لیست قیمت محصولات مرک (9)

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


{aridatatables moduleId="<282>"}

 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه


1520290001 | CHROMOLITH NH2 5-4.6MM GUARD COLUMN KIT | 1 | ST | 1085.37 | 1520290001
1520300001 | CHROMOLITH NH2 5-4.6MM GUARD COLUMNS (PACK OF 3) | 1 | ST | 808.28 | 1520300001
1520310001 | CHROMOLITH CAPROD RP-8E TRAP 50-0.1 CHROMOLITH | 1 | ST | 1263.24 | 1520310001
1580141000 | COLORSTREAM F20-00 WNT AUTUMN MYSTERY | 1 | KG | 1485.88 | 1580141000
1580149015 | COLORSTREAM F20-00 WNT AUTUMN MYSTERY | 15 | KG | 21559.78 | 1580149015
1580151000 | COLORSTREAM T20-01 WNT VIOLA FANTASY | 1 | KG | 1485.88 | 1580151000
1580159015 | COLORSTREAM T20-01 WNT VIOLA FANTASY | 15 | KG | 21559.78 | 1580159015
1580281000 | XIRALLIC T60-10 SW CRYSTAL SILVER | 1 | KG | 1086.58 | 1580281000
1580289020 | XIRALLIC T60-10 SW CRYSTAL SILVER | 20 | KG | 20757.55 | 1580289020
1580291000 | XIRALLIC T60-20 SW SUNBEAM GOLD | 1 | KG | 1116.83 | 1580291000
1580299020 | XIRALLIC T60-20 SW SUNBEAM GOLD | 20 | KG | 21381.91 | 1580299020
1580301000 | XIRALLIC F60-50 SW FIRESIDE COPPER | 1 | KG | 1116.83 | 1580301000
1580309020 | XIRALLIC F60-50 SW FIRESIDE COPPER | 20 | KG | 21381.91 | 1580309020
1580311000 | XIRALLIC F60-51 SW RADIANT RED | 1 | KG | 1116.83 | 1580311000
1580319020 | XIRALLIC F60-51 SW RADIANT RED | 20 | KG | 21381.91 | 1580319020
1580371000 | XIRALLIC T60-24 SW STELLAR GREEN | 1 | KG | 1116.83 | 1580371000
1580379020 | XIRALLIC T60-24 SW STELLAR GREEN | 20 | KG | 21381.91 | 1580379020
1580471000 | XIRALLIC T60-21 SW SOLARIS RED | 1 | KG | 1116.83 | 1580471000
1580479020 | XIRALLIC T60-21 SW SOLARIS RED | 20 | KG | 21381.91 | 1580479020
1580621000 | XIRALLIC T60-23 SW GALAXY BLUE | 1 | KG | 1116.83 | 1580621000
1580629020 | XIRALLIC T60-23 SW GALAXY BLUE | 20 | KG | 21381.91 | 1580629020
1580691000 | XIRALLIC T50-10 CRYSTAL SILVER | 1 | KG | 1116.83 | 1580691000
1580699025 | XIRALLIC T50-10 CRYSTAL SILVER | 25 | KG | 21381.91 | 1580699025
1580901000 | COLORSTREAM T20-02 WNT ARCTIC FIRE | 1 | KG | 1485.88 | 1580901000
1580909015 | COLORSTREAM T20-02 WNT ARCTIC FIRE | 15 | KG | 21559.78 | 1580909015
1580921000 | XIRALLIC T60-25 SW COSMIC TURQUOISE | 1 | KG | 1116.83 | 1580921000
1580929020 | XIRALLIC T60-25 SW COSMIC TURQUOISE | 20 | KG | 21381.91 | 1580929020
1580961000 | COLORSTREAM T20-03 WNT TROPIC SUNRISE | 1 | KG | 1485.88 | 1580961000
1580969015 | COLORSTREAM T20-03 WNT TROPIC SUNRISE | 15 | KG | 21559.78 | 1580969015
1581001000 | XIRALLIC T60-22 WNT AMETHYST DREAM | 1 | KG | 1116.83 | 1581001000
1581009020 | XIRALLIC T60-22 WNT AMETHYST DREAM | 20 | KG | 21381.91 | 1581009020
1581031000 | COLORSTREAM T20-04 WNT LAPIS SUNLIGHT | 1 | KG | 1485.88 | 1581031000
1581039015 | COLORSTREAM T20-04 WNT LAPIS SUNLIGHT | 15 | KG | 21559.78 | 1581039015
1581061000 | PYRISMAF80-51 SW FERRIC RED | 1 | KG | 415.03 | 1581061000
1581069020 | PYRISMAF80-51 SW FERRIC RED | 20 | KG | 7337.44 | 1581069020
1581071000 | PYRISMAF80-51 WNT FERRIC RED | 1 | KG | 415.03 | 1581071000
1581079020 | PYRISMAF80-51 WNT FERRIC RED | 20 | KG | 7337.44 | 1581079020
1581081000 | PYRISMAT40-27 SW COLOR SPACE INDIGO | 1 | KG | 367.84 | 1581081000
1581089020 | PYRISMAT40-27 SW COLOR SPACE INDIGO | 20 | KG | 6386.38 | 1581089020
1581091000 | PYRISMAT40-27 WNT COLOR SPACE INDIGO | 1 | KG | 367.84 | 1581091000
1581099020 | PYRISMAT40-27 WNT COLOR SPACE INDIGO | 20 | KG | 6386.38 | 1581099020
1581101000 | PYRISMAT40-24 SW COLOR SPACE GREEN | 1 | KG | 333.96 | 1581101000
1581109020 | PYRISMAT40-24 SW COLOR SPACE GREEN | 20 | KG | 5702.73 | 1581109020
1581111000 | PYRISMAT40-24 WNT COLOR SPACE GREEN | 1 | KG | 333.96 | 1581111000
1581119020 | PYRISMAT40-24 WNT COLOR SPACE GREEN | 20 | KG | 5702.73 | 1581119020
1581141000 | PYRISMAT81-23 SW LIQUID BLUE | 1 | KG | 430.76 | 1581141000
1581149020 | PYRISMAT81-23 SW LIQUID BLUE | 20 | KG | 7652.04 | 1581149020
1581151000 | PYRISMAT81-23 WNT LIQUID BLUE | 1 | KG | 430.76 | 1581151000
1581159020 | PYRISMAT81-23 WNT LIQUID BLUE | 20 | KG | 7652.04 | 1581159020
1581161000 | PYRISMAT40-23 SW COLOR SPACE BLUE | 1 | KG | 333.96 | 1581161000
1581169020 | PYRISMAT40-23 SW COLOR SPACE BLUE | 20 | KG | 5702.73 | 1581169020
1581171000 | PYRISMAT40-23 WNT COLOR SPACE BLUE | 1 | KG | 333.96 | 1581171000
1581179020 | PYRISMAT40-23 WNT COLOR SPACE BLUE | 20 | KG | 5702.73 | 1581179020
1581181000 | PYRISMAT40-25 SW COLOR SPACE TURQUOISE | 1 | KG | 367.84 | 1581181000
1581189020 | PYRISMAT40-25 SW COLOR SPACE TURQUOISE | 20 | KG | 6386.38 | 1581189020
1581191000 | PYRISMAT40-25 WNT COLOR SPACE TURQUOISE | 1 | KG | 377.52 | 1581191000
1581199020 | PYRISMAT40-25 WNT COLOR SPACE TURQUOISE | 20 | KG | 6544.89 | 1581199020
1581211000 | XIRALLIC T61-10 WNT MICRO SILVER | 1 | KG | 1179.75 | 1581211000
1581219020 | XIRALLIC T61-10 WNT MICRO SILVER | 20 | KG | 22581.02 | 1581219020
1581271000 | PYRISMAT40-22 SW COLOR SPACE VIOLET | 1 | KG | 365.42 | 1581271000
1581279020 | PYRISMAT40-22 SW COLOR SPACE VIOLET | 20 | KG | 6311.36 | 1581279020
1581281000 | PYRISMAT40-22 WNT COLOR SPACE VIOLET | 1 | KG | 365.42 | 1581281000
1581289020 | PYRISMAT40-22 WNT COLOR SPACE VIOLET | 20 | KG | 6311.36 | 1581289020
1581291000 | PYRISMAT40-26 SW COLOR SPACE MAGENTA | 1 | KG | 342.43 | 1581291000
1581299020 | PYRISMAT40-26 SW COLOR SPACE MAGENTA | 20 | KG | 5844.30 | 1581299020
1581301000 | PYRISMAT40-26 WNT COLOR SPACE MAGENTA | 1 | KG | 342.43 | 1581301000
1581309020 | PYRISMAT40-26 WNT COLOR SPACE MAGENTA | 20 | KG | 5844.30 | 1581309020
1581321000 | PYRISMAT40-20 SW COLOR SPACE YELLOW | 1 | KG | 342.43 | 1581321000
1581329020 | PYRISMAT40-20 SW COLOR SPACE YELLOW | 20 | KG | 5844.30 | 1581329020
1581331000 | PYRISMAT40-20 WNT COLOR SPACE YELLOW | 1 | KG | 342.43 | 1581331000
1581339020 | PYRISMAT40-20 WNT COLOR SPACE YELLOW | 20 | KG | 5844.30 | 1581339020
1581341000 | PYRISMAT40-21 SW COLOR SPACE RED | 1 | KG | 365.42 | 1581341000
1581349020 | PYRISMAT40-21 SW COLOR SPACE RED | 20 | KG | 6311.36 | 1581349020
1581351000 | PYRISMAT40-21 WNT COLOR SPACE RED | 1 | KG | 365.42 | 1581351000
1581359020 | PYRISMAT40-21 WNT COLOR SPACE RED | 20 | KG | 6311.36 | 1581359020
1587931000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 122.21 | 1587931000
1587939025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 1081.74 | 1587939025
1590100500 | ETHANOL 96% REAG. PH EUR | 500 | ML | 267.41 | 1590100500
1591660500 | ACETIC ACID 30% FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 500 | ML | 79.86 | 1591660500
1592250003 | POTASSIUM IODATE-STARCH PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE REAG. PH EUR | 1 | ST | 152.46 | 1592250003
1592670010 | METANIL YELLOW REAG. PH EUR | 10 | G | 156.09 | 1592670010
1592700010 | METHYLENE BLUE (C.I. 52015) REAG. PH EUR | 10 | G | 79.86 | 1592700010
1592700100 | METHYLENE BLUE (C.I. 52015) REAG. PH EUR | 100 | G | 240.79 | 1592700100
1593750001 | PHENOL RED (PHENOLSULFONPHTHALEIN) REAG. PH EUR | 1 | G | 678.81 | 1593750001
1593750100 | PHENOL RED (PHENOLSULFONPHTHALEIN) REAG. PH EUR | 100 | G | 5529.70 | 1593750100
1595040250 | AMMONIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 68.97 | 1595040250
1595041000 | AMMONIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 174.24 | 1595041000
1595045000 | AMMONIUM CARBONATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 607.42 | 1595045000
1595420500 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 50-70 GRAD C REAG. PH EUR | 500 | ML | 128.26 | 1595420500
1597120010 | METHOXYPHENYLACETIC ACID REAG. PH EUR | 10 | G | 323.07 | 1597120010
1702040100 | ANTIMONY STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SB2O3 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L SB CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702040100
1702040500 | ANTIMONY STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SB2O3 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L SB CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702040500
1702070100 | BERYLLIUM STANDARD SOLUTION BE4O(C2H3O2)6 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BE CERTIPUR | 100 | ML | 112.53 | 1702070100
1702070500 | BERYLLIUM STANDARD SOLUTION BE4O(C2H3O2)6 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BE CERTIPUR | 500 | ML | 238.37 | 1702070500
1702120100 | CESIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CSNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CS CERTIPUR | 100 | ML | 128.26 | 1702120100
1702160100 | GOLD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H(AUCL4) IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L AU CERTIPUR | 100 | ML | 226.27 | 1702160100
1702160500 | GOLD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H(AUCL4) IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L AU CERTIPUR | 500 | ML | 429.55 | 1702160500
1702190100 | PLATINUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2PTCL6 IN HCL 2 MOL/L 1000MG/L PT CERTIPUR | 100 | ML | 285.56 | 1702190100
1702190500 | PLATINUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2PTCL6 IN HCL 2 MOL/L 1000MG/L PT CERTIPUR | 500 | ML | 497.31 | 1702190500
1702230100 | LITHIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST LINO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L LI CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702230100
1702230500 | LITHIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST LINO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L LI CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702230500
1702260100 | MERCURY STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST HG(NO3)2 IN HNO3 2 MOL/L 1000 MG/L HG CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702260100
1702260500 | MERCURY STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST HG(NO3)2 IN HNO3 2 MOL/L 1000 MG/L HG CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702260500
1702270100 | MOLYBDENUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)6MO7O24 IN H2O 1000 MG/I MO CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702270100
1702270500 | MOLYBDENUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)6MO7O24 IN H2O 1000 MG/I MO CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702270500
1702300100 | POTASSIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST KNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L K CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702300100
1702300500 | POTASSIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST KNO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L K CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702300500
1702340100 | ZIRCONIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZROCL2 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L ZR CERTIPUR | 100 | ML | 186.34 | 1702340100
1702360100 | SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SIO2 IN NAOH 0.5 MOL/L 1000 MG/L SI CERTIPUR | 100 | ML | 70.18 | 1702360100
1702360500 | SILICON STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SIO2 IN NAOH 0.5 MOL/L 1000 MG/L SI CERTIPUR | 500 | ML | 98.01 | 1702360500
1702380100 | SODIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L NA CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702380100
1702380500 | SODIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L NA CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702380500
1702420100 | TIN STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SNCL4 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L SN CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702420100
1702420500 | TIN STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST SNCL4 IN HCL 2 MOL/L 1000 MG/L SN CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702420500
1702430100 | TITANIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2TIF6 IN H2O 1000 MG/L TI CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702430100
1702430500 | TITANIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2TIF6 IN H2O 1000 MG/L TI CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702430500
1702440100 | TUNGSTEN STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2WO4 IN H2O 1000 MG/L W CERTIPUR | 100 | ML | 84.70 | 1702440100
1702440500 | TUNGSTEN STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2WO4 IN H2O 1000 MG/L W CERTIPUR | 500 | ML | 148.83 | 1702440500
1702450100 | VANADIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4VO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L V CERTIPUR | 100 | ML | 66.55 | 1702450100
1702450500 | VANADIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4VO3 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L V CERTIPUR | 500 | ML | 94.38 | 1702450500
1703010100 | ALUMINIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST AL(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L AL CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703010100
1703020100 | ANTIMONY ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SB2O3 IN HCL 7% 1000 MG/L SB CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703020100
1703030100 | ARSENIC ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3ASO4 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L AS CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703030100
1703040100 | BARIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST BA(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L BA CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703040100
1703050100 | BERYLLIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST BE4O(C2H3O2)6 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L BE CERTIPUR | 100 | ML | 356.95 | 1703050100
1703060100 | BISMUTH ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST BI(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L BI CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703060100
1703070100 | BORON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST, H3BO3 IN H2O 1000 MG/L B CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703070100
1703080100 | CALCIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CA CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703080100
1703090100 | CADMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CD(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CD CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703090100
1703100100 | CESIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CSNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CS CERTIPUR | 100 | ML | 481.58 | 1703100100
1703110100 | CERIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CE(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CE CERTIPUR | 100 | ML | 481.58 | 1703110100
1703120100 | CHROMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CR(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CR CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703120100
1703130100 | COBALT ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CO(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CO CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703130100
1703140100 | COPPER ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CU(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L CU CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703140100
1703150100 | DYSPROSIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST DY2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L DY CERTIPUR | 100 | ML | 611.05 | 1703150100
1703160100 | ERBIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST ER2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L ER CERTIPUR | 100 | ML | 572.33 | 1703160100
1703170100 | EUROPIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST EU2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L EU CERTIPUR | 100 | ML | 572.33 | 1703170100
1703180100 | GADOLINIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST GD2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L GD CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703180100
1703190100 | GALLIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST GA(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L GA CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703190100
1703200100 | GERMANIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2GEF6 IN H2O 1000 MG/L GE CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703200100
1703210100 | GOLD ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H(AUCL4) IN HCL 7% 1000 MG/L AU CERTIPUR | 100 | ML | 1022.45 | 1703210100
1703220100 | HAFNIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST HFOCL2 IN HCL 7% 1000 MG/L HF CERTIPUR | 100 | ML | 591.69 | 1703220100
1703230100 | HOLMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST HO2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L HO CERTIPUR | 100 | ML | 591.69 | 1703230100
1703240100 | INDIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST IN(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L IN CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703240100
1703250100 | IRIDIUM ICP STANDARD IRCL3 IN HCL 7% 1000 MG/L IR CERTIPUR | 100 | ML | 788.92 | 1703250100
1703260100 | IRON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST FE(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L FE CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703260100
1703270100 | LANTHANUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST LA(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L LA CERTIPUR | 100 | ML | 394.46 | 1703270100
1703280100 | LEAD ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L PB CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703280100
1703290100 | LITHIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST LINO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L LI CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703290100
1703300100 | LUTETIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST LU2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L LU CERTIPUR | 100 | ML | 1144.66 | 1703300100
1703310100 | MAGNESIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST MG(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L MG CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703310100
1703320100 | MANGANESE ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST MN(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L MN CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703320100
1703330100 | MERCURY ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST HG(NO3)2 IN HNO3 10% 1000 MG/L HG CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703330100
1703340100 | MOLYBDENUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST    (NH4)6MO7O24 IN H2O 1000 MG/L MO CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703340100
1703350100 | NEODYMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST ND2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L ND CERTIPUR | 100 | ML | 551.76 | 1703350100
1703360100 | NICKEL ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NI(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L NI CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703360100
1703370100 | NIOBIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4NBF6 IN H2O 1000 MG/L NB CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703370100
1703380100 | OSMIUM ICP STANDARD (NH4)2OSCL6 IN HCL 7% 1000 MG/L OS CERTIPUR | 100 | ML | 1183.38 | 1703380100
1703390100 | PALLADIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST PD(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L PD CERTIPUR | 100 | ML | 638.88 | 1703390100
1703400100 | PHOSPHORUS ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3PO4 IN H2O 1000 MG/L P CERTIPUR | 100 | ML | 291.61 | 1703400100
1703410100 | PLATINUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2PTCL6 IN HCL 7% 1000 MG/L PT CERTIPUR | 100 | ML | 899.03 | 1703410100
1703420100 | POTASSIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST KNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L K CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703420100
1703430100 | PRASEODYMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST PR2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L PR CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703430100
1703440100 | RHENIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4REO4 IN H2O 1000 MG/L RE CERTIPUR | 100 | ML | 788.92 | 1703440100
1703450100 | RHODIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST RH(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L RH CERTIPUR | 100 | ML | 757.46 | 1703450100
1703460100 | RUBIDIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST RBNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L RB CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703460100
1703470100 | RUTHENIUM ICP STANDARD RUCL3 IN HCL 7% 1000 MG/L RU CERTIPUR | 100 | ML | 788.92 | 1703470100
1703480100 | SAMARIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SM2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L SM CERTIPUR | 100 | ML | 650.98 | 1703480100
1703490100 | SCANDIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SC2O3 IN HNO3 7% 1000 MG/L SC CERTIPUR | 100 | ML | 804.65 | 1703490100
1703500100 | SELENIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SEO2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L SE CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703500100
1703520100 | SILVER ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST AGNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L  AG CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703520100
1703530100 | SODIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L NA CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703530100
1703540100 | STRONTIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SR(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L SR CERTIPUR | 100 | ML | 307.34 | 1703540100
1703550100 | SULFUR ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2SO4 IN H2O 1000 MG/L S CERTIPUR | 100 | ML | 291.61 | 1703550100
1703560100 | TANTALUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2TAF7 IN H2O 1000 MG/L TA CERTIPUR | 100 | ML | 492.47 | 1703560100
1703570100 | TELLURIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H6TEO6 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L TE CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703570100
1703580100 | TERBIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST TB(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L TB CERTIPUR | 100 | ML | 591.69 | 1703580100
1703590100 | THALLIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST TLNO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L TL CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703590100
1703600100 | URANIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST UO2(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10 MG/L U CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703600100
1703610100 | THULIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST TM(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L TM CERTIPUR | 100 | ML | 769.56 | 1703610100
1703620100 | TIN ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SNCL4 IN HCL 7% 1000 MG/L SN CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703620100
1703630100 | TITANIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2TIF6 UB H2O 1000 MG/L TI CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703630100
1703640100 | TUNGSTEN ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (NH4)2WO4 IN H2O 1000 MG/L W CERTIPUR | 100 | ML | 481.58 | 1703640100
1703650100 | SILICON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST SIO2 IN NAOH 2 % 1000 MG/L SI CERTIPUR | 100 | ML | 317.02 | 1703650100
1703660100 | VANADIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4VO3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L V CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703660100
1703670100 | YTTERBIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST YB2O3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L YB CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703670100
1703680100 | YTTRIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST Y(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L Y CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703680100
1703690100 | ZINC ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZN(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L ZN CERTIPUR | 100 | ML | 303.71 | 1703690100
1703700100 | ZIRCONIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST, ZROCL2IN HCL 7% 1000 MG/L ZR CERTIPUR | 100 | ML | 588.06 | 1703700100
1703710100 | ALUMINIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST AL(NO3)3 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L AL CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703710100
1703720100 | LEAD ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L PB CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703720100
1703730100 | CALCIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L CA CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703730100
1703740100 | CHROMIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CR(NO3)3 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L CR CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703740100
1703750100 | COBALT ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CO(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L CO CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703750100
1703760100 | IRON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST, FE(NO3)3 IN HNO3 10% 10000 MG/L FE CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703760100
1703770100 | POTASSIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST KNO3 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L K CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703770100
1703780100 | COPPER ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST CU(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L CU CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703780100
1703790100 | MAGNESIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST MG(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L MG CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703790100
1703800100 | MANGANESE ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST MN(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L MN CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703800100
1703810100 | SODIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NANO3 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L NA CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703810100
1703820100 | NICKEL ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NI(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L NI CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703820100
1703830100 | PHOSPHORUS ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3PO4 IN H2O 10000 MG/L P CERTIPUR | 100 | ML | 583.22 | 1703830100
1703840100 | MERCURY ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST HG(NO3)2 IN HNO3 10% 10000 MG/L HG CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703840100
1703850100 | SULFUR ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST H2SO4 IN H2O 10000 MG/L S CERTIPUR | 100 | ML | 583.22 | 1703850100
1703860100 | SILICON ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST (SIO2 IN NAOH 4 %) 10000 MG/L SI CERTIPUR | 100 | ML | 635.25 | 1703860100
1703880100 | VANADIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST NH4VO3 IN HNO3 15% 10000 MG/L V CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703880100
1703890100 | ZINC ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST ZN(NO3)2 IN HNO3 2-3% 10000 MG/L ZN CERTIPUR | 100 | ML | 607.42 | 1703890100
1703900100 | ZIRCONIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST, ZROCL2 IN HCL 7% 10000 MG/L ZR CERTIPUR | 100 | ML | 670.34 | 1703900100
1703910100 | THORIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FROM NIST TH(NO3)4 IN HNO3 2-3% 10 MG/L TH CERTIPUR | 100 | ML | 513.04 | 1703910100
1703980500 | IC MULTI-ELEMENT STANDARD I F- = 100 MG/L, CL- = 250 MG/L, NO3-, SO42- = 500 MG/L, PO43- = ... CERTIPUR | 500 | ML | 291.61 | 1703980500
1712000001 | THERMOREACTOR TR 320 SPECTROQUANT | 1 | ST | 2889.48 | 1712000001
1712010001 | THERMOREACTOR TR 420 SPECTROQUANT | 1 | ST | 4018.41 | 1712010001
1712020001 | THERMOREACTOR TR 620 SPECTROQUANT | 1 | ST | 5131.61 | 1712020001
1712030001 | THERMOSENSOR TR 420, TR 620 SPECTROQUANT | 1 | ST | 1085.37 | 1712030001
1712040001 | PC CABLE TR 420, TR 620 SPECTROQUANT | 1 | ST | 413.82 | 1712040001
1725701000 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 509 | 1 | KG | 160.93 | 1725701000
1725709025 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 509 | 25 | KG | 1257.19 | 1725709025
1725711000 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 511 | 1 | KG | 281.93 | 1725711000
1725719025 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 511 | 25 | KG | 1166.44 | 1725719025
1725721000 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLEWATER FCC | 1 | KG | 140.36 | 1725721000
1725729025 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLEWATER FCC | 25 | KG | 778.03 | 1725729025
1725729026 | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE EXTRA PURE, FOR TABLEWATER FCC | 25 | KG | 682.44 | 1725729026
1725731000 | POTASSIUM CHLORIDE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 508 | 1 | KG | 162.14 | 1725731000
1725739025 | POTASSIUM CHLORIDE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER FCC,E 508 | 25 | KG | 1341.89 | 1725739025
1725749025 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE FOR TABLE WATER FCC,E 501 | 25 | KG | 1397.55 | 1725749025
1725761000 | SODIUM FLUORIDE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER | 1 | KG | 309.76 | 1725761000
1725769025 | SODIUM FLUORIDE EXTRA PURE, FOR TABLE WATER | 25 | KG | 3648.15 | 1725769025
1725779025 | SODIUM HYDROGEN CARBONATE FOR TABLE WATER FCC,E 500 | 25 | KG | 879.67 | 1725779025
1730070001 | IRON POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 - 3.00 MG/L FE   100 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 101.64 | 1730070001
1730100001 | NITRITE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 - 0.300 MG/L NO2-N ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 160.93 | 1730100001
1730140001 | SULFATE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 - 70 MG/L SO4 100 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 128.26 | 1730140001
1730150001 | SULFATE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 - 70 MG/L SO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 148.83 | 1730150001
1735000001 | SCREW CAPS SPECTROQUANT | 1 | ST | 289.19 | 1735000001
1735010001 | ABSORPTION TUBE FOR ARSENIC SPECTROQUANT | 1 | ST | 154.88 | 1735010001
1735020001 | SEMI-MICROCELLS 50 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 1322.53 | 1735020001
1736020001 | COLORIMETER PICCO NH4-N SPECTROQUANT | 1 | ST | 1854.93 | 1736020001
1736030001 | COLORIMETER PICCO NO3-N SPECTROQUANT | 1 | ST | 2289.32 | 1736030001
1736060001 | COLORIMETER PICCO F SPECTROQUANT | 1 | ST | 1582.68 | 1736060001
1736070001 | COLORIMETER PICCO CL2 / O3 / CLO2 / CYA / PH SPECTROQUANT | 1 | ST | 1452.00 | 1736070001
1736080001 | COLORIMETER PICCO COD / CSB SPECTROQUANT | 1 | ST | 2505.91 | 1736080001
1736300001 | COLORIMETER MULTY SPECTROQUANT | 1 | ST | 4487.89 | 1736300001
1736500001 | EMPTY CELLS 24 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 197.23 | 1736500001
1880011000 | COMBITITRANT 1 ONE COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML = CA. 1 MG H2O APURA | 1 | L | 354.53 | 1880011000
1880021000 | COMBITITRANT 2 ONE COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML «» CA. 2 MG H2O APURA | 1 | L | 354.53 | 1880021000
1880050500 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 500 | ML | 283.14 | 1880050500
1880051000 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 1 | L | 354.53 | 1880051000
1880052500 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 2.5 | L | 781.66 | 1880052500
1880061000 | COMBITITRANT 5 KETO ONE COMPONENT REAGENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER ... 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 1 | L | 354.53 | 1880061000
1880071000 | COMBISOLVENT KETO SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS FOR ... APURA | 1 | L | 216.59 | 1880071000
1880081000 | COMBISOLVENT METHANOL-FREE SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT ... APURA | 1 | L | 180.29 | 1880081000
1880082500 | COMBISOLVENT METHANOL-FREE SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT ... APURA | 2.5 | L | 394.46 | 1880082500
1880091000 | COMBIMETHANOL SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS MAX. ... APURA | 1 | L | 65.34 | 1880091000
1880092500 | COMBIMETHANOL SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS MAX. ... APURA | 2.5 | L | 143.99 | 1880092500
1880100500 | TITRANT 5 TITRANT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT ... 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 500 | ML | 174.24 | 1880100500
1880101000 | TITRANT 5 TITRANT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT ... 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 1 | L | 219.01 | 1880101000
1880102500 | TITRANT 5 TITRANT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT ... 1 ML = CA. 5 MG H2O APURA | 2.5 | L | 481.58 | 1880102500
1880111000 | TITRANT 2 TITRANT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT ... 1 ML = CA. 2 MG H2O APURA | 1 | L | 219.01 | 1880111000
1880151000 | SOLVENT SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT REAGENTS APURA | 1 | L | 214.17 | 1880151000
1880152500 | SOLVENT SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT REAGENTS APURA | 2.5 | L | 473.11 | 1880152500
1880161000 | SOLVENT OILS & FATS SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH TWO COMPONENT REAGENTS ... APURA | 1 | L | 229.90 | 1880161000
1880201000 | COMBISOLVENT OIL SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS FOR OILS APURA | 1 | L | 242.00 | 1880201000
1880211000 | COMBISOLVENT FATS SOLVENT FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION WITH ONE COMPONENT REAGENTS FOR ... APURA | 1 | L | 242.00 | 1880211000
1880250001 | TEST KIT FOR WATER DETERMINATION ACCORDING TO KARL FISCHER APURA | 1 | ST | 698.17 | 1880250001
1880260100 | TEST KIT TITRANT FOR WATER DETERMINATION ACC. TO KARL FISCHER - REFILL PACK APURA | 100 | ML | 229.90 | 1880260100
1880270500 | TEST KIT SOLVENT FOR WATER DETERMINATION ACC. TO KARL FISCHER - REFILL PACK APURA | 500 | ML | 183.92 | 1880270500
1880350500 | BUFFER SOLUTION FOR STRONG ACIDS FOR KARL FISCHER TITRATION APURA | 500 | ML | 169.40 | 1880350500
1880360500 | BUFFER SOLUTION FOR STRONG BASES FOR KARL FISCHER TITRATION APURA | 500 | ML | 169.40 | 1880360500
1880500010 | WATER STANDARD 0.01 % STANDARD FOR COULOMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 G «» 0.1 MG H2O APURA | 1 | ST | 175.45 | 1880500010
1880510010 | WATER STANDARD 0.1% STANDARD FOR COULOMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 G = 1 MG H2O APURA | 1 | ST | 175.45 | 1880510010
1880520010 | WATER STANDARD  1% STANDARD FOR VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION 1 G = 10 MG H2O APURA | 1 | ST | 175.45 | 1880520010
1880540005 | WATER STANDARD OVEN 1% SOLID STANDARD FOR KF OVEN METHOD APURA | 5 | G | 192.39 | 1880540005
1880550010 | WATER STANDARD OIL STANDARD FOR OIL SAMPLES FOR COULOMETRIC KARL FISCHER TITRATION (15-30 PPM) APURA | 1 | ST | 281.93 | 1880550010
1990010001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 4.01 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990010001
1990020001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 7.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990020001
1990030001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990030001
1990040001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 10.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990040001
1990050001 | BUFFER SOLUTIONS TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB 10 ... PH 4.01/PH 7.00/PH 9.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990050001
1990060001 | BUFFER SOLUTIONS TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB 10 ... PH 4.01/PH 7.00/PH 10.00(25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990060001
1990120001 | BUFFER SOLUTION , TRACABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 2.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990120001
1990190001 | BUFFER SOLUTION (DISODIUM TETRABORATE), TRACABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 9.18 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990190001
1990210001 | BUFFER SOLUTION TRACABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 11.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990210001
1990220001 | BUFFER SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST UND PTB PH 12.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 1 | ST | 198.44 | 1990220001
1990224000 | BUFFER SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST UND PTB PH 12.00 (25 GRAD C) CERTIPUR | 4 | L | 445.28 | 1990224000
1990609025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1 MOL/L PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR TITRIPUR | 25 | L | 20534.91 | 1990609025
1990619025 | ACETIC ACID 1 MOL/L PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR TITRIPUR | 25 | L | 21296.00 | 1990619025
1990629025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR C(NAOH) = 6 MOL/L (6 N) TITRIPUR | 25 | L | 21296.00 | 1990629025
4030500001 | MERCK MICROBIOLOGY MANUAL 12TH EDITION | 1 | ST | 1525.81 | 4030500001
4800051000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 20% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 204.49 | 4800051000
4800059200 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 20% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 200 | L | 9757.44 | 4800059200
4801122500 | WATER WITH 0.1% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 143.99 | 4801122500
4801129030 | WATER WITH 0.1% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 1045.44 | 4801129030
4801602500 | POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION C(KMNO4) = 0.05 MOL/L (0.25 N) TITRIPUR | 2.5 | L | 285.56 | 4801602500
4801702500 | WATER WITH 0.05% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 208.12 | 4801702500
4803641000 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 2.5 MOL/L (5 N) TITRIPUR | 1 | L | 119.79 | 4803641000
4803649025 | SULFURIC ACID C(H2SO4) = 2.5 MOL/L (5 N) TITRIPUR | 25 | L | 1349.15 | 4803649025
4804482500 | ACETONITRILE WITH 0.1% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 598.95 | 4804482500
4804489030 | ACETONITRILE WITH 0.1% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 4342.69 | 4804489030
4805121000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 157.30 | 4805121000
4805129010 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 10 | L | 648.56 | 4805129010
4805129025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1285.02 | 4805129025
4805129950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 32599.82 | 4805129950
4805311000 | SULFURIC ACID 62% FOR ANALYSIS, FOR THE DETERMINATION OF FAT IN CHEESE (D 1.52) | 1 | L | 133.10 | 4805311000
4805312500 | SULFURIC ACID 62% FOR ANALYSIS, FOR THE DETERMINATION OF FAT IN CHEESE (D 1.52) | 2.5 | L | 261.36 | 4805312500
4805922500 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 2.5 | L | 298.87 | 4805922500
4805929010 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 10 | L | 727.21 | 4805929010
4805929026 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 25 | L | 1460.47 | 4805929026
4805929200 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 200 | L | 8685.38 | 4805929200
4805929950 | HYDROCHLORIC ACID 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR,JP,NF | 950 | L | 37900.83 | 4805929950
4806051000 | ETHANOL 70% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 1 | L | 206.91 | 4806051000
4806056025 | ETHANOL 70% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 25 | L | 2001.34 | 4806056025
4806059180 | ETHANOL 70% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 180 | L | 11336.49 | 4806059180
4806059950 | ETHANOL 70% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 950 | L | 55949.19 | 4806059950
4806482500 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 2.5 | L | 399.30 | 4806482500
4806489025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1922.69 | 4806489025
4806489200 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 200 | L | 11279.62 | 4806489200
4806489950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 48899.73 | 4806489950
4806599025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 25% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1860.98 | 4806599025
4806599916 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 25% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 16000 | L | 796979.81 | 4806599916
4806599950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 25% LOW IRON SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 47320.68 | 4806599950
4806722500 | ACETONITRILE WITH 0.05% (V:V) TRIFLUOROACETIC ACID  | 2.5 | L | 673.97 | 4806722500
4806809025 | HYDROCHLORIC ACID 3 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1477.41 | 4806809025
4807041000 | SULFURIC ACID 10% EXTRA PURE | 1 | KG | 106.48 | 4807041000
4807041001 | SULFURIC ACID 10% EXTRA PURE | 1 | L | 118.58 | 4807041001
4807455000 | ACETIC ACID 30% EXTRA PURE PH HELV | 5 | KG | 304.92 | 4807455000
4807459200 | ACETIC ACID 30% EXTRA PURE PH HELV | 200 | KG | 7260.00 | 4807459200
4807459950 | ACETIC ACID 30% EXTRA PURE PH HELV | 900 | KG | 12100.00 | 4807459950
4807639200 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 8 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 200 | L | 10546.36 | 4807639200
4807789015 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 20% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 15 | KG | 6292.00 | 4807789015
4807915000 | HYDROCHLORIC ACID 5 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 5 | L | 358.16 | 4807915000
4808551000 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 206.91 | 4808551000
4808559025 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1996.50 | 4808559025
4808559180 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 180 | L | 11279.62 | 4808559180
4808559916 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 16000 | L | 904237.84 | 4808559916
4808559950 | CITRIC ACID 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 55893.53 | 4808559950
4808649025 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 46-48% | 25 | L | 2069.10 | 4808649025
4808649950 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 46-48% | 950 | L | 58036.44 | 4808649950
4809049015 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 25% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 15 | KG | 1308.01 | 4809049015
4809059200 | AMMONIA SOLUTION 10% | 200 | L | 12689.27 | 4809059200
4809059950 | AMMONIA SOLUTION 10% | 950 | L | 48505.27 | 4809059950
4809101000 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 1 | L | 162.14 | 4809101000
4809106180 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 180 | L | 8910.44 | 4809106180
4809109010 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 10 | L | 670.34 | 4809109010
4809109180 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 180 | L | 7161.99 | 4809109180
4809109950 | ETHANOL 20% FOR CLEANING OF BIOCHROMATOGRAPHY RESINS | 950 | L | 34348.27 | 4809109950
4809341000 | HYDROCHLORIC ACID 2 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 238.37 | 4809341000
4809399950 | PHOSPHORIC ACID 1 MOL/L SUITABLE FOR THE BIOPHARMACEUTICAL PROUDUCTION BIO | 950 | L | 20416.33 | 4809399950
4900010025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4900010025
4900010100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4900010100
4900010500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3965.17 | 4900010500
4900150025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 349.69 | 4900150025
4900150100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 969.21 | 4900150100
4900150500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3470.28 | 4900150500
4900210025 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 254.10 | 4900210025
4900210100 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 763.51 | 4900210100
4900210500 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2291.74 | 4900210500
4900240025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 379.94 | 4900240025
4900240100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1147.08 | 4900240100
4900240500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4352.37 | 4900240500
4900250025 | TETRAMETHYLAMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 463.43 | 4900250025
4900250100 | TETRAMETHYLAMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1162.81 | 4900250100
4900280025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 234.74 | 4900280025
4900280100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 469.48 | 4900280100
4900280500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1748.45 | 4900280500
4900290025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 433.18 | 4900290025
4900290100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1072.06 | 4900290100
4900290500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3979.69 | 4900290500
4900310025 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4900310025
4900310100 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4900310100
4900310500 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 5175.17 | 4900310500
4900370025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 557.81 | 4900370025
4900370100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1666.17 | 4900370100
4900370500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6330.72 | 4900370500
4900380025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 238.37 | 4900380025
4900380100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 490.05 | 4900380100
4900380500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1812.58 | 4900380500
4900390025 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 226.27 | 4900390025
4900390100 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 664.29 | 4900390100
4900420025 | N-BUTYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 169.40 | 4900420025
4900420100 | N-BUTYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 509.41 | 4900420100
4900420500 | N-BUTYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1528.23 | 4900420500
4900440025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 353.32 | 4900440025
4900440100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1059.96 | 4900440100
4900440500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3181.09 | 4900440500
4900460025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4900460025
4900460100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4900460100
4900460500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3965.17 | 4900460500
4900490025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 238.37 | 4900490025
4900490100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 486.42 | 4900490100
4900490500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1789.59 | 4900490500
4900500025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 238.37 | 4900500025
4900500100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 486.42 | 4900500100
4900500500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1789.59 | 4900500500
4900540025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 296.45 | 4900540025
4900540100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 550.55 | 4900540100
4900540500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1656.49 | 4900540500
4900610025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 379.94 | 4900610025
4900610100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1147.08 | 4900610100
4900610500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4352.37 | 4900610500
4900630025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 333.96 | 4900630025
4900630100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 728.42 | 4900630100
4900630500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2867.70 | 4900630500
4900790025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 174.24 | 4900790025
4900790100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 290.40 | 4900790100
4900790501 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 774.40 | 4900790501
4900870025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 239.58 | 4900870025
4900870100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 490.05 | 4900870100
4900870500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1162.81 | 4900870500
4900920025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4900920025
4900920100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4900920100
4900920500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3965.17 | 4900920500
4901150025 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 523.93 | 4901150025
4901150100 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 15702.17 | 4901150100
4901150500 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 5972.56 | 4901150500
4901160025 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 619.52 | 4901160025
4901160100 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 2470.82 | 4901160100
4901160500 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 12490.83 | 4901160500
4901230025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 693.33 | 4901230025
4901230100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 2769.69 | 4901230100
4901230500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 14008.17 | 4901230500
4901350025 | GUANIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 652.19 | 4901350025
4901350100 | GUANIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1738.77 | 4901350100
4901350500 | GUANIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6523.11 | 4901350500
4901400025 | TETRABUTYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 634.04 | 4901400025
4901400100 | TETRABUTYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1904.54 | 4901400100
4901400500 | TETRABUTYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 7234.59 | 4901400500
4901630025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 513.04 | 4901630025
4901630100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1280.18 | 4901630100
4901630500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 5390.55 | 4901630500
4901680025 | 1-ETHYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 425.92 | 4901680025
4901680100 | 1-ETHYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1286.23 | 4901680100
4901680500 | 1-ETHYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4898.08 | 4901680500
4901750025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 476.74 | 4901750025
4901750100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1431.43 | 4901750100
4901750500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 5426.85 | 4901750500
4901770025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 326.70 | 4901770025
4901770100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 976.47 | 4901770100
4901770500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3709.86 | 4901770500
4901890025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 417.45 | 4901890025
4901890100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1026.08 | 4901890100
4901890500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3965.17 | 4901890500
4901950025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 193.60 | 4901950025
4901950100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 349.69 | 4901950100
4901950500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1162.81 | 4901950500
4902010025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 509.41 | 4902010025
4902010100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1528.23 | 4902010100
4902010500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6956.29 | 4902010500
4902050025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 364.21 | 4902050025
4902050100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1090.21 | 4902050100
4902050500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4166.03 | 4902050500
4902201000 | CETYLAMINHYDROFLUORIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 1208.79 | 4902201000
4902220025 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 169.40 | 4902220025
4902220100 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1698.84 | 4902220100
4902220500 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6451.72 | 4902220500
4902230025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 189.97 | 4902230025
4902230100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 603.79 | 4902230100
4902230500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2344.98 | 4902230500
4902280025 | 3-METHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 417.45 | 4902280025
4902280100 | 3-METHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 1026.08 | 4902280100
4902280500 | 3-METHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 3965.17 | 4902280500
4902290025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 147.62 | 4902290025
4902290100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 406.56 | 4902290100
4902290500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 543.29 | 4902290500
4902300025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 227.48 | 4902300025
4902300100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 683.65 | 4902300100
4902300500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2600.29 | 4902300500
4902310026 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 693.33 | 4902310026
4902310101 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 2769.69 | 4902310101
4902310500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 13878.70 | 4902310500
4902640025 | N-(3-HYDROXYPROPYL)PYRIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 652.19 | 4902640025
4902640100 | N-(3-HYDROXYPROPYL)PYRIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 1738.77 | 4902640100
4902670025 | 1-(2-METHOXYETHYL)-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 580.80 | 4902670025
4902670100 | 1-(2-METHOXYETHYL)-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1551.22 | 4902670100
4902680025 | N-METHOXYETHYL-N-METHYLMORPHOLINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 652.19 | 4902680025
4902680100 | N-METHOXYETHYL-N-METHYLMORPHOLINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1738.77 | 4902680100
4902860025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 279.51 | 4902860025
4902860100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 600.16 | 4902860100
4902860500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2326.83 | 4902860500
4902880025 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 367.84 | 4902880025
4902880100 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 984.94 | 4902880100
4902880500 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3684.45 | 4902880500
4902890025 | (2-HYDROXYETHYL)TRIMETHYLAMMONIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 425.92 | 4902890025
4902890100 | (2-HYDROXYETHYL)TRIMETHYLAMMONIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1125.30 | 4902890100
4902890500 | (2-HYDROXYETHYL)TRIMETHYLAMMONIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4847.26 | 4902890500
4902900025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 329.12 | 4902900025
4902900100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 851.84 | 4902900100
4902900500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3683.24 | 4902900500
4902930025 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 232.32 | 4902930025
4902930100 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 486.42 | 4902930100
4902930500 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM DIMETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 1627.45 | 4902930500
4902940025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DIETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 309.76 | 4902940025
4902940100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DIETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 718.74 | 4902940100
4902940500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DIETHYLPHOSPHATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2870.12 | 4902940500
4902950025 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM PERFLUOROBUTANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 543.29 | 4902950025
4902950100 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM PERFLUOROBUTANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1512.50 | 4902950100
4902950500 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM PERFLUOROBUTANESULFONATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 6203.67 | 4902950500
4902980025 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 406.56 | 4902980025
4902980100 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 949.85 | 4902980100
4902980500 | 1-ETHYL-3-METHYLPYRIDINIUM ETHYLSULFATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 4071.65 | 4902980500
4903260025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEPTACHLORODIALUMINATE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 266.20 | 4903260025
4903260100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEPTACHLORODIALUMINATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 740.52 | 4903260100
4903260500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEPTACHLORODIALUMINATE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 2223.98 | 4903260500
4903310025 | N-BUTYL-3-METHYLPYRIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 395.67 | 4903310025
4903310100 | N-BUTYL-3-METHYLPYRIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 1189.43 | 4903310100
4903310500 | N-BUTYL-3-METHYLPYRIDINIUM DICYANAMIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 3568.29 | 4903310500
4910010025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 459.80 | 4910010025
4910010100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1132.56 | 4910010100
4910010500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 4364.47 | 4910010500
4910240025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4910240025
4910240100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 100 | G | 1611.72 | 4910240100
4910240500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 500 | G | 6132.28 | 4910240500
4910290025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4910290025
4910290100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 100 | G | 1611.72 | 4910290100
4910290500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 500 | G | 6132.28 | 4910290500
4910460025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE HIGH PURITY | 25 | G | 543.29 | 4910460025
4910460100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE HIGH PURITY | 100 | G | 1239.04 | 4910460100
4910460500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE HIGH PURITY | 500 | G | 4820.64 | 4910460500
4910490025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE HIGH PURITY | 25 | G | 497.31 | 4910490025
4910490100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE HIGH PURITY | 100 | G | 969.21 | 4910490100
4910490500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE HIGH PURITY | 500 | G | 3565.87 | 4910490500
4910500025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 497.31 | 4910500025
4910500100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 969.21 | 4910500100
4910500500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 3565.87 | 4910500500
4910610025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 25 | G | 539.66 | 4910610025
4910610100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 100 | G | 1611.72 | 4910610100
4910610500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE HIGH PURITY | 500 | G | 6132.28 | 4910610500
4910780025 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4910780025
4910780100 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1356.41 | 4910780100
4910780500 | 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 5429.27 | 4910780500
4910840025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4910840025
4910840100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1356.41 | 4910840100
4910840500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 5429.27 | 4910840500
4912110025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS[OXALATO(2-)- O,O']BORATE HIGH PURITY | 25 | G | 619.52 | 4912110025
4912110100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS[OXALATO(2-)- O,O']BORATE HIGH PURITY | 100 | G | 1627.45 | 4912110100
4912110500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS[OXALATO(2-)- O,O']BORATE HIGH PURITY | 500 | G | 6979.28 | 4912110500
4912320025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 459.80 | 4912320025
4912320100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1132.56 | 4912320100
4912320500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 4364.47 | 4912320500
4912330025 | 1-(2-METHOXYETHYL)-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 580.80 | 4912330025
4912330100 | 1-(2-METHOXYETHYL)-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1551.22 | 4912330100
4912350025 | ETHYLDIMETHYL-(2-METHOXYETHYL)AMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 25 | G | 582.01 | 4912350025
4912350100 | ETHYLDIMETHYL-(2-METHOXYETHYL)AMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 100 | G | 1551.22 | 4912350100
4912350500 | ETHYLDIMETHYL-(2-METHOXYETHYL)AMMONIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE HIGH PURITY | 500 | G | 7756.10 | 4912350500
4920460025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE ULTRA PURE | 25 | G | 813.12 | 4920460025
4920460100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE ULTRA PURE | 100 | G | 1862.19 | 4920460100
4920460500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE ULTRA PURE | 500 | G | 7227.33 | 4920460500
4940920025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 25 | G | 759.88 | 4940920025
4940920100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 100 | G | 1916.64 | 4940920100
4940920500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 500 | G | 6870.38 | 4940920500
4941230025 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 25 | G | 1134.98 | 4941230025
4941230100 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 100 | G | 4241.05 | 4941230100
4941230500 | 1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 500 | G | 13577.41 | 4941230500
4941870025 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 269.83 | 4941870025
4941870100 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 840.95 | 4941870100
4941870500 | 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 2525.27 | 4941870500
4941890025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 25 | G | 759.88 | 4941890025
4941890100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 100 | G | 1916.64 | 4941890100
4941890500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 500 | G | 6870.38 | 4941890500
4941910025 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 629.20 | 4941910025
4941910100 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1493.14 | 4941910100
4941910500 | 1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 6065.73 | 4941910500
4942010025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE  | 25 | G | 659.45 | 4942010025
4942010100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE  | 100 | G | 1963.83 | 4942010100
4942010500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM THIOCYANATE  | 500 | G | 7434.24 | 4942010500
4942020025 | 3-PROPYL-1-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 390.83 | 4942020025
4942020100 | 3-PROPYL-1-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1167.65 | 4942020100
4942020500 | 3-PROPYL-1-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 3496.90 | 4942020500
4942030025 | 1,1-DIMETHYLPYRROLIDINIUM IODIDE  | 25 | G | 607.42 | 4942030025
4942030100 | 1,1-DIMETHYLPYRROLIDINIUM IODIDE  | 100 | G | 1433.85 | 4942030100
4942030500 | 1,1-DIMETHYLPYRROLIDINIUM IODIDE  | 500 | G | 5853.98 | 4942030500
4942220025 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 25 | G | 1335.84 | 4942220025
4942220100 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 100 | G | 3068.56 | 4942220100
4942220500 | ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 500 | G | 9559.00 | 4942220500
4942270025 | 2,3-DIMETHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 25 | G | 955.90 | 4942270025
4942270100 | 2,3-DIMETHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 100 | G | 2557.94 | 4942270100
4942270500 | 2,3-DIMETHYL-1-PROPYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE  | 500 | G | 9559.00 | 4942270500
4942310025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 25 | G | 1134.98 | 4942310025
4942310100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 100 | G | 4241.05 | 4942310100
4942310500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE ONLY FOR RESEARCH  | 500 | G | 16520.13 | 4942310500
4943040025 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 434.39 | 4943040025
4943040100 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1194.27 | 4943040100
4943040500 | 1,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 3584.02 | 4943040500
4943360025 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 434.39 | 4943360025
4943360100 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1194.27 | 4943360100
4943360500 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 3584.02 | 4943360500
4948000025 | 1-PROPYL-2,3-DIMETHYL-IMIDAZOLIUM IODIDE  | 25 | G | 629.20 | 4948000025
4948000100 | 1-PROPYL-2,3-DIMETHYL-IMIDAZOLIUM IODIDE  | 100 | G | 1493.14 | 4948000100
4948000500 | 1-PROPYL-2,3-DIMETHYL-IMIDAZOLIUM IODIDE  | 500 | G | 6065.73 | 4948000500
4960000010 | LIVION(TM)10 SI16 L1535-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 10 | ML | 515.46 | 4960000010
4960000050 | LIVION(TM)10 SI16 L1535-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 50 | ML | 2145.33 | 4960000050
4960020010 | LIVION(TM)14 SI12 B1520-01 DSSC ELECTROLYTE  | 10 | ML | 515.46 | 4960020010
4960020050 | LIVION(TM)14 SI12 B1520-01 DSSC ELECTROLYTE  | 50 | ML | 2145.33 | 4960020050
4961000010 | LIVION(TM)11 FI12 A1511-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 10 | ML | 949.85 | 4961000010
4961000050 | LIVION(TM)11 FI12 A1511-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 50 | ML | 3773.99 | 4961000050
4961010010 | LIVION(TM)12 FI12 A1520-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 10 | ML | 949.85 | 4961010010
4961010050 | LIVION(TM)12 FI12 A1520-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 50 | ML | 3773.99 | 4961010050
4961020010 | LIVION(TM)13 FI12 A1513-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 10 | ML | 949.85 | 4961020010
4961020050 | LIVION(TM)13 FI12 A1513-01 DSSC-ELECTROLYTE  | 50 | ML | 3773.99 | 4961020050
4970000010 | N-BUTYL-1H-BENZIMIDAZOLE  | 10 | G | 780.45 | 4970000010
4970000050 | N-BUTYL-1H-BENZIMIDAZOLE  | 50 | G | 1656.49 | 4970000050
4975000100 | METHOXYPROPIONITRIL  | 100 | ML | 264.99 | 4975000100
4975000500 | METHOXYPROPIONITRIL  | 500 | ML | 1085.37 | 4975000500
5000059020 | NICOTINIC ACID EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 20 | KG | 3304.51 | 5000059020
5000641000 | RUTIN WATER-SOLUBLE IN FLAKES (RUTIN SULFATE SODIUM SALT) | 1 | KG | 2885.85 | 5000641000
5000645000 | RUTIN WATER-SOLUBLE IN FLAKES (RUTIN SULFATE SODIUM SALT) | 5 | KG | 11703.12 | 5000645000
5000649025 | RUTIN WATER-SOLUBLE IN FLAKES (RUTIN SULFATE SODIUM SALT) | 25 | KG | 46753.19 | 5000649025
5000902500 | L(+)ASCORBYL PALMITATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 304 | 2.5 | KG | 1827.10 | 5000902500
5000909010 | L(+)ASCORBYL PALMITATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 304 | 10 | KG | 5616.82 | 5000909010
5001115000 | COCARBOXYLASE TETRAHYDRATE  ..., SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT EMPROVE API | 5 | KG | 24928.42 | 5001115000
5001121000 | COCARBOXYLASE CHLORIDE THIAMINE DIPHOSPHORIC ACID ESTER CHLORIDE, SUITABLE FOR USE AS AN ... API | 1 | KG | 6373.07 | 5001121000
5001125000 | COCARBOXYLASE CHLORIDE THIAMINE DIPHOSPHORIC ACID ESTER CHLORIDE, SUITABLE FOR USE AS AN ... API | 5 | KG | 27579.53 | 5001125000
5001155000 | CHOLINE HYDROGEN TARTRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB 10,FCC | 5 | KG | 1161.60 | 5001155000
5001159025 | CHOLINE HYDROGEN TARTRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB 10,FCC | 25 | KG | 4342.69 | 5001159025
5001175000 | CHOLINE CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB 10,FCC | 5 | KG | 981.31 | 5001175000
5001179025 | CHOLINE CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB 10,FCC | 25 | KG | 4906.55 | 5001179025
5001901000 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | KG | 298.87 | 5001901000
5001909025 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | KG | 3185.93 | 5001909025
5002572500 | RIBOFLAVIN PH EUR,BP,JP,USP,E 101 (I) | 2.5 | KG | 3761.89 | 5002572500
5002579010 | RIBOFLAVIN PH EUR,BP,JP,USP,E 101 (I) | 10 | KG | 12294.81 | 5002579010
5002591000 | RIBOFLAVINE 5'-PHOSPHATE MONOSODIUM SALT DIHYDRATE (VITAMIN B2 5'-PHOSPHATE ...) PH EUR,BP,JP,USP,E 101A | 1 | KG | 4285.82 | 5002591000
5002595000 | RIBOFLAVINE 5'-PHOSPHATE MONOSODIUM SALT DIHYDRATE (VITAMIN B2 5'-PHOSPHATE ...) PH EUR,BP,JP,USP,E 101A | 5 | KG | 18048.36 | 5002595000
5002999020 | NICOTINAMIDE PH EUR,BP,USP,FCC | 20 | KG | 2712.82 | 5002999020
5006019029 | VITAMIN B12-LACTOSE TRITURATION 0.1% | 25 | KG | 8234.05 | 5006019029
5006199029 | VITAMIN B12-MANNITOL TRITURATION 0.1% | 25 | KG | 5616.82 | 5006199029
5006675000 | THIAMINE PHOSPHORIC ACID ESTER CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API | 5 | KG | 13761.33 | 5006675000
5006679029 | THIAMINE PHOSPHORIC ACID ESTER CHLORIDE DIHYDRATE SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API | 25 | KG | 55385.33 | 5006679029
5008491000 | VITAMIN A WATER-MISCIBLE 1 ML = 200,000 I.U. FOR ORAL USE, SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP BP,PH EUR | 1 | L | 424.71 | 5008491000
5008499025 | VITAMIN A WATER-MISCIBLE 1 ML = 200,000 I.U. FOR ORAL USE, SUITABLE FOR USE AS ... EMPROVE EXP BP,PH EUR | 25 | L | 6260.54 | 5008499025
5008549029 | VITAMIN E READY-TO-PRESS GRANULES (33 G ALL-RAC-A-TOCOPHERYL ACETATE IN 100 G ... EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | KG | 9813.10 | 5008549029
5008589024 | VITAMIN E DRY POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 20 | KG | 13197.47 | 5008589024
5008592500 | VITAMIN E DRY POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 2.5 | KG | 1623.82 | 5008592500
5008599029 | VITAMIN E DRY POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 11336.49 | 5008599029
5008621000 | VITAMIN E WATER-MISCIBLE 1 ML = 500 MG DL-A-TOCOPHEROL ACETATE FOR ORAL USE, SUITABLE ... EMPROVE EXP USP | 1 | L | 467.06 | 5008621000
5008629025 | VITAMIN E WATER-MISCIBLE 1 ML = 500 MG DL-A-TOCOPHEROL ACETATE FOR ORAL USE, SUITABLE ... EMPROVE EXP USP | 25 | L | 8628.51 | 5008629025
5008789024 | VITAMIN E DRY POWDER SPRAYED SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 20 | KG | 10207.56 | 5008789024
5009232500 | THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1-HYDROCHLORIDE) PH EUR,BP,USP,FCC | 2.5 | KG | 1697.63 | 5009232500
5009239025 | THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1-HYDROCHLORIDE) PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 11843.48 | 5009239025
5009360010 | VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 10 | G | 395.67 | 5009360010
5009360100 | VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 100 | G | 3073.40 | 5009360100
5009495000 | ALL-RAC-A-TOCOPHEROL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 307 | 5 | KG | 4296.71 | 5009495000
5009499020 | ALL-RAC-A-TOCOPHEROL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 307 | 20 | KG | 14325.19 | 5009499020
5009520100 | ALL-RAC-A-TOCOPHERYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 100 | G | 260.15 | 5009520100
5009525000 | ALL-RAC-A-TOCOPHERYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 5 | KG | 2943.93 | 5009525000
5009529025 | ALL-RAC-A-TOCOPHERYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 25 | KG | 11900.35 | 5009529025
5009762500 | DL-A-TOCOPHEROL HYDROGEN SUCCINATE FOOD GRADE USP | 2.5 | KG | 14945.92 | 5009762500
5009769025 | DL-A-TOCOPHEROL HYDROGEN SUCCINATE FOOD GRADE USP | 25 | KG | 124026.21 | 5009769025
5009869050 | DL-METHIONINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 50 | KG | 8628.51 | 5009869050
5012601000 | PYRIDOXOL (PYRIDOXINE) VITAMIN B6 BASE | 1 | KG | 4714.16 | 5012601000
5015515000 | VITAMIN D3 DRY POWDER 1 G = 100,000 I.U. COLECALCIFEROL STABILIZED WITH DL-A-TOCOPHEROL PH EUR,BP | 5 | KG | 2497.44 | 5015515000
5017585000 | VITAMIN K1-LACTOSE TRITURATION 1% | 5 | KG | 2341.35 | 5017585000
5018900001 | VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 1 | G | 221.43 | 5018900001
5018900100 | VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,FCC | 100 | G | 2351.03 | 5018900100
5249500010 | VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) PH EUR,BP,USP | 10 | G | 975.26 | 5249500010
5249500100 | VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) PH EUR,BP,USP | 100 | G | 8515.98 | 5249500100
8000040500 | ACETALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 77.44 | 8000040500
8000041000 | ACETALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 106.48 | 8000041000
8000042500 | ACETALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 234.74 | 8000042500
8000230005 | ACETYLACETONE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 385.99 | 8000230005
8000230250 | ACETYLACETONE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 107.69 | 8000230250
8000231000 | ACETYLACETONE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 185.13 | 8000231000
8000280100 | ACETOPHENONE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 60.50 | 8000280100
8000281000 | ACETOPHENONE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 98.01 | 8000281000
8000290025 | DIMETHYL ACETYLENEDICARBOXYLATE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 192.39 | 8000290025
8000740050 | DIETHYL ACETAMIDOMALONATE FOR SYNTHESIS | 50 | G | 117.37 | 8000740050
8000770250 | 4'-METHYLACETANILIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 294.03 | 8000770250
8000860100 | DIETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 76.23 | 8000860100
8000860500 | DIETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 159.72 | 8000860500
8000870025 | ADIPAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 168.19 | 8000870025
8000870100 | ADIPAMIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 528.77 | 8000870100
8000920250 | ADIPONITRILE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 100.43 | 8000920250
8000970250 | DIMETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 99.22 | 8000970250
8000971000 | DIMETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 245.63 | 8000971000
8001040100 | 3-AMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 136.73 | 8001040100
8001050100 | 2,5-HEXANEDIONE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 212.96 | 8001050100
8001050250 | 2,5-HEXANEDIONE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 332.75 | 8001050250
8001060010 | 4-ACETAMIDOBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 10 | G | 226.27 | 8001060010
8001070100 | METHYL ACETOACETATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 60.50 | 8001070100
8001071000 | METHYL ACETOACETATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 125.84 | 8001071000
8001100250 | 2-ACETYL-G-BUTYROLACTONE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 152.46 | 8001100250
8001220250 | 2-ETHOXYBENZAMIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 192.39 | 8001220250
8001310250 | BENZOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 245.63 | 8001310250
8001311000 | BENZOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 713.90 | 8001311000
8001330100 | BARBITURIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 160.93 | 8001330100
8001330250 | BARBITURIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 210.54 | 8001330250
8001370050 | 2-BENZOYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 110.11 | 8001370050
8001370250 | 2-BENZOYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 376.31 | 8001370250
8001400250 | BENZILIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 158.51 | 8001400250
8001401000 | BENZILIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 445.28 | 8001401000
8001410100 | 2-HYDROXY-3,5-DINITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 206.91 | 8001410100
8001410500 | 2-HYDROXY-3,5-DINITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 785.29 | 8001410500
8001450005 | 6-AMINOHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 60.50 | 8001450005
8001450250 | 6-AMINOHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 141.57 | 8001450250
8001451000 | 6-AMINOHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 508.20 | 8001451000
8001470010 | ACETYLENEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 197.23 | 8001470010
8001480010 | 3-INDOLYL METHYL KETONE FOR SYNTHESIS | 10 | G | 232.32 | 8001480010
8001540025 | METHYL 2-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 153.67 | 8001540025
8001540100 | METHYL 2-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 348.48 | 8001540100
8001550025 | METHYL 3-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 183.92 | 8001550025
8001560025 | METHYL 4-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 159.72 | 8001560025
8001560100 | METHYL 4-PYRIDYL KETONE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 520.30 | 8001560100
8001750050 | 2-ACETYLTHIOPHENE FOR SYNTHESIS | 50 | ML | 212.96 | 8001750050
8001750250 | 2-ACETYLTHIOPHENE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 733.26 | 8001750250
8001790250 | ETHYL DICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 492.47 | 8001790250
8001810100 | ACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 54.45 | 8001810100
8001810500 | ACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 101.64 | 8001810500
8001811000 | ACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 1 | L | 143.99 | 8001811000
8001820100 | 2-(2-PYRIDYL)ETHANOL FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 106.48 | 8001820100
8001840025 | AZODICARBOXAMIDE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 55.66 | 8001840025
8001840250 | AZODICARBOXAMIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 151.25 | 8001840250
8001870100 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 61.71 | 8001870100
8001871000 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 82.28 | 8001871000
8001900005 | ETHYL HEXANOATE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8001900005
8001900250 | ETHYL HEXANOATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 152.46 | 8001900250
8001910100 | HEXANOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 91.96 | 8001910100
8001910250 | HEXANOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 214.17 | 8001910250
8001920100 | OCTANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 72.60 | 8001920100
8001921000 | OCTANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 156.09 | 8001921000
8001922500 | OCTANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 291.61 | 8001922500
8001980005 | HEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8001980005
8001980250 | HEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 66.55 | 8001980250
8001981000 | HEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 170.61 | 8001981000
8001990250 | OCTANOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 91.96 | 8001990250
8002020005 | ETHYL OCTANOATE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8002020005
8002020250 | ETHYL OCTANOATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 130.68 | 8002020250
8002140025 | 2,3-PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 84.70 | 8002140025
8002140100 | 2,3-PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 254.10 | 8002140100
8002180050 | (-)-QUINIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 50 | G | 285.56 | 8002180050
8002200250 | CHLOROSULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 153.67 | 8002200250
8002201000 | CHLOROSULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 219.01 | 8002201000
8002230250 | 2-ETHYLHEXYLAMINE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 78.65 | 8002230250
8002300100 | 2-ETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 106.48 | 8002300100
8002300500 | 2-ETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 385.99 | 8002300500
8002320050 | 4-ETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 50 | ML | 263.78 | 8002320050
8002330010 | 2-HYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 251.68 | 8002330010
8002340010 | 3-HYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 164.56 | 8002340010
8002350005 | CINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 70.18 | 8002350005
8002350250 | CINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 128.26 | 8002350250
8002351000 | CINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 370.26 | 8002351000
8002360100 | CINNAMOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 131.89 | 8002360100
8002370010 | 4-HYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 93.17 | 8002370010
8002370050 | 4-HYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 263.78 | 8002370050
8002380250 | ETHYL CINNAMATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 187.55 | 8002380250
8002390250 | BENZYL CINNAMATE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 197.23 | 8002390250
8002400250 | METHYL CINNAMATE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 158.51 | 8002400250
8002510100 | TRIETHYL CITRATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 55.66 | 8002510100
8002510500 | TRIETHYL CITRATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 143.99 | 8002510500
8002520250 | CYANOACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 128.26 | 8002520250
8002521000 | CYANOACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 376.31 | 8002521000
8002560250 | ALLYLAMINE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 165.77 | 8002560250
8002561000 | ALLYLAMINE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 441.65 | 8002561000
8002570100 | 3-CHLORO-1-PROPENE (STABILISED WITH PROPYLENE OXIDE) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 73.81 | 8002570100
8002571000 | 3-CHLORO-1-PROPENE (STABILISED WITH PROPYLENE OXIDE) FOR SYNTHESIS | 1 | L | 139.15 | 8002571000
8002580025 | ALLYL CYANIDE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 267.41 | 8002580025
8002590250 | ALLYL 2,3-EPOXYPROPYL ETHER FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 139.15 | 8002590250
8002600005 | ALLYL ISOTHIOCYANATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 60.50 | 8002600005
8002600250 | ALLYL ISOTHIOCYANATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 169.40 | 8002600250
8002620250 | 4'-AMINOACETANILIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 168.19 | 8002620250
8002660100 | DIETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 111.32 | 8002660100
8002660500 | DIETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 425.92 | 8002660500
8002690100 | FUMARIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 49.61 | 8002690100
8002691000 | FUMARIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 106.48 | 8002691000
8002692500 | FUMARIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | KG | 235.95 | 8002692500
8002699050 | FUMARIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 2876.17 | 8002699050
8002720050 | FUMARYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 50 | ML | 223.85 | 8002720050
8002730050 | 4'-AMINOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS | 50 | G | 128.26 | 8002730050
8002770025 | FUMARONITRILE FOR SYNTHESIS | 25 | G | 914.76 | 8002770025
8002950100 | GLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 128.26 | 8002950100
8002950250 | GLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 257.73 | 8002950250
8002951000 | GLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 741.73 | 8002951000
8002980025 | 3,4-DIMETHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 107.69 | 8002980025
8002980100 | 3,4-DIMETHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 309.76 | 8002980100
8003020100 | 4-AMINOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 110.11 | 8003020100
8003600100 | 2-(2-AMINOETHYLAMINO)ETHANOL FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 76.23 | 8003600100
8003600500 | 2-(2-AMINOETHYLAMINO)ETHANOL FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 94.38 | 8003600500
8003610250 | 2-(1-PIPERAZINYL)ETHYLAMINE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 78.65 | 8003610250
8003650025 | ETHYL 3-CHLOROPROPIONATE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 210.54 | 8003650025
8003650100 | ETHYL 3-CHLOROPROPIONATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 448.91 | 8003650100
8003680025 | AMINOACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 111.32 | 8003680025
8003680100 | AMINOACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 373.89 | 8003680100
8003780250 | DIETHYL MALEATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 90.75 | 8003780250
8003781000 | DIETHYL MALEATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 232.32 | 8003781000
8003800100 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 73.81 | 8003800100
8003800500 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 98.01 | 8003800500
8003801000 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 153.67 | 8003801000
8003805000 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | KG | 591.69 | 8003805000
8003809050 | MALEIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 3079.45 | 8003809050
8003840005 | L-(-)-MALIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 5 | G | 64.13 | 8003840005
8003840010 | L-(-)-MALIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 10 | G | 66.55 | 8003840010
8003840050 | L-(-)-MALIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 50 | G | 180.29 | 8003840050
8003840500 | L-(-)-MALIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 500 | G | 804.65 | 8003840500
8003860100 | 2-AMINO-4-METHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 198.44 | 8003860100
8003870100 | MALONIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 54.45 | 8003870100
8003870250 | MALONIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 106.48 | 8003870250
8003871000 | MALONIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 360.58 | 8003871000
8003900100 | 2-AMINOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 145.20 | 8003900100
8003910250 | 3-AMINOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 139.15 | 8003910250
8003960010 | HEXACARBONYLMOLYBDENUM FOR SYNTHESIS | 10 | G | 269.83 | 8003960010
8003960025 | HEXACARBONYLMOLYBDENUM FOR SYNTHESIS | 25 | G | 497.31 | 8003960025
8003970100 | ETHYL LEVULINATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 108.90 | 8003970100
8003970500 | ETHYL LEVULINATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 438.02 | 8003970500
8003990100 | MYRISTIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 76.23 | 8003990100
8003991000 | MYRISTIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 121.00 | 8003991000
8004050100 | 4-AMINODIPHENYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 413.82 | 8004050100
8004070050 | 2,5-DIMETHOXYANILINE FOR SYNTHESIS | 50 | G | 150.04 | 8004070050
8004070250 | 2,5-DIMETHOXYANILINE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 448.91 | 8004070250
8004080100 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 64.13 | 8004080100
8004080500 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 78.65 | 8004080500
8004081000 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 87.12 | 8004081000
8004085000 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 5 | KG | 283.14 | 8004085000
8004089050 | MALEIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 2441.78 | 8004089050
8004120100 | CHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 72.60 | 8004120100
8004121000 | CHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 117.37 | 8004121000
8004122500 | CHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | KG | 197.23 | 8004122500
8004129050 | CHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 2706.77 | 8004129050
8004130250 | ETHYL CHLOROACETATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 70.18 | 8004130250
8004131000 | ETHYL CHLOROACETATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 158.51 | 8004131000
8004160050 | 4-AMINO-3-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS | 50 | G | 228.69 | 8004160050
8004170100 | 2-AMINO-6-METHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 159.72 | 8004170100
8004190005 | 2-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 5 | G | 59.29 | 8004190005
8004190250 | 2-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 250 | G | 128.26 | 8004190250
8004191000 | 2-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 369.05 | 8004191000
8004199050 | 2-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 11099.33 | 8004199050
8004200005 | 3-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 5 | G | 64.13 | 8004200005
8004200250 | 3-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 250 | G | 133.10 | 8004200250
8004201000 | 3-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 363.00 | 8004201000
8004209050 | 3-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 11251.79 | 8004209050
8004210005 | 4-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 5 | G | 66.55 | 8004210005
8004210250 | 4-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 250 | G | 82.28 | 8004210250
8004211000 | 4-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 257.73 | 8004211000
8004219050 | 4-AMINOPHENOL FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 5532.12 | 8004219050
8004220010 | 4-AMINOPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 116.16 | 8004220010
8004230005 | 3-AMINO-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8004230005
8004230250 | 3-AMINO-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 98.01 | 8004230250
8004260050 | 4-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 107.69 | 8004260050
8004260250 | 4-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 344.85 | 8004260250
8004270250 | 1-BROMO-3-METHYLBUTANE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 212.96 | 8004270250
8004290100 | TRANS-ANETHOLE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 147.62 | 8004290100
8004290250 | TRANS-ANETHOLE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 295.24 | 8004290250
8004570100 | BUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 60.50 | 8004570100
8004571000 | BUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 104.06 | 8004571000
8004572500 | BUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 208.12 | 8004572500
8004579050 | BUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 2717.66 | 8004579050
8004580100 | P-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 72.60 | 8004580100
8004580500 | P-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 135.52 | 8004580500
8004600005 | 4-METHOXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8004600005
8004600250 | 4-METHOXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 219.01 | 8004600250
8004610100 | O-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 70.18 | 8004610100
8004610500 | O-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 133.10 | 8004610500
8004620100 | M-ANISIDINE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 157.30 | 8004620100
8004630100 | 2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 76.23 | 8004630100
8004630500 | 2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 168.19 | 8004630500
8004650100 | ANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 70.18 | 8004650100
8004650500 | ANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 154.88 | 8004650500
8004660005 | METHYL 2-AMINOBENZOATE FOR SYNTHESIS | 5 | G | 58.08 | 8004660005
8004660251 | METHYL 2-AMINOBENZOATE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 101.64 | 8004660251
8004680005 | BENZENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 53.24 | 8004680005
8004680250 | BENZENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 194.81 | 8004680250
8004681000 | BENZENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 607.42 | 8004681000
8004690250 | 2-BROMOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 250.47 | 8004690250
8004700100 | BENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8004700100
8004700500 | BENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 125.84 | 8004700500
8004702500 | BENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 382.36 | 8004702500
8004720100 | ISOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 65.34 | 8004720100
8004720500 | ISOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 102.85 | 8004720500
8004721000 | ISOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 150.04 | 8004721000
8004730025 | 3-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 85.91 | 8004730025
8004730100 | 3-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 267.41 | 8004730100
8004760005 | 4-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 58.08 | 8004760005
8004760250 | 4-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 152.46 | 8004760250
8004780100 | 2-CHLORO-4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 127.05 | 8004780100
8004780250 | 2-CHLORO-4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 263.78 | 8004780250
8004790005 | 4-CHLORO-3-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 61.71 | 8004790005
8004790250 | 4-CHLORO-3-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 176.66 | 8004790250
8004830025 | CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 106.48 | 8004830025
8004860100 | DIPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 192.39 | 8004860100
8004870100 | 2,2'-DITHIODIBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 81.07 | 8004870100
8005000100 | ETHYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005000100
8005000500 | ETHYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 77.44 | 8005000500
8005010250 | ETHYL ISOBUTYRATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 122.21 | 8005010250
8005030100 | BUTYRIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 73.81 | 8005030100
8005031000 | BUTYRIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 160.93 | 8005031000
8005040100 | ISOBUTYRIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005040100
8005040500 | ISOBUTYRIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 111.32 | 8005040500
8005070050 | 4-BROMOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 208.12 | 8005070050
8005080100 | PALMITIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 65.34 | 8005080100
8005081000 | PALMITIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 119.79 | 8005081000
8005100250 | PALMITOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 135.52 | 8005100250
8005490100 | TRIETHYLPHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 85.91 | 8005490100
8005490500 | TRIETHYLPHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 182.71 | 8005490500
8005510100 | TRIPHENYL PHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 81.07 | 8005510100
8005511000 | TRIPHENYL PHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 192.39 | 8005511000
8005530100 | TRIMETHYL PHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 85.91 | 8005530100
8005530500 | TRIMETHYL PHOSPHITE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 234.74 | 8005530500
8005780100 | METHACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 76.23 | 8005780100
8005780500 | METHACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 101.64 | 8005780500
8005782500 | METHACRYLIC ACID (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 245.63 | 8005782500
8005790100 | ETHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005790100
8005790500 | ETHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 122.21 | 8005790500
8005850100 | BUTYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005850100
8005850500 | BUTYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 101.64 | 8005850500
8005880250 | 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 108.90 | 8005880250
8005890100 | METHACRYLIC ACID ALKYLESTER (MIXTURE OF C12-C16) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 76.23 | 8005890100
8005890500 | METHACRYLIC ACID ALKYLESTER (MIXTURE OF C12-C16) FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 134.31 | 8005890500
8005900100 | METHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8005900100
8005901000 | METHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 1 | L | 104.06 | 8005901000
8005902500 | METHYL METHACRYLATE (STABILISED) FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 223.85 | 8005902500
8005920100 | PHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 64.13 | 8005920100
8005921000 | PHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 81.07 | 8005921000
8005925000 | PHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 5 | KG | 263.78 | 8005925000
8005929050 | PHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 1819.84 | 8005929050
8005930100 | PHTHALONITRILE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 73.81 | 8005930100
8005930500 | PHTHALONITRILE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 143.99 | 8005930500
8005970100 | 1-NAPHTHOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 254.10 | 8005970100
8005980025 | 2-NAPHTHOIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 133.10 | 8005980025
8005990025 | 4-NITROPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 84.70 | 8005990025
8005990100 | 4-NITROPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 228.69 | 8005990100
8006050100 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 41.14 | 8006050100
8006050500 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 53.24 | 8006050500
8006051000 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 79.86 | 8006051000
8006052500 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 2.5 | L | 156.09 | 8006052500
8006059025 | PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | L | 2397.01 | 8006059025
8006060100 | ETHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 66.55 | 8006060100
8006060500 | ETHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 98.01 | 8006060500
8006070100 | ISOPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 58.08 | 8006070100
8006071000 | ISOPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 124.63 | 8006071000
8006080100 | PROPIONIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8006080100
8006080500 | PROPIONIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 500 | ML | 111.32 | 8006080500
8006081000 | PROPIONIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 181.50 | 8006081000
8006090250 | 2,3-EPOXYPROPYL METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 118.58 | 8006090250
8006100250 | HYDROXYPROPYL METHACRYLATE (STABILISED) | 250 | ML | 100.43 | 8006100250
8006101000 | HYDROXYPROPYL METHACRYLATE (STABILISED) | 1 | L | 291.61 | 8006101000
8006140100 | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 163.35 | 8006140100
8006141000 | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 1301.96 | 8006141000
8006150025 | 2-PYRAZINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 102.85 | 8006150025
8006150100 | 2-PYRAZINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 278.30 | 8006150100
8006160025 | 2,3-PYRAZINEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 25 | G | 615.89 | 8006160025
8006400005 | 2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 58.08 | 8006400005
8006400250 | 2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 95.59 | 8006400250
8006401000 | 2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 323.07 | 8006401000
8006409025 | 2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS | 25 | L | 4060.76 | 8006409025
8006450250 | 3-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 72.60 | 8006450250
8006460100 | 4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 70.18 | 8006460100
8006460500 | 4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 106.48 | 8006460500
8006469050 | 4-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 5718.46 | 8006469050
8006490100 | 3-NITROPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 159.72 | 8006490100
8006500100 | 4-NITROPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 342.43 | 8006500100
8006530005 | SELENIUM DIOXIDE (SUBLIMED) FOR SYNTHESIS | 5 | G | 67.76 | 8006530005
8006530050 | SELENIUM DIOXIDE (SUBLIMED) FOR SYNTHESIS | 50 | G | 98.01 | 8006530050
8006530250 | SELENIUM DIOXIDE (SUBLIMED) FOR SYNTHESIS | 250 | G | 336.38 | 8006530250
8006531000 | SELENIUM DIOXIDE (SUBLIMED) FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 1081.74 | 8006531000
8006580250 | TETRAETHYL ORTHOSILICATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 70.18 | 8006580250
8006581000 | TETRAETHYL ORTHOSILICATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 197.23 | 8006581000
8006600100 | MUCIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 139.15 | 8006600100
8006610010 | PENTADECANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 10 | G | 131.89 | 8006610010
8006630025 | DIETHYL PIMELATE FOR SYNTHESIS | 25 | ML | 122.21 | 8006630025
8006630100 | DIETHYL PIMELATE FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 358.16 | 8006630100
8006670100 | PHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 91.96 | 8006670100
8006670500 | PHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 251.68 | 8006670500
8006680050 | PIMELIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | G | 159.72 | 8006680050
8006680250 | PIMELIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 690.91 | 8006680250
8006730500 | STEARIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 65.34 | 8006730500
8006731000 | STEARIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 100.43 | 8006731000
8006780050 | SUCCINYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS | 50 | ML | 329.12 | 8006780050
8006800005 | DIETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS | 5 | ML | 60.50 | 8006800005
8006800250 | DIETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 72.60 | 8006800250
8006801000 | DIETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS | 1 | L | 228.69 | 8006801000
8006830100 | SUCCINIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 73.81 | 8006830100
8006830500 | SUCCINIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 500 | G | 102.85 | 8006830500
8006831000 | SUCCINIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 147.62 | 8006831000
8006839050 | SUCCINIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 3660.25 | 8006839050
8006910100 | 5-SULFOSALICYLIC ACID DIHYDRATE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 75.02 | 8006910100
8006910250 | 5-SULFOSALICYLIC ACID DIHYDRATE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 106.48 | 8006910250
8006911000 | 5-SULFOSALICYLIC ACID DIHYDRATE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 315.81 | 8006911000
8007350100 | 2-PYRIDINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 163.35 | 8007350100
8007350250 | 2-PYRIDINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 307.34 | 8007350250
8007360005 | 4-PYRIDINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 5 | G | 59.29 | 8007360005
8007360250 | 4-PYRIDINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 148.83 | 8007360250
8007370100 | 3,5-DIHYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 127.05 | 8007370100
8007370250 | 3,5-DIHYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 263.78 | 8007370250
8007380100 | 2,4-DIHYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 87.12 | 8007380100
8007380250 | 2,4-DIHYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS | 250 | G | 182.71 | 8007380250
8007400005 | TEREPHTHALOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS | 5 | G | 70.18 | 8007400005
8007400250 | TEREPHTHALOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS | 250 | G | 156.09 | 8007400250
8007410100 | TETRACHLOROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 145.20 | 8007410100
8007420100 | 1,2,3,6-TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 100 | G | 64.13 | 8007420100
8007421000 | 1,2,3,6-TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 108.90 | 8007421000
8007530100 | SEBACIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 65.34 | 8007530100
8007530500 | SEBACIC ACID FOR SYNTHESIS | 500 | G | 186.34 | 8007530500
8007531000 | SEBACIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 295.24 | 8007531000
8007539050 | SEBACIC ACID FOR SYNTHESIS | 50 | KG | 3721.96 | 8007539050
8007570250 | DIETHYL SEBACATE FOR SYNTHESIS | 250 | ML | 182.71 | 8007570250
8007580100 | 2-ETHYLHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | ML | 64.13 | 8007580100
8007581000 | 2-ETHYLHEXANOIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | L | 106.48 | 8007581000
8007620100 | TEREPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 100 | G | 64.13 | 8007620100
8007621000 | TEREPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS | 1 | KG | 131.89 | 8007621000
8007630005 | D-(+)-MALIC ACID FOR THE RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS | 5 | G | 278.30 | 8007630005
8007670050 | 4-TOLUENESULFONOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS | 50 | G | 214.17 | 8007670050


 

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates