لیست قیمت محصولات مرک (8)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه


1370149012 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF | 12 | KG | 998.25 | 1370149012
1370149029 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF | 25 | KG | 1714.57 | 1370149029
1370175000 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 271.04 | 1370175000
1370179012 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 12 | KG | 401.72 | 1370179012
1370179029 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 665.50 | 1370179029
1370185000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,JPE | 5 | KG | 418.66 | 1370185000
1370189012 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,JPE | 12 | KG | 850.63 | 1370189012
1370189025 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,JPE | 25 | KG | 1499.19 | 1370189025
1370205000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 5 | KG | 477.95 | 1370205000
1370209012 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 12 | KG | 738.10 | 1370209012
1370209025 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 25 | KG | 1263.24 | 1370209025
1370209050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 50 | KG | 2198.57 | 1370209050
1370221000 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JPE,NF | 1 | L | 1093.84 | 1370221000
1370226025 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JPE,NF | 25 | L | 15622.31 | 1370226025
1370231000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 32% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 326.70 | 1370231000
1370235000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 32% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 5 | L | 326.70 | 1370235000
1370239025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 32% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1973.51 | 1370239025
1370239916 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 32% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 16000 | L | 34687.07 | 1370239916
1370239950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 32% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 50253.72 | 1370239950
1370295000 | GLYCINE CRYST. FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 484.00 | 1370295000
1370305000 | UREA CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 5 | KG | 381.15 | 1370305000
1370309012 | UREA CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 12 | KG | 676.39 | 1370309012
1370309026 | UREA CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | KG | 1156.76 | 1370309026
1370309029 | UREA CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | KG | 1155.55 | 1370309029
1370309150 | UREA CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 150 | KG | 5445.00 | 1370309150
1370312500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1 MOL / L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 239.58 | 1370312500
1370315000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1 MOL / L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 5 | L | 381.15 | 1370315000
1370319025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1 MOL / L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1155.55 | 1370319025
1370319200 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1 MOL / L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 200 | L | 6767.53 | 1370319200
1370322500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 346.06 | 1370322500
1370329025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1668.59 | 1370329025
1370352500 | ACETIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 121.00 | 1370352500
1370359025 | ACETIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 528.77 | 1370359025
1370365000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 653.40 | 1370365000
1370369012 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP | 12 | KG | 1144.66 | 1370369012
1370369029 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1979.56 | 1370369029
1370380005 | PHENOL RED (PHENOLSULFONPHTHALEINE) SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR | 5 | G | 659.45 | 1370380005
1370380100 | PHENOL RED (PHENOLSULFONPHTHALEINE) SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR | 100 | G | 9700.57 | 1370380100
1370395000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,NF | 5 | KG | 748.99 | 1370395000
1370399012 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,NF | 12 | KG | 1352.78 | 1370399012
1370399029 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 2401.85 | 1370399029
1370401000 | 2-PROPANOL 70% (V/V) 0.1 MYM-FILTRED SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION USP | 1 | L | 187.55 | 1370401000
1370409025 | 2-PROPANOL 70% (V/V) 0.1 MYM-FILTRED SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION USP | 25 | L | 1651.65 | 1370409025
1370409182 | 2-PROPANOL 70% (V/V) 0.1 MYM-FILTRED SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION USP | 180 | L | 8967.31 | 1370409182
1370412500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 5 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 332.75 | 1370412500
1370419025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 5 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1600.83 | 1370419025
1370419950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 5 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 40778.21 | 1370419950
1370425000 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 5 | KG | 458.59 | 1370425000
1370429012 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 12 | KG | 811.91 | 1370429012
1370429029 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | KG | 1392.71 | 1370429029
1370432500 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 2.5 | L | 401.72 | 1370432500
1370439025 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 25 | L | 2159.85 | 1370439025
1370440100 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO BP,NF | 100 | ML | 119.79 | 1370440100
1370442500 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO BP,NF | 2.5 | L | 389.62 | 1370442500
1370446025 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO BP,NF | 25 | L | 1933.58 | 1370446025
1370449180 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO BP,NF | 180 | L | 10546.36 | 1370449180
1370455000 | LACTOSE MONOHYDRATE POWDER SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,NF,JP | 5 | KG | 670.34 | 1370455000
1370459012 | LACTOSE MONOHYDRATE POWDER SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,NF,JP | 12 | KG | 1583.89 | 1370459012
1370459029 | LACTOSE MONOHYDRATE POWDER SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,NF,JP | 25 | KG | 2147.75 | 1370459029
1370465000 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO USP | 5 | KG | 509.41 | 1370465000
1370469012 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO USP | 12 | KG | 896.61 | 1370469012
1370469029 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO USP | 25 | KG | 1545.17 | 1370469029
1370472500 | ACETIC ACID 30% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH HELV | 2.5 | L | 202.07 | 1370472500
1370479025 | ACETIC ACID 30% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH HELV | 25 | L | 884.51 | 1370479025
1370479950 | ACETIC ACID 30% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH HELV | 950 | L | 20021.87 | 1370479950
1370485000 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR,BP,USP,ACS | 5 | KG | 423.50 | 1370485000
1370489012 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR,BP,USP,ACS | 12 | KG | 748.99 | 1370489012
1370489029 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR,BP,USP,ACS | 25 | KG | 1285.02 | 1370489029
1370640100 | ISOPROPYL-BETA-D-THIOGALACTOPYRANOSIDE | 100 | G | 3467.86 | 1370640100
1370641000 | ISOPROPYL-BETA-D-THIOGALACTOPYRANOSIDE | 1 | KG | 20303.80 | 1370641000
1370651000 | POLOXAMER 188 SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH.EUR.,NF | 1 | KG | 422.29 | 1370651000
1373122500 | HYDROCHLORIC ACID 25% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH HELV | 2.5 | L | 173.03 | 1373122500
1373129025 | HYDROCHLORIC ACID 25% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH HELV | 25 | L | 721.16 | 1373129025
1373129950 | HYDROCHLORIC ACID 25% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH HELV | 950 | L | 14889.05 | 1373129950
1400002500 | EXTRANMA05 LIQUID, ALKALINE, PHOSPHATE-FREE CONCENTRATE | 2.5 | L | 148.83 | 1400002500
1400009010 | EXTRANMA05 LIQUID, ALKALINE, PHOSPHATE-FREE CONCENTRATE | 10 | L | 448.91 | 1400009010
1400009025 | EXTRANMA05 LIQUID, ALKALINE, PHOSPHATE-FREE CONCENTRATE | 25 | L | 895.40 | 1400009025
1400012500 | EXTRANAP16 LIQUID, MILD ALKALINE CONCENTRATE | 2.5 | L | 226.27 | 1400012500
1400019010 | EXTRANAP16 LIQUID, MILD ALKALINE CONCENTRATE | 10 | L | 682.44 | 1400019010
1400019025 | EXTRANAP16 LIQUID, MILD ALKALINE CONCENTRATE | 25 | L | 1182.17 | 1400019025
1400062500 | EXTRANAP17 LIQUID, ALKALINE CONCENTRATE | 2.5 | L | 192.39 | 1400062500
1400069010 | EXTRANAP17 LIQUID, ALKALINE CONCENTRATE | 10 | L | 579.59 | 1400069010
1400069025 | EXTRANAP17 LIQUID, ALKALINE CONCENTRATE | 25 | L | 932.91 | 1400069025
1400072500 | EXTRANAP33 LIQUID, ANTI-FOAMING AGENT | 2.5 | L | 394.46 | 1400072500
1405041000 | IRIODIN 97217 ULTRA RUTILE COPPER PEARL SW | 1 | KG | 447.70 | 1405041000
1405049020 | IRIODIN 97217 ULTRA RUTILE COPPER PEARL SW | 20 | KG | 7937.60 | 1405049020
1405151000 | BI-FLAIR 83 | 1 | KG | 415.03 | 1405151000
1405159025 | BI-FLAIR 83 | 25 | KG | 9105.25 | 1405159025
1405171000 | IRIODIN 9235 RUTILE GREEN PEARL SW | 1 | KG | 375.10 | 1405171000
1405179020 | IRIODIN 9235 RUTILE GREEN PEARL SW | 20 | KG | 6485.60 | 1405179020
1405241000 | IRIODIN 9602 SILVERGREY SW | 1 | KG | 573.54 | 1405241000
1405249020 | IRIODIN 9602 SILVERGREY SW | 20 | KG | 13098.25 | 1405249020
1405261000 | IRIODIN 9444 MOSS GREEN SW | 1 | KG | 629.20 | 1405261000
1405269020 | IRIODIN 9444 MOSS GREEN SW | 20 | KG | 14459.50 | 1405269020
1405271000 | IRIODIN 7225 ULTRA BLUE | 1 | KG | 235.95 | 1405271000
1405279025 | IRIODIN 7225 ULTRA BLUE | 25 | KG | 4628.25 | 1405279025
1405281000 | IRIODIN 7219 ULTRA LILAC | 1 | KG | 235.95 | 1405281000
1405289025 | IRIODIN 7219 ULTRA LILAC | 25 | KG | 4628.25 | 1405289025
1405291000 | IRIODIN 7205 ULTRA GOLD | 1 | KG | 235.95 | 1405291000
1405299025 | IRIODIN 7205 ULTRA GOLD | 25 | KG | 4628.25 | 1405299025
1405301000 | IRIODIN 7217 ULTRA COPPER | 1 | KG | 235.95 | 1405301000
1405309025 | IRIODIN 7217 ULTRA COPPER | 25 | KG | 4628.25 | 1405309025
1405311000 | IRIODIN 7215 ULTRA RED | 1 | KG | 235.95 | 1405311000
1405319025 | IRIODIN 7215 ULTRA RED | 25 | KG | 4628.25 | 1405319025
1405341000 | IRIODIN 9201 RUTILE FINE GOLD SW | 1 | KG | 392.04 | 1405341000
1405349020 | IRIODIN 9201 RUTILE FINE GOLD SW | 20 | KG | 6824.40 | 1405349020
1405351000 | IRIODIN 9205 RUTILE PLATINUM GOLD SW | 1 | KG | 375.10 | 1405351000
1405359020 | IRIODIN 9205 RUTILE PLATINUM GOLD SW | 20 | KG | 6485.60 | 1405359020
1405361000 | IRIODIN 9211 RUTILE FINE RED SW | 1 | KG | 392.04 | 1405361000
1405369020 | IRIODIN 9211 RUTILE FINE RED SW | 20 | KG | 6824.40 | 1405369020
1405381000 | IRIODIN 9231 RUTILE FINE GREEN SW | 1 | KG | 392.04 | 1405381000
1405389020 | IRIODIN 9231 RUTILE FINE GREEN SW | 20 | KG | 6824.40 | 1405389020
1405391000 | IRIODIN 9303 ROYAL GOLD SW | 1 | KG | 461.01 | 1405391000
1405399020 | IRIODIN 9303 ROYAL GOLD SW | 20 | KG | 8228.00 | 1405399020
1405401000 | IRIODIN 9505 RED VIOLET SW | 1 | KG | 470.69 | 1405401000
1405409020 | IRIODIN 9505 RED VIOLET SW | 20 | KG | 8397.40 | 1405409020
1405431000 | IRIODIN 9522 RED-BROWN SATIN SW | 1 | KG | 505.78 | 1405431000
1405439020 | IRIODIN 9522 RED-BROWN SATIN SW | 20 | KG | 9099.20 | 1405439020
1405761000 | IRIODIN 9119 POLAR WHITE SW | 1 | KG | 298.87 | 1405761000
1405769020 | IRIODIN 9119 POLAR WHITE SW | 20 | KG | 4961.00 | 1405769020
1405831000 | BI-FLAIR 83 S | 1 | KG | 355.74 | 1405831000
1405839025 | BI-FLAIR 83 S | 25 | KG | 7623.00 | 1405839025
1405851000 | IRIODIN 9612 SILVERGREY FINE SATIN SW | 1 | KG | 596.53 | 1405851000
1405859020 | IRIODIN 9612 SILVERGREY FINE SATIN SW | 20 | KG | 10914.20 | 1405859020
1405901000 | IRIODIN 9223 RUTILE FINE LILAC SW | 1 | KG | 392.04 | 1405901000
1405909020 | IRIODIN 9223 RUTILE FINE LILAC SW | 20 | KG | 6824.40 | 1405909020
1406251000 | IRIODIN 383 | 1 | KG | 1294.70 | 1406251000
1406259025 | IRIODIN 383 | 25 | KG | 3872.00 | 1406259025
1406371000 | BI-FLAIR 84 | 1 | KG | 405.35 | 1406371000
1406379025 | BI-FLAIR 84 | 25 | KG | 8863.25 | 1406379025
1406421000 | BI-FLAIR L 200 | 1 | KG | 390.83 | 1406421000
1406429025 | BI-FLAIR L 200 | 25 | KG | 8530.50 | 1406429025
1406461000 | IRIODIN 305 SOLAR GOLD | 1 | KG | 237.16 | 1406461000
1406469025 | IRIODIN 305 SOLAR GOLD | 25 | KG | 4658.50 | 1406469025
1406471000 | COLORSTREAM F10-00 AUTUMN MYSTERY | 1 | KG | 1468.94 | 1406471000
1406479015 | COLORSTREAM F10-00 AUTUMN MYSTERY | 15 | KG | 21271.80 | 1406479015
1406481000 | COLORSTREAM T10-01 VIOLA FANTASY | 1 | KG | 1468.94 | 1406481000
1406489015 | COLORSTREAM T10-01 VIOLA FANTASY | 15 | KG | 21271.80 | 1406489015
1406501000 | IRIODIN 9307 STAR GOLD SW | 1 | KG | 479.16 | 1406501000
1406509020 | IRIODIN 9307 STAR GOLD SW | 20 | KG | 8566.80 | 1406509020
1406851000 | IRIODIN 307 STAR GOLD | 1 | KG | 267.41 | 1406851000
1406859025 | IRIODIN 307 STAR GOLD | 25 | KG | 5414.75 | 1406859025
1407001000 | MINATEC870 TCP | 1 | KG | 271.04 | 1407001000
1407009025 | MINATEC870 TCP | 25 | KG | 5505.50 | 1407009025
1407999025 | SOLARFLAIR 875 | 25 | KG | 5596.25 | 1407999025
1408171000 | MINATEC 230 A-IR | 1 | KG | 383.57 | 1408171000
1408179025 | MINATEC 230 A-IR | 25 | KG | 8318.75 | 1408179025
1408381000 | COLORSTREAM T10-02 ARCTIC FIRE | 1 | KG | 1468.94 | 1408381000
1408389015 | COLORSTREAM T10-02 ARCTIC FIRE | 15 | KG | 21271.80 | 1408389015
1408971000 | COLORSTREAM T10-03 TROPIC SUNRISE | 1 | KG | 1468.94 | 1408971000
1408979015 | COLORSTREAM T10-03 TROPIC SUNRISE | 15 | KG | 21271.80 | 1408979015
1409001000 | MIRAVAL 5411 MAGIC WHITE | 1 | KG | 836.11 | 1409001000
1409009025 | MIRAVAL 5411 MAGIC WHITE | 25 | KG | 19783.50 | 1409009025
1409021000 | MIRAVAL 5411 MAGIC WHITE KU 28 | 1 | KG | 842.16 | 1409021000
1409029020 | MIRAVAL 5411 MAGIC WHITE KU 28 | 20 | KG | 15826.80 | 1409029020
1409171000 | MIRAVAL 5420 MAGIC GOLD | 1 | KG | 895.40 | 1409171000
1409179025 | MIRAVAL 5420 MAGIC GOLD | 25 | KG | 21150.80 | 1409179025
1409181000 | MIRAVAL 5421 MAGIC COPPER | 1 | KG | 895.40 | 1409181000
1409189025 | MIRAVAL 5421 MAGIC COPPER | 25 | KG | 21150.80 | 1409189025
1409191000 | MIRAVAL 5424 MAGIC BLUE | 1 | KG | 895.40 | 1409191000
1409199025 | MIRAVAL 5424 MAGIC BLUE | 25 | KG | 21150.80 | 1409199025
1409281000 | BI-FLAIR 88 DBP-FREE | 1 | KG | 417.45 | 1409281000
1409289010 | BI-FLAIR 88 DBP-FREE | 10 | KG | 7303.56 | 1409289010
1409411000 | MIRAVAL 5311 SCENIC WHITE | 1 | KG | 550.55 | 1409411000
1409419025 | MIRAVAL 5311 SCENIC WHITE | 25 | KG | 12534.39 | 1409419025
1409621000 | COLORSTREAM T10-04 LAPIS SUNLIGHT | 1 | KG | 1546.38 | 1409621000
1409629015 | COLORSTREAM T10-04 LAPIS SUNLIGHT | 15 | KG | 22458.81 | 1409629015
1409631000 | MIRAVAL 5422 MAGIC RED | 1 | KG | 895.40 | 1409631000
1409639025 | MIRAVAL 5422 MAGIC RED | 25 | KG | 21150.80 | 1409639025
1409641000 | MIRAVAL 5423 MAGIC LILAC | 1 | KG | 895.40 | 1409641000
1409649025 | MIRAVAL 5423 MAGIC LILAC | 25 | KG | 21150.80 | 1409649025
1409651000 | MIRAVAL 5425 MAGIC TURQUOISE | 1 | KG | 895.40 | 1409651000
1409659025 | MIRAVAL 5425 MAGIC TURQUOISE | 25 | KG | 21150.80 | 1409659025
1409661000 | MIRAVAL 5426 MAGIC GREEN | 1 | KG | 895.40 | 1409661000
1409669025 | MIRAVAL 5426 MAGIC GREEN | 25 | KG | 21150.80 | 1409669025
1409710250 | IRIODIN 6103 ICY WHITE | 250 | G | 32.67 | 1409710250
1409711000 | IRIODIN 6103 ICY WHITE | 1 | KG | 208.12 | 1409711000
1409719025 | IRIODIN 6103 ICY WHITE | 25 | KG | 3979.69 | 1409719025
1409751000 | MINATEC 60 CM | 1 | KG | 234.74 | 1409751000
1409759020 | MINATEC 60 CM | 20 | KG | 3584.02 | 1409759020
1409901000 | MINATEC 51 CM | 1 | KG | 234.74 | 1409901000
1409909020 | MINATEC 51 CM | 20 | KG | 3584.02 | 1409909020
1409941000 | IRIODIN 4504 LAVA RED | 1 | KG | 862.73 | 1409941000
1409949015 | IRIODIN 4504 LAVA RED | 15 | KG | 12205.27 | 1409949015
1410051000 | MIRAVAL 5511 STARLIT WHITE | 1 | KG | 895.40 | 1410051000
1410059025 | MIRAVAL 5511 STARLIT WHITE | 25 | KG | 21150.80 | 1410059025
1410481000 | MIRAVAL 5320 SCENIC GOLD | 1 | KG | 612.26 | 1410481000
1410489025 | MIRAVAL 5320 SCENIC GOLD | 25 | KG | 14153.37 | 1410489025
1410491000 | MIRAVAL 5321 SCENIC COPPER | 1 | KG | 612.26 | 1410491000
1410499025 | MIRAVAL 5321 SCENIC COPPER | 25 | KG | 14153.37 | 1410499025
1410511000 | MIRAVAL 5325 SCENIC TURQUOISE | 1 | KG | 612.26 | 1410511000
1410519025 | MIRAVAL 5325 SCENIC TURQUOISE | 25 | KG | 14153.37 | 1410519025
1410551000 | IRIOTEC(TM) 8840 | 1 | KG | 612.26 | 1410551000
1410559025 | IRIOTEC(TM) 8840 | 25 | KG | 14153.37 | 1410559025
1410561000 | COLORSTREAM T10-05 PACIFIC LAGOON | 1 | KG | 1105.94 | 1410561000
1410569025 | COLORSTREAM T10-05 PACIFIC LAGOON | 25 | KG | 26378.00 | 1410569025
1410571000 | COLORSTREAM T10-06 ROYAL DAMASK | 1 | KG | 1105.94 | 1410571000
1410579025 | COLORSTREAM T10-06 ROYAL DAMASK | 25 | KG | 26378.00 | 1410579025
1410581000 | IRIODIN 325 SOLAR GOLD SATIN | 1 | KG | 280.72 | 1410581000
1410589025 | IRIODIN 325 SOLAR GOLD SATIN | 25 | KG | 5747.50 | 1410589025
1410591000 | IRIODIN PEARLETS 100 W-E | 1 | KG | 147.62 | 1410591000
1410599020 | IRIODIN PEARLETS 100 W-E | 20 | KG | 1936.00 | 1410599020
1410601000 | MIRAVAL 95311 WR SCENIC WHITE | 1 | KG | 903.87 | 1410601000
1410609020 | MIRAVAL 95311 WR SCENIC WHITE | 20 | KG | 1706.10 | 1410609020
1410611000 | IRIODIN 327 FINE STAR GOLD | 1 | KG | 302.50 | 1410611000
1410619025 | IRIODIN 327 FINE STAR GOLD | 25 | KG | 6292.00 | 1410619025
1410621000 | IRIODIN 100 WM 10 | 1 | KG | 137.94 | 1410621000
1410629025 | IRIODIN 100 WM 10 | 25 | KG | 2178.00 | 1410629025
1410631000 | IRIODIN 111 WM 10 | 1 | KG | 142.78 | 1410631000
1410639025 | IRIODIN 111 WM 10 | 25 | KG | 2299.00 | 1410639025
1410641000 | IRIODIN 119 WM 10 | 1 | KG | 147.62 | 1410641000
1410649025 | IRIODIN 119 WM 10 | 25 | KG | 2480.50 | 1410649025
1410651000 | IRIODIN 120 WM 10 | 1 | KG | 139.15 | 1410651000
1410659025 | IRIODIN 120 WM 10 | 25 | KG | 2208.25 | 1410659025
1410661000 | IRIODIN 123 WM 10 | 1 | KG | 147.62 | 1410661000
1410669025 | IRIODIN 123 WM 10 | 25 | KG | 2480.50 | 1410669025
1410671000 | IRIODIN 163 WM 10 | 1 | KG | 133.10 | 1410671000
1410679025 | IRIODIN 163 WM 10 | 25 | KG | 2057.00 | 1410679025
1410681000 | IRIODIN 305 WM 10 | 1 | KG | 238.37 | 1410681000
1410689025 | IRIODIN 305 WM 10 | 25 | KG | 4688.75 | 1410689025
1410709025 | IRIODIN 504 WM 10 | 25 | KG | 3599.75 | 1410709025
1410711000 | IRIODIN 289 WM 10 | 1 | KG | 227.48 | 1410711000
1410719025 | IRIODIN 289 WM 10 | 25 | KG | 4416.50 | 1410719025
1410721000 | IRIODIN 7205 WM 10 | 1 | KG | 231.11 | 1410721000
1410731000 | IRIODIN 7215 WM 10 | 1 | KG | 231.11 | 1410731000
1410741000 | IRIODIN 7217 WM 10 | 1 | KG | 231.11 | 1410741000
1410761000 | IRIODIN PEARLETS 123 W-E | 1 | KG | 181.50 | 1410761000
1410769020 | IRIODIN PEARLETS 123 W-E | 20 | KG | 2613.60 | 1410769020
1410771000 | IRIODIN PEARLETS 153 W-E | 1 | KG | 181.50 | 1410771000
1410779020 | IRIODIN PEARLETS 153 W-E | 20 | KG | 2613.60 | 1410779020
1410781000 | IRIODIN PEARLETS305 W-E | 1 | KG | 248.05 | 1410781000
1410789020 | IRIODIN PEARLETS305 W-E | 20 | KG | 3944.60 | 1410789020
1410811000 | IRIODIN 9327 SW FINE STAR GOLD | 1 | KG | 549.34 | 1410811000
1410819020 | IRIODIN 9327 SW FINE STAR GOLD | 20 | KG | 9970.40 | 1410819020
1410821000 | MIRAVAL 95411 WR MAGIC WHITE | 1 | KG | 1086.58 | 1410821000
1410829020 | MIRAVAL 95411 WR MAGIC WHITE | 20 | KG | 20715.20 | 1410829020
1410831000 | IRIOTEC(TM) 8208 | 1 | KG | 208.12 | 1410831000
1410839020 | IRIOTEC(TM) 8208 | 20 | KG | 3146.00 | 1410839020
1410841000 | IRIOTEC(TM) 8411 | 1 | KG | 182.71 | 1410841000
1410849020 | IRIOTEC(TM) 8411 | 20 | KG | 2637.80 | 1410849020
1410850250 | IRIOTEC(TM) 8431 | 250 | G | 370.26 | 1410850250
1410851000 | IRIOTEC(TM) 8431 | 1 | KG | 370.26 | 1410851000
1410859020 | IRIOTEC(TM) 8431 | 20 | KG | 6388.80 | 1410859020
1410861000 | IRIOTEC(TM) 9880 | 1 | KG | 392.04 | 1410861000
1410869020 | IRIOTEC(TM) 9880 | 20 | KG | 6824.40 | 1410869020
1410871000 | IRIODIN PEARLETS 103 W-E FOR WATER BASED BINDER SYSTEMS | 1 | KG | 179.08 | 1410871000
1410879020 | IRIODIN PEARLETS 103 W-E FOR WATER BASED BINDER SYSTEMS | 20 | KG | 2565.20 | 1410879020
1410881000 | IRIODIN PEARLETS 325 W-E FOR WATER BASED BINDER SYSTEMS | 1 | KG | 290.40 | 1410881000
1410889020 | IRIODIN PEARLETS 325 W-E FOR WATER BASED BINDER SYSTEMS | 20 | KG | 4791.60 | 1410889020
1410891000 | IRIODIN PEARLETS 100 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 1 | KG | 147.62 | 1410891000
1410899020 | IRIODIN PEARLETS 100 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 20 | KG | 1936.00 | 1410899020
1410901000 | IRIODIN PEARLETS 103 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 1 | KG | 179.08 | 1410901000
1410909020 | IRIODIN PEARLETS 103 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 20 | KG | 2565.20 | 1410909020
1410911000 | IRIODIN PEARLETS 123 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 1 | KG | 179.08 | 1410911000
1410919020 | IRIODIN PEARLETS 123 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 20 | KG | 2565.20 | 1410919020
1410921000 | IRIODIN PEARLETS 305 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 1 | KG | 248.05 | 1410921000
1410929020 | IRIODIN PEARLETS 305 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 20 | KG | 394.46 | 1410929020
1410931000 | IRIODIN PEARLETS 325 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 1 | KG | 290.40 | 1410931000
1410939020 | IRIODIN PEARLETS 325 X-E FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 20 | KG | 4791.60 | 1410939020
1410951000 | PYRISMAT30-20 COLOR SPACE YELLOW | 1 | KG | 257.73 | 1410951000
1410959020 | PYRISMAT30-20 COLOR SPACE YELLOW | 20 | KG | 4138.20 | 1410959020
1410961000 | PYRISMAT30-21 COLOR SPACE RED | 1 | KG | 280.72 | 1410961000
1410969020 | PYRISMAT30-21 COLOR SPACE RED | 20 | KG | 4598.00 | 1410969020
1410971000 | PYRISMAT30-26 COLOR SPACE MAGENTA | 1 | KG | 257.73 | 1410971000
1410979020 | PYRISMAT30-26 COLOR SPACE MAGENTA | 20 | KG | 4138.20 | 1410979020
1410981000 | PYRISMAT30-22 COLOR SPACE VIOLET | 1 | KG | 280.72 | 1410981000
1410989020 | PYRISMAT30-22 COLOR SPACE VIOLET | 20 | KG | 4598.00 | 1410989020
1410991000 | PYRISMAT30-27 COLOR SPACE INDIGO | 1 | KG | 292.82 | 1410991000
1410999020 | PYRISMAT30-27 COLOR SPACE INDIGO | 20 | KG | 4840.00 | 1410999020
1411001000 | PYRISMAT30-23 COLOR SPACE BLUE | 1 | KG | 257.73 | 1411001000
1411009020 | PYRISMAT30-23 COLOR SPACE BLUE | 20 | KG | 4138.20 | 1411009020
1411011000 | PYRISMAT30-25 COLOR SPACE TURQUOISE | 1 | KG | 292.82 | 1411011000
1411019020 | PYRISMAT30-25 COLOR SPACE TURQUOISE | 20 | KG | 4840.00 | 1411019020
1411021000 | PYRISMAT30-24 COLOR SPACE GREEN | 1 | KG | 257.73 | 1411021000
1411029020 | PYRISMAT30-24 COLOR SPACE GREEN | 20 | KG | 4138.20 | 1411029020
1411031000 | IRIODIN 123 KU 26 WM 10 | 1 | KG | 173.03 | 1411031000
1411039025 | IRIODIN 123 KU 26 WM 10 | 25 | KG | 3055.25 | 1411039025
1411051000 | IRIODIN PEARLETS 7205 W-E FOR WATER BASED BINDER SYSTEMS | 1 | KG | 242.00 | 1411051000
1411061000 | COLORSTREAM T10-07 LUXURY TWINKLE | 1 | KG | 1305.59 | 1411061000
1411069015 | COLORSTREAM T10-07 LUXURY TWINKLE | 15 | KG | 18821.55 | 1411069015
1411071000 | COLORSTREAM T10-08 ROYAL TWINKLE | 1 | KG | 1305.59 | 1411071000
1411079015 | COLORSTREAM T10-08 ROYAL TWINKLE | 15 | KG | 18821.55 | 1411079015
1411131000 | IRIODIN119 WAY | 1 | KG | 179.08 | 1411131000
1411139025 | IRIODIN119 WAY | 25 | KG | 2565.20 | 1411139025
1411161000 | COLORSTREAMT10-09 PACIFIC TWINKLE | 1 | KG | 1305.59 | 1411161000
1411169015 | COLORSTREAMT10-09 PACIFIC TWINKLE | 15 | KG | 18821.55 | 1411169015
1411171000 | MIRAVAL PEARLETS5411 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 1 | KG | 421.08 | 1411171000
1411179020 | MIRAVAL PEARLETS5411 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 20 | KG | 7381.00 | 1411179020
1411181000 | MIRAVAL PEARLETS5420 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 1 | KG | 421.08 | 1411181000
1411189020 | MIRAVAL PEARLETS5420 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 20 | KG | 7381.00 | 1411189020
1411191000 | MIRAVAL PEARLETS5421 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 1 | KG | 421.08 | 1411191000
1411199020 | MIRAVAL PEARLETS5421 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 20 | KG | 7381.00 | 1411199020
1411201000 | IRIODIN PEARLETS100 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 1 | KG | 118.58 | 1411201000
1411209020 | IRIODIN PEARLETS100 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 20 | KG | 1355.20 | 1411209020
1411211000 | IRIODIN PEARLETS119 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 1 | KG | 122.21 | 1411211000
1411219020 | IRIODIN PEARLETS119 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 20 | KG | 1427.80 | 1411219020
1411221000 | IRIODIN PEARLETS305 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 1 | KG | 185.13 | 1411221000
1411229020 | IRIODIN PEARLETS305 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 20 | KG | 2686.20 | 1411229020
1411231000 | IRIODIN PEARLETS325 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 1 | KG | 208.12 | 1411231000
1411239020 | IRIODIN PEARLETS325 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 20 | KG | 3146.00 | 1411239020
1411261000 | IRIODIN PEARLETS6103 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 1 | KG | 163.35 | 1411261000
1411269020 | IRIODIN PEARLETS6103 PO FOR USE WITH POLYOLEFINS | 20 | KG | 2250.60 | 1411269020
1411271000 | IRIODIN6123 ICY WHITE SATIN | 1 | KG | 145.20 | 1411271000
1411279020 | IRIODIN6123 ICY WHITE SATIN | 20 | KG | 2250.60 | 1411279020
1411281000 | IRIODIN6163 ICY WHITE SHIMMER | 1 | KG | 145.20 | 1411281000
1411289025 | IRIODIN6163 ICY WHITE SHIMMER | 25 | KG | 2250.60 | 1411289025
1411321000 | IRIODIN PEARLETS323 PO (FOR USE WITH POLYOLEFINS) | 1 | KG | 163.35 | 1411321000
1411329020 | IRIODIN PEARLETS323 PO (FOR USE WITH POLYOLEFINS) | 20 | KG | 2129.60 | 1411329020
1411351000 | IRIODIN PEARLETS6103 PO (FOR USE WITH POLYOLEFINS) | 1 | KG | 163.35 | 1411351000
1411359020 | IRIODIN PEARLETS6103 PO (FOR USE WITH POLYOLEFINS) | 20 | KG | 2250.60 | 1411359020
1411519020 | IRIODIN 10-60 S - PREPARATION FOR SOLVENT AND UV BINDER SYSTEMS | 20 | KG | 1282.60 | 1411519020
1411550250 | IRIOTEC(TM) 9870 | 250 | G | 163.35 | 1411550250
1411551000 | IRIOTEC(TM) 9870 | 1 | KG | 163.35 | 1411551000
1411559020 | IRIOTEC(TM) 9870 | 20 | KG | 2420.00 | 1411559020
1411560250 | IRIOTEC(TM) 9875 | 250 | G | 163.35 | 1411560250
1411561000 | IRIOTEC(TM) 9875 | 1 | KG | 163.35 | 1411561000
1411569020 | IRIOTEC(TM) 9875 | 20 | KG | 2420.00 | 1411569020
1412021000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 47 (1 M LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE:DIETHYL SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 2255.44 | 1412021000
1412031000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 57 (1 M LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE:ETHYL SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 2255.44 | 1412031000
1412041000 | BATTERY ELECTROLYTE CB 10 (1M TETRAETHYLAMMONIUM TERTAFLUOROBORATE IN ACETONITRILE) SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 2255.44 | 1412041000
1412051000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 81 (1 M LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE:DIMETHYL SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 2255.44 | 1412051000
1413501000 | POLYVINYL ALCOHOL 4-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 1 | KG | 1318.90 | 1413501000
1413509029 | POLYVINYL ALCOHOL 4-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 25 | KG | 21037.06 | 1413509029
1413509525 | POLYVINYL ALCOHOL 4-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 25 | KG | 19951.69 | 1413509525
1413511000 | POLYVINYL ALCOHOL 8-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 1 | KG | 1318.90 | 1413511000
1413519029 | POLYVINYL ALCOHOL 8-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 25 | KG | 21037.06 | 1413519029
1413521000 | POLYVINYL ALCOHOL 26-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 1 | KG | 1318.90 | 1413521000
1413529029 | POLYVINYL ALCOHOL 26-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 25 | KG | 21037.06 | 1413529029
1413531000 | POLYVINYL ALCOHOL 40-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 1 | KG | 1318.90 | 1413531000
1413539029 | POLYVINYL ALCOHOL 40-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 25 | KG | 21037.06 | 1413539029
1413541000 | POLYVINYL ALCOHOL 5-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 1 | KG | 1318.90 | 1413541000
1413549029 | POLYVINYL ALCOHOL 5-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 25 | KG | 21037.06 | 1413549029
1413551000 | POLYVINYL ALCOHOL 18-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 1 | KG | 1318.90 | 1413551000
1413559029 | POLYVINYL ALCOHOL 18-88 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,JPE | 25 | KG | 21037.06 | 1413559029
1413561000 | POLYVINYL ALCOHOL 28-99 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP JPE | 1 | KG | 1318.90 | 1413561000
1413569029 | POLYVINYL ALCOHOL 28-99 SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP JPE | 25 | KG | 21037.06 | 1413569029
1413601000 | POLYVINYL ALCOHOL 4-88, POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1318.90 | 1413601000
1413609029 | POLYVINYL ALCOHOL 4-88, POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 25 | KG | 21037.06 | 1413609029
1413611000 | POLYVINYL ALCOHOL 8-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1318.90 | 1413611000
1413619029 | POLYVINYL ALCOHOL 8-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 25 | KG | 21037.06 | 1413619029
1413621000 | POLYVINYL ALCOHOL 26-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1318.90 | 1413621000
1413629029 | POLYVINYL ALCOHOL 26-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 25 | KG | 21037.06 | 1413629029
1413631000 | POLYVINYL ALCOHOL 40-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1318.90 | 1413631000
1413639029 | POLYVINYL ALCOHOL 40-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 25 | KG | 21037.06 | 1413639029
1413641000 | POLYVINYL ALCOHOL 5-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1318.90 | 1413641000
1413649029 | POLYVINYL ALCOHOL 5-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 25 | KG | 21037.06 | 1413649029
1413651000 | POLYVINYL ALCOHOL 18-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1318.90 | 1413651000
1413659029 | POLYVINYL ALCOHOL 18-88, POWDER EMPROVE EXP PH EUR,USP | 25 | KG | 21037.06 | 1413659029
1420005000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE EMPROVE PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 509 | 5 | KG | 313.39 | 1420005000
1420009029 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE EMPROVE PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 509 | 25 | KG | 952.27 | 1420009029
1420009525 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE EMPROVE PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 509 | 525 | KG | 12182.28 | 1420009525
1440000001 | ISOKINETIC PROBE 190190 (APC HANDHELD) | 1 | ST | 303.71 | 1440000001
1440010001 | SERIAL INTERFACE CABLE 190200 (APC M3/APC PORTABLE/APC HANDHELD) | 1 | ST | 122.21 | 1440010001
1440020001 | CARRYING CASE 190210 (APC HANDHELD) | 1 | ST | 901.45 | 1440020001
1440040001 | WALL BRACKET 942899090 (APC HANDHELD) | 1 | ST | 360.58 | 1440040001
1440050001 | CARRYING CASE 942456000 (APC M3/APC PORTABLE) | 1 | ST | 3829.65 | 1440050001
1440070001 | SAMPLING TUBING 942430000 (APC PORTABLE) | 1 | ST | 58.08 | 1440070001
1440080001 | APC UNIVERSAL BATTERY CHARGER 942158000 (APC HANDHELD) | 1 | ST | 292.82 | 1440080001
1440090001 | THERMAL PRINTER PAPER 942112000 (APC M3) | 1 | ST | 174.24 | 1440090001
1440100001 | THERMAL PRINTER PAPER 942110000 (APC PORTABLE/APC HANDHELD) | 1 | ST | 174.24 | 1440100001
1440110001 | BENCHTOP STAND 942050000 | 1 | ST | 436.81 | 1440110001
1440120001 | THERMAL PRINTER, 230 - 240 V 942022000 (APC HANDHELD) | 1 | ST | 2069.10 | 1440120001
1440130001 | THERMAL PRINTER, 120 V 942020000 (APC HANDHELD) | 1 | ST | 1928.74 | 1440130001
1440140100 | CONTACT SLIDES PEN-Y TOTAL COUNT, Y-IRRADIATED (931296)  | 1 | ST | 964.37 | 1440140100
1440150100 | CONTACT SLIDES LAC-Y TOTAL COUNT, Y-IRRADIATED (931291)  | 1 | ST | 1138.61 | 1440150100
1440160020 | CONTACT SLIDES SDX-Y YEASTS AND MOLDS, Y-IRRADIATED (931285)  | 1 | ST | 244.42 | 1440160020
1440170020 | CONTACT SLIDES SDX YEASTS AND MOLDS (931284)  | 1 | ST | 233.53 | 1440170020
1440180020 | CONTACT SLIDES YM YEASTS AND MOLDS (931280)  | 1 | ST | 233.53 | 1440180020
1440190020 | CONTACT SLIDES C COLIFORM BACTERIA (931270)  | 1 | ST | 233.53 | 1440190020
1440200020 | CONTACT SLIDES B TOTAL COUNT (931260)  | 1 | ST | 292.82 | 1440200020
1440210020 | CONTACT SLIDES DE-Y TOTAL COUNT (931256)  | 1 | ST | 244.42 | 1440210020
1440220020 | CONTACT SLIDES TC-Y TOTAL COUNT, Y-IRRADIATED (931255)  | 1 | ST | 217.80 | 1440220020
1440220100 | CONTACT SLIDES TC-Y TOTAL COUNT, Y-IRRADIATED (931255)  | 1 | ST | 964.37 | 1440220100
1440230020 | CONTACT SLIDES TC TOTAL COUNT (931250)  | 1 | ST | 203.28 | 1440230020
1440230100 | CONTACT SLIDES TC TOTAL COUNT (931250)  | 1 | ST | 901.45 | 1440230100
1440240020 | BLANK STRIP KIT, CONTACT SLIDES 931200  | 1 | ST | 174.24 | 1440240020
1440250100 | MMB DNA/RNA VIRUS PREP KIT, 2 X 50 944701 | 1 | ST | 2075.15 | 1440250100
1440300100 | MMB BACTERIA PREP KIT, 2 X 50 REACTIONS 944501 | 1 | ST | 1482.25 | 1440300100
1440310100 | MMB NOROVIRUS (LC) KIT, 100 REACTIONS 944203 | 1 | ST | 7850.48 | 1440310100
1440320100 | MMB NOROVIRUS (R) KIT, 100 REACTIONS 944202 | 1 | ST | 7850.48 | 1440320100
1440330100 | MMB NOROVIRUS (V) KIT, 100 REACTIONS 944201 | 1 | ST | 7850.48 | 1440330100
1440340100 | MMB LEGIONELLA SCREENING (V) KIT 944111 | 1 | ST | 5379.66 | 1440340100
1440350100 | MMB BACILLUS CEREUS (V) KIT 100 944101 | 1 | ST | 5379.66 | 1440350100
1440360100 | MMB CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (V) KIT, 100 REACTIONS 944091 | 1 | ST | 5379.66 | 1440360100
1440370100 | MMB LEGIONELLA PNEUMOPHILA (V) KIT, 100 REACTIONS 944081 | 1 | ST | 4224.11 | 1440370100
1440380100 | MMB VIBRIO CHOLERAE (V) KIT, 100 REACTIONS 944071 | 1 | ST | 5379.66 | 1440380100
1440480100 | MMB STAPHYLOCOCCUS AUREUS (V) KIT, 100 REACTIONS 944051 | 1 | ST | 5379.66 | 1440480100
1440730100 | MMB MYCOPLASMA PCR KIT 943003 | 1 | ST | 2272.38 | 1440730100
1440750001 | NETWORK CABLE 942851 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 87.12 | 1440750001
1440760001 | APC SMARTTOUCH QUALIFICATION HANDBOOK 942849 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 2859.23 | 1440760001
1440770001 | APC SMARTTOUCH DOWNLOAD UTILITY SOFTWARE 942848 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 850.63 | 1440770001
1440790001 | PURGE FILTER 942841 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 2300.21 | 1440790001
1440830001 | FILTER SCANNING PROBE, 1 CFM 942839 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 2577.30 | 1440830001
1440840001 | ISOKINETIC PROBE, 1 CFM 942836 | 1 | ST | 901.45 | 1440840001
1440870001 | AIR VELOCITY PROBE 942834 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 3344.44 | 1440870001
1440880001 | TEMPERATURE / RELATIVE HUMIDITY PROBE 942833 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 3378.32 | 1440880001
1440890001 | APC SMARTTOUCH, 1 CFM & 100 LPM, PLASTIC 942822 | 1 | ST | 100027.07 | 1440890001
1440910001 | APC SMARTTOUCH, 100 LPM, PLASTIC 942821 | 1 | ST | 83913.50 | 1440910001
1440920001 | APC SMARTTOUCH, 50 LPM, PLASTIC 942820 | 1 | ST | 83913.50 | 1440920001
1440930001 | APC SMARTTOUCH, 1 CFM & 100 LPM, STEEL 942803 | 1 | ST | 100027.07 | 1440930001
1440940001 | ADAPTER KIT 190265 (APC M3) | 1 | ST | 27.83 | 1440940001
1440950001 | FILTER SCANNING PROBE, 0.1 CFM 191520 (APC ERGOTOUCH PRO/APC ERGOTOUCH/APC HANDHELD) | 1 | ST | 1663.75 | 1440950001
1440970001 | FILTER SCANNING PROBE, 1 CFM 191522 (APC PORTABLE) | 1 | ST | 1314.06 | 1440970001
1440980001 | USB CABLE 191550 (APC M3/APC ERGOTOUCH) | 1 | ST | 110.11 | 1440980001
1440990025 | AGAR STRIPS C COLIFORM BACTERIA (941505)  | 1 | ST | 467.06 | 1440990025
1441000001 | USB CONNECTION CABLE 191551 (APC SMARTTOUCH/APC ERGOTOUCH PRO) | 1 | ST | 110.11 | 1441000001
1441010001 | LITHIUM-ION BATTERY, 14.4 V 191560 (APC M3) | 1 | ST | 2887.06 | 1441010001
1441020025 | AGAR STRIPS S STAPHYLOCOCCI (941405)  | 1 | ST | 467.06 | 1441020025
1441030001 | EXTERNAL BATTERY CHARGER 191565 | 1 | ST | 2018.28 | 1441030001
1441040001 | SAMPLING TUBING 191570 (APC SMARTTOUCH/APC M3) | 1 | ST | 58.08 | 1441040001
1441050001 | TABLE-TOP TRIPOD 191595 (APC SMARTTOUCH/APC M3/APC PORTABLE) | 1 | ST | 453.75 | 1441050001
1441060001 | CARRING CASE APC ERGO TOUCH 191800 | 1 | ST | 1341.89 | 1441060001
1441070050 | BLANK STRIP KIT, AGAR STRIPS 941605  | 1 | ST | 436.81 | 1441070050
1441080040 | AGAR STRIPS LAC-Y TOTAL COUNT, Y-IRRADIATED (941706)  | 1 | ST | 845.79 | 1441080040
1441090040 | AGAR STRIPS PEN-Y TOTAL COUNT, Y-IRRADIATED (941716)  | 1 | ST | 614.68 | 1441090040
1441110100 | HYCON COVER SLIDES 941900 | 1 | ST | 87.12 | 1441110100
1441120001 | PURGE FILTER 942035 (APC HANDHELD) | 1 | ST | 1020.03 | 1441120001
1441130001 | TUBING & ADAPTER PIECES FOR REMOTE SAMPLING 942041 (APC HANDHELD) | 1 | ST | 496.10 | 1441130001
1441140001 | APC HANDHELD QUALIFICATION HANDBOOK 942107 (APC HANDHELD) | 1 | ST | 2859.23 | 1441140001
1441150001 | APC M3 QUALIFICATION HANDBOOK 942207 (APC M3) | 1 | ST | 2859.23 | 1441150001
1441160001 | EXTERNAL BATTERY CHARGER SET 942254 (APC M3) | 1 | SA | 1200.32 | 1441160001
1441170001 | APC PORTABLE QUALIFICATION HANDBOOK 942407 (APC PORTABLE) | 1 | ST | 2859.23 | 1441170001
1441180001 | PURGE FILTER 942426 (APC PORTABLE) | 1 | ST | 1685.53 | 1441180001
1441190001 | ISOKINETIC PROBE, 100 L/MIN 942436 (APC SMARTTOUCH/APC M3) | 1 | ST | 2024.33 | 1441190001
1441200001 | ISOKINETIC PROBE, 75 L/MIN 942437 (APC M3) | 1 | ST | 1719.41 | 1441200001
1441210001 | ISOKINETIC PROBE, 50 L/MIN 942438 (APC SMARTTOUCH/APC M3) | 1 | ST | 1454.42 | 1441210001
1441220001 | TEMPERATURE / RELATIVE HUMIDITY PROBE 942441 (APC M3) | 1 | ST | 9869.97 | 1441220001
1441230001 | AIR VELOCITY PROBE 942446 (APC M3) | 1 | ST | 9306.11 | 1441230001
1441240001 | DIFFERENTIAL PRESSURE PROBE 942451 (APC M3) | 1 | ST | 4506.04 | 1441240001
1441250001 | PURGE FILTER ASSEMBLY 942465 (APC M3) | 1 | ST | 3264.58 | 1441250001
1441260001 | APC ERGOTOUCH 942500 | 1 | ST | 15904.24 | 1441260001
1441270001 | APC ERGOTOUCH PRO QUALIFICATION HANDBOOK 942507 (APC ERGOTOUCH PRO) | 1 | ST | 2859.23 | 1441270001
1441280001 | LITHIUM-ION BATTERY 942511 ET | 1 | ST | 901.45 | 1441280001
1441290001 | POWER SUPPLY 942512 ET | 1 | ST | 901.45 | 1441290001
1441300001 | CARRYING CASE 942520 ET | 1 | ST | 1505.24 | 1441300001
1441310001 | APC ERGOTOUCH PRO 942550 | 1 | ST | 22278.52 | 1441310001
1441320001 | LITHIUM-ION BATTERY 942561 | 1 | ST | 964.37 | 1441320001
1441330001 | POWER SUPPLY 942562 (APC ERGOTOUCH PRO) | 1 | ST | 901.45 | 1441330001
1441340001 | EXTERNAL BATTERY CHARGER 942563 (APC ERGOTOUCH PRO) | 1 | ST | 1651.65 | 1441340001
1441350001 | TEMPERATURE / RELATIVE HUMIDITY PROBE 942565 (APC ERGOTOUCH PRO) | 1 | ST | 3152.05 | 1441350001
1441360001 | INLAY CARRING CASE APC ERGO TOUCH 191803 | 1 | ST | 87.12 | 1441360001
1441370001 | INLAY CARRING CASE APC ERGO TOUCH 191804 | 1 | ST | 116.16 | 1441370001
1441380001 | REPLACEMENT POWER SUPPLY 191805 | 1 | ST | 845.79 | 1441380001
1441390001 | EXTERNAL BATTERY CHARGER 191806 | 1 | ST | 1606.88 | 1441390001
1441400001 | PURGE FILTER 191807 | 1 | ST | 1138.61 | 1441400001
1441410001 | PORTABLE PRINTER 191808 | 1 | ST | 3795.77 | 1441410001
1441420001 | SAMPLING TUBING 191822 (APC ERGOTOUCH PRO/APC ERGOTOUCH) | 1 | ST | 58.08 | 1441420001
1441430001 | BARBED TUBING INLET 191824 (APC ERGOTOUCH PRO/APC ERGOTOUCH) | 1 | ST | 332.75 | 1441430001
1441440001 | LITHIUM-ION BATTERY 192003 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 1663.75 | 1441440001
1441450001 | POWER SUPPLY 192012 (RCS HIGH FLOW TOUCH/APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 727.21 | 1441450001
1441460001 | EXTERNAL CHARGER 192016 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 1494.35 | 1441460001
1441470001 | THERMAL PRINTER PAPER 192074 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 174.24 | 1441470001
1441480001 | CARRYING CASE, FOR PLASTIC INSTRUMENTS 192119 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 3124.22 | 1441480001
1441490001 | INLAY CARRYING CASE, FOR STAINLESS STEEL INSTRUMENTS192178 (APC SMARTTOUCH) | 1 | ST | 320.65 | 1441490001
1441500001 | CARRYING CASE 194324 (RCS HIGH FLOW TOUCH) | 1 | ST | 1195.48 | 1441500001
1441510001 | CARRYING CASE 194326 (RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 1195.48 | 1441510001
1441520001 | USB ADAPTER 196584 (RCS HIGH FLOW TOUCH) | 1 | ST | 365.42 | 1441520001
1441530001 | PYRODETECT SYSTEM 921100 | 1 | ST | 4792.81 | 1441530001
1441540001 | PYRODETECT KIT MONOCYTE-ACTIVATION TEST (MAT) USING INTERLEUKIN-1Β (921101) | 1 | ST | 4122.47 | 1441540001
1441550001 | PYRODETECT CRYOBLOOD (921102) |  | ML | 839.74 | 1441550001
1441560001 | CARRYING CASE 942570 (APC ERGOTOUCH PRO) | 1 | ST | 1505.24 | 1441560001
1441570001 | PURGE FILTER 942601 (APC ERGOTOUCH PRO/APC ERGOTOUCH) | 1 | ST | 782.87 | 1441570001
1441580001 | PYRODETECT INTERLEUKIN STANDARD TO PERFORM INTERLEUKIN-1Β STANDARD CURVE. FOR USE WITH PYRODETECT KIT. | 1 | ST | 896.61 | 1441580001
1441590001 | ISOKINETIC PROBE 942602 (APC ERGOTOUCH PRO/APC ERGOTOUCH) | 1 | ST | 479.16 | 1441590001
1441600001 | REMOTE ISOKINETIC PROBE 942603 (APC ERGOTOUCH PRO/APC ERGOTOUCH) | 1 | ST | 447.70 | 1441600001
1441610001 | PYRODETECT ENDOTOXIN STANDARD (921300) | 1 | ST | 986.15 | 1441610001
1441620001 | HOURLY RATE FOR SERVICE AND REPAIR RCS 940001 | 1 | ST | 682.44 | 1441620001
1441630001 | EXTERNAL PRINTER 942610 (APC ERGOTOUCH PRO) | 1 | ST | 2853.18 | 1441630001
1441640001 | RCS STANDARD MICROBIAL AIR SAMPLER 940015 | 1 | ST | 10213.61 | 1441640001
1441650001 | THERMAL PRINTER PAPER 942611 (APC ERGOTOUCH PRO) | 1 | ST | 360.58 | 1441650001
1441660001 | NOZZLE SET COMPRESSED GAS ADAPTER, 100 L/MIN 942650 (APC SMARTTOUCH/APC M3) | 1 | ST | 1015.19 | 1441660001
1441670001 | NOZZLE SET COMPRESSED GAS ADAPTER, 75 L/MIN 942655 (APC M3) | 1 | ST | 1015.19 | 1441670001
1441680001 | NOZZLE SET COMPRESSED GAS ADAPTER, 50 L/MIN 942660 (APC SMARTTOUCH/APC M3) | 1 | SA | 1015.19 | 1441680001
1441690001 | TRIPOD 940030 (RCS ISOLATOR/RCS STANDARD) | 1 | ST | 1776.28 | 1441690001
1441700001 | NOZZLE SET COMPRESSED GAS ADAPTER, 1 CFM 942665 (APC PORTABLE) | 1 | SA | 1015.19 | 1441700001
1441710001 | POWER SUPPLY 940042 (RCS STANDARD) | 1 | ST | 496.10 | 1441710001
1441720001 | NOZZLE SET COMPRESSED GAS ADAPTER, 0.1 CFM 942670 (APC HANDHELD) | 1 | SA | 901.45 | 1441720001
1441730010 | STERILE SLEEVES 940050 (RCS STANDARD) | 1 | ST | 244.42 | 1441730010
1441740001 | CALIBRATION SET 940060 (RCS STANDARD) | 1 | ST | 631.62 | 1441740001
1441750001 | RCS VALIDATION HANDBOOK, GERMAN VERSION 940100 (RCS HIGH FLOW/RCS ISOLATOR/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 4612.52 | 1441750001
1441760001 | RCS HIGH FLOW TOUCH VALIDATION HANDBOOK, GERMAN VERSION 940101 (RCS HIGH FLOW TOUCH) | 1 | ST | 4612.52 | 1441760001
1441770001 | RCS QUALIFICATION HANDBOOK, GERMAN VERSION 940105 (RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 2367.97 | 1441770001
1441780001 | RCS HIGH FLOW TOUCH QUALIFICATION HANDBOOK, GERMAN VERSION 940106 (RCS HIGH FLOW TOUCH) | 1 | ST | 2367.97 | 1441780001
1441790001 | APC COMPRESSED GAS ADAPTER 942675 (APC SERIES) | 1 | ST | 5075.95 | 1441790001
1441800001 | NOZZLE SET COMPRESSED GAS ADAPTER, 0.1 CFM 942680 (APC ERGOTOUCH PRO/APC ERGOTOUCH) | 1 | SA | 901.45 | 1441800001
1441810001 | APC SMARTTOUCH, 1 CFM, STEEL 942800 | 1 | ST | 65087.11 | 1441810001
1441820001 | APC SMARTTOUCH, 50 LPM, STEEL 942801 | 1 | ST | 66456.83 | 1441820001
1441830001 | APC SMARTTOUCH, 100 LPM, STEEL 942802 | 1 | ST | 83913.50 | 1441830001
1441840001 | CALIBRATION APC PORTABLE INSTRUMENTS 942981 | 1 | ST | 2480.50 | 1441840001
1441850001 | RCS VALIDATION HANDBOOK, ENGLISH VERSION 940130 (RCS HIGH FLOW/RCS ISOLATOR/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 4612.52 | 1441850001
1441860001 | CALIBRATION APC HANDHELD INSTRUMENTS 942982 | 1 | ST | 1776.28 | 1441860001
1441870001 | HOURLY RATE FOR SERVICE AND REPAIR APC 942983 | 1 | ST | 682.44 | 1441870001
1441880001 | CALIBRATION EXTERNAL PROBE 942986 | 1 | ST | 1003.09 | 1441880001
1441890001 | RCS HIGH FLOW TOUCH VALIDATION HANDBOOK, ENGLISH VERSION 940131 (RCS HIGH FLOW TOUCH) | 1 | ST | 4612.52 | 1441890001
1441900001 | CALIBRATION APC DUAL FLOW RATE 942987 | 1 | ST | 3665.09 | 1441900001
1441910001 | RCS QUALIFICATION HANDBOOK, ENGLISH VERSION 940135 (RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 2367.97 | 1441910001
1441920001 | RCS HIGH FLOW TOUCH QUALIFICATION HANDBOOK, ENGLISH VERSION 940136 (RCS HIGH FLOW TOUCH) | 1 | ST | 2367.97 | 1441920001
1441940001 | RCS HIGH FLOW TOUCH MICROBIAL AIR SAMPLER 940217 | 1 | ST | 19085.33 | 1441940001
1441960001 | ROTOR 940230 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW/RCS ISOLATOR) | 1 | ST | 2446.62 | 1441960001
1441970001 | INFRARED REMOTE CONTROL 940241 (RCS ISOLATOR) | 1 | ST | 1629.87 | 1441970001
1441980001 | AIR OUTLET RING 940244 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 185.13 | 1441980001
1441990010 | STERILE SLEEVES 940250 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 226.27 | 1441990010
1442000001 | SPARE PART SET 940252 (RCS HIGH FLOW TOUCH) | 1 | ST | 261.36 | 1442000001
1442010001 | POWER SUPPLY, 230 / 240 V (EU) 940270 (RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 390.83 | 1442010001
1442020001 | POWER SUPPLY, 120 V (US) 940271 (RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 390.83 | 1442020001
1442030001 | 9.6 V NI-CD REPLACEMENT BATTERY 940275 (RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 479.16 | 1442030001
1442040001 | RCS PLUS EX 940312 | 1 | ST | 20140.45 | 1442040001
1442050001 | ANEMOMETER 940320 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW/RCS ISOLATOR/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 10213.61 | 1442050001
1442060001 | CALIBSO 940321 | 1 | ST | 3158.10 | 1442060001
1442070001 | SERIAL CABLE 940322 (RCS HIGH FLOW TOUCH) | 1 | ST | 275.88 | 1442070001
1442080001 | ADHESIVE TAPES 940325 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW/RCS ISOLATOR/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 252.89 | 1442080001
1442090001 | TRIPOD 940330 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 1606.88 | 1442090001
1442100001 | TABLE-TOP TRIPOD 940335 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW/RCS ISOLATOR/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 250.47 | 1442100001
1442110001 | INFRARED REMOTE CONTROL, FOR SERIAL NUMBERS UP TO 4999 940340 (RCS PLUS EX) | 1 | ST | 523.93 | 1442110001
1442120001 | INFRARED REMOTE CONTROL, FOR SERIAL NUMBERS AS OF 5000 940341 (RCS PLUS EX/RCS STANDARD) | 1 | ST | 727.21 | 1442120001
1442130001 | CALIBRATION RCS MICROBIAL AIR SAMPLER INCLUDING 'AS RECEIVED' DATA 940005 | 1 | ST | 2221.56 | 1442130001
1442140001 | CALIBRATION RCS MICROBIAL AIR SAMPLER 940006 | 1 | ST | 1268.08 | 1442140001
1442150001 | CALIBRATION BIOTEST ANEMOMETER 940007 | 1 | ST | 1629.87 | 1442150001
1442160001 | UNIVERSAL BATTERY CHARGER 940820 (RCS ISOLATOR) | 1 | ST | 1115.62 | 1442160001
1442170001 | SAFETY TWEEZER HOLDER 940910 | 1 | ST | 402.93 | 1442170001
1442180001 | TABLE-TOP STAND FOR RCS HIGH FLOW 940920 | 1 | ST | 901.45 | 1442180001
1442190001 | TABLE-TOP STAND 940930 (APC ERGOTOUCH) | 1 | ST | 447.70 | 1442190001
1442200001 | FLOOR PLATE 940020 (RCS STANDARD) | 1 | ST | 348.48 | 1442200001
1442210001 | BATTERY DISCHARGER 940381 (RCS HIGH FLOW/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 1494.35 | 1442210001
1442220001 | ROTOR, FOR SERIAL NUMBERS UP TO 4999 940410 (RCS PLUS EX) | 1 | ST | 2446.62 | 1442220001
1442230001 | ROTOR, FOR SERIAL NUMBERS AS OF 5000 940411 (RCS PLUS EX) | 1 | ST | 2446.62 | 1442230001
1442240001 | HYCON-ID SET 940360 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 17427.63 | 1442240001
1442250001 | PROTECTION CAP 940415 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW/RCS ISOLATOR/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 513.04 | 1442250001
1442260040 | AGAR STRIPS TC-Y TOTAL COUNT, Y-IRRADIATED (941115)  | 1 | ST | 614.68 | 1442260040
1442270001 | BATTERY COMPARTMENT KEY 940450 (RCS PLUS EX | 1 | ST | 75.02 | 1442270001
1442280040 | AGAR STRIPS TCI-Y TOTAL COUNT, Y-IRRADIATED (941125)  | 1 | ST | 614.68 | 1442280040
1442290001 | REPLACEMENT IMPELLER BLADE 940500 (RCS STANDARD) | 1 | ST | 506.99 | 1442290001
1442300001 | HYCON-ID BLUETOOTH BARCODE READER 940361 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 7263.63 | 1442300001
1442310001 | HYCON ID BATTERY CHARGER 940362 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 1217.26 | 1442310001
1442320001 | REPLACEMENT IMPELLER DRUM 940511 | 1 | ST | 1352.78 | 1442320001
1442330001 | RCS COMPRESSED GAS ADAPTER 940720 | 1 | ST | 4325.75 | 1442330001
1442340001 | HYCON-ID BARCODE PRINTER SET 940365 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 6243.60 | 1442340001
1442350001 | NOZZLE SET FOR RCS COMPRESSED GAS ADAPTER 940725 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW/RCS ISOLATOR) | 1 | ST | 2041.27 | 1442350001
1442360001 | RCS ISOLATOR MICROBIAL AIR SAMPLER 940810 | 1 | ST | 28893.59 | 1442360001
1442370001 | HYCON-ID BARCODE PRINTER SET 940368 (RCS HIGH FLOW TOUCH/RCS HIGH FLOW) | 1 | ST | 3631.21 | 1442370001
1442380001 | SAMPLING UNIT 940813 | 1 | ST | 18640.05 | 1442380001
1442390001 | AIR OUTLET TUBING 940814 | 1 | ST | 1471.36 | 1442390001
1442400050 | AGAR STRIPS TSM TOTAL COUNT (941135)  | 1 | ST | 614.68 | 1442400050
1442410001 | UNIVERSAL RAPID BATTERY CHARGER, 230 / 240 V (EU) 940370 (RCS HIGH FLOW/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 721.16 | 1442410001
1442420050 | AGAR STRIPS YM YEASTS AND MOLDS (941196)  | 1 | ST | 614.68 | 1442420050
1442430050 | AGAR STRIPS SDX YEASTS AND MOLDS (941205)  | 1 | ST | 614.68 | 1442430050
1442440040 | AGAR STRIPS SDX-Y YEASTS AND MOLDS, Y-IRRADIATED (941215)  | 1 | ST | 614.68 | 1442440040
1442450025 | AGAR STRIPS DG-18 YEASTS AND MOLDS (941225)  | 1 | ST | 467.06 | 1442450025
1442460001 | TRI-CLAMP CABLE TRANSFER 940815 (RCS ISOLATOR) | 1 | ST | 1297.12 | 1442460001
1442470001 | SUPPORT STAND FOR SAMPLING UNIT 940816 (RCS ISOLATOR) | 1 | ST | 3202.87 | 1442470001
1442480001 | TRIPOD ADAPTER 940817 | 1 | ST | 727.21 | 1442480001
1442490001 | INCUBATION RACK FOR AGAR STRIPS 940941 | 1 | ST | 1719.41 | 1442490001
1442500001 | INCUBATION RACK FOR CONTACT SLIDES 940946 | 1 | ST | 1110.78 | 1442500001
1442510001 | UNIVERSAL RAPID BATTERY CHARGER, 120 V (US) 940371 (RCS HIGH FLOW/RCS PLUS EX) | 1 | ST | 721.16 | 1442510001
1442520001 | 7.2 V NI-CD REPLACEMENT BATTERY 940375 7.2 V NI-CD REPLACEMENT BATTERY 940375 (RCS PLUS EX) | 1 | ST | 447.70 | 1442520001
1442530050 | AGAR STRIPS TC TOTAL COUNT (941105)  | 1 | ST | 614.68 | 1442530050
1442560001 | DOCKING STATION 940376 (RCS HIGH FLOW TOUCH) | 1 | ST | 2187.68 | 1442560001
1442590001 | CARRING CASE FOR STEEL INSTRUMENTS 942831 (APC SAMRTTOUCH) | 1 | ST | 3124.22 | 1442590001
1442970001 | CARRYING CASE 942831 | 1 | ST | 302.50 | 1442970001
1443020001 | APC ERGOTOUCH PRO 2 942750 | 1 | ST | 23056.55 | 1443020001
1443030001 | CARRING CASE 942751 (APC ERGOTOUCH PRO 2) | 1 | ST | 1505.24 | 1443030001
1443040001 | TEMPERATURE/RELATIVE HUMIDITY SENSOR 942752 (APC ERGOTOUCH PRO 2) | 1 | ST | 2706.77 | 1443040001
1443050001 | THERMAL PRINTER 942753 (APC ERGOTOUCH PRO 2) | 1 | ST | 2853.18 | 1443050001
1443060001 | REPLACEMENT POWER SUPPLY 942754 (APC ERGOTOUCH PRO 2) | 1 | ST | 901.45 | 1443060001
1500040001 | HIBAR 250-25 CUSTOMIZED PACKING | 1 | ST | 3025.00 | 1500040001
1500090001 | HIBAR 150-4,6 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1500090001
1500120001 | HIBAR 125-4,6 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1500120001
1500130001 | HIBAR 100-4,6 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1500130001
1500160001 | HIBAR 125-25 CUSTOMIZED PACKING | 1 | ST | 3025.00 | 1500160001
1500170001 | MANU-CART CARTRIDGE HOLDER FOR LICHROCART 25-4 HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 813.12 | 1500170001
1500310001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART150-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1500310001
1500320001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART250-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1500320001
1500330001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 125-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1500330001
1500350001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1772.65 | 1500350001
1500360001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENCAPPED (5 MYM) HIBAR125-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1500360001
1500370001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBAR250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1772.65 | 1500370001
1500380001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1500380001
1500820001 | MANU-CART COUPLING KIT FOR LICHROCART 25-4 HPLC- CARTRIDGES | 1 | ST | 792.55 | 1500820001
1500830001 | MANU-CART COUPLING UNIT FOR THE COUPLING OF TWO LICHROCART HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 356.95 | 1500830001
1500920001 | HIBAR 250-50 CUSTOMIZED PACKING FOR SI, CN, DIOL, NH2 MATERIALS | 1 | ST | 3025.00 | 1500920001
1500990001 | HIBAR 250-50 CUSTOMIZED PACKING FOR RP MATERIALS | 1 | ST | 3025.00 | 1500990001
1501170001 | CHIRADEXLICHROCART4-4 HPLC GUARD CARTRIDGE | 1 | ST | 907.50 | 1501170001
1501370001 | LICHROSPHERWP 300 RP-18 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1704.89 | 1501370001
1501400001 | LICHROSPHERWP 300 RP-18 (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 911.13 | 1501400001
1501410001 | PUROSPHERRP-18 (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 923.23 | 1501410001
1501420001 | PUROSPHERRP-18 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1501420001
1501440001 | PUROSPHERRP-18 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1501440001
1501480001 | LICHROSPHERPAH LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 911.13 | 1501480001
1501490001 | LICHROSPHERPAH LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2048.53 | 1501490001
1501540001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) LICHROCART250-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1501540001
1501550001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT (5 MYM) LICHROCART250-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1547.59 | 1501550001
1501560001 | LICHROSPHERPAH LICHROCART250-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2194.94 | 1501560001
1501580001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1364.88 | 1501580001
1501590001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) LICHROCART125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1501590001
1501670001 | PUROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD CARTIDGE | 1 | ST | 923.23 | 1501670001
1501680001 | PUROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1501680001
1501690001 | PUROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1501690001
1501700001 | LICHROCART 125-4 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501700001
1501710001 | LICHROCART 75-4 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501710001
1501720001 | LICHROCART 25-4 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501720001
1501730001 | LICHROCART 4-4 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501730001
1501740001 | LICHROCART 250-4 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501740001
1501750001 | LICHROCART 125-3 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501750001
1501770001 | LICHROCART 250-3 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501770001
1501780001 | LICHROCART 10-10 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501780001
1501790001 | LICHROCART 250-10 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501790001
1501800001 | ECOCART 125-3 HPLC CARTRIDGE CUSTOMIZED PACKING | 1 | ST | 3025.00 | 1501800001
1501810001 | HIBAR 125-4 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501810001
1501820001 | HIBAR 250-4 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501820001
1501830001 | HIBAR 250-10 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501830001
1501870001 | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER ... | 1 | ST | 2242.13 | 1501870001
1501900001 | LICHROCART 250-2 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501900001
1501930001 | SUPERSPHERRP-18 ENDCAPPED LICHROCART250-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1501930001
1501950001 | LICHROCART 125-2 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1501950001
1501970001 | SUPERSPHER60 RP-SELECT B LICHROCART125-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1767.81 | 1501970001
1501980001 | SUPERSPHERRP-18 ENDCAPPED LICHROCART125-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1501980001
1502000001 | SUPERSPHERRP-18 LICHROCART125-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1502000001
1502010001 | LICHROCART 10-2 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1502010001
1502040001 | SUPERSPHERRP-18 LICHROCART10-2 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 476.74 | 1502040001
1502050001 | SUPERSPHER60 RP-SELECT B LICHROCART10-2 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 476.74 | 1502050001
1502060001 | LICHROSPHERRP-4 ADS LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROSPHERRP-4 ADS ... | 1 | ST | 2174.37 | 1502060001
1502070001 | LICHROSPHERRP-8 ADS LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROSPHERRP-8 ADS ... | 1 | ST | 2174.37 | 1502070001
1502080001 | LICHROSPHERRP-4 ADS LICHROCART25-4 3 HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 4520.56 | 1502080001
1502090001 | LICHROSPHERRP-8 ADS LICHROCART25-4 3 HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 4520.56 | 1502090001
1502100001 | LICHROSPHERRP ADS LICHROCART25-4 HPLC-SELECTIVITY KIT CONTAINS 1 LICHROSPHERRP-4 ADS, 1 ... | 1 | ST | 5187.27 | 1502100001
1502250001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) LICHROCART30-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1985.61 | 1502250001
1502260001 | MANU-CART 55 MM CARTRIDGE HOLDER FOR LICHROCART 55-2, 55-3 AND 55-4 MM HPLC-CARTRIDGES | 1 | ST | 572.33 | 1502260001
1502270001 | MANU-CART 30 MM CARTRIDGE HOLDER FOR LICHROCART 30-2, 30-3 AND 30-4 MM HPLC-CARTRIDGES | 1 | ST | 473.11 | 1502270001
1502280001 | LICHROCART 55-4 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1502280001
1502290001 | LICHROCART 30-2 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1502290001
1502310001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) LICHROCART55-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2411.53 | 1502310001
1502330001 | LICHROCART 30-3 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1502330001
1502340001 | LICHROCART 55-2 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1502340001
1502360001 | LICHROCART 55-3 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1502360001
1502370001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) LICHROCART30-2 CARTRIDGE KIT 1 HPLC-CARTRIDGE AND 1 ... | 1 | ST | 1061.17 | 1502370001
1502380001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) LICHROCART30-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1985.61 | 1502380001
1502390001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) LICHROCART30-4 CARTRIDGE SET 1 HPLC-CARTRIDGE AND 1 ... | 1 | ST | 1061.17 | 1502390001
1502400001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) LICHROCART55-2 CARTRIDGE SET 1 HPLC-CARTRIDGE AND 1 ... | 1 | ST | 1274.13 | 1502400001
1502410001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) LICHROCART55-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2411.53 | 1502410001
1502420001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) LICHROCART55-4 CARTRIDGE SET 1 HPLC CARTRIDGE AND 1 ... | 1 | ST | 1274.13 | 1502420001
1502440001 | PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE PUROSPHER | 1 | ST | 1456.84 | 1502440001
1502450001 | PUROSPHERSTAR NH2 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1502450001
1502470001 | PUROSPHERSTAR NH2 (5 MYM) LICHROCART150-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1502470001
1502480001 | PUROSPHERSTAR NH2 (5 MYM) LICHROCART250-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1502480001
1502490001 | PUROSPHERSTAR SI (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD CARTRIDGE | 1 | ST | 872.41 | 1502490001
1502500001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 923.23 | 1502500001
1502510001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1502510001
1502520001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1502520001
1502530001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1502530001
1502540001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1502540001
1502550001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1502550001
1502560001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1502560001
1502570001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-10 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 5175.17 | 1502570001
1502670001 | PUROSPHERSTAR NH2 (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD CARTRIDGE | 1 | ST | 923.23 | 1502670001
1502680001 | PUROSPHERSTAR SI (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1376.98 | 1502680001
1502690001 | PUROSPHERSTAR SI (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1542.75 | 1502690001
1502700001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 923.23 | 1502700001
1502710001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1502710001
1502720001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1502720001
1502730001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1502730001
1502740001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1502740001
1502750001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1502750001
1502760001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-10 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 5175.17 | 1502760001
1503020001 | LICHROCART 30-4 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1503020001
1503160001 | LICHROSPHERSI 100 (5 MYM) HIBARRT 250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1539.12 | 1503160001
1503180001 | LICHROSORBRP-8 (10 MYM) HIBAR250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1739.98 | 1503180001
1503230001 | HIBAR 30-25 CUSTOMIZED PACKING | 1 | ST | 3025.00 | 1503230001
1503290001 | LICHROSPHER100 RP-8 (5 MYM) HIBARRT 250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1622.61 | 1503290001
1503320001 | LICHROSORBRP-8 (5 MYM) HIBARRT 250-4 HPLC COLUMN SUPERSPHER | 1 | ST | 1739.98 | 1503320001
1503330001 | LICHROSORBRP-18 (5 MYM) HIBARRT 250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1739.98 | 1503330001
1503340001 | LICHROSORBRP-18 (10 MYM) HIBARRT 250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1739.98 | 1503340001
1503470010 | LICHROSPHER RP-18 ADS 25 MYM | 10 | G | 6143.17 | 1503470010
1503480010 | LICHROSPHER RP-8 ADS 25MYM | 10 | G | 6143.17 | 1503480010
1503490010 | LICHROSPHER RP-4 ADS 25MYM | 10 | G | 6438.41 | 1503490010
1503560001 | PUROSPHERSTAR SI (5 MYM) LICHROCART150-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1376.98 | 1503560001
1503570001 | PUROSPHERSTAR SI (5 MYM) LICHROCART250-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1542.75 | 1503570001
1503580001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART150-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1503580001
1503590001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART250-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1503590001
1503740001 | MICROCART 150-0.5 PUROSPHER STAR-18 ENDCAPPED (3 MYM) MICRO-HPLC-READY-TO-USE-COLUMN | 1 | ST | 2446.62 | 1503740001
1503770001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) HIBARRT 250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1622.61 | 1503770001
1503800001 | LICHROSPHERRP-4 ADS LICHROCART25-2 1 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1286.23 | 1503800001
1503810001 | LICHROSPHERRP-4 ADS LICHROCART25-2 3 HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 3477.54 | 1503810001
1503820001 | LICHROSPHERRP-8 ADS LICHROCART25-2 1 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1286.23 | 1503820001
1503830001 | LICHROSPHERRP-8 ADS LICHROCART25-2 3 HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 3383.16 | 1503830001
1503850001 | LICHROSPHERRP-18 ADS LICHROCART25-2 1 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1326.16 | 1503850001
1503860001 | LICHROSPHERRP-18 ADS LICHROCART25-2 3 HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 3580.39 | 1503860001
1503880001 | LICHROSORBSI 60 (5 MYM) HIBARRT 250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1654.07 | 1503880001
1503980001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARRT 100-3 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1914.22 | 1503980001
1504000001 | CHROMOLITH CAPROD RP-8E 150-0.1 | 1 | ST | 3754.63 | 1504000001
1504020001 | CHROMOLITH CAPROD RP-18E 150-0.1 | 1 | ST | 3754.63 | 1504020001
1504030001 | CHROMOLITH CAPROD RP-18E 150-0.05 | 1 | ST | 3754.63 | 1504030001
1504040001 | CHROMOLITH CAPROD RP-18E HR 150-0.1 | 1 | ST | 3754.63 | 1504040001
1504050001 | CHROMOLITH CAPROD RP-18E 150-0.2 | 1 | ST | 3754.63 | 1504050001
1504070001 | CHROMOLITH CAPROD RP-18E HR 150-0.2 | 1 | ST | 3754.63 | 1504070001
1504090001 | CHROMOLITH CAPROD RP-18E TRAP 50-0.2 | 1 | ST | 1263.24 | 1504090001
1504130001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARRT 125-3 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1914.22 | 1504130001
1504140001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARRT 150-3 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1914.22 | 1504140001
1504170001 | LICHROCART 125-3 VALIDATION KIT CUSTOMIZED PACKING 3 HPLC CARTRIDGES FROM 3 BATCHES | 1 | ST | 3025.00 | 1504170001
1504180001 | LICHROCART 250-3 VALIDATION KIT CUSTOMIZED PACKING 3 HPLC CARTRIDGES FROM 3 BATCHES | 1 | ST | 3025.00 | 1504180001
1504190001 | LICHROCART 125-4 VALIDATION KIT CUSTOMIZED PACKING 3 HPLC CARTRIDGES FROM 3 BATCHES | 1 | ST | 3025.00 | 1504190001
1504200001 | LICHROCART 250-4 VALIDATION KIT CUSTOMIZED PACKING 3 HPLC CARTRIDGES FROM 3 BATCHES | 1 | ST | 3025.00 | 1504200001
1504210001 | LICHROCART 125-4,6 VALIDATION KIT CUSTOMIZED PACKING 3 HPLC CARTRIDGES FROM 3 BATCHES | 1 | ST | 3025.00 | 1504210001
1504220001 | LICHROCART 150-4,6 VALIDATION KIT CUSTOMIZED PACKING 3 HPLC CARTRIDGES FROM 3 BATCHES | 1 | ST | 3025.00 | 1504220001
1504230001 | LICHROCART 250-4,6 VALIDATION KIT CUSTOMIZED PACKING 3 HPLC CARTRIDGES FROM 3 BATCHES | 1 | ST | 3025.00 | 1504230001
1504240001 | CHROMOLITH CAPROD RP-18E 300-0.1 | 1 | ST | 4878.72 | 1504240001
1504260001 | CHROMOLITH CAPROD RP-18E TRAP 50-0.1 | 1 | ST | 1263.24 | 1504260001
1504270001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARRT 250-3 HPLC COLUMN | 1 | ST | 2123.55 | 1504270001
1504310001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARRT 125-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1914.22 | 1504310001
1504320001 | LICHROSORBRP-8 (5 MYM) HIBARRT 125-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1566.95 | 1504320001
1504330001 | LICHROSORBRP-18 (5 MYM) HIBARRT 125-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1566.95 | 1504330001
1504340001 | SEQUANTZIC-HILIC GUARD FITTING PEEK 14 X 1 MM FITTING GUARD COLUMN (5 PC) | 1 | ST | 1511.29 | 1504340001
1504350001 | SEQUANTZIC-HILIC GUARD PEEK 20 X 2.1 MM METAL-FREE GUARD COLUMN | 1 | ST | 540.87 | 1504350001
1504360001 | SEQUANTZIC-HILIC GUARD KIT PEEK 20 X 2.1 MM METAL-FREE GUARD COLUMN (3 PC) WITH COUPLER | 1 | ST | 1744.82 | 1504360001
1504370001 | SEQUANTZIC-PHILIC GUARD PEEK 20 X 2.1 MM METAL-FREE GUARD COLUMN | 1 | ST | 619.52 | 1504370001
1504380001 | SEQUANTZIC-PHILIC GUARD KIT PEEK 20 X 2.1 MM METAL-FREE GUARD COLUMN (3 PC) WITH COUPLER | 3 | ST | 1448.37 | 1504380001
1504390001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,100A) PEEK 20 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 1697.63 | 1504390001
1504400001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,100A) PEEK 50 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2364.34 | 1504400001
1504410001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,100A) PEEK 100 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2699.51 | 1504410001
1504420001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,100A) PEEK 150 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 3031.05 | 1504420001
1504430001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,100A) PEEK 250 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 3489.64 | 1504430001
1504440001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,100A) PEEK 150 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 3031.05 | 1504440001
1504450001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) PEEK 50 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2364.34 | 1504450001
1504460001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) PEEK 50 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2364.34 | 1504460001
1504470001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) PEEK 100 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2699.51 | 1504470001
1504480001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) PEEK 150 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 3031.05 | 1504480001
1504490001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) PEEK 150 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 3031.05 | 1504490001
1504500001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) PEEK 50 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2151.38 | 1504500001
1504510001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) PEEK 50 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2151.38 | 1504510001
1504520001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) PEEK 100 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2455.09 | 1504520001
1504530001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) PEEK 100 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2455.09 | 1504530001
1504540001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) PEEK 150 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2758.80 | 1504540001
1504550001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) PEEK 150 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2758.80 | 1504550001
1504560001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) PEEK 150 X 7.5 MM METAL-FREE HPLC COLUMN FOR SEMI-PREPARATIVE HPLC | 1 | ST | 5515.18 | 1504560001
1504570001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) PEEK 250 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 3170.20 | 1504570001
1504580001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) PEEK 250 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 3170.20 | 1504580001
1504590001 | SEQUANTZIC-PHILIC (5MYM POLYMER) PEEK 50 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2474.45 | 1504590001
1504600001 | SEQUANTZIC-PHILIC (5MYM POLYMER) PEEK 150 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 3170.20 | 1504600001
1504610001 | SEQUANTZIC-PHILIC (5MYM POLYMER) PEEK 150 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 3170.20 | 1504610001
1504620001 | SEQUANTZIC-PHILIC (5MYM POLYMER) PEEK 100 X 2.1 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2821.72 | 1504620001
1504630001 | SEQUANTZIC-PHILIC (5MYM POLYMER) PEEK 50 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2474.45 | 1504630001
1504640001 | SEQUANTZIC-PHILIC (5MYM POLYMER) PEEK 100 X 4.6 MM METAL-FREE HPLC COLUMN | 1 | ST | 2821.72 | 1504640001
1504650001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) 150 X 0.075 MM NANO CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 2976.60 | 1504650001
1504660001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) 100 X 0.1 MM NANO CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 2917.31 | 1504660001
1504680001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARRT 250-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 2123.55 | 1504680001
1504690001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARRT 100-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1914.22 | 1504690001
1504700001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARRT 150-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1914.22 | 1504700001
1504710001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARRT 250-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 2123.55 | 1504710001
1504770001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) HIBARRT 125-4 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1456.84 | 1504770001
1504780001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) 30 X 1 MM CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 2013.44 | 1504780001
1504790001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) 150 X 0.3 MM CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 3004.43 | 1504790001
1504800001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) 150 X 1 MM CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 3004.43 | 1504800001
1504810001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) 150 X 0.3 MM CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 2730.97 | 1504810001
1504820001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) 150 X 1 MM CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 2730.97 | 1504820001
1504830001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM) 5 X 1MM GUARD (1 PC) GUARD COLUMN | 1 | ST | 647.35 | 1504830001
1504840001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM) 5 X 0.3 MM GUARD (1 PC) GUARD COLUMN | 1 | ST | 647.35 | 1504840001
1504870001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,100A) 150 X 1 MM CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 3004.43 | 1504870001
1504890001 | SEQUANTZIC-HILIC (3.5MYM,200A) 30 X 0.3 MM CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 2013.44 | 1504890001
1504900001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM) 5 X 1 MM (5 PC) GUARD COLUMN | 1 | ST | 2593.03 | 1504900001
1504910001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) 30 X 0.3 MM CAPILLARY HPLC COLUMN | 1 | ST | 1827.10 | 1504910001
1504920001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM) 5 X 0.3 MM GUARD (5 PC) GUARD COLUMN | 1 | ST | 2593.03 | 1504920001
1504930001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) 150 X 10 MM THREADED STAINLESS STEEL HPLC COLUMN | 1 | ST | 7734.32 | 1504930001
1504940001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) 250 X 10 MM THREADED STAINLESS STEEL HPLC ... FOR SEMI-PREPARATIVE HPLC | 1 | ST | 9786.48 | 1504940001
1504950001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) 50 X 10 MM THREADED STAINLESS STEEL HPLC COLUMN FOR SEMI-PREPARATIVE HPLC | 1 | ST | 4224.11 | 1504950001
1504960001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) 50 X 21.2 MM THREADED STAINLESS STEEL HPLC ... FOR SEMI-PREPARATIVE HPLC | 1 | ST | 7540.72 | 1504960001
1504970001 | SEQUANTZIC-HILIC (5MYM,200A) 150 X 21.2 MM THREADED STAINLESS STEEL HPLC ... FOR SEMI-PREPARATIVE HPLC | 1 | ST | 12893.76 | 1504970001
1505020001 | FRACTOGEL AEX SCREENING KIT | 1 | ST | 1240.25 | 1505020001
1505030001 | FRACTOGEL CEX SCREENING KIT | 1 | ST | 1127.72 | 1505030001
1505450001 | LICHROSPHERRP-18 (5MYM) HIBARRT 100-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1456.84 | 1505450001
1505460001 | LICHROSPHERRP-18 (5MYM) HIBARRT 150-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1456.84 | 1505460001
1505470001 | LICHROSPHERRP-18 (5MYM) HIBARRT 250-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1622.61 | 1505470001
1505480001 | LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 100-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1456.84 | 1505480001
1505490001 | LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 150-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1456.84 | 1505490001
1505500001 | LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 250-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1622.61 | 1505500001
1505730001 | LICHROSPHERRP-SELECT B (5MYM) HIBARRT 100-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1602.04 | 1505730001
1505740001 | LICHROSPHERRP-SELECT B (5MYM) HIBARRT 150-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1602.04 | 1505740001
1505750001 | LICHROSPHERRP-SELECT B (5MYM) HIBARRT 250-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1783.54 | 1505750001
1505780001 | LICHROSPHERRP-8 (5MYM) HIBARRT 100-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1456.84 | 1505780001
1505790001 | LICHROSPHERRP-8 (5MYM) HIBARRT 150-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1456.84 | 1505790001
1505800001 | LICHROSPHERRP-8 (5MYM) HIBARRT 250-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1622.61 | 1505800001
1505810001 | LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 100-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1456.84 | 1505810001
1505820001 | LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 150-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1456.84 | 1505820001
1505830001 | LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 250-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1622.61 | 1505830001
1505960001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 125-2 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1505960001
1505970001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 150-2 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1505970001
1505980001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 250-2 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1772.65 | 1505980001
1506000001 | LICHROSPHERRP-18 (5MYM) LICHROCART100-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1506000001
1506010001 | LICHROSPHERRP-18 (5MYM) LICHROCART150-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1506010001
1506020001 | LICHROSPHERRP-18 (5MYM) LICHROCART250-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1506020001
1506030001 | LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART100-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1506030001
1506040001 | LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART150-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1506040001
1506050001 | LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART250-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1506050001
1506090001 | SAMS(TM) STANDARD SUPPRESSOR WITH CHEMICALLY REGENERATED MEMBRANE (100) FOR ANION CHROMATOGRAPHY SEQUANT | 1 | ST | 3809.08 | 1506090001
1506100001 | SAMS(TM) GRADIENT SUPPRESSOR WITH CHEMICALLY REGENERATED MEMBRANE (200) FOR ANION CHROMATOGRAPHY SEQUANT | 1 | ST | 5333.68 | 1506100001
1506110001 | CARS(TM) COMPLETE SYSTEM (230V,50/60HZ) CONTINUOUS ... FOR SAMS(TM) SUPPRESSORS SEQUANT | 1 | ST | 6478.34 | 1506110001
1506130001 | CARS(TM) CARTRIDGE SMALL HIGH-CAPACITY ION-EXCHANGER (0.5L, 0.9MEQ) FOR CARS(TM) SYSTEM SEQUANT | 1 | ST | 1219.68 | 1506130001
1506140001 | CARS(TM) CARTRIDGE LARGE HIGH-CAPACITY ION-EXCHANGER (0.75L, 1.3MEQ) FOR CARS(TM) SYSTEM SEQUANT | 1 | ST | 1448.37 | 1506140001
1506150001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 125-3 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1506150001
1506160100 | ULB(TM)-P REGENERATION SOLUTION ULTRA-PURE LIQUID ION-EXCHANGER FOR CARS(TM) SYSTEM SEQUANT | 100 | ML | 572.33 | 1506160100
1506170001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBARRT 150-3 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1506170001
1506180001 | PRESSURE RELIEF VALVE BACK-PRESSURE GUARD VALVE 100 PSI FOR SAMS(TM) SUPPRESSORS SEQUANT | 1 | ST | 951.06 | 1506180001
1506190001 | SAMS(TM) INSTALLATION KIT TUBING (5 M) AND FITTINGS (6 EA) FOR CARS(TM) SYSTEM SEQUANT | 1 | ST | 262.57 | 1506190001
1506200001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 250-3 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1772.65 | 1506200001
1506220001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBARRT 100-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1506220001
1506260001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART150-3 HPLC CARTIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1506260001
1506270001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART100-4.6 HPLC CARTIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1506270001
1506340001 | LICHROSPHERRP-8 (5MYM) LICHROCART100-4.6 HPLC CARTIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1506340001
1506350001 | LICHROSPHERRP-8 (5MYM) LICHROCART150-4.6 HPLC CARTIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1506350001
1506360001 | LICHROSPHERRP-8 (5MYM) LICHROCART250-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1506360001
1506370001 | LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART100-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1506370001
1506380001 | LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART150-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1506380001
1506390001 | LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART250-4.6 HPLC CARTIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1506390001
1506400001 | LICHROSPHERRP-SELECT B (5MYM) LICHROCART100-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1364.88 | 1506400001
1506410001 | LICHROSPHERRP-SELECT B (5MYM) LICHROCART150-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1364.88 | 1506410001
1506420001 | LICHROSPHERRP-SELECT B (5MYM) LICHROCART250-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1547.59 | 1506420001
1506450001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (2MYM) HIBARHR 30-2.1 UHPLC COLUMN | 1 | ST | 1148.29 | 1506450001
1506460001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (2MYM) HIBARHR 50-2.1 UHPLC COLUMN | 1 | ST | 1392.71 | 1506460001
1506480001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (2MYM) HIBARHR 100-2.1 UHPLC COLUMN | 1 | ST | 1638.34 | 1506480001
1506490001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (2MYM) HIBARHR 150-2.1 UHPLC COLUMN | 1 | ST | 2130.81 | 1506490001
1506500001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARHR 30-2.1 UHPLC COLUMN | 1 | ST | 974.05 | 1506500001
1506510001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARHR 50-2.1 UHPLC COLUMN | 1 | ST | 1183.38 | 1506510001
1506530001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARHR 100-2.1 UHPLC COLUMN | 1 | ST | 1392.71 | 1506530001
1506540001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3MYM) HIBARHR 150-2.1 UHPLC COLUMN | 1 | ST | 1811.37 | 1506540001
1507340001 | LICHROSPHER100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1511.29 | 1507340001
1507420001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT B (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1547.59 | 1507420001
1507910001 | SUPERSPHER60 RP-SELECT B LICHROCART125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1767.81 | 1507910001
1507920001 | SUPERSPHER100 RP-18 LICHROCART125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1507920001
1507980001 | PUROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1456.84 | 1507980001
1507990001 | PUROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 3051.62 | 1507990001
1508200001 | LICHROSPHERSI 60 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1148.29 | 1508200001
1508220001 | LICHROSPHER100 RP-8 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1508220001
1508230001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1508230001
1508240001 | LICHROSPHER100 NH2 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1508240001
1508250001 | LICHROSPHER100 CN (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1508250001
1508260001 | LICHROSPHER100 DIOL (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1508260001
1508270001 | LICHROSPHER100 RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1508270001
1508280001 | LICHROSPHER100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1508280001
1508290001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1364.88 | 1508290001
1508300001 | LICHROSPHERSI 60 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1301.96 | 1508300001
1508320001 | LICHROSPHER100 RP-8 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508320001
1508330001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508330001
1508340001 | LICHROSPHER100 NH2 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508340001
1508360001 | LICHROSPHER100 DIOL (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508360001
1508370001 | LICHROSPHER100 RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508370001
1508380001 | LICHROSPHER100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508380001
1508390001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1547.59 | 1508390001
1508400001 | LICHROSPHERSI 60 (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1301.96 | 1508400001
1508420001 | LICHROSPHER100 RP-8 (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508420001
1508430001 | LICHROSPHER100 RP-18 (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508430001
1508440001 | LICHROSPHER100 NH2 (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508440001
1508450001 | LICHROSPHER100 CN (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508450001
1508470001 | LICHROSPHER100 RP-8 ENDCAPPED (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508470001
1508480001 | LICHROSPHER100 RP-18 ENDCAPPED (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508480001
1508500001 | LICHROSPHERSI 60 (10 MYM) LICHROCART250-10 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 3611.85 | 1508500001
1508530001 | LICHROSPHER100 RP-18 (10 MYM) LICHROCART250-10 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 3812.71 | 1508530001
1508570001 | LICHROSPHER100 RP-8 ENDCAPPED (10 MYM) LICHROCART250-10 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 3812.71 | 1508570001
1508580001 | LICHROSPHER100 RP-18 ENDCAPPED (10 MYM) LICHROCART250-10 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 3812.71 | 1508580001
1508920001 | LICHROSPHER100 CN (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1508920001
1509280001 | LICHROSPHERSI 60 (5 MYM) LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 994.62 | 1509280001
1509300001 | LICHROSPHER100 RP-8 (5 MYM) LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1057.54 | 1509300001
1509310001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1057.54 | 1509310001
1509320001 | LICHROSPHER100 NH2 (5 MYM) LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1057.54 | 1509320001
1509360001 | LICHROSPHER100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1057.54 | 1509360001
1509370001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1188.22 | 1509370001
1509420001 | LICHROSPHER100 RP-8 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1511.29 | 1509420001
1509430001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1511.29 | 1509430001
1509450001 | LICHROSPHER100 RP-8 (10 MYM) LICHROCART10-10 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 816.75 | 1509450001
1509470001 | LICHROSPHERRP-18 ADS LICHROCART25-4 3 HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 4653.66 | 1509470001
1509550001 | LICHROSPHERSI 60 (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 883.30 | 1509550001
1509560001 | LICHROSPHER100 RP-8 (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 883.30 | 1509560001
1509570001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 883.30 | 1509570001
1509580001 | LICHROSPHER100 NH2 (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 883.30 | 1509580001
1509590001 | LICHROSPHER100 CN (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 883.30 | 1509590001
1509600001 | LICHROSPHER100 DIOL (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 883.30 | 1509600001
1509610001 | LICHROSPHER100 RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 883.30 | 1509610001
1509620001 | LICHROSPHER100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 883.30 | 1509620001
1509630001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 883.30 | 1509630001
1509730001 | SUPERSPHER60 RP-SELECT B LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1989.24 | 1509730001
1509740001 | SUPERSPHER60 RP-SELECT B LICHROCART75-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2024.33 | 1509740001
1509750001 | SUPERSPHER60 RP-SELECT B LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1767.81 | 1509750001
1509800001 | SUPERSPHER100 RP-18 LICHROCART75-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1819.84 | 1509800001
1509810001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2490.18 | 1509810001
1509820001 | LICHROSPHER100 RP-8 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2758.80 | 1509820001
1509830001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2758.80 | 1509830001
1509840001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 3058.88 | 1509840001
1509860001 | LICHROSPHER100 RP-8 (5 MYM) LICHROCART75-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1408.44 | 1509860001
1509870001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) LICHROCART75-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1408.44 | 1509870001
1509930001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART75-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1570.58 | 1509930001
1509950001 | LICHROSPHER100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2758.80 | 1509950001
1510000001 | CHIRADEX HR LICHROCART 250-4 HPLC CARTRIDGE CHIRADEX | 1 | ST | 3025.00 | 1510000001
1511920001 | INLINE FILTERS ADS 5 GASKETS WITH PEEK FILTER FOR LICHROCART ADS LICHROCART | 1 | ST | 532.40 | 1511920001
1511930001 | INLINE FILTERCARTRIDGE | 1 | ST | 347.27 | 1511930001
1511940001 | FILTER INSERT INLINE 2 MYM | 1 | ST | 260.15 | 1511940001
1511950001 | SEALING ELEMENT FOR 3 AND 2 MM CARTRIDGES LICHROCART | 1 | ST | 291.61 | 1511950001
1511960001 | HIBAR 30-4 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 4235.00 | 1511960001
1512070001 | HOLDER FOR ECOCART 125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1197.90 | 1512070001
1512100001 | TOOL FOR REMOVAL OF FRITS D 4 MM HIBAR | 1 | ST | 205.70 | 1512100001
1512110001 | REPLACEMENT FRITS (D 4 MM) WITH PTFE SEALING RINGS HIBAR | 1 | ST | 223.85 | 1512110001
1512130001 | DEAD VOLUME-FREE COUPLING UNIT FOR CAPILLARIES 1/16" OR 0.5 MM OD HIBAR | 1 | ST | 1191.85 | 1512130001
1512140001 | MOUNTING SET FOR CAPILLARY TUBING 1/16" (ID 0.25 MM) HIBAR | 1 | ST | 1144.66 | 1512140001
1512160001 | NUTS FOR CAPILLARY TUBING 1/16" | 1 | ST | 423.50 | 1512160001
1512170001 | FERRULES FOR CAPILLARY CONNECTIONS 1/16" | 1 | ST | 423.50 | 1512170001
1512180001 | THREADED PLUGS PVDF (20 PIECES) | 1 | ST | 181.50 | 1512180001
1512200001 | REPLACEMENT FRITS (D 10 MM) WITH PTFE SEALING RINGS HIBAR | 1 | ST | 540.87 | 1512200001
1512300001 | STAINLESS STEEL CAPILLARIES 1/16" O.D., 0.25 MM I.D., LENGTH 80 MM | 1 | ST | 477.95 | 1512300001
1512310001 | STAINLESS STEEL CAPILLARIES 1/16" O.D., 0.25 MM I.D., LENGTH 120 MM | 1 | ST | 508.20 | 1512310001
1512320001 | LICHROSPHER100 RP-18 (5 MYM) ECOCART125-3 HPLC GLASS CARTRIDGE | 1 | ST | 2432.10 | 1512320001
1512330001 | LICHROSPHER60 RP-SELECT B (5 MYM) ECOCART125-3 HPLC GLASS CARTRIDGE | 1 | ST | 2660.79 | 1512330001
1512360001 | STAINLESS STEEL CAPILLARIES (FLEXIBLE) I.D. 0.2 MM, E.D. 0.5 MM, LENGTH 1000 MM | 1 | ST | 500.94 | 1512360001
1512370001 | KNURLED NUTS WITH LONG BUSHING AND PVDF CONES FOR 6 PORT VALVES (RHEODYNE) | 1 | ST | 532.40 | 1512370001
1512380001 | PVDF DOUBLE CONES FOR CAPILLARY CONNECTIONS 1/16" WITH KNURLED NUT | 1 | ST | 394.46 | 1512380001
1512450001 | STAINLESS STEEL CAPILLARIES I.D. 0.1 MM, E.D. 0.5 MM, LENGTH 1000 MM | 1 | ST | 298.87 | 1512450001
1512470001 | STAINLESS STEEL CAPILLARIES I.D. 0.1 MM, E.D. 0.5 MM, LENGTH 150 MM | 1 | ST | 335.17 | 1512470001
1512520001 | COUPLING UNIT (DEAD VOLUME-FREE) FOR CAPILLARIES 1/16" OR 0.5 MM | 1 | ST | 706.64 | 1512520001
1512570001 | SPLIT COLLETS FOR MANU-CART CARTRIDGE HOLDER (2 PIECES) | 1 | ST | 210.54 | 1512570001
1512580001 | PRESSURE CONE FOR MANU-CART CARTRIDGE HOLDER (2 PIECES) | 1 | ST | 376.31 | 1512580001
1512880001 | SUPERSPHER60 RP-SELECT B LICHROCART250-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1989.24 | 1512880001
1512990001 | SUPERSPHER100 RP-18 LICHROCART250-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1512990001
1513080001 | SUPERSPHER60 RP-SELECT B LICHROCART250-2 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1989.24 | 1513080001
1513110001 | ALUSPHER100 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART4-4 HPLC GUARD CARTRIDGE | 1 | ST | 903.87 | 1513110001
1513150001 | ALUSPHER100 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2214.30 | 1513150001
1513180001 | ALUSPHER100 RP-SELECT B (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2613.60 | 1513180001
1513240003 | LICHROCART 4-4 NUCLEOSIL 5 C 18 HPLC GUARD COLUMN | 1 | ST | 1069.64 | 1513240003
1513290003 | LICHROCART 125-4 NUCLEOSIL 5 C 18 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1191.85 | 1513290003
1513330001 | CHIRADEX(5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 2908.84 | 1513330001
1513430001 | LICHROSORBSI 60 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1053.91 | 1513430001
1513450001 | LICHROSORBRP-8 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1132.56 | 1513450001
1513490001 | LICHROSORBRP-18 (5 MYM) LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1132.56 | 1513490001
1513510001 | LICHROSORBSI 60 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1219.68 | 1513510001
1513530001 | LICHROSORBRP-8 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1306.80 | 1513530001
1513540001 | LICHROSORBRP-8 (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1306.80 | 1513540001
1513550001 | LICHROSORBRP-18 (5 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1306.80 | 1513550001
1513560001 | LICHROSORBRP-18 (10 MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1306.80 | 1513560001
1513780003 | LICHROCART 250-4 NUCLEOSIL 10 C 18 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1605.67 | 1513780003
1513840001 | PUROSPHERRP-18 ENDCAPPED (5 MYM) LICHROCART250-3 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1513840001
1513870003 | LICHROCART 250-4 NUCLEOSIL 5 C 8 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1605.67 | 1513870003
1513880003 | LICHROCART 250-4 NUCLEOSIL 5 C 18 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1605.67 | 1513880003
1514020003 | LICHROCART 125-4 NUCLEOSIL 5 C 8 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1191.85 | 1514020003
1514190001 | MANU-CART "10"-II CARTRIDGE HOLDER FOR LICHROCART 10 MM I.D. HPLC-CARTRIDGES | 1 | ST | 1258.40 | 1514190001
1514200001 | MANU-CART "4" ADAPTOR KIT FOR ECOCART 125-3 HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 684.86 | 1514200001
1514230001 | SUPERSPHER100 RP-18 ENDCAPPED ECOCART125-3 HPLC GLASS CARTRIDGE | 1 | ST | 1132.56 | 1514230001
1514250001 | SUPERSPHER60 RP-SELECT B ECOCART125-3 HPLC GLASS CARTRIDGE, CONTAINS 1 ECOCARTCARTRIDGE 125-3 1 ... | 1 | ST | 1110.78 | 1514250001
1514270001 | LICHROSPHER100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) ECOCART125-3 HPLC GLASS CARTRIDGE | 1 | ST | 2481.71 | 1514270001
1514310001 | LICHROCART 250-4.6 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 2481.71 | 1514310001
1514320001 | LICHROCART 150-4,6 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 2481.71 | 1514320001
1514360001 | PUROSPHERRP-18 HC (5MYM) LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1633.50 | 1514360001
1514420001 | LICHROCART 125-4,6 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 2481.71 | 1514420001
1514430001 | LICHROCART 125-10 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 2481.71 | 1514430001
1514440001 | LICHROCART 150-10 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 2481.71 | 1514440001
1514450001 | LICHROCART 100-10 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 2481.71 | 1514450001
1514480001 | LICHROCART 100-4.6 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 2481.71 | 1514480001
1514490001 | LICHROCART 75-10 HPLC CARTRIDGE, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 2481.71 | 1514490001
1514500001 | CHROMOLITH SPEEDROD RP-18 ENDCAPPED 50 - 4.6 MM MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 1677.06 | 1514500001
1514510001 | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 4.6 MM GUARD COLUMNS (3 PIECE S) MONOLITHIC READY-TO-USE ... CHROMOLITH | 1 | ST | 808.28 | 1514510001
1514520001 | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED GUARD COLUMN 10 - 4.6 MM MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 923.23 | 1514520001
1514530001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HIBAR150-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1514530001
1514540001 | PUROSPHERSTAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBAR250-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1772.65 | 1514540001
1514550001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HIBAR150-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1514550001
1514550008 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HIBAR150-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1594.78 | 1514550008
1514560001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HIBARRT 250-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1772.65 | 1514560001
1514560008 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HIBARRT 250-4.6 HPLC COLUMN | 1 | ST | 1772.65 | 1514560008
1514600001 | PUROSPHERSTAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) LICHROCART75-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1349.15 | 1514600001
1514630001 | CHROMOLITH FLASH RP-18 ENDCAPPED 25 - 4.6 MM MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 1120.46 | 1514630001
1514650001 | CHROMOLITH PERFORMANCE SI, 100 - 4.6 MM MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 2392.17 | 1514650001
1514660001 | VALIDATION KIT CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 100 - 4.6 MM 3 COLUMN OUT OF ... CHROMOLITH | 1 | ST | 7354.38 | 1514660001
1514670001 | COUPLING UNIT FOR CHROMOLITH COLUMNS, DEAD VOLUME FREE CHROMOLITH | 1 | ST | 175.45 | 1514670001
1514680001 | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-8 ENDCAPPED 100 - 4.6 MM MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 2655.95 | 1514680001
1514700001 | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 4.6 MM GUARD COLUMN KIT 3 GUARD COLUMNS AND 1 GUARD COLUMN HOLDER | 1 | ST | 1085.37 | 1514700001
1514710001 | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 10-4.6 GUARD COLUMN KIT 3 GUARD COLUMNS AND 1 GUARD COLUMN HOLDER ... | 1 | ST | 1199.11 | 1514710001
1514780001 | HIBAR 250-25 LICHROSPHER 100 RP-18E 5 MYM | 1 | ST | 11245.74 | 1514780001
1514820001 | HIBAR 250-25 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) | 1 | ST | 9537.22 | 1514820001
1514830001 | HIBAR 250-25 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) | 1 | ST | 9537.22 | 1514830001
1514840001 | HIBAR 250-25 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) | 1 | ST | 9874.81 | 1514840001
1514850001 | HIBAR 250-25 LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) | 1 | ST | 8859.62 | 1514850001
1514860001 | MANU-CART NT CARTRIDGE HOLDER FOR LICHROCART 2,3,4,4.6 MM I.D. HPLC CARTRIDGES | 1 | ST | 994.62 | 1514860001
1514870001 | PRE-COLUMN HOLDER FOR DIRECT COUPLING OF LICHROCART 4-4 PRE-COLUMNS WITH HIBAR RT COLUMNS | 1 | ST | 528.77 | 1514870001
1514960001 | SEALING ELEMENT FOR 4.6 AND 4 MM CARTRIDGES LICHROCART | 1 | ST | 347.27 | 1514960001
1520010001 | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 100-3 MONOLITHIC HPLC-COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 2924.57 | 1520010001
1520020001 | CHROMOLITH FASTGRADIENT RP-18 ENDCAPPED 50-3 MONOLITHISCHE HPLC-FERTIGSAEULE CHROMOLITH | 1 | ST | 1847.67 | 1520020001
1520030001 | CHROMOLITH FLASH RP-18 ENDCAPPED 25-3MM MONOLITHIC READY-TO-USE COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 1231.78 | 1520030001
1520040001 | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 3 MM GUARD COLUMN KIT 3 GUARD COLUMNS AND 1 GUARD COLUMN HOLDER ... | 1 | ST | 1188.22 | 1520040001
1520050001 | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 3 MM GUARD COLUMNS (3 PIECES ) MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN | 1 | ST | 911.13 | 1520050001
1520060001 | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 100-2MM MONOLITHIC HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 3189.56 | 1520060001
1520070001 | CHROMOLITH FASTGRADIENT RP-18 ENDCAPPED 50-2 MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 2013.44 | 1520070001
1520080001 | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 2 MM GUARD COLUMN KIT 3 GUARD COLUMNS AND 1 GUARD COLUMN HOLDER ... | 1 | ST | 1286.23 | 1520080001
1520090001 | CHROMOLITH RP-18 ENDCAPPED 5 - 3 MM GUARD COLUMNS (3 PIECES ) MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN | 1 | ST | 1010.35 | 1520090001
1520140001 | CHROMOLITHFLASH RP-18 ENDCAPPED 25-2MM | 1 | ST | 1341.89 | 1520140001
1520150001 | CHROMOLITHSEMIPREP SI 100-10 MM | 1 | ST | 4784.34 | 1520150001
1520160001 | CHROMOLITH SEMIPREP RP-18 ENDCAPPED 100-10 MM MONOLITHIC HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 5317.95 | 1520160001
1520200001 | CHROMOLITH HIGHRESOLUTION RP-18E 25-4.6 MM | 1 | ST | 1120.46 | 1520200001
1520210001 | CHROMOLITHHIGHRESOLUTION RP-18E 50-4.6 MM | 1 | ST | 1677.06 | 1520210001
1520220001 | CHROMOLITH HIGHRESOLUTION RP-18E 100-4.6 MM | 1 | ST | 2655.95 | 1520220001
1520240001 | CHROMOLITHHIGHRESOLUTION RP-18E GUARD COLUMN KIT | 1 | ST | 1085.37 | 1520240001
1520250001 | CHROMOLITH HIGHRESOLUTION RP-18E GUARD COLUMNS (3 PIECES) | 1 | ST | 808.28 | 1520250001
1520260001 | CHROMOLITH FLASH NH2 25-4.6MM | 1 | ST | 1120.46 | 1520260001
1520270001 | CHROMOLITH SPEEDROD NH2 50-4.6MM | 1 | ST | 1677.06 | 1520270001
1520280001 | CHROMOLITH PERFORMANCE NH2 100-4.6MM | 1 | ST | 2655.95 | 1520280001

 

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates