لیست قیمت محصولات مرک (6)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه


1099870001 | COPPER STANDARD 1000 MG CU, (CUCL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099870001
1099880001 | MANGANESE STANDARD 1000 MG MN, (MNCL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099880001
1099890001 | NICKEL STANDARD 1000 MG NI, (NICL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099890001
1099900001 | SILVER NITRATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 209.33 | 1099900001
1099910001 | ZINC SULFATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(ZNSO4) = 0.1 MOL/L (0.1 M) TITRISOL | 1 | ST | 70.18 | 1099910001
1099920001 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2-EDTA 2 H2O) = 0.1 MOL/L TITRISOL | 1 | ST | 107.69 | 1099920001
1099930001 | STRONTIUM STANDARD 1000 MG SR, (SRCL2 IN 7% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 88.33 | 1099930001
1099940001 | VANADIUM STANDARD 1000 MG V, (VOSO4 IN 8.6% H2SO4) TITRISOL | 1 | ST | 108.90 | 1099940001
1099960001 | ADAPTER S 40 FOR THE DIRECT ASPIRATION OF SOLVENTS THROUGH TUBES OF 3 MM O.D. FROM BOTTLES WITH S 40 ... | 1 | ST | 72.60 | 1099960001
1099980010 | GLASS RODS (PLASTIC-COATED) FOR OPENING TITRISOL GLASS AMPOULES | 1 | ST | 663.08 | 1099980010
1100010001 | PERACETIC ACID TEST 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1100010001
1100020001 | COBALT TEST 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 MG/L CO2+ MERCKOQUANT | 1 | ST | 125.84 | 1100020001
1100030001 | COPPER TEST 10 - 30 - 100 - 300 MG/L CU MERCKOQUANT | 1 | ST | 94.38 | 1100030001
1100040001 | IRON TEST 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L FE2+ MERCKOQUANT | 1 | ST | 82.28 | 1100040001
1100060001 | NICKEL TEST 10 - 25 - 100 - 250 - 500 MG/L NI MERCKOQUANT | 1 | ST | 90.75 | 1100060001
1100070001 | NITRITE TEST 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 MG/L NO2- MERCKOQUANT | 1 | ST | 90.75 | 1100070001
1100070002 | NITRITE TEST 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 MG/L NO2- MERCKOQUANT | 1 | ST | 49.61 | 1100070002
1100110001 | PEROXIDE TEST 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 MG/L H2O2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 84.70 | 1100110001
1100110002 | PEROXIDE TEST 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 MG/L H2O2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 49.61 | 1100110002
1100120001 | CHROMATE TEST 3 - 10 - 30 - 100 MG/L CRO4 MERCKOQUANT | 1 | ST | 123.42 | 1100120001
1100130001 | SULFITE TEST 10 - 40 - 80 - 180 - 400 MG/L SO32- MERCKOQUANT | 1 | ST | 87.12 | 1100130001
1100150001 | ALUMINIUM TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 MG/L AL MERCKOQUANT | 1 | ST | 198.44 | 1100150001
1100190001 | SULFATE TEST 200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 MG/L SO42- MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1100190001
1100200001 | NITRATE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L NO3- MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1100200001
1100200002 | NITRATE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L NO3- MERCKOQUANT | 1 | ST | 52.03 | 1100200002
1100220001 | NITRITE TEST 0.1 - 0.3 - 0.6 - 1 - 2 - 3 G/L NO2- MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1100220001
1100230001 | ASCORBIC ACID TEST 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 99.22 | 1100230001
1100240001 | AMMONIUM TEST 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 MG/L NH4+ MERCKOQUANT | 1 | ST | 154.88 | 1100240001
1100250001 | TOTAL HARDNESS TEST <3 - >4 - >7 - >14 - >21 GRAD D <4 - >5 - >9 - >18 - >26 GRADE <5 - >7... MERCKOQUANT | 1 | ST | 94.38 | 1100250001
1100280001 | TIN TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 200 MG/L SN MERCKOQUANT | 1 | ST | 181.50 | 1100280001
1100290001 | TOTAL HARDNESS TEST <3 - >4 - >7 - >14 - >21 GRAD D <4 - >5 - >9 - >18 - >26 GRADE <5 - >7... MERCKOQUANT | 1 | ST | 1657.70 | 1100290001
1100320001 | TOTAL HARDNESS TEST <3 - >4 - >7 - >14 - >21 GRAD D <4 - >5 - >9 - >18 - >26 GRADE <5 - >7... MERCKOQUANT | 1 | ST | 903.87 | 1100320001
1100360001 | FORMALDEHYDE TEST 10 - 20 - 40 - 60 - 100 MG/L HCHO MERCKOQUANT | 1 | ST | 165.77 | 1100360001
1100440001 | CYANIDE TEST 1 - 3 - 10 - 30 MG/L CN- MERCKOQUANT | 1 | ST | 183.92 | 1100440001
1100460001 | TOTAL HARDNESS TEST >5 - >10 - >15 - >20 - >25 GRAD D >6 - >13 - >19 - >25 - >31 GRADE >9 ... MERCKOQUANT | 1 | ST | 94.38 | 1100460001
1100470013 | TOTAL HARDNESS TEST >5 - >10 - >15 - >20 - >25 GRAD D >6 - >13 - >19 - >25 - >31 GRADE >9 ... MERCKOQUANT | 1 | ST | 11843.48 | 1100470013
1100490001 | MOLYBDENUM TEST 5 - 20 - 50 - 100 - 250 MG/L MO MERCKOQUANT | 1 | ST | 212.96 | 1100490001
1100570001 | NITRITE TEST 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 MG/L NO2- MERCKOQUANT | 1 | ST | 81.07 | 1100570001
1100770001 | LEAD TEST 20 - 40 - 100 - 200 - 500 MG/L PB MERCKOQUANT | 1 | ST | 180.29 | 1100770001
1100790001 | CHLORIDE TEST 500 - 1000 - 1500 - 2000 - >= 3000 MG/L CL- MERCKOQUANT | 1 | ST | 113.74 | 1100790001
1100800001 | MANGANESE TEST 2 - 5 - 20 - 50 - 100 MG/L MN MERCKOQUANT | 1 | ST | 232.32 | 1100800001
1100810001 | PEROXIDE TEST 1 - 3 - 10 - 30 - 100 MG/L H2O2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 84.70 | 1100810001
1100830001 | CALCIUM TEST 10 - 25 - 50 - 100 MG/L CA2+ MERCKOQUANT | 1 | ST | 198.44 | 1100830001
1100840001 | PERACETIC ACID TEST 5 - 10 - 20 - 30 - 50 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1100840001
1100850010 | FRACTOGELEMD PROPYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 10 | ML | 411.40 | 1100850010
1100850100 | FRACTOGELEMD PROPYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 100 | ML | 1894.86 | 1100850100
1100850500 | FRACTOGELEMD PROPYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 500 | ML | 8081.59 | 1100850500
1100920021 | NITRATE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L NO3- MERCKOQUANT | 1 | ST | 638.88 | 1100920021
1101070005 | ARSENAZO III METAL INDICATOR | 5 | G | 1345.52 | 1101070005
1101100025 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPES | 25 | G | 150.04 | 1101100025
1101100250 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPES | 250 | G | 935.33 | 1101100250
1101101000 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPES | 1 | KG | 964.37 | 1101101000
1101109025 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPES | 25 | KG | 13761.33 | 1101109025
1101230005 | PROTAMINE SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 228.69 | 1101230005
1101230025 | PROTAMINE SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 690.91 | 1101230025
1101280500 | TGE AGAR TRYPTONE GLUCOSE MEAT EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 682.44 | 1101280500
1101300500 | POTATO DEXTROSE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 500.94 | 1101300500
1101410001 | SELECTIVE SUPPLEMENT TABLETS FOR MICROBIOLOGY SALMOSYST | 1 | ST | 560.23 | 1101410001
1101500100 | DIHYDROXYACETONE EXTRA PURE FOR COSMETIC PURPOSES | 100 | G | 366.63 | 1101500100
1101501000 | DIHYDROXYACETONE EXTRA PURE FOR COSMETIC PURPOSES | 1 | KG | 366.63 | 1101501000
1101509026 | DIHYDROXYACETONE EXTRA PURE FOR COSMETIC PURPOSES | 25 | KG | 6932.09 | 1101509026
1101520100 | DHA PLUS | 100 | G | 492.47 | 1101520100
1101521000 | DHA PLUS | 1 | KG | 492.47 | 1101521000
1101529025 | DHA PLUS | 25 | KG | 7580.65 | 1101529025
1101530500 | SALMOSYST BROTH BASE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 388.41 | 1101530500
1101540025 | RONACAREASC III | 25 | G | 907.50 | 1101540025
1101541000 | RONACAREASC III | 1 | KG | 5307.06 | 1101541000
1101560001 | COLIFORM AGAR FOR THE SIMULTANEOUS DETECTION OF TOTAL COLIFORMS AND E.COLI CHROMOPLATE | 1 | ST | 106.48 | 1101560001
1101641000 | HYDROCHLORIC ACID 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 135.52 | 1101641000
1101642500 | HYDROCHLORIC ACID 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 220.22 | 1101642500
1101649025 | HYDROCHLORIC ACID 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1032.13 | 1101649025
1101649950 | HYDROCHLORIC ACID 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 25210.35 | 1101649950
1101652500 | HYDROCHLORIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 235.95 | 1101652500
1101659025 | HYDROCHLORIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1115.62 | 1101659025
1101659190 | HYDROCHLORIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 190 | L | 6146.80 | 1101659190
1101780001 | PLASTIC BOTTLE, 1 L WITH S40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 210.54 | 1101780001
1101880001 | PLASTIC BOTTLE, 500 ML WITH S40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 227.48 | 1101880001
1102030100 | TITANIUM(III) OXIDE TABLETS ABOUT 1 G (TI2O3) PATINAL | 100 | G | 591.69 | 1102030100
1102031000 | TITANIUM(III) OXIDE TABLETS ABOUT 1 G (TI2O3) PATINAL | 1 | KG | 4512.09 | 1102031000
1102131000 | TRYPTOSE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 951.06 | 1102131000
1102180500 | GRAM'S DECOLORIZING SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 500 | ML | 94.38 | 1102180500
1102182500 | GRAM'S DECOLORIZING SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 2.5 | L | 256.52 | 1102182500
1102200025 | PIPERAZINE-1,4-BIS(2-ETHANESULFONIC ACID) BUFFER SUBSTANCE PIPES | 25 | G | 122.21 | 1102200025
1102200250 | PIPERAZINE-1,4-BIS(2-ETHANESULFONIC ACID) BUFFER SUBSTANCE PIPES | 250 | G | 398.09 | 1102200250
1102201000 | PIPERAZINE-1,4-BIS(2-ETHANESULFONIC ACID) BUFFER SUBSTANCE PIPES | 1 | KG | 1444.74 | 1102201000
1102209010 | PIPERAZINE-1,4-BIS(2-ETHANESULFONIC ACID) BUFFER SUBSTANCE PIPES | 10 | KG | 899.03 | 1102209010
1102300500 | GSP AGAR PSEUDOMONAS AEROMONAS SELECTIVE AGAR ACC. TO KIELWEIN (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 417.45 | 1102300500
1102320001 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 14 UNIVERSAL INDICATOR 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 110962 | 1 | ST | 127.05 | 1102320001
1102350500 | SPS AGAR PERFRINGENS SELECTIVE AGAR ACC. TO ANGELOTTI FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 567.49 | 1102350500
1102360500 | SALMONELLA ENRICHMENT BROTH ACC. TO RAPPAPORT FOR THE SELECTIVE ENRICHMENT OF SALMONELLA | 500 | G | 289.19 | 1102360500
1102380005 | 2,4,6-TRI(2-PYRIDYL)-1,3,5-TRIAZINE FOR ANALYSIS | 5 | G | 325.49 | 1102380005
1102550005 | BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 191.18 | 1102550005
1102550025 | BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 25 | ML | 761.09 | 1102550025
1102590500 | DCA AGAR ACC. TO WEENK ET AL. FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 726.00 | 1102590500
1102611000 | MAGNESIUM FLUORIDE LO GRANULES ABOUT 1-4 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1945.68 | 1102611000
1102630500 | TCBS AGAR FOR THE ISOLATION AND SELECTIVE CULTIVATION OF VIBRIO CHOLERA | 500 | G | 392.04 | 1102630500
1102660500 | LAURYL SULFATE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 131.89 | 1102660500
1102665000 | LAURYL SULFATE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2936.67 | 1102665000
1102740001 | STERIKON PLUS BIOINDICATOR FOR CHECKS ON AUTOCLAVING | 1 | ST | 169.40 | 1102740001
1102740002 | STERIKON PLUS BIOINDICATOR FOR CHECKS ON AUTOCLAVING | 1 | ST | 1073.27 | 1102740002
1102750500 | VRBD AGAR CRYSTAL-VIOLET NEUTRAL-RED BILE GLUCOSE AGAR ACC. TO ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 500 | G | 448.91 | 1102750500
1102820500 | OF BASAL MEDIUM FOR THE DIFFERENTIATION AND CLASSIFICATION OF GRAM-NEGATIVE INTESTINAL BACTERIA | 500 | G | 445.28 | 1102820500
1102830500 | LB AGAR (MILLER) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 544.50 | 1102830500
1102850500 | LB BROTH (MILLER) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 485.21 | 1102850500
1102855000 | LB BROTH (MILLER) FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4599.21 | 1102855000
1102930500 | MUELLER-HINTON BROTH FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS | 500 | G | 560.23 | 1102930500
1102940500 | ENTEROCOCCI BROTH FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 1073.27 | 1102940500
1103060500 | PROTEIN (BRADFORD METHOD) REAGENT SOLUTION FOR APPROX. 200 DETERMINATIONS | 500 | ML | 319.44 | 1103060500
1103070500 | BIOQUANT PROTEIN (BIURET METHOD) REAGENT SOLUTION FOR APPROX. 250 DETERMINATIONS | 500 | ML | 331.54 | 1103070500
1103160010 | FRACTOGEL EMD TMAE HICAP (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM ... (40-90 MYM) | 10 | ML | 269.83 | 1103160010
1103160100 | FRACTOGEL EMD TMAE HICAP (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM ... (40-90 MYM) | 100 | ML | 2232.45 | 1103160100
1103160500 | FRACTOGEL EMD TMAE HICAP (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM ... (40-90 MYM) | 500 | ML | 6248.44 | 1103160500
1103165000 | FRACTOGEL EMD TMAE HICAP (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM ... (40-90 MYM) | 5 | L | 52305.88 | 1103165000
1103170150 | FRACTOGEL EMD BIOSEC (S) FOR SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND ... (20-40 MYM) | 150 | ML | 2384.91 | 1103170150
1103170250 | FRACTOGEL EMD BIOSEC (S) FOR SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND ... (20-40 MYM) | 250 | ML | 3766.73 | 1103170250
1103175000 | FRACTOGEL EMD BIOSEC (S) FOR SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND ... (20-40 MYM) | 5 | L | 66490.71 | 1103175000
1103220100 | IC MULTI-ELEMENT STANDARD VII 100 MG/L: NH4, BA, CA, K, LI, NA, MG, MN, SR IN 0.001 MOL/L HNO3 CERTIPUR | 100 | ML | 394.46 | 1103220100
1103280500 | BLOOD AGAR (BASE) NO. 2 FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS MICROORGANISMS | 500 | G | 607.42 | 1103280500
1103290500 | MALACHITE-GREEN BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 785.29 | 1103290500
1103370001 | PEROXIDE TEST 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 MG/L H2O2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 116.16 | 1103370001
1103380010 | FRACTOGELEMD CHELATE (M) FOR METAL AFFINITY CHROMATOGRAPHY , SUSPENSION IN 20% ETHANOL ... 40-90 MYM | 10 | ML | 352.11 | 1103380010
1103380250 | FRACTOGELEMD CHELATE (M) FOR METAL AFFINITY CHROMATOGRAPHY , SUSPENSION IN 20% ETHANOL ... 40-90 MYM | 250 | ML | 7032.52 | 1103380250
1103380500 | FRACTOGELEMD CHELATE (M) FOR METAL AFFINITY CHROMATOGRAPHY , SUSPENSION IN 20% ETHANOL ... 40-90 MYM | 500 | ML | 10935.98 | 1103380500
1103385000 | FRACTOGELEMD CHELATE (M) FOR METAL AFFINITY CHROMATOGRAPHY , SUSPENSION IN 20% ETHANOL ... 40-90 MYM | 5 | L | 70337.30 | 1103385000
1103900001 | GLASS BOTTLES, 100 ML WITH S 28 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 220.22 | 1103900001
1103910001 | GLASS BOTTLES 250 ML WITH S 40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 274.67 | 1103910001
1103920001 | GLASS BOTTLES, 500 ML WITH S 40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 273.46 | 1103920001
1103930001 | GLASS BOTTLES, 1 L WITH S 40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 341.22 | 1103930001
1103940001 | GLASS BOTTLES 2.5 L WITH S 40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 441.65 | 1103940001
1103980500 | FRASER LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 448.91 | 1103980500
1104040500 | LETHEEN-AGAR BASE MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 974.05 | 1104040500
1104050500 | LETHEEN-BROTH BASE MODIFIED FOR THE DETERMINATION OF BACTERIAL ACTIVITY | 500 | G | 824.01 | 1104050500
1104120001 | CANDIDA ELECTIVE AGAR ACC. TO NICKERSON FOR THE ISOLATION AND PRELIMINARY DIFFERENTIATION ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104120001
1104130001 | SABOURAUD-2% GLUCOSE AGAR FOR THE CULTIVATION OF DERMATOPHYTES MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104130001
1104140001 | MUELLER-HINTON AGAR FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1104140001
1104150001 | SELECTIVE AGAR FOR PATHOGENIC FUNGI FOR THE ISOLATION OF PATHOGENIC FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104150001
1104160001 | STANDARD I NUTRIENT AGAR FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1104160001
1104210001 | AGAR FOR FUNGI ACC. TO KIMMIG MODIFIED FOR CULTIVATION, ISOLATION, IDENTIFICATION AND ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104210001
1104220001 | DERMATOPHYTES SELECTIVE AGAR (DTM) ACC. TO TAPLIN FOR THE ISOLATION AND RAPID ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104220001
1104240001 | RICE EXTRACT AGAR FOR THE DIFFERENTIATION OF YEASTS MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104240001
1104260500 | COLIFORM AGAR FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 1203.95 | 1104260500
1104280001 | PHOSPHATE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L PO43- MERCKOQUANT | 1 | ST | 158.51 | 1104280001
1104490500 | DNASE TEST AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 1029.71 | 1104490500
1104530500 | APT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 445.28 | 1104530500
1104550500 | COLUMBIA AGAR (BASE) FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS MICROORGANISMS (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 500 | G | 485.21 | 1104550500
1104555000 | COLUMBIA AGAR (BASE) FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS MICROORGANISMS (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 5 | KG | 4599.21 | 1104555000
1104560500 | CANDIDA ELECTIVE AGAR ACC. TO NICKERSON FOR THE ISOLATION AND PRELIMINARY DIFFERENTIATION OF CANDIDA ... | 500 | G | 500.94 | 1104560500
1104900500 | BRUCELLA AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 575.96 | 1104900500
1104930500 | BRAIN HEART BROTH FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA | 500 | G | 567.49 | 1104930500
1105370001 | BIOQUANT CARREZ CLARIFICATION REAGENT KIT FOR SAMPLE PREPARATION IN FOOD ANALYSIS, 5-FOLD CONCENTRATE | 1 | ST | 272.25 | 1105370001
1105390010 | 4-FLUOROPHENOL GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 219.01 | 1105390010
1105490500 | LISTERIA ENRICHMENT BROTH (LEB) ACC. TO FDA/IDF-FIL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 469.48 | 1105490500
1105495000 | LISTERIA ENRICHMENT BROTH (LEB) ACC. TO FDA/IDF-FIL FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4477.00 | 1105495000
1105530100 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 4-8 MM (SIO) PATINAL | 100 | G | 281.93 | 1105530100
1105531000 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 4-8 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1409.65 | 1105531000
1105800100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION VI FOR ICP-MS (30 ELEMENTS IN DILUTE NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 1183.38 | 1105800100
1105820500 | SODIUM CHLORIDE PEPTONE BROTH (BUFFERED) FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 289.19 | 1105820500
1105825000 | SODIUM CHLORIDE PEPTONE BROTH (BUFFERED) FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 5 | KG | 2758.80 | 1105825000
1105900005 | XYLENE CYANOL FOR ELECTROPHORESIS (C.I. 42135) | 5 | G | 164.56 | 1105900005
1106149050 | POTASSIUM CARBONATE SPECIAL GRADE LAB | 50 | KG | 5217.52 | 1106149050
1106200500 | LMX BROTH MODIFIED ACC. TO MANAFI AND OSSMER FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 1716.99 | 1106200500
1106300500 | TB-COLOR MALACHITE GREEN (OXALATE) SOLUTION FOR THE MICROSCOPIC INVESTIGATION OF MYCOBACTERIA | 500 | ML | 112.53 | 1106300500
1106460001 | REAGENT BOTTLES, 100 ML | 1 | ST | 312.18 | 1106460001
1106470001 | GLASS BOTTLES, 50 ML | 1 | ST | 290.40 | 1106470001
1106480001 | CARBONATE HARDNESS TEST 4 - 8 - 12 - 16 - 24 GRAD D MERCKOQUANT | 1 | ST | 106.48 | 1106480001
1106490001 | BACILLUS SUBTILIS (BGA) SPORE SUSPENSION FOR INHIBITOR TEST | 1 | ST | 281.93 | 1106490001
1106510001 | FRITEST REFILL PACK FOR 110652 | 1 | ST | 101.64 | 1106510001
1106520001 | FRITEST METHOD: COLORIMETRIC,  ALKALI COLOUR COUNT PRINCIPLE | 1 | ST | 388.41 | 1106520001
1106530001 | OXIFRIT-TEST METHOD: COLORIMETRIC,  DETERMINATION OF OXIDIZED FATTY ACIDS | 1 | ST | 398.09 | 1106530001
1106540001 | OXIFRIT-TEST REFILL PACK FOR 110653 | 1 | ST | 130.68 | 1106540001
1106580500 | M BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 400.51 | 1106580500
1106600500 | MRS AGAR LACTOBACILLUS AGAR ACC. TO DE MAN, ROGOSA AND SHARPE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 229.90 | 1106600500
1106610500 | MRS BROTH LACTOBACILLUS BROTH ACC. TO DE MAN, ROGOSA AND SHARPE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 388.41 | 1106610500
1106630500 | TEST AGAR PH 6.0 FOR THE INHIBITOR TEST FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 726.00 | 1106630500
1106640500 | TEST AGAR PH 8.0 FOR THE INHIBITOR TEST FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 726.00 | 1106640500
1106730500 | ORANGE-SERUM AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 804.65 | 1106730500
1106750500 | GIOLITTI-CANTONI-BROTH STAPHYLOCOCCUS-ENRICHMENT BROTH ACC. TO GIOLITTI AND CANTONI FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 401.72 | 1106750500
1106760500 | TRYPTOSE BROTH FOR THE ENRICHMENT AND CULTIVATION OF FASTIDIOUS PATHOGENIC MICROORGANISMS | 500 | G | 481.58 | 1106760500
1106850500 | DEV GELATIN AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1106850500
1106890500 | DEV LACTOSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 513.04 | 1106890500
1106900500 | DEV LACTOSE PEPTONE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 433.18 | 1106900500
1106905000 | DEV LACTOSE PEPTONE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4117.63 | 1106905000
1106940500 | DEV TRYPTOPHAN BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 658.24 | 1106940500
1106950025 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)-METHYL]-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TES | 25 | G | 142.78 | 1106950025
1106950250 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)-METHYL]-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TES | 250 | G | 998.25 | 1106950250
1106959010 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)-METHYL]-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TES | 10 | KG | 3501.74 | 1106959010
1107070500 | KF STREPTOCOCCUS AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1107070500
1107140500 | ICP MULTIELEMENT STANDARD V FOR WAVELENGTH CALIBRATION CERTIPUR | 500 | ML | 1183.38 | 1107140500
1107320100 | N,N,N',N'-TETRAMETILETILENDIAMINA (TEMED) PARA ANALISIS | 100 | ML | 140.36 | 1107320100
1107470500 | BPLS AGAR MODIFIED BRILLIANT-GREEN PHENOL-RED LACTOSE SUCROSE AGAR MODIFIED, FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 257.73 | 1107470500
1107480001 | MACCONKEY AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA, SHIGELLA AND COLIFORM BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1107480001
1107490001 | MANNITOL SALT PHENOL-RED AGAR FOR THE DETECTION OF PATHOGENIC STAPHYLOCOCCI MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1107490001
1107560500 | GN ENRICHMENT BROTH ACC. TO HAJNA FOR THE SELECTIVE CULTIVATION OF GRAM-NEGATIVE INTESTINAL BACTERIA | 500 | G | 433.18 | 1107560500
1107571000 | SILICA GEL 60 F254 (0.063-0.200 MM) ADJUSTED TO 40% RELATIVE HUMIDITY, SUITABLE FOR DRY-COLUMN ... | 1 | KG | 402.93 | 1107571000
1107650500 | EC BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 373.89 | 1107650500
1107831000 | SPECTROMELT A 10 (DI-LITHIUM TETRABORATE) | 1 | KG | 729.63 | 1107831000
1107835000 | SPECTROMELT A 10 (DI-LITHIUM TETRABORATE) | 5 | KG | 2917.31 | 1107835000
1107839025 | SPECTROMELT A 10 (DI-LITHIUM TETRABORATE) | 25 | KG | 12767.92 | 1107839025
1107840100 | ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS | 100 | G | 129.47 | 1107840100
1107841000 | ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS | 1 | KG | 690.91 | 1107841000
1107890001 | TITANIUM(III) CHLORIDE SOLUTION ABOUT 15% FOR AMINO ACID ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | ST | 283.14 | 1107890001
1108230500 | L-PALCAM-LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT BROTH (BASE) ACC. TO VAN NETTEN ET AL. FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 516.67 | 1108230500
1108240500 | UVM-LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT BROTH MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 453.75 | 1108240500
1108321000 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.063-0.200 MM) | 1 | KG | 134.31 | 1108321000
1108322500 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.063-0.200 MM) | 2.5 | KG | 281.93 | 1108322500
1108329025 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.063-0.200 MM) | 25 | KG | 2255.44 | 1108329025
1108410050 | P-TOLUIDINE GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 401.72 | 1108410050
1108459050 | DIHYDROXYACETONE PURE, NOT FOR COSMETIC PURPOSES | 50 | KG | 10940.82 | 1108459050
1108542500 | FORMIC ACID 90 % FOR DETERMINATION OF VISCOSITY ACC. TO DIN EN ISO 307 | 2.5 | L | 232.32 | 1108542500
1108590500 | TRYPTONE WATER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 410.19 | 1108590500
1108600500 | DEXTROSE CASEIN-PEPTONE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 410.19 | 1108600500
1108630500 | TETRATHIONATE ENRICHMENT BROTH BASE ACC. TO MULLER-KAUFFMANN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 289.19 | 1108630500
1108640500 | SULFITE IRON AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 595.32 | 1108640500
1108660500 | WL NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 358.16 | 1108660500
1108780500 | COUNT AGAR SUGAR FREE FIL-IDF FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1108780500
1108860500 | BLOOD AGAR (BASE) FOR THE ISOLATION AND CULTIVATION OF VARIOUS FASTIDIOUS MICROORGANISMS | 500 | G | 500.94 | 1108860500
1108872500 | DICHLOROISOCYANURIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE | 2.5 | KG | 504.57 | 1108872500
1108880100 | DICHLOROISOCYANURIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 615.89 | 1108880100
1108960500 | DERMATOPHYTE SELECTIVE AGAR (DTM) ACCORDING TO TAPLIN FOR THE ISOLATION AND RAPID DIFFERENTIATION OF ... | 500 | G | 2720.08 | 1108960500
1108970050 | N,N'-METHYLENEDIACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS | 50 | G | 111.32 | 1108970050
1108970100 | N,N'-METHYLENEDIACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS | 100 | G | 186.34 | 1108970100
1109580250 | KJELDAHL TABLETS FOR WIENINGER METHOD 5G/TABLET | 1 | ST | 528.77 | 1109580250
1109581000 | KJELDAHL TABLETS FOR WIENINGER METHOD 5G/TABLET | 1 | ST | 1957.78 | 1109581000
1109620003 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 14 UNIVERSAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1109620003
1109721000 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 122.21 | 1109721000
1109722500 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 256.52 | 1109722500
1109724004 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1645.60 | 1109724004
1109729010 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 847.00 | 1109729010
1109729030 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 2420.00 | 1109729030
1109820025 | LANTHANUM(III) OXIDE FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY | 25 | G | 251.68 | 1109820025
1109831000 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 194.81 | 1109831000
1109832500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 406.56 | 1109832500
1109870500 | PHENOL-RED BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 410.19 | 1109870500
1109880500 | PSEUDOMONAS AGAR P (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1109880500
1109890500 | PSEUDOMONAS AGAR F (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 619.52 | 1109890500
1109910500 | KING AGAR B (BASE) (DANSK STANDARD) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 919.60 | 1109910500
1110371000 | TRI-SODIUM CITRATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP,FCC,E 331 | 1 | KG | 243.21 | 1110371000
1110379026 | TRI-SODIUM CITRATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP,FCC,E 331 | 25 | KG | 3022.58 | 1110379026
1111020001 | COMPACT LABORATORY FOR AQUARISTICS AQUAMERCK | 1 | ST | 701.80 | 1111020001
1111030001 | CARBONATE HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 117.37 | 1111030001
1111040001 | TOTAL HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 117.37 | 1111040001
1111060001 | CHLORIDE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 260.15 | 1111060001
1111070001 | OXYGEN TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 441.65 | 1111070001
1111090001 | ALKALINITY TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 175.45 | 1111090001
1111100001 | CALCIUM TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 266.20 | 1111100001
1111130001 | CHLORINE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 186.34 | 1111130001
1111140001 | CHLORINE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 186.34 | 1111140001
1111150001 | CHLORINE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 438.02 | 1111150001
1111160001 | PH TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 256.52 | 1111160001
1111170001 | AMMONIUM TEST 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 MG/L NH4+ AQUAMERCK | 1 | ST | 181.50 | 1111170001
1111220001 | TOTAL HARDNESS TEST  REAGENT H-1 (INDICATOR SOLUTION)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 139.15 | 1111220001
1111310001 | MAGNESIUM TEST 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 MG/L MG AQUAMERCK | 1 | ST | 366.63 | 1111310001
1111320001 | CHLORIDE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 142.78 | 1111320001
1111360001 | IRON TEST 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 - 2.5 - 5.0 - 7.5 - 12.5 - 25 - 50 MG/L FE AQUAMERCK | 1 | ST | 453.75 | 1111360001
1111380001 | PHOSPHATE TEST 1.0 - 2.5 - 5.0 - 7.5 - 10 MG/L P2O5  1.3 - 3.3 - 6.7 - 10.0 - 13.4 MG/L PO43- AQUAMERCK | 1 | ST | 485.21 | 1111380001
1111410001 | TOTAL HARDNESS TEST  REAGENT H-2 (TITRATION SOLUTION)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 143.99 | 1111410001
1111420001 | RESIDUAL HARDNESS TEST 0.04 - 0.08 - 0.15  GRAD D AQUAMERCK | 1 | ST | 174.24 | 1111420001
1111430001 | CHLORINE AND PH TEST  REAGENT FOR PH (PH-1)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 135.52 | 1111430001
1111480001 | SULFITE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 240.79 | 1111480001
1111510001 | COMPACT LABORATORY FOR WATER TESTING AQUAMERCK | 1 | ST | 1247.51 | 1111510001
1111520001 | OXYGEN TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 317.02 | 1111520001
1111570001 | CHLORINE AND PH TEST  REAGENTS FOR CHLORINE (CL2-1, CL2-2, CL2-3)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 304.92 | 1111570001
1111600001 | CHLORINE AND PH TEST 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.50 - 0.75 - 1.0 - 1.5 MG/L CL2  PH: 6.5 ... AQUAMERCK | 1 | ST | 203.28 | 1111600001
1111650001 | AREOMETER FOR COMPACT LABORATORY 1.11154.0001 FOR THE DETERMINATION OF THE ISOPROPANOL CONTENT | 1 | ST | 329.12 | 1111650001
1111690001 | NITRATE TEST IN FRESHWATER 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 MG/L NO3- AQUAMERCK | 1 | ST | 118.58 | 1111690001
1111700001 | NITRATE TEST 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 MG/L NO3- AQUAMERCK | 1 | ST | 219.01 | 1111700001
1111740001 | CHLORINE AND PH TEST 0.1 - 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 MG/L CL2 PH: 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.6 - 7.8 AQUAMERCK | 1 | ST | 461.01 | 1111740001
1112770500 | M-ENDO AGAR LES FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 508.20 | 1112770500
1112780500 | M FC AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 598.95 | 1112780500
1113500001 | INDOLE KOVÁCS INDOL REAGENT BACTIDENT | 1 | ST | 55.66 | 1113500001
1113510001 | CATALASE REAGENT FOR THE DETECTION OF CATALASE IN MICROORGANISMES HYDROGEN PEROXIDE 3% BACTIDENT | 1 | ST | 59.29 | 1113510001
1113550100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION IV 1000 MG/L: AG, AL, B, BA, BI, CA, CD, CO, CR, CU, FE, GA, CERTIPUR | 100 | ML | 465.85 | 1113550100
1113602500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 45% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 214.17 | 1113602500
1113609025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 45% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 986.15 | 1113609025
1113730100 | BUFFER TABLETS PH 6.4 FOR PREPARING BUFFER SOLUTION ACC. TO WEISE FOR THE STAINING OF BLOOD SMEARS | 1 | ST | 256.52 | 1113730100
1113740100 | BUFFER TABLETS PH 6.8 FOR PREPARING BUFFER SOLUTION ACC. TO WEISE FOR THE STAINING OF BLOOD SMEARS | 1 | ST | 256.52 | 1113740100
1114120101 | EUSOLEXHMS | 100 | ML | 158.51 | 1114120101
1114121000 | EUSOLEXHMS | 1 | L | 158.51 | 1114121000
1114129025 | EUSOLEXHMS | 25 | KG | 2030.38 | 1114129025
1114129200 | EUSOLEXHMS | 200 | KG | 13536.27 | 1114129200
1114350500 | DHL AGAR ACC. TO SAKAZAKI FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF PATHOGENIC ENTEROBACTERIACEAE | 500 | G | 579.59 | 1114350500
1114370500 | ANION MULTI-ELEMENT STANDARD I 1000 MG/L: F-, PO43-, BR- IN H2O CERTIPUR | 500 | ML | 197.23 | 1114370500
1114480500 | ANION MULTI-ELEMENT STANDARD II 1000 MG/L: CL-, NO3-, SO42- IN H2O CERTIPUR | 500 | ML | 197.23 | 1114480500
1114520005 | PHTHALDIALDEHYDE FOR FLUOROMETRY | 5 | G | 275.88 | 1114520005
1114520050 | PHTHALDIALDEHYDE FOR FLUOROMETRY | 50 | G | 2167.11 | 1114520050
1114710500 | DEV NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 611.05 | 1114710500
1114715000 | DEV NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 5794.69 | 1114715000
1114740001 | 1,4-DITHIOTHREITOL FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 90.75 | 1114740001
1114740005 | 1,4-DITHIOTHREITOL FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 242.00 | 1114740005
1114740025 | 1,4-DITHIOTHREITOL FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 963.16 | 1114740025
1114801000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE DISCS ABOUT 8 G (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3509.00 | 1114801000
1114870025 | HEMATEIN (C.I. 75290) FOR MICROSCOPY | 25 | G | 1120.46 | 1114870025
1114950100 | TITANIUM(IV) OXIDE TABLETS ABOUT 2 G (TIO2) PATINAL | 100 | G | 605.00 | 1114950100
1114951000 | TITANIUM(IV) OXIDE TABLETS ABOUT 2 G (TIO2) PATINAL | 1 | KG | 3509.00 | 1114951000
1114990001 | GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS SPORE SUSPENSION FOR THE ANTIBIOTIC SULFONAMIDE RESIDUE TEST ACC. TO ... | 1 | ST | 285.56 | 1114990001
1115290100 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV DISCS ABOUT 6 G (HFO2) PATINAL | 100 | G | 761.09 | 1115290100
1115291000 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV DISCS ABOUT 6 G (HFO2) PATINAL | 1 | KG | 6203.67 | 1115291000
1115449020 | WAX WHITE IN PASTILLES SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 20 | KG | 3045.57 | 1115449020
1115671000 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.040-0.063 MM) | 1 | KG | 210.54 | 1115671000
1115672500 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.040-0.063 MM) | 2.5 | KG | 337.59 | 1115672500
1115679025 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.040-0.063 MM) | 25 | KG | 2537.37 | 1115679025
1115845000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 4 MOL/L (4 N) TITRIPUR | 5 | L | 461.01 | 1115845000
1115865000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 5 | L | 303.71 | 1115865000
1115871000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN METHANOL C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 139.15 | 1115871000
1115979028 | PARTECK SI 400 LEX (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,JP | 25 | KG | 992.20 | 1115979028
1116080030 | ETHIDIUM BROMIDE (1% SOLUTION IN WATER) FOR ELECTROPHORESIS | 30 | ML | 164.56 | 1116080030
1116092504 | HISTOSEC PASTILLES SOLIDIFICATION POINT 56-58 GRAD C EMBEDDING AGENT FOR HISTOLOGY | 1 | ST | 433.18 | 1116092504
1116099025 | HISTOSEC PASTILLES SOLIDIFICATION POINT 56-58 GRAD C EMBEDDING AGENT FOR HISTOLOGY | 25 | KG | 1240.25 | 1116099025
1116130001 | FERROSPECTRAL GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR IRON) | 1 | G | 203.28 | 1116130001
1116150001 | ETHIDIUM BROMIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 152.46 | 1116150001
1116150010 | ETHIDIUM BROMIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 867.57 | 1116150010
1116260100 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV GRANULES GREY, ABOUT 1-4 MM (HFO2) PATINAL | 100 | G | 885.72 | 1116260100
1116261000 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV GRANULES GREY, ABOUT 1-4 MM (HFO2) PATINAL | 1 | KG | 7445.13 | 1116261000
1116400500 | LYSINE IRON AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 528.77 | 1116400500
1116560001 | DIMETHYLFORMAMIDE-D7 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 242.00 | 1116560001
1116560009 | DIMETHYLFORMAMIDE-D7 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 1460.47 | 1116560009
1116610001 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR STAINING SET FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 354.53 | 1116610001
1116620001 | CHAPS (3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)-DIMETHYLAMMONIO]-PROPANE- SULFONATE) FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 148.83 | 1116620001
1116620010 | CHAPS (3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)-DIMETHYLAMMONIO]-PROPANE- SULFONATE) FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 832.48 | 1116620010
1116701000 | FORMIC ACID 98-100% SUPRAPUR | 1 | L | 1116.83 | 1116701000
1116740001 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR STAINING SET FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 212.96 | 1116740001
1116781000 | TLC-SILICA GEL 60 GF254 MEAN PARTICLE SIZE 15 MYM | 1 | KG | 370.26 | 1116781000
1116800100 | RONACARE OLAFLUR | 100 | ML | 95.59 | 1116800100
1116801000 | RONACARE OLAFLUR | 1 | L | 402.93 | 1116801000
1116809200 | RONACARE OLAFLUR | 200 | KG | 32487.29 | 1116809200
1116810500 | HEKTOEN ENTERIC AGAR FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF PATHOGENIC INTESTINAL BACTERIA | 500 | G | 729.63 | 1116810500
1116850250 | STARCH (FROM WHEAT) FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 77.44 | 1116850250
1116851000 | STARCH (FROM WHEAT) FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 131.89 | 1116851000
1116951000 | TLC SILICA GEL 60 H MEAN PARTICLE SIZE 15 MYM | 1 | KG | 341.22 | 1116951000
1116990500 | DIFFERENTIAL REINFORCED CLOSTRIDIAL BROTH (DRCM) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 508.20 | 1116990500
1117060100 | INDIUM-TIN OXIDE 84/16 TABLETS ABOUT 0.6 G PATINAL | 100 | G | 847.00 | 1117060100
1117061000 | INDIUM-TIN OXIDE 84/16 TABLETS ABOUT 0.6 G PATINAL | 1 | KG | 3630.00 | 1117061000
1117140001 | 3-(4,5-DIMETHYL-2-THIAZOLYL)-2,5-DIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM BROMIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 216.59 | 1117140001
1117140010 | 3-(4,5-DIMETHYL-2-THIAZOLYL)-2,5-DIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM BROMIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 1381.82 | 1117140010
1117181000 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.05 MOL/L (0.05 N) TITRIPUR | 1 | L | 353.32 | 1117181000
1117230500 | CASEIN-PEPTONE LECITHIN POLYSORBATE BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 528.77 | 1117230500
1117241000 | SPECTROMELT A 14 51% DI-LITHIUM TETRABORATE/ 27% LANTHANE(III) OXIDE/ 12% LITHIUM METABORATE/ 10% ... | 1 | KG | 2170.74 | 1117241000
1117271000 | ETHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 133.10 | 1117271000
1117272500 | ETHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 278.30 | 1117272500
1117274000 | ETHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 445.28 | 1117274000
1117274004 | ETHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1783.54 | 1117274004
1117320025 | TRYPAN BLUE (C.I. 23850) FOR MICROSCOPY | 25 | G | 413.82 | 1117320025
1117460005 | BROMOPHENOL BLUE SODIUM SALT WATER-SOLUBLE INDICATOR ACS | 5 | G | 127.05 | 1117460005
1117470025 | SUDAN III, C.I. 26100 | 25 | G | 216.59 | 1117470025
1117480005 | PHENOL RED SODIUM SALT INDICATOR ACS | 5 | G | 148.83 | 1117480005
1117550500 | PALCAM LISTERIA-SELECTIVE AGAR (BASE) ACC. TO VAN NETTEN ET AL. FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 583.22 | 1117550500
1117640001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 AMD,EXTRA THIN 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM FOR AMD ACC. TO DIN 38407-F11 | 1 | ST | 598.95 | 1117640001
1117690100 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE SOLUTION FOR COD DETERMINATION ACC. TO DIN 38409 H 41 (170 MG/L) | 100 | ML | 1452.00 | 1117690100
1117710100 | TITANIUM(IV) OXIDE TABLETS BLACK, ABOUT 2 G (TIO2) PATINAL | 100 | G | 453.75 | 1117710100
1117711000 | TITANIUM(IV) OXIDE TABLETS BLACK, ABOUT 2 G (TIO2) PATINAL | 1 | KG | 3130.27 | 1117711000
1117810010 | LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT SUPPLEMENT FDA-BAM 1995 / IDF-FIL FOR PREPARATION OF 5 L ... | 1 | ST | 353.32 | 1117810010
1117872500 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN METHANOL C(KOH) = 2.0 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 473.11 | 1117872500
1117980001 | TLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 595.32 | 1117980001
1117990100 | SULFANILAMIDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 269.83 | 1117990100
1118021000 | SPECTROMELT A 12 66% DI-LITHIUM TETRABORATE/34% LITHIUM METABORATE | 1 | KG | 1539.12 | 1118021000
1118050005 | 2,2,2-TRIFLUORO-N-METHYL-N-(TRIMETHYLSILYL)ACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 453.75 | 1118050005
1118070100 | CHROMIUM GRANULES ABOUT 1-4 MM (CR) PATINAL | 100 | G | 315.81 | 1118070100
1118071000 | CHROMIUM GRANULES ABOUT 1-4 MM (CR) PATINAL | 1 | KG | 1748.45 | 1118071000
1118440001 | TLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 10 X 2.5 CM 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 879.67 | 1118440001
1118450001 | TLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 2.5 X 20 CM 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 773.19 | 1118450001
1118460001 | TLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 10 X 2.5 CM 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 966.79 | 1118460001
1118600001 | BLANK STRIPS MERCKOQUANT | 1 | ST | 72.60 | 1118600001
1118721000 | TRICHLOROETHYLENE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 182.71 | 1118721000
1118722500 | TRICHLOROETHYLENE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 382.36 | 1118722500
1118850001 | GRAM-COLOR STAIN SET FOR THE GRAM STAINING METHOD | 1 | ST | 433.18 | 1118850001
1118870100 | IR3535(INSECT REPELLENT 3535) 3-[N-N-BUTYL-N-ACETYL] AMINOPROPIONIC ACID ETHYLESTER | 100 | ML | 102.85 | 1118870100
1118871000 | IR3535(INSECT REPELLENT 3535) 3-[N-N-BUTYL-N-ACETYL] AMINOPROPIONIC ACID ETHYLESTER | 1 | L | 292.82 | 1118871000
1118879025 | IR3535(INSECT REPELLENT 3535) 3-[N-N-BUTYL-N-ACETYL] AMINOPROPIONIC ACID ETHYLESTER | 25 | KG | 4840.00 | 1118879025
1118879200 | IR3535(INSECT REPELLENT 3535) 3-[N-N-BUTYL-N-ACETYL] AMINOPROPIONIC ACID ETHYLESTER | 200 | KG | 19360.00 | 1118879200
1119251000 | AGAR-AGAR TECHNICAL FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 1748.45 | 1119251000
1119261000 | YEAST EXTRACT FOR BIOTECHNOLOGY FERMTECH | 1 | KG | 583.22 | 1119261000
1119269025 | YEAST EXTRACT FOR BIOTECHNOLOGY FERMTECH | 25 | KG | 13118.82 | 1119269025
1119311000 | PEPTONE FROM CASEIN (TRYPTONE) FOR BIOTECHNOLOGY FERMTECH | 1 | KG | 694.54 | 1119311000
1119319025 | PEPTONE FROM CASEIN (TRYPTONE) FOR BIOTECHNOLOGY FERMTECH | 25 | KG | 15613.84 | 1119319025
1119510500 | LISTERIA-ENRICHMENT-BROTH (BASE) ACC. TO FDA/IDF-FIL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 338.80 | 1119510500
1119552500 | HEMACOLORRAPID STAINING OF BLOOD SMEAR SOLUTION 1: FIXING SOLUTION | 2.5 | L | 335.17 | 1119552500
1119562500 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR SOLUTION 2 COLOUR REAGENT RED | 2.5 | L | 335.17 | 1119562500
1119569180 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR SOLUTION 2 COLOUR REAGENT RED | 180 | L | 10890.00 | 1119569180
1119572500 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR SOLUTION 3 COLOUR REAGENT BLUE | 2.5 | L | 335.17 | 1119572500
1119620010 | AZOMETHINE H GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR THE DETERMINATION OF BORON) | 10 | G | 234.74 | 1119620010
1119620100 | AZOMETHINE H GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR THE DETERMINATION OF BORON) | 100 | G | 1815.00 | 1119620100
1119690009 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 378.73 | 1119690009
1119720500 | TSC AGAR TRYPTOSE SULFITE CYCLOSERINE AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1119720500
1119880100 | VITAMIN B12 (LACTOBACILLUS) ASSAY BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 169.40 | 1119880100
1119890100 | VITAMIN BIOTIN ASSAY BROTH FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 242.00 | 1119890100
1120180025 | ALBUMIN FRACTION V (FROM BOVINE SERUM) FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 279.51 | 1120180025
1120180100 | ALBUMIN FRACTION V (FROM BOVINE SERUM) FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 741.73 | 1120180100
1120460100 | BARIUM RODS DIAMETER ABOUT 2 CM 99+ | 100 | G | 611.05 | 1120460100
1120480050 | BARIUM TITANATE (IV) | 50 | G | 188.76 | 1120480050
1120480250 | BARIUM TITANATE (IV) | 250 | G | 223.85 | 1120480250
1120580250 | HYAMINE 1622 FOR SURFACTANT TESTS | 250 | G | 710.27 | 1120580250
1120671000 | LEAD FINE POWDER 99+ | 1 | KG | 473.11 | 1120671000
1120700010 | BORON POWDER LAB | 10 | G | 226.27 | 1120700010
1120700025 | BORON POWDER LAB | 25 | G | 323.07 | 1120700025
1120730025 | BORON NITRIDE | 25 | G | 235.95 | 1120730025
1120730050 | BORON NITRIDE | 50 | G | 278.30 | 1120730050
1120801000 | SULFURIC ACID 98% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 114.95 | 1120801000
1120802500 | SULFURIC ACID 98% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 223.85 | 1120802500
1120802510 | SULFURIC ACID 98% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 235.95 | 1120802510
1120809025 | SULFURIC ACID 98% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 844.58 | 1120809025
1120840001 | HEMATOGNOST FE STAINING KIT FOR THE DETECTION OF FREE IONIC IRON (FE3+) IN CELLS | 1 | ST | 335.17 | 1120840001
1120970500 | CHROMIUM POWDER 99+ | 500 | G | 654.61 | 1120970500
1121170050 | L-CITRULLINE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 323.07 | 1121170050
1121170250 | L-CITRULLINE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 1326.16 | 1121170250
1121209029 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED (<=) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC,E 170 | 25 | KG | 1905.75 | 1121209029
1121220010 | PALCAM LISTERIA SELECTIVE-SUPPLEMENT ACC. TO VAN NETTEN ET AL. FOR PREPARATION OF 5 L PALCAM LISTERIA ... | 1 | ST | 315.81 | 1121220010
1121300001 | DIMIDIUM BROMIDE FOR SURFACTANT TESTS | 1 | G | 938.96 | 1121300001
1121300005 | DIMIDIUM BROMIDE FOR SURFACTANT TESTS | 5 | G | 3758.26 | 1121300005
1121440025 | DISULFINE BLUE VN 150 (C.I.42045) FOR SURFACTANT TESTS | 25 | G | 244.42 | 1121440025
1121460005 | DODECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR TENSIDE TESTS | 5 | G | 698.17 | 1121460005
1121468500 | DODECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR TENSIDE TESTS | 500 | MG | 117.37 | 1121468500
1121480010 | METHYL DODECYLBENZENE SULFONATE FOR SURFACTANT TESTS | 10 | ML | 1258.40 | 1121480010
1121510010 | DYSPROSIUM OXIDE 99+ | 10 | G | 335.17 | 1121510010
1121560001 | EUROPIUM(III) OXIDE 99+ | 1 | G | 279.51 | 1121560001
1121670005 | GADOLINIUM(III) OXIDE 99+ | 5 | G | 150.04 | 1121670005
1121670025 | GADOLINIUM(III) OXIDE 99+ | 25 | G | 242.00 | 1121670025
1121690005 | GALLIUM 99+ | 5 | G | 872.41 | 1121690005
1121710005 | GALLIUM(III) NITRATE HYDRATE 98+ | 5 | G | 686.07 | 1121710005
1121770002 | GERMANIUM(IV) OXIDE 99+ | 2 | G | 146.41 | 1121770002
1121770005 | GERMANIUM(IV) OXIDE 99+ | 5 | G | 257.73 | 1121770005
1121770025 | GERMANIUM(IV) OXIDE 99+ | 25 | G | 1045.44 | 1121770025
1121790025 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY, ACC. TO P.J. ANDERSON | 25 | ML | 347.27 | 1121790025
1121790100 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY, ACC. TO P.J. ANDERSON | 100 | ML | 867.57 | 1121790100
1121860025 | 1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYLDISILAZANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 25 | ML | 219.01 | 1121860025
1121860100 | 1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYLDISILAZANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 717.53 | 1121860100
1121960100 | INDIUM GRANULAR 99+ | 100 | G | 2632.96 | 1121960100
1122010005 | INDIUM(III) OXIDE 99.5+ | 5 | G | 244.42 | 1122010005
1122010010 | INDIUM(III) OXIDE 99.5+ | 10 | G | 398.09 | 1122010010
1122020025 | INDIUM(III)-SULFATE 99+ | 25 | G | 847.00 | 1122020025
1122020100 | INDIUM(III)-SULFATE 99+ | 100 | G | 2420.00 | 1122020100
1122110100 | COBALT POWDER 99+ | 100 | G | 445.28 | 1122110100
1122190100 | LANTHANUM(III) CHLORIDE HEPTAHYDRATE 98% FOR ANALYSIS | 100 | G | 229.90 | 1122190100
1122190250 | LANTHANUM(III) CHLORIDE HEPTAHYDRATE 98% FOR ANALYSIS | 250 | G | 385.99 | 1122190250
1122200100 | LANTHANUM(III) OXIDE | 100 | G | 332.75 | 1122200100
1122200500 | LANTHANUM(III) OXIDE | 500 | G | 1113.20 | 1122200500
1122231000 | SULFURIC ACID 100% FOR CONDUCTIVITY MEASUREMENTS | 1 | L | 394.46 | 1122231000
1122300250 | LITHIUM NITRATE 98+ | 250 | G | 154.88 | 1122300250
1122301000 | LITHIUM NITRATE 98+ | 1 | KG | 388.41 | 1122301000
1122330100 | L-LYSINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 348.48 | 1122330100
1122331000 | L-LYSINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2439.36 | 1122331000
1122370250 | MANGANESE POWDER 99+ | 250 | G | 212.96 | 1122370250
1122390025 | AGAROSE FOR NUCLEIN ACID ELECTROPHORESIS (RANGE OF MOLECULAR WEIGHT < 1000 BP) | 25 | G | 591.69 | 1122390025
1122390100 | AGAROSE FOR NUCLEIN ACID ELECTROPHORESIS (RANGE OF MOLECULAR WEIGHT < 1000 BP) | 100 | G | 1760.55 | 1122390100
1122400005 | MELIBIOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 179.08 | 1122400005
1122400025 | MELIBIOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 579.59 | 1122400025
1122540100 | MOLYBDENUM POWDER 99+ | 100 | G | 448.91 | 1122540100
1122570250 | MOLYBDENUM(IV) SULFIDE 98+ | 250 | G | 706.64 | 1122570250
1122640500 | DI-SODIUM HYDROGEN CITRATE 1,5-HYDRATE 99+ | 500 | G | 174.24 | 1122640500
1122680005 | OCTYL SULFATE SODIUM SALT FOR SURFACTANT TESTS | 5 | G | 401.72 | 1122680005
1122740250 | SODIUM THIOANTIMONATE(V) NONAHYDRATE LAB | 250 | G | 226.27 | 1122740250
1122760025 | NEODYMIUM(III) OXIDE 99+ | 25 | G | 248.05 | 1122760025
1122770250 | NICKEL POWDER 99+ | 250 | G | 310.97 | 1122770250
1122771000 | NICKEL POWDER 99+ | 1 | KG | 1026.08 | 1122771000
1122850100 | NIOBIUM(V) CHLORIDE 98+ | 100 | G | 856.68 | 1122850100
1122920005 | SODIUM 1-OCTANESULFONATE FOR SURFACTANT TESTS | 5 | G | 257.73 | 1122920005
1122920025 | SODIUM 1-OCTANESULFONATE FOR SURFACTANT TESTS | 25 | G | 757.46 | 1122920025
1122980101 | TRITON X-100 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 206.91 | 1122980101
1122981001 | TRITON X-100 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 1 | L | 935.33 | 1122981001
1123100100 | SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ACIDIC, (NH4)2SIF6 IN H2O 1000 MG/L SI CERTIPUR | 100 | ML | 70.18 | 1123100100
1123100500 | SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ACIDIC, (NH4)2SIF6 IN H2O 1000 MG/L SI CERTIPUR | 500 | ML | 98.01 | 1123100500
1123210010 | SAMARIUM(III) OXIDE 99+ | 10 | G | 216.59 | 1123210010
1123270500 | LEUCOGNOSTFIXING MIXTURE FOR ENZYME CYTOCHEMISTRY | 500 | ML | 133.10 | 1123270500
1123490025 | TANTALUM POWDER 98+ | 25 | G | 706.64 | 1123490025
1123520100 | TANTALUM(V) CHLORIDE 99+ | 100 | G | 1598.41 | 1123520100
1123560010 | TELLURIUM DIOXIDE 99.5+ | 10 | G | 191.18 | 1123560010
1123560025 | TELLURIUM DIOXIDE 99.5+ | 25 | G | 370.26 | 1123560025
1123630001 | HPTLC SILICA GEL 60 WRF254S AMD EXTRA THIN 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM FOR AMD ACC. TO DIN 38407-F11 | 1 | ST | 1491.93 | 1123630001
1123740001 | THROMBIN (FROM BOVINE PLASMA) 50 NIH-U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 497.31 | 1123740001
1123790250 | TITANIUM FINE POWDER 98+ | 250 | G | 797.39 | 1123790250
1123840100 | TITANIUM HYDRIDE FINE POWDER 98+ | 100 | G | 320.65 | 1123840100
1123920010 | VANADIUM POWDER 99+ | 10 | G | 532.40 | 1123920010
1123930025 | VANADIUM(III) CHLORIDE 99+ | 25 | G | 226.27 | 1123930025
1124000100 | BISMUTH (POWDER) 99+ | 100 | G | 384.78 | 1124000100
1124030100 | BISMUTH(III) CHLORIDE 98+ | 100 | G | 488.84 | 1124030100
1124060100 | TUNGSTEN FINE POWDER 99+ | 100 | G | 304.92 | 1124060100
1124100005 | YTTERBIUM OXIDE 99+ | 5 | G | 313.39 | 1124100005
1124110005 | YTTRIUM POWDER 97+ | 5 | G | 492.47 | 1124110005
1124120025 | YTTRIUM OXIDE 99+ | 25 | G | 508.20 | 1124120025
1124160250 | TIN(II) SULFATE LAB | 250 | G | 263.78 | 1124160250
1124161000 | TIN(II) SULFATE LAB | 1 | KG | 579.59 | 1124161000
1124220025 | N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 90.75 | 1124220025
1124220100 | N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 303.71 | 1124220100
1124221000 | N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2297.79 | 1124221000
1124229010 | N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1668.59 | 1124229010
1124500100 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV TABLETS GREY, ABOUT 2 G (HFO2) PATINAL | 100 | G | 10890.00 | 1124500100
1124501000 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV TABLETS GREY, ABOUT 2 G (HFO2) PATINAL | 1 | KG | 12100.00 | 1124501000
1124630500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IRA-402 (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER), CL- FORM | 500 | ML | 192.39 | 1124630500
1124690002 | HOLMIUM(III) OXIDE LAB | 2 | G | 194.81 | 1124690002
1124690005 | HOLMIUM(III) OXIDE LAB | 5 | G | 331.54 | 1124690005
1124881000 | N-ACETYL-DL-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP | 1 | KG | 4077.70 | 1124881000
1124889025 | N-ACETYL-DL-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP | 25 | KG | 75972.27 | 1124889025
1125130010 | TRIFLUOROACETIC ANHYDRIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 10 | ML | 287.98 | 1125130010
1125160025 | YTTRIUM(III) NITRATE HEXAHYDRATE 99+ | 25 | G | 188.76 | 1125160025
1125180100 | FLORISIL(0.150-0.250 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 158.51 | 1125180100
1125181000 | FLORISIL(0.150-0.250 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 1263.24 | 1125181000
1125235000 | LACTALBUMIN HYDROLYSATE ENZYMATICALLY HYDROLYZED FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3268.21 | 1125235000
1125330050 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY AND SURFACTANT TESTS | 50 | G | 125.84 | 1125330050
1125330250 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY AND SURFACTANT TESTS | 250 | G | 425.92 | 1125330250
1125331000 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY AND SURFACTANT TESTS | 1 | KG | 1322.53 | 1125331000
1125350500 | MAXIMUM RECOVERY DILUENT FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 131.89 | 1125350500
1125370001 | UV LAMP 254 NM FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | ST | 279.51 | 1125370001
1125530025 | COOMASSIE BRILLIANT BLUE R 250 (C.I. 42660) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 164.56 | 1125530025
1125720001 | HPTLC SILICA GEL 60 NH2 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1195.48 | 1125720001
1125760001 | CHEMIZORBHG REAGENTS AND ACCESSORIES FOR ABSORPTION OF MERCURY | 1 | ST | 706.64 | 1125760001
1125870500 | BRILA BROTH FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 989.78 | 1125870500
1125880500 | LAURYL SULFATE BROTH FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 392.04 | 1125880500
1126301000 | SPECTROMELT A 100 DI-LITHIUMTETRABORATE | 1 | KG | 911.13 | 1126301000
1126359025 | PARTECK DELTA M (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,E 421 | 25 | KG | 3162.94 | 1126359025
1126360050 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O) | 50 | ML | 125.84 | 1126360050
1126362500 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O) | 2.5 | L | 379.94 | 1126362500
1126364000 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O) | 4 | L | 607.42 | 1126364000
1126369033 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O) | 30 | L | 2755.17 | 1126369033
1126680001 | HPTLC SILICA GEL 60 DIOL F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 761.09 | 1126680001
1129360030 | OXIDIZING DECOMPOSITION REAGENT FOR COMPOUNDS CONTAINING P AND N OXISOLV | 30 | G | 220.22 | 1129360030
1129370001 | TAP (PE) ATTACHABLE, SELF-VENTING, FOR 5 L, 10 L AND 25 L PE CANISTERS WITH KS 60X6 EXTERNAL THREAD | 1 | ST | 36.30 | 1129370001
1129380001 | TAP (PE) SELF-VENTING, FOR VESSELS WITH 3/4" INTERNAL THREAD (2" TO 3/4" REDUCER SUPPLIED) | 1 | ST | 45.98 | 1129380001
1129390010 | LACTOSE STANDARD 5 % SOLID WATER STANDARD FOR COULOMETRIC/VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION AND ... APURA | 10 | G | 198.44 | 1129390010
1129790001 | BIOQUANT TOTAL DIETARY FIBER REAGENT KIT FOR 100 DETERMINATIONS | 1 | ST | 1247.51 | 1129790001
1129940100 | FLORISIL (0.150-0.250 MM) FOR RESIDUE ANALYSIS | 100 | G | 210.54 | 1129940100
1129941001 | FLORISIL (0.150-0.250 MM) FOR RESIDUE ANALYSIS | 1 | KG | 1600.83 | 1129941001
1129961000 | SPECTROMELT A 20 LITHIUM METABORATE | 1 | KG | 1539.12 | 1129961000
1129970100 | CHROMIUM POWDER LESS THAN 0.3 MM (CR) PATINAL | 100 | G | 317.02 | 1129970100
1129971000 | CHROMIUM POWDER LESS THAN 0.3 MM (CR) PATINAL | 1 | KG | 1781.12 | 1129971000
1131080001 | PLATE COUNT AGAR FOR DETERMINING THE TOTAL BACTERIAL COUNT MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1131080001
1131160500 | YEAST EXTRACT AGAR ACC. TO ISO 6222 AND SWEDISH STANDARD SS 028171 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 317.02 | 1131160500
1131240001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 WF254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1131240001
1131260500 | SILICON DIOXIDE COLLOIDAL, HIGHLY DISPERSED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF,JP,E 551 | 500 | G | 290.40 | 1131260500
1131265000 | SILICON DIOXIDE COLLOIDAL, HIGHLY DISPERSED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF,JP,E 551 | 5 | KG | 1617.77 | 1131265000
1131349010 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 3.571 MOL/L (1/0.28 N) TITRIPUR | 10 | L | 540.87 | 1131349010
1131369010 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.357 MOL/L (1/2.8 N) TITRIPUR | 10 | L | 394.46 | 1131369010
1131710001 | HPLC STARTER KIT | 1 | ST | 3025.00 | 1131710001
1131751000 | SPECTROMELTA 1000 LI2B4O7 + 0.07% LIBR | 1 | KG | 911.13 | 1131751000
1131755000 | SPECTROMELTA 1000 LI2B4O7 + 0.07% LIBR | 5 | KG | 2917.31 | 1131755000
1131870001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 5 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 626.78 | 1131870001
1131920001 | HPTLC SILICA GEL 60 NH2 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1579.05 | 1131920001
1131940001 | UROTEST AB TEST STRIPS FOR THE DETECTION OF ANTIBACTERIAL SUBSTANCES (INHIBITORS) IN URINE | 1 | ST | 291.61 | 1131940001
1132030001 | UV LAMP 366 NM FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 281.93 | 1132030001
1132122500 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (<= 30 PPM H2O) | 2.5 | L | 266.20 | 1132122500
1132124000 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (<= 30 PPM H2O) | 4 | L | 425.92 | 1132124000
1132124004 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (<= 30 PPM H2O) | 1 | ST | 1460.47 | 1132124004
1132129185 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (<= 30 PPM H2O) | 185 | L | 10032.11 | 1132129185
1133000001 | BACTIDENT OXIDASE FOR THE DETECTION OF CYTOCHROME OXIDASE IN MICROORGANISMS | 1 | ST | 73.81 | 1133000001
1133010001 | BACTIDENT AMINOPEPTIDASE 50 TEST STRIPS FOR THE DETCTION OF L-ALANINE AMINOPEPTIDASE IN MICROORGANISMS | 1 | ST | 99.22 | 1133010001
1133030001 | BACTIDENT E. COLI RAPID IDENTIFICATION KIT FOR E. COLI | 1 | ST | 341.22 | 1133030001
1133060001 | BACTIDENT COAGULASE RABBIT PLASMA WITH EDTA, LYOPHILIZED | 1 | ST | 235.95 | 1133060001
1133110001 | CULTURA MINI INCUBATOR (230 V) FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 1404.81 | 1133110001
1133120001 | MULTIRACK FOR CULTURA MINI INCUBATOR | 1 | ST | 232.32 | 1133120001
1133130001 | GLASS BOTTLES, 500 ML PE-COATED WITH S 40 SCREW CAP | 1 | ST | 399.30 | 1133130001
1133140001 | GLASS BOTTLES 1 L PE-COATED WITH S 40 SCREW CAP | 1 | ST | 413.82 | 1133140001
1133502500 | 2-PROPANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 2.5 | L | 226.27 | 1133502500
1133512500 | METHANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 2.5 | L | 141.57 | 1133512500
1133514000 | METHANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 4 | L | 238.37 | 1133514000
1133519030 | METHANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 30 | L | 1089.00 | 1133519030
1133519185 | METHANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 185 | L | 12100.00 | 1133519185
1133539030 | ETHYL ACETATE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 30 | L | 1776.28 | 1133539030
1133582500 | ACETONITRILE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 2.5 | L | 378.73 | 1133582500
1133589030 | ACETONITRILE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 30 | L | 2662.00 | 1133589030
1133589185 | ACETONITRILE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 185 | L | 24200.00 | 1133589185
1133590025 | CHLOROFORM-D1 WITH TMS (1 VOL.%), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5 % FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 65.34 | 1133590025
1133590100 | CHLOROFORM-D1 WITH TMS (1 VOL.%), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5 % FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 198.44 | 1133590100
1133630010 | TRIFLUOROACETIC ACID-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 229.90 | 1133630010
1133640001 | TETRAHYDROFURAN-D8 DEUTERATION DEGREE MIN 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 141.57 | 1133640001
1133640009 | TETRAHYDROFURAN-D8 DEUTERATION DEGREE MIN 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 851.84 | 1133640009
1133640010 | TETRAHYDROFURAN-D8 DEUTERATION DEGREE MIN 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 1033.34 | 1133640010
1133650010 | FORMIC ACID-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 1420.54 | 1133650010
1133660009 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 91.96 | 1133660009
1133660010 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 96.80 | 1133660010
1133660025 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 176.66 | 1133660025
1133660100 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 536.03 | 1133660100
1133660500 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 500 | ML | 2420.00 | 1133660500
1133680010 | TOLUENE-D8 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 310.97 | 1133680010
1133862500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS MAX. 0.001 PPM HG  | 2.5 | L | 159.72 | 1133862500
1134040001 | BROLACIN AGAR BROMOTHYMOL BLUE-LACTOSE-CYSTINE AGAR FOR MICROBIOLOGY MERCKOPLATE | 1 | ST | 1917.85 | 1134040001
1134050001 | MUELLER-HINTON AGAR FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134050001
1134140001 | BLOOD AGAR FOR THE ISOLATION AND CULTIVATION OF VARIOUS FASTIDIOUS MICROORGANISMS MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1134140001
1134210001 | BLOOD AGAR FOR THE ISOLATION AND CULTIVATION OF VARIOUS FASTIDIOUS MICROORGANISMS MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134210001
1134230020 | MALT EXTRACT AGAR WITH CHLORAMPHENICOL AND GENTAMYCIN FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1134230020
1134230480 | MALT EXTRACT AGAR WITH CHLORAMPHENICOL AND GENTAMYCIN FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2289.32 | 1134230480
1134880001 | PLATE COUNT AGAR FOR DETERMINING THE TOTAL BACTERIAL COUNT MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134880001
1134960001 | MINIMAL GLUCOSE AGAR FOR MUTAGENICITY TESTS ACC. TO AMES FOR THE EXAMINATION OF CHEMICAL ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134960001
1134990001 | CASO AGAR CASEIN PEPTONE-SOYMEAL PEPTONE AGAR FOR THE ENUMERATION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134990001
1135710001 | MUELLER-HINTON AGAR WITH BLOOD FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS MERCKOPLATE | 1 | ST | 110.11 | 1135710001
1135730001 | MALT EXTRACT AGAR FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF YEASTS AND MOULDS MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1135730001
1135820001 | CASO AGAR CASEIN PEPTONE-SOYMEAL PEPTONE AGAR FOR THE ENUMERATION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1135820001
1136820001 | ANAEROCULT C MINI FOR MICROBIOLOGY GAS GENERATOR SYSTEM FOR INCUBATION OF ONE TO TWO PETRI DISHES IN ... | 1 | ST | 141.57 | 1136820001
1137131000 | 1,2-DICHLOROETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 267.41 | 1137131000
1137200009 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 615.89 | 1137200009
1137200010 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 678.81 | 1137200010
1137240001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1137240001
1137250001 | HPTLC SILICE GEL 60 RP-8 F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1137250001
1137260001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-2 F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1137260001
1137270001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 10 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 733.26 | 1137270001
1137280001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1424.17 | 1137280001
1137410100 | LACTOPHENOL BLUE SOLUTION FOR STAINING FUNGI | 100 | ML | 75.02 | 1137410100
1137480001 | HPTLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 10 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 666.71 | 1137480001
1137490001 | HPTLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1424.17 | 1137490001
1137530001 | ACETONITRILE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 68.97 | 1137530001
1137530009 | ACETONITRILE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 413.82 | 1137530009
1137600100 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT LAB | 100 | G | 147.62 | 1137600100
1137601000 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT LAB | 1 | KG | 951.06 | 1137601000
1137602500 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT LAB | 2.5 | KG | 1799.27 | 1137602500
1137920001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 1 MM WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 4 CM 15 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 951.06 | 1137920001
1137930001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 2 MM WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 4 CM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1488.30 | 1137930001
1137940001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 0.5 MM WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 4 CM 20 GLASS  PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 867.57 | 1137940001
1138070001 | ANAEROCULT P FOR MICROBIOLOGY FOR GENERATING AN ANAEROBIC ATMOSPHERE IN THE SINGLE PETRI DISH | 1 | ST | 91.96 | 1138070001
1138250500 | BRAIN HEART AGAR FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS MICROORGANISMS | 500 | G | 654.61 | 1138250500
1138290001 | ANAEROCULT A FOR MICROBIOLOGY (REAGENT FOR THE GENERATION OF AN ANAEROBIC MEDIUM IN ANAEROBIC JARS) | 1 | ST | 71.39 | 1138290001
1138610025 | DIHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 911.13 | 1138610025
1138940001 | PLC SILICA GEL 60, 0.5 MM 20 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 563.86 | 1138940001
1138950001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 1 MM 15 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 966.79 | 1138950001
1138982500 | STANDARD OIL FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY | 2.5 | L | 572.33 | 1138982500
1139000250 | LICHROPREP RP-18 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 2537.37 | 1139000250
1139001000 | LICHROPREP RP-18 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 6767.53 | 1139001000
1139009025 | LICHROPREP RP-18 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 139592.86 | 1139009025
1139010100 | LICHROPREP RP-18 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 1098.68 | 1139010100
1139010500 | LICHROPREP RP-18 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 4228.95 | 1139010500
1139019010 | LICHROPREP RP-18 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 10 | KG | 70501.86 | 1139019010
1139050250 | LICHROPREP SI 60 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 252.89 | 1139050250
1139051000 | LICHROPREP SI 60 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 506.99 | 1139051000
1139111000 | EUSOLEXT | 1 | KG | 326.70 | 1139111000
1139119025 | EUSOLEXT | 25 | KG | 4911.39 | 1139119025
1139190500 | XLT4 AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 619.52 | 1139190500
1139345000 | SPECTROMELT C 20 GRINDING AND TABLETTING AID FOR X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY | 5 | KG | 1263.24 | 1139345000
1139590250 | LICHROPREP CN (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 5131.61 | 1139590250
1139730250 | LICHROPREP DIOL (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 2876.17 | 1139730250
1139740250 | LICHROPREP NH2 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 2876.17 | 1139740250
1139905000 | SPECTROMELT C 10 GRINDING AND TABLETTING AID FOR X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY | 5 | KG | 1894.86 | 1139905000
1139990001 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA MERCKOPLATE | 1 | ST | 96.80 | 1139990001
1142260001 | ANAEROCLIP FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 222.64 | 1142260001
1142360001 | SPARE FILTERS FOR EXTRELUT NT1 PREPACKED GLASS COLUMNS | 1 | ST | 350.90 | 1142360001
1142370001 | SPARE FILTERS FOR EXTRELUT NT 3 PREPACKED GLASS COLUMNS | 1 | ST | 319.44 | 1142370001
1142420500 | POTASSIUM TETRATHIONATE EXTRA PURE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 1610.51 | 1142420500
1142660100 | POLYVINYL ALCOHOL PROTECTIVE COLLOID FOR ARGENTOMETRIC TITRATION | 100 | G | 110.11 | 1142660100
1142750010 | PONCEAU S (C.I. 27195) FOR ELECTROPHORESIS | 10 | G | 113.74 | 1142750010
1142820100 | PALLADIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PD CERTIPUR | 100 | ML | 112.53 | 1142820100
1142820500 | PALLADIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PD CERTIPUR | 500 | ML | 198.44 | 1142820500
1142911000 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 242.00 | 1142911000
1142912500 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 504.57 | 1142912500
1142914004 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 3233.12 | 1142914004
1142915000 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 828.85 | 1142915000
1142919010 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1210.00 | 1142919010
1142919030 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 3025.00 | 1142919030
1142919185 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 185 | L | 14520.00 | 1142919185
1142960001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 W 25 GLASS PALTES 10 X 20 CM | 1 | ST | 1692.79 | 1142960001
1143940001 | SULFITE CELL TEST 1.0 - 20.0 MG/L SO32- SPECTROQUANT | 1 | ST | 313.39 | 1143940001
1144000001 | AMMONIUM TEST 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.8 MG/L  NH4+ 0.04 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 350.90 | 1144000001
1144010001 | CHLORIDE TEST 5 - 10 - 20 - 40 - 75 - 150 - 300 MG/L CL- AQUAQUANT | 1 | ST | 350.90 | 1144010001
1144020001 | CHROMATE TEST 0.005 - 0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.08 - 0.10 MG/L CR 0.011 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 354.53 | 1144020001
1144030001 | IRON TEST 0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 -0.20 MG/L FE AQUAQUANT | 1 | ST | 344.85 | 1144030001
1144040001 | IRON TEST 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 - 7.5 - 10 - 15 MG/L FE AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144040001
1144060001 | MANGANESE TEST 0.03 - 0.06- 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.3 - 0.4 - 0.5 MG/L MN AQUAQUANT | 1 | ST | 344.85 | 1144060001
1144080001 | NITRITE TEST 0.005 - 0.012 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.08 - 0.10 MG/L NO2- ... AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144080001
1144100001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST 0.01 - 0.02 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 ... AQUAQUANT | 1 | ST | 354.53 | 1144100001
1144110001 | SULFATE TEST 25 - 50 - 80 - 110 - 140 - 200 - 300 MG/L SO42- AQUAQUANT | 1 | ST | 488.84 | 1144110001
1144120001 | ZINC TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 5 MG/L ZN AQUAQUANT | 1 | ST | 385.99 | 1144120001
1144130001 | ALUMINIUM TEST 0.07 - 0.12 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.65 - 0.80 MG/L AL AQUAQUANT | 1 | ST | 390.83 | 1144130001
1144140001 | COPPER TEST 0.05 - 0.08 - 0.12 - 0.16 - 0.20 - 0.25 - 0.3 - 0.4 - 0.5 MG/L CU AQUAQUANT | 1 | ST | 376.31 | 1144140001
1144160001 | SULFIDE TEST 0.02 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.13 - 0.16 - 0.20 -0.25 MG/L S2- AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144160001
1144170001 | CYANIDE TEST 0.002 - 0.004 - 0.007 - 0.010 - 0.013 - 0.016 - 0.020 - 0.025 - 0.030 MG/L CN- AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144170001
1144180001 | COPPER TEST 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3 - 4 - 5 MG/L CU AQUAQUANT | 1 | ST | 398.09 | 1144180001
1144200001 | NICKEL TEST 0.02 - 0.04 - 0.07 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 -0.5 MG/L NI AQUAQUANT | 1 | ST | 369.05 | 1144200001
1144210001 | COLOR TEST 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 70 - 100 - 150 HAZEN AQUAQUANT | 1 | ST | 369.05 | 1144210001
1144230002 | AMMONIUM TEST 0.2 - 0.5 - 0.8 - 1.2 - 1.6 - 2 - 3 - 5 - 8 MG/L NH4+ 0.16 - 0.4 - 0.6 - 0.9 ... AQUAQUANT | 1 | ST | 289.19 | 1144230002
1144240001 | NITRITE TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 2.0 MG/L  NO2- 0.03 - 0.06 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1144240001
1144280002 | AMMONIUM TEST 0.025 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.40 MG/L NH4+ ... AQUAQUANT | 1 | ST | 358.16 | 1144280002
1144290001 | CYANIDE TEST 0.03 - 0.06 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.7 MG/L  CN- AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144290001
1144340001 | CHLORINE TEST 0.010 - 0.025 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 MG/L CL2 AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144340001
1144380001 | IRON TEST 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.6 - 2.0 - 2.5 MG/L FE AQUAQUANT | 1 | ST | 344.85 | 1144380001
1144410001 | CHROMATE TEST 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.6 MG/L CR 0.22 - 0.45 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144410001
1144450001 | PHOSPHATE TEST 0.015 - 0.030 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.11 - 0.14 MG/L PO4-P 0.046 - 0.092 ... AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144450001
1144490001 | PHOSPHATE TEST 1.0 - 2.0 - 3.5 - 6.0 - 10 - 20 - 40 MG/L PO4-P 3.1 - 6.1 - 11 - 18 - 31 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 358.16 | 1144490001
1145000001 | FORMALDEHYDE CELL TEST 0.10 - 8.00 MG/L HCHO SPECTROQUANT | 1 | ST | 310.97 | 1145000001
1145370001 | NITROGEN (TOTAL) CELL TEST 0.5 - 15.0 MG/L N SPECTROQUANT | 1 | ST | 438.02 | 1145370001
1145380065 | COD SOLUTION A SPECTROQUANT | 65 | ML | 206.91 | 1145380065
1145390495 | COD SOLUTION B SPECTROQUANT | 495 | ML | 229.90 | 1145390495
1145400001 | COD CELL TEST 10 - 150  MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1145400001
1145410001 | COD CELL TEST 25 - 1500 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1145410001
1145420001 | NITRATE CELL TEST 0.5 - 18.0 MG/L NO3-N  2.2 - 79.7 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 385.99 | 1145420001
1145430001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.05 - 5.00 MG/L PO4-P  0.2 - 15.3 MG/L PO43-  0.11 - 11.46 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1145430001
1145440001 | AMMONIUM CELL TEST 0.5 - 16.0 MG/L NH4-N  0.6 - 20.6 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145440001
1145460001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.5 - 25.0 MG/L PO4-P  1.5 - 76.7 MG/L PO43-  1.1 - 57.3 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 323.07 | 1145460001
1145470001 | NITRITE CELL TEST 0.010 - 0.700 MG/L NO2-N 0.03 - 2.30 MG/L NO2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145470001
1145480001 | SULFATE CELL TEST 5 - 250 MG/L SO42- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145480001
1145490001 | IRON CELL TEST 0.05 - 4.00 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 310.97 | 1145490001
1145510001 | PHENOL CELL TEST 0.10 - 2.50 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 313.39 | 1145510001
1145520001 | CHROMATE CELL TEST 0.05 - 2.00 MG/L CR  0.11 - 4.46 MG/L CRO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 348.48 | 1145520001
1145530001 | COPPER CELL TEST 0.05 - 8.00 MG/L CU SPECTROQUANT | 1 | ST | 319.44 | 1145530001
1145540001 | NICKEL CELL TEST 0.10 - 6.00 MG/L NI SPECTROQUANT | 1 | ST | 335.17 | 1145540001
1145550001 | COD CELL TEST 500 - 10000 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1145550001
1145560001 | NITRATE CELL TEST IN SEAWATER 0.10 - 3.00 MG/L NO3-N  0.4 - 13.3 MG/L NO3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 448.91 | 1145560001
1145570001 | FLUORIDE CELL TEST 0.10 - 1.50 MG/L F- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145570001
1145580001 | AMMONIUM CELL TEST 0.20 - 8.00 MG/L NH4-N  0.26 - 10.30 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145580001
1145590001 | AMMONIUM CELL TEST 4.0 - 80.0 MG/L NH4-N  5.2 - 103.0 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145590001
1145600001 | COD CELL TEST 4.0 - 40.0 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1145600001
1145610001 | CYANIDE CELL TEST 0.010 - 0.500 MG/L CN- SPECTROQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1145610001
1145620001 | POTASSIUM CELL TEST 5.0 - 50.0 MG/L K SPECTROQUANT | 1 | ST | 406.56 | 1145620001
1145630001 | NITRATE CELL TEST 0.5 - 25.0 MG/L NO3-N  2.2 - 110.7 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1145630001
1145640001 | SULFATE CELL TEST 100 - 1000 MG/L SO42- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145640001
1145660001 | ZINC CELL TEST 0.20 - 5.00 MG/L ZN SPECTROQUANT | 1 | ST | 341.22 | 1145660001
1145670001 | REPLACEMENT FILTER FOR EXTRELUT NT 20 HDPE COLUMNS | 1 | ST | 410.19 | 1145670001
1145820500 | MEC-BROTH WITH NOVOBIOCIN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 717.53 | 1145820500
1145980001 | FLUORIDE TEST 0.10 - 20.0 MG/L F- SPECTROQUANT | 1 | ST | 372.68 | 1145980001
1145980002 | FLUORIDE TEST 0.10 - 20.0 MG/L F- SPECTROQUANT | 1 | ST | 678.81 | 1145980002
1146020001 | SOIL LABORATORY 3 X N/PH NITROGEN AND PH (LIME REQUIREMENT) AGROQUANT | 1 | ST | 1854.93 | 1146020001
1146130001 | DIGESTION BASIS SET | 1 | ST | 2521.64 | 1146130001
1146150001 | DIGESTION VESSEL 30 ML | 1 | ST | 1464.10 | 1146150001
1146160001 | RUPTURE DISCS | 1 | ST | 263.78 | 1146160001
1146170001 | CLOSING CAP | 1 | ST | 847.00 | 1146170001
1146180001 | PTFE PROTECTION FOILS | 1 | ST | 235.95 | 1146180001
1146220001 | TIN CELL TEST 0.10 - 2.50 MG/L SN SPECTROQUANT | 1 | ST | 376.31 | 1146220001
1146510001 | COPPER TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.15 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.2 - 1.6 MG/L CU AQUAMERCK | 1 | ST | 216.59 | 1146510001
1146520001 | TOTAL HARDNESS TEST IN FRESHWATER AQUAMERCK | 1 | ST | 106.48 | 1146520001
1146530001 | CARBONATE HARDNESS TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER AQUAMERCK | 1 | ST | 95.59 | 1146530001
1146570001 | AMMONIUM TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 MG/L NH4+ AQUAMERCK | 1 | ST | 139.15 | 1146570001
1146580001 | NITRITE TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.05 - 0.15 - 0.25 - 0.50 - 1.0 MG/L NO2- AQUAMERCK | 1 | ST | 124.63 | 1146580001
1146600001 | IRON TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 MG/L FE2+ AQUAMERCK | 1 | ST | 122.21 | 1146600001
1146610001 | PHOSPHATE TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 MG/L ... AQUAMERCK | 1 | ST | 157.30 | 1146610001
1146620001 | OXYGEN TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 12 MG/L O2 AQUAMERCK | 1 | ST | 159.72 | 1146620001
1146630001 | OXYGEN REACTION BOTTLE AQUAMERCK | 1 | ST | 204.49 | 1146630001
1146670001 | PC CABLE NOVA 30, NOVA 60, NOVA 400, SQ 200, SQ 300 SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1146670001
1146690001 | PH TEST FOR SWIMMING POOLS PH 6.5 - 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.6 - 7.8 - 8.2 AQUAMERCK | 1 | ST | 101.64 | 1146690001
1146700001 | CHLORINE TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 MG/L CL2 AQUAMERCK | 1 | ST | 88.33 | 1146700001
1146750001 | COMBICHECK 20 SPECTROQUANT | 1 | ST | 245.63 | 1146750001
1146760001 | COMBICHECK 10 SPECTROQUANT | 1 | ST | 244.42 | 1146760001
1146770001 | COMBICHECK 30 SPECTROQUANT | 1 | ST | 272.25 | 1146770001
1146780001 | FORMALDEHYDE TEST 0.02 - 8.00 MG/L HCHO SPECTROQUANT | 1 | ST | 481.58 | 1146780001
1146790495 | COD SOLUTION A SPECTROQUANT | 495 | ML | 228.69 | 1146790495
1146800495 | COD SOLUTION B SPECTROQUANT | 495 | ML | 261.36 | 1146800495
1146810495 | COD SOLUTION B SPECTROQUANT | 495 | ML | 214.17 | 1146810495
1146820495 | COD SOLUTION B SPECTROQUANT | 495 | ML | 212.96 | 1146820495
1146830001 | RESIDUAL HARDNESS CELL TEST 0.50 - 5.00 MG/L CA 0.070 - 0.700 GRAD D 0.087 - 0.874 GRADE ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 350.90 | 1146830001
1146870001 | CRACK SET 10 SPECTROQUANT | 1 | ST | 382.36 | 1146870001
1146880001 | CRACK SET 10C SPECTROQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1146880001
1146890001 | COMBICHECK 70 SPECTROQUANT | 1 | ST | 266.20 | 1146890001
1146900001 | COD CELL TEST 50 - 500 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1146900001
1146910001 | COD CELL TEST 300 - 3500 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1146910001
1146920001 | COMBICHECK 40 SPECTROQUANT | 1 | ST | 267.41 | 1146920001
1146930001 | PHOTOCHECK SPECTROQUANT | 1 | ST | 863.94 | 1146930001
1146940001 | OXYGEN CELL TEST 0.5 - 12.0 MG/L O2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 410.19 | 1146940001
1146950001 | COMBICHECK 50 SPECTROQUANT | 1 | ST | 263.78 | 1146950001
1146960001 | COMBICHECK 60 SPECTROQUANT | 1 | ST | 294.03 | 1146960001
1146970001 | SURFACTANTS (ANION.) CELL TEST 0.05 - 2.00 MG/L MBAS SPECTROQUANT | 1 | ST | 401.72 | 1146970001
1147230001 | HALOGEN LAMP SQ 118 SPECTROQUANT | 1 | ST | 631.62 | 1147230001
1147240001 | EMPTY CELLS 16 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 171.82 | 1147240001
1147290001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.5 - 25.0 MG/L PO4-P  1.5 - 76.7 MG/L PO43-  1.1 - 57.3 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1147290001
1147300001 | CHLORIDE CELL TEST 5 - 125 MG/L CL- SPECTROQUANT | 1 | ST | 291.61 | 1147300001
1147310001 | HYDROGEN PEROXIDE CELL TEST 2.0 - 20.0 MG/L H2O2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 382.36 | 1147310001
1147379050 | FORMAXX CALCIUM CARBONATE 70 (CALCIUM CARBONATE-SORBITOL) | 50 | KG | 294.03 | 1147379050
1147380001 | COMBICHECK 80 SPECTROQUANT | 1 | ST | 294.03 | 1147380001
1147390001 | AMMONIUM CELL TEST 0.010 - 2.000 MG/L NH4-N  0.01 - 2.58 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1147390001
1147500002 | AMMONIUM TEST 0.2 - 0.5 - 0.8 - 1.3 - 2.0 - 3.0 - 4.5 - 6.0 - 8.0 MG/L NH4+ MICROQUANT | 1 | ST | 485.21 | 1147500002
1147520001 | AMMONIUM TEST 0.010 - 3.00 MG/L NH4-N  0.013 - 3.86 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 516.67 | 1147520001
1147520002 | AMMONIUM TEST 0.010 - 3.00 MG/L NH4-N  0.013 - 3.86 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 336.38 | 1147520002
1147530001 | CHLORIDE TEST 3 - 6 - 10 - 18 - 30 - 60 - 100 - 180 - 300 MG/L CL- MICROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1147530001
1147560001 | CHROMATE TEST 0.10 - 0.20 - 0.35 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3.0 - 6.0 - 10 MG/L  CR 0.22 - 0.45 ... MICROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1147560001
1147580001 | CHROMATE TEST 0.010 - 3.00 MG/L CR 0.02 - 6.69 MG/L CRO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 476.74 | 1147580001
1147590001 | IRON TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 0.8 - 1.2 - 2 - 3 - 5 MG/L FE MICROQUANT | 1 | ST | 603.79 | 1147590001
1147610001 | IRON TEST 0.005 - 5.00 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 579.59 | 1147610001
1147610002 | IRON TEST 0.005 - 5.00 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 263.78 | 1147610002
1147630001 | NITROGEN (TOTAL) CELL TEST 10 - 150 MG/L N SPECTROQUANT | 1 | ST | 398.09 | 1147630001
1147640001 | NITRATE CELL TEST 1.0 - 50.0 MG/L NO3-N  4 - 221 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1147640001
1147650001 | COPPER TEST 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 MG/L CU MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1147650001
1147670001 | COPPER TEST 0.02 - 6.00 MG/L CU SPECTROQUANT | 1 | ST | 528.77 | 1147670001
1147680001 | MANGANESE TEST 0.3 - 0.7 - 1.3 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 MG/L MN MICROQUANT | 1 | ST | 626.78 | 1147680001
1147700001 | MANGANESE TEST 0.010 - 10.00 MG/L MN SPECTROQUANT | 1 | ST | 551.76 | 1147700001
1147700002 | MANGANESE TEST 0.010 - 10.00 MG/L MN SPECTROQUANT | 1 | ST | 363.00 | 1147700002
1147730001 | NITRATE TEST 0.2 - 20.0 MG/L NO3-N  0.9 - 88.5 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 513.04 | 1147730001
1147740001 | NITRITE TEST 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3.0 - 6.0 - 10 MG/L NO2- MICROQUANT | 1 | ST | 615.89 | 1147740001
1147760001 | NITRITE TEST 0.002 - 1.00 MG/L NO2-N  0.007 - 3.28 MG/L NO2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 591.69 | 1147760001
1147760002 | NITRITE TEST 0.002 - 1.00 MG/L NO2-N  0.007 - 3.28 MG/L NO2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 336.38 | 1147760002
1147770001 | SULFIDE TEST 0.1 - 0.3 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 MG/L S2- MICROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1147770001
1147790001 | SULFIDE TEST 0.020 - 1.50 MG/L S2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 453.75 | 1147790001
1147800001 | ZINC TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 5 MG/L ZN MICROQUANT | 1 | ST | 647.35 | 1147800001
1147820002 | ZINC TEST  REFILL PACK FOR 114780, 114412 | 1 | ST | 325.49 | 1147820002
1147830001 | NICKEL TEST 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 MG/L NI MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1147830001
1147850001 | NICKEL TEST 0.02 - 5.00 MG/L NI SPECTROQUANT | 1 | ST | 453.75 | 1147850001
1147910001 | SULFATE TEST 25 - 300 MG/L SO42- SPECTROQUANT | 1 | ST | 603.79 | 1147910001
1147920001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 MG/L SI MICROQUANT | 1 | ST | 603.79 | 1147920001
1147940001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST 0.011 - 10.70 MG/L SIO2 0.005 - 5.00 MG/L SI SPECTROQUANT | 1 | ST | 465.85 | 1147940001
1147980001 | CYANIDE TEST 0.03 - 0.07 - 0.13 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 5 MG/L CN- MICROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1147980001
1148000001 | CYANIDE TEST 0.002 - 0.500 MG/L CN- SPECTROQUANT | 1 | ST | 686.07 | 1148000001
1148010001 | CHLORINE TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 MG/L CL2 MICROQUANT | 1 | ST | 607.42 | 1148010001
1148030002 | CHLORINE TEST  REFILL PACK FOR 114801 | 1 | ST | 226.27 | 1148030002
1148150001 | CALCIUM TEST 5 - 160 MG/L CA  7 - 224 MG/L CAO  12 - 400 MG/L CACO3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 560.23 | 1148150001
1148210002 | GOLD TEST 0.5 - 12.0 MG/L AU SPECTROQUANT | 1 | ST | 1053.91 | 1148210002
1148250001 | ALUMINIUM TEST 0.020 - 1.20 MG/L AL SPECTROQUANT | 1 | ST | 488.84 | 1148250001
1148260001 | CHLORINE TEST 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 - 2 - 4 - 7 - 10 - 15 MG/L CL2 MICROQUANT | 1 | ST | 615.89 | 1148260001
1148310001 | SILVER TEST 0.25 - 3.00 MG/L AG SPECTROQUANT | 1 | ST | 797.39 | 1148310001
1148320001 | ZINC TEST 0.05 - 2.50 MG/L ZN SPECTROQUANT | 1 | ST | 698.17 | 1148320001
1148330001 | LEAD CELL TEST 0.10 - 5.00 MG/L PB SPECTROQUANT | 1 | ST | 332.75 | 1148330001
1148340001 | CADMIUM CELL TEST 0.025 - 1.000 MG/L CD SPECTROQUANT | 1 | ST | 332.75 | 1148340001
1148390001 | BORON TEST 0.050 - 0.800 MG/L B SPECTROQUANT | 1 | ST | 753.83 | 1148390001
1148420001 | PHOSPHATE TEST 0.5 - 30.0 MG/L PO4-P  1.5 - 92.0 MG/L PO43-  1.1 - 68.7 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 401.72 | 1148420001
1148430001 | UREA TEST FOR SWIMMING POOLS 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 MG/L MICROQUANT | 1 | ST | 626.78 | 1148430001
1148450002 | UREA TEST IN THE SWIMMING POOL  REFILL PACK FOR 114843 | 1 | ST | 410.19 | 1148450002
1148460001 | PHOSPHATE TEST 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 MG/L PO4-P MICROQUANT | 1 | ST | 607.42 | 1148460001
1148480001 | PHOSPHATE TEST 0.010 - 5.00 MG/L PO4-P  0.03 - 15.3 MG/L PO43-  0.02 - 11.46 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 406.56 | 1148480001
1148480002 | PHOSPHATE TEST 0.010 - 5.00 MG/L PO4-P  0.03 - 15.3 MG/L PO43-  0.02 - 11.46 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 283.14 | 1148480002
1148780001 | TOC CELL TEST 5.0 - 80.0 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 788.92 | 1148780001
1148790001 | TOC CELL TEST 50 - 800 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 788.92 | 1148790001
1148940010 | FRACTOGEL EMD SE HICAP (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 269.83 | 1148940010
1148940100 | FRACTOGEL EMD SE HICAP (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 2232.45 | 1148940100
1148940500 | FRACTOGEL EMD SE HICAP (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 6423.89 | 1148940500
1148945000 | FRACTOGEL EMD SE HICAP (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 60800.08 | 1148945000
1148950001 | COD CELL TEST 15 - 300 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1148950001
1148960001 | IRON CELL TEST 1.0 - 50.0 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 332.75 | 1148960001
1148970001 | CHLORIDE TEST 2.5 - 250 MG/L CL- SPECTROQUANT | 1 | ST | 363.00 | 1148970001
1148970002 | CHLORIDE TEST 2.5 - 250 MG/L CL- SPECTROQUANT | 1 | ST | 520.30 | 1148970002
1149010001 | FLAT-BOTTOMED TUBES, LONG, AQUAQUANT | 1 | ST | 242.00 | 1149010001
1149020001 | FLAT-BOTTOMED TUBES FOR AQUAMERCKTESTS | 1 | ST | 208.12 | 1149020001
1149420001 | NITRATE TEST IN SEAWATER 0.2 - 17.0 MG/L NO3-N  0.9 - 75.3 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 373.89 | 1149420001
1149440001 | RECTANGULAR CELLS 50 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1149440001
1149460001 | RECTANGULAR CELLS 10 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 216.59 | 1149460001
1149470001 | RECTANGULAR CELLS 20 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 382.36 | 1149470001
1149620001 | PIPECHECK SPECTROQUANT | 1 | ST | 883.30 | 1149620001
1149630001 | CRACK SET 20 SPECTROQUANT | 1 | ST | 384.78 | 1149630001
1149640001 | SOFTWARE MULTI-ACHAT II SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1149640001
1149760001 | CHLORINE TEST 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 - 2 - 4 - 8 - 10 - 15 MG/L CL2 MICROQUANT | 1 | ST | 931.70 | 1149760001
1149770002 | CHLORINE TEST  REFILL PACK FOR 114976, 114434 | 1 | ST | 350.90 | 1149770002
1149780001 | CHLORINE TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 MG/L CL2 MICROQUANT | 1 | ST | 666.71 | 1149780001
1149790002 | CHLORINE TEST  REFILL PACK FOR 114978 | 1 | ST | 281.93 | 1149790002
1150290500 | M 17 BROTH ACC. TO TERZAGHI FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 607.42 | 1150290500
1150310100 | BLACK A POWDER LESS THAN 0.3 MM PATINAL | 100 | G | 332.75 | 1150310100
1150311000 | BLACK A POWDER LESS THAN 0.3 MM PATINAL | 1 | KG | 1917.85 | 1150311000
1150350001 | HPTLC CELLULOSE F 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 713.90 | 1150350001
1150360001 | HPTLC CELLULOSE F 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1389.08 | 1150360001
1150370001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM FOR PAH ... | 1 | ST | 1677.06 | 1150370001
1150450500 | MEAT LIVER AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 567.49 | 1150450500
1150530100 | CALCIUM STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG CA CERTIPUR | 100 | ML | 504.57 | 1150530100
1150540100 | POTASSIUM STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG K CERTIPUR | 100 | ML | 504.57 | 1150540100
1150580100 | SODIUM STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG NA CERTIPUR | 100 | ML | 504.57 | 1150580100
1150610100 | COBALT STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG CO CERTIPUR | 100 | ML | 504.57 | 1150610100
1150720100 | PHOSPHORUS STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG P CERTIPUR | 100 | ML | 485.21 | 1150720100
1150750100 | MULTI-ELEMENT STANDARD I DISSOLVED IN OIL C(BA) = 8 G/KG; C(CA) = 4 G/KG; C(MG) = 1 G/KG; ... CERTIPUR | 100 | ML | 867.57 | 1150750100
1150799028 | PARTECKSI 200 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 420 | 25 | KG | 1020.03 | 1150799028
1150921000 | EXTRELUT NT PACKING MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF LARGE EXTRACTION COLUMNS | 1 | KG | 1022.45 | 1150921000
1150930001 | EXTRELUT NT REFILL PACK FOR COLUMN FILLINGS EXTRELUT NT 20 | 1 | ST | 1195.48 | 1150930001
1150940001 | EXTRELUT NT 1 PRE-PACKED COLUMNS FOR EXTRACTION OF LIPOPHILIC COMPOUNDS FROM AQUEOUS SOLUTIONS | 1 | ST | 851.84 | 1150940001
1150950001 | EXTRELUT NT 3 PRE-PACKED COLUMNS FOR EXTRACTION OF LIPOPHILIC COMPOUNDS FROM AQUEOUS SOLUTIONS | 1 | ST | 722.37 | 1150950001
1150960001 | EXTRELUT NT 20 PRE-PACKED COLUMNS FOR EXTRACTION OF LIPOPHILIC COMPOUNDS FROM AQUEOUS SOLUTIONS | 1 | ST | 1278.97 | 1150960001
1151011000 | SILICA GEL 60 (0.063-0.100 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 365.42 | 1151011000
1151019025 | SILICA GEL 60 (0.063-0.100 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 5498.24 | 1151019025
1151080500 | M 17 AGAR ACC. TO TERZAGHI FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 431.97 | 1151080500
1151111000 | SILICA GEL 60 (0.015-0.040 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 365.42 | 1151111000
1151112500 | SILICA GEL 60 (0.015-0.040 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 732.05 | 1151112500
1151119025 | SILICA GEL 60 (0.015-0.040 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 5498.24 | 1151119025
1151120001 | ANAEROTEST FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 84.70 | 1151120001
1151181000 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR AMINO ACID ANALYSIS | 1 | L | 123.42 | 1151181000
1151182500 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR AMINO ACID ANALYSIS | 2.5 | L | 251.68 | 1151182500
1151189026 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR AMINO ACID ANALYSIS | 25 | L | 83.49 | 1151189026
1151270500 | ION EXCHANGER AMBERLITE MB-3 MIXED BED ION EXCHANGER WITH COLOUR INDICATOR, STRONGLY ACIDIC H+ FORM ... | 500 | ML | 335.17 | 1151270500
1151275000 | ION EXCHANGER AMBERLITE MB-3 MIXED BED ION EXCHANGER WITH COLOUR INDICATOR, STRONGLY ACIDIC H+ FORM ... | 5 | L | 2596.66 | 1151275000
1151310500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IR-120 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER), H+ FORM | 500 | ML | 111.32 | 1151310500
1151315000 | ION EXCHANGER AMBERLITE IR-120 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER), H+ FORM | 5 | L | 670.34 | 1151315000
1151560001 | ENDO AGAR FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF E.COLI AND COLIFORMS MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1151560001
1151612504 | HISTOSEC PASTILLES (WITHOUT DMSO) SOLIDIFICATION POINT 56-58 GRAD C EMBEDDING AGENT FOR HISTOLOGY | 1 | ST | 433.18 | 1151612504
1151619025 | HISTOSEC PASTILLES (WITHOUT DMSO) SOLIDIFICATION POINT 56-58 GRAD C EMBEDDING AGENT FOR HISTOLOGY | 25 | KG | 1240.25 | 1151619025
1151640001 | BPLS AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA MERCKOPLATE | 1 | ST | 141.57 | 1151640001
1151650500 | ION EXCHANGER AMBERLITE MB-6113 MIXED-BED ION EXCHANGER WITH COLOUR INDICATOR, STRONGLY ACIDIC H+ ... | 500 | G | 267.41 | 1151650500
1151750020 | LEIFSON AGAR DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR ACC. TO LEIFSON, MODIFIED FOR THE ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 91.96 | 1151750020
1151750480 | LEIFSON AGAR DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR ACC. TO LEIFSON, MODIFIED FOR THE ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2055.79 | 1151750480
1151770001 | BOILED BLOOD AGAR (CHOCOLATE AGAR) FOR THE CULTIVATION AND ISOLATION OF FASTIDIOUS ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 113.74 | 1151770001
1151840001 | XLD AGAR XYLOSE-LYSINE-DEOXYCHOLATE AGAR FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1151840001
1151950100 | SUBSTANCE WR1 TABLETS 0.03 PATINAL | 1 | ST | 924.44 | 1151950100
1151980001 | MINIMAL GLUCOSE AGAR FOR MUTAGENICITY TESTS ACC. TO AMES FOR THE EXAMINATION OF CHEMICAL ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1151980001
1152130001 | AUTO-HEMACOLOR STAINING SET FOR AUTOMATIC BLOOD SMEAR STAINING WITH THE HEMA-TEK  SLIDE STAINER | 1 | ST | 591.69 | 1152130001
1152260025 | N-(2-ACETAMIDO)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE ACES | 25 | G | 117.37 | 1152260025
1152260250 | N-(2-ACETAMIDO)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE ACES | 250 | G | 733.26 | 1152260250
1152269010 | N-(2-ACETAMIDO)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE ACES | 10 | KG | 1753.29 | 1152269010
1152279010 | N-(2-ACETAMIDO)-IMINODIACETIC ACID BUFFER SUBSTANCE ADA | 10 | KG | 1634.71 | 1152279010
1152280025 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE BES | 25 | G | 129.47 | 1152280025
1152280250 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE BES | 250 | G | 776.82 | 1152280250
1152289010 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE BES | 10 | KG | 2278.43 | 1152289010
1152290025 | 2-(CYCLOHEXYLAMINO)ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE CHES | 25 | G | 154.88 | 1152290025
1152290250 | 2-(CYCLOHEXYLAMINO)ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE CHES | 250 | G | 1057.54 | 1152290250
1152300025 | 3-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-PROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPPS | 25 | G | 158.51 | 1152300025
1152300250 | 3-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-PROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPPS | 250 | G | 899.03 | 1152300250
1152309010 | 3-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-PROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPPS | 10 | KG | 1865.82 | 1152309010
1152310025 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT BUFFER SUBSTANCE HEPES-NA | 25 | G | 113.74 | 1152310025
1152310250 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT BUFFER SUBSTANCE HEPES-NA | 250 | G | 694.54 | 1152310250
1152560500 | ADSORBER RESIN AMBERLITE XAD-4 | 500 | ML | 481.58 | 1152560500
1152620500 | INTERCAMBIADOR DE IONES AMBERLITE IRA-410 FORMA CL- | 500 | ML | 272.25 | 1152620500
1152652500 | HEATING BATH FLUID FOR HEATING BATHS UP TO APPROX. 170 GRAD C | 2.5 | L | 717.53 | 1152652500
1152760001 | MACCONKEY AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA, SHIGELLA AND COLIFORM BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1152760001
1153260001 | TLC SILICA GEL 60 100 GLASS PLATES 2.5 X 7.5 CM | 1 | ST | 516.67 | 1153260001
1153270001 | TLC SILICA GEL 60 F254 100 GLASS PLATES 2.5 X 7.5 CM | 1 | ST | 532.40 | 1153270001
1153320001 | SANGODIFF G STAINING FOILS FOR MANUAL STAINING OF BLOOD SMEARS | 1 | ST | 338.80 | 1153320001
1153331000 | WATER FOR CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 44.77 | 1153331000
1153332500 | WATER FOR CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 93.17 | 1153332500
1153339010 | WATER FOR CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 302.50 | 1153339010
1153339030 | WATER FOR CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 726.00 | 1153339030
1153370100 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 2.5-4 MM (SIO2) PATINAL | 100 | G | 228.69 | 1153370100
1153371000 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 2.5-4 MM (SIO2) PATINAL | 1 | KG | 873.62 | 1153371000
1153380500 | PLATE COUNT SKIM MILK AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 173.03 | 1153380500
1153410001 | TLC SILICA GEL 60 F254 500 GLASS PLATES 2.5 X 7.5 CM | 1 | ST | 745.36 | 1153410001
1153450100 | ALUMINIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-3 MM (AL2O3) PATINAL | 100 | G | 405.35 | 1153450100
1153451000 | ALUMINIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-3 MM (AL2O3) PATINAL | 1 | KG | 2639.01 | 1153451000
1153480250 | KJELDAHL TABLETS (FREE OF MERCURY AND SELENIUM) 5 G/TABLET | 1 | ST | 528.77 | 1153480250
1153481000 | KJELDAHL TABLETS (FREE OF MERCURY AND SELENIUM) 5 G/TABLET | 1 | ST | 1957.78 | 1153481000
1153550001 | TINCION CITOLOGICA ESTANDAR SEGUN SZCZEPANIK PARA MICROSCOPIA CYTOCOLOR | 1 | ST | 650.98 | 1153550001
1153630500 | SKIM MILK POWDER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 116.16 | 1153630500
1153680500 | TISAB SOLUTION FOR FLUORIDE DETERMINATION | 500 | ML | 229.90 | 1153680500
1153730001 | EXIT CANNULAS FOR EXTRELUT NT 1 AND EXTRELUT NT 3 | 1 | ST | 124.63 | 1153730001
1153770100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 2-3 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 264.99 | 1153770100
1153771000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 2-3 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1240.25 | 1153771000
1153880001 | TLC SILICA GEL 60 RP-8 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1338.26 | 1153880001
1153890001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1338.26 | 1153890001
1154199024 | CETYL PALMITATE 15 (CETYLESTERS WAX) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,NF | 20 | KG | 2746.70 | 1154199024
1154230001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 1519.76 | 1154230001
1154240001 | TLC SILICA GEL 60 RP-8 F254S 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 1519.76 | 1154240001
1154401000 | ISOOCTANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 204.49 | 1154401000
1154402500 | ISOOCTANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 425.92 | 1154402500
1154440025 | COOMASSIE BRILLIANT BLUE G 250 (C.I. 42655) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 208.12 | 1154440025
1154450001 | HPTLC LICHROSPHER SILICA GEL 60 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 820.38 | 1154450001
1154740100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION I (19 ELEMENTS IN DILUTE NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 465.85 | 1154740100
1154801000 | HYAMINE 1622-SOLUTION FOR THE DETERMINATION OF ANIONIC TENSIDES 0.004 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 83.49 | 1154801000
1154971000 | RONACARETRIETHANOLAMINE | 1 | L | 405.35 | 1154971000
1154980001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1842.83 | 1154980001
1155001000 | ACETONITRILE EMPLURA | 1 | L | 102.85 | 1155001000
1155002500 | ACETONITRILE EMPLURA | 2.5 | L | 216.59 | 1155002500
1155006025 | ACETONITRILE EMPLURA | 25 | L | 1798.06 | 1155006025
1155009190 | ACETONITRILE EMPLURA | 190 | L | 10828.29 | 1155009190
1155250001 | RINGER TABLETS FOR THE PREPARATION OF RINGER'S SOLUTION | 1 | ST | 101.64 | 1155250001
1155330001 | CULTURA MINI INCUBATOR (115 V) FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 1404.81 | 1155330001
1155450001 | KNURLED NUTS FOR CAPILLARY CONNECTIONS 0.2 MM I.D. 0.5 MM E.D. WITH PVDF DOUBLE CONES | 1 | ST | 476.74 | 1155450001
1155460001 | PVDF DOUBLE CONES FOR STAINLESS STEEL CAPILLARY CONNECTIONS I.D. 0.2 MM, E.D. 0.5 MM | 1 | ST | 453.75 | 1155460001
1155470001 | STAINLESS STEEL CAPILLARIES (FLEXIBLE) I.D. 0.2 MM, E.D. 0.5 MM, LENGTH 250 MM | 1 | ST | 1089.00 | 1155470001
1155520001 | HPTLC SILICA GEL 60 WR F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1317.69 | 1155520001
1155760001 | LICHROCART ASSEMBLY TOOL FOR REPLACEMENT OF SEALING RINGS | 1 | ST | 129.47 | 1155760001
1155770100 | IMMERSION OIL ACC. TO ISO 8036 MODIFIED FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 154.88 | 1155770100
1155911050 | SUBSTANCE H4 GRANULES ABOUT 0.1-2 MM PATINAL | 1 | KG | 4235.00 | 1155911050
1156220001 | EXTRELUT NT COLLECTION TUBES WITH TAPERED BOTTOM AND SCREW CAP NORMAL CAPACITY 15 ML FOR EXTRELUT NT ... | 1 | ST | 710.27 | 1156220001
1156350500 | ION EXCHANGER AMBERLYST 15 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER), H+ FORM | 500 | ML | 285.56 | 1156350500
1156400001 | ALDEHYDE DEHYDROGENASE (FROM YEAST) LYOPHILIZED 100 U/VIAL FOR BIOCHEMISTRY | 1 | ST | 242.00 | 1156400001
1156470001 | HPTLC SILICA GEL 60 NH2F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1156470001
1156830001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 50 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 1061.17 | 1156830001
1156840001 | TLC SILICA GEL 60 RP-8 F254S 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 567.49 | 1156840001
1156850001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 567.49 | 1156850001
1156960001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 836.11 | 1156960001
1157540100 | ALUMINIUM OXIDE FIBERS FOR GOOCH CRUCIBLES | 100 | G | 175.45 | 1157540100
1157541000 | ALUMINIUM OXIDE FIBERS FOR GOOCH CRUCIBLES | 1 | KG | 1258.40 | 1157541000
1159240025 | NIGROSINE (C.I. 50420) WATER-SOLUBLE FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 123.42 | 1159240025
1159250025 | ORANGE G (C.I. 16230) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 123.42 | 1159250025
1159260025 | PHLOXIN B (C.I. 45410) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 413.82 | 1159260025
1159270025 | PONCEAU S (C.I. 27195) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 289.19 | 1159270025
1159290025 | THIONINE (ACETATE) (C.I. 52000) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1038.18 | 1159290025
1159300025 | TOLUIDINE BLUE O (C.I.52040) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 828.85 | 1159300025
1159310025 | ACRIDINE ORANGE ZINC CHLORIDE DOUBLE SALT (C.I.46005) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 828.85 | 1159310025
1159330005 | CARMINE (C.I. 75470) (CALCIUM-ALUMINIUM LACQUER OF CARMINIC ACID) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 5 | G | 181.50 | 1159330005
1159330025 | CARMINE (C.I. 75470) (CALCIUM-ALUMINIUM LACQUER OF CARMINIC ACID) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 911.13 | 1159330025
1159340025 | EOSIN B (BLUISH) (C.I.45400) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 289.19 | 1159340025
1159340100 | EOSIN B (BLUISH) (C.I.45400) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 726.00 | 1159340100
1159350025 | EOSIN Y (YELLOWISH) (C.I. 45380) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 143.99 | 1159350025
1159350100 | EOSIN Y (YELLOWISH) (C.I. 45380) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 363.00 | 1159350100
1159360010 | ERYTHROSINE B (C.I. 45430) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 10 | G | 123.42 | 1159360010
1159360025 | ERYTHROSINE B (C.I. 45430) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 248.05 | 1159360025
1159370025 | FUCHSIN (C.I. 42510) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 165.77 | 1159370025
1159370100 | FUCHSIN (C.I. 42510) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 413.82 | 1159370100
1159371000 | FUCHSIN (C.I. 42510) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 1 | KG | 3552.56 | 1159371000
1159380025 | HEMATOXYLIN MONOHYDRATE (C.I.75290) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 372.68 | 1159380025
1159380100 | HEMATOXYLIN MONOHYDRATE (C.I.75290) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 1306.80 | 1159380100
1159390025 | NUCLEAR FAST RED (C.I. 60760) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1326.16 | 1159390025
1159400025 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 136.73 | 1159400025
1159400100 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 238.37 | 1159400100
1159410025 | LIGHT GREEN SF YELLOWISH (C.I. 42095) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 269.83 | 1159410025
1159410100 | LIGHT GREEN SF YELLOWISH (C.I. 42095) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 1010.35 | 1159410100
1159420025 | MALACHITE GREEN OXALATE  (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 106.48 | 1159420025
1159420100 | MALACHITE GREEN OXALATE  (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 160.93 | 1159420100
1159430025 | METHYLENE BLUE (C.I. 52015) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 143.99 | 1159430025
1159430100 | METHYLENE BLUE (C.I. 52015) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 289.19 | 1159430100
1159440025 | METHYL GREEN ZINC CHLORIDE DOUBLE SALT (C.I. 42590) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 994.62 | 1159440025
1159460025 | NILE BLUE (HYDROGEN SULFATE) (C.I. 51180) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 579.59 | 1159460025
1159480025 | SAFRANINE O (C.I. 50240) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 248.05 | 1159480025
1159530001 | REACTION VESSELS FOR THERMOREACTOR TR 105 SPECTROQUANT | 1 | ST | 907.50 | 1159530001
1159550001 | ABSORPTION TUBE FOR THERMOREACTOR TR 105 | 1 | ST | 382.36 | 1159550001
1159590500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IRA-67 (WEAKLY BASIC ANION EXCHANGER), OH- FORM | 500 | G | 638.88 | 1159590500
1159650500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IRN-150 (MIXED-BED ION EXCHANGER, STRONGLY ACID H+ FORM AND STRONGLY BASIC ...) | 500 | ML | 189.97 | 1159650500
1159660500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IR-120 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, NA+ FORM) | 500 | ML | 131.89 | 1159660500
1159730002 | WEIGERT'S IRON HEMATOXYLIN KIT FOR NUCLEAR STAINING IN HISTOLOGY | 1 | ST | 413.82 | 1159730002
1159740002 | ELASTICA VAN GIESON STAINING KIT FOR CONNECTIVE TISSUE | 1 | ST | 947.43 | 1159740002
1159990001 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA MERCKOPLATE | 1 | ST | 2170.74 | 1159990001
1160000500 | YGC AGAR YEAST EXTRACT GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR FIL-IDF FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 214.17 | 1160000500
1160040100 | SUBSTANCE H1 GRANULES ABOUT 1.0-1.6 MM PATINAL | 100 | G | 1089.00 | 1160040100
1160041000 | SUBSTANCE H1 GRANULES ABOUT 1.0-1.6 MM PATINAL | 1 | KG | 3509.00 | 1160041000
1160090001 | SUPERSPHERSI 60 LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1685.53 | 1160090001
1160100001 | SUPERSPHER60 RP-8 LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1160100001
1160390001 | SUPERSPHER100 RP-18 LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1160390001
1160510001 | SUPERSPHER100 RP-18 LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1160510001
1160520001 | SUPERSPHER60 RP-8 LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1160520001
1160540001 | SUPERSPHERSI 60 LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1495.56 | 1160540001
1160560001 | SUPERSPHER100 RP-18 LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1160560001
1160799200 | POTASSIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 42% (= ABOUT 30% THIOGLYCOLLIC ACID) | 200 | KG | 5469.20 | 1160799200
1160799202 | POTASSIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 42% (= ABOUT 30% THIOGLYCOLLIC ACID) | 200 | KG | 5469.20 | 1160799202
1160799903 | POTASSIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 42% (= ABOUT 30% THIOGLYCOLLIC ACID) | 1000 | KG | 30250.00 | 1160799903
1160920001 | HPTLC CELLULOSE 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 848.21 | 1160920001
1161030250 | AMMONIUM ACETATE FRACTOPUR | 250 | G | 112.53 | 1161030250

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates