لیست قیمت محصولات مرک (3)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


{aridatatables moduleId="<282>"}

 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه

 


1040160500 | GLASS BEADS 4 MM | 500 | G | 148.83 | 1040160500
1040170500 | GLASS BEADS 5 MM | 500 | G | 181.50 | 1040170500
1040180500 | GLASS BEADS 6 MM | 500 | G | 160.93 | 1040180500
1040220025 | FAST GREEN FCF (C.I. 42053) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 413.82 | 1040220025
1040300500 | VRB AGAR FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 1022.45 | 1040300500
1040360500 | E.COLI 0157:H7-AGAR FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 958.32 | 1040360500
1040370500 | DEV LACTOSE PEPTONE BROTH FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 1310.43 | 1040370500
1040380500 | ECD AGAR FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 717.53 | 1040380500
1040390001 | UVM II SUPPLEMENT FOR MICROBIOLOGY (1 VIAL WITH 13 MG OF ACRIFLAVINE HYDROCHLORIDE) | 1 | ST | 131.89 | 1040390001
1040440500 | ENDO AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 392.04 | 1040440500
1040540500 | BILE SALT MIXTURE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 701.80 | 1040540500
1040580025 | D(+)-GALACTOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 129.47 | 1040580025
1040580100 | D(+)-GALACTOSE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 398.09 | 1040580100
1040611000 | D(+)-GALACTOSE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | KG | 2329.25 | 1040611000
1040620050 | D(+)-GALACTOSE FOR MICROBIOLOGY | 50 | G | 145.20 | 1040620050
1040700500 | GELATINE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 226.27 | 1040700500
1040721000 | GELATIN (SHEETS) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 614.68 | 1040721000
1040740500 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 79.86 | 1040740500
1040741000 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 112.53 | 1040741000
1040745000 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | KG | 278.30 | 1040745000
1040749050 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | KG | 29.04 | 1040749050
1040781000 | GELATIN POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 340.01 | 1040781000
1040789029 | GELATIN POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 3236.75 | 1040789029
1040860250 | GLASS WOOL | 250 | G | 100.43 | 1040860250
1040861000 | GLASS WOOL | 1 | KG | 232.32 | 1040861000
1040900005 | GLUTATHIONE (REDUCED) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR | 5 | G | 168.19 | 1040900005
1040900050 | GLUTATHIONE (REDUCED) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR | 50 | G | 1369.72 | 1040900050
1040900500 | GLUTATHIONE (REDUCED) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR | 500 | G | 9757.44 | 1040900500
1040911000 | GLYCEROL 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | L | 261.36 | 1040911000
1040912500 | GLYCEROL 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 2.5 | L | 491.26 | 1040912500
1040919025 | GLYCEROL 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | L | 2706.77 | 1040919025
1040919190 | GLYCEROL 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 190 | L | 16412.44 | 1040919190
1040921000 | GLYCEROL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 289.19 | 1040921000
1040922500 | GLYCEROL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 603.79 | 1040922500
1040929010 | GLYCEROL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 2017.07 | 1040929010
1040931000 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 1 | L | 235.95 | 1040931000
1040932500 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 2.5 | L | 438.02 | 1040932500
1040936025 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 25 | L | 3107.28 | 1040936025
1040936190 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 190 | L | 18894.15 | 1040936190
1040939010 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 10 | L | 1138.61 | 1040939010
1040939025 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 25 | L | 2384.91 | 1040939025
1040939190 | GLYCEROL ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 422 | 190 | L | 14382.06 | 1040939190
1040940500 | GLYCEROL 85% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | ML | 165.77 | 1040940500
1040941000 | GLYCEROL 85% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 285.56 | 1040941000
1040942500 | GLYCEROL 85% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | L | 595.32 | 1040942500
1040949026 | GLYCEROL 85% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | L | 3540.46 | 1040949026
1040950250 | GLYCEROL FOR FLUORESCENCE MICROSCOPY | 250 | ML | 235.95 | 1040950250
1041060100 | GLYCOLIC ACID FOR ANALYSIS  | 100 | G | 433.18 | 1041060100
1041121000 | CALCIUMGLYCEROPHOSPHATE HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,FCC | 1 | KG | 642.51 | 1041121000
1041129025 | CALCIUMGLYCEROPHOSPHATE HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,FCC | 25 | KG | 8177.18 | 1041129025
1041140002 | B-GLUCURONIDASE/ARYL SULFATASE (FROM HELIX POMATIA) STABILIZED AQUEOUS SOLUTION FOR BIOCHEMISTRY | 2 | ML | 310.97 | 1041140002
1041400001 | SINGLEPATHSALMONELLA RAPID TEST FOR THE DETECTION OF SALMONELLA IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041400001
1041410001 | SINGLEPATHE.COLI O157 RAPID TEST FOR THE DETECTION OF E.COLI O157 IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041410001
1041420001 | SINGLEPATHLISTERIA RAPID TEST FOR THE DETECTION OF LISTERIA IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041420001
1041430001 | SINGLEPATHCAMPYLOBACTER RAPID TEST FOR THE DETECTION OF CAMPYLOBACTER IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041430001
1041440001 | DUOPATHVEROTOXIN RAPID TEST FOR THE DETECTION OF VEROTOXINS IN PATHOGENIC E.COLI | 1 | ST | 867.57 | 1041440001
1041460001 | DUOPATHCEREUS ENTEROTOXINS RAPID TEST FOR THE DETERMINATION OF THE NHE AND HBL TOXINS IN FOODS | 1 | ST | 757.46 | 1041460001
1041470001 | DUOPATHLEGIONELLA RAPID TEST FOR THE DETERMINATION OF LEGIONELLA SPEC. AND LEGIONELLA PNEUMOPHILA ... | 1 | ST | 595.32 | 1041470001
1041480001 | SINGLEPATHL'MONO RAPID TEST FOR THE DETECTION OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN FOODS | 1 | ST | 595.32 | 1041480001
1041540001 | SINGLEPATHEMETIC TOX MRK IMMUNOLOGICAL RAPID TEST FOR THE DETECTION OF BACILLUS CEREUS EMETIC TOXIN ... | 1 | ST | 544.50 | 1041540001
1041645000 | SODIUM GLYCEROPHOSPHATE HYDRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 1291.07 | 1041645000
1041649025 | SODIUM GLYCEROPHOSPHATE HYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 4410.45 | 1041649025
1041670250 | GUANIDINIUM THIOCYANATE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 453.75 | 1041670250
1041691000 | GLYCINE BUFFER SUBSTANCE FOR ELECTROPHORESIS | 1 | KG | 319.44 | 1041691000
1041821000 | BTS CATALYST (ABOUT 5 X 3 MM) FOR GAS PURIFICATION | 1 | KG | 1214.84 | 1041821000
1041910025 | GLYOXALBIS(2-HYDROXYANIL) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | G | 384.78 | 1041910025
1042000005 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 867.57 | 1042000005
1042000009 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 1132.56 | 1042000009
1042000010 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 1258.40 | 1042000010
1042010100 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 58.08 | 1042010100
1042010250 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 95.59 | 1042010250
1042011000 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 295.24 | 1042011000
1042015000 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 5 | KG | 1097.47 | 1042015000
1042019025 | GLYCINE GR FOR ANALYSIS | 25 | KG | 226.27 | 1042019025
1042062500 | GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE | 2.5 | KG | 232.32 | 1042062500
1042069025 | GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE | 25 | KG | 1013.98 | 1042069025
1042091000 | IRIODIN 9205 RUTILE PLATINUM GOLD WR | 1 | KG | 358.16 | 1042091000
1042099020 | IRIODIN 9205 RUTILE PLATINUM GOLD WR | 20 | KG | 6231.50 | 1042099020
1042121000 | GUAIACOL EXTRA PURE PH FRANC X | 1 | L | 429.55 | 1042121000
1042129026 | GUAIACOL EXTRA PURE PH FRANC X | 25 | L | 6485.60 | 1042129026
1042161000 | IRIODIN 355 GLITTER GOLD | 1 | KG | 205.70 | 1042161000
1042169025 | IRIODIN 355 GLITTER GOLD | 25 | KG | 3920.40 | 1042169025
1042171000 | IRIODIN 302 GOLD SATIN | 1 | KG | 202.07 | 1042171000
1042179025 | IRIODIN 302 GOLD SATIN | 25 | KG | 3829.65 | 1042179025
1042190025 | GUANIDINIUM CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 192.39 | 1042190025
1042190100 | GUANIDINIUM CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 266.20 | 1042190100
1042190500 | GUANIDINIUM CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 1128.93 | 1042190500
1042199025 | GUANIDINIUM CHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | KG | 6852.23 | 1042199025
1042200100 | GUANIDINIUM CHLORIDE LAB | 100 | G | 142.78 | 1042200100
1042201000 | GUANIDINIUM CHLORIDE LAB | 1 | KG | 773.19 | 1042201000
1042205000 | GUANIDINIUM CHLORIDE LAB | 5 | KG | 2415.16 | 1042205000
1042209025 | GUANIDINIUM CHLORIDE LAB | 25 | KG | 462.22 | 1042209025
1042281000 | GUM ARABIC SPRAY-DRIED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | KG | 375.10 | 1042281000
1042289029 | GUM ARABIC SPRAY-DRIED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | KG | 4173.29 | 1042289029
1042311000 | IRIODIN 500 BRONZE | 1 | KG | 189.97 | 1042311000
1042319025 | IRIODIN 500 BRONZE | 25 | KG | 3563.45 | 1042319025
1042321000 | IRIODIN 504 RED | 1 | KG | 189.97 | 1042321000
1042329025 | IRIODIN 504 RED | 25 | KG | 3563.45 | 1042329025
1042330010 | GLYCYLGLYCINE BUFFER SUBSTANCE | 10 | G | 124.63 | 1042330010
1042330100 | GLYCYLGLYCINE BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 520.30 | 1042330100
1042331000 | GLYCYLGLYCINE BUFFER SUBSTANCE | 1 | KG | 3915.56 | 1042331000
1042341000 | IRIODIN 530 GLITTER BRONZE | 1 | KG | 205.70 | 1042341000
1042349025 | IRIODIN 530 GLITTER BRONZE | 25 | KG | 3920.40 | 1042349025
1042351000 | IRIODIN 502 RED-BROWN | 1 | KG | 189.97 | 1042351000
1042359025 | IRIODIN 502 RED-BROWN | 25 | KG | 3563.45 | 1042359025
1042361000 | IRIODIN 520 BRONZE SATIN | 1 | KG | 189.97 | 1042361000
1042369025 | IRIODIN 520 BRONZE SATIN | 25 | KG | 3563.45 | 1042369025
1042371000 | IRIODIN 522 RED-BROWN SATIN | 1 | KG | 189.97 | 1042371000
1042379025 | IRIODIN 522 RED-BROWN SATIN | 25 | KG | 3563.45 | 1042379025
1042390250 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY | 250 | ML | 154.88 | 1042390250
1042391000 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY | 1 | L | 278.30 | 1042391000
1042392500 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY | 2.5 | L | 867.57 | 1042392500
1042411000 | IRIODIN 524 RED SATIN | 1 | KG | 189.97 | 1042411000
1042419025 | IRIODIN 524 RED SATIN | 25 | KG | 3563.45 | 1042419025
1042461000 | IRIODIN 103 RUTILE STERLING SILVER | 1 | KG | 160.93 | 1042461000
1042469025 | IRIODIN 103 RUTILE STERLING SILVER | 25 | KG | 2776.95 | 1042469025
1042471000 | IRIODIN 9524 RED SATIN WR | 1 | KG | 486.42 | 1042471000
1042479020 | IRIODIN 9524 RED SATIN WR | 20 | KG | 8721.68 | 1042479020
1042481000 | IRIODIN 9235 RUTILE GREEN PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1042481000
1042489020 | IRIODIN 9235 RUTILE GREEN PEARL WR | 20 | KG | 6177.05 | 1042489020
1042571000 | IRIODIN 9225 RUTILE BLUE PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1042571000
1042579020 | IRIODIN 9225 RUTILE BLUE PEARL WR | 20 | KG | 6177.05 | 1042579020
1042591000 | IRIODIN 111 RUTILE FINE SATIN | 1 | KG | 171.82 | 1042591000
1042599021 | IRIODIN 111 RUTILE FINE SATIN | 20 | KG | 2433.31 | 1042599021
1042671000 | IRIODIN 7235 ULTRA GREEN | 1 | KG | 231.11 | 1042671000
1042679025 | IRIODIN 7235 ULTRA GREEN | 25 | KG | 4543.55 | 1042679025
1042831000 | IRIODIN 9219 RUTILE LILAC PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1042831000
1042839020 | IRIODIN 9219 RUTILE LILAC PEARL WR | 20 | KG | 6177.05 | 1042839020
1042851000 | IRIODIN 205 RUTILE PLATINUM GOLD | 1 | KG | 202.07 | 1042851000
1042859025 | IRIODIN 205 RUTILE PLATINUM GOLD | 25 | KG | 3829.65 | 1042859025
1042861000 | IRIODIN 217 RUTILE COPPER PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1042861000
1042869025 | IRIODIN 217 RUTILE COPPER PEARL | 25 | KG | 3829.65 | 1042869025
1042871000 | IRIODIN 219 RUTILE LILAC PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1042871000
1042879025 | IRIODIN 219 RUTILE LILAC PEARL | 25 | KG | 3829.65 | 1042879025
1042881000 | IRIODIN 225 RUTILE BLUE PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1042881000
1042889025 | IRIODIN 225 RUTILE BLUE PEARL | 25 | KG | 3829.65 | 1042889025
1042891000 | IRIODIN 235 RUTILE GREEN PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1042891000
1042899025 | IRIODIN 235 RUTILE GREEN PEARL | 25 | KG | 3829.65 | 1042899025
1042981000 | IRIODIN 9504 RED WR | 1 | KG | 442.86 | 1042981000
1042989020 | IRIODIN 9504 RED WR | 20 | KG | 7872.26 | 1042989020
1043011000 | IRIODIN 9103 STERLING SILVER WR | 1 | KG | 266.20 | 1043011000
1043019021 | IRIODIN 9103 STERLING SILVER WR | 20 | KG | 4349.95 | 1043019021
1043020025 | HEMATOXYLIN CRYST. (C.I. 75290) FOR MICROSCOPY | 25 | G | 413.82 | 1043020025
1043020100 | HEMATOXYLIN CRYST. (C.I. 75290) FOR MICROSCOPY | 100 | G | 1242.67 | 1043020100
1043021000 | HEMATOXYLIN CRYST. (C.I. 75290) FOR MICROSCOPY | 1 | KG | 9948.62 | 1043021000
1043180250 | STOPCOCK GREASE MELTING POINT 45-53 GRAD C | 250 | G | 113.74 | 1043180250
1043181000 | STOPCOCK GREASE MELTING POINT 45-53 GRAD C | 1 | KG | 310.97 | 1043181000
1043221000 | IRIODIN 9500 BRONZE WR | 1 | KG | 442.86 | 1043221000
1043229020 | IRIODIN 9500 BRONZE WR | 20 | KG | 7872.26 | 1043229020
1043281000 | IRIODIN 9121 RUTILE LUSTRE SATIN WR | 1 | KG | 290.40 | 1043281000
1043289020 | IRIODIN 9121 RUTILE LUSTRE SATIN WR | 20 | KG | 4821.85 | 1043289020
1043331000 | ISOHEXANE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 175.45 | 1043331000
1043332500 | ISOHEXANE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 364.21 | 1043332500
1043339190 | ISOHEXANE FOR ANALYSIS  | 190 | L | 12799.38 | 1043339190
1043352500 | ISOHEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 513.04 | 1043352500
1043402500 | ISOHEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 401.72 | 1043402500
1043430100 | METHENAMINE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 117.37 | 1043430100
1043430500 | METHENAMINE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | G | 229.90 | 1043430500
1043500025 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 113.74 | 1043500025
1043500100 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 256.52 | 1043500100
1043500500 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 963.16 | 1043500500
1043509010 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1397.55 | 1043509010
1043510025 | L-HISTIDINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 106.48 | 1043510025
1043510100 | L-HISTIDINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 289.19 | 1043510100
1043511000 | L-HISTIDINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2308.68 | 1043511000
1043519010 | L-HISTIDINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1674.64 | 1043519010
1043521000 | L-HISTIDINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 2401.85 | 1043521000
1043529010 | L-HISTIDINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 17483.29 | 1043529010
1043540500 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 500 | G | 1032.13 | 1043540500
1043549010 | L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 10 | KG | 11618.42 | 1043549010
1043651000 | N-HEPTANE EMPLURA | 1 | L | 117.37 | 1043651000
1043652500 | N-HEPTANE EMPLURA | 2.5 | L | 245.63 | 1043652500
1043652511 | N-HEPTANE EMPLURA | 2.5 | L | 222.64 | 1043652511
1043656010 | N-HEPTANE EMPLURA | 10 | L | 801.02 | 1043656010
1043656025 | N-HEPTANE EMPLURA | 25 | L | 2041.27 | 1043656025
1043656190 | N-HEPTANE EMPLURA | 190 | L | 13214.41 | 1043656190
1043660500 | N-HEPTANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 206.91 | 1043660500
1043662500 | N-HEPTANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 738.10 | 1043662500
1043671000 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 158.51 | 1043671000
1043672500 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 163.35 | 1043672500
1043672511 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 301.29 | 1043672511
1043676010 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 10 | L | 1081.74 | 1043676010
1043676025 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 25 | L | 1922.69 | 1043676025
1043679190 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS | 190 | L | 11583.33 | 1043679190
1043681000 | N-HEXANE EMPLURA | 1 | L | 105.27 | 1043681000
1043682500 | N-HEXANE EMPLURA | 2.5 | L | 220.22 | 1043682500
1043682511 | N-HEXANE EMPLURA | 2.5 | L | 200.86 | 1043682511
1043686010 | N-HEXANE EMPLURA | 10 | L | 717.53 | 1043686010
1043686025 | N-HEXANE EMPLURA | 25 | L | 1831.94 | 1043686025
1043686190 | N-HEXANE EMPLURA | 190 | L | 11843.48 | 1043686190
1043689190 | N-HEXANE EMPLURA | 190 | L | 11031.57 | 1043689190
1043691000 | N-HEXANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 210.54 | 1043691000
1043692500 | N-HEXANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 2.5 | L | 205.70 | 1043692500
1043699010 | N-HEXANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 10 | L | 713.90 | 1043699010
1043711000 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 193.60 | 1043711000
1043712500 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 150.04 | 1043712500
1043714004 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2585.77 | 1043714004
1043719010 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 600.16 | 1043719010
1043719030 | N-HEXANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 4501.20 | 1043719030
1043720500 | N-HEXANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 185.13 | 1043720500
1043722500 | N-HEXANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 663.08 | 1043722500
1043730500 | N-HEXANE DRIED (MAX. 0.004% H2O)  | 500 | ML | 106.48 | 1043730500
1043741000 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 176.66 | 1043741000
1043742500 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 366.63 | 1043742500
1043742511 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 332.75 | 1043742511
1043744004 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | ST | 2352.24 | 1043744004
1043746010 | N-HEXANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 1199.11 | 1043746010
1043791000 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 196.02 | 1043791000
1043792500 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | L | 410.19 | 1043792500
1043792511 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | L | 372.68 | 1043792511
1043796010 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 10 | L | 1338.26 | 1043796010
1043796025 | N-HEPTANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | L | 2383.70 | 1043796025
1043901000 | N-HEPTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 275.88 | 1043901000
1043902500 | N-HEPTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 320.65 | 1043902500
1043909010 | N-HEPTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1253.56 | 1043909010
1043909030 | N-HEPTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 3761.89 | 1043909030
1043911000 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 245.63 | 1043911000
1043912500 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 163.35 | 1043912500
1043914004 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 3292.41 | 1043914004
1043915000 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 844.58 | 1043915000
1043919010 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1649.23 | 1043919010
1043919030 | N-HEXANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 4948.90 | 1043919030
1043949030 | N-HEXANE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 30 | L | 2795.10 | 1043949030
1044001000 | IRIODIN 9211 RUTILE FINE RED WR | 1 | KG | 375.10 | 1044001000
1044009020 | IRIODIN 9211 RUTILE FINE RED WR | 20 | KG | 6521.90 | 1044009020
1044010250 | MERCURY EXTRA PURE | 250 | G | 567.49 | 1044010250
1044011000 | MERCURY EXTRA PURE | 1 | KG | 1416.91 | 1044011000
1044030250 | MERCURY FOR ANALYSIS AND FOR POLAROGRAPHY  | 250 | G | 631.62 | 1044030250
1044031000 | MERCURY FOR ANALYSIS AND FOR POLAROGRAPHY  | 1 | KG | 1574.21 | 1044031000
1044040250 | MERCURY 99.9999 SUPRAPUR | 250 | G | 1511.29 | 1044040250
1044041000 | MERCURY 99.9999 SUPRAPUR | 1 | KG | 3781.25 | 1044041000
1044071000 | IRIODIN 9215 RUTILE RED PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1044071000
1044079020 | IRIODIN 9215 RUTILE RED PEARL WR | 20 | KG | 6171.00 | 1044079020
1044100050 | MERCURY(II) ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 228.69 | 1044100050
1044100250 | MERCURY(II) ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 457.38 | 1044100250
1044131000 | MERCURY(II) SULFATE SOLUTION 200 G/L IN DILUTED SULFURIC ACID FOR DETERMINATION OF COD ACC. TO DIN ... | 1 | L | 567.49 | 1044131000
1044170100 | MERCURY(II) CHLORIDE EXTRA PURE FINE CRYST. | 100 | G | 303.71 | 1044170100
1044171000 | MERCURY(II) CHLORIDE EXTRA PURE FINE CRYST. | 1 | KG | 1266.87 | 1044171000
1044190050 | MERCURY(II) CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,ACS | 50 | G | 281.93 | 1044190050
1044190250 | MERCURY(II) CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,ACS | 250 | G | 563.86 | 1044190250
1044191000 | MERCURY(II) CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,ACS | 1 | KG | 1404.81 | 1044191000
1044200100 | MERCURY(II) IODIDE RED, EXTRA PURE | 100 | G | 278.30 | 1044200100
1044201000 | MERCURY(II) IODIDE RED, EXTRA PURE | 1 | KG | 1160.39 | 1044201000
1044210050 | MERCURY(II) BROMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 465.85 | 1044210050
1044210250 | MERCURY(II) BROMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 935.33 | 1044210250
1044250050 | MERCURY(I) CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 50 | G | 497.31 | 1044250050
1044250250 | MERCURY(I) CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 998.25 | 1044250250
1044280050 | MERCURY(II) IODIDE RED, FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 257.73 | 1044280050
1044280250 | MERCURY(II) IODIDE RED, FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 516.67 | 1044280250
1044370050 | MERCURY(I) NITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | G | 189.97 | 1044370050
1044370250 | MERCURY(I) NITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 379.94 | 1044370250
1044390050 | MERCURY(II) NITRATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 170.61 | 1044390050
1044390250 | MERCURY(II) NITRATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 342.43 | 1044390250
1044402500 | KAOLIN POWDER | 2.5 | KG | 208.12 | 1044402500
1044561000 | IRIODIN 9440 COLIBRI BLUE-GREEN WR | 1 | KG | 561.44 | 1044561000
1044569020 | IRIODIN 9440 COLIBRI BLUE-GREEN WR | 20 | KG | 10229.34 | 1044569020
1044650100 | MERCURY(II) OXIDE RED EXTRA PURE | 100 | G | 289.19 | 1044650100
1044660050 | MERCURY(II) OXIDE RED, FOR ANALYSIS  | 50 | G | 267.41 | 1044660050
1044660250 | MERCURY(II) OXIDE RED, FOR ANALYSIS  | 250 | G | 536.03 | 1044660250
1044681000 | IRIODIN 532 GLITTER RED-BROWN | 1 | KG | 205.70 | 1044681000
1044689025 | IRIODIN 532 GLITTER RED-BROWN | 25 | KG | 3920.40 | 1044689025
1044691000 | IRIODIN 534 GLITTER RED | 1 | KG | 205.70 | 1044691000
1044699025 | IRIODIN 534 GLITTER RED | 25 | KG | 3920.40 | 1044699025
1044701000 | IRIODIN 221 RUTILE FINE BLUE | 1 | KG | 205.70 | 1044701000
1044709025 | IRIODIN 221 RUTILE FINE BLUE | 25 | KG | 3920.40 | 1044709025
1044711000 | IRIODIN 9163 SHIMMER PEARL WR | 1 | KG | 358.16 | 1044711000
1044719020 | IRIODIN 9163 SHIMMER PEARL WR | 20 | KG | 6177.05 | 1044719020
1044721000 | IRIODIN 9153 FLASH PEARL WR | 1 | KG | 349.69 | 1044721000
1044729020 | IRIODIN 9153 FLASH PEARL WR | 20 | KG | 6001.60 | 1044729020
1044761000 | MERCURY(II) SULFATE 80 G/L IN POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION C(K2CR2O7)=0.02 MOL/L ACIDIFIED WITH ... | 1 | L | 338.80 | 1044761000
1044762500 | MERCURY(II) SULFATE 80 G/L IN POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION C(K2CR2O7)=0.02 MOL/L ACIDIFIED WITH ... | 2.5 | L | 682.44 | 1044762500
1044800050 | MERCURY(II) SULFATE FOR ANALYSIS ACS | 50 | G | 394.46 | 1044800050
1044800250 | MERCURY(II) SULFATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 788.92 | 1044800250
1044810100 | MERCURY(II) SULFATE EXTRA PURE | 100 | G | 425.92 | 1044810100
1044810250 | MERCURY(II) SULFATE EXTRA PURE | 250 | G | 710.27 | 1044810250
1044811000 | MERCURY(II) SULFATE EXTRA PURE | 1 | KG | 1776.28 | 1044811000
1044840025 | MERCURY(II) THIOCYANATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | G | 180.29 | 1044840025
1044840100 | MERCURY(II) THIOCYANATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 360.58 | 1044840100
1045060010 | L-HYDROXYPROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 125.84 | 1045060010
1045060100 | L-HYDROXYPROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 899.03 | 1045060100
1045070050 | MYO-INOSITOL FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 77.44 | 1045070050
1045070250 | MYO-INOSITOL FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 285.56 | 1045070250
1045270010 | 3-METHYL-2-BENZOTHIAZOLINONE-HYDRAZONEHYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 10 | G | 384.78 | 1045270010
1045401000 | IRIODIN 9103 STERLING SILVER SW | 1 | KG | 275.88 | 1045401000
1045409020 | IRIODIN 9103 STERLING SILVER SW | 20 | KG | 4513.30 | 1045409020
1045421000 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN SW | 1 | KG | 298.87 | 1045421000
1045429020 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN SW | 20 | KG | 4987.62 | 1045429020
1045429999 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN SW |  |  | 4987.62 | 1045429999
1045431000 | IRIODIN 9323 ROYAL GOLD SATIN SW | 1 | KG | 493.68 | 1045431000
1045439020 | IRIODIN 9323 ROYAL GOLD SATIN SW | 20 | KG | 8886.24 | 1045439020
1045531000 | IRIODIN 9525 RED VIOLET SATIN SW | 1 | KG | 504.57 | 1045531000
1045539020 | IRIODIN 9525 RED VIOLET SATIN SW | 20 | KG | 9095.57 | 1045539020
1045541000 | IRIODIN 9605 BLUE-SHADE SILVER SW | 1 | KG | 561.44 | 1045541000
1045549020 | IRIODIN 9605 BLUE-SHADE SILVER SW | 20 | KG | 10229.34 | 1045549020
1045621000 | IRIODIN 9221 RUTILE FINE BLUE SW | 1 | KG | 383.57 | 1045621000
1045629020 | IRIODIN 9221 RUTILE FINE BLUE SW | 20 | KG | 6679.20 | 1045629020
1045641000 | IRIODIN 9121 RUTILE LUSTRE SATIN SW | 1 | KG | 298.87 | 1045641000
1045649020 | IRIODIN 9121 RUTILE LUSTRE SATIN SW | 20 | KG | 4987.62 | 1045649020
1045751000 | IRIODIN 9440 COLIBRI BLUEGREEN SW | 1 | KG | 569.91 | 1045751000
1045759020 | IRIODIN 9440 COLIBRI BLUEGREEN SW | 20 | KG | 10357.60 | 1045759020
1045821000 | IRIODIN 121 RUTILE LUSTRE SATIN | 1 | KG | 160.93 | 1045821000
1045829020 | IRIODIN 121 RUTILE LUSTRE SATIN | 20 | KG | 2219.14 | 1045829020
1045841000 | IRIODIN 110 FINE SATIN | 1 | KG | 193.60 | 1045841000
1045849020 | IRIODIN 110 FINE SATIN | 20 | KG | 4299.13 | 1045849020
1045849025 | IRIODIN 110 FINE SATIN | 25 | KG | 5372.40 | 1045849025
1045901000 | IRIODIN 323 ROYAL GOLD SATIN | 1 | KG | 192.39 | 1045901000
1045909025 | IRIODIN 323 ROYAL GOLD SATIN | 25 | KG | 3567.08 | 1045909025
1045911000 | IRIODIN 303 ROYAL GOLD | 1 | KG | 192.39 | 1045911000
1045919025 | IRIODIN 303 ROYAL GOLD | 25 | KG | 3567.08 | 1045919025
1045930025 | HYDROXYNAPHTHOL BLUE METAL (PM) INDICATOR | 25 | G | 785.29 | 1045930025
1045940050 | CALCON (C.I.15705) METAL INDICATOR | 50 | G | 117.37 | 1045940050
1045950005 | CALCONCARBOXYLIC ACID METAL INDICATOR | 5 | G | 164.56 | 1045950005
1045950025 | CALCONCARBOXYLIC ACID METAL INDICATOR | 25 | G | 433.18 | 1045950025
1045971000 | IRIODIN 9225 RUTILE BLUE PEARL SW | 1 | KG | 366.63 | 1045971000
1045979020 | IRIODIN 9225 RUTILE BLUE PEARL SW | 20 | KG | 6342.82 | 1045979020
1045981000 | IRIODIN 9215 RUTILE RED PEARL SW | 1 | KG | 366.63 | 1045981000
1045989020 | IRIODIN 9215 RUTILE RED PEARL SW | 20 | KG | 6342.82 | 1045989020
1046030100 | HYDRAZINIUM SULFATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 101.64 | 1046030100
1046030500 | HYDRAZINIUM SULFATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 256.52 | 1046030500
1046109026 | HYDROQUINONE FOTOPUR | 25 | KG | 2573.67 | 1046109026
1046111000 | BI-FLAIR 89 | 1 | KG | 496.10 | 1046111000
1046119025 | BI-FLAIR 89 | 25 | KG | 11156.20 | 1046119025
1046160250 | HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 244.42 | 1046160250
1046161000 | HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 801.02 | 1046161000
1046170500 | HYDROXYLAMMONIUM SULFATE GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 398.09 | 1046170500
1046190250 | HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS (<= 0.000001% HG) ACS,ISO | 250 | G | 413.82 | 1046190250
1046281000 | IRIODIN 320 BRIGHT GOLD PEARL | 1 | KG | 188.76 | 1046281000
1046289025 | IRIODIN 320 BRIGHT GOLD PEARL | 25 | KG | 3478.75 | 1046289025
1046330100 | HYPOPHOSPHOROUS ACID 50% FOR ANALYSIS  | 100 | ML | 219.01 | 1046330100
1046330500 | HYPOPHOSPHOROUS ACID 50% FOR ANALYSIS  | 500 | ML | 603.79 | 1046330500
1046341000 | IRIODIN 300 GOLD PEARL | 1 | KG | 188.76 | 1046341000
1046349025 | IRIODIN 300 GOLD PEARL | 25 | KG | 3478.75 | 1046349025
1046439029 | MAGNESIUM PHOSPHINATE HEXAHYDRATE (MAGNESIUM HYPOPHOSPHITE HEXAHYDRATE) EXTRA PURE | 25 | KG | 5086.84 | 1046439029
1046461000 | SODIUM PHOSPHINATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 1 | KG | 274.67 | 1046461000
1046469029 | SODIUM PHOSPHINATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 25 | KG | 3073.40 | 1046469029
1046600001 | UV-VIS STANDARD 1A: POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION (600 MG/L) FOR THE ABSORBANCE AT 430 NM ACCORDING ... | 1 | ST | 591.69 | 1046600001
1046701000 | IRIODIN 100 SILVER PEARL | 1 | KG | 141.57 | 1046701000
1046709025 | IRIODIN 100 SILVER PEARL | 25 | KG | 2284.48 | 1046709025
1046990100 | IMMERSION OIL FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 85.91 | 1046990100
1046990500 | IMMERSION OIL FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 260.15 | 1046990500
1047121000 | IRIODIN 120 LUSTRE SATIN | 1 | KG | 145.20 | 1047121000
1047129020 | IRIODIN 120 LUSTRE SATIN | 20 | KG | 1927.53 | 1047129020
1047150500 | ISOOCTANE DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 500 | ML | 113.74 | 1047150500
1047160050 | IMIDAZOLE BUFFER SUBSTANCE ACS | 50 | G | 117.37 | 1047160050
1047160250 | IMIDAZOLE BUFFER SUBSTANCE ACS | 250 | G | 323.07 | 1047160250
1047161000 | IMIDAZOLE BUFFER SUBSTANCE ACS | 1 | KG | 1017.61 | 1047161000
1047171000 | ISOOCTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 260.15 | 1047171000
1047172500 | ISOOCTANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 544.50 | 1047172500
1047180500 | ISOOCTANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 196.02 | 1047180500
1047182500 | ISOOCTANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 698.17 | 1047182500
1047240025 | INDIGO CARMINE (C.I. 73015) FOR ANALYSIS | 25 | G | 102.85 | 1047240025
1047271000 | ISOOCTANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 186.34 | 1047271000
1047272500 | ISOOCTANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 388.41 | 1047272500
1047276010 | ISOOCTANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 1266.87 | 1047276010
1047276025 | ISOOCTANE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2261.49 | 1047276025
1047280100 | MYO-INOSITOL FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 216.59 | 1047280100
1047300010 | INDOLE GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 85.91 | 1047300010
1047300100 | INDOLE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 469.48 | 1047300100
1047311000 | MYO-INOSITOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,FCC | 1 | KG | 540.87 | 1047311000
1047319029 | MYO-INOSITOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,FCC | 25 | KG | 8008.99 | 1047319029
1047360025 | L(+)-RHAMNOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 583.22 | 1047360025
1047382500 | INVERTIN MERCK HUMECTANT FOR CONFECTIONERY E 1103 | 2.5 | L | 546.92 | 1047382500
1047389010 | INVERTIN MERCK HUMECTANT FOR CONFECTIONERY E 1103 | 10 | L | 1793.22 | 1047389010
1047389020 | INVERTIN MERCK HUMECTANT FOR CONFECTIONERY E 1103 | 20 | L | 3456.97 | 1047389020
1047501000 | RONAFLAIRMICA M | 1 | KG | 123.42 | 1047501000
1047509015 | RONAFLAIRMICA M | 15 | KG | 1104.73 | 1047509015
1047602500 | IODINE PURIFIED BY SUBLIMATION SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 2830.19 | 1047602500
1047609050 | IODINE PURIFIED BY SUBLIMATION SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 43259.92 | 1047609050
1047610100 | IODINE SUBLIMATED FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 229.90 | 1047610100
1047610500 | IODINE SUBLIMATED FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 773.19 | 1047610500
1047630050 | IODINE 99.999 SUPRAPUR | 50 | G | 461.01 | 1047630050
1047630500 | IODINE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 2549.47 | 1047630500
1047640100 | IODINE INDICATOR | 100 | G | 128.26 | 1047640100
1047650500 | ION EXCHANGER I (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, H+-FORM) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | G | 266.20 | 1047650500
1047655000 | ION EXCHANGER I (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, H+-FORM) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 5 | KG | 1614.14 | 1047655000
1047670500 | ION EXCHANGER III (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER, OH- FORM) GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 429.55 | 1047670500
1047675000 | ION EXCHANGER III (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER, OH- FORM) GR FOR ANALYSIS | 5 | KG | 3181.09 | 1047675000
1047680500 | ION EXCHANGER II (WEAKLY BASIC ANION EXCHANGER), OH- FORM GR FOR ANALYSIS | 500 | ML | 289.19 | 1047680500
1047685000 | ION EXCHANGER II (WEAKLY BASIC ANION EXCHANGER), OH- FORM GR FOR ANALYSIS | 5 | L | 1748.45 | 1047685000
1047791000 | IRIOTEC(TM) 8830 | 1 | KG | 214.17 | 1047791000
1047799025 | IRIOTEC(TM) 8830 | 25 | KG | 4123.68 | 1047799025
1047811000 | IRIOTEC(TM) 8805 | 1 | KG | 127.05 | 1047811000
1047819015 | IRIOTEC(TM) 8805 | 15 | KG | 1160.39 | 1047819015
1047821000 | IRIOTEC(TM) 8820 | 1 | KG | 267.41 | 1047821000
1047829020 | IRIOTEC(TM) 8820 | 20 | KG | 4349.95 | 1047829020
1047831000 | IRIOTEC(TM) 8825 | 1 | KG | 292.82 | 1047831000
1047839020 | IRIOTEC(TM) 8825 | 20 | KG | 4866.62 | 1047839020
1047861000 | IRIOTEC(TM) 8835 | 1 | KG | 258.94 | 1047861000
1047869020 | IRIOTEC(TM) 8835 | 20 | KG | 4184.18 | 1047869020
1047871000 | IRIODIN 183 | 1 | KG | 180.29 | 1047871000
1047879025 | IRIODIN 183 | 25 | KG | 3259.74 | 1047879025
1047921000 | IRIODIN 215 RUTILE RED PEARL | 1 | KG | 202.07 | 1047921000
1047929025 | IRIODIN 215 RUTILE RED PEARL | 25 | KG | 3826.02 | 1047929025
1047941000 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN WR | 1 | KG | 290.40 | 1047941000
1047949020 | IRIODIN 9111 RUTILE FINE SATIN WR | 20 | KG | 4823.06 | 1047949020
1047971000 | IRIODIN 9300 GOLD PEARL WR | 1 | KG | 480.37 | 1047971000
1047979020 | IRIODIN 9300 GOLD PEARL WR | 20 | KG | 8615.20 | 1047979020
1048011000 | IRIODIN 9522 RED-BROWN SATIN WR | 1 | KG | 485.21 | 1048011000
1048019020 | IRIODIN 9522 RED-BROWN SATIN WR | 20 | KG | 8720.47 | 1048019020
1048131000 | IRIODIN 9502 RED-BROWN WR | 1 | KG | 442.86 | 1048131000
1048139020 | IRIODIN 9502 RED-BROWN WR | 20 | KG | 7872.26 | 1048139020
1048170250 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION 3 MOL/L | 250 | ML | 68.97 | 1048170250
1048180100 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION SATURATED WITH SILVER CHLORIDE 3 MOL/L | 100 | ML | 90.75 | 1048180100
1048190100 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 121.00 | 1048190100
1048191000 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 808.28 | 1048191000
1048199025 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 25 | KG | 17315.10 | 1048199025
1048201000 | POTASSIUM ACETATE EXTRA PURE PH EUR,BP,E 261 | 1 | KG | 150.04 | 1048201000
1048205000 | POTASSIUM ACETATE EXTRA PURE PH EUR,BP,E 261 | 5 | KG | 502.15 | 1048205000
1048209025 | POTASSIUM ACETATE EXTRA PURE PH EUR,BP,E 261 | 25 | KG | 1297.12 | 1048209025
1048209050 | POTASSIUM ACETATE EXTRA PURE PH EUR,BP,E 261 | 50 | KG | 2283.27 | 1048209050
1048251000 | IRIODIN 9231 RUTILE FINE GREEN WR | 1 | KG | 375.10 | 1048251000
1048259020 | IRIODIN 9231 RUTILE FINE GREEN WR | 20 | KG | 6518.27 | 1048259020
1048271000 | IRIODIN 9221 RUTILE FINE BLUE WR | 1 | KG | 375.10 | 1048271000
1048279020 | IRIODIN 9221 RUTILE FINE BLUE WR | 20 | KG | 6518.27 | 1048279020
1048291000 | IRIODIN 9201 RUTILE FINE GOLD WR | 1 | KG | 375.10 | 1048291000
1048299020 | IRIODIN 9201 RUTILE FINE GOLD WR | 20 | KG | 6518.27 | 1048299020
1048311000 | IRIODIN 9303 ROYAL GOLD WR | 1 | KG | 438.02 | 1048311000
1048319020 | IRIODIN 9303 ROYAL GOLD WR | 20 | KG | 7872.26 | 1048319020
1048321000 | IRIODIN 9323 ROYAL GOLD SATIN WR | 1 | KG | 485.21 | 1048321000
1048329020 | IRIODIN 9323 ROYAL GOLD SATIN WR | 20 | KG | 8720.47 | 1048329020
1048350500 | ION EXCHANGER IV (WEAKLY ACIDIC CATION EXCHANGER) H+-FORM, GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 492.47 | 1048350500
1048355000 | ION EXCHANGER IV (WEAKLY ACIDIC CATION EXCHANGER) H+-FORM, GR FOR ANALYSIS | 5 | KG | 3283.94 | 1048355000
1048360500 | ION EXCHANGER V (MIXED BED EXCHANGER) GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 429.55 | 1048360500
1048365000 | ION EXCHANGER V (MIXED BED EXCHANGER) GR FOR ANALYSIS | 5 | KG | 2593.03 | 1048365000
1048421000 | IRIODIN 123 BRIGHT LUSTRE SATIN | 1 | KG | 160.93 | 1048421000
1048429020 | IRIODIN 123 BRIGHT LUSTRE SATIN | 20 | KG | 2219.14 | 1048429020
1048521000 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 501 | 1 | KG | 407.77 | 1048521000
1048529029 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 501 | 25 | KG | 1291.07 | 1048529029
1048529500 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 501 | 500 | KG | 15791.71 | 1048529500
1048540500 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 152.46 | 1048540500
1048580001 | POTASSIUM DICHROMATE TABLETS FOR PRESERVING MILK INVESTIGATION SAMPLES | 1 | ST | 567.49 | 1048580001
1048621000 | POTASSIUM DICHROMATE CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 412.61 | 1048621000
1048625000 | POTASSIUM DICHROMATE CRYST. EXTRA PURE | 5 | KG | 1651.65 | 1048625000
1048640500 | POTASSIUM DICHROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 354.53 | 1048640500
1048641000 | POTASSIUM DICHROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 544.50 | 1048641000
1048645000 | POTASSIUM DICHROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 1910.59 | 1048645000
1048650500 | POTASSIUM DICHROMATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.000001% HG) ACS,ISO | 500 | G | 532.40 | 1048650500
1048670050 | POTASSIUM HYDROGEN DIIODATE FOR ANALYSIS  | 50 | G | 315.81 | 1048670050
1048691000 | IRIODIN 326 OLYMPIC GOLD SATIN | 1 | KG | 192.39 | 1048691000
1048699025 | IRIODIN 326 OLYMPIC GOLD SATIN | 25 | KG | 3567.08 | 1048699025
1048715000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 340 | 5 | KG | 682.44 | 1048715000
1048719029 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 340 | 25 | KG | 2187.68 | 1048719029
1048719050 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 340 | 50 | KG | 3959.12 | 1048719050
1048729025 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE OPTIPUR | 25 | KG | 4356.00 | 1048729025
1048730250 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 250 | G | 72.60 | 1048730250
1048731000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 182.71 | 1048731000
1048735000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 5 | KG | 552.97 | 1048735000
1048739025 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 25 | KG | 3662.67 | 1048739025
1048739050 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ISO | 50 | KG | 5953.20 | 1048739050
1048740250 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 183.92 | 1048740250
1048741000 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 461.01 | 1048741000
1048751000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE SOLUTION (BUFFER STOCK SOLUTION) 1/15 MOL/L | 1 | L | 119.79 | 1048751000
1048771000 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS (<= 0.005% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 238.37 | 1048771000
1048779025 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS (<= 0.005% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 4764.98 | 1048779025
1048831000 | POTASSIUM HYDROGEN SULFATE EXTRA PURE | 1 | KG | 198.44 | 1048831000
1048839025 | POTASSIUM HYDROGEN SULFATE EXTRA PURE | 25 | KG | 3236.75 | 1048839025
1048850500 | POTASSIUM HYDROGEN SULFATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | G | 137.94 | 1048850500
1048852500 | POTASSIUM HYDROGEN SULFATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 425.92 | 1048852500
1048961000 | IRIODIN 9444 MOSS GREEN WR | 1 | KG | 605.00 | 1048961000
1048969020 | IRIODIN 9444 MOSS GREEN WR | 20 | KG | 11125.95 | 1048969020
1048981000 | IRIODIN 600 BLACK MICA | 1 | KG | 181.50 | 1048981000
1048989025 | IRIODIN 600 BLACK MICA | 25 | KG | 3303.30 | 1048989025
1049001000 | POTASSIUM BROMIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 930.49 | 1049001000
1049009029 | POTASSIUM BROMIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1617.77 | 1049009029
1049040100 | POTASSIUM BROMIDE 99.999 SUPRAPUR | 100 | G | 595.32 | 1049040100
1049040500 | POTASSIUM BROMIDE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1617.77 | 1049040500
1049050500 | POTASSIUM BROMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 111.32 | 1049050500
1049070100 | POTASSIUM BROMIDE FOR IR SPECTROSCOPY  | 100 | G | 336.38 | 1049070100
1049070500 | POTASSIUM BROMIDE FOR IR SPECTROSCOPY  | 500 | G | 729.63 | 1049070500
1049120100 | POTASSIUM BROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 163.35 | 1049120100
1049120250 | POTASSIUM BROMATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 219.01 | 1049120250
1049131000 | MINATEC 40 CM | 1 | KG | 233.53 | 1049131000
1049139020 | MINATEC 40 CM | 20 | KG | 3677.19 | 1049139020
1049241000 | POTASSIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,E 501 | 1 | KG | 278.30 | 1049241000
1049245000 | POTASSIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,E 501 | 5 | KG | 284.35 | 1049245000
1049249025 | POTASSIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,E 501 | 25 | KG | 828.85 | 1049249025
1049249029 | POTASSIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,E 501 | 25 | KG | 828.85 | 1049249029
1049260050 | POTASSIUM CARBONATE-1.5-HYDRATE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 342.43 | 1049260050
1049280500 | POTASSIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 173.03 | 1049280500
1049281000 | POTASSIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 267.41 | 1049281000
1049289050 | POTASSIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 8701.11 | 1049289050
1049330500 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS (<= 0.005% BR) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 261.36 | 1049330500
1049355000 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 508 | 5 | KG | 519.09 | 1049355000
1049359029 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 508 | 25 | KG | 1579.05 | 1049359029
1049359500 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 508 | 500 | KG | 20698.26 | 1049359500
1049360250 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 53.24 | 1049360250
1049360500 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 87.12 | 1049360500
1049361000 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 134.31 | 1049361000
1049365000 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 473.11 | 1049365000
1049369050 | POTASSIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 3512.63 | 1049369050
1049371000 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 508 | 1 | KG | 245.63 | 1049371000
1049379024 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 508 | 25 | KG | 687.28 | 1049379024
1049379025 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 508 | 25 | KG | 1246.30 | 1049379025
1049379051 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 508 | 50 | KG | 2176.79 | 1049379051
1049380050 | POTASSIUM CHLORIDE 99.999 SUPRAPUR | 50 | G | 291.61 | 1049380050
1049380500 | POTASSIUM CHLORIDE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1263.24 | 1049380500
1049440100 | POTASSIUM CHLORATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 151.25 | 1049440100
1049440500 | POTASSIUM CHLORATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 219.01 | 1049440500
1049511000 | POTASSIUM CHROMATE EXTRA PURE | 1 | KG | 382.36 | 1049511000
1049519050 | POTASSIUM CHROMATE EXTRA PURE | 50 | KG | 225.06 | 1049519050
1049520250 | POTASSIUM CHROMATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 210.54 | 1049520250
1049521000 | POTASSIUM CHROMATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 523.93 | 1049521000
1049541000 | MINATEC 30 CM LIGHT GREY | 1 | KG | 211.75 | 1049541000
1049549020 | MINATEC 30 CM LIGHT GREY | 20 | KG | 3253.69 | 1049549020
1049565000 | TRI-POTASSIUM CITRATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 332 | 5 | KG | 676.39 | 1049565000
1049569029 | TRI-POTASSIUM CITRATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC,E 332 | 25 | KG | 2357.08 | 1049569029
1049571000 | MINATEC 31 CM TRANSPARENT | 1 | KG | 202.07 | 1049571000
1049579020 | MINATEC 31 CM TRANSPARENT | 20 | KG | 3050.41 | 1049579020
1049591000 | IRIODIN 119 POLAR WHITE | 1 | KG | 160.93 | 1049591000
1049599020 | IRIODIN 119 POLAR WHITE | 20 | KG | 2219.14 | 1049599020
1049651000 | POTASSIUM CYANIDE | 1 | KG | 177.87 | 1049651000
1049659050 | POTASSIUM CYANIDE | 50 | KG | 5846.72 | 1049659050
1049670100 | POTASSIUM CYANIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 133.10 | 1049670100
1049670250 | POTASSIUM CYANIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 177.87 | 1049670250
1049671000 | POTASSIUM CYANIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 536.03 | 1049671000
1049711000 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) PURE | 1 | KG | 289.19 | 1049711000
1049719050 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) PURE | 50 | KG | 11283.25 | 1049719050
1049730100 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 107.69 | 1049730100
1049730250 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 143.99 | 1049730250
1049731000 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 360.58 | 1049731000
1049739050 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 15278.67 | 1049739050
1049761000 | IRIODIN 306 OLYMPIC GOLD | 1 | KG | 188.76 | 1049761000
1049769025 | IRIODIN 306 OLYMPIC GOLD | 25 | KG | 3479.96 | 1049769025
1049821000 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 219.01 | 1049821000
1049829050 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 7097.86 | 1049829050
1049840100 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 81.07 | 1049840100
1049840500 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 176.66 | 1049840500
1049849050 | POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 8870.51 | 1049849050
1049940250 | POTASSIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 157.30 | 1049940250
1049941000 | POTASSIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 394.46 | 1049941000
1050020500 | POTASSIUM HYDROXIDE HYDRATE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 2763.64 | 1050020500
1050069025 | BOLE WHITE POWDER LOW BACTERIAL CONTENT, FOR INTERNAL USE, SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | KG | 1064.80 | 1050069025
1050070001 | UTLC SILICA GEL MONOLITHIC,10 MYM 25 GLASS PLATES 60 X 36 MM |  |  | 1251.14 | 1050070001
1050081000 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY BIO PH EUR,BP,USP | 1 | L | 143.99 | 1050081000
1050086025 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY BIO PH EUR,BP,USP | 25 | L | 1015.19 | 1050086025
1050121000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 1 | KG | 84.70 | 1050121000
1050125000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 5 | KG | 309.76 | 1050125000
1050129050 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 50 | KG | 1504.03 | 1050129050
1050201000 | L-LEUCINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1533.07 | 1050201000
1050210250 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.002% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 250.47 | 1050210250
1050211000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.002% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 556.60 | 1050211000
1050215000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.002% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 2020.70 | 1050215000
1050219025 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.002% NA) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 9522.70 | 1050219025
1050291000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.05% NA) ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 326.70 | 1050291000
1050299050 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.05% NA) ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 11168.30 | 1050299050
1050301000 | POTASSIUM FLUORIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 349.69 | 1050301000
1050309050 | POTASSIUM FLUORIDE EXTRA PURE | 50 | KG | 14588.97 | 1050309050
1050321000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 525 | 1 | KG | 140.36 | 1050321000
1050325000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 525 | 5 | KG | 514.25 | 1050325000
1050329025 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 525 | 25 | KG | 1026.08 | 1050329025
1050329050 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 525 | 50 | KG | 1922.69 | 1050329050
1050330500 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 500 | G | 68.97 | 1050330500
1050331000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 106.48 | 1050331000
1050335000 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 388.41 | 1050335000
1050339025 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 938.96 | 1050339025
1050339050 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 1879.13 | 1050339050
1050401000 | POTASSIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 1036.97 | 1050401000
1050405000 | POTASSIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 3891.36 | 1050405000
1050409029 | POTASSIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 14945.92 | 1050409029
1050430250 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 122.21 | 1050430250
1050430500 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 670.34 | 1050430500
1050431000 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 1033.34 | 1050431000
1050432500 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 2067.89 | 1050432500
1050439050 | POTASSIUM IODIDE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 33598.07 | 1050439050
1050440050 | POTASSIUM IODIDE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 445.28 | 1050440050
1050440500 | POTASSIUM IODIDE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 2704.35 | 1050440500
1050500500 | POTASSIUM IODATE EXTRA PURE FCC | 500 | G | 704.22 | 1050500500
1050509029 | POTASSIUM IODATE EXTRA PURE FCC | 25 | KG | 16581.84 | 1050509029
1050510100 | POTASSIUM IODATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 220.22 | 1050510100
1050510500 | POTASSIUM IODATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 481.58 | 1050510500
1050565000 | POTASSIUM DISULFITE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF,E 224 | 5 | KG | 410.19 | 1050565000
1050569029 | POTASSIUM DISULFITE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF,E 224 | 25 | KG | 1246.30 | 1050569029
1050570500 | POTASSIUM DISULFITE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 82.28 | 1050570500
1050571000 | POTASSIUM DISULFITE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 127.05 | 1050571000
1050572500 | POTASSIUM DISULFITE FOR ANALYSIS  | 2.5 | KG | 254.10 | 1050572500
1050611000 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 1 | KG | 189.97 | 1050611000
1050615000 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 5 | KG | 551.76 | 1050615000
1050619025 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 25 | KG | 1674.64 | 1050619025
1050619026 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 25 | KG | 2734.60 | 1050619026
1050619050 | POTASSIUM NITRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC,E 252 | 50 | KG | 2960.87 | 1050619050
1050630500 | POTASSIUM NITRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 77.44 | 1050630500
1050631000 | POTASSIUM NITRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 121.00 | 1050631000
1050635000 | POTASSIUM NITRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 422.29 | 1050635000
1050639050 | POTASSIUM NITRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 3936.13 | 1050639050
1050650050 | POTASSIUM NITRATE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 260.15 | 1050650050
1050650500 | POTASSIUM NITRATE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 1811.37 | 1050650500
1050670250 | POTASSIUM NITRITE CRYST. FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 174.24 | 1050670250
1050671000 | POTASSIUM NITRITE CRYST. FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 433.18 | 1050671000
1050721000 | DI-POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 280.72 | 1050721000
1050729050 | DI-POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 5918.11 | 1050729050
1050730250 | DI-POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 112.53 | 1050730250
1050731000 | DI-POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 283.14 | 1050731000
1050760250 | POTASSIUM PERCHLORATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 256.52 | 1050760250
1050761000 | POTASSIUM PERCHLORATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 642.51 | 1050761000
1050801000 | POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 196.02 | 1050801000
1050805000 | POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PURE | 5 | KG | 406.56 | 1050805000
1050809050 | POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PURE | 50 | KG | 3758.26 | 1050809050
1050820250 | POTASSIUM PERMANGANATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 116.16 | 1050820250
1050821000 | POTASSIUM PERMANGANATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 242.00 | 1050821000
1050841000 | POTASSIUM PERMANGANATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.000005% HG) ACS | 1 | KG | 315.81 | 1050841000
1050910250 | POTASSIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 76.23 | 1050910250
1050911000 | POTASSIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 192.39 | 1050911000
1050920250 | POTASSIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS (<= 0.001% N) ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 198.44 | 1050920250
1050990250 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 88.33 | 1050990250
1050991000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 200.86 | 1050991000
1050995000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 701.80 | 1050995000
1050999050 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 6525.53 | 1050999050
1051011000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 340 | 1 | KG | 278.30 | 1051011000
1051015000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 340 | 5 | KG | 755.04 | 1051015000
1051019029 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 340 | 25 | KG | 2920.94 | 1051019029
1051019525 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 340 | 525 | KG | 44387.64 | 1051019525
1051021000 | TRI-POTASSIUM PHOSPHATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 642.51 | 1051021000
1051029029 | TRI-POTASSIUM PHOSPHATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 8910.44 | 1051029029
1051041000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 208.12 | 1051041000
1051049050 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 5440.16 | 1051049050
1051071000 | POTASSIUM DISULFATE (POTASSIUM PYROSULFATE) FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 366.63 | 1051071000
1051075000 | POTASSIUM DISULFATE (POTASSIUM PYROSULFATE) FOR ANALYSIS ACS | 5 | KG | 1286.23 | 1051075000
1051079050 | POTASSIUM DISULFATE (POTASSIUM PYROSULFATE) FOR ANALYSIS ACS | 50 | KG | 11946.33 | 1051079050
1051080050 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 275.88 | 1051080050
1051080500 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 935.33 | 1051080500
1051090100 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 100 | G | 722.37 | 1051090100
1051090500 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1954.15 | 1051090500
1051100100 | POTASSIUM HEXAHYDROXOANTIMONATE(V) CRYST. FOR ANALYSIS  | 100 | G | 111.32 | 1051100100
1051189025 | POTASSIUM SORBATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 202 | 25 | KG | 4088.59 | 1051189025
1051199025 | POTASSIUM SORBATE GRANULES, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 202 | 25 | KG | 3891.36 | 1051199025
1051241000 | POTASSIUM THIOCYANATE PURE | 1 | KG | 145.20 | 1051241000
1051249050 | POTASSIUM THIOCYANATE PURE | 50 | KG | 4740.78 | 1051249050
1051250250 | POTASSIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 121.00 | 1051250250
1051251000 | POTASSIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 303.71 | 1051251000
1051259050 | POTASSIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 9873.60 | 1051259050
1051340250 | POTASSIUM SULFIDE SMALL LUMPS FOR ANALYSIS  | 250 | G | 163.35 | 1051340250
1051341000 | POTASSIUM SULFIDE SMALL LUMPS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 410.19 | 1051341000
1051501000 | POTASSIUM SULFATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP | 1 | KG | 513.04 | 1051501000
1051509029 | POTASSIUM SULFATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP | 25 | KG | 2227.61 | 1051509029
1051511000 | POTASSIUM SULFATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,E 515 | 1 | KG | 1488.30 | 1051511000
1051519029 | POTASSIUM SULFATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,E 515 | 25 | KG | 3196.82 | 1051519029
1051520100 | POTASSIUM SULFATE 99.999 SUPRAPUR | 100 | G | 615.89 | 1051520100
1051520500 | POTASSIUM SULFATE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1329.79 | 1051520500
1051530500 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 91.96 | 1051530500
1051531000 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 141.57 | 1051531000
1051535000 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 497.31 | 1051535000
1051539025 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2845.92 | 1051539025
1051539050 | POTASSIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5553.90 | 1051539050
1051640100 | POTASSIUM TELLURITE-HYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 951.06 | 1051640100
1051740500 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL III FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 137.94 | 1051740500
1051741000 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL III FOR MICROSCOPY | 1 | L | 234.74 | 1051741000
1051742500 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL III FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 413.82 | 1051742500
1051750500 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL II FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 137.94 | 1051750500
1051752500 | HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED ACC. TO GILL II FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 413.82 | 1051752500
1051770005 | KANAMYCINDISULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 157.30 | 1051770005
1051770025 | KANAMYCINDISULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 520.30 | 1051770025
1051780500 | TBG BROTH, MODIFIED TETRATHIONATE BRILLIANT-GREEN BILE ENRICHMENT BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 560.23 | 1051780500
1051940025 | 2-OXOGLUTARIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 85.91 | 1051940025
1051940100 | 2-OXOGLUTARIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 232.32 | 1051940100
1051941000 | 2-OXOGLUTARIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1282.60 | 1051941000
1051949010 | 2-OXOGLUTARIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1257.19 | 1051949010
1052060050 | CREATININE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 175.45 | 1052060050
1052060500 | CREATININE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 1376.98 | 1052060500
1052170500 | COPPER DI-AMMONIUM TITRIPLEXSOLUTION CU(NH4)2-EDTA 0.1 MOL/L | 500 | ML | 548.13 | 1052170500
1052210250 | ION EXCHANGER DOWEX 50W-X8 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, H+ FORM) | 250 | ML | 647.35 | 1052210250
1052220500 | KANAMYCIN ESCULIN AZIDE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 678.81 | 1052220500
1052250005 | CRESOL RED INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 140.36 | 1052250005
1052250025 | CRESOL RED INDICATOR REAG. PH EUR | 25 | G | 563.86 | 1052250025
1052260100 | NEW FUCHSIN (C.I. 42520) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 623.15 | 1052260100
1052270025 | CUPFERRON GR FOR ANALYSIS ACS | 25 | G | 186.34 | 1052270025
1052270100 | CUPFERRON GR FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 631.62 | 1052270100
1052280005 | M-CRESOL PURPLE INDICATOR | 5 | G | 203.28 | 1052280005
1052300025 | OIL RED O (C.I. 26125) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 165.77 | 1052300025
1052310025 | FUCHSIN ACID (C.I. 42685) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 220.22 | 1052310025
1052340010 | ALCIAN BLUE 8 GX (C.I.74240) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 10 | G | 1076.90 | 1052340010
1052350025 | CRESYL VIOLET (ACETATE) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1160.39 | 1052350025
1052380250 | ION EXCHANGER DOWEX 50 WX 4 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER), H+ FORM | 250 | ML | 647.35 | 1052380250
1052410500 | ION EXCHANGER DOWEX HCR-W2 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, H+ FORM) | 500 | G | 175.45 | 1052410500
1052420250 | ION EXCHANGER DOWEX 1-X8 (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER), CL- FORM | 250 | ML | 773.19 | 1052420250
1052450500 | ION EXCHANGER AMBERJET 4200 (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER), CL- FORM | 500 | ML | 210.54 | 1052450500
1052620500 | MEMBRANE-FILTER ENTEROCOCCUS SELECTIVE AGAR ACC. TO SLANETZ AND BARTLEY FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 298.87 | 1052620500
1052640500 | TSN AGAR PERFRINGENS SELECTIVE AGAR ACC. TO MARSHALL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1052640500
1052670500 | CEREUS SELECTIVE AGAR BASE ACC. TO MOSSEL (= MYP AGAR) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 445.28 | 1052670500
1052690500 | ANTIBIOTIC AGAR NO. 11 GROVE AND RANDALL MEDIUM NO. 11 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1052690500
1052710500 | ANTIBIOTIC AGAR NO. 5 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 673.97 | 1052710500
1052720500 | ANTIBIOTIC AGAR NO. 1 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 560.23 | 1052720500
1052810001 | LYSOZYME (FROM EGG WHITE) >= 30 000 FIP-U/MG CRYST. (HYDROCHLORIDE) FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 124.63 | 1052810001
1052810010 | LYSOZYME (FROM EGG WHITE) >= 30 000 FIP-U/MG CRYST. (HYDROCHLORIDE) FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 653.40 | 1052810010
1052810500 | LYSOZYME (FROM EGG WHITE) >= 30 000 FIP-U/MG CRYST. (HYDROCHLORIDE) FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 15509.78 | 1052810500
1052840500 | CETRIMIDE AGAR PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR BASE FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 433.18 | 1052840500
1052850500 | TETRATHIONATE BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 260.15 | 1052850500
1052860500 | MEMBRANE-FILTER RINSE FLUID (USP) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 748.99 | 1052860500
1052870500 | XLD AGAR XYLOSE LYSINE DEOXYCHOLATE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 192.39 | 1052870500
1052890500 | MEMBRANE-FILTER ENTEROCOCCUS SELECTIVE AGAR ACC. TO SLANETZ AND BARTLEY (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 492.47 | 1052890500
1052900500 | XLD AGAR (ACC. HARM. EP/USP/JP) XYLOSE-LYSINE-DEOXYCHOLATE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 497.31 | 1052900500
1053035000 | D(-)-MANNITOL LOW IN ENDOTOXINS, SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP,JP | 5 | KG | 1381.82 | 1053035000
1053039050 | D(-)-MANNITOL LOW IN ENDOTOXINS, SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP,JP | 50 | KG | 8121.52 | 1053039050
1053120025 | LITMUS EXTRA PURE INDICATOR REAG. PH EUR | 25 | G | 154.88 | 1053120025
1053120100 | LITMUS EXTRA PURE INDICATOR REAG. PH EUR | 100 | G | 544.50 | 1053120100
1053219029 | D(-)-FRUCTOSE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 952.27 | 1053219029
1053219525 | D(-)-FRUCTOSE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,FCC | 525 | KG | 13422.53 | 1053219525
1053230250 | D(-)FRUCTOSE FOR MICROBIOLOGY | 250 | G | 135.52 | 1053230250
1053260100 | LANTHANUM NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS | 100 | G | 256.52 | 1053260100
1053330250 | EUSOLEXT-ECO | 250 | G | 166.98 | 1053330250
1053339020 | EUSOLEXT-ECO | 20 | KG | 199.65 | 1053339020
1053340250 | EUSOLEXT-S | 250 | G | 185.13 | 1053340250
1053349020 | EUSOLEXT-S | 20 | KG | 233.53 | 1053349020
1053350250 | EUSOLEXT-AVO | 250 | G | 248.05 | 1053350250
1053359010 | EUSOLEXT-AVO | 10 | KG | 283.14 | 1053359010
1053361000 | EUSOLEXT-OLEO | 1 | KG | 439.23 | 1053361000
1053369030 | EUSOLEXT-OLEO | 30 | KG | 221.43 | 1053369030
1053370250 | EUSOLEXT-PRO | 250 | G | 197.23 | 1053370250
1053379010 | EUSOLEXT-PRO | 10 | KG | 281.93 | 1053379010
1053410250 | DEVARDA'S ALLOY FOR ANALYSIS  | 250 | G | 304.92 | 1053410250
1053411000 | DEVARDA'S ALLOY FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 797.39 | 1053411000
1053570100 | L-ISOLEUCINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 100 | G | 732.05 | 1053570100
1053571000 | L-ISOLEUCINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 4618.57 | 1053571000
1053600025 | L-LEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 93.17 | 1053600025
1053600250 | L-LEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 388.41 | 1053600250
1053609010 | L-LEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1132.56 | 1053609010
1053620025 | L-ISOLEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 150.04 | 1053620025
1053620100 | L-ISOLEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 497.31 | 1053620100
1053620500 | L-ISOLEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 2115.08 | 1053620500
1053629010 | L-ISOLEUCINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 3501.74 | 1053629010
1053720101 | EUSOLEX232 | 100 | G | 116.16 | 1053720101
1053721001 | EUSOLEX232 | 1 | KG | 352.11 | 1053721001
1053729025 | EUSOLEX232 | 25 | KG | 8040.45 | 1053729025
1053730250 | EUSOLEXT-2000 | 250 | G | 193.60 | 1053730250
1053739010 | EUSOLEXT-2000 | 10 | KG | 2449.04 | 1053739010
1053760101 | EUSOLEX4360 | 100 | G | 379.94 | 1053760101
1053762500 | EUSOLEX4360 | 2.5 | KG | 379.94 | 1053762500
1053769026 | EUSOLEX4360 | 25 | KG | 2601.50 | 1053769026
1053770100 | EUSOLEXOCR | 100 | G | 111.32 | 1053770100
1053771000 | EUSOLEXOCR | 1 | KG | 212.96 | 1053771000
1053779025 | EUSOLEXOCR | 25 | KG | 2601.50 | 1053779025
1053779201 | EUSOLEXOCR | 200 | KG | 17365.92 | 1053779201
1053820101 | EUSOLEX2292 | 100 | G | 111.32 | 1053820101
1053821001 | EUSOLEX2292 | 1 | KG | 183.92 | 1053821001
1053829026 | EUSOLEX2292 | 25 | KG | 2949.98 | 1053829026
1053829201 | EUSOLEX2292 | 200 | KG | 20427.22 | 1053829201
1053870500 | LEISHMAN'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1053870500
1053871022 | LEISHMAN'S EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION MODIFIED FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 2541.00 | 1053871022
1053880025 | D(+)-MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 137.94 | 1053880025
1053880100 | D(+)-MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 438.02 | 1053880100
1053910500 | MALT EXTRACT FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 256.52 | 1053910500
1053940500 | MOSSEL BROTH ENTEROBACTERIACEAE ENRICHMENT BROTH ACC. TO MOSSEL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 448.91 | 1053940500
1053945000 | MOSSEL BROTH ENTEROBACTERIACEAE ENRICHMENT BROTH ACC. TO MOSSEL FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4278.56 | 1053945000
1053960500 | MACCONKEY BROTH FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 360.58 | 1053960500
1053970500 | MALT EXTRACT BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 492.47 | 1053970500
1053980500 | MALT EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 485.21 | 1053980500
1053985000 | MALT EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4599.21 | 1053985000
1054000500 | TB MEDIUM ACC. TO LOEWENSTEIN-JENSEN (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 360.58 | 1054000500
1054011000 | EUSOLEXT-AQUA | 1 | KG | 338.80 | 1054011000
1054019030 | EUSOLEXT-AQUA | 30 | KG | 4879.93 | 1054019030
1054030500 | EE BROTH-MOSSEL (ACC. HARM. EP/USP/JP) ENTEROBACTERIACEAE ENRICHMENT BROTH-MOSSEL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 469.48 | 1054030500
1054040500 | MANNITOL SALT PHENOL-RED AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 232.32 | 1054040500
1054060500 | BAIRD-PARKER AGAR STAPHYLOCOCCUS SELECTIVE AGAR (BASE) ACC. TO BAIRD-PARKER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 856.68 | 1054060500
1054089950 | AMMONIA SOLUTION 19% | 950 | L | 22334.18 | 1054089950
1054090500 | CALCIUM CASEINATE AGAR ACC. TO FRAZIER AND RUPP MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 701.80 | 1054090500
1054100500 | REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR (RCM) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 516.67 | 1054100500
1054110500 | REINFORCED CLOSTRIDIAL MEDIUM (RCM) FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 457.38 | 1054110500
1054130500 | ROGOSA AGAR LACTOBACILLUS SELECTIVE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 388.41 | 1054130500
1054180500 | BISMUTH SULFITE AGAR ACC. TO WILSON-BLAIR FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF SALMONELLA TYPHI | 500 | G | 448.91 | 1054180500
1054221000 | AMMONIA SOLUTION 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | L | 111.32 | 1054221000
1054222500 | AMMONIA SOLUTION 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 2.5 | L | 166.98 | 1054222500
1054229025 | AMMONIA SOLUTION 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | L | 704.22 | 1054229025
1054229180 | AMMONIA SOLUTION 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 180 | L | 3298.46 | 1054229180
1054231000 | AMMONIA SOLUTION 28-30% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 79.86 | 1054231000
1054232500 | AMMONIA SOLUTION 28-30% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 154.88 | 1054232500
1054239025 | AMMONIA SOLUTION 28-30% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 473.11 | 1054239025
1054261000 | AMMONIA SOLUTION 32% EXTRA PURE | 1 | L | 79.86 | 1054261000
1054262500 | AMMONIA SOLUTION 32% EXTRA PURE | 2.5 | L | 153.67 | 1054262500
1054280250 | AMMONIA SOLUTION 25 % SUPRAPUR | 250 | ML | 232.32 | 1054280250
1054281000 | AMMONIA SOLUTION 25 % SUPRAPUR | 1 | L | 429.55 | 1054281000
1054321000 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 35.09 | 1054321000
1054321011 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 60.50 | 1054321011
1054322500 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 139.15 | 1054322500
1054325000 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 5 | L | 222.64 | 1054325000
1054329025 | AMMONIA SOLUTION 25% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 429.55 | 1054329025
1054340001 | PLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S, 1 MM 15 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 3027.42 | 1054340001
1054350500 | MUELLER-HINTON AGAR ACC. TO CLSI FOR THE DETERMINATION OF ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY INCLUDING ... | 500 | G | 536.03 | 1054350500
1054370500 | MUELLER-HINTON AGAR FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS | 500 | G | 481.58 | 1054370500
1054380500 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 356.95 | 1054380500
1054385000 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 5 | KG | 3398.89 | 1054385000
1054390500 | SABOURAUD 4% MALTOSE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1054390500
1054421000 | AMMONIUM SULFIDE SOLUTION GR FOR ANALYSIS | 1 | L | 441.65 | 1054421000
1054429025 | AMMONIUM SULFIDE SOLUTION GR FOR ANALYSIS | 25 | L | 8957.63 | 1054429025
1054430500 | NUTRIENT BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 508.20 | 1054430500
1054450500 | ZINC IODIDE STARCH SOLUTION FOR ANALYSIS | 500 | ML | 133.10 | 1054450500
1054480500 | WORT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 453.75 | 1054480500
1054485000 | WORT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4318.49 | 1054485000
1054490500 | WORT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 353.32 | 1054490500
1054495000 | WORT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3358.96 | 1054495000
1054500500 | NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 619.52 | 1054500500
1054520500 | ANAEROBIC AGAR ACC. TO BREWER FOR THE SURFACE CULTIVATION  OF CLOSTRIDIA AND OTHER MICROORGANISMS | 500 | G | 579.59 | 1054520500
1054540500 | BRILA BROTH BRILLIANT-GREEN BILE LACTOSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 199.65 | 1054540500
1054545000 | BRILA BROTH BRILLIANT-GREEN BILE LACTOSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4358.42 | 1054545000
1054580500 | TRYPTIC SOY AGAR CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 500 | G | 448.91 | 1054580500
1054585000 | TRYPTIC SOY AGAR CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE AGAR FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 5 | KG | 4278.56 | 1054585000
1054590500 | TRYPTIC SOY BROTH CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE BROTH FOR ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 500 | G | 266.20 | 1054590500
1054595000 | TRYPTIC SOY BROTH CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE BROTH FOR ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 5 | KG | 2423.63 | 1054595000
1054599025 | TRYPTIC SOY BROTH CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE BROTH FOR ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 25 | KG | 10572.98 | 1054599025
1054630500 | PLATE COUNT AGAR CASEIN-PEPTONE GLUCOSE YEAST EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1054630500
1054635000 | PLATE COUNT AGAR CASEIN-PEPTONE GLUCOSE YEAST EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 5356.67 | 1054635000
1054650500 | MACCONKEY AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA, SHIGELLA AND COLIFORM ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 433.18 | 1054650500
1054655000 | MACCONKEY AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA, SHIGELLA AND COLIFORM ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 5 | KG | 4117.63 | 1054655000
1054670500 | SELECTIVE AGAR FOR PATHOGENIC FUNGI FOR THE ISOLATION OF PATHOGENIC FUNGI (CONTAINS CYCLOHEXIMIDE) | 500 | G | 1139.82 | 1054670500
1054700500 | SIM MEDIUM FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 560.23 | 1054700500
1055120250 | IRON(III) CHLORIDE SOLUTION (10% FE) FOR ANALYSIS  | 250 | ML | 143.99 | 1055120250
1055132500 | IRON(III) CHLORIDE SOLUTION (15% FE) FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 423.50 | 1055132500
1055330001 | TLC SILICE GEL 60 NH2 F254S 20 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 876.04 | 1055330001
1055441000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ISOPROPANOL ACC. TO DIN 51558 PART 1 C(KOH)=0.1 MOL/L (0,1 N) TITRIPUR | 1 | L | 212.96 | 1055441000
1055451000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 47% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 136.73 | 1055451000
1055459025 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 47% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 1199.11 | 1055459025
1055470001 | HPTLC SILICA GEL 60 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 563.86 | 1055470001
1055480001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 623.15 | 1055480001
1055490001 | TLC SILICA GEL 60 F254 20 ALUMINIUM SHEETS 5 X 7.5 CM | 1 | ST | 81.07 | 1055490001
1055500001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, NEUTRAL 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 575.96 | 1055500001
1055510001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 150 F254, NEUTRAL 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 382.36 | 1055510001
1055520001 | TLC CELLULOSE 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 520.30 | 1055520001
1055530001 | TLC SILICA GEL 60 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 348.48 | 1055530001
1055540001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 261.36 | 1055540001
1055560001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 20 ALUMINIUM SHEETS 5 X 7.5 CM | 1 | ST | 232.32 | 1055560001
1055590001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 20 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 673.97 | 1055590001
1055600001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 20 ALUMINIUM SHEETS 5 X 7.5 CM | 1 | ST | 223.85 | 1055600001
1055620001 | TLC SILICA GEL 60 F254 1 ALUMINIUM ROLL 500 X 20 CM | 1 | ST | 358.16 | 1055620001
1055640001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 GLP 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 583.22 | 1055640001
1055650001 | TLC CELLULOSE F 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 508.20 | 1055650001
1055660001 | TLC SILICA GEL 60 F254 GLP 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 607.42 | 1055660001
1055670001 | TLC SILICA GEL 60/KIESELGUHR F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 382.36 | 1055670001
1055680001 | TLC KIESELGUHR F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 382.36 | 1055680001
1055700001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 10 X 20 CM | 1 | ST | 254.10 | 1055700001
1055740001 | TLC CELLULOSE F 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 461.01 | 1055740001
1055770001 | TLC CELLULOSE 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 508.20 | 1055770001
1055790001 | TLC PEI CELLULOSE F 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 508.20 | 1055790001
1055810001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, NEUTRAL 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 536.03 | 1055810001
1055820001 | TLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 488.84 | 1055820001
1055830001 | TLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 536.03 | 1055830001
1055860001 | HPTLC LICHROSPHER SILICA GEL 60 F254S 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 926.86 | 1055860001
1055872500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% EXTRA PURE | 2.5 | L | 145.20 | 1055872500
1055875000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% EXTRA PURE | 5 | L | 278.30 | 1055875000
1055879025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% EXTRA PURE | 25 | L | 12372.25 | 1055879025
1055879200 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% EXTRA PURE | 200 | L | 2147.75 | 1055879200
1055881000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 10% (1.11) FOR ANALYSIS  | 1 | L | 84.70 | 1055881000
1055889010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 10% (1.11) FOR ANALYSIS  | 10 | L | 516.67 | 1055889010
1055890250 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 30% SUPRAPUR | 250 | ML | 607.42 | 1055890250
1055891000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 30% SUPRAPUR | 1 | L | 1353.99 | 1055891000
1055902500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN) FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 203.28 | 1055902500
1055909025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ABOUT 32% (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN) FOR ANALYSIS  | 25 | L | 938.96 | 1055909025
1055912500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 27% (1.30) FOR ANALYSIS (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN)  | 2.5 | L | 192.39 | 1055912500
1055919025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 27% (1.30) FOR ANALYSIS (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN)  | 25 | L | 891.77 | 1055919025
1055939025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 21% FOR ANALYSIS | 25 | L | 844.58 | 1055939025
1055951000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.33 MOL/L (1/3 N) TITRIPUR | 1 | L | 77.44 | 1055951000
1055959010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.33 MOL/L (1/3 N) TITRIPUR | 10 | L | 394.46 | 1055959010
1056080001 | TLC SILICA GEL 60 F254 MULTIFORMAT PRE-SCORED TO 5 X 20 CM 20 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 382.36 | 1056080001
1056130001 | HPTLC SILICA GEL F254 GLP 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 663.08 | 1056130001
1056142500 | SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (6-14% ACTIVE CHLORINE) | 2.5 | L | 112.53 | 1056142500
1056149025 | SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (6-14% ACTIVE CHLORINE) | 25 | L | 473.11 | 1056149025
1056160001 | HPTLC SILICA GEL F254 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 358.16 | 1056160001
1056200001 | TLC SILICA GEL 60 F254 MULTIFORMAT PRESCORED TO 5 X 10 CM 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM, | 1 | ST | 556.60 | 1056200001
1056212500 | SODIUM SILICATE SOLUTION EXTRA PURE | 2.5 | L | 182.71 | 1056212500
1056219040 | SODIUM SILICATE SOLUTION EXTRA PURE | 40 | KG | 1022.45 | 1056219040
1056219250 | SODIUM SILICATE SOLUTION EXTRA PURE | 250 | KG | 3939.76 | 1056219250
1056260001 | TLC SILICA GEL 60 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 626.78 | 1056260001
1056280001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 523.93 | 1056280001
1056290001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 100 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1467.73 | 1056290001
1056310001 | HPTLC SILICA GEL 60 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 476.74 | 1056310001
1056320001 | TLC CELLULOSE 100 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1164.02 | 1056320001
1056330001 | HPTLC SILICA GEL 60 100 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1239.04 | 1056330001
1056350001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 MULTIFORMAT PRE-SCORED TO 5 X 5 CM EX GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 642.51 | 1056350001
1056360001 | HPTLC SILICA GEL 60 DIOL F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1579.05 | 1056360001
1056370001 | PLC SILICA GEL 60 F254+366, 2 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1061.17 | 1056370001
1056410001 | HPTLC SILICA GEL 60 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 923.23 | 1056410001
1056420001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1017.61 | 1056420001
1056440001 | HPTLC SILICA GEL 60 MULTIFORMAT PRE-SCORED TO 5 X 5 CM 100 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1026.08 | 1056440001
1056460001 | HPTLC LICHROSPHER SILICA GEL 60 RP-18 WF254S 25 GLASSPLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 2099.35 | 1056460001
1056470001 | HPTLC LICHROSPHER SILICA GEL 60 WRF254S AMD EXTRA THIN 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1491.93 | 1056470001
1056480001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 PREMIUM PURITY 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1263.24 | 1056480001
1056500001 | PROTEOCHROM HPTLC SILICA GEL 60 FOR PEPTID ANALYSIS 20 X 10 CM | 1 | ST | 1258.40 | 1056500001
1056510001 | PROTEOCHROM HPTLC CELLULOSE PLATE FOR PEPTIDE ANALYSIS 10 X 10 CM | 1 | ST | 839.74 | 1056510001
1056530100 | LITHIUM NITRATE 99.995 SUPRAPUR | 100 | G | 813.12 | 1056530100
1056530500 | LITHIUM NITRATE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 1760.55 | 1056530500
1056550001 | PROTEOCHROM PEPTIDE STAINING KIT FOR 25 STAININGS OF HPTLC PLATES | 1 | ST | 698.17 | 1056550001
1056581000 | LEAD(II) OXIDE EXTRA PURE DAC | 1 | KG | 192.39 | 1056581000
1056585000 | LEAD(II) OXIDE EXTRA PURE DAC | 5 | KG | 753.83 | 1056585000
1056589050 | LEAD(II) OXIDE EXTRA PURE DAC | 50 | KG | 2639.01 | 1056589050
1056680050 | LITHIUM BROMIDE HYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 50 | G | 947.43 | 1056680050
1056680250 | LITHIUM BROMIDE HYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 250 | G | 2024.33 | 1056680250
1056691000 | LITHIUM BROMIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 423.50 | 1056691000
1056701000 | LITHIUM CARBONATE PURE | 1 | KG | 234.74 | 1056701000
1056709050 | LITHIUM CARBONATE PURE | 50 | KG | 7666.56 | 1056709050
1056711000 | LITHIUM CARBONATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 682.44 | 1056711000
1056719050 | LITHIUM CARBONATE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 17991.49 | 1056719050
1056760250 | LITHIUM CARBONATE 99.99 SUPRAPUR | 250 | G | 2711.61 | 1056760250
1056770250 | LITHIUM CHLORIDE MONOHYDRATE 99.95 SUPRAPUR | 250 | G | 1460.47 | 1056770250
1056790100 | LITHIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 170.61 | 1056790100
1056790250 | LITHIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 226.27 | 1056790250
1056800250 | LITHIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 234.74 | 1056800250
1056839024 | TRI-LITHIUM CITRATE TETRAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 20 | KG | 4139.41 | 1056839024
1056860050 | LITHIUM FLUORIDE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 548.13 | 1056860050
1056860500 | LITHIUM FLUORIDE 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 2142.91 | 1056860500
1056892500 | LITHIUM FLUORIDE OPTIPUR | 2.5 | KG | 423.50 | 1056892500
1056910100 | LITHIUM HYDROXIDE 98%+ | 100 | G | 98.01 | 1056910100
1056911000 | LITHIUM HYDROXIDE 98%+ | 1 | KG | 658.24 | 1056911000
1056940250 | LITHIUM SULFATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 175.45 | 1056940250
1056970050 | LITHIUM SULFATE MONOHYDRATE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 942.59 | 1056970050
1056990100 | DI-LITHIUM TETRABORATE FOR ANALYSIS | 100 | G | 123.42 | 1056990100
1056991000 | DI-LITHIUM TETRABORATE FOR ANALYSIS | 1 | KG | 828.85 | 1056991000
1057000100 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 83.49 | 1057000100
1057001000 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 390.83 | 1057001000
1057009010 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 281.93 | 1057009010
1057011000 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 546.92 | 1057011000
1057015000 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 2024.33 | 1057015000
1057019025 | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 7895.25 | 1057019025
1057020001 | TLC SILICA GEL 60 F254 GLP 25 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 698.17 | 1057020001
1057031000 | MOLECULAR SIEVE 1.0 NM BEADS CA. 2 MM | 1 | KG | 497.31 | 1057031000
1057039010 | MOLECULAR SIEVE 1.0 NM BEADS CA. 2 MM | 10 | KG | 3978.48 | 1057039010
1057040250 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS CA. 2 MM | 250 | G | 170.61 | 1057040250
1057041000 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS CA. 2 MM | 1 | KG | 372.68 | 1057041000
1057049010 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS CA. 2 MM | 10 | KG | 2983.86 | 1057049010
1057050250 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM BEADS CA. 2 MM | 250 | G | 208.12 | 1057050250
1057051000 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM BEADS CA. 2 MM | 1 | KG | 457.38 | 1057051000
1057060250 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM POWDER | 250 | G | 170.61 | 1057060250
1057070025 | L-METHIONINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 91.96 | 1057070025
1057070100 | L-METHIONINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 176.66 | 1057070100
1057071000 | L-METHIONINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1148.29 | 1057071000
1057079010 | L-METHIONINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 850.63 | 1057079010
1057080250 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS CA. 2 MM REAG. PH EUR | 250 | G | 189.97 | 1057080250
1057081000 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS CA. 2 MM REAG. PH EUR | 1 | KG | 413.82 | 1057081000
1057089010 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS CA. 2 MM REAG. PH EUR | 10 | KG | 3315.40 | 1057089010
1057120500 | MR-VP BROTH METHYL-RED VOGES-PROSKAUER BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 376.31 | 1057120500
1057130001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, BASIC 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 607.42 | 1057130001
1057140001 | TLC SILICA GEL 60 F254 100 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 710.27 | 1057140001
1057150001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 476.74 | 1057150001
1057160001 | TLC CELLULOSE 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 523.93 | 1057160001
1057170001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 2 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 832.48 | 1057170001
1057180001 | TLC CELLULOSE F 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 523.93 | 1057180001
1057190001 | TLC SILICA GEL 60 F254 200 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 713.90 | 1057190001
1057210001 | TLC SILICA GEL 60 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 433.18 | 1057210001
1057240001 | TLC SILICA GEL 60 100 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 607.42 | 1057240001
1057250001 | TLC PEI CELLULOSE F 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 828.85 | 1057250001
1057260001 | PLC ALUMINIUM OXIDE 150 F254, 1.5 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 781.66 | 1057260001
1057280001 | TLC CELLULOSE F 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 832.48 | 1057280001
1057290001 | TLC SILICA GEL 60 F254 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 540.87 | 1057290001
1057300001 | TLC CELLULOSE 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 591.69 | 1057300001
1057310001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, BASIC 100 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 647.35 | 1057310001
1057340250 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS, WITH MOISTURE INDICATOR CA. 2 MM | 250 | G | 170.61 | 1057340250
1057341000 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM BEADS, WITH MOISTURE INDICATOR CA. 2 MM | 1 | KG | 560.23 | 1057341000
1057350001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 266.20 | 1057350001
1057380001 | TLC KIESELGUHR F254 25 GLASSPLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 476.74 | 1057380001
1057390250 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS, WITH MOISTURE INDICATOR CA. 2 MM | 250 | G | 189.97 | 1057390250
1057391000 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM BEADS, WITH MOISTURE INDICATOR CA. 2 MM | 1 | KG | 623.15 | 1057391000
1057401000 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM RODS CA. 3.2 MM (1/8") | 1 | KG | 560.23 | 1057401000
1057410250 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 250 | G | 170.61 | 1057410250
1057411000 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 1 | KG | 372.68 | 1057411000
1057419010 | MOLECULAR SIEVE 0.3 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 10 | KG | 2983.86 | 1057419010
1057431000 | MOLECULAR SIEVE 0.4 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 1 | KG | 413.82 | 1057431000
1057440001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 0.5 MM 20 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 579.59 | 1057440001
1057450001 | PLC SILICA GEL 60, 2 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 757.46 | 1057450001
1057460001 | TLC SILICA GEL 60  RP-2 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 761.09 | 1057460001
1057470001 | TLC SILICA GEL 60 RP-2 F254 (SILANIZED) 25 GLASS PLATES 20*20CM | 1 | ST | 1345.52 | 1057470001
1057480001 | TLC SILICA GEL 60 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 309.76 | 1057480001
1057490001 | TLC SILICA GEL 60 F254 1 PLASTIC ROLL 500 X 20 CM | 1 | ST | 394.46 | 1057490001
1057500001 | TLC SILICA GEL 60 F254 50 PLASTIC SHEETS 4 X 8 CM | 1 | ST | 133.10 | 1057500001
1057521000 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM RODS CA. 3.2 MM (1/8") | 1 | KG | 457.38 | 1057521000
1057530250 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 250 | G | 205.70 | 1057530250
1057531000 | MOLECULAR SIEVE 0.5 NM RODS CA. 1.6 MM (1/16") | 1 | KG | 471.90 | 1057531000
1057860001 | HPTLC CELLULOSE 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1389.08 | 1057860001
1057870001 | HPTLC CELLULOSE 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 713.90 | 1057870001
1057880001 | PLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, 1.5 MM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 998.25 | 1057880001
1057890001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 238.37 | 1057890001
1058010001 | TLC LUXPLATESILICA GEL 60 F254 100 GLASS PLATES 2.5 X 7.5 CM | 1 | ST | 304.92 | 1058010001
1058020001 | TLC LUXPLATE SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 261.36 | 1058020001
1058040001 | TLC LUXPLATE SILICA GEL 60 F254 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 591.69 | 1058040001
1058050001 | TLC LUXPLATE SILICA GEL 60 F254 25  GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 523.93 | 1058050001
1058080001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 222.64 | 1058080001
1058090100 | MAGNESIA RODS FOR THE PHOSPHORUS SALT PEARLS | 1 | ST | 342.43 | 1058090100
1058120001 | MAGNESIUM FOIL 0.15-0.30 MM THICKNESS, 3 MM WIDE | 1 | ST | 168.19 | 1058120001
1058130050 | MAGNESIUM MATRIX MODIFIER FOR GRAPHITE ... C(MG) = 10.0 +/- 0.2 G/L (MG(NO3)2 * 6 H2O IN HNO3 CA. 17%) | 50 | ML | 219.01 | 1058130050
1058151000 | MAGNESIUM POWDER PARTICLE SIZE ABOUT 0.06-0.3MM | 1 | KG | 441.65 | 1058151000
1058190250 | MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 111.32 | 1058190250
1058191000 | MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 278.30 | 1058191000
1058199050 | MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 9044.75 | 1058199050
1058230100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058230100
1058231000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1185.80 | 1058231000
1058270250 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 242.00 | 1058270250
1058271000 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 607.42 | 1058271000
1058289015 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE LIGHT EXTRA PURE PH EUR,BP | 15 | KG | 884.51 | 1058289015
1058289020 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE LIGHT EXTRA PURE PH EUR,BP | 20 | KG | 608.63 | 1058289020
1058299040 | MAGNESIUM HYDROXIDE CARBONATE HEAVY EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,E 504 | 40 | KG | 2041.27 | 1058299040
1058325000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. PH EUR,BP,USP,JPC,FCC,E 511 | 5 | KG | 295.24 | 1058325000
1058329029 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. PH EUR,BP,USP,JPC,FCC,E 511 | 25 | KG | 969.21 | 1058329029
1058329525 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. PH EUR,BP,USP,JPC,FCC,E 511 | 525 | KG | 12294.81 | 1058329525
1058330250 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 71.39 | 1058330250
1058331000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 180.29 | 1058331000
1058335000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 631.62 | 1058335000
1058339025 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2889.48 | 1058339025
1058340100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 2.5-4 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058340100
1058341000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 2.5-4 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058341000
1058430100 | MAGNESIUM FLUORIDE POWDER LESS THAN 0.3 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058430100
1058431000 | MAGNESIUM FLUORIDE POWDER LESS THAN 0.3 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058431000

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates