لیست قیمت محصولات مرک (4)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه


1058440101 | EUSOLEX9020 | 100 | G | 96.80 | 1058440101
1058441001 | EUSOLEX9020 | 1 | KG | 352.11 | 1058441001
1058449027 | EUSOLEX9020 | 25 | KG | 4046.24 | 1058449027
1058450100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058450100
1058451000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058451000
1058460100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058460100
1058461000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058461000
1058490100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 0.3-1 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058490100
1058491000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 0.3-1 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058491000
1058530500 | MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 122.21 | 1058530500
1058539025 | MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 3639.68 | 1058539025
1058550050 | MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE 99,99 SUPRAPUR | 50 | G | 410.19 | 1058550050
1058550500 | MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE 99,99 SUPRAPUR | 500 | G | 1416.91 | 1058550500
1058621000 | MAGNESIUM OXIDE LIGHT EXTRA PURE PH EUR,BP,E 530 | 1 | KG | 238.37 | 1058621000
1058629025 | MAGNESIUM OXIDE LIGHT EXTRA PURE PH EUR,BP,E 530 | 25 | KG | 2346.19 | 1058629025
1058650100 | MAGNESIUM OXIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 289.19 | 1058650100
1058650500 | MAGNESIUM OXIDE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 970.42 | 1058650500
1058660100 | MAGNESIUM OXIDE FOR ANALYSIS (MAX.0.001% SO4) ACS | 100 | G | 319.44 | 1058660100
1058660500 | MAGNESIUM OXIDE FOR ANALYSIS (MAX.0.001% SO4) ACS | 500 | G | 1064.80 | 1058660500
1058671000 | MAGNESIUM OXIDE HEAVY SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 295.24 | 1058671000
1058679029 | MAGNESIUM OXIDE HEAVY SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3067.35 | 1058679029
1058709029 | MAGNESIUM HYDROXIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2069.10 | 1058709029
1058721000 | MAGNESIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 1 | KG | 498.52 | 1058721000
1058729029 | MAGNESIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 25 | KG | 5809.21 | 1058729029
1058730500 | MAGNESIUM PERCHLORATE HYDRATE [ABOUT 83% MG(CLO4)2], DESICCANT, ABOUT 1-4 MM | 500 | G | 457.38 | 1058730500
1058740100 | MAGNESIUM PERCHLORATE HYDRATE [ABOUT 83% MG(CLO4)2] FOR ANALYSIS  | 100 | G | 263.78 | 1058740100
1058740500 | MAGNESIUM PERCHLORATE HYDRATE [ABOUT 83% MG(CLO4)2] FOR ANALYSIS  | 500 | G | 572.33 | 1058740500
1058750500 | MAGNESIUM PERCHLORATE HYDRATE [ABOUT 83% MG(CLO4)2] FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 500 | G | 710.27 | 1058750500
1058780500 | MULLER-KAUFFMANN TETRATHIONATE NOVOBIOCINE ENRICHMENT BROTH ACC. TO ISO FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 516.67 | 1058780500
1058822500 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 2.5 | KG | 83.49 | 1058822500
1058829029 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 25 | KG | 682.44 | 1058829029
1058829500 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 500 | KG | 7725.85 | 1058829500
1058859029 | MAGNESIUM SULFATE HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 25 | KG | 1280.18 | 1058859029
1058860500 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 102.85 | 1058860500
1058861000 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 158.51 | 1058861000
1058865000 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 556.60 | 1058865000
1058869050 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5178.80 | 1058869050
1059042500 | MAGNESIUM CITRATE EXTRA PURE | 2.5 | KG | 448.91 | 1059042500
1059049025 | MAGNESIUM CITRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 2452.67 | 1059049025
1059100500 | MALTOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 263.78 | 1059100500
1059111000 | MALTOSE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 1 | KG | 506.99 | 1059111000
1059119029 | MALTOSE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | KG | 3298.46 | 1059119029
1059120025 | MALTOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 187.55 | 1059120025
1059120100 | MALTOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 650.98 | 1059120100
1059140001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1436.27 | 1059140001
1059171000 | MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 369.05 | 1059171000
1059179050 | MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 12023.77 | 1059179050
1059270100 | MANGANESE(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 95.59 | 1059270100
1059271000 | MANGANESE(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 323.07 | 1059271000
1059340100 | MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 104.06 | 1059340100
1059341000 | MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 348.48 | 1059341000
1059400500 | MANGANESE(II) NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 165.77 | 1059400500
1059401000 | MANGANESE(II) NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 256.52 | 1059401000
1059405000 | MANGANESE(II) NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 899.03 | 1059405000
1059410250 | MANGANESE(II) SULFATE MONOHYDRATE SPRAY-DRIED FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 87.12 | 1059410250
1059419025 | MANGANESE(II) SULFATE MONOHYDRATE SPRAY-DRIED FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 4409.24 | 1059419025
1059469015 | MANGANESE(II) NITRATE SOLUTION ABOUT 58% TECHNIPUR(TM) | 15 | KG | 1335.84 | 1059469015
1059495000 | MANGANESE(II) NITRATE TETRAHYDRATE TECHNIPUR(TM) | 5 | KG | 550.55 | 1059495000
1059571000 | MANGANESE(IV) OXIDE POWDER | 1 | KG | 203.28 | 1059571000
1059780500 | OGYE AGAR, BASE ACC. TO ISO FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 485.21 | 1059780500
1059809050 | D(-)-MANNITOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC,E 421 | 50 | KG | 3400.10 | 1059809050
1059820500 | D(-)-MANNITOL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 145.20 | 1059820500
1059830250 | D(-)-MANNITOL FOR THE DETERMINATION OF BORIC ACID | 250 | G | 135.52 | 1059830250
1059831000 | D(-)-MANNITOL FOR THE DETERMINATION OF BORIC ACID | 1 | KG | 406.56 | 1059831000
1059861000 | MARBLE GRANULAR FOR PRODUCING CO2 | 1 | KG | 111.32 | 1059861000
1059865000 | MARBLE GRANULAR FOR PRODUCING CO2 | 5 | KG | 220.22 | 1059865000
1059889050 | D(-)-MANNITOL FINE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC,E 421 | 50 | KG | 3400.10 | 1059889050
1059900050 | DULCITOL FOR MICROBIOLOGY | 50 | G | 148.83 | 1059900050
1059951000 | (-)-MENTHOL CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 636.46 | 1059951000
1059959025 | (-)-MENTHOL CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 8854.78 | 1059959025
1059960025 | 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 169.40 | 1059960025
1059991000 | MANGANESE(II) SULFATE MONOHYDRATE SPRAY DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,FCC | 1 | KG | 370.26 | 1059991000
1059999029 | MANGANESE(II) SULFATE MONOHYDRATE SPRAY DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,FCC | 25 | KG | 4427.39 | 1059999029
1060011000 | ALLOY ACC. TO WOOD MELTING POINT ABOUT 73 GRAD C BAR DIAMETER ABOUT 1 CM | 1 | KG | 1614.14 | 1060011000
1060020500 | METHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 67.76 | 1060020500
1060022500 | METHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 244.42 | 1060022500
1060029010 | METHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 10 | L | 977.68 | 1060029010
1060071000 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 1 | L | 102.85 | 1060071000
1060072500 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 2.5 | L | 61.71 | 1060072500
1060074004 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 1 | ST | 1389.08 | 1060074004
1060075000 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 5 | L | 354.53 | 1060075000
1060079010 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 10 | L | 701.80 | 1060079010
1060079030 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 30 | L | 2105.40 | 1060079030
1060079185 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 185 | L | 10285.00 | 1060079185
1060081000 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | L | 91.96 | 1060081000
1060082500 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 146.41 | 1060082500
1060086010 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 10 | L | 439.23 | 1060086010
1060086025 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 631.62 | 1060086025
1060086190 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 3130.27 | 1060086190
1060089180 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 180 | L | 2712.82 | 1060089180
1060089920 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 20000 | L | 181500.00 | 1060089920
1060089950 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 950 | L | 11956.01 | 1060089950
1060091000 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 64.13 | 1060091000
1060091011 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 58.08 | 1060091011
1060092500 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 134.31 | 1060092500
1060092511 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 42.35 | 1060092511
1060095000 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 220.22 | 1060095000
1060096010 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 441.65 | 1060096010
1060096025 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 788.92 | 1060096025
1060099025 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 733.26 | 1060099025
1060099180 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 4496.36 | 1060099180
1060111000 | METHANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 73.81 | 1060111000
1060112500 | METHANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 156.09 | 1060112500
1060114004 | METHANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1001.88 | 1060114004
1060120161 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 150 | ML | 82.28 | 1060120161
1060120500 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 500 | ML | 83.49 | 1060120500
1060121000 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 135.52 | 1060121000
1060121001 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 142.78 | 1060121001
1060122500 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 2.5 | L | 269.83 | 1060122500
1060126010 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 10 | L | 926.86 | 1060126010
1060130025 | DIMEDONE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR ALDEHYDES) | 25 | G | 143.99 | 1060130025
1060141000 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 1 | L | 75.02 | 1060141000
1060142500 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 2.5 | L | 157.30 | 1060142500
1060146010 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 10 | L | 516.67 | 1060146010
1060146025 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 25 | L | 1314.06 | 1060146025
1060149190 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 190 | L | 7907.35 | 1060149190
1060181000 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 90.75 | 1060181000
1060182500 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 188.76 | 1060182500
1060184004 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1214.84 | 1060184004
1060185000 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 309.76 | 1060185000
1060189010 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 592.90 | 1060189010
1060189030 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 1600.83 | 1060189030
1060189185 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 185 | L | 7865.00 | 1060189185
1060221000 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY 10% IN H2O | 1 | L | 232.32 | 1060221000
1060231000 | TAE BUFFER 10 X PH 8.3 TRIS-ACETATE-EDTA BUFFER | 1 | L | 310.97 | 1060231000
1060250005 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.95% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 323.07 | 1060250005
1060250009 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.95% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 485.21 | 1060250009
1060280001 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 45.98 | 1060280001
1060280005 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 186.34 | 1060280005
1060280009 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 278.30 | 1060280009
1060280010 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 336.38 | 1060280010
1060280025 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 615.89 | 1060280025
1060280100 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 1858.56 | 1060280100
1060351000 | METHANOL HYPERGRADE FOR LC-MS  | 1 | L | 106.48 | 1060351000
1060352500 | METHANOL HYPERGRADE FOR LC-MS  | 2.5 | L | 222.64 | 1060352500
1060441000 | DICHLOROMETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 159.72 | 1060441000
1060442500 | DICHLOROMETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 332.75 | 1060442500
1060444000 | DICHLOROMETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 532.40 | 1060444000
1060444004 | DICHLOROMETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2130.81 | 1060444004
1060480500 | DICHLOROMETHANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 119.79 | 1060480500
1060482500 | DICHLOROMETHANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 429.55 | 1060482500
1060492500 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 199.65 | 1060492500
1060496010 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 10 | L | 521.51 | 1060496010
1060496025 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 867.57 | 1060496025
1060496190 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 5137.66 | 1060496190
1060499190 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 4466.11 | 1060499190
1060501000 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 113.74 | 1060501000
1060502500 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 238.37 | 1060502500
1060504004 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 1523.39 | 1060504004
1060506010 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 776.82 | 1060506010
1060506025 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1381.82 | 1060506025
1060509025 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1286.23 | 1060509025
1060509190 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 8333.27 | 1060509190
1060510161 | DICHLOROMETHANE DRIED (MAX. 0.004% H2O)  | 150 | ML | 77.44 | 1060510161
1060510500 | DICHLOROMETHANE DRIED (MAX. 0.004% H2O)  | 500 | ML | 79.86 | 1060510500
1060511001 | DICHLOROMETHANE DRIED (MAX. 0.004% H2O)  | 1 | L | 166.98 | 1060511001
1060530100 | DIIODOMETHANE FOR THE SEPARATION OF MINERALS | 100 | ML | 1092.63 | 1060530100
1060541000 | DICHLOROMETHANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 124.63 | 1060541000
1060542500 | DICHLOROMETHANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 242.00 | 1060542500
1060544004 | DICHLOROMETHANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1673.43 | 1060544004
1060549010 | DICHLOROMETHANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 943.80 | 1060549010
1060561000 | 2-METHYLBUTANE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 516.67 | 1060561000
1060591000 | METHYL BENZOATE EMPLURA | 1 | L | 301.29 | 1060591000
1060592500 | METHYL BENZOATE EMPLURA | 2.5 | L | 626.78 | 1060592500
1060596025 | METHYL BENZOATE EMPLURA | 25 | L | 5222.36 | 1060596025
1060621000 | N,N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE READY-TO-USE SOLUTION "BIS" 2% FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 228.69 | 1060621000
1060671000 | MAGNESIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 603.79 | 1060671000
1060679025 | MAGNESIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 11586.96 | 1060679025
1060702500 | METHYL SALICYLATE SYNTHETIC, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 447.70 | 1060702500
1060709025 | METHYL SALICYLATE SYNTHETIC, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 2734.60 | 1060709025
1060760025 | METHYL RED (C.I. 13020) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 117.37 | 1060760025
1060760100 | METHYL RED (C.I. 13020) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 388.41 | 1060760100
1060780025 | METHYL RED SODIUM SALT (C.I. 13020) WATER-SOLUBLE ACS | 25 | G | 342.43 | 1060780025
1060780100 | METHYL RED SODIUM SALT (C.I. 13020) WATER-SOLUBLE ACS | 100 | G | 1139.82 | 1060780100
1060840001 | METHYLTHYMOL BLUE SODIUM SALT METAL INDICATOR | 1 | G | 329.12 | 1060840001
1060840005 | METHYLTHYMOL BLUE SODIUM SALT METAL INDICATOR | 5 | G | 523.93 | 1060840005
1060971001 | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 31% ULTRAPUR | 1 | KG | 2486.55 | 1060971001
1061070003 | ABSORPTION TUBE FOR H2O (MOLECULAR SIEVE 0.3 NM WITH INDICATOR) | 1 | ST | 413.82 | 1061070003
1061260025 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID MONOHYDRATE BUFFER SUBSTANCE MES | 25 | G | 113.74 | 1061260025
1061260250 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID MONOHYDRATE BUFFER SUBSTANCE MES | 250 | G | 528.77 | 1061260250
1061261000 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID MONOHYDRATE BUFFER SUBSTANCE MES | 1 | KG | 1179.75 | 1061261000
1061269010 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID MONOHYDRATE BUFFER SUBSTANCE MES | 10 | KG | 1431.43 | 1061269010
1061290025 | 3-MORPHOLINOPROPANE SULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE MPS | 25 | G | 106.48 | 1061290025
1061290250 | 3-MORPHOLINOPROPANE SULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE MPS | 250 | G | 492.47 | 1061290250
1061299010 | 3-MORPHOLINOPROPANE SULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE MPS | 10 | KG | 1634.71 | 1061299010
1061300250 | MIXED INDICATOR 5 FOR AMMONIA TITRATIONS | 250 | ML | 122.21 | 1061300250
1061301000 | MIXED INDICATOR 5 FOR AMMONIA TITRATIONS | 1 | L | 384.78 | 1061301000
1061431000 | MEGLUMINE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... EMPROVE API PH EUR,JP,USP | 1 | KG | 687.28 | 1061431000
1061439025 | MEGLUMINE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... EMPROVE API PH EUR,JP,USP | 25 | KG | 6091.14 | 1061439025
1061461000 | ISOBUTYL METHYL KETONE FOR EXTRACTION ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 191.18 | 1061461000
1061462500 | ISOBUTYL METHYL KETONE FOR EXTRACTION ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 398.09 | 1061462500
1061466025 | ISOBUTYL METHYL KETONE FOR EXTRACTION ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2320.78 | 1061466025
1061610005 | MUREXIDE (AMMONIUM PURPURATE) METAL INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 150.04 | 1061610005
1061610025 | MUREXIDE (AMMONIUM PURPURATE) METAL INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 398.09 | 1061610025
1061741000 | TAE BUFFER 50 X PH 8,3 TRIS-ACETATE EDTA BUFFER | 1 | L | 350.90 | 1061741000
1061772500 | TBE BUFFER 10 X PH 8.3 TRIS-BORATE-EDTA BUFFER | 2.5 | L | 350.90 | 1061772500
1061860100 | 3-(CYCLOHEXYLAMINO)-2-HYDROXY-1-PROPANESULFONIC ACID  (CAPSO) BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 216.59 | 1061860100
1061861000 | 3-(CYCLOHEXYLAMINO)-2-HYDROXY-1-PROPANESULFONIC ACID  (CAPSO) BUFFER SUBSTANCE | 1 | KG | 1472.57 | 1061861000
1061940100 | PIPERAZINE-1,4-BIS(PROPANESULFONIC ACID) (PIPPS) BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 398.09 | 1061940100
1061941000 | PIPERAZINE-1,4-BIS(PROPANESULFONIC ACID) (PIPPS) BUFFER SUBSTANCE | 1 | KG | 2735.81 | 1061941000
1061950100 | 3-(CYCLOHEXYLAMINO)-1-PROPANESULFONIC ACID (CAPS) BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 256.52 | 1061950100
1061950500 | 3-(CYCLOHEXYLAMINO)-1-PROPANESULFONIC ACID (CAPS) BUFFER SUBSTANCE | 500 | G | 848.21 | 1061950500
1061970100 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT (MES NA) BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 240.79 | 1061970100
1061971000 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT (MES NA) BUFFER SUBSTANCE | 1 | KG | 1263.24 | 1061971000
1062020005 | 1-NAPHTHOLBENZEIN INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 133.10 | 1062020005
1062200010 | 1-NAPHTHYLACETIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 302.50 | 1062200010
1062230050 | 1-NAPHTHOL GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 122.21 | 1062230050
1062230250 | 1-NAPHTHOL GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 473.11 | 1062230250
1062340100 | 2-NAPHTHOL GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 181.50 | 1062340100
1062340500 | 2-NAPHTHOL GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 544.50 | 1062340500
1062351000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... API PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 1 | KG | 197.23 | 1062351000
1062359029 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... API PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1502.82 | 1062359029
1062359500 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... API PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 500 | KG | 19870.62 | 1062359500
1062361000 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API USP,FCC,E 262 | 1 | KG | 233.53 | 1062361000
1062369026 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1967.46 | 1062369026
1062369029 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1967.46 | 1062369029
1062370005 | N-(1-NAPHTHYL)ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS ACS | 5 | G | 129.47 | 1062370005
1062370025 | N-(1-NAPHTHYL)ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS ACS | 25 | G | 429.55 | 1062370025
1062460001 | 1-NAPHTHOLPHTHALEIN INDICATOR | 1 | G | 189.97 | 1062460001
1062460005 | 1-NAPHTHOLPHTHALEIN INDICATOR | 5 | G | 726.00 | 1062460005
1062471000 | NAPHAZOLINE NITRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP | 1 | KG | 2904.00 | 1062471000
1062540100 | NEOMYCIN SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 354.53 | 1062540100
1062600250 | SODIUM ROD DIAMETER 2.5 CM (PROTECTIVE LIQUID: PARAFFIN OIL) | 250 | G | 291.61 | 1062600250
1062601000 | SODIUM ROD DIAMETER 2.5 CM (PROTECTIVE LIQUID: PARAFFIN OIL) | 1 | KG | 729.63 | 1062601000
1062640050 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 453.75 | 1062640050
1062640500 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1570.58 | 1062640500
1062655000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 5 | KG | 225.06 | 1062655000
1062659029 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1087.79 | 1062659029
1062659525 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 525 | KG | 13648.80 | 1062659525
1062670500 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS INDIFFERENT TO POTASSIUM PERMANGANATE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 79.86 | 1062670500
1062671000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS INDIFFERENT TO POTASSIUM PERMANGANATE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 122.21 | 1062671000
1062675000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS INDIFFERENT TO POTASSIUM PERMANGANATE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 429.55 | 1062675000
1062679050 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS INDIFFERENT TO POTASSIUM PERMANGANATE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 3205.29 | 1062679050
1062680250 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 83.49 | 1062680250
1062681000 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 210.54 | 1062681000
1062682500 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 422.29 | 1062682500
1062689050 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4784.34 | 1062689050
1062771000 | SODIUM ARSENITE SOLUTION C(NAASO2) = 0.05 MOL/L (0,1 N) TITRIPUR | 1 | L | 102.85 | 1062771000
1062780025 | ALIZARIN RED S MONO SODIUMSALT (C.I. 58005) FOR ANALYSIS AND INDICATOR | 25 | G | 145.20 | 1062780025
1062780100 | ALIZARIN RED S MONO SODIUMSALT (C.I. 58005) FOR ANALYSIS AND INDICATOR | 100 | G | 364.21 | 1062780100
1062811000 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS EXTRA PURE USP,FCC,E 262 | 1 | KG | 166.98 | 1062811000
1062819029 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS EXTRA PURE USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1403.60 | 1062819029
1062909029 | SODIUM BENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 211 | 25 | KG | 1341.89 | 1062909029
1062909525 | SODIUM BENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 211 | 525 | KG | 18160.89 | 1062909525
1063031000 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 1 | KG | 188.76 | 1063031000
1063039029 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | KG | 1781.12 | 1063039029
1063041000 | SPECTROMELT B 10 DI-SODIUM TETRABORATE | 1 | KG | 504.57 | 1063041000
1063045000 | SPECTROMELT B 10 DI-SODIUM TETRABORATE | 5 | KG | 2020.70 | 1063045000
1063060250 | DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS | 250 | G | 275.88 | 1063060250
1063061000 | DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS | 1 | KG | 457.38 | 1063061000
1063080500 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 210.54 | 1063080500
1063081000 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 353.32 | 1063081000
1063089050 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 7575.81 | 1063089050
1063090025 | DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 25 | G | 251.68 | 1063090025
1063090250 | DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 250 | G | 2020.70 | 1063090250
1063100250 | DI-SODIUM TETRABORATE FOR ANALYSIS (CA. 85% NA2B4O7) | 250 | G | 146.41 | 1063100250
1063232500 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 500 | 2.5 | KG | 166.98 | 1063232500
1063239029 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 500 | 25 | KG | 732.05 | 1063239029
1063239500 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 500 | 500 | KG | 7613.32 | 1063239500
1063290500 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 500 | G | 59.29 | 1063290500
1063291000 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 1 | KG | 91.96 | 1063291000
1063295000 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 5 | KG | 323.07 | 1063295000
1063299025 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 25 | KG | 1551.22 | 1063299025
1063299050 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 50 | KG | 2104.19 | 1063299050
1063360250 | SODIUM DICHROMATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 169.40 | 1063360250
1063361000 | SODIUM DICHROMATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 520.30 | 1063361000
1063400050 | SODIUM HYDROGEN SELENITE FOR MICROBIOLOGY | 50 | G | 320.65 | 1063400050
1063420250 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 71.39 | 1063420250
1063421000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 119.79 | 1063421000
1063422500 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 240.79 | 1063422500
1063451000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JPE,E 339 | 1 | KG | 159.72 | 1063451000
1063455000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JPE,E 339 | 5 | KG | 223.85 | 1063455000
1063459025 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JPE,E 339 | 25 | KG | 653.40 | 1063459025
1063459026 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JPE,E 339 | 25 | KG | 1308.01 | 1063459026
1063460500 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 100.43 | 1063460500
1063461000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 154.88 | 1063461000
1063469025 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2482.92 | 1063469025
1063469050 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4034.14 | 1063469050
1063480050 | SODIUM BISMUTHATE FOR ANALYSIS  | 50 | G | 532.40 | 1063480050
1063480250 | SODIUM BISMUTHATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 532.40 | 1063480250
1063491000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,USP | 1 | KG | 233.53 | 1063491000
1063499025 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,USP | 25 | KG | 2346.19 | 1063499025
1063509025 | SODIUM HYDROGEN SULFATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 2331.67 | 1063509025
1063520500 | SODIUM HYDROGEN SULFATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 133.10 | 1063520500
1063575000 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 223 | 5 | KG | 273.46 | 1063575000
1063579029 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 223 | 25 | KG | 794.97 | 1063579029
1063601000 | SODIUM BROMIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,JP | 1 | KG | 189.97 | 1063601000
1063609025 | SODIUM BROMIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,JP | 25 | KG | 2390.96 | 1063609025
1063630100 | SODIUM BROMIDE 99.995 SUPRAPUR | 100 | G | 729.63 | 1063630100
1063630250 | SODIUM BROMIDE 99.995 SUPRAPUR | 250 | G | 1263.24 | 1063630250
1063700050 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 373.89 | 1063700050
1063710100 | SODIUM BOROHYDRIDE FOR ANALYSIS | 100 | G | 607.42 | 1063710100
1063841000 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 500 | 1 | KG | 225.06 | 1063841000
1063849029 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 500 | 25 | KG | 2334.09 | 1063849029
1063861000 | SODIUM CARBONATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 500 | 1 | KG | 252.89 | 1063861000
1063869029 | SODIUM CARBONATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 500 | 25 | KG | 2176.79 | 1063869029
1063911000 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 130.68 | 1063911000
1063915000 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 461.01 | 1063915000
1063919025 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2632.96 | 1063919025
1063920500 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 500 | G | 128.26 | 1063920500
1063921000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 198.44 | 1063921000
1063925000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 5 | KG | 556.60 | 1063925000
1063929025 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 25 | KG | 1985.61 | 1063929025
1063929050 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 50 | KG | 3229.49 | 1063929050
1063931000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 257.73 | 1063931000
1063939050 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4196.28 | 1063939050
1063950050 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS 99.999 SUPRAPUR | 50 | G | 285.56 | 1063950050
1063950500 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1483.46 | 1063950500
1063985000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 5 | KG | 515.46 | 1063985000
1063989029 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | KG | 1562.11 | 1063989029
1064001000 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 107.69 | 1064001000
1064005000 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 208.12 | 1064005000
1064009024 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 221.43 | 1064009024
1064009029 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 239.58 | 1064009029
1064009051 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 992.20 | 1064009051
1064009500 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 500 | KG | 5200.58 | 1064009500
1064040500 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 64.13 | 1064040500
1064041000 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 99.22 | 1064041000
1064045000 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 279.51 | 1064045000
1064049025 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 801.02 | 1064049025
1064049050 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 1298.33 | 1064049050
1064060050 | SODIUM CHLORIDE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 214.17 | 1064060050
1064060500 | SODIUM CHLORIDE 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 745.36 | 1064060500
1064201000 | SODIUM CHLORATE PURE | 1 | KG | 128.26 | 1064201000
1064209050 | SODIUM CHLORATE PURE | 50 | KG | 2526.48 | 1064209050
1064311000 | TRI-SODIUM CITRATE 5,5-HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP FU VIII,E 331 | 1 | KG | 231.11 | 1064311000
1064319029 | TRI-SODIUM CITRATE 5,5-HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP FU VIII,E 331 | 25 | KG | 2312.31 | 1064319029
1064325000 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 5 | KG | 416.24 | 1064325000
1064329025 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 738.10 | 1064329025
1064329029 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 1263.24 | 1064329029
1064371000 | SODIUM CYANIDE PURE | 1 | KG | 134.31 | 1064371000
1064379050 | SODIUM CYANIDE PURE | 50 | KG | 4492.73 | 1064379050
1064411000 | SODIUM FLUORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 266.20 | 1064411000
1064419025 | SODIUM FLUORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2763.64 | 1064419025
1064430500 | SODIUM FORMATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 152.46 | 1064430500
1064439050 | SODIUM FORMATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 7650.83 | 1064439050
1064441000 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 142.78 | 1064441000
1064449029 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 845.79 | 1064449029
1064451000 | SODIUM L-GLUTAMATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP FCC,NF,E 621 | 1 | KG | 199.65 | 1064451000
1064459029 | SODIUM L-GLUTAMATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP FCC,NF,E 621 | 25 | KG | 1477.41 | 1064459029
1064469025 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 873.62 | 1064469025
1064469029 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 1409.65 | 1064469029
1064475000 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 5 | KG | 585.64 | 1064475000
1064479029 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 1770.23 | 1064479029
1064480500 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 136.73 | 1064480500
1064481000 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 210.54 | 1064481000
1064485000 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 738.10 | 1064485000
1064489050 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 6837.71 | 1064489050
1064490250 | SODIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 121.00 | 1064490250
1064491000 | SODIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 303.71 | 1064491000
1064499050 | SODIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5925.37 | 1064499050
1064500025 | SODIUM FLUORIDE 99.99 SUPRAPUR | 25 | G | 348.48 | 1064500025
1064539050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR THE MANUFACTURE OF MIRRORS | 50 | KG | 1603.25 | 1064539050
1064541000 | DICHLOROMETHANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 136.73 | 1064541000
1064570100 | CRYOLITE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NA3ALF6) PATINAL | 100 | G | 1196.69 | 1064570100
1064571000 | CRYOLITE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NA3ALF6) PATINAL | 1 | KG | 10575.40 | 1064571000
1064621000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 1 | KG | 76.23 | 1064621000
1064625000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 5 | KG | 279.51 | 1064625000
1064629050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 50 | KG | 1353.99 | 1064629050
1064660050 | SODIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 319.44 | 1064660050
1064660500 | SODIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1488.30 | 1064660500
1064679010 | SODIUM HYDROXIDE GRANULATED | 10 | KG | 348.48 | 1064679010
1064679050 | SODIUM HYDROXIDE GRANULATED | 50 | KG | 1013.98 | 1064679050
1064691000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.02% K) ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 134.31 | 1064691000
1064695000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.02% K) ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 488.84 | 1064695000
1064699050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.02% K) ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 2372.81 | 1064699050
1064821000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 1 | KG | 145.20 | 1064821000
1064825000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 5 | KG | 453.75 | 1064825000
1064826025 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 25 | KG | 1347.94 | 1064826025
1064829025 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 25 | KG | 1144.66 | 1064829025
1064829050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 50 | KG | 1996.50 | 1064829050
1064950250 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.0002% K) ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 229.90 | 1064950250
1064951000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.0002% K) ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 513.04 | 1064951000
1064955000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.0002% K) ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 2786.63 | 1064955000
1064980500 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 500 | G | 61.71 | 1064980500
1064981000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 38.72 | 1064981000
1064985000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 5 | KG | 350.90 | 1064985000
1064989025 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 25 | KG | 848.21 | 1064989025
1064989050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 50 | KG | 1692.79 | 1064989050
1065029053 | SODIUM IODIDE OPTIPUR | 50 | KG | 5445.00 | 1065029053
1065040250 | SODIUM DEOXYCHOLATE FOR MICROBIOLOGY | 250 | G | 1167.65 | 1065040250
1065051000 | SODIUM DITHIONITE TECHNICAL GRADE | 1 | KG | 112.53 | 1065051000
1065059050 | SODIUM DITHIONITE TECHNICAL GRADE | 50 | KG | 3695.34 | 1065059050
1065070500 | SODIUM DITHIONITE FOR ANALYSIS | 500 | G | 128.26 | 1065070500
1065072500 | SODIUM DITHIONITE FOR ANALYSIS | 2.5 | KG | 398.09 | 1065072500
1065089030 | METHANOL SUITABLE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PH EUR,BP,NF | 30 | L | 748.99 | 1065089030
1065090100 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE 99.999 SUPRAPUR | 100 | G | 588.06 | 1065090100
1065090500 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1420.54 | 1065090500
1065120250 | SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS | 250 | G | 95.59 | 1065120250
1065122500 | SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS | 2.5 | KG | 159.72 | 1065122500
1065129025 | SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS | 25 | KG | 1602.04 | 1065129025
1065129050 | SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS | 50 | KG | 2601.50 | 1065129050
1065132500 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE PURE | 2.5 | KG | 154.88 | 1065132500
1065139050 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE PURE | 50 | KG | 1070.85 | 1065139050
1065142500 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 297.66 | 1065142500
1065149025 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1539.12 | 1065149025
1065160500 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 88.33 | 1065160500
1065161000 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 135.52 | 1065161000
1065165000 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 476.74 | 1065165000
1065169050 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4417.71 | 1065169050
1065190100 | SODIUM IODIDE 99.99 SUPRAPUR | 100 | G | 947.43 | 1065190100
1065190500 | SODIUM IODIDE 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 2388.54 | 1065190500
1065205000 | SODIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 3383.16 | 1065205000
1065209029 | SODIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 12971.20 | 1065209029
1065210100 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 294.03 | 1065210100
1065210250 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 488.84 | 1065210250
1065211000 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1226.94 | 1065211000
1065222500 | SODIUM-(S)-LACTATE-SOLUTION ABOUT 50% SUITABLE FOR USE AS EXIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 375.10 | 1065222500
1065229019 | SODIUM-(S)-LACTATE-SOLUTION ABOUT 50% SUITABLE FOR USE AS EXIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 19 | L | 1725.46 | 1065229019
1065230100 | SODIUM IODIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 191.18 | 1065230100
1065230250 | SODIUM IODIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 364.21 | 1065230250
1065231000 | SODIUM IODIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 911.13 | 1065231000
1065241000 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 982.52 | 1065241000
1065249050 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 31931.90 | 1065249050
1065250100 | SODIUM IODATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 354.53 | 1065250100
1065280100 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 76.23 | 1065280100
1065280500 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 83.49 | 1065280500
1065281000 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 128.26 | 1065281000
1065285000 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 448.91 | 1065285000
1065289050 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 2924.57 | 1065289050
1065291000 | SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM'S SALT) | 1 | KG | 118.58 | 1065291000
1065295000 | SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM'S SALT) | 5 | KG | 417.45 | 1065295000
1065299050 | SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM'S SALT) | 50 | KG | 3110.91 | 1065299050
1065310005 | 1,2-NAPHTHOQUINONE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 5 | G | 219.01 | 1065310005
1065310025 | 1,2-NAPHTHOQUINONE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 820.38 | 1065310025
1065351000 | SODIUM NITRATE CRYST. EXTRA PURE FCC,E 251 | 1 | KG | 122.21 | 1065351000
1065359050 | SODIUM NITRATE CRYST. EXTRA PURE FCC,E 251 | 50 | KG | 3978.48 | 1065359050
1065370500 | SODIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 99.22 | 1065370500
1065371000 | SODIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 152.46 | 1065371000
1065379025 | SODIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 3058.88 | 1065379025
1065410025 | SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE [DISODIUM PENTACYANONITROSYL FERRATE(III) DIHYDRATE] ... ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 141.57 | 1065410025
1065410100 | SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE [DISODIUM PENTACYANONITROSYL FERRATE(III) DIHYDRATE] ... ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 285.56 | 1065410100
1065410500 | SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE [DISODIUM PENTACYANONITROSYL FERRATE(III) DIHYDRATE] ... ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 1139.82 | 1065410500
1065441000 | SODIUM NITRITE EXTRA PURE PH EUR,USP | 1 | KG | 197.23 | 1065441000
1065445000 | SODIUM NITRITE EXTRA PURE PH EUR,USP | 5 | KG | 540.87 | 1065445000
1065449050 | SODIUM NITRITE EXTRA PURE PH EUR,USP | 50 | KG | 3902.25 | 1065449050
1065460050 | SODIUM NITRATE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 329.12 | 1065460050
1065490100 | SODIUM NITRITE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 50.82 | 1065490100
1065490500 | SODIUM NITRITE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 110.11 | 1065490500
1065570250 | DI-SODIUM OXALATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 174.24 | 1065570250
1065571000 | DI-SODIUM OXALATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 438.02 | 1065571000
1065590500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE ABOUT ... (CA.18-80 MESH ASTM)  | 500 | G | 216.59 | 1065590500
1065599025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE ABOUT ... (CA.18-80 MESH ASTM)  | 25 | KG | 6694.93 | 1065599025
1065601000 | SODIUM PERBORATE TETRAHYDRATE PURE | 1 | KG | 84.70 | 1065601000
1065609050 | SODIUM PERBORATE TETRAHYDRATE PURE | 50 | KG | 2763.64 | 1065609050
1065630100 | SODIUM PEROXIDE GRANULAR FOR ANALYSIS ACS,ISO | 100 | G | 206.91 | 1065630100
1065630500 | SODIUM PEROXIDE GRANULAR FOR ANALYSIS ACS,ISO | 500 | G | 828.85 | 1065630500
1065631000 | SODIUM PEROXIDE GRANULAR FOR ANALYSIS ACS,ISO | 1 | KG | 1381.82 | 1065631000
1065640100 | SODIUM PERCHLORATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 133.10 | 1065640100
1065640500 | SODIUM PERCHLORATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 289.19 | 1065640500
1065649025 | SODIUM PERCHLORATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 8957.63 | 1065649025
1065660100 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 100 | G | 722.37 | 1065660100
1065660500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1954.15 | 1065660500
1065721000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 116.16 | 1065721000
1065725000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 410.19 | 1065725000
1065729025 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 1870.66 | 1065729025
1065735000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 327.91 | 1065735000
1065739025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 648.56 | 1065739025
1065739029 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1392.71 | 1065739029
1065741000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC,USP | 1 | KG | 214.17 | 1065741000
1065749029 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC,USP | 25 | KG | 2102.98 | 1065749029
1065751000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 148.83 | 1065751000
1065759025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 25 | KG | 1795.64 | 1065759025
1065765000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 580.80 | 1065765000
1065769029 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1798.06 | 1065769029
1065775000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF,E 339 | 5 | KG | 464.64 | 1065775000
1065779029 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF,E 339 | 25 | KG | 1409.65 | 1065779029
1065781000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 136.73 | 1065781000
1065785000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 481.58 | 1065785000
1065789050 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4468.53 | 1065789050
1065790500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 77.44 | 1065790500
1065791000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 119.79 | 1065791000
1065795000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 417.45 | 1065795000
1065799025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2399.43 | 1065799025
1065800500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 96.80 | 1065800500
1065801000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 148.83 | 1065801000
1065805000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 523.93 | 1065805000
1065809025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 2395.80 | 1065809025
1065809050 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 3896.20 | 1065809050
1065855000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 339 | 5 | KG | 516.67 | 1065855000
1065859025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 339 | 25 | KG | 935.33 | 1065859025
1065859029 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 339 | 25 | KG | 1566.95 | 1065859029
1065859525 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 339 | 525 | KG | 24364.56 | 1065859525
1065860500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 162.14 | 1065860500
1065861000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 208.12 | 1065861000
1065862500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 417.45 | 1065862500
1065869050 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 6801.41 | 1065869050
1065871000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE SOLUTION (BUFFER STOCK SOLUTION) 1/15 MOL/L | 1 | L | 119.79 | 1065871000
1065910500 | TETRA-SODIUM DIPHOSPHATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 170.61 | 1065910500
1065912500 | TETRA-SODIUM DIPHOSPHATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 528.77 | 1065912500
1065919050 | TETRA-SODIUM DIPHOSPHATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 8606.73 | 1065919050
1065950005 | RHODIZONIC ACID DISODIUM SALT INDICATOR FOR SULFATE TITRATION | 5 | G | 283.14 | 1065950005
1065961000 | SODIUM METAPERIODATE EXTRA PURE | 1 | KG | 498.52 | 1065961000
1065969025 | SODIUM METAPERIODATE EXTRA PURE | 25 | KG | 10575.40 | 1065969025
1065970050 | SODIUM METAPERIODATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 177.87 | 1065970050
1065970250 | SODIUM METAPERIODATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 572.33 | 1065970250
1065971000 | SODIUM METAPERIODATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 1432.64 | 1065971000
1066009029 | SODIUM SALICYLATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3440.03 | 1066009029
1066010250 | SODIUM SALICYLATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 129.47 | 1066010250
1066011000 | SODIUM SALICYLATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 325.49 | 1066011000
1066029025 | SODIUM SALICYLATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 5075.95 | 1066029025
1066090500 | SODIUM PEROXIDISULFATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 73.81 | 1066090500
1066091000 | SODIUM PEROXIDISULFATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 112.53 | 1066091000
1066099025 | SODIUM PEROXIDISULFATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 2273.59 | 1066099025
1066190050 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 143.99 | 1066190050
1066190250 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 647.35 | 1066190250
1066191000 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2092.09 | 1066191000
1066272500 | SODIUM THIOCYANATE PURE | 2.5 | KG | 283.14 | 1066272500
1066279025 | SODIUM THIOCYANATE PURE | 25 | KG | 2265.12 | 1066279025
1066370500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS, COARSE GRANULES FOR ANALYSIS 0.63 - 2.0 MM ACS | 500 | G | 101.64 | 1066370500
1066371000 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS, COARSE GRANULES FOR ANALYSIS 0.63 - 2.0 MM ACS | 1 | KG | 156.09 | 1066371000
1066379025 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS, COARSE GRANULES FOR ANALYSIS 0.63 - 2.0 MM ACS | 25 | KG | 1566.95 | 1066379025
1066390500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS GRANULATED FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS  | 500 | G | 152.46 | 1066390500
1066422500 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 244.42 | 1066422500
1066429025 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1161.60 | 1066429025
1066429029 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1161.60 | 1066429029
1066432500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 514 | 2.5 | KG | 220.22 | 1066432500
1066439025 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 514 | 25 | KG | 1032.13 | 1066439025
1066452500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS EXTRA PURE FINE POWDER PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 332.75 | 1066452500
1066459025 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS EXTRA PURE FINE POWDER PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1770.23 | 1066459025
1066470050 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 294.03 | 1066470050
1066470500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1535.49 | 1066470500
1066481000 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 133.10 | 1066481000
1066489025 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2655.95 | 1066489025
1066490500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 66.55 | 1066490500
1066491000 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 54.45 | 1066491000
1066495000 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 358.16 | 1066495000
1066499025 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1436.27 | 1066499025
1066521000 | SODIUM SULFITE SUITABLE FOR USE AS EXIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 221 | 1 | KG | 128.26 | 1066521000
1066529029 | SODIUM SULFITE SUITABLE FOR USE AS EXIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 221 | 25 | KG | 896.61 | 1066529029
1066570500 | SODIUM SULFITE ANHYDROUS FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | G | 78.65 | 1066570500
1066571000 | SODIUM SULFITE ANHYDROUS FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 122.21 | 1066571000
1066575000 | SODIUM SULFITE ANHYDROUS FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 5 | KG | 425.92 | 1066575000
1066579050 | SODIUM SULFITE ANHYDROUS FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 50 | KG | 3971.22 | 1066579050
1066630250 | DI-SODIUM TARTRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 169.40 | 1066630250
1066631000 | DI-SODIUM TARTRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 425.92 | 1066631000
1066640100 | SODIUM TARTRATE DIHYDRATE WATER STANDARD FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION APURA | 100 | G | 140.36 | 1066640100
1066690010 | SODIUM TETRAPHENYL BORATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | G | 303.71 | 1066690010
1066690025 | SODIUM TETRAPHENYL BORATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 713.90 | 1066690025
1066690100 | SODIUM TETRAPHENYL BORATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 2605.13 | 1066690100
1066721000 | SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 635.25 | 1066721000
1066729025 | SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 12747.35 | 1066729025
1066730250 | SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 317.02 | 1066730250
1066731000 | SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 797.39 | 1066731000
1066821000 | SODIUM AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 379.94 | 1066821000
1066830500 | POTASSIUM CARBONATE/SODIUM CARBONATE GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 210.54 | 1066830500
1066832500 | POTASSIUM CARBONATE/SODIUM CARBONATE GR FOR ANALYSIS | 2.5 | KG | 761.09 | 1066832500
1066870001 | SODIUM AZIDE TABLETS FOR THE PRESERVATION OF MILK SAMPLES FOR TESTING ONE TABLET 0.1 G | 1 | ST | 520.30 | 1066870001
1066880100 | SODIUM AZIDE EXTRA PURE | 100 | G | 194.81 | 1066880100
1066880250 | SODIUM AZIDE EXTRA PURE | 250 | G | 261.36 | 1066880250
1066881000 | SODIUM AZIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 884.51 | 1066881000
1066889010 | SODIUM AZIDE EXTRA PURE | 10 | KG | 3512.63 | 1066889010
1066890025 | SODIUM DIETHYLDITHIOCARBAMATE TRIHYDRATE (REAGENT FOR COPPER) GR FOR ANALYSIS ACS | 25 | G | 68.97 | 1066890025
1066890100 | SODIUM DIETHYLDITHIOCARBAMATE TRIHYDRATE (REAGENT FOR COPPER) GR FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 234.74 | 1066890100
1066910500 | SODIUM THIOGLYCOLATE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 2280.85 | 1066910500
1067050100 | NINHYDRIN SPRAY SOLUTION FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 129.47 | 1067050100
1067100001 | WITHDRAWAL SYSTEM FOR STAINLESS STEEL BARRELS AND DRUMS WITH THREADED ADAPTER AND FLEXIBLE LINES, FOR ... | 1 | ST | 11037.62 | 1067100001
1067170250 | NICKEL(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 219.01 | 1067170250
1067171000 | NICKEL(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 548.13 | 1067171000
1067210100 | NICKEL(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 146.41 | 1067210100
1067210250 | NICKEL(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 194.81 | 1067210250
1067211000 | NICKEL(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 488.84 | 1067211000
1067261000 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 379.94 | 1067261000
1067269050 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 7445.13 | 1067269050
1067270100 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 148.83 | 1067270100
1067270250 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 198.44 | 1067270250
1067271000 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 497.31 | 1067271000
1067311000 | NEOCARMINE MS "FESAGO" COLOR REAGENT FOR THE DETECTION OF TEXTILE FIBRES | 1 | L | 623.15 | 1067311000
1067321000 | NEOCARMINE W "FESAGO" COLOR REAGENT FOR THE DETECTION OF TEXTILE FIBRES | 1 | L | 623.15 | 1067321000
1067330501 | SODALIME WITH INDICATOR, GRANULES CA. 1 - 2.5 MM | 500 | G | 203.28 | 1067330501
1067332500 | SODALIME WITH INDICATOR, GRANULES CA. 1 - 2.5 MM | 2.5 | KG | 650.98 | 1067332500
1067390100 | NEODYMIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NDF3) PATINAL | 100 | G | 2504.70 | 1067390100
1067522500 | BENZYL NICOTINATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API DAB | 2.5 | L | 2058.21 | 1067522500
1067529026 | BENZYL NICOTINATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API DAB | 25 | L | 14437.72 | 1067529026
1067565000 | METHYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 219 | 5 | KG | 1009.14 | 1067565000
1067569024 | METHYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 219 | 20 | KG | 2920.94 | 1067569024
1067575000 | METHYL 4-HYDROXYBENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 218 | 5 | KG | 732.05 | 1067575000
1067579024 | METHYL 4-HYDROXYBENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 218 | 20 | KG | 2096.93 | 1067579024
1067600050 | 4-NITROANILINE FOR THE DETERMINATION OF PHENOL | 50 | G | 310.97 | 1067600050
1067620010 | NINHYDRIN GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | G | 118.58 | 1067620010
1067620100 | NINHYDRIN GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 532.40 | 1067620100
1067621000 | NINHYDRIN GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 4322.12 | 1067621000
1067800025 | NITRON GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR NITRATE) | 25 | G | 508.20 | 1067800025
1067940025 | 3-NITROPHENOL INDICATOR | 25 | G | 417.45 | 1067940025
1067980025 | 4-NITROPHENOL INDICATOR | 25 | G | 192.39 | 1067980025
1067980100 | 4-NITROPHENOL INDICATOR | 100 | G | 635.25 | 1067980100
1068231000 | IRIODIN 119 POLAR WHITE KU 26 | 1 | KG | 162.14 | 1068231000
1068239020 | IRIODIN 119 POLAR WHITE KU 26 | 20 | KG | 2242.13 | 1068239020
1068239300 | IRIODIN 119 POLAR WHITE KU 26 | 300 | KG | 43560.00 | 1068239300
1068241000 | IRIODIN 123 BRIGHT LUSTRE SATIN KU 26 | 1 | KG | 162.14 | 1068241000
1068249020 | IRIODIN 123 BRIGHT LUSTRE SATIN KU 26 | 20 | KG | 2242.13 | 1068249020
1068251000 | IRIOTEC(TM) 8800 | 1 | KG | 133.10 | 1068251000
1068259015 | IRIOTEC(TM) 8800 | 15 | KG | 1258.40 | 1068259015
1068280005 | NICOTINAMIDE TEST SUBSTANCE FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 5 | G | 143.99 | 1068280005
1068391000 | SODALIME PELLETS WITH INDICATOR FOR ANALYSIS | 1 | L | 176.66 | 1068391000
1068395000 | SODALIME PELLETS WITH INDICATOR FOR ANALYSIS | 5 | L | 686.07 | 1068395000
1068399026 | SODALIME PELLETS WITH INDICATOR FOR ANALYSIS | 25 | L | 1879.13 | 1068399026
1068680100 | NIOBIUM(V) OXIDE 99+ | 100 | G | 492.47 | 1068680100
1068870500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2B ORANGE II SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1068870500
1068872500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2B ORANGE II SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1068872500
1068880500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2A ORANGE G SOLUTION (OG 6) FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1068880500
1068881000 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2A ORANGE G SOLUTION (OG 6) FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 1 | L | 206.91 | 1068881000
1068882500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2A ORANGE G SOLUTION (OG 6) FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1068882500
1069001000 | OIL BATH FILLING FOR OIL BATHS UP TO ABOUT 250 GRAD C | 1 | L | 148.83 | 1069001000
1069005000 | OIL BATH FILLING FOR OIL BATHS UP TO ABOUT 250 GRAD C | 5 | L | 513.04 | 1069005000
1069009026 | OIL BATH FILLING FOR OIL BATHS UP TO ABOUT 250 GRAD C | 25 | L | 2008.60 | 1069009026
1069060025 | L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 77.44 | 1069060025
1069060100 | L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 251.68 | 1069060100
1069061000 | L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1929.95 | 1069061000
1069069010 | L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1403.60 | 1069069010
1069400050 | OXYNEX 2004 | 50 | G | 363.00 | 1069400050
1069405000 | OXYNEX 2004 | 5 | KG | 1569.37 | 1069405000
1069461000 | OXYNEXLM ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 1 | KG | 676.39 | 1069461000
1069490100 | EUSOLEXOS | 100 | G | 101.64 | 1069490100
1069491000 | EUSOLEXOS | 1 | KG | 150.04 | 1069491000
1069499025 | EUSOLEXOS | 25 | KG | 1697.63 | 1069499025
1069499201 | EUSOLEXOS | 200 | KG | 10464.08 | 1069499201
1069591000 | IRIODIN 351 SUNNY GOLD | 1 | KG | 208.12 | 1069591000
1069599025 | IRIODIN 351 SUNNY GOLD | 25 | KG | 3956.70 | 1069599025
1069601000 | IRIODIN 163 SHIMMER PEARL | 1 | KG | 174.24 | 1069601000
1069609025 | IRIODIN 163 SHIMMER PEARL | 25 | KG | 4283.40 | 1069609025
1069650100 | OIL OF CEDAR WOOD FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 129.47 | 1069650100
1069650500 | OIL OF CEDAR WOOD FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 390.83 | 1069650500
1069671000 | IRIODIN 153 FLASH PEARL | 1 | KG | 165.77 | 1069671000
1069679025 | IRIODIN 153 FLASH PEARL | 25 | KG | 2933.04 | 1069679025
1069991000 | PENTA-SODIUM TRIPHOSPHATE FOR BOD DETERMINATION ACC. TO DIN 38409-H-51 | 1 | KG | 141.57 | 1069991000
1070040500 | OXFORD-LISTERIA-SELECTIVE-AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 642.51 | 1070040500
1070060010 | OXFORD-LISTERIA-SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L OXFORD-LISTERIA SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 465.85 | 1070060010
1070140100 | GADOLINIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-6 MM (GDF3) PATINAL | 100 | G | 3025.00 | 1070140100
1070172511 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 127.05 | 1070172511
1070179026 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 25 | L | 753.83 | 1070179026
1070182511 | METHANOL FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 98.01 | 1070182511
1070189026 | METHANOL FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 25 | L | 588.06 | 1070189026
1070192500 | TOLUENE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 226.27 | 1070192500
1070192511 | TOLUENE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 204.49 | 1070192511
1070202500 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 189.97 | 1070202500
1070206010 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 10 | L | 619.52 | 1070206010
1070212511 | ACETONE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 150.04 | 1070212511
1070222511 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 157.30 | 1070222511
1070229026 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 25 | L | 938.96 | 1070229026
1070232511 | N-HEXANE ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 267.41 | 1070232511
1070236025 | N-HEXANE ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 25 | L | 1708.52 | 1070236025
1070242500 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 281.93 | 1070242500
1070252500 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 326.70 | 1070252500
1070254004 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 1 | ST | 2099.35 | 1070254004
1070262500 | DIETHYL ETHER ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 278.30 | 1070262500
1070271000 | GEDURANSI 60 FOR HIGH PERFORMANCE FLASH CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 197.23 | 1070271000
1070279025 | GEDURANSI 60 FOR HIGH PERFORMANCE FLASH CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 2819.30 | 1070279025
1070400001 | PETRI-DISH RACK FOR UP TO 12 PETRI DISHES | 1 | ST | 139.15 | 1070400001
1070431000 | UNIVERSAL PEPTONE M 66 FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 848.21 | 1070431000
1070690025 | PHLOROGLUCINOL (1,3,5-TRIHYDROXYBENZENE) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | G | 122.21 | 1070690025
1070690100 | PHLOROGLUCINOL (1,3,5-TRIHYDROXYBENZENE) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 413.82 | 1070690100
1070700001 | ANTISTATIC DEVICE FOR EARTHING METAL CONTAINERS WHEN DISPENSING AND FILLING FLAMMABLE SOLVENTS | 1 | ST | 721.16 | 1070700001
1070980050 | 8-HYDROXYQUINOLINE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 95.59 | 1070980050
1070980250 | 8-HYDROXYQUINOLINE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 382.36 | 1070980250
1071000005 | ORCEIN FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 5 | G | 297.66 | 1071000005
1071000025 | ORCEIN FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1341.89 | 1071000025
1071212500 | ANERONHIGH VACUUM OIL KW NORMAL UP TO 10-7 HPA | 2.5 | L | 734.47 | 1071212500
1071301000 | PANCREATIN 350 FIP-U/G PROTEASE, 6000 FIP-U/G LIPASE, 7500 FIP-U/G AMYLASE, SUITABLE ... EMPROVE EXP USP | 1 | KG | 687.28 | 1071301000
1071335000 | PANCREATIN 1400 FIP-U/G PROTEASE, 24000 FIP-U/G LIPASE, 30000 FIP-U/G ... EMPROVE EXP PH EUR,4 X USP | 5 | KG | 4894.45 | 1071335000
1071382500 | AUXILLASE LIQUID STANDARDIZED PROTEASE CONCENTRATE (CARICA PAPAYA) | 2.5 | L | 1070.85 | 1071382500
1071389026 | AUXILLASE LIQUID STANDARDIZED PROTEASE CONCENTRATE (CARICA PAPAYA) | 26 | L | 6655.00 | 1071389026
1071440025 | PAPAIN (FROM CARICA PAPAYA) WATER-SOLUBLE 30000 USP-U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 90.75 | 1071440025
1071475000 | PAPAIN 6000 USP-U/MG STABILIZED WITH SODIUM DISULFITE, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 5 | KG | 1494.35 | 1071475000
1071479025 | PAPAIN 6000 USP-U/MG STABILIZED WITH SODIUM DISULFITE, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | KG | 5809.21 | 1071479025
1071495000 | PAPAIN 30000 USP-U/MG STABILIZED WITH SODIUM DISULFITE, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 5 | KG | 3986.95 | 1071495000
1071499025 | PAPAIN 30000 USP-U/MG STABILIZED WITH SODIUM DISULFITE, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | KG | 18385.95 | 1071499025
1071501000 | PARAFFIN 42-44, IN BLOCK FORM | 1 | KG | 242.00 | 1071501000
1071502500 | PARAFFIN 42-44, IN BLOCK FORM | 2.5 | KG | 513.04 | 1071502500
1071509025 | PARAFFIN 42-44, IN BLOCK FORM | 25 | KG | 1139.82 | 1071509025
1071511000 | PARAFFIN 46-48, IN BLOCK FORM | 1 | KG | 242.00 | 1071511000
1071519025 | PARAFFIN 46-48, IN BLOCK FORM | 25 | KG | 1139.82 | 1071519025
1071571000 | PARAFFIN 51-53, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 242.00 | 1071571000
1071572500 | PARAFFIN 51-53, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 2.5 | KG | 366.63 | 1071572500
1071579025 | PARAFFIN 51-53, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 813.12 | 1071579025
1071581000 | PARAFFIN 57-60, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 234.74 | 1071581000
1071589025 | PARAFFIN 57-60, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 813.12 | 1071589025
1071601000 | PARAFFIN VISCOUS PH EUR,BP,USP | 1 | L | 154.88 | 1071601000
1071602500 | PARAFFIN VISCOUS PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 331.54 | 1071602500
1071609026 | PARAFFIN VISCOUS PH EUR,BP,USP | 25 | L | 733.26 | 1071609026
1071610500 | PARAFFIN LIQUID FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 217.80 | 1071610500
1071621000 | PARAFFIN LIQUID REAG. PH EUR | 1 | L | 212.96 | 1071621000
1071622500 | PARAFFIN LIQUID REAG. PH EUR | 2.5 | L | 348.48 | 1071622500
1071629025 | PARAFFIN LIQUID REAG. PH EUR | 25 | L | 773.19 | 1071629025
1071642504 | PARAFFIN PASTILLES SOLIDIFICATION POINT ABOUT 56-58 GRAD C FOR HISTOLOGY | 1 | ST | 433.18 | 1071642504
1071741000 | PARAFFIN HIGHLY LIQUID PH EUR,BP,NF,JP | 1 | L | 153.67 | 1071741000
1071742500 | PARAFFIN HIGHLY LIQUID PH EUR,BP,NF,JP | 2.5 | L | 260.15 | 1071742500
1071749026 | PARAFFIN HIGHLY LIQUID PH EUR,BP,NF,JP | 25 | L | 1251.14 | 1071749026
1071749180 | PARAFFIN HIGHLY LIQUID PH EUR,BP,NF,JP | 180 | L | 6598.13 | 1071749180
1071761000 | N-PENTANE ABOUT 95% EMPLURA | 1 | L | 119.79 | 1071761000
1071765000 | N-PENTANE ABOUT 95% EMPLURA | 5 | L | 410.19 | 1071765000
1071766025 | N-PENTANE ABOUT 95% EMPLURA | 25 | L | 2075.15 | 1071766025
1071771000 | N-PENTANE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 222.64 | 1071771000
1071772500 | N-PENTANE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 461.01 | 1071772500
1071776010 | N-PENTANE FOR ANALYSIS  | 10 | L | 1511.29 | 1071776010
1071791000 | N-PENTANE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 398.09 | 1071791000
1071850100 | PEPSIN (FROM PORCINE GASTRIC MUCOSA) 0.7 FIP-U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 171.82 | 1071850100
1071901000 | PEPSIN (FROM PORCINE GASTRIC MUCOSA) 2000 FIP-U/G  EC 3.4.23.1, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 1 | KG | 2018.28 | 1071901000
1071920001 | PEPSIN (FROM PORCINE GASTRIC MUCOSA) CRYST. LYOPHILIZED 10 FIP-U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 611.05 | 1071920001
1071975000 | PEPSIN (FROM PORCINE GASTRIC MUCOSA) 0.7 PH EUR U/MG SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 5 | KG | 3834.49 | 1071975000
1072000105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION POTASSIUM ... PH(S) = 4.005 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072000105
1072010100 | PERHYDRIT TABLETS 1 G (HYDROGEN PEROXIDE - UREA) | 100 | G | 119.79 | 1072010100
1072014000 | PERHYDRIT TABLETS 1 G (HYDROGEN PEROXIDE - UREA) | 4 | KG | 1172.49 | 1072014000
1072020105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION POTASSIUM ... PH (S) = 6.863 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072020105
1072030105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION DI-SODIUM ... PH(S) = 9.184 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072030105
1072040105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION POTASSIUM ... PH(S) = 1.681 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072040105
1072050105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION POTASSIUM ... PH(S) = 7.416 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072050105
1072090250 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) FOR ANALYSIS ISO | 250 | ML | 91.96 | 1072090250
1072090500 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) FOR ANALYSIS ISO | 500 | ML | 122.21 | 1072090500
1072091000 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 206.91 | 1072091000
1072092500 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 406.56 | 1072092500
1072100250 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) (STABILIZED FOR HIGHER STORAGE TEMPERATURE) FOR ANALYSIS ISO | 250 | ML | 91.96 | 1072100250
1072101000 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) (STABILIZED FOR HIGHER STORAGE TEMPERATURE) FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 206.91 | 1072101000
1072102500 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) (STABILIZED FOR HIGHER STORAGE TEMPERATURE) FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 406.56 | 1072102500
1072120500 | PEPTONE FROM SOYMEAL PAPAIN-DIGESTED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 390.83 | 1072120500
1072131000 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED, GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 343.64 | 1072131000
1072132500 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED, GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 1942.05 | 1072132500
1072139025 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED, GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 25 | KG | 18370.22 | 1072139025
1072141000 | PEPTONE FROM MEAT PANCREATICALLY DIGESTED GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 883.30 | 1072141000
1072142500 | PEPTONE FROM MEAT PANCREATICALLY DIGESTED GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 2104.19 | 1072142500
1072221000 | PERACETIC ACID ABOUT 38-40% | 1 | L | 342.43 | 1072221000
1072230010 | 1,10-PHENANTHROLINE CHLORIDE MONOHYDRATE GR FOR ANALYSIS AND REDOX INDICATOR [REAGENT ... REAG. PH EUR | 10 | G | 181.50 | 1072230010
1072230100 | 1,10-PHENANTHROLINE CHLORIDE MONOHYDRATE GR FOR ANALYSIS AND REDOX INDICATOR [REAGENT ... REAG. PH EUR | 100 | G | 1467.73 | 1072230100
1072241000 | PEPTONE FROM MEAT PEPTIC DIGESTED, GRANULATED, FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 1092.63 | 1072241000
1072242500 | PEPTONE FROM MEAT PEPTIC DIGESTED, GRANULATED, FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 2605.13 | 1072242500
1072250005 | 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE GR ACS | 5 | G | 113.74 | 1072250005
1072250010 | 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE GR ACS | 10 | G | 193.60 | 1072250010
1072250100 | 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE GR ACS | 100 | G | 1514.92 | 1072250100
1072270250 | PHENOLPHTHALEIN SOLUTION 1% IN ETHANOL INDICATOR PH 8.2 - 9.8 | 250 | ML | 104.06 | 1072270250
1072271000 | PHENOLPHTHALEIN SOLUTION 1% IN ETHANOL INDICATOR PH 8.2 - 9.8 | 1 | L | 192.39 | 1072271000
1072280500 | PEPTONE WATER (BUFFERED), ACC. TO ISO 6579 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 142.78 | 1072280500
1072285000 | PEPTONE WATER (BUFFERED), ACC. TO ISO 6579 FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3039.52 | 1072285000
1072291000 | PROTEOSE PEPTONE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 1539.12 | 1072291000
1072301000 | PHENOLPHTHALEIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | KG | 405.35 | 1072301000
1072309029 | PHENOLPHTHALEIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 25 | KG | 4917.44 | 1072309029
1072320500 | BPLS AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA USP | 500 | G | 392.04 | 1072320500
1072330025 | PHENOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 98.01 | 1072330025
1072330100 | PHENOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 147.62 | 1072330100
1072330500 | PHENOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 598.95 | 1072330500
1072370500 | BPLS AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA | 500 | G | 461.01 | 1072370500
1072380250 | PHENOLPHTHALEIN SOLUTION 0.375% IN METHANOL INDICATOR | 250 | ML | 117.37 | 1072380250
1072381000 | PHENOLPHTHALEIN SOLUTION 0.375% IN METHANOL INDICATOR | 1 | L | 369.05 | 1072381000
1072410005 | PHENOL RED INDICATOR ACS | 5 | G | 119.79 | 1072410005
1072410025 | PHENOL RED INDICATOR ACS | 25 | G | 315.81 | 1072410025
1072410100 | PHENOL RED INDICATOR ACS | 100 | G | 1108.36 | 1072410100
1072411000 | PHENOL RED INDICATOR ACS | 1 | KG | 8369.57 | 1072411000
1072420100 | PHENOL RED SOLUTION INDICATOR | 100 | ML | 123.42 | 1072420100
1072430050 | 1,2-PHENYLENEDIAMINE GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 210.54 | 1072430050
1072510100 | PHENYLHYDRAZINE GR FOR ANALYSIS | 100 | ML | 158.51 | 1072510100
1072530100 | PHENYLHYDRAZINIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 202.07 | 1072530100
1072530250 | PHENYLHYDRAZINIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 453.75 | 1072530250
1072550100 | PHENYL ISOCYANATE GR FOR ANALYSIS | 100 | ML | 186.34 | 1072550100
1072560025 | L-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 83.49 | 1072560025
1072560100 | L-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 273.46 | 1072560100
1072561000 | L-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1985.61 | 1072561000
1072569010 | L-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1460.47 | 1072569010
1072570025 | DL-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 263.78 | 1072570025
1072570100 | DL-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 476.74 | 1072570100
1072670100 | L-PHENYLALANINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 100 | G | 376.31 | 1072670100
1072679010 | L-PHENYLALANINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 16299.91 | 1072679010
1072841000 | PEPTONE FROM GELATIN PANCREATIC DIGESTED FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 567.49 | 1072841000
1072881000 | N-PENTANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 266.20 | 1072881000
1072882500 | N-PENTANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 2.5 | L | 556.60 | 1072882500
1072890050 | PALLADIUM MATRIX MODIFIER FOR GRAPHITE FURNACE AAS C(PD) = 10.0 +/- 0.2 G/L (PD(NO3)2 / HNO3 CA. 15%) | 50 | ML | 369.05 | 1072890050
1072900050 | PHOSPHATE MODIFIER FOR GRAPHITE FURNACE AAS NH4H2PO4 100 +/- 2 G/L IN H2O | 50 | ML | 219.01 | 1072900050
1072930010 | 4-AMINO-2,3-DIMETHYL-1-PHENYL-3-PYRAZOLIN-5-ONE GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 125.84 | 1072930010
1072930100 | 4-AMINO-2,3-DIMETHYL-1-PHENYL-3-PYRAZOLIN-5-ONE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 473.11 | 1072930100
1072941000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 6.88 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 159.72 | 1072941000
1072970001 | PHTHALEIN PURPLE METAL INDICATOR REAG. PH EUR | 1 | G | 360.58 | 1072970001
1072970010 | PHTHALEIN PURPLE METAL INDICATOR REAG. PH EUR | 10 | G | 1022.45 | 1072970010
1072980250 | HYDROGEN PEROXIDE 30% SUPRAPUR | 250 | ML | 603.79 | 1072980250
1072981000 | HYDROGEN PEROXIDE 30% SUPRAPUR | 1 | L | 1345.52 | 1072981000
1072990250 | 4-(METHYLAMINO)PHENOL SULFATE PHOTO-REX | 250 | G | 179.08 | 1072990250
1072991000 | 4-(METHYLAMINO)PHENOL SULFATE PHOTO-REX | 1 | KG | 350.90 | 1072991000
1073001000 | PARAFFIN 52-54, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 173.03 | 1073001000
1073009020 | PARAFFIN 52-54, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 20 | KG | 761.09 | 1073009020
1073020100 | POLYVINYLPOLYPYRROLIDONE DIVERGAN RS | 100 | G | 263.78 | 1073020100
1073150500 | SABOURAUD 2% GLUCOSE AGAR FOR THE CULTIVATION OF DERMATOPHYTES | 500 | G | 445.28 | 1073150500
1073240500 | TRYPTIC SOY AGAR WITH POLYSORBATE 80 AND LECITHIN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 560.23 | 1073240500
1073279050 | PIPERAZINE HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 50 | KG | 5752.34 | 1073279050
1073371000 | PARAFFIN 56-58, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 173.03 | 1073371000
1073372500 | PARAFFIN 56-58, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 2.5 | KG | 366.63 | 1073372500
1073379020 | PARAFFIN 56-58, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 20 | KG | 761.09 | 1073379020
1073410005 | HEXACHLOROPLATINIC(IV) ACID SOLUTION ABOUT 10% (3.8% PT) GR FOR ANALYSIS | 5 | ML | 583.22 | 1073410005
1073410025 | HEXACHLOROPLATINIC(IV) ACID SOLUTION ABOUT 10% (3.8% PT) GR FOR ANALYSIS | 25 | ML | 2332.88 | 1073410025
1073600001 | PIMARICIN FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 457.38 | 1073600001
1073610010 | L(+)-RHAMNOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 150.04 | 1073610010
1073610025 | L(+)-RHAMNOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 319.44 | 1073610025
1073621000 | LEAD COARSE POWDER GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 1116.83 | 1073621000
1073650500 | LEAD FOIL FOR ANALYSIS ABOUT 0.25 MM THICK  | 500 | G | 248.05 | 1073650500
1073721000 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 174.24 | 1073721000
1073725000 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 601.37 | 1073725000
1073729050 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 3339.60 | 1073729050
1073750250 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 101.64 | 1073750250
1073751000 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 256.52 | 1073751000
1073810250 | LEAD(II) CARBONATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 208.12 | 1073810250
1073869010 | LEAD(II) FLUORIDE OPTIPUR | 10 | KG | 4356.00 | 1073869010
1073880100 | LEAD(II) FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (PBF2) PATINAL | 100 | G | 890.56 | 1073880100
1073881000 | LEAD(II) FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (PBF2) PATINAL | 1 | KG | 7514.10 | 1073881000
1073930010 | PROTEINASE K SOLUTION IN TRIS/HCL PH 7.5, 0.01 MOL/L, 600 MANSON-U/ML, FOR MOLECULAR BIOLOGY | 10 | ML | 422.29 | 1073930010
1073971000 | LEAD(II) NITRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 326.70 | 1073971000
1073979050 | LEAD(II) NITRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 10625.01 | 1073979050
1073980100 | LEAD(II) NITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 88.33 | 1073980100
1073981000 | LEAD(II) NITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 297.66 | 1073981000
1074010250 | LEAD(II) OXIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 324.28 | 1074010250
1074011000 | LEAD(II) OXIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1201.53 | 1074011000
1074070250 | LEAD(IV) OXIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 277.09 | 1074070250
1074071000 | LEAD(IV) OXIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 938.96 | 1074071000
1074141000 | LEAD(II) HYDROXIDE ACETATE ANHYDROUS, FOR THE ANALYSIS OF SUGAR ACC. TO HORNE ACS | 1 | KG | 206.91 | 1074141000
1074149030 | LEAD(II) HYDROXIDE ACETATE ANHYDROUS, FOR THE ANALYSIS OF SUGAR ACC. TO HORNE ACS | 30 | KG | 3371.06 | 1074149030
1074190050 | RAFFINOSE PENTAHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 336.38 | 1074190050
1074275000 | PROPYL 4-HYDROXYBENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC | 5 | KG | 986.15 | 1074275000
1074279029 | PROPYL 4-HYDROXYBENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC | 25 | KG | 3592.49 | 1074279029
1074285000 | PROPYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT SUITABLE FOR USE AS EXICPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 5 | KG | 1229.36 | 1074285000
1074289029 | PROPYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT SUITABLE FOR USE AS EXICPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 3953.07 | 1074289029
1074301000 | L-PROLINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1617.77 | 1074301000
1074330001 | PRONASE E (FROM STREPTOMYCES GRISEUS) 4,000,000 PU/G FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 353.32 | 1074330001
1074330005 | PRONASE E (FROM STREPTOMYCES GRISEUS) 4,000,000 PU/G FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 1448.37 | 1074330005
1074340010 | L-PROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 72.60 | 1074340010
1074340100 | L-PROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 354.53 | 1074340100
1074340500 | L-PROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 1589.94 | 1074340500
1074349010 | L-PROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 2317.15 | 1074349010
1074430100 | POLYVIDONE 25 PH EUR,BP | 100 | G | 137.94 | 1074430100
1074431000 | POLYVIDONE 25 PH EUR,BP | 1 | KG | 666.71 | 1074431000
1074621000 | PYRIDINE EMPLURA | 1 | L | 313.39 | 1074621000
1074622500 | PYRIDINE EMPLURA | 2.5 | L | 650.98 | 1074622500
1074626026 | PYRIDINE EMPLURA | 25 | L | 5419.59 | 1074626026
1074629190 | PYRIDINE EMPLURA | 190 | L | 32655.48 | 1074629190
1074630161 | PYRIDINE DRIED (MAX. 0.0075 % H2O)  | 150 | ML | 200.86 | 1074630161
1074630500 | PYRIDINE DRIED (MAX. 0.0075 % H2O)  | 500 | ML | 222.64 | 1074630500
1074631001 | PYRIDINE DRIED (MAX. 0.0075 % H2O)  | 1 | L | 461.01 | 1074631001
1074671000 | PROCAINE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL ... EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 774.40 | 1074671000
1074750009 | PYRIDINE-D5 DEUTERATION DEGREE MIN 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 323.07 | 1074750009
1074750010 | PYRIDINE-D5 DEUTERATION DEGREE MIN 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 390.83 | 1074750010
1074782500 | 1,2-PROPANEDIOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 245.63 | 1074782500
1074786025 | 1,2-PROPANEDIOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | L | 1110.78 | 1074786025
1074789190 | 1,2-PROPANEDIOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 190 | L | 6091.14 | 1074789190
1074950010 | PYRROLIDINE-1-DITHIOCARBOXYLIC ACID AMMONIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 119.79 | 1074950010
1075000001 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA | 1 | ST | 154.88 | 1075000001
1075000002 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA | 1 | ST | 872.41 | 1075000002
1075000003 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA | 1 | ST | 10320.09 | 1075000003
1075090025 | PARAROSANILINE (CHLORIDE) (C.I. 42500) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 248.05 | 1075090025
1075090100 | PARAROSANILINE (CHLORIDE) (C.I. 42500) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 745.36 | 1075090100
1075120250 | LEAD(II) CHROMATE SINTERED, FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 250 | G | 1090.21 | 1075120250
1075180025 | PYRONINE G (C.I. 45005) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1867.03 | 1075180025
1075310005 | 1-(2-PYRIDYLAZO)-2-NAPHTHOL (PAN) METAL INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 344.85 | 1075310005
1075330005 | 4-(2-PYRIDYLAZO)RESORCINOL MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE METAL INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 335.17 | 1075330005
1075340001 | PYROGALLOL RED METAL INDICATOR | 1 | G | 231.11 | 1075340001
1075360250 | QUARTZ FINE GRANULAR, WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS | 250 | G | 106.48 | 1075360250
1075361000 | QUARTZ FINE GRANULAR, WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS | 1 | KG | 344.85 | 1075361000
1075365000 | QUARTZ FINE GRANULAR, WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS | 5 | KG | 1376.98 | 1075365000
1075370100 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (SIO2) PATINAL | 100 | G | 225.06 | 1075370100
1075371000 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (SIO2) PATINAL | 1 | KG | 862.73 | 1075371000
1075502500 | EXTRAN MA 03 PHOSPHATE-FREE | 2.5 | L | 148.83 | 1075502500
1075509010 | EXTRAN MA 03 PHOSPHATE-FREE | 10 | L | 448.91 | 1075509010
1075509025 | EXTRAN MA 03 PHOSPHATE-FREE | 25 | L | 895.40 | 1075509025
1075532500 | EXTRAN MA 02 NEUTRAL | 2.5 | L | 148.83 | 1075532500
1075539010 | EXTRAN MA 02 NEUTRAL | 10 | L | 448.91 | 1075539010
1075539025 | EXTRAN MA 02 NEUTRAL | 25 | L | 895.40 | 1075539025
1075551000 | EXTRAN MA 01 ALKALINE | 1 | L | 102.85 | 1075551000
1075552500 | EXTRAN MA 01 ALKALINE | 2.5 | L | 147.62 | 1075552500
1075559010 | EXTRAN MA 01 ALKALINE | 10 | L | 445.28 | 1075559010
1075559025 | EXTRAN MA 01 ALKALINE | 25 | L | 891.77 | 1075559025
1075582000 | EXTRAN AP 11 MILDLY ALKALINE | 2 | KG | 413.82 | 1075582000
1075589010 | EXTRAN AP 11 MILDLY ALKALINE | 10 | KG | 1364.88 | 1075589010
1075589025 | EXTRAN AP 11 MILDLY ALKALINE | 25 | KG | 2730.97 | 1075589025
1075592500 | EXTRAN AP 21 ACIDIC WITH PHOSPHORIC ACID | 2.5 | L | 176.66 | 1075592500
1075599010 | EXTRAN AP 21 ACIDIC WITH PHOSPHORIC ACID | 10 | L | 532.40 | 1075599010
1075599025 | EXTRAN AP 21 ACIDIC WITH PHOSPHORIC ACID | 25 | L | 1120.46 | 1075599025
1075612500 | EXTRAN AP 22 ACIDIC WITH CITRIC ACID | 2.5 | L | 164.56 | 1075612500
1075619010 | EXTRAN AP 22 ACIDIC WITH CITRIC ACID | 10 | L | 497.31 | 1075619010
1075619025 | EXTRAN AP 22 ACIDIC WITH CITRIC ACID | 25 | L | 989.78 | 1075619025
1075632000 | EXTRAN AP 12 ALKALINE | 2 | KG | 263.78 | 1075632000
1075639010 | EXTRAN AP 12 ALKALINE | 10 | KG | 951.06 | 1075639010
1075639025 | EXTRAN AP 12 ALKALINE | 25 | KG | 1905.75 | 1075639025
1075652000 | EXTRAN AP 13 ALKALINE WITH DETERGENTS | 2 | KG | 283.14 | 1075652000
1075659010 | EXTRAN AP 13 ALKALINE WITH DETERGENTS | 10 | KG | 1022.45 | 1075659010
1075659025 | EXTRAN AP 13 ALKALINE WITH DETERGENTS | 25 | KG | 2048.53 | 1075659025
1075702000 | EXTRAN AP 41 ENZYMATIC | 2 | KG | 320.65 | 1075702000
1075709025 | EXTRAN AP 41 ENZYMATIC | 25 | KG | 2905.21 | 1075709025
1075732500 | EXTRAN AP 14 LIQUID MILDLY ALKALINE | 2.5 | L | 226.27 | 1075732500
1075739010 | EXTRAN AP 14 LIQUID MILDLY ALKALINE | 10 | L | 682.44 | 1075739010
1075739025 | EXTRAN AP 14 LIQUID MILDLY ALKALINE | 25 | L | 1361.25 | 1075739025
1075752500 | EXTRAN AP 15 LIQUID ALKALINE | 2.5 | L | 192.39 | 1075752500
1075759010 | EXTRAN AP 15 LIQUID ALKALINE | 10 | L | 579.59 | 1075759010
1075759025 | EXTRAN AP 15 LIQUID ALKALINE | 25 | L | 1651.65 | 1075759025
1075905000 | RESORCINOL EXTRA PURE BP,PH EUR,USP | 5 | KG | 2181.63 | 1075905000
1075909029 | RESORCINOL EXTRA PURE BP,PH EUR,USP | 25 | KG | 7500.79 | 1075909029
1075930100 | RESORCINOL GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 133.10 | 1075930100
1075930250 | RESORCINOL GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 273.46 | 1075930250
1075990025 | RHODAMINE B (C.I. 45170) FOR MICROSCOPY | 25 | G | 123.42 | 1075990025
1075990100 | RHODAMINE B (C.I. 45170) FOR MICROSCOPY | 100 | G | 310.97 | 1075990100
1076050050 | D(-)-RIBOSE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 579.59 | 1076050050
1076090010 | RIBOFLAVINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 93.17 | 1076090010
1076090100 | RIBOFLAVINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 579.59 | 1076090100
1076150025 | RUBIDIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 583.22 | 1076150025
1076200500 | PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 497.31 | 1076200500
1076240010 | PSEUDOMONAS CN SELECTIVE SUPPLEMENT FOR THE PREPARATION OF 5 L PSEUDOMONAS CN SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 273.46 | 1076240010
1076270010 | PSEUDOMONAS CFC SELECTIVE SUPPLEMENT FOR THE PREPARATION OF 5 L PSEUDOMONAS CFC SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 256.52 | 1076270010
1076450100 | SUBSTANCE WR2 TABLETS 0.06 PATINAL | 1 | ST | 1241.46 | 1076450100
1076471000 | L-SERINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 2221.56 | 1076471000
1076511000 | SUCROSE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 133.10 | 1076511000
1076515000 | SUCROSE FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 638.88 | 1076515000
1076539029 | SUCROSE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | KG | 782.87 | 1076539029
1076539525 | SUCROSE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 525 | KG | 9249.24 | 1076539525
1076541000 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR DENSITY GRADIENT ULTRACENTRIFUGATION SUITABLE ... BIO PH.EUR.,BP,NF,JP | 1 | KG | 755.04 | 1076541000
1076545001 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR DENSITY GRADIENT ULTRACENTRIFUGATION SUITABLE ... BIO PH.EUR.,BP,NF,JP | 5 | KG | 2774.53 | 1076545001
1076549029 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR DENSITY GRADIENT ULTRACENTRIFUGATION SUITABLE ... BIO PH.EUR.,BP,NF,JP | 25 | KG | 8349.00 | 1076549029
1076569029 | LACTOSE MONOHYDRATE (MILK SUGAR) POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,JP | 25 | KG | 1488.30 | 1076569029
1076569525 | LACTOSE MONOHYDRATE (MILK SUGAR) POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,JP | 525 | KG | 21657.79 | 1076569525
1076571000 | LACTOSE MONOHYDRATE (MILK SUGAR) FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 177.87 | 1076571000
1076575000 | LACTOSE MONOHYDRATE (MILK SUGAR) FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 848.21 | 1076575000
1076600250 | LACTOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 110.11 | 1076600250
1076601000 | LACTOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 251.68 | 1076601000
1076610500 | LACTOSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 338.80 | 1076610500
1076650025 | SALICIN FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 911.13 | 1076650025
1076660500 | RAPPAPORT-VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH (ACC. HARM. EP/USP/JP) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 232.32 | 1076660500
1076670500 | SS AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLAE AND SHIGELLAE | 500 | G | 378.73 | 1076670500
1076730050 | SILANE A 174 ADHESION PROMOTER | 50 | ML | 256.52 | 1076730050
1076800500 | LACTOSE TTC AGAR WITH TERGITOL 7 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 261.36 | 1076800500
1076830100 | SUBSTANCE WR1 TABLETS 0.13 PATINAL | 1 | ST | 1363.67 | 1076830100
1076870250 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR BIOCHEM. REAG. PH EUR | 250 | G | 61.71 | 1076870250
1076871000 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR BIOCHEM. REAG. PH EUR | 1 | KG | 111.32 | 1076871000
1076875000 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR BIOCHEM. REAG. PH EUR | 5 | KG | 457.38 | 1076875000
1077000500 | SALMONELLA ENRICHMENT BROTH ACC. TO RAPPAPORT AND VASSILIADIS (RVS BROTH) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 248.05 | 1077000500
1077090500 | SELENITE CYSTINE ENRICHMENT BROTH FOR THE ENRICHMENT OF SALMONELLAE | 500 | G | 473.11 | 1077090500
1077111000 | SEA SAND EXTRA PURE | 1 | KG | 166.98 | 1077111000
1077115000 | SEA SAND EXTRA PURE | 5 | KG | 654.61 | 1077115000
1077119025 | SEA SAND EXTRA PURE | 25 | KG | 2308.68 | 1077119025
1077121000 | SEA SAND PURIFIED BY ACID AND CALCINED FOR ANALYSIS | 1 | KG | 240.79 | 1077121000
1077125000 | SEA SAND PURIFIED BY ACID AND CALCINED FOR ANALYSIS | 5 | KG | 935.33 | 1077125000
1077129010 | SEA SAND PURIFIED BY ACID AND CALCINED FOR ANALYSIS | 10 | KG | 1799.27 | 1077129010
1077129025 | SEA SAND PURIFIED BY ACID AND CALCINED FOR ANALYSIS | 25 | KG | 3299.67 | 1077129025
1077140050 | SELENIUM BLACK 99+ | 50 | G | 295.24 | 1077140050
1077140250 | SELENIUM BLACK 99+ | 250 | G | 1479.83 | 1077140250
1077141000 | SELENIUM BLACK 99+ | 1 | KG | 4930.75 | 1077141000
1077160100 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 2-4 MM (SIO) PATINAL | 100 | G | 281.93 | 1077160100
1077161000 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 2-4 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1409.65 | 1077161000
1077170500 | SELENITE ENRICHMENT BROTH ACC. TO LEIFSON FOR THE SELECTIVE ENRICHMENT OF SALMONELLAE | 500 | G | 341.22 | 1077170500
1077190250 | SILICA GEL 60 SILANIZED (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 687.28 | 1077190250
1077191000 | SILICA GEL 60 SILANIZED (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 2312.31 | 1077191000
1077220100 | SEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 234.74 | 1077220100
1077241000 | SILICON MONOXIDE PIECES ABOUT 8-16 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1409.65 | 1077241000
1077260100 | SILICON MONOXIDE POWDER LESS THAN 0.045 MM (SIO) PATINAL | 100 | G | 242.00 | 1077260100
1077261000 | SILICON MONOXIDE POWDER LESS THAN 0.045 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1452.00 | 1077261000
1077291000 | SILICA GEL 60 (LESS THAN 0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 278.30 | 1077291000
1077295000 | SILICA GEL 60 (LESS THAN 0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 1183.38 | 1077295000
1077299025 | SILICA GEL 60 (LESS THAN 0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3383.16 | 1077299025
1077300500 | SILICA GEL 60 GF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 182.71 | 1077300500
1077301000 | SILICA GEL 60 GF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 272.25 | 1077301000
1077305000 | SILICA GEL 60 GF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 1148.29 | 1077305000
1077309025 | SILICA GEL 60 GF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 4417.71 | 1077309025
1077311000 | SILICA GEL 60 G FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077311000
1077315000 | SILICA GEL 60 G FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 1148.29 | 1077315000
1077319025 | SILICA GEL 60 G FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3967.59 | 1077319025
1077330500 | SILICA GEL 60 (0.2-0.5 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 168.19 | 1077330500
1077331000 | SILICA GEL 60 (0.2-0.5 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 278.30 | 1077331000
1077335000 | SILICA GEL 60 (0.2-0.5 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 1155.55 | 1077335000
1077339025 | SILICA GEL 60 (0.2-0.5 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3383.16 | 1077339025
1077341000 | SILICA GEL 60 (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (70-230 MESH ASTM) | 1 | KG | 214.17 | 1077341000
1077342500 | SILICA GEL 60 (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (70-230 MESH ASTM) | 2.5 | KG | 428.34 | 1077342500
1077345000 | SILICA GEL 60 (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (70-230 MESH ASTM) | 5 | KG | 761.09 | 1077345000
1077349025 | SILICA GEL 60 (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (70-230 MESH ASTM) | 25 | KG | 2749.12 | 1077349025
1077351000 | SILICA GEL BEADS, DESICCANT CA. 2 - 5 MM | 1 | KG | 121.00 | 1077351000
1077359025 | SILICA GEL BEADS, DESICCANT CA. 2 - 5 MM | 25 | KG | 1860.98 | 1077359025
1077361000 | SILICA GEL 60 H FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077361000
1077362500 | SILICA GEL 60 H FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 528.77 | 1077362500
1077369025 | SILICA GEL 60 H FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3967.59 | 1077369025
1077391000 | SILICA GEL 60 HF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077391000
1077411000 | SILICA GEL 60 HF254+366 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077411000
1077420100 | SILICONE OIL FOR OIL BATHS UP TO 250 GRAD C | 100 | ML | 156.09 | 1077420100
1077421000 | SILICONE OIL FOR OIL BATHS UP TO 250 GRAD C | 1 | L | 1214.84 | 1077421000
1077430100 | SILICON ANTI-FOAMING AGENT | 100 | G | 226.27 | 1077430100
1077430500 | SILICON ANTI-FOAMING AGENT | 500 | ML | 895.40 | 1077430500
1077460100 | SILICONE GREASE | 100 | G | 196.02 | 1077460100
1077471000 | SILICA GEL 60 PF254 FOR PREPARATIVE THIN LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077471000
1077472500 | SILICA GEL 60 PF254 FOR PREPARATIVE THIN LAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 583.22 | 1077472500
1077481000 | SILICA GEL 60 PF254+366 FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 287.98 | 1077481000
1077482500 | SILICA GEL 60 PF254+366 FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 647.35 | 1077482500
1077491000 | SILICA GEL 60 PF254  CONTAINING GYPSUM FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 240.79 | 1077491000
1077492500 | SILICA GEL 60 PF254  CONTAINING GYPSUM FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 504.57 | 1077492500
1077499025 | SILICA GEL 60 PF254  CONTAINING GYPSUM FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3299.67 | 1077499025
1077531000 | GLYCEROL TRINITRATE SOLUTION 1% | 1 | L | 659.45 | 1077531000
1077540500 | SILICA GEL 60 EXTRA PURE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063 - 0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 500 | G | 732.05 | 1077540500
1077541000 | SILICA GEL 60 EXTRA PURE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063 - 0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 1 | KG | 1301.96 | 1077541000
1077581000 | D(-)-SORBITOL EXTRA PURE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 341.22 | 1077581000
1077590100 | D(-)-SORBITOL FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 137.94 | 1077590100
1077590500 | D(-)-SORBITOL FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 433.18 | 1077590500
1077690010 | L-SERINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 113.74 | 1077690010
1077690100 | L-SERINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 332.75 | 1077690100
1077691000 | L-SERINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2699.51 | 1077691000
1077699010 | L-SERINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1967.46 | 1077699010
1078000250 | TIN COARSE POWDER (PARTICLE SIZE 0.1-0.8 MM) | 250 | G | 895.40 | 1078000250
1078001000 | TIN COARSE POWDER (PARTICLE SIZE 0.1-0.8 MM) | 1 | KG | 895.40 | 1078001000
1078060250 | TIN GRANULATED FOR ANALYSIS (PARTICLE SIZE ABOUT 4 MM) REAG. PH EUR | 250 | G | 448.91 | 1078060250
1078061000 | TIN GRANULATED FOR ANALYSIS (PARTICLE SIZE ABOUT 4 MM) REAG. PH EUR | 1 | KG | 1120.46 | 1078061000

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates