GRANULAR  1 - 5 MM | 1 | KG | 219.01 | 1019871000
1019881000 | 1-BUTANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 244.42 | 1019881000
1019882500 | 1-BUTANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 513.04 | 1019882500
1019890500 | 1-BUTANOL FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 183.92 | 1019890500
1019901000 | 1-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 175.45 | 1019901000
1019902500 | 1-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 364.21 | 1019902500
1019906010 | 1-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1191.85 | 1019906010
1019906025 | 1-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2123.55 | 1019906025
1019951000 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 148.83 | 1019951000
1019952500 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 313.39 | 1019952500
1020010250 | CADMIUM COARSE POWDER, FOR ANALYSIS AND FOR FILLING REDUCTORS PARTICLE SIZE ABOUT 0.3-1.6 MM  | 250 | G | 500.94 | 1020010250
1020011000 | CADMIUM COARSE POWDER, FOR ANALYSIS AND FOR FILLING REDUCTORS PARTICLE SIZE ABOUT 0.3-1.6 MM  | 1 | KG | 1389.08 | 1020011000
1020020500 | CADMIUM ACETATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 500 | G | 348.48 | 1020020500
1020030500 | CADMIUM ACETATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 438.02 | 1020030500
1020040250 | CADMIUM GRANULAR, FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE ABOUT 3-6 MM  | 250 | G | 457.38 | 1020040250
1020050010 | CHARCOAL ACTIVATED FOR THE DETERMINATION OF AOX (SHAKING METHOD) | 10 | G | 323.07 | 1020050010
1020140001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 485.21 | 1020140001
1020155000 | CADMIUM OXIDE EXTRA PURE | 5 | KG | 883.30 | 1020155000
1020160001 | LICHROLUT SCX (40 - 63 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 492.47 | 1020160001
1020210001 | LICHROLUT SI (25 - 40 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 765.93 | 1020210001
1020220001 | LICHROLUT SCX (40 - 63 MYM) 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 863.94 | 1020220001
1020230001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 899.03 | 1020230001
1020240001 | LICHROLUT SI (40 - 63 MYM) 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1329.79 | 1020240001
1020270100 | CADMIUM SULFATE HYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 206.91 | 1020270100
1020350100 | DRAGENDORFF'S REAGENT SPRAY SOLUTION FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 93.17 | 1020350100
1020371000 | CESIUM CHLORIDE-ALUMINIUM NITRATE BUFFER SOLUTION ... (ENTH./CONT. 50 G/L CSCL + 250 G/L AL(NO3)3 * 9) | 1 | L | 335.17 | 1020371000
1020380025 | CESIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 214.17 | 1020380025
1020380100 | CESIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 647.35 | 1020380100
1020390050 | CESIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 647.35 | 1020390050
1020390250 | CESIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 250 | G | 2589.40 | 1020390250
1020391000 | CESIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 1 | KG | 6478.34 | 1020391000
1020400025 | CESIUM CARBONATE EXTRA PURE | 25 | G | 191.18 | 1020400025
1020401000 | CESIUM CARBONATE EXTRA PURE | 1 | KG | 3853.85 | 1020401000
1020411000 | CESIUM CHLORIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 3454.55 | 1020411000
1020470500 | CALCIUM HYDROXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 100.43 | 1020470500
1020471000 | CALCIUM HYDROXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 154.88 | 1020471000
1020479050 | CALCIUM HYDROXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4034.14 | 1020479050
1020510500 | CHEMIZORBPOWDER ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 500 | G | 96.80 | 1020510500
1020519025 | CHEMIZORBPOWDER ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 25 | KG | 1341.89 | 1020519025
1020529029 | CALCIUM ACETATE HYDRATE EXTRA PURE DAC,FCC | 25 | KG | 2041.27 | 1020529029
1020530100 | CALCIUM GRANULAR | 100 | G | 131.89 | 1020530100
1020530500 | CALCIUM GRANULAR | 500 | G | 441.65 | 1020530500
1020590050 | CALCIUM CARBONATE 99.95 SUPRAPUR | 50 | G | 508.20 | 1020590050
1020590500 | CALCIUM CARBONATE 99.95 SUPRAPUR | 500 | G | 2645.06 | 1020590500
1020635000 | RONACARECALCIUM CARBONATE | 5 | KG | 355.74 | 1020635000
1020639050 | RONACARECALCIUM CARBONATE | 50 | KG | 1101.10 | 1020639050
1020649029 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED (<= 0.002% FE) PH EUR,BP,USP,JP,FCC | 25 | KG | 1533.07 | 1020649029
1020649500 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED (<= 0.002% FE) PH EUR,BP,USP,JP,FCC | 500 | KG | 21375.86 | 1020649500
1020660250 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 94.38 | 1020660250
1020661000 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 234.74 | 1020661000
1020669050 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 50 | KG | 7666.56 | 1020669050
1020670500 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS OF SILICATES  | 500 | G | 304.92 | 1020670500
1020691000 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 170,FCC | 1 | KG | 119.79 | 1020691000
1020699025 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 170,FCC | 25 | KG | 794.97 | 1020699025
1020699050 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 170,FCC | 50 | KG | 1331.00 | 1020699050
1020711000 | CALCIUM CARBONATE FOR OPTICAL GLASS | 1 | KG | 981.31 | 1020711000
1020719050 | CALCIUM CARBONATE FOR OPTICAL GLASS | 50 | KG | 3490.85 | 1020719050
1020749450 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED, SPECIAL GRADE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 450 | KG | 19965.00 | 1020749450
1020830250 | CALCIUM CHLORIDE FUSED, GRANULAR ABOUT 0.5-2.0 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 250 | G | 986.15 | 1020830250
1020831000 | CALCIUM CHLORIDE FUSED, GRANULAR ABOUT 0.5-2.0 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 1 | KG | 2470.82 | 1020831000
1020929025 | TRI-CALCIUM DICITRATE TETRAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC,USP,E 333,FCC | 25 | KG | 2092.09 | 1020929025
1020941000 | CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 578 | 1 | KG | 239.58 | 1020941000
1020949029 | CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 578 | 25 | KG | 2424.84 | 1020949029
1021019029 | CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 578 | 25 | KG | 2910.05 | 1021019029
1021021000 | CALCIUM LACTATE PENTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,E 327 | 1 | KG | 2129.60 | 1021021000
1021029020 | CALCIUM LACTATE PENTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,E 327 | 20 | KG | 1166.44 | 1021029020
1021029029 | CALCIUM LACTATE PENTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,E 327 | 25 | KG | 2181.63 | 1021029029
1021030250 | CALCIUM LACTATE FOR SOIL TESTS | 250 | G | 180.29 | 1021030250
1021031000 | CALCIUM LACTATE FOR SOIL TESTS | 1 | KG | 701.80 | 1021031000
1021039025 | CALCIUM LACTATE FOR SOIL TESTS | 25 | KG | 4855.73 | 1021039025
1021091000 | CALCIUM OXIDE FROM MARBLE SMALL LUMPS CA.3-20 MM | 1 | KG | 188.76 | 1021091000
1021099025 | CALCIUM OXIDE FROM MARBLE SMALL LUMPS CA.3-20 MM | 25 | KG | 2601.50 | 1021099025
1021109025 | CALCIUM HYDROXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC | 25 | KG | 676.39 | 1021109025
1021109050 | CALCIUM HYDROXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC | 50 | KG | 1121.67 | 1021109050
1021109500 | CALCIUM HYDROXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC |  | KG | 7670.19 | 1021109500
1021110025 | CALCIUM HYDROXIDE FOR THE PREPARATION OF DIN 19266 PH STANDARD BUFFER SOLUTIONS | 25 | G | 287.98 | 1021110025
1021199025 | CALCIUM HYDROXIDE PRECIPITATED (<= 0.0005 % AL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP USP,FCC,E 526 | 25 | KG | 5250.19 | 1021199025
1021205000 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 469.48 | 1021205000
1021209050 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 4377.78 | 1021209050
1021210500 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 108.90 | 1021210500
1021219050 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 50 | KG | 5471.62 | 1021219050
1021220001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 1000 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1231.78 | 1021220001
1021230100 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 100 | G | 638.88 | 1021230100
1021230500 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 500 | G | 1570.58 | 1021230500
1021251000 | CALCIUM THIOGLYCOLATE TRIHYDRATE | 1 | KG | 363.00 | 1021251000
1021259075 | CALCIUM THIOGLYCOLATE TRIHYDRATE | 75 | KG | 3576.76 | 1021259075
1021260050 | A-CYCLODEXTRINE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 788.92 | 1021260050
1021290001 | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 100-4.6 MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 2655.95 | 1021290001
1021360001 | ENVIROCHECK CONTACT C (TOTAL COLIFORMS/E.COLI) | 1 | ST | 72.60 | 1021360001
1021370001 | ENVIROCHECK CONTACT E (ENTEROBACTERIACEAE) | 1 | ST | 72.60 | 1021370001
1021390001 | ENVIROCHECK CONTACT YM(R) (YEASTS AND MOULDS) | 1 | ST | 72.60 | 1021390001
1021431000 | CALCIUM PHOSPHATE DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,E 341 | 1 | KG | 930.49 | 1021431000
1021439025 | CALCIUM PHOSPHATE DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,E 341 | 25 | KG | 1731.51 | 1021439025
1021439026 | CALCIUM PHOSPHATE DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,E 341 | 25 | KG | 2554.31 | 1021439026
1021441000 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 1 | KG | 260.15 | 1021441000
1021449025 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 25 | KG | 1651.65 | 1021449025
1021449029 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 25 | KG | 2689.83 | 1021449029
1021469025 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 25 | KG | 1217.26 | 1021469025
1021469029 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 25 | KG | 2181.63 | 1021469029
1021470001 | ENVIROCHECK CONTACT DC (DISINFECTION CONTROL) | 1 | ST | 72.60 | 1021470001
1021481000 | CALCIUM D-SACCHARATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 1 | KG | 788.92 | 1021481000
1021489025 | CALCIUM D-SACCHARATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 25 | KG | 11167.09 | 1021489025
1021490001 | ENVIROCHECK CONTACT TVC (TOTAL VIABLE COUNTS) | 1 | ST | 72.60 | 1021490001
1021601000 | CALCIUM SULFATE DIHYDRATE PRECIPITATED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 516 | 1 | KG | 170.61 | 1021601000
1021609050 | CALCIUM SULFATE DIHYDRATE PRECIPITATED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 516 | 50 | KG | 2554.31 | 1021609050
1021610500 | CALCIUM SULFATE DIHYDRATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS  | 500 | G | 102.85 | 1021610500
1021669019 | D-CAMPHOR REFINED POWDER | 15 | KG | 4257.99 | 1021669019
1021831000 | CHARCOAL ACTIVATED PURE | 1 | KG | 192.39 | 1021831000
1021839020 | CHARCOAL ACTIVATED PURE | 20 | KG | 1697.63 | 1021839020
1021841000 | CHARCOAL ACTIVATED POWDER EXTRA PURE FOOD GRADE | 1 | KG | 234.74 | 1021841000
1021845000 | CHARCOAL ACTIVATED POWDER EXTRA PURE FOOD GRADE | 5 | KG | 816.75 | 1021845000
1021849020 | CHARCOAL ACTIVATED POWDER EXTRA PURE FOOD GRADE | 20 | KG | 2060.63 | 1021849020
1021860250 | CHARCOAL ACTIVATED FOR ANALYSIS | 250 | G | 159.72 | 1021860250
1021861000 | CHARCOAL ACTIVATED FOR ANALYSIS | 1 | KG | 307.34 | 1021861000
1021869020 | CHARCOAL ACTIVATED FOR ANALYSIS | 20 | KG | 2573.67 | 1021869020
1022041000 | CHARCOAL WOOD POWDER | 1 | KG | 185.13 | 1022041000
1022049025 | CHARCOAL WOOD POWDER | 25 | KG | 1594.78 | 1022049025
1022060001 | ADAPTER (PTFE) LUER INLET FOR SOLVENT RESERVOIR, FOR LICHROLUT COLUMNS OF VARIOUS SIZES | 1 | ST | 642.51 | 1022060001
1022091000 | CARBON TETRACHLORIDE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 1443.53 | 1022091000
1022092500 | CARBON TETRACHLORIDE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 3005.64 | 1022092500
1022101000 | CARBON DISULFIDE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 1195.48 | 1022101000
1022111000 | CARBON DISULFIDE EMPLURA | 1 | L | 398.09 | 1022111000
1022141000 | CARBON DISULFIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 663.08 | 1022141000
1022160010 | CHARCOAL ACTIVATED FOR THE DETERMINATION OF AOX | 10 | G | 1113.20 | 1022160010
1022221000 | CARBON TETRACHLORIDE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 614.68 | 1022221000
1022222500 | CARBON TETRACHLORIDE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 1285.02 | 1022222500
1022390500 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED FREE FROM SULFONAMIDE ANTAGONISTS FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 385.99 | 1022390500
1022399025 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED FREE FROM SULFONAMIDE ANTAGONISTS FOR MICROBIOLOGY | 25 | KG | 18876.00 | 1022399025
1022411000 | CASEIN SOLUBLE IN ALKALI | 1 | KG | 239.58 | 1022411000
1022419050 | CASEIN SOLUBLE IN ALKALI | 50 | KG | 10185.78 | 1022419050
1022422500 | CASEIN ACC. TO HAMMARSTEN LAB | 2.5 | KG | 2783.00 | 1022422500
1022430001 | ETHIDIUM BROMIDE ADSORBER FOR DECONTAMINATION OF ETHIDIUM BROMIDE FROM STAINING SOLUTIONS | 1 | ST | 216.59 | 1022430001
1022440100 | CASEIN FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 329.12 | 1022440100
1022450500 | CASEIN HYDROLYSATE (ACID HYDROLYZED) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 607.42 | 1022450500
1022490001 | CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 3,2 L CAMPYLOBACTER SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 398.09 | 1022490001
1022630100 | CERIUM(IV) OXIDE 1-3 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 100 | G | 615.89 | 1022630100
1022641000 | SILICON DIOXIDE HYBRID-SOL SIOSOL(TM) | 1 | L | 1815.00 | 1022641000
1022690100 | CERIUM(III) FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (CEF3) PATINAL | 100 | G | 699.38 | 1022690100
1022691000 | CERIUM(III) FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (CEF3) PATINAL | 1 | KG | 5615.61 | 1022691000
1022710100 | CERIUM(III) NITRATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 100 | G | 326.70 | 1022710100
1022730100 | AMMONIUM CERIUM(IV) SULFATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 406.56 | 1022730100
1022740025 | CERIUM(IV) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 226.27 | 1022740025
1022740100 | CERIUM(IV) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 453.75 | 1022740100
1022740250 | CERIUM(IV) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 753.83 | 1022740250
1022760100 | AMMONIUM CERIUM(IV) NITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 422.29 | 1022760100
1022761000 | AMMONIUM CERIUM(IV) NITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 2355.87 | 1022761000
1022771000 | AMMONIUM CERIUM(IV) NITRATE SOLUTION C(NH4)2 CE(NO3)6 = 0.1 MOL/L (0,1 N) TITRIPUR | 1 | L | 320.65 | 1022771000
1022820005 | QUINALDINE RED INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 453.75 | 1022820005
1022830100 | CERIUM(IV) OXIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (CEO2) PATINAL | 100 | G | 572.33 | 1022830100
1022840100 | QUINHYDRONE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 317.02 | 1022840100
1022860100 | CHIOLITE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NA5AL3F14) PATINAL | 100 | G | 946.22 | 1022860100
1022861000 | CHIOLITE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NA5AL3F14) PATINAL | 1 | KG | 8336.90 | 1022861000
1023070001 | A-CHYMOTRYPSIN (FROM BOVINE PANCREAS) CRYST. LYOPHILIZED 350 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 294.03 | 1023070001
1023070005 | A-CHYMOTRYPSIN (FROM BOVINE PANCREAS) CRYST. LYOPHILIZED 350 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 1022.45 | 1023070005
1023141000 | MAGNESIUM GLUCONATE USP | 1 | KG | 232.32 | 1023141000
1023149029 | MAGNESIUM GLUCONATE USP | 25 | KG | 2261.49 | 1023149029
1023150005 | CALCEIN INDICATOR FOR METAL DETERMINATION | 5 | G | 401.72 | 1023150005
1023210005 | CELLULASE ONOZUKA R-10 (FROM TRICHODERMA VIRIDE) 1 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 469.48 | 1023210005
1023210025 | CELLULASE ONOZUKA R-10 (FROM TRICHODERMA VIRIDE) 1 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 1685.53 | 1023210025
1023300500 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 269.83 | 1023300500
1023310500 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 226.27 | 1023310500
1023312500 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 935.33 | 1023312500
1023319025 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 5674.90 | 1023319025
1023330100 | CHLOROTRIMETHYLSILANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 106.48 | 1023330100
1023330250 | CHLOROTRIMETHYLSILANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 250 | ML | 214.17 | 1023330250
1023400100 | RONACARECPC | 100 | G | 143.99 | 1023400100
1023402500 | RONACARECPC | 2.5 | KG | 847.00 | 1023402500
1023409027 | RONACARECPC | 25 | KG | 4779.50 | 1023409027
1023420100 | N-CETYL-N,N,N-TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 176.66 | 1023420100
1023421000 | N-CETYL-N,N,N-TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 623.15 | 1023421000
1023430100 | RONACARE CETRIMONIUM BROMIDE | 100 | G | 164.56 | 1023430100
1023431000 | RONACARE CETRIMONIUM BROMIDE | 1 | KG | 330.33 | 1023431000
1023439025 | RONACARE CETRIMONIUM BROMIDE | 25 | KG | 3656.62 | 1023439025
1023480500 | CHINA-BLUE LACTOSE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 445.28 | 1023480500
1023520025 | CELLOBIOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 579.59 | 1023520025
1023655000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 461.01 | 1023655000
1023659028 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1335.84 | 1023659028
1023659029 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1335.84 | 1023659029
1023659525 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 525 | KG | 17370.76 | 1023659525
1023675000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 469.48 | 1023675000
1023679029 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1358.83 | 1023679029
1023679525 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 525 | KG | 17766.43 | 1023679525
1023750161 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 150 | ML | 117.37 | 1023750161
1023751001 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 260.15 | 1023751001
1023752500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 2.5 | L | 388.41 | 1023752500
1023780500 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS POWDER REAG. PH EUR | 500 | G | 110.11 | 1023780500
1023782500 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS POWDER REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 338.80 | 1023782500
1023791000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 1-2 MM | 1 | KG | 413.82 | 1023791000
1023795000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 1-2 MM | 5 | KG | 1456.84 | 1023795000
1023820250 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 64.13 | 1023820250
1023820500 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 85.91 | 1023820500
1023821000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 133.10 | 1023821000
1023825000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 469.48 | 1023825000
1023829025 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1338.26 | 1023829025
1023829050 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 2174.37 | 1023829050
1023840100 | CALCIUM CHLORIDE TETRAHYDRATE 99.995 SUPRAPUR | 100 | G | 713.90 | 1023840100
1023911000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 2 - 6 MM | 1 | KG | 332.75 | 1023911000
1023915000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 2 - 6 MM | 5 | KG | 1164.02 | 1023915000
1023919025 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 2 - 6 MM | 25 | KG | 6663.47 | 1023919025
1023921000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 6 - 14 MM | 1 | KG | 291.61 | 1023921000
1023925000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 6 - 14 MM | 5 | KG | 1017.61 | 1023925000
1023929025 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 6 - 14 MM | 25 | KG | 5830.99 | 1023929025
1023951001 | CHLOROFORM DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 248.05 | 1023951001
1023961001 | ETHYL ACETATE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 295.24 | 1023961001
1024000080 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ... CERTIPUR | 80 | G | 204.49 | 1024000080
1024010060 | BENZOIC ACID VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ALKALIMETRY, TRACEABLE TO ... CERTIPUR | 60 | G | 461.01 | 1024010060
1024020080 | IRON(II) ETHYLENEDIAMMONIUM SULFATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ... CERTIPUR | 80 | G | 350.90 | 1024020080
1024030080 | POTASSIUM DICHROMATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR REDOX TITRATION, ... CERTIPUR | 80 | G | 216.59 | 1024030080
1024040100 | POTASSIUM IODATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR IODOMETRY, TRACEABLE ... CERTIPUR | 100 | G | 223.85 | 1024040100
1024050080 | SODIUM CARBONATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ACIDIMETRY, TRACEABLE ... CERTIPUR | 80 | G | 223.85 | 1024050080
1024060080 | SODIUM CHLORIDE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ARGENTOMETRY, ... CERTIPUR | 80 | G | 223.85 | 1024060080
1024070060 | DI-SODIUM OXALATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR REDOX TITRATION, ... CERTIPUR | 60 | G | 223.85 | 1024070060
1024080080 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ... CERTIPUR | 80 | G | 235.95 | 1024080080
1024090100 | ZINC VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR COMPLEXOMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM CERTIPUR | 100 | G | 301.29 | 1024090100
1024100050 | CALCIUM CARBONATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR COMPLEXOMETRY, ... CERTIPUR | 50 | G | 216.59 | 1024100050
1024140001 | WARTHIN-STARRY SILVER PLATING KIT MODIFIED FOR DETECTION OF HELICOBACTER PYLORI IN PARAFFIN SECTIONS | 1 | ST | 1144.66 | 1024140001
1024221000 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATE  SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 249.26 | 1024221000
1024229029 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATE  SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2147.75 | 1024229029
1024229500 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATE  SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API PH EUR,BP,USP | 500 | KG | 29891.84 | 1024229500
1024241000 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 1 | KG | 234.74 | 1024241000
1024245000 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 5 | KG | 1013.98 | 1024245000
1024249050 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 50 | KG | 5385.71 | 1024249050
1024251000 | CHLORAL HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 557.81 | 1024251000
1024259050 | CHLORAL HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 50 | KG | 13140.60 | 1024259050
1024260250 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 95.59 | 1024260250
1024261000 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 291.61 | 1024261000
1024270025 | 1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 360.58 | 1024270025
1024282500 | ETHANOL ABSOLUTE DENATURED WITH 1 % MEK AND 0.001 % BITREX GR FOR ANALYSIS | 2.5 | L | 142.78 | 1024282500
1024289180 | ETHANOL ABSOLUTE DENATURED WITH 1 % MEK AND 0.001 % BITREX GR FOR ANALYSIS | 180 | L | 5203.00 | 1024289180
1024311000 | CHLOROFORM SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP BP | 1 | L | 222.64 | 1024311000
1024312500 | CHLOROFORM SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP BP | 2.5 | L | 407.77 | 1024312500
1024316025 | CHLOROFORM SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP BP | 25 | L | 1545.17 | 1024316025
1024319190 | CHLOROFORM SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP BP | 190 | L | 6655.00 | 1024319190
1024321000 | CHLOROFORM FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 186.34 | 1024321000
1024322500 | CHLOROFORM FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 344.85 | 1024322500
1024370100 | SUBSTANCE H4 HD GRANULES ABOUT 0.8-4 MM PATINAL | 100 | G | 831.27 | 1024370100
1024371000 | SUBSTANCE H4 HD GRANULES ABOUT 0.8-4 MM PATINAL | 1 | KG | 7067.61 | 1024371000
1024390500 | EOSIN Y-SOLUTION 0.5% ALCOHOLIC FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 117.37 | 1024390500
1024392500 | EOSIN Y-SOLUTION 0.5% ALCOHOLIC FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 356.95 | 1024392500
1024401000 | PARTECKMG DC (MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE) HEAVY SUITABLE FOR USE AS EXP PH EUR,BP,USP,E 504 | 1 | KG | 182.71 | 1024401000
1024409040 | PARTECKMG DC (MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE) HEAVY SUITABLE FOR USE AS EXP PH EUR,BP,USP,E 504 | 40 | KG | 2435.73 | 1024409040
1024411000 | PUMICE STONE GRANULAR FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 1 | KG | 226.27 | 1024411000
1024421000 | CHLOROFORM GR FOR ANALYSIS (FOR DETERMINATIONS WITH DITHIZONE) | 1 | L | 169.40 | 1024421000
1024422500 | CHLOROFORM GR FOR ANALYSIS (FOR DETERMINATIONS WITH DITHIZONE) | 2.5 | L | 353.32 | 1024422500
1024441000 | CHLOROFORM FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 235.95 | 1024441000
1024442500 | CHLOROFORM FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 492.47 | 1024442500
1024444004 | CHLOROFORM FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 3158.10 | 1024444004
1024450250 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | ML | 48.40 | 1024450250
1024451000 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 169.40 | 1024451000
1024452500 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 94.38 | 1024452500
1024454004 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 2257.86 | 1024454004
1024456010 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1151.92 | 1024456010
1024456025 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2048.53 | 1024456025
1024459190 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 12349.26 | 1024459190
1024460009 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 95.59 | 1024460009
1024460010 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 82.28 | 1024460010
1024460025 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 148.83 | 1024460025
1024460100 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 453.75 | 1024460100
1024470500 | CHLOROFORM FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 176.66 | 1024470500
1024472500 | CHLOROFORM FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 635.25 | 1024472500
1024500025 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 78.65 | 1024500025
1024500100 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 198.44 | 1024500100
1024500500 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 500 | ML | 813.12 | 1024500500
1024571000 | COATING SOL 1.4 SIOSOL(TM) | 1 | L | 1277.76 | 1024571000
1024810250 | CHROMIUM(III) NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 544.50 | 1024810250
1024831000 | CHROMIUM(III) OXIDE ANHYDROUS TECHNIPUR(TM) | 1 | KG | 233.53 | 1024831000
1024839050 | CHROMIUM(III) OXIDE ANHYDROUS TECHNIPUR(TM) | 50 | KG | 6809.88 | 1024839050
1024840100 | CHROMIUM(III) OXIDE POWDER LESS THAN 0.3 MM (CR2O3) PATINAL | 100 | G | 234.74 | 1024840100
1024841000 | CHROMIUM(III) OXIDE POWDER LESS THAN 0.3 MM (CR2O3) PATINAL | 1 | KG | 963.16 | 1024841000
1024860001 | CHROMIUM DISCS DIAMETER ABOUT 20 MM, THICKNESS ABOUT 6 MM (CR) PATINAL | 1 | ST | 1321.32 | 1024860001
1024871000 | CHROMIUM(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 283.14 | 1024871000
1024879050 | CHROMIUM(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 7498.37 | 1024879050
1024921000 | CHLOROPHYLLIN POWDER WATER-SOLUBLE (NA-CU-CHLOROPHYLLIN) (C.I. 75815) MINIMUM 98% E 141 (II) | 1 | KG | 4777.08 | 1024921000
1024980025 | CHROMOTROPIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 162.14 | 1024980025
1024991000 | CHROMOSULFURIC ACID FOR CLEANING GLASS VESSELS | 1 | L | 186.34 | 1024991000
1024992500 | CHROMOSULFURIC ACID FOR CLEANING GLASS VESSELS | 2.5 | L | 364.21 | 1024992500
1025010500 | SIMMONS CITRATE AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF MICROORGANISMS | 500 | G | 497.31 | 1025010500
1025141000 | CHARCOAL ACTIVATED GRANULAR ABOUT 1.5 MM EXTRA PURE FOOD GRADE | 1 | KG | 287.98 | 1025141000
1025145000 | CHARCOAL ACTIVATED GRANULAR ABOUT 1.5 MM EXTRA PURE FOOD GRADE | 5 | KG | 1006.72 | 1025145000
1025149025 | CHARCOAL ACTIVATED GRANULAR ABOUT 1.5 MM EXTRA PURE FOOD GRADE | 25 | KG | 2372.81 | 1025149025
1025210025 | SODIUM HEXANITROCOBALTATE(III) [SODIUM COBALT(III)NITRITE] FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 248.05 | 1025210025
1025210100 | SODIUM HEXANITROCOBALTATE(III) [SODIUM COBALT(III)NITRITE] FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 497.31 | 1025210100
1025290100 | COBALT(II) ACETATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 548.13 | 1025290100
1025300250 | COBALT(II) ACETATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 250 | G | 297.66 | 1025300250
1025309025 | COBALT(II) ACETATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 5642.23 | 1025309025
1025331000 | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 1156.76 | 1025331000
1025339025 | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 9635.23 | 1025339025
1025341000 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE PURE | 1 | KG | 1068.43 | 1025341000
1025360100 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 379.94 | 1025360100
1025360250 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 635.25 | 1025360250
1025390100 | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 548.13 | 1025390100
1025390250 | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 914.76 | 1025390250
1025461000 | COBALT(II) SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 964.37 | 1025461000
1025469050 | COBALT(II) SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 26000.48 | 1025469050
1025540050 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.001% NI) ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 528.77 | 1025540050
1025540250 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.001% NI) ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 1057.54 | 1025540250
1025551000 | CHARCOAL ACTIVATED PH EUR | 1 | KG | 676.39 | 1025551000
1025559025 | CHARCOAL ACTIVATED PH EUR | 25 | KG | 8459.11 | 1025559025
1025560100 | COBALT(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 379.94 | 1025560100
1025560250 | COBALT(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 635.25 | 1025560250
1025841000 | CAFFEINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 474.32 | 1025841000
1025849050 | CAFFEINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 10940.82 | 1025849050
1025962500 | AMMONIUM NITRATE SOLUTION 1 MOL/L ACC. TO DIN 19730 | 2.5 | L | 828.85 | 1025962500
1026060001 | CHOLINESTERASE (FROM HORSE SERUM) LYOPHYLIZED 500 U/VIAL FOR BIOCHEMISTRY | 1 | ST | 567.49 | 1026060001
1026441000 | COLLODION 4% | 1 | L | 337.59 | 1026441000
1026861000 | CELITE 281 | 1 | KG | 193.60 | 1026861000
1026881000 | CELITE HYFLO SUPERCEL | 1 | KG | 196.02 | 1026881000
1026921000 | CELITE 503 | 1 | KG | 275.88 | 1026921000
1026930250 | CELITE 545 PARTICLE SIZE 0.02-0.1 MM | 250 | G | 106.48 | 1026930250
1026931000 | CELITE 545 PARTICLE SIZE 0.02-0.1 MM | 1 | KG | 151.25 | 1026931000
1026939010 | CELITE 545 PARTICLE SIZE 0.02-0.1 MM | 10 | KG | 966.79 | 1026939010
1027000250 | COPPER FOIL ABOUT 0.1 MM THICKNESS | 250 | G | 240.79 | 1027000250
1027030250 | COPPER FINE POWDER PARTICLE SIZE < 63 MYM (> 230 MESH ASTM)  | 250 | G | 128.26 | 1027030250
1027031000 | COPPER FINE POWDER PARTICLE SIZE < 63 MYM (> 230 MESH ASTM)  | 1 | KG | 320.65 | 1027031000
1027100500 | COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 500 | G | 140.36 | 1027100500
1027109050 | COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 50 | KG | 5633.76 | 1027109050
1027110250 | COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 216.59 | 1027110250
1027221000 | COPPER(II) HYDROXIDE CARBONATE EXTRA PURE | 1 | KG | 1033.34 | 1027221000
1027229050 | COPPER(II) HYDROXIDE CARBONATE EXTRA PURE | 50 | KG | 36949.77 | 1027229050
1027330250 | COPPER(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 148.83 | 1027330250
1027331000 | COPPER(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 376.31 | 1027331000
1027350100 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 100 | G | 211.75 | 1027350100
1027351000 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1070.85 | 1027351000
1027359010 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 6767.53 | 1027359010
1027390250 | COPPER(I) CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 372.68 | 1027390250
1027530250 | COPPER(II) NITRATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 117.37 | 1027530250
1027531000 | COPPER(II) NITRATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 294.03 | 1027531000
1027539025 | COPPER(II) NITRATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 5862.45 | 1027539025
1027610500 | COPPER(II) OXIDE POWDER EXTRA PURE | 500 | G | 1191.85 | 1027610500
1027619025 | COPPER(II) OXIDE POWDER EXTRA PURE | 25 | KG | 38966.84 | 1027619025
1027625000 | COPPER(II) OXIDE WIRE FORM, SUITABLE FOR MICROANALYSIS | 5 | KG | 4299.13 | 1027625000
1027640250 | COPPER(II) OXIDE GRANULAR FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 250 | G | 891.77 | 1027640250
1027650250 | COPPER OXIDE WIRE FINE ABOUT 0.65 X 3 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS (SURFACE: CUO, CORE: CU2O) ACS | 250 | G | 425.92 | 1027650250
1027651000 | COPPER OXIDE WIRE FINE ABOUT 0.65 X 3 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS (SURFACE: CUO, CORE: CU2O) ACS | 1 | KG | 1064.80 | 1027651000
1027660100 | COPPER(II) OXIDE POWDER FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 401.72 | 1027660100
1027660500 | COPPER(II) OXIDE POWDER FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 1488.30 | 1027660500
1027670250 | COPPER OXIDE WIRE ABOUT 0.65 X 6 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS (SURFACE: CUO, CORE: CU2O) ACS | 250 | G | 294.03 | 1027670250
1027671000 | COPPER OXIDE WIRE ABOUT 0.65 X 6 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS (SURFACE: CUO, CORE: CU2O) ACS | 1 | KG | 733.26 | 1027671000
1027680500 | COPPER(II) OXIDE GRANULAR FOR ANALYSIS  | 500 | G | 1488.30 | 1027680500
1027691000 | COPPER(II) OXIDE PASTASON | 1 | KG | 1865.82 | 1027691000
1027805000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE VERY FINE CRYSTALS | 5 | KG | 678.81 | 1027805000
1027809050 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE VERY FINE CRYSTALS | 50 | KG | 3149.63 | 1027809050
1027841000 | COPPER SULFATE SOLUTION C(CUSO4)=0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 110.11 | 1027841000
1027861000 | MANGANESE(II) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 260.15 | 1027861000
1027869025 | MANGANESE(II) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 5194.53 | 1027869025
1027871000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 602.58 | 1027871000
1027875000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 2147.75 | 1027875000
1027879050 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 7782.72 | 1027879050
1027885000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 2363.13 | 1027885000
1027889025 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 4968.26 | 1027889025
1027900250 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 95.59 | 1027900250
1027901000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 242.00 | 1027901000
1027905000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 848.21 | 1027905000
1027909050 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 7872.26 | 1027909050
1027910250 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 250 | G | 174.24 | 1027910250
1027911000 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 438.02 | 1027911000
1027921000 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | KG | 765.93 | 1027921000
1027925000 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 5 | KG | 3196.82 | 1027925000
1027929027 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | KG | 9982.50 | 1027929027
1028171000 | CYCLOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 194.81 | 1028171000
1028172500 | CYCLOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 406.56 | 1028172500
1028174004 | CYCLOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2601.50 | 1028174004
1028179010 | CYCLOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 2537.37 | 1028179010
1028220500 | CYCLOHEXANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 186.34 | 1028220500
1028222500 | CYCLOHEXANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 666.71 | 1028222500
1028271000 | CYCLOHEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 248.05 | 1028271000
1028272500 | CYCLOHEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 516.67 | 1028272500
1028309190 | CYCLOHEXANE FOR DENATURATION | 190 | L | 18493.64 | 1028309190
1028321000 | CYCLOHEXANE EMPLURA | 1 | L | 106.48 | 1028321000
1028322500 | CYCLOHEXANE EMPLURA | 2.5 | L | 220.22 | 1028322500
1028326025 | CYCLOHEXANE EMPLURA | 25 | L | 1844.04 | 1028326025
1028329190 | CYCLOHEXANE EMPLURA | 190 | L | 11099.33 | 1028329190
1028361000 | L-CYSTINE EXTRA PURE FCC | 1 | KG | 828.85 | 1028361000
1028369029 | L-CYSTINE EXTRA PURE FCC | 25 | KG | 11730.95 | 1028369029
1028370025 | L-CYSTINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 83.49 | 1028370025
1028370100 | L-CYSTINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 165.77 | 1028370100
1028371000 | L-CYSTINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1373.35 | 1028371000
1028379010 | L-CYSTINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 992.20 | 1028379010
1028380025 | L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 95.59 | 1028380025
1028380100 | L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 269.83 | 1028380100
1028381000 | L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1973.51 | 1028381000
1028389010 | L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1369.72 | 1028389010
1028390025 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 77.44 | 1028390025
1028390100 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 162.14 | 1028390100
1028391000 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1179.75 | 1028391000
1028399010 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 862.73 | 1028399010
1028401000 | CALCIUM FLUORIDE PRECIPITATED PURE | 1 | KG | 308.55 | 1028401000
1028409050 | CALCIUM FLUORIDE PRECIPITATED PURE | 50 | KG | 9425.90 | 1028409050
1028439020 | IRIODIN 153 NDW | 20 | KG | 3872.00 | 1028439020
1028560025 | CESIUM NITRATE 99+ | 25 | G | 319.44 | 1028560025
1028561000 | CESIUM NITRATE 99+ | 1 | KG | 6415.42 | 1028561000
1028881000 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 1 | L | 170.61 | 1028881000
1028882500 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 2.5 | L | 354.53 | 1028882500
1028886010 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 10 | L | 1156.76 | 1028886010
1028886025 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 25 | L | 2948.77 | 1028886025
1028889191 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 190 | L | 17749.49 | 1028889191
1028940500 | DEOXYCHOLATE LACTOSE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 398.09 | 1028940500
1028960500 | LEIFSON AGAR DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR ACC. TO LEIFSON, MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 481.58 | 1028960500
1029040010 | ACETONITRILE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 220.22 | 1029040010
1029140002 | NITROMETHANE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1.5 | ML | 100.43 | 1029140002
1029180025 | DIACETYL MONOXIME GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 191.18 | 1029180025
1029180100 | DIACETYL MONOXIME GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 453.75 | 1029180100
1029240001 | DAB-BUFFER TABLETS FOR IMMUNOHISTOCHEMISTRY | 1 | ST | 488.84 | 1029240001
1029281000 | IRIODIN 9508 ORANGE SW | 1 | KG | 786.50 | 1029281000
1029289020 | IRIODIN 9508 ORANGE SW | 20 | KG | 4235.00 | 1029289020
1029301000 | 1,2-DICHLOROBENZENE FOR EXTRACTION ANALYSIS  | 1 | L | 175.45 | 1029301000
1029302500 | 1,2-DICHLOROBENZENE FOR EXTRACTION ANALYSIS  | 2.5 | L | 364.21 | 1029302500
1029310161 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 150 | ML | 104.06 | 1029310161
1029310500 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 500 | ML | 114.95 | 1029310500
1029311000 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 1 | L | 198.44 | 1029311000
1029311001 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 1 | L | 216.59 | 1029311001
1029312500 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 2.5 | L | 366.63 | 1029312500
1029319033 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 30 | L | 3327.50 | 1029319033
1029331000 | IRIODIN 9502 RED-BROWN SW | 1 | KG | 786.50 | 1029331000
1029339020 | IRIODIN 9502 RED-BROWN SW | 20 | KG | 4235.00 | 1029339020
1029341000 | IRIODIN 9504 RED SW | 1 | KG | 786.50 | 1029341000
1029349020 | IRIODIN 9504 RED SW | 20 | KG | 4235.00 | 1029349020
1029351000 | IRIODIN 9524 RED SATIN SW | 1 | KG | 786.50 | 1029351000
1029359020 | IRIODIN 9524 RED SATIN SW | 20 | KG | 4235.00 | 1029359020
1029370500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 186.34 | 1029370500
1029372500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 666.71 | 1029372500
1029500500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 220.22 | 1029500500
1029502500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 788.92 | 1029502500
1029521000 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 208.12 | 1029521000
1029521011 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 191.18 | 1029521011
1029522500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 438.02 | 1029522500
1029522511 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 398.09 | 1029522511
1029550005 | 2,2'-BIQUINOLINE GR FOR ANALYSIS | 5 | G | 1535.49 | 1029550005
1029640001 | NEOCUPROINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 1 | G | 165.77 | 1029640001
1029670500 | 1,4-DIOXANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 342.43 | 1029670500
1029680005 | NEOCUPROINE GR FOR ANALYSIS | 5 | G | 473.11 | 1029680005
1029759050 | SORBITOL FP LIQUID (SORBITOL SYRUP, ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 420 | 50 | KG | 1324.95 | 1029759050
1029759270 | SORBITOL FP LIQUID (SORBITOL SYRUP, ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 420 | 270 | KG | 5086.84 | 1029759270
1029759780 | SORBITOL FP LIQUID (SORBITOL SYRUP, ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 420 | 780 | KG | 13704.46 | 1029759780
1029829800 | SORBITOL 83 (MALTITOL-SORBITOL SYRUP) | 800 | KG | 15566.65 | 1029829800
1029939050 | SORBITOL F LIQUID (SORBITOL SYRUP, NONCRYSTALLIZING) E 420 | 50 | KG | 1263.24 | 1029939050
1029939270 | SORBITOL F LIQUID (SORBITOL SYRUP, NONCRYSTALLIZING) E 420 | 270 | KG | 4658.50 | 1029939270
1029949050 | SORBITOL LIQUID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 420 | 50 | KG | 1341.89 | 1029949050
1029949270 | SORBITOL LIQUID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 420 | 270 | KG | 5052.96 | 1029949270
1030001000 | TRIACETIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 1 | L | 296.45 | 1030001000
1030009010 | TRIACETIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 10 | L | 1719.41 | 1030009010
1030230005 | BROMOPHENOL RED INDICATOR | 5 | G | 465.85 | 1030230005
1030240010 | CHLOROPHENOL RED INDICATOR | 10 | G | 448.91 | 1030240010
1030250005 | BROMOCRESOL PURPLE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 133.10 | 1030250005
1030250025 | BROMOCRESOL PURPLE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 354.53 | 1030250025
1030260005 | BROMOTHYMOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 171.82 | 1030260005
1030260025 | BROMOTHYMOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 453.75 | 1030260025
1030280005 | 2,6-DICHLOROPHENOL-INDOPHENOL SODIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS FOR THE DETERMINATION OF ASCORBIC ... | 5 | G | 469.48 | 1030280005
1030280025 | 2,6-DICHLOROPHENOL-INDOPHENOL SODIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS FOR THE DETERMINATION OF ASCORBIC ... | 25 | G | 2139.28 | 1030280025
1030341000 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 1 | L | 141.57 | 1030341000
1030341011 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 1 | L | 128.26 | 1030341011
1030342500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 2.5 | L | 295.24 | 1030342500
1030342511 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 2.5 | L | 267.41 | 1030342511
1030346025 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 25 | L | 1720.62 | 1030346025
1030370010 | 2,6-DICHLOROQUINONE-4-CHLOROIMIDE GR FOR ANALYSIS REAGENT FOR VITAMIN B6 REAG. PH EUR | 10 | G | 551.76 | 1030370010
1030370100 | 2,6-DICHLOROQUINONE-4-CHLOROIMIDE GR FOR ANALYSIS REAGENT FOR VITAMIN B6 REAG. PH EUR | 100 | G | 3812.71 | 1030370100
1030531000 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 176.66 | 1030531000
1030531011 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 160.93 | 1030531011
1030532500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 369.05 | 1030532500
1030532511 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 335.17 | 1030532511
1030536010 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1207.58 | 1030536010
1030536025 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2147.75 | 1030536025
1030550010 | DIMETHYLYELLOW (C.I. 11020) INDICATOR | 10 | G | 170.61 | 1030550010
1030580025 | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | G | 158.51 | 1030580025
1030580100 | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 235.95 | 1030580100
1030581000 | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 1917.85 | 1030581000
1030590005 | 5-(4-DIMETHYLAMINOBENZYLIDENE)-RHODANINE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR SILVER) | 5 | G | 107.69 | 1030590005
1030610100 | DIMETHYLGLYOXIME DISODIUM SALT OCTAHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 342.43 | 1030610100
1030610500 | DIMETHYLGLYOXIME DISODIUM SALT OCTAHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 1349.15 | 1030610500
1030620100 | DIMETHYLGLYOXIME GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR NICKEL) ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 342.43 | 1030620100
1030670025 | N,N-DIMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 238.37 | 1030670025
1030850100 | 4-CHLOROPHENOL SOLUTION 725 MG/L FOR AOX DETERMINATION ACC. TO DIN 38409-H 14 | 100 | ML | 153.67 | 1030850100
1030870005 | 1,5-DIPHENYLCARBAZONE (CONT. 50 % DIPHENYLCARBAZID) ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 170.61 | 1030870005
1030870025 | 1,5-DIPHENYLCARBAZONE (CONT. 50 % DIPHENYLCARBAZID) ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 788.92 | 1030870025
1030910025 | 1,5-DIPHENYLCARBAZIDE GR FOR ANALYSIS AND REDOX INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 332.75 | 1030910025
1030910100 | 1,5-DIPHENYLCARBAZIDE GR FOR ANALYSIS AND REDOX INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 1104.73 | 1030910100
1030920005 | DITHIZONE FOR ANALYSIS (1,5-DIPHENYLTHIOCARBAZONE) REAG. PH EUR | 5 | G | 154.88 | 1030920005
1030920025 | DITHIZONE FOR ANALYSIS (1,5-DIPHENYLTHIOCARBAZONE) REAG. PH EUR | 25 | G | 410.19 | 1030920025
1030940001 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALENE-1-SULFONYL CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 176.66 | 1030940001
1030940010 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALENE-1-SULFONYL CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 828.85 | 1030940010
1030980005 | 2,2'-BIPYRIDINE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR IRON(II) AND MOLYBDENUM) ACS | 5 | G | 101.64 | 1030980005
1030980025 | 2,2'-BIPYRIDINE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR IRON(II) AND MOLYBDENUM) ACS | 25 | G | 401.72 | 1030980025
1031100161 | 1.4-DIOXANE DRIED  | 150 | ML | 186.34 | 1031100161
1031100500 | 1.4-DIOXANE DRIED  | 500 | ML | 208.12 | 1031100500
1031101001 | 1.4-DIOXANE DRIED  | 1 | L | 500.94 | 1031101001
1031151000 | 1,4-DIOXANE EMPLURA | 1 | L | 204.49 | 1031151000
1031152500 | 1,4-DIOXANE EMPLURA | 2.5 | L | 425.92 | 1031152500
1031156025 | 1,4-DIOXANE EMPLURA | 25 | L | 3535.62 | 1031156025
1031159191 | 1,4-DIOXANE EMPLURA | 190 | L | 21302.05 | 1031159191
1031210100 | N,N-DIETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 248.05 | 1031210100
1031220001 | 3,3'-DIMETHYLNAPHTHIDINE METAL INDICATOR | 1 | G | 429.55 | 1031220001
1031281000 | IRIODIN GP RUTILE RED WNT | 1 | KG | 786.50 | 1031281000
1031289020 | IRIODIN GP RUTILE RED WNT | 20 | KG | 4235.00 | 1031289020
1031291000 | IRIODIN GP RUTILE BLUE WNT | 1 | KG | 786.50 | 1031291000
1031299020 | IRIODIN GP RUTILE BLUE WNT | 20 | KG | 4235.00 | 1031299020
1031301000 | IRIODIN GP RUTILE BLUE-GREEN WNT | 1 | KG | 786.50 | 1031301000
1031309020 | IRIODIN GP RUTILE BLUE-GREEN WNT | 20 | KG | 4235.00 | 1031309020
1031311000 | IRIODIN GP RUTILE GREEN WNT | 1 | KG | 786.50 | 1031311000
1031319020 | IRIODIN GP RUTILE GREEN WNT | 20 | KG | 4235.00 | 1031319020
1031321000 | 1,4-DIOXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 476.74 | 1031321000
1031322500 | 1,4-DIOXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 994.62 | 1031322500
1031330025 | DIANTIPYRYLMETHANE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR TITANIUM) | 25 | G | 513.04 | 1031330025
1031409028 | PARTECKSI 400 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JSFA,NF,E 420 | 25 | KG | 828.85 | 1031409028
1031409500 | PARTECKSI 400 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JSFA,NF,E 420 | 500 | KG | 9869.97 | 1031409500
1031620250 | ESCHKA'S MIXTURE GR FOR ANALYSIS (FOR DETERMINATION OF SULFUR IN COAL) | 250 | G | 513.04 | 1031620250
1031621000 | ESCHKA'S MIXTURE GR FOR ANALYSIS (FOR DETERMINATION OF SULFUR IN COAL) | 1 | KG | 1614.14 | 1031621000
1031640025 | ERIOCHROME CYANINE R (C.I. 43820) FOR ANALYSIS (REAGENT FOR ALUMINIUM) | 25 | G | 140.36 | 1031640025
1031680025 | ERIOCHROME BLUE-BLACK B (C.I. 14640) METAL INDICATOR | 25 | G | 122.21 | 1031680025
1031700025 | ERIOCHROME BLACK T (C.I. 14645) INDICATOR FOR COMPLEXOMETRY ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 113.74 | 1031700025
1031700100 | ERIOCHROME BLACK T (C.I. 14645) INDICATOR FOR COMPLEXOMETRY ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 401.72 | 1031700100
1032520025 | 2,2-BIS(HYDROXYETHYL)-(IMINOTRIS)- (HYDROXYMETHYL)-METHANE BIS-TRIS | 25 | G | 118.58 | 1032520025
1032520250 | 2,2-BIS(HYDROXYETHYL)-(IMINOTRIS)- (HYDROXYMETHYL)-METHANE BIS-TRIS | 250 | G | 804.65 | 1032520250
1032560010 | CACODYLIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 129.47 | 1032560010
1032560100 | CACODYLIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 551.76 | 1032560100
1032910001 | 2,2'-DINITRO-5,5'-DITHIODIBENZOIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 148.83 | 1032910001
1032910005 | 2,2'-DINITRO-5,5'-DITHIODIBENZOIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 356.95 | 1032910005
1032910025 | 2,2'-DINITRO-5,5'-DITHIODIBENZOIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 1566.95 | 1032910025
1032960025 | CHLOROFORM-D1 0.03 VOL.% TMS, DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 77.44 | 1032960025
1032960100 | CHLOROFORM-D1 0.03 VOL.% TMS, DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 198.44 | 1032960100
1032960500 | CHLOROFORM-D1 0.03 VOL.% TMS, DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 500 | ML | 813.12 | 1032960500
1033461000 | IRIODIN 363 SHIMMER GOLD | 1 | KG | 786.50 | 1033461000
1033469025 | IRIODIN 363 SHIMMER GOLD | 25 | KG | 4235.00 | 1033469025
1034090025 | 2,3-DIMERCAPTO-1-PROPANOL FOR COMPLEXOMETRIC DETERMINATION | 25 | ML | 1156.76 | 1034090025
1034200025 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY (STABILIZED WITH SILVER) MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 77.44 | 1034200025
1034200100 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY (STABILIZED WITH SILVER) MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 198.44 | 1034200100
1034200500 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY (STABILIZED WITH SILVER) MAGNISOLV(TM) | 500 | ML | 813.12 | 1034200500
1034240005 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 96.80 | 1034240005
1034240009 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 127.05 | 1034240009
1034240010 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 153.67 | 1034240010
1034240011 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 139.15 | 1034240011
1034240025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 279.51 | 1034240025
1034240050 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 50 | ML | 465.85 | 1034240050
1034240100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 848.21 | 1034240100
1034280005 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 81.07 | 1034280005
1034280009 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 106.48 | 1034280009
1034280010 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 128.26 | 1034280010
1034280100 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 710.27 | 1034280100
1034500001 | ETHANOL-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 188.76 | 1034500001
1034631000 | IRIODIN 9119 POLAR WHITE WR | 1 | KG | 786.50 | 1034631000
1034639020 | IRIODIN 9119 POLAR WHITE WR | 20 | KG | 4235.00 | 1034639020
1034950009 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 488.84 | 1034950009
1034950025 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 1076.90 | 1034950025
1035301000 | IRIODIN 223 RUTILE FINE LILAC | 1 | KG | 786.50 | 1035301000
1035309025 | IRIODIN 223 RUTILE FINE LILAC | 25 | KG | 4235.00 | 1035309025
1035511000 | IRIODIN 9219 RUTILE LILAC PEARL SW | 1 | KG | 786.50 | 1035511000
1035519020 | IRIODIN 9219 RUTILE LILAC PEARL SW | 20 | KG | 4235.00 | 1035519020
1035579028 | PARTECKSI 450 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF,FCC,JSFA | 25 | KG | 822.80 | 1035579028
1035581000 | IRIODIN 9507 SCARAB RED SW | 1 | KG | 786.50 | 1035581000
1035589020 | IRIODIN 9507 SCARAB RED SW | 20 | KG | 4235.00 | 1035589020
1035620005 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 191.18 | 1035620005
1035620009 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 285.56 | 1035620009
1035620010 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 315.81 | 1035620010
1035620025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 631.62 | 1035620025
1035839028 | PARTECKSI 150 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,JSFA,E 420 | 25 | KG | 1003.09 | 1035839028
1035870006 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 6 | ML | 423.50 | 1035870006
1035870025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 317.02 | 1035870025
1035870100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 963.16 | 1035870100
1035900010 | DIPHENYLAMINE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT REDOX INDICATOR ACS | 10 | G | 223.85 | 1035900010
1035910050 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 50 | ML | 453.75 | 1035910050
1035910100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 828.85 | 1035910100
1035920005 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 212.96 | 1035920005
1035920025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 701.80 | 1035920025
1036040050 | DIASTASE (FROM FUNGI) FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 238.37 | 1036040050
1036725000 | CHOLESTEROL FROM WOOL FAT EXTRA PURE, POWDERED PH EUR,BP,NF,JP | 5 | KG | 7500.79 | 1036725000
1036729019 | CHOLESTEROL FROM WOOL FAT EXTRA PURE, POWDERED PH EUR,BP,NF,JP | 15 | KG | 19401.14 | 1036729019
1037400002 | HYGROMYCIN B SOLUTION FOR BIOCHEMISTRY | 2 | ML | 1128.93 | 1037400002
1037500500 | YEAST EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1037500500
1037530500 | YEAST EXTRACT GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 342.43 | 1037530500
1037539025 | YEAST EXTRACT GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 25 | KG | 15435.97 | 1037539025
1037560500 | OX BILE DRIED PURE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 658.24 | 1037560500
1037611000 | AMMONIUM IRON(III) CITRATE APPROX. 28% FE DAC | 1 | KG | 531.19 | 1037611000
1037619029 | AMMONIUM IRON(III) CITRATE APPROX. 28% FE DAC | 25 | KG | 3152.05 | 1037619029
1037621000 | AMMONIUM IRON(III) CITRATE ABOUT 18% FE DAC | 1 | KG | 332.75 | 1037621000
1037629029 | AMMONIUM IRON(III) CITRATE ABOUT 18% FE DAC | 25 | KG | 3620.32 | 1037629029
1037680100 | 2,6-DIMETHYLPHENOL GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 757.46 | 1037680100
1037760500 | AMMONIUM IRON(III) SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 753.83 | 1037760500
1037761000 | AMMONIUM IRON(III) SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 166.98 | 1037761000
1037765000 | AMMONIUM IRON(III) SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 583.22 | 1037765000
1037769050 | AMMONIUM IRON(III) SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5440.16 | 1037769050
1037840001 | EGG YOLK EMULSION STERILE, 50%, FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 1713.36 | 1037840001
1037850001 | EGG YOLK TELLURITE EMULSION STERILE, 20%, FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 848.21 | 1037850001
1037911000 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 162.14 | 1037911000
1037919050 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 411.40 | 1037919050
1037920500 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO | 500 | G | 204.49 | 1037920500
1037921000 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 315.81 | 1037921000
1037925000 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO | 5 | KG | 888.14 | 1037925000
1037929050 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO | 50 | KG | 8231.63 | 1037929050
1038030001 | DESICCANT SACHET 3 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGE GEL) SACHET: 4 X 7 CM | 1 | ST | 373.89 | 1038030001
1038030002 | DESICCANT SACHET 3 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGE GEL) SACHET: 4 X 7 CM | 1 | ST | 3983.32 | 1038030002
1038040001 | DESICCANT SACHET 10 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGEGEL) SACHET: 7 X 9 CM | 1 | ST | 376.31 | 1038040001
1038050001 | DESICCANT SACHET 100 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGEGEL) SACHET: 15 X 14 CM | 1 | ST | 401.72 | 1038050001
1038060001 | DESICCANT SACHET 250 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGE GEL) SACHET: 15 X 20.5 CM | 1 | ST | 572.33 | 1038060001
1038141000 | IRON(III)-CHLORIDE-HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,JP | 1 | KG | 440.44 | 1038141000
1038149025 | IRON(III)-CHLORIDE-HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,JP | 25 | KG | 5408.70 | 1038149025
1038151000 | IRON EXTRA PURE REDUCED PARTICLE SIZE ABOUT 10 MYM | 1 | KG | 412.61 | 1038151000
1038159029 | IRON EXTRA PURE REDUCED PARTICLE SIZE ABOUT 10 MYM | 25 | KG | 5008.19 | 1038159029
1038190100 | IRON FOR ANALYSIS REDUCED, PARTICLE SIZE 10 MYM  | 100 | G | 71.39 | 1038190100
1038190500 | IRON FOR ANALYSIS REDUCED, PARTICLE SIZE 10 MYM  | 500 | G | 240.79 | 1038190500
1038300001 | HPLC-BOTTLE ADAPTER WITH 3 TUBE CONNECTIONS ID 3.2 MM, SOLVENTS SUPPLY BY MERCK- BOTTLES | 1 | ST | 614.68 | 1038300001
1038310001 | HPLC BOTTLE ADAPTER S40 WITH 3 TUBE CONNECTIONS AND 1 CONNECTION FOR EXHAUST AIR FILTER, SOLVENTS ... | 1 | ST | 614.68 | 1038310001
1038320001 | AIR VALVE FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40 | 1 | ST | 1443.53 | 1038320001
1038330001 | EXHAUST AIR FILTER FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40, DISPOSAL | 1 | ST | 405.35 | 1038330001
1038340001 | FITTINGS FOR CAPILLARIES WITH 3.2 MM O.D., FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40 (PACK OF 10) | 1 | ST | 150.04 | 1038340001
1038350001 | PTFE-FERRULE FOR CAPILLARIES WITH 3.2 MM A.D., FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40 (PACK OF 10) | 1 | ST | 150.04 | 1038350001
1038360001 | BLANKING PLUG FOR CAPILLARIY CONNECTIONS WITH 3.2 MM I.D., FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40 (PACK OF 10) | 1 | ST | 243.21 | 1038360001
1038601000 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 254.10 | 1038601000
1038609050 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 798.60 | 1038609050
1038610250 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 133.10 | 1038610250
1038611000 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 335.17 | 1038611000
1038619050 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 13090.99 | 1038619050
1038621000 | IRON(III) CITRATE HYDRATE (ABOUT 19% FE) | 1 | KG | 425.92 | 1038621000
1038629029 | IRON(III) CITRATE HYDRATE (ABOUT 19% FE) | 25 | KG | 5199.37 | 1038629029
1038685000 | IRON(II) GLUCONATE DIHYDRATE PH EUR,BP,USP,E 579 | 5 | KG | 924.44 | 1038685000
1038689029 | IRON(II) GLUCONATE DIHYDRATE PH EUR,BP,USP,E 579 | 25 | KG | 2954.82 | 1038689029
1038830250 | IRON(III) NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 108.90 | 1038830250
1038831000 | IRON(III) NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 273.46 | 1038831000
1038839050 | IRON(III) NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 12471.47 | 1038839050
1038870050 | FLUORESCEIN SODIUM (C.I. 45350) INDICATOR REAG. PH EUR | 50 | G | 122.21 | 1038870050
1038870250 | FLUORESCEIN SODIUM (C.I. 45350) INDICATOR REAG. PH EUR | 250 | G | 520.30 | 1038870250
1039031000 | IRIODIN 309 MEDALLION GOLD | 1 | KG | 786.50 | 1039031000
1039039025 | IRIODIN 309 MEDALLION GOLD | 25 | KG | 4235.00 | 1039039025
1039130500 | KLIGLER AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF GRAM-NEGATIVE INTESTINAL BACTERIA | 500 | G | 392.04 | 1039130500
1039150500 | TRIPLE SUGAR IRON AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 348.48 | 1039150500
1039350100 | IRON(III) PHOSPHATE FOR ANALYSIS CALCINED (MAX. 0.001% SO4)  | 100 | G | 520.30 | 1039350100
1039350500 | IRON(III) PHOSPHATE FOR ANALYSIS CALCINED (MAX. 0.001% SO4)  | 500 | G | 1128.93 | 1039350500
1039361000 | BI-FLAIR 66 A | 1 | KG | 479.16 | 1039361000
1039369025 | BI-FLAIR 66 A | 25 | KG | 10744.80 | 1039369025
1039430250 | IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 129.47 | 1039430250
1039431000 | IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 325.49 | 1039431000
1039439025 | IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 7800.87 | 1039439025
1039471000 | IRIODIN 211 RUTILE FINE RED | 1 | KG | 205.70 | 1039471000
1039479025 | IRIODIN 211 RUTILE FINE RED | 25 | KG | 3920.40 | 1039479025
1039481000 | IRIODIN 201 RUTILE FINE GOLD | 1 | KG | 205.70 | 1039481000
1039489025 | IRIODIN 201 RUTILE FINE GOLD | 25 | KG | 3920.40 | 1039489025
1039561000 | IRON(II) SULFIDE STICKS D CA. 1 CM | 1 | KG | 141.57 | 1039561000
1039569025 | IRON(II) SULFIDE STICKS D CA. 1 CM | 25 | KG | 1697.63 | 1039569025
1039621000 | IRON(II) FUMARATE EXTRA PURE (CA. 33% FE) PH EUR,BP,USP,FCC | 1 | KG | 1200.32 | 1039621000
1039629029 | IRON(II) FUMARATE EXTRA PURE (CA. 33% FE) PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 2796.31 | 1039629029
1039635000 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 5 | KG | 361.79 | 1039635000
1039639025 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 1098.68 | 1039639025
1039650100 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 42.35 | 1039650100
1039650500 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 94.38 | 1039650500
1039651000 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 143.99 | 1039651000
1039655000 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 508.20 | 1039655000
1039659025 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2088.46 | 1039659025
1039671000 | IRON(II) SULFATE HYDRATE (ABOUT 87% FESO4) EXTRA PURE PH.EUR.,BP,USP | 1 | KG | 896.61 | 1039671000
1039679025 | IRON(II) SULFATE HYDRATE (ABOUT 87% FESO4) EXTRA PURE PH.EUR.,BP,USP | 25 | KG | 896.61 | 1039679025
1039730001 | MERCKOGLAS LIQUID COVER GLASS FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 232.32 | 1039730001
1039771000 | IRIODIN 249 FLASH GOLD | 1 | KG | 231.11 | 1039771000
1039779025 | IRIODIN 249 FLASH GOLD | 25 | KG | 4541.13 | 1039779025
1039781000 | IRIODIN259 FLASH RED | 1 | KG | 231.11 | 1039781000
1039789025 | IRIODIN259 FLASH RED | 25 | KG | 4541.13 | 1039789025
1039790500 | MEAT EXTRACT DRY, GRANULATED, FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 481.58 | 1039790500
1039792500 | MEAT EXTRACT DRY, GRANULATED, FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 2277.22 | 1039792500
1039810102 | MERCKOFIX SPRAY FIXATIVE FOR CYTODIAGNOSIS | 100 | ML | 32.67 | 1039810102
1039811000 | MERCKOFIX SPRAY FIXATIVE FOR CYTODIAGNOSIS | 1 | L | 234.74 | 1039811000
1039840005 | FOLIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 113.74 | 1039840005
1039840025 | FOLIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 347.27 | 1039840025
1039851000 | IRIODIN 289 FLASH BLUE | 1 | KG | 231.11 | 1039851000
1039859025 | IRIODIN 289 FLASH BLUE | 25 | KG | 4541.13 | 1039859025
1039861000 | IRIODIN 299 FLASH GREEN | 1 | KG | 231.11 | 1039861000
1039869025 | IRIODIN 299 FLASH GREEN | 25 | KG | 4541.13 | 1039869025
1039891000 | IRIODIN 231 RUTILE FINE GREEN | 1 | KG | 231.11 | 1039891000
1039899025 | IRIODIN 231 RUTILE FINE GREEN | 25 | KG | 4541.13 | 1039899025
1039900025 | FLUORESCEIN (C.I.45350) REAG. PH EUR | 25 | G | 174.24 | 1039900025
1039900100 | FLUORESCEIN (C.I.45350) REAG. PH EUR | 100 | G | 406.56 | 1039900100
1039921000 | FLUORESCEIN SODIUM (C.I. 45350) EXTRA PURE | 1 | KG | 1032.13 | 1039921000
1039991000 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% FREE FROM ACID STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL AND CALCIUM ... | 1 | L | 140.36 | 1039991000
1039992500 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% FREE FROM ACID STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL AND CALCIUM ... | 2.5 | L | 281.93 | 1039992500
1039999025 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% FREE FROM ACID STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL AND CALCIUM ... | 25 | L | 1408.44 | 1039999025
1040021000 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL PH EUR,BP,USP | 1 | L | 82.28 | 1040021000
1040022500 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 153.67 | 1040022500
1040029025 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL PH EUR,BP,USP | 25 | L | 631.62 | 1040029025
1040029180 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL PH EUR,BP,USP | 180 | L | 3113.33 | 1040029180
1040031000 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% GR FOR ANALYSIS STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 100.43 | 1040031000
1040032500 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% GR FOR ANALYSIS STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 200.86 | 1040032500
1040035000 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% GR FOR ANALYSIS STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL ACS,REAG. PH EUR | 5 | L | 353.32 | 1040035000
1040039025 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% GR FOR ANALYSIS STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 1006.72 | 1040039025
1040051000 | PARAFORMALDEHYDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAC | 1 | KG | 142.78 | 1040051000
1040059050 | PARAFORMALDEHYDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAC | 50 | KG | 2278.43 | 1040059050
1040070250 | D(-)-FRUCTOSE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 53.24 | 1040070250
1040071000 | D(-)-FRUCTOSE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 176.66 | 1040071000
1040081000 | FORMAMIDE EMPLURA | 1 | L | 100.43 | 1040081000
1040082500 | FORMAMIDE EMPLURA | 2.5 | L | 208.12 | 1040082500
1040089025 | FORMAMIDE EMPLURA | 25 | L | 1617.77 | 1040089025
1040130020 | FURFURAL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 20 | ML | 106.48 | 1040130020
1040130100 | FURFURAL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | ML | 204.49 | 1040130100
1040140500 | GLASS BEADS 2 MM | 500 | G | 181.50 | 1040140500
1040150500 | GLASS BEADS 3 MM | 500 | G | 148.83 | 1040150500

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates