لیست قیمت محصولات مرک (7)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه

1161050010 | LICHROSPHER 100 RP-18 (10 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161050010
1161220500 | CHROMOCULT TBX (TRYPTONE BILE X-GLUCURONIDE) AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 1082.95 | 1161220500
1161240001 | MAGNESIUM TEST 5 - 100 MG/L MG REFLECTOQUANT | 1 | ST | 114.95 | 1161240001
1161250001 | CALCIUM TEST 5 - 125 MG/L CA REFLECTOQUANT | 1 | ST | 143.99 | 1161250001
1161260001 | CARBONATE HARDNESS TEST 0.5 - 20.0  GRAD D REFLECTOQUANT | 1 | ST | 363.00 | 1161260001
1161270001 | LACTIC ACID TEST 3.0 - 60.0 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 295.24 | 1161270001
1161280001 | MALIC ACID TEST 5.0 - 60.0 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 295.24 | 1161280001
1161290010 | LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161290010
1161350001 | TOTAL ACIDITY TEST PH 7.0 2.0 - 14.0 G/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 670.34 | 1161350001
1161360001 | TOTAL SUGAR TEST (GLUCOSE AND FRUCTOSE) 65 - 650 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 513.04 | 1161360001
1161370001 | FREE SULFUROUS ACID 1.0 - 30.0 MG/L SO2 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 295.24 | 1161370001
1161390010 | LICHROSPHER 100 RP-8 (10 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161390010
1161410001 | SUCROSE (SACCHAROSE) TEST 0.25 - 2.50 G/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 1104.73 | 1161410001
1161520010 | LICHROSPHER 100 DIOL (5 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161520010
1161770010 | LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161770010
1161780010 | LICHROSPHER 100 NH2 (5 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161780010
1161970010 | FRACTOGELEMD PHENYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 10 | ML | 411.40 | 1161970010
1161970100 | FRACTOGELEMD PHENYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 100 | ML | 1894.86 | 1161970100
1161970500 | FRACTOGELEMD PHENYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 500 | ML | 8081.59 | 1161970500
1161980001 | LEUCOGNOST-NASDCL DETECTION OF NAPHTHOL AS-D CHLOROACETATE ESTERASE IN GRANULOCYTES | 1 | ST | 1476.20 | 1161980001
1162051000 | DIETHANOLAMINE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 238.37 | 1162051000
1162160001 | PEROXIDASE (FROM HORSE RADISH) 10000 U/VIAL FOR BIOCHEMISTRY | 1 | ST | 197.23 | 1162160001
1162170001 | PRE-COLUMN HOLDER FOR LICHROCART CARTRIDGES 4-4 FOR CAPILLARY CONNECTION TO HIBAR RT COLUMN | 1 | ST | 523.93 | 1162170001
1162245000 | SODIUM CHLORIDE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 249.26 | 1162245000
1162249029 | SODIUM CHLORIDE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 727.21 | 1162249029
1162249500 | SODIUM CHLORIDE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 500 | KG | 6091.14 | 1162249500
1162250001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 25GLASS PLATES 10*20CM 25 HPTLC GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1242.67 | 1162250001
1162750001 | ANAEROCULT C FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 162.14 | 1162750001
1163000002 | LEUCOGNOST ALPA DETECTION OF THE ALKALINE LEUKOCYTE PHOSPHATASE ACTIVITY IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163000002
1163010002 | LEUCOGNOST EST DETECTION OF THE ALPHA NAPHTHYL ACETATE ESTERASE REACTION IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163010002
1163020002 | LEUCOGNOST PAS DETECTION OF THE PERIODIC ACID-SCHIFF REACTION IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163020002
1163030002 | LEUCOGNOST POX DETECTION OF THE PEROXIDASE REACTION IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163030002
1163040002 | LEUCOGNOST SP DETECTION OF THE ACID PHOSPHATASE REACTION IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163040002
1163050001 | LEUCOGNOSTBASIS KIT FOR DIAGNOSIS OF LEUKEMIA | 1 | ST | 670.34 | 1163050001
1163160050 | METHYL BLUE (C.I. 42780) FOR MICROSCOPY | 50 | G | 248.05 | 1163160050
1163209029 | IRON(II) SULFATE HYDRATE EXTRA PURE (ABOUT 87% FESO4) SPECIAL GRADE BP,USP | 25 | KG | 7865.00 | 1163209029
1163330001 | PRE-COLUMN HOLDER FOR DIRECT COUPLING OF LICHROCART 4-4 PRE-COLUMNS WITH HIBAR RT COLUMNS | 1 | ST | 1089.00 | 1163330001
1163870001 | ANAEROBIC JAR 2,5 L-VOLUME FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 548.13 | 1163870001
1164130150 | SUBSTANCE H2 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 100 | G | 902.66 | 1164130150
1164131050 | SUBSTANCE H2 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 1 | KG | 7614.53 | 1164131050
1164340500 | YERSINIA SELECTIVE AGAR (BASE) ACC. TO SCHIEMANN (CIN-AGAR) FOR THE SELECTIVE CULTIVATION OF YERSINIA | 500 | G | 473.11 | 1164340500
1164400100 | YTTRIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (Y2O3) PATINAL | 100 | G | 733.26 | 1164400100
1164401000 | YTTRIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (Y2O3) PATINAL | 1 | KG | 5921.74 | 1164401000
1164500001 | TB-COLOR STAINING KIT FOR THE MICROSCOPIC INVESTIGATION OF MYCOBACTERIA (COLD STAINING) | 1 | ST | 433.18 | 1164500001
1164640001 | HPTLC SILICA GEL 60 CN F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1164640001
1164660001 | YERSINIA SELECTIVE SUPPLEMENT (CIN) FOR PREPARATION OF 8 L YERSINIA SELECTIVE AGAR ACC. TO SCHIEMANN | 1 | ST | 433.18 | 1164660001
1164690250 | KJELDAHL TABLETS (MISSOURI CATALYST) 5G/TABLET | 1 | ST | 528.77 | 1164690250
1164691000 | KJELDAHL TABLETS (MISSOURI CATALYST) 5G/TABLET | 1 | ST | 1957.78 | 1164691000
1164840001 | TLC SILICA GEL 60 W F254S 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 461.01 | 1164840001
1164850001 | TLC SILICA GEL 60 W F254S 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 607.42 | 1164850001
1164870001 | TLC SILICA GEL 60 W 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 417.45 | 1164870001
1164930010 | UREASE (FROM JACK BEANS) SOLUTION IN 50% GLYCEROL, 1000 U/ML FOR BIOCHEMISTRY | 10 | ML | 323.07 | 1164930010
1167001000 | TITANIUM OXIDE S PELLETS (TIO1.7) PATINAL | 1 | KG | 2960.87 | 1167001000
1167141050 | SUBSTANCE H2 GRANULES ABOUT 1-2.5 MM PATINAL | 1 | KG | 7614.53 | 1167141050
1167159050 | MAGNESIUM FLUORIDE PIECES OPTIPUR | 50 | KG | 20570.00 | 1167159050
1167200001 | GLUCOSE TEST 1 - 100 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 143.99 | 1167200001
1167270001 | EMPTY CELLS RQFLEX PLUS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 532.40 | 1167270001
1167290001 | CELL ADAPTER RQFLEX PLUS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 532.40 | 1167290001
1167300001 | BLANK STRIPS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 79.86 | 1167300001
1167310001 | PEROXIDE TEST 100 - 1000 MG/L H2O2 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 122.21 | 1167310001
1167320001 | NITRITE TEST 0.03 - 1.00 G/L NO2- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 158.51 | 1167320001
1167381000 | 1-METHOXY-2-PROPANOL EMPLURA | 1 | L | 139.15 | 1167381000
1167386025 | 1-METHOXY-2-PROPANOL EMPLURA | 25 | L | 1697.63 | 1167386025
1167389190 | 1-METHOXY-2-PROPANOL EMPLURA | 190 | L | 14613.17 | 1167389190
1167401000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 151.25 | 1167401000
1167402500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 2.5 | L | 315.81 | 1167402500
1167431000 | DIMETHYL SULFOXIDE EMPLURA | 1 | L | 125.84 | 1167431000
1167436025 | DIMETHYL SULFOXIDE EMPLURA | 25 | L | 2181.63 | 1167436025
1167544000 | WATER FOR ANALYSIS  | 4 | L | 128.26 | 1167544000
1167545000 | WATER FOR ANALYSIS  | 5 | L | 108.90 | 1167545000
1167549010 | WATER FOR ANALYSIS  | 10 | L | 256.52 | 1167549010
1167551000 | CESIUM CHLORIDE-LANTHANUM CHLORIDE BUFFERSOLUTION ACC. TO ... (ENTH./CONT. 10 G/L CSCL + 100 G/L LA) | 1 | L | 335.17 | 1167551000
1167610500 | THIOGLYCOLATE MEDIUM G FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 385.99 | 1167610500
1167615000 | THIOGLYCOLATE MEDIUM G FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3679.61 | 1167615000
1167630250 | ZINC CHLORIDE TECHNIPUR(TM) | 250 | G | 274.67 | 1167630250
1167700500 | TISAB-III SOLUTION FOR FLUORIDE DETERMINATION | 500 | ML | 579.59 | 1167700500
1168010025 | AGAROSE (MEDIUM ELECTROENDOOSMOSIS) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 196.02 | 1168010025
1168010250 | AGAROSE (MEDIUM ELECTROENDOOSMOSIS) FOR ELECTROPHORESIS | 250 | G | 1535.49 | 1168010250
1168020025 | AGAROSE (LOW ELECTROENDOOSMOSIS) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 196.02 | 1168020025
1168020250 | AGAROSE (LOW ELECTROENDOOSMOSIS) FOR ELECTROPHORESIS | 250 | G | 1483.46 | 1168020250
1168190001 | ANAEROCULT IS FOR MICROBIOLOGY GAS GENERATOR SYSTEM FOR THE ANAEROBIC INCUBATION OF IDENTIFICATION ... | 1 | ST | 130.68 | 1168190001
1168280100 | TITANIUM OXIDE S GRANULES ABOUT 1-4 MM (TIO1.7) PATINAL | 100 | G | 451.33 | 1168280100
1168281000 | TITANIUM OXIDE S GRANULES ABOUT 1-4 MM (TIO1.7) PATINAL | 1 | KG | 3102.44 | 1168281000
1168340001 | TLC SILICA GEL 60 F254 50 ALUMINIUM SHEETS 5 X 10 CM | 1 | ST | 260.15 | 1168340001
1168350001 | TLC SILICA GEL 60 50 ALUMINIUM SHEETS 5 X 10 CM | 1 | ST | 295.24 | 1168350001
1168540001 | SUPERSPHER60 RP-8 ENDCAPPED LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1168540001
1168550001 | SUPERSPHER100 RP-18 ENDCAPPED LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1168550001
1168570001 | SUPERSPHER60 RP-8 ENDCAPPED LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1168570001
1168580001 | SUPERSPHER100 RP-18 ENDCAPPED LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1168580001
1168690001 | SUPERSPHER100 RP-18 ENDCAPPED LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1168690001
1168810010 | FRACTOGELEMD TMAE (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168810010
1168810100 | FRACTOGELEMD TMAE (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168810100
1168810500 | FRACTOGELEMD TMAE (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168810500
1168815000 | FRACTOGELEMD TMAE (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168815000
1168820010 | FRACTOGEL EMD SO3- (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168820010
1168820100 | FRACTOGEL EMD SO3- (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168820100
1168820500 | FRACTOGEL EMD SO3- (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168820500
1168825000 | FRACTOGEL EMD SO3- (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168825000
1168830010 | FRACTOGELEMD DEAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168830010
1168830100 | FRACTOGELEMD DEAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168830100
1168830500 | FRACTOGELEMD DEAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168830500
1168835000 | FRACTOGELEMD DEAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168835000
1168840010 | FRACTOGELEMD DMAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168840010
1168840100 | FRACTOGELEMD DMAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168840100
1168840500 | FRACTOGELEMD DMAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168840500
1168845000 | FRACTOGELEMD DMAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168845000
1168860010 | FRACTOGELEMD COO- (M) WEAK CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168860010
1168860100 | FRACTOGELEMD COO- (M) WEAK CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168860100
1168860500 | FRACTOGELEMD COO- (M) WEAK CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168860500
1168865000 | FRACTOGELEMD COO- (M) WEAK CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168865000
1168870010 | FRACTOGEL EMD TMAE (S) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 10 | ML | 312.18 | 1168870010
1168870100 | FRACTOGEL EMD TMAE (S) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 100 | ML | 1314.06 | 1168870100
1168870500 | FRACTOGEL EMD TMAE (S) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 500 | ML | 5639.81 | 1168870500
1168900010 | FRACTOGELEMD SO3- (S) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 10 | ML | 312.18 | 1168900010
1168900100 | FRACTOGELEMD SO3- (S) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 100 | ML | 1297.12 | 1168900100
1168900500 | FRACTOGELEMD SO3- (S) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 500 | ML | 5515.18 | 1168900500
1168920001 | AMMONIUM TEST 0.2 - 7.0 MG/L NH4+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 256.52 | 1168920001
1168940001 | PH TEST PH 1.0 - 5.0 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 141.57 | 1168940001
1168950001 | PH TEST PH 9.0 - 13.0 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 145.20 | 1168950001
1168960001 | CHLORINE TEST 0.5 - 10.0 MG/L CL2 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 235.95 | 1168960001
1168980001 | PH TEST IN COOLING LUBRICANTS PH 7.0 - 10.0 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 114.95 | 1168980001
1168990001 | AMMONIUM TEST 5.0 - 20.0 MG/L NH4+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 256.52 | 1168990001
1169530001 | STRIP ADAPTER RQFLEX, RQFLEX PLUS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1169530001
1169540001 | RECALIBRATION SET RQFLEX REFLECTOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1169540001
1169550001 | REFLECTOMETER RQFLEX PLUS 10 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 2557.94 | 1169550001
1169570001 | CHECK SET RQCHECK RQFLEX, RQFLEXPLUS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 137.94 | 1169570001
1169671000 | TITANIUM OXIDE S GRANULES ABOUT 0.1 - 2 MM (TIO1.7) PATINAL | 1 | KG | 3025.00 | 1169671000
1169700001 | REFLECTOMETER RQFLEX 10 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 2210.67 | 1169700001
1169710001 | NITRATE TEST 5 - 225 MG/L NO3- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169710001
1169730001 | NITRITE TEST 0.5 - 25.0 MG/L NO2- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169730001
1169740001 | PEROXIDE TEST 0.2 - 20.0 MG/L H2O2 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169740001
1169750001 | PERACETIC ACID TEST 1.0 - 22.5 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169750001
1169760001 | PERACETIC ACID TEST 75 - 400 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169760001
1169770001 | AMMONIUM TEST 20 - 180 MG/L NH4+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 256.52 | 1169770001
1169780001 | PHOSPHATE TEST 5 - 120 MG/L PO43- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 192.39 | 1169780001
1169810001 | ASCORBIC ACID TEST 25 - 450 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169810001
1169820001 | IRON TEST 0.5 - 20 MG/L FE2+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169820001
1169830001 | IRON TEST 20 - 200 MG/L FE2+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1169830001
1169870001 | SULFITE TEST 10 - 200 MG/L SO32- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169870001
1169890001 | FORMALDEHYDE TEST 1.0 - 45.0 MG/L HCHO REFLECTOQUANT | 1 | ST | 222.64 | 1169890001
1169910001 | MANGANESE TEST 0.5 - 45.0 MG/L MN REFLECTOQUANT | 1 | ST | 212.96 | 1169910001
1169920001 | POTASSIUM TEST 0.25 - 1.2 G/L K REFLECTOQUANT | 1 | ST | 212.96 | 1169920001
1169930001 | CALCIUM TEST 2.5 - 45.0 MG/L CA REFLECTOQUANT | 1 | ST | 275.88 | 1169930001
1169950001 | NITRATE TEST 3 - 90 MG/L NO3- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169950001
1169960001 | PH TEST PH 4.0 - 9.0 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169960001
1169970001 | TOTAL HARDNESS TEST 0.1 - 30.0  GRAD D REFLECTOQUANT | 1 | ST | 133.10 | 1169970001
1169980001 | SOFTWARE RQDATA REFLECTOQUANT | 1 | ST | 1132.56 | 1169980001
1170101000 | TIMIRONSILVER CO | 1 | KG | 419.87 | 1170101000
1170109025 | TIMIRONSILVER CO | 25 | KG | 9232.30 | 1170109025
1170211000 | TIMIRONLIQUID SILVER | 1 | KG | 411.40 | 1170211000
1170219025 | TIMIRONLIQUID SILVER | 25 | KG | 9025.39 | 1170219025
1170221000 | RONAFLAIRFINES | 1 | KG | 382.36 | 1170221000
1170229025 | RONAFLAIRFINES | 25 | KG | 8296.97 | 1170229025
1170421000 | RONASTAR GOLDEN SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170421000
1170429025 | RONASTAR GOLDEN SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170429025
1170451000 | RONASTAR BLUE SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170451000
1170459025 | RONASTAR BLUE SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170459025
1170471000 | RONASTAR COPPER SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170471000
1170479025 | RONASTAR COPPER SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170479025
1170501000 | COLORONA GLITTER BORDEAUX | 1 | KG | 372.68 | 1170501000
1170509025 | COLORONA GLITTER BORDEAUX | 25 | KG | 8019.88 | 1170509025
1170511000 | COLORONA GLITTER BRONZE | 1 | KG | 372.68 | 1170511000
1170519025 | COLORONA GLITTER BRONZE | 25 | KG | 8019.88 | 1170519025
1170531000 | COLORONA GLITTER COPPER | 1 | KG | 372.68 | 1170531000
1170539025 | COLORONA GLITTER COPPER | 25 | KG | 8019.88 | 1170539025
1170601000 | RONAFLAIRB-50 | 1 | KG | 421.08 | 1170601000
1170609025 | RONAFLAIRB-50 | 25 | KG | 7011.95 | 1170609025
1170611000 | RONAFLAIRESQ | 1 | KG | 338.80 | 1170611000
1170619025 | RONAFLAIRESQ | 25 | KG | 7184.98 | 1170619025
1170751000 | RONASTAR PURPLE SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170751000
1170759025 | RONASTAR PURPLE SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170759025
1170761000 | RONASTAR AQUA SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170761000
1170769025 | RONASTAR AQUA SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170769025
1170771000 | RONAFLAIRLF-2000 | 1 | KG | 383.57 | 1170771000
1170779025 | RONAFLAIRLF-2000 | 25 | KG | 8178.39 | 1170779025
1170801000 | RONAFLAIRMTU | 1 | KG | 348.48 | 1170801000
1170809025 | RONAFLAIRMTU | 25 | KG | 7434.24 | 1170809025
1171001000 | RONAFLAIRN-50 | 1 | KG | 279.51 | 1171001000
1171009025 | RONAFLAIRN-50 | 25 | KG | 5713.62 | 1171009025
1171121000 | XIRONA NORDIC SUNSET | 1 | KG | 1056.33 | 1171121000
1171129015 | XIRONA NORDIC SUNSET | 15 | KG | 15093.54 | 1171129015
1171141000 | XIRONA MAGIC MAUVE | 1 | KG | 1056.33 | 1171141000
1171149015 | XIRONA MAGIC MAUVE | 15 | KG | 15093.54 | 1171149015
1171151000 | XIRONA INDIAN SUMMER | 1 | KG | 1056.33 | 1171151000
1171159015 | XIRONA INDIAN SUMMER | 15 | KG | 15093.54 | 1171159015
1171161000 | XIRONA KIWI ROSE | 1 | KG | 1056.33 | 1171161000
1171169015 | XIRONA KIWI ROSE | 15 | KG | 15093.54 | 1171169015
1171170001 | OXYGEN TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 297.66 | 1171170001
1171651000 | XIRONA CARIBBEAN BLUE | 1 | KG | 1056.33 | 1171651000
1171659025 | XIRONA CARIBBEAN BLUE | 25 | KG | 25151.06 | 1171659025
1171661000 | RONAFLAIRLDP | 1 | KG | 868.78 | 1171661000
1171669020 | RONAFLAIRLDP | 20 | KG | 16356.78 | 1171669020
1171761000 | RONAFLAIRSILK MICA | 1 | KG | 129.47 | 1171761000
1171769050 | RONAFLAIRSILK MICA | 50 | KG | 3965.17 | 1171769050
1171851000 | TIMIRON SUPER GREEN | 1 | KG | 516.67 | 1171851000
1171859025 | TIMIRON SUPER GREEN | 25 | KG | 11647.46 | 1171859025
1171861000 | TIMIRON SUPER BLUE | 1 | KG | 336.38 | 1171861000
1171869025 | TIMIRON SUPER BLUE | 25 | KG | 7151.10 | 1171869025
1171871000 | TIMIRON SUPER RED | 1 | KG | 336.38 | 1171871000
1171879025 | TIMIRON SUPER RED | 25 | KG | 7151.10 | 1171879025
1171901000 | COLORONA MAJESTIC GREEN | 1 | KG | 396.88 | 1171901000
1171909025 | COLORONA MAJESTIC GREEN | 25 | KG | 8657.55 | 1171909025
1171911000 | COLORONARB | 1 | KG | 473.11 | 1171911000
1171919025 | COLORONARB | 25 | KG | 10575.40 | 1171919025
1171931000 | COLORONARY | 1 | KG | 473.11 | 1171931000
1171939025 | COLORONARY | 25 | KG | 10575.40 | 1171939025
1172001000 | TIMIRON STARLUSTER MP-115 | 1 | KG | 175.45 | 1172001000
1172009025 | TIMIRON STARLUSTER MP-115 | 25 | KG | 3126.64 | 1172009025
1172011000 | TIMIRON SUPERSHEEN MP-1001 | 1 | KG | 307.34 | 1172011000
1172019020 | TIMIRON SUPERSHEEN MP-1001 | 20 | KG | 2642.64 | 1172019020
1172021000 | TIMIRON SPARKLE MP-47 | 1 | KG | 209.33 | 1172021000
1172029025 | TIMIRON SPARKLE MP-47 | 25 | KG | 3973.64 | 1172029025
1172031000 | TIMIRON SUPERSILK MP-1005 | 1 | KG | 242.00 | 1172031000
1172039020 | TIMIRON SUPERSILK MP-1005 | 20 | KG | 3812.71 | 1172039020
1172101000 | TIMIRON GOLD MP-127 | 1 | KG | 301.29 | 1172101000
1172109025 | TIMIRON GOLD MP-127 | 25 | KG | 6254.49 | 1172109025
1172151000 | TIMIRON PEARL FLAKE MP-10 | 1 | KG | 165.77 | 1172151000
1172159025 | TIMIRON PEARL FLAKE MP-10 | 25 | KG | 2865.28 | 1172159025
1172161000 | TIMIRON PEARL SHEEN MP-30 | 1 | KG | 173.03 | 1172161000
1172169025 | TIMIRON PEARL SHEEN MP-30 | 25 | KG | 3045.57 | 1172169025
1172171000 | TIMIRON SUPER GOLD | 1 | KG | 336.38 | 1172171000
1172179025 | TIMIRON SUPER GOLD | 25 | KG | 7152.31 | 1172179025
1172191000 | TIMIRON SUPER SILVER FINE | 1 | KG | 240.79 | 1172191000
1172199025 | TIMIRON SUPER SILVER FINE | 25 | KG | 4762.56 | 1172199025
1172211000 | COLORONAGOLD PLUS MP-25 | 1 | KG | 219.01 | 1172211000
1172219025 | COLORONAGOLD PLUS MP-25 | 25 | KG | 4203.54 | 1172219025
1172231000 | COLORONASUN GOLD SPARKLE MP-29 | 1 | KG | 260.15 | 1172231000
1172239025 | COLORONASUN GOLD SPARKLE MP-29 | 25 | KG | 5227.20 | 1172239025
1172241000 | TIMIRON GLEAMER FLAKE MP-45 | 1 | KG | 209.33 | 1172241000
1172249025 | TIMIRON GLEAMER FLAKE MP-45 | 25 | KG | 3959.12 | 1172249025
1172261000 | TIMIRON ULTRALUSTER MP-111 | 1 | KG | 246.84 | 1172261000
1172269025 | TIMIRON ULTRALUSTER MP-111 | 25 | KG | 4911.39 | 1172269025
1172371000 | COLORONA ORIENTAL BEIGE | 1 | KG | 289.19 | 1172371000
1172379025 | COLORONA ORIENTAL BEIGE | 25 | KG | 5996.76 | 1172379025
1172391000 | TIMIRON SILK GOLD | 1 | KG | 298.87 | 1172391000
1172399025 | TIMIRON SILK GOLD | 25 | KG | 6207.30 | 1172399025
1172401000 | TIMIRON SILK RED | 1 | KG | 298.87 | 1172401000
1172409025 | TIMIRON SILK RED | 25 | KG | 6207.30 | 1172409025
1172411000 | TIMIRON SILK BLUE | 1 | KG | 298.87 | 1172411000
1172419025 | TIMIRON SILK BLUE | 25 | KG | 6207.30 | 1172419025
1172421000 | TIMIRON SILK GREEN | 1 | KG | 298.87 | 1172421000
1172429025 | TIMIRON SILK GREEN | 25 | KG | 6207.30 | 1172429025
1172601000 | COLORONAMICA BLACK | 1 | KG | 219.01 | 1172601000
1172609025 | COLORONAMICA BLACK | 25 | KG | 4203.54 | 1172609025
1172661000 | TIMIRON DIAMOND CLUSTER MP-149 | 1 | KG | 278.30 | 1172661000
1172669025 | TIMIRON DIAMOND CLUSTER MP-149 | 25 | KG | 5626.50 | 1172669025
1172711000 | COLORONA RUSSET | 1 | KG | 353.32 | 1172711000
1172719025 | COLORONA RUSSET | 25 | KG | 7551.61 | 1172719025
1172721000 | COLORONA CARMINE RED | 1 | KG | 481.58 | 1172721000
1172729025 | COLORONA CARMINE RED | 25 | KG | 10783.52 | 1172729025
1172841000 | COLORONAFINE GOLD MP-20 | 1 | KG | 219.01 | 1172841000
1172849025 | COLORONAFINE GOLD MP-20 | 25 | KG | 4203.54 | 1172849025
1172871000 | COLORONATRANSGOLD MP-28 | 1 | KG | 219.01 | 1172871000
1172879025 | COLORONATRANSGOLD MP-28 | 25 | KG | 4203.54 | 1172879025
1172881000 | COLORONA PATINA GOLD | 1 | KG | 331.54 | 1172881000
1172889025 | COLORONA PATINA GOLD | 25 | KG | 6984.12 | 1172889025
1172891000 | COLORONA PATINA SILVER | 1 | KG | 330.33 | 1172891000
1172899025 | COLORONA PATINA SILVER | 25 | KG | 6984.12 | 1172899025
1172941000 | TIMIRON SUPER SILVER | 1 | KG | 258.94 | 1172941000
1172949025 | TIMIRON SUPER SILVER | 25 | KG | 5211.47 | 1172949025
1173111000 | RONAFLAIREXTENDER W | 1 | KG | 283.14 | 1173111000
1173119015 | RONAFLAIREXTENDER W | 15 | KG | 3498.11 | 1173119015
1173201000 | COLORONA RED GOLD | 1 | KG | 287.98 | 1173201000
1173209025 | COLORONA RED GOLD | 25 | KG | 5937.47 | 1173209025
1173211000 | COLORONA BRIGHT GOLD | 1 | KG | 287.98 | 1173211000
1173219025 | COLORONA BRIGHT GOLD | 25 | KG | 5937.47 | 1173219025
1173221000 | COLORONA RED BROWN | 1 | KG | 336.38 | 1173221000
1173229025 | COLORONA RED BROWN | 25 | KG | 7140.21 | 1173229025
1173231000 | COLORONA LIGHT BLUE | 1 | KG | 508.20 | 1173231000
1173239020 | COLORONA LIGHT BLUE | 20 | KG | 9102.83 | 1173239020
1173241000 | COLORONA DARK BLUE | 1 | KG | 508.20 | 1173241000
1173249025 | COLORONA DARK BLUE | 25 | KG | 9102.83 | 1173249025
1173531000 | COLORONA BRONZE | 1 | KG | 353.32 | 1173531000
1173539025 | COLORONA BRONZE | 25 | KG | 7556.45 | 1173539025
1173581000 | TIMIRON SUPER COPPER | 1 | KG | 336.38 | 1173581000
1173589025 | TIMIRON SUPER COPPER | 25 | KG | 7152.31 | 1173589025
1173591000 | TIMIRON SUPER VIOLET | 1 | KG | 336.38 | 1173591000
1173599025 | TIMIRON SUPER VIOLET | 25 | KG | 7152.31 | 1173599025
1173741000 | COLORONA COPPER SPARKLE | 1 | KG | 365.42 | 1173741000
1173749025 | COLORONA COPPER SPARKLE | 25 | KG | 7852.90 | 1173749025
1173751000 | COLORONA SIENNA SPARKLE | 1 | KG | 365.42 | 1173751000
1173759025 | COLORONA SIENNA SPARKLE | 25 | KG | 7852.90 | 1173759025
1173761000 | COLORONA BRONZE SPARKLE | 1 | KG | 365.42 | 1173761000
1173769025 | COLORONA BRONZE SPARKLE | 25 | KG | 7852.90 | 1173769025
1173771000 | COLORONA SIENNA | 1 | KG | 355.74 | 1173771000
1173779025 | COLORONA SIENNA | 25 | KG | 7551.61 | 1173779025
1173781000 | COLORONA COPPER | 1 | KG | 355.74 | 1173781000
1173789025 | COLORONA COPPER | 25 | KG | 7551.61 | 1173789025
1173831000 | TIMIRON STARLIGHT RED | 1 | KG | 215.38 | 1173831000
1173839025 | TIMIRON STARLIGHT RED | 25 | KG | 7149.89 | 1173839025
1173841000 | COLORONA BRONZE FINE | 1 | KG | 365.42 | 1173841000
1173849025 | COLORONA BRONZE FINE | 25 | KG | 7850.48 | 1173849025
1173851000 | COLORONA COPPER FINE | 1 | KG | 365.42 | 1173851000
1173859025 | COLORONA COPPER FINE | 25 | KG | 1685.53 | 1173859025
1173861000 | COLORONA SIENNA FINE | 1 | KG | 365.42 | 1173861000
1173869025 | COLORONA SIENNA FINE | 25 | KG | 1685.53 | 1173869025
1173881000 | TIMIRON STARLIGHT BLUE | 1 | KG | 363.00 | 1173881000
1173889025 | TIMIRON STARLIGHT BLUE | 25 | KG | 1573.00 | 1173889025
1173891000 | COLORONA MAGENTA | 1 | KG | 473.11 | 1173891000
1173899025 | COLORONA MAGENTA | 25 | KG | 10575.40 | 1173899025
1173921000 | TIMIRON STARLIGHT GOLD | 1 | KG | 336.38 | 1173921000
1173929025 | TIMIRON STARLIGHT GOLD | 25 | KG | 7152.31 | 1173929025
1173991000 | RONAFLAIRLOW LUSTER PIGMENT | 1 | KG | 350.90 | 1173991000
1173999020 | RONAFLAIRLOW LUSTER PIGMENT | 20 | KG | 6000.39 | 1173999020
1174031000 | COLORONAKARAT GOLD MP-24 | 1 | KG | 277.09 | 1174031000
1174039025 | COLORONAKARAT GOLD MP-24 | 25 | KG | 5660.38 | 1174039025
1174041000 | COLORONA CHAMELEON | 1 | KG | 353.32 | 1174041000
1174049025 | COLORONA CHAMELEON | 25 | KG | 7551.61 | 1174049025
1174051000 | COLORONA BORDEAUX | 1 | KG | 365.42 | 1174051000
1174059025 | COLORONA BORDEAUX | 25 | KG | 10155.53 | 1174059025
1174571000 | TIMIRON ARCTIC SILVER | 1 | KG | 248.05 | 1174571000
1174579025 | TIMIRON ARCTIC SILVER | 25 | KG | 4941.64 | 1174579025
1174581000 | COLORONA PASSION ORANGE | 1 | KG | 331.54 | 1174581000
1174589025 | COLORONA PASSION ORANGE | 25 | KG | 7022.84 | 1174589025
1174591000 | RONASTAR NOBLE SPARKS | 1 | KG | 804.65 | 1174591000
1174599025 | RONASTAR NOBLE SPARKS | 25 | KG | 18865.11 | 1174599025
1174601000 | COLORONA BLACKSTAR GOLD | 1 | KG | 361.79 | 1174601000
1174609020 | COLORONA BLACKSTAR GOLD | 20 | KG | 6223.03 | 1174609020
1174611000 | COLORONA BLACKSTAR RED | 1 | KG | 361.79 | 1174611000
1174619020 | COLORONA BLACKSTAR RED | 20 | KG | 6223.03 | 1174619020
1174631000 | COLORONA BLACKSTAR BLUE | 1 | KG | 361.79 | 1174631000
1174639020 | COLORONA BLACKSTAR BLUE | 20 | KG | 6223.03 | 1174639020
1174641000 | COLORONA BLACKSTAR GREEN | 1 | KG | 424.71 | 1174641000
1174649020 | COLORONA BLACKSTAR GREEN | 20 | KG | 7468.12 | 1174649020
1174691000 | XIRONA VOLCANIC FIRE | 1 | KG | 1056.33 | 1174691000
1174699025 | XIRONA VOLCANIC FIRE | 25 | KG | 25151.06 | 1174699025
1174701000 | TIMIRON SNOWFLAKE MP-99 | 1 | KG | 258.94 | 1174701000
1174709025 | TIMIRON SNOWFLAKE MP-99 | 25 | KG | 5201.79 | 1174709025
1174721000 | RONASTAR RED SPARKS | 1 | KG | 930.49 | 1174721000
1174729025 | RONASTAR RED SPARKS | 25 | KG | 22008.69 | 1174729025
1174741000 | TIMIRON SPLENDID GOLD | 1 | KG | 343.64 | 1174741000
1174749025 | TIMIRON SPLENDID GOLD | 25 | KG | 7337.44 | 1174749025
1174751000 | TIMIRON SPLENDID RED | 1 | KG | 343.64 | 1174751000
1174759025 | TIMIRON SPLENDID RED | 25 | KG | 7337.44 | 1174759025
1174761000 | TIMIRON SPLENDID BLUE | 1 | KG | 343.64 | 1174761000
1174769025 | TIMIRON SPLENDID BLUE | 25 | KG | 7337.44 | 1174769025
1174771000 | TIMIRON SPLENDID GREEN | 1 | KG | 343.64 | 1174771000
1174779025 | TIMIRON SPLENDID GREEN | 25 | KG | 7337.44 | 1174779025
1174781000 | TIMIRON SPLENDID COPPER | 1 | KG | 343.64 | 1174781000
1174789025 | TIMIRON SPLENDID COPPER | 25 | KG | 7337.44 | 1174789025
1174791000 | TIMIRON SPLENDID VIOLET | 1 | KG | 343.64 | 1174791000
1174799025 | TIMIRON SPLENDID VIOLET | 25 | KG | 7337.44 | 1174799025
1174871000 | COLORONA EGYPTIAN EMERALD | 1 | KG | 365.42 | 1174871000
1174879025 | COLORONA EGYPTIAN EMERALD | 25 | KG | 7854.11 | 1174879025
1174881000 | COLORONA ABORIGINE AMBER | 1 | KG | 365.42 | 1174881000
1174889025 | COLORONA ABORIGINE AMBER | 25 | KG | 7854.11 | 1174889025
1174891000 | COLORONA TIBETAN OCHRE | 1 | KG | 365.42 | 1174891000
1174899025 | COLORONA TIBETAN OCHRE | 25 | KG | 7854.11 | 1174899025
1174901000 | COLORONA PATAGONIAN PURPLE | 1 | KG | 365.42 | 1174901000
1174909025 | COLORONA PATAGONIAN PURPLE | 25 | KG | 7854.11 | 1174909025
1174991000 | XIRONA GOLDEN SKY | 1 | KG | 1499.19 | 1174991000
1174999015 | XIRONA GOLDEN SKY | 15 | KG | 21720.71 | 1174999015
1177129025 | RONASTAR COPPER | 25 | KG | 10321.30 | 1177129025
1177131000 | RONASTAR SILVER | 1 | KG | 463.43 | 1177131000
1177139025 | RONASTAR SILVER | 25 | KG | 10321.30 | 1177139025
1177141000 | RONASTAR GOLD | 1 | KG | 529.98 | 1177141000
1177149025 | RONASTAR GOLD | 25 | KG | 11935.44 | 1177149025
1177151000 | RONASTAR RED | 1 | KG | 529.98 | 1177151000
1177159025 | RONASTAR RED | 25 | KG | 11935.44 | 1177159025
1177161000 | RONASTAR BLUE | 1 | KG | 529.98 | 1177161000
1177169025 | RONASTAR BLUE | 25 | KG | 11935.44 | 1177169025
1177281000 | XIRONA LE ROUGE | 1 | KG | 994.62 | 1177281000
1177289015 | XIRONA LE ROUGE | 15 | KG | 14148.53 | 1177289015
1177311000 | RONAFLAIRSOFTSHADE | 1 | KG | 319.44 | 1177311000
1177319015 | RONAFLAIRSOFTSHADE | 15 | KG | 4032.93 | 1177319015
1177321000 | RONAFLAIRBALANCE RED | 1 | KG | 350.90 | 1177321000
1177329025 | RONAFLAIRBALANCE RED | 25 | KG | 7506.84 | 1177329025
1177331000 | TIMIRON SYNWHITE 40 | 1 | KG | 289.19 | 1177331000
1177339025 | TIMIRON SYNWHITE 40 | 25 | KG | 5832.20 | 1177339025
1177341000 | RONAFLAIRBALANCE GOLD | 1 | KG | 350.90 | 1177341000
1177349025 | RONAFLAIRBALANCE GOLD | 25 | KG | 7506.84 | 1177349025
1177351000 | COLORONA PRECIOUS GOLD | 1 | KG | 267.41 | 1177351000
1177359025 | COLORONA PRECIOUS GOLD | 25 | KG | 5422.01 | 1177359025
1177361000 | XIRONA VOLCANIC SPARKS | 1 | KG | 1500.40 | 1177361000
1177369015 | XIRONA VOLCANIC SPARKS | 15 | KG | 21720.71 | 1177369015
1177391000 | RONAFLAIRBALANCE BLUE | 1 | KG | 350.90 | 1177391000
1177399025 | RONAFLAIRBALANCE BLUE | 25 | KG | 7506.84 | 1177399025
1177401000 | TIMIRON ICE CRYSTAL | 1 | KG | 390.83 | 1177401000
1177409025 | TIMIRON ICE CRYSTAL | 25 | KG | 8505.09 | 1177409025
1177411000 | TIMIRON GLAM SILVER | 1 | KG | 963.16 | 1177411000
1177419025 | TIMIRON GLAM SILVER | 25 | KG | 22795.19 | 1177419025
1177421000 | RONAFLAIRM-SPHERE | 1 | KG | 237.16 | 1177421000
1177429015 | RONAFLAIRM-SPHERE | 15 | KG | 2786.63 | 1177429015
1177431000 | TIMIRON PLATINA NAIL 25 | 1 | KG | 295.24 | 1177431000
1177439018 | TIMIRON PLATINA NAIL 25 | 18 | KG | 4399.56 | 1177439018
1177441000 | TIMIRON CRYSTAL NAIL 25 | 1 | KG | 285.56 | 1177441000
1177449018 | TIMIRON CRYSTAL NAIL 25 | 18 | KG | 4215.64 | 1177449018
1177461000 | XIRONA MOONLIGHT SPARKS | 1 | KG | 1499.19 | 1177461000
1177469015 | XIRONA MOONLIGHT SPARKS | 15 | KG | 21718.29 | 1177469015
1177511000 | RONAFLAIRWHITE SAPPHIRE | 1 | KG | 500.94 | 1177511000
1177519025 | RONAFLAIRWHITE SAPPHIRE | 25 | KG | 11266.31 | 1177519025
1177531000 | RONAFLAIREFX | 1 | KG | 325.49 | 1177531000
1177539025 | RONAFLAIREFX | 25 | KG | 6880.06 | 1177539025
1177541000 | COLORONASYNCRANBERRY | 1 | KG | 332.75 | 1177541000
1177549025 | COLORONASYNCRANBERRY | 25 | KG | 7050.67 | 1177549025
1177551000 | RONAFLAIRLDP WHITE | 1 | KG | 307.34 | 1177551000
1177559020 | RONAFLAIRLDP WHITE | 20 | KG | 5132.82 | 1177559020
1177561000 | RONAFLAIRSOFT SPHERE | 1 | KG | 248.05 | 1177561000
1177569015 | RONAFLAIRSOFT SPHERE | 15 | KG | 2963.29 | 1177569015
1177571000 | COLORONASYNBRONZE | 1 | KG | 332.75 | 1177571000
1177579025 | COLORONASYNBRONZE | 25 | KG | 7050.67 | 1177579025
1177581000 | RONASTARGOLDEN JEWEL | 1 | KG | 1115.62 | 1177581000
1177589025 | RONASTARGOLDEN JEWEL | 25 | KG | 26607.90 | 1177589025
1177589999 | RONASTARGOLDEN JEWEL |  |  | 53214.59 | 1177589999
1177601000 | COLORONAIMPERIAL TOPAZ | 1 | KG | 314.60 | 1177601000
1177609025 | COLORONAIMPERIAL TOPAZ | 25 | KG | 6589.66 | 1177609025
1177611000 | COLORONASYNCOPPER | 1 | KG | 332.75 | 1177611000
1177619025 | COLORONASYNCOPPER | 25 | KG | 7050.67 | 1177619025
1177620050 | COLORONAIMPERIAL CITRINE | 50 | G | 314.60 | 1177620050
1177621000 | COLORONAIMPERIAL CITRINE | 1 | KG | 314.60 | 1177621000
1177629020 | COLORONAIMPERIAL CITRINE | 20 | KG | 5270.76 | 1177629020
1177631000 | TIMIRONSYNBEAM GOLD | 1 | KG | 355.74 | 1177631000
1177639020 | TIMIRONSYNBEAM GOLD | 20 | KG | 6091.14 | 1177639020
1177649020 | TIMIRONSYNBEAM COPPER | 20 | KG | 6091.14 | 1177649020
1177659020 | TIMIRONSYNBEAM RED | 20 | KG | 6091.14 | 1177659020
1177669020 | TIMIRONSYNBEAM BLUE | 20 | KG | 6091.14 | 1177669020
1177679020 | TIMIRONSYNBEAM VIOLET | 20 | KG | 6091.14 | 1177679020
1177690030 | RONAFLAIRSYNMICA M | 30 | G | 143.99 | 1177690030
1177691000 | RONAFLAIRSYNMICA M | 1 | KG | 143.99 | 1177691000
1177699015 | RONAFLAIRSYNMICA M | 15 | KG | 1439.90 | 1177699015
1177721000 | RONASTAR GREEN SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1177721000
1177729025 | RONASTAR GREEN SPARKS | 25 | KG | 22011.11 | 1177729025
1178280001 | PEROXIDASE TEST MERCKOQUANT | 1 | ST | 179.08 | 1178280001
1178660001 | GLUCOSE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L GLUCOSE MERCKOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1178660001
1179170001 | ARSENIC TEST 0.02 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 MG/L AS  0.1 - 0.5 - 1.0 - 1.7 - 3.0 MG/L AS MERCKOQUANT | 1 | ST | 272.25 | 1179170001
1179200001 | QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1179200001
1179220001 | PERACETIC ACID TEST 500 - 1000 - 1500 - 2000 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1179220001
1179240001 | CHLORINE TEST 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 MG/L CL2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1179240001
1179250001 | CHLORINE TEST 0 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 MG/L CL2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1179250001
1179270001 | ARSENIC TEST 0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 MG/L AS MERCKOQUANT | 1 | ST | 379.94 | 1179270001
1179340001 | TOTAL HARDNESS TEST <1.5, 1.5 - 2.5, >2.5 MMOL/L CACO3 MERCKOQUANT | 1 | ST | 76.23 | 1179340001
1179410001 | NITRITE TEST 0.02 - 1.00 MG/L NO2- REFLECTOQUANTPLUS | 1 | ST | 260.15 | 1179410001
1179420001 | PHOSPHATE TEST 0.1 - 5.0 MG/L PO43- REFLECTOQUANT PLUS | 1 | ST | 260.15 | 1179420001
1179440001 | CHLORIDE TEST 2 - 50 MG/L CL- REFLECTOQUANT PLUS | 1 | ST | 281.93 | 1179440001
1179450001 | POTASSIUM TEST 1.0 - 25.0 MG/L K REFLECTOQUANTPLUS | 1 | ST | 413.82 | 1179450001
1179520001 | HYDROXYMETHYLFURFURAL (HMF) TEST 1.0 - 60.0 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1179520001
1179530001 | ZINC TEST 0 - 4 - 10 - 20 - 50 MG/L ZN MERCKOQUANT | 1 | ST | 145.20 | 1179530001
1179580250 | KJELDAHL TABLETS FOR WIENINGER METHOD 3.5G/TABLET | 1 | ST | 607.42 | 1179580250
1179610001 | NITRATE TEST RQEASY 5 - 250 MG/L NO3- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1179610001
1179630001 | ASCORBIC ACID TEST RQEASY 25 - 450 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1179630001
1179660001 | MULTI TEST STRIPS TH - NO2 - PH TH: 2.5 - 5.0 - 10 - 20 GRAD D 2 - 5 - 10 - 20 MG/L NO2- ... MERCKOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1179660001
1179840001 | GLUTARDIALDEHYDE TEST 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 % MERCKOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1179840001
1179850001 | POTASSIUM TEST 250 - 450 - 700 - 1000 - 1500 MG/L K MERCKOQUANT | 1 | ST | 170.61 | 1179850001
1179880001 | FLAT-BOTTOMED TUBES FOR MICROQUANTTESTS | 1 | ST | 208.12 | 1179880001
1179890001 | TEST VESSELS WITH 5 ML AND 10 ML GRADUATIONS  FOR AQUAMERCKAND MERCKOQUANTTESTS | 1 | ST | 128.26 | 1179890001
1179900001 | DILUTION SET REFLECTOQUANT | 1 | ST | 260.15 | 1179900001
1183030025 | BUTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 788.92 | 1183030025
1183040025 | PENTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183040025
1183050025 | HEXANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183050025
1183060025 | HEPTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183060025
1183070025 | OCTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183070025
1183080025 | DODECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183080025
1183090025 | DODECYL HYDROGEN SULFATE SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183090025
1183100025 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183100025
1183120025 | TETRA-N-BUTYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183120025
1183130025 | CETYL TRIMETHYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1338.26 | 1183130025
1183200001 | EMPTY CELLS 1000 IR, 1100 IR, 1100 T TURBIQUANT | 1 | ST | 670.34 | 1183200001
1183220002 | CHLORIDE TEST  REFILL PACK FOR 114753, 114401 | 1 | ST | 315.81 | 1183220002
1183230002 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST  REFILL PACK FOR 114792, 114410 | 1 | ST | 323.07 | 1183230002
1183240001 | TURBIDIMETER PORTABLE, INCL. BATTERIES, CASE, 2 EMPTY CELLS, ... 1100 IR  0.01 - 1100 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 4342.69 | 1183240001
1183250001 | TURBIDIMETER PORTABLE, INCL. BATTERIES, CASE, 2 EMPTY CELLS, ... 1100 T  0.01 - 1100 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 4578.64 | 1183250001
1183260002 | CHLORINE TEST  REFILL PACK FOR 114826 | 1 | ST | 275.88 | 1183260002
1183270001 | CALIBRATION STANDARD SET 4 STANDARDS 1000 IR  0.02 - 10.00 - 100.0 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1104.73 | 1183270001
1183280001 | CALIBRATION STANDARD SET 3 STANDARDS 1500 IR, 1500 T  0.02 - 10.00 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 831.27 | 1183280001
1183290001 | CALIBRATION STANDARD SET 4 STANDARDS 3000 IR 0.02 - 10.00 - 100.0 - 1750 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1381.82 | 1183290001
1183300001 | TURBIDIMETER INCL. UNIVERSAL POWER SUPPLY/PLUG, 3 EMPTY CELLS, ... 1500 IR  0 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 7978.74 | 1183300001
1183310001 | TURBIDIMETER INCL. UNIVERSAL POWER SUPPLY/PLUG, 3 EMPTY CELLS, ... 1500 T  0 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 6293.21 | 1183310001
1183320001 | TURBIDIMETER INCL. UNIVERSAL POWER SUPPLY/PLUG, 3 EMPTY CELLS, ... 3000 IR  0 - 10 000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 12218.58 | 1183320001
1183330001 | TURBIDIMETER INCL. UNIVERSAL POWER SUPPLY/PLUG, 3 EMPTY CELLS, ... 3000 T  0 - 10 000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 11006.16 | 1183330001
1183350001 | CALIBRATION STANDARD SET 3 STANDARDS 1100 IR, 1100 T  0.02 - 10.00 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1104.73 | 1183350001
1183360001 | EMPTY CELLS 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 748.99 | 1183360001
1183380001 | LAMP 1500 T, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 1026.08 | 1183380001
1183390001 | CELL RACK 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 216.59 | 1183390001
1183400001 | FLOW CELL 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 1223.31 | 1183400001
1183410001 | FLOW CELL 3000 IR, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 6909.10 | 1183410001
1183420001 | CALIBRATION STANDARD 3000 IR  10 000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1539.12 | 1183420001
1183430001 | CALIBRATION STANDARD 3000 T  10 000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1539.12 | 1183430001
1183440001 | LAMP 1500 IR TURBIQUANT | 1 | ST | 1057.54 | 1183440001
1183480250 | KJELDAHL TABLETS (FREE OF MERCURY AND SELENIUM) 3.5G/TABLET | 1 | ST | 528.77 | 1183480250
1183490001 | CALIBRATION STANDARD SET 4 STANDARDS 3000 T  0.02 - 10.00 - 100.0 - 1750 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1381.82 | 1183490001
1183510001 | VRBD AGAR CRYSTAL-VIOLET NEUTRAL-RED BILE GLUCOSE AGAR ACC. TO MOSSEL FOR ISOLATION AND ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1183510001
1183580020 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR FOR THE DETECTION OF FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1183580020
1183580480 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR FOR THE DETECTION OF FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 2289.32 | 1183580480
1183590001 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH NEUTRALIZERS FOR THE DETECTION OF FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1183590001
1183600001 | CASO AGAR WITH NEUTRALIZERS CASEIN PEPTONE-SOYMEAL PEPTONE AGAR WITH NEUTRALIZERS FOR THE ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1183600001
1183630001 | CASO AGAR WITH NEUTRALIZERS CASEIN PEPTONE-SOYMEAL PEPTONE AGAR WITH NEUTRALIZERS FOR THE ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1183630001
1183640001 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH NEUTRALIZERS FOR THE DETECTION OF FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 2205.83 | 1183640001
1183820001 | LAMP 3000 IR TURBIQUANT | 1 | ST | 986.15 | 1183820001
1183860001 | ALUMINIUM TEST 0.10 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.75 - 1 - 2 - 3 - 6 MG/L AL MICROQUANT | 1 | ST | 947.43 | 1183860001
1183870001 | NITRATE TEST 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 MG/L NO3- MICROQUANT | 1 | ST | 647.35 | 1183870001
1183880001 | PHOSPHATE TEST 1.5 - 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 20 - 40 - 100 MG/L PO4-P MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1183880001
1183890001 | SULFATE TEST 25 - 50 - 75 - 100 - 130 - 160 - 190 - 240 - 300 MG/L SO42- MICROQUANT | 1 | ST | 891.77 | 1183890001
1184080020 | TRYPTIC SOY AGAR WITH NEUTRALIZERS CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 136.73 | 1184080020
1184090020 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH NEUTRALIZERS CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 166.98 | 1184090020
1184100020 | TRYPTIC SOY AGAR WITH NEUTRALIZERS SETTLE PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 148.83 | 1184100020
1184110020 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH NEUTRALIZERS SETTLE PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 148.83 | 1184110020
1184120020 | PLATE COUNT AGAR CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 121.00 | 1184120020
1184140020 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH CHLORAMPHENICOL CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 121.00 | 1184140020
1184170020 | VRBD AGAR CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 121.00 | 1184170020
1184190010 | TRYPTIC SOY BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 114.95 | 1184190010
1184200010 | TRYPTIC SOY AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 176.66 | 1184200010
1184210010 | LACTOSE BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 114.95 | 1184210010
1184220010 | MACCONKEY BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 124.63 | 1184220010
1184230010 | EE BROTH-MOSSEL (ACC. HARM. EP/USP/JP) MERCKOTUBE | 1 | ST | 129.47 | 1184230010
1184240010 | SODIUM CHLORIDE PEPTONE BROTH (BUFFERED) MERCKOTUBE | 1 | ST | 114.95 | 1184240010
1184250010 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH CHLORAMPHENICOL MERCKOTUBE | 1 | ST | 200.86 | 1184250010
1184260010 | FLUID THIOGLYCOLATE MEDIUM MERCKOTUBE | 1 | ST | 124.63 | 1184260010
1184270025 | TRYPTIC SOY BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 106.48 | 1184270025
1184280025 | EE BROTH-MOSSEL (ACC. HARM. EP/USP/JP) MERCKOTUBE | 1 | ST | 112.53 | 1184280025
1184320010 | ORANGE-SERUM AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 187.55 | 1184320010
1184330010 | PLATE COUNT AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 176.66 | 1184330010
1184360010 | PEPTONE WATER (BUFFERED) MERCKOTUBE | 1 | ST | 152.46 | 1184360010
1184390010 | VRB-AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 176.66 | 1184390010
1184400010 | VRBD-AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 176.66 | 1184400010
1184410010 | CHROMOCULT COLIFORM AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 289.19 | 1184410010
1184430010 | YGC AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 200.86 | 1184430010
1184450010 | DEMI FRASER BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 278.30 | 1184450010
1184490025 | RAPPAPORT-VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH (ACC. HARM. EP/USP/JP) MERCKOTUBE | 1 | ST | 101.64 | 1184490025
1184520002 | ALUMINIUM TEST  REFILL PACK FOR 118386, 114777 | 1 | ST | 390.83 | 1184520002
1184550002 | AMMONIUM TEST  REFILL PACK FOR 114750, 114423 | 1 | ST | 295.24 | 1184550002
1184560002 | CHROMATE TEST  REFILL PACK FOR 114756, 114441, 114402 | 1 | ST | 323.07 | 1184560002
1184570002 | CYANIDE TEST  REFILL PACK FOR 114798, 114429, 114417 | 1 | ST | 317.02 | 1184570002
1184580002 | IRON-TEST  REFILL PACK FOR 114759, 114438, 114403 | 1 | ST | 313.39 | 1184580002
1184590002 | COPPER TEST REFILL PACK FOR 114765, 114418, 114414 | 1 | ST | 390.83 | 1184590002
1184600002 | MANGANESE TEST  REFILL PACK FOR 114768, 114406 | 1 | ST | 304.92 | 1184600002
1184610002 | NICKEL-TEST  REFILL PACK FOR 114783, 114420 | 1 | ST | 335.17 | 1184610002
1184620002 | NITRATE TEST  REFILL PACK FOR 118387 | 1 | ST | 465.85 | 1184620002
1184630002 | NITRITE-TEST  REFILL PACK FOR 114774, 114424, 114408 | 1 | ST | 331.54 | 1184630002
1184640020 | XLD AGAR (ACC. HARM. EP/USP/JP) XYLOSE-LYSINE-DEOXYCHOLATE AGAR FOR MICROBIOLOGY MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1184640020
1184650002 | PHOSPHATE-TEST  REFILL PACK FOR 114846, 114445 | 1 | ST | 323.07 | 1184650002
1184660002 | PHOSPHATE TEST  REFILL PACK FOR 118388, 114449 | 1 | ST | 336.38 | 1184660002
1184670002 | SULFATE TEST  REFILL PACK FOR 118389, 114411 | 1 | ST | 445.28 | 1184670002
1184680002 | SULFIDE TEST  REFILL PACK FOR 114777, 114416 | 1 | ST | 323.07 | 1184680002
1184690250 | KJELDAHL TABLETS (MISSOURI CATALYST) 3.5G/TABLET | 1 | ST | 686.07 | 1184690250
1187500001 | COD CELL TEST FOR NON-MERCK PHOTOMETERS 0 - 40 MG/L   25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1187500001
1187510001 | COD CELL TEST FOR NON-MERCK PHOTOMETERS 0 - 150 MG/L   25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1187510001
1187520001 | COD CELL TEST FOR NON-MERCK PHOTOMETERS 0 - 1500 MG/L   25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1187520001
1187530001 | COD CELL TEST FOR NON-MERCK PHOTOMETERS 0 - 15000 MG/L   25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1187530001
1187540001 | CHLORINE DIOXIDE TEST 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 MG/L CLO2 AQUAQUANT | 1 | ST | 385.99 | 1187540001
1187550001 | OZONE TEST 0.007 - 0.017 - 0.030 - 0.040 - 0.055 - 0.070 - 0.10 - 0.14 - 0.20 MG/L O3 AQUAQUANT | 1 | ST | 385.99 | 1187550001
1187560001 | CHLORINE DIOXIDE TEST 0.5 - 0.9 - 1.4 - 1.9 - 3.8 - 7.5 - 13 - 19 - 28 MG/L CLO2 MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1187560001
1187570002 | CHLORINE DIOXIDE TEST  REFILL PACK FOR 118756, 118754 | 1 | ST | 366.63 | 1187570002
1187580001 | OZONE TEST 0.15 - 0.35 - 0.5 - 0.7 - 1.4 - 2.7 - 5.0 - 7.0 - 10 MG/L O3 MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1187580001
1187590002 | OZONE TEST  REFILL PACK FOR 118758, 118755 | 1 | ST | 366.63 | 1187590002
1187710001 | FLUORIDE TEST 0 - 0.15 - 0.3 - 0.5 - 0.8 MG/L F AQUAMERCK | 1 | ST | 384.78 | 1187710001
1187730001 | PH TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER PH 5.0 - 5.3 - 5.6 - 6.0 - 6.3 - 6.6 - 7.0 - 7.3 - 7.6 ... AQUAMERCK | 1 | ST | 98.01 | 1187730001
1187890001 | HYDROGEN PEROXIDE TEST 0.015 - 6.00 MG/L H2O2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 457.38 | 1187890001
1191270001 | LICHROLUT FLORISIL (150 - 250 MYM) 1000 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION COLUMNS PER PACKAGE | 1 | ST | 516.67 | 1191270001
1191290001 | LICHROLUT FLORISIL (500 MG / 14 ML-12 CC) 50 EXTRACTION COLUMNS FOR SAMPLE PREPARATION | 1 | ST | 867.57 | 1191290001
1191410001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 5 MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191410001
1191420001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 50MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191420001
1191430001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 100MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191430001
1191440001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 250MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191440001
1191450001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 500MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191450001
1191560001 | LICHROTEST PQ PERFORMANCE QUALIFICATION SET FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION | 1 | ST | 256.52 | 1191560001
1191570001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 1 A: PRECISION AND LINEARITY; PARABENS ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191570001
1191580001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 2: PRECISION; 100 MG/L METHYL PARABEN ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191580001
1191590001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 3: SEPARATION; PARABENS IN METHANOL / ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191590001
1191610001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 7: PRECISION; 60 MG/L METHYL PARABEN ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191610001
1191620001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 8: LINEARITY; METHYL PARABENS IN METHANOL LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191620001
1191630001 | CAFFEINE STANDARD SOLUTION FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SOLUTION FOR GRADIENT ... 500 ML LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191630001
1191650001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 1: PRECISION AND LINEARITY; PARABENS ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191650001
1191710001 | WITHDRAWAL SYSTEM FOR SOLVENTS WITH MANUAL PRESSURE BUILD-UP FOR 200 L DRUMS AND BARRELS | 1 | ST | 4065.60 | 1191710001
1192020100 | SILVER CARBONATE 99+ | 100 | G | 836.11 | 1192020100
1192030025 | SILVER CHLORIDE 99+ | 25 | G | 481.58 | 1192030025
1192030100 | SILVER CHLORIDE 99+ | 100 | G | 1439.90 | 1192030100
1192080025 | SILVER OXIDE 99+ | 25 | G | 492.47 | 1192080025
1192080100 | SILVER OXIDE 99+ | 100 | G | 974.05 | 1192080100
1192250001 | PALLADIUM POWDERED 99+ | 1 | G | 635.25 | 1192250001
1192250005 | PALLADIUM POWDERED 99+ | 5 | G | 2538.58 | 1192250005
1192320001 | PLATINUM POWDER 99+ | 1 | G | 876.04 | 1192320001
1192330005 | PLATINUM BLACK 98+ | 5 | G | 3004.43 | 1192330005
1192350005 | POTASSIUM TETRACHLOROPLATINATE(II) 99+ | 5 | G | 1992.87 | 1192350005
1192380001 | POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE(IV) 99+ | 1 | G | 372.68 | 1192380001
1192380005 | POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE(IV) 99+ | 5 | G | 1491.93 | 1192380005
1192470005 | RUTHENIUM(III) CHLORIDE HYDRATE | 5 | G | 563.86 | 1192470005
1192470025 | RUTHENIUM(III) CHLORIDE HYDRATE | 25 | G | 2257.86 | 1192470025
1192510001 | OXYGEN SCAVENGERS TEST 0.020 - 0.500 MG/L DEHA 0.027 - 0.667 MG/L CARBOHY  0.053 - 1.315 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 429.55 | 1192510001
1192520001 | MOLYBDENUM TEST 0.5 - 45.0 MG/L MO 0.8 - 75.0 MG/L MOO42-  1.1 - 96.6 MG/L NA2MOO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 379.94 | 1192520001
1192530001 | CYANURIC ACID TEST 2 - 160 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 189.97 | 1192530001
1192540001 | CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 - 2.00 MG/L CL2 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 106.48 | 1192540001
1192560001 | CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 - 10.00 MG/L CL2 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 106.48 | 1192560001
1192570001 | CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 - 2.00 MG/L CL2 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 107.69 | 1192570001
1192580001 | CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 - 10.00 MG/L CL2 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 107.69 | 1192580001
1193010001 | REFERENCE STANDARD SPECTROQUANT | 1 | ST | 310.97 | 1193010001
1193020001 | VERIFICATION STANDARD SPECTROQUANT | 1 | ST | 513.04 | 1193020001
1195000100 | BORON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3BO3 IN H2O 1000 MG/L B CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1195000100
1195000500 | BORON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3BO3 IN H2O 1000 MG/L B CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1195000500
1195040100 | INDIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST IN (NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L IN CERTIPUR | 100 | ML | 162.14 | 1195040100
1195070500 | SODIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN H2O 1000 MG/L NA CERTIPUR | 500 | ML | 110.11 | 1195070500
1195130100 | SCANDIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SC2O3 IN HNO3 1 MOL/L 1000 MG/L SC CERTIPUR | 100 | ML | 177.87 | 1195130100
1195130500 | SCANDIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SC2O3 IN HNO3 1 MOL/L 1000 MG/L SC CERTIPUR | 500 | ML | 250.47 | 1195130500
1195140100 | TELLURIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H6TEO6 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L TE CERTIPUR | 100 | ML | 112.53 | 1195140100
1195330500 | CYANIDE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST K2[ZN(CN)4] IN H2O 1000 MG/L CN CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1195330500
1196090010 | SUPERSPHER SI 60 | 10 | G | 2735.81 | 1196090010
1196120010 | SUPERSPHER 60 RP-8 | 10 | G | 2735.81 | 1196120010
1196130010 | SUPERSPHER 100 RP-18 | 10 | G | 2735.81 | 1196130010
1196170010 | SUPERSPHER 60 RP-8 ENDCAPPED | 10 | G | 2735.81 | 1196170010
1196180010 | SUPERSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED | 10 | G | 2735.81 | 1196180010
1196290010 | LICHROSPHER SI 60 (10 MYM) | 10 | G | 876.04 | 1196290010
1196310010 | LICHROSPHER 100 CN (10 MYM) | 10 | G | 2123.55 | 1196310010
1196320010 | LICHROSPHER 100 RP-8 ENDCAPPED (10 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196320010
1196330010 | LICHROSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED (10 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196330010
1196360010 | LICHROSPHER 100 RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196360010
1196370010 | LICHROSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196370010
1196380010 | LICHROSPHER 100 CN (5 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196380010
1196400010 | LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) | 10 | G | 876.04 | 1196400010
1196400100 | LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) | 100 | G | 7134.16 | 1196400100
1196410010 | LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) | 10 | G | 2999.59 | 1196410010
1196420010 | LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (10 MYM) | 10 | G | 2668.05 | 1196420010
1196420100 | LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (10 MYM) | 100 | G | 23016.62 | 1196420100
1196430010 | SUPERSPHER 60 RP-SELECT B | 10 | G | 3489.64 | 1196430010
1196540010 | LICHROSPHER SI 60 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 10 | G | 197.23 | 1196540010
1196540100 | LICHROSPHER SI 60 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 100 | G | 1166.44 | 1196540100
1196541000 | LICHROSPHER SI 60 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 1 | KG | 8149.35 | 1196541000
1196560010 | LICHROSPHER 100 RP-18 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 10 | G | 337.59 | 1196560010
1196560100 | LICHROSPHER 100 RP-18 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 100 | G | 2537.37 | 1196560100
1196560500 | LICHROSPHER 100 RP-18 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 500 | G | 8459.11 | 1196560500
1196760100 | LICHROSPHER 100 RP-18 E 12 MYM | 100 | G | 3993.00 | 1196760100
1196810010 | PHARMPREPP SI100, 10MYM | 10 | G | 281.93 | 1196810010
1196810100 | PHARMPREPP SI100, 10MYM | 100 | G | 1127.72 | 1196810100
1196811000 | PHARMPREPP SI100, 10MYM | 1 | KG | 4455.22 | 1196811000
1196820010 | PHARMPREPP SI100, 20MYM | 10 | G | 281.93 | 1196820010
1196820100 | PHARMPREPP SI100, 20MYM | 100 | G | 1015.19 | 1196820100
1196821000 | PHARMPREPP SI100, 20MYM | 1 | KG | 4060.76 | 1196821000
1196860001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 2000 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1894.86 | 1196860001
1196870001 | LICHROLUT RP-18 (40-63 MYM) 500 MG 6ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 947.43 | 1196870001
1196910001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 500 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1894.86 | 1196910001
1196930001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD GLASS TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 757.46 | 1196930001
1196960001 | LICHROLUT NH2 (40 - 63 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 974.05 | 1196960001
1196980001 | LICHROLUT CN 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 575.96 | 1196980001
1196990001 | LICHROLUT CN 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1026.08 | 1196990001
1197530250 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 250 | G | 188.76 | 1197530250
1197540250 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 250 | G | 188.76 | 1197540250
1197670001 | LICHROLUT TSC (40 - 63 MYM) 300 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1045.44 | 1197670001
1197700100 | ALUMINIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AL(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AL CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197700100
1197700500 | ALUMINIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AL(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AL CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197700500
1197730100 | ARSENIC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3ASO4 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AS CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197730100
1197730500 | ARSENIC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3ASO4 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AS CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197730500
1197740100 | BARIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BA CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197740100
1197740500 | BARIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BA CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197740500
1197760100 | LEAD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PB CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197760100
1197760500 | LEAD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PB CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197760500
1197770100 | CADMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CD CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197770100
1197770500 | CADMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CD CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197770500
1197780100 | CALCIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CA CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197780100
1197780500 | CALCIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CA CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197780500
1197790100 | CHROMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CR(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CR CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197790100
1197790500 | CHROMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CR(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CR CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197790500
1197800500 | CHROMATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM OF NIST K2CRO4 IN H2O 1000 MG/L CRO4 CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1197800500
1197810100 | IRON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST FE(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L FE CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197810100
1197810500 | IRON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST FE(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L FE CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197810500
1197850100 | COBALT STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CO(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CO CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197850100
1197850500 | COBALT STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CO(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CO CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197850500
1197860100 | COPPER STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CU(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CU CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197860100
1197860500 | COPPER STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CU(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CU CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197860500
1197880100 | MAGNESIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST MG(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L MG CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197880100
1197880500 | MAGNESIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST MG(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L MG CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197880500
1197890100 | MANGANESE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST MN(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L MN CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197890100
1197890500 | MANGANESE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST MN(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L MN CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197890500
1197920100 | NICKEL STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NI(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L NI CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197920100
1197920500 | NICKEL STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NI(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L NI CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197920500
1197960100 | SELENIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SEO2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L SE CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197960100
1197960500 | SELENIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SEO2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L SE CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197960500
1197970100 | SILVER STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AGNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AG CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197970100
1197970500 | SILVER STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AGNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AG CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197970500
1197990100 | STRONTIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SR(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L SR CERTIPUR | 100 | ML | 67.76 | 1197990100
1197990500 | STRONTIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SR(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L SR CERTIPUR | 500 | ML | 95.59 | 1197990500
1198010100 | THALLIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST TLNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L TL CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1198010100
1198010500 | THALLIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST TLNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L TL CERTIPUR | 500 | ML | 112.53 | 1198010500
1198040100 | BISMUTH STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BI(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BI CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1198040100
1198040500 | BISMUTH STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BI(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BI CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198040500
1198060100 | ZINC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZN(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L ZN CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1198060100
1198060500 | ZINC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZN(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L ZN CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198060500
1198090100 | YTTRIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST Y(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Y CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1198090100
1198090500 | YTTRIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST Y(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Y CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198090500
1198110500 | NITRATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN H2O 1000 MG/L NO3 CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1198110500
1198120500 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4CL IN H2O 1000 MG/L NH4 CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1198120500
1198130500 | SULFATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NA2SO4 IN H2O 1000 MG/L SO4 CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198130500
1198140500 | FLUORIDE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NAF IN H2O 1000 MG/L F CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198140500
1198470001 | LICHROLUT RP-18 E (40 - 63 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 666.71 | 1198470001
1198490001 | LICHROLUT RP-18 E (40 - 63 MYM) 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1089.00 | 1198490001
1198510001 | VACUUM MANIFOLD FOR SAMPLE PREPARATION LICHROLUT | 1 | ST | 4326.96 | 1198510001
1198520001 | LICHROLUT DRYING UNIT FOR SAMPLE PREPARATION | 1 | ST | 3090.34 | 1198520001
1198530020 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) FOR SOLID PHASE EXTRACTION IN ENVIRONMENTAL ANALYSIS | 20 | G | 1022.45 | 1198530020
1198550001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 100 MG 1 ML STANDARD PP-TUBES 100 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 544.50 | 1198550001
1198700001 | LICHROLUT EN 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 757.46 | 1198700001
1198740001 | DISPOSABLE PTFE LINER FOR LICHROLUTVACUUM MANIFOLD | 1 | ST | 406.56 | 1198740001
1198780001 | GLASS COLUMNS (EMPTY) 3 ML COMPATIBLE WITH SPE ROBOT SYSTEMS LICHROLUT | 1 | ST | 417.45 | 1198780001
1198910001 | FRITS (PTFE) FOR 3 ML GLASS COLUMNS, POROSITY 10 MYM LICHROLUT | 1 | ST | 335.17 | 1198910001
1198960500 | BROMIDE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NABR IN H2O 1000 MG/L BR CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1198960500
1198970500 | CHLORIDE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NACL IN H2O 1000 MG/L CL CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198970500
1198980500 | PHOSPHATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST KH2PO4 IN H2O 1000 MG/L PO4 CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198980500
1198990500 | NITRITE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO2 IN H2O 1000 MG/L NO2 CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198990500
1199020001 | ENRICHMENT CAPILLARIES FOR LARGE-VOLUME SAMPLES | 1 | ST | 331.54 | 1199020001
1199120001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 100 MG (BOTTOM) LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 200 MG (TOP) 6 ML STANDARD ... | 1 | ST | 598.95 | 1199120001
1199410001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 200 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 757.46 | 1199410001
1199950010 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 10MYM | 10 | G | 281.93 | 1199950010
1199950100 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 10MYM | 100 | G | 1409.65 | 1199950100
1199951000 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 10MYM | 1 | KG | 11167.09 | 1199951000
1199960010 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 20MYM | 10 | G | 281.93 | 1199960010
1199960100 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 20MYM | 100 | G | 1268.08 | 1199960100
1199961000 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 20MYM | 1 | KG | 10151.90 | 1199961000
1200780010 | ESHMUNOS | 10 | ML | 281.93 | 1200780010
1200780100 | ESHMUNOS | 100 | ML | 2255.44 | 1200780100
1200780500 | ESHMUNOS | 500 | ML | 8459.11 | 1200780500
1200785000 | ESHMUNOS | 5 | L | 66835.56 | 1200785000
1200790010 | ESHMUNOQ | 10 | ML | 281.93 | 1200790010
1200790100 | ESHMUNOQ | 100 | ML | 2255.44 | 1200790100
1200790500 | ESHMUNOQ | 500 | ML | 8459.11 | 1200790500
1200795000 | ESHMUNOQ | 5 | L | 66835.56 | 1200795000
1200800001 | SAFETY CARRIER FOR MERCK 4 L GLASS BOTTLES | 1 | ST | 252.89 | 1200800001
1200870010 | ESHMUNOHCX | 10 | ML | 292.82 | 1200870010
1200870100 | ESHMUNOHCX | 100 | ML | 2452.67 | 1200870100
1200870500 | ESHMUNOHCX | 500 | ML | 9221.41 | 1200870500
1200875000 | ESHMUNOHCX | 5 | L | 73321.16 | 1200875000
1204440001 | FOODPROOF BEER SCREENING KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 6892.16 | 1204440001
1204460001 | FOODPROOF E. COLI O157 DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204460001
1204480001 | FOODPROOF GMO MAIZE QUANTIFICATION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 6892.16 | 1204480001
1204490001 | FOODPROOF GMO SCREENING KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204490001
1204500001 | FOODPROOF GMO SOYA QUANTIFICATION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0, 480) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 6892.16 | 1204500001
1204510001 | FOODPROOF LISTERIA GENUS DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204510001
1204520001 | FOODPROOF LISTERIA MONOCYTOGENES DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING ... | 1 | ST | 5379.66 | 1204520001
1204530001 | FOODPROOF SALMONELLA DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204530001
1204540001 | FOODPROOF BRUCELLA DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204540001
1204550001 | FOODPROOF E. COLI O157 DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 3765.52 | 1204550001
1204560001 | FOODPROOF ENTEROBACTERIACEAE PLUS E. SAKAZAKII DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204560001
1204570001 | FOODPROOF LISTERIA GENUS DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204570001
1204580001 | FOODPROOF LISTERIA MONOCYTOGENES DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204580001
1204590001 | FOODPROOF SALMONELLA DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | SA | 5379.66 | 1204590001
1204590004 | FOODPROOF SALMONELLA DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 16341.05 | 1204590004
1204600001 | FOODPROOF CAMPYLOBACTER QUANTIFICATION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 7212.81 | 1204600001
1204620001 | FOODPROOF GMO SCREENING KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 480) | 1 | ST | 3963.96 | 1204620001
1204660001 | FOODPROOF ENTEROBACTER SAKAZAKII DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 480) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204660001
1204670001 | FOODPROOF SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. DIASTATICUS DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) ... | 1 | ST | 5379.66 | 1204670001
1204680001 | FOODPROOF CAMPYLOBACTER DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 480) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204680001
1204690001 | FOODPROOF BEER SCREENING KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0, 480) | 1 | ST | 7517.73 | 1204690001
1204700001 | FOODPROOF SHORTPREP I KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 4026.88 | 1204700001
1204710001 | FOODPROOF SHORTPREP II KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 4827.90 | 1204710001
1204720001 | FOODPROOF SHORTPREP III KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 901.45 | 1204720001
1204730001 | FOODPROOF SAMPLE PREPARATION KIT I FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 4179.34 | 1204730001
1204740001 | FOODPROOF SAMPLE PREPARATION KIT II FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5063.85 | 1204740001
1204750001 | FOODPROOF GMO SAMPLE PREPARATION KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 2977.81 | 1204750001
1204760001 | STARPREP ONE KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 1200.32 | 1204760001
1204760003 | STARPREP ONE KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 3025.00 | 1204760003
1204760004 | STARPREP ONE KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 3671.14 | 1204760004
1204770001 | FOODPROOF DEKKERA QUANTIFICATION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204770001
1204780001 | FOODPROOF E. COLI AND SHIGELLA DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING ... | 1 | ST | 5379.66 | 1204780001
1204790001 | STARPREP FOUR KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES FOODPROOF | 1 | ST | 1505.24 | 1204790001
1204800001 | ENZYME MIX (TAQ POLYMERASE/UNG) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 901.45 | 1204800001
1204810001 | REAGENT D FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 602.58 | 1204810001
1204820001 | TAQ POLYMERASE DNA-FREE 150 (TO BE USED FOR E. SAKAZAKII KIT) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 901.45 | 1204820001
1204840001 | COLOR COMPENSATION SET 1 | 1 | ST | 873.62 | 1204840001
1204850001 | COLOR COMPENSATION SET 2 | 1 | ST | 873.62 | 1204850001
1204860001 | COLOR COMPENSATION SET 3 | 1 | ST | 611.05 | 1204860001
1204870001 | COLOR COMPENSATION SET 4 | 1 | ST | 588.06 | 1204870001
1204880001 | FOODPROOF MAGNETIC PREPERATION KIT I FOODPROOF | 1 | ST | 5379.66 | 1204880001
1204890001 | ENTEROBACTERIACEAE PLUS E. SAKAZAKII DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 2.0, 480) FOODPROOF | 1 | ST | 3765.52 | 1204890001
1204900001 | GMO SCREENING KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES FOODPROOF | 1 | ST | 4201.12 | 1204900001
1204910001 | GMO SOYA QUANTIFICATION KIT, 5'NUCLEASE FOODPROOF | 1 | ST | 4824.27 | 1204910001
1204920001 | GMO 35S MAIZE QUANTIFICATION KIT, 5' NUCLEASE FOODPROOF | 1 | ST | 4681.49 | 1204920001
1204930001 | ALICYCLOBACILLUS DETECTION KIT, 5' NUCLEASE FOODPROOF | 1 | ST | 3655.41 | 1204930001
1204940001 | REAGENT P FOR FOODPROOFMAGNETIC PREPARATION KIT I | 1 | ST | 5379.66 | 1204940001
1205680001 | ESHMUNOSCREENING KIT | 1 | SA | 845.79 | 1205680001
1206001000 | CANDURINSILVER FINE | 1 | KG | 326.70 | 1206001000
1206009015 | CANDURINSILVER FINE | 15 | KG | 4139.41 | 1206009015
1206011000 | CANDURINSILVER SHEEN | 1 | KG | 294.03 | 1206011000
1206019015 | CANDURINSILVER SHEEN | 15 | KG | 3660.25 | 1206019015
1206021000 | CANDURINSILVER LUSTRE | 1 | KG | 280.72 | 1206021000
1206029015 | CANDURINSILVER LUSTRE | 15 | KG | 3442.45 | 1206029015
1206031000 | CANDURINSILVER SPARKLE | 1 | KG | 399.30 | 1206031000
1206039015 | CANDURINSILVER SPARKLE | 15 | KG | 5228.41 | 1206039015
1206041000 | CANDURINGOLD SHIMMER | 1 | KG | 407.77 | 1206041000
1206049015 | CANDURINGOLD SHIMMER | 15 | KG | 5359.09 | 1206049015
1206051000 | CANDURINRED SHIMMER | 1 | KG | 407.77 | 1206051000
1206059015 | CANDURINRED SHIMMER | 15 | KG | 5359.09 | 1206059015
1206061000 | CANDURINBLUE SHIMMER | 1 | KG | 407.77 | 1206061000
1206069015 | CANDURINBLUE SHIMMER | 15 | KG | 5359.09 | 1206069015
1206071000 | CANDURINGREEN SHIMMER | 1 | KG | 407.77 | 1206071000
1206079015 | CANDURINGREEN SHIMMER | 15 | KG | 5359.09 | 1206079015
1206081000 | CANDURINGOLD SHEEN | 1 | KG | 353.32 | 1206081000
1206089015 | CANDURINGOLD SHEEN | 15 | KG | 4531.45 | 1206089015
1206091000 | CANDURINLIGHT GOLD | 1 | KG | 387.20 | 1206091000
1206099015 | CANDURINLIGHT GOLD | 15 | KG | 5057.80 | 1206099015
1206101000 | CANDURINGOLD LUSTRE | 1 | KG | 407.77 | 1206101000
1206109015 | CANDURINGOLD LUSTRE | 15 | KG | 5359.09 | 1206109015
1206131000 | CANDURINRED AMBER | 1 | KG | 474.32 | 1206131000
1206139015 | CANDURINRED AMBER | 15 | KG | 6360.97 | 1206139015
1206151000 | CANDURINORANGE AMBER | 1 | KG | 474.32 | 1206151000
1206159015 | CANDURINORANGE AMBER | 15 | KG | 6360.97 | 1206159015
1206171000 | CANDURINBROWN AMBER | 1 | KG | 474.32 | 1206171000
1206179015 | CANDURINBROWN AMBER | 15 | KG | 6360.97 | 1206179015
1206191000 | CANDURINRED LUSTRE | 1 | KG | 474.32 | 1206191000
1206199015 | CANDURINRED LUSTRE | 15 | KG | 6360.97 | 1206199015
1206231000 | CANDURINGOLD SPARKLE | 1 | KG | 538.45 | 1206231000
1206239015 | CANDURINGOLD SPARKLE | 15 | KG | 7319.29 | 1206239015
1240011000 | SPECTROMELT A 22 LITHIUM METABORATE/DI-LITHIUM TETRABORATE 22:12 | 1 | KG | 1539.12 | 1240011000
1245050001 | OSMIUM(VIII) OXIDE FOR MICROSCOPY | 1 | G | 670.34 | 1245050001
1245050100 | OSMIUM(VIII) OXIDE FOR MICROSCOPY | 100 | MG | 200.86 | 1245050100
1245050500 | OSMIUM(VIII) OXIDE FOR MICROSCOPY | 500 | MG | 401.72 | 1245050500
1245110005 | 1,4-DITHIOERYTHRITOL FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 245.63 | 1245110005
1245110025 | 1,4-DITHIOERYTHRITOL FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 1033.34 | 1245110025
1245130001 | BATHOPHENANTHROLINE GR FOR ANALYSIS | 1 | G | 532.40 | 1245130001
1245180001 | BATHOCUPROINEDISULFONIC ACID DISODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 1 | G | 611.05 | 1245180001
1245180005 | BATHOCUPROINEDISULFONIC ACID DISODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 5 | G | 2364.34 | 1245180005
1245400050 | DIHYDRONICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE PHOSPHATE TETRASODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADPH-NA4 | 50 | MG | 289.19 | 1245400050
1245400250 | DIHYDRONICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE PHOSPHATE TETRASODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADPH-NA4 | 250 | MG | 1266.87 | 1245400250
1245410001 | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE PHOSPHATE DISODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADP-NA2 | 1 | G | 1219.68 | 1245410001
1245420001 | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE FREE ACID FOR BIOCHEMISTRY NAD | 1 | G | 141.57 | 1245420001
1245420005 | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE FREE ACID FOR BIOCHEMISTRY NAD | 5 | G | 567.49 | 1245420005
1245420025 | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE FREE ACID FOR BIOCHEMISTRY NAD | 25 | G | 2285.69 | 1245420025
1245460250 | FLUORESCEIN-5-ISOTHIOCYANATE (FITC) FOR BIOCHEMISTRY AND FOR FLUORESCENCE MICROSCOPY | 250 | MG | 457.38 | 1245460250
1245680010 | PROTEINASE K CHROMATOGRAPHICALLY PURIFIED LYOPHILIZED 30 MANSON-U/MG FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR ... | 10 | G | 12222.21 | 1245680010
1245680100 | PROTEINASE K CHROMATOGRAPHICALLY PURIFIED LYOPHILIZED 30 MANSON-U/MG FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR ... | 100 | MG | 344.85 | 1245680100
1245680500 | PROTEINASE K CHROMATOGRAPHICALLY PURIFIED LYOPHILIZED 30 MANSON-U/MG FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR ... | 500 | MG | 839.74 | 1245680500
1245900500 | TRYPSIN (FROM PORCINE PANCREAS) TPCK-TREATED, LYOPHILIZED 40 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 500 | MG | 1161.60 | 1245900500
1245920100 | VITAMIN B12 FOR BIOCHEMISTRY | 100 | MG | 100.43 | 1245920100
1245921000 | VITAMIN B12 FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 291.61 | 1245921000
1246440001 | DIHYDRONICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE DISODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADH-NA2 | 1 | G | 344.85 | 1246440001
1246440005 | DIHYDRONICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE DISODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADH-NA2 | 5 | G | 1420.54 | 1246440005
1246530100 | 4',6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE DIHYDROCHLORIDE (DAPI) FOR MICROSCOPY | 100 | MG | 828.85 | 1246530100
1248020500 | 5-AMINOLEVULINIC ACID HYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | MG | 206.91 | 1248020500
1248022500 | 5-AMINOLEVULINIC ACID HYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 2.5 | G | 832.48 | 1248022500
1248070001 | 6-(FURFURYLAMINO)PURINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 229.90 | 1248070001
1248070250 | 6-(FURFURYLAMINO)PURINE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | MG | 196.02 | 1248070250
1248230500 | NITRO BLUE TETRAZOLIUM CHLORIDE (NBT) FOR MICROSCOPY | 500 | MG | 372.68 | 1248230500
1248390100 | PEFABLOC SC (4-(2-AMINOETHYL)-BENZOLSULFONYLFLUORID-HYDROCHLORIDE) (AEBSF) FOR BIOCHEMISTRY | 100 | MG | 186.34 | 1248390100
1248390500 | PEFABLOC SC (4-(2-AMINOETHYL)-BENZOLSULFONYLFLUORID-HYDROCHLORIDE) (AEBSF) FOR BIOCHEMISTRY | 500 | MG | 690.91 | 1248390500
1250220100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.400 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250220100
1250230100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 1.00 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250230100
1250240100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.00 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250240100
1250250100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 6.00 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250250100
1250260100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 12.0 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250260100
1250270100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 50.0 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250270100
1250280100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 20.0 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250280100
1250290100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 100 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250290100
1250300100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 200 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250300100
1250310100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 400 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250310100
1250320100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 1000 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250320100
1250330100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2000 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250330100
1250340100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 8000 MG/L IN H2O | 100 | ML | 101.64 | 1250340100
1250350100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 50000 MG/L IN H2O | 100 | ML | 104.06 | 1250350100
1250360100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.50 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250360100
1250370100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.50 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250370100
1250380100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 15.0 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250380100
1250390100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40.0 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250390100
1250400100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 200 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250400100
1250410100 | NITRITE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.200 MG/L NO2-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250410100
1250420100 | NITRITE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40.0 MG/L NO2-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250420100
1250430100 | NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.50 MG/L N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250430100
1250440100 | NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 12.0 MG/L N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250440100
1250450100 | NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 100 MG/L N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250450100
1250460100 | PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST  0.400 MG/L PO4-P IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250460100
1250470100 | PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 4.00 MG/L PO4-P IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250470100
1250480100 | PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 15.0 MG/L PO4-P IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250480100
1250500100 | SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40 MG/L SO4 IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250500100
1250510100 | SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 125 MG/L SO4 IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250510100
1250520100 | SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 400 MG/L SO4 IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250520100
1250530100 | SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 800 MG/L SO4 IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250530100
1250550001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELTMAE HICAP (M), 1 ML 8 X 20 MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250550001
1250560001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELTMAE MEDCAP (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250560001
1250570001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELTMAE (S), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250570001
1250580001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELDEAE (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250580001
1250590001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELDMAE (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250590001
1250600001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELSE HICAP (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250600001
1250610001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELSO3 (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250610001
1250620001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELCOO (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250620001
1250630001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELCHELAT (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250630001
1250640001 | MINICHROM COLUMN ESHMUNOS, 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250640001
1250650001 | MINICHROM COLUMN ESHMUNOQ, 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250650001
1250660001 | MINICHROM COLUMN ESHMUNOHCX, 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250660001
1250670001 | MINICHROM PROSEPULTRA PLUS, 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250670001
1252510001 | CHROMOLITH PREP SI 100-25 CHROMOLITH | 1 | ST | 19139.78 | 1252510001
1252520001 | CHROMOLITH PREP RP-18E 100-25 CHROMOLITH | 1 | ST | 21268.17 | 1252520001
1252540001 | CHROMOLITH PREP SEALING SET | 1 | ST | 913.55 | 1252540001
1252550001 | CHROMOLITH PREP TOOL SET | 1 | ST | 845.79 | 1252550001
1252560001 | CHROMOLITH PREP END CAP SET | 1 | ST | 1725.46 | 1252560001
1252570001 | CHROMOLITH PREP FRIT SET | 1 | ST | 614.68 | 1252570001
1252580001 | CHROMOLITH PREP HOLDER 25MM | 1 | ST | 3891.36 | 1252580001
1252590001 | CHROMOLITH PREP COUPLER | 1 | ST | 5307.06 | 1252590001
1252600001 | CHROMOLITHSI 10-25 MM GUARD CARTRIDGE | 1 | ST | 3043.15 | 1252600001
1252610001 | CHROMOLITHRP-18E 10-25 MM GUARD CARTRIDGE | 1 | ST | 3489.64 | 1252610001
1301000301 | HY-LITE HYGIENE MONITORING SYSTEM | 1 | ST | 26970.90 | 1301000301
1301000302 | HY-LITE HYGIENE MONITORING SYSTEM | 1 | ST | 28234.14 | 1301000302
1301010021 | REFILL PACK SAMPLING PEN AND HYGIENE SWABS FOR SURFACE CONTROL (100 EACH) HY-LITE | 1 | ST | 1888.81 | 1301010021
1301020021 | HY-LITE SAMPLING PENS | 1 | ST | 850.63 | 1301020021
1301100205 | HY-LITE REPLACEMENT PAPER ROLL FOR PRINTER | 1 | ST | 145.20 | 1301100205
1301110001 | HY-LITE RIBBON FOR PRINTER | 1 | ST | 156.09 | 1301110001
1301339025 | RONACARE UREA | 25 | KG | 500.94 | 1301339025
1301472500 | RONACARE LACTIC ACID | 2.5 | L | 382.36 | 1301472500
1301479025 | RONACARE LACTIC ACID | 25 | L | 2622.07 | 1301479025
1301489025 | RONACARE ZINC OXIDE | 25 | KG | 1364.88 | 1301489025
1301489026 | RONACARE ZINC OXIDE | 25 | KG | 1945.68 | 1301489026
1301490500 | RONACAREISOQUERCETIN | 500 | G | 1003.09 | 1301490500
1301495000 | RONACAREISOQUERCETIN | 5 | KG | 9306.11 | 1301495000
1301505000 | RONACARE MAGNESIUM CHLORIDE | 5 | KG | 336.38 | 1301505000
1301509025 | RONACARE MAGNESIUM CHLORIDE | 25 | KG | 968.00 | 1301509025
1301519025 | RONACARE SODIUM SALICYLATE | 25 | KG | 2147.75 | 1301519025
1301520500 | RONACARETROXERUTIN | 500 | G | 450.12 | 1301520500
1301525000 | RONACARETROXERUTIN | 5 | KG | 3947.02 | 1301525000
1301529025 | RONACARETROXERUTIN | 25 | KG | 4398.35 | 1301529025
1301532500 | RONACARE BENZYL ALCOHOL | 2.5 | L | 260.15 | 1301532500
1301539025 | RONACARE BENZYL ALCOHOL | 25 | L | 1452.00 | 1301539025
1301555000 | RONACARE SALICYLIC ACID | 5 | KG | 473.11 | 1301555000
1301559025 | RONACARE SALICYLIC ACID | 25 | KG | 1603.25 | 1301559025
1301561000 | RONACARERUTINSULFATE | 1 | KG | 1894.86 | 1301561000
1301565000 | RONACARERUTINSULFATE | 5 | KG | 9306.11 | 1301565000
1301569025 | RONACARERUTINSULFATE | 25 | KG | 41593.75 | 1301569025
1301630100 | RONACARE AP | 100 | G | 360.58 | 1301630100
1301631000 | RONACARE AP | 1 | KG | 1894.86 | 1301631000
1301639025 | RONACARE AP | 25 | KG | 29524.00 | 1301639025
1301650500 | EMBLICA | 500 | G | 1373.35 | 1301650500
1301655000 | EMBLICA | 5 | KG | 12565.85 | 1301655000
1301700050 | RONACARE BISABOLOL NAT. | 50 | G | 151.25 | 1301700050
1301705000 | RONACARE BISABOLOL NAT. | 5 | KG | 12565.85 | 1301705000
1301709020 | RONACARE BISABOLOL NAT. | 20 | KG | 18150.00 | 1301709020
1301769025 | RONACARESODIUM BENZOATE | 25 | KG | 756.25 | 1301769025
1301769026 | RONACARESODIUM BENZOATE | 25 | KG | 1270.50 | 1301769026
1301790100 | RONACARENICOTINAMIDE | 100 | G | 133.10 | 1301790100
1301799020 | RONACARENICOTINAMIDE | 20 | KG | 2383.70 | 1301799020
1301940021 | HY-LITE FREE ATP PENS | 1 | ST | 1032.13 | 1301940021
1301950005 | HY-LITE ATP STANDARD 1.0 NG/ML | 1 | ST | 534.82 | 1301950005
1301960021 | HY-LITE JET A1 FUEL TEST KIT | 1 | ST | 2069.10 | 1301960021
1301981000 | RONACARECYCLOPEPTIDE-5 | 1 | KG | 1409.65 | 1301981000
1301982500 | RONACARECYCLOPEPTIDE-5 | 2.5 | KG | 4257.99 | 1301982500
1301985000 | RONACARECYCLOPEPTIDE-5 | 5 | KG | 7260.00 | 1301985000
1302001001 | RONACAREECTOIN | 1 | KG | 6203.67 | 1302001001
1302005001 | RONACAREECTOIN | 5 | KG | 30455.70 | 1302005001
1302011000 | RONACAREVTA | 1 | KG | 1240.25 | 1302011000
1302012500 | RONACAREVTA | 2.5 | KG | 2896.74 | 1302012500
1302040500 | RONACARELUREMIN(TM) | 500 | G | 986.15 | 1302040500
1302042500 | RONACARELUREMIN(TM) | 2.5 | KG | 3947.02 | 1302042500
1302140500 | RONACARETILIROSIDE | 500 | G | 986.15 | 1302140500
1302142500 | RONACARETILIROSIDE | 2.5 | KG | 4624.62 | 1302142500
1302149010 | RONACARETILIROSIDE | 10 | KG | 18041.10 | 1302149010
1302170100 | OXYNEX ST LIQUID | 100 | G | 147.62 | 1302170100
1302171000 | OXYNEX ST LIQUID | 1 | KG | 727.21 | 1302171000
1302179025 | OXYNEX ST LIQUID | 25 | KG | 585.64 | 1302179025
1302180100 | RONACARE MAP | 100 | G | 3730.43 | 1302180100
1302181000 | RONACARE MAP | 1 | KG | 3730.43 | 1302181000
1302185000 | RONACARE MAP | 5 | KG | 18358.12 | 1302185000
1302210100 | RONACARE BIOTIN PLUS | 100 | G | 3730.43 | 1302210100
1302211000 | RONACARE BIOTIN PLUS | 1 | KG | 3730.43 | 1302211000
1302219010 | RONACARE BIOTIN PLUS | 10 | KG | 34339.80 | 1302219010
1304410100 | RONACARE NAF | 100 | G | 122.21 | 1304410100
1304415000 | RONACARE NAF | 5 | KG | 619.52 | 1304415000
1304419026 | RONACARE NAF | 25 | KG | 1452.00 | 1304419026
1308011000 | EUSOLEXUV-PEARLS2292 | 1 | KG | 295.24 | 1308011000
1308019025 | EUSOLEXUV-PEARLS2292 | 25 | KG | 4416.50 | 1308019025
1308019100 | EUSOLEXUV-PEARLS2292 | 100 | KG | 14520.00 | 1308019100
1308051000 | EUSOLEXUV-PEARLSOMC | 1 | KG | 295.24 | 1308051000
1308059025 | EUSOLEXUV-PEARLSOMC | 25 | KG | 4416.50 | 1308059025
1308950021 | HY-LITE PLUS ATP TEST FOR INDUSTRIAL MICROBIOLOGY HY-LITE | 1 | ST | 813.12 | 1308950021
1312000001 | HY-RISE COLOUR HYGIENE TEST STRIP PACKAGE CONTAINING 50 TESTS FOR ASSESSING CLEANLINESS OF ... HY-RISE | 1 | ST | 371.47 | 1312000001
1327001000 | EUSOLEXUV-PEARLSOB-S | 1 | KG | 325.49 | 1327001000
1327009025 | EUSOLEXUV-PEARLSOB-S | 25 | KG | 4991.25 | 1327009025
1327011000 | EUSOLEXUV-PEARLSOB-S 2 | 1 | KG | 325.49 | 1327011000
1327019025 | EUSOLEXUV-PEARLSOB-S 2 | 25 | KG | 4991.25 | 1327019025
1327229025 | RONACAREZINC SULFATE | 25 | KG | 4991.25 | 1327229025
1363021001 | SP001 LISICON | 1 | G | 845.79 | 1363021001
1363021010 | SP001 LISICON | 10 | G | 6768.74 | 1363021010
1370002500 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 2.5 | L | 258.94 | 1370002500
1370009025 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | L | 1183.38 | 1370009025
1370015000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 323.07 | 1370015000
1370019012 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 12 | KG | 625.57 | 1370019012
1370019029 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1047.86 | 1370019029
1370025000 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 5 | KG | 591.69 | 1370025000
1370029012 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 12 | KG | 862.73 | 1370029012
1370029029 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | KG | 1477.41 | 1370029029
1370035000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 5 | KG | 591.69 | 1370035000
1370039012 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 12 | KG | 794.97 | 1370039012
1370039029 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | KG | 1358.83 | 1370039029
1370041000 | TITRIPLEX III  ... SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 1 | KG | 446.49 | 1370041000
1370049012 | TITRIPLEX III  ... SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 12 | KG | 2937.88 | 1370049012
1370049025 | TITRIPLEX III  ... SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | KG | 5408.70 | 1370049025
1370072500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 2.5 | L | 202.07 | 1370072500
1370079025 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 25 | L | 867.57 | 1370079025
1370085000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,ACS | 5 | KG | 313.39 | 1370085000
1370086025 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,ACS | 25 | KG | 1335.84 | 1370086025
1370089012 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,ACS | 12 | KG | 636.46 | 1370089012
1370089029 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,ACS | 25 | KG | 1064.80 | 1370089029
1370095000 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 549.34 | 1370095000
1370099012 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP | 12 | KG | 964.37 | 1370099012
1370099029 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1663.75 | 1370099029
1370105000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE ... BIO PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 1003.09 | 1370105000
1370109012 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE ... BIO PH EUR,BP,USP | 12 | KG | 1798.06 | 1370109012
1370109029 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE ... BIO PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3213.76 | 1370109029
1370111000 | ACETIC ACID 75% SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 1 | L | 159.72 | 1370111000
1370119025 | ACETIC ACID 75% SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 25 | KG | 1104.73 | 1370119025
1370119950 | ACETIC ACID 75% SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 950 | L | 24985.29 | 1370119950
1370125000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 394.46 | 1370125000
1370129012 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP | 12 | KG | 698.17 | 1370129012
1370129029 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1195.48 | 1370129029
1370132500 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,JP | 2.5 | KG | 189.97 | 1370132500
1370139012 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,JP | 12 | KG | 482.79 | 1370139012
1370139029 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,JP | 25 | KG | 805.86 | 1370139029
1370145000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF | 5 | KG | 568.70 | 1370145000

 

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates