لیست قیمت محصولات مرک (3)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه

 


1040160500 | GLASS BEADS 4 MM | 500 | G | 148.83 | 1040160500
1040170500 | GLASS BEADS 5 MM | 500 | G | 181.50 | 1040170500
1040180500 | GLASS BEADS 6 MM | 500 | G | 160.93 | 1040180500
1040220025 | FAST GREEN FCF (C.I. 42053) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 413.82 | 1040220025
1040300500 | VRB AGAR FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 1022.45 | 1040300500
1040360500 | E.COLI 0157:H7-AGAR FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 958.32 | 1040360500
1040370500 | DEV LACTOSE PEPTONE BROTH FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 1310.43 | 1040370500
1040380500 | ECD AGAR FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 717.53 | 1040380500
1040390001 | UVM II SUPPLEMENT FOR MICROBIOLOGY (1 VIAL WITH 13 MG OF ACRIFLAVINE HYDROCHLORIDE) | 1 | ST | 131.89 | 1040390001
1040440500 | ENDO AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 392.04 | 1040440500
1040540500 | BILE SALT MIXTURE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 701.80 | 1040540500
1040580025 | D(+)-GALACTOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 129.47 | 1040580025
1040580100 | D(+)-GALACTOSE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 398.09 | 1040580100
1040611000 | D(+)-GALACTOSE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | KG | 2329.25 | 1040611000
1040620050 | D(+)-GALACTOSE FOR MICROBIOLOGY | 50 | G | 145.20 | 1040620050
1040700500 | GELATINE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 226.27 | 1040700500
1040721000 | GELATIN (SHEETS) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 614.68 | 1040721000
1040740500 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 79.86 | 1040740500
1040741000 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 112.53 | 1040741000
1040745000 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | KG | 278.30 | 1040745000
1040749050 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | KG | 29.04 | 1040749050
1040781000 | GELATIN POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 340.01 | 1040781000
1040789029 | GELATIN POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 3236.75 | 1040789029
1040860250 | GLASS WOOL | 250 | G | 100.43 | 1040860250
1040861000 | GLASS WOOL | 1 | KG | 232.32 | 1040861000
1040900005 | GLUTATHIONE (REDUCED) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR | 5 | G | 168.19 | 1040900005
1040900050 | GLUTATHIONE (REDUCED) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR | 50 | G | 1369.72 | 1040900050
1040900500 | GLUTATHIONE (REDUCED) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR | 500 | G | 9757.44 | 1040900500
1040911000 | GLYCEROL 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | L | 261.36 | 1040911000
1040912500 | GLYCEROL 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 2.5 | L | 491.26 | 1040912500
1040919025 | GLYCEROL 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | L | 2706.77 | 1040919025
1040919190 | GLYCEROL 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 190 | L | 16412.44 | 1040919190
1040921000 | GLYCEROL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 289.19 | 1040921000
1040922500 | GLYCEROL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 603.79 | 1040922500
1040929010 | GLYCEROL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 2017.07 | 1040929010
1040931000 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 1 | L | 235.95 | 1040931000
1040932500 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 2.5 | L | 438.02 | 1040932500
1040936025 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 25 | L | 3107.28 | 1040936025
1040936190 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 190 | L | 18894.15 | 1040936190
1040939010 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 10 | L | 1138.61 | 1040939010
1040939025 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 25 | L | 2384.91 | 1040939025
1040939190 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 190 | L | 14382.06 | 1040939190
1040940500 | GLYCEROL 85% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | ML | 165.77 | 1040940500
1040941000 | GLYCEROL 85% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 285.56 | 1040941000
1040942500 | GLYCEROL 85% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | L | 595.32 | 1040942500
1040949026 | GLYCEROL 85% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | L | 3540.46 | 1040949026
1040950250 | GLYCEROL FOR FLUORESCENCE MICROSCOPY | 250 | ML | 235.95 | 1040950250
1041060100 | GLYCOLIC ACID FOR ANALYSIS  | 100 | G | 433.18 | 1041060100
1041121000 | CALCIUMGLYCEROPHOSPHATE HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,FCC | 1 | KG | 642.51 | 1041121000
1041129025 | CALCIUMGLYCEROPHOSPHATE HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,FCC | 25 | KG | 8177.18 | 1041129025
1041140002 | B-GLUCURONIDASE/ARYL SULFATASE (FROM HELIX POMATIA) STABILIZED AQUEOUS SOLUTION FOR BIOCHEMISTRY | 2 | ML | 310.97 | 1041140002
1041400001 | SINGLEPATHSALMONELLA RAPID TEST FOR THE DETECTION OF SALMONELLA IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041400001
1041410001 | SINGLEPATHE.COLI O157 RAPID TEST FOR THE DETECTION OF E.COLI O157 IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041410001
1041420001 | SINGLEPATHLISTERIA RAPID TEST FOR THE DETECTION OF LISTERIA IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041420001
1041430001 | SINGLEPATHCAMPYLOBACTER RAPID TEST FOR THE DETECTION OF CAMPYLOBACTER IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041430001
1041440001 | DUOPATHVEROTOXIN RAPID TEST FOR THE DETECTION OF VEROTOXINS IN PATHOGENIC E.COLI | 1 | ST | 867.57 | 1041440001
1041460001 | DUOPATHCEREUS ENTEROTOXINS RAPID TEST FOR THE DETERMINATION OF THE NHE AND HBL TOXINS IN FOODS | 1 | ST | 757.46 | 1041460001
1041470001 | DUOPATHLEGIONELLA RAPID TEST FOR THE DETERMINATION OF LEGIONELLA SPEC. AND LEGIONELLA PNEUMOPHILA ... | 1 | ST | 595.32 | 1041470001
1041480001 | SINGLEPATHL'MONO RAPID TEST FOR THE DETECTION OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041480001
1041540001 | SINGLEPATHEMETIC TOX MRK IMMUNOLOGICAL RAPID TEST FOR THE DETECTION OF BACILLUS CEREUS EMETIC TOXIN ... | 1 | ST | 544.50 | 1041540001
1041645000 | SODIUM GLYCEROPHOSPHATE HYDRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 1291.07 | 1041645000
1041649025 | SODIUM GLYCEROPHOSPHATE HYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 4410.45 | 1041649025
1041670250 | GUANIDINIUM THIOCYANATE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 453.75 | 1041670250
1041691000 | GLYCINE BUFFER SUBSTANCE FOR ELECTROPHORESIS | 1 | KG | 319.44 | 1041691000
1041821000 | BTS CATALYST (ABOUT 5 X 3 MM) FOR GAS PURIFICATION | 1 | KG | 1214.84 | 1041821000
1041910025 | GLYOXALBIS(2-HYDROXYANIL) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | G | 384.78 | 1041910025
1042000005 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 867.57 | 1042000005
1042000009 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 1132.56 | 1042000009
1042000010 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 1258.40 | 1042000010
1042010100 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 58.08 | 1042010100
1042010250 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 95.59 | 1042010250
1042011000 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 295.24 | 1042011000
1042015000 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 5 | KG | 1097.47 | 1042015000
1042019025 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 25 | KG | 226.27 | 1042019025
1042062500 | GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE | 2.5 | KG | 232.32 | 1042062500
1042069025 | GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE | 25 | KG | 1013.98 | 1042069025
1042091000 | IRIODIN 9205 RUTILE PLATINUM GOLD WR | 1 | KG | 358.16 | 1042091000
1042099020 | IRIODIN 9205 RUTILE PLATINUM GOLD WR | 20 | KG | 6231.50 | 1042099020
1042121000 | GUAIACOL EXTRA PURE PH FRANC X | 1 | L | 429.55 | 1042121000
1042129026 | GUAIACOL EXTRA PURE PH FRANC X | 25 | L | 6485.60 | 1042129026
1042161000 | IRIODIN 355 GLITTER GOLD | 1 | KG | 205.70 | 1042161000
1042169025 | IRIODIN 355 GLITTER GOLD | 25 | KG | 3920.40 | 1042169025
1042171000 | IRIODIN 302 GOLD SATIN | 1 | KG | 202.07 | 1042171000
1042179025 | IRIODIN 302 GOLD SATIN | 25 | KG | 3829.65 | 1042179025
1042190025 | GUANIDINIUM CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 192.39 | 1042190025
1042190100 | GUANIDINIUM CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 266.20 | 1042190100
1042190500 | GUANIDINIUM CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 1128.93 | 1042190500
1042199025 | GUANIDINIUM CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | KG | 6852.23 | 1042199025
1042200100 | GUANIDINIUM CHLORIDE LAB | 100 | G | 142.78 | 1042200100
1042201000 | GUANIDINIUM CHLORIDE LAB | 1 | KG | 773.19 | 1042201000
1042205000 | GUANIDINIUM CHLORIDE LAB | 5 | KG | 2415.16 | 1042205000
1042209025 | GUANIDINIUM CHLORIDE LAB | 25 | KG | 462.22 | 1042209025
1042281000 | GUM ARABIC SPRAY-DRIED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | KG | 375.10 | 1042281000
1042289029 | GUM ARABIC SPRAY-DRIED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | KG | 4173.29 | 1042289029
1042311000 | IRIODIN 500 BRONZE | 1 | KG | 189.97 | 1042311000
1042319025 | IRIODIN 500 BRONZE | 25 | KG | 3563.45 | 1042319025
1042321000 | IRIODIN 504 RED | 1 | KG | 189.97 | 1042321000
1042329025 | IRIODIN 504 RED | 25 | KG | 3563.45 | 1042329025
1042330010 | GLYCYLGLYCINE BUFFER SUBSTANCE | 10 | G | 124.63 | 1042330010
1042330100 | GLYCYLGLYCINE BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 520.30 | 1042330100
1042331000 | GLYCYLGLYCINE BUFFER SUBSTANCE | 1 | KG | 3915.56 | 1042331000
1042341000 | IRIODIN 530 GLITTER BRONZE | 1 | KG | 205.70 | 1042341000
1042349025 | IRIODIN 530 GLITTER BRONZE | 25 | KG | 3920.40 | 1042349025
1042351000 | IRIODIN 502 RED-BROWN | 1 | KG | 189.97 | 1042351000
1042359025 | IRIODIN 502 RED-BROWN | 25 | KG | 3563.45 | 1042359025
1042361000 | IRIODIN 520 BRONZE SATIN | 1 | KG | 189.97 | 1042361000
1042369025 | IRIODIN 520 BRONZE SATIN | 25 | KG | 3563.45 | 1042369025
1042371000 | IRIODIN 522 RED-BROWN SATIN | 1 | KG | 189.97 | 1042371000
1042379025 | IRIODIN 522 RED-BROWN SATIN | 25 | KG | 3563.45 | 1042379025
1042390250 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY | 250 | ML | 154.88 | 1042390250
1042391000 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY | 1 | L | 278.30 | 1042391000
1042392500 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY | 2.5 | L | 867.57 | 1042392500
1042411000 | IRIODIN 524 RED SATIN | 1 | KG | 189.97 | 1042411000
1042419025 | IRIODIN 524 RED SATIN | 25 | KG | 3563.45 | 1042419025
1042461000 | IRIODIN 103 RUTILE STERLING SILVER | 1 | KG | 160.93 | 1042461000
1042469025 | IRIODIN 103 RUTILE STERLING SILVER | 25 | KG | 2776.95 | 1042469025
1042471000 | IRIODIN 9524 RED SATIN WR | 1 | KG | 486.42 | 1042471000
1042479020 | IRIODIN 9524 RED SATIN WR | 20 | KG | 8721.68 | 1042479020
1042481000 | IRIODIN 9235 RUTILE GREEN PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1042481000
1042489020 | IRIODIN 9235 RUTILE GREEN PEARL WR | 20 | KG | 6177.05 | 1042489020
1042571000 | IRIODIN 9225 RUTILE BLUE PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1042571000
1042579020 | IRIODIN 9225 RUTILE BLUE PEARL WR | 20 | KG | 6177.05 | 1042579020
1042591000 | IRIODIN 111 RUTILE FINE SATIN | 1 | KG | 171.82 | 1042591000
1042599021 | IRIODIN 111 RUTILE FINE SATIN | 20 | KG | 2433.31 | 1042599021
1042671000 | IRIODIN 7235 ULTRA GREEN | 1 | KG | 231.11 | 1042671000
1042679025 | IRIODIN 7235 ULTRA GREEN | 25 | KG | 4543.55 | 1042679025
1042831000 | IRIODIN 9219 RUTILE LILAC PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1042831000
1042839020 | IRIODIN 9219 RUTILE LILAC PEARL WR | 20 | KG | 6177.05 | 1042839020
1042851000 | IRIODIN 205 RUTILE PLATINUM GOLD | 1 | KG | 202.07 | 1042851000
1042859025 | IRIODIN 205 RUTILE PLATINUM GOLD | 25 | KG | 3829.65 | 1042859025
1042861000 | IRIODIN 217 RUTILE COPPER PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1042861000
1042869025 | IRIODIN 217 RUTILE COPPER PEARL | 25 | KG | 3829.65 | 1042869025
1042871000 | IRIODIN 219 RUTILE LILAC PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1042871000
1042879025 | IRIODIN 219 RUTILE LILAC PEARL | 25 | KG | 3829.65 | 1042879025
1042881000 | IRIODIN 225 RUTILE BLUE PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1042881000
1042889025 | IRIODIN 225 RUTILE BLUE PEARL | 25 | KG | 3829.65 | 1042889025
1042891000 | IRIODIN 235 RUTILE GREEN PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1042891000
1042899025 | IRIODIN 235 RUTILE GREEN PEARL | 25 | KG | 3829.65 | 1042899025
1042981000 | IRIODIN 9504 RED WR | 1 | KG | 442.86 | 1042981000
1042989020 | IRIODIN 9504 RED WR | 20 | KG | 7872.26 | 1042989020
1043011000 | IRIODIN 9103 STERLING SILVER WR | 1 | KG | 266.20 | 1043011000
1043019021 | IRIODIN 9103 STERLING SILVER WR | 20 | KG | 4349.95 | 1043019021
1043020025 | HEMATOXYLIN CRYST. (C.I. 75290) FOR MICROSCOPY | 25 | G | 413.82 | 1043020025
1043020100 | HEMATOXYLIN CRYST. (C.I. 75290) FOR MICROSCOPY | 100 | G | 1242.67 | 1043020100
1043021000 | HEMATOXYLIN CRYST. (C.I. 75290) FOR MICROSCOPY | 1 | KG | 9948.62 | 1043021000
1043180250 | STOPCOCK GREASE MELTING POINT 45-53 GRAD C | 250 | G | 113.74 | 1043180250
1043181000 | STOPCOCK GREASE MELTING POINT 45-53 GRAD C | 1 | KG | 310.97 | 1043181000
1043221000 | IRIODIN 9500 BRONZE WR | 1 | KG | 442.86 | 1043221000
1043229020 | IRIODIN 9500 BRONZE WR | 20 | KG | 7872.26 | 1043229020
1043281000 | IRIODIN 9121 RUTILE LUSTRE SATIN WR | 1 | KG | 290.40 | 1043281000
1043289020 | IRIODIN 9121 RUTILE LUSTRE SATIN WR | 20 | KG | 4821.85 | 1043289020
1043331000 | ISOHEXANE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 175.45 | 1043331000
1043332500 | ISOHEXANE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 364.21 | 1043332500
1043339190 | ISOHEXANE FOR ANALYSIS  | 190 | L | 12799.38 | 1043339190
1043352500 | ISOHEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 513.04 | 1043352500
1043402500 | ISOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 401.72 | 1043402500
1043430100 | METHENAMINE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 117.37 | 1043430100
1043430500 | METHENAMINE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | G | 229.90 | 1043430500
1043500025 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 113.74 | 1043500025
1043500100 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 256.52 | 1043500100
1043500500 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 963.16 | 1043500500
1043509010 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1397.55 | 1043509010
1043510025 | L-HISTIDINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 106.48 | 1043510025
1043510100 | L-HISTIDINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 289.19 | 1043510100
1043511000 | L-HISTIDINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2308.68 | 1043511000
1043519010 | L-HISTIDINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1674.64 | 1043519010
1043521000 | L-HISTIDINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 2401.85 | 1043521000
1043529010 | L-HISTIDINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 17483.29 | 1043529010
1043540500 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 500 | G | 1032.13 | 1043540500
1043549010 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 10 | KG | 11618.42 | 1043549010
1043651000 | N-HEPTANE EMPLURA | 1 | L | 117.37 | 1043651000
1043652500 | N-HEPTANE EMPLURA | 2.5 | L | 245.63 | 1043652500
1043652511 | N-HEPTANE EMPLURA | 2.5 | L | 222.64 | 1043652511
1043656010 | N-HEPTANE EMPLURA | 10 | L | 801.02 | 1043656010
1043656025 | N-HEPTANE EMPLURA | 25 | L | 2041.27 | 1043656025
1043656190 | N-HEPTANE EMPLURA | 190 | L | 13214.41 | 1043656190
1043660500 | N-HEPTANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 206.91 | 1043660500
1043662500 | N-HEPTANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 738.10 | 1043662500
1043671000 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 158.51 | 1043671000
1043672500 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 163.35 | 1043672500
1043672511 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 301.29 | 1043672511
1043676010 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 10 | L | 1081.74 | 1043676010
1043676025 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 25 | L | 1922.69 | 1043676025
1043679190 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 190 | L | 11583.33 | 1043679190
1043681000 | N-HEXANE EMPLURA | 1 | L | 105.27 | 1043681000
1043682500 | N-HEXANE EMPLURA | 2.5 | L | 220.22 | 1043682500
1043682511 | N-HEXANE EMPLURA | 2.5 | L | 200.86 | 1043682511
1043686010 | N-HEXANE EMPLURA | 10 | L | 717.53 | 1043686010
1043686025 | N-HEXANE EMPLURA | 25 | L | 1831.94 | 1043686025
1043686190 | N-HEXANE EMPLURA | 190 | L | 11843.48 | 1043686190
1043689190 | N-HEXANE EMPLURA | 190 | L | 11031.57 | 1043689190
1043691000 | N-HEXANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 210.54 | 1043691000
1043692500 | N-HEXANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 2.5 | L | 205.70 | 1043692500
1043699010 | N-HEXANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 10 | L | 713.90 | 1043699010
1043711000 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 193.60 | 1043711000
1043712500 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 150.04 | 1043712500
1043714004 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2585.77 | 1043714004
1043719010 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 600.16 | 1043719010
1043719030 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 4501.20 | 1043719030
1043720500 | N-HEXANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 185.13 | 1043720500
1043722500 | N-HEXANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 663.08 | 1043722500
1043730500 | N-HEXANE DRIED (MAX. 0.004% H2O)  | 500 | ML | 106.48 | 1043730500
1043741000 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 176.66 | 1043741000
1043742500 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 366.63 | 1043742500
1043742511 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 332.75 | 1043742511
1043744004 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | ST | 2352.24 | 1043744004
1043746010 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 1199.11 | 1043746010
1043791000 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 196.02 | 1043791000
1043792500 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | L | 410.19 | 1043792500
1043792511 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | L | 372.68 | 1043792511
1043796010 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 10 | L | 1338.26 | 1043796010
1043796025 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | L | 2383.70 | 1043796025
1043901000 | N-HEPTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 275.88 | 1043901000
1043902500 | N-HEPTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 320.65 | 1043902500
1043909010 | N-HEPTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1253.56 | 1043909010
1043909030 | N-HEPTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 3761.89 | 1043909030
1043911000 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 245.63 | 1043911000
1043912500 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 163.35 | 1043912500
1043914004 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 3292.41 | 1043914004
1043915000 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 844.58 | 1043915000
1043919010 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1649.23 | 1043919010
1043919030 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 4948.90 | 1043919030
1043949030 | N-HEXANE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 30 | L | 2795.10 | 1043949030
1044001000 | IRIODIN 9211 RUTILE FINE RED WR | 1 | KG | 375.10 | 1044001000
1044009020 | IRIODIN 9211 RUTILE FINE RED WR | 20 | KG | 6521.90 | 1044009020
1044010250 | MERCURY EXTRA PURE | 250 | G | 567.49 | 1044010250
1044011000 | MERCURY EXTRA PURE | 1 | KG | 1416.91 | 1044011000
1044030250 | MERCURY FOR ANALYSIS AND FOR POLAROGRAPHY  | 250 | G | 631.62 | 1044030250
1044031000 | MERCURY FOR ANALYSIS AND FOR POLAROGRAPHY  | 1 | KG | 1574.21 | 1044031000
1044040250 | MERCURY 99.9999 SUPRAPUR | 250 | G | 1511.29 | 1044040250
1044041000 | MERCURY 99.9999 SUPRAPUR | 1 | KG | 3781.25 | 1044041000
1044071000 | IRIODIN 9215 RUTILE RED PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1044071000
1044079020 | IRIODIN 9215 RUTILE RED PEARL WR | 20 | KG | 6171.00 | 1044079020
1044100050 | MERCURY(II) ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 228.69 | 1044100050
1044100250 | MERCURY(II) ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 457.38 | 1044100250
1044131000 | MERCURY(II) SULFATE SOLUTION 200 G/L IN DILUTED SULFURIC ACID FOR DETERMINATION OF COD ACC. TO DIN ... | 1 | L | 567.49 | 1044131000
1044170100 | MERCURY(II) CHLORIDE EXTRA PURE FINE CRYST. | 100 | G | 303.71 | 1044170100
1044171000 | MERCURY(II) CHLORIDE EXTRA PURE FINE CRYST. | 1 | KG | 1266.87 | 1044171000
1044190050 | MERCURY(II) CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,ACS | 50 | G | 281.93 | 1044190050
1044190250 | MERCURY(II) CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,ACS | 250 | G | 563.86 | 1044190250
1044191000 | MERCURY(II) CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,ACS | 1 | KG | 1404.81 | 1044191000
1044200100 | MERCURY(II) IODIDE RED, EXTRA PURE | 100 | G | 278.30 | 1044200100
1044201000 | MERCURY(II) IODIDE RED, EXTRA PURE | 1 | KG | 1160.39 | 1044201000
1044210050 | MERCURY(II) BROMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 465.85 | 1044210050
1044210250 | MERCURY(II) BROMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 935.33 | 1044210250
1044250050 | MERCURY(I) CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 50 | G | 497.31 | 1044250050
1044250250 | MERCURY(I) CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 998.25 | 1044250250
1044280050 | MERCURY(II) IODIDE RED, FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 257.73 | 1044280050
1044280250 | MERCURY(II) IODIDE RED, FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 516.67 | 1044280250
1044370050 | MERCURY(I) NITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | G | 189.97 | 1044370050
1044370250 | MERCURY(I) NITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 379.94 | 1044370250
1044390050 | MERCURY(II) NITRATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 170.61 | 1044390050
1044390250 | MERCURY(II) NITRATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 342.43 | 1044390250
1044402500 | KAOLIN POWDER | 2.5 | KG | 208.12 | 1044402500
1044561000 | IRIODIN 9440 COLIBRI BLUE-GREEN WR | 1 | KG | 561.44 | 1044561000
1044569020 | IRIODIN 9440 COLIBRI BLUE-GREEN WR | 20 | KG | 10229.34 | 1044569020
1044650100 | MERCURY(II) OXIDE RED EXTRA PURE | 100 | G | 289.19 | 1044650100
1044660050 | MERCURY(II) OXIDE RED, FOR ANALYSIS  | 50 | G | 267.41 | 1044660050
1044660250 | MERCURY(II) OXIDE RED, FOR ANALYSIS  | 250 | G | 536.03 | 1044660250
1044681000 | IRIODIN 532 GLITTER RED-BROWN | 1 | KG | 205.70 | 1044681000
1044689025 | IRIODIN 532 GLITTER RED-BROWN | 25 | KG | 3920.40 | 1044689025
1044691000 | IRIODIN 534 GLITTER RED | 1 | KG | 205.70 | 1044691000
1044699025 | IRIODIN 534 GLITTER RED | 25 | KG | 3920.40 | 1044699025
1044701000 | IRIODIN 221 RUTILE FINE BLUE | 1 | KG | 205.70 | 1044701000
1044709025 | IRIODIN 221 RUTILE FINE BLUE | 25 | KG | 3920.40 | 1044709025
1044711000 | IRIODIN 9163 SHIMMER PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1044711000
1044719020 | IRIODIN 9163 SHIMMER PEARL WR | 20 | KG | 6177.05 | 1044719020
1044721000 | IRIODIN 9153 FLASH PEARL WR | 1 | KG | 349.69 | 1044721000
1044729020 | IRIODIN 9153 FLASH PEARL WR | 20 | KG | 6001.60 | 1044729020
1044761000 | MERCURY(II) SULFATE 80 G/L IN POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION C(K2CR2O7)=0.02 MOL/L ACIDIFIED WITH ... | 1 | L | 338.80 | 1044761000
1044762500 | MERCURY(II) SULFATE 80 G/L IN POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION C(K2CR2O7)=0.02 MOL/L ACIDIFIED WITH ... | 2.5 | L | 682.44 | 1044762500
1044800050 | MERCURY(II) SULFATE FOR ANALYSIS ACS | 50 | G | 394.46 | 1044800050
1044800250 | MERCURY(II) SULFATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 788.92 | 1044800250
1044810100 | MERCURY(II) SULFATE EXTRA PURE | 100 | G | 425.92 | 1044810100
1044810250 | MERCURY(II) SULFATE EXTRA PURE | 250 | G | 710.27 | 1044810250
1044811000 | MERCURY(II) SULFATE EXTRA PURE | 1 | KG | 1776.28 | 1044811000
1044840025 | MERCURY(II) THIOCYANATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | G | 180.29 | 1044840025
1044840100 | MERCURY(II) THIOCYANATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 360.58 | 1044840100
1045060010 | L-HYDROXYPROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 125.84 | 1045060010
1045060100 | L-HYDROXYPROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 899.03 | 1045060100
1045070050 | MYO-INOSITOL FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 77.44 | 1045070050
1045070250 | MYO-INOSITOL FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 285.56 | 1045070250
1045270010 | 3-METHYL-2-BENZOTHIAZOLINONE-HYDRAZONEHYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 10 | G | 384.78 | 1045270010
1045401000 | IRIODIN 9103 STERLING SILVER SW | 1 | KG | 275.88 | 1045401000
1045409020 | IRIODIN 9103 STERLING SILVER SW | 20 | KG | 4513.30 | 1045409020
1045421000 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN SW | 1 | KG | 298.87 | 1045421000
1045429020 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN SW | 20 | KG | 4987.62 | 1045429020
1045429999 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN SW |  |  | 4987.62 | 1045429999
1045431000 | IRIODIN 9323 ROYAL GOLD SATIN SW | 1 | KG | 493.68 | 1045431000
1045439020 | IRIODIN 9323 ROYAL GOLD SATIN SW | 20 | KG | 8886.24 | 1045439020
1045531000 | IRIODIN 9525 RED VIOLET SATIN SW | 1 | KG | 504.57 | 1045531000
1045539020 | IRIODIN 9525 RED VIOLET SATIN SW | 20 | KG | 9095.57 | 1045539020
1045541000 | IRIODIN 9605 BLUE-SHADE SILVER SW | 1 | KG | 561.44 | 1045541000
1045549020 | IRIODIN 9605 BLUE-SHADE SILVER SW | 20 | KG | 10229.34 | 1045549020
1045621000 | IRIODIN 9221 RUTILE FINE BLUE SW | 1 | KG | 383.57 | 1045621000
1045629020 | IRIODIN 9221 RUTILE FINE BLUE SW | 20 | KG | 6679.20 | 1045629020
1045641000 | IRIODIN 9121 RUTILE LUSTRE SATIN SW | 1 | KG | 298.87 | 1045641000
1045649020 | IRIODIN 9121 RUTILE LUSTRE SATIN SW | 20 | KG | 4987.62 | 1045649020
1045751000 | IRIODIN 9440 COLIBRI BLUEGREEN SW | 1 | KG | 569.91 | 1045751000
1045759020 | IRIODIN 9440 COLIBRI BLUEGREEN SW | 20 | KG | 10357.60 | 1045759020
1045821000 | IRIODIN 121 RUTILE LUSTRE SATIN | 1 | KG | 160.93 | 1045821000
1045829020 | IRIODIN 121 RUTILE LUSTRE SATIN | 20 | KG | 2219.14 | 1045829020
1045841000 | IRIODIN 110 FINE SATIN | 1 | KG | 193.60 | 1045841000
1045849020 | IRIODIN 110 FINE SATIN | 20 | KG | 4299.13 | 1045849020
1045849025 | IRIODIN 110 FINE SATIN | 25 | KG | 5372.40 | 1045849025
1045901000 | IRIODIN 323 ROYAL GOLD SATIN | 1 | KG | 192.39 | 1045901000
1045909025 | IRIODIN 323 ROYAL GOLD SATIN | 25 | KG | 3567.08 | 1045909025
1045911000 | IRIODIN 303 ROYAL GOLD | 1 | KG | 192.39 | 1045911000
1045919025 | IRIODIN 303 ROYAL GOLD | 25 | KG | 3567.08 | 1045919025
1045930025 | HYDROXYNAPHTHOL BLUE METAL (PM) INDICATOR | 25 | G | 785.29 | 1045930025
1045940050 | CALCON (C.I.15705) METAL INDICATOR | 50 | G | 117.37 | 1045940050
1045950005 | CALCONCARBOXYLIC ACID METAL INDICATOR | 5 | G | 164.56 | 1045950005
1045950025 | CALCONCARBOXYLIC ACID METAL INDICATOR | 25 | G | 433.18 | 1045950025
1045971000 | IRIODIN 9225 RUTILE BLUE PEARL SW | 1 | KG | 366.63 | 1045971000
1045979020 | IRIODIN 9225 RUTILE BLUE PEARL SW | 20 | KG | 6342.82 | 1045979020
1045981000 | IRIODIN 9215 RUTILE RED PEARL SW | 1 | KG | 366.63 | 1045981000
1045989020 | IRIODIN 9215 RUTILE RED PEARL SW | 20 | KG | 6342.82 | 1045989020
1046030100 | HYDRAZINIUM SULFATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 101.64 | 1046030100
1046030500 | HYDRAZINIUM SULFATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 256.52 | 1046030500
1046109026 | HYDROQUINONE FOTOPUR | 25 | KG | 2573.67 | 1046109026
1046111000 | BI-FLAIR 89 | 1 | KG | 496.10 | 1046111000
1046119025 | BI-FLAIR 89 | 25 | KG | 11156.20 | 1046119025
1046160250 | HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 244.42 | 1046160250
1046161000 | HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 801.02 | 1046161000
1046170500 | HYDROXYLAMMONIUM SULFATE GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 398.09 | 1046170500
1046190250 | HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS (<= 0.000001% HG) ACS,ISO | 250 | G | 413.82 | 1046190250
1046281000 | IRIODIN 320 BRIGHT GOLD PEARL | 1 | KG | 188.76 | 1046281000
1046289025 | IRIODIN 320 BRIGHT GOLD PEARL | 25 | KG | 3478.75 | 1046289025
1046330100 | HYPOPHOSPHOROUS ACID 50% FOR ANALYSIS  | 100 | ML | 219.01 | 1046330100
1046330500 | HYPOPHOSPHOROUS ACID 50% FOR ANALYSIS  | 500 | ML | 603.79 | 1046330500
1046341000 | IRIODIN 300 GOLD PEARL | 1 | KG | 188.76 | 1046341000
1046349025 | IRIODIN 300 GOLD PEARL | 25 | KG | 3478.75 | 1046349025
1046439029 | MAGNESIUM PHOSPHINATE HEXAHYDRATE (MAGNESIUM HYPOPHOSPHITE HEXAHYDRATE) EXTRA PURE | 25 | KG | 5086.84 | 1046439029
1046461000 | SODIUM PHOSPHINATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 1 | KG | 274.67 | 1046461000
1046469029 | SODIUM PHOSPHINATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 25 | KG | 3073.40 | 1046469029
1046600001 | UV-VIS STANDARD 1A: POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION (600 MG/L) FOR THE ABSORBANCE AT 430 NM ACCORDING ... | 1 | ST | 591.69 | 1046600001
1046701000 | IRIODIN 100 SILVER PEARL | 1 | KG | 141.57 | 1046701000
1046709025 | IRIODIN 100 SILVER PEARL | 25 | KG | 2284.48 | 1046709025
1046990100 | IMMERSION OIL FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 85.91 | 1046990100
1046990500 | IMMERSION OIL FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 260.15 | 1046990500
1047121000 | IRIODIN 120 LUSTRE SATIN | 1 | KG | 145.20 | 1047121000
1047129020 | IRIODIN 120 LUSTRE SATIN | 20 | KG | 1927.53 | 1047129020
1047150500 | ISOOCTANE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 500 | ML | 113.74 | 1047150500
1047160050 | IMIDAZOLE BUFFER SUBSTANCE ACS | 50 | G | 117.37 | 1047160050
1047160250 | IMIDAZOLE BUFFER SUBSTANCE ACS | 250 | G | 323.07 | 1047160250
1047161000 | IMIDAZOLE BUFFER SUBSTANCE ACS | 1 | KG | 1017.61 | 1047161000
1047171000 | ISOOCTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 260.15 | 1047171000
1047172500 | ISOOCTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 544.50 | 1047172500
1047180500 | ISOOCTANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 196.02 | 1047180500
1047182500 | ISOOCTANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 698.17 | 1047182500
1047240025 | INDIGO CARMINE (C.I. 73015) FOR ANALYSIS | 25 | G | 102.85 | 1047240025
1047271000 | ISOOCTANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 186.34 | 1047271000
1047272500 | ISOOCTANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 388.41 | 1047272500
1047276010 | ISOOCTANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 1266.87 | 1047276010
1047276025 | ISOOCTANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2261.49 | 1047276025
1047280100 | MYO-INOSITOL FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 216.59 | 1047280100
1047300010 | INDOLE GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 85.91 | 1047300010
1047300100 | INDOLE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 469.48 | 1047300100
1047311000 | MYO-INOSITOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,FCC | 1 | KG | 540.87 | 1047311000
1047319029 | MYO-INOSITOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,FCC | 25 | KG | 8008.99 | 1047319029
1047360025 | L(+)-RHAMNOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 583.22 | 1047360025
1047382500 | INVERTIN MERCK HUMECTANT FOR CONFECTIONERY E 1103 | 2.5 | L | 546.92 | 1047382500
1047389010 | INVERTIN MERCK HUMECTANT FOR CONFECTIONERY E 1103 | 10 | L | 1793.22 | 1047389010
1047389020 | INVERTIN MERCK HUMECTANT FOR CONFECTIONERY E 1103 | 20 | L | 3456.97 | 1047389020
1047501000 | RONAFLAIRMICA M | 1 | KG | 123.42 | 1047501000
1047509015 | RONAFLAIRMICA M | 15 | KG | 1104.73 | 1047509015
1047602500 | IODINE PURIFIED BY SUBLIMATION SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 2830.19 | 1047602500
1047609050 | IODINE PURIFIED BY SUBLIMATION SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 43259.92 | 1047609050
1047610100 | IODINE SUBLIMATED FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 229.90 | 1047610100
1047610500 | IODINE SUBLIMATED FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 773.19 | 1047610500
1047630050 | IODINE 99.999 SUPRAPUR | 50 | G | 461.01 | 1047630050
1047630500 | IODINE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 2549.47 | 1047630500
1047640100 | IODINE INDICATOR | 100 | G | 128.26 | 1047640100
1047650500 | ION EXCHANGER I (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, H+-FORM) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | G | 266.20 | 1047650500
1047655000 | ION EXCHANGER I (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, H+-FORM) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 5 | KG | 1614.14 | 1047655000
1047670500 | ION EXCHANGER III (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER, OH- FORM) GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 429.55 | 1047670500
1047675000 | ION EXCHANGER III (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER, OH- FORM) GR FOR ANALYSIS | 5 | KG | 3181.09 | 1047675000
1047680500 | ION EXCHANGER II (WEAKLY BASIC ANION EXCHANGER), OH- FORM GR FOR ANALYSIS | 500 | ML | 289.19 | 1047680500
1047685000 | ION EXCHANGER II (WEAKLY BASIC ANION EXCHANGER), OH- FORM GR FOR ANALYSIS | 5 | L | 1748.45 | 1047685000
1047791000 | IRIOTEC(TM) 8830 | 1 | KG | 214.17 | 1047791000
1047799025 | IRIOTEC(TM) 8830 | 25 | KG | 4123.68 | 1047799025
1047811000 | IRIOTEC(TM) 8805 | 1 | KG | 127.05 | 1047811000
1047819015 | IRIOTEC(TM) 8805 | 15 | KG | 1160.39 | 1047819015
1047821000 | IRIOTEC(TM) 8820 | 1 | KG | 267.41 | 1047821000
1047829020 | IRIOTEC(TM) 8820 | 20 | KG | 4349.95 | 1047829020
1047831000 | IRIOTEC(TM) 8825 | 1 | KG | 292.82 | 1047831000
1047839020 | IRIOTEC(TM) 8825 | 20 | KG | 4866.62 | 1047839020
1047861000 | IRIOTEC(TM) 8835 | 1 | KG | 258.94 | 1047861000
1047869020 | IRIOTEC(TM) 8835 | 20 | KG | 4184.18 | 1047869020
1047871000 | IRIODIN 183 | 1 | KG | 180.29 | 1047871000
1047879025 | IRIODIN 183 | 25 | KG | 3259.74 | 1047879025
1047921000 | IRIODIN 215 RUTILE RED PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1047921000
1047929025 | IRIODIN 215 RUTILE RED PEARL | 25 | KG | 3826.02 | 1047929025
1047941000 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN WR | 1 | KG | 290.40 | 1047941000
1047949020 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN WR | 20 | KG | 4823.06 | 1047949020
1047971000 | IRIODIN 9300 GOLD PEARL WR | 1 | KG | 480.37 | 1047971000
1047979020 | IRIODIN 9300 GOLD PEARL WR | 20 | KG | 8615.20 | 1047979020
1048011000 | IRIODIN 9522 RED-BROWN SATIN WR | 1 | KG | 485.21 | 1048011000
1048019020 | IRIODIN 9522 RED-BROWN SATIN WR | 20 | KG | 8720.47 | 1048019020
1048131000 | IRIODIN 9502 RED-BROWN WR | 1 | KG | 442.86 | 1048131000
1048139020 | IRIODIN 9502 RED-BROWN WR | 20 | KG | 7872.26 | 1048139020
1048170250 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION 3 MOL/L | 250 | ML | 68.97 | 1048170250
1048180100 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION SATURATED WITH SILVER CHLORIDE 3 MOL/L | 100 | ML | 90.75 | 1048180100
1048190100 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 121.00 | 1048190100
1048191000 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 808.28 | 1048191000
1048199025 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 25 | KG | 17315.10 | 1048199025
1048201000 | POTASSIUM ACETATE EXTRA PURE PH EUR,BP,E 261 | 1 | KG | 150.04 | 1048201000
1048205000 | POTASSIUM ACETATE EXTRA PURE PH EUR,BP,E 261 | 5 | KG | 502.15 | 1048205000
1048209025 | POTASSIUM ACETATE EXTRA PURE PH EUR,BP,E 261 | 25 | KG | 1297.12 | 1048209025
1048209050 | POTASSIUM ACETATE EXTRA PURE PH EUR,BP,E 261 | 50 | KG | 2283.27 | 1048209050
1048251000 | IRIODIN 9231 RUTILE FINE GREEN WR | 1 | KG | 375.10 | 1048251000
1048259020 | IRIODIN 9231 RUTILE FINE GREEN WR | 20 | KG | 6518.27 | 1048259020
1048271000 | IRIODIN 9221 RUTILE FINE BLUE WR | 1 | KG | 375.10 | 1048271000
1048279020 | IRIODIN 9221 RUTILE FINE BLUE WR | 20 | KG | 6518.27 | 1048279020
1048291000 | IRIODIN 9201 RUTILE FINE GOLD WR | 1 | KG | 375.10 | 1048291000
1048299020 | IRIODIN 9201 RUTILE FINE GOLD WR | 20 | KG | 6518.27 | 1048299020
1048311000 | IRIODIN 9303 ROYAL GOLD WR | 1 | KG | 438.02 | 1048311000
1048319020 | IRIODIN 9303 ROYAL GOLD WR | 20 | KG | 7872.26 | 1048319020
1048321000 | IRIODIN 9323 ROYAL GOLD SATIN WR | 1 | KG | 485.21 | 1048321000
1048329020 | IRIODIN 9323 ROYAL GOLD SATIN WR | 20 | KG | 8720.47 | 1048329020
1048350500 | ION EXCHANGER IV (WEAKLY ACIDIC CATION EXCHANGER) H+-FORM, GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 492.47 | 1048350500
1048355000 | ION EXCHANGER IV (WEAKLY ACIDIC CATION EXCHANGER) H+-FORM, GR FOR ANALYSIS | 5 | KG | 3283.94 | 1048355000
1048360500 | ION EXCHANGER V (MIXED BED EXCHANGER) GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 429.55 | 1048360500
1048365000 | ION EXCHANGER V (MIXED BED EXCHANGER) GR FOR ANALYSIS | 5 | KG | 2593.03 | 1048365000
1048421000 | IRIODIN 123 BRIGHT LUSTRE SATIN | 1 | KG | 160.93 | 1048421000
1048429020 | IRIODIN 123 BRIGHT LUSTRE SATIN | 20 | KG | 2219.14 | 1048429020
1048521000 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 501 | 1 | KG | 407.77 | 1048521000
1048529029 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 501 | 25 | KG | 1291.07 | 1048529029
1048529500 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 501 | 500 | KG | 15791.71 | 1048529500
1048540500 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 152.46 | 1048540500
1048580001 | POTASSIUM DICHROMATE TABLETS FOR PRESERVING MILK INVESTIGATION SAMPLES | 1 | ST | 567.49 | 1048580001
1048621000 | POTASSIUM DICHROMATE CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 412.61 | 1048621000
1048625000 | POTASSIUM DICHROMATE CRYST. EXTRA PURE | 5 | KG | 1651.65 | 1048625000
1048640500 | POTASSIUM DICHROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 354.53 | 1048640500
1048641000 | POTASSIUM DICHROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 544.50 | 1048641000
1048645000 | POTASSIUM DICHROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 1910.59 | 1048645000
1048650500 | POTASSIUM DICHROMATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.000001% HG) ACS,ISO | 500 | G | 532.40 | 1048650500
1048670050 | POTASSIUM HYDROGEN DIIODATE FOR ANALYSIS  | 50 | G | 315.81 | 1048670050
1048691000 | IRIODIN 326 OLYMPIC GOLD SATIN | 1 | KG | 192.39 | 1048691000
1048699025 | IRIODIN 326 OLYMPIC GOLD SATIN | 25 | KG | 3567.08 | 1048699025
1048715000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 340 | 5 | KG | 682.44 | 1048715000
1048719029 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 340 | 25 | KG | 2187.68 | 1048719029
1048719050 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 340 | 50 | KG | 3959.12 | 1048719050
1048729025 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE OPTIPUR | 25 | KG | 4356.00 | 1048729025
1048730250 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 250 | G | 72.60 | 1048730250
1048731000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 182.71 | 1048731000
1048735000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 5 | KG | 552.97 | 1048735000
1048739025 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 25 | KG | 3662.67 | 1048739025
1048739050 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 50 | KG | 5953.20 | 1048739050
1048740250 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 183.92 | 1048740250
1048741000 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 461.01 | 1048741000
1048751000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE SOLUTION (BUFFER STOCK SOLUTION) 1/15 MOL/L | 1 | L | 119.79 | 1048751000
1048771000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS (<= 0.005% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 238.37 | 1048771000
1048779025 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS (<= 0.005% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 4764.98 | 1048779025
1048831000 | POTASSIUM HYDROGEN SULFATE EXTRA PURE | 1 | KG | 198.44 | 1048831000
1048839025 | POTASSIUM HYDROGEN SULFATE EXTRA PURE | 25 | KG | 3236.75 | 1048839025
1048850500 | POTASSIUM HYDROGEN SULFATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | G | 137.94 | 1048850500
1048852500 | POTASSIUM HYDROGEN SULFATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 425.92 | 1048852500
1048961000 | IRIODIN 9444 MOSS GREEN WR | 1 | KG | 605.00 | 1048961000
1048969020 | IRIODIN 9444 MOSS GREEN WR | 20 | KG | 11125.95 | 1048969020
1048981000 | IRIODIN 600 BLACK MICA | 1 | KG | 181.50 | 1048981000
1048989025 | IRIODIN 600 BLACK MICA | 25 | KG | 3303.30 | 1048989025
1049001000 | POTASSIUM BROMIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 930.49 | 1049001000
1049009029 | POTASSIUM BROMIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1617.77 | 1049009029
1049040100 | POTASSIUM BROMIDE 99.999 SUPRAPUR | 100 | G | 595.32 | 1049040100
1049040500 | POTASSIUM BROMIDE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1617.77 | 1049040500
1049050500 | POTASSIUM BROMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 111.32 | 1049050500
1049070100 | POTASSIUM BROMIDE FOR IR SPECTROSCOPY  | 100 | G | 336.38 | 1049070100
1049070500 | POTASSIUM BROMIDE FOR IR SPECTROSCOPY  | 500 | G | 729.63 | 1049070500
1049120100 | POTASSIUM BROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 163.35 | 1049120100
1049120250 | POTASSIUM BROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 219.01 | 1049120250
1049131000 | MINATEC 40 CM | 1 | KG | 233.53 | 1049131000
1049139020 | MINATEC 40 CM | 20 | KG | 3677.19 | 1049139020
1049241000 | POTASSIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,E 501 | 1 | KG | 278.30 | 1049241000
1049245000 | POTASSIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,E 501 | 5 | KG | 284.35 | 1049245000
1049249025 | POTASSIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,E 501 | 25 | KG | 828.85 | 1049249025
1049249029 | POTASSIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,E 501 | 25 | KG | 828.85 | 1049249029
1049260050 | POTASSIUM CARBONATE-1.5-HYDRATE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 342.43 | 1049260050
1049280500 | POTASSIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 173.03 | 1049280500
1049281000 | POTASSIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 267.41 | 1049281000
1049289050 | POTASSIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 8701.11 | 1049289050
1049330500 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS (<= 0.005% BR) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 261.36 | 1049330500
1049355000 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 508 | 5 | KG | 519.09 | 1049355000
1049359029 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 508 | 25 | KG | 1579.05 | 1049359029
1049359500 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 508 | 500 | KG | 20698.26 | 1049359500
1049360250 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 53.24 | 1049360250
1049360500 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 87.12 | 1049360500
1049361000 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 134.31 | 1049361000
1049365000 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 473.11 | 1049365000
1049369050 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 3512.63 | 1049369050
1049371000 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 508 | 1 | KG | 245.63 | 1049371000
1049379024 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 508 | 25 | KG | 687.28 | 1049379024
1049379025 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 508 | 25 | KG | 1246.30 | 1049379025
1049379051 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 508 | 50 | KG | 2176.79 | 1049379051
1049380050 | POTASSIUM CHLORIDE 99.999 SUPRAPUR | 50 | G | 291.61 | 1049380050
1049380500 | POTASSIUM CHLORIDE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1263.24 | 1049380500
1049440100 | POTASSIUM CHLORATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 151.25 | 1049440100
1049440500 | POTASSIUM CHLORATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 219.01 | 1049440500
1049511000 | POTASSIUM CHROMATE EXTRA PURE | 1 | KG | 382.36 | 1049511000
1049519050 | POTASSIUM CHROMATE EXTRA PURE | 50 | KG | 225.06 | 1049519050
1049520250 | POTASSIUM CHROMATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 210.54 | 1049520250
1049521000 | POTASSIUM CHROMATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 523.93 | 1049521000
1049541000 | MINATEC 30 CM LIGHT GREY | 1 | KG | 211.75 | 1049541000
1049549020 | MINATEC 30 CM LIGHT GREY | 20 | KG | 3253.69 | 1049549020
1049565000 | TRI-POTASSIUM CITRATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 332 | 5 | KG | 676.39 | 1049565000
1049569029 | TRI-POTASSIUM CITRATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 332 | 25 | KG | 2357.08 | 1049569029
1049571000 | MINATEC 31 CM TRANSPARENT | 1 | KG | 202.07 | 1049571000
1049579020 | MINATEC 31 CM TRANSPARENT | 20 | KG | 3050.41 | 1049579020
1049591000 | IRIODIN 119 POLAR WHITE | 1 | KG | 160.93 | 1049591000
1049599020 | IRIODIN 119 POLAR WHITE | 20 | KG | 2219.14 | 1049599020
1049651000 | POTASSIUM CYANIDE | 1 | KG | 177.87 | 1049651000
1049659050 | POTASSIUM CYANIDE | 50 | KG | 5846.72 | 1049659050
1049670100 | POTASSIUM CYANIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 133.10 | 1049670100
1049670250 | POTASSIUM CYANIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 177.87 | 1049670250
1049671000 | POTASSIUM CYANIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 536.03 | 1049671000
1049711000 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) PURE | 1 | KG | 289.19 | 1049711000
1049719050 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) PURE | 50 | KG | 11283.25 | 1049719050
1049730100 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 107.69 | 1049730100
1049730250 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 143.99 | 1049730250
1049731000 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 360.58 | 1049731000
1049739050 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 15278.67 | 1049739050
1049761000 | IRIODIN 306 OLYMPIC GOLD | 1 | KG | 188.76 | 1049761000
1049769025 | IRIODIN 306 OLYMPIC GOLD | 25 | KG | 3479.96 | 1049769025
1049821000 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 219.01 | 1049821000
1049829050 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 7097.86 | 1049829050
1049840100 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 81.07 | 1049840100
1049840500 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 176.66 | 1049840500
1049849050 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 8870.51 | 1049849050
1049940250 | POTASSIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 157.30 | 1049940250
1049941000 | POTASSIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 394.46 | 1049941000
1050020500 | POTASSIUM HYDROXIDE HYDRATE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 2763.64 | 1050020500
1050069025 | BOLE WHITE POWDER LOW BACTERIAL CONTENT, FOR INTERNAL USE, SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | KG | 1064.80 | 1050069025
1050070001 | UTLC SILICA GEL MONOLITHIC,10 MYM 25 GLASS PLATES 60 X 36 MM |  |  | 1251.14 | 1050070001
1050081000 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY BIO PH EUR,BP,USP | 1 | L | 143.99 | 1050081000
1050086025 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY BIO PH EUR,BP,USP | 25 | L | 1015.19 | 1050086025
1050121000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 1 | KG | 84.70 | 1050121000
1050125000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 5 | KG | 309.76 | 1050125000
1050129050 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 50 | KG | 1504.03 | 1050129050
1050201000 | L-LEUCINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1533.07 | 1050201000
1050210250 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.002% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 250.47 | 1050210250
1050211000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.002% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 556.60 | 1050211000
1050215000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.002% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 2020.70 | 1050215000
1050219025 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.002% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 9522.70 | 1050219025
1050291000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.05% NA) ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 326.70 | 1050291000
1050299050 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.05% NA) ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 11168.30 | 1050299050
1050301000 | POTASSIUM FLUORIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 349.69 | 1050301000
1050309050 | POTASSIUM FLUORIDE EXTRA PURE | 50 | KG | 14588.97 | 1050309050
1050321000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 525 | 1 | KG | 140.36 | 1050321000
1050325000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 525 | 5 | KG | 514.25 | 1050325000
1050329025 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 525 | 25 | KG | 1026.08 | 1050329025
1050329050 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 525 | 50 | KG | 1922.69 | 1050329050
1050330500 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 500 | G | 68.97 | 1050330500
1050331000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 106.48 | 1050331000
1050335000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 388.41 | 1050335000
1050339025 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 938.96 | 1050339025
1050339050 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 1879.13 | 1050339050
1050401000 | POTASSIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 1036.97 | 1050401000
1050405000 | POTASSIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 3891.36 | 1050405000
1050409029 | POTASSIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 14945.92 | 1050409029
1050430250 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 122.21 | 1050430250
1050430500 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 670.34 | 1050430500
1050431000 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 1033.34 | 1050431000
1050432500 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 2067.89 | 1050432500
1050439050 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 33598.07 | 1050439050
1050440050 | POTASSIUM IODIDE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 445.28 | 1050440050
1050440500 | POTASSIUM IODIDE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 2704.35 | 1050440500
1050500500 | POTASSIUM IODATE EXTRA PURE FCC | 500 | G | 704.22 | 1050500500
1050509029 | POTASSIUM IODATE EXTRA PURE FCC | 25 | KG | 16581.84 | 1050509029
1050510100 | POTASSIUM IODATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 220.22 | 1050510100
1050510500 | POTASSIUM IODATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 481.58 | 1050510500
1050565000 | POTASSIUM DISULFITE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF,E 224 | 5 | KG | 410.19 | 1050565000
1050569029 | POTASSIUM DISULFITE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF,E 224 | 25 | KG | 1246.30 | 1050569029
1050570500 | POTASSIUM DISULFITE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 82.28 | 1050570500
1050571000 | POTASSIUM DISULFITE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 127.05 | 1050571000
1050572500 | POTASSIUM DISULFITE FOR ANALYSIS  | 2.5 | KG | 254.10 | 1050572500
1050611000 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 1 | KG | 189.97 | 1050611000
1050615000 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 5 | KG | 551.76 | 1050615000
1050619025 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 25 | KG | 1674.64 | 1050619025
1050619026 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 25 | KG | 2734.60 | 1050619026
1050619050 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 50 | KG | 2960.87 | 1050619050
1050630500 | POTASSIUM NITRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 77.44 | 1050630500
1050631000 | POTASSIUM NITRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 121.00 | 1050631000
1050635000 | POTASSIUM NITRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 422.29 | 1050635000
1050639050 | POTASSIUM NITRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 3936.13 | 1050639050
1050650050 | POTASSIUM NITRATE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 260.15 | 1050650050
1050650500 | POTASSIUM NITRATE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 1811.37 | 1050650500
1050670250 | POTASSIUM NITRITE CRYST. FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 174.24 | 1050670250
1050671000 | POTASSIUM NITRITE CRYST. FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 433.18 | 1050671000
1050721000 | DI-POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 280.72 | 1050721000
1050729050 | DI-POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 5918.11 | 1050729050
1050730250 | DI-POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 112.53 | 1050730250
1050731000 | DI-POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 283.14 | 1050731000
1050760250 | POTASSIUM PERCHLORATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 256.52 | 1050760250
1050761000 | POTASSIUM PERCHLORATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 642.51 | 1050761000
1050801000 | POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 196.02 | 1050801000
1050805000 | POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PURE | 5 | KG | 406.56 | 1050805000
1050809050 | POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PURE | 50 | KG | 3758.26 | 1050809050
1050820250 | POTASSIUM PERMANGANATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 116.16 | 1050820250
1050821000 | POTASSIUM PERMANGANATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 242.00 | 1050821000
1050841000 | POTASSIUM PERMANGANATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.000005% HG) ACS | 1 | KG | 315.81 | 1050841000
1050910250 | POTASSIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 76.23 | 1050910250
1050911000 | POTASSIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 192.39 | 1050911000
1050920250 | POTASSIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS (<= 0.001% N) ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 198.44 | 1050920250
1050990250 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 88.33 | 1050990250
1050991000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 200.86 | 1050991000
1050995000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 701.80 | 1050995000
1050999050 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 6525.53 | 1050999050
1051011000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 340 | 1 | KG | 278.30 | 1051011000
1051015000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 340 | 5 | KG | 755.04 | 1051015000
1051019029 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 340 | 25 | KG | 2920.94 | 1051019029
1051019525 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 340 | 525 | KG | 44387.64 | 1051019525
1051021000 | TRI-POTASSIUM PHOSPHATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 642.51 | 1051021000
1051029029 | TRI-POTASSIUM PHOSPHATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 8910.44 | 1051029029
1051041000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 208.12 | 1051041000
1051049050 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 5440.16 | 1051049050
1051071000 | POTASSIUM DISULFATE (POTASSIUM PYROSULFATE) FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 366.63 | 1051071000
1051075000 | POTASSIUM DISULFATE (POTASSIUM PYROSULFATE) FOR ANALYSIS ACS | 5 | KG | 1286.23 | 1051075000
1051079050 | POTASSIUM DISULFATE (POTASSIUM PYROSULFATE) FOR ANALYSIS ACS | 50 | KG | 11946.33 | 1051079050
1051080050 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 275.88 | 1051080050
1051080500 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 935.33 | 1051080500
1051090100 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 100 | G | 722.37 | 1051090100
1051090500 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1954.15 | 1051090500
1051100100 | POTASSIUM HEXAHYDROXOANTIMONATE(V) CRYST. FOR ANALYSIS  | 100 | G | 111.32 | 1051100100
1051189025 | POTASSIUM SORBATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 202 | 25 | KG | 4088.59 | 1051189025
1051199025 | POTASSIUM SORBATE GRANULES, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 202 | 25 | KG | 3891.36 | 1051199025
1051241000 | POTASSIUM THIOCYANATE PURE | 1 | KG | 145.20 | 1051241000
1051249050 | POTASSIUM THIOCYANATE PURE | 50 | KG | 4740.78 | 1051249050
1051250250 | POTASSIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 121.00 | 1051250250
1051251000 | POTASSIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 303.71 | 1051251000
1051259050 | POTASSIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 9873.60 | 1051259050
1051340250 | POTASSIUM SULFIDE SMALL LUMPS FOR ANALYSIS  | 250 | G | 163.35 | 1051340250
1051341000 | POTASSIUM SULFIDE SMALL LUMPS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 410.19 | 1051341000
1051501000 | POTASSIUM SULFATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP | 1 | KG | 513.04 | 1051501000
1051509029 | POTASSIUM SULFATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP | 25 | KG | 2227.61 | 1051509029
1051511000 | POTASSIUM SULFATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,E 515 | 1 | KG | 1488.30 | 1051511000
1051519029 | POTASSIUM SULFATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,E 515 | 25 | KG | 3196.82 | 1051519029
1051520100 | POTASSIUM SULFATE 99.999 SUPRAPUR | 100 | G | 615.89 | 1051520100
1051520500 | POTASSIUM SULFATE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1329.79 | 1051520500
1051530500 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 91.96 | 1051530500
1051531000 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 141.57 | 1051531000
1051535000 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 497.31 | 1051535000
1051539025 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2845.92 | 1051539025
1051539050 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5553.90 | 1051539050
1051640100 | POTASSIUM TELLURITE-HYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 951.06 | 1051640100
1051740500 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL III FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 137.94 | 1051740500
1051741000 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL III FOR MICROSCOPY | 1 | L | 234.74 | 1051741000
1051742500 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL III FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 413.82 | 1051742500
1051750500 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL II FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 137.94 | 1051750500
1051752500 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL II FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 413.82 | 1051752500
1051770005 | KANAMYCINDISULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 157.30 | 1051770005
1051770025 | KANAMYCINDISULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 520.30 | 1051770025
1051780500 | TBG BROTH, MODIFIED TETRATHIONATE BRILLIANT-GREEN BILE ENRICHMENT BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 560.23 | 1051780500
1051940025 | 2-OXOGLUTARIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 85.91 | 1051940025
1051940100 | 2-OXOGLUTARIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 232.32 | 1051940100
1051941000 | 2-OXOGLUTARIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1282.60 | 1051941000
1051949010 | 2-OXOGLUTARIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1257.19 | 1051949010
1052060050 | CREATININE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 175.45 | 1052060050
1052060500 | CREATININE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 1376.98 | 1052060500
1052170500 | COPPER DI-AMMONIUM TITRIPLEXSOLUTION CU(NH4)2-EDTA 0.1 MOL/L | 500 | ML | 548.13 | 1052170500
1052210250 | ION EXCHANGER DOWEX 50W-X8 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, H+ FORM) | 250 | ML | 647.35 | 1052210250
1052220500 | KANAMYCIN ESCULIN AZIDE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 678.81 | 1052220500
1052250005 | CRESOL RED INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 140.36 | 1052250005
1052250025 | CRESOL RED INDICATOR REAG. PH EUR | 25 | G | 563.86 | 1052250025
1052260100 | NEW FUCHSIN (C.I. 42520) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 623.15 | 1052260100
1052270025 | CUPFERRON GR FOR ANALYSIS ACS | 25 | G | 186.34 | 1052270025
1052270100 | CUPFERRON GR FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 631.62 | 1052270100
1052280005 | M-CRESOL PURPLE INDICATOR | 5 | G | 203.28 | 1052280005
1052300025 | OIL RED O (C.I. 26125) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 165.77 | 1052300025
1052310025 | FUCHSIN ACID (C.I. 42685) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 220.22 | 1052310025
1052340010 | ALCIAN BLUE 8 GX (C.I.74240) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 10 | G | 1076.90 | 1052340010
1052350025 | CRESYL VIOLET (ACETATE) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1160.39 | 1052350025
1052380250 | ION EXCHANGER DOWEX 50 WX 4 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER), H+ FORM | 250 | ML | 647.35 | 1052380250
1052410500 | ION EXCHANGER DOWEX HCR-W2 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, H+ FORM) | 500 | G | 175.45 | 1052410500
1052420250 | ION EXCHANGER DOWEX 1-X8 (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER), CL- FORM | 250 | ML | 773.19 | 1052420250
1052450500 | ION EXCHANGER AMBERJET 4200 (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER), CL- FORM | 500 | ML | 210.54 | 1052450500
1052620500 | MEMBRANE-FILTER ENTEROCOCCUS SELECTIVE AGAR ACC. TO SLANETZ AND BARTLEY FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 298.87 | 1052620500
1052640500 | TSN AGAR PERFRINGENS SELECTIVE AGAR ACC. TO MARSHALL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1052640500
1052670500 | CEREUS SELECTIVE AGAR BASE ACC. TO MOSSEL (= MYP AGAR) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 445.28 | 1052670500
1052690500 | ANTIBIOTIC AGAR NO. 11 GROVE AND RANDALL MEDIUM NO. 11 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1052690500
1052710500 | ANTIBIOTIC AGAR NO. 5 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 673.97 | 1052710500
1052720500 | ANTIBIOTIC AGAR NO. 1 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 560.23 | 1052720500
1052810001 | LYSOZYME (FROM EGG WHITE) >= 30 000 FIP-U/MG CRYST. (HYDROCHLORIDE) FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 124.63 | 1052810001
1052810010 | LYSOZYME (FROM EGG WHITE) >= 30 000 FIP-U/MG CRYST. (HYDROCHLORIDE) FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 653.40 | 1052810010
1052810500 | LYSOZYME (FROM EGG WHITE) >= 30 000 FIP-U/MG CRYST. (HYDROCHLORIDE) FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 15509.78 | 1052810500
1052840500 | CETRIMIDE AGAR PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR BASE FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 433.18 | 1052840500
1052850500 | TETRATHIONATE BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 260.15 | 1052850500
1052860500 | MEMBRANE-FILTER RINSE FLUID (USP) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 748.99 | 1052860500
1052870500 | XLD AGAR XYLOSE LYSINE DEOXYCHOLATE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 192.39 | 1052870500
1052890500 | MEMBRANE-FILTER ENTEROCOCCUS SELECTIVE AGAR ACC. TO SLANETZ AND BARTLEY (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 492.47 | 1052890500
1052900500 | XLD AGAR (ACC. HARM. EP/USP/JP) XYLOSE-LYSINE-DEOXYCHOLATE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 497.31 | 1052900500
1053035000 | D(-)-MANNITOL LOW IN ENDOTOXINS, SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP,JP | 5 | KG | 1381.82 | 1053035000
1053039050 | D(-)-MANNITOL LOW IN ENDOTOXINS, SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP,JP | 50 | KG | 8121.52 | 1053039050
1053120025 | LITMUS EXTRA PURE INDICATOR REAG. PH EUR | 25 | G | 154.88 | 1053120025
1053120100 | LITMUS EXTRA PURE INDICATOR REAG. PH EUR | 100 | G | 544.50 | 1053120100
1053219029 | D(-)-FRUCTOSE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 952.27 | 1053219029
1053219525 | D(-)-FRUCTOSE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC | 525 | KG | 13422.53 | 1053219525
1053230250 | D(-)FRUCTOSE FOR MICROBIOLOGY | 250 | G | 135.52 | 1053230250
1053260100 | LANTHANUM NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS | 100 | G | 256.52 | 1053260100
1053330250 | EUSOLEXT-ECO | 250 | G | 166.98 | 1053330250
1053339020 | EUSOLEXT-ECO | 20 | KG | 199.65 | 1053339020
1053340250 | EUSOLEXT-S | 250 | G | 185.13 | 1053340250
1053349020 | EUSOLEXT-S | 20 | KG | 233.53 | 1053349020
1053350250 | EUSOLEXT-AVO | 250 | G | 248.05 | 1053350250
1053359010 | EUSOLEXT-AVO | 10 | KG | 283.14 | 1053359010
1053361000 | EUSOLEXT-OLEO | 1 | KG | 439.23 | 1053361000
1053369030 | EUSOLEXT-OLEO | 30 | KG | 221.43 | 1053369030
1053370250 | EUSOLEXT-PRO | 250 | G | 197.23 | 1053370250
1053379010 | EUSOLEXT-PRO | 10 | KG | 281.93 | 1053379010
1053410250 | DEVARDA'S ALLOY FOR ANALYSIS  | 250 | G | 304.92 | 1053410250
1053411000 | DEVARDA'S ALLOY FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 797.39 | 1053411000
1053570100 | L-ISOLEUCINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 100 | G | 732.05 | 1053570100
1053571000 | L-ISOLEUCINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 4618.57 | 1053571000
1053600025 | L-LEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 93.17 | 1053600025
1053600250 | L-LEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 388.41 | 1053600250
1053609010 | L-LEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1132.56 | 1053609010
1053620025 | L-ISOLEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 150.04 | 1053620025
1053620100 | L-ISOLEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 497.31 | 1053620100
1053620500 | L-ISOLEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 2115.08 | 1053620500
1053629010 | L-ISOLEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 3501.74 | 1053629010
1053720101 | EUSOLEX232 | 100 | G | 116.16 | 1053720101
1053721001 | EUSOLEX232 | 1 | KG | 352.11 | 1053721001
1053729025 | EUSOLEX232 | 25 | KG | 8040.45 | 1053729025
1053730250 | EUSOLEXT-2000 | 250 | G | 193.60 | 1053730250
1053739010 | EUSOLEXT-2000 | 10 | KG | 2449.04 | 1053739010
1053760101 | EUSOLEX4360 | 100 | G | 379.94 | 1053760101
1053762500 | EUSOLEX4360 | 2.5 | KG | 379.94 | 1053762500
1053769026 | EUSOLEX4360 | 25 | KG | 2601.50 | 1053769026
1053770100 | EUSOLEXOCR | 100 | G | 111.32 | 1053770100
1053771000 | EUSOLEXOCR | 1 | KG | 212.96 | 1053771000
1053779025 | EUSOLEXOCR | 25 | KG | 2601.50 | 1053779025
1053779201 | EUSOLEXOCR | 200 | KG | 17365.92 | 1053779201
1053820101 | EUSOLEX2292 | 100 | G | 111.32 | 1053820101
1053821001 | EUSOLEX2292 | 1 | KG | 183.92 | 1053821001
1053829026 | EUSOLEX2292 | 25 | KG | 2949.98 | 1053829026
1053829201 | EUSOLEX2292 | 200 | KG | 20427.22 | 1053829201
1053870500 | LEISHMAN'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1053870500
1053871022 | LEISHMAN'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 2541.00 | 1053871022
1053880025 | D(+)-MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 137.94 | 1053880025
1053880100 | D(+)-MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 438.02 | 1053880100
1053910500 | MALT EXTRACT FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 256.52 | 1053910500
1053940500 | MOSSEL BROTH ENTEROBACTERIACEAE ENRICHMENT BROTH ACC. TO MOSSEL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 448.91 | 1053940500
1053945000 | MOSSEL BROTH ENTEROBACTERIACEAE ENRICHMENT BROTH ACC. TO MOSSEL FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4278.56 | 1053945000
1053960500 | MACCONKEY BROTH FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 360.58 | 1053960500
1053970500 | MALT EXTRACT BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 492.47 | 1053970500
1053980500 | MALT EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 485.21 | 1053980500
1053985000 | MALT EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4599.21 | 1053985000
1054000500 | TB MEDIUM ACC. TO LOEWENSTEIN-JENSEN (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 360.58 | 1054000500
1054011000 | EUSOLEXT-AQUA | 1 | KG | 338.80 | 1054011000
1054019030 | EUSOLEXT-AQUA | 30 | KG | 4879.93 | 1054019030
1054030500 | EE BROTH-MOSSEL (ACC. HARM. EP/USP/JP) ENTEROBACTERIACEAE ENRICHMENT BROTH-MOSSEL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 469.48 | 1054030500
1054040500 | MANNITOL SALT PHENOL-RED AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 232.32 | 1054040500
1054060500 | BAIRD-PARKER AGAR STAPHYLOCOCCUS SELECTIVE AGAR (BASE) ACC. TO BAIRD-PARKER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 856.68 | 1054060500
1054089950 | AMMONIA SOLUTION 19% | 950 | L | 22334.18 | 1054089950
1054090500 | CALCIUM CASEINATE AGAR ACC. TO FRAZIER AND RUPP MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 701.80 | 1054090500
1054100500 | REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR (RCM) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 516.67 | 1054100500
1054110500 | REINFORCED CLOSTRIDIAL MEDIUM (RCM) FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 457.38 | 1054110500
1054130500 | ROGOSA AGAR LACTOBACILLUS SELECTIVE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 388.41 | 1054130500
1054180500 | BISMUTH SULFITE AGAR ACC. TO WILSON-BLAIR FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF SALMONELLA TYPHI | 500 | G | 448.91 | 1054180500
1054221000 | AMMONIA SOLUTION 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | L | 111.32 | 1054221000
1054222500 | AMMONIA SOLUTION 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 2.5 | L | 166.98 | 1054222500
1054229025 | AMMONIA SOLUTION 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | L | 704.22 | 1054229025
1054229180 | AMMONIA SOLUTION 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 180 | L | 3298.46 | 1054229180
1054231000 | AMMONIA SOLUTION 28-30% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 79.86 | 1054231000
1054232500 | AMMONIA SOLUTION 28-30% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 154.88 | 1054232500
1054239025 | AMMONIA SOLUTION 28-30% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 473.11 | 1054239025
1054261000 | AMMONIA SOLUTION 32% EXTRA PURE | 1 | L | 79.86 | 1054261000
1054262500 | AMMONIA SOLUTION 32% EXTRA PURE | 2.5 | L | 153.67 | 1054262500
1054280250 | AMMONIA SOLUTION 25 % SUPRAPUR | 250 | ML | 232.32 | 1054280250
1054281000 | AMMONIA SOLUTION 25 % SUPRAPUR | 1 | L | 429.55 | 1054281000
1054321000 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 35.09 | 1054321000
1054321011 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 60.50 | 1054321011
1054322500 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 139.15 | 1054322500
1054325000 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 5 | L | 222.64 | 1054325000
1054329025 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 429.55 | 1054329025
1054340001 | PLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S, 1 MM 15 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 3027.42 | 1054340001
1054350500 | MUELLER-HINTON AGAR ACC. TO CLSI FOR THE DETERMINATION OF ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY INCLUDING ... | 500 | G | 536.03 | 1054350500
1054370500 | MUELLER-HINTON AGAR FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS | 500 | G | 481.58 | 1054370500
1054380500 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 356.95 | 1054380500
1054385000 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 5 | KG | 3398.89 | 1054385000
1054390500 | SABOURAUD 4% MALTOSE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1054390500
1054421000 | AMMONIUM SULFIDE SOLUTION GR FOR ANALYSIS | 1 | L | 441.65 | 1054421000
1054429025 | AMMONIUM SULFIDE SOLUTION GR FOR ANALYSIS | 25 | L | 8957.63 | 1054429025
1054430500 | NUTRIENT BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 508.20 | 1054430500
1054450500 | ZINC IODIDE STARCH SOLUTION FOR ANALYSIS | 500 | ML | 133.10 | 1054450500
1054480500 | WORT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 453.75 | 1054480500
1054485000 | WORT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4318.49 | 1054485000
1054490500 | WORT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 353.32 | 1054490500
1054495000 | WORT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3358.96 | 1054495000
1054500500 | NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 619.52 | 1054500500
1054520500 | ANAEROBIC AGAR ACC. TO BREWER FOR THE SURFACE CULTIVATION  OF CLOSTRIDIA AND OTHER MICROORGANISMS | 500 | G | 579.59 | 1054520500
1054540500 | BRILA BROTH BRILLIANT-GREEN BILE LACTOSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 199.65 | 1054540500
1054545000 | BRILA BROTH BRILLIANT-GREEN BILE LACTOSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4358.42 | 1054545000
1054580500 | TRYPTIC SOY AGAR CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 500 | G | 448.91 | 1054580500
1054585000 | TRYPTIC SOY AGAR CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 5 | KG | 4278.56 | 1054585000
1054590500 | TRYPTIC SOY BROTH CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE BROTH FOR ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 500 | G | 266.20 | 1054590500
1054595000 | TRYPTIC SOY BROTH CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE BROTH FOR ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 5 | KG | 2423.63 | 1054595000
1054599025 | TRYPTIC SOY BROTH CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE BROTH FOR ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 25 | KG | 10572.98 | 1054599025
1054630500 | PLATE COUNT AGAR CASEIN-PEPTONE GLUCOSE YEAST EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1054630500
1054635000 | PLATE COUNT AGAR CASEIN-PEPTONE GLUCOSE YEAST EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 5356.67 | 1054635000
1054650500 | MACCONKEY AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA, SHIGELLA AND COLIFORM ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 433.18 | 1054650500
1054655000 | MACCONKEY AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA, SHIGELLA AND COLIFORM ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 5 | KG | 4117.63 | 1054655000
1054670500 | SELECTIVE AGAR FOR PATHOGENIC FUNGI FOR THE ISOLATION OF PATHOGENIC FUNGI (CONTAINS CYCLOHEXIMIDE) | 500 | G | 1139.82 | 1054670500
1054700500 | SIM MEDIUM FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 560.23 | 1054700500
1055120250 | IRON(III) CHLORIDE SOLUTION (10% FE) FOR ANALYSIS  | 250 | ML | 143.99 | 1055120250
1055132500 | IRON(III) CHLORIDE SOLUTION (15% FE) FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 423.50 | 1055132500
1055330001 | TLC SILICE GEL 60 NH2 F254S 20 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 876.04 | 1055330001
1055441000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ISOPROPANOL ACC. TO DIN 51558 PART 1 C(KOH)=0.1 MOL/L (0,1 N) TITRIPUR | 1 | L | 212.96 | 1055441000
1055451000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 47% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 136.73 | 1055451000
1055459025 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 47% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 1199.11 | 1055459025
1055470001 | HPTLC SILICA GEL 60 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 563.86 | 1055470001
1055480001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 623.15 | 1055480001
1055490001 | TLC SILICA GEL 60 F254 20 ALUMINIUM SHEETS 5 X 7.5 CM | 1 | ST | 81.07 | 1055490001
1055500001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, NEUTRAL 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 575.96 | 1055500001
1055510001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 150 F254, NEUTRAL 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 382.36 | 1055510001
1055520001 | TLC CELLULOSE 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 520.30 | 1055520001
1055530001 | TLC SILICA GEL 60 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 348.48 | 1055530001
1055540001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 261.36 | 1055540001
1055560001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 20 ALUMINIUM SHEETS 5 X 7.5 CM | 1 | ST | 232.32 | 1055560001
1055590001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 20 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 673.97 | 1055590001
1055600001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 20 ALUMINIUM SHEETS 5 X 7.5 CM | 1 | ST | 223.85 | 1055600001
1055620001 | TLC SILICA GEL 60 F254 1 ALUMINIUM ROLL 500 X 20 CM | 1 | ST | 358.16 | 1055620001
1055640001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 GLP 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 583.22 | 1055640001
1055650001 | TLC CELLULOSE F 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 508.20 | 1055650001
1055660001 | TLC SILICA GEL 60 F254 GLP 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 607.42 | 1055660001
1055670001 | TLC SILICA GEL 60/KIESELGUHR F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 382.36 | 1055670001
1055680001 | TLC KIESELGUHR F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 382.36 | 1055680001
1055700001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 10 X 20 CM | 1 | ST | 254.10 | 1055700001
1055740001 | TLC CELLULOSE F 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 461.01 | 1055740001
1055770001 | TLC CELLULOSE 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 508.20 | 1055770001
1055790001 | TLC PEI CELLULOSE F 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 508.20 | 1055790001
1055810001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, NEUTRAL 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 536.03 | 1055810001
1055820001 | TLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 488.84 | 1055820001
1055830001 | TLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 536.03 | 1055830001
1055860001 | HPTLC LICHROSPHER SILICA GEL 60 F254S 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 926.86 | 1055860001
1055872500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% EXTRA PURE | 2.5 | L | 145.20 | 1055872500
1055875000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% EXTRA PURE | 5 | L | 278.30 | 1055875000
1055879025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% EXTRA PURE | 25 | L | 12372.25 | 1055879025
1055879200 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% EXTRA PURE | 200 | L | 2147.75 | 1055879200
1055881000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 10% (1.11) FOR ANALYSIS  | 1 | L | 84.70 | 1055881000
1055889010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 10% (1.11) FOR ANALYSIS  | 10 | L | 516.67 | 1055889010
1055890250 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 30% SUPRAPUR | 250 | ML | 607.42 | 1055890250
1055891000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 30% SUPRAPUR | 1 | L | 1353.99 | 1055891000
1055902500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN) FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 203.28 | 1055902500
1055909025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN) FOR ANALYSIS  | 25 | L | 938.96 | 1055909025
1055912500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 27% (1.30) FOR ANALYSIS (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN)  | 2.5 | L | 192.39 | 1055912500
1055919025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 27% (1.30) FOR ANALYSIS (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN)  | 25 | L | 891.77 | 1055919025
1055939025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 21% FOR ANALYSIS | 25 | L | 844.58 | 1055939025
1055951000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.33 MOL/L (1/3 N) TITRIPUR | 1 | L | 77.44 | 1055951000
1055959010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.33 MOL/L (1/3 N) TITRIPUR | 10 | L | 394.46 | 1055959010
1056080001 | TLC SILICA GEL 60 F254 MULTIFORMAT PRE-SCORED TO 5 X 20 CM 20 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 382.36 | 1056080001
1056130001 | HPTLC SILICA GEL F254 GLP 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 663.08 | 1056130001
1056142500 | SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (6-14% ACTIVE CHLORINE) | 2.5 | L | 112.53 | 1056142500
1056149025 | SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (6-14% ACTIVE CHLORINE) | 25 | L | 473.11 | 1056149025
1056160001 | HPTLC SILICA GEL F254 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 358.16 | 1056160001
1056200001 | TLC SILICA GEL 60 F254 MULTIFORMAT PRESCORED TO 5 X 10 CM 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM, | 1 | ST | 556.60 | 1056200001
1056212500 | SODIUM SILICATE SOLUTION EXTRA PURE | 2.5 | L | 182.71 | 1056212500
1056219040 | SODIUM SILICATE SOLUTION EXTRA PURE | 40 | KG | 1022.45 | 1056219040
1056219250 | SODIUM SILICATE SOLUTION EXTRA PURE | 250 | KG | 3939.76 | 1056219250
1056260001 | TLC SILICA GEL 60 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 626.78 | 1056260001
1056280001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 523.93 | 1056280001
1056290001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 100 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1467.73 | 1056290001
1056310001 | HPTLC SILICA GEL 60 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 476.74 | 1056310001
1056320001 | TLC CELLULOSE 100 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1164.02 | 1056320001
1056330001 | HPTLC SILICA GEL 60 100 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1239.04 | 1056330001
1056350001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 MULTIFORMAT PRE-SCORED TO 5 X 5 CM EX GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 642.51 | 1056350001
1056360001 | HPTLC SILICA GEL 60 DIOL F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1579.05 | 1056360001
1056370001 | PLC SILICA GEL 60 F254+366, 2 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1061.17 | 1056370001
1056410001 | HPTLC SILICA GEL 60 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 923.23 | 1056410001
1056420001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1017.61 | 1056420001
1056440001 | HPTLC SILICA GEL 60 MULTIFORMAT PRE-SCORED TO 5 X 5 CM 100 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1026.08 | 1056440001
1056460001 | HPTLC LICHROSPHER SILICA GEL 60 RP-18 WF254S 25 GLASSPLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 2099.35 | 1056460001
1056470001 | HPTLC LICHROSPHER SILICA GEL 60 WRF254S AMD EXTRA THIN 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1491.93 | 1056470001
1056480001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 PREMIUM PURITY 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1263.24 | 1056480001
1056500001 | PROTEOCHROM HPTLC SILICA GEL 60 FOR PEPTID ANALYSIS 20 X 10 CM | 1 | ST | 1258.40 | 1056500001
1056510001 | PROTEOCHROM HPTLC CELLULOSE PLATE FOR PEPTIDE ANALYSIS 10 X 10 CM | 1 | ST | 839.74 | 1056510001
1056530100 | LITHIUM NITRATE 99.995 SUPRAPUR | 100 | G | 813.12 | 1056530100
1056530500 | LITHIUM NITRATE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 1760.55 | 1056530500
1056550001 | PROTEOCHROM PEPTIDE STAINING KIT FOR 25 STAININGS OF HPTLC PLATES | 1 | ST | 698.17 | 1056550001
1056581000 | LEAD(II) OXIDE EXTRA PURE DAC | 1 | KG | 192.39 | 1056581000
1056585000 | LEAD(II) OXIDE EXTRA PURE DAC | 5 | KG | 753.83 | 1056585000
1056589050 | LEAD(II) OXIDE EXTRA PURE DAC | 50 | KG | 2639.01 | 1056589050
1056680050 | LITHIUM BROMIDE HYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 50 | G | 947.43 | 1056680050
1056680250 | LITHIUM BROMIDE HYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 250 | G | 2024.33 | 1056680250
1056691000 | LITHIUM BROMIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 423.50 | 1056691000
1056701000 | LITHIUM CARBONATE PURE | 1 | KG | 234.74 | 1056701000
1056709050 | LITHIUM CARBONATE PURE | 50 | KG | 7666.56 | 1056709050
1056711000 | LITHIUM CARBONATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 682.44 | 1056711000
1056719050 | LITHIUM CARBONATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 17991.49 | 1056719050
1056760250 | LITHIUM CARBONATE 99.99 SUPRAPUR | 250 | G | 2711.61 | 1056760250
1056770250 | LITHIUM CHLORIDE MONOHYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 250 | G | 1460.47 | 1056770250
1056790100 | LITHIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 170.61 | 1056790100
1056790250 | LITHIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 226.27 | 1056790250
1056800250 | LITHIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 234.74 | 1056800250
1056839024 | TRI-LITHIUM CITRATE TETRAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 20 | KG | 4139.41 | 1056839024
1056860050 | LITHIUM FLUORIDE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 548.13 | 1056860050
1056860500 | LITHIUM FLUORIDE 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 2142.91 | 1056860500
1056892500 | LITHIUM FLUORIDE OPTIPUR | 2.5 | KG | 423.50 | 1056892500
1056910100 | LITHIUM HYDROXIDE 98%+ | 100 | G | 98.01 | 1056910100
1056911000 | LITHIUM HYDROXIDE 98%+ | 1 | KG | 658.24 | 1056911000
1056940250 | LITHIUM SULFATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 175.45 | 1056940250
1056970050 | LITHIUM SULFATE MONOHYDRATE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 942.59 | 1056970050
1056990100 | DI-LITHIUM TETRABORATE FOR ANALYSIS | 100 | G | 123.42 | 1056990100
1056991000 | DI-LITHIUM TETRABORATE FOR ANALYSIS | 1 | KG | 828.85 | 1056991000
1057000100 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 83.49 | 1057000100
1057001000 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 390.83 | 1057001000
1057009010 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 281.93 | 1057009010
1057011000 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 546.92 | 1057011000
1057015000 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 2024.33 | 1057015000
1057019025 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 7895.25 | 1057019025
1057020001 | TLC SILICA GEL 60 F254 GLP 25 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 698.17 | 1057020001
1057031000 | MOLECULAR SIEVE 1.0 NM BEADS CA. 2 MM | 1 | KG | 497.31 | 1057031000
1057039010 | MOLECULAR SIEVE 1.0 NM BEADS CA. 2 MM | 10 | KG | 3978.48 | 1057039010
1057040250 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS CA. 2 MM | 250 | G | 170.61 | 1057040250
1057041000 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS CA. 2 MM | 1 | KG | 372.68 | 1057041000
1057049010 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS CA. 2 MM | 10 | KG | 2983.86 | 1057049010
1057050250 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM BEADS CA. 2 MM | 250 | G | 208.12 | 1057050250
1057051000 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM BEADS CA. 2 MM | 1 | KG | 457.38 | 1057051000
1057060250 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM POWDER | 250 | G | 170.61 | 1057060250
1057070025 | L-METHIONINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 91.96 | 1057070025
1057070100 | L-METHIONINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 176.66 | 1057070100
1057071000 | L-METHIONINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1148.29 | 1057071000
1057079010 | L-METHIONINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 850.63 | 1057079010
1057080250 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS CA. 2 MM REAG. PH EUR | 250 | G | 189.97 | 1057080250
1057081000 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS CA. 2 MM REAG. PH EUR | 1 | KG | 413.82 | 1057081000
1057089010 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS CA. 2 MM REAG. PH EUR | 10 | KG | 3315.40 | 1057089010
1057120500 | MR-VP BROTH METHYL-RED VOGES-PROSKAUER BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 376.31 | 1057120500
1057130001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, BASIC 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 607.42 | 1057130001
1057140001 | TLC SILICA GEL 60 F254 100 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 710.27 | 1057140001
1057150001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 476.74 | 1057150001
1057160001 | TLC CELLULOSE 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 523.93 | 1057160001
1057170001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 2 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 832.48 | 1057170001
1057180001 | TLC CELLULOSE F 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 523.93 | 1057180001
1057190001 | TLC SILICA GEL 60 F254 200 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 713.90 | 1057190001
1057210001 | TLC SILICA GEL 60 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 433.18 | 1057210001
1057240001 | TLC SILICA GEL 60 100 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 607.42 | 1057240001
1057250001 | TLC PEI CELLULOSE F 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 828.85 | 1057250001
1057260001 | PLC ALUMINIUM OXIDE 150 F254, 1.5 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 781.66 | 1057260001
1057280001 | TLC CELLULOSE F 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 832.48 | 1057280001
1057290001 | TLC SILICA GEL 60 F254 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 540.87 | 1057290001
1057300001 | TLC CELLULOSE 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 591.69 | 1057300001
1057310001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, BASIC 100 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 647.35 | 1057310001
1057340250 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS, WITH MOISTURE INDICATOR CA. 2 MM | 250 | G | 170.61 | 1057340250
1057341000 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS, WITH MOISTURE INDICATOR CA. 2 MM | 1 | KG | 560.23 | 1057341000
1057350001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 266.20 | 1057350001
1057380001 | TLC KIESELGUHR F254 25 GLASSPLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 476.74 | 1057380001
1057390250 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS, WITH MOISTURE INDICATOR CA. 2 MM | 250 | G | 189.97 | 1057390250
1057391000 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS, WITH MOISTURE INDICATOR CA. 2 MM | 1 | KG | 623.15 | 1057391000
1057401000 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM RODS CA. 3.2 MM (1/8") | 1 | KG | 560.23 | 1057401000
1057410250 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 250 | G | 170.61 | 1057410250
1057411000 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 1 | KG | 372.68 | 1057411000
1057419010 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 10 | KG | 2983.86 | 1057419010
1057431000 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 1 | KG | 413.82 | 1057431000
1057440001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 0.5 MM 20 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 579.59 | 1057440001
1057450001 | PLC SILICA GEL 60, 2 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 757.46 | 1057450001
1057460001 | TLC SILICA GEL 60  RP-2 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 761.09 | 1057460001
1057470001 | TLC SILICA GEL 60 RP-2 F254 (SILANIZED) 25 GLASS PLATES 20*20CM | 1 | ST | 1345.52 | 1057470001
1057480001 | TLC SILICA GEL 60 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 309.76 | 1057480001
1057490001 | TLC SILICA GEL 60 F254 1 PLASTIC ROLL 500 X 20 CM | 1 | ST | 394.46 | 1057490001
1057500001 | TLC SILICA GEL 60 F254 50 PLASTIC SHEETS 4 X 8 CM | 1 | ST | 133.10 | 1057500001
1057521000 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM RODS CA. 3.2 MM (1/8") | 1 | KG | 457.38 | 1057521000
1057530250 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 250 | G | 205.70 | 1057530250
1057531000 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 1 | KG | 471.90 | 1057531000
1057860001 | HPTLC CELLULOSE 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1389.08 | 1057860001
1057870001 | HPTLC CELLULOSE 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 713.90 | 1057870001
1057880001 | PLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, 1.5 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 998.25 | 1057880001
1057890001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 238.37 | 1057890001
1058010001 | TLC LUXPLATESILICA GEL 60 F254 100 GLASS PLATES 2.5 X 7.5 CM | 1 | ST | 304.92 | 1058010001
1058020001 | TLC LUXPLATE SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 261.36 | 1058020001
1058040001 | TLC LUXPLATE SILICA GEL 60 F254 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 591.69 | 1058040001
1058050001 | TLC LUXPLATE SILICA GEL 60 F254 25  GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 523.93 | 1058050001
1058080001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 222.64 | 1058080001
1058090100 | MAGNESIA RODS FOR THE PHOSPHORUS SALT PEARLS | 1 | ST | 342.43 | 1058090100
1058120001 | MAGNESIUM FOIL 0.15-0.30 MM THICKNESS, 3 MM WIDE | 1 | ST | 168.19 | 1058120001
1058130050 | MAGNESIUM MATRIX MODIFIER FOR GRAPHITE ... C(MG) = 10.0 +/- 0.2 G/L (MG(NO3)2 * 6 H2O IN HNO3 CA. 17%) | 50 | ML | 219.01 | 1058130050
1058151000 | MAGNESIUM POWDER PARTICLE SIZE ABOUT 0.06-0.3MM | 1 | KG | 441.65 | 1058151000
1058190250 | MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 111.32 | 1058190250
1058191000 | MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 278.30 | 1058191000
1058199050 | MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 9044.75 | 1058199050
1058230100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058230100
1058231000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1185.80 | 1058231000
1058270250 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 242.00 | 1058270250
1058271000 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 607.42 | 1058271000
1058289015 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE LIGHT EXTRA PURE PH EUR,BP | 15 | KG | 884.51 | 1058289015
1058289020 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE LIGHT EXTRA PURE PH EUR,BP | 20 | KG | 608.63 | 1058289020
1058299040 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE HEAVY EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,E 504 | 40 | KG | 2041.27 | 1058299040
1058325000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. PH EUR,BP,USP,JPC,FCC,E 511 | 5 | KG | 295.24 | 1058325000
1058329029 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. PH EUR,BP,USP,JPC,FCC,E 511 | 25 | KG | 969.21 | 1058329029
1058329525 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. PH EUR,BP,USP,JPC,FCC,E 511 | 525 | KG | 12294.81 | 1058329525
1058330250 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 71.39 | 1058330250
1058331000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 180.29 | 1058331000
1058335000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 631.62 | 1058335000
1058339025 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2889.48 | 1058339025
1058340100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 2.5-4 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058340100
1058341000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 2.5-4 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058341000
1058430100 | MAGNESIUM FLUORIDE POWDER LESS THAN 0.3 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058430100
1058431000 | MAGNESIUM FLUORIDE POWDER LESS THAN 0.3 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058431000

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates