لیست قیمت محصولات مرک (9)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه


1520290001 | CHROMOLITH NH2 5-4.6MM GUARD COLUMN KIT | 1 | ST | 1085.37 | 1520290001
1520300001 | CHROMOLITH NH2 5-4.6MM GUARD COLUMNS (PACK OF 3) | 1 | ST | 808.28 | 1520300001
1520310001 | CHROMOLITH CAPROD RP-8E TRAP 50-0.1 CHROMOLITH | 1 | ST | 1263.24 | 1520310001
1580141000 | COLORSTREAM F20-00 WNT AUTUMN MYSTERY | 1 | KG | 1485.88 | 1580141000
1580149015 | COLORSTREAM F20-00 WNT AUTUMN MYSTERY | 15 | KG | 21559.78 | 1580149015
1580151000 | COLORSTREAM T20-01 WNT VIOLA FANTASY | 1 | KG | 1485.88 | 1580151000
1580159015 | COLORSTREAM T20-01 WNT VIOLA FANTASY | 15 | KG | 21559.78 | 1580159015
1580281000 | XIRALLIC T60-10 SW CRYSTAL SILVER | 1 | KG | 1086.58 | 1580281000
1580289020 | XIRALLIC T60-10 SW CRYSTAL SILVER | 20 | KG | 20757.55 | 1580289020
1580291000 | XIRALLIC T60-20 SW SUNBEAM GOLD | 1 | KG | 1116.83 | 1580291000
1580299020 | XIRALLIC T60-20 SW SUNBEAM GOLD | 20 | KG | 21381.91 | 1580299020
1580301000 | XIRALLIC F60-50 SW FIRESIDE COPPER | 1 | KG | 1116.83 | 1580301000
1580309020 | XIRALLIC F60-50 SW FIRESIDE COPPER | 20 | KG | 21381.91 | 1580309020
1580311000 | XIRALLIC F60-51 SW RADIANT RED | 1 | KG | 1116.83 | 1580311000
1580319020 | XIRALLIC F60-51 SW RADIANT RED | 20 | KG | 21381.91 | 1580319020
1580371000 | XIRALLIC T60-24 SW STELLAR GREEN | 1 | KG | 1116.83 | 1580371000
1580379020 | XIRALLIC T60-24 SW STELLAR GREEN | 20 | KG | 21381.91 | 1580379020
1580471000 | XIRALLIC T60-21 SW SOLARIS RED | 1 | KG | 1116.83 | 1580471000
1580479020 | XIRALLIC T60-21 SW SOLARIS RED | 20 | KG | 21381.91 | 1580479020
1580621000 | XIRALLIC T60-23 SW GALAXY BLUE | 1 | KG | 1116.83 | 1580621000
1580629020 | XIRALLIC T60-23 SW GALAXY BLUE | 20 | KG | 21381.91 | 1580629020
1580691000 | XIRALLIC T50-10 CRYSTAL SILVER | 1 | KG | 1116.83 | 1580691000
1580699025 | XIRALLIC T50-10 CRYSTAL SILVER | 25 | KG | 21381.91 | 1580699025
1580901000 | COLORSTREAM T20-02 WNT ARCTIC FIRE | 1 | KG | 1485.88 | 1580901000
1580909015 | COLORSTREAM T20-02 WNT ARCTIC FIRE | 15 | KG | 21559.78 | 1580909015
1580921000 | XIRALLIC T60-25 SW COSMIC TURQUOISE | 1 | KG | 1116.83 | 1580921000
1580929020 | XIRALLIC T60-25 SW COSMIC TURQUOISE | 20 | KG | 21381.91 | 1580929020
1580961000 | COLORSTREAM T20-03 WNT TROPIC SUNRISE | 1 | KG | 1485.88 | 1580961000
1580969015 | COLORSTREAM T20-03 WNT TROPIC SUNRISE | 15 | KG | 21559.78 | 1580969015
1581001000 | XIRALLIC T60-22 WNT AMETHYST DREAM | 1 | KG | 1116.83 | 1581001000
1581009020 | XIRALLIC T60-22 WNT AMETHYST DREAM | 20 | KG | 21381.91 | 1581009020
1581031000 | COLORSTREAM T20-04 WNT LAPIS SUNLIGHT | 1 | KG | 1485.88 | 1581031000
1581039015 | COLORSTREAM T20-04 WNT LAPIS SUNLIGHT | 15 | KG | 21559.78 | 1581039015
1581061000 | PYRISMAF80-51 SW FERRIC RED | 1 | KG | 415.03 | 1581061000
1581069020 | PYRISMAF80-51 SW FERRIC RED | 20 | KG | 7337.44 | 1581069020
1581071000 | PYRISMAF80-51 WNT FERRIC RED | 1 | KG | 415.03 | 1581071000
1581079020 | PYRISMAF80-51 WNT FERRIC RED | 20 | KG | 7337.44 | 1581079020
1581081000 | PYRISMAT40-27 SW COLOR SPACE INDIGO | 1 | KG | 367.84 | 1581081000
1581089020 | PYRISMAT40-27 SW COLOR SPACE INDIGO | 20 | KG | 6386.38 | 1581089020
1581091000 | PYRISMAT40-27 WNT COLOR SPACE INDIGO | 1 | KG | 367.84 | 1581091000
1581099020 | PYRISMAT40-27 WNT COLOR SPACE INDIGO | 20 | KG | 6386.38 | 1581099020
1581101000 | PYRISMAT40-24 SW COLOR SPACE GREEN | 1 | KG | 333.96 | 1581101000
1581109020 | PYRISMAT40-24 SW COLOR SPACE GREEN | 20 | KG | 5702.73 | 1581109020
1581111000 | PYRISMAT40-24 WNT COLOR SPACE GREEN | 1 | KG | 333.96 | 1581111000
1581119020 | PYRISMAT40-24 WNT COLOR SPACE GREEN | 20 | KG | 5702.73 | 1581119020
1581141000 | PYRISMAT81-23 SW LIQUID BLUE | 1 | KG | 430.76 | 1581141000
1581149020 | PYRISMAT81-23 SW LIQUID BLUE | 20 | KG | 7652.04 | 1581149020
1581151000 | PYRISMAT81-23 WNT LIQUID BLUE | 1 | KG | 430.76 | 1581151000
1581159020 | PYRISMAT81-23 WNT LIQUID BLUE | 20 | KG | 7652.04 | 1581159020
1581161000 | PYRISMAT40-23 SW COLOR SPACE BLUE | 1 | KG | 333.96 | 1581161000
1581169020 | PYRISMAT40-23 SW COLOR SPACE BLUE | 20 | KG | 5702.73 | 1581169020
1581171000 | PYRISMAT40-23 WNT COLOR SPACE BLUE | 1 | KG | 333.96 | 1581171000
1581179020 | PYRISMAT40-23 WNT COLOR SPACE BLUE | 20 | KG | 5702.73 | 1581179020
1581181000 | PYRISMAT40-25 SW COLOR SPACE TURQUOISE | 1 | KG | 367.84 | 1581181000
1581189020 | PYRISMAT40-25 SW COLOR SPACE TURQUOISE | 20 | KG | 6386.38 | 1581189020
1581191000 | PYRISMAT40-25 WNT COLOR SPACE TURQUOISE | 1 | KG | 377.52 | 1581191000
1581199020 | PYRISMAT40-25 WNT COLOR SPACE TURQUOISE | 20 | KG | 6544.89 | 1581199020
1581211000 | XIRALLIC T61-10 WNT MICRO SILVER | 1 | KG | 1179.75 | 1581211000
1581219020 | XIRALLIC T61-10 WNT MICRO SILVER | 20 | KG | 22581.02 | 1581219020
1581271000 | PYRISMAT40-22 SW COLOR SPACE VIOLET | 1 | KG | 365.42 | 1581271000
1581279020 | PYRISMAT40-22 SW COLOR SPACE VIOLET | 20 | KG | 6311.36 | 1581279020
1581281000 | PYRISMAT40-22 WNT COLOR SPACE VIOLET | 1 | KG | 365.42 | 1581281000
1581289020 | PYRISMAT40-22 WNT COLOR SPACE VIOLET | 20 | KG | 6311.36 | 1581289020
1581291000 | PYRISMAT40-26 SW COLOR SPACE MAGENTA | 1 | KG | 342.43 | 1581291000
1581299020 | PYRISMAT40-26 SW COLOR SPACE MAGENTA | 20 | KG | 5844.30 | 1581299020
1581301000 | PYRISMAT40-26 WNT COLOR SPACE MAGENTA | 1 | KG | 342.43 | 1581301000
1581309020 | PYRISMAT40-26 WNT COLOR SPACE MAGENTA | 20 | KG | 5844.30 | 1581309020
1581321000 | PYRISMAT40-20 SW COLOR SPACE YELLOW | 1 | KG | 342.43 | 1581321000
1581329020 | PYRISMAT40-20 SW COLOR SPACE YELLOW | 20 | KG | 5844.30 | 1581329020
1581331000 | PYRISMAT40-20 WNT COLOR SPACE YELLOW | 1 | KG | 342.43 | 1581331000
1581339020 | PYRISMAT40-20 WNT COLOR SPACE YELLOW | 20 | KG | 5844.30 | 1581339020
1581341000 | PYRISMAT40-21 SW COLOR SPACE RED | 1 | KG | 365.42 | 1581341000
1581349020 | PYRISMAT40-21 SW COLOR SPACE RED | 20 | KG | 6311.36 | 1581349020
1581351000 | PYRISMAT40-21 WNT COLOR SPACE RED | 1 | KG | 365.42 | 1581351000
1581359020 | PYRISMAT40-21 WNT COLOR SPACE RED | 20 | KG | 6311.36 | 1581359020
1587931000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 122.21 | 1587931000
1587939025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 1081.74 | 1587939025
1590100500 | ETHANOL 96% REAG. PH EUR | 500 | ML | 267.41 | 1590100500
1591660500 | ACETIC ACID 30% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | ML | 79.86 | 1591660500
1592250003 | POTASSIUM IODATE-STARCH PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 152.46 | 1592250003
1592670010 | METANIL YELLOW REAG. PH EUR | 10 | G | 156.09 | 1592670010
1592700010 | METHYLENE BLUE (C.I. 52015) REAG. PH EUR | 10 | G | 79.86 | 1592700010
1592700100 | METHYLENE BLUE (C.I. 52015) REAG. PH EUR | 100 | G | 240.79 | 1592700100
1593750001 | PHENOL RED (PHENOLSULFONPHTHALEIN) REAG. PH EUR | 1 | G | 678.81 | 1593750001
1593750100 | PHENOL RED (PHENOLSULFONPHTHALEIN) REAG. PH EUR | 100 | G | 5529.70 | 1593750100
1595040250 | AMMONIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 68.97 | 1595040250
1595041000 | AMMONIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 174.24 | 1595041000
1595045000 | AMMONIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 607.42 | 1595045000
1595420500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 50-70 GRAD C REAG. PH EUR | 500 | ML | 128.26 | 1595420500
1597120010 | METHOXYPHENYLACETIC ACID REAG. PH EUR | 10 | G | 323.07 | 1597120010
1702040100 | ANTIMONY STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SB2O3 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L SB CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702040100
1702040500 | ANTIMONY STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SB2O3 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L SB CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702040500
1702070100 | BERYLLIUM STANDARD SOLUTION BE4O(C2H3O2)6 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BE CERTIPUR | 100 | ML | 112.53 | 1702070100
1702070500 | BERYLLIUM STANDARD SOLUTION BE4O(C2H3O2)6 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BE CERTIPUR | 500 | ML | 238.37 | 1702070500
1702120100 | CESIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CSNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CS CERTIPUR | 100 | ML | 128.26 | 1702120100
1702160100 | GOLD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H(AUCL4) IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L AU CERTIPUR | 100 | ML | 226.27 | 1702160100
1702160500 | GOLD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H(AUCL4) IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L AU CERTIPUR | 500 | ML | 429.55 | 1702160500
1702190100 | PLATINUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2PTCL6 IN HCL 2 MOL/L 1000MG/L PT CERTIPUR | 100 | ML | 285.56 | 1702190100
1702190500 | PLATINUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2PTCL6 IN HCL 2 MOL/L 1000MG/L PT CERTIPUR | 500 | ML | 497.31 | 1702190500
1702230100 | LITHIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST LINO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L LI CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702230100
1702230500 | LITHIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST LINO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L LI CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702230500
1702260100 | MERCURY STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST HG(NO3)2 IN HNO3 2 MOL/L 1000 MG/L HG CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702260100
1702260500 | MERCURY STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST HG(NO3)2 IN HNO3 2 MOL/L 1000 MG/L HG CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702260500
1702270100 | MOLYBDENUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)6MO7O24 IN H2O 1000 MG/I MO CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702270100
1702270500 | MOLYBDENUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)6MO7O24 IN H2O 1000 MG/I MO CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702270500
1702300100 | POTASSIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST KNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L K CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702300100
1702300500 | POTASSIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST KNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L K CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702300500
1702340100 | ZIRCONIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZROCL2 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L ZR CERTIPUR | 100 | ML | 186.34 | 1702340100
1702360100 | SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SIO2 IN NAOH 0.5 MOL/L 1000 MG/L SI CERTIPUR | 100 | ML | 70.18 | 1702360100
1702360500 | SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SIO2 IN NAOH 0.5 MOL/L 1000 MG/L SI CERTIPUR | 500 | ML | 98.01 | 1702360500
1702380100 | SODIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L NA CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702380100
1702380500 | SODIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L NA CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702380500
1702420100 | TIN STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SNCL4 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L SN CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702420100
1702420500 | TIN STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SNCL4 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L SN CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702420500
1702430100 | TITANIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2TIF6 IN H2O 1000 MG/L TI CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702430100
1702430500 | TITANIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2TIF6 IN H2O 1000 MG/L TI CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702430500
1702440100 | TUNGSTEN STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2WO4 IN H2O 1000 MG/L W CERTIPUR | 100 | ML | 84.70 | 1702440100
1702440500 | TUNGSTEN STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2WO4 IN H2O 1000 MG/L W CERTIPUR | 500 | ML | 148.83 | 1702440500
1702450100 | VANADIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4VO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L V CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702450100
1702450500 | VANADIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4VO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L V CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702450500
1703010100 | ALUMINIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST AL(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L AL CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703010100
1703020100 | ANTIMONY ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SB2O3 IN HCL 7% 1000 MG/L SB CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703020100
1703030100 | ARSENIC ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3ASO4 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L AS CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703030100
1703040100 | BARIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST BA(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L BA CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703040100
1703050100 | BERYLLIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST BE4O(C2H3O2)6 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L BE CERTIPUR | 100 | ML | 356.95 | 1703050100
1703060100 | BISMUTH ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST BI(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L BI CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703060100
1703070100 | BORON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST, H3BO3 IN H2O 1000 MG/L B CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703070100
1703080100 | CALCIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CA CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703080100
1703090100 | CADMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CD(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CD CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703090100
1703100100 | CESIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CSNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CS CERTIPUR | 100 | ML | 481.58 | 1703100100
1703110100 | CERIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CE(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CE CERTIPUR | 100 | ML | 481.58 | 1703110100
1703120100 | CHROMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CR(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CR CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703120100
1703130100 | COBALT ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CO(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CO CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703130100
1703140100 | COPPER ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CU(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CU CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703140100
1703150100 | DYSPROSIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST DY2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L DY CERTIPUR | 100 | ML | 611.05 | 1703150100
1703160100 | ERBIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST ER2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L ER CERTIPUR | 100 | ML | 572.33 | 1703160100
1703170100 | EUROPIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST EU2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L EU CERTIPUR | 100 | ML | 572.33 | 1703170100
1703180100 | GADOLINIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST GD2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L GD CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703180100
1703190100 | GALLIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST GA(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L GA CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703190100
1703200100 | GERMANIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2GEF6 IN H2O 1000 MG/L GE CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703200100
1703210100 | GOLD ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H(AUCL4) IN HCL 7% 1000 MG/L AU CERTIPUR | 100 | ML | 1022.45 | 1703210100
1703220100 | HAFNIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST HFOCL2 IN HCL 7% 1000 MG/L HF CERTIPUR | 100 | ML | 591.69 | 1703220100
1703230100 | HOLMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST HO2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L HO CERTIPUR | 100 | ML | 591.69 | 1703230100
1703240100 | INDIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST IN(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L IN CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703240100
1703250100 | IRIDIUM ICP STANDARD IRCL3 IN HCL 7% 1000 MG/L IR CERTIPUR | 100 | ML | 788.92 | 1703250100
1703260100 | IRON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST FE(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L FE CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703260100
1703270100 | LANTHANUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST LA(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L LA CERTIPUR | 100 | ML | 394.46 | 1703270100
1703280100 | LEAD ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L PB CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703280100
1703290100 | LITHIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST LINO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L LI CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703290100
1703300100 | LUTETIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST LU2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L LU CERTIPUR | 100 | ML | 1144.66 | 1703300100
1703310100 | MAGNESIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST MG(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L MG CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703310100
1703320100 | MANGANESE ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST MN(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L MN CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703320100
1703330100 | MERCURY ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST HG(NO3)2 IN HNO3 10% 1000 MG/L HG CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703330100
1703340100 | MOLYBDENUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST    (NH4)6MO7O24 IN H2O 1000 MG/L MO CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703340100
1703350100 | NEODYMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST ND2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L ND CERTIPUR | 100 | ML | 551.76 | 1703350100
1703360100 | NICKEL ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NI(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L NI CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703360100
1703370100 | NIOBIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4NBF6 IN H2O 1000 MG/L NB CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703370100
1703380100 | OSMIUM ICP STANDARD (NH4)2OSCL6 IN HCL 7% 1000 MG/L OS CERTIPUR | 100 | ML | 1183.38 | 1703380100
1703390100 | PALLADIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST PD(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L PD CERTIPUR | 100 | ML | 638.88 | 1703390100
1703400100 | PHOSPHORUS ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3PO4 IN H2O 1000 MG/L P CERTIPUR | 100 | ML | 291.61 | 1703400100
1703410100 | PLATINUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2PTCL6 IN HCL 7% 1000 MG/L PT CERTIPUR | 100 | ML | 899.03 | 1703410100
1703420100 | POTASSIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST KNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L K CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703420100
1703430100 | PRASEODYMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST PR2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L PR CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703430100
1703440100 | RHENIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4REO4 IN H2O 1000 MG/L RE CERTIPUR | 100 | ML | 788.92 | 1703440100
1703450100 | RHODIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST RH(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L RH CERTIPUR | 100 | ML | 757.46 | 1703450100
1703460100 | RUBIDIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST RBNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L RB CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703460100
1703470100 | RUTHENIUM ICP STANDARD RUCL3 IN HCL 7% 1000 MG/L RU CERTIPUR | 100 | ML | 788.92 | 1703470100
1703480100 | SAMARIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SM2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L SM CERTIPUR | 100 | ML | 650.98 | 1703480100
1703490100 | SCANDIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SC2O3 IN HNO3 7% 1000 MG/L SC CERTIPUR | 100 | ML | 804.65 | 1703490100
1703500100 | SELENIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SEO2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L SE CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703500100
1703520100 | SILVER ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST AGNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L  AG CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703520100
1703530100 | SODIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L NA CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703530100
1703540100 | STRONTIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SR(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L SR CERTIPUR | 100 | ML | 307.34 | 1703540100
1703550100 | SULFUR ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2SO4 IN H2O 1000 MG/L S CERTIPUR | 100 | ML | 291.61 | 1703550100
1703560100 | TANTALUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2TAF7 IN H2O 1000 MG/L TA CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703560100
1703570100 | TELLURIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H6TEO6 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L TE CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703570100
1703580100 | TERBIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST TB(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L TB CERTIPUR | 100 | ML | 591.69 | 1703580100
1703590100 | THALLIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST TLNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L TL CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703590100
1703600100 | URANIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST UO2(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10 MG/L U CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703600100
1703610100 | THULIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST TM(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L TM CERTIPUR | 100 | ML | 769.56 | 1703610100
1703620100 | TIN ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SNCL4 IN HCL 7% 1000 MG/L SN CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703620100
1703630100 | TITANIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2TIF6 UB H2O 1000 MG/L TI CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703630100
1703640100 | TUNGSTEN ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2WO4 IN H2O 1000 MG/L W CERTIPUR | 100 | ML | 481.58 | 1703640100
1703650100 | SILICON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SIO2 IN NAOH 2 % 1000 MG/L SI CERTIPUR | 100 | ML | 317.02 | 1703650100
1703660100 | VANADIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4VO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L V CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703660100
1703670100 | YTTERBIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST YB2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L YB CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703670100
1703680100 | YTTRIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST Y(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L Y CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703680100
1703690100 | ZINC ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZN(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L ZN CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703690100
1703700100 | ZIRCONIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST, ZROCL2IN HCL 7% 1000 MG/L ZR CERTIPUR | 100 | ML | 588.06 | 1703700100
1703710100 | ALUMINIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST AL(NO3)3 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L AL CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703710100
1703720100 | LEAD ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L PB CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703720100
1703730100 | CALCIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L CA CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703730100
1703740100 | CHROMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CR(NO3)3 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L CR CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703740100
1703750100 | COBALT ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CO(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L CO CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703750100
1703760100 | IRON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST, FE(NO3)3 IN HNO3 10% 10000 MG/L FE CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703760100
1703770100 | POTASSIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST KNO3 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L K CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703770100
1703780100 | COPPER ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CU(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L CU CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703780100
1703790100 | MAGNESIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST MG(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L MG CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703790100
1703800100 | MANGANESE ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST MN(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L MN CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703800100
1703810100 | SODIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L NA CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703810100
1703820100 | NICKEL ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NI(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L NI CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703820100
1703830100 | PHOSPHORUS ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3PO4 IN H2O 10000 MG/L P CERTIPUR | 100 | ML | 583.22 | 1703830100
1703840100 | MERCURY ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST HG(NO3)2 IN HNO3 10% 10000 MG/L HG CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703840100
1703850100 | SULFUR ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2SO4 IN H2O 10000 MG/L S CERTIPUR | 100 | ML | 583.22 | 1703850100
1703860100 | SILICON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (SIO2 IN NAOH 4 %) 10000 MG/L SI CERTIPUR | 100 | ML | 635.25 | 1703860100
1703880100 | VANADIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4VO3 IN HNO3 15% 10000 MG/L V CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703880100
1703890100 | ZINC ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZN(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L ZN CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703890100
1703900100 | ZIRCONIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST, ZROCL2 IN HCL 7% 10000 MG/L ZR CERTIPUR | 100 | ML | 670.34 | 1703900100
1703910100 | THORIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST TH(NO3)4 IN HNO3 2-3% 10 MG/L TH CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703910100
1703980500 | IC MULTI-ELEMENT STANDARD I F- = 100 MG/L, CL- = 250 MG/L, NO3-, SO42- = 500 MG/L, PO43- = ... CERTIPUR | 500 | ML | 291.61 | 1703980500
1712000001 | THERMOREACTOR TR 320 SPECTROQUANT | 1 | ST | 2889.48 | 1712000001
1712010001 | THERMOREACTOR TR 420 SPECTROQUANT | 1 | ST | 4018.41 | 1712010001
1712020001 | THERMOREACTOR TR 620 SPECTROQUANT | 1 | ST | 5131.61 | 1712020001
1712030001 | THERMOSENSOR TR 420, TR 620 SPECTROQUANT | 1 | ST | 1085.37 | 1712030001
1712040001 | PC CABLE TR 420, TR 620 SPECTROQUANT | 1 | ST | 413.82 | 1712040001
1725701000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 509 | 1 | KG | 160.93 | 1725701000
1725709025 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 509 | 25 | KG | 1257.19 | 1725709025
1725711000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 511 | 1 | KG | 281.93 | 1725711000
1725719025 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 511 | 25 | KG | 1166.44 | 1725719025
1725721000 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLEWATER FCC | 1 | KG | 140.36 | 1725721000
1725729025 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLEWATER FCC | 25 | KG | 778.03 | 1725729025
1725729026 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLEWATER FCC | 25 | KG | 682.44 | 1725729026
1725731000 | POTASSIUM CHLORIDE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 508 | 1 | KG | 162.14 | 1725731000
1725739025 | POTASSIUM CHLORIDE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 508 | 25 | KG | 1341.89 | 1725739025
1725749025 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE FOR TABLE WATER FCC,E 501 | 25 | KG | 1397.55 | 1725749025
1725761000 | SODIUM FLUORIDE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER | 1 | KG | 309.76 | 1725761000
1725769025 | SODIUM FLUORIDE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER | 25 | KG | 3648.15 | 1725769025
1725779025 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR TABLE WATER FCC,E 500 | 25 | KG | 879.67 | 1725779025
1730070001 | IRON POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 - 3.00 MG/L FE   100 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 101.64 | 1730070001
1730100001 | NITRITE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 - 0.300 MG/L NO2-N ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 160.93 | 1730100001
1730140001 | SULFATE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 - 70 MG/L SO4 100 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 128.26 | 1730140001
1730150001 | SULFATE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 - 70 MG/L SO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 148.83 | 1730150001
1735000001 | SCREW CAPS SPECTROQUANT | 1 | ST | 289.19 | 1735000001
1735010001 | ABSORPTION TUBE FOR ARSENIC SPECTROQUANT | 1 | ST | 154.88 | 1735010001
1735020001 | SEMI-MICROCELLS 50 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 1322.53 | 1735020001
1736020001 | COLORIMETER PICCO NH4-N SPECTROQUANT | 1 | ST | 1854.93 | 1736020001
1736030001 | COLORIMETER PICCO NO3-N SPECTROQUANT | 1 | ST | 2289.32 | 1736030001
1736060001 | COLORIMETER PICCO F SPECTROQUANT | 1 | ST | 1582.68 | 1736060001
1736070001 | COLORIMETER PICCO CL2 / O3 / CLO2 / CYA / PH SPECTROQUANT | 1 | ST | 1452.00 | 1736070001
1736080001 | COLORIMETER PICCO COD / CSB SPECTROQUANT | 1 | ST | 2505.91 | 1736080001
1736300001 | COLORIMETER MULTY SPECTROQUANT | 1 | ST | 4487.89 | 1736300001
1736500001 | EMPTY CELLS 24 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 197.23 | 1736500001
1880011000 | COMBITITRANT 1 ONE COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML = CA. 1 MG H2O APURA | 1 | L | 354.53 | 1880011000
1880021000 | COMBITITRANT 2 ONE COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML «» CA. 2 MG H2O APURA | 1 | L | 354.53 | 1880021000
1880050500 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 500 | ML | 283.14 | 1880050500
1880051000 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 1 | L | 354.53 | 1880051000
1880052500 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 2.5 | L | 781.66 | 1880052500
1880061000 | COMBITITRANT 5 KETO ONE COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER ... 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 1 | L | 354.53 | 1880061000
1880071000 | COMBISOLVENT KETO SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS FOR ... APURA | 1 | L | 216.59 | 1880071000
1880081000 | COMBISOLVENT METHANOL-FREE SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT ... APURA | 1 | L | 180.29 | 1880081000
1880082500 | COMBISOLVENT METHANOL-FREE SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT ... APURA | 2.5 | L | 394.46 | 1880082500
1880091000 | COMBIMETHANOL SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS MAX. ... APURA | 1 | L | 65.34 | 1880091000
1880092500 | COMBIMETHANOL SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS MAX. ... APURA | 2.5 | L | 143.99 | 1880092500
1880100500 | TITRANT 5 TITRANT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT ... 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 500 | ML | 174.24 | 1880100500
1880101000 | TITRANT 5 TITRANT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT ... 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 1 | L | 219.01 | 1880101000
1880102500 | TITRANT 5 TITRANT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT ... 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 2.5 | L | 481.58 | 1880102500
1880111000 | TITRANT 2 TITRANT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT ... 1 ML = CA. 2 MG H2O APURA | 1 | L | 219.01 | 1880111000
1880151000 | SOLVENT SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT REAGENTS APURA | 1 | L | 214.17 | 1880151000
1880152500 | SOLVENT SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT REAGENTS APURA | 2.5 | L | 473.11 | 1880152500
1880161000 | SOLVENT OILS & FATS SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT REAGENTS ... APURA | 1 | L | 229.90 | 1880161000
1880201000 | COMBISOLVENT OIL SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS FOR OILS APURA | 1 | L | 242.00 | 1880201000
1880211000 | COMBISOLVENT FATS SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS FOR ... APURA | 1 | L | 242.00 | 1880211000
1880250001 | TEST KIT FOR WATER DETERMINATION ACCORDING TO KARL FISCHER APURA | 1 | ST | 698.17 | 1880250001
1880260100 | TEST KIT TITRANT FOR WATER DETERMINATION ACC. TO KARL FISCHER - REFILL PACK APURA | 100 | ML | 229.90 | 1880260100
1880270500 | TEST KIT SOLVENT FOR WATER DETERMINATION ACC. TO KARL FISCHER - REFILL PACK APURA | 500 | ML | 183.92 | 1880270500
1880350500 | BUFFER SOLUTION FOR STRONG ACIDS FOR KARL FISCHER TITRATION APURA | 500 | ML | 169.40 | 1880350500
1880360500 | BUFFER SOLUTION FOR STRONG BASES FOR KARL FISCHER TITRATION APURA | 500 | ML | 169.40 | 1880360500
1880500010 | WATER STANDARD 0.01 % STANDARD FOR COULOMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 G «» 0.1 MG H2O APURA | 1 | ST | 175.45 | 1880500010
1880510010 | WATER STANDARD 0.1% STANDARD FOR COULOMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 G = 1 MG H2O APURA | 1 | ST | 175.45 | 1880510010
1880520010 | WATER STANDARD  1% STANDARD FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 G = 10 MG H2O APURA | 1 | ST | 175.45 | 1880520010
1880540005 | WATER STANDARD OVEN 1% SOLID STANDARD FOR KF OVEN METHOD APURA | 5 | G | 192.39 | 1880540005
1880550010 | WATER STANDARD OIL STANDARD FOR OIL SAMPLES FOR COULOMETRIC KARL FISCHER TITRATION (15-30 PPM) APURA | 1 | ST | 281.93 | 1880550010
1990010001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.01 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990010001
1990020001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990020001
1990030001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990030001
1990040001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990040001
1990050001 | BUFFER SOLUTIONS TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB 10 ... PH 4.01/PH 7.00/PH 9.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990050001
1990060001 | BUFFER SOLUTIONS TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB 10 ... PH 4.01/PH 7.00/PH 10.00(25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990060001
1990120001 | BUFFER SOLUTION , TRACABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 2.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990120001
1990190001 | BUFFER SOLUTION (DISODIUM TETRABORATE), TRACABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.18 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990190001
1990210001 | BUFFER SOLUTION TRACABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 11.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990210001
1990220001 | BUFFER SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST UND PTB PH 12.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990220001
1990224000 | BUFFER SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST UND PTB PH 12.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1990224000
1990609025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1 MOL/L PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR TITRIPUR | 25 | L | 20534.91 | 1990609025
1990619025 | ACETIC ACID 1 MOL/L PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR TITRIPUR | 25 | L | 21296.00 | 1990619025
1990629025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR C(NAOH) = 6 MOL/L (6 N) TITRIPUR | 25 | L | 21296.00 | 1990629025
4030500001 | MERCK MICROBIOLOGY MANUAL 12TH EDITION | 1 | ST | 1525.81 | 4030500001
4800051000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 20% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 204.49 | 4800051000
4800059200 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 20% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 200 | L | 9757.44 | 4800059200
4801122500 | WATER WITH 0.1% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 143.99 | 4801122500
4801129030 | WATER WITH 0.1% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 1045.44 | 4801129030
4801602500 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION C(KMNO4) = 0.05 MOL/L (0.25 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 285.56 | 4801602500
4801702500 | WATER WITH 0.05% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 208.12 | 4801702500
4803641000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 2.5 MOL/L (5 N) TITRIPUR | 1 | L | 119.79 | 4803641000
4803649025 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 2.5 MOL/L (5 N) TITRIPUR | 25 | L | 1349.15 | 4803649025
4804482500 | ACETONITRILE WITH 0.1% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 598.95 | 4804482500
4804489030 | ACETONITRILE WITH 0.1% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 4342.69 | 4804489030
4805121000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 157.30 | 4805121000
4805129010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 10 | L | 648.56 | 4805129010
4805129025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1285.02 | 4805129025
4805129950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 32599.82 | 4805129950
4805311000 | SULFURIC ACID 62% FOR ANALYSIS, FOR THE DETERMINATION OF FAT IN CHEESE (D 1.52) | 1 | L | 133.10 | 4805311000
4805312500 | SULFURIC ACID 62% FOR ANALYSIS, FOR THE DETERMINATION OF FAT IN CHEESE (D 1.52) | 2.5 | L | 261.36 | 4805312500
4805922500 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 2.5 | L | 298.87 | 4805922500
4805929010 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 10 | L | 727.21 | 4805929010
4805929026 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 25 | L | 1460.47 | 4805929026
4805929200 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 200 | L | 8685.38 | 4805929200
4805929950 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 950 | L | 37900.83 | 4805929950
4806051000 | ETHANOL 70% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 1 | L | 206.91 | 4806051000
4806056025 | ETHANOL 70% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 25 | L | 2001.34 | 4806056025
4806059180 | ETHANOL 70% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 180 | L | 11336.49 | 4806059180
4806059950 | ETHANOL 70% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 950 | L | 55949.19 | 4806059950
4806482500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 399.30 | 4806482500
4806489025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1922.69 | 4806489025
4806489200 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 200 | L | 11279.62 | 4806489200
4806489950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 48899.73 | 4806489950
4806599025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 25% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1860.98 | 4806599025
4806599916 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 25% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 16000 | L | 796979.81 | 4806599916
4806599950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 25% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 47320.68 | 4806599950
4806722500 | ACETONITRILE WITH 0.05% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID  | 2.5 | L | 673.97 | 4806722500
4806809025 | HYDROCHLORIC ACID 3 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1477.41 | 4806809025
4807041000 | SULFURIC ACID 10% EXTRA PURE | 1 | KG | 106.48 | 4807041000
4807041001 | SULFURIC ACID 10% EXTRA PURE | 1 | L | 118.58 | 4807041001
4807455000 | ACETIC ACID 30% EXTRA PURE PH HELV | 5 | KG | 304.92 | 4807455000
4807459200 | ACETIC ACID 30% EXTRA PURE PH HELV | 200 | KG | 7260.00 | 4807459200
4807459950 | ACETIC ACID 30% EXTRA PURE PH HELV | 900 | KG | 12100.00 | 4807459950
4807639200 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 8 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 200 | L | 10546.36 | 4807639200
4807789015 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 20% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 15 | KG | 6292.00 | 4807789015
4807915000 | HYDROCHLORIC ACID 5 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 5 | L | 358.16 | 4807915000
4808551000 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 206.91 | 4808551000
4808559025 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1996.50 | 4808559025
4808559180 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 180 | L | 11279.62 | 4808559180
4808559916 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 16000 | L | 904237.84 | 4808559916
4808559950 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 55893.53 | 4808559950
4808649025 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 46-48% | 25 | L | 2069.10 | 4808649025
4808649950 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 46-48% | 950 | L | 58036.44 | 4808649950
4809049015 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 25% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 15 | KG | 1308.01 | 4809049015
4809059200 | AMMONIA SOLUTION 10% | 200 | L | 12689.27 | 4809059200
4809059950 | AMMONIA SOLUTION 10% | 950 | L | 48505.27 | 4809059950
4809101000 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 1 | L | 162.14 | 4809101000
4809106180 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 180 | L | 8910.44 | 4809106180
4809109010 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 10 | L | 670.34 | 4809109010
4809109180 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 180 | L | 7161.99 | 4809109180
4809109950 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 950 | L | 34348.27 | 4809109950
4809341000 | HYDROCHLORIC ACID 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 238.37 | 4809341000
4809399950 | PHOSPHORIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PROUDUCTION BIO | 950 | L | 20416.33 | 4809399950
4900010025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4900010025
4900010100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4900010100
4900010500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3965.17 | 4900010500
4900150025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 349.69 | 4900150025
4900150100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 969.21 | 4900150100
4900150500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3470.28 | 4900150500
4900210025 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 254.10 | 4900210025
4900210100 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 763.51 | 4900210100
4900210500 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2291.74 | 4900210500
4900240025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 379.94 | 4900240025
4900240100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1147.08 | 4900240100
4900240500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4352.37 | 4900240500
4900250025 | TETRAMETHYLAMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 463.43 | 4900250025
4900250100 | TETRAMETHYLAMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1162.81 | 4900250100
4900280025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 234.74 | 4900280025
4900280100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 469.48 | 4900280100
4900280500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1748.45 | 4900280500
4900290025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 433.18 | 4900290025
4900290100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1072.06 | 4900290100
4900290500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3979.69 | 4900290500
4900310025 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4900310025
4900310100 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4900310100
4900310500 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 5175.17 | 4900310500
4900370025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 557.81 | 4900370025
4900370100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1666.17 | 4900370100
4900370500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6330.72 | 4900370500
4900380025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 238.37 | 4900380025
4900380100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 490.05 | 4900380100
4900380500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1812.58 | 4900380500
4900390025 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 226.27 | 4900390025
4900390100 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 664.29 | 4900390100
4900420025 | N-BUTYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 169.40 | 4900420025
4900420100 | N-BUTYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 509.41 | 4900420100
4900420500 | N-BUTYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1528.23 | 4900420500
4900440025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 353.32 | 4900440025
4900440100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1059.96 | 4900440100
4900440500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3181.09 | 4900440500
4900460025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4900460025
4900460100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4900460100
4900460500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3965.17 | 4900460500
4900490025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 238.37 | 4900490025
4900490100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 486.42 | 4900490100
4900490500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1789.59 | 4900490500
4900500025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 238.37 | 4900500025
4900500100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 486.42 | 4900500100
4900500500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1789.59 | 4900500500
4900540025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 296.45 | 4900540025
4900540100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 550.55 | 4900540100
4900540500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1656.49 | 4900540500
4900610025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 379.94 | 4900610025
4900610100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1147.08 | 4900610100
4900610500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4352.37 | 4900610500
4900630025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 333.96 | 4900630025
4900630100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 728.42 | 4900630100
4900630500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2867.70 | 4900630500
4900790025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 174.24 | 4900790025
4900790100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 290.40 | 4900790100
4900790501 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 774.40 | 4900790501
4900870025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 239.58 | 4900870025
4900870100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 490.05 | 4900870100
4900870500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1162.81 | 4900870500
4900920025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4900920025
4900920100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4900920100
4900920500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3965.17 | 4900920500
4901150025 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 523.93 | 4901150025
4901150100 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 15702.17 | 4901150100
4901150500 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 5972.56 | 4901150500
4901160025 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 619.52 | 4901160025
4901160100 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 2470.82 | 4901160100
4901160500 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 12490.83 | 4901160500
4901230025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 693.33 | 4901230025
4901230100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 2769.69 | 4901230100
4901230500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 14008.17 | 4901230500
4901350025 | GUANIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 652.19 | 4901350025
4901350100 | GUANIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1738.77 | 4901350100
4901350500 | GUANIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6523.11 | 4901350500
4901400025 | TETRABUTYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 634.04 | 4901400025
4901400100 | TETRABUTYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1904.54 | 4901400100
4901400500 | TETRABUTYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 7234.59 | 4901400500
4901630025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 513.04 | 4901630025
4901630100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1280.18 | 4901630100
4901630500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 5390.55 | 4901630500
4901680025 | 1-ETHYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 425.92 | 4901680025
4901680100 | 1-ETHYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1286.23 | 4901680100
4901680500 | 1-ETHYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4898.08 | 4901680500
4901750025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 476.74 | 4901750025
4901750100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1431.43 | 4901750100
4901750500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 5426.85 | 4901750500
4901770025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 326.70 | 4901770025
4901770100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 976.47 | 4901770100
4901770500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3709.86 | 4901770500
4901890025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4901890025
4901890100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4901890100
4901890500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3965.17 | 4901890500
4901950025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 193.60 | 4901950025
4901950100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 349.69 | 4901950100
4901950500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1162.81 | 4901950500
4902010025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 509.41 | 4902010025
4902010100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1528.23 | 4902010100
4902010500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6956.29 | 4902010500
4902050025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 364.21 | 4902050025
4902050100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1090.21 | 4902050100
4902050500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4166.03 | 4902050500
4902201000 | CETYLAMINHYDROFLUORIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 1208.79 | 4902201000
4902220025 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 169.40 | 4902220025
4902220100 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1698.84 | 4902220100
4902220500 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6451.72 | 4902220500
4902230025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 189.97 | 4902230025
4902230100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 603.79 | 4902230100
4902230500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2344.98 | 4902230500
4902280025 | 3-METHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 417.45 | 4902280025
4902280100 | 3-METHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 1026.08 | 4902280100
4902280500 | 3-METHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 3965.17 | 4902280500
4902290025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 147.62 | 4902290025
4902290100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 406.56 | 4902290100
4902290500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 543.29 | 4902290500
4902300025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 227.48 | 4902300025
4902300100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 683.65 | 4902300100
4902300500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2600.29 | 4902300500
4902310026 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 693.33 | 4902310026
4902310101 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 2769.69 | 4902310101
4902310500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 13878.70 | 4902310500
4902640025 | N-(3-HYDROXYPROPYL)PYRIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 652.19 | 4902640025
4902640100 | N-(3-HYDROXYPROPYL)PYRIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 1738.77 | 4902640100
4902670025 | 1-(2-METHOXYETHYL)-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 580.80 | 4902670025
4902670100 | 1-(2-METHOXYETHYL)-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1551.22 | 4902670100
4902680025 | N-METHOXYETHYL-N-METHYLMORPHOLINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 652.19 | 4902680025
4902680100 | N-METHOXYETHYL-N-METHYLMORPHOLINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1738.77 | 4902680100
4902860025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 279.51 | 4902860025
4902860100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 600.16 | 4902860100
4902860500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2326.83 | 4902860500
4902880025 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 367.84 | 4902880025
4902880100 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 984.94 | 4902880100
4902880500 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3684.45 | 4902880500
4902890025 | (2-HYDROXYETHYL)TRIMETHYLAMMONIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 425.92 | 4902890025
4902890100 | (2-HYDROXYETHYL)TRIMETHYLAMMONIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1125.30 | 4902890100
4902890500 | (2-HYDROXYETHYL)TRIMETHYLAMMONIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4847.26 | 4902890500
4902900025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 329.12 | 4902900025
4902900100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 851.84 | 4902900100
4902900500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3683.24 | 4902900500
4902930025 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 232.32 | 4902930025
4902930100 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 486.42 | 4902930100
4902930500 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1627.45 | 4902930500
4902940025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DIETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 309.76 | 4902940025
4902940100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DIETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 718.74 | 4902940100
4902940500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DIETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2870.12 | 4902940500
4902950025 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM PERFLUOROBUTANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 543.29 | 4902950025
4902950100 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM PERFLUOROBUTANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1512.50 | 4902950100
4902950500 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM PERFLUOROBUTANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6203.67 | 4902950500
4902980025 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 406.56 | 4902980025
4902980100 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 949.85 | 4902980100
4902980500 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4071.65 | 4902980500
4903260025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEPTACHLORODIALUMINATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 266.20 | 4903260025
4903260100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEPTACHLORODIALUMINATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 740.52 | 4903260100
4903260500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEPTACHLORODIALUMINATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2223.98 | 4903260500
4903310025 | N-BUTYL-3-METHYLPYRIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 395.67 | 4903310025
4903310100 | N-BUTYL-3-METHYLPYRIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1189.43 | 4903310100
4903310500 | N-BUTYL-3-METHYLPYRIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3568.29 | 4903310500
4910010025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 459.80 | 4910010025
4910010100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1132.56 | 4910010100
4910010500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 4364.47 | 4910010500
4910240025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4910240025
4910240100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 100 | G | 1611.72 | 4910240100
4910240500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 500 | G | 6132.28 | 4910240500
4910290025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4910290025
4910290100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 100 | G | 1611.72 | 4910290100
4910290500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 500 | G | 6132.28 | 4910290500
4910460025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE HIGH PURITY | 25 | G | 543.29 | 4910460025
4910460100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE HIGH PURITY | 100 | G | 1239.04 | 4910460100
4910460500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE HIGH PURITY | 500 | G | 4820.64 | 4910460500
4910490025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE HIGH PURITY | 25 | G | 497.31 | 4910490025
4910490100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE HIGH PURITY | 100 | G | 969.21 | 4910490100
4910490500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE HIGH PURITY | 500 | G | 3565.87 | 4910490500
4910500025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 497.31 | 4910500025
4910500100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 969.21 | 4910500100
4910500500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 3565.87 | 4910500500
4910610025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 25 | G | 539.66 | 4910610025
4910610100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 100 | G | 1611.72 | 4910610100
4910610500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 500 | G | 6132.28 | 4910610500
4910780025 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4910780025
4910780100 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1356.41 | 4910780100
4910780500 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 5429.27 | 4910780500
4910840025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4910840025
4910840100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1356.41 | 4910840100
4910840500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 5429.27 | 4910840500
4912110025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS[OXALATO(2-)- O,O']BORATE HIGH PURITY | 25 | G | 619.52 | 4912110025
4912110100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS[OXALATO(2-)- O,O']BORATE HIGH PURITY | 100 | G | 1627.45 | 4912110100
4912110500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS[OXALATO(2-)- O,O']BORATE HIGH PURITY | 500 | G | 6979.28 | 4912110500
4912320025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 459.80 | 4912320025
4912320100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1132.56 | 4912320100
4912320500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 4364.47 | 4912320500
4912330025 | 1-(2-METHOXYETHYL)-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4912330025
4912330100 | 1-(2-METHOXYETHYL)-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1551.22 | 4912330100
4912350025 | ETHYLDIMETHYL-(2-METHOXYETHYL)AMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 582.01 | 4912350025
4912350100 | ETHYLDIMETHYL-(2-METHOXYETHYL)AMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1551.22 | 4912350100
4912350500 | ETHYLDIMETHYL-(2-METHOXYETHYL)AMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 7756.10 | 4912350500
4920460025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE ULTRA PURE | 25 | G | 813.12 | 4920460025
4920460100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE ULTRA PURE | 100 | G | 1862.19 | 4920460100
4920460500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE ULTRA PURE | 500 | G | 7227.33 | 4920460500
4940920025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 25 | G | 759.88 | 4940920025
4940920100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 100 | G | 1916.64 | 4940920100
4940920500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 500 | G | 6870.38 | 4940920500
4941230025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 25 | G | 1134.98 | 4941230025
4941230100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 100 | G | 4241.05 | 4941230100
4941230500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 500 | G | 13577.41 | 4941230500
4941870025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 269.83 | 4941870025
4941870100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 840.95 | 4941870100
4941870500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 2525.27 | 4941870500
4941890025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 25 | G | 759.88 | 4941890025
4941890100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 100 | G | 1916.64 | 4941890100
4941890500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 500 | G | 6870.38 | 4941890500
4941910025 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 629.20 | 4941910025
4941910100 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1493.14 | 4941910100
4941910500 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 6065.73 | 4941910500
4942010025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE  | 25 | G | 659.45 | 4942010025
4942010100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE  | 100 | G | 1963.83 | 4942010100
4942010500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE  | 500 | G | 7434.24 | 4942010500
4942020025 | 3-PROPYL-1-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 390.83 | 4942020025
4942020100 | 3-PROPYL-1-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1167.65 | 4942020100
4942020500 | 3-PROPYL-1-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 3496.90 | 4942020500
4942030025 | 1,1-DIMETHYLPYRROLIDINIUM IODIDE  | 25 | G | 607.42 | 4942030025
4942030100 | 1,1-DIMETHYLPYRROLIDINIUM IODIDE  | 100 | G | 1433.85 | 4942030100
4942030500 | 1,1-DIMETHYLPYRROLIDINIUM IODIDE  | 500 | G | 5853.98 | 4942030500
4942220025 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 25 | G | 1335.84 | 4942220025
4942220100 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 100 | G | 3068.56 | 4942220100
4942220500 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 500 | G | 9559.00 | 4942220500
4942270025 | 2,3-DIMETHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 25 | G | 955.90 | 4942270025
4942270100 | 2,3-DIMETHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 100 | G | 2557.94 | 4942270100
4942270500 | 2,3-DIMETHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 500 | G | 9559.00 | 4942270500
4942310025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 25 | G | 1134.98 | 4942310025
4942310100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 100 | G | 4241.05 | 4942310100
4942310500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 500 | G | 16520.13 | 4942310500
4943040025 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 434.39 | 4943040025
4943040100 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1194.27 | 4943040100
4943040500 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 3584.02 | 4943040500
4943360025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 434.39 | 4943360025
4943360100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1194.27 | 4943360100
4943360500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 3584.02 | 4943360500
4948000025 | 1-PROPYL-2,3-DIMETHYL-IMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 629.20 | 4948000025
4948000100 | 1-PROPYL-2,3-DIMETHYL-IMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1493.14 | 4948000100
4948000500 | 1-PROPYL-2,3-DIMETHYL-IMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 6065.73 | 4948000500
4960000010 | LIVION(TM)10 SI16 L1535-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 10 | ML | 515.46 | 4960000010
4960000050 | LIVION(TM)10 SI16 L1535-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 50 | ML | 2145.33 | 4960000050
4960020010 | LIVION(TM)14 SI12 B1520-01 DSSC ELECTROLYTE  | 10 | ML | 515.46 | 4960020010
4960020050 | LIVION(TM)14 SI12 B1520-01 DSSC ELECTROLYTE  | 50 | ML | 2145.33 | 4960020050
4961000010 | LIVION(TM)11 FI12 A1511-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 10 | ML | 949.85 | 4961000010
4961000050 | LIVION(TM)11 FI12 A1511-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 50 | ML | 3773.99 | 4961000050
4961010010 | LIVION(TM)12 FI12 A1520-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 10 | ML | 949.85 | 4961010010
4961010050 | LIVION(TM)12 FI12 A1520-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 50 | ML | 3773.99 | 4961010050
4961020010 | LIVION(TM)13 FI12 A1513-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 10 | ML | 949.85 | 4961020010
4961020050 | LIVION(TM)13 FI12 A1513-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 50 | ML | 3773.99 | 4961020050
4970000010 | N-BUTYL-1H-BENZIMIDAZOLE  | 10 | G | 780.45 | 4970000010
4970000050 | N-BUTYL-1H-BENZIMIDAZOLE  | 50 | G | 1656.49 | 4970000050
4975000100 | METHOXYPROPIONITRIL  | 100 | ML | 264.99 | 4975000100
4975000500 | METHOXYPROPIONITRIL  | 500 | ML | 1085.37 | 4975000500
5000059020 | NICOTINIC ACID EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 20 | KG | 3304.51 | 5000059020
5000641000 | RUTIN WATER-SOLUBLE IN FLAKES (RUTIN SULFATE SODIUM SALT) | 1 | KG | 2885.85 | 5000641000
5000645000 | RUTIN WATER-SOLUBLE IN FLAKES (RUTIN SULFATE SODIUM SALT) | 5 | KG | 11703.12 | 5000645000
5000649025 | RUTIN WATER-SOLUBLE IN FLAKES (RUTIN SULFATE SODIUM SALT) | 25 | KG | 46753.19 | 5000649025
5000902500 | L(+)ASCORBYL PALMITATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 304 | 2.5 | KG | 1827.10 | 5000902500
5000909010 | L(+)ASCORBYL PALMITATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 304 | 10 | KG | 5616.82 | 5000909010
5001115000 | COCARBOXYLASE TETRAHYDRATE  ..., SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API | 5 | KG | 24928.42 | 5001115000
5001121000 | COCARBOXYLASE CHLORIDE THIAMINE DIPHOSPHORIC ACID ESTER CHLORIDE, SUITABLE FOR USE AS AN ... API | 1 | KG | 6373.07 | 5001121000
5001125000 | COCARBOXYLASE CHLORIDE THIAMINE DIPHOSPHORIC ACID ESTER CHLORIDE, SUITABLE FOR USE AS AN ... API | 5 | KG | 27579.53 | 5001125000
5001155000 | CHOLINE HYDROGEN TARTRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB 10,FCC | 5 | KG | 1161.60 | 5001155000
5001159025 | CHOLINE HYDROGEN TARTRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB 10,FCC | 25 | KG | 4342.69 | 5001159025
5001175000 | CHOLINE CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB 10,FCC | 5 | KG | 981.31 | 5001175000
5001179025 | CHOLINE CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB 10,FCC | 25 | KG | 4906.55 | 5001179025
5001901000 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 298.87 | 5001901000
5001909025 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 3185.93 | 5001909025
5002572500 | RIBOFLAVIN PH EUR,BP,JP,USP,E 101 (I) | 2.5 | KG | 3761.89 | 5002572500
5002579010 | RIBOFLAVIN PH EUR,BP,JP,USP,E 101 (I) | 10 | KG | 12294.81 | 5002579010
5002591000 | RIBOFLAVINE 5'-PHOSPHATE MONOSODIUM SALT DIHYDRATE (VITAMIN B2 5'-PHOSPHATE ...) PH EUR,BP,JP,USP,E 101A | 1 | KG | 4285.82 | 5002591000
5002595000 | RIBOFLAVINE 5'-PHOSPHATE MONOSODIUM SALT DIHYDRATE (VITAMIN B2 5'-PHOSPHATE ...) PH EUR,BP,JP,USP,E 101A | 5 | KG | 18048.36 | 5002595000
5002999020 | NICOTINAMIDE PH EUR,BP,USP,FCC | 20 | KG | 2712.82 | 5002999020
5006019029 | VITAMIN B12-LACTOSE TRITURATION 0.1% | 25 | KG | 8234.05 | 5006019029
5006199029 | VITAMIN B12-MANNITOL TRITURATION 0.1% | 25 | KG | 5616.82 | 5006199029
5006675000 | THIAMINE PHOSPHORIC ACID ESTER CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API | 5 | KG | 13761.33 | 5006675000
5006679029 | THIAMINE PHOSPHORIC ACID ESTER CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API | 25 | KG | 55385.33 | 5006679029
5008491000 | VITAMIN A WATER-MISCIBLE 1 ML = 200,000 I.U. FOR ORAL USE, SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP BP,PH EUR | 1 | L | 424.71 | 5008491000
5008499025 | VITAMIN A WATER-MISCIBLE 1 ML = 200,000 I.U. FOR ORAL USE, SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP BP,PH EUR | 25 | L | 6260.54 | 5008499025
5008549029 | VITAMIN E READY-TO-PRESS GRANULES (33 G ALL-RAC-A-TOCOPHERYL ACETATE IN 100 G ... EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | KG | 9813.10 | 5008549029
5008589024 | VITAMIN E DRY POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 20 | KG | 13197.47 | 5008589024
5008592500 | VITAMIN E DRY POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 1623.82 | 5008592500
5008599029 | VITAMIN E DRY POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 11336.49 | 5008599029
5008621000 | VITAMIN E WATER-MISCIBLE 1 ML = 500 MG DL-A-TOCOPHEROL ACETATE FOR ORAL USE, SUITABLE ... EMPROVE EXP USP | 1 | L | 467.06 | 5008621000
5008629025 | VITAMIN E WATER-MISCIBLE 1 ML = 500 MG DL-A-TOCOPHEROL ACETATE FOR ORAL USE, SUITABLE ... EMPROVE EXP USP | 25 | L | 8628.51 | 5008629025
5008789024 | VITAMIN E DRY POWDER SPRAYED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 20 | KG | 10207.56 | 5008789024
5009232500 | THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1-HYDROCHLORIDE) PH EUR,BP,USP,FCC | 2.5 | KG | 1697.63 | 5009232500
5009239025 | THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1-HYDROCHLORIDE) PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 11843.48 | 5009239025
5009360010 | VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 10 | G | 395.67 | 5009360010
5009360100 | VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 100 | G | 3073.40 | 5009360100
5009495000 | ALL-RAC-A-TOCOPHEROL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 307 | 5 | KG | 4296.71 | 5009495000
5009499020 | ALL-RAC-A-TOCOPHEROL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 307 | 20 | KG | 14325.19 | 5009499020
5009520100 | ALL-RAC-A-TOCOPHERYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 100 | G | 260.15 | 5009520100
5009525000 | ALL-RAC-A-TOCOPHERYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 5 | KG | 2943.93 | 5009525000
5009529025 | ALL-RAC-A-TOCOPHERYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 11900.35 | 5009529025
5009762500 | DL-A-TOCOPHEROL HYDROGEN SUCCINATE FOOD GRADE USP | 2.5 | KG | 14945.92 | 5009762500
5009769025 | DL-A-TOCOPHEROL HYDROGEN SUCCINATE FOOD GRADE USP | 25 | KG | 124026.21 | 5009769025
5009869050 | DL-METHIONINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 50 | KG | 8628.51 | 5009869050
5012601000 | PYRIDOXOL (PYRIDOXINE) VITAMIN B6 BASE | 1 | KG | 4714.16 | 5012601000
5015515000 | VITAMIN D3 DRY POWDER 1 G = 100,000 I.U. COLECALCIFEROL STABILIZED WITH DL-A-TOCOPHEROL PH EUR,BP | 5 | KG | 2497.44 | 5015515000
5017585000 | VITAMIN K1-LACTOSE TRITURATION 1% | 5 | KG | 2341.35 | 5017585000
5018900001 | VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 1 | G | 221.43 | 5018900001
5018900100 | VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 100 | G | 2351.03 | 5018900100
5249500010 | VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) PH EUR,BP,USP | 10 | G | 975.26 | 5249500010
5249500100 | VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) PH EUR,BP,USP | 100 | G | 8515.98 | 5249500100
8000040500 | ACETALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 77.44 | 8000040500
8000041000 | ACETALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 106.48 | 8000041000
8000042500 | ACETALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 234.74 | 8000042500
8000230005 | ACETYLACETONE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 385.99 | 8000230005
8000230250 | ACETYLACETONE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 107.69 | 8000230250
8000231000 | ACETYLACETONE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 185.13 | 8000231000
8000280100 | ACETOPHENONE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 60.50 | 8000280100
8000281000 | ACETOPHENONE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 98.01 | 8000281000
8000290025 | DIMETHYL ACETYLENEDICARBOXYLATE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 192.39 | 8000290025
8000740050 | DIETHYL ACETAMIDOMALONATE FOR SYNTHESIS | 50 | G | 117.37 | 8000740050
8000770250 | 4'-METHYLACETANILIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 294.03 | 8000770250
8000860100 | DIETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 76.23 | 8000860100
8000860500 | DIETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 159.72 | 8000860500
8000870025 | ADIPAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 168.19 | 8000870025
8000870100 | ADIPAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 528.77 | 8000870100
8000920250 | ADIPONITRILE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 100.43 | 8000920250
8000970250 | DIMETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 99.22 | 8000970250
8000971000 | DIMETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 245.63 | 8000971000
8001040100 | 3-AMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 136.73 | 8001040100
8001050100 | 2,5-HEXANEDIONE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 212.96 | 8001050100
8001050250 | 2,5-HEXANEDIONE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 332.75 | 8001050250
8001060010 | 4-ACETAMIDOBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 10 | G | 226.27 | 8001060010
8001070100 | METHYL ACETOACETATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 60.50 | 8001070100
8001071000 | METHYL ACETOACETATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 125.84 | 8001071000
8001100250 | 2-ACETYL-G-BUTYROLACTONE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 152.46 | 8001100250
8001220250 | 2-ETHOXYBENZAMIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 192.39 | 8001220250
8001310250 | BENZOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 245.63 | 8001310250
8001311000 | BENZOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 713.90 | 8001311000
8001330100 | BARBITURIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 160.93 | 8001330100
8001330250 | BARBITURIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 210.54 | 8001330250
8001370050 | 2-BENZOYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 110.11 | 8001370050
8001370250 | 2-BENZOYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 376.31 | 8001370250
8001400250 | BENZILIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 158.51 | 8001400250
8001401000 | BENZILIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 445.28 | 8001401000
8001410100 | 2-HYDROXY-3,5-DINITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 206.91 | 8001410100
8001410500 | 2-HYDROXY-3,5-DINITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 785.29 | 8001410500
8001450005 | 6-AMINOHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 60.50 | 8001450005
8001450250 | 6-AMINOHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 141.57 | 8001450250
8001451000 | 6-AMINOHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 508.20 | 8001451000
8001470010 | ACETYLENEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 197.23 | 8001470010
8001480010 | 3-INDOLYL METHYL KETONE FOR SYNTHESIS | 10 | G | 232.32 | 8001480010
8001540025 | METHYL 2-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 153.67 | 8001540025
8001540100 | METHYL 2-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 348.48 | 8001540100
8001550025 | METHYL 3-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 183.92 | 8001550025
8001560025 | METHYL 4-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 159.72 | 8001560025
8001560100 | METHYL 4-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 520.30 | 8001560100
8001750050 | 2-ACETYLTHIOPHENE FOR SYNTHESIS | 50 | ML | 212.96 | 8001750050
8001750250 | 2-ACETYLTHIOPHENE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 733.26 | 8001750250
8001790250 | ETHYL DICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 492.47 | 8001790250
8001810100 | ACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 54.45 | 8001810100
8001810500 | ACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 101.64 | 8001810500
8001811000 | ACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 1 | L | 143.99 | 8001811000
8001820100 | 2-(2-PYRIDYL)ETHANOL FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 106.48 | 8001820100
8001840025 | AZODICARBOXAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 55.66 | 8001840025
8001840250 | AZODICARBOXAMIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 151.25 | 8001840250
8001870100 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 61.71 | 8001870100
8001871000 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 82.28 | 8001871000
8001900005 | ETHYL HEXANOATE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8001900005
8001900250 | ETHYL HEXANOATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 152.46 | 8001900250
8001910100 | HEXANOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 91.96 | 8001910100
8001910250 | HEXANOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 214.17 | 8001910250
8001920100 | OCTANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 72.60 | 8001920100
8001921000 | OCTANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 156.09 | 8001921000
8001922500 | OCTANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 291.61 | 8001922500
8001980005 | HEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8001980005
8001980250 | HEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 66.55 | 8001980250
8001981000 | HEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 170.61 | 8001981000
8001990250 | OCTANOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 91.96 | 8001990250
8002020005 | ETHYL OCTANOATE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8002020005
8002020250 | ETHYL OCTANOATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 130.68 | 8002020250
8002140025 | 2,3-PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 84.70 | 8002140025
8002140100 | 2,3-PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 254.10 | 8002140100
8002180050 | (-)-QUINIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 50 | G | 285.56 | 8002180050
8002200250 | CHLOROSULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 153.67 | 8002200250
8002201000 | CHLOROSULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 219.01 | 8002201000
8002230250 | 2-ETHYLHEXYLAMINE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 78.65 | 8002230250
8002300100 | 2-ETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 106.48 | 8002300100
8002300500 | 2-ETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 385.99 | 8002300500
8002320050 | 4-ETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 50 | ML | 263.78 | 8002320050
8002330010 | 2-HYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 251.68 | 8002330010
8002340010 | 3-HYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 164.56 | 8002340010
8002350005 | CINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 70.18 | 8002350005
8002350250 | CINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 128.26 | 8002350250
8002351000 | CINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 370.26 | 8002351000
8002360100 | CINNAMOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 131.89 | 8002360100
8002370010 | 4-HYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 93.17 | 8002370010
8002370050 | 4-HYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 263.78 | 8002370050
8002380250 | ETHYL CINNAMATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 187.55 | 8002380250
8002390250 | BENZYL CINNAMATE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 197.23 | 8002390250
8002400250 | METHYL CINNAMATE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 158.51 | 8002400250
8002510100 | TRIETHYL CITRATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 55.66 | 8002510100
8002510500 | TRIETHYL CITRATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 143.99 | 8002510500
8002520250 | CYANOACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 128.26 | 8002520250
8002521000 | CYANOACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 376.31 | 8002521000
8002560250 | ALLYLAMINE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 165.77 | 8002560250
8002561000 | ALLYLAMINE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 441.65 | 8002561000
8002570100 | 3-CHLORO-1-PROPENE (STABILISED WITH PROPYLENE OXIDE) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 73.81 | 8002570100
8002571000 | 3-CHLORO-1-PROPENE (STABILISED WITH PROPYLENE OXIDE) FOR SYNTHESIS | 1 | L | 139.15 | 8002571000
8002580025 | ALLYL CYANIDE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 267.41 | 8002580025
8002590250 | ALLYL 2,3-EPOXYPROPYL ETHER FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 139.15 | 8002590250
8002600005 | ALLYL ISOTHIOCYANATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 60.50 | 8002600005
8002600250 | ALLYL ISOTHIOCYANATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 169.40 | 8002600250
8002620250 | 4'-AMINOACETANILIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 168.19 | 8002620250
8002660100 | DIETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 111.32 | 8002660100
8002660500 | DIETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 425.92 | 8002660500
8002690100 | FUMARIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 49.61 | 8002690100
8002691000 | FUMARIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 106.48 | 8002691000
8002692500 | FUMARIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | KG | 235.95 | 8002692500
8002699050 | FUMARIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 2876.17 | 8002699050
8002720050 | FUMARYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 50 | ML | 223.85 | 8002720050
8002730050 | 4'-AMINOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS | 50 | G | 128.26 | 8002730050
8002770025 | FUMARONITRILE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 914.76 | 8002770025
8002950100 | GLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 128.26 | 8002950100
8002950250 | GLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 257.73 | 8002950250
8002951000 | GLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 741.73 | 8002951000
8002980025 | 3,4-DIMETHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 107.69 | 8002980025
8002980100 | 3,4-DIMETHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 309.76 | 8002980100
8003020100 | 4-AMINOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 110.11 | 8003020100
8003600100 | 2-(2-AMINOETHYLAMINO)ETHANOL FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 76.23 | 8003600100
8003600500 | 2-(2-AMINOETHYLAMINO)ETHANOL FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 94.38 | 8003600500
8003610250 | 2-(1-PIPERAZINYL)ETHYLAMINE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 78.65 | 8003610250
8003650025 | ETHYL 3-CHLOROPROPIONATE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 210.54 | 8003650025
8003650100 | ETHYL 3-CHLOROPROPIONATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 448.91 | 8003650100
8003680025 | AMINOACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 111.32 | 8003680025
8003680100 | AMINOACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 373.89 | 8003680100
8003780250 | DIETHYL MALEATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 90.75 | 8003780250
8003781000 | DIETHYL MALEATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 232.32 | 8003781000
8003800100 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 73.81 | 8003800100
8003800500 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 98.01 | 8003800500
8003801000 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 153.67 | 8003801000
8003805000 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | KG | 591.69 | 8003805000
8003809050 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 3079.45 | 8003809050
8003840005 | L-(-)-MALIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 5 | G | 64.13 | 8003840005
8003840010 | L-(-)-MALIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 10 | G | 66.55 | 8003840010
8003840050 | L-(-)-MALIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 50 | G | 180.29 | 8003840050
8003840500 | L-(-)-MALIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 500 | G | 804.65 | 8003840500
8003860100 | 2-AMINO-4-METHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 198.44 | 8003860100
8003870100 | MALONIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 54.45 | 8003870100
8003870250 | MALONIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 106.48 | 8003870250
8003871000 | MALONIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 360.58 | 8003871000
8003900100 | 2-AMINOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 145.20 | 8003900100
8003910250 | 3-AMINOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 139.15 | 8003910250
8003960010 | HEXACARBONYLMOLYBDENUM FOR SYNTHESIS | 10 | G | 269.83 | 8003960010
8003960025 | HEXACARBONYLMOLYBDENUM FOR SYNTHESIS | 25 | G | 497.31 | 8003960025
8003970100 | ETHYL LEVULINATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 108.90 | 8003970100
8003970500 | ETHYL LEVULINATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 438.02 | 8003970500
8003990100 | MYRISTIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 76.23 | 8003990100
8003991000 | MYRISTIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 121.00 | 8003991000
8004050100 | 4-AMINODIPHENYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 413.82 | 8004050100
8004070050 | 2,5-DIMETHOXYANILINE FOR SYNTHESIS | 50 | G | 150.04 | 8004070050
8004070250 | 2,5-DIMETHOXYANILINE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 448.91 | 8004070250
8004080100 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 64.13 | 8004080100
8004080500 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 78.65 | 8004080500
8004081000 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 87.12 | 8004081000
8004085000 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 5 | KG | 283.14 | 8004085000
8004089050 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 2441.78 | 8004089050
8004120100 | CHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 72.60 | 8004120100
8004121000 | CHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 117.37 | 8004121000
8004122500 | CHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | KG | 197.23 | 8004122500
8004129050 | CHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 2706.77 | 8004129050
8004130250 | ETHYL CHLOROACETATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 70.18 | 8004130250
8004131000 | ETHYL CHLOROACETATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 158.51 | 8004131000
8004160050 | 4-AMINO-3-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS | 50 | G | 228.69 | 8004160050
8004170100 | 2-AMINO-6-METHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 159.72 | 8004170100
8004190005 | 2-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 5 | G | 59.29 | 8004190005
8004190250 | 2-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 250 | G | 128.26 | 8004190250
8004191000 | 2-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 369.05 | 8004191000
8004199050 | 2-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 11099.33 | 8004199050
8004200005 | 3-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 5 | G | 64.13 | 8004200005
8004200250 | 3-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 250 | G | 133.10 | 8004200250
8004201000 | 3-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 363.00 | 8004201000
8004209050 | 3-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 11251.79 | 8004209050
8004210005 | 4-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 5 | G | 66.55 | 8004210005
8004210250 | 4-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 250 | G | 82.28 | 8004210250
8004211000 | 4-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 257.73 | 8004211000
8004219050 | 4-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 5532.12 | 8004219050
8004220010 | 4-AMINOPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 116.16 | 8004220010
8004230005 | 3-AMINO-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8004230005
8004230250 | 3-AMINO-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 98.01 | 8004230250
8004260050 | 4-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 107.69 | 8004260050
8004260250 | 4-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 344.85 | 8004260250
8004270250 | 1-BROMO-3-METHYLBUTANE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 212.96 | 8004270250
8004290100 | TRANS-ANETHOLE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 147.62 | 8004290100
8004290250 | TRANS-ANETHOLE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 295.24 | 8004290250
8004570100 | BUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 60.50 | 8004570100
8004571000 | BUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 104.06 | 8004571000
8004572500 | BUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 208.12 | 8004572500
8004579050 | BUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 2717.66 | 8004579050
8004580100 | P-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 72.60 | 8004580100
8004580500 | P-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 135.52 | 8004580500
8004600005 | 4-METHOXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8004600005
8004600250 | 4-METHOXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 219.01 | 8004600250
8004610100 | O-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 70.18 | 8004610100
8004610500 | O-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 133.10 | 8004610500
8004620100 | M-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 157.30 | 8004620100
8004630100 | 2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 76.23 | 8004630100
8004630500 | 2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 168.19 | 8004630500
8004650100 | ANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 70.18 | 8004650100
8004650500 | ANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 154.88 | 8004650500
8004660005 | METHYL 2-AMINOBENZOATE FOR SYNTHESIS | 5 | G | 58.08 | 8004660005
8004660251 | METHYL 2-AMINOBENZOATE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 101.64 | 8004660251
8004680005 | BENZENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 53.24 | 8004680005
8004680250 | BENZENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 194.81 | 8004680250
8004681000 | BENZENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 607.42 | 8004681000
8004690250 | 2-BROMOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 250.47 | 8004690250
8004700100 | BENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8004700100
8004700500 | BENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 125.84 | 8004700500
8004702500 | BENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 382.36 | 8004702500
8004720100 | ISOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 65.34 | 8004720100
8004720500 | ISOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 102.85 | 8004720500
8004721000 | ISOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 150.04 | 8004721000
8004730025 | 3-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 85.91 | 8004730025
8004730100 | 3-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 267.41 | 8004730100
8004760005 | 4-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 58.08 | 8004760005
8004760250 | 4-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 152.46 | 8004760250
8004780100 | 2-CHLORO-4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 127.05 | 8004780100
8004780250 | 2-CHLORO-4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 263.78 | 8004780250
8004790005 | 4-CHLORO-3-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 61.71 | 8004790005
8004790250 | 4-CHLORO-3-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 176.66 | 8004790250
8004830025 | CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 106.48 | 8004830025
8004860100 | DIPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 192.39 | 8004860100
8004870100 | 2,2'-DITHIODIBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 81.07 | 8004870100
8005000100 | ETHYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005000100
8005000500 | ETHYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 77.44 | 8005000500
8005010250 | ETHYL ISOBUTYRATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 122.21 | 8005010250
8005030100 | BUTYRIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 73.81 | 8005030100
8005031000 | BUTYRIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 160.93 | 8005031000
8005040100 | ISOBUTYRIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005040100
8005040500 | ISOBUTYRIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 111.32 | 8005040500
8005070050 | 4-BROMOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 208.12 | 8005070050
8005080100 | PALMITIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 65.34 | 8005080100
8005081000 | PALMITIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 119.79 | 8005081000
8005100250 | PALMITOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 135.52 | 8005100250
8005490100 | TRIETHYLPHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 85.91 | 8005490100
8005490500 | TRIETHYLPHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 182.71 | 8005490500
8005510100 | TRIPHENYL PHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 81.07 | 8005510100
8005511000 | TRIPHENYL PHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 192.39 | 8005511000
8005530100 | TRIMETHYL PHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 85.91 | 8005530100
8005530500 | TRIMETHYL PHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 234.74 | 8005530500
8005780100 | METHACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 76.23 | 8005780100
8005780500 | METHACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 101.64 | 8005780500
8005782500 | METHACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 245.63 | 8005782500
8005790100 | ETHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005790100
8005790500 | ETHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 122.21 | 8005790500
8005850100 | BUTYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005850100
8005850500 | BUTYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 101.64 | 8005850500
8005880250 | 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 108.90 | 8005880250
8005890100 | METHACRYLIC ACID ALKYLESTER (MIXTURE OF C12-C16) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 76.23 | 8005890100
8005890500 | METHACRYLIC ACID ALKYLESTER (MIXTURE OF C12-C16) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 134.31 | 8005890500
8005900100 | METHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005900100
8005901000 | METHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 1 | L | 104.06 | 8005901000
8005902500 | METHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 223.85 | 8005902500
8005920100 | PHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 64.13 | 8005920100
8005921000 | PHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 81.07 | 8005921000
8005925000 | PHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 5 | KG | 263.78 | 8005925000
8005929050 | PHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 1819.84 | 8005929050
8005930100 | PHTHALONITRILE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 73.81 | 8005930100
8005930500 | PHTHALONITRILE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 143.99 | 8005930500
8005970100 | 1-NAPHTHOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 254.10 | 8005970100
8005980025 | 2-NAPHTHOIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 133.10 | 8005980025
8005990025 | 4-NITROPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 84.70 | 8005990025
8005990100 | 4-NITROPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 228.69 | 8005990100
8006050100 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 41.14 | 8006050100
8006050500 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 53.24 | 8006050500
8006051000 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 79.86 | 8006051000
8006052500 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 156.09 | 8006052500
8006059025 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | L | 2397.01 | 8006059025
8006060100 | ETHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 66.55 | 8006060100
8006060500 | ETHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 98.01 | 8006060500
8006070100 | ISOPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 58.08 | 8006070100
8006071000 | ISOPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 124.63 | 8006071000
8006080100 | PROPIONIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8006080100
8006080500 | PROPIONIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 111.32 | 8006080500
8006081000 | PROPIONIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 181.50 | 8006081000
8006090250 | 2,3-EPOXYPROPYL METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 118.58 | 8006090250
8006100250 | HYDROXYPROPYL METHACRYLATE (STABILISED) | 250 | ML | 100.43 | 8006100250
8006101000 | HYDROXYPROPYL METHACRYLATE (STABILISED) | 1 | L | 291.61 | 8006101000
8006140100 | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 163.35 | 8006140100
8006141000 | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 1301.96 | 8006141000
8006150025 | 2-PYRAZINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 102.85 | 8006150025
8006150100 | 2-PYRAZINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 278.30 | 8006150100
8006160025 | 2,3-PYRAZINEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 615.89 | 8006160025
8006400005 | 2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8006400005
8006400250 | 2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 95.59 | 8006400250
8006401000 | 2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 323.07 | 8006401000
8006409025 | 2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 25 | L | 4060.76 | 8006409025
8006450250 | 3-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 72.60 | 8006450250
8006460100 | 4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 70.18 | 8006460100
8006460500 | 4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 106.48 | 8006460500
8006469050 | 4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 5718.46 | 8006469050
8006490100 | 3-NITROPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 159.72 | 8006490100
8006500100 | 4-NITROPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 342.43 | 8006500100
8006530005 | SELENIUM DIOXIDE (SUBLIMED) FOR SYNTHESIS | 5 | G | 67.76 | 8006530005
8006530050 | SELENIUM DIOXIDE (SUBLIMED) FOR SYNTHESIS | 50 | G | 98.01 | 8006530050
8006530250 | SELENIUM DIOXIDE (SUBLIMED) FOR SYNTHESIS | 250 | G | 336.38 | 8006530250
8006531000 | SELENIUM DIOXIDE (SUBLIMED) FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 1081.74 | 8006531000
8006580250 | TETRAETHYL ORTHOSILICATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 70.18 | 8006580250
8006581000 | TETRAETHYL ORTHOSILICATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 197.23 | 8006581000
8006600100 | MUCIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 139.15 | 8006600100
8006610010 | PENTADECANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 131.89 | 8006610010
8006630025 | DIETHYL PIMELATE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 122.21 | 8006630025
8006630100 | DIETHYL PIMELATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 358.16 | 8006630100
8006670100 | PHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 91.96 | 8006670100
8006670500 | PHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 251.68 | 8006670500
8006680050 | PIMELIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 159.72 | 8006680050
8006680250 | PIMELIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 690.91 | 8006680250
8006730500 | STEARIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 65.34 | 8006730500
8006731000 | STEARIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 100.43 | 8006731000
8006780050 | SUCCINYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS | 50 | ML | 329.12 | 8006780050
8006800005 | DIETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 60.50 | 8006800005
8006800250 | DIETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 72.60 | 8006800250
8006801000 | DIETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 228.69 | 8006801000
8006830100 | SUCCINIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 73.81 | 8006830100
8006830500 | SUCCINIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 102.85 | 8006830500
8006831000 | SUCCINIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 147.62 | 8006831000
8006839050 | SUCCINIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 3660.25 | 8006839050
8006910100 | 5-SULFOSALICYLIC ACID DIHYDRATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 75.02 | 8006910100
8006910250 | 5-SULFOSALICYLIC ACID DIHYDRATE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 106.48 | 8006910250
8006911000 | 5-SULFOSALICYLIC ACID DIHYDRATE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 315.81 | 8006911000
8007350100 | 2-PYRIDINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 163.35 | 8007350100
8007350250 | 2-PYRIDINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 307.34 | 8007350250
8007360005 | 4-PYRIDINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 59.29 | 8007360005
8007360250 | 4-PYRIDINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 148.83 | 8007360250
8007370100 | 3,5-DIHYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 127.05 | 8007370100
8007370250 | 3,5-DIHYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 263.78 | 8007370250
8007380100 | 2,4-DIHYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 87.12 | 8007380100
8007380250 | 2,4-DIHYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 182.71 | 8007380250
8007400005 | TEREPHTHALOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS | 5 | G | 70.18 | 8007400005
8007400250 | TEREPHTHALOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 156.09 | 8007400250
8007410100 | TETRACHLOROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 145.20 | 8007410100
8007420100 | 1,2,3,6-TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 64.13 | 8007420100
8007421000 | 1,2,3,6-TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 108.90 | 8007421000
8007530100 | SEBACIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 65.34 | 8007530100
8007530500 | SEBACIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 186.34 | 8007530500
8007531000 | SEBACIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 295.24 | 8007531000
8007539050 | SEBACIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 3721.96 | 8007539050
8007570250 | DIETHYL SEBACATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 182.71 | 8007570250
8007580100 | 2-ETHYLHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8007580100
8007581000 | 2-ETHYLHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 106.48 | 8007581000
8007620100 | TEREPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 64.13 | 8007620100
8007621000 | TEREPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 131.89 | 8007621000
8007630005 | D-(+)-MALIC ACID FOR THE RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 5 | G | 278.30 | 8007630005
8007670050 | 4-TOLUENESULFONOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS | 50 | G | 214.17 | 8007670050


 

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates