لیست قیمت محصولات مرک (5)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه


1078070250 | TIN FINE POWDER PURE (PARTICLE SIZE < 71 MYM) | 250 | G | 335.17 | 1078070250
1078071000 | TIN FINE POWDER PURE (PARTICLE SIZE < 71 MYM) | 1 | KG | 839.74 | 1078071000
1078100500 | TIN(IV) CHLORIDE EXTRA PURE | 500 | ML | 544.50 | 1078100500
1078131000 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 1 | KG | 625.57 | 1078131000
1078139025 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 25 | KG | 8008.99 | 1078139025
1078140250 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.000001% HG)  | 250 | G | 256.52 | 1078140250
1078142500 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.000001% HG)  | 2.5 | KG | 1286.23 | 1078142500
1078150100 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 139.15 | 1078150100
1078150250 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 229.90 | 1078150250
1078151000 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 694.54 | 1078151000
1078180250 | TIN(IV) OXIDE EXTRA PURE | 250 | G | 238.37 | 1078180250
1078181000 | TIN(IV) OXIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 595.32 | 1078181000
1078185000 | TIN(IV) OXIDE EXTRA PURE | 5 | KG | 2324.41 | 1078185000
1078189025 | TIN(IV) OXIDE EXTRA PURE | 25 | KG | 10224.50 | 1078189025
1078230250 | TIN(II) SULFATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 563.86 | 1078230250
1078260001 | TIN FOIL ABOUT 0.04 MM THICK | 1 | ST | 99.22 | 1078260001
1078271000 | BUFFER SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.66 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 159.72 | 1078271000
1078320025 | ANTIMONY POWDER FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE < 150 MYM  | 25 | G | 378.73 | 1078320025
1078352500 | ANTIMONY(III) OXIDE EXTRA PURE | 2.5 | KG | 1779.91 | 1078352500
1078359050 | ANTIMONY(III) OXIDE EXTRA PURE | 50 | KG | 27128.20 | 1078359050
1078360100 | ANTIMONY(III) OXIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 176.66 | 1078360100
1078361000 | ANTIMONY(III) OXIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1188.22 | 1078361000
1078380250 | ANTIMONY(III) CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 406.56 | 1078380250
1078381000 | ANTIMONY(III) CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1022.45 | 1078381000
1078570025 | STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY (MAX. 0.0005% CA) | 25 | G | 244.42 | 1078570025
1078610500 | STRONTIUM CARBONATE TECHNIPUR(TM) | 500 | G | 461.01 | 1078610500
1078619050 | STRONTIUM CARBONATE TECHNIPUR(TM) | 50 | KG | 25944.82 | 1078619050
1078650250 | STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 148.83 | 1078650250
1078651000 | STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 372.68 | 1078651000
1078710050 | STRONTIUM NITRATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 713.90 | 1078710050
1078710250 | STRONTIUM NITRATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 250 | G | 1527.02 | 1078710250
1078720250 | STRONTIUM NITRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 175.45 | 1078720250
1078769050 | STRONTIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE PURE | 50 | KG | 6697.35 | 1078769050
1078810500 | STANDARD I NUTRIENT AGAR FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA | 500 | G | 453.75 | 1078810500
1078815000 | STANDARD I NUTRIENT AGAR FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA | 5 | KG | 4318.49 | 1078815000
1078820500 | STANDARD I NUTRIENT BROTH FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA | 500 | G | 360.58 | 1078820500
1078830500 | STANDARD II NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 544.50 | 1078830500
1078990500 | STAPHYLOCOCCUS ENRICHMENT BROTH (BASE) ACC. TO BAIRD FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 595.32 | 1078990500
1079070001 | DNA STAINING KIT ACCORDING TO FEULGEN | 1 | ST | 453.75 | 1079070001
1079100250 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 121.00 | 1079100250
1079101000 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 279.51 | 1079101000
1079109025 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | KG | 3646.94 | 1079109025
1079120250 | BOILING CHIPS GRANULES CA. 1-2 MM | 250 | G | 94.38 | 1079120250
1079130100 | BOILING CHIPS GRANULES CA. 2-8 MM | 100 | G | 113.74 | 1079130100
1079130500 | BOILING CHIPS GRANULES CA. 2-8 MM | 500 | G | 488.84 | 1079130500
1079161000 | SPECTROSOLV PSS FOR THE ACIDORAPID MINERALIZER | 1 | L | 1926.32 | 1079161000
1079210100 | SILICONE HIGH VACUUM GREASE HEAVY | 100 | G | 196.02 | 1079210100
1079600500 | ENTELLAN RAPID MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 235.95 | 1079600500
1079610100 | ENTELLAN NEW RAPID MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 98.01 | 1079610100
1079610500 | ENTELLAN NEW RAPID MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 295.24 | 1079610500
1079611000 | ENTELLAN NEW RAPID MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 1 | L | 690.91 | 1079611000
1079790250 | THIOUREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 104.06 | 1079790250
1079791000 | THIOUREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 335.17 | 1079791000
1079799025 | THIOUREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 7500.79 | 1079799025
1079832500 | SULFUR FOR EXTERNAL USE PH EUR,BP | 2.5 | KG | 209.33 | 1079832500
1079839025 | SULFUR FOR EXTERNAL USE PH EUR,BP | 25 | KG | 782.87 | 1079839025
1079940500 | BAT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 801.02 | 1079940500
1079980025 | 1,8-DIHYDROXY-2-(4-SULFOPHENYLAZO)NAPHTHALENE-3,6- DISULFONIC ACID TRISODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 341.22 | 1079980025
1080001000 | SPUTOFLUOL FOR MICROBIOLOGY AND MICROSCOPY | 1 | L | 235.95 | 1080001000
1080170001 | HYDRAZINE TEST 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 MG/L N2H4 AQUAMERCK | 1 | ST | 200.86 | 1080170001
1080180001 | COLOUR-MATCHING VESSEL HYDRAZINE 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1.0 MG/L N2H4 AQUAMERCK | 1 | ST | 336.38 | 1080180001
1080230001 | IRON TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 164.56 | 1080230001
1080240001 | AMMONIUM TEST 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1 - 2 - 3 - 5 MG/L NH4+ AQUAMERCK | 1 | ST | 198.44 | 1080240001
1080250001 | NITRITE TEST 0.025 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.5 MG/L NO2- AQUAMERCK | 1 | ST | 223.85 | 1080250001
1080270001 | PH TEST PH 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 AQUAMERCK | 1 | ST | 220.22 | 1080270001
1080280001 | FORMALDEHYDE TEST 0.1 - 0.25 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 MG/L HCHO AQUAMERCK | 1 | ST | 285.56 | 1080280001
1080301000 | SELENIUM REAGENT MIXTURE GR (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN ACC. TO WIENINGER) | 1 | KG | 263.78 | 1080301000
1080305000 | SELENIUM REAGENT MIXTURE GR (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN ACC. TO WIENINGER) | 5 | KG | 1191.85 | 1080305000
1080330001 | TOTAL HARDNESS TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 177.87 | 1080330001
1080351000 | SULFANILAMIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 442.86 | 1080351000
1080380001 | PH TEST PH 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 AQUAMERCK | 1 | ST | 319.44 | 1080380001
1080390001 | TOTAL HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 232.32 | 1080390001
1080400001 | TOTAL HARDNESS TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 177.87 | 1080400001
1080430001 | PH TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 197.23 | 1080430001
1080440100 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (SIO2) PATINAL | 100 | G | 228.69 | 1080440100
1080441000 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (SIO2) PATINAL | 1 | KG | 873.62 | 1080441000
1080450001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 164.56 | 1080450001
1080460001 | PHOSPHATE TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 164.56 | 1080460001
1080470001 | TOTAL HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 232.32 | 1080470001
1080480001 | CARBONATE HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 242.00 | 1080480001
1080709025 | PARTECKLUB TALC SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 811.91 | 1080709025
1080709051 | PARTECKLUB TALC SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 50 | KG | 1364.88 | 1080709051
1080870500 | POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 136.73 | 1080870500
1080871000 | POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 210.54 | 1080871000
1080875000 | POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 733.26 | 1080875000
1080879050 | POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 6837.71 | 1080879050
1080920250 | POTASSIUM ANTIMONY(III) OXIDE TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 250 | G | 111.32 | 1080920250
1080921000 | POTASSIUM ANTIMONY(III) OXIDE TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 278.30 | 1080921000
1081011000 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 275.88 | 1081011000
1081012500 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 572.33 | 1081012500
1081014000 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 919.60 | 1081014000
1081014004 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 3674.77 | 1081014004
1081019010 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1815.00 | 1081019010
1081019030 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 4235.00 | 1081019030
1081030005 | TETRAZOLIUM BLUE FOR MICROSCOPY | 5 | G | 497.31 | 1081030005
1081070161 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 150 | ML | 129.47 | 1081070161
1081070500 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 500 | ML | 143.99 | 1081070500
1081071000 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 248.05 | 1081071000
1081071001 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 260.15 | 1081071001
1081079013 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 10 | L | 1376.98 | 1081079013
1081100500 | TETRAHYDROFURAN FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 206.91 | 1081100500
1081102500 | TETRAHYDROFURAN FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 738.10 | 1081102500
1081141000 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 1 | L | 117.37 | 1081141000
1081142500 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 2.5 | L | 245.63 | 1081142500
1081146025 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 25 | L | 2041.27 | 1081146025
1081146190 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 190 | L | 13214.41 | 1081146190
1081149190 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 190 | L | 12305.70 | 1081149190
1081179025 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF | 25 | KG | 727.21 | 1081179025
1081179026 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF | 25 | KG | 799.81 | 1081179026
1081210001 | BROMOCRESOL GREEN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | G | 366.63 | 1081210001
1081210005 | BROMOCRESOL GREEN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 523.93 | 1081210005
1081210025 | BROMOCRESOL GREEN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 1310.43 | 1081210025
1081220005 | BROMOPHENOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 136.73 | 1081220005
1081220025 | BROMOPHENOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 360.58 | 1081220025
1081230050 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% FOR POLAROGRAPHY AND FOR EXAMINATION OF STEROIDS REAG. PH EUR | 50 | ML | 186.34 | 1081230050
1081230250 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% FOR POLAROGRAPHY AND FOR EXAMINATION OF STEROIDS REAG. PH EUR | 250 | ML | 631.62 | 1081230250
1081240250 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION IN 2-PROPANOL/METHANOL ... C(C4H13NO)=0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 250 | ML | 232.32 | 1081240250
1081241000 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION IN 2-PROPANOL/METHANOL ... C(C4H13NO)=0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 776.82 | 1081241000
1081311000 | SULFURIC ACID 96% FOR THE DETERMINATION OF VISCOSITY ACC. TO DIN EN ISO 307 | 1 | L | 143.99 | 1081311000
1081312500 | SULFURIC ACID 96% FOR THE DETERMINATION OF VISCOSITY ACC. TO DIN EN ISO 307 | 2.5 | L | 281.93 | 1081312500
1081500005 | TETRAPHENYLARSONIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | G | 325.49 | 1081500005
1081560010 | THIOSEMICARBAZIDE GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 159.72 | 1081560010
1081580001 | POTASSIUM DICHROMATE STANDARD SOLUTIONS IN SULFURIC ACID (0.01N) TEST SET FOR CALIBRATING THE ... | 1 | ST | 801.02 | 1081580001
1081590100 | HOLMIUM PERCHLORATE STANDARD SOLUTION FOR THE CALIBRATION OF SPECTROPHOTOMETERS | 100 | ML | 801.02 | 1081590100
1081600001 | UV-VIS STANDARD 1: POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION FOR ABSORBANCE ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 591.69 | 1081600001
1081610001 | UV-VIS STANDARD 2: SODIUM NITRITE SOLUTION FOR STRAY LIGHT TESTING ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 591.69 | 1081610001
1081630001 | UV-VIS STANDARD 3: SODIUM IODIDE SOLUTION FOR STRAY LIGHT TESTING ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 591.69 | 1081630001
1081640001 | UV-VIS STANDARD 4: POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION FOR STRAY LIGHT TESTING ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 591.69 | 1081640001
1081650001 | UV-VIS STANDARD 5: TOLUENE SOLUTION IN N-HEXANE FOR TESTING OF THE RESOLUTION POWER ACC. TO PH EUR | 1 | ST | 710.27 | 1081650001
1081660001 | UV-VIS STANDARD 6: HOLMIUM OXIDE SOLUTION REFERENCE MATERIAL FOR THE WAVELENGTH ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 710.27 | 1081660001
1081671000 | THYMOL CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 517.88 | 1081671000
1081679025 | THYMOL CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 6485.60 | 1081679025
1081700050 | THIOACETAMIDE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 304.92 | 1081700050
1081700250 | THIOACETAMIDE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 1263.24 | 1081700250
1081701000 | THIOACETAMIDE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 4618.57 | 1081701000
1081720100 | TANTALUM(V) OXIDE TABLETS ABOUT 0.5 G (TA2O5) PATINAL | 100 | G | 1015.19 | 1081720100
1081721000 | TANTALUM(V) OXIDE TABLETS ABOUT 0.5 G (TA2O5) PATINAL | 1 | KG | 8742.25 | 1081721000
1081750005 | THYMOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 122.21 | 1081750005
1081750025 | THYMOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 307.34 | 1081750025
1081750100 | THYMOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 1081.74 | 1081750100
1081760005 | THYMOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 128.26 | 1081760005
1081760025 | THYMOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 336.38 | 1081760025
1081780050 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR PROTEIN SEQUENCE ANALYSIS | 50 | ML | 272.25 | 1081780050
1081800025 | 2-THIOBARBITURIC ACID REAGENT FOR SORBIC ACID | 25 | G | 141.57 | 1081800025
1081810025 | THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 113.74 | 1081810025
1081810250 | THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 623.15 | 1081810250
1081830100 | TETRAMETHYLSILANE FOR THE CALIBRATION OF NMR SPECTRA FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 453.75 | 1081830100
1081900500 | THIOGLYCOLLATE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 376.31 | 1081900500
1081905000 | THIOGLYCOLLATE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3576.76 | 1081905000
1081910500 | FLUID THIOGLYCOLATE MEDIUM FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 303.71 | 1081910500
1081915000 | FLUID THIOGLYCOLATE MEDIUM FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2877.38 | 1081915000
1081959029 | LACTOSE MONOHYDRATE  SPECIAL GRADE FOR TABLETTING, SUITABLE FOR USE AS ... EXP PH EUR,BP,NF,JP | 25 | KG | 1448.37 | 1081959029
1081959525 | LACTOSE MONOHYDRATE  SPECIAL GRADE FOR TABLETTING, SUITABLE FOR USE AS ... EXP PH EUR,BP,NF,JP | 525 | KG | 20980.19 | 1081959525
1081969020 | TABLETTING AID D | 20 | KG | 3158.10 | 1081969020
1081979020 | TABLETTING AID K (CELLULOSE POWDER PH EUR, BP, JP, NF, E 460 II) | 20 | KG | 1967.46 | 1081979020
1082010100 | 1-(2-THENOYL)-3,3,3-TRIFLUOROACETONE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 1089.00 | 1082010100
1082030001 | TOTAL HARDNESS TEST  REAGENT H-2 (TITRATION SOLUTION)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 180.29 | 1082030001
1082081000 | TRIETHYLAMMONIUM ACETATE BUFFER SOLUTION FOR THE PURIFICATION OF CHEMICALLY ... (1 MOL/L) PH 7,0 | 1 | L | 781.66 | 1082081000
1082160010 | TREHALOSE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 204.49 | 1082160010
1082160025 | TREHALOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 907.50 | 1082160025
1082160100 | TREHALOSE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 907.50 | 1082160100
1082180050 | TRIFLUOROACETIC ACID (25% SOLUTION IN WATER) FOR PROTEIN SEQUENATION | 50 | ML | 261.36 | 1082180050
1082191000 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | KG | 1212.42 | 1082191000
1082199010 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 10 | KG | 8290.92 | 1082199010
1082199012 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 12 | KG | 9925.63 | 1082199012
1082199025 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | KG | 19288.61 | 1082199025
1082380500 | GLYCEROL TRIACETATE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | ML | 242.00 | 1082380500
1082390500 | 1,1,2-TRICHLOROTRIFLUOROETHANE FOR IR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 1697.63 | 1082390500
1082392500 | 1,1,2-TRICHLOROTRIFLUOROETHANE FOR IR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 6068.15 | 1082392500
1082620025 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR SPECTROSCOPY  | 25 | ML | 133.10 | 1082620025
1082620100 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR SPECTROSCOPY  | 100 | ML | 433.18 | 1082620100
1082621000 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 3801.82 | 1082621000
1082622500 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 7915.82 | 1082622500
1082940005 | THORIN INDICATOR FOR SULFATE TITRATION | 5 | G | 222.64 | 1082940005
1083021000 | SUBSTANCE M2 GRANULES ABOUT 0.1-2_MM PATINAL | 1 | KG | 1452.00 | 1083021000
1083030100 | TITANIUM(II) OXIDE GRANULES ABOUT 0.8-2 MM (TIO) PATINAL | 100 | G | 485.21 | 1083030100
1083031000 | TITANIUM(II) OXIDE GRANULES ABOUT 0.8-2 MM (TIO) PATINAL | 1 | KG | 3440.03 | 1083031000
1083060100 | TITANIUM(II) OXIDE TABLETS ABOUT 1 G (TIO) PATINAL | 100 | G | 508.20 | 1083060100
1083061000 | TITANIUM(II) OXIDE TABLETS ABOUT 1 G (TIO) PATINAL | 1 | KG | 3666.30 | 1083061000
1083079025 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHAN (TROMETAMOL) HIGH PURITY SUITABLE FOR ... BIO PH EUR,USP,BP | 25 | KG | 7865.00 | 1083079025
1083100250 | O-TOLUIDINE GR FOR ANALYSIS | 250 | ML | 145.20 | 1083100250
1083101000 | O-TOLUIDINE GR FOR ANALYSIS | 1 | L | 417.45 | 1083101000
1083120001 | TOTAL HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 183.92 | 1083120001
1083200025 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]-3-AMINOPROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TAPS | 25 | G | 176.66 | 1083200025
1083200250 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]-3-AMINOPROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TAPS | 250 | G | 598.95 | 1083200250
1083220100 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 0.5-4 MM PATINAL | 100 | G | 389.62 | 1083220100
1083231000 | TOLUENE EMPLURA | 1 | L | 79.86 | 1083231000
1083232500 | TOLUENE EMPLURA | 2.5 | L | 169.40 | 1083232500
1083236010 | TOLUENE EMPLURA | 10 | L | 551.76 | 1083236010
1083236025 | TOLUENE EMPLURA | 25 | L | 1409.65 | 1083236025
1083236190 | TOLUENE EMPLURA | 190 | L | 9107.67 | 1083236190
1083239190 | TOLUENE EMPLURA | 190 | L | 8482.10 | 1083239190
1083240100 | OXYNEX K LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS | 100 | ML | 294.03 | 1083240100
1083242500 | OXYNEX K LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS | 2.5 | L | 2267.54 | 1083242500
1083249010 | OXYNEX K LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS | 10 | L | 7574.60 | 1083249010
1083249025 | OXYNEX K LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS | 25 | L | 18358.12 | 1083249025
1083251000 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 134.31 | 1083251000
1083252500 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 75.02 | 1083252500
1083252511 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 256.52 | 1083252511
1083254004 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 1807.74 | 1083254004
1083256010 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 923.23 | 1083256010
1083256025 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1641.97 | 1083256025
1083259190 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 9897.80 | 1083259190
1083260161 | TOLUENE DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 150 | ML | 141.57 | 1083260161
1083260500 | TOLUENE DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 500 | ML | 143.99 | 1083260500
1083261001 | TOLUENE DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 1 | L | 298.87 | 1083261001
1083271000 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 188.76 | 1083271000
1083272500 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 394.46 | 1083272500
1083274000 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 631.62 | 1083274000
1083274004 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2530.11 | 1083274004
1083301000 | OXYNEXL LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 1 | L | 788.92 | 1083301000
1083311000 | TOLUENE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 244.42 | 1083311000
1083320150 | SUBSTANCE H4 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 100 | G | 879.67 | 1083320150
1083321050 | SUBSTANCE H4 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 1 | KG | 7106.33 | 1083321050
1083330100 | SUBSTANCE M1 GRANULES ABOUT 1-4_MM PATINAL | 100 | G | 705.43 | 1083330100
1083331000 | SUBSTANCE M1 GRANULES ABOUT 1-4_MM PATINAL | 1 | KG | 5639.81 | 1083331000
1083370250 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY REAG. PH EUR | 250 | G | 65.34 | 1083370250
1083371000 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY REAG. PH EUR | 1 | KG | 106.48 | 1083371000
1083375000 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY REAG. PH EUR | 5 | KG | 360.58 | 1083375000
1083379050 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY REAG. PH EUR | 50 | KG | 59.29 | 1083379050
1083390500 | SABOURAUD-2% DEXTROSE BROTH FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 229.90 | 1083390500
1083421000 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 105.27 | 1083421000
1083422500 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 250.47 | 1083422500
1083429025 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 25 | KG | 2367.97 | 1083429025
1083469029 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 423.50 | 1083469029
1083469450 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 450 | KG | 8346.58 | 1083469450
1083500001 | TRYPSIN (FROM PORCINE PANCREAS) CRYST. LYOPHILIZED 40 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 968.00 | 1083500001
1083530005 | TREHALOSE FOR MICROBIOLOGY | 5 | G | 159.72 | 1083530005
1083560100 | SUBSTANCE H6 TABLETS PLANO-CONVEX, ABOUT 6.5 G PATINAL | 100 | G | 726.00 | 1083560100
1083561000 | SUBSTANCE H6 TABLETS PLANO-CONVEX, ABOUT 6.5 G PATINAL | 1 | KG | 5639.81 | 1083561000
1083570100 | TRIETHANOLAMINE HYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 90.75 | 1083570100
1083571000 | TRIETHANOLAMINE HYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 706.64 | 1083571000
1083699180 | TRIETHANOLAMINE SOLUTION 50% IN WATER | 180 | KG | 8967.31 | 1083699180
1083710025 | L-TYROSINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 84.70 | 1083710025
1083710100 | L-TYROSINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 145.20 | 1083710100
1083711000 | L-TYROSINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1139.82 | 1083711000
1083719010 | L-TYROSINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 839.74 | 1083719010
1083721000 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | L | 992.20 | 1083721000
1083722500 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 2.5 | L | 2030.38 | 1083722500
1083726025 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 25 | L | 14212.66 | 1083726025
1083726180 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 180 | L | 89114.08 | 1083726180
1083740010 | L-TRYPTOPHAN FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 93.17 | 1083740010
1083740100 | L-TRYPTOPHAN FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 433.18 | 1083740100
1083740500 | L-TRYPTOPHAN FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 1973.51 | 1083740500
1083749010 | L-TRYPTOPHAN FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 2808.41 | 1083749010
1083781000 | L-TYROSINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1178.54 | 1083781000
1083789010 | L-TYROSINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 8064.65 | 1083789010
1083790250 | TRIETHANOLAMINE GR FOR ANALYSIS | 250 | ML | 128.26 | 1083790250
1083791000 | TRIETHANOLAMINE GR FOR ANALYSIS | 1 | L | 206.91 | 1083791000
1083800010 | 2,3,5-TRIPHENYLTETRAZOLIUM CHLORIDE FOR MICROBIOLOGY | 10 | G | 166.98 | 1083800010
1083800100 | 2,3,5-TRIPHENYLTETRAZOLIUM CHLORIDE FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 1589.94 | 1083800100
1083820100 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 79.86 | 1083820100
1083820500 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 244.42 | 1083820500
1083821000 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 398.09 | 1083821000
1083822500 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 1097.47 | 1083822500
1083829025 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 320.65 | 1083829025
1083861000 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE (TROMETAMOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 197.23 | 1083861000
1083865000 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE (TROMETAMOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 2503.49 | 1083865000
1083869025 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE (TROMETAMOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 9588.04 | 1083869025
1083870500 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE TRIS LAB | 500 | G | 154.88 | 1083870500
1083872500 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE TRIS LAB | 2.5 | KG | 673.97 | 1083872500
1083881000 | TOLUENE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 170.61 | 1083881000
1083882500 | TOLUENE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 2.5 | L | 354.53 | 1083882500
1083891000 | TOLUENE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 148.83 | 1083891000
1083892500 | TOLUENE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 309.76 | 1083892500
1083894004 | TOLUENE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1989.24 | 1083894004
1083899010 | TOLUENE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 968.00 | 1083899010
1083900250 | DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETICACID | 250 | G | 254.10 | 1083900250
1083960100 | L-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 100 | G | 303.71 | 1083960100
1083961000 | L-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 2770.90 | 1083961000
1083965000 | L-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 10091.40 | 1083965000
1084050500 | GUM TRAGACANTH WITH LOW BACTERIAL COUNT FINE POWDER | 500 | G | 496.10 | 1084050500
1084059050 | GUM TRAGACANTH WITH LOW BACTERIAL COUNT FINE POWDER | 50 | KG | 28539.06 | 1084059050
1084070250 | ETHYLENDIAMINTETRAACETIC ACID CALCIUM DISODIUM SALT DIHYDRATE | 250 | G | 248.05 | 1084070250
1084071000 | ETHYLENDIAMINTETRAACETIC ACID CALCIUM DISODIUM SALT DIHYDRATE | 1 | KG | 828.85 | 1084071000
1084090100 | ETHYLENDIAMINTETRAACETIC ACID MAGNESIUM DIPOTASSIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 200.86 | 1084090100
1084090250 | ETHYLENDIAMINTETRAACETIC ACID MAGNESIUM DIPOTASSIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 401.72 | 1084090250
1084110010 | L-THREONINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 101.64 | 1084110010
1084110100 | L-THREONINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 303.71 | 1084110100
1084111000 | L-THREONINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2770.90 | 1084111000
1084119010 | L-THREONINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 2018.28 | 1084119010
1084130250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID IRON SODIUM SALT | 250 | G | 228.69 | 1084130250
1084150250 | ETHYLENEDIAMINE TETRAACETIC ACID COPPER DISODIUM SALT | 250 | G | 240.79 | 1084150250
1084160250 | TITRIPLEX I GR FOR ANALYSIS  (NITRILOTRIACETIC ACID) | 250 | G | 331.54 | 1084160250
1084170100 | TITRIPLEX II GR FOR ANALYSIS (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID) ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 95.59 | 1084170100
1084170250 | TITRIPLEX II GR FOR ANALYSIS (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID) ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 192.39 | 1084170250
1084171000 | TITRIPLEX II GR FOR ANALYSIS (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID) ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 642.51 | 1084171000
1084175000 | TITRIPLEX II GR FOR ANALYSIS (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID) ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 2510.75 | 1084175000
1084180100 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 89.54 | 1084180100
1084180250 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 180.29 | 1084180250
1084181000 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 598.95 | 1084181000
1084185000 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 2340.14 | 1084185000
1084189025 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 12870.77 | 1084189025
1084191000 | TITRIPLEX SOLUTION A FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH METALS IN WATER 1 ML = 56 MG CAO/L USING ... | 1 | L | 154.88 | 1084191000
1084201000 | TITRIPLEXSOLUTION B FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH METALS IN WATER 1 ML «» 10 MG ... APURA | 1 | L | 142.78 | 1084201000
1084205000 | TITRIPLEXSOLUTION B FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH METALS IN WATER 1 ML «» 10 MG ... APURA | 5 | L | 572.33 | 1084205000
1084209010 | TITRIPLEXSOLUTION B FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH METALS IN WATER 1 ML «» 10 MG ... APURA | 10 | L | 722.37 | 1084209010
1084211000 | TITRIPLEX III (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT) ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 192.39 | 1084211000
1084219025 | TITRIPLEX III (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT) ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 4917.44 | 1084219025
1084230250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID MAGNESIUM DISODIUM SALT | 250 | G | 281.93 | 1084230250
1084240025 | TITRIPLEX IV GR FOR ANALYSIS (1,2-CYCLOHEXYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID MONOHYDRATE) | 25 | G | 242.00 | 1084240025
1084240100 | TITRIPLEX IV GR FOR ANALYSIS (1,2-CYCLOHEXYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID MONOHYDRATE) | 100 | G | 801.02 | 1084240100
1084260100 | TITRIPLEX V GR FOR ANALYSIS  (DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETIC ACID) | 100 | G | 285.56 | 1084260100
1084300500 | INDICATOR BUFFER TABLETS FOR THE DETERMINATION OF WATER HARDNESS WITH TITRIPLEX SOLUTIONS | 1 | ST | 106.48 | 1084300500
1084301000 | INDICATOR BUFFER TABLETS FOR THE DETERMINATION OF WATER HARDNESS WITH TITRIPLEX SOLUTIONS | 1 | ST | 176.66 | 1084301000
1084311000 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR METAL TITRATION C(NA2-EDTA · 2 H2O) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 134.31 | 1084311000
1084314000 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR METAL TITRATION C(NA2-EDTA · 2 H2O) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 4 | L | 485.21 | 1084314000
1084319010 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR METAL TITRATION C(NA2-EDTA · 2 H2O) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 10 | L | 682.44 | 1084319010
1084325000 | UREA CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 1070.85 | 1084325000
1084329029 | UREA CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3433.98 | 1084329029
1084350025 | TITRIPLEX VI GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 701.80 | 1084350025
1084350100 | TITRIPLEX VI GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 1049.07 | 1084350100
1084351000 | TITRIPLEX VI GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 7007.11 | 1084351000
1084390500 | CALCIUM TITRIPLEX DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 500 | G | 1815.00 | 1084390500
1084399029 | CALCIUM TITRIPLEX DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 18150.00 | 1084399029
1084401000 | 1,1,2-TRICHLOROTRIFLUOROETHANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 2763.64 | 1084401000
1084402500 | 1,1,2-TRICHLOROTRIFLUOROETHANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | L | 5758.39 | 1084402500
1084440001 | TRYPSIN LYOPHILIZED, PURIFIED BY AFFINITY CHROMATOGRAPHY FOR PROTEIN SEQUENCE ANALYSIS, 1 PACKAGE ... | 1 | ST | 623.15 | 1084440001
1084450250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID TRIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE | 250 | G | 417.45 | 1084450250
1084460001 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2-EDTA 2 H2O) = 0.01 MOL/L TITRISOL | 1 | ST | 96.80 | 1084460001
1084471000 | TITRIPLEXIV SOLUTION FOR METAL TITRATION C (DCTA NA2) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 445.28 | 1084471000
1084501000 | TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID IN ANHYDROUS ACETIC ACID C (CF3SO3H) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 323.07 | 1084501000
1084520250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID | 250 | G | 148.83 | 1084520250
1084521000 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID | 1 | KG | 500.94 | 1084521000
1084540250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE | 250 | G | 152.46 | 1084540250
1084541000 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE | 1 | KG | 513.04 | 1084541000
1084549025 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE | 25 | KG | 10957.76 | 1084549025
1084620100 | URANINE AP (C.I. 45350) CONCENTRATED FOR THE EXAMINATION OF SUBTERRANEAN WATERS | 100 | G | 162.14 | 1084620100
1084621000 | URANINE AP (C.I. 45350) CONCENTRATED FOR THE EXAMINATION OF SUBTERRANEAN WATERS | 1 | KG | 1116.83 | 1084621000
1084751000 | TETRAMETHYLBENZIDINE SOLUTION FOR THE DETECTION OF CHLORINE | 1 | L | 163.35 | 1084751000
1084830500 | UREA BROTH FOR DETECTING MICROORGANISMS WHICH METABOLIZE UREA | 500 | G | 200.86 | 1084830500
1084849029 | UREA BEADS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 25 | KG | 648.56 | 1084849029
1084849525 | UREA BEADS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 525 | KG | 6880.06 | 1084849525
1084869029 | UREA CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 25 | KG | 1047.86 | 1084869029
1084869525 | UREA CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 525 | KG | 14437.72 | 1084869525
1084870500 | UREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 111.32 | 1084870500
1084871000 | UREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 169.40 | 1084871000
1084875000 | UREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 717.53 | 1084875000
1084879025 | UREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2364.34 | 1084879025
1084880250 | UREA FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 61.71 | 1084880250
1084881000 | UREA FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 181.50 | 1084881000
1084885000 | UREA FOR BIOCHEMISTRY | 5 | KG | 563.86 | 1084885000
1084889010 | UREA FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 102.85 | 1084889010
1084890005 | UREASE LYOPHILIZED 5 U/MG | 5 | G | 500.94 | 1084890005
1084890025 | UREASE LYOPHILIZED 5 U/MG | 25 | G | 2067.89 | 1084890025
1084920500 | UREA AGAR (BASE) ACC. TO CHRISTENSEN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 469.48 | 1084920500
1084950025 | L-VALINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 94.38 | 1084950025
1084950100 | L-VALINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 174.24 | 1084950100
1084951000 | L-VALINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1467.73 | 1084951000
1084959010 | L-VALINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1070.85 | 1084959010
1084980500 | VANADATE-MOLYBDATE REAGENT FOR DETERMINATION OF PHOSPHATE | 500 | ML | 95.59 | 1084980500
1085001000 | TANTALUM(V) OXIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (TA2O5) PATINAL | 1 | KG | 8742.25 | 1085001000
1085101000 | VANILLIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 562.65 | 1085101000
1085109025 | VANILLIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 7106.33 | 1085109025
1085120500 | TB-COLOR CARBOL FUCHSIN SOLUTION FOR THE MICROSCOPIC COLD STAINING OF MYCOBACTERIA | 500 | ML | 112.53 | 1085120500
1085122500 | TB-COLOR CARBOL FUCHSIN SOLUTION FOR THE MICROSCOPIC COLD STAINING OF MYCOBACTERIA | 2.5 | L | 283.14 | 1085122500
1085250100 | RHODIUM STANDARD 10 MG/L (RHODIUM(III) NITRATE IN NITRIC ACID 0.5 MOL/L) INTERNAL STANDARD FOR ICP-MS | 100 | ML | 673.97 | 1085250100
1085400001 | TLC SPRAYER | 1 | ST | 1767.81 | 1085400001
1085410001 | SPRAY NOZZLES FOR TLC SPRAYER CONTENTS: 6 UNITS 5 UNITS 0.8MM, 1 UNIT 1.25MM | 1 | ST | 379.94 | 1085410001
1085430250 | ETHANOL FOR MOLECULAR BIOLOGY | 250 | ML | 93.17 | 1085430250
1085569025 | HYDROGEN PEROXIDE 35% TECHNICAL GRADE | 25 | L | 476.74 | 1085569025
1085620050 | AQUATEX (AQUEOUS MOUNTING AGENT) FOR MICROSCOPY | 50 | ML | 98.01 | 1085620050
1085971000 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILIZED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | L | 129.47 | 1085971000
1085972500 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILIZED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 206.91 | 1085972500
1085979025 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILIZED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | L | 907.50 | 1085979025
1085979950 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILIZED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 950 | L | 20642.60 | 1085979950
1086001000 | HYDROGEN PEROXIDE 35% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 1 | L | 131.89 | 1086001000
1086002500 | HYDROGEN PEROXIDE 35% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 2.5 | L | 212.96 | 1086002500
1086009025 | HYDROGEN PEROXIDE 35% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 25 | L | 935.33 | 1086009025
1086020025 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]GLYCINE BUFFER SUBSTANCE TRICIN | 25 | G | 101.64 | 1086020025
1086020250 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]GLYCINE BUFFER SUBSTANCE TRICIN | 250 | G | 485.21 | 1086020250
1086029010 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]GLYCINE BUFFER SUBSTANCE TRICIN | 10 | KG | 2272.38 | 1086029010
1086031000 | TRITONX-100 FOR ANALYSIS | 1 | L | 216.59 | 1086031000
1086032500 | TRITONX-100 FOR ANALYSIS | 2.5 | L | 429.55 | 1086032500
1086140100 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE GRANULES GREY, ABOUT 3-6 MM (ZRO2) PATINAL | 100 | G | 508.20 | 1086140100
1086141000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE GRANULES GREY, ABOUT 3-6 MM (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3666.30 | 1086141000
1086220001 | 3,3',5,5'-TETRAMETHYLBENZIDINE GR FOR ANALYSIS | 1 | G | 186.34 | 1086220001
1086230100 | MERCURY ICP/MS STANDARD SUPPL. TO MULTI-ELEMENT STANDARD XXI (1.09498) 10 MG/L HG CERTIPUR | 100 | ML | 378.73 | 1086230100
1086410001 | WATER DETECTION PASTE N | 1 | ST | 105.27 | 1086410001
1086431000 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 1 | L | 913.55 | 1086431000
1086432500 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 2.5 | L | 1860.98 | 1086432500
1086436025 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 25 | L | 13028.07 | 1086436025
1086436190 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 190 | L | 85954.77 | 1086436190
1086439010 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 10 | L | 6050.00 | 1086439010
1086520001 | 3-(TRIMETHYLSILYL)PROPIONIC ACID-D4 SODIUM SALT DEUTERATION DEGREE MIN. 98% FOR NMR ... MAGNISOLV(TM) | 1 | G | 438.02 | 1086520001
1086611000 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 1 | L | 245.63 | 1086611000
1086612500 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 2.5 | L | 513.04 | 1086612500
1086612511 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 2.5 | L | 465.85 | 1086612511
1086616010 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 10 | L | 1673.43 | 1086616010
1086616025 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 25 | L | 2983.86 | 1086616025
1086619025 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 25 | L | 2779.37 | 1086619025
1086619190 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 190 | L | 17970.92 | 1086619190
1086770001 | XYLENOL ORANGE TETRASODIUM SALT METAL INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | G | 281.93 | 1086770001
1086770005 | XYLENOL ORANGE TETRASODIUM SALT METAL INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 348.48 | 1086770005
1086841000 | P-XYLENE FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 223.85 | 1086841000
1086842500 | P-XYLENE FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 465.85 | 1086842500
1086849025 | P-XYLENE FOR ANALYSIS ISO | 25 | L | 2526.48 | 1086849025
1086890025 | D(+)-XYLOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 75.02 | 1086890025
1086890100 | D(+)-XYLOSE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 129.47 | 1086890100
1086921000 | D(+)-XYLOSE PH EUR,BP | 1 | KG | 2351.03 | 1086921000
1087070100 | YTTRIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1 MM (YF3) PATINAL | 100 | G | 824.01 | 1087070100
1087071000 | YTTRIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1 MM (YF3) PATINAL | 1 | KG | 6824.40 | 1087071000
1087120005 | MAGNESIUM REAGENT ACC. TO MANN AND YOE (REAGENT FOR MAGNESIUM) | 5 | G | 808.28 | 1087120005
1087390001 | ZINCON FOR THE PHOTOMETRIC DETERMINATION OF COPPER AND ZINC | 1 | G | 170.61 | 1087390001
1087390005 | ZINCON FOR THE PHOTOMETRIC DETERMINATION OF COPPER AND ZINC | 5 | G | 595.32 | 1087390005
1087492500 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 3580.39 | 1087492500
1087551000 | ZINC GRANULAR EXTRA PURE PARTICLE SIZE ABOUT 3-8 MM | 1 | KG | 234.74 | 1087551000
1087559010 | ZINC GRANULAR EXTRA PURE PARTICLE SIZE ABOUT 3-8 MM | 10 | KG | 2182.84 | 1087559010
1087560250 | ZINC COARSE POWDER FOR ANALYSIS SUITABLE FOR FILLING OF REDUCTORS, PARTICLE SIZE ... REAG. PH EUR | 250 | G | 216.59 | 1087560250
1087561000 | ZINC COARSE POWDER FOR ANALYSIS SUITABLE FOR FILLING OF REDUCTORS, PARTICLE SIZE ... REAG. PH EUR | 1 | KG | 629.20 | 1087561000
1087741000 | ZINC DUST PARTICLE SIZE < 63 MYM | 1 | KG | 272.25 | 1087741000
1087749050 | ZINC DUST PARTICLE SIZE < 63 MYM | 50 | KG | 9249.24 | 1087749050
1087800500 | ZINC GRANULAR FOR ANALYSIS, PARTICLE SIZE ABOUT 3-8 MM ISO | 500 | G | 289.19 | 1087800500
1087801000 | ZINC GRANULAR FOR ANALYSIS, PARTICLE SIZE ABOUT 3-8 MM ISO | 1 | KG | 523.93 | 1087801000
1087820500 | ZINC STICKS, TRIANGULAR CROSS SECTION ABOUT 8 MM FOR ANALYSIS  | 500 | G | 347.27 | 1087820500
1087890500 | ZINC POWDER FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE < 45 MYM  | 500 | G | 186.34 | 1087890500
1087891000 | ZINC POWDER FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE < 45 MYM  | 1 | KG | 338.80 | 1087891000
1088001000 | ZINC ACETATE DIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,USP | 1 | KG | 341.22 | 1088001000
1088009050 | ZINC ACETATE DIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,USP | 50 | KG | 6824.40 | 1088009050
1088010001 | BOTTLE KEY FOR OPENING AND CLOSING BOTTLES WITH S 40 AND S 28 SCREW CAPS | 1 | ST | 45.98 | 1088010001
1088020250 | ZINC ACETATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 77.44 | 1088020250
1088021000 | ZINC ACETATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 194.81 | 1088021000
1088030001 | DRUM KEY FOR OPENING AND CLOSING CONTAINERS WITH 2" AND 3/4" SCREW CAPS | 1 | ST | 286.77 | 1088030001
1088040001 | CONTAINER KEY FOR OPENING CONTAINERS WITH KS 60X6 SCREW CAP | 1 | ST | 44.77 | 1088040001
1088081000 | ZINC HYDROXIDE CARBONATE PURE (ZINC CARBONATE BASIC) | 1 | KG | 336.38 | 1088081000
1088089029 | ZINC HYDROXIDE CARBONATE PURE (ZINC CARBONATE BASIC) | 25 | KG | 3677.19 | 1088089029
1088151000 | ZINC CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 381.15 | 1088151000
1088159029 | ZINC CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 4573.80 | 1088159029
1088160250 | ZINC CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 96.80 | 1088160250
1088161000 | ZINC CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 244.42 | 1088161000
1088169025 | ZINC CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 5862.45 | 1088169025
1088280025 | ZINC IODIDE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 232.32 | 1088280025
1088280100 | ZINC IODIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 398.09 | 1088280100
1088331000 | ZINC NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 376.31 | 1088331000
1088461000 | ZINC OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 918.39 | 1088461000
1088469025 | ZINC OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1848.88 | 1088469025
1088469029 | ZINC OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3429.14 | 1088469029
1088490500 | ZINC OXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 111.32 | 1088490500
1088491000 | ZINC OXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 245.63 | 1088491000
1088499025 | ZINC OXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2971.76 | 1088499025
1088791000 | ZINC SULFATE SOLUTION C(ZNSO4) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 88.33 | 1088791000
1088815000 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC | 5 | KG | 631.62 | 1088815000
1088819025 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC | 25 | KG | 2007.39 | 1088819025
1088819050 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC | 50 | KG | 3631.21 | 1088819050
1088825000 | ZINC SULFATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,USP | 5 | KG | 682.44 | 1088825000
1088829025 | ZINC SULFATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,USP | 25 | KG | 2170.74 | 1088829025
1088830500 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 89.54 | 1088830500
1088831000 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 137.94 | 1088831000
1088835000 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 481.58 | 1088835000
1088839050 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4487.89 | 1088839050
1088851000 | ZINC SULFIDE TABLETS ABOUT 1 G (ZNS) PATINAL | 1 | KG | 2148.96 | 1088851000
1088980100 | ZINC SULFIDE GRANULES SUBLIMED, ABOUT 1-4 MM (ZNS) PATINAL | 100 | G | 538.45 | 1088980100
1088981000 | ZINC SULFIDE GRANULES SUBLIMED, ABOUT 1-4 MM (ZNS) PATINAL | 1 | KG | 3976.06 | 1088981000
1088990001 | LABELS GEOEFFNET AM /VERW. BIS (ONLY GERMAN TEXT) 100 ADHESIVE LABELS | 1 | ST | 139.15 | 1088990001
1089020100 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE TABLETS GREY, ABOUT 6 G (ZRO2) PATINAL | 100 | G | 457.38 | 1089020100
1089021000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE TABLETS GREY, ABOUT 6 G (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3158.10 | 1089021000
1089051000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE DISCS GREY, ABOUT 6 G (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3440.03 | 1089051000
1089070100 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE TABLETS GREY, ABOUT 1 G (ZRO2) PATINAL | 100 | G | 482.79 | 1089070100
1089071000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE TABLETS GREY, ABOUT 1 G (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3412.20 | 1089071000
1089170100 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE CHLORIDE OCTAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 401.72 | 1089170100
1089610001 | REFRACTIVE INDEX STANDARD KIT 2 TOLUENE/WATER, TRACEABLE TO SRM FROM ... N (20 GRAD C)=1,4969 CERTIPUR | 1 | ST | 678.81 | 1089610001
1089620001 | REFRACTIVE INDEX STANDARD KIT 1 2,2,4-TRIMETHYL-PENTANE/WATER, ... N (20 GRAD C)=1,3915 CERTIPUR | 1 | ST | 678.81 | 1089620001
1089630001 | REFRACTIVE INDEX STANDARD KIT 3 1-METHYL-NAPHTHALENE/WATER, TRACEABLE ... N (20 GRAD C)=1,6160 CERTIPUR | 1 | ST | 678.81 | 1089630001
1089810100 | XLT4 AGAR SUPPLEMENT 4.6 ML SUPPLEMENT SOLUTION TO 1 LITRE OF XLT4 AGAR (BASE) | 100 | ML | 154.88 | 1089810100
1090010100 | FOLIN-CIOCALTEU'S PHENOL REAGENT | 100 | ML | 88.33 | 1090010100
1090010500 | FOLIN-CIOCALTEU'S PHENOL REAGENT | 500 | ML | 245.63 | 1090010500
1090110500 | NESSLER'S REAGENT A FOR DETERMINATION OF NITROGEN SOLUTION A : POTASSIUM TETRAIODOMERCURATE(II) SOLUTION | 500 | ML | 453.75 | 1090110500
1090120500 | NESSLER'S REAGENT B FOR DETERMINATION OF NITROGEN  SOLUTION B: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION | 500 | ML | 153.67 | 1090120500
1090141000 | HOECHST WAX C MICROPOWDER TABLETTING AID FOR X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS | 1 | KG | 216.59 | 1090141000
1090160500 | NEO-MOUNT ANHYDROUS MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 295.24 | 1090160500
1090170100 | TOC STANDARD SOLUTION ACC. TO EN 1484-H3/DIN 38409-H3 AS POTASSIUM HYDROGEN ... 1000 MG/L CERTIPUR | 100 | ML | 256.52 | 1090170100
1090230500 | GRIESS-ILOSVAY'S NITRITE REAGENT FOR MICROBIOLOGY | 500 | ML | 123.42 | 1090230500
1090280100 | NESSLER'S REAGENT FOR AMMONIUM SALTS | 100 | ML | 60.50 | 1090280100
1090280500 | NESSLER'S REAGENT FOR AMMONIUM SALTS | 500 | ML | 200.86 | 1090280500
1090320100 | IC MULTI-ELEMENT STANDARD V F- = 10 MG/L, BR- = 10 MG/L, NO3¯ = 50 MG/L, PO43¯ = 50 MG/L, ... CERTIPUR | 100 | ML | 453.75 | 1090320100
1090330500 | SCHIFF'S REAGENT FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1090330500
1090332500 | SCHIFF'S REAGENT FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 394.46 | 1090332500
1090340250 | SCHIFF'S REAGENT FOR DETECTION OF ALDEHYDES | 250 | ML | 68.97 | 1090340250
1090341000 | SCHIFF'S REAGENT FOR DETECTION OF ALDEHYDES | 1 | L | 148.83 | 1090341000
1090360100 | IC MULTI-ELEMENT STANDARD VI NH4= 10 MG/L, K = 50 MG/L, NA = 100 MG/L, CA = 100 MG/L, MG = ... CERTIPUR | 100 | ML | 453.75 | 1090360100
1090450500 | MINERAL MODIFIED GLUTAMATE AGAR (MMGA) ACC. TO ISO 16649 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 347.27 | 1090450500
1090571000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 82.28 | 1090571000
1090572500 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 165.77 | 1090572500
1090574000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 4 | L | 297.66 | 1090574000
1090575000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 5 | L | 331.54 | 1090575000
1090579010 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 10 | L | 417.45 | 1090579010
1090579025 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 25 | L | 931.70 | 1090579025
1090581000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 79.86 | 1090581000
1090584000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 4 | L | 291.61 | 1090584000
1090589025 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 25 | L | 911.13 | 1090589025
1090601000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 73.81 | 1090601000
1090604000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 267.41 | 1090604000
1090605000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 5 | L | 297.66 | 1090605000
1090609010 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 373.89 | 1090609010
1090609025 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 25 | L | 836.11 | 1090609025
1090631000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 2 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 1 | L | 99.22 | 1090631000
1090639026 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 2 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 25 | L | 1116.83 | 1090639026
1090651000 | PERCHLORIC ACID IN ANHYDROUS ACETIC ACID, FOR TITRATIONS IN ... C(HCLO4) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 378.73 | 1090651000
1090700001 | TAP (STAINLESS STEEL) ATTACHABLE, SELF-CLOSING, FOR VESSELS WITH 3/4" INTERNAL THREAD | 1 | ST | 5294.96 | 1090700001
1090721000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 84.70 | 1090721000
1090724000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 4 | L | 307.34 | 1090724000
1090725000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 5 | L | 342.43 | 1090725000
1090729010 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 10 | L | 433.18 | 1090729010
1090731000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.25 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 81.07 | 1090731000
1090734000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.25 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 4 | L | 294.03 | 1090734000
1090739010 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.25 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 10 | L | 410.19 | 1090739010
1090741000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 76.23 | 1090741000
1090744000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 278.30 | 1090744000
1090745000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 5 | L | 307.34 | 1090745000
1090749010 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 388.41 | 1090749010
1090791000 | AMMONIUM THIOCYANATE SOLUTION C(NH4SCN) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 82.28 | 1090791000
1090801000 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 1369.72 | 1090801000
1090811000 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 372.68 | 1090811000
1090812500 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 745.36 | 1090812500
1090814000 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 1341.89 | 1090814000
1090819010 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 1882.76 | 1090819010
1090820001 | ADAPTER FOR GLASS PETRI DISH FOR MAS AIR SAMPLER | 1 | ST | 1036.97 | 1090820001
1090840001 | EXTRA DUST-COVER FOR COLLECTION HEAD | 1 | ST | 433.18 | 1090840001
1090850001 | MAIN CHARGER FOR MAS | 1 | ST | 1178.54 | 1090850001
1090861000 | BARIUM PERCHLORATE SOLUTION IN 2-PROPANOL/WATER (80/20) C(BA(CLO4)2) = 0.005 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 143.99 | 1090861000
1090870001 | EXTRA BATTERY PACK (ACCU) FOR MAS | 1 | ST | 1291.07 | 1090870001
1090880001 | EXTRA PERFORATED LID (AUTOCLAVABLE) FOR COLLECTION HEAD | 1 | ST | 1685.53 | 1090880001
1090921000 | CERIUM(IV) SULFATE SOLUTION C(CE(SO4)2 * 4 H2O) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 267.41 | 1090921000
1090930001 | TB-FLUOR STAINING KIT FOR FLUORESCENCE-MICROSCOPIC DETECTION OF ACID FAST BACTERIA | 1 | ST | 650.98 | 1090930001
1090981000 | IODINE SOLUTION C(I2) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 378.73 | 1090981000
1090991000 | IODINE SOLUTION C(I2) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 181.50 | 1090991000
1091071000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION (MAX. 0.00004 % CA) C(KOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 100.43 | 1091071000
1091081000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION C(KOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 100.43 | 1091081000
1091121000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 76.23 | 1091121000
1091141000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ETHANOL C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 198.44 | 1091141000
1091142500 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ETHANOL C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 398.09 | 1091142500
1091151000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ETHANOL C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 177.87 | 1091151000
1091152500 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ETHANOL C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 356.95 | 1091152500
1091181000 | POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION C(K2CR2O7) = 1/24 MOL/L (0.25 N) TITRIPUR | 1 | L | 119.79 | 1091181000
1091191000 | POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION FOR DETERMINATION OF COD C(K2CR2O7) = 0.020 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 107.69 | 1091191000
1091211000 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION STANDARDISED AGAINST SODIUM ... C(KMNO4) = 0.02 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 139.15 | 1091211000
1091221000 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION STANDARDISED AGAINST OXALATE C(KMNO4) = 0.02 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 139.15 | 1091221000
1091230001 | DUST COVER FOR MAS 100EX AIR SAMPLER | 1 | ST | 377.52 | 1091230001
1091240001 | PERFORATED LID FOR USE WITH MAS 100EX AIR SAMPLER | 1 | ST | 1573.00 | 1091240001
1091260001 | SHOULDER BAG FOR MAS-100 ECO | 1 | ST | 693.33 | 1091260001
1091270001 | TRIPOD ADAPTER SCREW FOR MAS-100 ECO | 1 | ST | 445.28 | 1091270001
1091280001 | POWER SUPPLY UNIT WITH INTERNATIONAL ADAPTERS FOR MAS 100 ECO | 1 | ST | 1009.14 | 1091280001
1091361000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 2 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 1 | L | 99.22 | 1091361000
1091369025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 2 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 25 | L | 1116.83 | 1091369025
1091371000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 82.28 | 1091371000
1091372500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 165.77 | 1091372500
1091374000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 4 | L | 297.66 | 1091374000
1091379010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 10 | L | 417.45 | 1091379010
1091379025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 25 | L | 931.70 | 1091379025
1091381000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 79.86 | 1091381000
1091384000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 4 | L | 291.61 | 1091384000
1091389010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 10 | L | 410.19 | 1091389010
1091391000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.25 MOL/L (0.25 N) TITRIPUR | 1 | L | 79.86 | 1091391000
1091399010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.25 MOL/L (0.25 N) TITRIPUR | 10 | L | 406.56 | 1091399010
1091401000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.2 MOL/L (0.2 N) TITRIPUR | 1 | L | 77.44 | 1091401000
1091409010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.2 MOL/L (0.2 N) TITRIPUR | 10 | L | 394.46 | 1091409010
1091411000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 77.44 | 1091411000
1091414000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 279.51 | 1091414000
1091415000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 5 | L | 310.97 | 1091415000
1091419010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 392.04 | 1091419010
1091419025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 25 | L | 876.04 | 1091419025
1091420500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.02 MOL/L (0.02 N) TITRIPUR | 500 | ML | 61.71 | 1091420500
1091431000 | MERCURY(II) NITRATE SOLUTION C(HG(NO3)2) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 186.34 | 1091431000
1091471000 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION C(NA2S2O3 5 H2O) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 82.28 | 1091471000
1091474000 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION C(NA2S2O3 5 H2O) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 297.66 | 1091474000
1091479010 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION C(NA2S2O3 5 H2O) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 417.45 | 1091479010
1091610100 | FERROIN INDICATOR SOLUTION FOR WASTE WATER ANALYSIS | 100 | ML | 117.37 | 1091610100
1091610500 | FERROIN INDICATOR SOLUTION FOR WASTE WATER ANALYSIS | 500 | ML | 481.58 | 1091610500
1091620500 | TETRA-N-BUTYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ... C[(C4H9)4NOH] = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 500 | ML | 536.03 | 1091620500
1091621000 | TETRA-N-BUTYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ... C[(C4H9)4NOH] = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 670.34 | 1091621000
1091631000 | WIJS SOLUTION FOR DETERMINATION OF THE IODINE NUMBER C(ICL) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 223.85 | 1091631000
1091632500 | WIJS SOLUTION FOR DETERMINATION OF THE IODINE NUMBER C(ICL) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 2.5 | L | 448.91 | 1091632500
1091641000 | HANUS SOLUTION FOR DETERMINATION OF IODINE NUMBER C(IBR) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 248.05 | 1091641000
1091750100 | PH-INDICATOR SOLUTION PH 4.0 - 10.0 UNIVERSAL INDICATOR WITH COLOUR CARD | 100 | ML | 100.43 | 1091750100
1091751000 | PH-INDICATOR SOLUTION PH 4.0 - 10.0 UNIVERSAL INDICATOR WITH COLOUR CARD | 1 | L | 366.63 | 1091751000
1091760100 | PH-INDICATOR SOLUTION  PH 9.0 - 13.0 WITH COLOUR CARD | 100 | ML | 122.21 | 1091760100
1091770100 | PH-INDICATOR SOLUTION PH 0 - 5 WITH COLOUR CARD | 100 | ML | 123.42 | 1091770100
1091820050 | FLUORESCENT INDICATOR F254 | 50 | G | 170.61 | 1091820050
1091910001 | AIR-SAMPLER SYSTEM MAS-100 NT | 1 | ST | 21465.40 | 1091910001
1091920001 | DA-100 NT DIGITAL ANEMOMETER FOR MAS AIR-SAMPLER | 1 | ST | 13813.36 | 1091920001
1091930100 | FERROIN SOLUTION (1,10-PHENANTHROLINE IRON(II) SULFATE) 1/40 MOL/L REDOX INDICATOR | 100 | ML | 133.10 | 1091930100
1091930500 | FERROIN SOLUTION (1,10-PHENANTHROLINE IRON(II) SULFATE) 1/40 MOL/L REDOX INDICATOR | 500 | ML | 548.13 | 1091930500
1091940001 | AIR SAMPLER MAS-100 NT EX (EXPLOSION PROOFED) | 1 | ST | 25661.68 | 1091940001
1091950001 | PERFORATED LID FOR MAS 100 NT (300 X 0.6 MM) | 1 | ST | 1298.33 | 1091950001
1091960025 | ALKALI BLUE (C.I. 42765) INDICATOR | 25 | G | 165.77 | 1091960025
1091981000 | ALKALI BLUE SOLUTION INDICATOR | 1 | L | 254.10 | 1091981000
1091982500 | ALKALI BLUE SOLUTION INDICATOR | 2.5 | L | 485.21 | 1091982500
1092000001 | MAINS CHARGER FOR MAS 100 NT | 1 | ST | 824.01 | 1092000001
1092020010 | CT-SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L CT-SMAC AGAR | 1 | ST | 883.30 | 1092020010
1092030025 | GIEMSA'S AZUR-EOSIN-METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 25 | G | 248.05 | 1092030025
1092030100 | GIEMSA'S AZUR-EOSIN-METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 100 | G | 745.36 | 1092030100
1092040100 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 58.08 | 1092040100
1092040500 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1092040500
1092041000 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 1 | L | 176.66 | 1092041000
1092042500 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 295.24 | 1092042500
1092049025 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 25 | L | 3947.02 | 1092049025
1092050500 | MTSB-BROTH WITH NOVOBIOCIN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1092050500
1092070500 | SMAC AGAR BASE FOR DIRECT ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF ENTEROHEMORRHAGIC E.COLI O157:H7-STRAINS | 500 | G | 678.81 | 1092070500
1092080001 | BATTERY PACK LI-ION FOR MAS 100 NT | 1 | ST | 1258.40 | 1092080001
1092110010 | AZURE II (C.I. 52010/52015) FOR MICROSCOPY | 10 | G | 106.48 | 1092110010
1092130001 | PERFORATED LID FOR CONTACT PLATES | 1 | ST | 2058.21 | 1092130001
1092140001 | ADAPTER FOR CONTACT PLATES | 1 | ST | 445.28 | 1092140001
1092150100 | ZIEHL-NEELSEN CARBOL-FUCHSIN SOLUTION FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 52.03 | 1092150100
1092150500 | ZIEHL-NEELSEN CARBOL-FUCHSIN SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 104.06 | 1092150500
1092152500 | ZIEHL-NEELSEN CARBOL-FUCHSIN SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 373.89 | 1092152500
1092159025 | ZIEHL-NEELSEN CARBOL-FUCHSIN SOLUTION FOR MICROSCOPY | 25 | L | 5955.62 | 1092159025
1092170500 | GRAM'S SAFRANINE SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 500 | ML | 94.38 | 1092170500
1092172500 | GRAM'S SAFRANINE SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 2.5 | L | 256.52 | 1092172500
1092180500 | GRAM'S CRYSTAL VIOLET SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 500 | ML | 94.38 | 1092180500
1092182500 | GRAM'S CRYSTAL VIOLET SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 2.5 | L | 256.52 | 1092182500
1092230001 | TRIPOD QUICK CHANGE ADAPTER FOR MAS AIRSAMPLER | 1 | ST | 981.31 | 1092230001
1092240001 | TUBE-ADAPTER FOR MAS 100 AIRSAMPLER | 1 | ST | 1358.83 | 1092240001
1092250001 | MAS 100 CASE | 1 | ST | 1381.82 | 1092250001
1092260001 | SOFTWARE FOR MAS 100 AIRSAMPLER | 1 | ST | 2075.15 | 1092260001
1092270001 | MAS-100 ECO AIRSAMPLER FOR FOOD INDUSTRY | 1 | ST | 16914.59 | 1092270001
1092290001 | BATTERY PACK NIMH FOR MAS 100 FROM SERIAL NUMBER 75001 | 1 | ST | 1301.96 | 1092290001
1092370001 | SAMPLING HEAD SHLF-CG FOR MAS-100 CG EX | 1 | ST | 27286.71 | 1092370001
1092420100 | KAISER'S GLYCEROL GELATINE FOR MICROSCOPY | 100 | G | 110.11 | 1092420100
1092461000 | KARL FISCHER REAGENT A WITH PYRIDINE 1 ML A + B = 3 MG H2O | 1 | L | 261.36 | 1092461000
1092462500 | KARL FISCHER REAGENT A WITH PYRIDINE 1 ML A + B = 3 MG H2O | 2.5 | L | 575.96 | 1092462500
1092471000 | KARL FISCHER REAGENT B PYRIDINE-FREE 1 ML B + A = 3 MG H2O | 1 | L | 289.19 | 1092471000
1092472500 | KARL FISCHER REAGENT B PYRIDINE-FREE 1 ML B + A = 3 MG H2O | 2.5 | L | 635.25 | 1092472500
1092481000 | KARL FISCHER REAGENT 5 SINGLE COMPONENT REAGENT, WITH PYRIDINE 1 ML = 5 MG H2O | 1 | L | 390.83 | 1092481000
1092482500 | KARL FISCHER REAGENT 5 SINGLE COMPONENT REAGENT, WITH PYRIDINE 1 ML = 5 MG H2O | 2.5 | L | 860.31 | 1092482500
1092490500 | MAYER'S HEMALUM SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 137.94 | 1092490500
1092491000 | MAYER'S HEMALUM SOLUTION FOR MICROSCOPY | 1 | L | 234.74 | 1092491000
1092492500 | MAYER'S HEMALUM SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 413.82 | 1092492500
1092530500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1A HARRIS' HEMATOXYLIN SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1092530500
1092531000 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1A HARRIS' HEMATOXYLIN SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 1 | L | 206.91 | 1092531000
1092532500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1A HARRIS' HEMATOXYLIN SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1092532500
1092540500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1B HEMATOXYLIN SOLUTION S FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1092540500
1092542500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1B HEMATOXYLIN SOLUTION S FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1092542500
1092550500 | COMBICOULOMAT FRIT KARL FISCHER REAGENT FOR THE COULOMETRIC WATER DETERMINATION FOR CELLS WITH ... APURA | 500 | ML | 219.01 | 1092550500
1092570500 | COMBICOULOMAT FRITLESS KARL FISCHER REAGENT FOR COULOMETRIC WATER DETERMINATION FOR CELLS WITH ... APURA | 500 | ML | 273.46 | 1092570500
1092572500 | COMBICOULOMAT FRITLESS KARL FISCHER REAGENT FOR COULOMETRIC WATER DETERMINATION FOR CELLS WITH ... APURA | 2.5 | L | 1207.58 | 1092572500
1092590250 | WATER STANDARD 5 MG/ML (1 ML CONTAINS 5 MG H2O) APURA | 250 | ML | 123.42 | 1092590250
1092611000 | LUGOL'S SOLUTION  (DILUTED IODINE-POTASSIUM IODIDE SOLUTION) FOR THE GRAM STAINING METHOD | 1 | L | 112.53 | 1092611000
1092612500 | LUGOL'S SOLUTION  (DILUTED IODINE-POTASSIUM IODIDE SOLUTION) FOR THE GRAM STAINING METHOD | 2.5 | L | 226.27 | 1092612500
1092660005 | OSMIC ACID SOLUTION 2% FOR ELECTRON MICROSCOPY | 5 | ML | 267.41 | 1092660005
1092690100 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3D POLYCHROMATIC SOLUTION EA 65 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 100 | ML | 68.97 | 1092690100
1092692500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3D POLYCHROMATIC SOLUTION EA 65 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1092692500
1092700100 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3C POLYCHROMATIC SOLUTION EA 65 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 100 | ML | 68.97 | 1092700100
1092710500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3A POLYCHROMATIC SOLUTION EA 31 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1092710500
1092712500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3A POLYCHROMATIC SOLUTION EA 31 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1092712500
1092720500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3B POLYCHROMATIC SOLUTION EA 50 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1092720500
1092721000 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3B POLYCHROMATIC SOLUTION EA 50 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 1 | L | 206.91 | 1092721000
1092722500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3B POLYCHROMATIC SOLUTION EA 50 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 392.04 | 1092722500
1092750500 | SHORR STAINING SOLUTION FOR HORMONAL CYTODIAGNOSIS | 500 | ML | 141.57 | 1092750500
1092770100 | TUERK'S SOLUTION FOR LEUKOCYTE COUNTING | 100 | ML | 58.08 | 1092770100
1092770500 | TUERK'S SOLUTION FOR LEUKOCYTE COUNTING | 500 | ML | 176.66 | 1092770500
1092780025 | WRIGHT'S EOSINE METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 25 | G | 248.05 | 1092780025
1092862500 | SULFURIC ACID 40% FOR DETERMINATION OF GAS METABOLISM ACC. TO KNIPPING | 2.5 | L | 191.18 | 1092862500
1092881000 | COPPER(II) ETHYLENEDIAMINE SOLUTION DIN 54270, FOR MEASURING THE VISCOSITY OF CELLULOSE | 1 | L | 1038.18 | 1092881000
1092930100 | KOVACS' INDOLE REAGENT FOR MICROBIOLOGY | 100 | ML | 94.38 | 1092930100
1093030100 | LICHROPREP RP-18 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 986.15 | 1093030100
1093030500 | LICHROPREP RP-18 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 3383.16 | 1093030500
1093035000 | LICHROPREP RP-18 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 31020.77 | 1093035000
1093039025 | LICHROPREP RP-18 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 139592.86 | 1093039025
1093090010 | LICHROSORB SI 100 (10 MYM) | 10 | G | 291.61 | 1093090010
1093090100 | LICHROSORB SI 100 (10 MYM) | 100 | G | 2486.55 | 1093090100
1093180010 | LICHROSORB RP-8 (10 MYM) | 10 | G | 1333.42 | 1093180010
1093180100 | LICHROSORB RP-8 (10 MYM) | 100 | G | 11086.02 | 1093180100
1093250500 | CALCIUM ACETATE HYDRATE [ABOUT 94% CA(CH3COO)2] FOR SOIL TESTING | 500 | G | 150.04 | 1093250500
1093259025 | CALCIUM ACETATE HYDRATE [ABOUT 94% CA(CH3COO)2] FOR SOIL TESTING | 25 | KG | 2992.33 | 1093259025
1093260001 | TRIPOD FOR MAS-100, LENGTH 100 - 325 CM | 1 | ST | 1358.83 | 1093260001
1093270001 | MAS 100 CG EX FOR MICROBIOLOGICAL CONTROL OF COMPRESSED GASES | 1 | ST | 88832.15 | 1093270001
1093320010 | LICHROSORB RP-8 (5 MYM) | 10 | G | 1448.37 | 1093320010
1093330010 | LICHROSORB RP-18 (5 MYM) | 10 | G | 1448.37 | 1093330010
1093340010 | LICHROSORB RP-18 (10 MYM) | 10 | G | 1448.37 | 1093340010
1093350100 | LICHROSORB SI 60 (7 MYM) | 100 | G | 10890.00 | 1093350100
1093361000 | LICHROPREP SI 60 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 845.79 | 1093361000
1093369025 | LICHROPREP SI 60 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 10715.76 | 1093369025
1093410010 | LICHROSORB RP-8 (7 MYM) | 10 | G | 1448.37 | 1093410010
1093511000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN METHANOL C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 154.88 | 1093511000
1093620250 | LICHROPREP RP-8 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 2904.00 | 1093620250
1093621000 | LICHROPREP RP-8 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 10484.65 | 1093621000
1093851000 | SILICA GEL 60 (0.040-0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (230-400 MESH ASTM) | 1 | KG | 269.83 | 1093851000
1093852500 | SILICA GEL 60 (0.040-0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (230-400 MESH ASTM) | 2.5 | KG | 540.87 | 1093852500
1093855000 | SILICA GEL 60 (0.040-0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (230-400 MESH ASTM) | 5 | KG | 873.62 | 1093855000
1093859025 | SILICA GEL 60 (0.040-0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (230-400 MESH ASTM) | 25 | KG | 3524.73 | 1093859025
1093870100 | LICHROSORB SI 60 (10 MYM) | 100 | G | 10890.00 | 1093870100
1093891000 | SILICA GEL 60 (35-70 MYM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 252.89 | 1093891000
1093895000 | SILICA GEL 60 (35-70 MYM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 845.79 | 1093895000
1093899025 | SILICA GEL 60 (35-70 MYM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 2678.94 | 1093899025
1093901000 | LICHROPREP SI 60 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 506.99 | 1093901000
1094000500 | BUFFER SOLUTION COLOUR CODED: YELLOW, TRACABLE TO NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 500 | ML | 82.28 | 1094000500
1094004000 | BUFFER SOLUTION COLOUR CODED: YELLOW, TRACABLE TO NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 476.74 | 1094004000
1094009010 | BUFFER SOLUTION COLOUR CODED: YELLOW, TRACABLE TO NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 682.44 | 1094009010
1094061000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM  FROM NIST AND PTB PH 4.01 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094061000
1094071000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094071000
1094081000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094081000
1094091000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094091000
1094100500 | ICP MULTI ELEMENT STANDARD SOLUTION XXIII FOR MASS CALIBRATION CERTIPUR | 500 | ML | 848.21 | 1094100500
1094110500 | ICP MULTI ELEMENT STANDARD SOLUTION XXIV TUNING SOLUTION 700 ES CERTIPUR | 500 | ML | 698.17 | 1094110500
1094321000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 1.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094321000
1094331000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 2.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094331000
1094334000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 2.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094334000
1094339010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 2.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094339010
1094341000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 3.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094341000
1094351000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 50.82 | 1094351000
1094354000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094354000
1094359010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094359010
1094361000 | BUFFER SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 5.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094361000
1094371000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 6.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094371000
1094374000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 6.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094374000
1094381000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 49.61 | 1094381000
1094384000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094384000
1094389010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094389010
1094391000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 52.03 | 1094391000
1094394000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094394000
1094399010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094399010
1094500010 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.0 - 9.0 INDIVIDUALLY SEALED | 1 | ST | 422.29 | 1094500010
1094500013 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.0 - 9.0 INDIVIDUALLY SEALED | 1 | ST | 5337.31 | 1094500013
1094601000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 8.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094601000
1094611000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094611000
1094614000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094614000
1094619010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094619010
1094621000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 11.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094621000
1094680100 | BUFFER TABLETS PH 7.2 FOR PREPARING BUFFER SOLUTION ACC. TO WEISE FOR STAINING OF BLOOD SMEARS | 1 | ST | 256.52 | 1094680100
1094690100 | MULTI-ELEMENT STANDARD II ... 100 PPM: AG, AL, B, BA, CA, CD, CR, CU, FE, MG, MN, MO, NA, NI, P, CERTIPUR | 100 | ML | 706.64 | 1094690100
1094750500 | BUFFER SOLUTION COLOUR: RED, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20  GRAD C) CERTIPUR | 500 | ML | 82.28 | 1094750500
1094754000 | BUFFER SOLUTION COLOUR: RED, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20  GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 476.74 | 1094754000
1094759010 | BUFFER SOLUTION COLOUR: RED, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20  GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 682.44 | 1094759010
1094760500 | BUFFER SOLUTION , COLOURED: BLUE, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 500 | ML | 82.28 | 1094760500
1094764000 | BUFFER SOLUTION , COLOURED: BLUE, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 476.74 | 1094764000
1094769010 | BUFFER SOLUTION , COLOURED: BLUE, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 682.44 | 1094769010
1094770500 | BUFFER SOLUTION , COLOUR: GREEN, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 500 | ML | 82.28 | 1094770500
1094774000 | BUFFER SOLUTION , COLOUR: GREEN, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 476.74 | 1094774000
1094779010 | BUFFER SOLUTION , COLOUR: GREEN, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 682.44 | 1094779010
1094781000 | AMMONIUM BUFFER SOLUTION FOR COMPLEXOMETRY (AMMONIUM CHLORIDE/AMMONIA) PH = 10-11 TITRIPUR | 1 | L | 142.78 | 1094781000
1094790100 | MULTI-ELEMENT STANDARD III DISSOLVED IN OIL 900 PPM: AG, AL, B, BA, CA, CD, CR, CU, FE, MG, ... CERTIPUR | 100 | ML | 1973.51 | 1094790100
1094800100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XIII (15 ELEMENTS IN DILUTED NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 690.91 | 1094800100
1094810500 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XIV 100 MG/L: P, S, K, 20 MG/L: AS, LA, LI, MO, MN, NI, SC, CERTIPUR | 500 | ML | 690.91 | 1094810500
1094860003 | PH-INDICATOR PAPER LITMUS PAPER BLUE ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 106.48 | 1094860003
1094870100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XVI 100 MG/L:SB, AS, BE, CD, CA, CR, CO, CU, FE, PB, LI, MG, CERTIPUR | 100 | ML | 690.91 | 1094870100
1094890003 | PH-INDICATOR PAPER LITMUS PAPER RED ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 106.48 | 1094890003
1094910100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XI FOR SLUDGE TESTING (7 ELEMENTS IN DILUTE NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 465.85 | 1094910100
1094920100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION VIII 100 MG/L: AL, B, BA, BE, BI, CA, CD, CO, CR, CU, FE, CERTIPUR | 100 | ML | 532.40 | 1094920100
1094930100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION X FOR SURFACE WATER TESTING CERTIPUR | 100 | ML | 532.40 | 1094930100
1094940100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION IX (9 ...) 100 MG/L: AS, BE, CD, CR(VI), HG, NI, PB, SE, TL CERTIPUR | 100 | ML | 394.46 | 1094940100
1094950100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XVII (7 ELEMENTS ...) 100 MG/L: HF, IR, SB, SN, TA, TI, ZR CERTIPUR | 100 | ML | 394.46 | 1094950100
1094971000 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XX FOR MS ... 10 MYG/L: MG, CU, CD, PB, SC, RH, TL, CE, GE, CERTIPUR | 1 | L | 465.85 | 1094971000
1094980001 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XXI FOR MS 10 MG/L: AG, AL, AS, BA, BE, BI, CA, CD, CO, CR, CERTIPUR | 1 | ST | 1183.38 | 1094980001
1095000100 | GF AAS MULTI ELEMENT STANDARD XVIII (16 ELEMENTS IN DILUTED NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 690.91 | 1095000100
1095020001 | PH-INDICATOR STRIPS  PH 2.0 - 9.0 FOR PH MEASUREMENTS IN TURBID SOLUTIONS (SUSPENSIONS)  NON-BLEEDING | 1 | ST | 42.35 | 1095020001
1095110003 | LEAD(II)ACETATE PAPER ROLL LENGTH 4.8 M | 1 | ST | 112.53 | 1095110003
1095120003 | POTASSIUM IODIDE-STARCH PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 101.64 | 1095120003
1095140003 | PH-INDICATOR PAPER CONGO RED PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 106.48 | 1095140003
1095180003 | PH-INDICATOR PAPER LITMUS PAPER NEUTRAL ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 117.37 | 1095180003
1095210003 | PH-INDICATOR PAPER PHENOLPHTHALEIN PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 101.64 | 1095210003
1095250003 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 10 UNIVERSAL INDICATOR | 1 | ST | 105.27 | 1095250003
1095260003 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 10 UNIVERSAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095260003
1095270001 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 10 UNIVERSAL INDICATOR 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 109526 | 1 | ST | 127.05 | 1095270001
1095310001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 0 - 6.0 NON-BLEEDING ACILIT | 1 | ST | 38.72 | 1095310001
1095320001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 7.5 - 14 NON-BLEEDING ALKALIT | 1 | ST | 38.72 | 1095320001
1095330001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 5.0 - 10.0 NON-BLEEDING NEUTRALIT | 1 | ST | 38.72 | 1095330001
1095350001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 0 - 14 UNIVERSAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 24.20 | 1095350001
1095400001 | PH-INDICATOR STRIPS  PH 0 - 2.5  SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095400001
1095410001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.5 - 4.5 SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095410001
1095420001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 4.0 - 7.0 SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095420001
1095430001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 6.5 - 10.0 SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095430001
1095450001 | PH-INDICATOR STRIPS  PH 11.0 - 13.0  SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095450001
1095470001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 5.2 - 7.2 SPECIAL INDICATOR FOR PH MEASUREMENTS IN MEAT NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095470001
1095550003 | PH-INDICATOR PAPER  PH 3.8 - 5.4  SPECIAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095550003
1095560003 | PH-INDICATOR PAPER PH 5.4 - 7.0  SPECIAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095560003
1095570003 | PH-INDICATOR PAPER PH 6.4 - 8.0 SPECIAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095570003
1095580003 | PH-INDICATOR PAPER PH 8.2 - 10.0 SPECIAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095580003
1095600003 | PH-INDICATOR PAPER PH 0.5 - 5.0 ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE ACILIT | 1 | ST | 102.85 | 1095600003
1095620003 | PH-INDICATOR PAPER  PH 9.5 - 13.0 ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE ALKALIT | 1 | ST | 102.85 | 1095620003
1095640003 | PH-INDICATOR PAPER PH 5.5 - 9.0 ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE NEUTRALIT | 1 | ST | 102.85 | 1095640003
1095650001 | PH BOX PH-INDICATOR PAPER PH 0.5 - 13.0 WITH ACILIT, NEUTRALIT, ALKALIT, 3 ROLLS AND COLOUR SCALE | 1 | ST | 116.16 | 1095650001
1095680001 | PH-INDICATOR PAPER PH 0.5 - 5.0 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 109560, 109565 ACILIT | 1 | ST | 127.05 | 1095680001
1095690001 | PH-INDICATOR PAPER PH 5.5 - 9.0 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 109564, 109565 NEUTRALIT | 1 | ST | 127.05 | 1095690001
1095700001 | PH-INDICATOR PAPER  PH 9.5 - 13.0 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 109562, 109565 ALKALIT | 1 | ST | 127.05 | 1095700001
1095840001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.0 - 9.0 NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095840001
1095841111 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.0 - 9.0 NON-BLEEDING | 1 | ST | 56.87 | 1095841111
1096000100 | ACETYLACETONE FOR ANALYSIS  | 100 | ML | 36.30 | 1096000100
1096000500 | ACETYLACETONE FOR ANALYSIS  | 500 | ML | 189.97 | 1096000500
1096020005 | METHYL STEARATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS-CHROMATOGRAPHY | 5 | G | 500.94 | 1096020005
1096030005 | N-DECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096030005
1096040005 | N-HEPTADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 500.94 | 1096040005
1096050005 | N-HEXADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096050005
1096060005 | N-OCTADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096060005
1096070005 | N-PENTADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096070005
1096080005 | N-TETRADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 500.94 | 1096080005
1096090005 | N-TRIDECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096090005
1096130100 | TOLUENE-4-SULFONIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 85.91 | 1096130100
1096130500 | TOLUENE-4-SULFONIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 238.37 | 1096130500
1096211000 | ETHYLENE GLYCOL FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,REAG. USP | 1 | L | 191.18 | 1096211000
1096212500 | ETHYLENE GLYCOL FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,REAG. USP | 2.5 | L | 398.09 | 1096212500
1096216010 | ETHYLENE GLYCOL FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,REAG. USP | 10 | L | 1429.01 | 1096216010
1096216025 | ETHYLENE GLYCOL FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,REAG. USP | 25 | L | 2545.84 | 1096216025
1096231000 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 101.64 | 1096231000
1096232500 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 232.32 | 1096232500
1096232511 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 212.96 | 1096232511
1096236010 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 761.09 | 1096236010
1096236025 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1357.62 | 1096236025
1096239026 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1266.87 | 1096239026
1096239181 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 7753.68 | 1096239181
1096240100 | CHARCOAL ACTIVATED FOR GAS CHROMATOGRAPHY 0.5-1 MM (18-35 MESH ASTM) | 100 | G | 476.74 | 1096240100
1096240500 | CHARCOAL ACTIVATED FOR GAS CHROMATOGRAPHY 0.5-1 MM (18-35 MESH ASTM) | 500 | G | 1641.97 | 1096240500
1096261000 | BENZYL ALCOHOL FOR ANALYSIS  | 1 | L | 269.83 | 1096261000
1096262500 | BENZYL ALCOHOL FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 563.86 | 1096262500
1096266025 | BENZYL ALCOHOL FOR ANALYSIS  | 25 | L | 3283.94 | 1096266025
1096280500 | BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH (BASE) ACC. TO FDA/BAM 1995 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 326.70 | 1096280500
1096290500 | TERT-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | ML | 95.59 | 1096290500
1096295000 | TERT-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | L | 560.23 | 1096295000
1096299025 | TERT-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 1854.93 | 1096299025
1096301000 | 2-BUTANOL FOR ANALYSIS  | 1 | L | 111.32 | 1096301000
1096302500 | 2-BUTANOL FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 229.90 | 1096302500
1096310100 | CHARCOAL ACTIVATED FOR GAS CHROMATOGRAPHY 0.3-0.5 MM (35-50 MESH ASTM) | 100 | G | 313.39 | 1096310100
1096310500 | CHARCOAL ACTIVATED FOR GAS CHROMATOGRAPHY 0.3-0.5 MM (35-50 MESH ASTM) | 500 | G | 1547.59 | 1096310500
1096330005 | METHYL OCTANOATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096330005
1096341000 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 102.85 | 1096341000
1096341011 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 94.38 | 1096341011
1096342500 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 216.59 | 1096342500
1096342511 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 56.87 | 1096342511
1096345000 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 354.53 | 1096345000
1096346010 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 706.64 | 1096346010
1096346025 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1258.40 | 1096346025
1096346190 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 11640.20 | 1096346190
1096349025 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1172.49 | 1096349025
1096349180 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 7188.61 | 1096349180
1096350005 | ETHYLBENZENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096350005
1096370005 | METHYL DECANOATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096370005
1096430005 | 2-METHYLBUTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096430005
1096460005 | BENZENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096460005
1096490010 | N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)ACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 10 | ML | 185.13 | 1096490010
1096490025 | N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)ACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 25 | ML | 392.04 | 1096490025
1096521000 | N-BUTYL ACETATE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 124.63 | 1096521000
1096522500 | N-BUTYL ACETATE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 260.15 | 1096522500
1096526010 | N-BUTYL ACETATE FOR ANALYSIS  | 10 | L | 851.84 | 1096526010
1096560005 | D-CAMPHOR REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | G | 528.77 | 1096560005
1096580005 | N-DODECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096580005
1096661000 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 176.66 | 1096661000
1096662500 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 369.05 | 1096662500
1096662511 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 335.17 | 1096662511
1096666010 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1207.58 | 1096666010
1096666025 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2147.75 | 1096666025
1096670005 | CYCLOHEXANOL REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096670005
1096690100 | DINONYL PHTHALATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 504.57 | 1096690100
1096710250 | 1,4-DIOXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO | 250 | ML | 99.22 | 1096710250
1096711000 | 1,4-DIOXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO | 1 | L | 341.22 | 1096711000
1096712500 | 1,4-DIOXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO | 2.5 | L | 710.27 | 1096712500
1096716025 | 1,4-DIOXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO | 25 | L | 4124.89 | 1096716025
1096760005 | 2',7'-DICHLOROFLUORESCEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 267.41 | 1096760005
1096780100 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 226.27 | 1096780100
1096841000 | FORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 152.46 | 1096841000
1096842500 | FORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 317.02 | 1096842500
1096860005 | N-HEPTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096860005
1096870005 | N-HEXANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096870005
1096930005 | METHYL LAURATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096930005
1096990005 | 3-METHYLHEPTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096990005
1097010001 | CYANIDE TEST 0.002 - 0.500 MG/L CN- SPECTROQUANT | 1 | ST | 372.68 | 1097010001
1097030005 | 3-METHYLHEXANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097030005
1097081000 | ETHYL METHYL KETONE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 125.84 | 1097081000
1097082500 | ETHYL METHYL KETONE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 261.36 | 1097082500
1097086025 | ETHYL METHYL KETONE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 1531.86 | 1097086025
1097090005 | ETHYL METHYL KETONE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097090005
1097110001 | HYDRAZINE TEST 0.005 - 2.00 MG/L N2H4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 263.78 | 1097110001
1097130001 | NITRATE TEST 0.10 - 25.0 MG/L NO3-N 0.4 - 110.7 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 453.75 | 1097130001
1097130002 | NITRATE TEST 0.10 - 25.0 MG/L NO3-N 0.4 - 110.7 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 808.28 | 1097130002
1097160005 | N-OCTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097160005
1097170001 | LEAD TEST 0.010 - 5.00 MG/L PB SPECTROQUANT | 1 | ST | 335.17 | 1097170001
1097181000 | PETROLEUM FOR ANALYSIS  | 1 | L | 107.69 | 1097181000
1097182500 | PETROLEUM FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 223.85 | 1097182500
1097186025 | PETROLEUM FOR ANALYSIS  | 25 | L | 1310.43 | 1097186025
1097190005 | N-PENTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097190005
1097240100 | PIPERIDINE FOR ANALYSIS  | 100 | ML | 95.59 | 1097240100
1097240500 | PIPERIDINE FOR ANALYSIS  | 500 | ML | 492.47 | 1097240500
1097260100 | POLYETHYLENE GLYCOL 400 FOR GASCHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 413.82 | 1097260100
1097270100 | POLYETHYLENE GLYCOL 4000 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 358.16 | 1097270100
1097280100 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | ML | 59.29 | 1097280100
1097280500 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | ML | 303.71 | 1097280500
1097281000 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 520.30 | 1097281000
1097282500 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 1089.00 | 1097282500
1097286025 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 6324.67 | 1097286025
1097289190 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 190 | L | 54420.96 | 1097289190
1097290100 | POLYETHYLENE GLYCOL 1000 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 373.89 | 1097290100
1097311000 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 196.02 | 1097311000
1097312500 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 410.19 | 1097312500
1097316010 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 1338.26 | 1097316010
1097316025 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2383.70 | 1097316025
1097319190 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 190 | L | 14359.07 | 1097319190
1097360005 | METHYL MYRISTATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 682.44 | 1097360005
1097430005 | METHYL OLEATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 631.62 | 1097430005
1097480001 | PHOTOMETER NOVA 30 A SPECTROQUANT | 1 | ST | 10320.09 | 1097480001
1097490001 | HALOGEN LAMP NOVA 30, NOVA 60 SPECTROQUANT | 1 | ST | 373.89 | 1097490001
1097510001 | PHOTOMETER NOVA 60 SPECTROQUANT | 1 | ST | 14425.62 | 1097510001
1097520001 | PHOTOMETER NOVA 60 A SPECTROQUANT | 1 | ST | 15175.82 | 1097520001
1097540005 | METHYL MARGARATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 500.94 | 1097540005
1097620100 | SILICON OIL 550 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 481.58 | 1097620100
1097680005 | TOLUENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097680005
1097690001 | CASE NOVA 30, NOVA 60 SPECTROQUANT | 1 | ST | 1815.00 | 1097690001
1097710005 | N-(TRIMETHYLSILYL)IMIDAZOLE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 353.32 | 1097710005
1097720001 | COD CELL TEST (HG-FREE) 10 - 150 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1097720001
1097730001 | COD CELL TEST (HG-FREE) 100 - 1500 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1097730001
1097780001 | HALOGEN LAMP NOVA 400 SPECTROQUANT | 1 | ST | 591.69 | 1097780001
1097940005 | N-UNDECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097940005
1097950100 | N-UNDECANE FOR ANALYSIS  | 100 | ML | 310.97 | 1097950100
1097970005 | M-XYLENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097970005
1097980005 | O-XYLENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097980005
1097990005 | P-XYLENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097990005
1098281000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, LOW IN SODIUM SUITABLE FOR USE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 614.68 | 1098281000
1098289029 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, LOW IN SODIUM SUITABLE FOR USE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 6428.73 | 1098289029
1098290001 | TITANIUM STANDARD 1000 MG TI, (NH4)2TIF6 IN H2O TITRISOL | 1 | ST | 174.24 | 1098290001
1098435000 | NEO-CLEAR (XYLENE SUBSTITUTE) FOR MICROSCOPY | 5 | L | 260.15 | 1098435000
1098441000 | EOSIN Y-SOLUTION 0.5% AQUEOUS FOR MICROSCOPY | 1 | L | 169.40 | 1098441000
1098442500 | EOSIN Y-SOLUTION 0.5% AQUEOUS FOR MICROSCOPY |  |  | 356.95 | 1098442500
1098640001 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE SOLUTION FOR 250 ML, C[(NH4)2FE(SO4)2] = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 235.95 | 1098640001
1098660001 | NITRITE STANDARD 1000 MG NO2(NANO2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 83.49 | 1098660001
1098680001 | GOLD STANDARD FOR 1000 MG AU, [H(AUCL4) 3H2O IN 12.7% HCL] TITRISOL | 1 | ST | 591.69 | 1098680001
1098690001 | FLUORIDE STANDARD 1000 MG F (KF IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 83.49 | 1098690001
1098700001 | PHOSPHATE STANDARD 1000 MG PO4 (H3PO4 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1098700001
1098710001 | CHLORIDE STANDARD 1000 MG CL (HCL IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 83.49 | 1098710001
1098720001 | SULFATE STANDARD 1000 MG SO4 (H2SO4 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 83.49 | 1098720001
1098740010 | MSRV SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L MSRV MEDIUM | 1 | ST | 453.75 | 1098740010
1098750010 | BACILLUS CEREUS SELECTIVE SUPPLEMENT FOR THE PREPARATION OF 5 L CEREUS SELECTIVE AGAR MOSSEL | 1 | ST | 364.21 | 1098750010
1098770010 | OGYE SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L OGY AGAR | 1 | ST | 242.00 | 1098770010
1098780500 | MSRV MEDIUM (BASE) MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 481.58 | 1098780500
1098790001 | BUFFER CONCENTRATE FOR BUFFER SOLUTION ACC. TO WEISE FOR 1000 ML OF SOLUTION (PHOSPHATE), ... TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098790001
1098800001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 11.00 +/- 0.05 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098800001
1098810001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 1.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098810001
1098820001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 2.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098820001
1098830001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 3.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098830001
1098840001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 4.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098840001
1098850001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 5.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098850001
1098860001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 6.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098860001
1098870001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 7.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098870001
1098880001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 8.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098880001
1098890001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 9.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098890001
1098900001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 10.00 +/- 0.05 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098900001
1098920001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 12.00 +/- 0.05 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098920001
1098930001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 13.00 +/- 0.05 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098930001
1098940001 | TITRIPLEX SOLUTION A FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH IN WATER, 1 ML = ... FOR 1000 ML, TITRISOL | 1 | ST | 123.42 | 1098940001
1098950001 | TITRIPLEX SOLUTION B FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH IN WATER, 1 ML = 10 ... FOR 1000 ML TITRISOL | 1 | ST | 113.74 | 1098950001
1099000001 | AMMONIUM THIOCYANATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NH4SCN) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 65.34 | 1099000001
1099050001 | BROMIDE BROMATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(BR2) = 0,05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 101.64 | 1099050001
1099060001 | SILVER STANDARD 1000 MG AG, (AGNO3 IN HNO3 5%) TITRISOL | 1 | ST | 108.90 | 1099060001
1099090001 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2S2O3) = 0,01 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1099090001
1099100001 | IODINE SOLUTION FOR 1000 ML, C(I2) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 70.18 | 1099100001
1099110001 | HYDROCHLORIC ACID 1.000 L FOR THE PREPARATION OF DILUTE ... C(HCL) = 5 MOL/L (5 N) COMBI-TITRISOL | 1 | ST | 248.05 | 1099110001
1099120001 | SULFURIC ACID 1.000 L FOR THE PREPARATION OF DILUTE ... C(H2SO4) = 2.5 MOL/L (5 N) COMBI-TITRISOL | 1 | ST | 256.52 | 1099120001
1099130001 | SODIUM HYDROXIDE 1.000 L FOR THE PREPARATION OF DILUTE ... C(NAOH) = 5 MOL/L (5 N) COMBI-TITRISOL | 1 | ST | 248.05 | 1099130001
1099140001 | IODIDE IODATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(I2) = 1/128 MOL/L (1/64 N) TITRISOL | 1 | ST | 95.59 | 1099140001
1099150001 | SELENIUM STANDARD 1000 MG SE, (SEO2 IN HNO3) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099150001
1099170001 | POTASSIUM IODATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KIO3) = 1/60 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 113.74 | 1099170001
1099180001 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 79.86 | 1099180001
1099190001 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRISOL | 1 | ST | 60.50 | 1099190001
1099210001 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 61.71 | 1099210001
1099240001 | POTASSIUM STANDARD 1000 MG K, (KCL IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099240001
1099250001 | POTASSIUM BROMATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KBRO3) = 1/60 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099250001
1099260001 | MOLYBDENUM STANDARD 1000 MG MO, [(NH4)6MO7O24 4H2O IN 0.7% NH4OH] TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099260001
1099270001 | SODIUM STANDARD 1000 MG NA, (NACL IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099270001
1099280001 | POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(K2CR2O7) = 1/60 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 90.75 | 1099280001
1099300001 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KMNO4) = 0,002 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 101.64 | 1099300001
1099320001 | OXALIC ACID SOLUTION FOR 1000 ML, C(C2H2O4) = 0.005 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 66.55 | 1099320001
1099340001 | LITHIUM STANDARD 1000 MG LI, (LICL IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099340001
1099350001 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KMNO4) = 0.02 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 111.32 | 1099350001
1099390001 | ARSENIC STANDARD 1000 MG AS, (AS2O5 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099390001
1099400001 | SODIUM CARBONATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2CO3) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1099400001
1099410100 | SUBSTANCE M2 GRANULES ABOUT 1-4_MM PATINAL | 100 | G | 563.86 | 1099410100
1099411000 | SUBSTANCE M2 GRANULES ABOUT 1-4_MM PATINAL | 1 | KG | 4230.16 | 1099411000
1099430001 | CALCIUM STANDARD 1000 MG CA, (CACL2 IN 6.5% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099430001
1099440001 | ACETIC ACID FOR 1000 ML, C(CH3COOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 91.96 | 1099440001
1099450001 | SODIUM CHLORIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NACL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 73.81 | 1099450001
1099470001 | SILICON STANDARD 1000 MG SI, (SICL4 IN 14% NAOH) TITRISOL | 1 | ST | 90.75 | 1099470001
1099480001 | CHROMIUM STANDARD 1000 MG CR, (CRCL3 IN 4.2% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099480001
1099490001 | MAGNESIUM STANDARD 1000 MG MG, (MGCL2 IN 6% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099490001
1099500001 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2S2O3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 27.83 | 1099500001
1099510001 | ACETIC ACID FOR 500 ML, C(CH3COOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 101.64 | 1099510001
1099520100 | SUBSTANCE M3 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 100 | G | 563.86 | 1099520100
1099521000 | SUBSTANCE M3 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 1 | KG | 4230.16 | 1099521000
1099530001 | ZINC STANDARD 1000 MG ZN, (ZNCL2 IN 0.06% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099530001
1099560001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 65.34 | 1099560001
1099570001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRISOL | 1 | ST | 64.13 | 1099570001
1099580001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 0.25 MOL/L (0.25 N) TITRISOL | 1 | ST | 64.13 | 1099580001
1099590001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 26.62 | 1099590001
1099600001 | CADMIUM STANDARD 1000 MG CD, (CDCL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099600001
1099610001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 0.01 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 55.66 | 1099610001
1099620001 | BARIUM CHLORIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(BACL2) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 122.21 | 1099620001
1099640001 | NITRIC ACID FOR 1 L MEASURE SOLUTION, C(HNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 107.69 | 1099640001
1099650001 | OXALIC ACID SOLUTION FOR 1000 ML, C(C2H2O4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 73.81 | 1099650001
1099660001 | NITRIC ACID FOR 1000 ML, C(HNO3) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 89.54 | 1099660001
1099670001 | ALUMINIUM STANDARD 1000 MG AL, (ALCL3 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099670001
1099680001 | BARIUM STANDARD 1000 MG BA, (BACL2 IN 7% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099680001
1099690001 | LEAD STANDARD 1000 MG PB, (PB(NO3)2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099690001
1099700001 | HYDROCHLORIC ACID FOR 1000 ML, C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 65.34 | 1099700001
1099710001 | HYDROCHLORIC ACID FOR 1000 ML, C(HCL) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRISOL | 1 | ST | 64.13 | 1099710001
1099720001 | IRON STANDARD 1000 MG FE, (FECL3 IN 15% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099720001
1099730001 | HYDROCHLORIC ACID FOR 1000 ML, C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 26.62 | 1099730001
1099740001 | HYDROCHLORIC ACID FOR 1000 ML, C(HCL) = 0.01 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 55.66 | 1099740001
1099810001 | SULFURIC ACID FOR 1000 ML, C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 67.76 | 1099810001
1099820001 | SULFURIC ACID FOR 1000 ML, C(H2SO4) = 0.005 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 58.08 | 1099820001
1099840001 | SULFURIC ACID FOR 1000 ML, C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 60.50 | 1099840001
1099860001 | COBALT STANDARD 1000 MG CO, (COCL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099860001

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates