لیست قیمت محصولات مرک (4)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


{aridatatables moduleId="<282>"}

 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه


1058440101 | EUSOLEX9020 | 100 | G | 96.80 | 1058440101
1058441001 | EUSOLEX9020 | 1 | KG | 352.11 | 1058441001
1058449027 | EUSOLEX9020 | 25 | KG | 4046.24 | 1058449027
1058450100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058450100
1058451000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058451000
1058460100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058460100
1058461000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058461000
1058490100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 0.3-1 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 257.73 | 1058490100
1058491000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 0.3-1 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1183.38 | 1058491000
1058530500 | MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 122.21 | 1058530500
1058539025 | MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 3639.68 | 1058539025
1058550050 | MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE 99,99 SUPRAPUR | 50 | G | 410.19 | 1058550050
1058550500 | MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE 99,99 SUPRAPUR | 500 | G | 1416.91 | 1058550500
1058621000 | MAGNESIUM OXIDE LIGHT EXTRA PURE PH EUR,BP,E 530 | 1 | KG | 238.37 | 1058621000
1058629025 | MAGNESIUM OXIDE LIGHT EXTRA PURE PH EUR,BP,E 530 | 25 | KG | 2346.19 | 1058629025
1058650100 | MAGNESIUM OXIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 289.19 | 1058650100
1058650500 | MAGNESIUM OXIDE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 970.42 | 1058650500
1058660100 | MAGNESIUM OXIDE FOR ANALYSIS (MAX.0.001% SO4) ACS | 100 | G | 319.44 | 1058660100
1058660500 | MAGNESIUM OXIDE FOR ANALYSIS (MAX.0.001% SO4) ACS | 500 | G | 1064.80 | 1058660500
1058671000 | MAGNESIUM OXIDE HEAVY SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 295.24 | 1058671000
1058679029 | MAGNESIUM OXIDE HEAVY SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3067.35 | 1058679029
1058709029 | MAGNESIUM HYDROXIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2069.10 | 1058709029
1058721000 | MAGNESIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 1 | KG | 498.52 | 1058721000
1058729029 | MAGNESIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 25 | KG | 5809.21 | 1058729029
1058730500 | MAGNESIUM PERCHLORATE HYDRATE [ABOUT 83% MG(CLO4)2], DESICCANT, ABOUT 1-4 MM | 500 | G | 457.38 | 1058730500
1058740100 | MAGNESIUM PERCHLORATE HYDRATE [ABOUT 83% MG(CLO4)2] FOR ANALYSIS  | 100 | G | 263.78 | 1058740100
1058740500 | MAGNESIUM PERCHLORATE HYDRATE [ABOUT 83% MG(CLO4)2] FOR ANALYSIS  | 500 | G | 572.33 | 1058740500
1058750500 | MAGNESIUM PERCHLORATE HYDRATE [ABOUT 83% MG(CLO4)2] FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 500 | G | 710.27 | 1058750500
1058780500 | MULLER-KAUFFMANN TETRATHIONATE NOVOBIOCINE ENRICHMENT BROTH ACC. TO ISO FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 516.67 | 1058780500
1058822500 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 2.5 | KG | 83.49 | 1058822500
1058829029 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 25 | KG | 682.44 | 1058829029
1058829500 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 500 | KG | 7725.85 | 1058829500
1058859029 | MAGNESIUM SULFATE HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 25 | KG | 1280.18 | 1058859029
1058860500 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 102.85 | 1058860500
1058861000 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 158.51 | 1058861000
1058865000 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 556.60 | 1058865000
1058869050 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5178.80 | 1058869050
1059042500 | MAGNESIUM CITRATE EXTRA PURE | 2.5 | KG | 448.91 | 1059042500
1059049025 | MAGNESIUM CITRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 2452.67 | 1059049025
1059100500 | MALTOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 263.78 | 1059100500
1059111000 | MALTOSE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 1 | KG | 506.99 | 1059111000
1059119029 | MALTOSE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | KG | 3298.46 | 1059119029
1059120025 | MALTOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 187.55 | 1059120025
1059120100 | MALTOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 650.98 | 1059120100
1059140001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1436.27 | 1059140001
1059171000 | MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 369.05 | 1059171000
1059179050 | MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 12023.77 | 1059179050
1059270100 | MANGANESE(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 95.59 | 1059270100
1059271000 | MANGANESE(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 323.07 | 1059271000
1059340100 | MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 104.06 | 1059340100
1059341000 | MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 348.48 | 1059341000
1059400500 | MANGANESE(II) NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 165.77 | 1059400500
1059401000 | MANGANESE(II) NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 256.52 | 1059401000
1059405000 | MANGANESE(II) NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 899.03 | 1059405000
1059410250 | MANGANESE(II) SULFATE MONOHYDRATE SPRAY-DRIED FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 87.12 | 1059410250
1059419025 | MANGANESE(II) SULFATE MONOHYDRATE SPRAY-DRIED FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 4409.24 | 1059419025
1059469015 | MANGANESE(II) NITRATE SOLUTION ABOUT 58% TECHNIPUR(TM) | 15 | KG | 1335.84 | 1059469015
1059495000 | MANGANESE(II) NITRATE TETRAHYDRATE TECHNIPUR(TM) | 5 | KG | 550.55 | 1059495000
1059571000 | MANGANESE(IV) OXIDE POWDER | 1 | KG | 203.28 | 1059571000
1059780500 | OGYE AGAR, BASE ACC. TO ISO FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 485.21 | 1059780500
1059809050 | D(-)-MANNITOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC,E 421 | 50 | KG | 3400.10 | 1059809050
1059820500 | D(-)-MANNITOL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 145.20 | 1059820500
1059830250 | D(-)-MANNITOL FOR THE DETERMINATION OF BORIC ACID | 250 | G | 135.52 | 1059830250
1059831000 | D(-)-MANNITOL FOR THE DETERMINATION OF BORIC ACID | 1 | KG | 406.56 | 1059831000
1059861000 | MARBLE GRANULAR FOR PRODUCING CO2 | 1 | KG | 111.32 | 1059861000
1059865000 | MARBLE GRANULAR FOR PRODUCING CO2 | 5 | KG | 220.22 | 1059865000
1059889050 | D(-)-MANNITOL FINE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC,E 421 | 50 | KG | 3400.10 | 1059889050
1059900050 | DULCITOL FOR MICROBIOLOGY | 50 | G | 148.83 | 1059900050
1059951000 | (-)-MENTHOL CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 636.46 | 1059951000
1059959025 | (-)-MENTHOL CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 8854.78 | 1059959025
1059960025 | 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 169.40 | 1059960025
1059991000 | MANGANESE(II) SULFATE MONOHYDRATE SPRAY DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,FCC | 1 | KG | 370.26 | 1059991000
1059999029 | MANGANESE(II) SULFATE MONOHYDRATE SPRAY DRIED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP,FCC | 25 | KG | 4427.39 | 1059999029
1060011000 | ALLOY ACC. TO WOOD MELTING POINT ABOUT 73 GRAD C BAR DIAMETER ABOUT 1 CM | 1 | KG | 1614.14 | 1060011000
1060020500 | METHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 67.76 | 1060020500
1060022500 | METHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 244.42 | 1060022500
1060029010 | METHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 10 | L | 977.68 | 1060029010
1060071000 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 1 | L | 102.85 | 1060071000
1060072500 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 2.5 | L | 61.71 | 1060072500
1060074004 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 1 | ST | 1389.08 | 1060074004
1060075000 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 5 | L | 354.53 | 1060075000
1060079010 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 10 | L | 701.80 | 1060079010
1060079030 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 30 | L | 2105.40 | 1060079030
1060079185 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 185 | L | 10285.00 | 1060079185
1060081000 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | L | 91.96 | 1060081000
1060082500 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 146.41 | 1060082500
1060086010 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 10 | L | 439.23 | 1060086010
1060086025 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 631.62 | 1060086025
1060086190 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 3130.27 | 1060086190
1060089180 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 180 | L | 2712.82 | 1060089180
1060089920 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 20000 | L | 181500.00 | 1060089920
1060089950 | METHANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 950 | L | 11956.01 | 1060089950
1060091000 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 64.13 | 1060091000
1060091011 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 58.08 | 1060091011
1060092500 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 134.31 | 1060092500
1060092511 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 42.35 | 1060092511
1060095000 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 220.22 | 1060095000
1060096010 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 441.65 | 1060096010
1060096025 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 788.92 | 1060096025
1060099025 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 733.26 | 1060099025
1060099180 | METHANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 4496.36 | 1060099180
1060111000 | METHANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 73.81 | 1060111000
1060112500 | METHANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 156.09 | 1060112500
1060114004 | METHANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1001.88 | 1060114004
1060120161 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 150 | ML | 82.28 | 1060120161
1060120500 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 500 | ML | 83.49 | 1060120500
1060121000 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 135.52 | 1060121000
1060121001 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 1 | L | 142.78 | 1060121001
1060122500 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 2.5 | L | 269.83 | 1060122500
1060126010 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O)  | 10 | L | 926.86 | 1060126010
1060130025 | DIMEDONE GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR ALDEHYDES) | 25 | G | 143.99 | 1060130025
1060141000 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 1 | L | 75.02 | 1060141000
1060142500 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 2.5 | L | 157.30 | 1060142500
1060146010 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 10 | L | 516.67 | 1060146010
1060146025 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 25 | L | 1314.06 | 1060146025
1060149190 | ETHYL METHYL KETONE (2-BUTANONE) EMPLURA | 190 | L | 7907.35 | 1060149190
1060181000 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 90.75 | 1060181000
1060182500 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 188.76 | 1060182500
1060184004 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1214.84 | 1060184004
1060185000 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 309.76 | 1060185000
1060189010 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 592.90 | 1060189010
1060189030 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 1600.83 | 1060189030
1060189185 | METHANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 185 | L | 7865.00 | 1060189185
1060221000 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY 10% IN H2O | 1 | L | 232.32 | 1060221000
1060231000 | TAE BUFFER 10 X PH 8.3 TRIS-ACETATE-EDTA BUFFER | 1 | L | 310.97 | 1060231000
1060250005 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.95% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 323.07 | 1060250005
1060250009 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.95% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 485.21 | 1060250009
1060280001 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 45.98 | 1060280001
1060280005 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 186.34 | 1060280005
1060280009 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 278.30 | 1060280009
1060280010 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 336.38 | 1060280010
1060280025 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 615.89 | 1060280025
1060280100 | METHANOL-D4 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8 % FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 1858.56 | 1060280100
1060351000 | METHANOL HYPERGRADE FOR LC-MS  | 1 | L | 106.48 | 1060351000
1060352500 | METHANOL HYPERGRADE FOR LC-MS  | 2.5 | L | 222.64 | 1060352500
1060441000 | DICHLOROMETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 159.72 | 1060441000
1060442500 | DICHLOROMETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 332.75 | 1060442500
1060444000 | DICHLOROMETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 532.40 | 1060444000
1060444004 | DICHLOROMETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2130.81 | 1060444004
1060480500 | DICHLOROMETHANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 119.79 | 1060480500
1060482500 | DICHLOROMETHANE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 429.55 | 1060482500
1060492500 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 199.65 | 1060492500
1060496010 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 10 | L | 521.51 | 1060496010
1060496025 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 867.57 | 1060496025
1060496190 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 5137.66 | 1060496190
1060499190 | DICHLOROMETHANE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 4466.11 | 1060499190
1060501000 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 113.74 | 1060501000
1060502500 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 238.37 | 1060502500
1060504004 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 1523.39 | 1060504004
1060506010 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 776.82 | 1060506010
1060506025 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1381.82 | 1060506025
1060509025 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1286.23 | 1060509025
1060509190 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 8333.27 | 1060509190
1060510161 | DICHLOROMETHANE DRIED (MAX. 0.004% H2O)  | 150 | ML | 77.44 | 1060510161
1060510500 | DICHLOROMETHANE DRIED (MAX. 0.004% H2O)  | 500 | ML | 79.86 | 1060510500
1060511001 | DICHLOROMETHANE DRIED (MAX. 0.004% H2O)  | 1 | L | 166.98 | 1060511001
1060530100 | DIIODOMETHANE FOR THE SEPARATION OF MINERALS | 100 | ML | 1092.63 | 1060530100
1060541000 | DICHLOROMETHANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 124.63 | 1060541000
1060542500 | DICHLOROMETHANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 242.00 | 1060542500
1060544004 | DICHLOROMETHANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1673.43 | 1060544004
1060549010 | DICHLOROMETHANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 943.80 | 1060549010
1060561000 | 2-METHYLBUTANE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 516.67 | 1060561000
1060591000 | METHYL BENZOATE EMPLURA | 1 | L | 301.29 | 1060591000
1060592500 | METHYL BENZOATE EMPLURA | 2.5 | L | 626.78 | 1060592500
1060596025 | METHYL BENZOATE EMPLURA | 25 | L | 5222.36 | 1060596025
1060621000 | N,N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE READY-TO-USE SOLUTION "BIS" 2% FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 228.69 | 1060621000
1060671000 | MAGNESIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 603.79 | 1060671000
1060679025 | MAGNESIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 11586.96 | 1060679025
1060702500 | METHYL SALICYLATE SYNTHETIC, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 447.70 | 1060702500
1060709025 | METHYL SALICYLATE SYNTHETIC, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 2734.60 | 1060709025
1060760025 | METHYL RED (C.I. 13020) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 117.37 | 1060760025
1060760100 | METHYL RED (C.I. 13020) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 388.41 | 1060760100
1060780025 | METHYL RED SODIUM SALT (C.I. 13020) WATER-SOLUBLE ACS | 25 | G | 342.43 | 1060780025
1060780100 | METHYL RED SODIUM SALT (C.I. 13020) WATER-SOLUBLE ACS | 100 | G | 1139.82 | 1060780100
1060840001 | METHYLTHYMOL BLUE SODIUM SALT METAL INDICATOR | 1 | G | 329.12 | 1060840001
1060840005 | METHYLTHYMOL BLUE SODIUM SALT METAL INDICATOR | 5 | G | 523.93 | 1060840005
1060971001 | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 31% ULTRAPUR | 1 | KG | 2486.55 | 1060971001
1061070003 | ABSORPTION TUBE FOR H2O (MOLECULAR SIEVE 0.3 NM WITH INDICATOR) | 1 | ST | 413.82 | 1061070003
1061260025 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID MONOHYDRATE BUFFER SUBSTANCE MES | 25 | G | 113.74 | 1061260025
1061260250 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID MONOHYDRATE BUFFER SUBSTANCE MES | 250 | G | 528.77 | 1061260250
1061261000 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID MONOHYDRATE BUFFER SUBSTANCE MES | 1 | KG | 1179.75 | 1061261000
1061269010 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID MONOHYDRATE BUFFER SUBSTANCE MES | 10 | KG | 1431.43 | 1061269010
1061290025 | 3-MORPHOLINOPROPANE SULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE MPS | 25 | G | 106.48 | 1061290025
1061290250 | 3-MORPHOLINOPROPANE SULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE MPS | 250 | G | 492.47 | 1061290250
1061299010 | 3-MORPHOLINOPROPANE SULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE MPS | 10 | KG | 1634.71 | 1061299010
1061300250 | MIXED INDICATOR 5 FOR AMMONIA TITRATIONS | 250 | ML | 122.21 | 1061300250
1061301000 | MIXED INDICATOR 5 FOR AMMONIA TITRATIONS | 1 | L | 384.78 | 1061301000
1061431000 | MEGLUMINE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... EMPROVE API PH EUR,JP,USP | 1 | KG | 687.28 | 1061431000
1061439025 | MEGLUMINE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS ACTIVE PHARMACEUTICAL ... EMPROVE API PH EUR,JP,USP | 25 | KG | 6091.14 | 1061439025
1061461000 | ISOBUTYL METHYL KETONE FOR EXTRACTION ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 191.18 | 1061461000
1061462500 | ISOBUTYL METHYL KETONE FOR EXTRACTION ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 398.09 | 1061462500
1061466025 | ISOBUTYL METHYL KETONE FOR EXTRACTION ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2320.78 | 1061466025
1061610005 | MUREXIDE (AMMONIUM PURPURATE) METAL INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 150.04 | 1061610005
1061610025 | MUREXIDE (AMMONIUM PURPURATE) METAL INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 398.09 | 1061610025
1061741000 | TAE BUFFER 50 X PH 8,3 TRIS-ACETATE EDTA BUFFER | 1 | L | 350.90 | 1061741000
1061772500 | TBE BUFFER 10 X PH 8.3 TRIS-BORATE-EDTA BUFFER | 2.5 | L | 350.90 | 1061772500
1061860100 | 3-(CYCLOHEXYLAMINO)-2-HYDROXY-1-PROPANESULFONIC ACID  (CAPSO) BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 216.59 | 1061860100
1061861000 | 3-(CYCLOHEXYLAMINO)-2-HYDROXY-1-PROPANESULFONIC ACID  (CAPSO) BUFFER SUBSTANCE | 1 | KG | 1472.57 | 1061861000
1061940100 | PIPERAZINE-1,4-BIS(PROPANESULFONIC ACID) (PIPPS) BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 398.09 | 1061940100
1061941000 | PIPERAZINE-1,4-BIS(PROPANESULFONIC ACID) (PIPPS) BUFFER SUBSTANCE | 1 | KG | 2735.81 | 1061941000
1061950100 | 3-(CYCLOHEXYLAMINO)-1-PROPANESULFONIC ACID (CAPS) BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 256.52 | 1061950100
1061950500 | 3-(CYCLOHEXYLAMINO)-1-PROPANESULFONIC ACID (CAPS) BUFFER SUBSTANCE | 500 | G | 848.21 | 1061950500
1061970100 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT (MES NA) BUFFER SUBSTANCE | 100 | G | 240.79 | 1061970100
1061971000 | 2-MORPHOLINOETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT (MES NA) BUFFER SUBSTANCE | 1 | KG | 1263.24 | 1061971000
1062020005 | 1-NAPHTHOLBENZEIN INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 133.10 | 1062020005
1062200010 | 1-NAPHTHYLACETIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 302.50 | 1062200010
1062230050 | 1-NAPHTHOL GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 122.21 | 1062230050
1062230250 | 1-NAPHTHOL GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 473.11 | 1062230250
1062340100 | 2-NAPHTHOL GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 181.50 | 1062340100
1062340500 | 2-NAPHTHOL GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 544.50 | 1062340500
1062351000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... API PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 1 | KG | 197.23 | 1062351000
1062359029 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... API PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1502.82 | 1062359029
1062359500 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... API PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 500 | KG | 19870.62 | 1062359500
1062361000 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API USP,FCC,E 262 | 1 | KG | 233.53 | 1062361000
1062369026 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1967.46 | 1062369026
1062369029 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL ... API USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1967.46 | 1062369029
1062370005 | N-(1-NAPHTHYL)ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS ACS | 5 | G | 129.47 | 1062370005
1062370025 | N-(1-NAPHTHYL)ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS ACS | 25 | G | 429.55 | 1062370025
1062460001 | 1-NAPHTHOLPHTHALEIN INDICATOR | 1 | G | 189.97 | 1062460001
1062460005 | 1-NAPHTHOLPHTHALEIN INDICATOR | 5 | G | 726.00 | 1062460005
1062471000 | NAPHAZOLINE NITRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP | 1 | KG | 2904.00 | 1062471000
1062540100 | NEOMYCIN SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 354.53 | 1062540100
1062600250 | SODIUM ROD DIAMETER 2.5 CM (PROTECTIVE LIQUID: PARAFFIN OIL) | 250 | G | 291.61 | 1062600250
1062601000 | SODIUM ROD DIAMETER 2.5 CM (PROTECTIVE LIQUID: PARAFFIN OIL) | 1 | KG | 729.63 | 1062601000
1062640050 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 453.75 | 1062640050
1062640500 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1570.58 | 1062640500
1062655000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 5 | KG | 225.06 | 1062655000
1062659029 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1087.79 | 1062659029
1062659525 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 262 | 525 | KG | 13648.80 | 1062659525
1062670500 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS INDIFFERENT TO POTASSIUM PERMANGANATE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 79.86 | 1062670500
1062671000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS INDIFFERENT TO POTASSIUM PERMANGANATE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 122.21 | 1062671000
1062675000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS INDIFFERENT TO POTASSIUM PERMANGANATE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 429.55 | 1062675000
1062679050 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS INDIFFERENT TO POTASSIUM PERMANGANATE ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 3205.29 | 1062679050
1062680250 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 83.49 | 1062680250
1062681000 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 210.54 | 1062681000
1062682500 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 422.29 | 1062682500
1062689050 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4784.34 | 1062689050
1062771000 | SODIUM ARSENITE SOLUTION C(NAASO2) = 0.05 MOL/L (0,1 N) TITRIPUR | 1 | L | 102.85 | 1062771000
1062780025 | ALIZARIN RED S MONO SODIUMSALT (C.I. 58005) FOR ANALYSIS AND INDICATOR | 25 | G | 145.20 | 1062780025
1062780100 | ALIZARIN RED S MONO SODIUMSALT (C.I. 58005) FOR ANALYSIS AND INDICATOR | 100 | G | 364.21 | 1062780100
1062811000 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS EXTRA PURE USP,FCC,E 262 | 1 | KG | 166.98 | 1062811000
1062819029 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS EXTRA PURE USP,FCC,E 262 | 25 | KG | 1403.60 | 1062819029
1062909029 | SODIUM BENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 211 | 25 | KG | 1341.89 | 1062909029
1062909525 | SODIUM BENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 211 | 525 | KG | 18160.89 | 1062909525
1063031000 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 1 | KG | 188.76 | 1063031000
1063039029 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | KG | 1781.12 | 1063039029
1063041000 | SPECTROMELT B 10 DI-SODIUM TETRABORATE | 1 | KG | 504.57 | 1063041000
1063045000 | SPECTROMELT B 10 DI-SODIUM TETRABORATE | 5 | KG | 2020.70 | 1063045000
1063060250 | DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS | 250 | G | 275.88 | 1063060250
1063061000 | DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS | 1 | KG | 457.38 | 1063061000
1063080500 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 210.54 | 1063080500
1063081000 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 353.32 | 1063081000
1063089050 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 7575.81 | 1063089050
1063090025 | DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 25 | G | 251.68 | 1063090025
1063090250 | DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 250 | G | 2020.70 | 1063090250
1063100250 | DI-SODIUM TETRABORATE FOR ANALYSIS (CA. 85% NA2B4O7) | 250 | G | 146.41 | 1063100250
1063232500 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 500 | 2.5 | KG | 166.98 | 1063232500
1063239029 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 500 | 25 | KG | 732.05 | 1063239029
1063239500 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC,E 500 | 500 | KG | 7613.32 | 1063239500
1063290500 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 500 | G | 59.29 | 1063290500
1063291000 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 1 | KG | 91.96 | 1063291000
1063295000 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 5 | KG | 323.07 | 1063295000
1063299025 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 25 | KG | 1551.22 | 1063299025
1063299050 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 50 | KG | 2104.19 | 1063299050
1063360250 | SODIUM DICHROMATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 169.40 | 1063360250
1063361000 | SODIUM DICHROMATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 520.30 | 1063361000
1063400050 | SODIUM HYDROGEN SELENITE FOR MICROBIOLOGY | 50 | G | 320.65 | 1063400050
1063420250 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 71.39 | 1063420250
1063421000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 119.79 | 1063421000
1063422500 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 240.79 | 1063422500
1063451000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JPE,E 339 | 1 | KG | 159.72 | 1063451000
1063455000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JPE,E 339 | 5 | KG | 223.85 | 1063455000
1063459025 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JPE,E 339 | 25 | KG | 653.40 | 1063459025
1063459026 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JPE,E 339 | 25 | KG | 1308.01 | 1063459026
1063460500 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 100.43 | 1063460500
1063461000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 154.88 | 1063461000
1063469025 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2482.92 | 1063469025
1063469050 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4034.14 | 1063469050
1063480050 | SODIUM BISMUTHATE FOR ANALYSIS  | 50 | G | 532.40 | 1063480050
1063480250 | SODIUM BISMUTHATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 532.40 | 1063480250
1063491000 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,USP | 1 | KG | 233.53 | 1063491000
1063499025 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,USP | 25 | KG | 2346.19 | 1063499025
1063509025 | SODIUM HYDROGEN SULFATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 2331.67 | 1063509025
1063520500 | SODIUM HYDROGEN SULFATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 133.10 | 1063520500
1063575000 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 223 | 5 | KG | 273.46 | 1063575000
1063579029 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 223 | 25 | KG | 794.97 | 1063579029
1063601000 | SODIUM BROMIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,JP | 1 | KG | 189.97 | 1063601000
1063609025 | SODIUM BROMIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP,JP | 25 | KG | 2390.96 | 1063609025
1063630100 | SODIUM BROMIDE 99.995 SUPRAPUR | 100 | G | 729.63 | 1063630100
1063630250 | SODIUM BROMIDE 99.995 SUPRAPUR | 250 | G | 1263.24 | 1063630250
1063700050 | SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 373.89 | 1063700050
1063710100 | SODIUM BOROHYDRIDE FOR ANALYSIS | 100 | G | 607.42 | 1063710100
1063841000 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 500 | 1 | KG | 225.06 | 1063841000
1063849029 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 500 | 25 | KG | 2334.09 | 1063849029
1063861000 | SODIUM CARBONATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 500 | 1 | KG | 252.89 | 1063861000
1063869029 | SODIUM CARBONATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 500 | 25 | KG | 2176.79 | 1063869029
1063911000 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 130.68 | 1063911000
1063915000 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 461.01 | 1063915000
1063919025 | SODIUM CARBONATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2632.96 | 1063919025
1063920500 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 500 | G | 128.26 | 1063920500
1063921000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 198.44 | 1063921000
1063925000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 5 | KG | 556.60 | 1063925000
1063929025 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 25 | KG | 1985.61 | 1063929025
1063929050 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ISO | 50 | KG | 3229.49 | 1063929050
1063931000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 257.73 | 1063931000
1063939050 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4196.28 | 1063939050
1063950050 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS 99.999 SUPRAPUR | 50 | G | 285.56 | 1063950050
1063950500 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1483.46 | 1063950500
1063985000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 5 | KG | 515.46 | 1063985000
1063989029 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | KG | 1562.11 | 1063989029
1064001000 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 107.69 | 1064001000
1064005000 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 208.12 | 1064005000
1064009024 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 221.43 | 1064009024
1064009029 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 239.58 | 1064009029
1064009051 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 50 | KG | 992.20 | 1064009051
1064009500 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 500 | KG | 5200.58 | 1064009500
1064040500 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 64.13 | 1064040500
1064041000 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 99.22 | 1064041000
1064045000 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 279.51 | 1064045000
1064049025 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 801.02 | 1064049025
1064049050 | SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 1298.33 | 1064049050
1064060050 | SODIUM CHLORIDE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 214.17 | 1064060050
1064060500 | SODIUM CHLORIDE 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 745.36 | 1064060500
1064201000 | SODIUM CHLORATE PURE | 1 | KG | 128.26 | 1064201000
1064209050 | SODIUM CHLORATE PURE | 50 | KG | 2526.48 | 1064209050
1064311000 | TRI-SODIUM CITRATE 5,5-HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP FU VIII,E 331 | 1 | KG | 231.11 | 1064311000
1064319029 | TRI-SODIUM CITRATE 5,5-HYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP FU VIII,E 331 | 25 | KG | 2312.31 | 1064319029
1064325000 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 5 | KG | 416.24 | 1064325000
1064329025 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 738.10 | 1064329025
1064329029 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 1263.24 | 1064329029
1064371000 | SODIUM CYANIDE PURE | 1 | KG | 134.31 | 1064371000
1064379050 | SODIUM CYANIDE PURE | 50 | KG | 4492.73 | 1064379050
1064411000 | SODIUM FLUORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 266.20 | 1064411000
1064419025 | SODIUM FLUORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2763.64 | 1064419025
1064430500 | SODIUM FORMATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 152.46 | 1064430500
1064439050 | SODIUM FORMATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 7650.83 | 1064439050
1064441000 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 142.78 | 1064441000
1064449029 | SODIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 845.79 | 1064449029
1064451000 | SODIUM L-GLUTAMATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP FCC,NF,E 621 | 1 | KG | 199.65 | 1064451000
1064459029 | SODIUM L-GLUTAMATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP FCC,NF,E 621 | 25 | KG | 1477.41 | 1064459029
1064469025 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 873.62 | 1064469025
1064469029 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 1409.65 | 1064469029
1064475000 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 5 | KG | 585.64 | 1064475000
1064479029 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 331 | 25 | KG | 1770.23 | 1064479029
1064480500 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 136.73 | 1064480500
1064481000 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 210.54 | 1064481000
1064485000 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 738.10 | 1064485000
1064489050 | TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 6837.71 | 1064489050
1064490250 | SODIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 121.00 | 1064490250
1064491000 | SODIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 303.71 | 1064491000
1064499050 | SODIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5925.37 | 1064499050
1064500025 | SODIUM FLUORIDE 99.99 SUPRAPUR | 25 | G | 348.48 | 1064500025
1064539050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR THE MANUFACTURE OF MIRRORS | 50 | KG | 1603.25 | 1064539050
1064541000 | DICHLOROMETHANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 136.73 | 1064541000
1064570100 | CRYOLITE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NA3ALF6) PATINAL | 100 | G | 1196.69 | 1064570100
1064571000 | CRYOLITE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NA3ALF6) PATINAL | 1 | KG | 10575.40 | 1064571000
1064621000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 1 | KG | 76.23 | 1064621000
1064625000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 5 | KG | 279.51 | 1064625000
1064629050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS PURE | 50 | KG | 1353.99 | 1064629050
1064660050 | SODIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 319.44 | 1064660050
1064660500 | SODIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1488.30 | 1064660500
1064679010 | SODIUM HYDROXIDE GRANULATED | 10 | KG | 348.48 | 1064679010
1064679050 | SODIUM HYDROXIDE GRANULATED | 50 | KG | 1013.98 | 1064679050
1064691000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.02% K) ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 134.31 | 1064691000
1064695000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.02% K) ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 488.84 | 1064695000
1064699050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.02% K) ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 2372.81 | 1064699050
1064821000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 1 | KG | 145.20 | 1064821000
1064825000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 5 | KG | 453.75 | 1064825000
1064826025 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 25 | KG | 1347.94 | 1064826025
1064829025 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 25 | KG | 1144.66 | 1064829025
1064829050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,FCC,JP,NF,E 524 | 50 | KG | 1996.50 | 1064829050
1064950250 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.0002% K) ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 229.90 | 1064950250
1064951000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.0002% K) ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 513.04 | 1064951000
1064955000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS (MAX. 0.0002% K) ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 2786.63 | 1064955000
1064980500 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 500 | G | 61.71 | 1064980500
1064981000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 38.72 | 1064981000
1064985000 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 5 | KG | 350.90 | 1064985000
1064989025 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 25 | KG | 848.21 | 1064989025
1064989050 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS FOR ANALYSIS ISO | 50 | KG | 1692.79 | 1064989050
1065029053 | SODIUM IODIDE OPTIPUR | 50 | KG | 5445.00 | 1065029053
1065040250 | SODIUM DEOXYCHOLATE FOR MICROBIOLOGY | 250 | G | 1167.65 | 1065040250
1065051000 | SODIUM DITHIONITE TECHNICAL GRADE | 1 | KG | 112.53 | 1065051000
1065059050 | SODIUM DITHIONITE TECHNICAL GRADE | 50 | KG | 3695.34 | 1065059050
1065070500 | SODIUM DITHIONITE FOR ANALYSIS | 500 | G | 128.26 | 1065070500
1065072500 | SODIUM DITHIONITE FOR ANALYSIS | 2.5 | KG | 398.09 | 1065072500
1065089030 | METHANOL SUITABLE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PH EUR,BP,NF | 30 | L | 748.99 | 1065089030
1065090100 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE 99.999 SUPRAPUR | 100 | G | 588.06 | 1065090100
1065090500 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE 99.999 SUPRAPUR | 500 | G | 1420.54 | 1065090500
1065120250 | SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS | 250 | G | 95.59 | 1065120250
1065122500 | SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS | 2.5 | KG | 159.72 | 1065122500
1065129025 | SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS | 25 | KG | 1602.04 | 1065129025
1065129050 | SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS | 50 | KG | 2601.50 | 1065129050
1065132500 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE PURE | 2.5 | KG | 154.88 | 1065132500
1065139050 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE PURE | 50 | KG | 1070.85 | 1065139050
1065142500 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 297.66 | 1065142500
1065149025 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1539.12 | 1065149025
1065160500 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 88.33 | 1065160500
1065161000 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 135.52 | 1065161000
1065165000 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 476.74 | 1065165000
1065169050 | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4417.71 | 1065169050
1065190100 | SODIUM IODIDE 99.99 SUPRAPUR | 100 | G | 947.43 | 1065190100
1065190500 | SODIUM IODIDE 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 2388.54 | 1065190500
1065205000 | SODIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 3383.16 | 1065205000
1065209029 | SODIUM IODIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 12971.20 | 1065209029
1065210100 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 294.03 | 1065210100
1065210250 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 488.84 | 1065210250
1065211000 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1226.94 | 1065211000
1065222500 | SODIUM-(S)-LACTATE-SOLUTION ABOUT 50% SUITABLE FOR USE AS EXIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 375.10 | 1065222500
1065229019 | SODIUM-(S)-LACTATE-SOLUTION ABOUT 50% SUITABLE FOR USE AS EXIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 19 | L | 1725.46 | 1065229019
1065230100 | SODIUM IODIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 191.18 | 1065230100
1065230250 | SODIUM IODIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 364.21 | 1065230250
1065231000 | SODIUM IODIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 911.13 | 1065231000
1065241000 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 982.52 | 1065241000
1065249050 | SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 31931.90 | 1065249050
1065250100 | SODIUM IODATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 354.53 | 1065250100
1065280100 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 76.23 | 1065280100
1065280500 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 83.49 | 1065280500
1065281000 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 128.26 | 1065281000
1065285000 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 448.91 | 1065285000
1065289050 | SODIUM DISULFITE (SODIUM METABISULFITE) FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 2924.57 | 1065289050
1065291000 | SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM'S SALT) | 1 | KG | 118.58 | 1065291000
1065295000 | SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM'S SALT) | 5 | KG | 417.45 | 1065295000
1065299050 | SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM'S SALT) | 50 | KG | 3110.91 | 1065299050
1065310005 | 1,2-NAPHTHOQUINONE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 5 | G | 219.01 | 1065310005
1065310025 | 1,2-NAPHTHOQUINONE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 820.38 | 1065310025
1065351000 | SODIUM NITRATE CRYST. EXTRA PURE FCC,E 251 | 1 | KG | 122.21 | 1065351000
1065359050 | SODIUM NITRATE CRYST. EXTRA PURE FCC,E 251 | 50 | KG | 3978.48 | 1065359050
1065370500 | SODIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 99.22 | 1065370500
1065371000 | SODIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 152.46 | 1065371000
1065379025 | SODIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 3058.88 | 1065379025
1065410025 | SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE [DISODIUM PENTACYANONITROSYL FERRATE(III) DIHYDRATE] ... ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 141.57 | 1065410025
1065410100 | SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE [DISODIUM PENTACYANONITROSYL FERRATE(III) DIHYDRATE] ... ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 285.56 | 1065410100
1065410500 | SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE [DISODIUM PENTACYANONITROSYL FERRATE(III) DIHYDRATE] ... ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 1139.82 | 1065410500
1065441000 | SODIUM NITRITE EXTRA PURE PH EUR,USP | 1 | KG | 197.23 | 1065441000
1065445000 | SODIUM NITRITE EXTRA PURE PH EUR,USP | 5 | KG | 540.87 | 1065445000
1065449050 | SODIUM NITRITE EXTRA PURE PH EUR,USP | 50 | KG | 3902.25 | 1065449050
1065460050 | SODIUM NITRATE 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 329.12 | 1065460050
1065490100 | SODIUM NITRITE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 50.82 | 1065490100
1065490500 | SODIUM NITRITE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 110.11 | 1065490500
1065570250 | DI-SODIUM OXALATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 174.24 | 1065570250
1065571000 | DI-SODIUM OXALATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 438.02 | 1065571000
1065590500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE ABOUT ... (CA.18-80 MESH ASTM)  | 500 | G | 216.59 | 1065590500
1065599025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE ABOUT ... (CA.18-80 MESH ASTM)  | 25 | KG | 6694.93 | 1065599025
1065601000 | SODIUM PERBORATE TETRAHYDRATE PURE | 1 | KG | 84.70 | 1065601000
1065609050 | SODIUM PERBORATE TETRAHYDRATE PURE | 50 | KG | 2763.64 | 1065609050
1065630100 | SODIUM PEROXIDE GRANULAR FOR ANALYSIS ACS,ISO | 100 | G | 206.91 | 1065630100
1065630500 | SODIUM PEROXIDE GRANULAR FOR ANALYSIS ACS,ISO | 500 | G | 828.85 | 1065630500
1065631000 | SODIUM PEROXIDE GRANULAR FOR ANALYSIS ACS,ISO | 1 | KG | 1381.82 | 1065631000
1065640100 | SODIUM PERCHLORATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 133.10 | 1065640100
1065640500 | SODIUM PERCHLORATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 289.19 | 1065640500
1065649025 | SODIUM PERCHLORATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 8957.63 | 1065649025
1065660100 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 100 | G | 722.37 | 1065660100
1065660500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1954.15 | 1065660500
1065721000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 116.16 | 1065721000
1065725000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 410.19 | 1065725000
1065729025 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 1870.66 | 1065729025
1065735000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 327.91 | 1065735000
1065739025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 648.56 | 1065739025
1065739029 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1392.71 | 1065739029
1065741000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC,USP | 1 | KG | 214.17 | 1065741000
1065749029 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC,USP | 25 | KG | 2102.98 | 1065749029
1065751000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 148.83 | 1065751000
1065759025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 25 | KG | 1795.64 | 1065759025
1065765000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 580.80 | 1065765000
1065769029 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1798.06 | 1065769029
1065775000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF,E 339 | 5 | KG | 464.64 | 1065775000
1065779029 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF,E 339 | 25 | KG | 1409.65 | 1065779029
1065781000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 136.73 | 1065781000
1065785000 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 481.58 | 1065785000
1065789050 | TRI-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4468.53 | 1065789050
1065790500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 77.44 | 1065790500
1065791000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 119.79 | 1065791000
1065795000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 417.45 | 1065795000
1065799025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2399.43 | 1065799025
1065800500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 96.80 | 1065800500
1065801000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 148.83 | 1065801000
1065805000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | KG | 523.93 | 1065805000
1065809025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 2395.80 | 1065809025
1065809050 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 3896.20 | 1065809050
1065855000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 339 | 5 | KG | 516.67 | 1065855000
1065859025 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 339 | 25 | KG | 935.33 | 1065859025
1065859029 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 339 | 25 | KG | 1566.95 | 1065859029
1065859525 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 339 | 525 | KG | 24364.56 | 1065859525
1065860500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 162.14 | 1065860500
1065861000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 208.12 | 1065861000
1065862500 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 417.45 | 1065862500
1065869050 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 6801.41 | 1065869050
1065871000 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE SOLUTION (BUFFER STOCK SOLUTION) 1/15 MOL/L | 1 | L | 119.79 | 1065871000
1065910500 | TETRA-SODIUM DIPHOSPHATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 170.61 | 1065910500
1065912500 | TETRA-SODIUM DIPHOSPHATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 528.77 | 1065912500
1065919050 | TETRA-SODIUM DIPHOSPHATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 8606.73 | 1065919050
1065950005 | RHODIZONIC ACID DISODIUM SALT INDICATOR FOR SULFATE TITRATION | 5 | G | 283.14 | 1065950005
1065961000 | SODIUM METAPERIODATE EXTRA PURE | 1 | KG | 498.52 | 1065961000
1065969025 | SODIUM METAPERIODATE EXTRA PURE | 25 | KG | 10575.40 | 1065969025
1065970050 | SODIUM METAPERIODATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 177.87 | 1065970050
1065970250 | SODIUM METAPERIODATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 572.33 | 1065970250
1065971000 | SODIUM METAPERIODATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 1432.64 | 1065971000
1066009029 | SODIUM SALICYLATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3440.03 | 1066009029
1066010250 | SODIUM SALICYLATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 129.47 | 1066010250
1066011000 | SODIUM SALICYLATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 325.49 | 1066011000
1066029025 | SODIUM SALICYLATE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 5075.95 | 1066029025
1066090500 | SODIUM PEROXIDISULFATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 73.81 | 1066090500
1066091000 | SODIUM PEROXIDISULFATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 112.53 | 1066091000
1066099025 | SODIUM PEROXIDISULFATE FOR ANALYSIS  | 25 | KG | 2273.59 | 1066099025
1066190050 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 143.99 | 1066190050
1066190250 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 647.35 | 1066190250
1066191000 | PYRUVIC ACID SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2092.09 | 1066191000
1066272500 | SODIUM THIOCYANATE PURE | 2.5 | KG | 283.14 | 1066272500
1066279025 | SODIUM THIOCYANATE PURE | 25 | KG | 2265.12 | 1066279025
1066370500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS, COARSE GRANULES FOR ANALYSIS 0.63 - 2.0 MM ACS | 500 | G | 101.64 | 1066370500
1066371000 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS, COARSE GRANULES FOR ANALYSIS 0.63 - 2.0 MM ACS | 1 | KG | 156.09 | 1066371000
1066379025 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS, COARSE GRANULES FOR ANALYSIS 0.63 - 2.0 MM ACS | 25 | KG | 1566.95 | 1066379025
1066390500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS GRANULATED FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS  | 500 | G | 152.46 | 1066390500
1066422500 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 244.42 | 1066422500
1066429025 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1161.60 | 1066429025
1066429029 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1161.60 | 1066429029
1066432500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 514 | 2.5 | KG | 220.22 | 1066432500
1066439025 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 514 | 25 | KG | 1032.13 | 1066439025
1066452500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS EXTRA PURE FINE POWDER PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 332.75 | 1066452500
1066459025 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS EXTRA PURE FINE POWDER PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1770.23 | 1066459025
1066470050 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 294.03 | 1066470050
1066470500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 500 | G | 1535.49 | 1066470500
1066481000 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 133.10 | 1066481000
1066489025 | SODIUM SULFATE DECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2655.95 | 1066489025
1066490500 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 66.55 | 1066490500
1066491000 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 54.45 | 1066491000
1066495000 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 358.16 | 1066495000
1066499025 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1436.27 | 1066499025
1066521000 | SODIUM SULFITE SUITABLE FOR USE AS EXIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 221 | 1 | KG | 128.26 | 1066521000
1066529029 | SODIUM SULFITE SUITABLE FOR USE AS EXIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,E 221 | 25 | KG | 896.61 | 1066529029
1066570500 | SODIUM SULFITE ANHYDROUS FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | G | 78.65 | 1066570500
1066571000 | SODIUM SULFITE ANHYDROUS FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 122.21 | 1066571000
1066575000 | SODIUM SULFITE ANHYDROUS FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 5 | KG | 425.92 | 1066575000
1066579050 | SODIUM SULFITE ANHYDROUS FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 50 | KG | 3971.22 | 1066579050
1066630250 | DI-SODIUM TARTRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 169.40 | 1066630250
1066631000 | DI-SODIUM TARTRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 425.92 | 1066631000
1066640100 | SODIUM TARTRATE DIHYDRATE WATER STANDARD FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION APURA | 100 | G | 140.36 | 1066640100
1066690010 | SODIUM TETRAPHENYL BORATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | G | 303.71 | 1066690010
1066690025 | SODIUM TETRAPHENYL BORATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 713.90 | 1066690025
1066690100 | SODIUM TETRAPHENYL BORATE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 2605.13 | 1066690100
1066721000 | SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 635.25 | 1066721000
1066729025 | SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE EXTRA PURE | 25 | KG | 12747.35 | 1066729025
1066730250 | SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 317.02 | 1066730250
1066731000 | SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 797.39 | 1066731000
1066821000 | SODIUM AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 379.94 | 1066821000
1066830500 | POTASSIUM CARBONATE/SODIUM CARBONATE GR FOR ANALYSIS | 500 | G | 210.54 | 1066830500
1066832500 | POTASSIUM CARBONATE/SODIUM CARBONATE GR FOR ANALYSIS | 2.5 | KG | 761.09 | 1066832500
1066870001 | SODIUM AZIDE TABLETS FOR THE PRESERVATION OF MILK SAMPLES FOR TESTING ONE TABLET 0.1 G | 1 | ST | 520.30 | 1066870001
1066880100 | SODIUM AZIDE EXTRA PURE | 100 | G | 194.81 | 1066880100
1066880250 | SODIUM AZIDE EXTRA PURE | 250 | G | 261.36 | 1066880250
1066881000 | SODIUM AZIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 884.51 | 1066881000
1066889010 | SODIUM AZIDE EXTRA PURE | 10 | KG | 3512.63 | 1066889010
1066890025 | SODIUM DIETHYLDITHIOCARBAMATE TRIHYDRATE (REAGENT FOR COPPER) GR FOR ANALYSIS ACS | 25 | G | 68.97 | 1066890025
1066890100 | SODIUM DIETHYLDITHIOCARBAMATE TRIHYDRATE (REAGENT FOR COPPER) GR FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 234.74 | 1066890100
1066910500 | SODIUM THIOGLYCOLATE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 2280.85 | 1066910500
1067050100 | NINHYDRIN SPRAY SOLUTION FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 129.47 | 1067050100
1067100001 | WITHDRAWAL SYSTEM FOR STAINLESS STEEL BARRELS AND DRUMS WITH THREADED ADAPTER AND FLEXIBLE LINES, FOR ... | 1 | ST | 11037.62 | 1067100001
1067170250 | NICKEL(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 219.01 | 1067170250
1067171000 | NICKEL(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 548.13 | 1067171000
1067210100 | NICKEL(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 146.41 | 1067210100
1067210250 | NICKEL(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 194.81 | 1067210250
1067211000 | NICKEL(II) NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 488.84 | 1067211000
1067261000 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 379.94 | 1067261000
1067269050 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 7445.13 | 1067269050
1067270100 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 148.83 | 1067270100
1067270250 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 198.44 | 1067270250
1067271000 | NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 497.31 | 1067271000
1067311000 | NEOCARMINE MS "FESAGO" COLOR REAGENT FOR THE DETECTION OF TEXTILE FIBRES | 1 | L | 623.15 | 1067311000
1067321000 | NEOCARMINE W "FESAGO" COLOR REAGENT FOR THE DETECTION OF TEXTILE FIBRES | 1 | L | 623.15 | 1067321000
1067330501 | SODALIME WITH INDICATOR, GRANULES CA. 1 - 2.5 MM | 500 | G | 203.28 | 1067330501
1067332500 | SODALIME WITH INDICATOR, GRANULES CA. 1 - 2.5 MM | 2.5 | KG | 650.98 | 1067332500
1067390100 | NEODYMIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (NDF3) PATINAL | 100 | G | 2504.70 | 1067390100
1067522500 | BENZYL NICOTINATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API DAB | 2.5 | L | 2058.21 | 1067522500
1067529026 | BENZYL NICOTINATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API DAB | 25 | L | 14437.72 | 1067529026
1067565000 | METHYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 219 | 5 | KG | 1009.14 | 1067565000
1067569024 | METHYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,E 219 | 20 | KG | 2920.94 | 1067569024
1067575000 | METHYL 4-HYDROXYBENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 218 | 5 | KG | 732.05 | 1067575000
1067579024 | METHYL 4-HYDROXYBENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC,E 218 | 20 | KG | 2096.93 | 1067579024
1067600050 | 4-NITROANILINE FOR THE DETERMINATION OF PHENOL | 50 | G | 310.97 | 1067600050
1067620010 | NINHYDRIN GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | G | 118.58 | 1067620010
1067620100 | NINHYDRIN GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 532.40 | 1067620100
1067621000 | NINHYDRIN GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 4322.12 | 1067621000
1067800025 | NITRON GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR NITRATE) | 25 | G | 508.20 | 1067800025
1067940025 | 3-NITROPHENOL INDICATOR | 25 | G | 417.45 | 1067940025
1067980025 | 4-NITROPHENOL INDICATOR | 25 | G | 192.39 | 1067980025
1067980100 | 4-NITROPHENOL INDICATOR | 100 | G | 635.25 | 1067980100
1068231000 | IRIODIN 119 POLAR WHITE KU 26 | 1 | KG | 162.14 | 1068231000
1068239020 | IRIODIN 119 POLAR WHITE KU 26 | 20 | KG | 2242.13 | 1068239020
1068239300 | IRIODIN 119 POLAR WHITE KU 26 | 300 | KG | 43560.00 | 1068239300
1068241000 | IRIODIN 123 BRIGHT LUSTRE SATIN KU 26 | 1 | KG | 162.14 | 1068241000
1068249020 | IRIODIN 123 BRIGHT LUSTRE SATIN KU 26 | 20 | KG | 2242.13 | 1068249020
1068251000 | IRIOTEC(TM) 8800 | 1 | KG | 133.10 | 1068251000
1068259015 | IRIOTEC(TM) 8800 | 15 | KG | 1258.40 | 1068259015
1068280005 | NICOTINAMIDE TEST SUBSTANCE FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 5 | G | 143.99 | 1068280005
1068391000 | SODALIME PELLETS WITH INDICATOR FOR ANALYSIS | 1 | L | 176.66 | 1068391000
1068395000 | SODALIME PELLETS WITH INDICATOR FOR ANALYSIS | 5 | L | 686.07 | 1068395000
1068399026 | SODALIME PELLETS WITH INDICATOR FOR ANALYSIS | 25 | L | 1879.13 | 1068399026
1068680100 | NIOBIUM(V) OXIDE 99+ | 100 | G | 492.47 | 1068680100
1068870500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2B ORANGE II SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1068870500
1068872500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2B ORANGE II SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1068872500
1068880500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2A ORANGE G SOLUTION (OG 6) FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1068880500
1068881000 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2A ORANGE G SOLUTION (OG 6) FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 1 | L | 206.91 | 1068881000
1068882500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 2A ORANGE G SOLUTION (OG 6) FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1068882500
1069001000 | OIL BATH FILLING FOR OIL BATHS UP TO ABOUT 250 GRAD C | 1 | L | 148.83 | 1069001000
1069005000 | OIL BATH FILLING FOR OIL BATHS UP TO ABOUT 250 GRAD C | 5 | L | 513.04 | 1069005000
1069009026 | OIL BATH FILLING FOR OIL BATHS UP TO ABOUT 250 GRAD C | 25 | L | 2008.60 | 1069009026
1069060025 | L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 77.44 | 1069060025
1069060100 | L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 251.68 | 1069060100
1069061000 | L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1929.95 | 1069061000
1069069010 | L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1403.60 | 1069069010
1069400050 | OXYNEX 2004 | 50 | G | 363.00 | 1069400050
1069405000 | OXYNEX 2004 | 5 | KG | 1569.37 | 1069405000
1069461000 | OXYNEXLM ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 1 | KG | 676.39 | 1069461000
1069490100 | EUSOLEXOS | 100 | G | 101.64 | 1069490100
1069491000 | EUSOLEXOS | 1 | KG | 150.04 | 1069491000
1069499025 | EUSOLEXOS | 25 | KG | 1697.63 | 1069499025
1069499201 | EUSOLEXOS | 200 | KG | 10464.08 | 1069499201
1069591000 | IRIODIN 351 SUNNY GOLD | 1 | KG | 208.12 | 1069591000
1069599025 | IRIODIN 351 SUNNY GOLD | 25 | KG | 3956.70 | 1069599025
1069601000 | IRIODIN 163 SHIMMER PEARL | 1 | KG | 174.24 | 1069601000
1069609025 | IRIODIN 163 SHIMMER PEARL | 25 | KG | 4283.40 | 1069609025
1069650100 | OIL OF CEDAR WOOD FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 129.47 | 1069650100
1069650500 | OIL OF CEDAR WOOD FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 390.83 | 1069650500
1069671000 | IRIODIN 153 FLASH PEARL | 1 | KG | 165.77 | 1069671000
1069679025 | IRIODIN 153 FLASH PEARL | 25 | KG | 2933.04 | 1069679025
1069991000 | PENTA-SODIUM TRIPHOSPHATE FOR BOD DETERMINATION ACC. TO DIN 38409-H-51 | 1 | KG | 141.57 | 1069991000
1070040500 | OXFORD-LISTERIA-SELECTIVE-AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 642.51 | 1070040500
1070060010 | OXFORD-LISTERIA-SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L OXFORD-LISTERIA SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 465.85 | 1070060010
1070140100 | GADOLINIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-6 MM (GDF3) PATINAL | 100 | G | 3025.00 | 1070140100
1070172511 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 127.05 | 1070172511
1070179026 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 25 | L | 753.83 | 1070179026
1070182511 | METHANOL FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 98.01 | 1070182511
1070189026 | METHANOL FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 25 | L | 588.06 | 1070189026
1070192500 | TOLUENE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 226.27 | 1070192500
1070192511 | TOLUENE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 204.49 | 1070192511
1070202500 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 189.97 | 1070202500
1070206010 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 10 | L | 619.52 | 1070206010
1070212511 | ACETONE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 150.04 | 1070212511
1070222511 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 157.30 | 1070222511
1070229026 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 25 | L | 938.96 | 1070229026
1070232511 | N-HEXANE ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 267.41 | 1070232511
1070236025 | N-HEXANE ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 25 | L | 1708.52 | 1070236025
1070242500 | CHLOROFORM FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 281.93 | 1070242500
1070252500 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 326.70 | 1070252500
1070254004 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 1 | ST | 2099.35 | 1070254004
1070262500 | DIETHYL ETHER ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTAACS | 2.5 | L | 278.30 | 1070262500
1070271000 | GEDURANSI 60 FOR HIGH PERFORMANCE FLASH CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 197.23 | 1070271000
1070279025 | GEDURANSI 60 FOR HIGH PERFORMANCE FLASH CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 2819.30 | 1070279025
1070400001 | PETRI-DISH RACK FOR UP TO 12 PETRI DISHES | 1 | ST | 139.15 | 1070400001
1070431000 | UNIVERSAL PEPTONE M 66 FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 848.21 | 1070431000
1070690025 | PHLOROGLUCINOL (1,3,5-TRIHYDROXYBENZENE) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | G | 122.21 | 1070690025
1070690100 | PHLOROGLUCINOL (1,3,5-TRIHYDROXYBENZENE) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 413.82 | 1070690100
1070700001 | ANTISTATIC DEVICE FOR EARTHING METAL CONTAINERS WHEN DISPENSING AND FILLING FLAMMABLE SOLVENTS | 1 | ST | 721.16 | 1070700001
1070980050 | 8-HYDROXYQUINOLINE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 95.59 | 1070980050
1070980250 | 8-HYDROXYQUINOLINE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 382.36 | 1070980250
1071000005 | ORCEIN FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 5 | G | 297.66 | 1071000005
1071000025 | ORCEIN FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1341.89 | 1071000025
1071212500 | ANERONHIGH VACUUM OIL KW NORMAL UP TO 10-7 HPA | 2.5 | L | 734.47 | 1071212500
1071301000 | PANCREATIN 350 FIP-U/G PROTEASE, 6000 FIP-U/G LIPASE, 7500 FIP-U/G AMYLASE, SUITABLE ... EMPROVE EXP USP | 1 | KG | 687.28 | 1071301000
1071335000 | PANCREATIN 1400 FIP-U/G PROTEASE, 24000 FIP-U/G LIPASE, 30000 FIP-U/G ... EMPROVE EXP PH EUR,4 X USP | 5 | KG | 4894.45 | 1071335000
1071382500 | AUXILLASE LIQUID STANDARDIZED PROTEASE CONCENTRATE (CARICA PAPAYA) | 2.5 | L | 1070.85 | 1071382500
1071389026 | AUXILLASE LIQUID STANDARDIZED PROTEASE CONCENTRATE (CARICA PAPAYA) | 26 | L | 6655.00 | 1071389026
1071440025 | PAPAIN (FROM CARICA PAPAYA) WATER-SOLUBLE 30000 USP-U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 90.75 | 1071440025
1071475000 | PAPAIN 6000 USP-U/MG STABILIZED WITH SODIUM DISULFITE, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 5 | KG | 1494.35 | 1071475000
1071479025 | PAPAIN 6000 USP-U/MG STABILIZED WITH SODIUM DISULFITE, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | KG | 5809.21 | 1071479025
1071495000 | PAPAIN 30000 USP-U/MG STABILIZED WITH SODIUM DISULFITE, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 5 | KG | 3986.95 | 1071495000
1071499025 | PAPAIN 30000 USP-U/MG STABILIZED WITH SODIUM DISULFITE, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | KG | 18385.95 | 1071499025
1071501000 | PARAFFIN 42-44, IN BLOCK FORM | 1 | KG | 242.00 | 1071501000
1071502500 | PARAFFIN 42-44, IN BLOCK FORM | 2.5 | KG | 513.04 | 1071502500
1071509025 | PARAFFIN 42-44, IN BLOCK FORM | 25 | KG | 1139.82 | 1071509025
1071511000 | PARAFFIN 46-48, IN BLOCK FORM | 1 | KG | 242.00 | 1071511000
1071519025 | PARAFFIN 46-48, IN BLOCK FORM | 25 | KG | 1139.82 | 1071519025
1071571000 | PARAFFIN 51-53, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 242.00 | 1071571000
1071572500 | PARAFFIN 51-53, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 2.5 | KG | 366.63 | 1071572500
1071579025 | PARAFFIN 51-53, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 813.12 | 1071579025
1071581000 | PARAFFIN 57-60, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 234.74 | 1071581000
1071589025 | PARAFFIN 57-60, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 813.12 | 1071589025
1071601000 | PARAFFIN VISCOUS PH EUR,BP,USP | 1 | L | 154.88 | 1071601000
1071602500 | PARAFFIN VISCOUS PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 331.54 | 1071602500
1071609026 | PARAFFIN VISCOUS PH EUR,BP,USP | 25 | L | 733.26 | 1071609026
1071610500 | PARAFFIN LIQUID FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 217.80 | 1071610500
1071621000 | PARAFFIN LIQUID REAG. PH EUR | 1 | L | 212.96 | 1071621000
1071622500 | PARAFFIN LIQUID REAG. PH EUR | 2.5 | L | 348.48 | 1071622500
1071629025 | PARAFFIN LIQUID REAG. PH EUR | 25 | L | 773.19 | 1071629025
1071642504 | PARAFFIN PASTILLES SOLIDIFICATION POINT ABOUT 56-58 GRAD C FOR HISTOLOGY | 1 | ST | 433.18 | 1071642504
1071741000 | PARAFFIN HIGHLY LIQUID PH EUR,BP,NF,JP | 1 | L | 153.67 | 1071741000
1071742500 | PARAFFIN HIGHLY LIQUID PH EUR,BP,NF,JP | 2.5 | L | 260.15 | 1071742500
1071749026 | PARAFFIN HIGHLY LIQUID PH EUR,BP,NF,JP | 25 | L | 1251.14 | 1071749026
1071749180 | PARAFFIN HIGHLY LIQUID PH EUR,BP,NF,JP | 180 | L | 6598.13 | 1071749180
1071761000 | N-PENTANE ABOUT 95% EMPLURA | 1 | L | 119.79 | 1071761000
1071765000 | N-PENTANE ABOUT 95% EMPLURA | 5 | L | 410.19 | 1071765000
1071766025 | N-PENTANE ABOUT 95% EMPLURA | 25 | L | 2075.15 | 1071766025
1071771000 | N-PENTANE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 222.64 | 1071771000
1071772500 | N-PENTANE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 461.01 | 1071772500
1071776010 | N-PENTANE FOR ANALYSIS  | 10 | L | 1511.29 | 1071776010
1071791000 | N-PENTANE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 398.09 | 1071791000
1071850100 | PEPSIN (FROM PORCINE GASTRIC MUCOSA) 0.7 FIP-U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 171.82 | 1071850100
1071901000 | PEPSIN (FROM PORCINE GASTRIC MUCOSA) 2000 FIP-U/G  EC 3.4.23.1, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 1 | KG | 2018.28 | 1071901000
1071920001 | PEPSIN (FROM PORCINE GASTRIC MUCOSA) CRYST. LYOPHILIZED 10 FIP-U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 611.05 | 1071920001
1071975000 | PEPSIN (FROM PORCINE GASTRIC MUCOSA) 0.7 PH EUR U/MG SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 5 | KG | 3834.49 | 1071975000
1072000105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION POTASSIUM ... PH(S) = 4.005 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072000105
1072010100 | PERHYDRIT TABLETS 1 G (HYDROGEN PEROXIDE - UREA) | 100 | G | 119.79 | 1072010100
1072014000 | PERHYDRIT TABLETS 1 G (HYDROGEN PEROXIDE - UREA) | 4 | KG | 1172.49 | 1072014000
1072020105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION POTASSIUM ... PH (S) = 6.863 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072020105
1072030105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION DI-SODIUM ... PH(S) = 9.184 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072030105
1072040105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION POTASSIUM ... PH(S) = 1.681 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072040105
1072050105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER SOLUTION POTASSIUM ... PH(S) = 7.416 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 338.80 | 1072050105
1072090250 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) FOR ANALYSIS ISO | 250 | ML | 91.96 | 1072090250
1072090500 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) FOR ANALYSIS ISO | 500 | ML | 122.21 | 1072090500
1072091000 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 206.91 | 1072091000
1072092500 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 406.56 | 1072092500
1072100250 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) (STABILIZED FOR HIGHER STORAGE TEMPERATURE) FOR ANALYSIS ISO | 250 | ML | 91.96 | 1072100250
1072101000 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) (STABILIZED FOR HIGHER STORAGE TEMPERATURE) FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 206.91 | 1072101000
1072102500 | HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL) (STABILIZED FOR HIGHER STORAGE TEMPERATURE) FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 406.56 | 1072102500
1072120500 | PEPTONE FROM SOYMEAL PAPAIN-DIGESTED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 390.83 | 1072120500
1072131000 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED, GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 343.64 | 1072131000
1072132500 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED, GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 1942.05 | 1072132500
1072139025 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED, GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 25 | KG | 18370.22 | 1072139025
1072141000 | PEPTONE FROM MEAT PANCREATICALLY DIGESTED GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 883.30 | 1072141000
1072142500 | PEPTONE FROM MEAT PANCREATICALLY DIGESTED GRANULATED FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 2104.19 | 1072142500
1072221000 | PERACETIC ACID ABOUT 38-40% | 1 | L | 342.43 | 1072221000
1072230010 | 1,10-PHENANTHROLINE CHLORIDE MONOHYDRATE GR FOR ANALYSIS AND REDOX INDICATOR [REAGENT ... REAG. PH EUR | 10 | G | 181.50 | 1072230010
1072230100 | 1,10-PHENANTHROLINE CHLORIDE MONOHYDRATE GR FOR ANALYSIS AND REDOX INDICATOR [REAGENT ... REAG. PH EUR | 100 | G | 1467.73 | 1072230100
1072241000 | PEPTONE FROM MEAT PEPTIC DIGESTED, GRANULATED, FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 1092.63 | 1072241000
1072242500 | PEPTONE FROM MEAT PEPTIC DIGESTED, GRANULATED, FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 2605.13 | 1072242500
1072250005 | 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE GR ACS | 5 | G | 113.74 | 1072250005
1072250010 | 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE GR ACS | 10 | G | 193.60 | 1072250010
1072250100 | 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE GR ACS | 100 | G | 1514.92 | 1072250100
1072270250 | PHENOLPHTHALEIN SOLUTION 1% IN ETHANOL INDICATOR PH 8.2 - 9.8 | 250 | ML | 104.06 | 1072270250
1072271000 | PHENOLPHTHALEIN SOLUTION 1% IN ETHANOL INDICATOR PH 8.2 - 9.8 | 1 | L | 192.39 | 1072271000
1072280500 | PEPTONE WATER (BUFFERED), ACC. TO ISO 6579 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 142.78 | 1072280500
1072285000 | PEPTONE WATER (BUFFERED), ACC. TO ISO 6579 FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3039.52 | 1072285000
1072291000 | PROTEOSE PEPTONE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 1539.12 | 1072291000
1072301000 | PHENOLPHTHALEIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | KG | 405.35 | 1072301000
1072309029 | PHENOLPHTHALEIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 25 | KG | 4917.44 | 1072309029
1072320500 | BPLS AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA USP | 500 | G | 392.04 | 1072320500
1072330025 | PHENOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 98.01 | 1072330025
1072330100 | PHENOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 147.62 | 1072330100
1072330500 | PHENOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 598.95 | 1072330500
1072370500 | BPLS AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA | 500 | G | 461.01 | 1072370500
1072380250 | PHENOLPHTHALEIN SOLUTION 0.375% IN METHANOL INDICATOR | 250 | ML | 117.37 | 1072380250
1072381000 | PHENOLPHTHALEIN SOLUTION 0.375% IN METHANOL INDICATOR | 1 | L | 369.05 | 1072381000
1072410005 | PHENOL RED INDICATOR ACS | 5 | G | 119.79 | 1072410005
1072410025 | PHENOL RED INDICATOR ACS | 25 | G | 315.81 | 1072410025
1072410100 | PHENOL RED INDICATOR ACS | 100 | G | 1108.36 | 1072410100
1072411000 | PHENOL RED INDICATOR ACS | 1 | KG | 8369.57 | 1072411000
1072420100 | PHENOL RED SOLUTION INDICATOR | 100 | ML | 123.42 | 1072420100
1072430050 | 1,2-PHENYLENEDIAMINE GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 210.54 | 1072430050
1072510100 | PHENYLHYDRAZINE GR FOR ANALYSIS | 100 | ML | 158.51 | 1072510100
1072530100 | PHENYLHYDRAZINIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 202.07 | 1072530100
1072530250 | PHENYLHYDRAZINIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 453.75 | 1072530250
1072550100 | PHENYL ISOCYANATE GR FOR ANALYSIS | 100 | ML | 186.34 | 1072550100
1072560025 | L-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 83.49 | 1072560025
1072560100 | L-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 273.46 | 1072560100
1072561000 | L-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1985.61 | 1072561000
1072569010 | L-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1460.47 | 1072569010
1072570025 | DL-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 263.78 | 1072570025
1072570100 | DL-PHENYLALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 476.74 | 1072570100
1072670100 | L-PHENYLALANINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 100 | G | 376.31 | 1072670100
1072679010 | L-PHENYLALANINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 16299.91 | 1072679010
1072841000 | PEPTONE FROM GELATIN PANCREATIC DIGESTED FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 567.49 | 1072841000
1072881000 | N-PENTANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 266.20 | 1072881000
1072882500 | N-PENTANE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 2.5 | L | 556.60 | 1072882500
1072890050 | PALLADIUM MATRIX MODIFIER FOR GRAPHITE FURNACE AAS C(PD) = 10.0 +/- 0.2 G/L (PD(NO3)2 / HNO3 CA. 15%) | 50 | ML | 369.05 | 1072890050
1072900050 | PHOSPHATE MODIFIER FOR GRAPHITE FURNACE AAS NH4H2PO4 100 +/- 2 G/L IN H2O | 50 | ML | 219.01 | 1072900050
1072930010 | 4-AMINO-2,3-DIMETHYL-1-PHENYL-3-PYRAZOLIN-5-ONE GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 125.84 | 1072930010
1072930100 | 4-AMINO-2,3-DIMETHYL-1-PHENYL-3-PYRAZOLIN-5-ONE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 473.11 | 1072930100
1072941000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 6.88 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 159.72 | 1072941000
1072970001 | PHTHALEIN PURPLE METAL INDICATOR REAG. PH EUR | 1 | G | 360.58 | 1072970001
1072970010 | PHTHALEIN PURPLE METAL INDICATOR REAG. PH EUR | 10 | G | 1022.45 | 1072970010
1072980250 | HYDROGEN PEROXIDE 30% SUPRAPUR | 250 | ML | 603.79 | 1072980250
1072981000 | HYDROGEN PEROXIDE 30% SUPRAPUR | 1 | L | 1345.52 | 1072981000
1072990250 | 4-(METHYLAMINO)PHENOL SULFATE PHOTO-REX | 250 | G | 179.08 | 1072990250
1072991000 | 4-(METHYLAMINO)PHENOL SULFATE PHOTO-REX | 1 | KG | 350.90 | 1072991000
1073001000 | PARAFFIN 52-54, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 173.03 | 1073001000
1073009020 | PARAFFIN 52-54, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 20 | KG | 761.09 | 1073009020
1073020100 | POLYVINYLPOLYPYRROLIDONE DIVERGAN RS | 100 | G | 263.78 | 1073020100
1073150500 | SABOURAUD 2% GLUCOSE AGAR FOR THE CULTIVATION OF DERMATOPHYTES | 500 | G | 445.28 | 1073150500
1073240500 | TRYPTIC SOY AGAR WITH POLYSORBATE 80 AND LECITHIN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 560.23 | 1073240500
1073279050 | PIPERAZINE HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 50 | KG | 5752.34 | 1073279050
1073371000 | PARAFFIN 56-58, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 173.03 | 1073371000
1073372500 | PARAFFIN 56-58, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 2.5 | KG | 366.63 | 1073372500
1073379020 | PARAFFIN 56-58, IN PASTILLE FORM PH EUR,BP,NF | 20 | KG | 761.09 | 1073379020
1073410005 | HEXACHLOROPLATINIC(IV) ACID SOLUTION ABOUT 10% (3.8% PT) GR FOR ANALYSIS | 5 | ML | 583.22 | 1073410005
1073410025 | HEXACHLOROPLATINIC(IV) ACID SOLUTION ABOUT 10% (3.8% PT) GR FOR ANALYSIS | 25 | ML | 2332.88 | 1073410025
1073600001 | PIMARICIN FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 457.38 | 1073600001
1073610010 | L(+)-RHAMNOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 150.04 | 1073610010
1073610025 | L(+)-RHAMNOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 319.44 | 1073610025
1073621000 | LEAD COARSE POWDER GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 1116.83 | 1073621000
1073650500 | LEAD FOIL FOR ANALYSIS ABOUT 0.25 MM THICK  | 500 | G | 248.05 | 1073650500
1073721000 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 174.24 | 1073721000
1073725000 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 601.37 | 1073725000
1073729050 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 3339.60 | 1073729050
1073750250 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 101.64 | 1073750250
1073751000 | LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 256.52 | 1073751000
1073810250 | LEAD(II) CARBONATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 208.12 | 1073810250
1073869010 | LEAD(II) FLUORIDE OPTIPUR | 10 | KG | 4356.00 | 1073869010
1073880100 | LEAD(II) FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (PBF2) PATINAL | 100 | G | 890.56 | 1073880100
1073881000 | LEAD(II) FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (PBF2) PATINAL | 1 | KG | 7514.10 | 1073881000
1073930010 | PROTEINASE K SOLUTION IN TRIS/HCL PH 7.5, 0.01 MOL/L, 600 MANSON-U/ML, FOR MOLECULAR BIOLOGY | 10 | ML | 422.29 | 1073930010
1073971000 | LEAD(II) NITRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 326.70 | 1073971000
1073979050 | LEAD(II) NITRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 10625.01 | 1073979050
1073980100 | LEAD(II) NITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 88.33 | 1073980100
1073981000 | LEAD(II) NITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 297.66 | 1073981000
1074010250 | LEAD(II) OXIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 324.28 | 1074010250
1074011000 | LEAD(II) OXIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1201.53 | 1074011000
1074070250 | LEAD(IV) OXIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 277.09 | 1074070250
1074071000 | LEAD(IV) OXIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 938.96 | 1074071000
1074141000 | LEAD(II) HYDROXIDE ACETATE ANHYDROUS, FOR THE ANALYSIS OF SUGAR ACC. TO HORNE ACS | 1 | KG | 206.91 | 1074141000
1074149030 | LEAD(II) HYDROXIDE ACETATE ANHYDROUS, FOR THE ANALYSIS OF SUGAR ACC. TO HORNE ACS | 30 | KG | 3371.06 | 1074149030
1074190050 | RAFFINOSE PENTAHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 336.38 | 1074190050
1074275000 | PROPYL 4-HYDROXYBENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC | 5 | KG | 986.15 | 1074275000
1074279029 | PROPYL 4-HYDROXYBENZOATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC | 25 | KG | 3592.49 | 1074279029
1074285000 | PROPYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT SUITABLE FOR USE AS EXICPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 5 | KG | 1229.36 | 1074285000
1074289029 | PROPYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT SUITABLE FOR USE AS EXICPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 3953.07 | 1074289029
1074301000 | L-PROLINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1617.77 | 1074301000
1074330001 | PRONASE E (FROM STREPTOMYCES GRISEUS) 4,000,000 PU/G FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 353.32 | 1074330001
1074330005 | PRONASE E (FROM STREPTOMYCES GRISEUS) 4,000,000 PU/G FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 1448.37 | 1074330005
1074340010 | L-PROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 72.60 | 1074340010
1074340100 | L-PROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 354.53 | 1074340100
1074340500 | L-PROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 1589.94 | 1074340500
1074349010 | L-PROLINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 2317.15 | 1074349010
1074430100 | POLYVIDONE 25 PH EUR,BP | 100 | G | 137.94 | 1074430100
1074431000 | POLYVIDONE 25 PH EUR,BP | 1 | KG | 666.71 | 1074431000
1074621000 | PYRIDINE EMPLURA | 1 | L | 313.39 | 1074621000
1074622500 | PYRIDINE EMPLURA | 2.5 | L | 650.98 | 1074622500
1074626026 | PYRIDINE EMPLURA | 25 | L | 5419.59 | 1074626026
1074629190 | PYRIDINE EMPLURA | 190 | L | 32655.48 | 1074629190
1074630161 | PYRIDINE DRIED (MAX. 0.0075 % H2O)  | 150 | ML | 200.86 | 1074630161
1074630500 | PYRIDINE DRIED (MAX. 0.0075 % H2O)  | 500 | ML | 222.64 | 1074630500
1074631001 | PYRIDINE DRIED (MAX. 0.0075 % H2O)  | 1 | L | 461.01 | 1074631001
1074671000 | PROCAINE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL ... EMPROVE API PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 774.40 | 1074671000
1074750009 | PYRIDINE-D5 DEUTERATION DEGREE MIN 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 323.07 | 1074750009
1074750010 | PYRIDINE-D5 DEUTERATION DEGREE MIN 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 390.83 | 1074750010
1074782500 | 1,2-PROPANEDIOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 245.63 | 1074782500
1074786025 | 1,2-PROPANEDIOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | L | 1110.78 | 1074786025
1074789190 | 1,2-PROPANEDIOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 190 | L | 6091.14 | 1074789190
1074950010 | PYRROLIDINE-1-DITHIOCARBOXYLIC ACID AMMONIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 119.79 | 1074950010
1075000001 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA | 1 | ST | 154.88 | 1075000001
1075000002 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA | 1 | ST | 872.41 | 1075000002
1075000003 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA | 1 | ST | 10320.09 | 1075000003
1075090025 | PARAROSANILINE (CHLORIDE) (C.I. 42500) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 248.05 | 1075090025
1075090100 | PARAROSANILINE (CHLORIDE) (C.I. 42500) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 745.36 | 1075090100
1075120250 | LEAD(II) CHROMATE SINTERED, FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 250 | G | 1090.21 | 1075120250
1075180025 | PYRONINE G (C.I. 45005) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1867.03 | 1075180025
1075310005 | 1-(2-PYRIDYLAZO)-2-NAPHTHOL (PAN) METAL INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 344.85 | 1075310005
1075330005 | 4-(2-PYRIDYLAZO)RESORCINOL MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE METAL INDICATOR REAG. PH EUR | 5 | G | 335.17 | 1075330005
1075340001 | PYROGALLOL RED METAL INDICATOR | 1 | G | 231.11 | 1075340001
1075360250 | QUARTZ FINE GRANULAR, WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS | 250 | G | 106.48 | 1075360250
1075361000 | QUARTZ FINE GRANULAR, WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS | 1 | KG | 344.85 | 1075361000
1075365000 | QUARTZ FINE GRANULAR, WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS | 5 | KG | 1376.98 | 1075365000
1075370100 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (SIO2) PATINAL | 100 | G | 225.06 | 1075370100
1075371000 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (SIO2) PATINAL | 1 | KG | 862.73 | 1075371000
1075502500 | EXTRAN MA 03 PHOSPHATE-FREE | 2.5 | L | 148.83 | 1075502500
1075509010 | EXTRAN MA 03 PHOSPHATE-FREE | 10 | L | 448.91 | 1075509010
1075509025 | EXTRAN MA 03 PHOSPHATE-FREE | 25 | L | 895.40 | 1075509025
1075532500 | EXTRAN MA 02 NEUTRAL | 2.5 | L | 148.83 | 1075532500
1075539010 | EXTRAN MA 02 NEUTRAL | 10 | L | 448.91 | 1075539010
1075539025 | EXTRAN MA 02 NEUTRAL | 25 | L | 895.40 | 1075539025
1075551000 | EXTRAN MA 01 ALKALINE | 1 | L | 102.85 | 1075551000
1075552500 | EXTRAN MA 01 ALKALINE | 2.5 | L | 147.62 | 1075552500
1075559010 | EXTRAN MA 01 ALKALINE | 10 | L | 445.28 | 1075559010
1075559025 | EXTRAN MA 01 ALKALINE | 25 | L | 891.77 | 1075559025
1075582000 | EXTRAN AP 11 MILDLY ALKALINE | 2 | KG | 413.82 | 1075582000
1075589010 | EXTRAN AP 11 MILDLY ALKALINE | 10 | KG | 1364.88 | 1075589010
1075589025 | EXTRAN AP 11 MILDLY ALKALINE | 25 | KG | 2730.97 | 1075589025
1075592500 | EXTRAN AP 21 ACIDIC WITH PHOSPHORIC ACID | 2.5 | L | 176.66 | 1075592500
1075599010 | EXTRAN AP 21 ACIDIC WITH PHOSPHORIC ACID | 10 | L | 532.40 | 1075599010
1075599025 | EXTRAN AP 21 ACIDIC WITH PHOSPHORIC ACID | 25 | L | 1120.46 | 1075599025
1075612500 | EXTRAN AP 22 ACIDIC WITH CITRIC ACID | 2.5 | L | 164.56 | 1075612500
1075619010 | EXTRAN AP 22 ACIDIC WITH CITRIC ACID | 10 | L | 497.31 | 1075619010
1075619025 | EXTRAN AP 22 ACIDIC WITH CITRIC ACID | 25 | L | 989.78 | 1075619025
1075632000 | EXTRAN AP 12 ALKALINE | 2 | KG | 263.78 | 1075632000
1075639010 | EXTRAN AP 12 ALKALINE | 10 | KG | 951.06 | 1075639010
1075639025 | EXTRAN AP 12 ALKALINE | 25 | KG | 1905.75 | 1075639025
1075652000 | EXTRAN AP 13 ALKALINE WITH DETERGENTS | 2 | KG | 283.14 | 1075652000
1075659010 | EXTRAN AP 13 ALKALINE WITH DETERGENTS | 10 | KG | 1022.45 | 1075659010
1075659025 | EXTRAN AP 13 ALKALINE WITH DETERGENTS | 25 | KG | 2048.53 | 1075659025
1075702000 | EXTRAN AP 41 ENZYMATIC | 2 | KG | 320.65 | 1075702000
1075709025 | EXTRAN AP 41 ENZYMATIC | 25 | KG | 2905.21 | 1075709025
1075732500 | EXTRAN AP 14 LIQUID MILDLY ALKALINE | 2.5 | L | 226.27 | 1075732500
1075739010 | EXTRAN AP 14 LIQUID MILDLY ALKALINE | 10 | L | 682.44 | 1075739010
1075739025 | EXTRAN AP 14 LIQUID MILDLY ALKALINE | 25 | L | 1361.25 | 1075739025
1075752500 | EXTRAN AP 15 LIQUID ALKALINE | 2.5 | L | 192.39 | 1075752500
1075759010 | EXTRAN AP 15 LIQUID ALKALINE | 10 | L | 579.59 | 1075759010
1075759025 | EXTRAN AP 15 LIQUID ALKALINE | 25 | L | 1651.65 | 1075759025
1075905000 | RESORCINOL EXTRA PURE BP,PH EUR,USP | 5 | KG | 2181.63 | 1075905000
1075909029 | RESORCINOL EXTRA PURE BP,PH EUR,USP | 25 | KG | 7500.79 | 1075909029
1075930100 | RESORCINOL GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 133.10 | 1075930100
1075930250 | RESORCINOL GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 273.46 | 1075930250
1075990025 | RHODAMINE B (C.I. 45170) FOR MICROSCOPY | 25 | G | 123.42 | 1075990025
1075990100 | RHODAMINE B (C.I. 45170) FOR MICROSCOPY | 100 | G | 310.97 | 1075990100
1076050050 | D(-)-RIBOSE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 579.59 | 1076050050
1076090010 | RIBOFLAVINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 93.17 | 1076090010
1076090100 | RIBOFLAVINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 579.59 | 1076090100
1076150025 | RUBIDIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 583.22 | 1076150025
1076200500 | PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 497.31 | 1076200500
1076240010 | PSEUDOMONAS CN SELECTIVE SUPPLEMENT FOR THE PREPARATION OF 5 L PSEUDOMONAS CN SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 273.46 | 1076240010
1076270010 | PSEUDOMONAS CFC SELECTIVE SUPPLEMENT FOR THE PREPARATION OF 5 L PSEUDOMONAS CFC SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 256.52 | 1076270010
1076450100 | SUBSTANCE WR2 TABLETS 0.06 PATINAL | 1 | ST | 1241.46 | 1076450100
1076471000 | L-SERINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 2221.56 | 1076471000
1076511000 | SUCROSE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 133.10 | 1076511000
1076515000 | SUCROSE FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 638.88 | 1076515000
1076539029 | SUCROSE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | KG | 782.87 | 1076539029
1076539525 | SUCROSE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 525 | KG | 9249.24 | 1076539525
1076541000 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR DENSITY GRADIENT ULTRACENTRIFUGATION SUITABLE ... BIO PH.EUR.,BP,NF,JP | 1 | KG | 755.04 | 1076541000
1076545001 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR DENSITY GRADIENT ULTRACENTRIFUGATION SUITABLE ... BIO PH.EUR.,BP,NF,JP | 5 | KG | 2774.53 | 1076545001
1076549029 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR DENSITY GRADIENT ULTRACENTRIFUGATION SUITABLE ... BIO PH.EUR.,BP,NF,JP | 25 | KG | 8349.00 | 1076549029
1076569029 | LACTOSE MONOHYDRATE (MILK SUGAR) POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,JP | 25 | KG | 1488.30 | 1076569029
1076569525 | LACTOSE MONOHYDRATE (MILK SUGAR) POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,JP | 525 | KG | 21657.79 | 1076569525
1076571000 | LACTOSE MONOHYDRATE (MILK SUGAR) FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 177.87 | 1076571000
1076575000 | LACTOSE MONOHYDRATE (MILK SUGAR) FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 848.21 | 1076575000
1076600250 | LACTOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 110.11 | 1076600250
1076601000 | LACTOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 251.68 | 1076601000
1076610500 | LACTOSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 338.80 | 1076610500
1076650025 | SALICIN FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 911.13 | 1076650025
1076660500 | RAPPAPORT-VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH (ACC. HARM. EP/USP/JP) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 232.32 | 1076660500
1076670500 | SS AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLAE AND SHIGELLAE | 500 | G | 378.73 | 1076670500
1076730050 | SILANE A 174 ADHESION PROMOTER | 50 | ML | 256.52 | 1076730050
1076800500 | LACTOSE TTC AGAR WITH TERGITOL 7 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 261.36 | 1076800500
1076830100 | SUBSTANCE WR1 TABLETS 0.13 PATINAL | 1 | ST | 1363.67 | 1076830100
1076870250 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR BIOCHEM. REAG. PH EUR | 250 | G | 61.71 | 1076870250
1076871000 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR BIOCHEM. REAG. PH EUR | 1 | KG | 111.32 | 1076871000
1076875000 | SUCROSE (SACCHAROSE) FOR BIOCHEM. REAG. PH EUR | 5 | KG | 457.38 | 1076875000
1077000500 | SALMONELLA ENRICHMENT BROTH ACC. TO RAPPAPORT AND VASSILIADIS (RVS BROTH) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 248.05 | 1077000500
1077090500 | SELENITE CYSTINE ENRICHMENT BROTH FOR THE ENRICHMENT OF SALMONELLAE | 500 | G | 473.11 | 1077090500
1077111000 | SEA SAND EXTRA PURE | 1 | KG | 166.98 | 1077111000
1077115000 | SEA SAND EXTRA PURE | 5 | KG | 654.61 | 1077115000
1077119025 | SEA SAND EXTRA PURE | 25 | KG | 2308.68 | 1077119025
1077121000 | SEA SAND PURIFIED BY ACID AND CALCINED FOR ANALYSIS | 1 | KG | 240.79 | 1077121000
1077125000 | SEA SAND PURIFIED BY ACID AND CALCINED FOR ANALYSIS | 5 | KG | 935.33 | 1077125000
1077129010 | SEA SAND PURIFIED BY ACID AND CALCINED FOR ANALYSIS | 10 | KG | 1799.27 | 1077129010
1077129025 | SEA SAND PURIFIED BY ACID AND CALCINED FOR ANALYSIS | 25 | KG | 3299.67 | 1077129025
1077140050 | SELENIUM BLACK 99+ | 50 | G | 295.24 | 1077140050
1077140250 | SELENIUM BLACK 99+ | 250 | G | 1479.83 | 1077140250
1077141000 | SELENIUM BLACK 99+ | 1 | KG | 4930.75 | 1077141000
1077160100 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 2-4 MM (SIO) PATINAL | 100 | G | 281.93 | 1077160100
1077161000 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 2-4 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1409.65 | 1077161000
1077170500 | SELENITE ENRICHMENT BROTH ACC. TO LEIFSON FOR THE SELECTIVE ENRICHMENT OF SALMONELLAE | 500 | G | 341.22 | 1077170500
1077190250 | SILICA GEL 60 SILANIZED (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 687.28 | 1077190250
1077191000 | SILICA GEL 60 SILANIZED (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 2312.31 | 1077191000
1077220100 | SEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 234.74 | 1077220100
1077241000 | SILICON MONOXIDE PIECES ABOUT 8-16 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1409.65 | 1077241000
1077260100 | SILICON MONOXIDE POWDER LESS THAN 0.045 MM (SIO) PATINAL | 100 | G | 242.00 | 1077260100
1077261000 | SILICON MONOXIDE POWDER LESS THAN 0.045 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1452.00 | 1077261000
1077291000 | SILICA GEL 60 (LESS THAN 0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 278.30 | 1077291000
1077295000 | SILICA GEL 60 (LESS THAN 0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 1183.38 | 1077295000
1077299025 | SILICA GEL 60 (LESS THAN 0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3383.16 | 1077299025
1077300500 | SILICA GEL 60 GF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 182.71 | 1077300500
1077301000 | SILICA GEL 60 GF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 272.25 | 1077301000
1077305000 | SILICA GEL 60 GF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 1148.29 | 1077305000
1077309025 | SILICA GEL 60 GF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 4417.71 | 1077309025
1077311000 | SILICA GEL 60 G FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077311000
1077315000 | SILICA GEL 60 G FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 1148.29 | 1077315000
1077319025 | SILICA GEL 60 G FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3967.59 | 1077319025
1077330500 | SILICA GEL 60 (0.2-0.5 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 168.19 | 1077330500
1077331000 | SILICA GEL 60 (0.2-0.5 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 278.30 | 1077331000
1077335000 | SILICA GEL 60 (0.2-0.5 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 1155.55 | 1077335000
1077339025 | SILICA GEL 60 (0.2-0.5 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3383.16 | 1077339025
1077341000 | SILICA GEL 60 (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (70-230 MESH ASTM) | 1 | KG | 214.17 | 1077341000
1077342500 | SILICA GEL 60 (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (70-230 MESH ASTM) | 2.5 | KG | 428.34 | 1077342500
1077345000 | SILICA GEL 60 (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (70-230 MESH ASTM) | 5 | KG | 761.09 | 1077345000
1077349025 | SILICA GEL 60 (0.063-0.200 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (70-230 MESH ASTM) | 25 | KG | 2749.12 | 1077349025
1077351000 | SILICA GEL BEADS, DESICCANT CA. 2 - 5 MM | 1 | KG | 121.00 | 1077351000
1077359025 | SILICA GEL BEADS, DESICCANT CA. 2 - 5 MM | 25 | KG | 1860.98 | 1077359025
1077361000 | SILICA GEL 60 H FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077361000
1077362500 | SILICA GEL 60 H FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 528.77 | 1077362500
1077369025 | SILICA GEL 60 H FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3967.59 | 1077369025
1077391000 | SILICA GEL 60 HF254 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077391000
1077411000 | SILICA GEL 60 HF254+366 FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077411000
1077420100 | SILICONE OIL FOR OIL BATHS UP TO 250 GRAD C | 100 | ML | 156.09 | 1077420100
1077421000 | SILICONE OIL FOR OIL BATHS UP TO 250 GRAD C | 1 | L | 1214.84 | 1077421000
1077430100 | SILICON ANTI-FOAMING AGENT | 100 | G | 226.27 | 1077430100
1077430500 | SILICON ANTI-FOAMING AGENT | 500 | ML | 895.40 | 1077430500
1077460100 | SILICONE GREASE | 100 | G | 196.02 | 1077460100
1077471000 | SILICA GEL 60 PF254 FOR PREPARATIVE THIN LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 269.83 | 1077471000
1077472500 | SILICA GEL 60 PF254 FOR PREPARATIVE THIN LAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 583.22 | 1077472500
1077481000 | SILICA GEL 60 PF254+366 FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 287.98 | 1077481000
1077482500 | SILICA GEL 60 PF254+366 FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 647.35 | 1077482500
1077491000 | SILICA GEL 60 PF254  CONTAINING GYPSUM FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 240.79 | 1077491000
1077492500 | SILICA GEL 60 PF254  CONTAINING GYPSUM FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 504.57 | 1077492500
1077499025 | SILICA GEL 60 PF254  CONTAINING GYPSUM FOR PREPARATIVE LAYER CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 3299.67 | 1077499025
1077531000 | GLYCEROL TRINITRATE SOLUTION 1% | 1 | L | 659.45 | 1077531000
1077540500 | SILICA GEL 60 EXTRA PURE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063 - 0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 500 | G | 732.05 | 1077540500
1077541000 | SILICA GEL 60 EXTRA PURE FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063 - 0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 1 | KG | 1301.96 | 1077541000
1077581000 | D(-)-SORBITOL EXTRA PURE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 341.22 | 1077581000
1077590100 | D(-)-SORBITOL FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 137.94 | 1077590100
1077590500 | D(-)-SORBITOL FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 433.18 | 1077590500
1077690010 | L-SERINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 113.74 | 1077690010
1077690100 | L-SERINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 332.75 | 1077690100
1077691000 | L-SERINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2699.51 | 1077691000
1077699010 | L-SERINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1967.46 | 1077699010
1078000250 | TIN COARSE POWDER (PARTICLE SIZE 0.1-0.8 MM) | 250 | G | 895.40 | 1078000250
1078001000 | TIN COARSE POWDER (PARTICLE SIZE 0.1-0.8 MM) | 1 | KG | 895.40 | 1078001000
1078060250 | TIN GRANULATED FOR ANALYSIS (PARTICLE SIZE ABOUT 4 MM) REAG. PH EUR | 250 | G | 448.91 | 1078060250
1078061000 | TIN GRANULATED FOR ANALYSIS (PARTICLE SIZE ABOUT 4 MM) REAG. PH EUR | 1 | KG | 1120.46 | 1078061000

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates