لیست قیمت محصولات مرک (6)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


{aridatatables moduleId="<282>"}

 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه


1099870001 | COPPER STANDARD 1000 MG CU, (CUCL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099870001
1099880001 | MANGANESE STANDARD 1000 MG MN, (MNCL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099880001
1099890001 | NICKEL STANDARD 1000 MG NI, (NICL2 IN H2O) TITRISOL | 1 | ST | 87.12 | 1099890001
1099900001 | SILVER NITRATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(AGNO3) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRISOL | 1 | ST | 209.33 | 1099900001
1099910001 | ZINC SULFATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(ZNSO4) = 0.1 MOL/L (0.1 M) TITRISOL | 1 | ST | 70.18 | 1099910001
1099920001 | TITRIPLEXIII SOLUTION FOR 1000 ML, C(NA2-EDTA 2 H2O) = 0.1 MOL/L TITRISOL | 1 | ST | 107.69 | 1099920001
1099930001 | STRONTIUM STANDARD 1000 MG SR, (SRCL2 IN 7% HCL) TITRISOL | 1 | ST | 88.33 | 1099930001
1099940001 | VANADIUM STANDARD 1000 MG V, (VOSO4 IN 8.6% H2SO4) TITRISOL | 1 | ST | 108.90 | 1099940001
1099960001 | ADAPTER S 40 FOR THE DIRECT ASPIRATION OF SOLVENTS THROUGH TUBES OF 3 MM O.D. FROM BOTTLES WITH S 40 ... | 1 | ST | 72.60 | 1099960001
1099980010 | GLASS RODS (PLASTIC-COATED) FOR OPENING TITRISOL GLASS AMPOULES | 1 | ST | 663.08 | 1099980010
1100010001 | PERACETIC ACID TEST 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1100010001
1100020001 | COBALT TEST 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 MG/L CO2+ MERCKOQUANT | 1 | ST | 125.84 | 1100020001
1100030001 | COPPER TEST 10 - 30 - 100 - 300 MG/L CU MERCKOQUANT | 1 | ST | 94.38 | 1100030001
1100040001 | IRON TEST 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L FE2+ MERCKOQUANT | 1 | ST | 82.28 | 1100040001
1100060001 | NICKEL TEST 10 - 25 - 100 - 250 - 500 MG/L NI MERCKOQUANT | 1 | ST | 90.75 | 1100060001
1100070001 | NITRITE TEST 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 MG/L NO2- MERCKOQUANT | 1 | ST | 90.75 | 1100070001
1100070002 | NITRITE TEST 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 MG/L NO2- MERCKOQUANT | 1 | ST | 49.61 | 1100070002
1100110001 | PEROXIDE TEST 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 MG/L H2O2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 84.70 | 1100110001
1100110002 | PEROXIDE TEST 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 MG/L H2O2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 49.61 | 1100110002
1100120001 | CHROMATE TEST 3 - 10 - 30 - 100 MG/L CRO4 MERCKOQUANT | 1 | ST | 123.42 | 1100120001
1100130001 | SULFITE TEST 10 - 40 - 80 - 180 - 400 MG/L SO32- MERCKOQUANT | 1 | ST | 87.12 | 1100130001
1100150001 | ALUMINIUM TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 MG/L AL MERCKOQUANT | 1 | ST | 198.44 | 1100150001
1100190001 | SULFATE TEST 200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 MG/L SO42- MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1100190001
1100200001 | NITRATE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L NO3- MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1100200001
1100200002 | NITRATE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L NO3- MERCKOQUANT | 1 | ST | 52.03 | 1100200002
1100220001 | NITRITE TEST 0.1 - 0.3 - 0.6 - 1 - 2 - 3 G/L NO2- MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1100220001
1100230001 | ASCORBIC ACID TEST 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 99.22 | 1100230001
1100240001 | AMMONIUM TEST 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 MG/L NH4+ MERCKOQUANT | 1 | ST | 154.88 | 1100240001
1100250001 | TOTAL HARDNESS TEST <3 - >4 - >7 - >14 - >21 GRAD D <4 - >5 - >9 - >18 - >26 GRADE <5 - >7... MERCKOQUANT | 1 | ST | 94.38 | 1100250001
1100280001 | TIN TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 200 MG/L SN MERCKOQUANT | 1 | ST | 181.50 | 1100280001
1100290001 | TOTAL HARDNESS TEST <3 - >4 - >7 - >14 - >21 GRAD D <4 - >5 - >9 - >18 - >26 GRADE <5 - >7... MERCKOQUANT | 1 | ST | 1657.70 | 1100290001
1100320001 | TOTAL HARDNESS TEST <3 - >4 - >7 - >14 - >21 GRAD D <4 - >5 - >9 - >18 - >26 GRADE <5 - >7... MERCKOQUANT | 1 | ST | 903.87 | 1100320001
1100360001 | FORMALDEHYDE TEST 10 - 20 - 40 - 60 - 100 MG/L HCHO MERCKOQUANT | 1 | ST | 165.77 | 1100360001
1100440001 | CYANIDE TEST 1 - 3 - 10 - 30 MG/L CN- MERCKOQUANT | 1 | ST | 183.92 | 1100440001
1100460001 | TOTAL HARDNESS TEST >5 - >10 - >15 - >20 - >25 GRAD D >6 - >13 - >19 - >25 - >31 GRADE >9 ... MERCKOQUANT | 1 | ST | 94.38 | 1100460001
1100470013 | TOTAL HARDNESS TEST >5 - >10 - >15 - >20 - >25 GRAD D >6 - >13 - >19 - >25 - >31 GRADE >9 ... MERCKOQUANT | 1 | ST | 11843.48 | 1100470013
1100490001 | MOLYBDENUM TEST 5 - 20 - 50 - 100 - 250 MG/L MO MERCKOQUANT | 1 | ST | 212.96 | 1100490001
1100570001 | NITRITE TEST 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 MG/L NO2- MERCKOQUANT | 1 | ST | 81.07 | 1100570001
1100770001 | LEAD TEST 20 - 40 - 100 - 200 - 500 MG/L PB MERCKOQUANT | 1 | ST | 180.29 | 1100770001
1100790001 | CHLORIDE TEST 500 - 1000 - 1500 - 2000 - >= 3000 MG/L CL- MERCKOQUANT | 1 | ST | 113.74 | 1100790001
1100800001 | MANGANESE TEST 2 - 5 - 20 - 50 - 100 MG/L MN MERCKOQUANT | 1 | ST | 232.32 | 1100800001
1100810001 | PEROXIDE TEST 1 - 3 - 10 - 30 - 100 MG/L H2O2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 84.70 | 1100810001
1100830001 | CALCIUM TEST 10 - 25 - 50 - 100 MG/L CA2+ MERCKOQUANT | 1 | ST | 198.44 | 1100830001
1100840001 | PERACETIC ACID TEST 5 - 10 - 20 - 30 - 50 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1100840001
1100850010 | FRACTOGELEMD PROPYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 10 | ML | 411.40 | 1100850010
1100850100 | FRACTOGELEMD PROPYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 100 | ML | 1894.86 | 1100850100
1100850500 | FRACTOGELEMD PROPYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 500 | ML | 8081.59 | 1100850500
1100920021 | NITRATE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L NO3- MERCKOQUANT | 1 | ST | 638.88 | 1100920021
1101070005 | ARSENAZO III METAL INDICATOR | 5 | G | 1345.52 | 1101070005
1101100025 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPES | 25 | G | 150.04 | 1101100025
1101100250 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPES | 250 | G | 935.33 | 1101100250
1101101000 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPES | 1 | KG | 964.37 | 1101101000
1101109025 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPES | 25 | KG | 13761.33 | 1101109025
1101230005 | PROTAMINE SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 228.69 | 1101230005
1101230025 | PROTAMINE SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 690.91 | 1101230025
1101280500 | TGE AGAR TRYPTONE GLUCOSE MEAT EXTRACT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 682.44 | 1101280500
1101300500 | POTATO DEXTROSE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 500.94 | 1101300500
1101410001 | SELECTIVE SUPPLEMENT TABLETS FOR MICROBIOLOGY SALMOSYST | 1 | ST | 560.23 | 1101410001
1101500100 | DIHYDROXYACETONE EXTRA PURE FOR COSMETIC PURPOSES | 100 | G | 366.63 | 1101500100
1101501000 | DIHYDROXYACETONE EXTRA PURE FOR COSMETIC PURPOSES | 1 | KG | 366.63 | 1101501000
1101509026 | DIHYDROXYACETONE EXTRA PURE FOR COSMETIC PURPOSES | 25 | KG | 6932.09 | 1101509026
1101520100 | DHA PLUS | 100 | G | 492.47 | 1101520100
1101521000 | DHA PLUS | 1 | KG | 492.47 | 1101521000
1101529025 | DHA PLUS | 25 | KG | 7580.65 | 1101529025
1101530500 | SALMOSYST BROTH BASE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 388.41 | 1101530500
1101540025 | RONACAREASC III | 25 | G | 907.50 | 1101540025
1101541000 | RONACAREASC III | 1 | KG | 5307.06 | 1101541000
1101560001 | COLIFORM AGAR FOR THE SIMULTANEOUS DETECTION OF TOTAL COLIFORMS AND E.COLI CHROMOPLATE | 1 | ST | 106.48 | 1101560001
1101641000 | HYDROCHLORIC ACID 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 135.52 | 1101641000
1101642500 | HYDROCHLORIC ACID 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 220.22 | 1101642500
1101649025 | HYDROCHLORIC ACID 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1032.13 | 1101649025
1101649950 | HYDROCHLORIC ACID 6 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 25210.35 | 1101649950
1101652500 | HYDROCHLORIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 235.95 | 1101652500
1101659025 | HYDROCHLORIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1115.62 | 1101659025
1101659190 | HYDROCHLORIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 190 | L | 6146.80 | 1101659190
1101780001 | PLASTIC BOTTLE, 1 L WITH S40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 210.54 | 1101780001
1101880001 | PLASTIC BOTTLE, 500 ML WITH S40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 227.48 | 1101880001
1102030100 | TITANIUM(III) OXIDE TABLETS ABOUT 1 G (TI2O3) PATINAL | 100 | G | 591.69 | 1102030100
1102031000 | TITANIUM(III) OXIDE TABLETS ABOUT 1 G (TI2O3) PATINAL | 1 | KG | 4512.09 | 1102031000
1102131000 | TRYPTOSE FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 951.06 | 1102131000
1102180500 | GRAM'S DECOLORIZING SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 500 | ML | 94.38 | 1102180500
1102182500 | GRAM'S DECOLORIZING SOLUTION FOR THE GRAM STAINING METHOD | 2.5 | L | 256.52 | 1102182500
1102200025 | PIPERAZINE-1,4-BIS(2-ETHANESULFONIC ACID) BUFFER SUBSTANCE PIPES | 25 | G | 122.21 | 1102200025
1102200250 | PIPERAZINE-1,4-BIS(2-ETHANESULFONIC ACID) BUFFER SUBSTANCE PIPES | 250 | G | 398.09 | 1102200250
1102201000 | PIPERAZINE-1,4-BIS(2-ETHANESULFONIC ACID) BUFFER SUBSTANCE PIPES | 1 | KG | 1444.74 | 1102201000
1102209010 | PIPERAZINE-1,4-BIS(2-ETHANESULFONIC ACID) BUFFER SUBSTANCE PIPES | 10 | KG | 899.03 | 1102209010
1102300500 | GSP AGAR PSEUDOMONAS AEROMONAS SELECTIVE AGAR ACC. TO KIELWEIN (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 417.45 | 1102300500
1102320001 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 14 UNIVERSAL INDICATOR 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 110962 | 1 | ST | 127.05 | 1102320001
1102350500 | SPS AGAR PERFRINGENS SELECTIVE AGAR ACC. TO ANGELOTTI FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 567.49 | 1102350500
1102360500 | SALMONELLA ENRICHMENT BROTH ACC. TO RAPPAPORT FOR THE SELECTIVE ENRICHMENT OF SALMONELLA | 500 | G | 289.19 | 1102360500
1102380005 | 2,4,6-TRI(2-PYRIDYL)-1,3,5-TRIAZINE FOR ANALYSIS | 5 | G | 325.49 | 1102380005
1102550005 | BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 191.18 | 1102550005
1102550025 | BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 25 | ML | 761.09 | 1102550025
1102590500 | DCA AGAR ACC. TO WEENK ET AL. FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 726.00 | 1102590500
1102611000 | MAGNESIUM FLUORIDE LO GRANULES ABOUT 1-4 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1945.68 | 1102611000
1102630500 | TCBS AGAR FOR THE ISOLATION AND SELECTIVE CULTIVATION OF VIBRIO CHOLERA | 500 | G | 392.04 | 1102630500
1102660500 | LAURYL SULFATE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 131.89 | 1102660500
1102665000 | LAURYL SULFATE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2936.67 | 1102665000
1102740001 | STERIKON PLUS BIOINDICATOR FOR CHECKS ON AUTOCLAVING | 1 | ST | 169.40 | 1102740001
1102740002 | STERIKON PLUS BIOINDICATOR FOR CHECKS ON AUTOCLAVING | 1 | ST | 1073.27 | 1102740002
1102750500 | VRBD AGAR CRYSTAL-VIOLET NEUTRAL-RED BILE GLUCOSE AGAR ACC. TO ... (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 500 | G | 448.91 | 1102750500
1102820500 | OF BASAL MEDIUM FOR THE DIFFERENTIATION AND CLASSIFICATION OF GRAM-NEGATIVE INTESTINAL BACTERIA | 500 | G | 445.28 | 1102820500
1102830500 | LB AGAR (MILLER) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 544.50 | 1102830500
1102850500 | LB BROTH (MILLER) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 485.21 | 1102850500
1102855000 | LB BROTH (MILLER) FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4599.21 | 1102855000
1102930500 | MUELLER-HINTON BROTH FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS | 500 | G | 560.23 | 1102930500
1102940500 | ENTEROCOCCI BROTH FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 1073.27 | 1102940500
1103060500 | PROTEIN (BRADFORD METHOD) REAGENT SOLUTION FOR APPROX. 200 DETERMINATIONS | 500 | ML | 319.44 | 1103060500
1103070500 | BIOQUANT PROTEIN (BIURET METHOD) REAGENT SOLUTION FOR APPROX. 250 DETERMINATIONS | 500 | ML | 331.54 | 1103070500
1103160010 | FRACTOGEL EMD TMAE HICAP (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM ... (40-90 MYM) | 10 | ML | 269.83 | 1103160010
1103160100 | FRACTOGEL EMD TMAE HICAP (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM ... (40-90 MYM) | 100 | ML | 2232.45 | 1103160100
1103160500 | FRACTOGEL EMD TMAE HICAP (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM ... (40-90 MYM) | 500 | ML | 6248.44 | 1103160500
1103165000 | FRACTOGEL EMD TMAE HICAP (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM ... (40-90 MYM) | 5 | L | 52305.88 | 1103165000
1103170150 | FRACTOGEL EMD BIOSEC (S) FOR SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND ... (20-40 MYM) | 150 | ML | 2384.91 | 1103170150
1103170250 | FRACTOGEL EMD BIOSEC (S) FOR SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND ... (20-40 MYM) | 250 | ML | 3766.73 | 1103170250
1103175000 | FRACTOGEL EMD BIOSEC (S) FOR SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND ... (20-40 MYM) | 5 | L | 66490.71 | 1103175000
1103220100 | IC MULTI-ELEMENT STANDARD VII 100 MG/L: NH4, BA, CA, K, LI, NA, MG, MN, SR IN 0.001 MOL/L HNO3 CERTIPUR | 100 | ML | 394.46 | 1103220100
1103280500 | BLOOD AGAR (BASE) NO. 2 FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS MICROORGANISMS | 500 | G | 607.42 | 1103280500
1103290500 | MALACHITE-GREEN BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 785.29 | 1103290500
1103370001 | PEROXIDE TEST 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 MG/L H2O2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 116.16 | 1103370001
1103380010 | FRACTOGELEMD CHELATE (M) FOR METAL AFFINITY CHROMATOGRAPHY , SUSPENSION IN 20% ETHANOL ... 40-90 MYM | 10 | ML | 352.11 | 1103380010
1103380250 | FRACTOGELEMD CHELATE (M) FOR METAL AFFINITY CHROMATOGRAPHY , SUSPENSION IN 20% ETHANOL ... 40-90 MYM | 250 | ML | 7032.52 | 1103380250
1103380500 | FRACTOGELEMD CHELATE (M) FOR METAL AFFINITY CHROMATOGRAPHY , SUSPENSION IN 20% ETHANOL ... 40-90 MYM | 500 | ML | 10935.98 | 1103380500
1103385000 | FRACTOGELEMD CHELATE (M) FOR METAL AFFINITY CHROMATOGRAPHY , SUSPENSION IN 20% ETHANOL ... 40-90 MYM | 5 | L | 70337.30 | 1103385000
1103900001 | GLASS BOTTLES, 100 ML WITH S 28 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 220.22 | 1103900001
1103910001 | GLASS BOTTLES 250 ML WITH S 40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 274.67 | 1103910001
1103920001 | GLASS BOTTLES, 500 ML WITH S 40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 273.46 | 1103920001
1103930001 | GLASS BOTTLES, 1 L WITH S 40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 341.22 | 1103930001
1103940001 | GLASS BOTTLES 2.5 L WITH S 40 SCREW CAP, IN UN-APPROVED TRANSPORT BOX | 1 | ST | 441.65 | 1103940001
1103980500 | FRASER LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 448.91 | 1103980500
1104040500 | LETHEEN-AGAR BASE MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 974.05 | 1104040500
1104050500 | LETHEEN-BROTH BASE MODIFIED FOR THE DETERMINATION OF BACTERIAL ACTIVITY | 500 | G | 824.01 | 1104050500
1104120001 | CANDIDA ELECTIVE AGAR ACC. TO NICKERSON FOR THE ISOLATION AND PRELIMINARY DIFFERENTIATION ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104120001
1104130001 | SABOURAUD-2% GLUCOSE AGAR FOR THE CULTIVATION OF DERMATOPHYTES MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104130001
1104140001 | MUELLER-HINTON AGAR FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1104140001
1104150001 | SELECTIVE AGAR FOR PATHOGENIC FUNGI FOR THE ISOLATION OF PATHOGENIC FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104150001
1104160001 | STANDARD I NUTRIENT AGAR FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1104160001
1104210001 | AGAR FOR FUNGI ACC. TO KIMMIG MODIFIED FOR CULTIVATION, ISOLATION, IDENTIFICATION AND ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104210001
1104220001 | DERMATOPHYTES SELECTIVE AGAR (DTM) ACC. TO TAPLIN FOR THE ISOLATION AND RAPID ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104220001
1104240001 | RICE EXTRACT AGAR FOR THE DIFFERENTIATION OF YEASTS MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1104240001
1104260500 | COLIFORM AGAR FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 1203.95 | 1104260500
1104280001 | PHOSPHATE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L PO43- MERCKOQUANT | 1 | ST | 158.51 | 1104280001
1104490500 | DNASE TEST AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 1029.71 | 1104490500
1104530500 | APT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 445.28 | 1104530500
1104550500 | COLUMBIA AGAR (BASE) FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS MICROORGANISMS (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 500 | G | 485.21 | 1104550500
1104555000 | COLUMBIA AGAR (BASE) FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS MICROORGANISMS (ACCORDING HARM. EP/USP/JP AND ISO) | 5 | KG | 4599.21 | 1104555000
1104560500 | CANDIDA ELECTIVE AGAR ACC. TO NICKERSON FOR THE ISOLATION AND PRELIMINARY DIFFERENTIATION OF CANDIDA ... | 500 | G | 500.94 | 1104560500
1104900500 | BRUCELLA AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 575.96 | 1104900500
1104930500 | BRAIN HEART BROTH FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA | 500 | G | 567.49 | 1104930500
1105370001 | BIOQUANT CARREZ CLARIFICATION REAGENT KIT FOR SAMPLE PREPARATION IN FOOD ANALYSIS, 5-FOLD CONCENTRATE | 1 | ST | 272.25 | 1105370001
1105390010 | 4-FLUOROPHENOL GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 219.01 | 1105390010
1105490500 | LISTERIA ENRICHMENT BROTH (LEB) ACC. TO FDA/IDF-FIL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 469.48 | 1105490500
1105495000 | LISTERIA ENRICHMENT BROTH (LEB) ACC. TO FDA/IDF-FIL FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4477.00 | 1105495000
1105530100 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 4-8 MM (SIO) PATINAL | 100 | G | 281.93 | 1105530100
1105531000 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 4-8 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1409.65 | 1105531000
1105800100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION VI FOR ICP-MS (30 ELEMENTS IN DILUTE NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 1183.38 | 1105800100
1105820500 | SODIUM CHLORIDE PEPTONE BROTH (BUFFERED) FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 500 | G | 289.19 | 1105820500
1105825000 | SODIUM CHLORIDE PEPTONE BROTH (BUFFERED) FOR MICROBIOLOGY (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) | 5 | KG | 2758.80 | 1105825000
1105900005 | XYLENE CYANOL FOR ELECTROPHORESIS (C.I. 42135) | 5 | G | 164.56 | 1105900005
1106149050 | POTASSIUM CARBONATE SPECIAL GRADE LAB | 50 | KG | 5217.52 | 1106149050
1106200500 | LMX BROTH MODIFIED ACC. TO MANAFI AND OSSMER FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 1716.99 | 1106200500
1106300500 | TB-COLOR MALACHITE GREEN (OXALATE) SOLUTION FOR THE MICROSCOPIC INVESTIGATION OF MYCOBACTERIA | 500 | ML | 112.53 | 1106300500
1106460001 | REAGENT BOTTLES, 100 ML | 1 | ST | 312.18 | 1106460001
1106470001 | GLASS BOTTLES, 50 ML | 1 | ST | 290.40 | 1106470001
1106480001 | CARBONATE HARDNESS TEST 4 - 8 - 12 - 16 - 24 GRAD D MERCKOQUANT | 1 | ST | 106.48 | 1106480001
1106490001 | BACILLUS SUBTILIS (BGA) SPORE SUSPENSION FOR INHIBITOR TEST | 1 | ST | 281.93 | 1106490001
1106510001 | FRITEST REFILL PACK FOR 110652 | 1 | ST | 101.64 | 1106510001
1106520001 | FRITEST METHOD: COLORIMETRIC,  ALKALI COLOUR COUNT PRINCIPLE | 1 | ST | 388.41 | 1106520001
1106530001 | OXIFRIT-TEST METHOD: COLORIMETRIC,  DETERMINATION OF OXIDIZED FATTY ACIDS | 1 | ST | 398.09 | 1106530001
1106540001 | OXIFRIT-TEST REFILL PACK FOR 110653 | 1 | ST | 130.68 | 1106540001
1106580500 | M BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 400.51 | 1106580500
1106600500 | MRS AGAR LACTOBACILLUS AGAR ACC. TO DE MAN, ROGOSA AND SHARPE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 229.90 | 1106600500
1106610500 | MRS BROTH LACTOBACILLUS BROTH ACC. TO DE MAN, ROGOSA AND SHARPE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 388.41 | 1106610500
1106630500 | TEST AGAR PH 6.0 FOR THE INHIBITOR TEST FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 726.00 | 1106630500
1106640500 | TEST AGAR PH 8.0 FOR THE INHIBITOR TEST FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 726.00 | 1106640500
1106730500 | ORANGE-SERUM AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 804.65 | 1106730500
1106750500 | GIOLITTI-CANTONI-BROTH STAPHYLOCOCCUS-ENRICHMENT BROTH ACC. TO GIOLITTI AND CANTONI FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 401.72 | 1106750500
1106760500 | TRYPTOSE BROTH FOR THE ENRICHMENT AND CULTIVATION OF FASTIDIOUS PATHOGENIC MICROORGANISMS | 500 | G | 481.58 | 1106760500
1106850500 | DEV GELATIN AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 563.86 | 1106850500
1106890500 | DEV LACTOSE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 513.04 | 1106890500
1106900500 | DEV LACTOSE PEPTONE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 433.18 | 1106900500
1106905000 | DEV LACTOSE PEPTONE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 4117.63 | 1106905000
1106940500 | DEV TRYPTOPHAN BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 658.24 | 1106940500
1106950025 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)-METHYL]-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TES | 25 | G | 142.78 | 1106950025
1106950250 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)-METHYL]-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TES | 250 | G | 998.25 | 1106950250
1106959010 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)-METHYL]-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE TES | 10 | KG | 3501.74 | 1106959010
1107070500 | KF STREPTOCOCCUS AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1107070500
1107140500 | ICP MULTIELEMENT STANDARD V FOR WAVELENGTH CALIBRATION CERTIPUR | 500 | ML | 1183.38 | 1107140500
1107320100 | N,N,N',N'-TETRAMETILETILENDIAMINA (TEMED) PARA ANALISIS | 100 | ML | 140.36 | 1107320100
1107470500 | BPLS AGAR MODIFIED BRILLIANT-GREEN PHENOL-RED LACTOSE SUCROSE AGAR MODIFIED, FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 257.73 | 1107470500
1107480001 | MACCONKEY AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA, SHIGELLA AND COLIFORM BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1107480001
1107490001 | MANNITOL SALT PHENOL-RED AGAR FOR THE DETECTION OF PATHOGENIC STAPHYLOCOCCI MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1107490001
1107560500 | GN ENRICHMENT BROTH ACC. TO HAJNA FOR THE SELECTIVE CULTIVATION OF GRAM-NEGATIVE INTESTINAL BACTERIA | 500 | G | 433.18 | 1107560500
1107571000 | SILICA GEL 60 F254 (0.063-0.200 MM) ADJUSTED TO 40% RELATIVE HUMIDITY, SUITABLE FOR DRY-COLUMN ... | 1 | KG | 402.93 | 1107571000
1107650500 | EC BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 373.89 | 1107650500
1107831000 | SPECTROMELT A 10 (DI-LITHIUM TETRABORATE) | 1 | KG | 729.63 | 1107831000
1107835000 | SPECTROMELT A 10 (DI-LITHIUM TETRABORATE) | 5 | KG | 2917.31 | 1107835000
1107839025 | SPECTROMELT A 10 (DI-LITHIUM TETRABORATE) | 25 | KG | 12767.92 | 1107839025
1107840100 | ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS | 100 | G | 129.47 | 1107840100
1107841000 | ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS | 1 | KG | 690.91 | 1107841000
1107890001 | TITANIUM(III) CHLORIDE SOLUTION ABOUT 15% FOR AMINO ACID ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | ST | 283.14 | 1107890001
1108230500 | L-PALCAM-LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT BROTH (BASE) ACC. TO VAN NETTEN ET AL. FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 516.67 | 1108230500
1108240500 | UVM-LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT BROTH MODIFIED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 453.75 | 1108240500
1108321000 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.063-0.200 MM) | 1 | KG | 134.31 | 1108321000
1108322500 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.063-0.200 MM) | 2.5 | KG | 281.93 | 1108322500
1108329025 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.063-0.200 MM) | 25 | KG | 2255.44 | 1108329025
1108410050 | P-TOLUIDINE GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 401.72 | 1108410050
1108459050 | DIHYDROXYACETONE PURE, NOT FOR COSMETIC PURPOSES | 50 | KG | 10940.82 | 1108459050
1108542500 | FORMIC ACID 90 % FOR DETERMINATION OF VISCOSITY ACC. TO DIN EN ISO 307 | 2.5 | L | 232.32 | 1108542500
1108590500 | TRYPTONE WATER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 410.19 | 1108590500
1108600500 | DEXTROSE CASEIN-PEPTONE AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 410.19 | 1108600500
1108630500 | TETRATHIONATE ENRICHMENT BROTH BASE ACC. TO MULLER-KAUFFMANN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 289.19 | 1108630500
1108640500 | SULFITE IRON AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 595.32 | 1108640500
1108660500 | WL NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 358.16 | 1108660500
1108780500 | COUNT AGAR SUGAR FREE FIL-IDF FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1108780500
1108860500 | BLOOD AGAR (BASE) FOR THE ISOLATION AND CULTIVATION OF VARIOUS FASTIDIOUS MICROORGANISMS | 500 | G | 500.94 | 1108860500
1108872500 | DICHLOROISOCYANURIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE | 2.5 | KG | 504.57 | 1108872500
1108880100 | DICHLOROISOCYANURIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 615.89 | 1108880100
1108960500 | DERMATOPHYTE SELECTIVE AGAR (DTM) ACCORDING TO TAPLIN FOR THE ISOLATION AND RAPID DIFFERENTIATION OF ... | 500 | G | 2720.08 | 1108960500
1108970050 | N,N'-METHYLENEDIACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS | 50 | G | 111.32 | 1108970050
1108970100 | N,N'-METHYLENEDIACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS | 100 | G | 186.34 | 1108970100
1109580250 | KJELDAHL TABLETS FOR WIENINGER METHOD 5G/TABLET | 1 | ST | 528.77 | 1109580250
1109581000 | KJELDAHL TABLETS FOR WIENINGER METHOD 5G/TABLET | 1 | ST | 1957.78 | 1109581000
1109620003 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 14 UNIVERSAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 1 | ST | 102.85 | 1109620003
1109721000 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 122.21 | 1109721000
1109722500 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 256.52 | 1109722500
1109724004 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1645.60 | 1109724004
1109729010 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 847.00 | 1109729010
1109729030 | ETHYL ACETATE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 2420.00 | 1109729030
1109820025 | LANTHANUM(III) OXIDE FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY | 25 | G | 251.68 | 1109820025
1109831000 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 194.81 | 1109831000
1109832500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 406.56 | 1109832500
1109870500 | PHENOL-RED BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 410.19 | 1109870500
1109880500 | PSEUDOMONAS AGAR P (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1109880500
1109890500 | PSEUDOMONAS AGAR F (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 619.52 | 1109890500
1109910500 | KING AGAR B (BASE) (DANSK STANDARD) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 919.60 | 1109910500
1110371000 | TRI-SODIUM CITRATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP,FCC,E 331 | 1 | KG | 243.21 | 1110371000
1110379026 | TRI-SODIUM CITRATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP,FCC,E 331 | 25 | KG | 3022.58 | 1110379026
1111020001 | COMPACT LABORATORY FOR AQUARISTICS AQUAMERCK | 1 | ST | 701.80 | 1111020001
1111030001 | CARBONATE HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 117.37 | 1111030001
1111040001 | TOTAL HARDNESS TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 117.37 | 1111040001
1111060001 | CHLORIDE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 260.15 | 1111060001
1111070001 | OXYGEN TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 441.65 | 1111070001
1111090001 | ALKALINITY TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 175.45 | 1111090001
1111100001 | CALCIUM TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 266.20 | 1111100001
1111130001 | CHLORINE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 186.34 | 1111130001
1111140001 | CHLORINE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 186.34 | 1111140001
1111150001 | CHLORINE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 438.02 | 1111150001
1111160001 | PH TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 256.52 | 1111160001
1111170001 | AMMONIUM TEST 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 MG/L NH4+ AQUAMERCK | 1 | ST | 181.50 | 1111170001
1111220001 | TOTAL HARDNESS TEST  REAGENT H-1 (INDICATOR SOLUTION)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 139.15 | 1111220001
1111310001 | MAGNESIUM TEST 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 MG/L MG AQUAMERCK | 1 | ST | 366.63 | 1111310001
1111320001 | CHLORIDE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 142.78 | 1111320001
1111360001 | IRON TEST 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 - 2.5 - 5.0 - 7.5 - 12.5 - 25 - 50 MG/L FE AQUAMERCK | 1 | ST | 453.75 | 1111360001
1111380001 | PHOSPHATE TEST 1.0 - 2.5 - 5.0 - 7.5 - 10 MG/L P2O5  1.3 - 3.3 - 6.7 - 10.0 - 13.4 MG/L PO43- AQUAMERCK | 1 | ST | 485.21 | 1111380001
1111410001 | TOTAL HARDNESS TEST  REAGENT H-2 (TITRATION SOLUTION)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 143.99 | 1111410001
1111420001 | RESIDUAL HARDNESS TEST 0.04 - 0.08 - 0.15  GRAD D AQUAMERCK | 1 | ST | 174.24 | 1111420001
1111430001 | CHLORINE AND PH TEST  REAGENT FOR PH (PH-1)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 135.52 | 1111430001
1111480001 | SULFITE TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 240.79 | 1111480001
1111510001 | COMPACT LABORATORY FOR WATER TESTING AQUAMERCK | 1 | ST | 1247.51 | 1111510001
1111520001 | OXYGEN TEST  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 317.02 | 1111520001
1111570001 | CHLORINE AND PH TEST  REAGENTS FOR CHLORINE (CL2-1, CL2-2, CL2-3)  REFILL PACK AQUAMERCK | 1 | ST | 304.92 | 1111570001
1111600001 | CHLORINE AND PH TEST 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.50 - 0.75 - 1.0 - 1.5 MG/L CL2  PH: 6.5 ... AQUAMERCK | 1 | ST | 203.28 | 1111600001
1111650001 | AREOMETER FOR COMPACT LABORATORY 1.11154.0001 FOR THE DETERMINATION OF THE ISOPROPANOL CONTENT | 1 | ST | 329.12 | 1111650001
1111690001 | NITRATE TEST IN FRESHWATER 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 MG/L NO3- AQUAMERCK | 1 | ST | 118.58 | 1111690001
1111700001 | NITRATE TEST 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 MG/L NO3- AQUAMERCK | 1 | ST | 219.01 | 1111700001
1111740001 | CHLORINE AND PH TEST 0.1 - 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 MG/L CL2 PH: 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.6 - 7.8 AQUAMERCK | 1 | ST | 461.01 | 1111740001
1112770500 | M-ENDO AGAR LES FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 508.20 | 1112770500
1112780500 | M FC AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 598.95 | 1112780500
1113500001 | INDOLE KOVÁCS INDOL REAGENT BACTIDENT | 1 | ST | 55.66 | 1113500001
1113510001 | CATALASE REAGENT FOR THE DETECTION OF CATALASE IN MICROORGANISMES HYDROGEN PEROXIDE 3% BACTIDENT | 1 | ST | 59.29 | 1113510001
1113550100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION IV 1000 MG/L: AG, AL, B, BA, BI, CA, CD, CO, CR, CU, FE, GA, CERTIPUR | 100 | ML | 465.85 | 1113550100
1113602500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 45% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 214.17 | 1113602500
1113609025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 45% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 986.15 | 1113609025
1113730100 | BUFFER TABLETS PH 6.4 FOR PREPARING BUFFER SOLUTION ACC. TO WEISE FOR THE STAINING OF BLOOD SMEARS | 1 | ST | 256.52 | 1113730100
1113740100 | BUFFER TABLETS PH 6.8 FOR PREPARING BUFFER SOLUTION ACC. TO WEISE FOR THE STAINING OF BLOOD SMEARS | 1 | ST | 256.52 | 1113740100
1114120101 | EUSOLEXHMS | 100 | ML | 158.51 | 1114120101
1114121000 | EUSOLEXHMS | 1 | L | 158.51 | 1114121000
1114129025 | EUSOLEXHMS | 25 | KG | 2030.38 | 1114129025
1114129200 | EUSOLEXHMS | 200 | KG | 13536.27 | 1114129200
1114350500 | DHL AGAR ACC. TO SAKAZAKI FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF PATHOGENIC ENTEROBACTERIACEAE | 500 | G | 579.59 | 1114350500
1114370500 | ANION MULTI-ELEMENT STANDARD I 1000 MG/L: F-, PO43-, BR- IN H2O CERTIPUR | 500 | ML | 197.23 | 1114370500
1114480500 | ANION MULTI-ELEMENT STANDARD II 1000 MG/L: CL-, NO3-, SO42- IN H2O CERTIPUR | 500 | ML | 197.23 | 1114480500
1114520005 | PHTHALDIALDEHYDE FOR FLUOROMETRY | 5 | G | 275.88 | 1114520005
1114520050 | PHTHALDIALDEHYDE FOR FLUOROMETRY | 50 | G | 2167.11 | 1114520050
1114710500 | DEV NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 611.05 | 1114710500
1114715000 | DEV NUTRIENT AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 5794.69 | 1114715000
1114740001 | 1,4-DITHIOTHREITOL FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 90.75 | 1114740001
1114740005 | 1,4-DITHIOTHREITOL FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 242.00 | 1114740005
1114740025 | 1,4-DITHIOTHREITOL FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 963.16 | 1114740025
1114801000 | ZIRCONIUM(IV) OXIDE DISCS ABOUT 8 G (ZRO2) PATINAL | 1 | KG | 3509.00 | 1114801000
1114870025 | HEMATEIN (C.I. 75290) FOR MICROSCOPY | 25 | G | 1120.46 | 1114870025
1114950100 | TITANIUM(IV) OXIDE TABLETS ABOUT 2 G (TIO2) PATINAL | 100 | G | 605.00 | 1114950100
1114951000 | TITANIUM(IV) OXIDE TABLETS ABOUT 2 G (TIO2) PATINAL | 1 | KG | 3509.00 | 1114951000
1114990001 | GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS SPORE SUSPENSION FOR THE ANTIBIOTIC SULFONAMIDE RESIDUE TEST ACC. TO ... | 1 | ST | 285.56 | 1114990001
1115290100 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV DISCS ABOUT 6 G (HFO2) PATINAL | 100 | G | 761.09 | 1115290100
1115291000 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV DISCS ABOUT 6 G (HFO2) PATINAL | 1 | KG | 6203.67 | 1115291000
1115449020 | WAX WHITE IN PASTILLES SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 20 | KG | 3045.57 | 1115449020
1115671000 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.040-0.063 MM) | 1 | KG | 210.54 | 1115671000
1115672500 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.040-0.063 MM) | 2.5 | KG | 337.59 | 1115672500
1115679025 | GEDURAN SI 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY (0.040-0.063 MM) | 25 | KG | 2537.37 | 1115679025
1115845000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 4 MOL/L (4 N) TITRIPUR | 5 | L | 461.01 | 1115845000
1115865000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION C(KOH) = 0.5 MOL/L (0.5 N) TITRIPUR | 5 | L | 303.71 | 1115865000
1115871000 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN METHANOL C(KOH) = 0.1 MOL/L (0.1 N) TITRIPUR | 1 | L | 139.15 | 1115871000
1115979028 | PARTECK SI 400 LEX (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,JP | 25 | KG | 992.20 | 1115979028
1116080030 | ETHIDIUM BROMIDE (1% SOLUTION IN WATER) FOR ELECTROPHORESIS | 30 | ML | 164.56 | 1116080030
1116092504 | HISTOSEC PASTILLES SOLIDIFICATION POINT 56-58 GRAD C EMBEDDING AGENT FOR HISTOLOGY | 1 | ST | 433.18 | 1116092504
1116099025 | HISTOSEC PASTILLES SOLIDIFICATION POINT 56-58 GRAD C EMBEDDING AGENT FOR HISTOLOGY | 25 | KG | 1240.25 | 1116099025
1116130001 | FERROSPECTRAL GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR IRON) | 1 | G | 203.28 | 1116130001
1116150001 | ETHIDIUM BROMIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 152.46 | 1116150001
1116150010 | ETHIDIUM BROMIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 867.57 | 1116150010
1116260100 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV GRANULES GREY, ABOUT 1-4 MM (HFO2) PATINAL | 100 | G | 885.72 | 1116260100
1116261000 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV GRANULES GREY, ABOUT 1-4 MM (HFO2) PATINAL | 1 | KG | 7445.13 | 1116261000
1116400500 | LYSINE IRON AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 528.77 | 1116400500
1116560001 | DIMETHYLFORMAMIDE-D7 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 242.00 | 1116560001
1116560009 | DIMETHYLFORMAMIDE-D7 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 1460.47 | 1116560009
1116610001 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR STAINING SET FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 354.53 | 1116610001
1116620001 | CHAPS (3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)-DIMETHYLAMMONIO]-PROPANE- SULFONATE) FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 148.83 | 1116620001
1116620010 | CHAPS (3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)-DIMETHYLAMMONIO]-PROPANE- SULFONATE) FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 832.48 | 1116620010
1116701000 | FORMIC ACID 98-100% SUPRAPUR | 1 | L | 1116.83 | 1116701000
1116740001 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR STAINING SET FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 212.96 | 1116740001
1116781000 | TLC-SILICA GEL 60 GF254 MEAN PARTICLE SIZE 15 MYM | 1 | KG | 370.26 | 1116781000
1116800100 | RONACARE OLAFLUR | 100 | ML | 95.59 | 1116800100
1116801000 | RONACARE OLAFLUR | 1 | L | 402.93 | 1116801000
1116809200 | RONACARE OLAFLUR | 200 | KG | 32487.29 | 1116809200
1116810500 | HEKTOEN ENTERIC AGAR FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF PATHOGENIC INTESTINAL BACTERIA | 500 | G | 729.63 | 1116810500
1116850250 | STARCH (FROM WHEAT) FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 77.44 | 1116850250
1116851000 | STARCH (FROM WHEAT) FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 131.89 | 1116851000
1116951000 | TLC SILICA GEL 60 H MEAN PARTICLE SIZE 15 MYM | 1 | KG | 341.22 | 1116951000
1116990500 | DIFFERENTIAL REINFORCED CLOSTRIDIAL BROTH (DRCM) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 508.20 | 1116990500
1117060100 | INDIUM-TIN OXIDE 84/16 TABLETS ABOUT 0.6 G PATINAL | 100 | G | 847.00 | 1117060100
1117061000 | INDIUM-TIN OXIDE 84/16 TABLETS ABOUT 0.6 G PATINAL | 1 | KG | 3630.00 | 1117061000
1117140001 | 3-(4,5-DIMETHYL-2-THIAZOLYL)-2,5-DIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM BROMIDE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 216.59 | 1117140001
1117140010 | 3-(4,5-DIMETHYL-2-THIAZOLYL)-2,5-DIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM BROMIDE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | G | 1381.82 | 1117140010
1117181000 | SILVER NITRATE SOLUTION C(AGNO3) = 0.05 MOL/L (0.05 N) TITRIPUR | 1 | L | 353.32 | 1117181000
1117230500 | CASEIN-PEPTONE LECITHIN POLYSORBATE BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 528.77 | 1117230500
1117241000 | SPECTROMELT A 14 51% DI-LITHIUM TETRABORATE/ 27% LANTHANE(III) OXIDE/ 12% LITHIUM METABORATE/ 10% ... | 1 | KG | 2170.74 | 1117241000
1117271000 | ETHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 133.10 | 1117271000
1117272500 | ETHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 278.30 | 1117272500
1117274000 | ETHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 445.28 | 1117274000
1117274004 | ETHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1783.54 | 1117274004
1117320025 | TRYPAN BLUE (C.I. 23850) FOR MICROSCOPY | 25 | G | 413.82 | 1117320025
1117460005 | BROMOPHENOL BLUE SODIUM SALT WATER-SOLUBLE INDICATOR ACS | 5 | G | 127.05 | 1117460005
1117470025 | SUDAN III, C.I. 26100 | 25 | G | 216.59 | 1117470025
1117480005 | PHENOL RED SODIUM SALT INDICATOR ACS | 5 | G | 148.83 | 1117480005
1117550500 | PALCAM LISTERIA-SELECTIVE AGAR (BASE) ACC. TO VAN NETTEN ET AL. FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 583.22 | 1117550500
1117640001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 AMD,EXTRA THIN 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM FOR AMD ACC. TO DIN 38407-F11 | 1 | ST | 598.95 | 1117640001
1117690100 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE SOLUTION FOR COD DETERMINATION ACC. TO DIN 38409 H 41 (170 MG/L) | 100 | ML | 1452.00 | 1117690100
1117710100 | TITANIUM(IV) OXIDE TABLETS BLACK, ABOUT 2 G (TIO2) PATINAL | 100 | G | 453.75 | 1117710100
1117711000 | TITANIUM(IV) OXIDE TABLETS BLACK, ABOUT 2 G (TIO2) PATINAL | 1 | KG | 3130.27 | 1117711000
1117810010 | LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT SUPPLEMENT FDA-BAM 1995 / IDF-FIL FOR PREPARATION OF 5 L ... | 1 | ST | 353.32 | 1117810010
1117872500 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION IN METHANOL C(KOH) = 2.0 MOL/L (2 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 473.11 | 1117872500
1117980001 | TLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 595.32 | 1117980001
1117990100 | SULFANILAMIDE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 269.83 | 1117990100
1118021000 | SPECTROMELT A 12 66% DI-LITHIUM TETRABORATE/34% LITHIUM METABORATE | 1 | KG | 1539.12 | 1118021000
1118050005 | 2,2,2-TRIFLUORO-N-METHYL-N-(TRIMETHYLSILYL)ACETAMIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 5 | ML | 453.75 | 1118050005
1118070100 | CHROMIUM GRANULES ABOUT 1-4 MM (CR) PATINAL | 100 | G | 315.81 | 1118070100
1118071000 | CHROMIUM GRANULES ABOUT 1-4 MM (CR) PATINAL | 1 | KG | 1748.45 | 1118071000
1118440001 | TLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 10 X 2.5 CM 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 879.67 | 1118440001
1118450001 | TLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 2.5 X 20 CM 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 773.19 | 1118450001
1118460001 | TLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 10 X 2.5 CM 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 966.79 | 1118460001
1118600001 | BLANK STRIPS MERCKOQUANT | 1 | ST | 72.60 | 1118600001
1118721000 | TRICHLOROETHYLENE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 182.71 | 1118721000
1118722500 | TRICHLOROETHYLENE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 382.36 | 1118722500
1118850001 | GRAM-COLOR STAIN SET FOR THE GRAM STAINING METHOD | 1 | ST | 433.18 | 1118850001
1118870100 | IR3535(INSECT REPELLENT 3535) 3-[N-N-BUTYL-N-ACETYL] AMINOPROPIONIC ACID ETHYLESTER | 100 | ML | 102.85 | 1118870100
1118871000 | IR3535(INSECT REPELLENT 3535) 3-[N-N-BUTYL-N-ACETYL] AMINOPROPIONIC ACID ETHYLESTER | 1 | L | 292.82 | 1118871000
1118879025 | IR3535(INSECT REPELLENT 3535) 3-[N-N-BUTYL-N-ACETYL] AMINOPROPIONIC ACID ETHYLESTER | 25 | KG | 4840.00 | 1118879025
1118879200 | IR3535(INSECT REPELLENT 3535) 3-[N-N-BUTYL-N-ACETYL] AMINOPROPIONIC ACID ETHYLESTER | 200 | KG | 19360.00 | 1118879200
1119251000 | AGAR-AGAR TECHNICAL FOR MICROBIOLOGY | 1 | KG | 1748.45 | 1119251000
1119261000 | YEAST EXTRACT FOR BIOTECHNOLOGY FERMTECH | 1 | KG | 583.22 | 1119261000
1119269025 | YEAST EXTRACT FOR BIOTECHNOLOGY FERMTECH | 25 | KG | 13118.82 | 1119269025
1119311000 | PEPTONE FROM CASEIN (TRYPTONE) FOR BIOTECHNOLOGY FERMTECH | 1 | KG | 694.54 | 1119311000
1119319025 | PEPTONE FROM CASEIN (TRYPTONE) FOR BIOTECHNOLOGY FERMTECH | 25 | KG | 15613.84 | 1119319025
1119510500 | LISTERIA-ENRICHMENT-BROTH (BASE) ACC. TO FDA/IDF-FIL FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 338.80 | 1119510500
1119552500 | HEMACOLORRAPID STAINING OF BLOOD SMEAR SOLUTION 1: FIXING SOLUTION | 2.5 | L | 335.17 | 1119552500
1119562500 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR SOLUTION 2 COLOUR REAGENT RED | 2.5 | L | 335.17 | 1119562500
1119569180 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR SOLUTION 2 COLOUR REAGENT RED | 180 | L | 10890.00 | 1119569180
1119572500 | HEMACOLOR RAPID STAINING OF BLOOD SMEAR SOLUTION 3 COLOUR REAGENT BLUE | 2.5 | L | 335.17 | 1119572500
1119620010 | AZOMETHINE H GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR THE DETERMINATION OF BORON) | 10 | G | 234.74 | 1119620010
1119620100 | AZOMETHINE H GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR THE DETERMINATION OF BORON) | 100 | G | 1815.00 | 1119620100
1119690009 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 378.73 | 1119690009
1119720500 | TSC AGAR TRYPTOSE SULFITE CYCLOSERINE AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1119720500
1119880100 | VITAMIN B12 (LACTOBACILLUS) ASSAY BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 169.40 | 1119880100
1119890100 | VITAMIN BIOTIN ASSAY BROTH FOR MICROBIOLOGY | 100 | G | 242.00 | 1119890100
1120180025 | ALBUMIN FRACTION V (FROM BOVINE SERUM) FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 279.51 | 1120180025
1120180100 | ALBUMIN FRACTION V (FROM BOVINE SERUM) FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 741.73 | 1120180100
1120460100 | BARIUM RODS DIAMETER ABOUT 2 CM 99+ | 100 | G | 611.05 | 1120460100
1120480050 | BARIUM TITANATE (IV) | 50 | G | 188.76 | 1120480050
1120480250 | BARIUM TITANATE (IV) | 250 | G | 223.85 | 1120480250
1120580250 | HYAMINE 1622 FOR SURFACTANT TESTS | 250 | G | 710.27 | 1120580250
1120671000 | LEAD FINE POWDER 99+ | 1 | KG | 473.11 | 1120671000
1120700010 | BORON POWDER LAB | 10 | G | 226.27 | 1120700010
1120700025 | BORON POWDER LAB | 25 | G | 323.07 | 1120700025
1120730025 | BORON NITRIDE | 25 | G | 235.95 | 1120730025
1120730050 | BORON NITRIDE | 50 | G | 278.30 | 1120730050
1120801000 | SULFURIC ACID 98% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 114.95 | 1120801000
1120802500 | SULFURIC ACID 98% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 223.85 | 1120802500
1120802510 | SULFURIC ACID 98% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 235.95 | 1120802510
1120809025 | SULFURIC ACID 98% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 844.58 | 1120809025
1120840001 | HEMATOGNOST FE STAINING KIT FOR THE DETECTION OF FREE IONIC IRON (FE3+) IN CELLS | 1 | ST | 335.17 | 1120840001
1120970500 | CHROMIUM POWDER 99+ | 500 | G | 654.61 | 1120970500
1121170050 | L-CITRULLINE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | G | 323.07 | 1121170050
1121170250 | L-CITRULLINE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 1326.16 | 1121170250
1121209029 | CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED (<=) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP,JP,FCC,E 170 | 25 | KG | 1905.75 | 1121209029
1121220010 | PALCAM LISTERIA SELECTIVE-SUPPLEMENT ACC. TO VAN NETTEN ET AL. FOR PREPARATION OF 5 L PALCAM LISTERIA ... | 1 | ST | 315.81 | 1121220010
1121300001 | DIMIDIUM BROMIDE FOR SURFACTANT TESTS | 1 | G | 938.96 | 1121300001
1121300005 | DIMIDIUM BROMIDE FOR SURFACTANT TESTS | 5 | G | 3758.26 | 1121300005
1121440025 | DISULFINE BLUE VN 150 (C.I.42045) FOR SURFACTANT TESTS | 25 | G | 244.42 | 1121440025
1121460005 | DODECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR TENSIDE TESTS | 5 | G | 698.17 | 1121460005
1121468500 | DODECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR TENSIDE TESTS | 500 | MG | 117.37 | 1121468500
1121480010 | METHYL DODECYLBENZENE SULFONATE FOR SURFACTANT TESTS | 10 | ML | 1258.40 | 1121480010
1121510010 | DYSPROSIUM OXIDE 99+ | 10 | G | 335.17 | 1121510010
1121560001 | EUROPIUM(III) OXIDE 99+ | 1 | G | 279.51 | 1121560001
1121670005 | GADOLINIUM(III) OXIDE 99+ | 5 | G | 150.04 | 1121670005
1121670025 | GADOLINIUM(III) OXIDE 99+ | 25 | G | 242.00 | 1121670025
1121690005 | GALLIUM 99+ | 5 | G | 872.41 | 1121690005
1121710005 | GALLIUM(III) NITRATE HYDRATE 98+ | 5 | G | 686.07 | 1121710005
1121770002 | GERMANIUM(IV) OXIDE 99+ | 2 | G | 146.41 | 1121770002
1121770005 | GERMANIUM(IV) OXIDE 99+ | 5 | G | 257.73 | 1121770005
1121770025 | GERMANIUM(IV) OXIDE 99+ | 25 | G | 1045.44 | 1121770025
1121790025 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY, ACC. TO P.J. ANDERSON | 25 | ML | 347.27 | 1121790025
1121790100 | GLUTARDIALDEHYDE SOLUTION 25% FOR ELECTRON MICROSCOPY, ACC. TO P.J. ANDERSON | 100 | ML | 867.57 | 1121790100
1121860025 | 1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYLDISILAZANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 25 | ML | 219.01 | 1121860025
1121860100 | 1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYLDISILAZANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 717.53 | 1121860100
1121960100 | INDIUM GRANULAR 99+ | 100 | G | 2632.96 | 1121960100
1122010005 | INDIUM(III) OXIDE 99.5+ | 5 | G | 244.42 | 1122010005
1122010010 | INDIUM(III) OXIDE 99.5+ | 10 | G | 398.09 | 1122010010
1122020025 | INDIUM(III)-SULFATE 99+ | 25 | G | 847.00 | 1122020025
1122020100 | INDIUM(III)-SULFATE 99+ | 100 | G | 2420.00 | 1122020100
1122110100 | COBALT POWDER 99+ | 100 | G | 445.28 | 1122110100
1122190100 | LANTHANUM(III) CHLORIDE HEPTAHYDRATE 98% FOR ANALYSIS | 100 | G | 229.90 | 1122190100
1122190250 | LANTHANUM(III) CHLORIDE HEPTAHYDRATE 98% FOR ANALYSIS | 250 | G | 385.99 | 1122190250
1122200100 | LANTHANUM(III) OXIDE | 100 | G | 332.75 | 1122200100
1122200500 | LANTHANUM(III) OXIDE | 500 | G | 1113.20 | 1122200500
1122231000 | SULFURIC ACID 100% FOR CONDUCTIVITY MEASUREMENTS | 1 | L | 394.46 | 1122231000
1122300250 | LITHIUM NITRATE 98+ | 250 | G | 154.88 | 1122300250
1122301000 | LITHIUM NITRATE 98+ | 1 | KG | 388.41 | 1122301000
1122330100 | L-LYSINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 348.48 | 1122330100
1122331000 | L-LYSINE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2439.36 | 1122331000
1122370250 | MANGANESE POWDER 99+ | 250 | G | 212.96 | 1122370250
1122390025 | AGAROSE FOR NUCLEIN ACID ELECTROPHORESIS (RANGE OF MOLECULAR WEIGHT < 1000 BP) | 25 | G | 591.69 | 1122390025
1122390100 | AGAROSE FOR NUCLEIN ACID ELECTROPHORESIS (RANGE OF MOLECULAR WEIGHT < 1000 BP) | 100 | G | 1760.55 | 1122390100
1122400005 | MELIBIOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 179.08 | 1122400005
1122400025 | MELIBIOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 579.59 | 1122400025
1122540100 | MOLYBDENUM POWDER 99+ | 100 | G | 448.91 | 1122540100
1122570250 | MOLYBDENUM(IV) SULFIDE 98+ | 250 | G | 706.64 | 1122570250
1122640500 | DI-SODIUM HYDROGEN CITRATE 1,5-HYDRATE 99+ | 500 | G | 174.24 | 1122640500
1122680005 | OCTYL SULFATE SODIUM SALT FOR SURFACTANT TESTS | 5 | G | 401.72 | 1122680005
1122740250 | SODIUM THIOANTIMONATE(V) NONAHYDRATE LAB | 250 | G | 226.27 | 1122740250
1122760025 | NEODYMIUM(III) OXIDE 99+ | 25 | G | 248.05 | 1122760025
1122770250 | NICKEL POWDER 99+ | 250 | G | 310.97 | 1122770250
1122771000 | NICKEL POWDER 99+ | 1 | KG | 1026.08 | 1122771000
1122850100 | NIOBIUM(V) CHLORIDE 98+ | 100 | G | 856.68 | 1122850100
1122920005 | SODIUM 1-OCTANESULFONATE FOR SURFACTANT TESTS | 5 | G | 257.73 | 1122920005
1122920025 | SODIUM 1-OCTANESULFONATE FOR SURFACTANT TESTS | 25 | G | 757.46 | 1122920025
1122980101 | TRITON X-100 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 206.91 | 1122980101
1122981001 | TRITON X-100 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 1 | L | 935.33 | 1122981001
1123100100 | SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ACIDIC, (NH4)2SIF6 IN H2O 1000 MG/L SI CERTIPUR | 100 | ML | 70.18 | 1123100100
1123100500 | SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ACIDIC, (NH4)2SIF6 IN H2O 1000 MG/L SI CERTIPUR | 500 | ML | 98.01 | 1123100500
1123210010 | SAMARIUM(III) OXIDE 99+ | 10 | G | 216.59 | 1123210010
1123270500 | LEUCOGNOSTFIXING MIXTURE FOR ENZYME CYTOCHEMISTRY | 500 | ML | 133.10 | 1123270500
1123490025 | TANTALUM POWDER 98+ | 25 | G | 706.64 | 1123490025
1123520100 | TANTALUM(V) CHLORIDE 99+ | 100 | G | 1598.41 | 1123520100
1123560010 | TELLURIUM DIOXIDE 99.5+ | 10 | G | 191.18 | 1123560010
1123560025 | TELLURIUM DIOXIDE 99.5+ | 25 | G | 370.26 | 1123560025
1123630001 | HPTLC SILICA GEL 60 WRF254S AMD EXTRA THIN 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM FOR AMD ACC. TO DIN 38407-F11 | 1 | ST | 1491.93 | 1123630001
1123740001 | THROMBIN (FROM BOVINE PLASMA) 50 NIH-U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 497.31 | 1123740001
1123790250 | TITANIUM FINE POWDER 98+ | 250 | G | 797.39 | 1123790250
1123840100 | TITANIUM HYDRIDE FINE POWDER 98+ | 100 | G | 320.65 | 1123840100
1123920010 | VANADIUM POWDER 99+ | 10 | G | 532.40 | 1123920010
1123930025 | VANADIUM(III) CHLORIDE 99+ | 25 | G | 226.27 | 1123930025
1124000100 | BISMUTH (POWDER) 99+ | 100 | G | 384.78 | 1124000100
1124030100 | BISMUTH(III) CHLORIDE 98+ | 100 | G | 488.84 | 1124030100
1124060100 | TUNGSTEN FINE POWDER 99+ | 100 | G | 304.92 | 1124060100
1124100005 | YTTERBIUM OXIDE 99+ | 5 | G | 313.39 | 1124100005
1124110005 | YTTRIUM POWDER 97+ | 5 | G | 492.47 | 1124110005
1124120025 | YTTRIUM OXIDE 99+ | 25 | G | 508.20 | 1124120025
1124160250 | TIN(II) SULFATE LAB | 250 | G | 263.78 | 1124160250
1124161000 | TIN(II) SULFATE LAB | 1 | KG | 579.59 | 1124161000
1124220025 | N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 90.75 | 1124220025
1124220100 | N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 303.71 | 1124220100
1124221000 | N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 2297.79 | 1124221000
1124229010 | N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1668.59 | 1124229010
1124500100 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV TABLETS GREY, ABOUT 2 G (HFO2) PATINAL | 100 | G | 10890.00 | 1124500100
1124501000 | HAFNIUM(IV) OXIDE UV TABLETS GREY, ABOUT 2 G (HFO2) PATINAL | 1 | KG | 12100.00 | 1124501000
1124630500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IRA-402 (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER), CL- FORM | 500 | ML | 192.39 | 1124630500
1124690002 | HOLMIUM(III) OXIDE LAB | 2 | G | 194.81 | 1124690002
1124690005 | HOLMIUM(III) OXIDE LAB | 5 | G | 331.54 | 1124690005
1124881000 | N-ACETYL-DL-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP | 1 | KG | 4077.70 | 1124881000
1124889025 | N-ACETYL-DL-TRYPTOPHAN SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP | 25 | KG | 75972.27 | 1124889025
1125130010 | TRIFLUOROACETIC ANHYDRIDE FOR GAS CHROMATOGRAPHY | 10 | ML | 287.98 | 1125130010
1125160025 | YTTRIUM(III) NITRATE HEXAHYDRATE 99+ | 25 | G | 188.76 | 1125160025
1125180100 | FLORISIL(0.150-0.250 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 158.51 | 1125180100
1125181000 | FLORISIL(0.150-0.250 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 1263.24 | 1125181000
1125235000 | LACTALBUMIN HYDROLYSATE ENZYMATICALLY HYDROLYZED FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3268.21 | 1125235000
1125330050 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY AND SURFACTANT TESTS | 50 | G | 125.84 | 1125330050
1125330250 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY AND SURFACTANT TESTS | 250 | G | 425.92 | 1125330250
1125331000 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY AND SURFACTANT TESTS | 1 | KG | 1322.53 | 1125331000
1125350500 | MAXIMUM RECOVERY DILUENT FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 131.89 | 1125350500
1125370001 | UV LAMP 254 NM FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 1 | ST | 279.51 | 1125370001
1125530025 | COOMASSIE BRILLIANT BLUE R 250 (C.I. 42660) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 164.56 | 1125530025
1125720001 | HPTLC SILICA GEL 60 NH2 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1195.48 | 1125720001
1125760001 | CHEMIZORBHG REAGENTS AND ACCESSORIES FOR ABSORPTION OF MERCURY | 1 | ST | 706.64 | 1125760001
1125870500 | BRILA BROTH FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 989.78 | 1125870500
1125880500 | LAURYL SULFATE BROTH FOR MICROBIOLOGY FLUOROCULT | 500 | G | 392.04 | 1125880500
1126301000 | SPECTROMELT A 100 DI-LITHIUMTETRABORATE | 1 | KG | 911.13 | 1126301000
1126359025 | PARTECK DELTA M (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,E 421 | 25 | KG | 3162.94 | 1126359025
1126360050 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O) | 50 | ML | 125.84 | 1126360050
1126362500 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O) | 2.5 | L | 379.94 | 1126362500
1126364000 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O) | 4 | L | 607.42 | 1126364000
1126369033 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O) | 30 | L | 2755.17 | 1126369033
1126680001 | HPTLC SILICA GEL 60 DIOL F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 761.09 | 1126680001
1129360030 | OXIDIZING DECOMPOSITION REAGENT FOR COMPOUNDS CONTAINING P AND N OXISOLV | 30 | G | 220.22 | 1129360030
1129370001 | TAP (PE) ATTACHABLE, SELF-VENTING, FOR 5 L, 10 L AND 25 L PE CANISTERS WITH KS 60X6 EXTERNAL THREAD | 1 | ST | 36.30 | 1129370001
1129380001 | TAP (PE) SELF-VENTING, FOR VESSELS WITH 3/4" INTERNAL THREAD (2" TO 3/4" REDUCER SUPPLIED) | 1 | ST | 45.98 | 1129380001
1129390010 | LACTOSE STANDARD 5 % SOLID WATER STANDARD FOR COULOMETRIC/VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION AND ... APURA | 10 | G | 198.44 | 1129390010
1129790001 | BIOQUANT TOTAL DIETARY FIBER REAGENT KIT FOR 100 DETERMINATIONS | 1 | ST | 1247.51 | 1129790001
1129940100 | FLORISIL (0.150-0.250 MM) FOR RESIDUE ANALYSIS | 100 | G | 210.54 | 1129940100
1129941001 | FLORISIL (0.150-0.250 MM) FOR RESIDUE ANALYSIS | 1 | KG | 1600.83 | 1129941001
1129961000 | SPECTROMELT A 20 LITHIUM METABORATE | 1 | KG | 1539.12 | 1129961000
1129970100 | CHROMIUM POWDER LESS THAN 0.3 MM (CR) PATINAL | 100 | G | 317.02 | 1129970100
1129971000 | CHROMIUM POWDER LESS THAN 0.3 MM (CR) PATINAL | 1 | KG | 1781.12 | 1129971000
1131080001 | PLATE COUNT AGAR FOR DETERMINING THE TOTAL BACTERIAL COUNT MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1131080001
1131160500 | YEAST EXTRACT AGAR ACC. TO ISO 6222 AND SWEDISH STANDARD SS 028171 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 317.02 | 1131160500
1131240001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 WF254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1131240001
1131260500 | SILICON DIOXIDE COLLOIDAL, HIGHLY DISPERSED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF,JP,E 551 | 500 | G | 290.40 | 1131260500
1131265000 | SILICON DIOXIDE COLLOIDAL, HIGHLY DISPERSED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF,JP,E 551 | 5 | KG | 1617.77 | 1131265000
1131349010 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 3.571 MOL/L (1/0.28 N) TITRIPUR | 10 | L | 540.87 | 1131349010
1131369010 | HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0.357 MOL/L (1/2.8 N) TITRIPUR | 10 | L | 394.46 | 1131369010
1131710001 | HPLC STARTER KIT | 1 | ST | 3025.00 | 1131710001
1131751000 | SPECTROMELTA 1000 LI2B4O7 + 0.07% LIBR | 1 | KG | 911.13 | 1131751000
1131755000 | SPECTROMELTA 1000 LI2B4O7 + 0.07% LIBR | 5 | KG | 2917.31 | 1131755000
1131870001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 5 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 626.78 | 1131870001
1131920001 | HPTLC SILICA GEL 60 NH2 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1579.05 | 1131920001
1131940001 | UROTEST AB TEST STRIPS FOR THE DETECTION OF ANTIBACTERIAL SUBSTANCES (INHIBITORS) IN URINE | 1 | ST | 291.61 | 1131940001
1132030001 | UV LAMP 366 NM FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 281.93 | 1132030001
1132122500 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (<= 30 PPM H2O) | 2.5 | L | 266.20 | 1132122500
1132124000 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (<= 30 PPM H2O) | 4 | L | 425.92 | 1132124000
1132124004 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (<= 30 PPM H2O) | 1 | ST | 1460.47 | 1132124004
1132129185 | ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (<= 30 PPM H2O) | 185 | L | 10032.11 | 1132129185
1133000001 | BACTIDENT OXIDASE FOR THE DETECTION OF CYTOCHROME OXIDASE IN MICROORGANISMS | 1 | ST | 73.81 | 1133000001
1133010001 | BACTIDENT AMINOPEPTIDASE 50 TEST STRIPS FOR THE DETCTION OF L-ALANINE AMINOPEPTIDASE IN MICROORGANISMS | 1 | ST | 99.22 | 1133010001
1133030001 | BACTIDENT E. COLI RAPID IDENTIFICATION KIT FOR E. COLI | 1 | ST | 341.22 | 1133030001
1133060001 | BACTIDENT COAGULASE RABBIT PLASMA WITH EDTA, LYOPHILIZED | 1 | ST | 235.95 | 1133060001
1133110001 | CULTURA MINI INCUBATOR (230 V) FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 1404.81 | 1133110001
1133120001 | MULTIRACK FOR CULTURA MINI INCUBATOR | 1 | ST | 232.32 | 1133120001
1133130001 | GLASS BOTTLES, 500 ML PE-COATED WITH S 40 SCREW CAP | 1 | ST | 399.30 | 1133130001
1133140001 | GLASS BOTTLES 1 L PE-COATED WITH S 40 SCREW CAP | 1 | ST | 413.82 | 1133140001
1133502500 | 2-PROPANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 2.5 | L | 226.27 | 1133502500
1133512500 | METHANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 2.5 | L | 141.57 | 1133512500
1133514000 | METHANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 4 | L | 238.37 | 1133514000
1133519030 | METHANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 30 | L | 1089.00 | 1133519030
1133519185 | METHANOL FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 185 | L | 12100.00 | 1133519185
1133539030 | ETHYL ACETATE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 30 | L | 1776.28 | 1133539030
1133582500 | ACETONITRILE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 2.5 | L | 378.73 | 1133582500
1133589030 | ACETONITRILE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 30 | L | 2662.00 | 1133589030
1133589185 | ACETONITRILE FOR PREPARATIVE CHROMATOGRAPHY PREPSOLV | 185 | L | 24200.00 | 1133589185
1133590025 | CHLOROFORM-D1 WITH TMS (1 VOL.%), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5 % FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 65.34 | 1133590025
1133590100 | CHLOROFORM-D1 WITH TMS (1 VOL.%), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5 % FOR NMR SPECTROSCOPY  ... MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 198.44 | 1133590100
1133630010 | TRIFLUOROACETIC ACID-D1 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 229.90 | 1133630010
1133640001 | TETRAHYDROFURAN-D8 DEUTERATION DEGREE MIN 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 141.57 | 1133640001
1133640009 | TETRAHYDROFURAN-D8 DEUTERATION DEGREE MIN 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 851.84 | 1133640009
1133640010 | TETRAHYDROFURAN-D8 DEUTERATION DEGREE MIN 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 1033.34 | 1133640010
1133650010 | FORMIC ACID-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 1420.54 | 1133650010
1133660009 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 91.96 | 1133660009
1133660010 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 96.80 | 1133660010
1133660025 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 176.66 | 1133660025
1133660100 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 536.03 | 1133660100
1133660500 | DEUTERIUM OXIDE DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 500 | ML | 2420.00 | 1133660500
1133680010 | TOLUENE-D8 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 310.97 | 1133680010
1133862500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS MAX. 0.001 PPM HG  | 2.5 | L | 159.72 | 1133862500
1134040001 | BROLACIN AGAR BROMOTHYMOL BLUE-LACTOSE-CYSTINE AGAR FOR MICROBIOLOGY MERCKOPLATE | 1 | ST | 1917.85 | 1134040001
1134050001 | MUELLER-HINTON AGAR FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134050001
1134140001 | BLOOD AGAR FOR THE ISOLATION AND CULTIVATION OF VARIOUS FASTIDIOUS MICROORGANISMS MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1134140001
1134210001 | BLOOD AGAR FOR THE ISOLATION AND CULTIVATION OF VARIOUS FASTIDIOUS MICROORGANISMS MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134210001
1134230020 | MALT EXTRACT AGAR WITH CHLORAMPHENICOL AND GENTAMYCIN FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1134230020
1134230480 | MALT EXTRACT AGAR WITH CHLORAMPHENICOL AND GENTAMYCIN FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2289.32 | 1134230480
1134880001 | PLATE COUNT AGAR FOR DETERMINING THE TOTAL BACTERIAL COUNT MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134880001
1134960001 | MINIMAL GLUCOSE AGAR FOR MUTAGENICITY TESTS ACC. TO AMES FOR THE EXAMINATION OF CHEMICAL ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134960001
1134990001 | CASO AGAR CASEIN PEPTONE-SOYMEAL PEPTONE AGAR FOR THE ENUMERATION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1134990001
1135710001 | MUELLER-HINTON AGAR WITH BLOOD FOR TESTING THE SENSITIVITY OF CLINICALLY IMPORTANT PATHOGENS MERCKOPLATE | 1 | ST | 110.11 | 1135710001
1135730001 | MALT EXTRACT AGAR FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF YEASTS AND MOULDS MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1135730001
1135820001 | CASO AGAR CASEIN PEPTONE-SOYMEAL PEPTONE AGAR FOR THE ENUMERATION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1135820001
1136820001 | ANAEROCULT C MINI FOR MICROBIOLOGY GAS GENERATOR SYSTEM FOR INCUBATION OF ONE TO TWO PETRI DISHES IN ... | 1 | ST | 141.57 | 1136820001
1137131000 | 1,2-DICHLOROETHANE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 267.41 | 1137131000
1137200009 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 615.89 | 1137200009
1137200010 | DICHLOROMETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 678.81 | 1137200010
1137240001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1137240001
1137250001 | HPTLC SILICE GEL 60 RP-8 F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1137250001
1137260001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-2 F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1137260001
1137270001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 10 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 733.26 | 1137270001
1137280001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1424.17 | 1137280001
1137410100 | LACTOPHENOL BLUE SOLUTION FOR STAINING FUNGI | 100 | ML | 75.02 | 1137410100
1137480001 | HPTLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 10 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 666.71 | 1137480001
1137490001 | HPTLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1424.17 | 1137490001
1137530001 | ACETONITRILE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 1 | ML | 68.97 | 1137530001
1137530009 | ACETONITRILE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 413.82 | 1137530009
1137600100 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT LAB | 100 | G | 147.62 | 1137600100
1137601000 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT LAB | 1 | KG | 951.06 | 1137601000
1137602500 | DODECYL SULFATE SODIUM SALT LAB | 2.5 | KG | 1799.27 | 1137602500
1137920001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 1 MM WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 4 CM 15 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 951.06 | 1137920001
1137930001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 2 MM WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 4 CM 12 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1488.30 | 1137930001
1137940001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 0.5 MM WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 4 CM 20 GLASS  PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 867.57 | 1137940001
1138070001 | ANAEROCULT P FOR MICROBIOLOGY FOR GENERATING AN ANAEROBIC ATMOSPHERE IN THE SINGLE PETRI DISH | 1 | ST | 91.96 | 1138070001
1138250500 | BRAIN HEART AGAR FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS MICROORGANISMS | 500 | G | 654.61 | 1138250500
1138290001 | ANAEROCULT A FOR MICROBIOLOGY (REAGENT FOR THE GENERATION OF AN ANAEROBIC MEDIUM IN ANAEROBIC JARS) | 1 | ST | 71.39 | 1138290001
1138610025 | DIHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 911.13 | 1138610025
1138940001 | PLC SILICA GEL 60, 0.5 MM 20 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 563.86 | 1138940001
1138950001 | PLC SILICA GEL 60 F254, 1 MM 15 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 966.79 | 1138950001
1138982500 | STANDARD OIL FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY | 2.5 | L | 572.33 | 1138982500
1139000250 | LICHROPREP RP-18 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 2537.37 | 1139000250
1139001000 | LICHROPREP RP-18 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 6767.53 | 1139001000
1139009025 | LICHROPREP RP-18 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 139592.86 | 1139009025
1139010100 | LICHROPREP RP-18 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 100 | G | 1098.68 | 1139010100
1139010500 | LICHROPREP RP-18 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 4228.95 | 1139010500
1139019010 | LICHROPREP RP-18 (15-25 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 10 | KG | 70501.86 | 1139019010
1139050250 | LICHROPREP SI 60 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 252.89 | 1139050250
1139051000 | LICHROPREP SI 60 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 506.99 | 1139051000
1139111000 | EUSOLEXT | 1 | KG | 326.70 | 1139111000
1139119025 | EUSOLEXT | 25 | KG | 4911.39 | 1139119025
1139190500 | XLT4 AGAR (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 619.52 | 1139190500
1139345000 | SPECTROMELT C 20 GRINDING AND TABLETTING AID FOR X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY | 5 | KG | 1263.24 | 1139345000
1139590250 | LICHROPREP CN (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 5131.61 | 1139590250
1139730250 | LICHROPREP DIOL (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 2876.17 | 1139730250
1139740250 | LICHROPREP NH2 (40-63 MYM) FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY | 250 | G | 2876.17 | 1139740250
1139905000 | SPECTROMELT C 10 GRINDING AND TABLETTING AID FOR X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY | 5 | KG | 1894.86 | 1139905000
1139990001 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA MERCKOPLATE | 1 | ST | 96.80 | 1139990001
1142260001 | ANAEROCLIP FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 222.64 | 1142260001
1142360001 | SPARE FILTERS FOR EXTRELUT NT1 PREPACKED GLASS COLUMNS | 1 | ST | 350.90 | 1142360001
1142370001 | SPARE FILTERS FOR EXTRELUT NT 3 PREPACKED GLASS COLUMNS | 1 | ST | 319.44 | 1142370001
1142420500 | POTASSIUM TETRATHIONATE EXTRA PURE FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 1610.51 | 1142420500
1142660100 | POLYVINYL ALCOHOL PROTECTIVE COLLOID FOR ARGENTOMETRIC TITRATION | 100 | G | 110.11 | 1142660100
1142750010 | PONCEAU S (C.I. 27195) FOR ELECTROPHORESIS | 10 | G | 113.74 | 1142750010
1142820100 | PALLADIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PD CERTIPUR | 100 | ML | 112.53 | 1142820100
1142820500 | PALLADIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PD CERTIPUR | 500 | ML | 198.44 | 1142820500
1142911000 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 242.00 | 1142911000
1142912500 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 504.57 | 1142912500
1142914004 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 3233.12 | 1142914004
1142915000 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 828.85 | 1142915000
1142919010 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1210.00 | 1142919010
1142919030 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 3025.00 | 1142919030
1142919185 | ACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 185 | L | 14520.00 | 1142919185
1142960001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 W 25 GLASS PALTES 10 X 20 CM | 1 | ST | 1692.79 | 1142960001
1143940001 | SULFITE CELL TEST 1.0 - 20.0 MG/L SO32- SPECTROQUANT | 1 | ST | 313.39 | 1143940001
1144000001 | AMMONIUM TEST 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.8 MG/L  NH4+ 0.04 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 350.90 | 1144000001
1144010001 | CHLORIDE TEST 5 - 10 - 20 - 40 - 75 - 150 - 300 MG/L CL- AQUAQUANT | 1 | ST | 350.90 | 1144010001
1144020001 | CHROMATE TEST 0.005 - 0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.08 - 0.10 MG/L CR 0.011 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 354.53 | 1144020001
1144030001 | IRON TEST 0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 -0.20 MG/L FE AQUAQUANT | 1 | ST | 344.85 | 1144030001
1144040001 | IRON TEST 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 - 7.5 - 10 - 15 MG/L FE AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144040001
1144060001 | MANGANESE TEST 0.03 - 0.06- 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.3 - 0.4 - 0.5 MG/L MN AQUAQUANT | 1 | ST | 344.85 | 1144060001
1144080001 | NITRITE TEST 0.005 - 0.012 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.08 - 0.10 MG/L NO2- ... AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144080001
1144100001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST 0.01 - 0.02 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 ... AQUAQUANT | 1 | ST | 354.53 | 1144100001
1144110001 | SULFATE TEST 25 - 50 - 80 - 110 - 140 - 200 - 300 MG/L SO42- AQUAQUANT | 1 | ST | 488.84 | 1144110001
1144120001 | ZINC TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 5 MG/L ZN AQUAQUANT | 1 | ST | 385.99 | 1144120001
1144130001 | ALUMINIUM TEST 0.07 - 0.12 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.65 - 0.80 MG/L AL AQUAQUANT | 1 | ST | 390.83 | 1144130001
1144140001 | COPPER TEST 0.05 - 0.08 - 0.12 - 0.16 - 0.20 - 0.25 - 0.3 - 0.4 - 0.5 MG/L CU AQUAQUANT | 1 | ST | 376.31 | 1144140001
1144160001 | SULFIDE TEST 0.02 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.13 - 0.16 - 0.20 -0.25 MG/L S2- AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144160001
1144170001 | CYANIDE TEST 0.002 - 0.004 - 0.007 - 0.010 - 0.013 - 0.016 - 0.020 - 0.025 - 0.030 MG/L CN- AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144170001
1144180001 | COPPER TEST 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3 - 4 - 5 MG/L CU AQUAQUANT | 1 | ST | 398.09 | 1144180001
1144200001 | NICKEL TEST 0.02 - 0.04 - 0.07 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 -0.5 MG/L NI AQUAQUANT | 1 | ST | 369.05 | 1144200001
1144210001 | COLOR TEST 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 70 - 100 - 150 HAZEN AQUAQUANT | 1 | ST | 369.05 | 1144210001
1144230002 | AMMONIUM TEST 0.2 - 0.5 - 0.8 - 1.2 - 1.6 - 2 - 3 - 5 - 8 MG/L NH4+ 0.16 - 0.4 - 0.6 - 0.9 ... AQUAQUANT | 1 | ST | 289.19 | 1144230002
1144240001 | NITRITE TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 2.0 MG/L  NO2- 0.03 - 0.06 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1144240001
1144280002 | AMMONIUM TEST 0.025 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.40 MG/L NH4+ ... AQUAQUANT | 1 | ST | 358.16 | 1144280002
1144290001 | CYANIDE TEST 0.03 - 0.06 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.7 MG/L  CN- AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144290001
1144340001 | CHLORINE TEST 0.010 - 0.025 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 MG/L CL2 AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144340001
1144380001 | IRON TEST 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.6 - 2.0 - 2.5 MG/L FE AQUAQUANT | 1 | ST | 344.85 | 1144380001
1144410001 | CHROMATE TEST 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.6 MG/L CR 0.22 - 0.45 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144410001
1144450001 | PHOSPHATE TEST 0.015 - 0.030 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.11 - 0.14 MG/L PO4-P 0.046 - 0.092 ... AQUAQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1144450001
1144490001 | PHOSPHATE TEST 1.0 - 2.0 - 3.5 - 6.0 - 10 - 20 - 40 MG/L PO4-P 3.1 - 6.1 - 11 - 18 - 31 - ... AQUAQUANT | 1 | ST | 358.16 | 1144490001
1145000001 | FORMALDEHYDE CELL TEST 0.10 - 8.00 MG/L HCHO SPECTROQUANT | 1 | ST | 310.97 | 1145000001
1145370001 | NITROGEN (TOTAL) CELL TEST 0.5 - 15.0 MG/L N SPECTROQUANT | 1 | ST | 438.02 | 1145370001
1145380065 | COD SOLUTION A SPECTROQUANT | 65 | ML | 206.91 | 1145380065
1145390495 | COD SOLUTION B SPECTROQUANT | 495 | ML | 229.90 | 1145390495
1145400001 | COD CELL TEST 10 - 150  MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1145400001
1145410001 | COD CELL TEST 25 - 1500 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1145410001
1145420001 | NITRATE CELL TEST 0.5 - 18.0 MG/L NO3-N  2.2 - 79.7 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 385.99 | 1145420001
1145430001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.05 - 5.00 MG/L PO4-P  0.2 - 15.3 MG/L PO43-  0.11 - 11.46 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1145430001
1145440001 | AMMONIUM CELL TEST 0.5 - 16.0 MG/L NH4-N  0.6 - 20.6 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145440001
1145460001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.5 - 25.0 MG/L PO4-P  1.5 - 76.7 MG/L PO43-  1.1 - 57.3 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 323.07 | 1145460001
1145470001 | NITRITE CELL TEST 0.010 - 0.700 MG/L NO2-N 0.03 - 2.30 MG/L NO2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145470001
1145480001 | SULFATE CELL TEST 5 - 250 MG/L SO42- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145480001
1145490001 | IRON CELL TEST 0.05 - 4.00 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 310.97 | 1145490001
1145510001 | PHENOL CELL TEST 0.10 - 2.50 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 313.39 | 1145510001
1145520001 | CHROMATE CELL TEST 0.05 - 2.00 MG/L CR  0.11 - 4.46 MG/L CRO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 348.48 | 1145520001
1145530001 | COPPER CELL TEST 0.05 - 8.00 MG/L CU SPECTROQUANT | 1 | ST | 319.44 | 1145530001
1145540001 | NICKEL CELL TEST 0.10 - 6.00 MG/L NI SPECTROQUANT | 1 | ST | 335.17 | 1145540001
1145550001 | COD CELL TEST 500 - 10000 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1145550001
1145560001 | NITRATE CELL TEST IN SEAWATER 0.10 - 3.00 MG/L NO3-N  0.4 - 13.3 MG/L NO3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 448.91 | 1145560001
1145570001 | FLUORIDE CELL TEST 0.10 - 1.50 MG/L F- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145570001
1145580001 | AMMONIUM CELL TEST 0.20 - 8.00 MG/L NH4-N  0.26 - 10.30 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145580001
1145590001 | AMMONIUM CELL TEST 4.0 - 80.0 MG/L NH4-N  5.2 - 103.0 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145590001
1145600001 | COD CELL TEST 4.0 - 40.0 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1145600001
1145610001 | CYANIDE CELL TEST 0.010 - 0.500 MG/L CN- SPECTROQUANT | 1 | ST | 360.58 | 1145610001
1145620001 | POTASSIUM CELL TEST 5.0 - 50.0 MG/L K SPECTROQUANT | 1 | ST | 406.56 | 1145620001
1145630001 | NITRATE CELL TEST 0.5 - 25.0 MG/L NO3-N  2.2 - 110.7 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1145630001
1145640001 | SULFATE CELL TEST 100 - 1000 MG/L SO42- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1145640001
1145660001 | ZINC CELL TEST 0.20 - 5.00 MG/L ZN SPECTROQUANT | 1 | ST | 341.22 | 1145660001
1145670001 | REPLACEMENT FILTER FOR EXTRELUT NT 20 HDPE COLUMNS | 1 | ST | 410.19 | 1145670001
1145820500 | MEC-BROTH WITH NOVOBIOCIN FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 717.53 | 1145820500
1145980001 | FLUORIDE TEST 0.10 - 20.0 MG/L F- SPECTROQUANT | 1 | ST | 372.68 | 1145980001
1145980002 | FLUORIDE TEST 0.10 - 20.0 MG/L F- SPECTROQUANT | 1 | ST | 678.81 | 1145980002
1146020001 | SOIL LABORATORY 3 X N/PH NITROGEN AND PH (LIME REQUIREMENT) AGROQUANT | 1 | ST | 1854.93 | 1146020001
1146130001 | DIGESTION BASIS SET | 1 | ST | 2521.64 | 1146130001
1146150001 | DIGESTION VESSEL 30 ML | 1 | ST | 1464.10 | 1146150001
1146160001 | RUPTURE DISCS | 1 | ST | 263.78 | 1146160001
1146170001 | CLOSING CAP | 1 | ST | 847.00 | 1146170001
1146180001 | PTFE PROTECTION FOILS | 1 | ST | 235.95 | 1146180001
1146220001 | TIN CELL TEST 0.10 - 2.50 MG/L SN SPECTROQUANT | 1 | ST | 376.31 | 1146220001
1146510001 | COPPER TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.15 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.2 - 1.6 MG/L CU AQUAMERCK | 1 | ST | 216.59 | 1146510001
1146520001 | TOTAL HARDNESS TEST IN FRESHWATER AQUAMERCK | 1 | ST | 106.48 | 1146520001
1146530001 | CARBONATE HARDNESS TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER AQUAMERCK | 1 | ST | 95.59 | 1146530001
1146570001 | AMMONIUM TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 MG/L NH4+ AQUAMERCK | 1 | ST | 139.15 | 1146570001
1146580001 | NITRITE TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.05 - 0.15 - 0.25 - 0.50 - 1.0 MG/L NO2- AQUAMERCK | 1 | ST | 124.63 | 1146580001
1146600001 | IRON TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 MG/L FE2+ AQUAMERCK | 1 | ST | 122.21 | 1146600001
1146610001 | PHOSPHATE TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 MG/L ... AQUAMERCK | 1 | ST | 157.30 | 1146610001
1146620001 | OXYGEN TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 12 MG/L O2 AQUAMERCK | 1 | ST | 159.72 | 1146620001
1146630001 | OXYGEN REACTION BOTTLE AQUAMERCK | 1 | ST | 204.49 | 1146630001
1146670001 | PC CABLE NOVA 30, NOVA 60, NOVA 400, SQ 200, SQ 300 SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1146670001
1146690001 | PH TEST FOR SWIMMING POOLS PH 6.5 - 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.6 - 7.8 - 8.2 AQUAMERCK | 1 | ST | 101.64 | 1146690001
1146700001 | CHLORINE TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 MG/L CL2 AQUAMERCK | 1 | ST | 88.33 | 1146700001
1146750001 | COMBICHECK 20 SPECTROQUANT | 1 | ST | 245.63 | 1146750001
1146760001 | COMBICHECK 10 SPECTROQUANT | 1 | ST | 244.42 | 1146760001
1146770001 | COMBICHECK 30 SPECTROQUANT | 1 | ST | 272.25 | 1146770001
1146780001 | FORMALDEHYDE TEST 0.02 - 8.00 MG/L HCHO SPECTROQUANT | 1 | ST | 481.58 | 1146780001
1146790495 | COD SOLUTION A SPECTROQUANT | 495 | ML | 228.69 | 1146790495
1146800495 | COD SOLUTION B SPECTROQUANT | 495 | ML | 261.36 | 1146800495
1146810495 | COD SOLUTION B SPECTROQUANT | 495 | ML | 214.17 | 1146810495
1146820495 | COD SOLUTION B SPECTROQUANT | 495 | ML | 212.96 | 1146820495
1146830001 | RESIDUAL HARDNESS CELL TEST 0.50 - 5.00 MG/L CA 0.070 - 0.700 GRAD D 0.087 - 0.874 GRADE ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 350.90 | 1146830001
1146870001 | CRACK SET 10 SPECTROQUANT | 1 | ST | 382.36 | 1146870001
1146880001 | CRACK SET 10C SPECTROQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1146880001
1146890001 | COMBICHECK 70 SPECTROQUANT | 1 | ST | 266.20 | 1146890001
1146900001 | COD CELL TEST 50 - 500 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1146900001
1146910001 | COD CELL TEST 300 - 3500 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1146910001
1146920001 | COMBICHECK 40 SPECTROQUANT | 1 | ST | 267.41 | 1146920001
1146930001 | PHOTOCHECK SPECTROQUANT | 1 | ST | 863.94 | 1146930001
1146940001 | OXYGEN CELL TEST 0.5 - 12.0 MG/L O2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 410.19 | 1146940001
1146950001 | COMBICHECK 50 SPECTROQUANT | 1 | ST | 263.78 | 1146950001
1146960001 | COMBICHECK 60 SPECTROQUANT | 1 | ST | 294.03 | 1146960001
1146970001 | SURFACTANTS (ANION.) CELL TEST 0.05 - 2.00 MG/L MBAS SPECTROQUANT | 1 | ST | 401.72 | 1146970001
1147230001 | HALOGEN LAMP SQ 118 SPECTROQUANT | 1 | ST | 631.62 | 1147230001
1147240001 | EMPTY CELLS 16 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 171.82 | 1147240001
1147290001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.5 - 25.0 MG/L PO4-P  1.5 - 76.7 MG/L PO43-  1.1 - 57.3 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1147290001
1147300001 | CHLORIDE CELL TEST 5 - 125 MG/L CL- SPECTROQUANT | 1 | ST | 291.61 | 1147300001
1147310001 | HYDROGEN PEROXIDE CELL TEST 2.0 - 20.0 MG/L H2O2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 382.36 | 1147310001
1147379050 | FORMAXX CALCIUM CARBONATE 70 (CALCIUM CARBONATE-SORBITOL) | 50 | KG | 294.03 | 1147379050
1147380001 | COMBICHECK 80 SPECTROQUANT | 1 | ST | 294.03 | 1147380001
1147390001 | AMMONIUM CELL TEST 0.010 - 2.000 MG/L NH4-N  0.01 - 2.58 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1147390001
1147500002 | AMMONIUM TEST 0.2 - 0.5 - 0.8 - 1.3 - 2.0 - 3.0 - 4.5 - 6.0 - 8.0 MG/L NH4+ MICROQUANT | 1 | ST | 485.21 | 1147500002
1147520001 | AMMONIUM TEST 0.010 - 3.00 MG/L NH4-N  0.013 - 3.86 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 516.67 | 1147520001
1147520002 | AMMONIUM TEST 0.010 - 3.00 MG/L NH4-N  0.013 - 3.86 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 336.38 | 1147520002
1147530001 | CHLORIDE TEST 3 - 6 - 10 - 18 - 30 - 60 - 100 - 180 - 300 MG/L CL- MICROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1147530001
1147560001 | CHROMATE TEST 0.10 - 0.20 - 0.35 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3.0 - 6.0 - 10 MG/L  CR 0.22 - 0.45 ... MICROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1147560001
1147580001 | CHROMATE TEST 0.010 - 3.00 MG/L CR 0.02 - 6.69 MG/L CRO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 476.74 | 1147580001
1147590001 | IRON TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 0.8 - 1.2 - 2 - 3 - 5 MG/L FE MICROQUANT | 1 | ST | 603.79 | 1147590001
1147610001 | IRON TEST 0.005 - 5.00 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 579.59 | 1147610001
1147610002 | IRON TEST 0.005 - 5.00 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 263.78 | 1147610002
1147630001 | NITROGEN (TOTAL) CELL TEST 10 - 150 MG/L N SPECTROQUANT | 1 | ST | 398.09 | 1147630001
1147640001 | NITRATE CELL TEST 1.0 - 50.0 MG/L NO3-N  4 - 221 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1147640001
1147650001 | COPPER TEST 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 MG/L CU MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1147650001
1147670001 | COPPER TEST 0.02 - 6.00 MG/L CU SPECTROQUANT | 1 | ST | 528.77 | 1147670001
1147680001 | MANGANESE TEST 0.3 - 0.7 - 1.3 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 MG/L MN MICROQUANT | 1 | ST | 626.78 | 1147680001
1147700001 | MANGANESE TEST 0.010 - 10.00 MG/L MN SPECTROQUANT | 1 | ST | 551.76 | 1147700001
1147700002 | MANGANESE TEST 0.010 - 10.00 MG/L MN SPECTROQUANT | 1 | ST | 363.00 | 1147700002
1147730001 | NITRATE TEST 0.2 - 20.0 MG/L NO3-N  0.9 - 88.5 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 513.04 | 1147730001
1147740001 | NITRITE TEST 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3.0 - 6.0 - 10 MG/L NO2- MICROQUANT | 1 | ST | 615.89 | 1147740001
1147760001 | NITRITE TEST 0.002 - 1.00 MG/L NO2-N  0.007 - 3.28 MG/L NO2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 591.69 | 1147760001
1147760002 | NITRITE TEST 0.002 - 1.00 MG/L NO2-N  0.007 - 3.28 MG/L NO2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 336.38 | 1147760002
1147770001 | SULFIDE TEST 0.1 - 0.3 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 MG/L S2- MICROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1147770001
1147790001 | SULFIDE TEST 0.020 - 1.50 MG/L S2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 453.75 | 1147790001
1147800001 | ZINC TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 5 MG/L ZN MICROQUANT | 1 | ST | 647.35 | 1147800001
1147820002 | ZINC TEST  REFILL PACK FOR 114780, 114412 | 1 | ST | 325.49 | 1147820002
1147830001 | NICKEL TEST 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 MG/L NI MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1147830001
1147850001 | NICKEL TEST 0.02 - 5.00 MG/L NI SPECTROQUANT | 1 | ST | 453.75 | 1147850001
1147910001 | SULFATE TEST 25 - 300 MG/L SO42- SPECTROQUANT | 1 | ST | 603.79 | 1147910001
1147920001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 MG/L SI MICROQUANT | 1 | ST | 603.79 | 1147920001
1147940001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST 0.011 - 10.70 MG/L SIO2 0.005 - 5.00 MG/L SI SPECTROQUANT | 1 | ST | 465.85 | 1147940001
1147980001 | CYANIDE TEST 0.03 - 0.07 - 0.13 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 5 MG/L CN- MICROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1147980001
1148000001 | CYANIDE TEST 0.002 - 0.500 MG/L CN- SPECTROQUANT | 1 | ST | 686.07 | 1148000001
1148010001 | CHLORINE TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 MG/L CL2 MICROQUANT | 1 | ST | 607.42 | 1148010001
1148030002 | CHLORINE TEST  REFILL PACK FOR 114801 | 1 | ST | 226.27 | 1148030002
1148150001 | CALCIUM TEST 5 - 160 MG/L CA  7 - 224 MG/L CAO  12 - 400 MG/L CACO3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 560.23 | 1148150001
1148210002 | GOLD TEST 0.5 - 12.0 MG/L AU SPECTROQUANT | 1 | ST | 1053.91 | 1148210002
1148250001 | ALUMINIUM TEST 0.020 - 1.20 MG/L AL SPECTROQUANT | 1 | ST | 488.84 | 1148250001
1148260001 | CHLORINE TEST 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 - 2 - 4 - 7 - 10 - 15 MG/L CL2 MICROQUANT | 1 | ST | 615.89 | 1148260001
1148310001 | SILVER TEST 0.25 - 3.00 MG/L AG SPECTROQUANT | 1 | ST | 797.39 | 1148310001
1148320001 | ZINC TEST 0.05 - 2.50 MG/L ZN SPECTROQUANT | 1 | ST | 698.17 | 1148320001
1148330001 | LEAD CELL TEST 0.10 - 5.00 MG/L PB SPECTROQUANT | 1 | ST | 332.75 | 1148330001
1148340001 | CADMIUM CELL TEST 0.025 - 1.000 MG/L CD SPECTROQUANT | 1 | ST | 332.75 | 1148340001
1148390001 | BORON TEST 0.050 - 0.800 MG/L B SPECTROQUANT | 1 | ST | 753.83 | 1148390001
1148420001 | PHOSPHATE TEST 0.5 - 30.0 MG/L PO4-P  1.5 - 92.0 MG/L PO43-  1.1 - 68.7 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 401.72 | 1148420001
1148430001 | UREA TEST FOR SWIMMING POOLS 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 MG/L MICROQUANT | 1 | ST | 626.78 | 1148430001
1148450002 | UREA TEST IN THE SWIMMING POOL  REFILL PACK FOR 114843 | 1 | ST | 410.19 | 1148450002
1148460001 | PHOSPHATE TEST 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 MG/L PO4-P MICROQUANT | 1 | ST | 607.42 | 1148460001
1148480001 | PHOSPHATE TEST 0.010 - 5.00 MG/L PO4-P  0.03 - 15.3 MG/L PO43-  0.02 - 11.46 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 406.56 | 1148480001
1148480002 | PHOSPHATE TEST 0.010 - 5.00 MG/L PO4-P  0.03 - 15.3 MG/L PO43-  0.02 - 11.46 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 283.14 | 1148480002
1148780001 | TOC CELL TEST 5.0 - 80.0 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 788.92 | 1148780001
1148790001 | TOC CELL TEST 50 - 800 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 788.92 | 1148790001
1148940010 | FRACTOGEL EMD SE HICAP (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 269.83 | 1148940010
1148940100 | FRACTOGEL EMD SE HICAP (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 2232.45 | 1148940100
1148940500 | FRACTOGEL EMD SE HICAP (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 6423.89 | 1148940500
1148945000 | FRACTOGEL EMD SE HICAP (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 60800.08 | 1148945000
1148950001 | COD CELL TEST 15 - 300 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1148950001
1148960001 | IRON CELL TEST 1.0 - 50.0 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 332.75 | 1148960001
1148970001 | CHLORIDE TEST 2.5 - 250 MG/L CL- SPECTROQUANT | 1 | ST | 363.00 | 1148970001
1148970002 | CHLORIDE TEST 2.5 - 250 MG/L CL- SPECTROQUANT | 1 | ST | 520.30 | 1148970002
1149010001 | FLAT-BOTTOMED TUBES, LONG, AQUAQUANT | 1 | ST | 242.00 | 1149010001
1149020001 | FLAT-BOTTOMED TUBES FOR AQUAMERCKTESTS | 1 | ST | 208.12 | 1149020001
1149420001 | NITRATE TEST IN SEAWATER 0.2 - 17.0 MG/L NO3-N  0.9 - 75.3 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 373.89 | 1149420001
1149440001 | RECTANGULAR CELLS 50 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 611.05 | 1149440001
1149460001 | RECTANGULAR CELLS 10 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 216.59 | 1149460001
1149470001 | RECTANGULAR CELLS 20 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 382.36 | 1149470001
1149620001 | PIPECHECK SPECTROQUANT | 1 | ST | 883.30 | 1149620001
1149630001 | CRACK SET 20 SPECTROQUANT | 1 | ST | 384.78 | 1149630001
1149640001 | SOFTWARE MULTI-ACHAT II SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1149640001
1149760001 | CHLORINE TEST 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 - 2 - 4 - 8 - 10 - 15 MG/L CL2 MICROQUANT | 1 | ST | 931.70 | 1149760001
1149770002 | CHLORINE TEST  REFILL PACK FOR 114976, 114434 | 1 | ST | 350.90 | 1149770002
1149780001 | CHLORINE TEST 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 MG/L CL2 MICROQUANT | 1 | ST | 666.71 | 1149780001
1149790002 | CHLORINE TEST  REFILL PACK FOR 114978 | 1 | ST | 281.93 | 1149790002
1150290500 | M 17 BROTH ACC. TO TERZAGHI FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 607.42 | 1150290500
1150310100 | BLACK A POWDER LESS THAN 0.3 MM PATINAL | 100 | G | 332.75 | 1150310100
1150311000 | BLACK A POWDER LESS THAN 0.3 MM PATINAL | 1 | KG | 1917.85 | 1150311000
1150350001 | HPTLC CELLULOSE F 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 713.90 | 1150350001
1150360001 | HPTLC CELLULOSE F 50 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1389.08 | 1150360001
1150370001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM FOR PAH ... | 1 | ST | 1677.06 | 1150370001
1150450500 | MEAT LIVER AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 567.49 | 1150450500
1150530100 | CALCIUM STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG CA CERTIPUR | 100 | ML | 504.57 | 1150530100
1150540100 | POTASSIUM STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG K CERTIPUR | 100 | ML | 504.57 | 1150540100
1150580100 | SODIUM STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG NA CERTIPUR | 100 | ML | 504.57 | 1150580100
1150610100 | COBALT STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG CO CERTIPUR | 100 | ML | 504.57 | 1150610100
1150720100 | PHOSPHORUS STANDARD DISSOLVED IN OIL 1 G/KG P CERTIPUR | 100 | ML | 485.21 | 1150720100
1150750100 | MULTI-ELEMENT STANDARD I DISSOLVED IN OIL C(BA) = 8 G/KG; C(CA) = 4 G/KG; C(MG) = 1 G/KG; ... CERTIPUR | 100 | ML | 867.57 | 1150750100
1150799028 | PARTECKSI 200 (SORBITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 420 | 25 | KG | 1020.03 | 1150799028
1150921000 | EXTRELUT NT PACKING MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF LARGE EXTRACTION COLUMNS | 1 | KG | 1022.45 | 1150921000
1150930001 | EXTRELUT NT REFILL PACK FOR COLUMN FILLINGS EXTRELUT NT 20 | 1 | ST | 1195.48 | 1150930001
1150940001 | EXTRELUT NT 1 PRE-PACKED COLUMNS FOR EXTRACTION OF LIPOPHILIC COMPOUNDS FROM AQUEOUS SOLUTIONS | 1 | ST | 851.84 | 1150940001
1150950001 | EXTRELUT NT 3 PRE-PACKED COLUMNS FOR EXTRACTION OF LIPOPHILIC COMPOUNDS FROM AQUEOUS SOLUTIONS | 1 | ST | 722.37 | 1150950001
1150960001 | EXTRELUT NT 20 PRE-PACKED COLUMNS FOR EXTRACTION OF LIPOPHILIC COMPOUNDS FROM AQUEOUS SOLUTIONS | 1 | ST | 1278.97 | 1150960001
1151011000 | SILICA GEL 60 (0.063-0.100 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 365.42 | 1151011000
1151019025 | SILICA GEL 60 (0.063-0.100 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 5498.24 | 1151019025
1151080500 | M 17 AGAR ACC. TO TERZAGHI FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 431.97 | 1151080500
1151111000 | SILICA GEL 60 (0.015-0.040 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 365.42 | 1151111000
1151112500 | SILICA GEL 60 (0.015-0.040 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 732.05 | 1151112500
1151119025 | SILICA GEL 60 (0.015-0.040 MM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 25 | KG | 5498.24 | 1151119025
1151120001 | ANAEROTEST FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 84.70 | 1151120001
1151181000 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR AMINO ACID ANALYSIS | 1 | L | 123.42 | 1151181000
1151182500 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR AMINO ACID ANALYSIS | 2.5 | L | 251.68 | 1151182500
1151189026 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR AMINO ACID ANALYSIS | 25 | L | 83.49 | 1151189026
1151270500 | ION EXCHANGER AMBERLITE MB-3 MIXED BED ION EXCHANGER WITH COLOUR INDICATOR, STRONGLY ACIDIC H+ FORM ... | 500 | ML | 335.17 | 1151270500
1151275000 | ION EXCHANGER AMBERLITE MB-3 MIXED BED ION EXCHANGER WITH COLOUR INDICATOR, STRONGLY ACIDIC H+ FORM ... | 5 | L | 2596.66 | 1151275000
1151310500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IR-120 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER), H+ FORM | 500 | ML | 111.32 | 1151310500
1151315000 | ION EXCHANGER AMBERLITE IR-120 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER), H+ FORM | 5 | L | 670.34 | 1151315000
1151560001 | ENDO AGAR FOR THE DETECTION AND ISOLATION OF E.COLI AND COLIFORMS MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1151560001
1151612504 | HISTOSEC PASTILLES (WITHOUT DMSO) SOLIDIFICATION POINT 56-58 GRAD C EMBEDDING AGENT FOR HISTOLOGY | 1 | ST | 433.18 | 1151612504
1151619025 | HISTOSEC PASTILLES (WITHOUT DMSO) SOLIDIFICATION POINT 56-58 GRAD C EMBEDDING AGENT FOR HISTOLOGY | 25 | KG | 1240.25 | 1151619025
1151640001 | BPLS AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA MERCKOPLATE | 1 | ST | 141.57 | 1151640001
1151650500 | ION EXCHANGER AMBERLITE MB-6113 MIXED-BED ION EXCHANGER WITH COLOUR INDICATOR, STRONGLY ACIDIC H+ ... | 500 | G | 267.41 | 1151650500
1151750020 | LEIFSON AGAR DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR ACC. TO LEIFSON, MODIFIED FOR THE ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 91.96 | 1151750020
1151750480 | LEIFSON AGAR DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR ACC. TO LEIFSON, MODIFIED FOR THE ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2055.79 | 1151750480
1151770001 | BOILED BLOOD AGAR (CHOCOLATE AGAR) FOR THE CULTIVATION AND ISOLATION OF FASTIDIOUS ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 113.74 | 1151770001
1151840001 | XLD AGAR XYLOSE-LYSINE-DEOXYCHOLATE AGAR FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1151840001
1151950100 | SUBSTANCE WR1 TABLETS 0.03 PATINAL | 1 | ST | 924.44 | 1151950100
1151980001 | MINIMAL GLUCOSE AGAR FOR MUTAGENICITY TESTS ACC. TO AMES FOR THE EXAMINATION OF CHEMICAL ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1151980001
1152130001 | AUTO-HEMACOLOR STAINING SET FOR AUTOMATIC BLOOD SMEAR STAINING WITH THE HEMA-TEK  SLIDE STAINER | 1 | ST | 591.69 | 1152130001
1152260025 | N-(2-ACETAMIDO)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE ACES | 25 | G | 117.37 | 1152260025
1152260250 | N-(2-ACETAMIDO)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE ACES | 250 | G | 733.26 | 1152260250
1152269010 | N-(2-ACETAMIDO)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE ACES | 10 | KG | 1753.29 | 1152269010
1152279010 | N-(2-ACETAMIDO)-IMINODIACETIC ACID BUFFER SUBSTANCE ADA | 10 | KG | 1634.71 | 1152279010
1152280025 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE BES | 25 | G | 129.47 | 1152280025
1152280250 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE BES | 250 | G | 776.82 | 1152280250
1152289010 | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-AMINOETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE BES | 10 | KG | 2278.43 | 1152289010
1152290025 | 2-(CYCLOHEXYLAMINO)ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE CHES | 25 | G | 154.88 | 1152290025
1152290250 | 2-(CYCLOHEXYLAMINO)ETHANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE CHES | 250 | G | 1057.54 | 1152290250
1152300025 | 3-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-PROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPPS | 25 | G | 158.51 | 1152300025
1152300250 | 3-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-PROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPPS | 250 | G | 899.03 | 1152300250
1152309010 | 3-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-PROPANESULFONIC ACID BUFFER SUBSTANCE HEPPS | 10 | KG | 1865.82 | 1152309010
1152310025 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT BUFFER SUBSTANCE HEPES-NA | 25 | G | 113.74 | 1152310025
1152310250 | 2-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-ETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT BUFFER SUBSTANCE HEPES-NA | 250 | G | 694.54 | 1152310250
1152560500 | ADSORBER RESIN AMBERLITE XAD-4 | 500 | ML | 481.58 | 1152560500
1152620500 | INTERCAMBIADOR DE IONES AMBERLITE IRA-410 FORMA CL- | 500 | ML | 272.25 | 1152620500
1152652500 | HEATING BATH FLUID FOR HEATING BATHS UP TO APPROX. 170 GRAD C | 2.5 | L | 717.53 | 1152652500
1152760001 | MACCONKEY AGAR FOR THE ISOLATION OF SALMONELLA, SHIGELLA AND COLIFORM BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1152760001
1153260001 | TLC SILICA GEL 60 100 GLASS PLATES 2.5 X 7.5 CM | 1 | ST | 516.67 | 1153260001
1153270001 | TLC SILICA GEL 60 F254 100 GLASS PLATES 2.5 X 7.5 CM | 1 | ST | 532.40 | 1153270001
1153320001 | SANGODIFF G STAINING FOILS FOR MANUAL STAINING OF BLOOD SMEARS | 1 | ST | 338.80 | 1153320001
1153331000 | WATER FOR CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 44.77 | 1153331000
1153332500 | WATER FOR CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 93.17 | 1153332500
1153339010 | WATER FOR CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 302.50 | 1153339010
1153339030 | WATER FOR CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 726.00 | 1153339030
1153370100 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 2.5-4 MM (SIO2) PATINAL | 100 | G | 228.69 | 1153370100
1153371000 | SILICON DIOXIDE GRANULES ABOUT 2.5-4 MM (SIO2) PATINAL | 1 | KG | 873.62 | 1153371000
1153380500 | PLATE COUNT SKIM MILK AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 173.03 | 1153380500
1153410001 | TLC SILICA GEL 60 F254 500 GLASS PLATES 2.5 X 7.5 CM | 1 | ST | 745.36 | 1153410001
1153450100 | ALUMINIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-3 MM (AL2O3) PATINAL | 100 | G | 405.35 | 1153450100
1153451000 | ALUMINIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-3 MM (AL2O3) PATINAL | 1 | KG | 2639.01 | 1153451000
1153480250 | KJELDAHL TABLETS (FREE OF MERCURY AND SELENIUM) 5 G/TABLET | 1 | ST | 528.77 | 1153480250
1153481000 | KJELDAHL TABLETS (FREE OF MERCURY AND SELENIUM) 5 G/TABLET | 1 | ST | 1957.78 | 1153481000
1153550001 | TINCION CITOLOGICA ESTANDAR SEGUN SZCZEPANIK PARA MICROSCOPIA CYTOCOLOR | 1 | ST | 650.98 | 1153550001
1153630500 | SKIM MILK POWDER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 116.16 | 1153630500
1153680500 | TISAB SOLUTION FOR FLUORIDE DETERMINATION | 500 | ML | 229.90 | 1153680500
1153730001 | EXIT CANNULAS FOR EXTRELUT NT 1 AND EXTRELUT NT 3 | 1 | ST | 124.63 | 1153730001
1153770100 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 2-3 MM (MGF2) PATINAL | 100 | G | 264.99 | 1153770100
1153771000 | MAGNESIUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 2-3 MM (MGF2) PATINAL | 1 | KG | 1240.25 | 1153771000
1153880001 | TLC SILICA GEL 60 RP-8 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1338.26 | 1153880001
1153890001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1338.26 | 1153890001
1154199024 | CETYL PALMITATE 15 (CETYLESTERS WAX) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,NF | 20 | KG | 2746.70 | 1154199024
1154230001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 1519.76 | 1154230001
1154240001 | TLC SILICA GEL 60 RP-8 F254S 50 GLASS PLATES 10 X 20 CM | 1 | ST | 1519.76 | 1154240001
1154401000 | ISOOCTANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 204.49 | 1154401000
1154402500 | ISOOCTANE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 425.92 | 1154402500
1154440025 | COOMASSIE BRILLIANT BLUE G 250 (C.I. 42655) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 208.12 | 1154440025
1154450001 | HPTLC LICHROSPHER SILICA GEL 60 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 820.38 | 1154450001
1154740100 | ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION I (19 ELEMENTS IN DILUTE NITRIC ACID) CERTIPUR | 100 | ML | 465.85 | 1154740100
1154801000 | HYAMINE 1622-SOLUTION FOR THE DETERMINATION OF ANIONIC TENSIDES 0.004 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 83.49 | 1154801000
1154971000 | RONACARETRIETHANOLAMINE | 1 | L | 405.35 | 1154971000
1154980001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1842.83 | 1154980001
1155001000 | ACETONITRILE EMPLURA | 1 | L | 102.85 | 1155001000
1155002500 | ACETONITRILE EMPLURA | 2.5 | L | 216.59 | 1155002500
1155006025 | ACETONITRILE EMPLURA | 25 | L | 1798.06 | 1155006025
1155009190 | ACETONITRILE EMPLURA | 190 | L | 10828.29 | 1155009190
1155250001 | RINGER TABLETS FOR THE PREPARATION OF RINGER'S SOLUTION | 1 | ST | 101.64 | 1155250001
1155330001 | CULTURA MINI INCUBATOR (115 V) FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 1404.81 | 1155330001
1155450001 | KNURLED NUTS FOR CAPILLARY CONNECTIONS 0.2 MM I.D. 0.5 MM E.D. WITH PVDF DOUBLE CONES | 1 | ST | 476.74 | 1155450001
1155460001 | PVDF DOUBLE CONES FOR STAINLESS STEEL CAPILLARY CONNECTIONS I.D. 0.2 MM, E.D. 0.5 MM | 1 | ST | 453.75 | 1155460001
1155470001 | STAINLESS STEEL CAPILLARIES (FLEXIBLE) I.D. 0.2 MM, E.D. 0.5 MM, LENGTH 250 MM | 1 | ST | 1089.00 | 1155470001
1155520001 | HPTLC SILICA GEL 60 WR F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 1317.69 | 1155520001
1155760001 | LICHROCART ASSEMBLY TOOL FOR REPLACEMENT OF SEALING RINGS | 1 | ST | 129.47 | 1155760001
1155770100 | IMMERSION OIL ACC. TO ISO 8036 MODIFIED FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 154.88 | 1155770100
1155911050 | SUBSTANCE H4 GRANULES ABOUT 0.1-2 MM PATINAL | 1 | KG | 4235.00 | 1155911050
1156220001 | EXTRELUT NT COLLECTION TUBES WITH TAPERED BOTTOM AND SCREW CAP NORMAL CAPACITY 15 ML FOR EXTRELUT NT ... | 1 | ST | 710.27 | 1156220001
1156350500 | ION EXCHANGER AMBERLYST 15 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER), H+ FORM | 500 | ML | 285.56 | 1156350500
1156400001 | ALDEHYDE DEHYDROGENASE (FROM YEAST) LYOPHILIZED 100 U/VIAL FOR BIOCHEMISTRY | 1 | ST | 242.00 | 1156400001
1156470001 | HPTLC SILICA GEL 60 NH2F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1156470001
1156830001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 50 GLASS PLATES 5 X 20 CM | 1 | ST | 1061.17 | 1156830001
1156840001 | TLC SILICA GEL 60 RP-8 F254S 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 567.49 | 1156840001
1156850001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 25 GLASS PLATES 5 X 10 CM | 1 | ST | 567.49 | 1156850001
1156960001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254S 25 GLASS PLATES 20 X 10 CM | 1 | ST | 836.11 | 1156960001
1157540100 | ALUMINIUM OXIDE FIBERS FOR GOOCH CRUCIBLES | 100 | G | 175.45 | 1157540100
1157541000 | ALUMINIUM OXIDE FIBERS FOR GOOCH CRUCIBLES | 1 | KG | 1258.40 | 1157541000
1159240025 | NIGROSINE (C.I. 50420) WATER-SOLUBLE FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 123.42 | 1159240025
1159250025 | ORANGE G (C.I. 16230) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 123.42 | 1159250025
1159260025 | PHLOXIN B (C.I. 45410) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 413.82 | 1159260025
1159270025 | PONCEAU S (C.I. 27195) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 289.19 | 1159270025
1159290025 | THIONINE (ACETATE) (C.I. 52000) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1038.18 | 1159290025
1159300025 | TOLUIDINE BLUE O (C.I.52040) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 828.85 | 1159300025
1159310025 | ACRIDINE ORANGE ZINC CHLORIDE DOUBLE SALT (C.I.46005) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 828.85 | 1159310025
1159330005 | CARMINE (C.I. 75470) (CALCIUM-ALUMINIUM LACQUER OF CARMINIC ACID) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 5 | G | 181.50 | 1159330005
1159330025 | CARMINE (C.I. 75470) (CALCIUM-ALUMINIUM LACQUER OF CARMINIC ACID) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 911.13 | 1159330025
1159340025 | EOSIN B (BLUISH) (C.I.45400) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 289.19 | 1159340025
1159340100 | EOSIN B (BLUISH) (C.I.45400) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 726.00 | 1159340100
1159350025 | EOSIN Y (YELLOWISH) (C.I. 45380) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 143.99 | 1159350025
1159350100 | EOSIN Y (YELLOWISH) (C.I. 45380) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 363.00 | 1159350100
1159360010 | ERYTHROSINE B (C.I. 45430) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 10 | G | 123.42 | 1159360010
1159360025 | ERYTHROSINE B (C.I. 45430) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 248.05 | 1159360025
1159370025 | FUCHSIN (C.I. 42510) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 165.77 | 1159370025
1159370100 | FUCHSIN (C.I. 42510) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 413.82 | 1159370100
1159371000 | FUCHSIN (C.I. 42510) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 1 | KG | 3552.56 | 1159371000
1159380025 | HEMATOXYLIN MONOHYDRATE (C.I.75290) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 372.68 | 1159380025
1159380100 | HEMATOXYLIN MONOHYDRATE (C.I.75290) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 1306.80 | 1159380100
1159390025 | NUCLEAR FAST RED (C.I. 60760) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 1326.16 | 1159390025
1159400025 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 136.73 | 1159400025
1159400100 | CRYSTAL VIOLET (C.I. 42555) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 238.37 | 1159400100
1159410025 | LIGHT GREEN SF YELLOWISH (C.I. 42095) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 269.83 | 1159410025
1159410100 | LIGHT GREEN SF YELLOWISH (C.I. 42095) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 1010.35 | 1159410100
1159420025 | MALACHITE GREEN OXALATE  (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 106.48 | 1159420025
1159420100 | MALACHITE GREEN OXALATE  (C.I. 42000) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 160.93 | 1159420100
1159430025 | METHYLENE BLUE (C.I. 52015) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 143.99 | 1159430025
1159430100 | METHYLENE BLUE (C.I. 52015) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 100 | G | 289.19 | 1159430100
1159440025 | METHYL GREEN ZINC CHLORIDE DOUBLE SALT (C.I. 42590) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 994.62 | 1159440025
1159460025 | NILE BLUE (HYDROGEN SULFATE) (C.I. 51180) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 579.59 | 1159460025
1159480025 | SAFRANINE O (C.I. 50240) FOR MICROSCOPY CERTISTAIN | 25 | G | 248.05 | 1159480025
1159530001 | REACTION VESSELS FOR THERMOREACTOR TR 105 SPECTROQUANT | 1 | ST | 907.50 | 1159530001
1159550001 | ABSORPTION TUBE FOR THERMOREACTOR TR 105 | 1 | ST | 382.36 | 1159550001
1159590500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IRA-67 (WEAKLY BASIC ANION EXCHANGER), OH- FORM | 500 | G | 638.88 | 1159590500
1159650500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IRN-150 (MIXED-BED ION EXCHANGER, STRONGLY ACID H+ FORM AND STRONGLY BASIC ...) | 500 | ML | 189.97 | 1159650500
1159660500 | ION EXCHANGER AMBERLITE IR-120 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER, NA+ FORM) | 500 | ML | 131.89 | 1159660500
1159730002 | WEIGERT'S IRON HEMATOXYLIN KIT FOR NUCLEAR STAINING IN HISTOLOGY | 1 | ST | 413.82 | 1159730002
1159740002 | ELASTICA VAN GIESON STAINING KIT FOR CONNECTIVE TISSUE | 1 | ST | 947.43 | 1159740002
1159990001 | RAMBACH AGAR FOR THE IDENTIFICATION OF SALMONELLA MERCKOPLATE | 1 | ST | 2170.74 | 1159990001
1160000500 | YGC AGAR YEAST EXTRACT GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR FIL-IDF FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 214.17 | 1160000500
1160040100 | SUBSTANCE H1 GRANULES ABOUT 1.0-1.6 MM PATINAL | 100 | G | 1089.00 | 1160040100
1160041000 | SUBSTANCE H1 GRANULES ABOUT 1.0-1.6 MM PATINAL | 1 | KG | 3509.00 | 1160041000
1160090001 | SUPERSPHERSI 60 LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1685.53 | 1160090001
1160100001 | SUPERSPHER60 RP-8 LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1160100001
1160390001 | SUPERSPHER100 RP-18 LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1160390001
1160510001 | SUPERSPHER100 RP-18 LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1160510001
1160520001 | SUPERSPHER60 RP-8 LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1160520001
1160540001 | SUPERSPHERSI 60 LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1495.56 | 1160540001
1160560001 | SUPERSPHER100 RP-18 LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1160560001
1160799200 | POTASSIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 42% (= ABOUT 30% THIOGLYCOLLIC ACID) | 200 | KG | 5469.20 | 1160799200
1160799202 | POTASSIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 42% (= ABOUT 30% THIOGLYCOLLIC ACID) | 200 | KG | 5469.20 | 1160799202
1160799903 | POTASSIUM THIOGLYCOLATE SOLUTION ABOUT 42% (= ABOUT 30% THIOGLYCOLLIC ACID) | 1000 | KG | 30250.00 | 1160799903
1160920001 | HPTLC CELLULOSE 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 848.21 | 1160920001
1161030250 | AMMONIUM ACETATE FRACTOPUR | 250 | G | 112.53 | 1161030250

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates