لیست قیمت محصولات مرک (5)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


{aridatatables moduleId="<282>"}

 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه


1078070250 | TIN FINE POWDER PURE (PARTICLE SIZE < 71 MYM) | 250 | G | 335.17 | 1078070250
1078071000 | TIN FINE POWDER PURE (PARTICLE SIZE < 71 MYM) | 1 | KG | 839.74 | 1078071000
1078100500 | TIN(IV) CHLORIDE EXTRA PURE | 500 | ML | 544.50 | 1078100500
1078131000 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 1 | KG | 625.57 | 1078131000
1078139025 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 25 | KG | 8008.99 | 1078139025
1078140250 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.000001% HG)  | 250 | G | 256.52 | 1078140250
1078142500 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS (MAX. 0.000001% HG)  | 2.5 | KG | 1286.23 | 1078142500
1078150100 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 139.15 | 1078150100
1078150250 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 229.90 | 1078150250
1078151000 | TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 694.54 | 1078151000
1078180250 | TIN(IV) OXIDE EXTRA PURE | 250 | G | 238.37 | 1078180250
1078181000 | TIN(IV) OXIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 595.32 | 1078181000
1078185000 | TIN(IV) OXIDE EXTRA PURE | 5 | KG | 2324.41 | 1078185000
1078189025 | TIN(IV) OXIDE EXTRA PURE | 25 | KG | 10224.50 | 1078189025
1078230250 | TIN(II) SULFATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 563.86 | 1078230250
1078260001 | TIN FOIL ABOUT 0.04 MM THICK | 1 | ST | 99.22 | 1078260001
1078271000 | BUFFER SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.66 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 159.72 | 1078271000
1078320025 | ANTIMONY POWDER FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE < 150 MYM  | 25 | G | 378.73 | 1078320025
1078352500 | ANTIMONY(III) OXIDE EXTRA PURE | 2.5 | KG | 1779.91 | 1078352500
1078359050 | ANTIMONY(III) OXIDE EXTRA PURE | 50 | KG | 27128.20 | 1078359050
1078360100 | ANTIMONY(III) OXIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 176.66 | 1078360100
1078361000 | ANTIMONY(III) OXIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1188.22 | 1078361000
1078380250 | ANTIMONY(III) CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 406.56 | 1078380250
1078381000 | ANTIMONY(III) CHLORIDE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 1022.45 | 1078381000
1078570025 | STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY (MAX. 0.0005% CA) | 25 | G | 244.42 | 1078570025
1078610500 | STRONTIUM CARBONATE TECHNIPUR(TM) | 500 | G | 461.01 | 1078610500
1078619050 | STRONTIUM CARBONATE TECHNIPUR(TM) | 50 | KG | 25944.82 | 1078619050
1078650250 | STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 148.83 | 1078650250
1078651000 | STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 372.68 | 1078651000
1078710050 | STRONTIUM NITRATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 50 | G | 713.90 | 1078710050
1078710250 | STRONTIUM NITRATE ANHYDROUS 99.99 SUPRAPUR | 250 | G | 1527.02 | 1078710250
1078720250 | STRONTIUM NITRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 175.45 | 1078720250
1078769050 | STRONTIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE PURE | 50 | KG | 6697.35 | 1078769050
1078810500 | STANDARD I NUTRIENT AGAR FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA | 500 | G | 453.75 | 1078810500
1078815000 | STANDARD I NUTRIENT AGAR FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA | 5 | KG | 4318.49 | 1078815000
1078820500 | STANDARD I NUTRIENT BROTH FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA | 500 | G | 360.58 | 1078820500
1078830500 | STANDARD II NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 544.50 | 1078830500
1078990500 | STAPHYLOCOCCUS ENRICHMENT BROTH (BASE) ACC. TO BAIRD FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 595.32 | 1078990500
1079070001 | DNA STAINING KIT ACCORDING TO FEULGEN | 1 | ST | 453.75 | 1079070001
1079100250 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 121.00 | 1079100250
1079101000 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 279.51 | 1079101000
1079109025 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | KG | 3646.94 | 1079109025
1079120250 | BOILING CHIPS GRANULES CA. 1-2 MM | 250 | G | 94.38 | 1079120250
1079130100 | BOILING CHIPS GRANULES CA. 2-8 MM | 100 | G | 113.74 | 1079130100
1079130500 | BOILING CHIPS GRANULES CA. 2-8 MM | 500 | G | 488.84 | 1079130500
1079161000 | SPECTROSOLV PSS FOR THE ACIDORAPID MINERALIZER | 1 | L | 1926.32 | 1079161000
1079210100 | SILICONE HIGH VACUUM GREASE HEAVY | 100 | G | 196.02 | 1079210100
1079600500 | ENTELLAN RAPID MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 235.95 | 1079600500
1079610100 | ENTELLAN NEW RAPID MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 98.01 | 1079610100
1079610500 | ENTELLAN NEW RAPID MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 295.24 | 1079610500
1079611000 | ENTELLAN NEW RAPID MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 1 | L | 690.91 | 1079611000
1079790250 | THIOUREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 104.06 | 1079790250
1079791000 | THIOUREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 335.17 | 1079791000
1079799025 | THIOUREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 7500.79 | 1079799025
1079832500 | SULFUR FOR EXTERNAL USE PH EUR,BP | 2.5 | KG | 209.33 | 1079832500
1079839025 | SULFUR FOR EXTERNAL USE PH EUR,BP | 25 | KG | 782.87 | 1079839025
1079940500 | BAT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 801.02 | 1079940500
1079980025 | 1,8-DIHYDROXY-2-(4-SULFOPHENYLAZO)NAPHTHALENE-3,6- DISULFONIC ACID TRISODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 341.22 | 1079980025
1080001000 | SPUTOFLUOL FOR MICROBIOLOGY AND MICROSCOPY | 1 | L | 235.95 | 1080001000
1080170001 | HYDRAZINE TEST 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 MG/L N2H4 AQUAMERCK | 1 | ST | 200.86 | 1080170001
1080180001 | COLOUR-MATCHING VESSEL HYDRAZINE 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1.0 MG/L N2H4 AQUAMERCK | 1 | ST | 336.38 | 1080180001
1080230001 | IRON TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 164.56 | 1080230001
1080240001 | AMMONIUM TEST 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1 - 2 - 3 - 5 MG/L NH4+ AQUAMERCK | 1 | ST | 198.44 | 1080240001
1080250001 | NITRITE TEST 0.025 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.5 MG/L NO2- AQUAMERCK | 1 | ST | 223.85 | 1080250001
1080270001 | PH TEST PH 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 AQUAMERCK | 1 | ST | 220.22 | 1080270001
1080280001 | FORMALDEHYDE TEST 0.1 - 0.25 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 MG/L HCHO AQUAMERCK | 1 | ST | 285.56 | 1080280001
1080301000 | SELENIUM REAGENT MIXTURE GR (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN ACC. TO WIENINGER) | 1 | KG | 263.78 | 1080301000
1080305000 | SELENIUM REAGENT MIXTURE GR (FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN ACC. TO WIENINGER) | 5 | KG | 1191.85 | 1080305000
1080330001 | TOTAL HARDNESS TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 177.87 | 1080330001
1080351000 | SULFANILAMIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 442.86 | 1080351000
1080380001 | PH TEST PH 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 AQUAMERCK | 1 | ST | 319.44 | 1080380001
1080390001 | TOTAL HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 232.32 | 1080390001
1080400001 | TOTAL HARDNESS TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 177.87 | 1080400001
1080430001 | PH TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 197.23 | 1080430001
1080440100 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (SIO2) PATINAL | 100 | G | 228.69 | 1080440100
1080441000 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (SIO2) PATINAL | 1 | KG | 873.62 | 1080441000
1080450001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 164.56 | 1080450001
1080460001 | PHOSPHATE TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 164.56 | 1080460001
1080470001 | TOTAL HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 232.32 | 1080470001
1080480001 | CARBONATE HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 242.00 | 1080480001
1080709025 | PARTECKLUB TALC SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 811.91 | 1080709025
1080709051 | PARTECKLUB TALC SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 50 | KG | 1364.88 | 1080709051
1080870500 | POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 136.73 | 1080870500
1080871000 | POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 210.54 | 1080871000
1080875000 | POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 733.26 | 1080875000
1080879050 | POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 6837.71 | 1080879050
1080920250 | POTASSIUM ANTIMONY(III) OXIDE TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 250 | G | 111.32 | 1080920250
1080921000 | POTASSIUM ANTIMONY(III) OXIDE TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 278.30 | 1080921000
1081011000 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 275.88 | 1081011000
1081012500 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 572.33 | 1081012500
1081014000 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 919.60 | 1081014000
1081014004 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 3674.77 | 1081014004
1081019010 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1815.00 | 1081019010
1081019030 | TETRAHYDROFURAN FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 4235.00 | 1081019030
1081030005 | TETRAZOLIUM BLUE FOR MICROSCOPY | 5 | G | 497.31 | 1081030005
1081070161 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 150 | ML | 129.47 | 1081070161
1081070500 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 500 | ML | 143.99 | 1081070500
1081071000 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 248.05 | 1081071000
1081071001 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 260.15 | 1081071001
1081079013 | TETRAHYDROFURAN DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 10 | L | 1376.98 | 1081079013
1081100500 | TETRAHYDROFURAN FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 206.91 | 1081100500
1081102500 | TETRAHYDROFURAN FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 738.10 | 1081102500
1081141000 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 1 | L | 117.37 | 1081141000
1081142500 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 2.5 | L | 245.63 | 1081142500
1081146025 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 25 | L | 2041.27 | 1081146025
1081146190 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 190 | L | 13214.41 | 1081146190
1081149190 | TETRAHYDROFURAN EMPLURA | 190 | L | 12305.70 | 1081149190
1081179025 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF | 25 | KG | 727.21 | 1081179025
1081179026 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF | 25 | KG | 799.81 | 1081179026
1081210001 | BROMOCRESOL GREEN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | G | 366.63 | 1081210001
1081210005 | BROMOCRESOL GREEN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 523.93 | 1081210005
1081210025 | BROMOCRESOL GREEN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 1310.43 | 1081210025
1081220005 | BROMOPHENOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 136.73 | 1081220005
1081220025 | BROMOPHENOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 360.58 | 1081220025
1081230050 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% FOR POLAROGRAPHY AND FOR EXAMINATION OF STEROIDS REAG. PH EUR | 50 | ML | 186.34 | 1081230050
1081230250 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% FOR POLAROGRAPHY AND FOR EXAMINATION OF STEROIDS REAG. PH EUR | 250 | ML | 631.62 | 1081230250
1081240250 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION IN 2-PROPANOL/METHANOL ... C(C4H13NO)=0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 250 | ML | 232.32 | 1081240250
1081241000 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION IN 2-PROPANOL/METHANOL ... C(C4H13NO)=0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 776.82 | 1081241000
1081311000 | SULFURIC ACID 96% FOR THE DETERMINATION OF VISCOSITY ACC. TO DIN EN ISO 307 | 1 | L | 143.99 | 1081311000
1081312500 | SULFURIC ACID 96% FOR THE DETERMINATION OF VISCOSITY ACC. TO DIN EN ISO 307 | 2.5 | L | 281.93 | 1081312500
1081500005 | TETRAPHENYLARSONIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS  | 5 | G | 325.49 | 1081500005
1081560010 | THIOSEMICARBAZIDE GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 159.72 | 1081560010
1081580001 | POTASSIUM DICHROMATE STANDARD SOLUTIONS IN SULFURIC ACID (0.01N) TEST SET FOR CALIBRATING THE ... | 1 | ST | 801.02 | 1081580001
1081590100 | HOLMIUM PERCHLORATE STANDARD SOLUTION FOR THE CALIBRATION OF SPECTROPHOTOMETERS | 100 | ML | 801.02 | 1081590100
1081600001 | UV-VIS STANDARD 1: POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION FOR ABSORBANCE ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 591.69 | 1081600001
1081610001 | UV-VIS STANDARD 2: SODIUM NITRITE SOLUTION FOR STRAY LIGHT TESTING ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 591.69 | 1081610001
1081630001 | UV-VIS STANDARD 3: SODIUM IODIDE SOLUTION FOR STRAY LIGHT TESTING ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 591.69 | 1081630001
1081640001 | UV-VIS STANDARD 4: POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION FOR STRAY LIGHT TESTING ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 591.69 | 1081640001
1081650001 | UV-VIS STANDARD 5: TOLUENE SOLUTION IN N-HEXANE FOR TESTING OF THE RESOLUTION POWER ACC. TO PH EUR | 1 | ST | 710.27 | 1081650001
1081660001 | UV-VIS STANDARD 6: HOLMIUM OXIDE SOLUTION REFERENCE MATERIAL FOR THE WAVELENGTH ACCORDING TO PH EUR | 1 | ST | 710.27 | 1081660001
1081671000 | THYMOL CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 517.88 | 1081671000
1081679025 | THYMOL CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 6485.60 | 1081679025
1081700050 | THIOACETAMIDE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 304.92 | 1081700050
1081700250 | THIOACETAMIDE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 1263.24 | 1081700250
1081701000 | THIOACETAMIDE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 4618.57 | 1081701000
1081720100 | TANTALUM(V) OXIDE TABLETS ABOUT 0.5 G (TA2O5) PATINAL | 100 | G | 1015.19 | 1081720100
1081721000 | TANTALUM(V) OXIDE TABLETS ABOUT 0.5 G (TA2O5) PATINAL | 1 | KG | 8742.25 | 1081721000
1081750005 | THYMOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 122.21 | 1081750005
1081750025 | THYMOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 307.34 | 1081750025
1081750100 | THYMOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 1081.74 | 1081750100
1081760005 | THYMOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 128.26 | 1081760005
1081760025 | THYMOL BLUE INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 336.38 | 1081760025
1081780050 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR PROTEIN SEQUENCE ANALYSIS | 50 | ML | 272.25 | 1081780050
1081800025 | 2-THIOBARBITURIC ACID REAGENT FOR SORBIC ACID | 25 | G | 141.57 | 1081800025
1081810025 | THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 113.74 | 1081810025
1081810250 | THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 623.15 | 1081810250
1081830100 | TETRAMETHYLSILANE FOR THE CALIBRATION OF NMR SPECTRA FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 453.75 | 1081830100
1081900500 | THIOGLYCOLLATE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 376.31 | 1081900500
1081905000 | THIOGLYCOLLATE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3576.76 | 1081905000
1081910500 | FLUID THIOGLYCOLATE MEDIUM FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 303.71 | 1081910500
1081915000 | FLUID THIOGLYCOLATE MEDIUM FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2877.38 | 1081915000
1081959029 | LACTOSE MONOHYDRATE  SPECIAL GRADE FOR TABLETTING, SUITABLE FOR USE AS ... EXP PH EUR,BP,NF,JP | 25 | KG | 1448.37 | 1081959029
1081959525 | LACTOSE MONOHYDRATE  SPECIAL GRADE FOR TABLETTING, SUITABLE FOR USE AS ... EXP PH EUR,BP,NF,JP | 525 | KG | 20980.19 | 1081959525
1081969020 | TABLETTING AID D | 20 | KG | 3158.10 | 1081969020
1081979020 | TABLETTING AID K (CELLULOSE POWDER PH EUR, BP, JP, NF, E 460 II) | 20 | KG | 1967.46 | 1081979020
1082010100 | 1-(2-THENOYL)-3,3,3-TRIFLUOROACETONE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 1089.00 | 1082010100
1082030001 | TOTAL HARDNESS TEST  REAGENT H-2 (TITRATION SOLUTION)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 180.29 | 1082030001
1082081000 | TRIETHYLAMMONIUM ACETATE BUFFER SOLUTION FOR THE PURIFICATION OF CHEMICALLY ... (1 MOL/L) PH 7,0 | 1 | L | 781.66 | 1082081000
1082160010 | TREHALOSE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 204.49 | 1082160010
1082160025 | TREHALOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 907.50 | 1082160025
1082160100 | TREHALOSE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 907.50 | 1082160100
1082180050 | TRIFLUOROACETIC ACID (25% SOLUTION IN WATER) FOR PROTEIN SEQUENATION | 50 | ML | 261.36 | 1082180050
1082191000 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | KG | 1212.42 | 1082191000
1082199010 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 10 | KG | 8290.92 | 1082199010
1082199012 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 12 | KG | 9925.63 | 1082199012
1082199025 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE HYDROCHLORIDE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | KG | 19288.61 | 1082199025
1082380500 | GLYCEROL TRIACETATE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | ML | 242.00 | 1082380500
1082390500 | 1,1,2-TRICHLOROTRIFLUOROETHANE FOR IR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 1697.63 | 1082390500
1082392500 | 1,1,2-TRICHLOROTRIFLUOROETHANE FOR IR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 6068.15 | 1082392500
1082620025 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR SPECTROSCOPY  | 25 | ML | 133.10 | 1082620025
1082620100 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR SPECTROSCOPY  | 100 | ML | 433.18 | 1082620100
1082621000 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 3801.82 | 1082621000
1082622500 | TRIFLUOROACETIC ACID FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 7915.82 | 1082622500
1082940005 | THORIN INDICATOR FOR SULFATE TITRATION | 5 | G | 222.64 | 1082940005
1083021000 | SUBSTANCE M2 GRANULES ABOUT 0.1-2_MM PATINAL | 1 | KG | 1452.00 | 1083021000
1083030100 | TITANIUM(II) OXIDE GRANULES ABOUT 0.8-2 MM (TIO) PATINAL | 100 | G | 485.21 | 1083030100
1083031000 | TITANIUM(II) OXIDE GRANULES ABOUT 0.8-2 MM (TIO) PATINAL | 1 | KG | 3440.03 | 1083031000
1083060100 | TITANIUM(II) OXIDE TABLETS ABOUT 1 G (TIO) PATINAL | 100 | G | 508.20 | 1083060100
1083061000 | TITANIUM(II) OXIDE TABLETS ABOUT 1 G (TIO) PATINAL | 1 | KG | 3666.30 | 1083061000
1083079025 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHAN (TROMETAMOL) HIGH PURITY SUITABLE FOR ... BIO PH EUR,USP,BP | 25 | KG | 7865.00 | 1083079025
1083100250 | O-TOLUIDINE GR FOR ANALYSIS | 250 | ML | 145.20 | 1083100250
1083101000 | O-TOLUIDINE GR FOR ANALYSIS | 1 | L | 417.45 | 1083101000
1083120001 | TOTAL HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 183.92 | 1083120001
1083200025 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]-3-AMINOPROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TAPS | 25 | G | 176.66 | 1083200025
1083200250 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]-3-AMINOPROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TAPS | 250 | G | 598.95 | 1083200250
1083220100 | SUBSTANCE L5 GRANULES ABOUT 0.5-4 MM PATINAL | 100 | G | 389.62 | 1083220100
1083231000 | TOLUENE EMPLURA | 1 | L | 79.86 | 1083231000
1083232500 | TOLUENE EMPLURA | 2.5 | L | 169.40 | 1083232500
1083236010 | TOLUENE EMPLURA | 10 | L | 551.76 | 1083236010
1083236025 | TOLUENE EMPLURA | 25 | L | 1409.65 | 1083236025
1083236190 | TOLUENE EMPLURA | 190 | L | 9107.67 | 1083236190
1083239190 | TOLUENE EMPLURA | 190 | L | 8482.10 | 1083239190
1083240100 | OXYNEX K LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS | 100 | ML | 294.03 | 1083240100
1083242500 | OXYNEX K LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS | 2.5 | L | 2267.54 | 1083242500
1083249010 | OXYNEX K LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS | 10 | L | 7574.60 | 1083249010
1083249025 | OXYNEX K LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS | 25 | L | 18358.12 | 1083249025
1083251000 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 134.31 | 1083251000
1083252500 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 75.02 | 1083252500
1083252511 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 256.52 | 1083252511
1083254004 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 1807.74 | 1083254004
1083256010 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 923.23 | 1083256010
1083256025 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1641.97 | 1083256025
1083259190 | TOLUENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 9897.80 | 1083259190
1083260161 | TOLUENE DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 150 | ML | 141.57 | 1083260161
1083260500 | TOLUENE DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 500 | ML | 143.99 | 1083260500
1083261001 | TOLUENE DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 1 | L | 298.87 | 1083261001
1083271000 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 188.76 | 1083271000
1083272500 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 394.46 | 1083272500
1083274000 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 631.62 | 1083274000
1083274004 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2530.11 | 1083274004
1083301000 | OXYNEXL LIQUID ANTIOXIDANT FOR FATS AND OILS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 1 | L | 788.92 | 1083301000
1083311000 | TOLUENE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 244.42 | 1083311000
1083320150 | SUBSTANCE H4 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 100 | G | 879.67 | 1083320150
1083321050 | SUBSTANCE H4 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 1 | KG | 7106.33 | 1083321050
1083330100 | SUBSTANCE M1 GRANULES ABOUT 1-4_MM PATINAL | 100 | G | 705.43 | 1083330100
1083331000 | SUBSTANCE M1 GRANULES ABOUT 1-4_MM PATINAL | 1 | KG | 5639.81 | 1083331000
1083370250 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY REAG. PH EUR | 250 | G | 65.34 | 1083370250
1083371000 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY REAG. PH EUR | 1 | KG | 106.48 | 1083371000
1083375000 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY REAG. PH EUR | 5 | KG | 360.58 | 1083375000
1083379050 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY REAG. PH EUR | 50 | KG | 59.29 | 1083379050
1083390500 | SABOURAUD-2% DEXTROSE BROTH FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 229.90 | 1083390500
1083421000 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 105.27 | 1083421000
1083422500 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 2.5 | KG | 250.47 | 1083422500
1083429025 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE FOR MICROBIOLOGY | 25 | KG | 2367.97 | 1083429025
1083469029 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 423.50 | 1083469029
1083469450 | D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 450 | KG | 8346.58 | 1083469450
1083500001 | TRYPSIN (FROM PORCINE PANCREAS) CRYST. LYOPHILIZED 40 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 968.00 | 1083500001
1083530005 | TREHALOSE FOR MICROBIOLOGY | 5 | G | 159.72 | 1083530005
1083560100 | SUBSTANCE H6 TABLETS PLANO-CONVEX, ABOUT 6.5 G PATINAL | 100 | G | 726.00 | 1083560100
1083561000 | SUBSTANCE H6 TABLETS PLANO-CONVEX, ABOUT 6.5 G PATINAL | 1 | KG | 5639.81 | 1083561000
1083570100 | TRIETHANOLAMINE HYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 90.75 | 1083570100
1083571000 | TRIETHANOLAMINE HYDROCHLORIDE GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 706.64 | 1083571000
1083699180 | TRIETHANOLAMINE SOLUTION 50% IN WATER | 180 | KG | 8967.31 | 1083699180
1083710025 | L-TYROSINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 84.70 | 1083710025
1083710100 | L-TYROSINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 145.20 | 1083710100
1083711000 | L-TYROSINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1139.82 | 1083711000
1083719010 | L-TYROSINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 839.74 | 1083719010
1083721000 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | L | 992.20 | 1083721000
1083722500 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 2.5 | L | 2030.38 | 1083722500
1083726025 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 25 | L | 14212.66 | 1083726025
1083726180 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 180 | L | 89114.08 | 1083726180
1083740010 | L-TRYPTOPHAN FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 93.17 | 1083740010
1083740100 | L-TRYPTOPHAN FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 433.18 | 1083740100
1083740500 | L-TRYPTOPHAN FOR BIOCHEMISTRY | 500 | G | 1973.51 | 1083740500
1083749010 | L-TRYPTOPHAN FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 2808.41 | 1083749010
1083781000 | L-TYROSINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 1178.54 | 1083781000
1083789010 | L-TYROSINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,USP | 10 | KG | 8064.65 | 1083789010
1083790250 | TRIETHANOLAMINE GR FOR ANALYSIS | 250 | ML | 128.26 | 1083790250
1083791000 | TRIETHANOLAMINE GR FOR ANALYSIS | 1 | L | 206.91 | 1083791000
1083800010 | 2,3,5-TRIPHENYLTETRAZOLIUM CHLORIDE FOR MICROBIOLOGY | 10 | G | 166.98 | 1083800010
1083800100 | 2,3,5-TRIPHENYLTETRAZOLIUM CHLORIDE FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 1589.94 | 1083800100
1083820100 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 79.86 | 1083820100
1083820500 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 244.42 | 1083820500
1083821000 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 398.09 | 1083821000
1083822500 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 1097.47 | 1083822500
1083829025 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE GR FOR ANALYSIS BUFFER SUBSTANCE ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 320.65 | 1083829025
1083861000 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE (TROMETAMOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 197.23 | 1083861000
1083865000 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE (TROMETAMOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 2503.49 | 1083865000
1083869025 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE (TROMETAMOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 9588.04 | 1083869025
1083870500 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE TRIS LAB | 500 | G | 154.88 | 1083870500
1083872500 | TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE TRIS LAB | 2.5 | KG | 673.97 | 1083872500
1083881000 | TOLUENE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 170.61 | 1083881000
1083882500 | TOLUENE FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 2.5 | L | 354.53 | 1083882500
1083891000 | TOLUENE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 148.83 | 1083891000
1083892500 | TOLUENE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 309.76 | 1083892500
1083894004 | TOLUENE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1989.24 | 1083894004
1083899010 | TOLUENE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 968.00 | 1083899010
1083900250 | DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETICACID | 250 | G | 254.10 | 1083900250
1083960100 | L-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 100 | G | 303.71 | 1083960100
1083961000 | L-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 2770.90 | 1083961000
1083965000 | L-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 10091.40 | 1083965000
1084050500 | GUM TRAGACANTH WITH LOW BACTERIAL COUNT FINE POWDER | 500 | G | 496.10 | 1084050500
1084059050 | GUM TRAGACANTH WITH LOW BACTERIAL COUNT FINE POWDER | 50 | KG | 28539.06 | 1084059050
1084070250 | ETHYLENDIAMINTETRAACETIC ACID CALCIUM DISODIUM SALT DIHYDRATE | 250 | G | 248.05 | 1084070250
1084071000 | ETHYLENDIAMINTETRAACETIC ACID CALCIUM DISODIUM SALT DIHYDRATE | 1 | KG | 828.85 | 1084071000
1084090100 | ETHYLENDIAMINTETRAACETIC ACID MAGNESIUM DIPOTASSIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 200.86 | 1084090100
1084090250 | ETHYLENDIAMINTETRAACETIC ACID MAGNESIUM DIPOTASSIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 401.72 | 1084090250
1084110010 | L-THREONINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 101.64 | 1084110010
1084110100 | L-THREONINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 303.71 | 1084110100
1084111000 | L-THREONINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2770.90 | 1084111000
1084119010 | L-THREONINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 2018.28 | 1084119010
1084130250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID IRON SODIUM SALT | 250 | G | 228.69 | 1084130250
1084150250 | ETHYLENEDIAMINE TETRAACETIC ACID COPPER DISODIUM SALT | 250 | G | 240.79 | 1084150250
1084160250 | TITRIPLEX I GR FOR ANALYSIS  (NITRILOTRIACETIC ACID) | 250 | G | 331.54 | 1084160250
1084170100 | TITRIPLEX II GR FOR ANALYSIS (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID) ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 95.59 | 1084170100
1084170250 | TITRIPLEX II GR FOR ANALYSIS (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID) ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 192.39 | 1084170250
1084171000 | TITRIPLEX II GR FOR ANALYSIS (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID) ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 642.51 | 1084171000
1084175000 | TITRIPLEX II GR FOR ANALYSIS (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID) ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 2510.75 | 1084175000
1084180100 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 89.54 | 1084180100
1084180250 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 180.29 | 1084180250
1084181000 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 598.95 | 1084181000
1084185000 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 2340.14 | 1084185000
1084189025 | TITRIPLEX III GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 12870.77 | 1084189025
1084191000 | TITRIPLEX SOLUTION A FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH METALS IN WATER 1 ML = 56 MG CAO/L USING ... | 1 | L | 154.88 | 1084191000
1084201000 | TITRIPLEXSOLUTION B FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH METALS IN WATER 1 ML «» 10 MG ... APURA | 1 | L | 142.78 | 1084201000
1084205000 | TITRIPLEXSOLUTION B FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH METALS IN WATER 1 ML «» 10 MG ... APURA | 5 | L | 572.33 | 1084205000
1084209010 | TITRIPLEXSOLUTION B FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH METALS IN WATER 1 ML «» 10 MG ... APURA | 10 | L | 722.37 | 1084209010
1084211000 | TITRIPLEX III (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT) ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 192.39 | 1084211000
1084219025 | TITRIPLEX III (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT) ... EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 4917.44 | 1084219025
1084230250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID MAGNESIUM DISODIUM SALT | 250 | G | 281.93 | 1084230250
1084240025 | TITRIPLEX IV GR FOR ANALYSIS (1,2-CYCLOHEXYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID MONOHYDRATE) | 25 | G | 242.00 | 1084240025
1084240100 | TITRIPLEX IV GR FOR ANALYSIS (1,2-CYCLOHEXYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID MONOHYDRATE) | 100 | G | 801.02 | 1084240100
1084260100 | TITRIPLEX V GR FOR ANALYSIS  (DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETIC ACID) | 100 | G | 285.56 | 1084260100
1084300500 | INDICATOR BUFFER TABLETS FOR THE DETERMINATION OF WATER HARDNESS WITH TITRIPLEX SOLUTIONS | 1 | ST | 106.48 | 1084300500
1084301000 | INDICATOR BUFFER TABLETS FOR THE DETERMINATION OF WATER HARDNESS WITH TITRIPLEX SOLUTIONS | 1 | ST | 176.66 | 1084301000
1084311000 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR METAL TITRATION C(NA2-EDTA · 2 H2O) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 134.31 | 1084311000
1084314000 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR METAL TITRATION C(NA2-EDTA · 2 H2O) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 4 | L | 485.21 | 1084314000
1084319010 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR METAL TITRATION C(NA2-EDTA · 2 H2O) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 10 | L | 682.44 | 1084319010
1084325000 | UREA CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 1070.85 | 1084325000
1084329029 | UREA CRYST. SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3433.98 | 1084329029
1084350025 | TITRIPLEX VI GR FOR ANALYSIS | 25 | G | 701.80 | 1084350025
1084350100 | TITRIPLEX VI GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 1049.07 | 1084350100
1084351000 | TITRIPLEX VI GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 7007.11 | 1084351000
1084390500 | CALCIUM TITRIPLEX DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 500 | G | 1815.00 | 1084390500
1084399029 | CALCIUM TITRIPLEX DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 18150.00 | 1084399029
1084401000 | 1,1,2-TRICHLOROTRIFLUOROETHANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 2763.64 | 1084401000
1084402500 | 1,1,2-TRICHLOROTRIFLUOROETHANE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 2.5 | L | 5758.39 | 1084402500
1084440001 | TRYPSIN LYOPHILIZED, PURIFIED BY AFFINITY CHROMATOGRAPHY FOR PROTEIN SEQUENCE ANALYSIS, 1 PACKAGE ... | 1 | ST | 623.15 | 1084440001
1084450250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID TRIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE | 250 | G | 417.45 | 1084450250
1084460001 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2-EDTA 2 H2O) = 0.01 MOL/L TITRISOL | 1 | ST | 96.80 | 1084460001
1084471000 | TITRIPLEXIV SOLUTION FOR METAL TITRATION C (DCTA NA2) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 445.28 | 1084471000
1084501000 | TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID IN ANHYDROUS ACETIC ACID C (CF3SO3H) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 323.07 | 1084501000
1084520250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID | 250 | G | 148.83 | 1084520250
1084521000 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID | 1 | KG | 500.94 | 1084521000
1084540250 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE | 250 | G | 152.46 | 1084540250
1084541000 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE | 1 | KG | 513.04 | 1084541000
1084549025 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE | 25 | KG | 10957.76 | 1084549025
1084620100 | URANINE AP (C.I. 45350) CONCENTRATED FOR THE EXAMINATION OF SUBTERRANEAN WATERS | 100 | G | 162.14 | 1084620100
1084621000 | URANINE AP (C.I. 45350) CONCENTRATED FOR THE EXAMINATION OF SUBTERRANEAN WATERS | 1 | KG | 1116.83 | 1084621000
1084751000 | TETRAMETHYLBENZIDINE SOLUTION FOR THE DETECTION OF CHLORINE | 1 | L | 163.35 | 1084751000
1084830500 | UREA BROTH FOR DETECTING MICROORGANISMS WHICH METABOLIZE UREA | 500 | G | 200.86 | 1084830500
1084849029 | UREA BEADS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 25 | KG | 648.56 | 1084849029
1084849525 | UREA BEADS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 525 | KG | 6880.06 | 1084849525
1084869029 | UREA CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 25 | KG | 1047.86 | 1084869029
1084869525 | UREA CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP | 525 | KG | 14437.72 | 1084869525
1084870500 | UREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 111.32 | 1084870500
1084871000 | UREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 169.40 | 1084871000
1084875000 | UREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 717.53 | 1084875000
1084879025 | UREA GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2364.34 | 1084879025
1084880250 | UREA FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 61.71 | 1084880250
1084881000 | UREA FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 181.50 | 1084881000
1084885000 | UREA FOR BIOCHEMISTRY | 5 | KG | 563.86 | 1084885000
1084889010 | UREA FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 102.85 | 1084889010
1084890005 | UREASE LYOPHILIZED 5 U/MG | 5 | G | 500.94 | 1084890005
1084890025 | UREASE LYOPHILIZED 5 U/MG | 25 | G | 2067.89 | 1084890025
1084920500 | UREA AGAR (BASE) ACC. TO CHRISTENSEN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 469.48 | 1084920500
1084950025 | L-VALINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 94.38 | 1084950025
1084950100 | L-VALINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 174.24 | 1084950100
1084951000 | L-VALINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1467.73 | 1084951000
1084959010 | L-VALINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1070.85 | 1084959010
1084980500 | VANADATE-MOLYBDATE REAGENT FOR DETERMINATION OF PHOSPHATE | 500 | ML | 95.59 | 1084980500
1085001000 | TANTALUM(V) OXIDE GRANULES ABOUT 1-4 MM (TA2O5) PATINAL | 1 | KG | 8742.25 | 1085001000
1085101000 | VANILLIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 562.65 | 1085101000
1085109025 | VANILLIN SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 7106.33 | 1085109025
1085120500 | TB-COLOR CARBOL FUCHSIN SOLUTION FOR THE MICROSCOPIC COLD STAINING OF MYCOBACTERIA | 500 | ML | 112.53 | 1085120500
1085122500 | TB-COLOR CARBOL FUCHSIN SOLUTION FOR THE MICROSCOPIC COLD STAINING OF MYCOBACTERIA | 2.5 | L | 283.14 | 1085122500
1085250100 | RHODIUM STANDARD 10 MG/L (RHODIUM(III) NITRATE IN NITRIC ACID 0.5 MOL/L) INTERNAL STANDARD FOR ICP-MS | 100 | ML | 673.97 | 1085250100
1085400001 | TLC SPRAYER | 1 | ST | 1767.81 | 1085400001
1085410001 | SPRAY NOZZLES FOR TLC SPRAYER CONTENTS: 6 UNITS 5 UNITS 0.8MM, 1 UNIT 1.25MM | 1 | ST | 379.94 | 1085410001
1085430250 | ETHANOL FOR MOLECULAR BIOLOGY | 250 | ML | 93.17 | 1085430250
1085569025 | HYDROGEN PEROXIDE 35% TECHNICAL GRADE | 25 | L | 476.74 | 1085569025
1085620050 | AQUATEX (AQUEOUS MOUNTING AGENT) FOR MICROSCOPY | 50 | ML | 98.01 | 1085620050
1085971000 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILIZED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | L | 129.47 | 1085971000
1085972500 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILIZED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | L | 206.91 | 1085972500
1085979025 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILIZED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | L | 907.50 | 1085979025
1085979950 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILIZED, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 950 | L | 20642.60 | 1085979950
1086001000 | HYDROGEN PEROXIDE 35% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 1 | L | 131.89 | 1086001000
1086002500 | HYDROGEN PEROXIDE 35% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 2.5 | L | 212.96 | 1086002500
1086009025 | HYDROGEN PEROXIDE 35% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 25 | L | 935.33 | 1086009025
1086020025 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]GLYCINE BUFFER SUBSTANCE TRICIN | 25 | G | 101.64 | 1086020025
1086020250 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]GLYCINE BUFFER SUBSTANCE TRICIN | 250 | G | 485.21 | 1086020250
1086029010 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]GLYCINE BUFFER SUBSTANCE TRICIN | 10 | KG | 2272.38 | 1086029010
1086031000 | TRITONX-100 FOR ANALYSIS | 1 | L | 216.59 | 1086031000
1086032500 | TRITONX-100 FOR ANALYSIS | 2.5 | L | 429.55 | 1086032500
1086140100 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE GRANULES GREY, ABOUT 3-6 MM (ZRO2) PATINAL | 100 | G | 508.20 | 1086140100
1086141000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE GRANULES GREY, ABOUT 3-6 MM (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3666.30 | 1086141000
1086220001 | 3,3',5,5'-TETRAMETHYLBENZIDINE GR FOR ANALYSIS | 1 | G | 186.34 | 1086220001
1086230100 | MERCURY ICP/MS STANDARD SUPPL. TO MULTI-ELEMENT STANDARD XXI (1.09498) 10 MG/L HG CERTIPUR | 100 | ML | 378.73 | 1086230100
1086410001 | WATER DETECTION PASTE N | 1 | ST | 105.27 | 1086410001
1086431000 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 1 | L | 913.55 | 1086431000
1086432500 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 2.5 | L | 1860.98 | 1086432500
1086436025 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 25 | L | 13028.07 | 1086436025
1086436190 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 190 | L | 85954.77 | 1086436190
1086439010 | TRITONX-100 SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,NF | 10 | L | 6050.00 | 1086439010
1086520001 | 3-(TRIMETHYLSILYL)PROPIONIC ACID-D4 SODIUM SALT DEUTERATION DEGREE MIN. 98% FOR NMR ... MAGNISOLV(TM) | 1 | G | 438.02 | 1086520001
1086611000 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 1 | L | 245.63 | 1086611000
1086612500 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 2.5 | L | 513.04 | 1086612500
1086612511 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 2.5 | L | 465.85 | 1086612511
1086616010 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 10 | L | 1673.43 | 1086616010
1086616025 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 25 | L | 2983.86 | 1086616025
1086619025 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 25 | L | 2779.37 | 1086619025
1086619190 | XYLENE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG.PH EUR | 190 | L | 17970.92 | 1086619190
1086770001 | XYLENOL ORANGE TETRASODIUM SALT METAL INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | G | 281.93 | 1086770001
1086770005 | XYLENOL ORANGE TETRASODIUM SALT METAL INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 348.48 | 1086770005
1086841000 | P-XYLENE FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 223.85 | 1086841000
1086842500 | P-XYLENE FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 465.85 | 1086842500
1086849025 | P-XYLENE FOR ANALYSIS ISO | 25 | L | 2526.48 | 1086849025
1086890025 | D(+)-XYLOSE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 75.02 | 1086890025
1086890100 | D(+)-XYLOSE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 129.47 | 1086890100
1086921000 | D(+)-XYLOSE PH EUR,BP | 1 | KG | 2351.03 | 1086921000
1087070100 | YTTRIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1 MM (YF3) PATINAL | 100 | G | 824.01 | 1087070100
1087071000 | YTTRIUM FLUORIDE GRANULES LESS THAN 1 MM (YF3) PATINAL | 1 | KG | 6824.40 | 1087071000
1087120005 | MAGNESIUM REAGENT ACC. TO MANN AND YOE (REAGENT FOR MAGNESIUM) | 5 | G | 808.28 | 1087120005
1087390001 | ZINCON FOR THE PHOTOMETRIC DETERMINATION OF COPPER AND ZINC | 1 | G | 170.61 | 1087390001
1087390005 | ZINCON FOR THE PHOTOMETRIC DETERMINATION OF COPPER AND ZINC | 5 | G | 595.32 | 1087390005
1087492500 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 3580.39 | 1087492500
1087551000 | ZINC GRANULAR EXTRA PURE PARTICLE SIZE ABOUT 3-8 MM | 1 | KG | 234.74 | 1087551000
1087559010 | ZINC GRANULAR EXTRA PURE PARTICLE SIZE ABOUT 3-8 MM | 10 | KG | 2182.84 | 1087559010
1087560250 | ZINC COARSE POWDER FOR ANALYSIS SUITABLE FOR FILLING OF REDUCTORS, PARTICLE SIZE ... REAG. PH EUR | 250 | G | 216.59 | 1087560250
1087561000 | ZINC COARSE POWDER FOR ANALYSIS SUITABLE FOR FILLING OF REDUCTORS, PARTICLE SIZE ... REAG. PH EUR | 1 | KG | 629.20 | 1087561000
1087741000 | ZINC DUST PARTICLE SIZE < 63 MYM | 1 | KG | 272.25 | 1087741000
1087749050 | ZINC DUST PARTICLE SIZE < 63 MYM | 50 | KG | 9249.24 | 1087749050
1087800500 | ZINC GRANULAR FOR ANALYSIS, PARTICLE SIZE ABOUT 3-8 MM ISO | 500 | G | 289.19 | 1087800500
1087801000 | ZINC GRANULAR FOR ANALYSIS, PARTICLE SIZE ABOUT 3-8 MM ISO | 1 | KG | 523.93 | 1087801000
1087820500 | ZINC STICKS, TRIANGULAR CROSS SECTION ABOUT 8 MM FOR ANALYSIS  | 500 | G | 347.27 | 1087820500
1087890500 | ZINC POWDER FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE < 45 MYM  | 500 | G | 186.34 | 1087890500
1087891000 | ZINC POWDER FOR ANALYSIS PARTICLE SIZE < 45 MYM  | 1 | KG | 338.80 | 1087891000
1088001000 | ZINC ACETATE DIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,USP | 1 | KG | 341.22 | 1088001000
1088009050 | ZINC ACETATE DIHYDRATE EXTRA PURE PH EUR,USP | 50 | KG | 6824.40 | 1088009050
1088010001 | BOTTLE KEY FOR OPENING AND CLOSING BOTTLES WITH S 40 AND S 28 SCREW CAPS | 1 | ST | 45.98 | 1088010001
1088020250 | ZINC ACETATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 77.44 | 1088020250
1088021000 | ZINC ACETATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 194.81 | 1088021000
1088030001 | DRUM KEY FOR OPENING AND CLOSING CONTAINERS WITH 2" AND 3/4" SCREW CAPS | 1 | ST | 286.77 | 1088030001
1088040001 | CONTAINER KEY FOR OPENING CONTAINERS WITH KS 60X6 SCREW CAP | 1 | ST | 44.77 | 1088040001
1088081000 | ZINC HYDROXIDE CARBONATE PURE (ZINC CARBONATE BASIC) | 1 | KG | 336.38 | 1088081000
1088089029 | ZINC HYDROXIDE CARBONATE PURE (ZINC CARBONATE BASIC) | 25 | KG | 3677.19 | 1088089029
1088151000 | ZINC CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 381.15 | 1088151000
1088159029 | ZINC CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 4573.80 | 1088159029
1088160250 | ZINC CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 96.80 | 1088160250
1088161000 | ZINC CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 244.42 | 1088161000
1088169025 | ZINC CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 5862.45 | 1088169025
1088280025 | ZINC IODIDE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 232.32 | 1088280025
1088280100 | ZINC IODIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 398.09 | 1088280100
1088331000 | ZINC NITRATE TETRAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 1 | KG | 376.31 | 1088331000
1088461000 | ZINC OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 918.39 | 1088461000
1088469025 | ZINC OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1848.88 | 1088469025
1088469029 | ZINC OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3429.14 | 1088469029
1088490500 | ZINC OXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 111.32 | 1088490500
1088491000 | ZINC OXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 245.63 | 1088491000
1088499025 | ZINC OXIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2971.76 | 1088499025
1088791000 | ZINC SULFATE SOLUTION C(ZNSO4) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 88.33 | 1088791000
1088815000 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC | 5 | KG | 631.62 | 1088815000
1088819025 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC | 25 | KG | 2007.39 | 1088819025
1088819050 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,FCC | 50 | KG | 3631.21 | 1088819050
1088825000 | ZINC SULFATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,USP | 5 | KG | 682.44 | 1088825000
1088829025 | ZINC SULFATE MONOHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,USP | 25 | KG | 2170.74 | 1088829025
1088830500 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 89.54 | 1088830500
1088831000 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 137.94 | 1088831000
1088835000 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 481.58 | 1088835000
1088839050 | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4487.89 | 1088839050
1088851000 | ZINC SULFIDE TABLETS ABOUT 1 G (ZNS) PATINAL | 1 | KG | 2148.96 | 1088851000
1088980100 | ZINC SULFIDE GRANULES SUBLIMED, ABOUT 1-4 MM (ZNS) PATINAL | 100 | G | 538.45 | 1088980100
1088981000 | ZINC SULFIDE GRANULES SUBLIMED, ABOUT 1-4 MM (ZNS) PATINAL | 1 | KG | 3976.06 | 1088981000
1088990001 | LABELS GEOEFFNET AM /VERW. BIS (ONLY GERMAN TEXT) 100 ADHESIVE LABELS | 1 | ST | 139.15 | 1088990001
1089020100 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE TABLETS GREY, ABOUT 6 G (ZRO2) PATINAL | 100 | G | 457.38 | 1089020100
1089021000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE TABLETS GREY, ABOUT 6 G (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3158.10 | 1089021000
1089051000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE DISCS GREY, ABOUT 6 G (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3440.03 | 1089051000
1089070100 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE TABLETS GREY, ABOUT 1 G (ZRO2) PATINAL | 100 | G | 482.79 | 1089070100
1089071000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE TABLETS GREY, ABOUT 1 G (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3412.20 | 1089071000
1089170100 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE CHLORIDE OCTAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 401.72 | 1089170100
1089610001 | REFRACTIVE INDEX STANDARD KIT 2 TOLUENE/WATER, TRACEABLE TO SRM FROM ... N (20 GRAD C)=1,4969 CERTIPUR | 1 | ST | 678.81 | 1089610001
1089620001 | REFRACTIVE INDEX STANDARD KIT 1 2,2,4-TRIMETHYL-PENTANE/WATER, ... N (20 GRAD C)=1,3915 CERTIPUR | 1 | ST | 678.81 | 1089620001
1089630001 | REFRACTIVE INDEX STANDARD KIT 3 1-METHYL-NAPHTHALENE/WATER, TRACEABLE ... N (20 GRAD C)=1,6160 CERTIPUR | 1 | ST | 678.81 | 1089630001
1089810100 | XLT4 AGAR SUPPLEMENT 4.6 ML SUPPLEMENT SOLUTION TO 1 LITRE OF XLT4 AGAR (BASE) | 100 | ML | 154.88 | 1089810100
1090010100 | FOLIN-CIOCALTEU'S PHENOL REAGENT | 100 | ML | 88.33 | 1090010100
1090010500 | FOLIN-CIOCALTEU'S PHENOL REAGENT | 500 | ML | 245.63 | 1090010500
1090110500 | NESSLER'S REAGENT A FOR DETERMINATION OF NITROGEN SOLUTION A : POTASSIUM TETRAIODOMERCURATE(II) SOLUTION | 500 | ML | 453.75 | 1090110500
1090120500 | NESSLER'S REAGENT B FOR DETERMINATION OF NITROGEN  SOLUTION B: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION | 500 | ML | 153.67 | 1090120500
1090141000 | HOECHST WAX C MICROPOWDER TABLETTING AID FOR X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS | 1 | KG | 216.59 | 1090141000
1090160500 | NEO-MOUNT ANHYDROUS MOUNTING MEDIUM FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 295.24 | 1090160500
1090170100 | TOC STANDARD SOLUTION ACC. TO EN 1484-H3/DIN 38409-H3 AS POTASSIUM HYDROGEN ... 1000 MG/L CERTIPUR | 100 | ML | 256.52 | 1090170100
1090230500 | GRIESS-ILOSVAY'S NITRITE REAGENT FOR MICROBIOLOGY | 500 | ML | 123.42 | 1090230500
1090280100 | NESSLER'S REAGENT FOR AMMONIUM SALTS | 100 | ML | 60.50 | 1090280100
1090280500 | NESSLER'S REAGENT FOR AMMONIUM SALTS | 500 | ML | 200.86 | 1090280500
1090320100 | IC MULTI-ELEMENT STANDARD V F- = 10 MG/L, BR- = 10 MG/L, NO3¯ = 50 MG/L, PO43¯ = 50 MG/L, ... CERTIPUR | 100 | ML | 453.75 | 1090320100
1090330500 | SCHIFF'S REAGENT FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1090330500
1090332500 | SCHIFF'S REAGENT FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 394.46 | 1090332500
1090340250 | SCHIFF'S REAGENT FOR DETECTION OF ALDEHYDES | 250 | ML | 68.97 | 1090340250
1090341000 | SCHIFF'S REAGENT FOR DETECTION OF ALDEHYDES | 1 | L | 148.83 | 1090341000
1090360100 | IC MULTI-ELEMENT STANDARD VI NH4= 10 MG/L, K = 50 MG/L, NA = 100 MG/L, CA = 100 MG/L, MG = ... CERTIPUR | 100 | ML | 453.75 | 1090360100
1090450500 | MINERAL MODIFIED GLUTAMATE AGAR (MMGA) ACC. TO ISO 16649 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 347.27 | 1090450500
1090571000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 82.28 | 1090571000
1090572500 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 165.77 | 1090572500
1090574000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 4 | L | 297.66 | 1090574000
1090575000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 5 | L | 331.54 | 1090575000
1090579010 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 10 | L | 417.45 | 1090579010
1090579025 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 25 | L | 931.70 | 1090579025
1090581000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 79.86 | 1090581000
1090584000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 4 | L | 291.61 | 1090584000
1090589025 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 25 | L | 911.13 | 1090589025
1090601000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 73.81 | 1090601000
1090604000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 267.41 | 1090604000
1090605000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 5 | L | 297.66 | 1090605000
1090609010 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 373.89 | 1090609010
1090609025 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 25 | L | 836.11 | 1090609025
1090631000 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 2 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 1 | L | 99.22 | 1090631000
1090639026 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 2 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 25 | L | 1116.83 | 1090639026
1090651000 | PERCHLORIC ACID IN ANHYDROUS ACETIC ACID, FOR TITRATIONS IN ... C(HCLO4) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 378.73 | 1090651000
1090700001 | TAP (STAINLESS STEEL) ATTACHABLE, SELF-CLOSING, FOR VESSELS WITH 3/4" INTERNAL THREAD | 1 | ST | 5294.96 | 1090700001
1090721000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 84.70 | 1090721000
1090724000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 4 | L | 307.34 | 1090724000
1090725000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 5 | L | 342.43 | 1090725000
1090729010 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 10 | L | 433.18 | 1090729010
1090731000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.25 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 81.07 | 1090731000
1090734000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.25 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 4 | L | 294.03 | 1090734000
1090739010 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.25 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 10 | L | 410.19 | 1090739010
1090741000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 76.23 | 1090741000
1090744000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 278.30 | 1090744000
1090745000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 5 | L | 307.34 | 1090745000
1090749010 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 388.41 | 1090749010
1090791000 | AMMONIUM THIOCYANATE SOLUTION C(NH4SCN) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 82.28 | 1090791000
1090801000 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 1369.72 | 1090801000
1090811000 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 372.68 | 1090811000
1090812500 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 745.36 | 1090812500
1090814000 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 1341.89 | 1090814000
1090819010 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 1882.76 | 1090819010
1090820001 | ADAPTER FOR GLASS PETRI DISH FOR MAS AIR SAMPLER | 1 | ST | 1036.97 | 1090820001
1090840001 | EXTRA DUST-COVER FOR COLLECTION HEAD | 1 | ST | 433.18 | 1090840001
1090850001 | MAIN CHARGER FOR MAS | 1 | ST | 1178.54 | 1090850001
1090861000 | BARIUM PERCHLORATE SOLUTION IN 2-PROPANOL/WATER (80/20) C(BA(CLO4)2) = 0.005 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 143.99 | 1090861000
1090870001 | EXTRA BATTERY PACK (ACCU) FOR MAS | 1 | ST | 1291.07 | 1090870001
1090880001 | EXTRA PERFORATED LID (AUTOCLAVABLE) FOR COLLECTION HEAD | 1 | ST | 1685.53 | 1090880001
1090921000 | CERIUM(IV) SULFATE SOLUTION C(CE(SO4)2 * 4 H2O) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 267.41 | 1090921000
1090930001 | TB-FLUOR STAINING KIT FOR FLUORESCENCE-MICROSCOPIC DETECTION OF ACID FAST BACTERIA | 1 | ST | 650.98 | 1090930001
1090981000 | IODINE SOLUTION C(I2) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 378.73 | 1090981000
1090991000 | IODINE SOLUTION C(I2) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 181.50 | 1090991000
1091071000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION (MAX. 0.00004 % CA) C(KOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 100.43 | 1091071000
1091081000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION C(KOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 100.43 | 1091081000
1091121000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 76.23 | 1091121000
1091141000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ETHANOL C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 198.44 | 1091141000
1091142500 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ETHANOL C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 398.09 | 1091142500
1091151000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ETHANOL C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 177.87 | 1091151000
1091152500 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ETHANOL C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 356.95 | 1091152500
1091181000 | POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION C(K2CR2O7) = 1/24 MOL/L (0.25 N) TITRIPUR | 1 | L | 119.79 | 1091181000
1091191000 | POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION FOR DETERMINATION OF COD C(K2CR2O7) = 0.020 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 107.69 | 1091191000
1091211000 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION STANDARDISED AGAINST SODIUM ... C(KMNO4) = 0.02 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 139.15 | 1091211000
1091221000 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION STANDARDISED AGAINST OXALATE C(KMNO4) = 0.02 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 139.15 | 1091221000
1091230001 | DUST COVER FOR MAS 100EX AIR SAMPLER | 1 | ST | 377.52 | 1091230001
1091240001 | PERFORATED LID FOR USE WITH MAS 100EX AIR SAMPLER | 1 | ST | 1573.00 | 1091240001
1091260001 | SHOULDER BAG FOR MAS-100 ECO | 1 | ST | 693.33 | 1091260001
1091270001 | TRIPOD ADAPTER SCREW FOR MAS-100 ECO | 1 | ST | 445.28 | 1091270001
1091280001 | POWER SUPPLY UNIT WITH INTERNATIONAL ADAPTERS FOR MAS 100 ECO | 1 | ST | 1009.14 | 1091280001
1091361000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 2 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 1 | L | 99.22 | 1091361000
1091369025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 2 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 25 | L | 1116.83 | 1091369025
1091371000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 1 | L | 82.28 | 1091371000
1091372500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 165.77 | 1091372500
1091374000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 4 | L | 297.66 | 1091374000
1091379010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 10 | L | 417.45 | 1091379010
1091379025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRIPUR | 25 | L | 931.70 | 1091379025
1091381000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 79.86 | 1091381000
1091384000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 4 | L | 291.61 | 1091384000
1091389010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 10 | L | 410.19 | 1091389010
1091391000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.25 MOL/L (0.25 N) TITRIPUR | 1 | L | 79.86 | 1091391000
1091399010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.25 MOL/L (0.25 N) TITRIPUR | 10 | L | 406.56 | 1091399010
1091401000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.2 MOL/L (0.2 N) TITRIPUR | 1 | L | 77.44 | 1091401000
1091409010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.2 MOL/L (0.2 N) TITRIPUR | 10 | L | 394.46 | 1091409010
1091411000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 77.44 | 1091411000
1091414000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 279.51 | 1091414000
1091415000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 5 | L | 310.97 | 1091415000
1091419010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 392.04 | 1091419010
1091419025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 25 | L | 876.04 | 1091419025
1091420500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 0.02 MOL/L (0.02 N) TITRIPUR | 500 | ML | 61.71 | 1091420500
1091431000 | MERCURY(II) NITRATE SOLUTION C(HG(NO3)2) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 186.34 | 1091431000
1091471000 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION C(NA2S2O3 5 H2O) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 82.28 | 1091471000
1091474000 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION C(NA2S2O3 5 H2O) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 4 | L | 297.66 | 1091474000
1091479010 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION C(NA2S2O3 5 H2O) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 10 | L | 417.45 | 1091479010
1091610100 | FERROIN INDICATOR SOLUTION FOR WASTE WATER ANALYSIS | 100 | ML | 117.37 | 1091610100
1091610500 | FERROIN INDICATOR SOLUTION FOR WASTE WATER ANALYSIS | 500 | ML | 481.58 | 1091610500
1091620500 | TETRA-N-BUTYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ... C[(C4H9)4NOH] = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 500 | ML | 536.03 | 1091620500
1091621000 | TETRA-N-BUTYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION IN ... C[(C4H9)4NOH] = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 670.34 | 1091621000
1091631000 | WIJS SOLUTION FOR DETERMINATION OF THE IODINE NUMBER C(ICL) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 223.85 | 1091631000
1091632500 | WIJS SOLUTION FOR DETERMINATION OF THE IODINE NUMBER C(ICL) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 2.5 | L | 448.91 | 1091632500
1091641000 | HANUS SOLUTION FOR DETERMINATION OF IODINE NUMBER C(IBR) = 0.1 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 248.05 | 1091641000
1091750100 | PH-INDICATOR SOLUTION PH 4.0 - 10.0 UNIVERSAL INDICATOR WITH COLOUR CARD | 100 | ML | 100.43 | 1091750100
1091751000 | PH-INDICATOR SOLUTION PH 4.0 - 10.0 UNIVERSAL INDICATOR WITH COLOUR CARD | 1 | L | 366.63 | 1091751000
1091760100 | PH-INDICATOR SOLUTION  PH 9.0 - 13.0 WITH COLOUR CARD | 100 | ML | 122.21 | 1091760100
1091770100 | PH-INDICATOR SOLUTION PH 0 - 5 WITH COLOUR CARD | 100 | ML | 123.42 | 1091770100
1091820050 | FLUORESCENT INDICATOR F254 | 50 | G | 170.61 | 1091820050
1091910001 | AIR-SAMPLER SYSTEM MAS-100 NT | 1 | ST | 21465.40 | 1091910001
1091920001 | DA-100 NT DIGITAL ANEMOMETER FOR MAS AIR-SAMPLER | 1 | ST | 13813.36 | 1091920001
1091930100 | FERROIN SOLUTION (1,10-PHENANTHROLINE IRON(II) SULFATE) 1/40 MOL/L REDOX INDICATOR | 100 | ML | 133.10 | 1091930100
1091930500 | FERROIN SOLUTION (1,10-PHENANTHROLINE IRON(II) SULFATE) 1/40 MOL/L REDOX INDICATOR | 500 | ML | 548.13 | 1091930500
1091940001 | AIR SAMPLER MAS-100 NT EX (EXPLOSION PROOFED) | 1 | ST | 25661.68 | 1091940001
1091950001 | PERFORATED LID FOR MAS 100 NT (300 X 0.6 MM) | 1 | ST | 1298.33 | 1091950001
1091960025 | ALKALI BLUE (C.I. 42765) INDICATOR | 25 | G | 165.77 | 1091960025
1091981000 | ALKALI BLUE SOLUTION INDICATOR | 1 | L | 254.10 | 1091981000
1091982500 | ALKALI BLUE SOLUTION INDICATOR | 2.5 | L | 485.21 | 1091982500
1092000001 | MAINS CHARGER FOR MAS 100 NT | 1 | ST | 824.01 | 1092000001
1092020010 | CT-SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L CT-SMAC AGAR | 1 | ST | 883.30 | 1092020010
1092030025 | GIEMSA'S AZUR-EOSIN-METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 25 | G | 248.05 | 1092030025
1092030100 | GIEMSA'S AZUR-EOSIN-METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 100 | G | 745.36 | 1092030100
1092040100 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 58.08 | 1092040100
1092040500 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1092040500
1092041000 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 1 | L | 176.66 | 1092041000
1092042500 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 295.24 | 1092042500
1092049025 | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 25 | L | 3947.02 | 1092049025
1092050500 | MTSB-BROTH WITH NOVOBIOCIN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1092050500
1092070500 | SMAC AGAR BASE FOR DIRECT ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF ENTEROHEMORRHAGIC E.COLI O157:H7-STRAINS | 500 | G | 678.81 | 1092070500
1092080001 | BATTERY PACK LI-ION FOR MAS 100 NT | 1 | ST | 1258.40 | 1092080001
1092110010 | AZURE II (C.I. 52010/52015) FOR MICROSCOPY | 10 | G | 106.48 | 1092110010
1092130001 | PERFORATED LID FOR CONTACT PLATES | 1 | ST | 2058.21 | 1092130001
1092140001 | ADAPTER FOR CONTACT PLATES | 1 | ST | 445.28 | 1092140001
1092150100 | ZIEHL-NEELSEN CARBOL-FUCHSIN SOLUTION FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 52.03 | 1092150100
1092150500 | ZIEHL-NEELSEN CARBOL-FUCHSIN SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 104.06 | 1092150500
1092152500 | ZIEHL-NEELSEN CARBOL-FUCHSIN SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 373.89 | 1092152500
1092159025 | ZIEHL-NEELSEN CARBOL-FUCHSIN SOLUTION FOR MICROSCOPY | 25 | L | 5955.62 | 1092159025
1092170500 | GRAM'S SAFRANINE SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 500 | ML | 94.38 | 1092170500
1092172500 | GRAM'S SAFRANINE SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 2.5 | L | 256.52 | 1092172500
1092180500 | GRAM'S CRYSTAL VIOLET SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 500 | ML | 94.38 | 1092180500
1092182500 | GRAM'S CRYSTAL VIOLET SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 2.5 | L | 256.52 | 1092182500
1092230001 | TRIPOD QUICK CHANGE ADAPTER FOR MAS AIRSAMPLER | 1 | ST | 981.31 | 1092230001
1092240001 | TUBE-ADAPTER FOR MAS 100 AIRSAMPLER | 1 | ST | 1358.83 | 1092240001
1092250001 | MAS 100 CASE | 1 | ST | 1381.82 | 1092250001
1092260001 | SOFTWARE FOR MAS 100 AIRSAMPLER | 1 | ST | 2075.15 | 1092260001
1092270001 | MAS-100 ECO AIRSAMPLER FOR FOOD INDUSTRY | 1 | ST | 16914.59 | 1092270001
1092290001 | BATTERY PACK NIMH FOR MAS 100 FROM SERIAL NUMBER 75001 | 1 | ST | 1301.96 | 1092290001
1092370001 | SAMPLING HEAD SHLF-CG FOR MAS-100 CG EX | 1 | ST | 27286.71 | 1092370001
1092420100 | KAISER'S GLYCEROL GELATINE FOR MICROSCOPY | 100 | G | 110.11 | 1092420100
1092461000 | KARL FISCHER REAGENT A WITH PYRIDINE 1 ML A + B = 3 MG H2O | 1 | L | 261.36 | 1092461000
1092462500 | KARL FISCHER REAGENT A WITH PYRIDINE 1 ML A + B = 3 MG H2O | 2.5 | L | 575.96 | 1092462500
1092471000 | KARL FISCHER REAGENT B PYRIDINE-FREE 1 ML B + A = 3 MG H2O | 1 | L | 289.19 | 1092471000
1092472500 | KARL FISCHER REAGENT B PYRIDINE-FREE 1 ML B + A = 3 MG H2O | 2.5 | L | 635.25 | 1092472500
1092481000 | KARL FISCHER REAGENT 5 SINGLE COMPONENT REAGENT, WITH PYRIDINE 1 ML = 5 MG H2O | 1 | L | 390.83 | 1092481000
1092482500 | KARL FISCHER REAGENT 5 SINGLE COMPONENT REAGENT, WITH PYRIDINE 1 ML = 5 MG H2O | 2.5 | L | 860.31 | 1092482500
1092490500 | MAYER'S HEMALUM SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 137.94 | 1092490500
1092491000 | MAYER'S HEMALUM SOLUTION FOR MICROSCOPY | 1 | L | 234.74 | 1092491000
1092492500 | MAYER'S HEMALUM SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 413.82 | 1092492500
1092530500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1A HARRIS' HEMATOXYLIN SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1092530500
1092531000 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1A HARRIS' HEMATOXYLIN SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 1 | L | 206.91 | 1092531000
1092532500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1A HARRIS' HEMATOXYLIN SOLUTION FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1092532500
1092540500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1B HEMATOXYLIN SOLUTION S FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1092540500
1092542500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 1B HEMATOXYLIN SOLUTION S FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1092542500
1092550500 | COMBICOULOMAT FRIT KARL FISCHER REAGENT FOR THE COULOMETRIC WATER DETERMINATION FOR CELLS WITH ... APURA | 500 | ML | 219.01 | 1092550500
1092570500 | COMBICOULOMAT FRITLESS KARL FISCHER REAGENT FOR COULOMETRIC WATER DETERMINATION FOR CELLS WITH ... APURA | 500 | ML | 273.46 | 1092570500
1092572500 | COMBICOULOMAT FRITLESS KARL FISCHER REAGENT FOR COULOMETRIC WATER DETERMINATION FOR CELLS WITH ... APURA | 2.5 | L | 1207.58 | 1092572500
1092590250 | WATER STANDARD 5 MG/ML (1 ML CONTAINS 5 MG H2O) APURA | 250 | ML | 123.42 | 1092590250
1092611000 | LUGOL'S SOLUTION  (DILUTED IODINE-POTASSIUM IODIDE SOLUTION) FOR THE GRAM STAINING METHOD | 1 | L | 112.53 | 1092611000
1092612500 | LUGOL'S SOLUTION  (DILUTED IODINE-POTASSIUM IODIDE SOLUTION) FOR THE GRAM STAINING METHOD | 2.5 | L | 226.27 | 1092612500
1092660005 | OSMIC ACID SOLUTION 2% FOR ELECTRON MICROSCOPY | 5 | ML | 267.41 | 1092660005
1092690100 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3D POLYCHROMATIC SOLUTION EA 65 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 100 | ML | 68.97 | 1092690100
1092692500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3D POLYCHROMATIC SOLUTION EA 65 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1092692500
1092700100 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3C POLYCHROMATIC SOLUTION EA 65 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 100 | ML | 68.97 | 1092700100
1092710500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3A POLYCHROMATIC SOLUTION EA 31 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1092710500
1092712500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3A POLYCHROMATIC SOLUTION EA 31 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 551.76 | 1092712500
1092720500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3B POLYCHROMATIC SOLUTION EA 50 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 500 | ML | 137.94 | 1092720500
1092721000 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3B POLYCHROMATIC SOLUTION EA 50 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 1 | L | 206.91 | 1092721000
1092722500 | PAPANICOLAOU'S SOLUTION 3B POLYCHROMATIC SOLUTION EA 50 FOR CYTOLOGICAL CANCER AND CYCLE DIAGNOSIS | 2.5 | L | 392.04 | 1092722500
1092750500 | SHORR STAINING SOLUTION FOR HORMONAL CYTODIAGNOSIS | 500 | ML | 141.57 | 1092750500
1092770100 | TUERK'S SOLUTION FOR LEUKOCYTE COUNTING | 100 | ML | 58.08 | 1092770100
1092770500 | TUERK'S SOLUTION FOR LEUKOCYTE COUNTING | 500 | ML | 176.66 | 1092770500
1092780025 | WRIGHT'S EOSINE METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | 25 | G | 248.05 | 1092780025
1092862500 | SULFURIC ACID 40% FOR DETERMINATION OF GAS METABOLISM ACC. TO KNIPPING | 2.5 | L | 191.18 | 1092862500
1092881000 | COPPER(II) ETHYLENEDIAMINE SOLUTION DIN 54270, FOR MEASURING THE VISCOSITY OF CELLULOSE | 1 | L | 1038.18 | 1092881000
1092930100 | KOVACS' INDOLE REAGENT FOR MICROBIOLOGY | 100 | ML | 94.38 | 1092930100
1093030100 | LICHROPREP RP-18 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 986.15 | 1093030100
1093030500 | LICHROPREP RP-18 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 3383.16 | 1093030500
1093035000 | LICHROPREP RP-18 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 31020.77 | 1093035000
1093039025 | LICHROPREP RP-18 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 139592.86 | 1093039025
1093090010 | LICHROSORB SI 100 (10 MYM) | 10 | G | 291.61 | 1093090010
1093090100 | LICHROSORB SI 100 (10 MYM) | 100 | G | 2486.55 | 1093090100
1093180010 | LICHROSORB RP-8 (10 MYM) | 10 | G | 1333.42 | 1093180010
1093180100 | LICHROSORB RP-8 (10 MYM) | 100 | G | 11086.02 | 1093180100
1093250500 | CALCIUM ACETATE HYDRATE [ABOUT 94% CA(CH3COO)2] FOR SOIL TESTING | 500 | G | 150.04 | 1093250500
1093259025 | CALCIUM ACETATE HYDRATE [ABOUT 94% CA(CH3COO)2] FOR SOIL TESTING | 25 | KG | 2992.33 | 1093259025
1093260001 | TRIPOD FOR MAS-100, LENGTH 100 - 325 CM | 1 | ST | 1358.83 | 1093260001
1093270001 | MAS 100 CG EX FOR MICROBIOLOGICAL CONTROL OF COMPRESSED GASES | 1 | ST | 88832.15 | 1093270001
1093320010 | LICHROSORB RP-8 (5 MYM) | 10 | G | 1448.37 | 1093320010
1093330010 | LICHROSORB RP-18 (5 MYM) | 10 | G | 1448.37 | 1093330010
1093340010 | LICHROSORB RP-18 (10 MYM) | 10 | G | 1448.37 | 1093340010
1093350100 | LICHROSORB SI 60 (7 MYM) | 100 | G | 10890.00 | 1093350100
1093361000 | LICHROPREP SI 60 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 845.79 | 1093361000
1093369025 | LICHROPREP SI 60 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 10715.76 | 1093369025
1093410010 | LICHROSORB RP-8 (7 MYM) | 10 | G | 1448.37 | 1093410010
1093511000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN METHANOL C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 1 | L | 154.88 | 1093511000
1093620250 | LICHROPREP RP-8 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 2904.00 | 1093620250
1093621000 | LICHROPREP RP-8 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 10484.65 | 1093621000
1093851000 | SILICA GEL 60 (0.040-0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (230-400 MESH ASTM) | 1 | KG | 269.83 | 1093851000
1093852500 | SILICA GEL 60 (0.040-0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (230-400 MESH ASTM) | 2.5 | KG | 540.87 | 1093852500
1093855000 | SILICA GEL 60 (0.040-0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (230-400 MESH ASTM) | 5 | KG | 873.62 | 1093855000
1093859025 | SILICA GEL 60 (0.040-0.063 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (230-400 MESH ASTM) | 25 | KG | 3524.73 | 1093859025
1093870100 | LICHROSORB SI 60 (10 MYM) | 100 | G | 10890.00 | 1093870100
1093891000 | SILICA GEL 60 (35-70 MYM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 252.89 | 1093891000
1093895000 | SILICA GEL 60 (35-70 MYM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 5 | KG | 845.79 | 1093895000
1093899025 | SILICA GEL 60 (35-70 MYM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 2678.94 | 1093899025
1093901000 | LICHROPREP SI 60 (25-40 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 506.99 | 1093901000
1094000500 | BUFFER SOLUTION COLOUR CODED: YELLOW, TRACABLE TO NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 500 | ML | 82.28 | 1094000500
1094004000 | BUFFER SOLUTION COLOUR CODED: YELLOW, TRACABLE TO NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 476.74 | 1094004000
1094009010 | BUFFER SOLUTION COLOUR CODED: YELLOW, TRACABLE TO NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 682.44 | 1094009010
1094061000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM  FROM NIST AND PTB PH 4.01 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094061000
1094071000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094071000
1094081000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094081000
1094091000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094091000
1094100500 | ICP MULTI ELEMENT STANDARD SOLUTION XXIII FOR MASS CALIBRATION CERTIPUR | 500 | ML | 848.21 | 1094100500
1094110500 | ICP MULTI ELEMENT STANDARD SOLUTION XXIV TUNING SOLUTION 700 ES CERTIPUR | 500 | ML | 698.17 | 1094110500
1094321000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 1.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094321000
1094331000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 2.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094331000
1094334000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 2.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094334000
1094339010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 2.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094339010
1094341000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 3.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094341000
1094351000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 50.82 | 1094351000
1094354000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094354000
1094359010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094359010
1094361000 | BUFFER SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 5.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094361000
1094371000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 6.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094371000
1094374000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 6.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094374000
1094381000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 49.61 | 1094381000
1094384000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094384000
1094389010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094389010
1094391000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 52.03 | 1094391000
1094394000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094394000
1094399010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094399010
1094500010 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.0 - 9.0 INDIVIDUALLY SEALED | 1 | ST | 422.29 | 1094500010
1094500013 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.0 - 9.0 INDIVIDUALLY SEALED | 1 | ST | 5337.31 | 1094500013
1094601000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 8.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094601000
1094611000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094611000
1094614000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1094614000
1094619010 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 638.88 | 1094619010
1094621000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 11.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 1 | L | 133.10 | 1094621000
1094680100 | BUFFER TABLETS PH 7.2 FOR PREPARING BUFFER SOLUTION ACC. TO WEISE FOR STAINING OF BLOOD SMEARS | 1 | ST | 256.52 | 1094680100
1094690100 | MULTI-ELEMENT STANDARD II ... 100 PPM: AG, AL, B, BA, CA, CD, CR, CU, FE, MG, MN, MO, NA, NI, P, CERTIPUR | 100 | ML | 706.64 | 1094690100
1094750500 | BUFFER SOLUTION COLOUR: RED, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20  GRAD C) CERTIPUR | 500 | ML | 82.28 | 1094750500
1094754000 | BUFFER SOLUTION COLOUR: RED, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20  GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 476.74 | 1094754000
1094759010 | BUFFER SOLUTION COLOUR: RED, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.00 (20  GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 682.44 | 1094759010
1094760500 | BUFFER SOLUTION , COLOURED: BLUE, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 500 | ML | 82.28 | 1094760500
1094764000 | BUFFER SOLUTION , COLOURED: BLUE, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 476.74 | 1094764000
1094769010 | BUFFER SOLUTION , COLOURED: BLUE, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 682.44 | 1094769010
1094770500 | BUFFER SOLUTION , COLOUR: GREEN, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 500 | ML | 82.28 | 1094770500
1094774000 | BUFFER SOLUTION , COLOUR: GREEN, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 476.74 | 1094774000
1094779010 | BUFFER SOLUTION , COLOUR: GREEN, TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR | 10 | L | 682.44 | 1094779010
1094781000 | AMMONIUM BUFFER SOLUTION FOR COMPLEXOMETRY (AMMONIUM CHLORIDE/AMMONIA) PH = 10-11 TITRIPUR | 1 | L | 142.78 | 1094781000
1094790100 | MULTI-ELEMENT STANDARD III DISSOLVED IN OIL 900 PPM: AG, AL, B, BA, CA, CD, CR, CU, FE, MG, ... CERTIPUR | 100 | ML | 1973.51 | 1094790100
1094800100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XIII (15 ELEMENTS IN DILUTED NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 690.91 | 1094800100
1094810500 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XIV 100 MG/L: P, S, K, 20 MG/L: AS, LA, LI, MO, MN, NI, SC, CERTIPUR | 500 | ML | 690.91 | 1094810500
1094860003 | PH-INDICATOR PAPER LITMUS PAPER BLUE ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 106.48 | 1094860003
1094870100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XVI 100 MG/L:SB, AS, BE, CD, CA, CR, CO, CU, FE, PB, LI, MG, CERTIPUR | 100 | ML | 690.91 | 1094870100
1094890003 | PH-INDICATOR PAPER LITMUS PAPER RED ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 106.48 | 1094890003
1094910100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XI FOR SLUDGE TESTING (7 ELEMENTS IN DILUTE NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 465.85 | 1094910100
1094920100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION VIII 100 MG/L: AL, B, BA, BE, BI, CA, CD, CO, CR, CU, FE, CERTIPUR | 100 | ML | 532.40 | 1094920100
1094930100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION X FOR SURFACE WATER TESTING CERTIPUR | 100 | ML | 532.40 | 1094930100
1094940100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION IX (9 ...) 100 MG/L: AS, BE, CD, CR(VI), HG, NI, PB, SE, TL CERTIPUR | 100 | ML | 394.46 | 1094940100
1094950100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XVII (7 ELEMENTS ...) 100 MG/L: HF, IR, SB, SN, TA, TI, ZR CERTIPUR | 100 | ML | 394.46 | 1094950100
1094971000 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XX FOR MS ... 10 MYG/L: MG, CU, CD, PB, SC, RH, TL, CE, GE, CERTIPUR | 1 | L | 465.85 | 1094971000
1094980001 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XXI FOR MS 10 MG/L: AG, AL, AS, BA, BE, BI, CA, CD, CO, CR, CERTIPUR | 1 | ST | 1183.38 | 1094980001
1095000100 | GF AAS MULTI ELEMENT STANDARD XVIII (16 ELEMENTS IN DILUTED NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 690.91 | 1095000100
1095020001 | PH-INDICATOR STRIPS  PH 2.0 - 9.0 FOR PH MEASUREMENTS IN TURBID SOLUTIONS (SUSPENSIONS)  NON-BLEEDING | 1 | ST | 42.35 | 1095020001
1095110003 | LEAD(II)ACETATE PAPER ROLL LENGTH 4.8 M | 1 | ST | 112.53 | 1095110003
1095120003 | POTASSIUM IODIDE-STARCH PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 101.64 | 1095120003
1095140003 | PH-INDICATOR PAPER CONGO RED PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 106.48 | 1095140003
1095180003 | PH-INDICATOR PAPER LITMUS PAPER NEUTRAL ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 117.37 | 1095180003
1095210003 | PH-INDICATOR PAPER PHENOLPHTHALEIN PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 101.64 | 1095210003
1095250003 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 10 UNIVERSAL INDICATOR | 1 | ST | 105.27 | 1095250003
1095260003 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 10 UNIVERSAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095260003
1095270001 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 10 UNIVERSAL INDICATOR 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 109526 | 1 | ST | 127.05 | 1095270001
1095310001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 0 - 6.0 NON-BLEEDING ACILIT | 1 | ST | 38.72 | 1095310001
1095320001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 7.5 - 14 NON-BLEEDING ALKALIT | 1 | ST | 38.72 | 1095320001
1095330001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 5.0 - 10.0 NON-BLEEDING NEUTRALIT | 1 | ST | 38.72 | 1095330001
1095350001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 0 - 14 UNIVERSAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 24.20 | 1095350001
1095400001 | PH-INDICATOR STRIPS  PH 0 - 2.5  SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095400001
1095410001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.5 - 4.5 SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095410001
1095420001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 4.0 - 7.0 SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095420001
1095430001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 6.5 - 10.0 SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095430001
1095450001 | PH-INDICATOR STRIPS  PH 11.0 - 13.0  SPECIAL INDICATOR NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095450001
1095470001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 5.2 - 7.2 SPECIAL INDICATOR FOR PH MEASUREMENTS IN MEAT NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095470001
1095550003 | PH-INDICATOR PAPER  PH 3.8 - 5.4  SPECIAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095550003
1095560003 | PH-INDICATOR PAPER PH 5.4 - 7.0  SPECIAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095560003
1095570003 | PH-INDICATOR PAPER PH 6.4 - 8.0 SPECIAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095570003
1095580003 | PH-INDICATOR PAPER PH 8.2 - 10.0 SPECIAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1095580003
1095600003 | PH-INDICATOR PAPER PH 0.5 - 5.0 ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE ACILIT | 1 | ST | 102.85 | 1095600003
1095620003 | PH-INDICATOR PAPER  PH 9.5 - 13.0 ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE ALKALIT | 1 | ST | 102.85 | 1095620003
1095640003 | PH-INDICATOR PAPER PH 5.5 - 9.0 ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE NEUTRALIT | 1 | ST | 102.85 | 1095640003
1095650001 | PH BOX PH-INDICATOR PAPER PH 0.5 - 13.0 WITH ACILIT, NEUTRALIT, ALKALIT, 3 ROLLS AND COLOUR SCALE | 1 | ST | 116.16 | 1095650001
1095680001 | PH-INDICATOR PAPER PH 0.5 - 5.0 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 109560, 109565 ACILIT | 1 | ST | 127.05 | 1095680001
1095690001 | PH-INDICATOR PAPER PH 5.5 - 9.0 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 109564, 109565 NEUTRALIT | 1 | ST | 127.05 | 1095690001
1095700001 | PH-INDICATOR PAPER  PH 9.5 - 13.0 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 109562, 109565 ALKALIT | 1 | ST | 127.05 | 1095700001
1095840001 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.0 - 9.0 NON-BLEEDING | 1 | ST | 38.72 | 1095840001
1095841111 | PH-INDICATOR STRIPS PH 2.0 - 9.0 NON-BLEEDING | 1 | ST | 56.87 | 1095841111
1096000100 | ACETYLACETONE FOR ANALYSIS  | 100 | ML | 36.30 | 1096000100
1096000500 | ACETYLACETONE FOR ANALYSIS  | 500 | ML | 189.97 | 1096000500
1096020005 | METHYL STEARATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS-CHROMATOGRAPHY | 5 | G | 500.94 | 1096020005
1096030005 | N-DECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096030005
1096040005 | N-HEPTADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 500.94 | 1096040005
1096050005 | N-HEXADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096050005
1096060005 | N-OCTADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096060005
1096070005 | N-PENTADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096070005
1096080005 | N-TETRADECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 500.94 | 1096080005
1096090005 | N-TRIDECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096090005
1096130100 | TOLUENE-4-SULFONIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 100 | G | 85.91 | 1096130100
1096130500 | TOLUENE-4-SULFONIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 238.37 | 1096130500
1096211000 | ETHYLENE GLYCOL FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,REAG. USP | 1 | L | 191.18 | 1096211000
1096212500 | ETHYLENE GLYCOL FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,REAG. USP | 2.5 | L | 398.09 | 1096212500
1096216010 | ETHYLENE GLYCOL FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,REAG. USP | 10 | L | 1429.01 | 1096216010
1096216025 | ETHYLENE GLYCOL FOR ANALYSIS REAG. PH EUR,REAG. USP | 25 | L | 2545.84 | 1096216025
1096231000 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 101.64 | 1096231000
1096232500 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 232.32 | 1096232500
1096232511 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 212.96 | 1096232511
1096236010 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 761.09 | 1096236010
1096236025 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1357.62 | 1096236025
1096239026 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1266.87 | 1096239026
1096239181 | ETHYL ACETATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 7753.68 | 1096239181
1096240100 | CHARCOAL ACTIVATED FOR GAS CHROMATOGRAPHY 0.5-1 MM (18-35 MESH ASTM) | 100 | G | 476.74 | 1096240100
1096240500 | CHARCOAL ACTIVATED FOR GAS CHROMATOGRAPHY 0.5-1 MM (18-35 MESH ASTM) | 500 | G | 1641.97 | 1096240500
1096261000 | BENZYL ALCOHOL FOR ANALYSIS  | 1 | L | 269.83 | 1096261000
1096262500 | BENZYL ALCOHOL FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 563.86 | 1096262500
1096266025 | BENZYL ALCOHOL FOR ANALYSIS  | 25 | L | 3283.94 | 1096266025
1096280500 | BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH (BASE) ACC. TO FDA/BAM 1995 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 326.70 | 1096280500
1096290500 | TERT-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | ML | 95.59 | 1096290500
1096295000 | TERT-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | L | 560.23 | 1096295000
1096299025 | TERT-BUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 1854.93 | 1096299025
1096301000 | 2-BUTANOL FOR ANALYSIS  | 1 | L | 111.32 | 1096301000
1096302500 | 2-BUTANOL FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 229.90 | 1096302500
1096310100 | CHARCOAL ACTIVATED FOR GAS CHROMATOGRAPHY 0.3-0.5 MM (35-50 MESH ASTM) | 100 | G | 313.39 | 1096310100
1096310500 | CHARCOAL ACTIVATED FOR GAS CHROMATOGRAPHY 0.3-0.5 MM (35-50 MESH ASTM) | 500 | G | 1547.59 | 1096310500
1096330005 | METHYL OCTANOATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096330005
1096341000 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 102.85 | 1096341000
1096341011 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 94.38 | 1096341011
1096342500 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 216.59 | 1096342500
1096342511 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 56.87 | 1096342511
1096345000 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 354.53 | 1096345000
1096346010 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 706.64 | 1096346010
1096346025 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1258.40 | 1096346025
1096346190 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 11640.20 | 1096346190
1096349025 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1172.49 | 1096349025
1096349180 | 2-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 7188.61 | 1096349180
1096350005 | ETHYLBENZENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096350005
1096370005 | METHYL DECANOATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096370005
1096430005 | 2-METHYLBUTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096430005
1096460005 | BENZENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096460005
1096490010 | N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)ACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 10 | ML | 185.13 | 1096490010
1096490025 | N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)ACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 25 | ML | 392.04 | 1096490025
1096521000 | N-BUTYL ACETATE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 124.63 | 1096521000
1096522500 | N-BUTYL ACETATE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 260.15 | 1096522500
1096526010 | N-BUTYL ACETATE FOR ANALYSIS  | 10 | L | 851.84 | 1096526010
1096560005 | D-CAMPHOR REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | G | 528.77 | 1096560005
1096580005 | N-DODECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096580005
1096661000 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 176.66 | 1096661000
1096662500 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 369.05 | 1096662500
1096662511 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 335.17 | 1096662511
1096666010 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1207.58 | 1096666010
1096666025 | CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2147.75 | 1096666025
1096670005 | CYCLOHEXANOL REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096670005
1096690100 | DINONYL PHTHALATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 504.57 | 1096690100
1096710250 | 1,4-DIOXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO | 250 | ML | 99.22 | 1096710250
1096711000 | 1,4-DIOXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO | 1 | L | 341.22 | 1096711000
1096712500 | 1,4-DIOXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO | 2.5 | L | 710.27 | 1096712500
1096716025 | 1,4-DIOXANE FOR ANALYSIS ACS,ISO | 25 | L | 4124.89 | 1096716025
1096760005 | 2',7'-DICHLOROFLUORESCEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 5 | G | 267.41 | 1096760005
1096780100 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 226.27 | 1096780100
1096841000 | FORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 152.46 | 1096841000
1096842500 | FORMAMIDE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 317.02 | 1096842500
1096860005 | N-HEPTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096860005
1096870005 | N-HEXANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096870005
1096930005 | METHYL LAURATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096930005
1096990005 | 3-METHYLHEPTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1096990005
1097010001 | CYANIDE TEST 0.002 - 0.500 MG/L CN- SPECTROQUANT | 1 | ST | 372.68 | 1097010001
1097030005 | 3-METHYLHEXANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097030005
1097081000 | ETHYL METHYL KETONE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 125.84 | 1097081000
1097082500 | ETHYL METHYL KETONE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 261.36 | 1097082500
1097086025 | ETHYL METHYL KETONE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 1531.86 | 1097086025
1097090005 | ETHYL METHYL KETONE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097090005
1097110001 | HYDRAZINE TEST 0.005 - 2.00 MG/L N2H4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 263.78 | 1097110001
1097130001 | NITRATE TEST 0.10 - 25.0 MG/L NO3-N 0.4 - 110.7 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 453.75 | 1097130001
1097130002 | NITRATE TEST 0.10 - 25.0 MG/L NO3-N 0.4 - 110.7 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 808.28 | 1097130002
1097160005 | N-OCTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097160005
1097170001 | LEAD TEST 0.010 - 5.00 MG/L PB SPECTROQUANT | 1 | ST | 335.17 | 1097170001
1097181000 | PETROLEUM FOR ANALYSIS  | 1 | L | 107.69 | 1097181000
1097182500 | PETROLEUM FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 223.85 | 1097182500
1097186025 | PETROLEUM FOR ANALYSIS  | 25 | L | 1310.43 | 1097186025
1097190005 | N-PENTANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097190005
1097240100 | PIPERIDINE FOR ANALYSIS  | 100 | ML | 95.59 | 1097240100
1097240500 | PIPERIDINE FOR ANALYSIS  | 500 | ML | 492.47 | 1097240500
1097260100 | POLYETHYLENE GLYCOL 400 FOR GASCHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 413.82 | 1097260100
1097270100 | POLYETHYLENE GLYCOL 4000 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 358.16 | 1097270100
1097280100 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | ML | 59.29 | 1097280100
1097280500 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | ML | 303.71 | 1097280500
1097281000 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 520.30 | 1097281000
1097282500 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 1089.00 | 1097282500
1097286025 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 6324.67 | 1097286025
1097289190 | PYRIDINE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 190 | L | 54420.96 | 1097289190
1097290100 | POLYETHYLENE GLYCOL 1000 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 373.89 | 1097290100
1097311000 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 196.02 | 1097311000
1097312500 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 410.19 | 1097312500
1097316010 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 1338.26 | 1097316010
1097316025 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2383.70 | 1097316025
1097319190 | TETRAHYDROFURAN FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 190 | L | 14359.07 | 1097319190
1097360005 | METHYL MYRISTATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 682.44 | 1097360005
1097430005 | METHYL OLEATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 631.62 | 1097430005
1097480001 | PHOTOMETER NOVA 30 A SPECTROQUANT | 1 | ST | 10320.09 | 1097480001
1097490001 | HALOGEN LAMP NOVA 30, NOVA 60 SPECTROQUANT | 1 | ST | 373.89 | 1097490001
1097510001 | PHOTOMETER NOVA 60 SPECTROQUANT | 1 | ST | 14425.62 | 1097510001
1097520001 | PHOTOMETER NOVA 60 A SPECTROQUANT | 1 | ST | 15175.82 | 1097520001
1097540005 | METHYL MARGARATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 500.94 | 1097540005
1097620100 | SILICON OIL 550 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 481.58 | 1097620100
1097680005 | TOLUENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097680005
1097690001 | CASE NOVA 30, NOVA 60 SPECTROQUANT | 1 | ST | 1815.00 | 1097690001
1097710005 | N-(TRIMETHYLSILYL)IMIDAZOLE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 353.32 | 1097710005
1097720001 | COD CELL TEST (HG-FREE) 10 - 150 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1097720001
1097730001 | COD CELL TEST (HG-FREE) 100 - 1500 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1097730001
1097780001 | HALOGEN LAMP NOVA 400 SPECTROQUANT | 1 | ST | 591.69 | 1097780001
1097940005 | N-UNDECANE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097940005
1097950100 | N-UNDECANE FOR ANALYSIS  | 100 | ML | 310.97 | 1097950100
1097970005 | M-XYLENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097970005
1097980005 | O-XYLENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097980005
1097990005 | P-XYLENE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 528.77 | 1097990005
1098281000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, LOW IN SODIUM SUITABLE FOR USE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 614.68 | 1098281000
1098289029 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS, LOW IN SODIUM SUITABLE FOR USE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 6428.73 | 1098289029
1098290001 | TITANIUM STANDARD 1000 MG TI, (NH4)2TIF6 IN H2O TITRISOL | 1 | ST | 174.24 | 1098290001
1098435000 | NEO-CLEAR (XYLENE SUBSTITUTE) FOR MICROSCOPY | 5 | L | 260.15 | 1098435000
1098441000 | EOSIN Y-SOLUTION 0.5% AQUEOUS FOR MICROSCOPY | 1 | L | 169.40 | 1098441000
1098442500 | EOSIN Y-SOLUTION 0.5% AQUEOUS FOR MICROSCOPY |  |  | 356.95 | 1098442500
1098640001 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE SOLUTION FOR 250 ML, C[(NH4)2FE(SO4)2] = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 235.95 | 1098640001
1098660001 | NITRITE STANDARD 1000 MG NO2(NANO2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 83.49 | 1098660001
1098680001 | GOLD STANDARD FOR 1000 MG AU, [H(AUCL4) 3H2O IN 12.7% HCL] TITRISOL | 1 | ST | 591.69 | 1098680001
1098690001 | FLUORIDE STANDARD 1000 MG F (KF IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 83.49 | 1098690001
1098700001 | PHOSPHATE STANDARD 1000 MG PO4 (H3PO4 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1098700001
1098710001 | CHLORIDE STANDARD 1000 MG CL (HCL IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 83.49 | 1098710001
1098720001 | SULFATE STANDARD 1000 MG SO4 (H2SO4 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 83.49 | 1098720001
1098740010 | MSRV SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L MSRV MEDIUM | 1 | ST | 453.75 | 1098740010
1098750010 | BACILLUS CEREUS SELECTIVE SUPPLEMENT FOR THE PREPARATION OF 5 L CEREUS SELECTIVE AGAR MOSSEL | 1 | ST | 364.21 | 1098750010
1098770010 | OGYE SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L OGY AGAR | 1 | ST | 242.00 | 1098770010
1098780500 | MSRV MEDIUM (BASE) MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 481.58 | 1098780500
1098790001 | BUFFER CONCENTRATE FOR BUFFER SOLUTION ACC. TO WEISE FOR 1000 ML OF SOLUTION (PHOSPHATE), ... TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098790001
1098800001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 11.00 +/- 0.05 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098800001
1098810001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 1.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098810001
1098820001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 2.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098820001
1098830001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 3.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098830001
1098840001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 4.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098840001
1098850001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 5.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098850001
1098860001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 6.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098860001
1098870001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 7.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098870001
1098880001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 8.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098880001
1098890001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 9.00 +/- 0.02 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098890001
1098900001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 10.00 +/- 0.05 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098900001
1098920001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 12.00 +/- 0.05 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098920001
1098930001 | BUFFER CONCENTRATE , TRACEABLE TO ... FOR 500 ML BUFFER SOLUTION, PH 13.00 +/- 0.05 (20 GRAD C) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1098930001
1098940001 | TITRIPLEX SOLUTION A FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH IN WATER, 1 ML = ... FOR 1000 ML, TITRISOL | 1 | ST | 123.42 | 1098940001
1098950001 | TITRIPLEX SOLUTION B FOR THE DETERMINATION OF ALKALINE EARTH IN WATER, 1 ML = 10 ... FOR 1000 ML TITRISOL | 1 | ST | 113.74 | 1098950001
1099000001 | AMMONIUM THIOCYANATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NH4SCN) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 65.34 | 1099000001
1099050001 | BROMIDE BROMATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(BR2) = 0,05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 101.64 | 1099050001
1099060001 | SILVER STANDARD 1000 MG AG, (AGNO3 IN HNO3 5%) TITRISOL | 1 | ST | 108.90 | 1099060001
1099090001 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2S2O3) = 0,01 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1099090001
1099100001 | IODINE SOLUTION FOR 1000 ML, C(I2) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 70.18 | 1099100001
1099110001 | HYDROCHLORIC ACID 1.000 L FOR THE PREPARATION OF DILUTE ... C(HCL) = 5 MOL/L (5 N) COMBI-TITRISOL | 1 | ST | 248.05 | 1099110001
1099120001 | SULFURIC ACID 1.000 L FOR THE PREPARATION OF DILUTE ... C(H2SO4) = 2.5 MOL/L (5 N) COMBI-TITRISOL | 1 | ST | 256.52 | 1099120001
1099130001 | SODIUM HYDROXIDE 1.000 L FOR THE PREPARATION OF DILUTE ... C(NAOH) = 5 MOL/L (5 N) COMBI-TITRISOL | 1 | ST | 248.05 | 1099130001
1099140001 | IODIDE IODATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(I2) = 1/128 MOL/L (1/64 N) TITRISOL | 1 | ST | 95.59 | 1099140001
1099150001 | SELENIUM STANDARD 1000 MG SE, (SEO2 IN HNO3) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099150001
1099170001 | POTASSIUM IODATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KIO3) = 1/60 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 113.74 | 1099170001
1099180001 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 79.86 | 1099180001
1099190001 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRISOL | 1 | ST | 60.50 | 1099190001
1099210001 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 61.71 | 1099210001
1099240001 | POTASSIUM STANDARD 1000 MG K, (KCL IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099240001
1099250001 | POTASSIUM BROMATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KBRO3) = 1/60 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099250001
1099260001 | MOLYBDENUM STANDARD 1000 MG MO, [(NH4)6MO7O24 4H2O IN 0.7% NH4OH] TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099260001
1099270001 | SODIUM STANDARD 1000 MG NA, (NACL IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099270001
1099280001 | POTASSIUM DICHROMATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(K2CR2O7) = 1/60 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 90.75 | 1099280001
1099300001 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KMNO4) = 0,002 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 101.64 | 1099300001
1099320001 | OXALIC ACID SOLUTION FOR 1000 ML, C(C2H2O4) = 0.005 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 66.55 | 1099320001
1099340001 | LITHIUM STANDARD 1000 MG LI, (LICL IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099340001
1099350001 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(KMNO4) = 0.02 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 111.32 | 1099350001
1099390001 | ARSENIC STANDARD 1000 MG AS, (AS2O5 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099390001
1099400001 | SODIUM CARBONATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2CO3) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 75.02 | 1099400001
1099410100 | SUBSTANCE M2 GRANULES ABOUT 1-4_MM PATINAL | 100 | G | 563.86 | 1099410100
1099411000 | SUBSTANCE M2 GRANULES ABOUT 1-4_MM PATINAL | 1 | KG | 4230.16 | 1099411000
1099430001 | CALCIUM STANDARD 1000 MG CA, (CACL2 IN 6.5% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099430001
1099440001 | ACETIC ACID FOR 1000 ML, C(CH3COOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 91.96 | 1099440001
1099450001 | SODIUM CHLORIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NACL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 73.81 | 1099450001
1099470001 | SILICON STANDARD 1000 MG SI, (SICL4 IN 14% NAOH) TITRISOL | 1 | ST | 90.75 | 1099470001
1099480001 | CHROMIUM STANDARD 1000 MG CR, (CRCL3 IN 4.2% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099480001
1099490001 | MAGNESIUM STANDARD 1000 MG MG, (MGCL2 IN 6% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099490001
1099500001 | SODIUM THIOSULFATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2S2O3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 27.83 | 1099500001
1099510001 | ACETIC ACID FOR 500 ML, C(CH3COOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 101.64 | 1099510001
1099520100 | SUBSTANCE M3 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 100 | G | 563.86 | 1099520100
1099521000 | SUBSTANCE M3 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 1 | KG | 4230.16 | 1099521000
1099530001 | ZINC STANDARD 1000 MG ZN, (ZNCL2 IN 0.06% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099530001
1099560001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 65.34 | 1099560001
1099570001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRISOL | 1 | ST | 64.13 | 1099570001
1099580001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 0.25 MOL/L (0.25 N) TITRISOL | 1 | ST | 64.13 | 1099580001
1099590001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 26.62 | 1099590001
1099600001 | CADMIUM STANDARD 1000 MG CD, (CDCL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099600001
1099610001 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(NAOH) = 0.01 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 55.66 | 1099610001
1099620001 | BARIUM CHLORIDE SOLUTION FOR 1000 ML, C(BACL2) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 122.21 | 1099620001
1099640001 | NITRIC ACID FOR 1 L MEASURE SOLUTION, C(HNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 107.69 | 1099640001
1099650001 | OXALIC ACID SOLUTION FOR 1000 ML, C(C2H2O4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 73.81 | 1099650001
1099660001 | NITRIC ACID FOR 1000 ML, C(HNO3) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 89.54 | 1099660001
1099670001 | ALUMINIUM STANDARD 1000 MG AL, (ALCL3 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099670001
1099680001 | BARIUM STANDARD 1000 MG BA, (BACL2 IN 7% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099680001
1099690001 | LEAD STANDARD 1000 MG PB, (PB(NO3)2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099690001
1099700001 | HYDROCHLORIC ACID FOR 1000 ML, C(HCL) = 1 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 65.34 | 1099700001
1099710001 | HYDROCHLORIC ACID FOR 1000 ML, C(HCL) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRISOL | 1 | ST | 64.13 | 1099710001
1099720001 | IRON STANDARD 1000 MG FE, (FECL3 IN 15% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099720001
1099730001 | HYDROCHLORIC ACID FOR 1000 ML, C(HCL) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 26.62 | 1099730001
1099740001 | HYDROCHLORIC ACID FOR 1000 ML, C(HCL) = 0.01 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 55.66 | 1099740001
1099810001 | SULFURIC ACID FOR 1000 ML, C(H2SO4) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRISOL | 1 | ST | 67.76 | 1099810001
1099820001 | SULFURIC ACID FOR 1000 ML, C(H2SO4) = 0.005 MOL/L (0.01 N) TITRISOL | 1 | ST | 58.08 | 1099820001
1099840001 | SULFURIC ACID FOR 1000 ML, C(H2SO4) = 0.05 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 60.50 | 1099840001
1099860001 | COBALT STANDARD 1000 MG CO, (COCL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099860001

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates