لیست قیمت محصولات مرک (2)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


{aridatatables moduleId="<282>"}

 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه

1013420500 | LEVINE-EMB-AGAR FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF E.COLI AND ENTEROBACTER | 500 | G | 469.48 | 1013420500
1013470500 | EMB AGAR FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF PATHOGENIC ENTEROBACTERIACEAE | 500 | G | 417.45 | 1013470500
1013500010 | LEISHMAN'S EOSINE METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 10 | G | 131.89 | 1013500010
1013520025 | MAY-GRUENWALD'S EOSIN METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 25 | G | 206.91 | 1013520025
1013520100 | MAY-GRUENWALD'S EOSIN METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 100 | G | 516.67 | 1013520100
1013590250 | MIXED INDICATOR 4.5 ACC. TO MORTIMER | 250 | ML | 133.10 | 1013590250
1013680025 | BRILLIANT CRESYL BLUE ZINC CHLORIDE DOUBLE SALT FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 745.36 | 1013680025
1013690025 | NEUTRAL RED (C.I. 50040) INDICATOR AND FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 297.66 | 1013690025
1013690100 | NEUTRAL RED (C.I. 50040) INDICATOR AND FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 1041.81 | 1013690100
1013740025 | BRILLIANT GREEN (HYDROGEN SULFATE) (C.I. 42040) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 123.42 | 1013740025
1013760025 | NEUTRAL RED (C.I. 50040) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 413.82 | 1013760025
1013779035 | AMMONIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 70% (ABOUT 60% THIOGLYCOLIC ACID) | 35 | KG | 1425.38 | 1013779035
1013830100 | WRIGHT'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 58.08 | 1013830100
1013830500 | WRIGHT'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1013830500
1013832500 | WRIGHT'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 295.24 | 1013832500
1013840100 | BRILLIANT CRESYL BLUE SOLUTION FOR THE STAINING OF RETICULOCYTES AND TRICHOMONADS FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 88.33 | 1013840100
1013980025 | MALACHITE GREEN OXALATE (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY AND FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 99.22 | 1013980025
1013980100 | MALACHITE GREEN OXALATE (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY AND FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 148.83 | 1013980100
1013981000 | MALACHITE GREEN OXALATE (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY AND FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 1792.01 | 1013981000
1014060500 | VRB AGAR VIOLET RED BILE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 157.30 | 1014060500
1014065000 | VRB AGAR VIOLET RED BILE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4278.56 | 1014065000
1014080025 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 105.27 | 1014080025
1014080100 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 341.22 | 1014080100
1014081000 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 1314.06 | 1014081000
1014240100 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 58.08 | 1014240100
1014240500 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1014240500
1014241000 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 1 | L | 176.66 | 1014241000
1014242500 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 295.24 | 1014242500
1014249025 | MAY-GRUENWALD'S EOSINE-METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 25 | L | 1973.51 | 1014249025
1014400050 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 319.44 | 1014400050
1014680010 | ANTHRONE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | G | 216.59 | 1014680010
1014870005 | ORACET BLUE 2R (C.I. 61110) INDICATOR FOR TITRATION IN NON-AQUEOUS SOLVENTS REAG. PH EUR | 5 | G | 123.42 | 1014870005
1014920100 | L(+)-ARABINOSE FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 560.23 | 1014920100
1015020100 | SILVER GRANULES ABOUT 1-4 MM (AG) PATINAL | 100 | G | 12342.00 | 1015020100
1015060010 | SILVER WOOL FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 10 | G | 369.05 | 1015060010
1015090025 | SILVER SULFATE GR FOR ANALYSIS ACS | 25 | G | 488.84 | 1015090025
1015090100 | SILVER SULFATE GR FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 1598.41 | 1015090100
1015100050 | SILVER NITRATE CRYST. EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 50 | G | 727.21 | 1015100050
1015100250 | SILVER NITRATE CRYST. EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 250 | G | 2780.58 | 1015100250
1015101000 | SILVER NITRATE CRYST. EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 8064.65 | 1015101000
1015120025 | SILVER NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | G | 481.58 | 1015120025
1015120100 | SILVER NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 1156.76 | 1015120100
1015120250 | SILVER NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 2774.53 | 1015120250
1015121000 | SILVER NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 7710.12 | 1015121000
1015131001 | HYDROFLUORIC ACID 48% ULTRAPUR | 1 | KG | 2427.26 | 1015131001
1015140250 | HYDROCHLORIC ACID 30% ULTRAPUR | 250 | ML | 978.89 | 1015140250
1015140500 | HYDROCHLORIC ACID 30% ULTRAPUR | 500 | ML | 1282.60 | 1015140500
1015141000 | HYDROCHLORIC ACID 30% ULTRAPUR | 1 | L | 2174.37 | 1015141000
1015150005 | SILVER DIETHYLDITHIOCARBAMATE FOR ANALYSIS (REAGENT FOR ARSENIC AND ANTIMONY) ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 245.63 | 1015150005
1015160250 | SULFURIC ACID 96% ULTRAPUR | 250 | ML | 1179.75 | 1015160250
1015171000 | SILVER SULFATE SOLUTION 10 G/L IN SULFURIC ACID (D = 1.84 G/ML) FOR COD DETERMINATION | 1 | L | 245.63 | 1015171000
1015172500 | SILVER SULFATE SOLUTION 10 G/L IN SULFURIC ACID (D = 1.84 G/ML) FOR COD DETERMINATION | 2.5 | L | 595.32 | 1015172500
1015180250 | NITRIC ACID 60% ULTRAPUR | 250 | ML | 1144.66 | 1015180250
1015180500 | NITRIC ACID 60% ULTRAPUR | 500 | ML | 1504.03 | 1015180500
1015181000 | NITRIC ACID 60% ULTRAPUR | 1 | L | 2545.84 | 1015181000
1015340050 | SILVER SULFATE EXTRA PURE | 50 | G | 726.00 | 1015340050
1015340250 | SILVER SULFATE EXTRA PURE | 250 | G | 3118.17 | 1015340250
1015361000 | SILVER PROTEIN MILD (19-23% AG) BPC 1968 | 1 | KG | 3698.97 | 1015361000
1015410010 | BROMOCRESOL GREEN SODIUM SALT INDICATOR WATER-SOLUBLE ACS | 10 | G | 429.55 | 1015410010
1015420100 | L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 122.21 | 1015420100
1015421000 | L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 938.96 | 1015421000
1015429010 | L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 687.28 | 1015429010
1015430050 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 98.01 | 1015430050
1015430250 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 344.85 | 1015430250
1015431000 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 966.79 | 1015431000
1015439010 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 744.15 | 1015439010
1015441000 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 1059.96 | 1015441000
1015445000 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 4241.05 | 1015445000
1015449010 | L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 10 | KG | 7275.73 | 1015449010
1015460100 | N,N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS, SPECIAL GRADE FOR MOLECULAR BIOLOGY | 100 | G | 392.04 | 1015460100
1015530001 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 1.41 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C=0.01 MOL/L) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1015530001
1015540001 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 12.8 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE MATERIAL ... (C=0.1 MOL/L) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1015540001
1015570500 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 0.147 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C=0.001 MOL/L) CERTIPUR | 500 | ML | 492.47 | 1015570500
1015620003 | ABSORPTION TUBE FOR CO2 (SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT) | 1 | ST | 481.58 | 1015620003
1015640250 | SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT GRANULATED ABOUT 1.6-3 MM, FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 250 | G | 234.74 | 1015640250
1015641000 | SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT GRANULATED ABOUT 1.6-3 MM, FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 1 | KG | 588.06 | 1015641000
1015651000 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | KG | 1138.61 | 1015651000
1015655000 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 5 | KG | 4539.92 | 1015655000
1015659010 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 10 | KG | 8121.52 | 1015659010
1015660100 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 153.67 | 1015660100
1015661000 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1064.80 | 1015661000
1015669010 | L-ASPARAGINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1043.02 | 1015669010
1015670250 | SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT GRANULATED ABOUT 0.8-1.6 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 250 | G | 235.95 | 1015670250
1015671000 | SODIUM HYDROXIDE ON SUPPORT GRANULATED ABOUT 0.8-1.6 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 1 | KG | 591.69 | 1015671000
1015681000 | CHEMIZORBGRANULES ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 1 | KG | 96.80 | 1015681000
1015685000 | CHEMIZORBGRANULES ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 5 | KG | 341.22 | 1015685000
1015689020 | CHEMIZORBGRANULES ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 20 | KG | 603.79 | 1015689020
1015689021 | CHEMIZORBGRANULES ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 20 | KG | 860.31 | 1015689021
1015690001 | CHEMIZORBHG REAGENTS REFILL PACK FOR CAT. NO. 1.12576.0001 | 1 | ST | 523.93 | 1015690001
1015741000 | SILVER SULFATE SOLUTION 80 G/L IN SULFURIC ACID FOR COD DETERMINATION ACC. TO DIN 38409-H 43-1 | 1 | L | 1038.18 | 1015741000
1015820001 | TETRACHLOROAURIC(III) ACID TRIHYDRATE 99.5% FOR ANALYSIS  | 1 | G | 1128.93 | 1015820001
1015820005 | TETRACHLOROAURIC(III) ACID TRIHYDRATE 99.5% FOR ANALYSIS  | 5 | G | 4520.56 | 1015820005
1015860001 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 0.147 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C = 0.001 MOL/L) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1015860001
1015871000 | L-ARGININE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 918.39 | 1015871000
1015879010 | L-ARGININE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 6598.13 | 1015879010
1015900500 | AZIDE DEXTROSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 354.53 | 1015900500
1015911000 | CHEMIZORBHF ABSORBENT AND NEUTRALIZER FOR SPILLED HYDROFLUORIC ACID, WITH INDICATOR | 1 | KG | 422.29 | 1015911000
1015952000 | CHEMIZORBH+ ABSORBENT AND NEUTRALIZER FOR SPILLED ACIDS, WITH INDICATOR | 2 | KG | 619.52 | 1015952000
1015959010 | CHEMIZORBH+ ABSORBENT AND NEUTRALIZER FOR SPILLED ACIDS, WITH INDICATOR | 10 | KG | 1827.10 | 1015959010
1015961000 | CHEMIZORBOH- ABSORBENT AND NEUTRALIZER FOR SPILLED ALKALIS, WITH INDICATOR | 1 | KG | 216.59 | 1015961000
1015970001 | TB-FLUOR PHENOL-FREE STAINING KIT FOR THE ACID-FAST SMEAR EXAMINATION WITH FLUORESCENCE MICROSCOPY | 1 | ST | 738.10 | 1015970001
1015990025 | 4-BROMOANILINE GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 1341.89 | 1015990025
1015990100 | 4-BROMOANILINE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 5447.42 | 1015990100
1016000100 | ALUMINIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (ALF3) PATINAL | 100 | G | 788.92 | 1016000100
1016001000 | ALUMINIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (ALF3) PATINAL | 1 | KG | 4598.00 | 1016001000
1016010100 | YTTERBIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1.6 MM (YBF3) PATINAL | 100 | G | 1033.34 | 1016010100
1016011000 | YTTERBIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1.6 MM (YBF3) PATINAL | 1 | KG | 5445.00 | 1016011000
1016030001 | GRAM-COLOR MODIFIED (PHENOL-FREE) STAINING KIT FOR GRAM STAINING METHOD ON BACTERIOLOGICAL SMEARS | 1 | ST | 480.37 | 1016030001
1016110001 | ANAEROCULT A MINI GAS GENERATOR SYSTEM FOR THE INCUBATION OF ONE TO FOUR PETRI DISHES IN AN ANAEROBIC ... | 1 | ST | 245.63 | 1016110001
1016131000 | AGAR-AGAR ULTRAPURE, GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 2055.79 | 1016131000
1016141000 | AGAR-AGAR GRANULATED, PURIFIED AND FREE FROM INHIBITORS FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 458.59 | 1016141000
1016145000 | AGAR-AGAR GRANULATED, PURIFIED AND FREE FROM INHIBITORS FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 9774.38 | 1016145000
1016151000 | AGAR EXTRA PURE, FINE POWDER PH EUR,BP | 1 | KG | 682.44 | 1016151000
1016159025 | AGAR EXTRA PURE, FINE POWDER PH EUR,BP | 25 | KG | 9531.17 | 1016159025
1016170500 | BRYANT BURKEY BROTH WITH RESAZURIN AND LACTATE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 364.21 | 1016170500
1016210500 | STANDARD COUNT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 523.93 | 1016210500
1016290500 | TERRIFIC BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 248.05 | 1016290500
1016320001 | MONOCHLORAMINE TEST 0.050 - 10.00 MG/L CL2 0.036 - 7.25 MG/L NH2CL 0.010 - 1.96 MG/L ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 588.06 | 1016320001
1016380500 | BROLACIN AGAR (C.L.E.D. AGAR) FOR THE ENUMERATION, ISOLATION AND PRELIMINARY IDENTIFICATION OF ... | 500 | G | 492.47 | 1016380500
1016410001 | CONGO RED STAINING KIT KIT FOR DETECTION OF AMYLOID ACC. TO HIGHMAN | 1 | ST | 433.18 | 1016410001
1016420100 | MAGPREP TIO2 PARTICLES | 0.1 | ML | 354.53 | 1016420100
1016421000 | MAGPREP TIO2 PARTICLES | 1 | ML | 1381.82 | 1016421000
1016440001 | MAGPREP SILICA MS | 1 | ML | 1815.00 | 1016440001
1016440005 | MAGPREP SILICA MS | 5 | ML | 3146.00 | 1016440005
1016451000 | BUFFER SOLUTION (DI-SODIUM TETRABORATE), TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.22 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 159.72 | 1016451000
1016460001 | PAS STAINING KIT FOR DETECTION OF ALDEHYDE AND MUCOSUBSTANCES | 1 | ST | 303.71 | 1016460001
1016470500 | ALCIAN BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 295.24 | 1016470500
1016510025 | BROMELAIN (FROM PINEAPPLES) 2 MANSON U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 79.86 | 1016510025
1016511000 | BROMELAIN (FROM PINEAPPLES) 2 MANSON U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2060.63 | 1016511000
1016540001 | BENZONASE PURITY GRADE II (>90%) FOR BIOTECHNOLOGY | 1 | ST | 2136.86 | 1016540001
1016560001 | BENZONASE PURITY GRADE II (>90%) FOR BIOTECHNOLOGY | 1 | ST | 6936.93 | 1016560001
1016621000 | AMMONIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 59% (ABOUT 50% THIOGLYCOLIC ACID) | 1 | L | 448.91 | 1016621000
1016629035 | AMMONIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 59% (ABOUT 50% THIOGLYCOLIC ACID) | 35 | KG | 1242.67 | 1016629035
1016750010 | BENZONASE TECHNICAL GRADE 5 MIO. UNITS/VIAL | 1 | ST | 17370.76 | 1016750010
1016810001 | BENZONASE ELISA KIT II FOR THE IMMUNOLOGICAL DETECTION OF BENZONASE | 1 | ST | 9136.71 | 1016810001
1016870100 | CANADA BALSAM GLASS-HARD OPTICALLY PURE | 100 | G | 798.60 | 1016870100
1016910025 | CANADA BALSAM FOR MICROSCOPY | 25 | ML | 169.40 | 1016910025
1016910100 | CANADA BALSAM FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 563.86 | 1016910100
1016921000 | 1-CHLOROBUTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 398.09 | 1016921000
1016950001 | BENZONASESUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | ST | 2666.84 | 1016950001
1016970001 | BENZONASE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 1 | ST | 8741.04 | 1016970001
1016970010 | BENZONASE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 1 | ST | 54257.61 | 1016970010
1017001000 | L-ALANINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1516.13 | 1017001000
1017009010 | L-ALANINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 11956.01 | 1017009010
1017010005 | N6-BENZYLADENINE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 260.15 | 1017010005
1017010025 | N6-BENZYLADENINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 1061.17 | 1017010025
1017040500 | BARIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 392.04 | 1017040500
1017059050 | BARIUM FLUORIDE OPTIPUR | 50 | KG | 10164.00 | 1017059050
1017111000 | BARIUM CARBONATE TECHNIPUR(TM) | 1 | KG | 220.22 | 1017111000
1017119050 | BARIUM CARBONATE TECHNIPUR(TM) | 50 | KG | 6881.27 | 1017119050
1017140250 | BARIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 198.44 | 1017140250
1017141000 | BARIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 497.31 | 1017141000
1017160050 | BARIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 417.45 | 1017160050
1017160500 | BARIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 2174.37 | 1017160500
1017171000 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 134.31 | 1017171000
1017179050 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 4389.88 | 1017179050
1017190500 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 108.90 | 1017190500
1017191000 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 168.19 | 1017191000
1017195000 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 591.69 | 1017195000
1017199050 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5490.98 | 1017199050
1017220050 | BARIUM FLUORIDE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 513.04 | 1017220050
1017281000 | OSTEOSOFT MILD DECALCIFIER-SOLUTION FOR HISTOLOGY | 1 | L | 145.20 | 1017281000
1017290500 | BARIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 200.86 | 1017290500
1017299050 | BARIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 50 | KG | 14129.17 | 1017299050
1017351000 | BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 364.21 | 1017351000
1017361000 | OSTEOMOLL RAPID DECALCIFIER-SOLUTION FOR HISTOLOGY | 1 | L | 145.20 | 1017361000
1017370500 | BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 176.66 | 1017370500
1017380250 | BARIUM PERCHLORATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 250 | G | 528.77 | 1017380250
1017381000 | BARIUM PERCHLORATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1654.07 | 1017381000
1017390001 | MANGANESE TEST 0.005 - 2.00 MG/L MN SPECTROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1017390001
1017401000 | BARIUM PEROXIDE ANHYDROUS HEAVY | 1 | KG | 704.22 | 1017401000
1017409050 | BARIUM PEROXIDE ANHYDROUS HEAVY | 50 | KG | 22572.55 | 1017409050
1017440001 | PH CELL TEST PH 6.4 - 8.8 SPECTROQUANT | 1 | ST | 267.41 | 1017440001
1017450001 | CADMIUM TEST 0.002 - 0.500 MG/L CD SPECTROQUANT | 1 | ST | 476.74 | 1017450001
1017460001 | SULFITE TEST 1.0 - 60.0 MG/L SO32- 0.8 - 48.0 MG/L SO2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 485.21 | 1017460001
1017470001 | ARSENIC TEST 0.001 - 0.100 MG/L AS SPECTROQUANT | 1 | ST | 1001.88 | 1017470001
1017480250 | BARIUM SULFATE FOR WHITE STANDARD DIN 5033 | 250 | G | 1479.83 | 1017480250
1017505000 | BARIUM SULFATE EXTRA PURE FOR X-RAY DIAGNOSIS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 367.84 | 1017505000
1017509025 | BARIUM SULFATE EXTRA PURE FOR X-RAY DIAGNOSIS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1115.62 | 1017509025
1017509050 | BARIUM SULFATE EXTRA PURE FOR X-RAY DIAGNOSIS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 1945.68 | 1017509050
1017580001 | ACID CAPACITY CELL TEST TO PH 4.3  (TOTAL ALKALINITY) SPECTROQUANT | 1 | ST | 448.91 | 1017580001
1017590100 | NIOBIUM(V) OXIDE GRANULES ABOUT  1-4 MM (NB2O5) PATINAL | 100 | G | 605.00 | 1017590100
1017591000 | NIOBIUM(V) OXIDE GRANULES ABOUT  1-4 MM (NB2O5) PATINAL | 1 | KG | 4680.28 | 1017591000
1017630001 | VOLATILE ORGANIC ACIDS CELL TEST 50 - 3000 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 551.76 | 1017630001
1017640001 | SURFACTANTS (CATION.) CELL TEST 0.05 - 1.50 MG/L CTAB SPECTROQUANT | 1 | ST | 401.72 | 1017640001
1017660009 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 342.43 | 1017660009
1017660010 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 376.31 | 1017660010
1017691000 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 1 | L | 107.69 | 1017691000
1017695000 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 5 | L | 369.05 | 1017695000
1017696010 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 10 | L | 733.26 | 1017696010
1017696025 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 25 | L | 1871.87 | 1017696025
1017699190 | PETROLEUM ETHER FOR DENATURATION | 190 | L | 11268.73 | 1017699190
1017701000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 100-140 GRAD C (NAPHTHA BENZINE) EMPLURA | 1 | L | 113.74 | 1017701000
1017705000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 100-140 GRAD C (NAPHTHA BENZINE) EMPLURA | 5 | L | 390.83 | 1017705000
1017706025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 100-140 GRAD C (NAPHTHA BENZINE) EMPLURA | 25 | L | 1984.40 | 1017706025
1017711000 | FAM BENZINE DIN 51635 | 1 | L | 166.98 | 1017711000
1017715000 | FAM BENZINE DIN 51635 | 5 | L | 572.33 | 1017715000
1017716025 | FAM BENZINE DIN 51635 | 25 | L | 2910.05 | 1017716025
1017721000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 139.15 | 1017721000
1017722500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 289.19 | 1017722500
1017724004 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1854.93 | 1017724004
1017729010 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1811.37 | 1017729010
1017729030 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 3622.74 | 1017729030
1017731000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-80 GRAD C EMPLURA | 1 | L | 119.79 | 1017731000
1017735000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-80 GRAD C EMPLURA | 5 | L | 410.19 | 1017735000
1017736010 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-80 GRAD C EMPLURA | 10 | L | 816.75 | 1017736010
1017736025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-80 GRAD C EMPLURA | 25 | L | 2081.20 | 1017736025
1017741000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 60-80 GRAD C FOR ANALYSIS  | 1 | L | 129.47 | 1017741000
1017742500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 60-80 GRAD C FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 272.25 | 1017742500
1017745000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 60-80 GRAD C FOR ANALYSIS  | 5 | L | 445.28 | 1017745000
1017746010 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 60-80 GRAD C FOR ANALYSIS  | 10 | L | 888.14 | 1017746010
1017751000 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 1 | L | 125.84 | 1017751000
1017752500 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 2.5 | L | 261.36 | 1017752500
1017755000 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 5 | L | 429.55 | 1017755000
1017756010 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 10 | L | 860.31 | 1017756010
1017756025 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 25 | L | 1531.86 | 1017756025
1017759025 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 25 | L | 1424.17 | 1017759025
1017759190 | PETROLEUM BENZINE FOR ANALYSIS BOILING RANGE 40-60 GRAD C ACS,ISO | 190 | L | 13180.53 | 1017759190
1017771000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 80-100 GRAD C FOR ANALYSIS  | 1 | L | 151.25 | 1017771000
1017811000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 100-120 GRAD C FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 148.83 | 1017811000
1017821000 | BENZENE EMPLURA | 1 | L | 177.87 | 1017821000
1017822500 | BENZENE EMPLURA | 2.5 | L | 370.26 | 1017822500
1017826025 | BENZENE EMPLURA | 25 | L | 3090.34 | 1017826025
1017831000 | BENZENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 297.66 | 1017831000
1017832500 | BENZENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 619.52 | 1017832500
1017861000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 30-50 GRAD C FOR ANALYSIS  | 1 | L | 135.52 | 1017861000
1017862500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 30-50 GRAD C FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 283.14 | 1017862500
1017870001 | SURFACTANTS (NONION.) CELL TEST 0.10 - 7.50 MG/L TRITONX-100 SPECTROQUANT | 1 | ST | 401.72 | 1017870001
1017890009 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.6% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 204.49 | 1017890009
1017890010 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.6% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 248.05 | 1017890010
1017890100 | BENZENE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.6% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 1369.72 | 1017890100
1017911000 | L-GLUTAMIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | KG | 1155.55 | 1017911000
1017960001 | COD CELL TEST 5.0 - 80.0 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1017960001
1017970001 | COD CELL TEST 5000 - 90000 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1017970001
1017991000 | NITRIC ACID 69% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 121.00 | 1017991000
1017992500 | NITRIC ACID 69% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 235.95 | 1017992500
1017992510 | NITRIC ACID 69% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 248.05 | 1017992510
1018000500 | ALKALINE PEPTONE WATER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 281.93 | 1018000500
1018069025 | BENZYL BENZOATE PH EUR,BP,USP | 25 | L | 2159.85 | 1018069025
1018100105 | CONDUCTIVITY WATER (NOMINAL 0 MS/CM) TEST SOLUTION FOR MEASUREMENT OF ELECTROLYTIC ... CERTIPUR | 1 | ST | 563.86 | 1018100105
1018110105 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 0.015 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C=0.0001 MOL/L) CERTIPUR | 1 | ST | 540.87 | 1018110105
1018161000 | AMMONIUM SULFATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO ACS,NF | 1 | KG | 196.02 | 1018161000
1018169012 | AMMONIUM SULFATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO ACS,NF | 12 | KG | 794.97 | 1018169012
1018169029 | AMMONIUM SULFATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO ACS,NF | 25 | KG | 1871.87 | 1018169029
1018220005 | SUBSTANCE WR4-SF TABLETS PATINAL | 1 | ST | 1028.50 | 1018220005
1018302500 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% FOR ANALYSIS EMPARTA ACS | 2.5 | L | 206.91 | 1018302500
1018322500 | NITRIC ACID 69% FOR ANALYSIS EMPARTA ACS | 2.5 | L | 188.76 | 1018322500
1018332500 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS EMPARTA ACS | 2.5 | L | 159.72 | 1018332500
1018342500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS EMPARTA ACS | 2.5 | L | 87.12 | 1018342500
1018350100 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 1-2_MM PATINAL | 100 | G | 710.27 | 1018350100
1018350103 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 1-2_MM PATINAL | 100 | G | 791.34 | 1018350103
1018351000 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 1-2_MM PATINAL | 1 | KG | 4259.20 | 1018351000
1018351003 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 1-2_MM PATINAL | 1 | KG | 4647.61 | 1018351003
1018410025 | OXALIC ACID BIS (CYCLOHEXYLIDENE HYDRAZIDE) GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR COPPER) | 25 | G | 310.97 | 1018410025
1018432500 | TERT-BUTYL METHYL ETHER EMPLURA | 2.5 | L | 170.61 | 1018432500
1018436010 | TERT-BUTYL METHYL ETHER EMPLURA | 10 | L | 556.60 | 1018436010
1018436025 | TERT-BUTYL METHYL ETHER EMPLURA | 25 | L | 1420.54 | 1018436025
1018436190 | TERT-BUTYL METHYL ETHER EMPLURA | 190 | L | 9175.43 | 1018436190
1018451000 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 191.18 | 1018451000
1018452500 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 398.09 | 1018452500
1018491000 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 135.52 | 1018491000
1018492500 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 283.14 | 1018492500
1018629025 | BISMUTH(III) OXIDE EXTRA PURE | 25 | KG | 14429.25 | 1018629025
1018680100 | CASEINHYDROLYSATE GLUCOSE YEAST EXTRACT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 192.39 | 1018680100
1018780100 | BISMUTH(III) NITRATE ALKALINE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 176.66 | 1018780100
1018940100 | BRIJ 35 SOLUTION (30% W/W IN WATER) FOR BIOCHEMISTRY | 100 | ML | 66.55 | 1018940100
1018941000 | BRIJ 35 SOLUTION (30% W/W IN WATER) FOR BIOCHEMISTRY | 1 | L | 422.29 | 1018941000
1018950010 | BROMOTHYMOL BLUE SODIUM SALT INDICATOR WATER-SOLUBLE ACS | 10 | G | 225.06 | 1018950010
1018980100 | NIOBIUMOXIDE S GRANULES ABOUT 1-4 MM (NBO2) PATINAL | 100 | G | 661.87 | 1018980100
1018981000 | NIOBIUMOXIDE S GRANULES ABOUT 1-4 MM (NBO2) PATINAL | 1 | KG | 3477.54 | 1018981000
1018990001 | MAGPREP SILICA HS | 1 | ML | 722.37 | 1018990001
1019001000 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 347.27 | 1019001000
1019002500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 722.37 | 1019002500
1019051000 | SILICA GEL GRANULES, DESICCANT CA. 0.2 - 1 MM | 1 | KG | 165.77 | 1019051000
1019071000 | SILICA GEL GRANULES, DESICCANT CA. 2 - 5 MM | 1 | KG | 181.50 | 1019071000
1019075000 | SILICA GEL GRANULES, DESICCANT CA. 2 - 5 MM | 5 | KG | 729.63 | 1019075000
1019100025 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL) GLYCINE (BICINE) BUFFER SUBSTANCE | 25 | G | 244.42 | 1019100025
1019100250 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL) GLYCINE (BICINE) BUFFER SUBSTANCE | 250 | G | 607.42 | 1019100250
1019109010 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL) GLYCINE (BICINE) BUFFER SUBSTANCE | 10 | KG | 1770.23 | 1019109010
1019220100 | 3,5-PYROCATECHOLDISULFONIC ACID DISODIUM SALT MONOHYDRATE (TIRON) METAL INDICATOR | 100 | G | 1172.49 | 1019220100
1019440250 | BROMOFORM FOR SEPARATION OF MINERALS MIXTURES | 250 | ML | 631.62 | 1019440250
1019441000 | BROMOFORM FOR SEPARATION OF MINERALS MIXTURES | 1 | L | 1697.63 | 1019441000
1019450250 | BROMINE EXTRA PURE | 250 | ML | 297.66 | 1019450250
1019451000 | BROMINE EXTRA PURE | 1 | L | 673.97 | 1019451000
1019470250 | BROMINE 99.9999 SUPRAPUR | 250 | ML | 1116.83 | 1019470250
1019480050 | BROMINE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | ML | 210.54 | 1019480050
1019480250 | BROMINE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | ML | 336.38 | 1019480250
1019481000 | BROMINE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 844.58 | 1019481000
1019520010 | BRUCINE GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 157.30 | 1019520010
1019520050 | BRUCINE GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 631.62 | 1019520050
1019600001 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE, DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ... PH(S)=6.863/PH(S)=7.416 (25) CERTIPUR | 1 | ST | 706.64 | 1019600001
1019610025 | POTASSIUM TETRAOXALATE DIHYDRATE CERTIFIED SECONDARY ... PH(S)=1.681 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 25 | G | 353.32 | 1019610025
1019620001 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE/SODIUM CARBONATE CERTIFIED ... PH(S)=10.014 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 1 | ST | 706.64 | 1019620001
1019630025 | POTASSIUM HYDROGEN TARTRATE CERTIFIED SECONDARY ... PH(S)= 3.639 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 25 | G | 353.32 | 1019630025
1019640025 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE CERTIFIED SECONDARY ... PH(S)=9.184 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 25 | G | 353.32 | 1019640025
1019650025 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE CERTIFIED SECONDARY ... PH(S) = 4.005 (25 GRAD C) (DIN 19266) CERTIPUR | 25 | G | 353.32 | 1019650025
1019691000 | SILICA GEL WITH INDICATOR (ORANGE GEL), GRANULATE CA. 1 - 3 MM | 1 | KG | 151.25 | 1019691000
1019695000 | SILICA GEL WITH INDICATOR (ORANGE GEL), GRANULATE CA. 1 - 3 MM | 5 | KG | 911.13 | 1019695000
1019699025 | SILICA GEL WITH INDICATOR (ORANGE GEL), GRANULATE CA. 1 - 3 MM | 25 | KG | 2088.46 | 1019699025
1019721000 | SILICA GEL WITH MOISTURE INDICATOR (BROWN GEL) DESICCANT CA. 1 - 4 MM | 1 | KG | 260.15 | 1019721000
1019725000 | SILICA GEL WITH MOISTURE INDICATOR (BROWN GEL) DESICCANT CA. 1 - 4 MM | 5 | KG | 820.38 | 1019725000
1019729025 | SILICA GEL WITH MOISTURE INDICATOR (BROWN GEL) DESICCANT CA. 1 - 4 MM | 25 | KG | 3761.89 | 1019729025
1019742500 | N-BUTYL ACETATE EMPLURA | 2.5 | L | 156.09 | 1019742500
1019746025 | N-BUTYL ACETATE EMPLURA | 25 | L | 1301.96 | 1019746025
1019749190 | N-BUTYL ACETATE EMPLURA | 190 | L | 7844.43 | 1019749190
1019790500 | DPX NON-AQUEOUS MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 176.66 | 1019790500
1019841000 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 245.63 | 1019841000
1019861000 | ETHANOL ABSOLUT SUITABLE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PH EUR,BP,USP | 1 | L | 129.47 | 1019861000
1019871000 | CALCIUM SULFATE ANHYDROUS, GRANULAR  1 - 5 MM | 1 | KG | 219.01 | 1019871000
1019881000 | 1-BUTANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 244.42 | 1019881000
1019882500 | 1-BUTANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 513.04 | 1019882500
1019890500 | 1-BUTANOL FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 183.92 | 1019890500
1019901000 | 1-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 175.45 | 1019901000
1019902500 | 1-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 364.21 | 1019902500
1019906010 | 1-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1191.85 | 1019906010
1019906025 | 1-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2123.55 | 1019906025
1019951000 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 148.83 | 1019951000
1019952500 | TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 313.39 | 1019952500
1020010250 | CADMIUM COARSE POWDER, FOR ANALYSIS AND FOR FILLING REDUCTORS PARTICLE SIZE ABOUT 0.3-1.6 MM  | 250 | G | 500.94 | 1020010250
1020011000 | CADMIUM COARSE POWDER, FOR ANALYSIS AND FOR FILLING REDUCTORS PARTICLE SIZE ABOUT 0.3-1.6 MM  | 1 | KG | 1389.08 | 1020011000
1020020500 | CADMIUM ACETATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 500 | G | 348.48 | 1020020500
1020030500 | CADMIUM ACETATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 438.02 | 1020030500
1020040250 | CADMIUM GRANULAR, FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE ABOUT 3-6 MM  | 250 | G | 457.38 | 1020040250
1020050010 | CHARCOAL ACTIVATED FOR THE DETERMINATION OF AOX (SHAKING METHOD) | 10 | G | 323.07 | 1020050010
1020140001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 485.21 | 1020140001
1020155000 | CADMIUM OXIDE EXTRA PURE | 5 | KG | 883.30 | 1020155000
1020160001 | LICHROLUT SCX (40 - 63 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 492.47 | 1020160001
1020210001 | LICHROLUT SI (25 - 40 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 765.93 | 1020210001
1020220001 | LICHROLUT SCX (40 - 63 MYM) 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 863.94 | 1020220001
1020230001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 899.03 | 1020230001
1020240001 | LICHROLUT SI (40 - 63 MYM) 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1329.79 | 1020240001
1020270100 | CADMIUM SULFATE HYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 206.91 | 1020270100
1020350100 | DRAGENDORFF'S REAGENT SPRAY SOLUTION FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 93.17 | 1020350100
1020371000 | CESIUM CHLORIDE-ALUMINIUM NITRATE BUFFER SOLUTION ... (ENTH./CONT. 50 G/L CSCL + 250 G/L AL(NO3)3 * 9) | 1 | L | 335.17 | 1020371000
1020380025 | CESIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 214.17 | 1020380025
1020380100 | CESIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 647.35 | 1020380100
1020390050 | CESIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 647.35 | 1020390050
1020390250 | CESIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 250 | G | 2589.40 | 1020390250
1020391000 | CESIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 1 | KG | 6478.34 | 1020391000
1020400025 | CESIUM CARBONATE EXTRA PURE | 25 | G | 191.18 | 1020400025
1020401000 | CESIUM CARBONATE EXTRA PURE | 1 | KG | 3853.85 | 1020401000
1020411000 | CESIUM CHLORIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 3454.55 | 1020411000
1020470500 | CALCIUM HYDROXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 100.43 | 1020470500
1020471000 | CALCIUM HYDROXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 154.88 | 1020471000
1020479050 | CALCIUM HYDROXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4034.14 | 1020479050
1020510500 | CHEMIZORBPOWDER ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 500 | G | 96.80 | 1020510500
1020519025 | CHEMIZORBPOWDER ABSORBENT FOR SPILLED LIQUIDS | 25 | KG | 1341.89 | 1020519025
1020529029 | CALCIUM ACETATE HYDRATE EXTRA PURE DAC,FCC | 25 | KG | 2041.27 | 1020529029
1020530100 | CALCIUM GRANULAR | 100 | G | 131.89 | 1020530100
1020530500 | CALCIUM GRANULAR | 500 | G | 441.65 | 1020530500
1020590050 | CALCIUM CARBONATE 99.95 SUPRAPUR | 50 | G | 508.20 | 1020590050
1020590500 | CALCIUM CARBONATE 99.95 SUPRAPUR | 500 | G | 2645.06 | 1020590500
1020635000 | RONACARECALCIUM CARBONATE | 5 | KG | 355.74 | 1020635000
1020639050 | RONACARECALCIUM CARBONATE | 50 | KG | 1101.10 | 1020639050
1020649029 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED (<= 0.002% FE) PH EUR,BP,USP,JP,FCC | 25 | KG | 1533.07 | 1020649029
1020649500 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED (<= 0.002% FE) PH EUR,BP,USP,JP,FCC | 500 | KG | 21375.86 | 1020649500
1020660250 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 94.38 | 1020660250
1020661000 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 234.74 | 1020661000
1020669050 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 50 | KG | 7666.56 | 1020669050
1020670500 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS OF SILICATES  | 500 | G | 304.92 | 1020670500
1020691000 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 170,FCC | 1 | KG | 119.79 | 1020691000
1020699025 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 170,FCC | 25 | KG | 794.97 | 1020699025
1020699050 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 170,FCC | 50 | KG | 1331.00 | 1020699050
1020711000 | CALCIUM CARBONATE FOR OPTICAL GLASS | 1 | KG | 981.31 | 1020711000
1020719050 | CALCIUM CARBONATE FOR OPTICAL GLASS | 50 | KG | 3490.85 | 1020719050
1020749450 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED, SPECIAL GRADE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 450 | KG | 19965.00 | 1020749450
1020830250 | CALCIUM CHLORIDE FUSED, GRANULAR ABOUT 0.5-2.0 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 250 | G | 986.15 | 1020830250
1020831000 | CALCIUM CHLORIDE FUSED, GRANULAR ABOUT 0.5-2.0 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 1 | KG | 2470.82 | 1020831000
1020929025 | TRI-CALCIUM DICITRATE TETRAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC,USP,E 333,FCC | 25 | KG | 2092.09 | 1020929025
1020941000 | CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 578 | 1 | KG | 239.58 | 1020941000
1020949029 | CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 578 | 25 | KG | 2424.84 | 1020949029
1021019029 | CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 578 | 25 | KG | 2910.05 | 1021019029
1021021000 | CALCIUM LACTATE PENTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,E 327 | 1 | KG | 2129.60 | 1021021000
1021029020 | CALCIUM LACTATE PENTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,E 327 | 20 | KG | 1166.44 | 1021029020
1021029029 | CALCIUM LACTATE PENTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,E 327 | 25 | KG | 2181.63 | 1021029029
1021030250 | CALCIUM LACTATE FOR SOIL TESTS | 250 | G | 180.29 | 1021030250
1021031000 | CALCIUM LACTATE FOR SOIL TESTS | 1 | KG | 701.80 | 1021031000
1021039025 | CALCIUM LACTATE FOR SOIL TESTS | 25 | KG | 4855.73 | 1021039025
1021091000 | CALCIUM OXIDE FROM MARBLE SMALL LUMPS CA.3-20 MM | 1 | KG | 188.76 | 1021091000
1021099025 | CALCIUM OXIDE FROM MARBLE SMALL LUMPS CA.3-20 MM | 25 | KG | 2601.50 | 1021099025
1021109025 | CALCIUM HYDROXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC | 25 | KG | 676.39 | 1021109025
1021109050 | CALCIUM HYDROXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC | 50 | KG | 1121.67 | 1021109050
1021109500 | CALCIUM HYDROXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC |  | KG | 7670.19 | 1021109500
1021110025 | CALCIUM HYDROXIDE FOR THE PREPARATION OF DIN 19266 PH STANDARD BUFFER SOLUTIONS | 25 | G | 287.98 | 1021110025
1021199025 | CALCIUM HYDROXIDE PRECIPITATED (<= 0.0005 % AL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP USP,FCC,E 526 | 25 | KG | 5250.19 | 1021199025
1021205000 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 469.48 | 1021205000
1021209050 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 4377.78 | 1021209050
1021210500 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 108.90 | 1021210500
1021219050 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 50 | KG | 5471.62 | 1021219050
1021220001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 1000 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1231.78 | 1021220001
1021230100 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 100 | G | 638.88 | 1021230100
1021230500 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 500 | G | 1570.58 | 1021230500
1021251000 | CALCIUM THIOGLYCOLATE TRIHYDRATE | 1 | KG | 363.00 | 1021251000
1021259075 | CALCIUM THIOGLYCOLATE TRIHYDRATE | 75 | KG | 3576.76 | 1021259075
1021260050 | A-CYCLODEXTRINE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 788.92 | 1021260050
1021290001 | CHROMOLITH PERFORMANCE RP-18 ENDCAPPED 100-4.6 MONOLITHIC READY-TO-USE HPLC COLUMN CHROMOLITH | 1 | ST | 2655.95 | 1021290001
1021360001 | ENVIROCHECK CONTACT C (TOTAL COLIFORMS/E.COLI) | 1 | ST | 72.60 | 1021360001
1021370001 | ENVIROCHECK CONTACT E (ENTEROBACTERIACEAE) | 1 | ST | 72.60 | 1021370001
1021390001 | ENVIROCHECK CONTACT YM(R) (YEASTS AND MOULDS) | 1 | ST | 72.60 | 1021390001
1021431000 | CALCIUM PHOSPHATE DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,E 341 | 1 | KG | 930.49 | 1021431000
1021439025 | CALCIUM PHOSPHATE DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,E 341 | 25 | KG | 1731.51 | 1021439025
1021439026 | CALCIUM PHOSPHATE DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,E 341 | 25 | KG | 2554.31 | 1021439026
1021441000 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 1 | KG | 260.15 | 1021441000
1021449025 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 25 | KG | 1651.65 | 1021449025
1021449029 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 25 | KG | 2689.83 | 1021449029
1021469025 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 25 | KG | 1217.26 | 1021469025
1021469029 | CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA FINE POWDER SUITABLE ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 341 | 25 | KG | 2181.63 | 1021469029
1021470001 | ENVIROCHECK CONTACT DC (DISINFECTION CONTROL) | 1 | ST | 72.60 | 1021470001
1021481000 | CALCIUM D-SACCHARATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 1 | KG | 788.92 | 1021481000
1021489025 | CALCIUM D-SACCHARATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 25 | KG | 11167.09 | 1021489025
1021490001 | ENVIROCHECK CONTACT TVC (TOTAL VIABLE COUNTS) | 1 | ST | 72.60 | 1021490001
1021601000 | CALCIUM SULFATE DIHYDRATE PRECIPITATED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 516 | 1 | KG | 170.61 | 1021601000
1021609050 | CALCIUM SULFATE DIHYDRATE PRECIPITATED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 516 | 50 | KG | 2554.31 | 1021609050
1021610500 | CALCIUM SULFATE DIHYDRATE PRECIPITATED FOR ANALYSIS  | 500 | G | 102.85 | 1021610500
1021669019 | D-CAMPHOR REFINED POWDER | 15 | KG | 4257.99 | 1021669019
1021831000 | CHARCOAL ACTIVATED PURE | 1 | KG | 192.39 | 1021831000
1021839020 | CHARCOAL ACTIVATED PURE | 20 | KG | 1697.63 | 1021839020
1021841000 | CHARCOAL ACTIVATED POWDER EXTRA PURE FOOD GRADE | 1 | KG | 234.74 | 1021841000
1021845000 | CHARCOAL ACTIVATED POWDER EXTRA PURE FOOD GRADE | 5 | KG | 816.75 | 1021845000
1021849020 | CHARCOAL ACTIVATED POWDER EXTRA PURE FOOD GRADE | 20 | KG | 2060.63 | 1021849020
1021860250 | CHARCOAL ACTIVATED FOR ANALYSIS | 250 | G | 159.72 | 1021860250
1021861000 | CHARCOAL ACTIVATED FOR ANALYSIS | 1 | KG | 307.34 | 1021861000
1021869020 | CHARCOAL ACTIVATED FOR ANALYSIS | 20 | KG | 2573.67 | 1021869020
1022041000 | CHARCOAL WOOD POWDER | 1 | KG | 185.13 | 1022041000
1022049025 | CHARCOAL WOOD POWDER | 25 | KG | 1594.78 | 1022049025
1022060001 | ADAPTER (PTFE) LUER INLET FOR SOLVENT RESERVOIR, FOR LICHROLUT COLUMNS OF VARIOUS SIZES | 1 | ST | 642.51 | 1022060001
1022091000 | CARBON TETRACHLORIDE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 1443.53 | 1022091000
1022092500 | CARBON TETRACHLORIDE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 3005.64 | 1022092500
1022101000 | CARBON DISULFIDE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 1195.48 | 1022101000
1022111000 | CARBON DISULFIDE EMPLURA | 1 | L | 398.09 | 1022111000
1022141000 | CARBON DISULFIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 663.08 | 1022141000
1022160010 | CHARCOAL ACTIVATED FOR THE DETERMINATION OF AOX | 10 | G | 1113.20 | 1022160010
1022221000 | CARBON TETRACHLORIDE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 614.68 | 1022221000
1022222500 | CARBON TETRACHLORIDE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 1285.02 | 1022222500
1022390500 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED FREE FROM SULFONAMIDE ANTAGONISTS FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 385.99 | 1022390500
1022399025 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED FREE FROM SULFONAMIDE ANTAGONISTS FOR MICROBIOLOGY | 25 | KG | 18876.00 | 1022399025
1022411000 | CASEIN SOLUBLE IN ALKALI | 1 | KG | 239.58 | 1022411000
1022419050 | CASEIN SOLUBLE IN ALKALI | 50 | KG | 10185.78 | 1022419050
1022422500 | CASEIN ACC. TO HAMMARSTEN LAB | 2.5 | KG | 2783.00 | 1022422500
1022430001 | ETHIDIUM BROMIDE ADSORBER FOR DECONTAMINATION OF ETHIDIUM BROMIDE FROM STAINING SOLUTIONS | 1 | ST | 216.59 | 1022430001
1022440100 | CASEIN FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 329.12 | 1022440100
1022450500 | CASEIN HYDROLYSATE (ACID HYDROLYZED) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 607.42 | 1022450500
1022490001 | CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 3,2 L CAMPYLOBACTER SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 398.09 | 1022490001
1022630100 | CERIUM(IV) OXIDE 1-3 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 100 | G | 615.89 | 1022630100
1022641000 | SILICON DIOXIDE HYBRID-SOL SIOSOL(TM) | 1 | L | 1815.00 | 1022641000
1022690100 | CERIUM(III) FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (CEF3) PATINAL | 100 | G | 699.38 | 1022690100
1022691000 | CERIUM(III) FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (CEF3) PATINAL | 1 | KG | 5615.61 | 1022691000
1022710100 | CERIUM(III) NITRATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 100 | G | 326.70 | 1022710100
1022730100 | AMMONIUM CERIUM(IV) SULFATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 406.56 | 1022730100
1022740025 | CERIUM(IV) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 226.27 | 1022740025
1022740100 | CERIUM(IV) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 453.75 | 1022740100
1022740250 | CERIUM(IV) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 753.83 | 1022740250
1022760100 | AMMONIUM CERIUM(IV) NITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 422.29 | 1022760100
1022761000 | AMMONIUM CERIUM(IV) NITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 2355.87 | 1022761000
1022771000 | AMMONIUM CERIUM(IV) NITRATE SOLUTION C(NH4)2 CE(NO3)6 = 0.1 MOL/L (0,1 N) TITRIPUR | 1 | L | 320.65 | 1022771000
1022820005 | QUINALDINE RED INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 453.75 | 1022820005
1022830100 | CERIUM(IV) OXIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (CEO2) PATINAL | 100 | G | 572.33 | 1022830100
1022840100 | QUINHYDRONE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 317.02 | 1022840100
1022860100 | CHIOLITE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NA5AL3F14) PATINAL | 100 | G | 946.22 | 1022860100
1022861000 | CHIOLITE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NA5AL3F14) PATINAL | 1 | KG | 8336.90 | 1022861000
1023070001 | A-CHYMOTRYPSIN (FROM BOVINE PANCREAS) CRYST. LYOPHILIZED 350 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 294.03 | 1023070001
1023070005 | A-CHYMOTRYPSIN (FROM BOVINE PANCREAS) CRYST. LYOPHILIZED 350 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 1022.45 | 1023070005
1023141000 | MAGNESIUM GLUCONATE USP | 1 | KG | 232.32 | 1023141000
1023149029 | MAGNESIUM GLUCONATE USP | 25 | KG | 2261.49 | 1023149029
1023150005 | CALCEIN INDICATOR FOR METAL DETERMINATION | 5 | G | 401.72 | 1023150005
1023210005 | CELLULASE ONOZUKA R-10 (FROM TRICHODERMA VIRIDE) 1 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 469.48 | 1023210005
1023210025 | CELLULASE ONOZUKA R-10 (FROM TRICHODERMA VIRIDE) 1 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 1685.53 | 1023210025
1023300500 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 269.83 | 1023300500
1023310500 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 226.27 | 1023310500
1023312500 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 935.33 | 1023312500
1023319025 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 5674.90 | 1023319025
1023330100 | CHLOROTRIMETHYLSILANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 106.48 | 1023330100
1023330250 | CHLOROTRIMETHYLSILANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 250 | ML | 214.17 | 1023330250
1023400100 | RONACARECPC | 100 | G | 143.99 | 1023400100
1023402500 | RONACARECPC | 2.5 | KG | 847.00 | 1023402500
1023409027 | RONACARECPC | 25 | KG | 4779.50 | 1023409027
1023420100 | N-CETYL-N,N,N-TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 176.66 | 1023420100
1023421000 | N-CETYL-N,N,N-TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 623.15 | 1023421000
1023430100 | RONACARE CETRIMONIUM BROMIDE | 100 | G | 164.56 | 1023430100
1023431000 | RONACARE CETRIMONIUM BROMIDE | 1 | KG | 330.33 | 1023431000
1023439025 | RONACARE CETRIMONIUM BROMIDE | 25 | KG | 3656.62 | 1023439025
1023480500 | CHINA-BLUE LACTOSE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 445.28 | 1023480500
1023520025 | CELLOBIOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 579.59 | 1023520025
1023655000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 461.01 | 1023655000
1023659028 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1335.84 | 1023659028
1023659029 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1335.84 | 1023659029
1023659525 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 525 | KG | 17370.76 | 1023659525
1023675000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 469.48 | 1023675000
1023679029 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1358.83 | 1023679029
1023679525 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 525 | KG | 17766.43 | 1023679525
1023750161 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 150 | ML | 117.37 | 1023750161
1023751001 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 260.15 | 1023751001
1023752500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 2.5 | L | 388.41 | 1023752500
1023780500 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS POWDER REAG. PH EUR | 500 | G | 110.11 | 1023780500
1023782500 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS POWDER REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 338.80 | 1023782500
1023791000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 1-2 MM | 1 | KG | 413.82 | 1023791000
1023795000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 1-2 MM | 5 | KG | 1456.84 | 1023795000
1023820250 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 64.13 | 1023820250
1023820500 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 85.91 | 1023820500
1023821000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 133.10 | 1023821000
1023825000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 469.48 | 1023825000
1023829025 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1338.26 | 1023829025
1023829050 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 2174.37 | 1023829050
1023840100 | CALCIUM CHLORIDE TETRAHYDRATE 99.995 SUPRAPUR | 100 | G | 713.90 | 1023840100
1023911000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 2 - 6 MM | 1 | KG | 332.75 | 1023911000
1023915000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 2 - 6 MM | 5 | KG | 1164.02 | 1023915000
1023919025 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 2 - 6 MM | 25 | KG | 6663.47 | 1023919025
1023921000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 6 - 14 MM | 1 | KG | 291.61 | 1023921000
1023925000 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 6 - 14 MM | 5 | KG | 1017.61 | 1023925000
1023929025 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS, GRANULAR CA. 6 - 14 MM | 25 | KG | 5830.99 | 1023929025
1023951001 | CHLOROFORM DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 248.05 | 1023951001
1023961001 | ETHYL ACETATE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 295.24 | 1023961001
1024000080 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ... CERTIPUR | 80 | G | 204.49 | 1024000080
1024010060 | BENZOIC ACID VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ALKALIMETRY, TRACEABLE TO ... CERTIPUR | 60 | G | 461.01 | 1024010060
1024020080 | IRON(II) ETHYLENEDIAMMONIUM SULFATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ... CERTIPUR | 80 | G | 350.90 | 1024020080
1024030080 | POTASSIUM DICHROMATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR REDOX TITRATION, ... CERTIPUR | 80 | G | 216.59 | 1024030080
1024040100 | POTASSIUM IODATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR IODOMETRY, TRACEABLE ... CERTIPUR | 100 | G | 223.85 | 1024040100
1024050080 | SODIUM CARBONATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ACIDIMETRY, TRACEABLE ... CERTIPUR | 80 | G | 223.85 | 1024050080
1024060080 | SODIUM CHLORIDE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ARGENTOMETRY, ... CERTIPUR | 80 | G | 223.85 | 1024060080
1024070060 | DI-SODIUM OXALATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR REDOX TITRATION, ... CERTIPUR | 60 | G | 223.85 | 1024070060
1024080080 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ... CERTIPUR | 80 | G | 235.95 | 1024080080
1024090100 | ZINC VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR COMPLEXOMETRY, TRACEABLE TO NIST SRM CERTIPUR | 100 | G | 301.29 | 1024090100
1024100050 | CALCIUM CARBONATE VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR COMPLEXOMETRY, ... CERTIPUR | 50 | G | 216.59 | 1024100050
1024140001 | WARTHIN-STARRY SILVER PLATING KIT MODIFIED FOR DETECTION OF HELICOBACTER PYLORI IN PARAFFIN SECTIONS | 1 | ST | 1144.66 | 1024140001
1024221000 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATE  SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 249.26 | 1024221000
1024229029 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATE  SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2147.75 | 1024229029
1024229500 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATE  SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API PH EUR,BP,USP | 500 | KG | 29891.84 | 1024229500
1024241000 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 1 | KG | 234.74 | 1024241000
1024245000 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 5 | KG | 1013.98 | 1024245000
1024249050 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 50 | KG | 5385.71 | 1024249050
1024251000 | CHLORAL HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 557.81 | 1024251000
1024259050 | CHLORAL HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 50 | KG | 13140.60 | 1024259050
1024260250 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 95.59 | 1024260250
1024261000 | CHLORAMINE T TRIHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 291.61 | 1024261000
1024270025 | 1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 360.58 | 1024270025
1024282500 | ETHANOL ABSOLUTE DENATURED WITH 1 % MEK AND 0.001 % BITREX GR FOR ANALYSIS | 2.5 | L | 142.78 | 1024282500
1024289180 | ETHANOL ABSOLUTE DENATURED WITH 1 % MEK AND 0.001 % BITREX GR FOR ANALYSIS | 180 | L | 5203.00 | 1024289180
1024311000 | CHLOROFORM SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP BP | 1 | L | 222.64 | 1024311000
1024312500 | CHLOROFORM SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP BP | 2.5 | L | 407.77 | 1024312500
1024316025 | CHLOROFORM SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP BP | 25 | L | 1545.17 | 1024316025
1024319190 | CHLOROFORM SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP BP | 190 | L | 6655.00 | 1024319190
1024321000 | CHLOROFORM FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 186.34 | 1024321000
1024322500 | CHLOROFORM FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 344.85 | 1024322500
1024370100 | SUBSTANCE H4 HD GRANULES ABOUT 0.8-4 MM PATINAL | 100 | G | 831.27 | 1024370100
1024371000 | SUBSTANCE H4 HD GRANULES ABOUT 0.8-4 MM PATINAL | 1 | KG | 7067.61 | 1024371000
1024390500 | EOSIN Y-SOLUTION 0.5% ALCOHOLIC FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 117.37 | 1024390500
1024392500 | EOSIN Y-SOLUTION 0.5% ALCOHOLIC FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 356.95 | 1024392500
1024401000 | PARTECKMG DC (MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE) HEAVY SUITABLE FOR USE AS EXP PH EUR,BP,USP,E 504 | 1 | KG | 182.71 | 1024401000
1024409040 | PARTECKMG DC (MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE) HEAVY SUITABLE FOR USE AS EXP PH EUR,BP,USP,E 504 | 40 | KG | 2435.73 | 1024409040
1024411000 | PUMICE STONE GRANULAR FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 1 | KG | 226.27 | 1024411000
1024421000 | CHLOROFORM GR FOR ANALYSIS (FOR DETERMINATIONS WITH DITHIZONE) | 1 | L | 169.40 | 1024421000
1024422500 | CHLOROFORM GR FOR ANALYSIS (FOR DETERMINATIONS WITH DITHIZONE) | 2.5 | L | 353.32 | 1024422500
1024441000 | CHLOROFORM FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 235.95 | 1024441000
1024442500 | CHLOROFORM FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 492.47 | 1024442500
1024444004 | CHLOROFORM FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 3158.10 | 1024444004
1024450250 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | ML | 48.40 | 1024450250
1024451000 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 169.40 | 1024451000
1024452500 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 94.38 | 1024452500
1024454004 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 2257.86 | 1024454004
1024456010 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1151.92 | 1024456010
1024456025 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2048.53 | 1024456025
1024459190 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 12349.26 | 1024459190
1024460009 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 95.59 | 1024460009
1024460010 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 82.28 | 1024460010
1024460025 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 148.83 | 1024460025
1024460100 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 453.75 | 1024460100
1024470500 | CHLOROFORM FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 176.66 | 1024470500
1024472500 | CHLOROFORM FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 635.25 | 1024472500
1024500025 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 78.65 | 1024500025
1024500100 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 198.44 | 1024500100
1024500500 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 500 | ML | 813.12 | 1024500500
1024571000 | COATING SOL 1.4 SIOSOL(TM) | 1 | L | 1277.76 | 1024571000
1024810250 | CHROMIUM(III) NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 544.50 | 1024810250
1024831000 | CHROMIUM(III) OXIDE ANHYDROUS TECHNIPUR(TM) | 1 | KG | 233.53 | 1024831000
1024839050 | CHROMIUM(III) OXIDE ANHYDROUS TECHNIPUR(TM) | 50 | KG | 6809.88 | 1024839050
1024840100 | CHROMIUM(III) OXIDE POWDER LESS THAN 0.3 MM (CR2O3) PATINAL | 100 | G | 234.74 | 1024840100
1024841000 | CHROMIUM(III) OXIDE POWDER LESS THAN 0.3 MM (CR2O3) PATINAL | 1 | KG | 963.16 | 1024841000
1024860001 | CHROMIUM DISCS DIAMETER ABOUT 20 MM, THICKNESS ABOUT 6 MM (CR) PATINAL | 1 | ST | 1321.32 | 1024860001
1024871000 | CHROMIUM(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 283.14 | 1024871000
1024879050 | CHROMIUM(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 7498.37 | 1024879050
1024921000 | CHLOROPHYLLIN POWDER WATER-SOLUBLE (NA-CU-CHLOROPHYLLIN) (C.I. 75815) MINIMUM 98% E 141 (II) | 1 | KG | 4777.08 | 1024921000
1024980025 | CHROMOTROPIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 162.14 | 1024980025
1024991000 | CHROMOSULFURIC ACID FOR CLEANING GLASS VESSELS | 1 | L | 186.34 | 1024991000
1024992500 | CHROMOSULFURIC ACID FOR CLEANING GLASS VESSELS | 2.5 | L | 364.21 | 1024992500
1025010500 | SIMMONS CITRATE AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF MICROORGANISMS | 500 | G | 497.31 | 1025010500
1025141000 | CHARCOAL ACTIVATED GRANULAR ABOUT 1.5 MM EXTRA PURE FOOD GRADE | 1 | KG | 287.98 | 1025141000
1025145000 | CHARCOAL ACTIVATED GRANULAR ABOUT 1.5 MM EXTRA PURE FOOD GRADE | 5 | KG | 1006.72 | 1025145000
1025149025 | CHARCOAL ACTIVATED GRANULAR ABOUT 1.5 MM EXTRA PURE FOOD GRADE | 25 | KG | 2372.81 | 1025149025
1025210025 | SODIUM HEXANITROCOBALTATE(III) [SODIUM COBALT(III)NITRITE] FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 248.05 | 1025210025
1025210100 | SODIUM HEXANITROCOBALTATE(III) [SODIUM COBALT(III)NITRITE] FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 497.31 | 1025210100
1025290100 | COBALT(II) ACETATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 548.13 | 1025290100
1025300250 | COBALT(II) ACETATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 250 | G | 297.66 | 1025300250
1025309025 | COBALT(II) ACETATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 5642.23 | 1025309025
1025331000 | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 1156.76 | 1025331000
1025339025 | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 9635.23 | 1025339025
1025341000 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE PURE | 1 | KG | 1068.43 | 1025341000
1025360100 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 379.94 | 1025360100
1025360250 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 635.25 | 1025360250
1025390100 | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 548.13 | 1025390100
1025390250 | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 914.76 | 1025390250
1025461000 | COBALT(II) SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 964.37 | 1025461000
1025469050 | COBALT(II) SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 26000.48 | 1025469050
1025540050 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.001% NI) ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 528.77 | 1025540050
1025540250 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.001% NI) ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 1057.54 | 1025540250
1025551000 | CHARCOAL ACTIVATED PH EUR | 1 | KG | 676.39 | 1025551000
1025559025 | CHARCOAL ACTIVATED PH EUR | 25 | KG | 8459.11 | 1025559025
1025560100 | COBALT(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 379.94 | 1025560100
1025560250 | COBALT(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 635.25 | 1025560250
1025841000 | CAFFEINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 474.32 | 1025841000
1025849050 | CAFFEINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 10940.82 | 1025849050
1025962500 | AMMONIUM NITRATE SOLUTION 1 MOL/L ACC. TO DIN 19730 | 2.5 | L | 828.85 | 1025962500
1026060001 | CHOLINESTERASE (FROM HORSE SERUM) LYOPHYLIZED 500 U/VIAL FOR BIOCHEMISTRY | 1 | ST | 567.49 | 1026060001
1026441000 | COLLODION 4% | 1 | L | 337.59 | 1026441000
1026861000 | CELITE 281 | 1 | KG | 193.60 | 1026861000
1026881000 | CELITE HYFLO SUPERCEL | 1 | KG | 196.02 | 1026881000
1026921000 | CELITE 503 | 1 | KG | 275.88 | 1026921000
1026930250 | CELITE 545 PARTICLE SIZE 0.02-0.1 MM | 250 | G | 106.48 | 1026930250
1026931000 | CELITE 545 PARTICLE SIZE 0.02-0.1 MM | 1 | KG | 151.25 | 1026931000
1026939010 | CELITE 545 PARTICLE SIZE 0.02-0.1 MM | 10 | KG | 966.79 | 1026939010
1027000250 | COPPER FOIL ABOUT 0.1 MM THICKNESS | 250 | G | 240.79 | 1027000250
1027030250 | COPPER FINE POWDER PARTICLE SIZE < 63 MYM (> 230 MESH ASTM)  | 250 | G | 128.26 | 1027030250
1027031000 | COPPER FINE POWDER PARTICLE SIZE < 63 MYM (> 230 MESH ASTM)  | 1 | KG | 320.65 | 1027031000
1027100500 | COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 500 | G | 140.36 | 1027100500
1027109050 | COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 50 | KG | 5633.76 | 1027109050
1027110250 | COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 216.59 | 1027110250
1027221000 | COPPER(II) HYDROXIDE CARBONATE EXTRA PURE | 1 | KG | 1033.34 | 1027221000
1027229050 | COPPER(II) HYDROXIDE CARBONATE EXTRA PURE | 50 | KG | 36949.77 | 1027229050
1027330250 | COPPER(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 148.83 | 1027330250
1027331000 | COPPER(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 376.31 | 1027331000
1027350100 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 100 | G | 211.75 | 1027350100
1027351000 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1070.85 | 1027351000
1027359010 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 6767.53 | 1027359010
1027390250 | COPPER(I) CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 372.68 | 1027390250
1027530250 | COPPER(II) NITRATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 117.37 | 1027530250
1027531000 | COPPER(II) NITRATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 294.03 | 1027531000
1027539025 | COPPER(II) NITRATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 5862.45 | 1027539025
1027610500 | COPPER(II) OXIDE POWDER EXTRA PURE | 500 | G | 1191.85 | 1027610500
1027619025 | COPPER(II) OXIDE POWDER EXTRA PURE | 25 | KG | 38966.84 | 1027619025
1027625000 | COPPER(II) OXIDE WIRE FORM, SUITABLE FOR MICROANALYSIS | 5 | KG | 4299.13 | 1027625000
1027640250 | COPPER(II) OXIDE GRANULAR FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 250 | G | 891.77 | 1027640250
1027650250 | COPPER OXIDE WIRE FINE ABOUT 0.65 X 3 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS (SURFACE: CUO, CORE: CU2O) ACS | 250 | G | 425.92 | 1027650250
1027651000 | COPPER OXIDE WIRE FINE ABOUT 0.65 X 3 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS (SURFACE: CUO, CORE: CU2O) ACS | 1 | KG | 1064.80 | 1027651000
1027660100 | COPPER(II) OXIDE POWDER FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 401.72 | 1027660100
1027660500 | COPPER(II) OXIDE POWDER FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 1488.30 | 1027660500
1027670250 | COPPER OXIDE WIRE ABOUT 0.65 X 6 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS (SURFACE: CUO, CORE: CU2O) ACS | 250 | G | 294.03 | 1027670250
1027671000 | COPPER OXIDE WIRE ABOUT 0.65 X 6 MM FOR ELEMENTARY ANALYSIS (SURFACE: CUO, CORE: CU2O) ACS | 1 | KG | 733.26 | 1027671000
1027680500 | COPPER(II) OXIDE GRANULAR FOR ANALYSIS  | 500 | G | 1488.30 | 1027680500
1027691000 | COPPER(II) OXIDE PASTASON | 1 | KG | 1865.82 | 1027691000
1027805000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE VERY FINE CRYSTALS | 5 | KG | 678.81 | 1027805000
1027809050 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE VERY FINE CRYSTALS | 50 | KG | 3149.63 | 1027809050
1027841000 | COPPER SULFATE SOLUTION C(CUSO4)=0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 110.11 | 1027841000
1027861000 | MANGANESE(II) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 260.15 | 1027861000
1027869025 | MANGANESE(II) SULFATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 5194.53 | 1027869025
1027871000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 602.58 | 1027871000
1027875000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 2147.75 | 1027875000
1027879050 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 7782.72 | 1027879050
1027885000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 2363.13 | 1027885000
1027889025 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 4968.26 | 1027889025
1027900250 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 95.59 | 1027900250
1027901000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 242.00 | 1027901000
1027905000 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 848.21 | 1027905000
1027909050 | COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 7872.26 | 1027909050
1027910250 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 250 | G | 174.24 | 1027910250
1027911000 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 438.02 | 1027911000
1027921000 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | KG | 765.93 | 1027921000
1027925000 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 5 | KG | 3196.82 | 1027925000
1027929027 | COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | KG | 9982.50 | 1027929027
1028171000 | CYCLOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 194.81 | 1028171000
1028172500 | CYCLOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 406.56 | 1028172500
1028174004 | CYCLOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2601.50 | 1028174004
1028179010 | CYCLOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 2537.37 | 1028179010
1028220500 | CYCLOHEXANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 186.34 | 1028220500
1028222500 | CYCLOHEXANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 666.71 | 1028222500
1028271000 | CYCLOHEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 248.05 | 1028271000
1028272500 | CYCLOHEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 516.67 | 1028272500
1028309190 | CYCLOHEXANE FOR DENATURATION | 190 | L | 18493.64 | 1028309190
1028321000 | CYCLOHEXANE EMPLURA | 1 | L | 106.48 | 1028321000
1028322500 | CYCLOHEXANE EMPLURA | 2.5 | L | 220.22 | 1028322500
1028326025 | CYCLOHEXANE EMPLURA | 25 | L | 1844.04 | 1028326025
1028329190 | CYCLOHEXANE EMPLURA | 190 | L | 11099.33 | 1028329190
1028361000 | L-CYSTINE EXTRA PURE FCC | 1 | KG | 828.85 | 1028361000
1028369029 | L-CYSTINE EXTRA PURE FCC | 25 | KG | 11730.95 | 1028369029
1028370025 | L-CYSTINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 83.49 | 1028370025
1028370100 | L-CYSTINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 165.77 | 1028370100
1028371000 | L-CYSTINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1373.35 | 1028371000
1028379010 | L-CYSTINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 992.20 | 1028379010
1028380025 | L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 95.59 | 1028380025
1028380100 | L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 269.83 | 1028380100
1028381000 | L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1973.51 | 1028381000
1028389010 | L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1369.72 | 1028389010
1028390025 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 77.44 | 1028390025
1028390100 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 162.14 | 1028390100
1028391000 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1179.75 | 1028391000
1028399010 | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 862.73 | 1028399010
1028401000 | CALCIUM FLUORIDE PRECIPITATED PURE | 1 | KG | 308.55 | 1028401000
1028409050 | CALCIUM FLUORIDE PRECIPITATED PURE | 50 | KG | 9425.90 | 1028409050
1028439020 | IRIODIN 153 NDW | 20 | KG | 3872.00 | 1028439020
1028560025 | CESIUM NITRATE 99+ | 25 | G | 319.44 | 1028560025
1028561000 | CESIUM NITRATE 99+ | 1 | KG | 6415.42 | 1028561000
1028881000 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 1 | L | 170.61 | 1028881000
1028882500 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 2.5 | L | 354.53 | 1028882500
1028886010 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 10 | L | 1156.76 | 1028886010
1028886025 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 25 | L | 2948.77 | 1028886025
1028889191 | CYCLOHEXANONE EMPLURA | 190 | L | 17749.49 | 1028889191
1028940500 | DEOXYCHOLATE LACTOSE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 398.09 | 1028940500
1028960500 | LEIFSON AGAR DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR ACC. TO LEIFSON, MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 481.58 | 1028960500
1029040010 | ACETONITRILE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 220.22 | 1029040010
1029140002 | NITROMETHANE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1.5 | ML | 100.43 | 1029140002
1029180025 | DIACETYL MONOXIME GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 191.18 | 1029180025
1029180100 | DIACETYL MONOXIME GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 453.75 | 1029180100
1029240001 | DAB-BUFFER TABLETS FOR IMMUNOHISTOCHEMISTRY | 1 | ST | 488.84 | 1029240001
1029281000 | IRIODIN 9508 ORANGE SW | 1 | KG | 786.50 | 1029281000
1029289020 | IRIODIN 9508 ORANGE SW | 20 | KG | 4235.00 | 1029289020
1029301000 | 1,2-DICHLOROBENZENE FOR EXTRACTION ANALYSIS  | 1 | L | 175.45 | 1029301000
1029302500 | 1,2-DICHLOROBENZENE FOR EXTRACTION ANALYSIS  | 2.5 | L | 364.21 | 1029302500
1029310161 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 150 | ML | 104.06 | 1029310161
1029310500 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 500 | ML | 114.95 | 1029310500
1029311000 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 1 | L | 198.44 | 1029311000
1029311001 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 1 | L | 216.59 | 1029311001
1029312500 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 2.5 | L | 366.63 | 1029312500
1029319033 | DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O)  | 30 | L | 3327.50 | 1029319033
1029331000 | IRIODIN 9502 RED-BROWN SW | 1 | KG | 786.50 | 1029331000
1029339020 | IRIODIN 9502 RED-BROWN SW | 20 | KG | 4235.00 | 1029339020
1029341000 | IRIODIN 9504 RED SW | 1 | KG | 786.50 | 1029341000
1029349020 | IRIODIN 9504 RED SW | 20 | KG | 4235.00 | 1029349020
1029351000 | IRIODIN 9524 RED SATIN SW | 1 | KG | 786.50 | 1029351000
1029359020 | IRIODIN 9524 RED SATIN SW | 20 | KG | 4235.00 | 1029359020
1029370500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 186.34 | 1029370500
1029372500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 666.71 | 1029372500
1029500500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 220.22 | 1029500500
1029502500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 788.92 | 1029502500
1029521000 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 208.12 | 1029521000
1029521011 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 191.18 | 1029521011
1029522500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 438.02 | 1029522500
1029522511 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 398.09 | 1029522511
1029550005 | 2,2'-BIQUINOLINE GR FOR ANALYSIS | 5 | G | 1535.49 | 1029550005
1029640001 | NEOCUPROINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 1 | G | 165.77 | 1029640001
1029670500 | 1,4-DIOXANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 342.43 | 1029670500
1029680005 | NEOCUPROINE GR FOR ANALYSIS | 5 | G | 473.11 | 1029680005
1029759050 | SORBITOL FP LIQUID (SORBITOL SYRUP, ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 420 | 50 | KG | 1324.95 | 1029759050
1029759270 | SORBITOL FP LIQUID (SORBITOL SYRUP, ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 420 | 270 | KG | 5086.84 | 1029759270
1029759780 | SORBITOL FP LIQUID (SORBITOL SYRUP, ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 420 | 780 | KG | 13704.46 | 1029759780
1029829800 | SORBITOL 83 (MALTITOL-SORBITOL SYRUP) | 800 | KG | 15566.65 | 1029829800
1029939050 | SORBITOL F LIQUID (SORBITOL SYRUP, NONCRYSTALLIZING) E 420 | 50 | KG | 1263.24 | 1029939050
1029939270 | SORBITOL F LIQUID (SORBITOL SYRUP, NONCRYSTALLIZING) E 420 | 270 | KG | 4658.50 | 1029939270
1029949050 | SORBITOL LIQUID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 420 | 50 | KG | 1341.89 | 1029949050
1029949270 | SORBITOL LIQUID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 420 | 270 | KG | 5052.96 | 1029949270
1030001000 | TRIACETIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 1 | L | 296.45 | 1030001000
1030009010 | TRIACETIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 10 | L | 1719.41 | 1030009010
1030230005 | BROMOPHENOL RED INDICATOR | 5 | G | 465.85 | 1030230005
1030240010 | CHLOROPHENOL RED INDICATOR | 10 | G | 448.91 | 1030240010
1030250005 | BROMOCRESOL PURPLE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 133.10 | 1030250005
1030250025 | BROMOCRESOL PURPLE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 354.53 | 1030250025
1030260005 | BROMOTHYMOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 171.82 | 1030260005
1030260025 | BROMOTHYMOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 453.75 | 1030260025
1030280005 | 2,6-DICHLOROPHENOL-INDOPHENOL SODIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS FOR THE DETERMINATION OF ASCORBIC ... | 5 | G | 469.48 | 1030280005
1030280025 | 2,6-DICHLOROPHENOL-INDOPHENOL SODIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS FOR THE DETERMINATION OF ASCORBIC ... | 25 | G | 2139.28 | 1030280025
1030341000 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 1 | L | 141.57 | 1030341000
1030341011 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 1 | L | 128.26 | 1030341011
1030342500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 2.5 | L | 295.24 | 1030342500
1030342511 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 2.5 | L | 267.41 | 1030342511
1030346025 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPARTA | 25 | L | 1720.62 | 1030346025
1030370010 | 2,6-DICHLOROQUINONE-4-CHLOROIMIDE GR FOR ANALYSIS REAGENT FOR VITAMIN B6 REAG. PH EUR | 10 | G | 551.76 | 1030370010
1030370100 | 2,6-DICHLOROQUINONE-4-CHLOROIMIDE GR FOR ANALYSIS REAGENT FOR VITAMIN B6 REAG. PH EUR | 100 | G | 3812.71 | 1030370100
1030531000 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 176.66 | 1030531000
1030531011 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 160.93 | 1030531011
1030532500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 369.05 | 1030532500
1030532511 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 335.17 | 1030532511
1030536010 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1207.58 | 1030536010
1030536025 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2147.75 | 1030536025
1030550010 | DIMETHYLYELLOW (C.I. 11020) INDICATOR | 10 | G | 170.61 | 1030550010
1030580025 | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | G | 158.51 | 1030580025
1030580100 | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 235.95 | 1030580100
1030581000 | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 1917.85 | 1030581000
1030590005 | 5-(4-DIMETHYLAMINOBENZYLIDENE)-RHODANINE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR SILVER) | 5 | G | 107.69 | 1030590005
1030610100 | DIMETHYLGLYOXIME DISODIUM SALT OCTAHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 342.43 | 1030610100
1030610500 | DIMETHYLGLYOXIME DISODIUM SALT OCTAHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 1349.15 | 1030610500
1030620100 | DIMETHYLGLYOXIME GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR NICKEL) ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 342.43 | 1030620100
1030670025 | N,N-DIMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 238.37 | 1030670025
1030850100 | 4-CHLOROPHENOL SOLUTION 725 MG/L FOR AOX DETERMINATION ACC. TO DIN 38409-H 14 | 100 | ML | 153.67 | 1030850100
1030870005 | 1,5-DIPHENYLCARBAZONE (CONT. 50 % DIPHENYLCARBAZID) ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 170.61 | 1030870005
1030870025 | 1,5-DIPHENYLCARBAZONE (CONT. 50 % DIPHENYLCARBAZID) ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 788.92 | 1030870025
1030910025 | 1,5-DIPHENYLCARBAZIDE GR FOR ANALYSIS AND REDOX INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 332.75 | 1030910025
1030910100 | 1,5-DIPHENYLCARBAZIDE GR FOR ANALYSIS AND REDOX INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 1104.73 | 1030910100
1030920005 | DITHIZONE FOR ANALYSIS (1,5-DIPHENYLTHIOCARBAZONE) REAG. PH EUR | 5 | G | 154.88 | 1030920005
1030920025 | DITHIZONE FOR ANALYSIS (1,5-DIPHENYLTHIOCARBAZONE) REAG. PH EUR | 25 | G | 410.19 | 1030920025
1030940001 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALENE-1-SULFONYL CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 176.66 | 1030940001
1030940010 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALENE-1-SULFONYL CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 828.85 | 1030940010
1030980005 | 2,2'-BIPYRIDINE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR IRON(II) AND MOLYBDENUM) ACS | 5 | G | 101.64 | 1030980005
1030980025 | 2,2'-BIPYRIDINE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR IRON(II) AND MOLYBDENUM) ACS | 25 | G | 401.72 | 1030980025
1031100161 | 1.4-DIOXANE DRIED  | 150 | ML | 186.34 | 1031100161
1031100500 | 1.4-DIOXANE DRIED  | 500 | ML | 208.12 | 1031100500
1031101001 | 1.4-DIOXANE DRIED  | 1 | L | 500.94 | 1031101001
1031151000 | 1,4-DIOXANE EMPLURA | 1 | L | 204.49 | 1031151000
1031152500 | 1,4-DIOXANE EMPLURA | 2.5 | L | 425.92 | 1031152500
1031156025 | 1,4-DIOXANE EMPLURA | 25 | L | 3535.62 | 1031156025
1031159191 | 1,4-DIOXANE EMPLURA | 190 | L | 21302.05 | 1031159191
1031210100 | N,N-DIETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 248.05 | 1031210100
1031220001 | 3,3'-DIMETHYLNAPHTHIDINE METAL INDICATOR | 1 | G | 429.55 | 1031220001
1031281000 | IRIODIN GP RUTILE RED WNT | 1 | KG | 786.50 | 1031281000
1031289020 | IRIODIN GP RUTILE RED WNT | 20 | KG | 4235.00 | 1031289020
1031291000 | IRIODIN GP RUTILE BLUE WNT | 1 | KG | 786.50 | 1031291000
1031299020 | IRIODIN GP RUTILE BLUE WNT | 20 | KG | 4235.00 | 1031299020
1031301000 | IRIODIN GP RUTILE BLUE-GREEN WNT | 1 | KG | 786.50 | 1031301000
1031309020 | IRIODIN GP RUTILE BLUE-GREEN WNT | 20 | KG | 4235.00 | 1031309020
1031311000 | IRIODIN GP RUTILE GREEN WNT | 1 | KG | 786.50 | 1031311000
1031319020 | IRIODIN GP RUTILE GREEN WNT | 20 | KG | 4235.00 | 1031319020
1031321000 | 1,4-DIOXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 476.74 | 1031321000
1031322500 | 1,4-DIOXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 994.62 | 1031322500
1031330025 | DIANTIPYRYLMETHANE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR TITANIUM) | 25 | G | 513.04 | 1031330025
1031409028 | PARTECKSI 400 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JSFA,NF,E 420 | 25 | KG | 828.85 | 1031409028
1031409500 | PARTECKSI 400 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JSFA,NF,E 420 | 500 | KG | 9869.97 | 1031409500
1031620250 | ESCHKA'S MIXTURE GR FOR ANALYSIS (FOR DETERMINATION OF SULFUR IN COAL) | 250 | G | 513.04 | 1031620250
1031621000 | ESCHKA'S MIXTURE GR FOR ANALYSIS (FOR DETERMINATION OF SULFUR IN COAL) | 1 | KG | 1614.14 | 1031621000
1031640025 | ERIOCHROME CYANINE R (C.I. 43820) FOR ANALYSIS (REAGENT FOR ALUMINIUM) | 25 | G | 140.36 | 1031640025
1031680025 | ERIOCHROME BLUE-BLACK B (C.I. 14640) METAL INDICATOR | 25 | G | 122.21 | 1031680025
1031700025 | ERIOCHROME BLACK T (C.I. 14645) INDICATOR FOR COMPLEXOMETRY ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 113.74 | 1031700025
1031700100 | ERIOCHROME BLACK T (C.I. 14645) INDICATOR FOR COMPLEXOMETRY ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 401.72 | 1031700100
1032520025 | 2,2-BIS(HYDROXYETHYL)-(IMINOTRIS)- (HYDROXYMETHYL)-METHANE BIS-TRIS | 25 | G | 118.58 | 1032520025
1032520250 | 2,2-BIS(HYDROXYETHYL)-(IMINOTRIS)- (HYDROXYMETHYL)-METHANE BIS-TRIS | 250 | G | 804.65 | 1032520250
1032560010 | CACODYLIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 129.47 | 1032560010
1032560100 | CACODYLIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 551.76 | 1032560100
1032910001 | 2,2'-DINITRO-5,5'-DITHIODIBENZOIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 148.83 | 1032910001
1032910005 | 2,2'-DINITRO-5,5'-DITHIODIBENZOIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 356.95 | 1032910005
1032910025 | 2,2'-DINITRO-5,5'-DITHIODIBENZOIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 1566.95 | 1032910025
1032960025 | CHLOROFORM-D1 0.03 VOL.% TMS, DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 77.44 | 1032960025
1032960100 | CHLOROFORM-D1 0.03 VOL.% TMS, DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 198.44 | 1032960100
1032960500 | CHLOROFORM-D1 0.03 VOL.% TMS, DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 500 | ML | 813.12 | 1032960500
1033461000 | IRIODIN 363 SHIMMER GOLD | 1 | KG | 786.50 | 1033461000
1033469025 | IRIODIN 363 SHIMMER GOLD | 25 | KG | 4235.00 | 1033469025
1034090025 | 2,3-DIMERCAPTO-1-PROPANOL FOR COMPLEXOMETRIC DETERMINATION | 25 | ML | 1156.76 | 1034090025
1034200025 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY (STABILIZED WITH SILVER) MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 77.44 | 1034200025
1034200100 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY (STABILIZED WITH SILVER) MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 198.44 | 1034200100
1034200500 | CHLOROFORM-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY (STABILIZED WITH SILVER) MAGNISOLV(TM) | 500 | ML | 813.12 | 1034200500
1034240005 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 96.80 | 1034240005
1034240009 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 127.05 | 1034240009
1034240010 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 153.67 | 1034240010
1034240011 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 139.15 | 1034240011
1034240025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 279.51 | 1034240025
1034240050 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 50 | ML | 465.85 | 1034240050
1034240100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 848.21 | 1034240100
1034280005 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 81.07 | 1034280005
1034280009 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 106.48 | 1034280009
1034280010 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 128.26 | 1034280010
1034280100 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 710.27 | 1034280100
1034500001 | ETHANOL-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 188.76 | 1034500001
1034631000 | IRIODIN 9119 POLAR WHITE WR | 1 | KG | 786.50 | 1034631000
1034639020 | IRIODIN 9119 POLAR WHITE WR | 20 | KG | 4235.00 | 1034639020
1034950009 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 488.84 | 1034950009
1034950025 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 1076.90 | 1034950025
1035301000 | IRIODIN 223 RUTILE FINE LILAC | 1 | KG | 786.50 | 1035301000
1035309025 | IRIODIN 223 RUTILE FINE LILAC | 25 | KG | 4235.00 | 1035309025
1035511000 | IRIODIN 9219 RUTILE LILAC PEARL SW | 1 | KG | 786.50 | 1035511000
1035519020 | IRIODIN 9219 RUTILE LILAC PEARL SW | 20 | KG | 4235.00 | 1035519020
1035579028 | PARTECKSI 450 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF,FCC,JSFA | 25 | KG | 822.80 | 1035579028
1035581000 | IRIODIN 9507 SCARAB RED SW | 1 | KG | 786.50 | 1035581000
1035589020 | IRIODIN 9507 SCARAB RED SW | 20 | KG | 4235.00 | 1035589020
1035620005 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 191.18 | 1035620005
1035620009 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 285.56 | 1035620009
1035620010 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 315.81 | 1035620010
1035620025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 631.62 | 1035620025
1035839028 | PARTECKSI 150 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,JSFA,E 420 | 25 | KG | 1003.09 | 1035839028
1035870006 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 6 | ML | 423.50 | 1035870006
1035870025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 317.02 | 1035870025
1035870100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 963.16 | 1035870100
1035900010 | DIPHENYLAMINE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT REDOX INDICATOR ACS | 10 | G | 223.85 | 1035900010
1035910050 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 50 | ML | 453.75 | 1035910050
1035910100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 828.85 | 1035910100
1035920005 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 212.96 | 1035920005
1035920025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 701.80 | 1035920025
1036040050 | DIASTASE (FROM FUNGI) FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 238.37 | 1036040050
1036725000 | CHOLESTEROL FROM WOOL FAT EXTRA PURE, POWDERED PH EUR,BP,NF,JP | 5 | KG | 7500.79 | 1036725000
1036729019 | CHOLESTEROL FROM WOOL FAT EXTRA PURE, POWDERED PH EUR,BP,NF,JP | 15 | KG | 19401.14 | 1036729019
1037400002 | HYGROMYCIN B SOLUTION FOR BIOCHEMISTRY | 2 | ML | 1128.93 | 1037400002
1037500500 | YEAST EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1037500500
1037530500 | YEAST EXTRACT GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 342.43 | 1037530500
1037539025 | YEAST EXTRACT GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 25 | KG | 15435.97 | 1037539025
1037560500 | OX BILE DRIED PURE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 658.24 | 1037560500
1037611000 | AMMONIUM IRON(III) CITRATE APPROX. 28% FE DAC | 1 | KG | 531.19 | 1037611000
1037619029 | AMMONIUM IRON(III) CITRATE APPROX. 28% FE DAC | 25 | KG | 3152.05 | 1037619029
1037621000 | AMMONIUM IRON(III) CITRATE ABOUT 18% FE DAC | 1 | KG | 332.75 | 1037621000
1037629029 | AMMONIUM IRON(III) CITRATE ABOUT 18% FE DAC | 25 | KG | 3620.32 | 1037629029
1037680100 | 2,6-DIMETHYLPHENOL GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 757.46 | 1037680100
1037760500 | AMMONIUM IRON(III) SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 753.83 | 1037760500
1037761000 | AMMONIUM IRON(III) SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 166.98 | 1037761000
1037765000 | AMMONIUM IRON(III) SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 583.22 | 1037765000
1037769050 | AMMONIUM IRON(III) SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5440.16 | 1037769050
1037840001 | EGG YOLK EMULSION STERILE, 50%, FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 1713.36 | 1037840001
1037850001 | EGG YOLK TELLURITE EMULSION STERILE, 20%, FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 848.21 | 1037850001
1037911000 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 162.14 | 1037911000
1037919050 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 411.40 | 1037919050
1037920500 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO | 500 | G | 204.49 | 1037920500
1037921000 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 315.81 | 1037921000
1037925000 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO | 5 | KG | 888.14 | 1037925000
1037929050 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO | 50 | KG | 8231.63 | 1037929050
1038030001 | DESICCANT SACHET 3 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGE GEL) SACHET: 4 X 7 CM | 1 | ST | 373.89 | 1038030001
1038030002 | DESICCANT SACHET 3 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGE GEL) SACHET: 4 X 7 CM | 1 | ST | 3983.32 | 1038030002
1038040001 | DESICCANT SACHET 10 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGEGEL) SACHET: 7 X 9 CM | 1 | ST | 376.31 | 1038040001
1038050001 | DESICCANT SACHET 100 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGEGEL) SACHET: 15 X 14 CM | 1 | ST | 401.72 | 1038050001
1038060001 | DESICCANT SACHET 250 G SILICA GEL WITH HUMIDITY INDICATOR (ORANGE GEL) SACHET: 15 X 20.5 CM | 1 | ST | 572.33 | 1038060001
1038141000 | IRON(III)-CHLORIDE-HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,JP | 1 | KG | 440.44 | 1038141000
1038149025 | IRON(III)-CHLORIDE-HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,JP | 25 | KG | 5408.70 | 1038149025
1038151000 | IRON EXTRA PURE REDUCED PARTICLE SIZE ABOUT 10 MYM | 1 | KG | 412.61 | 1038151000
1038159029 | IRON EXTRA PURE REDUCED PARTICLE SIZE ABOUT 10 MYM | 25 | KG | 5008.19 | 1038159029
1038190100 | IRON FOR ANALYSIS REDUCED, PARTICLE SIZE 10 MYM  | 100 | G | 71.39 | 1038190100
1038190500 | IRON FOR ANALYSIS REDUCED, PARTICLE SIZE 10 MYM  | 500 | G | 240.79 | 1038190500
1038300001 | HPLC-BOTTLE ADAPTER WITH 3 TUBE CONNECTIONS ID 3.2 MM, SOLVENTS SUPPLY BY MERCK- BOTTLES | 1 | ST | 614.68 | 1038300001
1038310001 | HPLC BOTTLE ADAPTER S40 WITH 3 TUBE CONNECTIONS AND 1 CONNECTION FOR EXHAUST AIR FILTER, SOLVENTS ... | 1 | ST | 614.68 | 1038310001
1038320001 | AIR VALVE FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40 | 1 | ST | 1443.53 | 1038320001
1038330001 | EXHAUST AIR FILTER FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40, DISPOSAL | 1 | ST | 405.35 | 1038330001
1038340001 | FITTINGS FOR CAPILLARIES WITH 3.2 MM O.D., FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40 (PACK OF 10) | 1 | ST | 150.04 | 1038340001
1038350001 | PTFE-FERRULE FOR CAPILLARIES WITH 3.2 MM A.D., FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40 (PACK OF 10) | 1 | ST | 150.04 | 1038350001
1038360001 | BLANKING PLUG FOR CAPILLARIY CONNECTIONS WITH 3.2 MM I.D., FOR HPLC BOTTLE ADAPTER S40 (PACK OF 10) | 1 | ST | 243.21 | 1038360001
1038601000 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 254.10 | 1038601000
1038609050 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 798.60 | 1038609050
1038610250 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 133.10 | 1038610250
1038611000 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 335.17 | 1038611000
1038619050 | IRON(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 13090.99 | 1038619050
1038621000 | IRON(III) CITRATE HYDRATE (ABOUT 19% FE) | 1 | KG | 425.92 | 1038621000
1038629029 | IRON(III) CITRATE HYDRATE (ABOUT 19% FE) | 25 | KG | 5199.37 | 1038629029
1038685000 | IRON(II) GLUCONATE DIHYDRATE PH EUR,BP,USP,E 579 | 5 | KG | 924.44 | 1038685000
1038689029 | IRON(II) GLUCONATE DIHYDRATE PH EUR,BP,USP,E 579 | 25 | KG | 2954.82 | 1038689029
1038830250 | IRON(III) NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 108.90 | 1038830250
1038831000 | IRON(III) NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 273.46 | 1038831000
1038839050 | IRON(III) NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 12471.47 | 1038839050
1038870050 | FLUORESCEIN SODIUM (C.I. 45350) INDICATOR REAG. PH EUR | 50 | G | 122.21 | 1038870050
1038870250 | FLUORESCEIN SODIUM (C.I. 45350) INDICATOR REAG. PH EUR | 250 | G | 520.30 | 1038870250
1039031000 | IRIODIN 309 MEDALLION GOLD | 1 | KG | 786.50 | 1039031000
1039039025 | IRIODIN 309 MEDALLION GOLD | 25 | KG | 4235.00 | 1039039025
1039130500 | KLIGLER AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF GRAM-NEGATIVE INTESTINAL BACTERIA | 500 | G | 392.04 | 1039130500
1039150500 | TRIPLE SUGAR IRON AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 348.48 | 1039150500
1039350100 | IRON(III) PHOSPHATE FOR ANALYSIS CALCINED (MAX. 0.001% SO4)  | 100 | G | 520.30 | 1039350100
1039350500 | IRON(III) PHOSPHATE FOR ANALYSIS CALCINED (MAX. 0.001% SO4)  | 500 | G | 1128.93 | 1039350500
1039361000 | BI-FLAIR 66 A | 1 | KG | 479.16 | 1039361000
1039369025 | BI-FLAIR 66 A | 25 | KG | 10744.80 | 1039369025
1039430250 | IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 129.47 | 1039430250
1039431000 | IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 325.49 | 1039431000
1039439025 | IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 7800.87 | 1039439025
1039471000 | IRIODIN 211 RUTILE FINE RED | 1 | KG | 205.70 | 1039471000
1039479025 | IRIODIN 211 RUTILE FINE RED | 25 | KG | 3920.40 | 1039479025
1039481000 | IRIODIN 201 RUTILE FINE GOLD | 1 | KG | 205.70 | 1039481000
1039489025 | IRIODIN 201 RUTILE FINE GOLD | 25 | KG | 3920.40 | 1039489025
1039561000 | IRON(II) SULFIDE STICKS D CA. 1 CM | 1 | KG | 141.57 | 1039561000
1039569025 | IRON(II) SULFIDE STICKS D CA. 1 CM | 25 | KG | 1697.63 | 1039569025
1039621000 | IRON(II) FUMARATE EXTRA PURE (CA. 33% FE) PH EUR,BP,USP,FCC | 1 | KG | 1200.32 | 1039621000
1039629029 | IRON(II) FUMARATE EXTRA PURE (CA. 33% FE) PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 2796.31 | 1039629029
1039635000 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 5 | KG | 361.79 | 1039635000
1039639025 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 1098.68 | 1039639025
1039650100 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 42.35 | 1039650100
1039650500 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 94.38 | 1039650500
1039651000 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 143.99 | 1039651000
1039655000 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 508.20 | 1039655000
1039659025 | IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2088.46 | 1039659025
1039671000 | IRON(II) SULFATE HYDRATE (ABOUT 87% FESO4) EXTRA PURE PH.EUR.,BP,USP | 1 | KG | 896.61 | 1039671000
1039679025 | IRON(II) SULFATE HYDRATE (ABOUT 87% FESO4) EXTRA PURE PH.EUR.,BP,USP | 25 | KG | 896.61 | 1039679025
1039730001 | MERCKOGLAS LIQUID COVER GLASS FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 232.32 | 1039730001
1039771000 | IRIODIN 249 FLASH GOLD | 1 | KG | 231.11 | 1039771000
1039779025 | IRIODIN 249 FLASH GOLD | 25 | KG | 4541.13 | 1039779025
1039781000 | IRIODIN259 FLASH RED | 1 | KG | 231.11 | 1039781000
1039789025 | IRIODIN259 FLASH RED | 25 | KG | 4541.13 | 1039789025
1039790500 | MEAT EXTRACT DRY, GRANULATED, FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 481.58 | 1039790500
1039792500 | MEAT EXTRACT DRY, GRANULATED, FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 2277.22 | 1039792500
1039810102 | MERCKOFIX SPRAY FIXATIVE FOR CYTODIAGNOSIS | 100 | ML | 32.67 | 1039810102
1039811000 | MERCKOFIX SPRAY FIXATIVE FOR CYTODIAGNOSIS | 1 | L | 234.74 | 1039811000
1039840005 | FOLIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 113.74 | 1039840005
1039840025 | FOLIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 347.27 | 1039840025
1039851000 | IRIODIN 289 FLASH BLUE | 1 | KG | 231.11 | 1039851000
1039859025 | IRIODIN 289 FLASH BLUE | 25 | KG | 4541.13 | 1039859025
1039861000 | IRIODIN 299 FLASH GREEN | 1 | KG | 231.11 | 1039861000
1039869025 | IRIODIN 299 FLASH GREEN | 25 | KG | 4541.13 | 1039869025
1039891000 | IRIODIN 231 RUTILE FINE GREEN | 1 | KG | 231.11 | 1039891000
1039899025 | IRIODIN 231 RUTILE FINE GREEN | 25 | KG | 4541.13 | 1039899025
1039900025 | FLUORESCEIN (C.I.45350) REAG. PH EUR | 25 | G | 174.24 | 1039900025
1039900100 | FLUORESCEIN (C.I.45350) REAG. PH EUR | 100 | G | 406.56 | 1039900100
1039921000 | FLUORESCEIN SODIUM (C.I. 45350) EXTRA PURE | 1 | KG | 1032.13 | 1039921000
1039991000 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% FREE FROM ACID STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL AND CALCIUM ... | 1 | L | 140.36 | 1039991000
1039992500 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% FREE FROM ACID STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL AND CALCIUM ... | 2.5 | L | 281.93 | 1039992500
1039999025 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% FREE FROM ACID STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL AND CALCIUM ... | 25 | L | 1408.44 | 1039999025
1040021000 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL PH EUR,BP,USP | 1 | L | 82.28 | 1040021000
1040022500 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 153.67 | 1040022500
1040029025 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL PH EUR,BP,USP | 25 | L | 631.62 | 1040029025
1040029180 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL PH EUR,BP,USP | 180 | L | 3113.33 | 1040029180
1040031000 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% GR FOR ANALYSIS STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 100.43 | 1040031000
1040032500 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% GR FOR ANALYSIS STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 200.86 | 1040032500
1040035000 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% GR FOR ANALYSIS STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL ACS,REAG. PH EUR | 5 | L | 353.32 | 1040035000
1040039025 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% GR FOR ANALYSIS STABILIZED WITH ABOUT 10% METHANOL ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 1006.72 | 1040039025
1040051000 | PARAFORMALDEHYDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAC | 1 | KG | 142.78 | 1040051000
1040059050 | PARAFORMALDEHYDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAC | 50 | KG | 2278.43 | 1040059050
1040070250 | D(-)-FRUCTOSE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 53.24 | 1040070250
1040071000 | D(-)-FRUCTOSE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 176.66 | 1040071000
1040081000 | FORMAMIDE EMPLURA | 1 | L | 100.43 | 1040081000
1040082500 | FORMAMIDE EMPLURA | 2.5 | L | 208.12 | 1040082500
1040089025 | FORMAMIDE EMPLURA | 25 | L | 1617.77 | 1040089025
1040130020 | FURFURAL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 20 | ML | 106.48 | 1040130020
1040130100 | FURFURAL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | ML | 204.49 | 1040130100
1040140500 | GLASS BEADS 2 MM | 500 | G | 181.50 | 1040140500
1040150500 | GLASS BEADS 3 MM | 500 | G | 148.83 | 1040150500

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates