لیست قیمت محصولات مرک (7)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


{aridatatables moduleId="<282>"}

 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه

1161050010 | LICHROSPHER 100 RP-18 (10 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161050010
1161220500 | CHROMOCULT TBX (TRYPTONE BILE X-GLUCURONIDE) AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 1082.95 | 1161220500
1161240001 | MAGNESIUM TEST 5 - 100 MG/L MG REFLECTOQUANT | 1 | ST | 114.95 | 1161240001
1161250001 | CALCIUM TEST 5 - 125 MG/L CA REFLECTOQUANT | 1 | ST | 143.99 | 1161250001
1161260001 | CARBONATE HARDNESS TEST 0.5 - 20.0  GRAD D REFLECTOQUANT | 1 | ST | 363.00 | 1161260001
1161270001 | LACTIC ACID TEST 3.0 - 60.0 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 295.24 | 1161270001
1161280001 | MALIC ACID TEST 5.0 - 60.0 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 295.24 | 1161280001
1161290010 | LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161290010
1161350001 | TOTAL ACIDITY TEST PH 7.0 2.0 - 14.0 G/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 670.34 | 1161350001
1161360001 | TOTAL SUGAR TEST (GLUCOSE AND FRUCTOSE) 65 - 650 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 513.04 | 1161360001
1161370001 | FREE SULFUROUS ACID 1.0 - 30.0 MG/L SO2 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 295.24 | 1161370001
1161390010 | LICHROSPHER 100 RP-8 (10 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161390010
1161410001 | SUCROSE (SACCHAROSE) TEST 0.25 - 2.50 G/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 1104.73 | 1161410001
1161520010 | LICHROSPHER 100 DIOL (5 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161520010
1161770010 | LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161770010
1161780010 | LICHROSPHER 100 NH2 (5 MYM) | 10 | G | 2340.14 | 1161780010
1161970010 | FRACTOGELEMD PHENYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 10 | ML | 411.40 | 1161970010
1161970100 | FRACTOGELEMD PHENYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 100 | ML | 1894.86 | 1161970100
1161970500 | FRACTOGELEMD PHENYL (S) FOR HYDROPHOBIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY, SUSPENSION IN 20% ... (20-40 MYM) | 500 | ML | 8081.59 | 1161970500
1161980001 | LEUCOGNOST-NASDCL DETECTION OF NAPHTHOL AS-D CHLOROACETATE ESTERASE IN GRANULOCYTES | 1 | ST | 1476.20 | 1161980001
1162051000 | DIETHANOLAMINE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 238.37 | 1162051000
1162160001 | PEROXIDASE (FROM HORSE RADISH) 10000 U/VIAL FOR BIOCHEMISTRY | 1 | ST | 197.23 | 1162160001
1162170001 | PRE-COLUMN HOLDER FOR LICHROCART CARTRIDGES 4-4 FOR CAPILLARY CONNECTION TO HIBAR RT COLUMN | 1 | ST | 523.93 | 1162170001
1162245000 | SODIUM CHLORIDE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 249.26 | 1162245000
1162249029 | SODIUM CHLORIDE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 727.21 | 1162249029
1162249500 | SODIUM CHLORIDE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 500 | KG | 6091.14 | 1162249500
1162250001 | HPTLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 25GLASS PLATES 10*20CM 25 HPTLC GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 1242.67 | 1162250001
1162750001 | ANAEROCULT C FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 162.14 | 1162750001
1163000002 | LEUCOGNOST ALPA DETECTION OF THE ALKALINE LEUKOCYTE PHOSPHATASE ACTIVITY IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163000002
1163010002 | LEUCOGNOST EST DETECTION OF THE ALPHA NAPHTHYL ACETATE ESTERASE REACTION IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163010002
1163020002 | LEUCOGNOST PAS DETECTION OF THE PERIODIC ACID-SCHIFF REACTION IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163020002
1163030002 | LEUCOGNOST POX DETECTION OF THE PEROXIDASE REACTION IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163030002
1163040002 | LEUCOGNOST SP DETECTION OF THE ACID PHOSPHATASE REACTION IN LEUKOCYTES | 1 | ST | 504.57 | 1163040002
1163050001 | LEUCOGNOSTBASIS KIT FOR DIAGNOSIS OF LEUKEMIA | 1 | ST | 670.34 | 1163050001
1163160050 | METHYL BLUE (C.I. 42780) FOR MICROSCOPY | 50 | G | 248.05 | 1163160050
1163209029 | IRON(II) SULFATE HYDRATE EXTRA PURE (ABOUT 87% FESO4) SPECIAL GRADE BP,USP | 25 | KG | 7865.00 | 1163209029
1163330001 | PRE-COLUMN HOLDER FOR DIRECT COUPLING OF LICHROCART 4-4 PRE-COLUMNS WITH HIBAR RT COLUMNS | 1 | ST | 1089.00 | 1163330001
1163870001 | ANAEROBIC JAR 2,5 L-VOLUME FOR MICROBIOLOGY | 1 | ST | 548.13 | 1163870001
1164130150 | SUBSTANCE H2 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 100 | G | 902.66 | 1164130150
1164131050 | SUBSTANCE H2 GRANULES ABOUT 1-4 MM PATINAL | 1 | KG | 7614.53 | 1164131050
1164340500 | YERSINIA SELECTIVE AGAR (BASE) ACC. TO SCHIEMANN (CIN-AGAR) FOR THE SELECTIVE CULTIVATION OF YERSINIA | 500 | G | 473.11 | 1164340500
1164400100 | YTTRIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (Y2O3) PATINAL | 100 | G | 733.26 | 1164400100
1164401000 | YTTRIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-2.5 MM (Y2O3) PATINAL | 1 | KG | 5921.74 | 1164401000
1164500001 | TB-COLOR STAINING KIT FOR THE MICROSCOPIC INVESTIGATION OF MYCOBACTERIA (COLD STAINING) | 1 | ST | 433.18 | 1164500001
1164640001 | HPTLC SILICA GEL 60 CN F254S 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 1 | ST | 1151.92 | 1164640001
1164660001 | YERSINIA SELECTIVE SUPPLEMENT (CIN) FOR PREPARATION OF 8 L YERSINIA SELECTIVE AGAR ACC. TO SCHIEMANN | 1 | ST | 433.18 | 1164660001
1164690250 | KJELDAHL TABLETS (MISSOURI CATALYST) 5G/TABLET | 1 | ST | 528.77 | 1164690250
1164691000 | KJELDAHL TABLETS (MISSOURI CATALYST) 5G/TABLET | 1 | ST | 1957.78 | 1164691000
1164840001 | TLC SILICA GEL 60 W F254S 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 461.01 | 1164840001
1164850001 | TLC SILICA GEL 60 W F254S 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 1 | ST | 607.42 | 1164850001
1164870001 | TLC SILICA GEL 60 W 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 1 | ST | 417.45 | 1164870001
1164930010 | UREASE (FROM JACK BEANS) SOLUTION IN 50% GLYCEROL, 1000 U/ML FOR BIOCHEMISTRY | 10 | ML | 323.07 | 1164930010
1167001000 | TITANIUM OXIDE S PELLETS (TIO1.7) PATINAL | 1 | KG | 2960.87 | 1167001000
1167141050 | SUBSTANCE H2 GRANULES ABOUT 1-2.5 MM PATINAL | 1 | KG | 7614.53 | 1167141050
1167159050 | MAGNESIUM FLUORIDE PIECES OPTIPUR | 50 | KG | 20570.00 | 1167159050
1167200001 | GLUCOSE TEST 1 - 100 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 143.99 | 1167200001
1167270001 | EMPTY CELLS RQFLEX PLUS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 532.40 | 1167270001
1167290001 | CELL ADAPTER RQFLEX PLUS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 532.40 | 1167290001
1167300001 | BLANK STRIPS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 79.86 | 1167300001
1167310001 | PEROXIDE TEST 100 - 1000 MG/L H2O2 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 122.21 | 1167310001
1167320001 | NITRITE TEST 0.03 - 1.00 G/L NO2- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 158.51 | 1167320001
1167381000 | 1-METHOXY-2-PROPANOL EMPLURA | 1 | L | 139.15 | 1167381000
1167386025 | 1-METHOXY-2-PROPANOL EMPLURA | 25 | L | 1697.63 | 1167386025
1167389190 | 1-METHOXY-2-PROPANOL EMPLURA | 190 | L | 14613.17 | 1167389190
1167401000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 1 | L | 151.25 | 1167401000
1167402500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C FOR ORGANIC TRACE ANALYSIS UNISOLV | 2.5 | L | 315.81 | 1167402500
1167431000 | DIMETHYL SULFOXIDE EMPLURA | 1 | L | 125.84 | 1167431000
1167436025 | DIMETHYL SULFOXIDE EMPLURA | 25 | L | 2181.63 | 1167436025
1167544000 | WATER FOR ANALYSIS  | 4 | L | 128.26 | 1167544000
1167545000 | WATER FOR ANALYSIS  | 5 | L | 108.90 | 1167545000
1167549010 | WATER FOR ANALYSIS  | 10 | L | 256.52 | 1167549010
1167551000 | CESIUM CHLORIDE-LANTHANUM CHLORIDE BUFFERSOLUTION ACC. TO ... (ENTH./CONT. 10 G/L CSCL + 100 G/L LA) | 1 | L | 335.17 | 1167551000
1167610500 | THIOGLYCOLATE MEDIUM G FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 385.99 | 1167610500
1167615000 | THIOGLYCOLATE MEDIUM G FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3679.61 | 1167615000
1167630250 | ZINC CHLORIDE TECHNIPUR(TM) | 250 | G | 274.67 | 1167630250
1167700500 | TISAB-III SOLUTION FOR FLUORIDE DETERMINATION | 500 | ML | 579.59 | 1167700500
1168010025 | AGAROSE (MEDIUM ELECTROENDOOSMOSIS) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 196.02 | 1168010025
1168010250 | AGAROSE (MEDIUM ELECTROENDOOSMOSIS) FOR ELECTROPHORESIS | 250 | G | 1535.49 | 1168010250
1168020025 | AGAROSE (LOW ELECTROENDOOSMOSIS) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 196.02 | 1168020025
1168020250 | AGAROSE (LOW ELECTROENDOOSMOSIS) FOR ELECTROPHORESIS | 250 | G | 1483.46 | 1168020250
1168190001 | ANAEROCULT IS FOR MICROBIOLOGY GAS GENERATOR SYSTEM FOR THE ANAEROBIC INCUBATION OF IDENTIFICATION ... | 1 | ST | 130.68 | 1168190001
1168280100 | TITANIUM OXIDE S GRANULES ABOUT 1-4 MM (TIO1.7) PATINAL | 100 | G | 451.33 | 1168280100
1168281000 | TITANIUM OXIDE S GRANULES ABOUT 1-4 MM (TIO1.7) PATINAL | 1 | KG | 3102.44 | 1168281000
1168340001 | TLC SILICA GEL 60 F254 50 ALUMINIUM SHEETS 5 X 10 CM | 1 | ST | 260.15 | 1168340001
1168350001 | TLC SILICA GEL 60 50 ALUMINIUM SHEETS 5 X 10 CM | 1 | ST | 295.24 | 1168350001
1168540001 | SUPERSPHER60 RP-8 ENDCAPPED LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1168540001
1168550001 | SUPERSPHER100 RP-18 ENDCAPPED LICHROCART125-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1586.31 | 1168550001
1168570001 | SUPERSPHER60 RP-8 ENDCAPPED LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1168570001
1168580001 | SUPERSPHER100 RP-18 ENDCAPPED LICHROCART250-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1788.38 | 1168580001
1168690001 | SUPERSPHER100 RP-18 ENDCAPPED LICHROCART25-4 HPLC CARTRIDGE | 1 | ST | 1385.45 | 1168690001
1168810010 | FRACTOGELEMD TMAE (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168810010
1168810100 | FRACTOGELEMD TMAE (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168810100
1168810500 | FRACTOGELEMD TMAE (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168810500
1168815000 | FRACTOGELEMD TMAE (M) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168815000
1168820010 | FRACTOGEL EMD SO3- (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168820010
1168820100 | FRACTOGEL EMD SO3- (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168820100
1168820500 | FRACTOGEL EMD SO3- (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168820500
1168825000 | FRACTOGEL EMD SO3- (M) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168825000
1168830010 | FRACTOGELEMD DEAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168830010
1168830100 | FRACTOGELEMD DEAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168830100
1168830500 | FRACTOGELEMD DEAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168830500
1168835000 | FRACTOGELEMD DEAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168835000
1168840010 | FRACTOGELEMD DMAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168840010
1168840100 | FRACTOGELEMD DMAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168840100
1168840500 | FRACTOGELEMD DMAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168840500
1168845000 | FRACTOGELEMD DMAE (M) WEAK ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168845000
1168860010 | FRACTOGELEMD COO- (M) WEAK CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 10 | ML | 281.93 | 1168860010
1168860100 | FRACTOGELEMD COO- (M) WEAK CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 100 | ML | 1409.65 | 1168860100
1168860500 | FRACTOGELEMD COO- (M) WEAK CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 500 | ML | 5357.88 | 1168860500
1168865000 | FRACTOGELEMD COO- (M) WEAK CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (40-90 MYM) | 5 | L | 45740.42 | 1168865000
1168870010 | FRACTOGEL EMD TMAE (S) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 10 | ML | 312.18 | 1168870010
1168870100 | FRACTOGEL EMD TMAE (S) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 100 | ML | 1314.06 | 1168870100
1168870500 | FRACTOGEL EMD TMAE (S) STRONG ANION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 500 | ML | 5639.81 | 1168870500
1168900010 | FRACTOGELEMD SO3- (S) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 10 | ML | 312.18 | 1168900010
1168900100 | FRACTOGELEMD SO3- (S) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 100 | ML | 1297.12 | 1168900100
1168900500 | FRACTOGELEMD SO3- (S) STRONG CATION EXCHANGER, SUSPENSION IN 20% ETHANOL AND 150 MM NACL (20-40 MYM) | 500 | ML | 5515.18 | 1168900500
1168920001 | AMMONIUM TEST 0.2 - 7.0 MG/L NH4+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 256.52 | 1168920001
1168940001 | PH TEST PH 1.0 - 5.0 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 141.57 | 1168940001
1168950001 | PH TEST PH 9.0 - 13.0 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 145.20 | 1168950001
1168960001 | CHLORINE TEST 0.5 - 10.0 MG/L CL2 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 235.95 | 1168960001
1168980001 | PH TEST IN COOLING LUBRICANTS PH 7.0 - 10.0 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 114.95 | 1168980001
1168990001 | AMMONIUM TEST 5.0 - 20.0 MG/L NH4+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 256.52 | 1168990001
1169530001 | STRIP ADAPTER RQFLEX, RQFLEX PLUS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1169530001
1169540001 | RECALIBRATION SET RQFLEX REFLECTOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1169540001
1169550001 | REFLECTOMETER RQFLEX PLUS 10 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 2557.94 | 1169550001
1169570001 | CHECK SET RQCHECK RQFLEX, RQFLEXPLUS REFLECTOQUANT | 1 | ST | 137.94 | 1169570001
1169671000 | TITANIUM OXIDE S GRANULES ABOUT 0.1 - 2 MM (TIO1.7) PATINAL | 1 | KG | 3025.00 | 1169671000
1169700001 | REFLECTOMETER RQFLEX 10 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 2210.67 | 1169700001
1169710001 | NITRATE TEST 5 - 225 MG/L NO3- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169710001
1169730001 | NITRITE TEST 0.5 - 25.0 MG/L NO2- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169730001
1169740001 | PEROXIDE TEST 0.2 - 20.0 MG/L H2O2 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169740001
1169750001 | PERACETIC ACID TEST 1.0 - 22.5 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169750001
1169760001 | PERACETIC ACID TEST 75 - 400 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169760001
1169770001 | AMMONIUM TEST 20 - 180 MG/L NH4+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 256.52 | 1169770001
1169780001 | PHOSPHATE TEST 5 - 120 MG/L PO43- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 192.39 | 1169780001
1169810001 | ASCORBIC ACID TEST 25 - 450 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169810001
1169820001 | IRON TEST 0.5 - 20 MG/L FE2+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169820001
1169830001 | IRON TEST 20 - 200 MG/L FE2+ REFLECTOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1169830001
1169870001 | SULFITE TEST 10 - 200 MG/L SO32- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169870001
1169890001 | FORMALDEHYDE TEST 1.0 - 45.0 MG/L HCHO REFLECTOQUANT | 1 | ST | 222.64 | 1169890001
1169910001 | MANGANESE TEST 0.5 - 45.0 MG/L MN REFLECTOQUANT | 1 | ST | 212.96 | 1169910001
1169920001 | POTASSIUM TEST 0.25 - 1.2 G/L K REFLECTOQUANT | 1 | ST | 212.96 | 1169920001
1169930001 | CALCIUM TEST 2.5 - 45.0 MG/L CA REFLECTOQUANT | 1 | ST | 275.88 | 1169930001
1169950001 | NITRATE TEST 3 - 90 MG/L NO3- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169950001
1169960001 | PH TEST PH 4.0 - 9.0 REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1169960001
1169970001 | TOTAL HARDNESS TEST 0.1 - 30.0  GRAD D REFLECTOQUANT | 1 | ST | 133.10 | 1169970001
1169980001 | SOFTWARE RQDATA REFLECTOQUANT | 1 | ST | 1132.56 | 1169980001
1170101000 | TIMIRONSILVER CO | 1 | KG | 419.87 | 1170101000
1170109025 | TIMIRONSILVER CO | 25 | KG | 9232.30 | 1170109025
1170211000 | TIMIRONLIQUID SILVER | 1 | KG | 411.40 | 1170211000
1170219025 | TIMIRONLIQUID SILVER | 25 | KG | 9025.39 | 1170219025
1170221000 | RONAFLAIRFINES | 1 | KG | 382.36 | 1170221000
1170229025 | RONAFLAIRFINES | 25 | KG | 8296.97 | 1170229025
1170421000 | RONASTAR GOLDEN SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170421000
1170429025 | RONASTAR GOLDEN SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170429025
1170451000 | RONASTAR BLUE SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170451000
1170459025 | RONASTAR BLUE SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170459025
1170471000 | RONASTAR COPPER SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170471000
1170479025 | RONASTAR COPPER SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170479025
1170501000 | COLORONA GLITTER BORDEAUX | 1 | KG | 372.68 | 1170501000
1170509025 | COLORONA GLITTER BORDEAUX | 25 | KG | 8019.88 | 1170509025
1170511000 | COLORONA GLITTER BRONZE | 1 | KG | 372.68 | 1170511000
1170519025 | COLORONA GLITTER BRONZE | 25 | KG | 8019.88 | 1170519025
1170531000 | COLORONA GLITTER COPPER | 1 | KG | 372.68 | 1170531000
1170539025 | COLORONA GLITTER COPPER | 25 | KG | 8019.88 | 1170539025
1170601000 | RONAFLAIRB-50 | 1 | KG | 421.08 | 1170601000
1170609025 | RONAFLAIRB-50 | 25 | KG | 7011.95 | 1170609025
1170611000 | RONAFLAIRESQ | 1 | KG | 338.80 | 1170611000
1170619025 | RONAFLAIRESQ | 25 | KG | 7184.98 | 1170619025
1170751000 | RONASTAR PURPLE SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170751000
1170759025 | RONASTAR PURPLE SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170759025
1170761000 | RONASTAR AQUA SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1170761000
1170769025 | RONASTAR AQUA SPARKS | 25 | KG | 22013.53 | 1170769025
1170771000 | RONAFLAIRLF-2000 | 1 | KG | 383.57 | 1170771000
1170779025 | RONAFLAIRLF-2000 | 25 | KG | 8178.39 | 1170779025
1170801000 | RONAFLAIRMTU | 1 | KG | 348.48 | 1170801000
1170809025 | RONAFLAIRMTU | 25 | KG | 7434.24 | 1170809025
1171001000 | RONAFLAIRN-50 | 1 | KG | 279.51 | 1171001000
1171009025 | RONAFLAIRN-50 | 25 | KG | 5713.62 | 1171009025
1171121000 | XIRONA NORDIC SUNSET | 1 | KG | 1056.33 | 1171121000
1171129015 | XIRONA NORDIC SUNSET | 15 | KG | 15093.54 | 1171129015
1171141000 | XIRONA MAGIC MAUVE | 1 | KG | 1056.33 | 1171141000
1171149015 | XIRONA MAGIC MAUVE | 15 | KG | 15093.54 | 1171149015
1171151000 | XIRONA INDIAN SUMMER | 1 | KG | 1056.33 | 1171151000
1171159015 | XIRONA INDIAN SUMMER | 15 | KG | 15093.54 | 1171159015
1171161000 | XIRONA KIWI ROSE | 1 | KG | 1056.33 | 1171161000
1171169015 | XIRONA KIWI ROSE | 15 | KG | 15093.54 | 1171169015
1171170001 | OXYGEN TEST AQUAMERCK | 1 | ST | 297.66 | 1171170001
1171651000 | XIRONA CARIBBEAN BLUE | 1 | KG | 1056.33 | 1171651000
1171659025 | XIRONA CARIBBEAN BLUE | 25 | KG | 25151.06 | 1171659025
1171661000 | RONAFLAIRLDP | 1 | KG | 868.78 | 1171661000
1171669020 | RONAFLAIRLDP | 20 | KG | 16356.78 | 1171669020
1171761000 | RONAFLAIRSILK MICA | 1 | KG | 129.47 | 1171761000
1171769050 | RONAFLAIRSILK MICA | 50 | KG | 3965.17 | 1171769050
1171851000 | TIMIRON SUPER GREEN | 1 | KG | 516.67 | 1171851000
1171859025 | TIMIRON SUPER GREEN | 25 | KG | 11647.46 | 1171859025
1171861000 | TIMIRON SUPER BLUE | 1 | KG | 336.38 | 1171861000
1171869025 | TIMIRON SUPER BLUE | 25 | KG | 7151.10 | 1171869025
1171871000 | TIMIRON SUPER RED | 1 | KG | 336.38 | 1171871000
1171879025 | TIMIRON SUPER RED | 25 | KG | 7151.10 | 1171879025
1171901000 | COLORONA MAJESTIC GREEN | 1 | KG | 396.88 | 1171901000
1171909025 | COLORONA MAJESTIC GREEN | 25 | KG | 8657.55 | 1171909025
1171911000 | COLORONARB | 1 | KG | 473.11 | 1171911000
1171919025 | COLORONARB | 25 | KG | 10575.40 | 1171919025
1171931000 | COLORONARY | 1 | KG | 473.11 | 1171931000
1171939025 | COLORONARY | 25 | KG | 10575.40 | 1171939025
1172001000 | TIMIRON STARLUSTER MP-115 | 1 | KG | 175.45 | 1172001000
1172009025 | TIMIRON STARLUSTER MP-115 | 25 | KG | 3126.64 | 1172009025
1172011000 | TIMIRON SUPERSHEEN MP-1001 | 1 | KG | 307.34 | 1172011000
1172019020 | TIMIRON SUPERSHEEN MP-1001 | 20 | KG | 2642.64 | 1172019020
1172021000 | TIMIRON SPARKLE MP-47 | 1 | KG | 209.33 | 1172021000
1172029025 | TIMIRON SPARKLE MP-47 | 25 | KG | 3973.64 | 1172029025
1172031000 | TIMIRON SUPERSILK MP-1005 | 1 | KG | 242.00 | 1172031000
1172039020 | TIMIRON SUPERSILK MP-1005 | 20 | KG | 3812.71 | 1172039020
1172101000 | TIMIRON GOLD MP-127 | 1 | KG | 301.29 | 1172101000
1172109025 | TIMIRON GOLD MP-127 | 25 | KG | 6254.49 | 1172109025
1172151000 | TIMIRON PEARL FLAKE MP-10 | 1 | KG | 165.77 | 1172151000
1172159025 | TIMIRON PEARL FLAKE MP-10 | 25 | KG | 2865.28 | 1172159025
1172161000 | TIMIRON PEARL SHEEN MP-30 | 1 | KG | 173.03 | 1172161000
1172169025 | TIMIRON PEARL SHEEN MP-30 | 25 | KG | 3045.57 | 1172169025
1172171000 | TIMIRON SUPER GOLD | 1 | KG | 336.38 | 1172171000
1172179025 | TIMIRON SUPER GOLD | 25 | KG | 7152.31 | 1172179025
1172191000 | TIMIRON SUPER SILVER FINE | 1 | KG | 240.79 | 1172191000
1172199025 | TIMIRON SUPER SILVER FINE | 25 | KG | 4762.56 | 1172199025
1172211000 | COLORONAGOLD PLUS MP-25 | 1 | KG | 219.01 | 1172211000
1172219025 | COLORONAGOLD PLUS MP-25 | 25 | KG | 4203.54 | 1172219025
1172231000 | COLORONASUN GOLD SPARKLE MP-29 | 1 | KG | 260.15 | 1172231000
1172239025 | COLORONASUN GOLD SPARKLE MP-29 | 25 | KG | 5227.20 | 1172239025
1172241000 | TIMIRON GLEAMER FLAKE MP-45 | 1 | KG | 209.33 | 1172241000
1172249025 | TIMIRON GLEAMER FLAKE MP-45 | 25 | KG | 3959.12 | 1172249025
1172261000 | TIMIRON ULTRALUSTER MP-111 | 1 | KG | 246.84 | 1172261000
1172269025 | TIMIRON ULTRALUSTER MP-111 | 25 | KG | 4911.39 | 1172269025
1172371000 | COLORONA ORIENTAL BEIGE | 1 | KG | 289.19 | 1172371000
1172379025 | COLORONA ORIENTAL BEIGE | 25 | KG | 5996.76 | 1172379025
1172391000 | TIMIRON SILK GOLD | 1 | KG | 298.87 | 1172391000
1172399025 | TIMIRON SILK GOLD | 25 | KG | 6207.30 | 1172399025
1172401000 | TIMIRON SILK RED | 1 | KG | 298.87 | 1172401000
1172409025 | TIMIRON SILK RED | 25 | KG | 6207.30 | 1172409025
1172411000 | TIMIRON SILK BLUE | 1 | KG | 298.87 | 1172411000
1172419025 | TIMIRON SILK BLUE | 25 | KG | 6207.30 | 1172419025
1172421000 | TIMIRON SILK GREEN | 1 | KG | 298.87 | 1172421000
1172429025 | TIMIRON SILK GREEN | 25 | KG | 6207.30 | 1172429025
1172601000 | COLORONAMICA BLACK | 1 | KG | 219.01 | 1172601000
1172609025 | COLORONAMICA BLACK | 25 | KG | 4203.54 | 1172609025
1172661000 | TIMIRON DIAMOND CLUSTER MP-149 | 1 | KG | 278.30 | 1172661000
1172669025 | TIMIRON DIAMOND CLUSTER MP-149 | 25 | KG | 5626.50 | 1172669025
1172711000 | COLORONA RUSSET | 1 | KG | 353.32 | 1172711000
1172719025 | COLORONA RUSSET | 25 | KG | 7551.61 | 1172719025
1172721000 | COLORONA CARMINE RED | 1 | KG | 481.58 | 1172721000
1172729025 | COLORONA CARMINE RED | 25 | KG | 10783.52 | 1172729025
1172841000 | COLORONAFINE GOLD MP-20 | 1 | KG | 219.01 | 1172841000
1172849025 | COLORONAFINE GOLD MP-20 | 25 | KG | 4203.54 | 1172849025
1172871000 | COLORONATRANSGOLD MP-28 | 1 | KG | 219.01 | 1172871000
1172879025 | COLORONATRANSGOLD MP-28 | 25 | KG | 4203.54 | 1172879025
1172881000 | COLORONA PATINA GOLD | 1 | KG | 331.54 | 1172881000
1172889025 | COLORONA PATINA GOLD | 25 | KG | 6984.12 | 1172889025
1172891000 | COLORONA PATINA SILVER | 1 | KG | 330.33 | 1172891000
1172899025 | COLORONA PATINA SILVER | 25 | KG | 6984.12 | 1172899025
1172941000 | TIMIRON SUPER SILVER | 1 | KG | 258.94 | 1172941000
1172949025 | TIMIRON SUPER SILVER | 25 | KG | 5211.47 | 1172949025
1173111000 | RONAFLAIREXTENDER W | 1 | KG | 283.14 | 1173111000
1173119015 | RONAFLAIREXTENDER W | 15 | KG | 3498.11 | 1173119015
1173201000 | COLORONA RED GOLD | 1 | KG | 287.98 | 1173201000
1173209025 | COLORONA RED GOLD | 25 | KG | 5937.47 | 1173209025
1173211000 | COLORONA BRIGHT GOLD | 1 | KG | 287.98 | 1173211000
1173219025 | COLORONA BRIGHT GOLD | 25 | KG | 5937.47 | 1173219025
1173221000 | COLORONA RED BROWN | 1 | KG | 336.38 | 1173221000
1173229025 | COLORONA RED BROWN | 25 | KG | 7140.21 | 1173229025
1173231000 | COLORONA LIGHT BLUE | 1 | KG | 508.20 | 1173231000
1173239020 | COLORONA LIGHT BLUE | 20 | KG | 9102.83 | 1173239020
1173241000 | COLORONA DARK BLUE | 1 | KG | 508.20 | 1173241000
1173249025 | COLORONA DARK BLUE | 25 | KG | 9102.83 | 1173249025
1173531000 | COLORONA BRONZE | 1 | KG | 353.32 | 1173531000
1173539025 | COLORONA BRONZE | 25 | KG | 7556.45 | 1173539025
1173581000 | TIMIRON SUPER COPPER | 1 | KG | 336.38 | 1173581000
1173589025 | TIMIRON SUPER COPPER | 25 | KG | 7152.31 | 1173589025
1173591000 | TIMIRON SUPER VIOLET | 1 | KG | 336.38 | 1173591000
1173599025 | TIMIRON SUPER VIOLET | 25 | KG | 7152.31 | 1173599025
1173741000 | COLORONA COPPER SPARKLE | 1 | KG | 365.42 | 1173741000
1173749025 | COLORONA COPPER SPARKLE | 25 | KG | 7852.90 | 1173749025
1173751000 | COLORONA SIENNA SPARKLE | 1 | KG | 365.42 | 1173751000
1173759025 | COLORONA SIENNA SPARKLE | 25 | KG | 7852.90 | 1173759025
1173761000 | COLORONA BRONZE SPARKLE | 1 | KG | 365.42 | 1173761000
1173769025 | COLORONA BRONZE SPARKLE | 25 | KG | 7852.90 | 1173769025
1173771000 | COLORONA SIENNA | 1 | KG | 355.74 | 1173771000
1173779025 | COLORONA SIENNA | 25 | KG | 7551.61 | 1173779025
1173781000 | COLORONA COPPER | 1 | KG | 355.74 | 1173781000
1173789025 | COLORONA COPPER | 25 | KG | 7551.61 | 1173789025
1173831000 | TIMIRON STARLIGHT RED | 1 | KG | 215.38 | 1173831000
1173839025 | TIMIRON STARLIGHT RED | 25 | KG | 7149.89 | 1173839025
1173841000 | COLORONA BRONZE FINE | 1 | KG | 365.42 | 1173841000
1173849025 | COLORONA BRONZE FINE | 25 | KG | 7850.48 | 1173849025
1173851000 | COLORONA COPPER FINE | 1 | KG | 365.42 | 1173851000
1173859025 | COLORONA COPPER FINE | 25 | KG | 1685.53 | 1173859025
1173861000 | COLORONA SIENNA FINE | 1 | KG | 365.42 | 1173861000
1173869025 | COLORONA SIENNA FINE | 25 | KG | 1685.53 | 1173869025
1173881000 | TIMIRON STARLIGHT BLUE | 1 | KG | 363.00 | 1173881000
1173889025 | TIMIRON STARLIGHT BLUE | 25 | KG | 1573.00 | 1173889025
1173891000 | COLORONA MAGENTA | 1 | KG | 473.11 | 1173891000
1173899025 | COLORONA MAGENTA | 25 | KG | 10575.40 | 1173899025
1173921000 | TIMIRON STARLIGHT GOLD | 1 | KG | 336.38 | 1173921000
1173929025 | TIMIRON STARLIGHT GOLD | 25 | KG | 7152.31 | 1173929025
1173991000 | RONAFLAIRLOW LUSTER PIGMENT | 1 | KG | 350.90 | 1173991000
1173999020 | RONAFLAIRLOW LUSTER PIGMENT | 20 | KG | 6000.39 | 1173999020
1174031000 | COLORONAKARAT GOLD MP-24 | 1 | KG | 277.09 | 1174031000
1174039025 | COLORONAKARAT GOLD MP-24 | 25 | KG | 5660.38 | 1174039025
1174041000 | COLORONA CHAMELEON | 1 | KG | 353.32 | 1174041000
1174049025 | COLORONA CHAMELEON | 25 | KG | 7551.61 | 1174049025
1174051000 | COLORONA BORDEAUX | 1 | KG | 365.42 | 1174051000
1174059025 | COLORONA BORDEAUX | 25 | KG | 10155.53 | 1174059025
1174571000 | TIMIRON ARCTIC SILVER | 1 | KG | 248.05 | 1174571000
1174579025 | TIMIRON ARCTIC SILVER | 25 | KG | 4941.64 | 1174579025
1174581000 | COLORONA PASSION ORANGE | 1 | KG | 331.54 | 1174581000
1174589025 | COLORONA PASSION ORANGE | 25 | KG | 7022.84 | 1174589025
1174591000 | RONASTAR NOBLE SPARKS | 1 | KG | 804.65 | 1174591000
1174599025 | RONASTAR NOBLE SPARKS | 25 | KG | 18865.11 | 1174599025
1174601000 | COLORONA BLACKSTAR GOLD | 1 | KG | 361.79 | 1174601000
1174609020 | COLORONA BLACKSTAR GOLD | 20 | KG | 6223.03 | 1174609020
1174611000 | COLORONA BLACKSTAR RED | 1 | KG | 361.79 | 1174611000
1174619020 | COLORONA BLACKSTAR RED | 20 | KG | 6223.03 | 1174619020
1174631000 | COLORONA BLACKSTAR BLUE | 1 | KG | 361.79 | 1174631000
1174639020 | COLORONA BLACKSTAR BLUE | 20 | KG | 6223.03 | 1174639020
1174641000 | COLORONA BLACKSTAR GREEN | 1 | KG | 424.71 | 1174641000
1174649020 | COLORONA BLACKSTAR GREEN | 20 | KG | 7468.12 | 1174649020
1174691000 | XIRONA VOLCANIC FIRE | 1 | KG | 1056.33 | 1174691000
1174699025 | XIRONA VOLCANIC FIRE | 25 | KG | 25151.06 | 1174699025
1174701000 | TIMIRON SNOWFLAKE MP-99 | 1 | KG | 258.94 | 1174701000
1174709025 | TIMIRON SNOWFLAKE MP-99 | 25 | KG | 5201.79 | 1174709025
1174721000 | RONASTAR RED SPARKS | 1 | KG | 930.49 | 1174721000
1174729025 | RONASTAR RED SPARKS | 25 | KG | 22008.69 | 1174729025
1174741000 | TIMIRON SPLENDID GOLD | 1 | KG | 343.64 | 1174741000
1174749025 | TIMIRON SPLENDID GOLD | 25 | KG | 7337.44 | 1174749025
1174751000 | TIMIRON SPLENDID RED | 1 | KG | 343.64 | 1174751000
1174759025 | TIMIRON SPLENDID RED | 25 | KG | 7337.44 | 1174759025
1174761000 | TIMIRON SPLENDID BLUE | 1 | KG | 343.64 | 1174761000
1174769025 | TIMIRON SPLENDID BLUE | 25 | KG | 7337.44 | 1174769025
1174771000 | TIMIRON SPLENDID GREEN | 1 | KG | 343.64 | 1174771000
1174779025 | TIMIRON SPLENDID GREEN | 25 | KG | 7337.44 | 1174779025
1174781000 | TIMIRON SPLENDID COPPER | 1 | KG | 343.64 | 1174781000
1174789025 | TIMIRON SPLENDID COPPER | 25 | KG | 7337.44 | 1174789025
1174791000 | TIMIRON SPLENDID VIOLET | 1 | KG | 343.64 | 1174791000
1174799025 | TIMIRON SPLENDID VIOLET | 25 | KG | 7337.44 | 1174799025
1174871000 | COLORONA EGYPTIAN EMERALD | 1 | KG | 365.42 | 1174871000
1174879025 | COLORONA EGYPTIAN EMERALD | 25 | KG | 7854.11 | 1174879025
1174881000 | COLORONA ABORIGINE AMBER | 1 | KG | 365.42 | 1174881000
1174889025 | COLORONA ABORIGINE AMBER | 25 | KG | 7854.11 | 1174889025
1174891000 | COLORONA TIBETAN OCHRE | 1 | KG | 365.42 | 1174891000
1174899025 | COLORONA TIBETAN OCHRE | 25 | KG | 7854.11 | 1174899025
1174901000 | COLORONA PATAGONIAN PURPLE | 1 | KG | 365.42 | 1174901000
1174909025 | COLORONA PATAGONIAN PURPLE | 25 | KG | 7854.11 | 1174909025
1174991000 | XIRONA GOLDEN SKY | 1 | KG | 1499.19 | 1174991000
1174999015 | XIRONA GOLDEN SKY | 15 | KG | 21720.71 | 1174999015
1177129025 | RONASTAR COPPER | 25 | KG | 10321.30 | 1177129025
1177131000 | RONASTAR SILVER | 1 | KG | 463.43 | 1177131000
1177139025 | RONASTAR SILVER | 25 | KG | 10321.30 | 1177139025
1177141000 | RONASTAR GOLD | 1 | KG | 529.98 | 1177141000
1177149025 | RONASTAR GOLD | 25 | KG | 11935.44 | 1177149025
1177151000 | RONASTAR RED | 1 | KG | 529.98 | 1177151000
1177159025 | RONASTAR RED | 25 | KG | 11935.44 | 1177159025
1177161000 | RONASTAR BLUE | 1 | KG | 529.98 | 1177161000
1177169025 | RONASTAR BLUE | 25 | KG | 11935.44 | 1177169025
1177281000 | XIRONA LE ROUGE | 1 | KG | 994.62 | 1177281000
1177289015 | XIRONA LE ROUGE | 15 | KG | 14148.53 | 1177289015
1177311000 | RONAFLAIRSOFTSHADE | 1 | KG | 319.44 | 1177311000
1177319015 | RONAFLAIRSOFTSHADE | 15 | KG | 4032.93 | 1177319015
1177321000 | RONAFLAIRBALANCE RED | 1 | KG | 350.90 | 1177321000
1177329025 | RONAFLAIRBALANCE RED | 25 | KG | 7506.84 | 1177329025
1177331000 | TIMIRON SYNWHITE 40 | 1 | KG | 289.19 | 1177331000
1177339025 | TIMIRON SYNWHITE 40 | 25 | KG | 5832.20 | 1177339025
1177341000 | RONAFLAIRBALANCE GOLD | 1 | KG | 350.90 | 1177341000
1177349025 | RONAFLAIRBALANCE GOLD | 25 | KG | 7506.84 | 1177349025
1177351000 | COLORONA PRECIOUS GOLD | 1 | KG | 267.41 | 1177351000
1177359025 | COLORONA PRECIOUS GOLD | 25 | KG | 5422.01 | 1177359025
1177361000 | XIRONA VOLCANIC SPARKS | 1 | KG | 1500.40 | 1177361000
1177369015 | XIRONA VOLCANIC SPARKS | 15 | KG | 21720.71 | 1177369015
1177391000 | RONAFLAIRBALANCE BLUE | 1 | KG | 350.90 | 1177391000
1177399025 | RONAFLAIRBALANCE BLUE | 25 | KG | 7506.84 | 1177399025
1177401000 | TIMIRON ICE CRYSTAL | 1 | KG | 390.83 | 1177401000
1177409025 | TIMIRON ICE CRYSTAL | 25 | KG | 8505.09 | 1177409025
1177411000 | TIMIRON GLAM SILVER | 1 | KG | 963.16 | 1177411000
1177419025 | TIMIRON GLAM SILVER | 25 | KG | 22795.19 | 1177419025
1177421000 | RONAFLAIRM-SPHERE | 1 | KG | 237.16 | 1177421000
1177429015 | RONAFLAIRM-SPHERE | 15 | KG | 2786.63 | 1177429015
1177431000 | TIMIRON PLATINA NAIL 25 | 1 | KG | 295.24 | 1177431000
1177439018 | TIMIRON PLATINA NAIL 25 | 18 | KG | 4399.56 | 1177439018
1177441000 | TIMIRON CRYSTAL NAIL 25 | 1 | KG | 285.56 | 1177441000
1177449018 | TIMIRON CRYSTAL NAIL 25 | 18 | KG | 4215.64 | 1177449018
1177461000 | XIRONA MOONLIGHT SPARKS | 1 | KG | 1499.19 | 1177461000
1177469015 | XIRONA MOONLIGHT SPARKS | 15 | KG | 21718.29 | 1177469015
1177511000 | RONAFLAIRWHITE SAPPHIRE | 1 | KG | 500.94 | 1177511000
1177519025 | RONAFLAIRWHITE SAPPHIRE | 25 | KG | 11266.31 | 1177519025
1177531000 | RONAFLAIREFX | 1 | KG | 325.49 | 1177531000
1177539025 | RONAFLAIREFX | 25 | KG | 6880.06 | 1177539025
1177541000 | COLORONASYNCRANBERRY | 1 | KG | 332.75 | 1177541000
1177549025 | COLORONASYNCRANBERRY | 25 | KG | 7050.67 | 1177549025
1177551000 | RONAFLAIRLDP WHITE | 1 | KG | 307.34 | 1177551000
1177559020 | RONAFLAIRLDP WHITE | 20 | KG | 5132.82 | 1177559020
1177561000 | RONAFLAIRSOFT SPHERE | 1 | KG | 248.05 | 1177561000
1177569015 | RONAFLAIRSOFT SPHERE | 15 | KG | 2963.29 | 1177569015
1177571000 | COLORONASYNBRONZE | 1 | KG | 332.75 | 1177571000
1177579025 | COLORONASYNBRONZE | 25 | KG | 7050.67 | 1177579025
1177581000 | RONASTARGOLDEN JEWEL | 1 | KG | 1115.62 | 1177581000
1177589025 | RONASTARGOLDEN JEWEL | 25 | KG | 26607.90 | 1177589025
1177589999 | RONASTARGOLDEN JEWEL |  |  | 53214.59 | 1177589999
1177601000 | COLORONAIMPERIAL TOPAZ | 1 | KG | 314.60 | 1177601000
1177609025 | COLORONAIMPERIAL TOPAZ | 25 | KG | 6589.66 | 1177609025
1177611000 | COLORONASYNCOPPER | 1 | KG | 332.75 | 1177611000
1177619025 | COLORONASYNCOPPER | 25 | KG | 7050.67 | 1177619025
1177620050 | COLORONAIMPERIAL CITRINE | 50 | G | 314.60 | 1177620050
1177621000 | COLORONAIMPERIAL CITRINE | 1 | KG | 314.60 | 1177621000
1177629020 | COLORONAIMPERIAL CITRINE | 20 | KG | 5270.76 | 1177629020
1177631000 | TIMIRONSYNBEAM GOLD | 1 | KG | 355.74 | 1177631000
1177639020 | TIMIRONSYNBEAM GOLD | 20 | KG | 6091.14 | 1177639020
1177649020 | TIMIRONSYNBEAM COPPER | 20 | KG | 6091.14 | 1177649020
1177659020 | TIMIRONSYNBEAM RED | 20 | KG | 6091.14 | 1177659020
1177669020 | TIMIRONSYNBEAM BLUE | 20 | KG | 6091.14 | 1177669020
1177679020 | TIMIRONSYNBEAM VIOLET | 20 | KG | 6091.14 | 1177679020
1177690030 | RONAFLAIRSYNMICA M | 30 | G | 143.99 | 1177690030
1177691000 | RONAFLAIRSYNMICA M | 1 | KG | 143.99 | 1177691000
1177699015 | RONAFLAIRSYNMICA M | 15 | KG | 1439.90 | 1177699015
1177721000 | RONASTAR GREEN SPARKS | 1 | KG | 931.70 | 1177721000
1177729025 | RONASTAR GREEN SPARKS | 25 | KG | 22011.11 | 1177729025
1178280001 | PEROXIDASE TEST MERCKOQUANT | 1 | ST | 179.08 | 1178280001
1178660001 | GLUCOSE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L GLUCOSE MERCKOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1178660001
1179170001 | ARSENIC TEST 0.02 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 MG/L AS  0.1 - 0.5 - 1.0 - 1.7 - 3.0 MG/L AS MERCKOQUANT | 1 | ST | 272.25 | 1179170001
1179200001 | QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1179200001
1179220001 | PERACETIC ACID TEST 500 - 1000 - 1500 - 2000 MG/L MERCKOQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1179220001
1179240001 | CHLORINE TEST 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 MG/L CL2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1179240001
1179250001 | CHLORINE TEST 0 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 MG/L CL2 MERCKOQUANT | 1 | ST | 95.59 | 1179250001
1179270001 | ARSENIC TEST 0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 MG/L AS MERCKOQUANT | 1 | ST | 379.94 | 1179270001
1179340001 | TOTAL HARDNESS TEST <1.5, 1.5 - 2.5, >2.5 MMOL/L CACO3 MERCKOQUANT | 1 | ST | 76.23 | 1179340001
1179410001 | NITRITE TEST 0.02 - 1.00 MG/L NO2- REFLECTOQUANTPLUS | 1 | ST | 260.15 | 1179410001
1179420001 | PHOSPHATE TEST 0.1 - 5.0 MG/L PO43- REFLECTOQUANT PLUS | 1 | ST | 260.15 | 1179420001
1179440001 | CHLORIDE TEST 2 - 50 MG/L CL- REFLECTOQUANT PLUS | 1 | ST | 281.93 | 1179440001
1179450001 | POTASSIUM TEST 1.0 - 25.0 MG/L K REFLECTOQUANTPLUS | 1 | ST | 413.82 | 1179450001
1179520001 | HYDROXYMETHYLFURFURAL (HMF) TEST 1.0 - 60.0 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1179520001
1179530001 | ZINC TEST 0 - 4 - 10 - 20 - 50 MG/L ZN MERCKOQUANT | 1 | ST | 145.20 | 1179530001
1179580250 | KJELDAHL TABLETS FOR WIENINGER METHOD 3.5G/TABLET | 1 | ST | 607.42 | 1179580250
1179610001 | NITRATE TEST RQEASY 5 - 250 MG/L NO3- REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1179610001
1179630001 | ASCORBIC ACID TEST RQEASY 25 - 450 MG/L REFLECTOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1179630001
1179660001 | MULTI TEST STRIPS TH - NO2 - PH TH: 2.5 - 5.0 - 10 - 20 GRAD D 2 - 5 - 10 - 20 MG/L NO2- ... MERCKOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1179660001
1179840001 | GLUTARDIALDEHYDE TEST 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 % MERCKOQUANT | 1 | ST | 112.53 | 1179840001
1179850001 | POTASSIUM TEST 250 - 450 - 700 - 1000 - 1500 MG/L K MERCKOQUANT | 1 | ST | 170.61 | 1179850001
1179880001 | FLAT-BOTTOMED TUBES FOR MICROQUANTTESTS | 1 | ST | 208.12 | 1179880001
1179890001 | TEST VESSELS WITH 5 ML AND 10 ML GRADUATIONS  FOR AQUAMERCKAND MERCKOQUANTTESTS | 1 | ST | 128.26 | 1179890001
1179900001 | DILUTION SET REFLECTOQUANT | 1 | ST | 260.15 | 1179900001
1183030025 | BUTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 788.92 | 1183030025
1183040025 | PENTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183040025
1183050025 | HEXANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183050025
1183060025 | HEPTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183060025
1183070025 | OCTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183070025
1183080025 | DODECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183080025
1183090025 | DODECYL HYDROGEN SULFATE SODIUM SALT FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183090025
1183100025 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183100025
1183120025 | TETRA-N-BUTYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1101.10 | 1183120025
1183130025 | CETYL TRIMETHYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 25 | G | 1338.26 | 1183130025
1183200001 | EMPTY CELLS 1000 IR, 1100 IR, 1100 T TURBIQUANT | 1 | ST | 670.34 | 1183200001
1183220002 | CHLORIDE TEST  REFILL PACK FOR 114753, 114401 | 1 | ST | 315.81 | 1183220002
1183230002 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST  REFILL PACK FOR 114792, 114410 | 1 | ST | 323.07 | 1183230002
1183240001 | TURBIDIMETER PORTABLE, INCL. BATTERIES, CASE, 2 EMPTY CELLS, ... 1100 IR  0.01 - 1100 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 4342.69 | 1183240001
1183250001 | TURBIDIMETER PORTABLE, INCL. BATTERIES, CASE, 2 EMPTY CELLS, ... 1100 T  0.01 - 1100 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 4578.64 | 1183250001
1183260002 | CHLORINE TEST  REFILL PACK FOR 114826 | 1 | ST | 275.88 | 1183260002
1183270001 | CALIBRATION STANDARD SET 4 STANDARDS 1000 IR  0.02 - 10.00 - 100.0 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1104.73 | 1183270001
1183280001 | CALIBRATION STANDARD SET 3 STANDARDS 1500 IR, 1500 T  0.02 - 10.00 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 831.27 | 1183280001
1183290001 | CALIBRATION STANDARD SET 4 STANDARDS 3000 IR 0.02 - 10.00 - 100.0 - 1750 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1381.82 | 1183290001
1183300001 | TURBIDIMETER INCL. UNIVERSAL POWER SUPPLY/PLUG, 3 EMPTY CELLS, ... 1500 IR  0 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 7978.74 | 1183300001
1183310001 | TURBIDIMETER INCL. UNIVERSAL POWER SUPPLY/PLUG, 3 EMPTY CELLS, ... 1500 T  0 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 6293.21 | 1183310001
1183320001 | TURBIDIMETER INCL. UNIVERSAL POWER SUPPLY/PLUG, 3 EMPTY CELLS, ... 3000 IR  0 - 10 000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 12218.58 | 1183320001
1183330001 | TURBIDIMETER INCL. UNIVERSAL POWER SUPPLY/PLUG, 3 EMPTY CELLS, ... 3000 T  0 - 10 000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 11006.16 | 1183330001
1183350001 | CALIBRATION STANDARD SET 3 STANDARDS 1100 IR, 1100 T  0.02 - 10.00 - 1000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1104.73 | 1183350001
1183360001 | EMPTY CELLS 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 748.99 | 1183360001
1183380001 | LAMP 1500 T, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 1026.08 | 1183380001
1183390001 | CELL RACK 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 216.59 | 1183390001
1183400001 | FLOW CELL 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 1223.31 | 1183400001
1183410001 | FLOW CELL 3000 IR, 3000 T TURBIQUANT | 1 | ST | 6909.10 | 1183410001
1183420001 | CALIBRATION STANDARD 3000 IR  10 000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1539.12 | 1183420001
1183430001 | CALIBRATION STANDARD 3000 T  10 000 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1539.12 | 1183430001
1183440001 | LAMP 1500 IR TURBIQUANT | 1 | ST | 1057.54 | 1183440001
1183480250 | KJELDAHL TABLETS (FREE OF MERCURY AND SELENIUM) 3.5G/TABLET | 1 | ST | 528.77 | 1183480250
1183490001 | CALIBRATION STANDARD SET 4 STANDARDS 3000 T  0.02 - 10.00 - 100.0 - 1750 NTU TURBIQUANT | 1 | ST | 1381.82 | 1183490001
1183510001 | VRBD AGAR CRYSTAL-VIOLET NEUTRAL-RED BILE GLUCOSE AGAR ACC. TO MOSSEL FOR ISOLATION AND ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1183510001
1183580020 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR FOR THE DETECTION OF FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1183580020
1183580480 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR FOR THE DETECTION OF FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 2289.32 | 1183580480
1183590001 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH NEUTRALIZERS FOR THE DETECTION OF FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 104.06 | 1183590001
1183600001 | CASO AGAR WITH NEUTRALIZERS CASEIN PEPTONE-SOYMEAL PEPTONE AGAR WITH NEUTRALIZERS FOR THE ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1183600001
1183630001 | CASO AGAR WITH NEUTRALIZERS CASEIN PEPTONE-SOYMEAL PEPTONE AGAR WITH NEUTRALIZERS FOR THE ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 2079.99 | 1183630001
1183640001 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH NEUTRALIZERS FOR THE DETECTION OF FUNGI MERCKOPLATE | 1 | ST | 2205.83 | 1183640001
1183820001 | LAMP 3000 IR TURBIQUANT | 1 | ST | 986.15 | 1183820001
1183860001 | ALUMINIUM TEST 0.10 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.75 - 1 - 2 - 3 - 6 MG/L AL MICROQUANT | 1 | ST | 947.43 | 1183860001
1183870001 | NITRATE TEST 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 MG/L NO3- MICROQUANT | 1 | ST | 647.35 | 1183870001
1183880001 | PHOSPHATE TEST 1.5 - 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 20 - 40 - 100 MG/L PO4-P MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1183880001
1183890001 | SULFATE TEST 25 - 50 - 75 - 100 - 130 - 160 - 190 - 240 - 300 MG/L SO42- MICROQUANT | 1 | ST | 891.77 | 1183890001
1184080020 | TRYPTIC SOY AGAR WITH NEUTRALIZERS CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 136.73 | 1184080020
1184090020 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH NEUTRALIZERS CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 166.98 | 1184090020
1184100020 | TRYPTIC SOY AGAR WITH NEUTRALIZERS SETTLE PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 148.83 | 1184100020
1184110020 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH NEUTRALIZERS SETTLE PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 148.83 | 1184110020
1184120020 | PLATE COUNT AGAR CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 121.00 | 1184120020
1184140020 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH CHLORAMPHENICOL CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 121.00 | 1184140020
1184170020 | VRBD AGAR CONTACT PLATES ENVIROCHECK | 1 | ST | 121.00 | 1184170020
1184190010 | TRYPTIC SOY BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 114.95 | 1184190010
1184200010 | TRYPTIC SOY AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 176.66 | 1184200010
1184210010 | LACTOSE BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 114.95 | 1184210010
1184220010 | MACCONKEY BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 124.63 | 1184220010
1184230010 | EE BROTH-MOSSEL (ACC. HARM. EP/USP/JP) MERCKOTUBE | 1 | ST | 129.47 | 1184230010
1184240010 | SODIUM CHLORIDE PEPTONE BROTH (BUFFERED) MERCKOTUBE | 1 | ST | 114.95 | 1184240010
1184250010 | SABOURAUD 4% DEXTROSE AGAR WITH CHLORAMPHENICOL MERCKOTUBE | 1 | ST | 200.86 | 1184250010
1184260010 | FLUID THIOGLYCOLATE MEDIUM MERCKOTUBE | 1 | ST | 124.63 | 1184260010
1184270025 | TRYPTIC SOY BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 106.48 | 1184270025
1184280025 | EE BROTH-MOSSEL (ACC. HARM. EP/USP/JP) MERCKOTUBE | 1 | ST | 112.53 | 1184280025
1184320010 | ORANGE-SERUM AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 187.55 | 1184320010
1184330010 | PLATE COUNT AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 176.66 | 1184330010
1184360010 | PEPTONE WATER (BUFFERED) MERCKOTUBE | 1 | ST | 152.46 | 1184360010
1184390010 | VRB-AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 176.66 | 1184390010
1184400010 | VRBD-AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 176.66 | 1184400010
1184410010 | CHROMOCULT COLIFORM AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 289.19 | 1184410010
1184430010 | YGC AGAR MERCKOTUBE | 1 | ST | 200.86 | 1184430010
1184450010 | DEMI FRASER BROTH MERCKOTUBE | 1 | ST | 278.30 | 1184450010
1184490025 | RAPPAPORT-VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH (ACC. HARM. EP/USP/JP) MERCKOTUBE | 1 | ST | 101.64 | 1184490025
1184520002 | ALUMINIUM TEST  REFILL PACK FOR 118386, 114777 | 1 | ST | 390.83 | 1184520002
1184550002 | AMMONIUM TEST  REFILL PACK FOR 114750, 114423 | 1 | ST | 295.24 | 1184550002
1184560002 | CHROMATE TEST  REFILL PACK FOR 114756, 114441, 114402 | 1 | ST | 323.07 | 1184560002
1184570002 | CYANIDE TEST  REFILL PACK FOR 114798, 114429, 114417 | 1 | ST | 317.02 | 1184570002
1184580002 | IRON-TEST  REFILL PACK FOR 114759, 114438, 114403 | 1 | ST | 313.39 | 1184580002
1184590002 | COPPER TEST REFILL PACK FOR 114765, 114418, 114414 | 1 | ST | 390.83 | 1184590002
1184600002 | MANGANESE TEST  REFILL PACK FOR 114768, 114406 | 1 | ST | 304.92 | 1184600002
1184610002 | NICKEL-TEST  REFILL PACK FOR 114783, 114420 | 1 | ST | 335.17 | 1184610002
1184620002 | NITRATE TEST  REFILL PACK FOR 118387 | 1 | ST | 465.85 | 1184620002
1184630002 | NITRITE-TEST  REFILL PACK FOR 114774, 114424, 114408 | 1 | ST | 331.54 | 1184630002
1184640020 | XLD AGAR (ACC. HARM. EP/USP/JP) XYLOSE-LYSINE-DEOXYCHOLATE AGAR FOR MICROBIOLOGY MERCKOPLATE | 1 | ST | 93.17 | 1184640020
1184650002 | PHOSPHATE-TEST  REFILL PACK FOR 114846, 114445 | 1 | ST | 323.07 | 1184650002
1184660002 | PHOSPHATE TEST  REFILL PACK FOR 118388, 114449 | 1 | ST | 336.38 | 1184660002
1184670002 | SULFATE TEST  REFILL PACK FOR 118389, 114411 | 1 | ST | 445.28 | 1184670002
1184680002 | SULFIDE TEST  REFILL PACK FOR 114777, 114416 | 1 | ST | 323.07 | 1184680002
1184690250 | KJELDAHL TABLETS (MISSOURI CATALYST) 3.5G/TABLET | 1 | ST | 686.07 | 1184690250
1187500001 | COD CELL TEST FOR NON-MERCK PHOTOMETERS 0 - 40 MG/L   25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1187500001
1187510001 | COD CELL TEST FOR NON-MERCK PHOTOMETERS 0 - 150 MG/L   25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1187510001
1187520001 | COD CELL TEST FOR NON-MERCK PHOTOMETERS 0 - 1500 MG/L   25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1187520001
1187530001 | COD CELL TEST FOR NON-MERCK PHOTOMETERS 0 - 15000 MG/L   25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1187530001
1187540001 | CHLORINE DIOXIDE TEST 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 MG/L CLO2 AQUAQUANT | 1 | ST | 385.99 | 1187540001
1187550001 | OZONE TEST 0.007 - 0.017 - 0.030 - 0.040 - 0.055 - 0.070 - 0.10 - 0.14 - 0.20 MG/L O3 AQUAQUANT | 1 | ST | 385.99 | 1187550001
1187560001 | CHLORINE DIOXIDE TEST 0.5 - 0.9 - 1.4 - 1.9 - 3.8 - 7.5 - 13 - 19 - 28 MG/L CLO2 MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1187560001
1187570002 | CHLORINE DIOXIDE TEST  REFILL PACK FOR 118756, 118754 | 1 | ST | 366.63 | 1187570002
1187580001 | OZONE TEST 0.15 - 0.35 - 0.5 - 0.7 - 1.4 - 2.7 - 5.0 - 7.0 - 10 MG/L O3 MICROQUANT | 1 | ST | 619.52 | 1187580001
1187590002 | OZONE TEST  REFILL PACK FOR 118758, 118755 | 1 | ST | 366.63 | 1187590002
1187710001 | FLUORIDE TEST 0 - 0.15 - 0.3 - 0.5 - 0.8 MG/L F AQUAMERCK | 1 | ST | 384.78 | 1187710001
1187730001 | PH TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER PH 5.0 - 5.3 - 5.6 - 6.0 - 6.3 - 6.6 - 7.0 - 7.3 - 7.6 ... AQUAMERCK | 1 | ST | 98.01 | 1187730001
1187890001 | HYDROGEN PEROXIDE TEST 0.015 - 6.00 MG/L H2O2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 457.38 | 1187890001
1191270001 | LICHROLUT FLORISIL (150 - 250 MYM) 1000 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION COLUMNS PER PACKAGE | 1 | ST | 516.67 | 1191270001
1191290001 | LICHROLUT FLORISIL (500 MG / 14 ML-12 CC) 50 EXTRACTION COLUMNS FOR SAMPLE PREPARATION | 1 | ST | 867.57 | 1191290001
1191410001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 5 MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191410001
1191420001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 50MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191420001
1191430001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 100MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191430001
1191440001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 250MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191440001
1191450001 | LICHROTEST CAFFEINE KIT 500MG/L FOR HPLC OQ/PQ LICHROTEST | 1 | ST | 256.52 | 1191450001
1191560001 | LICHROTEST PQ PERFORMANCE QUALIFICATION SET FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION | 1 | ST | 256.52 | 1191560001
1191570001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 1 A: PRECISION AND LINEARITY; PARABENS ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191570001
1191580001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 2: PRECISION; 100 MG/L METHYL PARABEN ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191580001
1191590001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 3: SEPARATION; PARABENS IN METHANOL / ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191590001
1191610001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 7: PRECISION; 60 MG/L METHYL PARABEN ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191610001
1191620001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 8: LINEARITY; METHYL PARABENS IN METHANOL LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191620001
1191630001 | CAFFEINE STANDARD SOLUTION FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SOLUTION FOR GRADIENT ... 500 ML LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191630001
1191650001 | STANDARD SAMPLES FOR HPLC SYSTEM QUALIFICATION SET 1: PRECISION AND LINEARITY; PARABENS ... LICHROTEST | 1 | ST | 425.92 | 1191650001
1191710001 | WITHDRAWAL SYSTEM FOR SOLVENTS WITH MANUAL PRESSURE BUILD-UP FOR 200 L DRUMS AND BARRELS | 1 | ST | 4065.60 | 1191710001
1192020100 | SILVER CARBONATE 99+ | 100 | G | 836.11 | 1192020100
1192030025 | SILVER CHLORIDE 99+ | 25 | G | 481.58 | 1192030025
1192030100 | SILVER CHLORIDE 99+ | 100 | G | 1439.90 | 1192030100
1192080025 | SILVER OXIDE 99+ | 25 | G | 492.47 | 1192080025
1192080100 | SILVER OXIDE 99+ | 100 | G | 974.05 | 1192080100
1192250001 | PALLADIUM POWDERED 99+ | 1 | G | 635.25 | 1192250001
1192250005 | PALLADIUM POWDERED 99+ | 5 | G | 2538.58 | 1192250005
1192320001 | PLATINUM POWDER 99+ | 1 | G | 876.04 | 1192320001
1192330005 | PLATINUM BLACK 98+ | 5 | G | 3004.43 | 1192330005
1192350005 | POTASSIUM TETRACHLOROPLATINATE(II) 99+ | 5 | G | 1992.87 | 1192350005
1192380001 | POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE(IV) 99+ | 1 | G | 372.68 | 1192380001
1192380005 | POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE(IV) 99+ | 5 | G | 1491.93 | 1192380005
1192470005 | RUTHENIUM(III) CHLORIDE HYDRATE | 5 | G | 563.86 | 1192470005
1192470025 | RUTHENIUM(III) CHLORIDE HYDRATE | 25 | G | 2257.86 | 1192470025
1192510001 | OXYGEN SCAVENGERS TEST 0.020 - 0.500 MG/L DEHA 0.027 - 0.667 MG/L CARBOHY  0.053 - 1.315 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 429.55 | 1192510001
1192520001 | MOLYBDENUM TEST 0.5 - 45.0 MG/L MO 0.8 - 75.0 MG/L MOO42-  1.1 - 96.6 MG/L NA2MOO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 379.94 | 1192520001
1192530001 | CYANURIC ACID TEST 2 - 160 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 189.97 | 1192530001
1192540001 | CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 - 2.00 MG/L CL2 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 106.48 | 1192540001
1192560001 | CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 - 10.00 MG/L CL2 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 106.48 | 1192560001
1192570001 | CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 - 2.00 MG/L CL2 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 107.69 | 1192570001
1192580001 | CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 - 10.00 MG/L CL2 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 107.69 | 1192580001
1193010001 | REFERENCE STANDARD SPECTROQUANT | 1 | ST | 310.97 | 1193010001
1193020001 | VERIFICATION STANDARD SPECTROQUANT | 1 | ST | 513.04 | 1193020001
1195000100 | BORON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3BO3 IN H2O 1000 MG/L B CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1195000100
1195000500 | BORON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3BO3 IN H2O 1000 MG/L B CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1195000500
1195040100 | INDIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST IN (NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L IN CERTIPUR | 100 | ML | 162.14 | 1195040100
1195070500 | SODIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN H2O 1000 MG/L NA CERTIPUR | 500 | ML | 110.11 | 1195070500
1195130100 | SCANDIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SC2O3 IN HNO3 1 MOL/L 1000 MG/L SC CERTIPUR | 100 | ML | 177.87 | 1195130100
1195130500 | SCANDIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SC2O3 IN HNO3 1 MOL/L 1000 MG/L SC CERTIPUR | 500 | ML | 250.47 | 1195130500
1195140100 | TELLURIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H6TEO6 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L TE CERTIPUR | 100 | ML | 112.53 | 1195140100
1195330500 | CYANIDE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST K2[ZN(CN)4] IN H2O 1000 MG/L CN CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1195330500
1196090010 | SUPERSPHER SI 60 | 10 | G | 2735.81 | 1196090010
1196120010 | SUPERSPHER 60 RP-8 | 10 | G | 2735.81 | 1196120010
1196130010 | SUPERSPHER 100 RP-18 | 10 | G | 2735.81 | 1196130010
1196170010 | SUPERSPHER 60 RP-8 ENDCAPPED | 10 | G | 2735.81 | 1196170010
1196180010 | SUPERSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED | 10 | G | 2735.81 | 1196180010
1196290010 | LICHROSPHER SI 60 (10 MYM) | 10 | G | 876.04 | 1196290010
1196310010 | LICHROSPHER 100 CN (10 MYM) | 10 | G | 2123.55 | 1196310010
1196320010 | LICHROSPHER 100 RP-8 ENDCAPPED (10 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196320010
1196330010 | LICHROSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED (10 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196330010
1196360010 | LICHROSPHER 100 RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196360010
1196370010 | LICHROSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196370010
1196380010 | LICHROSPHER 100 CN (5 MYM) | 10 | G | 2344.98 | 1196380010
1196400010 | LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) | 10 | G | 876.04 | 1196400010
1196400100 | LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) | 100 | G | 7134.16 | 1196400100
1196410010 | LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) | 10 | G | 2999.59 | 1196410010
1196420010 | LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (10 MYM) | 10 | G | 2668.05 | 1196420010
1196420100 | LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (10 MYM) | 100 | G | 23016.62 | 1196420100
1196430010 | SUPERSPHER 60 RP-SELECT B | 10 | G | 3489.64 | 1196430010
1196540010 | LICHROSPHER SI 60 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 10 | G | 197.23 | 1196540010
1196540100 | LICHROSPHER SI 60 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 100 | G | 1166.44 | 1196540100
1196541000 | LICHROSPHER SI 60 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 1 | KG | 8149.35 | 1196541000
1196560010 | LICHROSPHER 100 RP-18 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 10 | G | 337.59 | 1196560010
1196560100 | LICHROSPHER 100 RP-18 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 100 | G | 2537.37 | 1196560100
1196560500 | LICHROSPHER 100 RP-18 (12 MYM) FOR PREPARATIVE HPLC | 500 | G | 8459.11 | 1196560500
1196760100 | LICHROSPHER 100 RP-18 E 12 MYM | 100 | G | 3993.00 | 1196760100
1196810010 | PHARMPREPP SI100, 10MYM | 10 | G | 281.93 | 1196810010
1196810100 | PHARMPREPP SI100, 10MYM | 100 | G | 1127.72 | 1196810100
1196811000 | PHARMPREPP SI100, 10MYM | 1 | KG | 4455.22 | 1196811000
1196820010 | PHARMPREPP SI100, 20MYM | 10 | G | 281.93 | 1196820010
1196820100 | PHARMPREPP SI100, 20MYM | 100 | G | 1015.19 | 1196820100
1196821000 | PHARMPREPP SI100, 20MYM | 1 | KG | 4060.76 | 1196821000
1196860001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 2000 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1894.86 | 1196860001
1196870001 | LICHROLUT RP-18 (40-63 MYM) 500 MG 6ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 947.43 | 1196870001
1196910001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 500 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1894.86 | 1196910001
1196930001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD GLASS TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 757.46 | 1196930001
1196960001 | LICHROLUT NH2 (40 - 63 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 974.05 | 1196960001
1196980001 | LICHROLUT CN 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 575.96 | 1196980001
1196990001 | LICHROLUT CN 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1026.08 | 1196990001
1197530250 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 250 | G | 188.76 | 1197530250
1197540250 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR | 250 | G | 188.76 | 1197540250
1197670001 | LICHROLUT TSC (40 - 63 MYM) 300 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1045.44 | 1197670001
1197700100 | ALUMINIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AL(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AL CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197700100
1197700500 | ALUMINIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AL(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AL CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197700500
1197730100 | ARSENIC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3ASO4 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AS CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197730100
1197730500 | ARSENIC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3ASO4 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AS CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197730500
1197740100 | BARIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BA CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197740100
1197740500 | BARIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BA CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197740500
1197760100 | LEAD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PB CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197760100
1197760500 | LEAD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PB CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197760500
1197770100 | CADMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CD CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197770100
1197770500 | CADMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CD CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197770500
1197780100 | CALCIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CA CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197780100
1197780500 | CALCIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CA CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197780500
1197790100 | CHROMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CR(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CR CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197790100
1197790500 | CHROMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CR(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CR CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197790500
1197800500 | CHROMATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM OF NIST K2CRO4 IN H2O 1000 MG/L CRO4 CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1197800500
1197810100 | IRON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST FE(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L FE CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197810100
1197810500 | IRON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST FE(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L FE CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197810500
1197850100 | COBALT STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CO(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CO CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197850100
1197850500 | COBALT STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CO(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CO CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197850500
1197860100 | COPPER STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CU(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CU CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197860100
1197860500 | COPPER STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CU(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CU CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197860500
1197880100 | MAGNESIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST MG(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L MG CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197880100
1197880500 | MAGNESIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST MG(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L MG CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197880500
1197890100 | MANGANESE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST MN(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L MN CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197890100
1197890500 | MANGANESE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST MN(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L MN CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197890500
1197920100 | NICKEL STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NI(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L NI CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197920100
1197920500 | NICKEL STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NI(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L NI CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197920500
1197960100 | SELENIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SEO2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L SE CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197960100
1197960500 | SELENIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SEO2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L SE CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197960500
1197970100 | SILVER STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AGNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AG CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1197970100
1197970500 | SILVER STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST AGNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AG CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1197970500
1197990100 | STRONTIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SR(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L SR CERTIPUR | 100 | ML | 67.76 | 1197990100
1197990500 | STRONTIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SR(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L SR CERTIPUR | 500 | ML | 95.59 | 1197990500
1198010100 | THALLIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST TLNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L TL CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1198010100
1198010500 | THALLIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST TLNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L TL CERTIPUR | 500 | ML | 112.53 | 1198010500
1198040100 | BISMUTH STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BI(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BI CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1198040100
1198040500 | BISMUTH STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BI(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BI CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198040500
1198060100 | ZINC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZN(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L ZN CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1198060100
1198060500 | ZINC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZN(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L ZN CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198060500
1198090100 | YTTRIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST Y(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Y CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1198090100
1198090500 | YTTRIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST Y(NO3)3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Y CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198090500
1198110500 | NITRATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN H2O 1000 MG/L NO3 CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1198110500
1198120500 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4CL IN H2O 1000 MG/L NH4 CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1198120500
1198130500 | SULFATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NA2SO4 IN H2O 1000 MG/L SO4 CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198130500
1198140500 | FLUORIDE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NAF IN H2O 1000 MG/L F CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198140500
1198470001 | LICHROLUT RP-18 E (40 - 63 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 666.71 | 1198470001
1198490001 | LICHROLUT RP-18 E (40 - 63 MYM) 500 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 1089.00 | 1198490001
1198510001 | VACUUM MANIFOLD FOR SAMPLE PREPARATION LICHROLUT | 1 | ST | 4326.96 | 1198510001
1198520001 | LICHROLUT DRYING UNIT FOR SAMPLE PREPARATION | 1 | ST | 3090.34 | 1198520001
1198530020 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) FOR SOLID PHASE EXTRACTION IN ENVIRONMENTAL ANALYSIS | 20 | G | 1022.45 | 1198530020
1198550001 | LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 100 MG 1 ML STANDARD PP-TUBES 100 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 544.50 | 1198550001
1198700001 | LICHROLUT EN 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 757.46 | 1198700001
1198740001 | DISPOSABLE PTFE LINER FOR LICHROLUTVACUUM MANIFOLD | 1 | ST | 406.56 | 1198740001
1198780001 | GLASS COLUMNS (EMPTY) 3 ML COMPATIBLE WITH SPE ROBOT SYSTEMS LICHROLUT | 1 | ST | 417.45 | 1198780001
1198910001 | FRITS (PTFE) FOR 3 ML GLASS COLUMNS, POROSITY 10 MYM LICHROLUT | 1 | ST | 335.17 | 1198910001
1198960500 | BROMIDE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NABR IN H2O 1000 MG/L BR CERTIPUR | 500 | ML | 117.37 | 1198960500
1198970500 | CHLORIDE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NACL IN H2O 1000 MG/L CL CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198970500
1198980500 | PHOSPHATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST KH2PO4 IN H2O 1000 MG/L PO4 CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198980500
1198990500 | NITRITE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO2 IN H2O 1000 MG/L NO2 CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1198990500
1199020001 | ENRICHMENT CAPILLARIES FOR LARGE-VOLUME SAMPLES | 1 | ST | 331.54 | 1199020001
1199120001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 100 MG (BOTTOM) LICHROLUT RP-18 (40 - 63 MYM) 200 MG (TOP) 6 ML STANDARD ... | 1 | ST | 598.95 | 1199120001
1199410001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 200 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 1 | ST | 757.46 | 1199410001
1199950010 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 10MYM | 10 | G | 281.93 | 1199950010
1199950100 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 10MYM | 100 | G | 1409.65 | 1199950100
1199951000 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 10MYM | 1 | KG | 11167.09 | 1199951000
1199960010 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 20MYM | 10 | G | 281.93 | 1199960010
1199960100 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 20MYM | 100 | G | 1268.08 | 1199960100
1199961000 | PHARMPREPP 100 RP-18E, 20MYM | 1 | KG | 10151.90 | 1199961000
1200780010 | ESHMUNOS | 10 | ML | 281.93 | 1200780010
1200780100 | ESHMUNOS | 100 | ML | 2255.44 | 1200780100
1200780500 | ESHMUNOS | 500 | ML | 8459.11 | 1200780500
1200785000 | ESHMUNOS | 5 | L | 66835.56 | 1200785000
1200790010 | ESHMUNOQ | 10 | ML | 281.93 | 1200790010
1200790100 | ESHMUNOQ | 100 | ML | 2255.44 | 1200790100
1200790500 | ESHMUNOQ | 500 | ML | 8459.11 | 1200790500
1200795000 | ESHMUNOQ | 5 | L | 66835.56 | 1200795000
1200800001 | SAFETY CARRIER FOR MERCK 4 L GLASS BOTTLES | 1 | ST | 252.89 | 1200800001
1200870010 | ESHMUNOHCX | 10 | ML | 292.82 | 1200870010
1200870100 | ESHMUNOHCX | 100 | ML | 2452.67 | 1200870100
1200870500 | ESHMUNOHCX | 500 | ML | 9221.41 | 1200870500
1200875000 | ESHMUNOHCX | 5 | L | 73321.16 | 1200875000
1204440001 | FOODPROOF BEER SCREENING KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 6892.16 | 1204440001
1204460001 | FOODPROOF E. COLI O157 DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204460001
1204480001 | FOODPROOF GMO MAIZE QUANTIFICATION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 6892.16 | 1204480001
1204490001 | FOODPROOF GMO SCREENING KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204490001
1204500001 | FOODPROOF GMO SOYA QUANTIFICATION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0, 480) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 6892.16 | 1204500001
1204510001 | FOODPROOF LISTERIA GENUS DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204510001
1204520001 | FOODPROOF LISTERIA MONOCYTOGENES DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING ... | 1 | ST | 5379.66 | 1204520001
1204530001 | FOODPROOF SALMONELLA DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204530001
1204540001 | FOODPROOF BRUCELLA DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204540001
1204550001 | FOODPROOF E. COLI O157 DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 3765.52 | 1204550001
1204560001 | FOODPROOF ENTEROBACTERIACEAE PLUS E. SAKAZAKII DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204560001
1204570001 | FOODPROOF LISTERIA GENUS DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204570001
1204580001 | FOODPROOF LISTERIA MONOCYTOGENES DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204580001
1204590001 | FOODPROOF SALMONELLA DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | SA | 5379.66 | 1204590001
1204590004 | FOODPROOF SALMONELLA DETECTION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 16341.05 | 1204590004
1204600001 | FOODPROOF CAMPYLOBACTER QUANTIFICATION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 7212.81 | 1204600001
1204620001 | FOODPROOF GMO SCREENING KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 480) | 1 | ST | 3963.96 | 1204620001
1204660001 | FOODPROOF ENTEROBACTER SAKAZAKII DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 480) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204660001
1204670001 | FOODPROOF SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. DIASTATICUS DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) ... | 1 | ST | 5379.66 | 1204670001
1204680001 | FOODPROOF CAMPYLOBACTER DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 480) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204680001
1204690001 | FOODPROOF BEER SCREENING KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0, 480) | 1 | ST | 7517.73 | 1204690001
1204700001 | FOODPROOF SHORTPREP I KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 4026.88 | 1204700001
1204710001 | FOODPROOF SHORTPREP II KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 4827.90 | 1204710001
1204720001 | FOODPROOF SHORTPREP III KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 901.45 | 1204720001
1204730001 | FOODPROOF SAMPLE PREPARATION KIT I FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 4179.34 | 1204730001
1204740001 | FOODPROOF SAMPLE PREPARATION KIT II FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5063.85 | 1204740001
1204750001 | FOODPROOF GMO SAMPLE PREPARATION KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 2977.81 | 1204750001
1204760001 | STARPREP ONE KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 1200.32 | 1204760001
1204760003 | STARPREP ONE KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 3025.00 | 1204760003
1204760004 | STARPREP ONE KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 3671.14 | 1204760004
1204770001 | FOODPROOF DEKKERA QUANTIFICATION KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 5379.66 | 1204770001
1204780001 | FOODPROOF E. COLI AND SHIGELLA DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 1.X, 2.0) FOR FOOD TESTING ... | 1 | ST | 5379.66 | 1204780001
1204790001 | STARPREP FOUR KIT FOR FOOD TESTING PURPOSES FOODPROOF | 1 | ST | 1505.24 | 1204790001
1204800001 | ENZYME MIX (TAQ POLYMERASE/UNG) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 901.45 | 1204800001
1204810001 | REAGENT D FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 602.58 | 1204810001
1204820001 | TAQ POLYMERASE DNA-FREE 150 (TO BE USED FOR E. SAKAZAKII KIT) FOR FOOD TESTING PURPOSES | 1 | ST | 901.45 | 1204820001
1204840001 | COLOR COMPENSATION SET 1 | 1 | ST | 873.62 | 1204840001
1204850001 | COLOR COMPENSATION SET 2 | 1 | ST | 873.62 | 1204850001
1204860001 | COLOR COMPENSATION SET 3 | 1 | ST | 611.05 | 1204860001
1204870001 | COLOR COMPENSATION SET 4 | 1 | ST | 588.06 | 1204870001
1204880001 | FOODPROOF MAGNETIC PREPERATION KIT I FOODPROOF | 1 | ST | 5379.66 | 1204880001
1204890001 | ENTEROBACTERIACEAE PLUS E. SAKAZAKII DETECTION KIT, HYBRIDIZATION PROBES (LC 2.0, 480) FOODPROOF | 1 | ST | 3765.52 | 1204890001
1204900001 | GMO SCREENING KIT, 5'NUCLEASE FOR FOOD TESTING PURPOSES FOODPROOF | 1 | ST | 4201.12 | 1204900001
1204910001 | GMO SOYA QUANTIFICATION KIT, 5'NUCLEASE FOODPROOF | 1 | ST | 4824.27 | 1204910001
1204920001 | GMO 35S MAIZE QUANTIFICATION KIT, 5' NUCLEASE FOODPROOF | 1 | ST | 4681.49 | 1204920001
1204930001 | ALICYCLOBACILLUS DETECTION KIT, 5' NUCLEASE FOODPROOF | 1 | ST | 3655.41 | 1204930001
1204940001 | REAGENT P FOR FOODPROOFMAGNETIC PREPARATION KIT I | 1 | ST | 5379.66 | 1204940001
1205680001 | ESHMUNOSCREENING KIT | 1 | SA | 845.79 | 1205680001
1206001000 | CANDURINSILVER FINE | 1 | KG | 326.70 | 1206001000
1206009015 | CANDURINSILVER FINE | 15 | KG | 4139.41 | 1206009015
1206011000 | CANDURINSILVER SHEEN | 1 | KG | 294.03 | 1206011000
1206019015 | CANDURINSILVER SHEEN | 15 | KG | 3660.25 | 1206019015
1206021000 | CANDURINSILVER LUSTRE | 1 | KG | 280.72 | 1206021000
1206029015 | CANDURINSILVER LUSTRE | 15 | KG | 3442.45 | 1206029015
1206031000 | CANDURINSILVER SPARKLE | 1 | KG | 399.30 | 1206031000
1206039015 | CANDURINSILVER SPARKLE | 15 | KG | 5228.41 | 1206039015
1206041000 | CANDURINGOLD SHIMMER | 1 | KG | 407.77 | 1206041000
1206049015 | CANDURINGOLD SHIMMER | 15 | KG | 5359.09 | 1206049015
1206051000 | CANDURINRED SHIMMER | 1 | KG | 407.77 | 1206051000
1206059015 | CANDURINRED SHIMMER | 15 | KG | 5359.09 | 1206059015
1206061000 | CANDURINBLUE SHIMMER | 1 | KG | 407.77 | 1206061000
1206069015 | CANDURINBLUE SHIMMER | 15 | KG | 5359.09 | 1206069015
1206071000 | CANDURINGREEN SHIMMER | 1 | KG | 407.77 | 1206071000
1206079015 | CANDURINGREEN SHIMMER | 15 | KG | 5359.09 | 1206079015
1206081000 | CANDURINGOLD SHEEN | 1 | KG | 353.32 | 1206081000
1206089015 | CANDURINGOLD SHEEN | 15 | KG | 4531.45 | 1206089015
1206091000 | CANDURINLIGHT GOLD | 1 | KG | 387.20 | 1206091000
1206099015 | CANDURINLIGHT GOLD | 15 | KG | 5057.80 | 1206099015
1206101000 | CANDURINGOLD LUSTRE | 1 | KG | 407.77 | 1206101000
1206109015 | CANDURINGOLD LUSTRE | 15 | KG | 5359.09 | 1206109015
1206131000 | CANDURINRED AMBER | 1 | KG | 474.32 | 1206131000
1206139015 | CANDURINRED AMBER | 15 | KG | 6360.97 | 1206139015
1206151000 | CANDURINORANGE AMBER | 1 | KG | 474.32 | 1206151000
1206159015 | CANDURINORANGE AMBER | 15 | KG | 6360.97 | 1206159015
1206171000 | CANDURINBROWN AMBER | 1 | KG | 474.32 | 1206171000
1206179015 | CANDURINBROWN AMBER | 15 | KG | 6360.97 | 1206179015
1206191000 | CANDURINRED LUSTRE | 1 | KG | 474.32 | 1206191000
1206199015 | CANDURINRED LUSTRE | 15 | KG | 6360.97 | 1206199015
1206231000 | CANDURINGOLD SPARKLE | 1 | KG | 538.45 | 1206231000
1206239015 | CANDURINGOLD SPARKLE | 15 | KG | 7319.29 | 1206239015
1240011000 | SPECTROMELT A 22 LITHIUM METABORATE/DI-LITHIUM TETRABORATE 22:12 | 1 | KG | 1539.12 | 1240011000
1245050001 | OSMIUM(VIII) OXIDE FOR MICROSCOPY | 1 | G | 670.34 | 1245050001
1245050100 | OSMIUM(VIII) OXIDE FOR MICROSCOPY | 100 | MG | 200.86 | 1245050100
1245050500 | OSMIUM(VIII) OXIDE FOR MICROSCOPY | 500 | MG | 401.72 | 1245050500
1245110005 | 1,4-DITHIOERYTHRITOL FOR BIOCHEMISTRY | 5 | G | 245.63 | 1245110005
1245110025 | 1,4-DITHIOERYTHRITOL FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 1033.34 | 1245110025
1245130001 | BATHOPHENANTHROLINE GR FOR ANALYSIS | 1 | G | 532.40 | 1245130001
1245180001 | BATHOCUPROINEDISULFONIC ACID DISODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 1 | G | 611.05 | 1245180001
1245180005 | BATHOCUPROINEDISULFONIC ACID DISODIUM SALT GR FOR ANALYSIS | 5 | G | 2364.34 | 1245180005
1245400050 | DIHYDRONICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE PHOSPHATE TETRASODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADPH-NA4 | 50 | MG | 289.19 | 1245400050
1245400250 | DIHYDRONICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE PHOSPHATE TETRASODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADPH-NA4 | 250 | MG | 1266.87 | 1245400250
1245410001 | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE PHOSPHATE DISODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADP-NA2 | 1 | G | 1219.68 | 1245410001
1245420001 | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE FREE ACID FOR BIOCHEMISTRY NAD | 1 | G | 141.57 | 1245420001
1245420005 | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE FREE ACID FOR BIOCHEMISTRY NAD | 5 | G | 567.49 | 1245420005
1245420025 | NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE FREE ACID FOR BIOCHEMISTRY NAD | 25 | G | 2285.69 | 1245420025
1245460250 | FLUORESCEIN-5-ISOTHIOCYANATE (FITC) FOR BIOCHEMISTRY AND FOR FLUORESCENCE MICROSCOPY | 250 | MG | 457.38 | 1245460250
1245680010 | PROTEINASE K CHROMATOGRAPHICALLY PURIFIED LYOPHILIZED 30 MANSON-U/MG FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR ... | 10 | G | 12222.21 | 1245680010
1245680100 | PROTEINASE K CHROMATOGRAPHICALLY PURIFIED LYOPHILIZED 30 MANSON-U/MG FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR ... | 100 | MG | 344.85 | 1245680100
1245680500 | PROTEINASE K CHROMATOGRAPHICALLY PURIFIED LYOPHILIZED 30 MANSON-U/MG FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR ... | 500 | MG | 839.74 | 1245680500
1245900500 | TRYPSIN (FROM PORCINE PANCREAS) TPCK-TREATED, LYOPHILIZED 40 U/MG FOR BIOCHEMISTRY | 500 | MG | 1161.60 | 1245900500
1245920100 | VITAMIN B12 FOR BIOCHEMISTRY | 100 | MG | 100.43 | 1245920100
1245921000 | VITAMIN B12 FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 291.61 | 1245921000
1246440001 | DIHYDRONICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE DISODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADH-NA2 | 1 | G | 344.85 | 1246440001
1246440005 | DIHYDRONICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE DISODIUM SALT FOR BIOCHEMISTRY NADH-NA2 | 5 | G | 1420.54 | 1246440005
1246530100 | 4',6-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE DIHYDROCHLORIDE (DAPI) FOR MICROSCOPY | 100 | MG | 828.85 | 1246530100
1248020500 | 5-AMINOLEVULINIC ACID HYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 500 | MG | 206.91 | 1248020500
1248022500 | 5-AMINOLEVULINIC ACID HYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY | 2.5 | G | 832.48 | 1248022500
1248070001 | 6-(FURFURYLAMINO)PURINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | G | 229.90 | 1248070001
1248070250 | 6-(FURFURYLAMINO)PURINE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | MG | 196.02 | 1248070250
1248230500 | NITRO BLUE TETRAZOLIUM CHLORIDE (NBT) FOR MICROSCOPY | 500 | MG | 372.68 | 1248230500
1248390100 | PEFABLOC SC (4-(2-AMINOETHYL)-BENZOLSULFONYLFLUORID-HYDROCHLORIDE) (AEBSF) FOR BIOCHEMISTRY | 100 | MG | 186.34 | 1248390100
1248390500 | PEFABLOC SC (4-(2-AMINOETHYL)-BENZOLSULFONYLFLUORID-HYDROCHLORIDE) (AEBSF) FOR BIOCHEMISTRY | 500 | MG | 690.91 | 1248390500
1250220100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.400 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250220100
1250230100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 1.00 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250230100
1250240100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.00 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250240100
1250250100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 6.00 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250250100
1250260100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 12.0 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250260100
1250270100 | AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 50.0 MG/L NH4-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250270100
1250280100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 20.0 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250280100
1250290100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 100 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250290100
1250300100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 200 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250300100
1250310100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 400 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250310100
1250320100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 1000 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250320100
1250330100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2000 MG/L IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250330100
1250340100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 8000 MG/L IN H2O | 100 | ML | 101.64 | 1250340100
1250350100 | COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 50000 MG/L IN H2O | 100 | ML | 104.06 | 1250350100
1250360100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.50 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250360100
1250370100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.50 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250370100
1250380100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 15.0 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250380100
1250390100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40.0 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250390100
1250400100 | NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 200 MG/L NO3-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250400100
1250410100 | NITRITE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.200 MG/L NO2-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250410100
1250420100 | NITRITE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40.0 MG/L NO2-N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250420100
1250430100 | NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.50 MG/L N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250430100
1250440100 | NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 12.0 MG/L N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250440100
1250450100 | NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 100 MG/L N IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250450100
1250460100 | PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST  0.400 MG/L PO4-P IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250460100
1250470100 | PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 4.00 MG/L PO4-P IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250470100
1250480100 | PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 15.0 MG/L PO4-P IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250480100
1250500100 | SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40 MG/L SO4 IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250500100
1250510100 | SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 125 MG/L SO4 IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250510100
1250520100 | SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 400 MG/L SO4 IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250520100
1250530100 | SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 800 MG/L SO4 IN H2O | 100 | ML | 100.43 | 1250530100
1250550001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELTMAE HICAP (M), 1 ML 8 X 20 MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250550001
1250560001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELTMAE MEDCAP (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250560001
1250570001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELTMAE (S), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250570001
1250580001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELDEAE (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250580001
1250590001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELDMAE (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250590001
1250600001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELSE HICAP (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250600001
1250610001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELSO3 (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250610001
1250620001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELCOO (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250620001
1250630001 | MINICHROM COLUMN FRACTOGELCHELAT (M), 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250630001
1250640001 | MINICHROM COLUMN ESHMUNOS, 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250640001
1250650001 | MINICHROM COLUMN ESHMUNOQ, 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250650001
1250660001 | MINICHROM COLUMN ESHMUNOHCX, 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250660001
1250670001 | MINICHROM PROSEPULTRA PLUS, 1 ML 8 X 20MM | 1 | ST | 2420.00 | 1250670001
1252510001 | CHROMOLITH PREP SI 100-25 CHROMOLITH | 1 | ST | 19139.78 | 1252510001
1252520001 | CHROMOLITH PREP RP-18E 100-25 CHROMOLITH | 1 | ST | 21268.17 | 1252520001
1252540001 | CHROMOLITH PREP SEALING SET | 1 | ST | 913.55 | 1252540001
1252550001 | CHROMOLITH PREP TOOL SET | 1 | ST | 845.79 | 1252550001
1252560001 | CHROMOLITH PREP END CAP SET | 1 | ST | 1725.46 | 1252560001
1252570001 | CHROMOLITH PREP FRIT SET | 1 | ST | 614.68 | 1252570001
1252580001 | CHROMOLITH PREP HOLDER 25MM | 1 | ST | 3891.36 | 1252580001
1252590001 | CHROMOLITH PREP COUPLER | 1 | ST | 5307.06 | 1252590001
1252600001 | CHROMOLITHSI 10-25 MM GUARD CARTRIDGE | 1 | ST | 3043.15 | 1252600001
1252610001 | CHROMOLITHRP-18E 10-25 MM GUARD CARTRIDGE | 1 | ST | 3489.64 | 1252610001
1301000301 | HY-LITE HYGIENE MONITORING SYSTEM | 1 | ST | 26970.90 | 1301000301
1301000302 | HY-LITE HYGIENE MONITORING SYSTEM | 1 | ST | 28234.14 | 1301000302
1301010021 | REFILL PACK SAMPLING PEN AND HYGIENE SWABS FOR SURFACE CONTROL (100 EACH) HY-LITE | 1 | ST | 1888.81 | 1301010021
1301020021 | HY-LITE SAMPLING PENS | 1 | ST | 850.63 | 1301020021
1301100205 | HY-LITE REPLACEMENT PAPER ROLL FOR PRINTER | 1 | ST | 145.20 | 1301100205
1301110001 | HY-LITE RIBBON FOR PRINTER | 1 | ST | 156.09 | 1301110001
1301339025 | RONACARE UREA | 25 | KG | 500.94 | 1301339025
1301472500 | RONACARE LACTIC ACID | 2.5 | L | 382.36 | 1301472500
1301479025 | RONACARE LACTIC ACID | 25 | L | 2622.07 | 1301479025
1301489025 | RONACARE ZINC OXIDE | 25 | KG | 1364.88 | 1301489025
1301489026 | RONACARE ZINC OXIDE | 25 | KG | 1945.68 | 1301489026
1301490500 | RONACAREISOQUERCETIN | 500 | G | 1003.09 | 1301490500
1301495000 | RONACAREISOQUERCETIN | 5 | KG | 9306.11 | 1301495000
1301505000 | RONACARE MAGNESIUM CHLORIDE | 5 | KG | 336.38 | 1301505000
1301509025 | RONACARE MAGNESIUM CHLORIDE | 25 | KG | 968.00 | 1301509025
1301519025 | RONACARE SODIUM SALICYLATE | 25 | KG | 2147.75 | 1301519025
1301520500 | RONACARETROXERUTIN | 500 | G | 450.12 | 1301520500
1301525000 | RONACARETROXERUTIN | 5 | KG | 3947.02 | 1301525000
1301529025 | RONACARETROXERUTIN | 25 | KG | 4398.35 | 1301529025
1301532500 | RONACARE BENZYL ALCOHOL | 2.5 | L | 260.15 | 1301532500
1301539025 | RONACARE BENZYL ALCOHOL | 25 | L | 1452.00 | 1301539025
1301555000 | RONACARE SALICYLIC ACID | 5 | KG | 473.11 | 1301555000
1301559025 | RONACARE SALICYLIC ACID | 25 | KG | 1603.25 | 1301559025
1301561000 | RONACARERUTINSULFATE | 1 | KG | 1894.86 | 1301561000
1301565000 | RONACARERUTINSULFATE | 5 | KG | 9306.11 | 1301565000
1301569025 | RONACARERUTINSULFATE | 25 | KG | 41593.75 | 1301569025
1301630100 | RONACARE AP | 100 | G | 360.58 | 1301630100
1301631000 | RONACARE AP | 1 | KG | 1894.86 | 1301631000
1301639025 | RONACARE AP | 25 | KG | 29524.00 | 1301639025
1301650500 | EMBLICA | 500 | G | 1373.35 | 1301650500
1301655000 | EMBLICA | 5 | KG | 12565.85 | 1301655000
1301700050 | RONACARE BISABOLOL NAT. | 50 | G | 151.25 | 1301700050
1301705000 | RONACARE BISABOLOL NAT. | 5 | KG | 12565.85 | 1301705000
1301709020 | RONACARE BISABOLOL NAT. | 20 | KG | 18150.00 | 1301709020
1301769025 | RONACARESODIUM BENZOATE | 25 | KG | 756.25 | 1301769025
1301769026 | RONACARESODIUM BENZOATE | 25 | KG | 1270.50 | 1301769026
1301790100 | RONACARENICOTINAMIDE | 100 | G | 133.10 | 1301790100
1301799020 | RONACARENICOTINAMIDE | 20 | KG | 2383.70 | 1301799020
1301940021 | HY-LITE FREE ATP PENS | 1 | ST | 1032.13 | 1301940021
1301950005 | HY-LITE ATP STANDARD 1.0 NG/ML | 1 | ST | 534.82 | 1301950005
1301960021 | HY-LITE JET A1 FUEL TEST KIT | 1 | ST | 2069.10 | 1301960021
1301981000 | RONACARECYCLOPEPTIDE-5 | 1 | KG | 1409.65 | 1301981000
1301982500 | RONACARECYCLOPEPTIDE-5 | 2.5 | KG | 4257.99 | 1301982500
1301985000 | RONACARECYCLOPEPTIDE-5 | 5 | KG | 7260.00 | 1301985000
1302001001 | RONACAREECTOIN | 1 | KG | 6203.67 | 1302001001
1302005001 | RONACAREECTOIN | 5 | KG | 30455.70 | 1302005001
1302011000 | RONACAREVTA | 1 | KG | 1240.25 | 1302011000
1302012500 | RONACAREVTA | 2.5 | KG | 2896.74 | 1302012500
1302040500 | RONACARELUREMIN(TM) | 500 | G | 986.15 | 1302040500
1302042500 | RONACARELUREMIN(TM) | 2.5 | KG | 3947.02 | 1302042500
1302140500 | RONACARETILIROSIDE | 500 | G | 986.15 | 1302140500
1302142500 | RONACARETILIROSIDE | 2.5 | KG | 4624.62 | 1302142500
1302149010 | RONACARETILIROSIDE | 10 | KG | 18041.10 | 1302149010
1302170100 | OXYNEX ST LIQUID | 100 | G | 147.62 | 1302170100
1302171000 | OXYNEX ST LIQUID | 1 | KG | 727.21 | 1302171000
1302179025 | OXYNEX ST LIQUID | 25 | KG | 585.64 | 1302179025
1302180100 | RONACARE MAP | 100 | G | 3730.43 | 1302180100
1302181000 | RONACARE MAP | 1 | KG | 3730.43 | 1302181000
1302185000 | RONACARE MAP | 5 | KG | 18358.12 | 1302185000
1302210100 | RONACARE BIOTIN PLUS | 100 | G | 3730.43 | 1302210100
1302211000 | RONACARE BIOTIN PLUS | 1 | KG | 3730.43 | 1302211000
1302219010 | RONACARE BIOTIN PLUS | 10 | KG | 34339.80 | 1302219010
1304410100 | RONACARE NAF | 100 | G | 122.21 | 1304410100
1304415000 | RONACARE NAF | 5 | KG | 619.52 | 1304415000
1304419026 | RONACARE NAF | 25 | KG | 1452.00 | 1304419026
1308011000 | EUSOLEXUV-PEARLS2292 | 1 | KG | 295.24 | 1308011000
1308019025 | EUSOLEXUV-PEARLS2292 | 25 | KG | 4416.50 | 1308019025
1308019100 | EUSOLEXUV-PEARLS2292 | 100 | KG | 14520.00 | 1308019100
1308051000 | EUSOLEXUV-PEARLSOMC | 1 | KG | 295.24 | 1308051000
1308059025 | EUSOLEXUV-PEARLSOMC | 25 | KG | 4416.50 | 1308059025
1308950021 | HY-LITE PLUS ATP TEST FOR INDUSTRIAL MICROBIOLOGY HY-LITE | 1 | ST | 813.12 | 1308950021
1312000001 | HY-RISE COLOUR HYGIENE TEST STRIP PACKAGE CONTAINING 50 TESTS FOR ASSESSING CLEANLINESS OF ... HY-RISE | 1 | ST | 371.47 | 1312000001
1327001000 | EUSOLEXUV-PEARLSOB-S | 1 | KG | 325.49 | 1327001000
1327009025 | EUSOLEXUV-PEARLSOB-S | 25 | KG | 4991.25 | 1327009025
1327011000 | EUSOLEXUV-PEARLSOB-S 2 | 1 | KG | 325.49 | 1327011000
1327019025 | EUSOLEXUV-PEARLSOB-S 2 | 25 | KG | 4991.25 | 1327019025
1327229025 | RONACAREZINC SULFATE | 25 | KG | 4991.25 | 1327229025
1363021001 | SP001 LISICON | 1 | G | 845.79 | 1363021001
1363021010 | SP001 LISICON | 10 | G | 6768.74 | 1363021010
1370002500 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 2.5 | L | 258.94 | 1370002500
1370009025 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | L | 1183.38 | 1370009025
1370015000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 323.07 | 1370015000
1370019012 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 12 | KG | 625.57 | 1370019012
1370019029 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1047.86 | 1370019029
1370025000 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 5 | KG | 591.69 | 1370025000
1370029012 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 12 | KG | 862.73 | 1370029012
1370029029 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | KG | 1477.41 | 1370029029
1370035000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 5 | KG | 591.69 | 1370035000
1370039012 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 12 | KG | 794.97 | 1370039012
1370039029 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL ... BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | KG | 1358.83 | 1370039029
1370041000 | TITRIPLEX III  ... SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 1 | KG | 446.49 | 1370041000
1370049012 | TITRIPLEX III  ... SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 12 | KG | 2937.88 | 1370049012
1370049025 | TITRIPLEX III  ... SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,JP,USP,ACS | 25 | KG | 5408.70 | 1370049025
1370072500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 2.5 | L | 202.07 | 1370072500
1370079025 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF,ACS | 25 | L | 867.57 | 1370079025
1370085000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,ACS | 5 | KG | 313.39 | 1370085000
1370086025 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,ACS | 25 | KG | 1335.84 | 1370086025
1370089012 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,ACS | 12 | KG | 636.46 | 1370089012
1370089029 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE CRYST. SUITABLE FOR THE ... EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,ACS | 25 | KG | 1064.80 | 1370089029
1370095000 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 549.34 | 1370095000
1370099012 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP | 12 | KG | 964.37 | 1370099012
1370099029 | POTASSIUM CHLORIDE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1663.75 | 1370099029
1370105000 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE ... BIO PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 1003.09 | 1370105000
1370109012 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE ... BIO PH EUR,BP,USP | 12 | KG | 1798.06 | 1370109012
1370109029 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS SUITABLE FOR THE ... BIO PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3213.76 | 1370109029
1370111000 | ACETIC ACID 75% SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 1 | L | 159.72 | 1370111000
1370119025 | ACETIC ACID 75% SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 25 | KG | 1104.73 | 1370119025
1370119950 | ACETIC ACID 75% SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO | 950 | L | 24985.29 | 1370119950
1370125000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP | 5 | KG | 394.46 | 1370125000
1370129012 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP | 12 | KG | 698.17 | 1370129012
1370129029 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 1195.48 | 1370129029
1370132500 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,JP | 2.5 | KG | 189.97 | 1370132500
1370139012 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,JP | 12 | KG | 482.79 | 1370139012
1370139029 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION EMPROVE BIO PH EUR,BP,USP,JP | 25 | KG | 805.86 | 1370139029
1370145000 | SODIUM CARBONATE ANHYDROUS, SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,BP,JP,NF | 5 | KG | 568.70 | 1370145000

 

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates