لیست قیمت محصولات مرک

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه

1000020500 | TRI-N-BUTYL PHOSPHATE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR | 500 | ML | 850.00 | 1000020500
1000022500 | TRI-N-BUTYL PHOSPHATE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR | 2.5 | L | 2374.02 | 1000022500
1000031000 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 171.82 | 1000031000
1000032500 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 360.58 | 1000032500
1000034004 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS  ACS,REAG. PH EUR | 1 | ST | 2308.68 | 1000034004
1000036010 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 1176.12 | 1000036010
1000036025 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2095.72 | 1000036025
1000040161 | ACETONITRILE DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 150 | ML | 104.06 | 1000040161
1000040500 | ACETONITRILE DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 500 | ML | 116.16 | 1000040500
1000041001 | ACETONITRILE DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 279.51 | 1000041001
1000101000 | ACETANILIDE CRYST. EXTRA PURE PH FRANC | 1 | KG | 346.06 | 1000101000
1000109050 | ACETANILIDE CRYST. EXTRA PURE PH FRANC | 50 | KG | 7331.39 | 1000109050
1000110005 | ACETANILIDE TEST SUBSTANCE FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 5 | G | 143.99 | 1000110005
1000121000 | ACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 108.90 | 1000121000
1000122500 | ACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 226.27 | 1000122500
1000124004 | ACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1456.84 | 1000124004
1000129030 | ACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 2634.17 | 1000129030
1000131000 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | L | 102.85 | 1000131000
1000132500 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 188.76 | 1000132500
1000136010 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 10 | L | 589.27 | 1000136010
1000136025 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 998.25 | 1000136025
1000136190 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 4748.04 | 1000136190
1000139025 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 816.75 | 1000139025
1000139180 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 180 | L | 3930.08 | 1000139180
1000139950 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 950 | L | 18048.36 | 1000139950
1000141000 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 99.22 | 1000141000
1000141011 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 90.75 | 1000141011
1000142500 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 206.91 | 1000142500
1000142511 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 187.55 | 1000142511
1000144004 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 1326.16 | 1000144004
1000145000 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 338.80 | 1000145000
1000146010 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 673.97 | 1000146010
1000146025 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1203.95 | 1000146025
1000146190 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 11127.16 | 1000146190
1000149025 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1120.46 | 1000149025
1000149180 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 6872.80 | 1000149180
1000160500 | ACETONITRILE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 181.50 | 1000160500
1000161000 | ACETONITRILE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 310.97 | 1000161000
1000162500 | ACETONITRILE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 647.35 | 1000162500
1000171000 | ACETONITRILE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 189.97 | 1000171000
1000172500 | ACETONITRILE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 398.09 | 1000172500
1000174004 | ACETONITRILE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2538.58 | 1000174004
1000201000 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 139.15 | 1000201000
1000202500 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 289.19 | 1000202500
1000204000 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 465.85 | 1000204000
1000204004 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1854.93 | 1000204004
1000205000 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 473.11 | 1000205000
1000209010 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 974.05 | 1000209010
1000210005 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 114.95 | 1000210005
1000210009 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 171.82 | 1000210009
1000210010 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 208.12 | 1000210010
1000210025 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 379.94 | 1000210025
1000210100 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 1151.92 | 1000210100
1000220500 | ACETONE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 104.06 | 1000220500
1000222500 | ACETONE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 372.68 | 1000222500
1000250500 | DEMI FRASER BROTH WITH ANTIBIOTICS FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 713.90 | 1000250500
1000260100 | E.COLI CULTURE MEDIUM FOR ENRICHMENT OF PATHOGENIC E.COLI RAPIDCULT(TM) | 100 | G | 338.80 | 1000260100
1000260107 | E.COLI CULTURE MEDIUM FOR ENRICHMENT OF PATHOGENIC E.COLI RAPIDCULT(TM) | 1 | ST | 579.59 | 1000260107
1000260500 | E.COLI CULTURE MEDIUM FOR ENRICHMENT OF PATHOGENIC E.COLI RAPIDCULT(TM) | 500 | G | 579.59 | 1000260500
1000281000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 30 (1 M LITHIUMHEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE : ...) SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 302.50 | 1000281000
1000291000 | ACETONITRILE HYPERGRADE FOR LC-MS  | 1 | L | 285.56 | 1000291000
1000292500 | ACETONITRILE HYPERGRADE FOR LC-MS  | 2.5 | L | 595.32 | 1000292500
1000299010 | ACETONITRILE HYPERGRADE FOR LC-MS  | 10 | L | 2018.28 | 1000299010
1000299030 | ACETONITRILE HYPERGRADE FOR LC-MS  | 30 | L | 5445.00 | 1000299030
1000301000 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 1 | L | 275.88 | 1000301000
1000302500 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 2.5 | L | 174.24 | 1000302500
1000304004 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 1 | ST | 3695.34 | 1000304004
1000305000 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 5 | L | 942.59 | 1000305000
1000309010 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 10 | L | 1694.00 | 1000309010
1000309030 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 30 | L | 4325.75 | 1000309030
1000309185 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 185 | L | 22672.98 | 1000309185
1000331000 | 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE RED-COLOURED | 1 | L | 926.86 | 1000331000
1000341000 | 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE | 1 | L | 926.86 | 1000341000
1000411000 | ACETIC ANHYDRIDE EXTRA PURE | 1 | L | 133.10 | 1000411000
1000419025 | ACETIC ANHYDRIDE EXTRA PURE | 25 | L | 1226.94 | 1000419025
1000421000 | ACETIC ANHYDRIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 139.15 | 1000421000
1000422500 | ACETIC ANHYDRIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 272.25 | 1000422500
1000429025 | ACETIC ANHYDRIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1226.94 | 1000429025
1000430100 | TOS-PROPIONATE AGAR (BASE) | 100 | G | 242.00 | 1000430100
1000430500 | TOS-PROPIONATE AGAR (BASE) | 500 | G | 741.73 | 1000430500
1000450010 | MUP SELECTIVE SUPPLEMENT | 1 | ST | 378.73 | 1000450010
1000490001 | CALCIUM TEST 0.20 - 4.00 MG/L CA SPECTROQUANT | 1 | ST | 504.57 | 1000490001
1000510010 | CAYE BROTH SUPPLEMENT FOR PREPERATION OF 2 L CAYE BROTH MOD. EVANS | 1 | ST | 354.53 | 1000510010
1000562500 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 260 | 2.5 | L | 129.47 | 1000562500
1000565000 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 260 | 5 | KG | 280.72 | 1000565000
1000569025 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 260 | 25 | L | 811.91 | 1000569025
1000569190 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 260 | 190 | L | 4128.52 | 1000569190
1000582500 | ACETIC ACID 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 2.5 | L | 235.95 | 1000582500
1000589025 | ACETIC ACID 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | L | 811.91 | 1000589025
1000600100 | CAYE BROTH MODIFIED ACC. TO EVANS FOR THE CULTURE OF PATHOGENIC E.COLI TO ENHANCE VEROTOXIN ... | 100 | G | 191.18 | 1000600100
1000621000 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 142.78 | 1000621000
1000621011 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 130.68 | 1000621011
1000622500 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 279.51 | 1000622500
1000622511 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 257.73 | 1000622511
1000629025 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 1053.91 | 1000629025
1000631000 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 142.78 | 1000631000
1000631011 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 130.68 | 1000631011
1000632500 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 279.51 | 1000632500
1000632510 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 291.61 | 1000632510
1000632511 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 71.39 | 1000632511
1000639026 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1053.91 | 1000639026
1000660250 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUPRAPUR | 250 | ML | 417.45 | 1000660250
1000661000 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUPRAPUR | 1 | L | 931.70 | 1000661000
1000680500 | BOLTON SELECTIVE ENRICHMENT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 516.67 | 1000680500
1000700500 | CAMPYLOBACTER BLOOD-FREE SELECTIVE AGAR BASE (MODIFIED CCDA) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 567.49 | 1000700500
1000710010 | CCDA SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L CAMPYLOBACTER BLOOD-FREE SELECTIVE AGAR (MODIFIED CCDA) | 1 | ST | 516.67 | 1000710010
1000720500 | BILE AESCULIN AZIDE AGAR, ACC. TO ISO 7899-2 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 828.85 | 1000720500
1000730020 | AGAR R2A FOR THE DETERMINATION OF THE HETEROTROPHIC TOTAL BACTERIAL COUNT IN DRINKING WATER MERCKOPLATE | 1 | ST | 91.96 | 1000730020
1000730480 | AGAR R2A FOR THE DETERMINATION OF THE HETEROTROPHIC TOTAL BACTERIAL COUNT IN DRINKING WATER MERCKOPLATE | 1 | ST | 2055.79 | 1000730480
1000740020 | LACTOSE TTC AGAR WITH TERGITOL 7 FOR THE DETECTION OF E.COLI AND COLIFORM BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 94.38 | 1000740020
1000760020 | MEMBRANE-FILTER ENTEROCOCCUS SELECTIVE AGAR ACC. TO SLANETZ AND BARTLEY FOR THE ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 85.91 | 1000760020
1000770020 | BILE AESCULIN AZIDE AGAR FOR THE DETECTION AND ENUMERATION OF ENTEROCOCCI MERCKOPLATE | 1 | ST | 125.84 | 1000770020
1000790010 | BOLTON BROTH SELECTIVE SUPPLEMENT ACC. TO ISO 10272-1 FOR PREPARATION OF 5 L BOLTON BROTH | 1 | ST | 733.26 | 1000790010
1000821000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 71 ( 1 M LITHIUMHEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE : ...) SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 242.00 | 1000821000
1000860001 | CHLORINE REAGENT CL2-1 (LIQUID) 200 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1000860001
1000870001 | CHLORINE REAGENT CL2-2 (LIQUID) 400 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 124.63 | 1000870001
1000880001 | CHLORINE REAGENT CL2-3 (LIQUID) 600 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 153.67 | 1000880001
1000890001 | CELLS AND ACCESSORIES FOR THE PHOTOMETRIC CHLORINE DETERMINATION 25 UNITS SPECTROQUANT | 1 | ST | 200.86 | 1000890001
1000909029 | ADIPIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,NF,FCC,E 355 | 25 | KG | 1138.61 | 1000909029
1000920010 | FRASER LISTERIA AMMONIUM IRON(III) SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L HALF FRASER BROTH OR 5 L FRASER ... | 1 | ST | 146.41 | 1000920010
1000930010 | FRASER LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L HALF FRASER BROTH OR 2.5 L FRASER BROTH | 1 | ST | 146.41 | 1000930010
1000941000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 40 ( 1 M LITHIUMHEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE : ... SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 121.00 | 1000941000
1000961000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 50 (1 M LITHIUMHEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE : ETHYL SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 121.00 | 1000961000
1000990025 | 1-AMINO-2-HYDROXY-4-NAPHTHALENESULFONIC ACID FOR DETERMINATION OF PHOSPHATE | 25 | G | 160.93 | 1000990025
1000990100 | 1-AMINO-2-HYDROXY-4-NAPHTHALENESULFONIC ACID FOR DETERMINATION OF PHOSPHATE | 100 | G | 508.20 | 1000990100
1001021000 | 4-AMINOBENZOIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 1 | KG | 521.51 | 1001021000
1001029024 | 4-AMINOBENZOIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 20 | KG | 5809.21 | 1001029024
1001030100 | AMIDOSULFURIC ACID FOR ANALYSIS  | 100 | G | 159.72 | 1001030100
1001030250 | AMIDOSULFURIC ACID FOR ANALYSIS  | 250 | G | 240.79 | 1001030250
1001131000 | DIETHYL CARBONATE SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 365.42 | 1001131000
1001150025 | ARSENIC LUMPS FOR ANALYSIS (PROTECTIVE GAS: NITROGEN)  | 25 | G | 1301.96 | 1001150025
1001161000 | DIMETHYL CARBONATE SELECTILYTETM | 1 | L | 365.42 | 1001161000
1001210500 | NUCLEAR FAST RED-ALUMINUM SULFATE SOLUTION 0.1% FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 139.15 | 1001210500
1001221000 | ETHYL METHYL CARBONATE SELECTILYTETM | 1 | L | 422.29 | 1001221000
1001260100 | L-ASPARTIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 101.64 | 1001260100
1001261000 | L-ASPARTIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 713.90 | 1001261000
1001269010 | L-ASPARTIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 312.18 | 1001269010
1001280010 | AURIN TRICARBOXYLIC ACID AMMONIUM SALT GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR ALUMINIUM) ACS | 10 | G | 425.92 | 1001280010
1001291000 | L-ASPARTIC ACID EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 665.50 | 1001291000
1001299025 | L-ASPARTIC ACID EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 9249.24 | 1001299025
1001309025 | BENZOIC ACID POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 210 | 25 | KG | 1736.35 | 1001309025
1001320025 | BARBITURIC ACID FOR ANALYSIS  | 25 | G | 131.89 | 1001320025
1001320100 | BARBITURIC ACID FOR ANALYSIS  | 100 | G | 354.53 | 1001320100
1001340005 | BENZOIC ACID STANDARD FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 5 | G | 143.99 | 1001340005
1001360100 | BENZOIC ACID FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 111.32 | 1001360100
1001360250 | BENZOIC ACID FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 131.89 | 1001360250
1001361000 | BENZOIC ACID FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 326.70 | 1001361000
1001411000 | ETHYL ACETATE SELECTILYTETM | 1 | L | 337.59 | 1001411000
1001420100 | L-ASPARTIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE FOR CCM | 100 | G | 212.96 | 1001420100
1001550100 | DHA RAPID | 100 | G | 177.87 | 1001550100
1001551000 | DHA RAPID | 1 | KG | 788.92 | 1001551000
1001559025 | DHA RAPID | 25 | KG | 567.49 | 1001559025
1001581000 | ACETONITRILE SELECTILYTETM | 1 | L | 281.93 | 1001581000
1001605000 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 5 | KG | 361.79 | 1001605000
1001609025 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 1098.68 | 1001609025
1001609050 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 50 | KG | 1911.80 | 1001609050
1001625000 | BORIC ACID POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 5 | KG | 398.09 | 1001625000
1001629025 | BORIC ACID POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 1206.37 | 1001629025
1001629050 | BORIC ACID POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 50 | KG | 2102.98 | 1001629050
1001631000 | DI-BORON TRIOXIDE FOR SILICATE ANALYSIS | 1 | KG | 926.86 | 1001631000
1001641000 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 198.44 | 1001641000
1001649025 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 1539.12 | 1001649025
1001650100 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 93.17 | 1001650100
1001650500 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 128.26 | 1001650500
1001651000 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 64.13 | 1001651000
1001655000 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 710.27 | 1001655000
1001659050 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 3098.81 | 1001659050
1001661000 | 1-METHYL-2-PYRROLIDONE SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 197.23 | 1001661000
1001690250 | DI-BORON TRIOXIDE 99.9995 SUPRAPUR | 250 | G | 3706.23 | 1001690250
1001701001 | TITANIUM OXIDE N1 GRANULES ABOUT 1-4 MM (TI4O7) PATINAL | 1 | KG | 3872.00 | 1001701001
1001721000 | TETRAHYDROFURAN SELECTILYTETM | 1 | L | 145.20 | 1001721000
1001750100 | BATTERY ELECTROLYTE LF 30 (1 M LITHIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE IN ... SELECTILYTE(TM) | 100 | ML | 145.20 | 1001750100
1001760100 | INDIUM-TINOXIDE 90/10 GRANULES PATINAL | 100 | G | 145.20 | 1001760100
1001761000 | INDIUM-TINOXIDE 90/10 GRANULES PATINAL | 1 | KG | 145.20 | 1001761000
1001780100 | BATTERY ELECTROLYTE LF 40 (1 M LITHIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE IN ... SELECTILYTE(TM) | 100 | ML | 145.20 | 1001780100
1001790100 | BATTERY ELECTROLYTE LF 50 (1 M LITHIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE IN ... SELECTILYTE(TM) | 100 | ML | 145.20 | 1001790100
1001930250 | CAPRYLIC ACID (OCTANOIC ACID) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR | 250 | ML | 228.69 | 1001930250
1001932500 | CAPRYLIC ACID (OCTANOIC ACID) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR | 2.5 | L | 1098.68 | 1001932500
1001939023 | CAPRYLIC ACID (OCTANOIC ACID) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR | 23 | L | 6992.59 | 1001939023
1001990500 | PICROFUCHSIN SOLUTION ACC. TO VAN GIESON FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 122.21 | 1001990500
1002011000 | PHENOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,JP,USP | 1 | KG | 306.13 | 1002011000
1002019025 | PHENOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,JP,USP | 25 | KG | 3276.68 | 1002019025
1002021000 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 291.61 | 1002021000
1002022500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 611.05 | 1002022500
1002060250 | PHENOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 151.25 | 1002060250
1002061000 | PHENOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 390.83 | 1002061000
1002069025 | PHENOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 5799.53 | 1002069025
1002091000 | ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS SPECIAL QUALITY FOR MOLECULAR BIOLOGY | 1 | KG | 1022.45 | 1002091000
1002110005 | CARMINIC ACID (C.I. 75470) GR FOR ANALYSIS AND FOR MICROSCOPY | 5 | G | 994.62 | 1002110005
1002192500 | AMIDOSULFURIC ACID EXTRA PURE | 2.5 | KG | 175.45 | 1002192500
1002199025 | AMIDOSULFURIC ACID EXTRA PURE | 25 | KG | 1167.65 | 1002199025
1002200010 | ACETONITRILE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 240.79 | 1002200010
1002211000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 1 | L | 90.75 | 1002211000
1002219025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 25 | L | 748.99 | 1002219025
1002219916 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 16000 | L | 60984.00 | 1002219916
1002219950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 950 | L | 19006.68 | 1002219950
1002236190 | METHYL BENZOATE DESTILLED AND STABILIZED TYPE A | 190 | L | 4235.00 | 1002236190
1002272500 | CHROMIUM(VI) OXIDE EXTRA PURE | 2.5 | KG | 970.42 | 1002272500
1002290250 | CHROMIUM(VI) OXIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 193.60 | 1002290250
1002321000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 164.56 | 1002321000
1002329025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1347.94 | 1002329025
1002329950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 34234.53 | 1002329950
1002339950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 0,25 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 22842.38 | 1002339950
1002381000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 306.13 | 1002381000
1002389950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 63620.59 | 1002389950
1002391000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 1 | L | 588.06 | 1002391000
1002399160 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 160 | L | 8064.65 | 1002399160
1002399950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 950 | L | 46248.62 | 1002399950
1002415000 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 5 | KG | 442.86 | 1002415000
1002419025 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 721.16 | 1002419025
1002419029 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 1341.89 | 1002419029
1002425000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 5 | KG | 407.77 | 1002425000
1002429025 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 687.28 | 1002429025
1002429029 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 1240.25 | 1002429029
1002431000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 1 | KG | 214.17 | 1002431000
1002439025 | CITRIC ACID MONOHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 2024.33 | 1002439025
1002439026 | CITRIC ACID MONOHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 3315.40 | 1002439026
1002439029 | CITRIC ACID MONOHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 2102.98 | 1002439029
1002440500 | CITRIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 101.64 | 1002440500
1002441000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 170.61 | 1002441000
1002445000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 642.51 | 1002445000
1002449026 | CITRIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1795.64 | 1002449026
1002451000 | PHOSPHORIC ACID 42,5% | 1 | L | 169.40 | 1002451000
1002460250 | PLATINUM COBALT COLOR REFERENCE SOLUTION (HAZEN 500) ACCORDING TO DIN EN ISO ... PT 500 MG/L CERTIPUR | 250 | ML | 457.38 | 1002460250
1002475000 | CITRIC ACID ANHYDROUS FINE-GRANULAR, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 5 | KG | 494.89 | 1002475000
1002479025 | CITRIC ACID ANHYDROUS FINE-GRANULAR, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 698.17 | 1002479025
1002479029 | CITRIC ACID ANHYDROUS FINE-GRANULAR, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 1499.19 | 1002479029
1002509010 | PHOSPHORIC ACID 75% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION | 10 | L | 715.11 | 1002509010
1002510001 | RETICULIN SILVER PLATING KIT ACC. TO GORDON & SWEETS | 1 | KG | 926.86 | 1002510001
1002531000 | FORMIC ACID 89-91% FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 124.63 | 1002531000
1002550005 | DIPHENYLAMINE-4-SULFONIC ACID BARIUM SALT REDOX INDICATOR | 5 | G | 303.71 | 1002550005
1002631000 | FORMIC ACID 98-100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 1 | L | 171.82 | 1002631000
1002632500 | FORMIC ACID 98-100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 2.5 | L | 297.66 | 1002632500
1002639025 | FORMIC ACID 98-100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 25 | L | 1454.42 | 1002639025
1002640100 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | ML | 84.70 | 1002640100
1002641000 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 131.89 | 1002641000
1002642500 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 257.73 | 1002642500
1002642510 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 269.83 | 1002642510
1002649026 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 974.05 | 1002649026
1002650001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS B FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. B1-B9 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002650001
1002660001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS BY FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. BY1-BY7 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002660001
1002670001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS Y FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. Y1-Y7 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002670001
1002680001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS GY FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. GY1-GY7 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002680001
1002690001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS R FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. R1-R7 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002690001
1002722500 | 2-PROPANOL STANDARD FOR THE ANALYSIS OF TOBACCO | 2.5 | L | 342.43 | 1002722500
1002861000 | L-GLUTAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB,USP | 1 | KG | 1392.71 | 1002861000
1002869010 | L-GLUTAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB,USP | 10 | KG | 9982.50 | 1002869010
1002890025 | L-GLUTAMINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 93.17 | 1002890025
1002890100 | L-GLUTAMINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 182.71 | 1002890100
1002891000 | L-GLUTAMINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1404.81 | 1002891000
1002899010 | L-GLUTAMINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1015.19 | 1002899010
1002910250 | L-GLUTAMIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 196.02 | 1002910250
1002911000 | L-GLUTAMIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 623.15 | 1002911000
1002919010 | L-GLUTAMIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 445.28 | 1002919010
1002990161 | ACETONE DRIED (MAX. 0.0075% H2O)  | 150 | ML | 113.74 | 1002990161
1002990500 | ACETONE DRIED (MAX. 0.0075% H2O)  | 500 | ML | 84.70 | 1002990500
1002991001 | ACETONE DRIED (MAX. 0.0075% H2O)  | 1 | L | 159.72 | 1002991001
1003040500 | HYDROBROMIC ACID 47% EXTRA PURE | 500 | ML | 226.27 | 1003040500
1003042500 | HYDROBROMIC ACID 47% EXTRA PURE | 2.5 | L | 753.83 | 1003042500
1003049020 | HYDROBROMIC ACID 47% EXTRA PURE | 20 | L | 6824.40 | 1003049020
1003060250 | HYDROBROMIC ACID 47% SUPRAPUR | 250 | ML | 851.84 | 1003060250
1003061000 | HYDROBROMIC ACID 47% SUPRAPUR | 1 | L | 1894.86 | 1003061000
1003070500 | HYDROBROMIC ACID 47% FOR ANALYSIS ACS,ISO | 500 | ML | 244.42 | 1003070500
1003071000 | HYDROBROMIC ACID 47% FOR ANALYSIS ACS,ISO | 1 | L | 413.82 | 1003071000
1003122500 | HYDROCHLORIC ACID 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH HELV | 2.5 | L | 157.30 | 1003122500
1003129025 | HYDROCHLORIC ACID 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH HELV | 25 | L | 659.45 | 1003129025
1003129180 | HYDROCHLORIC ACID 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH HELV | 180 | L | 3022.58 | 1003129180
1003132500 | HYDROCHLORIC ACID 32% EXTRA PURE | 2.5 | L | 99.22 | 1003132500
1003139025 | HYDROCHLORIC ACID 32% EXTRA PURE | 25 | L | 373.89 | 1003139025
1003139180 | HYDROCHLORIC ACID 32% EXTRA PURE | 180 | L | 2024.33 | 1003139180
1003141000 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 1 | L | 118.58 | 1003141000
1003142500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 2.5 | L | 84.70 | 1003142500
1003149025 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | L | 788.92 | 1003149025
1003149201 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 200 | L | 4162.40 | 1003149201
1003161000 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 56.87 | 1003161000
1003161011 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 52.03 | 1003161011
1003162500 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 111.32 | 1003162500
1003162511 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 102.85 | 1003162511
1003169025 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 422.29 | 1003169025
1003171000 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 60.50 | 1003171000
1003172500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 59.29 | 1003172500
1003172501 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 108.90 | 1003172501
1003172510 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 129.47 | 1003172510
1003179026 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 536.03 | 1003179026
1003180250 | HYDROCHLORIC ACID 30% SUPRAPUR | 250 | ML | 194.81 | 1003180250
1003181000 | HYDROCHLORIC ACID 30% SUPRAPUR | 1 | L | 363.00 | 1003181000
1003191000 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 60.50 | 1003191000
1003191011 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 55.66 | 1003191011
1003192500 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 117.37 | 1003192500
1003192511 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 108.90 | 1003192511
1003199025 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 536.03 | 1003199025
1003261000 | HYDROCHLORIC ACID IN 2-PROPANOL ACC. TO DIN 51558 PART 1 C(HCL) = 0.1 MOL/L (0,1 N) TITRIPUR | 1 | L | 180.29 | 1003261000
1003271000 | HYDROCHLORIC ACID IN ETHANOL FOR MICROSCOPY | 1 | L | 118.58 | 1003271000
1003275000 | HYDROCHLORIC ACID IN ETHANOL FOR MICROSCOPY | 5 | L | 465.85 | 1003275000
1003291000 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% | 1 | L | 105.27 | 1003291000
1003292500 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% | 2.5 | L | 204.49 | 1003292500
1003340500 | HYDROFLUORIC ACID 48% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | ML | 95.59 | 1003340500
1003341000 | HYDROFLUORIC ACID 48% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 160.93 | 1003341000
1003342500 | HYDROFLUORIC ACID 48% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 317.02 | 1003342500
1003345000 | HYDROFLUORIC ACID 48% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 603.79 | 1003345000
1003350500 | HYDROFLUORIC ACID 40% SUPRAPUR | 500 | ML | 360.58 | 1003350500
1003352500 | HYDROFLUORIC ACID 40% SUPRAPUR | 2.5 | L | 1203.95 | 1003352500
1003371000 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% EXTRA PURE | 1 | L | 112.53 | 1003371000
1003372500 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% EXTRA PURE | 2.5 | L | 220.22 | 1003372500
1003379025 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% EXTRA PURE | 25 | L | 2588.19 | 1003379025
1003380500 | HYDROFLUORIC ACID 40% FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 500 | ML | 95.59 | 1003380500
1003381000 | HYDROFLUORIC ACID 40% FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 134.31 | 1003381000
1003382500 | HYDROFLUORIC ACID 40% FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 263.78 | 1003382500
1003410250 | HYDROIODIC ACID 57% EXTRA PURE | 250 | ML | 461.01 | 1003410250
1003419022 | HYDROIODIC ACID 57% EXTRA PURE | 22 | L | 17817.25 | 1003419022
1003440050 | HYDROIODIC ACID 57% FOR ANALYSIS  | 50 | ML | 216.59 | 1003440050
1003440250 | HYDROIODIC ACID 57% FOR ANALYSIS  | 250 | ML | 548.13 | 1003440250
1003441000 | HYDROIODIC ACID 57% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 1432.64 | 1003441000
1003450250 | HYDROIODIC ACID 67% FOR ANALYSIS  | 250 | ML | 765.93 | 1003450250
1003530010 | INDOLE-3-ACETIC ACID LAB | 10 | G | 108.90 | 1003530010
1003530100 | INDOLE-3-ACETIC ACID LAB | 100 | G | 820.38 | 1003530100
1003540005 | INDOLE-3-BUTYRIC ACID LAB | 5 | G | 122.21 | 1003540005
1003540025 | INDOLE-3-BUTYRIC ACID LAB | 25 | G | 317.02 | 1003540025
1003540100 | INDOLE-3-BUTYRIC ACID LAB | 100 | G | 1061.17 | 1003540100
1003540500 | INDOLE-3-BUTYRIC ACID LAB | 500 | G | 6485.60 | 1003540500
1003580100 | DI-IODINE PENTOXIDE FOR ANALYSIS GRANULAR 0.5-2.5 MM  | 100 | G | 729.63 | 1003580100
1003610001 | ISOSLIDERETICULIN CONTROL SLIDES WITH REFERENCE TISSUE FOR THE DETECTION OF RETICULAR FIBERS IN ... | 1 | ST | 670.34 | 1003610001
1003620001 | SILVER PLATING KIT ACC. TO VON KOSSA FOR THE DETECTION OF MICROCALCIFICATION |  | U | 382.36 | 1003620001
1003662500 | (S)-LACTIC ACID ABOUT 90% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 270 | 2.5 | L | 335.17 | 1003662500
1003669025 | (S)-LACTIC ACID ABOUT 90% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 270 | 25 | L | 1657.70 | 1003669025
1003820250 | DL-MALIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 102.85 | 1003820250
1003821000 | DL-MALIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 298.87 | 1003821000
1003839025 | DL-MALIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,NF,FCC,E 296 | 25 | KG | 1392.71 | 1003839025
1003840001 | TLC SILICA GEL 60G 25 GLASSPLATES 20*20CM | 1 | ST | 342.43 | 1003840001
1003900001 | TLC SILICA GEL 60G F254 25 GLASSPLATES 20*20CM | 1 | ST | 338.80 | 1003900001
1003972500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 2.5 | L | 332.75 | 1003972500
1003974004 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 1 | ST | 2135.65 | 1003974004
1003976025 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 25 | L | 1997.71 | 1003976025
1003991000 | N,N-DIMETHYLACETAMIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 492.47 | 1003991000
1004001000 | MOLYBDIC ACID ABOUT 85% MOO3 (CONTAINING AMMONIUM MOLYBDATE) | 1 | KG | 1219.68 | 1004001000
1004010250 | MOLYBDENUM(VI) OXIDE EXTRA PURE | 250 | G | 560.23 | 1004010250
1004030100 | MOLYBDENUM(VI) OXIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 410.19 | 1004030100
1004030500 | MOLYBDENUM(VI) OXIDE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 1373.35 | 1004030500
1004140500 | PRESENCE-ABSENCE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 390.83 | 1004140500
1004150500 | A-1 MEDIUM FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1004150500
1004160500 | R2A AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 508.20 | 1004160500
1004165000 | R2A AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3355.33 | 1004165000
1004170020 | STANDARD I NUTRIENT AGAR WITH NEUTRALIZER FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 119.79 | 1004170020
1004170480 | STANDARD I NUTRIENT AGAR WITH NEUTRALIZER FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 2671.68 | 1004170480
1004199025 | PARTECK M 200 (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 421 | 25 | KG | 3631.21 | 1004199025
1004199050 | PARTECK M 200 (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 421 | 50 | KG | 6655.00 | 1004199050
1004200020 | LISTERIA SELECTIVE-AGAR ACC. TO OTTAVIANI AND AGOSTI (ISO 11290) FOR MICROBIOLOGY CHROMOPLATE | 1 | ST | 177.87 | 1004200020
1004200480 | LISTERIA SELECTIVE-AGAR ACC. TO OTTAVIANI AND AGOSTI (ISO 11290) FOR MICROBIOLOGY CHROMOPLATE | 1 | ST | 3971.22 | 1004200480
1004230001 | HIBAR 250-3 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1004230001
1004240001 | HIBAR 250-4,6 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1004240001
1004270500 | LISTERIA SELECTIVE AGAR BASE ACC. OTTAVIANI AND AGOSTI (ISO 11290) FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 741.73 | 1004270500
1004320010 | CHROMOCULT LISTERIA AGAR SELECTIVE-SUPPLEMENT LYOPHILISATE FOR PREPARATION OF 5 L LISTERIA SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 513.04 | 1004320010
1004390010 | CHROMOCULT LISTERIA AGAR ENRICHMENT-SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L LISTERIA SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 453.75 | 1004390010
1004410250 | NITRIC ACID 65% SUPRAPUR | 250 | ML | 269.83 | 1004410250
1004411000 | NITRIC ACID 65% SUPRAPUR | 1 | L | 635.25 | 1004411000
1004431000 | NITRIC ACID 65% EXTRA PURE | 1 | L | 95.59 | 1004431000
1004432500 | NITRIC ACID 65% EXTRA PURE | 2.5 | L | 188.76 | 1004432500
1004439025 | NITRIC ACID 65% EXTRA PURE | 25 | L | 773.19 | 1004439025
1004450500 | UNIVERSAL BEER AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 497.31 | 1004450500
1004501000 | NITRIC ACID FUMING 100% EXTRA PURE | 1 | L | 726.00 | 1004501000
1004521000 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS (MAX. 0.005PPM HG) ISO | 1 | L | 148.83 | 1004521000
1004522500 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS (MAX. 0.005PPM HG) ISO | 2.5 | L | 294.03 | 1004522500
1004540100 | TRYPTON SOYA YEAST EXTRACT AGAR FOR DETECTION OF LISTERIA ACCORDING ISO 11290 FOR MIROBIOLOGY | 100 | G | 108.90 | 1004540100
1004540500 | TRYPTON SOYA YEAST EXTRACT AGAR FOR DETECTION OF LISTERIA ACCORDING ISO 11290 FOR MIROBIOLOGY | 500 | G | 410.19 | 1004540500
1004551000 | NITRIC ACID FUMING 100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 863.94 | 1004551000
1004561000 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 43.56 | 1004561000
1004562500 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 88.33 | 1004562500
1004562510 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 238.37 | 1004562510
1004650500 | DICHLORAN GLYCEROL (DG18)-AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 816.75 | 1004650500
1004660500 | DICHLORAN ROSE-BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR (DRBC) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 557.81 | 1004660500
1004670500 | ROSE-BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR (RBC) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 350.90 | 1004670500
1004711000 | OLEIC ACID VEGETABLE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | L | 242.00 | 1004711000
1004712500 | OLEIC ACID VEGETABLE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 450.12 | 1004712500
1004719026 | OLEIC ACID VEGETABLE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 2463.56 | 1004719026
1004735000 | WATER FOR INORGANIC TRACE ANALYSIS TRACEPUR | 5 | L | 1104.73 | 1004735000
1004740001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.05 - 5.00 MG/L PO4-P  0.2 - 15.3 MG/L PO43-  0.11 - 11.46 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 329.12 | 1004740001
1004750001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.5 - 25.0 MG/L PO4-P  1.5 - 76.7 MG/L PO43-  1.1 - 57.3 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 329.12 | 1004750001
1004760010 | DULBECCO`S MODIFIED EAGLE`S MEDIUM / HAM`S NUTRIENT MIXTURE F12 (1:1) + PHENOL RED + L-GLUTAMINE | 120.189 | G | 958.32 | 1004760010
1004760100 | DULBECCO`S MODIFIED EAGLE`S MEDIUM / HAM`S NUTRIENT MIXTURE F12 (1:1) + PHENOL RED + L-GLUTAMINE | 1.202 | KG | 958.32 | 1004760100
1004800100 | MOLYBDATOPHOSPHORIC ACID SPRAY SOLUTION FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 173.03 | 1004800100
1004850001 | MASSON-GOLDNER STAINING KIT FOR THE VISUALIZATION OF CONNECTIVE TISSUE WITH TRICHROMIC STAINING | 1 | ST | 1026.08 | 1004850001
1004890100 | OXALIC ACID DIHYDRATE SUPRAPUR | 100 | G | 603.79 | 1004890100
1004909025 | PARTECKODT SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 25 | KG | 8459.11 | 1004909025
1004921000 | OXALIC ACID DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 181.50 | 1004921000
1004925000 | OXALIC ACID DIHYDRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 673.97 | 1004925000
1004929050 | OXALIC ACID DIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 4437.07 | 1004929050
1004939050 | PARTECK M 300 (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 421 | 50 | KG | 7049.46 | 1004939050
1004949025 | PARTECKM 100 (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 421 | 25 | KG | 4680.28 | 1004949025
1004950100 | OXALIC ACID DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 91.96 | 1004950100
1004950500 | OXALIC ACID DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 127.05 | 1004950500
1004951000 | OXALIC ACID DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 214.17 | 1004951000
1004959025 | OXALIC ACID DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2442.99 | 1004959025
1004965000 | FORMALDEHYDE SOLUTION 4% BUFFERED (PH 6.9), FOR HISTOLOGY | 5 | L | 238.37 | 1004965000
1004969010 | FORMALDEHYDE SOLUTION 4% BUFFERED (PH 6.9), FOR HISTOLOGY | 10 | L | 341.22 | 1004969010
1004969011 | FORMALDEHYDE SOLUTION 4% BUFFERED (PH 6.9), FOR HISTOLOGY | 10 | L | 341.22 | 1004969011
1004970001 | TB-COLOR MODIFIED STAINING KIT FOR THE DETECTION OF MYCOBACTERIA (AFB) BY HOT STAINING METHOD | 1 | ST | 433.18 | 1004970001
1005141000 | PERCHLORIC ACID 70% FOR ANALYSIS (MAX. 0.0000005% HG) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 701.80 | 1005141000
1005141006 | PERCHLORIC ACID 70% FOR ANALYSIS (MAX. 0.0000005% HG) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 3580.39 | 1005141006
1005170250 | PERCHLORIC ACID 70% SUPRAPUR | 250 | ML | 1136.19 | 1005170250
1005171000 | PERCHLORIC ACID 70% SUPRAPUR | 1 | L | 2521.64 | 1005171000
1005181001 | PERCHLORIC ACID 60% FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 332.75 | 1005181001
1005181016 | PERCHLORIC ACID 60% FOR ANALYSIS ACS | 1 | ST | 1697.63 | 1005181016
1005182501 | PERCHLORIC ACID 60% FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 650.98 | 1005182501
1005182514 | PERCHLORIC ACID 60% FOR ANALYSIS ACS | 1 | ST | 2214.30 | 1005182514
1005191001 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 369.05 | 1005191001
1005191016 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 1886.39 | 1005191016
1005192501 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 726.00 | 1005192501
1005192510 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 738.10 | 1005192510
1005192514 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 2463.56 | 1005192514
1005240025 | PERIODIC ACID FOR ANALYSIS  | 25 | G | 294.03 | 1005240025
1005240100 | PERIODIC ACID FOR ANALYSIS  | 100 | G | 788.92 | 1005240100
1005255000 | TRYPTIC SOY BROTH NON ANIMAL ORIGIN FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2423.63 | 1005255000
1005320025 | MOLYBDATOPHOSPHORIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 204.49 | 1005320025
1005320100 | MOLYBDATOPHOSPHORIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 551.76 | 1005320100
1005401000 | DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 250.47 | 1005401000
1005409025 | DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE EXTRA PURE | 25 | KG | 3446.08 | 1005409025
1005430500 | SICAPENT WITH INDICATOR (PHOSPHORUS PENTOXIDE DRYING AGENT FOR DESICCATORS) ON INERT CARRIER MATERIAL | 500 | ML | 166.98 | 1005430500
1005432800 | SICAPENT WITH INDICATOR (PHOSPHORUS PENTOXIDE DRYING AGENT FOR DESICCATORS) ON INERT CARRIER MATERIAL | 2.8 | L | 453.75 | 1005432800
1005460100 | META-PHOSPHORIC ACID PIECES FOR ANALYSIS (STABILIZED WITH SODIUM METAPHOSPHATE)  | 100 | G | 219.01 | 1005460100
1005460500 | META-PHOSPHORIC ACID PIECES FOR ANALYSIS (STABILIZED WITH SODIUM METAPHOSPHATE)  | 500 | G | 551.76 | 1005460500
1005500500 | TRYPTIC SOY BROTH NON ANIMAL ORIGIN IRRADIATED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 614.68 | 1005500500
1005505000 | TRYPTIC SOY BROTH NON ANIMAL ORIGIN IRRADIATED FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2908.84 | 1005505000
1005520250 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUPRAPUR | 250 | ML | 816.75 | 1005520250
1005521000 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUPRAPUR | 1 | L | 1815.00 | 1005521000
1005631000 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 1 | L | 446.49 | 1005631000
1005632500 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 2.5 | L | 289.19 | 1005632500
1005635000 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 5 | L | 1600.83 | 1005635000
1005639025 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 25 | L | 5493.40 | 1005639025
1005639055 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 55 | L | 11222.75 | 1005639055
1005639180 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 180 | L | 33163.68 | 1005639180
1005639950 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 950 | L | 169429.04 | 1005639950
1005642500 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 89% EXTRA PURE PH EUR,BP | 2.5 | L | 1009.14 | 1005642500
1005649025 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 89% EXTRA PURE PH EUR,BP | 25 | L | 6316.20 | 1005649025
1005650500 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 99% CRYST. FOR ANALYSIS  | 500 | G | 166.98 | 1005650500
1005671000 | LUGOL'S SOLUTION STABILIZED WITH PVP FOR THE GRAM STAINING | 1 | L | 170.61 | 1005671000
1005672500 | LUGOL'S SOLUTION STABILIZED WITH PVP FOR THE GRAM STAINING |  |  | 341.22 | 1005672500
1005700100 | DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 102.85 | 1005700100
1005700500 | DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 219.01 | 1005700500
1005731000 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 198.44 | 1005731000
1005732500 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 141.57 | 1005732500
1005732510 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 438.02 | 1005732510
1005739025 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1514.92 | 1005739025
1005742500 | 1-METHYL-2-PYRROLIDONE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 2.5 | L | 350.90 | 1005742500
1005744000 | 1-METHYL-2-PYRROLIDONE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 4 | L | 560.23 | 1005744000
1005759100 | GMEM CELL CULTURE MEDIA | 100 | KG | 9680.00 | 1005759100
1005771000 | WATER FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 52.03 | 1005771000
1005772500 | WATER FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 110.11 | 1005772500
1005820100 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 100 | G | 248.05 | 1005820100
1005821000 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 2308.68 | 1005821000
1005829025 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 25 | KG | 48876.74 | 1005829025
1005830100 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 267.41 | 1005830100
1005830250 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 560.23 | 1005830250
1005901000 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH.EUR.,BP,JP,USP | 1 | KG | 341.22 | 1005901000
1005905000 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH.EUR.,BP,JP,USP | 5 | KG | 1161.60 | 1005905000
1005909025 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH.EUR.,BP,JP,USP | 25 | KG | 3732.85 | 1005909025
1005909050 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH.EUR.,BP,JP,USP | 50 | KG | 6880.06 | 1005909050
1005940001 | ALUMINIUM CELL TEST 0.02 - 0.50 MG/L AL SPECTROQUANT | 1 | ST | 317.02 | 1005940001
1005950001 | CHLORINE CELL TEST 0.03 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 228.69 | 1005950001
1005970001 | CHLORINE CELL TEST 0.03 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 251.68 | 1005970001
1005980001 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 575.96 | 1005980001
1005980002 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 204.49 | 1005980002
1005990001 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 206.91 | 1005990001
1006020001 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 232.32 | 1006020001
1006020002 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 663.08 | 1006020002
1006050001 | BROMINE TEST 0.020 - 10.00 MG/L BR2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 251.68 | 1006050001
1006060001 | IODINE TEST 0.050 - 10.00 MG/L I2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 257.73 | 1006060001
1006070001 | OZONE TEST 0.010 - 4.00 MG/L O3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 234.74 | 1006070001
1006070002 | OZONE TEST 0.010 - 4.00 MG/L O3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 717.53 | 1006070002
1006080001 | CHLORINE DIOXIDE TEST 0.020 - 10.00 MG/L CLO2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1006080001
1006090001 | NITRITE CELL TEST 1.0 - 90.0 MG/L NO2-N  3.3 - 295.2 MG/L NO2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1006090001
1006120050 | PYROGALLOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 212.96 | 1006120050
1006120250 | PYROGALLOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 851.84 | 1006120250
1006130001 | NITROGEN (TOTAL) CELL TEST 0.5 - 15.0 MG/L N SPECTROQUANT | 1 | ST | 398.09 | 1006130001
1006140001 | NITRATE CELL TEST 23 - 225 MG/L NO3-N  102 - 996 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1006140001
1006150001 | POTASSIUM CELL TEST 30 - 300 MG/L K SPECTROQUANT | 1 | ST | 406.56 | 1006150001
1006160001 | PHOSPHATE CELL TEST 3.0 - 100.0 MG/L PO4-P  9 - 307 MG/L PO43-  7 - 229 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1006160001
1006170001 | SULFATE CELL TEST 50 - 500 MG/L SO42- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1006170001
1006290010 | RUBEANIC ACID GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 341.22 | 1006290010
1006290100 | RUBEANIC ACID GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 2870.12 | 1006290100
1006301000 | NITRIC ACID 10 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 180.29 | 1006301000
1006311000 | SALICYLIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 212.96 | 1006311000
1006319024 | SALICYLIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 20 | KG | 1674.64 | 1006319024
1006331000 | ACRYLAMIDE READY-TO-USE SOLUTION 40% FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 422.29 | 1006331000
1006359019 | SALICYLIC ACID FINE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 15 | KG | 2413.95 | 1006359019
1006381000 | ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 384.78 | 1006381000
1006391000 | ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 30% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 390.83 | 1006391000
1006401000 | ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (19:1) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 384.78 | 1006401000
1006411000 | ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (29.1:0.9) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 384.78 | 1006411000
1006561000 | SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE HEAVY | 1 | KG | 690.91 | 1006561000
1006569020 | SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE HEAVY | 20 | KG | 12712.26 | 1006569020
1006571000 | SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE LIGHT DAB | 1 | KG | 319.44 | 1006571000
1006579010 | SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE LIGHT DAB | 10 | KG | 1369.72 | 1006579010
1006590025 | TUNGSTOSILICIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 168.19 | 1006590025
1006590100 | TUNGSTOSILICIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 413.82 | 1006590100
1006600001 | HALOGEN LAMP MODULE PHARO 100 SPECTROQUANT | 1 | ST | 607.42 | 1006600001
1006619020 | PARTECKLUB STA 50 (STEARIC ACID 50 ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 20 | KG | 1680.69 | 1006619020
1006625000 | SORBIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 200 | 5 | KG | 1149.50 | 1006625000
1006629025 | SORBIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 200 | 25 | KG | 4105.53 | 1006629025
1006639020 | PARTECK LUB MST (MAGNESIUM STEARATE ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC | 20 | KG | 1865.82 | 1006639020
1006649020 | PARTECK LUB CST (CALCIUM STEARATE ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC | 20 | KG | 2147.75 | 1006649020
1006700001 | CASE PHARO 100, PHARO 300 SPECTROQUANT | 1 | ST | 1815.00 | 1006700001
1006730001 | PHOSPHATE CELL TEST 3.0 - 100.0 MG/L PO4-P  9 - 307 MG/L PO43-  7 - 229 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 350.90 | 1006730001
1006750001 | AOX CELL TEST 0.05 - 2.50 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 508.20 | 1006750001
1006770001 | AOX SAMPLE PREPARATION SET 25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 1017.61 | 1006770001
1006780001 | AOX ENRICHMENT SET SPECTROQUANT | 1 | ST | 281.93 | 1006780001
1006800001 | AOX STANDARD 0.2 - 2.0 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 235.95 | 1006800001
1006815000 | SUCCINIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF,JPE | 5 | KG | 761.09 | 1006815000
1006819050 | SUCCINIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF,JPE | 50 | KG | 4404.40 | 1006819050
1006820250 | SUCCINIC ACID FOR ANALYSIS  | 250 | G | 123.42 | 1006820250
1006830001 | AMMONIUM TEST 2.0 - 150 MG/L NH4-N  2.6 - 193 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 382.36 | 1006830001
1006840005 | SULFANILIC ACID STANDARD FOR ELEMENTAL ANALYSIS FOR ANALYSIS | 5 | G | 143.99 | 1006840005
1006860100 | SULFANILIC ACID GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 101.64 | 1006860100
1006860250 | SULFANILIC ACID GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 206.91 | 1006860250
1006870001 | BOD CELL TEST 0.5 - 3000 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 325.49 | 1006870001
1006880001 | BOD NUTRIENT-SALT MIXTURE SPECTROQUANT | 1 | ST | 226.27 | 1006880001
1006979040 | THIOGLYCOLIC ACID ABOUT 80% EXTRA PURE | 40 | KG | 1805.32 | 1006979040
1006979250 | THIOGLYCOLIC ACID ABOUT 80% EXTRA PURE | 250 | KG | 10805.30 | 1006979250
1006999040 | THIOGLYCOLIC ACID ABOUT 99% EXTRA PURE | 40 | KG | 2124.76 | 1006999040
1006999250 | THIOGLYCOLIC ACID ABOUT 99% EXTRA PURE | 250 | KG | 12937.32 | 1006999250
1007000100 | THIOGLYCOLIC ACID GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | ML | 107.69 | 1007000100
1007001000 | THIOGLYCOLIC ACID GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 591.69 | 1007001000
1007030001 | SUPPLEMENTARY SOFTWARE ANALYSIS METHODS FOR THE BREWERY INDUSTRY SPECTROQUANT | 1 | ST | 1610.51 | 1007030001
1007060001 | SPECTROPHOTOMETER PHARO 100 SPECTROQUANT | 1 | ST | 12773.97 | 1007060001
1007070001 | UV-VIS SPECTROPHOTOMETER PHARO 300 SPECTROQUANT | 1 | ST | 21181.05 | 1007070001
1007131000 | SULFURIC ACID 95-98% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,PH FRANC | 1 | L | 157.30 | 1007131000
1007132500 | SULFURIC ACID 95-98% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,PH FRANC | 2.5 | L | 268.62 | 1007132500
1007139025 | SULFURIC ACID 95-98% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,PH FRANC | 25 | L | 1297.12 | 1007139025
1007140250 | SULFURIC ACID 96% SUPRAPUR | 250 | ML | 358.16 | 1007140250
1007141000 | SULFURIC ACID 96% SUPRAPUR | 1 | L | 797.39 | 1007141000
1007161000 | SULFURIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 85.91 | 1007161000
1007180001 | BOD STANDARD 210 +/- 20 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1007180001
1007190500 | SICACIDE WITH INDICATOR SULFURIC ACID DRYING AGENT FOR DESICCATORS ON INERT CARRIER MATERIAL | 500 | ML | 158.51 | 1007190500
1007192800 | SICACIDE WITH INDICATOR SULFURIC ACID DRYING AGENT FOR DESICCATORS ON INERT CARRIER MATERIAL | 2.8 | L | 429.55 | 1007192800
1007201000 | SULFURIC ACID FUMING 65% SO3 EXTRA PURE | 1 | L | 398.09 | 1007201000
1007290500 | SULFURIC ACID 90-91% FOR GERBER FAT DETERMINATION AND DETERMINATION OF NITRATES IN MILK | 500 | ML | 90.75 | 1007290500
1007292500 | SULFURIC ACID 90-91% FOR GERBER FAT DETERMINATION AND DETERMINATION OF NITRATES IN MILK | 2.5 | L | 273.46 | 1007292500
1007299025 | SULFURIC ACID 90-91% FOR GERBER FAT DETERMINATION AND DETERMINATION OF NITRATES IN MILK | 25 | L | 1026.08 | 1007299025
1007311000 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 37.51 | 1007311000
1007311011 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 101.64 | 1007311011
1007312500 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 73.81 | 1007312500
1007312510 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 229.90 | 1007312510
1007312511 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 200.86 | 1007312511
1007319025 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 25 | L | 781.66 | 1007319025
1007322500 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS (MAX. 0.005 PPM HG) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 304.92 | 1007322500
1007480500 | SULFURIC ACID 98% FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN | 500 | ML | 105.27 | 1007480500
1007482500 | SULFURIC ACID 98% FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN | 2.5 | L | 348.48 | 1007482500
1007550020 | DICHLORAN-GLYCEROL (DG 18) AGAR FOR ENUMERATION AND ISOLATION OF XEROPHILIC MOULDS MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1007550020
1007579100 | ZIRKONIUM(IV) OXIDE TECHNIPUR | 100 | KG | 44594.55 | 1007579100
1007611000 | SULFUROUS ACID 5-6% SO2 FOR ANALYSIS  | 1 | L | 175.45 | 1007611000
1007612500 | SULFUROUS ACID 5-6% SO2 FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 342.43 | 1007612500
1007650050 | BORIC ACID 99.9999 SUPRAPUR | 50 | G | 295.24 | 1007650050
1007650500 | BORIC ACID 99.9999 SUPRAPUR | 500 | G | 1314.06 | 1007650500
1007731000 | TANNIC ACID POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 659.45 | 1007731000
1007739024 | TANNIC ACID POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,USP | 20 | KG | 8008.99 | 1007739024
1007770001 | CULT-DIP PLUS-MERCK DIP CULTURE MEDIA WITH FLUOROGENIC SUBSTRATE FOR ORIENTATIVE BACTERIOLOGICAL ... | 1 | ST | 50.82 | 1007770001
1007780001 | CULT DIP COMBI | 1 | ST | 113.74 | 1007780001
1007821000 | NICKEL OXIDE N TECHNIPUR(TM) | 1 | KG | 566.28 | 1007821000
1007829025 | NICKEL OXIDE N TECHNIPUR(TM) | 25 | KG | 13487.87 | 1007829025
1007840001 | RECTANGULAR CELLS QUARTZ 10 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 926.86 | 1007840001
1007860001 | 12 V ADAPTER (CAR, POWERPACK) PHARO 100, PHARO 300 SPECTROQUANT | 1 | ST | 473.11 | 1007860001
1007870001 | POSITIONING AID SPECTROQUANT | 1 | ST | 176.66 | 1007870001
1007960001 | IRON TEST 0.010 - 5.00 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 354.53 | 1007960001
1007980001 | PHOSPHATE TEST 1.0 - 100.0 MG/L PO4-P  3 - 307 MG/L PO43-  2 - 229 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 317.02 | 1007980001
1008005000 | TRYPTIC SOY (CASO) BROTH IRRADIATED CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE BROTH USP FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2908.84 | 1008005000
1008010001 | LABEL SET ACC. GHS WITH 20 BLANK ADHESIVE LABELS 80 X 110 MM, 168 ADHESIVE HAZARD PICTOGRAMS, 40 ... | 1 | ST | 165.77 | 1008010001
1008025000 | L(+)-TARTARIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 334 | 5 | KG | 992.20 | 1008025000
1008029029 | L(+)-TARTARIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 334 | 25 | KG | 3185.93 | 1008029029
1008039029 | L(+)-TARTARIC ACID POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 334 | 25 | KG | 3665.09 | 1008039029
1008040250 | L(+)-TARTARIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 106.48 | 1008040250
1008041000 | L(+)-TARTARIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 295.24 | 1008041000
1008045000 | L(+)-TARTARIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 1101.10 | 1008045000
1008049050 | L(+)-TARTARIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 6260.54 | 1008049050
1008059029 | TITANIUM(IV) OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,E 171 | 25 | KG | 1928.74 | 1008059029
1008059525 | TITANIUM(IV) OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,E 171 | 525 | KG | 29948.71 | 1008059525
1008070100 | TRICHLOROACETIC ACID FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 130.68 | 1008070100
1008070250 | TRICHLOROACETIC ACID FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 170.61 | 1008070250
1008071000 | TRICHLOROACETIC ACID FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 382.36 | 1008071000
1008081000 | TITANIUM(IV) OXIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 156.09 | 1008081000
1008089025 | TITANIUM(IV) OXIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | KG | 1879.13 | 1008089025
1008089050 | TITANIUM(IV) OXIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 50 | KG | 3130.27 | 1008089050
1008090001 | FLUORIDE CELL TEST 0.10 - 1.80 MG/L F- SPECTROQUANT | 1 | ST | 306.13 | 1008090001
1008100250 | TRICHLOROACETIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 250 | G | 192.39 | 1008100250
1008101000 | TRICHLOROACETIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | KG | 560.23 | 1008101000
1008109050 | TRICHLOROACETIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 50 | KG | 13140.60 | 1008109050
1008150001 | MAGNESIUM CELL TEST 5.0 - 75.0 MG/L MG SPECTROQUANT | 1 | ST | 347.27 | 1008150001
1008160001 | MANGANESE CELL TEST 0.10 - 5.00 MG/L MN SPECTROQUANT | 1 | ST | 347.27 | 1008160001
1008200001 | METHENAMINE SILVER PLATING KIT ACC. TO GOMORI FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 650.98 | 1008200001
1008240250 | VANADIUM(V) OXIDE EXTRA PURE | 250 | G | 899.03 | 1008240250
1008241000 | VANADIUM(V) OXIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 2245.76 | 1008241000
1008260001 | BORON CELL TEST 0.05 - 2.00 MG/L B SPECTROQUANT | 1 | ST | 413.82 | 1008260001
1008300020 | CEREUS SELECTIVE AGAR ACC. TO MOSSEL FOR THE ENUMERATION, DETECTION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1008300020
1008310020 | CATC AGAR (CITRATE AZIDE TWEEN CARBONATE AGAR) FOR THE DETECTION OF ENTEROCOCCI MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1008310020
1008420025 | ESCULIN FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 363.00 | 1008420025
1008442500 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,NF | 2.5 | L | 354.53 | 1008442500
1008446025 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,NF | 25 | L | 1759.34 | 1008446025
1008446180 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,NF | 180 | L | 9588.04 | 1008446180
1008451000 | ETHANOLAMINE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 122.21 | 1008451000
1008452500 | ETHANOLAMINE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 256.52 | 1008452500
1008460005 | ADONITOL FOR MICROBIOLOGY | 5 | G | 222.64 | 1008460005
1008500500 | COLIFORM AGAR ES (ENHANCED SELECTIVITY) FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 1629.87 | 1008500500
1008510020 | CETRIMIDE AGAR (PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR) FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1008510020
1008560001 | PHENOL TEST 0.002 - 5.00 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 481.58 | 1008560001
1008570001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST 1.1 - 1070 MG/L SIO2 0.5 - 500 MG/L SI SPECTROQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1008570001
1008580001 | CALCIUM CELL TEST 10 - 250 MG/L CA   14 - 350 MG/L CAO  25 - 624 MG/L CACO3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1008580001
1008591000 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 150.04 | 1008591000
1008592500 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 313.39 | 1008592500
1008599025 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1701.26 | 1008599025
1008600001 | MOLYBDENUM CELL TEST 0.02 - 1.00 MG/L MO . 0.03 - 1.67 MG/L MOO42- 0.04 - 2.15 MG/L NA2MOO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1008600001
1008610001 | ZINC CELL TEST 0.025 - 1.000 MG/L ZN SPECTROQUANT | 1 | ST | 344.85 | 1008610001
1008630500 | ETHYL ACETATE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 117.37 | 1008630500
1008632500 | ETHYL ACETATE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 422.29 | 1008632500
1008641000 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | L | 136.73 | 1008641000
1008642500 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 237.16 | 1008642500
1008646010 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 10 | L | 653.40 | 1008646010
1008646025 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 1127.72 | 1008646025
1008646190 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 6203.67 | 1008646190
1008649181 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 180 | L | 4878.72 | 1008649181
1008649950 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 950 | L | 23743.83 | 1008649950
1008671000 | DIISOPROPYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 118.58 | 1008671000
1008672500 | DIISOPROPYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 248.05 | 1008672500
1008676010 | DIISOPROPYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 813.12 | 1008676010
1008681000 | ETHYL ACETATE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 156.09 | 1008681000
1008682500 | ETHYL ACETATE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 326.70 | 1008682500
1008684000 | ETHYL ACETATE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 638.88 | 1008684000
1008684004 | ETHYL ACETATE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2092.09 | 1008684004
1008690500 | ENTELLAN NEW FOR COVER SLIPPER FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 235.95 | 1008690500
1008710100 | SUBSTANCE H1 TABLETS PLANO-CONVEX, ABOUT 6.5 G PATINAL | 100 | G | 605.00 | 1008710100
1008730100 | ENTEROBACTER SAKAZAKII AGAR FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 100 | G | 488.84 | 1008730100
1008730500 | ENTEROBACTER SAKAZAKII AGAR FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 2317.15 | 1008730500
1008771000 | ETHYL 4-AMINOBENZOATE (BENZOCAINE), SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 602.58 | 1008771000
1008810020 | BAIRD-PARKER AGAR FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF STAPHYLOCOCCI MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1008810020
1008850001 | SODIUM CELL TEST IN NUTRIENT SOLUTIONS FOR FERTILIZATION 10 - 300 MG/L NA SPECTROQUANT | 1 | ST | 392.04 | 1008850001
1008865000 | ETHYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT PH.EUR.,E 215 | 5 | KG | 2706.77 | 1008865000
1008875000 | ETHYL 4-HYDROXYBENZOATE PH EUR,BP,JP,NF,E 214 | 5 | KG | 1087.79 | 1008875000
1008879025 | ETHYL 4-HYDROXYBENZOATE PH EUR,BP,JP,NF,E 214 | 25 | KG | 4060.76 | 1008879025
1008880010 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L TSC - AGAR | 1 | ST | 611.05 | 1008880010
1008891000 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 1-2 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1409.65 | 1008891000
1008929050 | SUCROSE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 50 | KG | 2092.09 | 1008929050
1008941000 | SUCRALOSE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF | 1 | KG | 2605.13 | 1008941000
1008949010 | SUCRALOSE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF | 10 | KG | 23688.17 | 1008949010
1008951000 | SUCRALOSE GRANULAR SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF | 1 | KG | 2605.13 | 1008951000
1008959010 | SUCRALOSE GRANULAR SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF | 10 | KG | 23688.17 | 1008959010
1008980010 | E.COLI/COLIFORM SELECTIVE-SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L SELECTIVE CULTURE MEDIA FOR THE DETECTION ... | 1 | ST | 341.22 | 1008980010
1009091000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 1 | L | 107.69 | 1009091000
1009095000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 5 | L | 373.89 | 1009095000
1009096010 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 10 | L | 659.45 | 1009096010
1009096025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 25 | L | 1132.56 | 1009096025
1009099190 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 190 | L | 5921.74 | 1009099190
1009101000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 50-70 GRAD C EMPLURA | 1 | L | 133.10 | 1009101000
1009105000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 50-70 GRAD C EMPLURA | 5 | L | 453.75 | 1009105000
1009106025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 50-70 GRAD C EMPLURA | 25 | L | 2306.26 | 1009106025
1009151000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE TO ABOUT 40 GRAD C EMPLURA | 1 | L | 143.99 | 1009151000
1009155000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE TO ABOUT 40 GRAD C EMPLURA | 5 | L | 492.47 | 1009155000
1009156025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE TO ABOUT 40 GRAD C EMPLURA | 25 | L | 2497.44 | 1009156025
1009211000 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 44.77 | 1009211000
1009212500 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 348.48 | 1009212500
1009215000 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 572.33 | 1009215000
1009216010 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1136.19 | 1009216010
1009216025 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2024.33 | 1009216025
1009216190 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 18718.70 | 1009216190
1009219025 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1886.39 | 1009219025
1009219190 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 12202.85 | 1009219190
1009231000 | DIETHYL ETHER EMPLURA | 1 | L | 100.43 | 1009231000
1009235000 | DIETHYL ETHER EMPLURA | 5 | L | 341.22 | 1009235000
1009236025 | DIETHYL ETHER EMPLURA | 25 | L | 1736.35 | 1009236025
1009245000 | AMMONIUM CHLORIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 515.46 | 1009245000
1009249029 | AMMONIUM CHLORIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1562.11 | 1009249029
1009261000 | DIETHYL ETHER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | L | 143.99 | 1009261000
1009265000 | DIETHYL ETHER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 5 | L | 448.91 | 1009265000
1009266025 | DIETHYL ETHER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | L | 1132.56 | 1009266025
1009269190 | DIETHYL ETHER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 190 | L | 6260.54 | 1009269190
1009290161 | DIETHYL ETHER DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 150 | ML | 110.11 | 1009290161
1009290500 | DIETHYL ETHER DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 500 | ML | 153.67 | 1009290500
1009291000 | DIETHYL ETHER DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 175.45 | 1009291000
1009291001 | DIETHYL ETHER DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 245.63 | 1009291001
1009300500 | DIETHYL ETHER FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 301.29 | 1009300500
1009301000 | DIETHYL ETHER FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 301.29 | 1009301000
1009311000 | DIETHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 182.71 | 1009311000
1009312500 | DIETHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 382.36 | 1009312500
1009314004 | DIETHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2451.46 | 1009314004
1009441000 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID EXTRA PURE PH EUR,NF | 1 | KG | 217.80 | 1009441000
1009449025 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID EXTRA PURE PH EUR,NF | 25 | KG | 2153.80 | 1009449025
1009491000 | ETHYLENE GLYCOL EMPLURA | 1 | L | 113.74 | 1009491000
1009492500 | ETHYLENE GLYCOL EMPLURA | 2.5 | L | 238.37 | 1009492500
1009496025 | ETHYLENE GLYCOL EMPLURA | 25 | L | 2181.63 | 1009496025
1009496190 | ETHYLENE GLYCOL EMPLURA | 190 | L | 14121.91 | 1009496190
1009500500 | ENTEROCOCCI-AGAR FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 1739.98 | 1009500500
1009530500 | 1,2-DICHLOROETHANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 302.50 | 1009530500
1009551000 | 1,2-DICHLOROETHANE EMPLURA | 1 | L | 114.95 | 1009551000
1009552500 | 1,2-DICHLOROETHANE EMPLURA | 2.5 | L | 240.79 | 1009552500
1009556025 | 1,2-DICHLOROETHANE EMPLURA | 25 | L | 1996.50 | 1009556025
1009559190 | 1,2-DICHLOROETHANE EMPLURA | 190 | L | 12012.88 | 1009559190
1009581000 | TRICHLOROETHYLENE EMPLURA | 1 | L | 110.11 | 1009581000
1009582500 | TRICHLOROETHYLENE EMPLURA | 2.5 | L | 228.69 | 1009582500
1009586025 | TRICHLOROETHYLENE EMPLURA | 25 | L | 1905.75 | 1009586025
1009589190 | TRICHLOROETHYLENE EMPLURA | 190 | L | 8033.19 | 1009589190
1009610001 | TOTAL HARDNESS CELL TEST 5 - 215 MG/L CA 0.7 - 30.1 GRAD D 0.9 - 37.6 GRADE 1.2 - 53.7 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 332.75 | 1009610001
1009630100 | DL-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 113.74 | 1009630100
1009631000 | DL-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 513.04 | 1009631000
1009641000 | TETRACHLOROETHYLENE EMPLURA | 1 | L | 142.78 | 1009641000
1009642500 | TETRACHLOROETHYLENE EMPLURA | 2.5 | L | 297.66 | 1009642500
1009646025 | TETRACHLOROETHYLENE EMPLURA | 25 | L | 2469.61 | 1009646025
1009649190 | TETRACHLOROETHYLENE EMPLURA | 190 | L | 14878.16 | 1009649190
1009650500 | TETRACHLOROETHYLENE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 162.14 | 1009650500
1009652500 | TETRACHLOROETHYLENE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 579.59 | 1009652500
1009672500 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,JP,USP | 2.5 | L | 226.27 | 1009672500
1009676010 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,JP,USP | 10 | L | 608.63 | 1009676010
1009676025 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,JP,USP | 25 | L | 1087.79 | 1009676025
1009679180 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,JP,USP | 180 | L | 5695.47 | 1009679180
1009711000 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | L | 148.83 | 1009711000
1009712500 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 2.5 | L | 249.26 | 1009712500
1009716010 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 10 | L | 602.58 | 1009716010
1009716025 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | L | 1195.48 | 1009716025
1009716190 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 190 | L | 6598.13 | 1009716190
1009719950 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 950 | L | 29948.71 | 1009719950
1009741011 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 67.76 | 1009741011
1009742511 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 142.78 | 1009742511
1009746025 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 25 | L | 911.13 | 1009746025
1009749025 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 25 | L | 848.21 | 1009749025
1009749180 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 180 | L | 5203.00 | 1009749180
1009751000 | N-AMYL ALCOHOL (PENTAN-1-OL) FOR ANALYSIS  | 1 | L | 196.02 | 1009751000
1009752500 | N-AMYL ALCOHOL (PENTAN-1-OL) FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 410.19 | 1009752500
1009791000 | ISOAMYL ALCOHOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 226.27 | 1009791000
1009792500 | ISOAMYL ALCOHOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 469.48 | 1009792500
1009799025 | ISOAMYL ALCOHOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2554.31 | 1009799025
1009800500 | ETHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 87.12 | 1009800500
1009802500 | ETHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 313.39 | 1009802500
1009812500 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 2.5 | L | 387.20 | 1009812500
1009816025 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | L | 1962.62 | 1009816025
1009816190 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 190 | L | 12971.20 | 1009816190
1009819191 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 190 | L | 11674.08 | 1009819191
1009831000 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 83.49 | 1009831000
1009831011 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 75.02 | 1009831011
1009832500 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 174.24 | 1009832500
1009832511 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 158.51 | 1009832511
1009835000 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 285.56 | 1009835000
1009836010 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 567.49 | 1009836010
1009836025 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1013.98 | 1009836025
1009839025 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 942.59 | 1009839025
1009839180 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 5778.96 | 1009839180
1009841000 | ISOBUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 176.66 | 1009841000
1009842500 | ISOBUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 369.05 | 1009842500
1009852500 | ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) EMPLURA | 2.5 | L | 220.22 | 1009852500
1009856025 | ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) EMPLURA | 25 | L | 1844.04 | 1009856025
1009859190 | ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) EMPLURA | 190 | L | 11099.33 | 1009859190
1009861000 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | L | 117.37 | 1009861000
1009862500 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 2.5 | L | 192.39 | 1009862500
1009866010 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 10 | L | 625.57 | 1009866010
1009866025 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | L | 1070.85 | 1009866025
1009869180 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 180 | L | 5521.23 | 1009869180
1009869950 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 950 | L | 26282.41 | 1009869950
1009872500 | BENZYL ALCOHOL SPECIAL GRADE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 2.5 | L | 465.85 | 1009872500
1009879025 | BENZYL ALCOHOL SPECIAL GRADE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | L | 2357.08 | 1009879025
1009881000 | 1-BUTANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF | 1 | L | 130.68 | 1009881000
1009882500 | 1-BUTANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF | 2.5 | L | 243.21 | 1009882500
1009886025 | 1-BUTANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF | 25 | L | 884.51 | 1009886025
1009889190 | 1-BUTANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF | 190 | L | 4512.09 | 1009889190
1009899024 | CETYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,JP | 20 | KG | 1314.06 | 1009899024
1009900161 | ETHANOL DRIED (MAX. 0.01 % H2O)  | 150 | ML | 114.95 | 1009900161
1009900500 | ETHANOL DRIED (MAX. 0.01 % H2O)  | 500 | ML | 128.26 | 1009900500
1009901001 | ETHANOL DRIED (MAX. 0.01 % H2O)  | 1 | L | 281.93 | 1009901001
1009911000 | 1-OCTANOL EMPLURA | 1 | L | 176.66 | 1009911000
1009916025 | 1-OCTANOL EMPLURA | 25 | L | 3067.35 | 1009916025
1009931000 | 2-PROPANOL FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 186.34 | 1009931000
1009932500 | 2-PROPANOL FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 390.83 | 1009932500
1009940161 | 2-PROPANOL DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 150 | ML | 100.43 | 1009940161
1009940500 | 2-PROPANOL DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 500 | ML | 98.01 | 1009940500
1009941001 | 2-PROPANOL DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 1 | L | 198.44 | 1009941001
1009944004 | 2-PROPANOL DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 4 | L | 778.03 | 1009944004
1009951000 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | L | 130.68 | 1009951000
1009952500 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 2.5 | L | 210.54 | 1009952500
1009956010 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 10 | L | 550.55 | 1009956010
1009956025 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | L | 1059.96 | 1009956025
1009956190 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 190 | L | 5504.29 | 1009956190
1009959025 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | L | 924.44 | 1009959025
1009959180 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 180 | L | 4556.86 | 1009959180
1009959950 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 950 | L | 21149.59 | 1009959950
1009961000 | 1-PROPANOL EMPLURA | 1 | L | 122.21 | 1009961000
1009962500 | 1-PROPANOL EMPLURA | 2.5 | L | 254.10 | 1009962500
1009966025 | 1-PROPANOL EMPLURA | 25 | L | 2113.87 | 1009966025
1009969190 | 1-PROPANOL EMPLURA | 190 | L | 12757.03 | 1009969190
1009971000 | 1-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 203.28 | 1009971000
1009972500 | 1-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 425.92 | 1009972500
1009976025 | 1-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2470.82 | 1009976025
1009981000 | 2-PROPANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 113.74 | 1009981000
1009982500 | 2-PROPANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 238.37 | 1009982500
1010051000 | 1,1,1-TRICHLORO-2-METHYL-2-PROPANOL HEMIHYDRATE PH EUR,BP,JP,NF | 1 | KG | 619.52 | 1010051000
1010059029 | 1,1,1-TRICHLORO-2-METHYL-2-PROPANOL HEMIHYDRATE PH EUR,BP,JP,NF | 25 | KG | 8290.92 | 1010059029
1010070025 | L-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 106.48 | 1010070025
1010070100 | L-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 240.79 | 1010070100
1010071000 | L-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1479.83 | 1010071000
1010079010 | L-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1043.02 | 1010079010
1010080250 | B-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 113.74 | 1010080250
1010081000 | B-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 310.97 | 1010081000
1010100005 | ALIZARIN-3-METHYLAMINE-N,N-DIACETIC ACID DIHYDRATE FOR THE SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF FLUORIDE | 5 | G | 860.31 | 1010100005
1010150101 | RONACAREALLANTOIN | 100 | G | 740.52 | 1010150101
1010155001 | RONACAREALLANTOIN | 5 | KG | 740.52 | 1010155001
1010159025 | RONACAREALLANTOIN | 25 | KG | 1754.50 | 1010159025
1010241000 | 1-PROPANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 285.56 | 1010241000
1010242500 | 1-PROPANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 595.32 | 1010242500
1010310500 | ALUMINIUM AMMONIUM SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 181.50 | 1010310500
1010360250 | CHROMIUM(III) POTASSIUM SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 166.98 | 1010360250
1010401000 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 165.77 | 1010401000
1010402500 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 347.27 | 1010402500
1010404004 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2217.93 | 1010404004
1010405000 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 567.49 | 1010405000
1010409010 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1101.10 | 1010409010
1010409030 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 2972.97 | 1010409030
1010421000 | ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE DODECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 275.88 | 1010421000
1010429029 | ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE DODECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2897.95 | 1010429029
1010471000 | ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 137.94 | 1010471000
1010515000 | WATER FOR ON-LINE ANALYSIS | 5 | L | 96.80 | 1010515000
1010560250 | ALUMINIUM FINE POWDER, STABILIZED ABOUT 2% FAT | 250 | G | 204.49 | 1010560250
1010561000 | ALUMINIUM FINE POWDER, STABILIZED ABOUT 2% FAT | 1 | KG | 508.20 | 1010561000
1010570250 | ALUMINIUM (FOIL) FOR ANALYSIS 0.3 MM THICKNESS, 30 MM WIDTH  | 250 | G | 448.91 | 1010570250
1010571000 | ALUMINIUM (FOIL) FOR ANALYSIS 0.3 MM THICKNESS, 30 MM WIDTH  | 1 | KG | 484.00 | 1010571000
1010580100 | ALUMINIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-5 MM (AL2O3) PATINAL | 100 | G | 428.34 | 1010580100
1010581000 | ALUMINIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-5 MM (AL2O3) PATINAL | 1 | KG | 2576.09 | 1010581000
1010609050 | GEDURAN AL 90 (ALUMINIUM OXIDE) STANDARDIZED ACC. TO BROCKMANN FOR CHROMATOGRAPHIC SEPARATIONS | 50 | KG | 2565.20 | 1010609050
1010611000 | ALUMINIUM OXIDE 150 BASIC (0.063-0.200 MM) | 1 | KG | 307.34 | 1010611000
1010612000 | ALUMINIUM OXIDE 150 BASIC (0.063-0.200 MM) | 2 | KG | 467.06 | 1010612000
1010630500 | ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 169.40 | 1010630500
1010639050 | ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 10173.68 | 1010639050
1010671000 | ALUMINIUM OXIDE 60 ACTIVE BASIC PARTICLE SIZE 0.063-0.200 MM (70-230 MESH ASTM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 396.88 | 1010671000
1010672000 | ALUMINIUM OXIDE 60 ACTIVE BASIC PARTICLE SIZE 0.063-0.200 MM (70-230 MESH ASTM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2 | KG | 665.50 | 1010672000
1010719025 | ALUMINIUM HYDROXIDE ACETATE HYDRATE (BASIC ALUMINIUM ACETATE) PURE | 25 | KG | 9136.71 | 1010719025
1010720025 | RONACAREALUMINIUM CHLORIDE HYDROXIDE ALLANTOIN | 25 | G | 91.96 | 1010720025
1010721000 | RONACAREALUMINIUM CHLORIDE HYDROXIDE ALLANTOIN | 1 | KG | 235.95 | 1010721000
1010729025 | RONACAREALUMINIUM CHLORIDE HYDROXIDE ALLANTOIN | 25 | KG | 3055.25 | 1010729025
1010740025 | RONACAREALUMINIUM HYDROXIDE ALLANTOIN | 25 | G | 99.22 | 1010740025
1010741000 | RONACAREALUMINIUM HYDROXIDE ALLANTOIN | 1 | KG | 273.46 | 1010741000
1010749025 | RONACAREALUMINIUM HYDROXIDE ALLANTOIN | 25 | KG | 3093.97 | 1010749025
1010761000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE BASIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 281.93 | 1010761000
1010762000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE BASIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2 | KG | 506.99 | 1010762000
1010769020 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE BASIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 20 | KG | 2819.30 | 1010769020
1010771000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE NEUTRAL  ... FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063-0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 1 | KG | 281.93 | 1010771000
1010772000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE NEUTRAL  ... FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063-0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 2 | KG | 506.99 | 1010772000
1010779020 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE NEUTRAL  ... FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063-0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 20 | KG | 2819.30 | 1010779020
1010781000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE ACIDIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I), FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 324.28 | 1010781000
1010782000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE ACIDIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I), FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2 | KG | 529.98 | 1010782000
1010789020 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE ACIDIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I), FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 20 | KG | 3383.16 | 1010789020
1010841000 | ALUMINIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 348.48 | 1010841000
1010849026 | ALUMINIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3789.72 | 1010849026
1010861000 | ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 206.91 | 1010861000
1010869050 | ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 4717.79 | 1010869050
1010902500 | ALUMINIUM OXIDE 60 G NEUTRAL (TYPE E) FOR THINLAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 926.86 | 1010902500
1010911000 | ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER PURE, HYDRARGILLITE | 1 | KG | 99.22 | 1010911000
1010919050 | ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER PURE, HYDRARGILLITE | 50 | KG | 2265.12 | 1010919050
1010920500 | ALUMINIUM OXIDE 60 GF254 NEUTRAL (TYPE E) FOR THIN-LAYER-CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 285.56 | 1010920500
1010931000 | ALUMINIUM HYDROXIDE FINE POWDER PURE, HYDRARGILLITE | 1 | KG | 134.31 | 1010931000
1010939025 | ALUMINIUM HYDROXIDE FINE POWDER PURE, HYDRARGILLITE | 25 | KG | 1294.70 | 1010939025
1010951000 | ALUMINIUM OXIDE ANHYDROUS (G-ALUMINIA) | 1 | KG | 145.20 | 1010951000
1010959050 | ALUMINIUM OXIDE ANHYDROUS (G-ALUMINIA) | 50 | KG | 3644.52 | 1010959050
1010971000 | ALUMINIUM OXIDE 90 STANDARDIZED FOR COLUMN CHROMOTOGRAPHIC ADSORPTION ANALYSIS ACC. TO BROCKMANN | 1 | KG | 130.68 | 1010971000
1010975000 | ALUMINIUM OXIDE 90 STANDARDIZED FOR COLUMN CHROMOTOGRAPHIC ADSORPTION ANALYSIS ACC. TO BROCKMANN | 5 | KG | 475.53 | 1010975000
1010979050 | ALUMINIUM OXIDE 90 STANDARDIZED FOR COLUMN CHROMOTOGRAPHIC ADSORPTION ANALYSIS ACC. TO BROCKMANN | 50 | KG | 2692.25 | 1010979050
1010989025 | ALUMINIUM PHOSPHATE BASIC | 25 | KG | 10873.06 | 1010989025
1011025000 | ALUMINIUM SULFATE-18-HYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 5 | KG | 1149.50 | 1011025000
1011029029 | ALUMINIUM SULFATE-18-HYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 25 | KG | 3736.48 | 1011029029
1011110001 | REDUCER (STAINLESS STEEL) FROM 2" TO S40 THREAD | 1 | ST | 580.80 | 1011110001
1011140001 | WITHDRAWAL SYSTEM FOR SOLVENTS WITH MANUAL PRESSURE BUILD-UP FOR 10 L AND 25 L STAINLESS STEEL DRUMS ... | 1 | ST | 2994.75 | 1011140001
1011151000 | AMMONIUM ACETATE EXTRA PURE | 1 | KG | 176.66 | 1011151000
1011155000 | AMMONIUM ACETATE EXTRA PURE | 5 | KG | 591.69 | 1011155000
1011160500 | AMMONIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 171.82 | 1011160500
1011161000 | AMMONIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 220.22 | 1011161000
1011165000 | AMMONIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 773.19 | 1011165000
1011169050 | AMMONIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 7181.35 | 1011169050
1011181000 | AMMONIUM BENZOATE EXTRA PURE | 1 | KG | 406.56 | 1011181000
1011189050 | AMMONIUM BENZOATE EXTRA PURE | 50 | KG | 11227.59 | 1011189050
1011230001 | WITHDRAWAL SYSTEM FOR SOLVENTS WITH MANUAL PRESSURE BUILD-UP FOR 10 L AND 30 L STAINLESS STEEL BARRELS | 1 | ST | 3631.21 | 1011230001
1011241000 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 266.20 | 1011241000
1011249029 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST. EXTRA PURE | 25 | KG | 3158.10 | 1011249029
1011251000 | AMMONIUM BROMIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 303.71 | 1011251000
1011259025 | AMMONIUM BROMIDE FOR ANALYSIS ACS | 25 | KG | 6075.41 | 1011259025
1011260500 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 95.59 | 1011260500
1011269050 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4831.53 | 1011269050
1011290100 | LANTHANUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-3 MM (LAF3) PATINAL | 100 | G | 1045.44 | 1011290100
1011291000 | LANTHANUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-3 MM (LAF3) PATINAL | 1 | KG | 9084.68 | 1011291000
1011315000 | AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 503 | 5 | KG | 329.12 | 1011315000
1011319029 | AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 503 | 25 | KG | 1003.09 | 1011319029
1011340500 | AMMONIUM CARBAMATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 341.22 | 1011340500
1011369051 | AMMONIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH FRANC,NF,E 503 | 50 | KG | 1403.60 | 1011369051
1011415000 | AMMONIUM CHLORIDE PURE | 5 | KG | 208.12 | 1011415000
1011419050 | AMMONIUM CHLORIDE PURE | 50 | KG | 1488.30 | 1011419050
1011425000 | AMMONIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 833.69 | 1011425000
1011429025 | AMMONIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2757.59 | 1011429025
1011430050 | AMMONIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 366.63 | 1011430050
1011430500 | AMMONIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 1270.50 | 1011430500
1011450500 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 110.11 | 1011450500
1011451000 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 169.40 | 1011451000
1011455000 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 595.32 | 1011455000
1011459025 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 3398.89 | 1011459025
1011459050 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5522.44 | 1011459050
1011540500 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 177.87 | 1011540500
1011542500 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 548.13 | 1011542500
1011549050 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 8922.54 | 1011549050
1011555000 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 5 | KG | 1297.12 | 1011555000
1011559029 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | KG | 4444.33 | 1011559029
1011605000 | AMMONIUM HYDROGEN DIFLUORIDE PURE | 5 | KG | 302.50 | 1011605000
1011640250 | AMMONIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 182.71 | 1011640250
1011641000 | AMMONIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 457.38 | 1011641000
1011649025 | AMMONIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 25 | KG | 9179.06 | 1011649025
1011670025 | AMIDO BLACK 10 B (C.I. 20470) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 206.91 | 1011670025
1011670100 | AMIDO BLACK 10 B (C.I. 20470) FOR ELECTROPHORESIS | 100 | G | 363.00 | 1011670100
1011671000 | AMIDO BLACK 10 B (C.I. 20470) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | KG | 3110.91 | 1011671000
1011800250 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) CRYST. EXTRA PURE | 250 | G | 370.26 | 1011800250
1011801000 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 1160.39 | 1011801000
1011809025 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) CRYST. EXTRA PURE | 25 | KG | 15890.93 | 1011809025
1011810250 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) POWDER EXTRA PURE | 250 | G | 370.26 | 1011810250
1011811000 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) POWDER EXTRA PURE | 1 | KG | 1160.39 | 1011811000
1011820250 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 410.19 | 1011820250
1011821000 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 1345.52 | 1011821000
1011825000 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 5227.20 | 1011825000
1011829025 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 15195.18 | 1011829025
1011871000 | AMMONIUM NITRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 124.63 | 1011871000
1011875000 | AMMONIUM NITRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 441.65 | 1011875000
1011880500 | AMMONIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 101.64 | 1011880500
1011881000 | AMMONIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 156.09 | 1011881000
1011885000 | AMMONIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 5 | KG | 548.13 | 1011885000
1011891000 | LEAD BORATE | 1 | KG | 3355.33 | 1011891000
1011901000 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 198.44 | 1011901000
1011909050 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 6462.61 | 1011909050
1011920250 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 99.22 | 1011920250
1011921000 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 248.05 | 1011921000
1011930001 | MAGPREP SILICA PARTICLES | 1 | ML | 137.94 | 1011930001
1012001000 | AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PURE | 1 | KG | 128.26 | 1012001000
1012005000 | AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PURE | 5 | KG | 448.91 | 1012005000
1012009025 | AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PURE | 25 | KG | 2557.94 | 1012009025
1012010500 | AMMONIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 104.06 | 1012010500
1012011000 | AMMONIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 159.72 | 1012011000
1012015000 | AMMONIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 560.23 | 1012015000
1012019050 | AMMONIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5215.10 | 1012019050
1012030500 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 1.41 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C=0.01 MOL/L) CERTIPUR | 500 | ML | 492.47 | 1012030500
1012061000 | DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF | 1 | KG | 327.91 | 1012061000
1012069029 | DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF | 25 | KG | 3558.61 | 1012069029
1012070500 | DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 105.27 | 1012070500
1012079050 | DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5258.66 | 1012079050
1012081000 | AMMONIUM THIOSULFATE 98%+ | 1 | KG | 163.35 | 1012081000
1012089025 | AMMONIUM THIOSULFATE 98%+ | 25 | KG | 1969.88 | 1012089025
1012090050 | AMMONIUM SULFATE 99.9999 SUPRAPUR | 50 | G | 269.83 | 1012090050
1012090500 | AMMONIUM SULFATE 99.9999 SUPRAPUR | 500 | G | 1172.49 | 1012090500
1012110250 | AMMONIUM SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 85.91 | 1012110250
1012111000 | AMMONIUM SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 125.84 | 1012111000
1012115000 | AMMONIUM SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | KG | 469.48 | 1012115000
1012119050 | AMMONIUM SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | KG | 1397.55 | 1012119050
1012130500 | AMMONIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 200.86 | 1012130500
1012139025 | AMMONIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 6178.26 | 1012139025
1012165000 | AMMONIUM SULFATE EXTRA PURE | 5 | KG | 264.99 | 1012165000
1012169029 | AMMONIUM SULFATE EXTRA PURE | 25 | KG | 1003.09 | 1012169029
1012170100 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 75.02 | 1012170100
1012171000 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 124.63 | 1012171000
1012175000 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 438.02 | 1012175000
1012179025 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1504.03 | 1012179025
1012179050 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 2849.55 | 1012179050
1012200100 | AMMONIUM AMIDOSULFONATE FOR ANALYSIS (FOR DETECTION OF SULFONAMIDE IN BLOOD) ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 143.99 | 1012200100
1012260100 | AMMONIUM MONOVANADATE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 203.28 | 1012260100
1012260250 | AMMONIUM MONOVANADATE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 413.82 | 1012260250
1012261000 | AMMONIUM MONOVANADATE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 1531.86 | 1012261000
1012311000 | ISOAMYL ACETATE EMPLURA | 1 | L | 113.74 | 1012311000
1012316025 | ISOAMYL ACETATE EMPLURA | 25 | L | 1990.45 | 1012316025
1012360100 | AGAROSE FOR ANALYTICAL NUCLEIC ACID ELECTROPHORESIS | 100 | G | 706.64 | 1012360100
1012360500 | AGAROSE FOR ANALYTICAL NUCLEIC ACID ELECTROPHORESIS | 500 | G | 2533.74 | 1012360500
1012450050 | ISOPENTYL NITRITE EXTRA PURE STABILIZED WITH POTASSIUM CARBONATE | 50 | ML | 164.56 | 1012450050
1012450250 | ISOPENTYL NITRITE EXTRA PURE STABILIZED WITH POTASSIUM CARBONATE | 250 | ML | 492.47 | 1012450250
1012520100 | STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO | 100 | G | 117.37 | 1012520100
1012520250 | STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO | 250 | G | 192.39 | 1012520250
1012521000 | STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 588.06 | 1012521000
1012529025 | STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO | 25 | KG | 561.44 | 1012529025
1012531000 | STARCH SOLUBLE EXTRA PURE | 1 | KG | 653.40 | 1012531000
1012539025 | STARCH SOLUBLE EXTRA PURE | 25 | KG | 11167.09 | 1012539025
1012540500 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 12.8 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE MATERIAL ... (C=0.1 MOL/L) CERTIPUR | 500 | ML | 492.47 | 1012540500
1012550500 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 111 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE MATERIAL ... (C=1.0 MOL/L) CERTIPUR | 500 | ML | 492.47 | 1012550500
1012570050 | STARCH SOLUBLE ACC. TO ZULKOWSKY GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 272.25 | 1012570050
1012570250 | STARCH SOLUBLE ACC. TO ZULKOWSKY GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 951.06 | 1012570250
1012571000 | STARCH SOLUBLE ACC. TO ZULKOWSKY GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 3327.50 | 1012571000
1012611000 | ANILINE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 232.32 | 1012611000
1012621000 | WATER ULTRAPUR | 1 | L | 508.20 | 1012621000
1012670100 | BROWN A POWDER LESS THAN 0.3 MM PATINAL | 100 | G | 332.75 | 1012670100
1012671000 | BROWN A POWDER LESS THAN 0.3 MM PATINAL | 1 | KG | 1954.15 | 1012671000
1012820500 | GASSNER AGAR WATER-BLUE-METACHROME-YELLOW LACTOSE AGAR ACC. TO GASSNER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 329.12 | 1012820500
1012825000 | GASSNER AGAR WATER-BLUE-METACHROME-YELLOW LACTOSE AGAR ACC. TO GASSNER FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3138.74 | 1012825000
1012870100 | LOEFFLER'S METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 58.08 | 1012870100
1012870500 | LOEFFLER'S METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1012870500
1012872500 | LOEFFLER'S METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 295.24 | 1012872500
1012950001 | COLIFORMS 50 READYCULT | 1 | ST | 257.73 | 1012950001
1012980001 | COLIFORMS 100 READYCULT | 1 | YL | 289.19 | 1012980001
1012990001 | ENTEROCOCCI 100 READYCULT | 1 | ST | 289.19 | 1012990001
1013010050 | AURAMINE O (C.I. 41000) FOR MICROSCOPY | 50 | G | 123.42 | 1013010050
1013060025 | NAPHTHOL GREEN B (C.I. 10020) INDICATOR | 25 | G | 124.63 | 1013060025
1013070025 | TITAN YELLOW (C.I. 19540) INDICATOR REAG. PH EUR | 25 | G | 165.77 | 1013070025
1013100050 | BRILLIANT GREEN (HYDROGEN SULFATE) (C.I. 42040) FOR MICROBIOLOGY | 50 | G | 235.95 | 1013100050
1013220025 | METHYL ORANGE (C.I. 13025) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 165.77 | 1013220025
1013220100 | METHYL ORANGE (C.I. 13025) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 579.59 | 1013220100
1013221000 | METHYL ORANGE (C.I. 13025) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 2960.87 | 1013221000
1013230250 | METHYL ORANGE SOLUTION 0.1% INDICATOR PH 3.1-4.4 (RED YELLOW-ORANGE) | 250 | ML | 112.53 | 1013230250
1013231000 | METHYL ORANGE SOLUTION 0.1% INDICATOR PH 3.1-4.4 (RED YELLOW-ORANGE) | 1 | L | 200.86 | 1013231000
1013240010 | JANUS GREEN (C.I. 11050) FOR MICROSCOPY | 10 | G | 745.36 | 1013240010
1013400025 | CONGO RED (C.I. 22120) INDICATOR REAG. PH EUR | 25 | G | 133.10 | 1013400025

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates