لیست قیمت محصولات مرک

Warning!

Best check yo self, you're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Error or danger!

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

success!

Well done! You successfully read this important alert message.

Information!

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 


{aridatatables moduleId="<282>"}

 Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. PPS-560000-1132 |  | Merck (Millipore) katalogas |  |  |
کد کالا | نام کالا | بسته بندی | واحد  | قیمت فروش | کد کارخانه

1000020500 | TRI-N-BUTYL PHOSPHATE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR | 500 | ML | 850.00 | 1000020500
1000022500 | TRI-N-BUTYL PHOSPHATE SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO PH EUR | 2.5 | L | 2374.02 | 1000022500
1000031000 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 171.82 | 1000031000
1000032500 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 360.58 | 1000032500
1000034004 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS  ACS,REAG. PH EUR | 1 | ST | 2308.68 | 1000034004
1000036010 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 1176.12 | 1000036010
1000036025 | ACETONITRILE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2095.72 | 1000036025
1000040161 | ACETONITRILE DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 150 | ML | 104.06 | 1000040161
1000040500 | ACETONITRILE DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 500 | ML | 116.16 | 1000040500
1000041001 | ACETONITRILE DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 279.51 | 1000041001
1000101000 | ACETANILIDE CRYST. EXTRA PURE PH FRANC | 1 | KG | 346.06 | 1000101000
1000109050 | ACETANILIDE CRYST. EXTRA PURE PH FRANC | 50 | KG | 7331.39 | 1000109050
1000110005 | ACETANILIDE TEST SUBSTANCE FOR ELEMENTARY ANALYSIS | 5 | G | 143.99 | 1000110005
1000121000 | ACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 108.90 | 1000121000
1000122500 | ACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 226.27 | 1000122500
1000124004 | ACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1456.84 | 1000124004
1000129030 | ACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 2634.17 | 1000129030
1000131000 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | L | 102.85 | 1000131000
1000132500 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 188.76 | 1000132500
1000136010 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 10 | L | 589.27 | 1000136010
1000136025 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 998.25 | 1000136025
1000136190 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 4748.04 | 1000136190
1000139025 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 816.75 | 1000139025
1000139180 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 180 | L | 3930.08 | 1000139180
1000139950 | ACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 950 | L | 18048.36 | 1000139950
1000141000 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 99.22 | 1000141000
1000141011 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 90.75 | 1000141011
1000142500 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 206.91 | 1000142500
1000142511 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 187.55 | 1000142511
1000144004 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 1326.16 | 1000144004
1000145000 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 338.80 | 1000145000
1000146010 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 673.97 | 1000146010
1000146025 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1203.95 | 1000146025
1000146190 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 11127.16 | 1000146190
1000149025 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1120.46 | 1000149025
1000149180 | ACETONE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 6872.80 | 1000149180
1000160500 | ACETONITRILE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 181.50 | 1000160500
1000161000 | ACETONITRILE FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 310.97 | 1000161000
1000162500 | ACETONITRILE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 647.35 | 1000162500
1000171000 | ACETONITRILE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 189.97 | 1000171000
1000172500 | ACETONITRILE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 398.09 | 1000172500
1000174004 | ACETONITRILE FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2538.58 | 1000174004
1000201000 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 139.15 | 1000201000
1000202500 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 289.19 | 1000202500
1000204000 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 465.85 | 1000204000
1000204004 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 1854.93 | 1000204004
1000205000 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 473.11 | 1000205000
1000209010 | ACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 974.05 | 1000209010
1000210005 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 | ML | 114.95 | 1000210005
1000210009 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7.5 | ML | 171.82 | 1000210009
1000210010 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 208.12 | 1000210010
1000210025 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 | ML | 379.94 | 1000210025
1000210100 | ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 | ML | 1151.92 | 1000210100
1000220500 | ACETONE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 104.06 | 1000220500
1000222500 | ACETONE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 372.68 | 1000222500
1000250500 | DEMI FRASER BROTH WITH ANTIBIOTICS FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 713.90 | 1000250500
1000260100 | E.COLI CULTURE MEDIUM FOR ENRICHMENT OF PATHOGENIC E.COLI RAPIDCULT(TM) | 100 | G | 338.80 | 1000260100
1000260107 | E.COLI CULTURE MEDIUM FOR ENRICHMENT OF PATHOGENIC E.COLI RAPIDCULT(TM) | 1 | ST | 579.59 | 1000260107
1000260500 | E.COLI CULTURE MEDIUM FOR ENRICHMENT OF PATHOGENIC E.COLI RAPIDCULT(TM) | 500 | G | 579.59 | 1000260500
1000281000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 30 (1 M LITHIUMHEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE : ...) SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 302.50 | 1000281000
1000291000 | ACETONITRILE HYPERGRADE FOR LC-MS  | 1 | L | 285.56 | 1000291000
1000292500 | ACETONITRILE HYPERGRADE FOR LC-MS  | 2.5 | L | 595.32 | 1000292500
1000299010 | ACETONITRILE HYPERGRADE FOR LC-MS  | 10 | L | 2018.28 | 1000299010
1000299030 | ACETONITRILE HYPERGRADE FOR LC-MS  | 30 | L | 5445.00 | 1000299030
1000301000 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 1 | L | 275.88 | 1000301000
1000302500 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 2.5 | L | 174.24 | 1000302500
1000304004 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 1 | ST | 3695.34 | 1000304004
1000305000 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 5 | L | 942.59 | 1000305000
1000309010 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 10 | L | 1694.00 | 1000309010
1000309030 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 30 | L | 4325.75 | 1000309030
1000309185 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  REAG. PH EUR | 185 | L | 22672.98 | 1000309185
1000331000 | 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE RED-COLOURED | 1 | L | 926.86 | 1000331000
1000341000 | 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE | 1 | L | 926.86 | 1000341000
1000411000 | ACETIC ANHYDRIDE EXTRA PURE | 1 | L | 133.10 | 1000411000
1000419025 | ACETIC ANHYDRIDE EXTRA PURE | 25 | L | 1226.94 | 1000419025
1000421000 | ACETIC ANHYDRIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 139.15 | 1000421000
1000422500 | ACETIC ANHYDRIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 272.25 | 1000422500
1000429025 | ACETIC ANHYDRIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1226.94 | 1000429025
1000430100 | TOS-PROPIONATE AGAR (BASE) | 100 | G | 242.00 | 1000430100
1000430500 | TOS-PROPIONATE AGAR (BASE) | 500 | G | 741.73 | 1000430500
1000450010 | MUP SELECTIVE SUPPLEMENT | 1 | ST | 378.73 | 1000450010
1000490001 | CALCIUM TEST 0.20 - 4.00 MG/L CA SPECTROQUANT | 1 | ST | 504.57 | 1000490001
1000510010 | CAYE BROTH SUPPLEMENT FOR PREPERATION OF 2 L CAYE BROTH MOD. EVANS | 1 | ST | 354.53 | 1000510010
1000562500 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 260 | 2.5 | L | 129.47 | 1000562500
1000565000 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 260 | 5 | KG | 280.72 | 1000565000
1000569025 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 260 | 25 | L | 811.91 | 1000569025
1000569190 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 260 | 190 | L | 4128.52 | 1000569190
1000582500 | ACETIC ACID 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 2.5 | L | 235.95 | 1000582500
1000589025 | ACETIC ACID 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | L | 811.91 | 1000589025
1000600100 | CAYE BROTH MODIFIED ACC. TO EVANS FOR THE CULTURE OF PATHOGENIC E.COLI TO ENHANCE VEROTOXIN ... | 100 | G | 191.18 | 1000600100
1000621000 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 142.78 | 1000621000
1000621011 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 130.68 | 1000621011
1000622500 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 279.51 | 1000622500
1000622511 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 257.73 | 1000622511
1000629025 | ACETIC ACID 96% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 1053.91 | 1000629025
1000631000 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 142.78 | 1000631000
1000631011 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 130.68 | 1000631011
1000632500 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 279.51 | 1000632500
1000632510 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 291.61 | 1000632510
1000632511 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 71.39 | 1000632511
1000639026 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1053.91 | 1000639026
1000660250 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUPRAPUR | 250 | ML | 417.45 | 1000660250
1000661000 | ACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUPRAPUR | 1 | L | 931.70 | 1000661000
1000680500 | BOLTON SELECTIVE ENRICHMENT BROTH (BASE) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 516.67 | 1000680500
1000700500 | CAMPYLOBACTER BLOOD-FREE SELECTIVE AGAR BASE (MODIFIED CCDA) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 567.49 | 1000700500
1000710010 | CCDA SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L CAMPYLOBACTER BLOOD-FREE SELECTIVE AGAR (MODIFIED CCDA) | 1 | ST | 516.67 | 1000710010
1000720500 | BILE AESCULIN AZIDE AGAR, ACC. TO ISO 7899-2 FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 828.85 | 1000720500
1000730020 | AGAR R2A FOR THE DETERMINATION OF THE HETEROTROPHIC TOTAL BACTERIAL COUNT IN DRINKING WATER MERCKOPLATE | 1 | ST | 91.96 | 1000730020
1000730480 | AGAR R2A FOR THE DETERMINATION OF THE HETEROTROPHIC TOTAL BACTERIAL COUNT IN DRINKING WATER MERCKOPLATE | 1 | ST | 2055.79 | 1000730480
1000740020 | LACTOSE TTC AGAR WITH TERGITOL 7 FOR THE DETECTION OF E.COLI AND COLIFORM BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 94.38 | 1000740020
1000760020 | MEMBRANE-FILTER ENTEROCOCCUS SELECTIVE AGAR ACC. TO SLANETZ AND BARTLEY FOR THE ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 85.91 | 1000760020
1000770020 | BILE AESCULIN AZIDE AGAR FOR THE DETECTION AND ENUMERATION OF ENTEROCOCCI MERCKOPLATE | 1 | ST | 125.84 | 1000770020
1000790010 | BOLTON BROTH SELECTIVE SUPPLEMENT ACC. TO ISO 10272-1 FOR PREPARATION OF 5 L BOLTON BROTH | 1 | ST | 733.26 | 1000790010
1000821000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 71 ( 1 M LITHIUMHEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE : ...) SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 242.00 | 1000821000
1000860001 | CHLORINE REAGENT CL2-1 (LIQUID) 200 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 117.37 | 1000860001
1000870001 | CHLORINE REAGENT CL2-2 (LIQUID) 400 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 124.63 | 1000870001
1000880001 | CHLORINE REAGENT CL2-3 (LIQUID) 600 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 153.67 | 1000880001
1000890001 | CELLS AND ACCESSORIES FOR THE PHOTOMETRIC CHLORINE DETERMINATION 25 UNITS SPECTROQUANT | 1 | ST | 200.86 | 1000890001
1000909029 | ADIPIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,NF,FCC,E 355 | 25 | KG | 1138.61 | 1000909029
1000920010 | FRASER LISTERIA AMMONIUM IRON(III) SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L HALF FRASER BROTH OR 5 L FRASER ... | 1 | ST | 146.41 | 1000920010
1000930010 | FRASER LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L HALF FRASER BROTH OR 2.5 L FRASER BROTH | 1 | ST | 146.41 | 1000930010
1000941000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 40 ( 1 M LITHIUMHEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE : ... SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 121.00 | 1000941000
1000961000 | BATTERY ELECTROLYTE LP 50 (1 M LITHIUMHEXAFLUOROPHOSPHATE IN ETHYLENE CARBONATE : ETHYL SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 121.00 | 1000961000
1000990025 | 1-AMINO-2-HYDROXY-4-NAPHTHALENESULFONIC ACID FOR DETERMINATION OF PHOSPHATE | 25 | G | 160.93 | 1000990025
1000990100 | 1-AMINO-2-HYDROXY-4-NAPHTHALENESULFONIC ACID FOR DETERMINATION OF PHOSPHATE | 100 | G | 508.20 | 1000990100
1001021000 | 4-AMINOBENZOIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 1 | KG | 521.51 | 1001021000
1001029024 | 4-AMINOBENZOIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP USP | 20 | KG | 5809.21 | 1001029024
1001030100 | AMIDOSULFURIC ACID FOR ANALYSIS  | 100 | G | 159.72 | 1001030100
1001030250 | AMIDOSULFURIC ACID FOR ANALYSIS  | 250 | G | 240.79 | 1001030250
1001131000 | DIETHYL CARBONATE SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 365.42 | 1001131000
1001150025 | ARSENIC LUMPS FOR ANALYSIS (PROTECTIVE GAS: NITROGEN)  | 25 | G | 1301.96 | 1001150025
1001161000 | DIMETHYL CARBONATE SELECTILYTETM | 1 | L | 365.42 | 1001161000
1001210500 | NUCLEAR FAST RED-ALUMINUM SULFATE SOLUTION 0.1% FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 139.15 | 1001210500
1001221000 | ETHYL METHYL CARBONATE SELECTILYTETM | 1 | L | 422.29 | 1001221000
1001260100 | L-ASPARTIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 101.64 | 1001260100
1001261000 | L-ASPARTIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 713.90 | 1001261000
1001269010 | L-ASPARTIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 312.18 | 1001269010
1001280010 | AURIN TRICARBOXYLIC ACID AMMONIUM SALT GR FOR ANALYSIS (REAGENT FOR ALUMINIUM) ACS | 10 | G | 425.92 | 1001280010
1001291000 | L-ASPARTIC ACID EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 665.50 | 1001291000
1001299025 | L-ASPARTIC ACID EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 9249.24 | 1001299025
1001309025 | BENZOIC ACID POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,E 210 | 25 | KG | 1736.35 | 1001309025
1001320025 | BARBITURIC ACID FOR ANALYSIS  | 25 | G | 131.89 | 1001320025
1001320100 | BARBITURIC ACID FOR ANALYSIS  | 100 | G | 354.53 | 1001320100
1001340005 | BENZOIC ACID STANDARD FOR ELEMENTAL ANALYSIS | 5 | G | 143.99 | 1001340005
1001360100 | BENZOIC ACID FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 111.32 | 1001360100
1001360250 | BENZOIC ACID FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 131.89 | 1001360250
1001361000 | BENZOIC ACID FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 326.70 | 1001361000
1001411000 | ETHYL ACETATE SELECTILYTETM | 1 | L | 337.59 | 1001411000
1001420100 | L-ASPARTIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE FOR CCM | 100 | G | 212.96 | 1001420100
1001550100 | DHA RAPID | 100 | G | 177.87 | 1001550100
1001551000 | DHA RAPID | 1 | KG | 788.92 | 1001551000
1001559025 | DHA RAPID | 25 | KG | 567.49 | 1001559025
1001581000 | ACETONITRILE SELECTILYTETM | 1 | L | 281.93 | 1001581000
1001605000 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 5 | KG | 361.79 | 1001605000
1001609025 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 1098.68 | 1001609025
1001609050 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 50 | KG | 1911.80 | 1001609050
1001625000 | BORIC ACID POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 5 | KG | 398.09 | 1001625000
1001629025 | BORIC ACID POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 1206.37 | 1001629025
1001629050 | BORIC ACID POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 50 | KG | 2102.98 | 1001629050
1001631000 | DI-BORON TRIOXIDE FOR SILICATE ANALYSIS | 1 | KG | 926.86 | 1001631000
1001641000 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,NF | 1 | KG | 198.44 | 1001641000
1001649025 | BORIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT API PH EUR,BP,NF | 25 | KG | 1539.12 | 1001649025
1001650100 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 93.17 | 1001650100
1001650500 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 128.26 | 1001650500
1001651000 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 64.13 | 1001651000
1001655000 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 710.27 | 1001655000
1001659050 | BORIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 3098.81 | 1001659050
1001661000 | 1-METHYL-2-PYRROLIDONE SELECTILYTE(TM) | 1 | L | 197.23 | 1001661000
1001690250 | DI-BORON TRIOXIDE 99.9995 SUPRAPUR | 250 | G | 3706.23 | 1001690250
1001701001 | TITANIUM OXIDE N1 GRANULES ABOUT 1-4 MM (TI4O7) PATINAL | 1 | KG | 3872.00 | 1001701001
1001721000 | TETRAHYDROFURAN SELECTILYTETM | 1 | L | 145.20 | 1001721000
1001750100 | BATTERY ELECTROLYTE LF 30 (1 M LITHIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE IN ... SELECTILYTE(TM) | 100 | ML | 145.20 | 1001750100
1001760100 | INDIUM-TINOXIDE 90/10 GRANULES PATINAL | 100 | G | 145.20 | 1001760100
1001761000 | INDIUM-TINOXIDE 90/10 GRANULES PATINAL | 1 | KG | 145.20 | 1001761000
1001780100 | BATTERY ELECTROLYTE LF 40 (1 M LITHIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE IN ... SELECTILYTE(TM) | 100 | ML | 145.20 | 1001780100
1001790100 | BATTERY ELECTROLYTE LF 50 (1 M LITHIUM TRIS(PENTAFLUOROETHYL)TRIFLUOROPHOSPHATE IN ... SELECTILYTE(TM) | 100 | ML | 145.20 | 1001790100
1001930250 | CAPRYLIC ACID (OCTANOIC ACID) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR | 250 | ML | 228.69 | 1001930250
1001932500 | CAPRYLIC ACID (OCTANOIC ACID) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR | 2.5 | L | 1098.68 | 1001932500
1001939023 | CAPRYLIC ACID (OCTANOIC ACID) SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION PH EUR | 23 | L | 6992.59 | 1001939023
1001990500 | PICROFUCHSIN SOLUTION ACC. TO VAN GIESON FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 122.21 | 1001990500
1002011000 | PHENOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,JP,USP | 1 | KG | 306.13 | 1002011000
1002019025 | PHENOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,JP,USP | 25 | KG | 3276.68 | 1002019025
1002021000 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 291.61 | 1002021000
1002022500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 611.05 | 1002022500
1002060250 | PHENOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 151.25 | 1002060250
1002061000 | PHENOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 390.83 | 1002061000
1002069025 | PHENOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 5799.53 | 1002069025
1002091000 | ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS SPECIAL QUALITY FOR MOLECULAR BIOLOGY | 1 | KG | 1022.45 | 1002091000
1002110005 | CARMINIC ACID (C.I. 75470) GR FOR ANALYSIS AND FOR MICROSCOPY | 5 | G | 994.62 | 1002110005
1002192500 | AMIDOSULFURIC ACID EXTRA PURE | 2.5 | KG | 175.45 | 1002192500
1002199025 | AMIDOSULFURIC ACID EXTRA PURE | 25 | KG | 1167.65 | 1002199025
1002200010 | ACETONITRILE-D3 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 | ML | 240.79 | 1002200010
1002211000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 1 | L | 90.75 | 1002211000
1002219025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 25 | L | 748.99 | 1002219025
1002219916 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 16000 | L | 60984.00 | 1002219916
1002219950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 950 | L | 19006.68 | 1002219950
1002236190 | METHYL BENZOATE DESTILLED AND STABILIZED TYPE A | 190 | L | 4235.00 | 1002236190
1002272500 | CHROMIUM(VI) OXIDE EXTRA PURE | 2.5 | KG | 970.42 | 1002272500
1002290250 | CHROMIUM(VI) OXIDE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 193.60 | 1002290250
1002321000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 164.56 | 1002321000
1002329025 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 25 | L | 1347.94 | 1002329025
1002329950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 34234.53 | 1002329950
1002339950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 0,25 MOL/L SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 22842.38 | 1002339950
1002381000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 1 | L | 306.13 | 1002381000
1002389950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION BIO | 950 | L | 63620.59 | 1002389950
1002391000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 1 | L | 588.06 | 1002391000
1002399160 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 160 | L | 8064.65 | 1002399160
1002399950 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 50% SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE | 950 | L | 46248.62 | 1002399950
1002415000 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 5 | KG | 442.86 | 1002415000
1002419025 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 721.16 | 1002419025
1002419029 | CITRIC ACID ANHYDROUS POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 1341.89 | 1002419029
1002425000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 5 | KG | 407.77 | 1002425000
1002429025 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 687.28 | 1002429025
1002429029 | CITRIC ACID MONOHYDRATE CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 1240.25 | 1002429029
1002431000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 1 | KG | 214.17 | 1002431000
1002439025 | CITRIC ACID MONOHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 2024.33 | 1002439025
1002439026 | CITRIC ACID MONOHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 3315.40 | 1002439026
1002439029 | CITRIC ACID MONOHYDRATE POWDER, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 2102.98 | 1002439029
1002440500 | CITRIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 101.64 | 1002440500
1002441000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 170.61 | 1002441000
1002445000 | CITRIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 642.51 | 1002445000
1002449026 | CITRIC ACID MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1795.64 | 1002449026
1002451000 | PHOSPHORIC ACID 42,5% | 1 | L | 169.40 | 1002451000
1002460250 | PLATINUM COBALT COLOR REFERENCE SOLUTION (HAZEN 500) ACCORDING TO DIN EN ISO ... PT 500 MG/L CERTIPUR | 250 | ML | 457.38 | 1002460250
1002475000 | CITRIC ACID ANHYDROUS FINE-GRANULAR, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 5 | KG | 494.89 | 1002475000
1002479025 | CITRIC ACID ANHYDROUS FINE-GRANULAR, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 698.17 | 1002479025
1002479029 | CITRIC ACID ANHYDROUS FINE-GRANULAR, SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 330,FCC | 25 | KG | 1499.19 | 1002479029
1002509010 | PHOSPHORIC ACID 75% SUITABLE FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION | 10 | L | 715.11 | 1002509010
1002510001 | RETICULIN SILVER PLATING KIT ACC. TO GORDON & SWEETS | 1 | KG | 926.86 | 1002510001
1002531000 | FORMIC ACID 89-91% FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 124.63 | 1002531000
1002550005 | DIPHENYLAMINE-4-SULFONIC ACID BARIUM SALT REDOX INDICATOR | 5 | G | 303.71 | 1002550005
1002631000 | FORMIC ACID 98-100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 1 | L | 171.82 | 1002631000
1002632500 | FORMIC ACID 98-100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 2.5 | L | 297.66 | 1002632500
1002639025 | FORMIC ACID 98-100% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAC | 25 | L | 1454.42 | 1002639025
1002640100 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | ML | 84.70 | 1002640100
1002641000 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 131.89 | 1002641000
1002642500 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 257.73 | 1002642500
1002642510 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 269.83 | 1002642510
1002649026 | FORMIC ACID 98-100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 974.05 | 1002649026
1002650001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS B FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. B1-B9 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002650001
1002660001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS BY FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. BY1-BY7 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002660001
1002670001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS Y FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. Y1-Y7 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002670001
1002680001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS GY FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. GY1-GY7 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002680001
1002690001 | COLOUR REFERENCE SOLUTIONS R FOR TESTING THE COLOUR INTENSITY ACC. TO PH. EUR. R1-R7 CERTIPUR | 1 | ST | 1073.27 | 1002690001
1002722500 | 2-PROPANOL STANDARD FOR THE ANALYSIS OF TOBACCO | 2.5 | L | 342.43 | 1002722500
1002861000 | L-GLUTAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB,USP | 1 | KG | 1392.71 | 1002861000
1002869010 | L-GLUTAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP DAB,USP | 10 | KG | 9982.50 | 1002869010
1002890025 | L-GLUTAMINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 93.17 | 1002890025
1002890100 | L-GLUTAMINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 182.71 | 1002890100
1002891000 | L-GLUTAMINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1404.81 | 1002891000
1002899010 | L-GLUTAMINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1015.19 | 1002899010
1002910250 | L-GLUTAMIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 196.02 | 1002910250
1002911000 | L-GLUTAMIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 623.15 | 1002911000
1002919010 | L-GLUTAMIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 445.28 | 1002919010
1002990161 | ACETONE DRIED (MAX. 0.0075% H2O)  | 150 | ML | 113.74 | 1002990161
1002990500 | ACETONE DRIED (MAX. 0.0075% H2O)  | 500 | ML | 84.70 | 1002990500
1002991001 | ACETONE DRIED (MAX. 0.0075% H2O)  | 1 | L | 159.72 | 1002991001
1003040500 | HYDROBROMIC ACID 47% EXTRA PURE | 500 | ML | 226.27 | 1003040500
1003042500 | HYDROBROMIC ACID 47% EXTRA PURE | 2.5 | L | 753.83 | 1003042500
1003049020 | HYDROBROMIC ACID 47% EXTRA PURE | 20 | L | 6824.40 | 1003049020
1003060250 | HYDROBROMIC ACID 47% SUPRAPUR | 250 | ML | 851.84 | 1003060250
1003061000 | HYDROBROMIC ACID 47% SUPRAPUR | 1 | L | 1894.86 | 1003061000
1003070500 | HYDROBROMIC ACID 47% FOR ANALYSIS ACS,ISO | 500 | ML | 244.42 | 1003070500
1003071000 | HYDROBROMIC ACID 47% FOR ANALYSIS ACS,ISO | 1 | L | 413.82 | 1003071000
1003122500 | HYDROCHLORIC ACID 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH HELV | 2.5 | L | 157.30 | 1003122500
1003129025 | HYDROCHLORIC ACID 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH HELV | 25 | L | 659.45 | 1003129025
1003129180 | HYDROCHLORIC ACID 25% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH HELV | 180 | L | 3022.58 | 1003129180
1003132500 | HYDROCHLORIC ACID 32% EXTRA PURE | 2.5 | L | 99.22 | 1003132500
1003139025 | HYDROCHLORIC ACID 32% EXTRA PURE | 25 | L | 373.89 | 1003139025
1003139180 | HYDROCHLORIC ACID 32% EXTRA PURE | 180 | L | 2024.33 | 1003139180
1003141000 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 1 | L | 118.58 | 1003141000
1003142500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 2.5 | L | 84.70 | 1003142500
1003149025 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | L | 788.92 | 1003149025
1003149201 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 200 | L | 4162.40 | 1003149201
1003161000 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 56.87 | 1003161000
1003161011 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 52.03 | 1003161011
1003162500 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 111.32 | 1003162500
1003162511 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 102.85 | 1003162511
1003169025 | HYDROCHLORIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 422.29 | 1003169025
1003171000 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 60.50 | 1003171000
1003172500 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 59.29 | 1003172500
1003172501 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 108.90 | 1003172501
1003172510 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 129.47 | 1003172510
1003179026 | HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 536.03 | 1003179026
1003180250 | HYDROCHLORIC ACID 30% SUPRAPUR | 250 | ML | 194.81 | 1003180250
1003181000 | HYDROCHLORIC ACID 30% SUPRAPUR | 1 | L | 363.00 | 1003181000
1003191000 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 60.50 | 1003191000
1003191011 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 55.66 | 1003191011
1003192500 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 117.37 | 1003192500
1003192511 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 108.90 | 1003192511
1003199025 | HYDROCHLORIC ACID 32% FOR ANALYSIS  | 25 | L | 536.03 | 1003199025
1003261000 | HYDROCHLORIC ACID IN 2-PROPANOL ACC. TO DIN 51558 PART 1 C(HCL) = 0.1 MOL/L (0,1 N) TITRIPUR | 1 | L | 180.29 | 1003261000
1003271000 | HYDROCHLORIC ACID IN ETHANOL FOR MICROSCOPY | 1 | L | 118.58 | 1003271000
1003275000 | HYDROCHLORIC ACID IN ETHANOL FOR MICROSCOPY | 5 | L | 465.85 | 1003275000
1003291000 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% | 1 | L | 105.27 | 1003291000
1003292500 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% | 2.5 | L | 204.49 | 1003292500
1003340500 | HYDROFLUORIC ACID 48% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | ML | 95.59 | 1003340500
1003341000 | HYDROFLUORIC ACID 48% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 160.93 | 1003341000
1003342500 | HYDROFLUORIC ACID 48% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 317.02 | 1003342500
1003345000 | HYDROFLUORIC ACID 48% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 603.79 | 1003345000
1003350500 | HYDROFLUORIC ACID 40% SUPRAPUR | 500 | ML | 360.58 | 1003350500
1003352500 | HYDROFLUORIC ACID 40% SUPRAPUR | 2.5 | L | 1203.95 | 1003352500
1003371000 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% EXTRA PURE | 1 | L | 112.53 | 1003371000
1003372500 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% EXTRA PURE | 2.5 | L | 220.22 | 1003372500
1003379025 | HYDROFLUORIC ACID 38-40% EXTRA PURE | 25 | L | 2588.19 | 1003379025
1003380500 | HYDROFLUORIC ACID 40% FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 500 | ML | 95.59 | 1003380500
1003381000 | HYDROFLUORIC ACID 40% FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 134.31 | 1003381000
1003382500 | HYDROFLUORIC ACID 40% FOR ANALYSIS ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 263.78 | 1003382500
1003410250 | HYDROIODIC ACID 57% EXTRA PURE | 250 | ML | 461.01 | 1003410250
1003419022 | HYDROIODIC ACID 57% EXTRA PURE | 22 | L | 17817.25 | 1003419022
1003440050 | HYDROIODIC ACID 57% FOR ANALYSIS  | 50 | ML | 216.59 | 1003440050
1003440250 | HYDROIODIC ACID 57% FOR ANALYSIS  | 250 | ML | 548.13 | 1003440250
1003441000 | HYDROIODIC ACID 57% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 1432.64 | 1003441000
1003450250 | HYDROIODIC ACID 67% FOR ANALYSIS  | 250 | ML | 765.93 | 1003450250
1003530010 | INDOLE-3-ACETIC ACID LAB | 10 | G | 108.90 | 1003530010
1003530100 | INDOLE-3-ACETIC ACID LAB | 100 | G | 820.38 | 1003530100
1003540005 | INDOLE-3-BUTYRIC ACID LAB | 5 | G | 122.21 | 1003540005
1003540025 | INDOLE-3-BUTYRIC ACID LAB | 25 | G | 317.02 | 1003540025
1003540100 | INDOLE-3-BUTYRIC ACID LAB | 100 | G | 1061.17 | 1003540100
1003540500 | INDOLE-3-BUTYRIC ACID LAB | 500 | G | 6485.60 | 1003540500
1003580100 | DI-IODINE PENTOXIDE FOR ANALYSIS GRANULAR 0.5-2.5 MM  | 100 | G | 729.63 | 1003580100
1003610001 | ISOSLIDERETICULIN CONTROL SLIDES WITH REFERENCE TISSUE FOR THE DETECTION OF RETICULAR FIBERS IN ... | 1 | ST | 670.34 | 1003610001
1003620001 | SILVER PLATING KIT ACC. TO VON KOSSA FOR THE DETECTION OF MICROCALCIFICATION |  | U | 382.36 | 1003620001
1003662500 | (S)-LACTIC ACID ABOUT 90% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 270 | 2.5 | L | 335.17 | 1003662500
1003669025 | (S)-LACTIC ACID ABOUT 90% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 270 | 25 | L | 1657.70 | 1003669025
1003820250 | DL-MALIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 102.85 | 1003820250
1003821000 | DL-MALIC ACID FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 298.87 | 1003821000
1003839025 | DL-MALIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,NF,FCC,E 296 | 25 | KG | 1392.71 | 1003839025
1003840001 | TLC SILICA GEL 60G 25 GLASSPLATES 20*20CM | 1 | ST | 342.43 | 1003840001
1003900001 | TLC SILICA GEL 60G F254 25 GLASSPLATES 20*20CM | 1 | ST | 338.80 | 1003900001
1003972500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 2.5 | L | 332.75 | 1003972500
1003974004 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 1 | ST | 2135.65 | 1003974004
1003976025 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 25 | L | 1997.71 | 1003976025
1003991000 | N,N-DIMETHYLACETAMIDE FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 492.47 | 1003991000
1004001000 | MOLYBDIC ACID ABOUT 85% MOO3 (CONTAINING AMMONIUM MOLYBDATE) | 1 | KG | 1219.68 | 1004001000
1004010250 | MOLYBDENUM(VI) OXIDE EXTRA PURE | 250 | G | 560.23 | 1004010250
1004030100 | MOLYBDENUM(VI) OXIDE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 410.19 | 1004030100
1004030500 | MOLYBDENUM(VI) OXIDE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 1373.35 | 1004030500
1004140500 | PRESENCE-ABSENCE BROTH FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 390.83 | 1004140500
1004150500 | A-1 MEDIUM FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 579.59 | 1004150500
1004160500 | R2A AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 508.20 | 1004160500
1004165000 | R2A AGAR FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3355.33 | 1004165000
1004170020 | STANDARD I NUTRIENT AGAR WITH NEUTRALIZER FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 119.79 | 1004170020
1004170480 | STANDARD I NUTRIENT AGAR WITH NEUTRALIZER FOR THE CULTIVATION OF FASTIDIOUS BACTERIA MERCKOPLATE | 1 | ST | 2671.68 | 1004170480
1004199025 | PARTECK M 200 (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 421 | 25 | KG | 3631.21 | 1004199025
1004199050 | PARTECK M 200 (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 421 | 50 | KG | 6655.00 | 1004199050
1004200020 | LISTERIA SELECTIVE-AGAR ACC. TO OTTAVIANI AND AGOSTI (ISO 11290) FOR MICROBIOLOGY CHROMOPLATE | 1 | ST | 177.87 | 1004200020
1004200480 | LISTERIA SELECTIVE-AGAR ACC. TO OTTAVIANI AND AGOSTI (ISO 11290) FOR MICROBIOLOGY CHROMOPLATE | 1 | ST | 3971.22 | 1004200480
1004230001 | HIBAR 250-3 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1004230001
1004240001 | HIBAR 250-4,6 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | 1 | ST | 3025.00 | 1004240001
1004270500 | LISTERIA SELECTIVE AGAR BASE ACC. OTTAVIANI AND AGOSTI (ISO 11290) FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 741.73 | 1004270500
1004320010 | CHROMOCULT LISTERIA AGAR SELECTIVE-SUPPLEMENT LYOPHILISATE FOR PREPARATION OF 5 L LISTERIA SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 513.04 | 1004320010
1004390010 | CHROMOCULT LISTERIA AGAR ENRICHMENT-SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L LISTERIA SELECTIVE AGAR | 1 | ST | 453.75 | 1004390010
1004410250 | NITRIC ACID 65% SUPRAPUR | 250 | ML | 269.83 | 1004410250
1004411000 | NITRIC ACID 65% SUPRAPUR | 1 | L | 635.25 | 1004411000
1004431000 | NITRIC ACID 65% EXTRA PURE | 1 | L | 95.59 | 1004431000
1004432500 | NITRIC ACID 65% EXTRA PURE | 2.5 | L | 188.76 | 1004432500
1004439025 | NITRIC ACID 65% EXTRA PURE | 25 | L | 773.19 | 1004439025
1004450500 | UNIVERSAL BEER AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 497.31 | 1004450500
1004501000 | NITRIC ACID FUMING 100% EXTRA PURE | 1 | L | 726.00 | 1004501000
1004521000 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS (MAX. 0.005PPM HG) ISO | 1 | L | 148.83 | 1004521000
1004522500 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS (MAX. 0.005PPM HG) ISO | 2.5 | L | 294.03 | 1004522500
1004540100 | TRYPTON SOYA YEAST EXTRACT AGAR FOR DETECTION OF LISTERIA ACCORDING ISO 11290 FOR MIROBIOLOGY | 100 | G | 108.90 | 1004540100
1004540500 | TRYPTON SOYA YEAST EXTRACT AGAR FOR DETECTION OF LISTERIA ACCORDING ISO 11290 FOR MIROBIOLOGY | 500 | G | 410.19 | 1004540500
1004551000 | NITRIC ACID FUMING 100% FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 863.94 | 1004551000
1004561000 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 43.56 | 1004561000
1004562500 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 88.33 | 1004562500
1004562510 | NITRIC ACID 65% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 238.37 | 1004562510
1004650500 | DICHLORAN GLYCEROL (DG18)-AGAR FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 816.75 | 1004650500
1004660500 | DICHLORAN ROSE-BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR (DRBC) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 557.81 | 1004660500
1004670500 | ROSE-BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR (RBC) FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 350.90 | 1004670500
1004711000 | OLEIC ACID VEGETABLE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | L | 242.00 | 1004711000
1004712500 | OLEIC ACID VEGETABLE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 450.12 | 1004712500
1004719026 | OLEIC ACID VEGETABLE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 2463.56 | 1004719026
1004735000 | WATER FOR INORGANIC TRACE ANALYSIS TRACEPUR | 5 | L | 1104.73 | 1004735000
1004740001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.05 - 5.00 MG/L PO4-P  0.2 - 15.3 MG/L PO43-  0.11 - 11.46 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 329.12 | 1004740001
1004750001 | PHOSPHATE CELL TEST 0.5 - 25.0 MG/L PO4-P  1.5 - 76.7 MG/L PO43-  1.1 - 57.3 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 329.12 | 1004750001
1004760010 | DULBECCO`S MODIFIED EAGLE`S MEDIUM / HAM`S NUTRIENT MIXTURE F12 (1:1) + PHENOL RED + L-GLUTAMINE | 120.189 | G | 958.32 | 1004760010
1004760100 | DULBECCO`S MODIFIED EAGLE`S MEDIUM / HAM`S NUTRIENT MIXTURE F12 (1:1) + PHENOL RED + L-GLUTAMINE | 1.202 | KG | 958.32 | 1004760100
1004800100 | MOLYBDATOPHOSPHORIC ACID SPRAY SOLUTION FOR THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY | 100 | ML | 173.03 | 1004800100
1004850001 | MASSON-GOLDNER STAINING KIT FOR THE VISUALIZATION OF CONNECTIVE TISSUE WITH TRICHROMIC STAINING | 1 | ST | 1026.08 | 1004850001
1004890100 | OXALIC ACID DIHYDRATE SUPRAPUR | 100 | G | 603.79 | 1004890100
1004909025 | PARTECKODT SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP | 25 | KG | 8459.11 | 1004909025
1004921000 | OXALIC ACID DIHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 181.50 | 1004921000
1004925000 | OXALIC ACID DIHYDRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 673.97 | 1004925000
1004929050 | OXALIC ACID DIHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 4437.07 | 1004929050
1004939050 | PARTECK M 300 (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 421 | 50 | KG | 7049.46 | 1004939050
1004949025 | PARTECKM 100 (MANNITOL) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP,E 421 | 25 | KG | 4680.28 | 1004949025
1004950100 | OXALIC ACID DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 91.96 | 1004950100
1004950500 | OXALIC ACID DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 127.05 | 1004950500
1004951000 | OXALIC ACID DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 214.17 | 1004951000
1004959025 | OXALIC ACID DIHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 2442.99 | 1004959025
1004965000 | FORMALDEHYDE SOLUTION 4% BUFFERED (PH 6.9), FOR HISTOLOGY | 5 | L | 238.37 | 1004965000
1004969010 | FORMALDEHYDE SOLUTION 4% BUFFERED (PH 6.9), FOR HISTOLOGY | 10 | L | 341.22 | 1004969010
1004969011 | FORMALDEHYDE SOLUTION 4% BUFFERED (PH 6.9), FOR HISTOLOGY | 10 | L | 341.22 | 1004969011
1004970001 | TB-COLOR MODIFIED STAINING KIT FOR THE DETECTION OF MYCOBACTERIA (AFB) BY HOT STAINING METHOD | 1 | ST | 433.18 | 1004970001
1005141000 | PERCHLORIC ACID 70% FOR ANALYSIS (MAX. 0.0000005% HG) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 701.80 | 1005141000
1005141006 | PERCHLORIC ACID 70% FOR ANALYSIS (MAX. 0.0000005% HG) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 3580.39 | 1005141006
1005170250 | PERCHLORIC ACID 70% SUPRAPUR | 250 | ML | 1136.19 | 1005170250
1005171000 | PERCHLORIC ACID 70% SUPRAPUR | 1 | L | 2521.64 | 1005171000
1005181001 | PERCHLORIC ACID 60% FOR ANALYSIS ACS | 1 | L | 332.75 | 1005181001
1005181016 | PERCHLORIC ACID 60% FOR ANALYSIS ACS | 1 | ST | 1697.63 | 1005181016
1005182501 | PERCHLORIC ACID 60% FOR ANALYSIS ACS | 2.5 | L | 650.98 | 1005182501
1005182514 | PERCHLORIC ACID 60% FOR ANALYSIS ACS | 1 | ST | 2214.30 | 1005182514
1005191001 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 369.05 | 1005191001
1005191016 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 1886.39 | 1005191016
1005192501 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 726.00 | 1005192501
1005192510 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 738.10 | 1005192510
1005192514 | PERCHLORIC ACID 70-72% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | ST | 2463.56 | 1005192514
1005240025 | PERIODIC ACID FOR ANALYSIS  | 25 | G | 294.03 | 1005240025
1005240100 | PERIODIC ACID FOR ANALYSIS  | 100 | G | 788.92 | 1005240100
1005255000 | TRYPTIC SOY BROTH NON ANIMAL ORIGIN FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2423.63 | 1005255000
1005320025 | MOLYBDATOPHOSPHORIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 204.49 | 1005320025
1005320100 | MOLYBDATOPHOSPHORIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 551.76 | 1005320100
1005401000 | DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 250.47 | 1005401000
1005409025 | DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE EXTRA PURE | 25 | KG | 3446.08 | 1005409025
1005430500 | SICAPENT WITH INDICATOR (PHOSPHORUS PENTOXIDE DRYING AGENT FOR DESICCATORS) ON INERT CARRIER MATERIAL | 500 | ML | 166.98 | 1005430500
1005432800 | SICAPENT WITH INDICATOR (PHOSPHORUS PENTOXIDE DRYING AGENT FOR DESICCATORS) ON INERT CARRIER MATERIAL | 2.8 | L | 453.75 | 1005432800
1005460100 | META-PHOSPHORIC ACID PIECES FOR ANALYSIS (STABILIZED WITH SODIUM METAPHOSPHATE)  | 100 | G | 219.01 | 1005460100
1005460500 | META-PHOSPHORIC ACID PIECES FOR ANALYSIS (STABILIZED WITH SODIUM METAPHOSPHATE)  | 500 | G | 551.76 | 1005460500
1005500500 | TRYPTIC SOY BROTH NON ANIMAL ORIGIN IRRADIATED FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 614.68 | 1005500500
1005505000 | TRYPTIC SOY BROTH NON ANIMAL ORIGIN IRRADIATED FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2908.84 | 1005505000
1005520250 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUPRAPUR | 250 | ML | 816.75 | 1005520250
1005521000 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUPRAPUR | 1 | L | 1815.00 | 1005521000
1005631000 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 1 | L | 446.49 | 1005631000
1005632500 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 2.5 | L | 289.19 | 1005632500
1005635000 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 5 | L | 1600.83 | 1005635000
1005639025 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 25 | L | 5493.40 | 1005639025
1005639055 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 55 | L | 11222.75 | 1005639055
1005639180 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 180 | L | 33163.68 | 1005639180
1005639950 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JPE,NF,E 338 | 950 | L | 169429.04 | 1005639950
1005642500 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 89% EXTRA PURE PH EUR,BP | 2.5 | L | 1009.14 | 1005642500
1005649025 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 89% EXTRA PURE PH EUR,BP | 25 | L | 6316.20 | 1005649025
1005650500 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 99% CRYST. FOR ANALYSIS  | 500 | G | 166.98 | 1005650500
1005671000 | LUGOL'S SOLUTION STABILIZED WITH PVP FOR THE GRAM STAINING | 1 | L | 170.61 | 1005671000
1005672500 | LUGOL'S SOLUTION STABILIZED WITH PVP FOR THE GRAM STAINING |  |  | 341.22 | 1005672500
1005700100 | DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 102.85 | 1005700100
1005700500 | DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 219.01 | 1005700500
1005731000 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 198.44 | 1005731000
1005732500 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 141.57 | 1005732500
1005732510 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 438.02 | 1005732510
1005739025 | ORTHO-PHOSPHORIC ACID 85% FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1514.92 | 1005739025
1005742500 | 1-METHYL-2-PYRROLIDONE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 2.5 | L | 350.90 | 1005742500
1005744000 | 1-METHYL-2-PYRROLIDONE FOR PEPTIDE SYNTHESIS | 4 | L | 560.23 | 1005744000
1005759100 | GMEM CELL CULTURE MEDIA | 100 | KG | 9680.00 | 1005759100
1005771000 | WATER FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 52.03 | 1005771000
1005772500 | WATER FOR HEADSPACE GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 110.11 | 1005772500
1005820100 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 100 | G | 248.05 | 1005820100
1005821000 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 2308.68 | 1005821000
1005829025 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE CRYST. EXTRA PURE | 25 | KG | 48876.74 | 1005829025
1005830100 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 267.41 | 1005830100
1005830250 | TUNGSTOPHOSPHORIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS  | 250 | G | 560.23 | 1005830250
1005901000 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH.EUR.,BP,JP,USP | 1 | KG | 341.22 | 1005901000
1005905000 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH.EUR.,BP,JP,USP | 5 | KG | 1161.60 | 1005905000
1005909025 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH.EUR.,BP,JP,USP | 25 | KG | 3732.85 | 1005909025
1005909050 | GLYCINE CRYST. SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH.EUR.,BP,JP,USP | 50 | KG | 6880.06 | 1005909050
1005940001 | ALUMINIUM CELL TEST 0.02 - 0.50 MG/L AL SPECTROQUANT | 1 | ST | 317.02 | 1005940001
1005950001 | CHLORINE CELL TEST 0.03 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 228.69 | 1005950001
1005970001 | CHLORINE CELL TEST 0.03 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 251.68 | 1005970001
1005980001 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 575.96 | 1005980001
1005980002 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 204.49 | 1005980002
1005990001 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 206.91 | 1005990001
1006020001 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 232.32 | 1006020001
1006020002 | CHLORINE TEST 0.010 - 6.00 MG/L CL2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 663.08 | 1006020002
1006050001 | BROMINE TEST 0.020 - 10.00 MG/L BR2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 251.68 | 1006050001
1006060001 | IODINE TEST 0.050 - 10.00 MG/L I2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 257.73 | 1006060001
1006070001 | OZONE TEST 0.010 - 4.00 MG/L O3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 234.74 | 1006070001
1006070002 | OZONE TEST 0.010 - 4.00 MG/L O3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 717.53 | 1006070002
1006080001 | CHLORINE DIOXIDE TEST 0.020 - 10.00 MG/L CLO2 SPECTROQUANT | 1 | ST | 303.71 | 1006080001
1006090001 | NITRITE CELL TEST 1.0 - 90.0 MG/L NO2-N  3.3 - 295.2 MG/L NO2- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1006090001
1006120050 | PYROGALLOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | G | 212.96 | 1006120050
1006120250 | PYROGALLOL GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 851.84 | 1006120250
1006130001 | NITROGEN (TOTAL) CELL TEST 0.5 - 15.0 MG/L N SPECTROQUANT | 1 | ST | 398.09 | 1006130001
1006140001 | NITRATE CELL TEST 23 - 225 MG/L NO3-N  102 - 996 MG/L NO3- SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1006140001
1006150001 | POTASSIUM CELL TEST 30 - 300 MG/L K SPECTROQUANT | 1 | ST | 406.56 | 1006150001
1006160001 | PHOSPHATE CELL TEST 3.0 - 100.0 MG/L PO4-P  9 - 307 MG/L PO43-  7 - 229 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 342.43 | 1006160001
1006170001 | SULFATE CELL TEST 50 - 500 MG/L SO42- SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1006170001
1006290010 | RUBEANIC ACID GR FOR ANALYSIS | 10 | G | 341.22 | 1006290010
1006290100 | RUBEANIC ACID GR FOR ANALYSIS | 100 | G | 2870.12 | 1006290100
1006301000 | NITRIC ACID 10 MOL/L TITRIPUR | 1 | L | 180.29 | 1006301000
1006311000 | SALICYLIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 212.96 | 1006311000
1006319024 | SALICYLIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 20 | KG | 1674.64 | 1006319024
1006331000 | ACRYLAMIDE READY-TO-USE SOLUTION 40% FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 422.29 | 1006331000
1006359019 | SALICYLIC ACID FINE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 15 | KG | 2413.95 | 1006359019
1006381000 | ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 384.78 | 1006381000
1006391000 | ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 30% (37.5:1) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 390.83 | 1006391000
1006401000 | ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (19:1) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 384.78 | 1006401000
1006411000 | ACRYLAMIDE-BIS READY-TO-USE SOLUTION 40% (29.1:0.9) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | L | 384.78 | 1006411000
1006561000 | SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE HEAVY | 1 | KG | 690.91 | 1006561000
1006569020 | SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE HEAVY | 20 | KG | 12712.26 | 1006569020
1006571000 | SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE LIGHT DAB | 1 | KG | 319.44 | 1006571000
1006579010 | SILICIC ACID PRECIPITATED EXTRA PURE LIGHT DAB | 10 | KG | 1369.72 | 1006579010
1006590025 | TUNGSTOSILICIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS  | 25 | G | 168.19 | 1006590025
1006590100 | TUNGSTOSILICIC ACID HYDRATE FOR ANALYSIS  | 100 | G | 413.82 | 1006590100
1006600001 | HALOGEN LAMP MODULE PHARO 100 SPECTROQUANT | 1 | ST | 607.42 | 1006600001
1006619020 | PARTECKLUB STA 50 (STEARIC ACID 50 ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 20 | KG | 1680.69 | 1006619020
1006625000 | SORBIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 200 | 5 | KG | 1149.50 | 1006625000
1006629025 | SORBIC ACID SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,FCC,E 200 | 25 | KG | 4105.53 | 1006629025
1006639020 | PARTECK LUB MST (MAGNESIUM STEARATE ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC | 20 | KG | 1865.82 | 1006639020
1006649020 | PARTECK LUB CST (CALCIUM STEARATE ...) SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF,FCC | 20 | KG | 2147.75 | 1006649020
1006700001 | CASE PHARO 100, PHARO 300 SPECTROQUANT | 1 | ST | 1815.00 | 1006700001
1006730001 | PHOSPHATE CELL TEST 3.0 - 100.0 MG/L PO4-P  9 - 307 MG/L PO43-  7 - 229 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 350.90 | 1006730001
1006750001 | AOX CELL TEST 0.05 - 2.50 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 508.20 | 1006750001
1006770001 | AOX SAMPLE PREPARATION SET 25 TESTS SPECTROQUANT | 1 | ST | 1017.61 | 1006770001
1006780001 | AOX ENRICHMENT SET SPECTROQUANT | 1 | ST | 281.93 | 1006780001
1006800001 | AOX STANDARD 0.2 - 2.0 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 235.95 | 1006800001
1006815000 | SUCCINIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF,JPE | 5 | KG | 761.09 | 1006815000
1006819050 | SUCCINIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF,JPE | 50 | KG | 4404.40 | 1006819050
1006820250 | SUCCINIC ACID FOR ANALYSIS  | 250 | G | 123.42 | 1006820250
1006830001 | AMMONIUM TEST 2.0 - 150 MG/L NH4-N  2.6 - 193 MG/L NH4+ SPECTROQUANT | 1 | ST | 382.36 | 1006830001
1006840005 | SULFANILIC ACID STANDARD FOR ELEMENTAL ANALYSIS FOR ANALYSIS | 5 | G | 143.99 | 1006840005
1006860100 | SULFANILIC ACID GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 101.64 | 1006860100
1006860250 | SULFANILIC ACID GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 206.91 | 1006860250
1006870001 | BOD CELL TEST 0.5 - 3000 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 325.49 | 1006870001
1006880001 | BOD NUTRIENT-SALT MIXTURE SPECTROQUANT | 1 | ST | 226.27 | 1006880001
1006979040 | THIOGLYCOLIC ACID ABOUT 80% EXTRA PURE | 40 | KG | 1805.32 | 1006979040
1006979250 | THIOGLYCOLIC ACID ABOUT 80% EXTRA PURE | 250 | KG | 10805.30 | 1006979250
1006999040 | THIOGLYCOLIC ACID ABOUT 99% EXTRA PURE | 40 | KG | 2124.76 | 1006999040
1006999250 | THIOGLYCOLIC ACID ABOUT 99% EXTRA PURE | 250 | KG | 12937.32 | 1006999250
1007000100 | THIOGLYCOLIC ACID GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | ML | 107.69 | 1007000100
1007001000 | THIOGLYCOLIC ACID GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | L | 591.69 | 1007001000
1007030001 | SUPPLEMENTARY SOFTWARE ANALYSIS METHODS FOR THE BREWERY INDUSTRY SPECTROQUANT | 1 | ST | 1610.51 | 1007030001
1007060001 | SPECTROPHOTOMETER PHARO 100 SPECTROQUANT | 1 | ST | 12773.97 | 1007060001
1007070001 | UV-VIS SPECTROPHOTOMETER PHARO 300 SPECTROQUANT | 1 | ST | 21181.05 | 1007070001
1007131000 | SULFURIC ACID 95-98% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,PH FRANC | 1 | L | 157.30 | 1007131000
1007132500 | SULFURIC ACID 95-98% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,PH FRANC | 2.5 | L | 268.62 | 1007132500
1007139025 | SULFURIC ACID 95-98% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF,PH FRANC | 25 | L | 1297.12 | 1007139025
1007140250 | SULFURIC ACID 96% SUPRAPUR | 250 | ML | 358.16 | 1007140250
1007141000 | SULFURIC ACID 96% SUPRAPUR | 1 | L | 797.39 | 1007141000
1007161000 | SULFURIC ACID 25% FOR ANALYSIS  | 1 | L | 85.91 | 1007161000
1007180001 | BOD STANDARD 210 +/- 20 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 307.34 | 1007180001
1007190500 | SICACIDE WITH INDICATOR SULFURIC ACID DRYING AGENT FOR DESICCATORS ON INERT CARRIER MATERIAL | 500 | ML | 158.51 | 1007190500
1007192800 | SICACIDE WITH INDICATOR SULFURIC ACID DRYING AGENT FOR DESICCATORS ON INERT CARRIER MATERIAL | 2.8 | L | 429.55 | 1007192800
1007201000 | SULFURIC ACID FUMING 65% SO3 EXTRA PURE | 1 | L | 398.09 | 1007201000
1007290500 | SULFURIC ACID 90-91% FOR GERBER FAT DETERMINATION AND DETERMINATION OF NITRATES IN MILK | 500 | ML | 90.75 | 1007290500
1007292500 | SULFURIC ACID 90-91% FOR GERBER FAT DETERMINATION AND DETERMINATION OF NITRATES IN MILK | 2.5 | L | 273.46 | 1007292500
1007299025 | SULFURIC ACID 90-91% FOR GERBER FAT DETERMINATION AND DETERMINATION OF NITRATES IN MILK | 25 | L | 1026.08 | 1007299025
1007311000 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 37.51 | 1007311000
1007311011 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 1 | L | 101.64 | 1007311011
1007312500 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 73.81 | 1007312500
1007312510 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 229.90 | 1007312510
1007312511 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 2.5 | L | 200.86 | 1007312511
1007319025 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS ISO | 25 | L | 781.66 | 1007319025
1007322500 | SULFURIC ACID 95-97% FOR ANALYSIS (MAX. 0.005 PPM HG) ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 304.92 | 1007322500
1007480500 | SULFURIC ACID 98% FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN | 500 | ML | 105.27 | 1007480500
1007482500 | SULFURIC ACID 98% FOR THE DETERMINATION OF NITROGEN | 2.5 | L | 348.48 | 1007482500
1007550020 | DICHLORAN-GLYCEROL (DG 18) AGAR FOR ENUMERATION AND ISOLATION OF XEROPHILIC MOULDS MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1007550020
1007579100 | ZIRKONIUM(IV) OXIDE TECHNIPUR | 100 | KG | 44594.55 | 1007579100
1007611000 | SULFUROUS ACID 5-6% SO2 FOR ANALYSIS  | 1 | L | 175.45 | 1007611000
1007612500 | SULFUROUS ACID 5-6% SO2 FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 342.43 | 1007612500
1007650050 | BORIC ACID 99.9999 SUPRAPUR | 50 | G | 295.24 | 1007650050
1007650500 | BORIC ACID 99.9999 SUPRAPUR | 500 | G | 1314.06 | 1007650500
1007731000 | TANNIC ACID POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,USP | 1 | KG | 659.45 | 1007731000
1007739024 | TANNIC ACID POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,USP | 20 | KG | 8008.99 | 1007739024
1007770001 | CULT-DIP PLUS-MERCK DIP CULTURE MEDIA WITH FLUOROGENIC SUBSTRATE FOR ORIENTATIVE BACTERIOLOGICAL ... | 1 | ST | 50.82 | 1007770001
1007780001 | CULT DIP COMBI | 1 | ST | 113.74 | 1007780001
1007821000 | NICKEL OXIDE N TECHNIPUR(TM) | 1 | KG | 566.28 | 1007821000
1007829025 | NICKEL OXIDE N TECHNIPUR(TM) | 25 | KG | 13487.87 | 1007829025
1007840001 | RECTANGULAR CELLS QUARTZ 10 MM SPECTROQUANT | 1 | ST | 926.86 | 1007840001
1007860001 | 12 V ADAPTER (CAR, POWERPACK) PHARO 100, PHARO 300 SPECTROQUANT | 1 | ST | 473.11 | 1007860001
1007870001 | POSITIONING AID SPECTROQUANT | 1 | ST | 176.66 | 1007870001
1007960001 | IRON TEST 0.010 - 5.00 MG/L FE SPECTROQUANT | 1 | ST | 354.53 | 1007960001
1007980001 | PHOSPHATE TEST 1.0 - 100.0 MG/L PO4-P  3 - 307 MG/L PO43-  2 - 229 MG/L P2O5 SPECTROQUANT | 1 | ST | 317.02 | 1007980001
1008005000 | TRYPTIC SOY (CASO) BROTH IRRADIATED CASEIN-PEPTONE SOYMEAL-PEPTONE BROTH USP FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 2908.84 | 1008005000
1008010001 | LABEL SET ACC. GHS WITH 20 BLANK ADHESIVE LABELS 80 X 110 MM, 168 ADHESIVE HAZARD PICTOGRAMS, 40 ... | 1 | ST | 165.77 | 1008010001
1008025000 | L(+)-TARTARIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 334 | 5 | KG | 992.20 | 1008025000
1008029029 | L(+)-TARTARIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 334 | 25 | KG | 3185.93 | 1008029029
1008039029 | L(+)-TARTARIC ACID POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF,E 334 | 25 | KG | 3665.09 | 1008039029
1008040250 | L(+)-TARTARIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 106.48 | 1008040250
1008041000 | L(+)-TARTARIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 295.24 | 1008041000
1008045000 | L(+)-TARTARIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 1101.10 | 1008045000
1008049050 | L(+)-TARTARIC ACID FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 6260.54 | 1008049050
1008059029 | TITANIUM(IV) OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,E 171 | 25 | KG | 1928.74 | 1008059029
1008059525 | TITANIUM(IV) OXIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP,JP,E 171 | 525 | KG | 29948.71 | 1008059525
1008070100 | TRICHLOROACETIC ACID FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 130.68 | 1008070100
1008070250 | TRICHLOROACETIC ACID FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 170.61 | 1008070250
1008071000 | TRICHLOROACETIC ACID FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 382.36 | 1008071000
1008081000 | TITANIUM(IV) OXIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 156.09 | 1008081000
1008089025 | TITANIUM(IV) OXIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 25 | KG | 1879.13 | 1008089025
1008089050 | TITANIUM(IV) OXIDE FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 50 | KG | 3130.27 | 1008089050
1008090001 | FLUORIDE CELL TEST 0.10 - 1.80 MG/L F- SPECTROQUANT | 1 | ST | 306.13 | 1008090001
1008100250 | TRICHLOROACETIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 250 | G | 192.39 | 1008100250
1008101000 | TRICHLOROACETIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 1 | KG | 560.23 | 1008101000
1008109050 | TRICHLOROACETIC ACID CRYST., SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR | 50 | KG | 13140.60 | 1008109050
1008150001 | MAGNESIUM CELL TEST 5.0 - 75.0 MG/L MG SPECTROQUANT | 1 | ST | 347.27 | 1008150001
1008160001 | MANGANESE CELL TEST 0.10 - 5.00 MG/L MN SPECTROQUANT | 1 | ST | 347.27 | 1008160001
1008200001 | METHENAMINE SILVER PLATING KIT ACC. TO GOMORI FOR MICROSCOPY | 1 | ST | 650.98 | 1008200001
1008240250 | VANADIUM(V) OXIDE EXTRA PURE | 250 | G | 899.03 | 1008240250
1008241000 | VANADIUM(V) OXIDE EXTRA PURE | 1 | KG | 2245.76 | 1008241000
1008260001 | BORON CELL TEST 0.05 - 2.00 MG/L B SPECTROQUANT | 1 | ST | 413.82 | 1008260001
1008300020 | CEREUS SELECTIVE AGAR ACC. TO MOSSEL FOR THE ENUMERATION, DETECTION AND ISOLATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1008300020
1008310020 | CATC AGAR (CITRATE AZIDE TWEEN CARBONATE AGAR) FOR THE DETECTION OF ENTEROCOCCI MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1008310020
1008420025 | ESCULIN FOR MICROBIOLOGY | 25 | G | 363.00 | 1008420025
1008442500 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,NF | 2.5 | L | 354.53 | 1008442500
1008446025 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,NF | 25 | L | 1759.34 | 1008446025
1008446180 | ETHANOLAMINE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP BP,NF | 180 | L | 9588.04 | 1008446180
1008451000 | ETHANOLAMINE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 122.21 | 1008451000
1008452500 | ETHANOLAMINE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 256.52 | 1008452500
1008460005 | ADONITOL FOR MICROBIOLOGY | 5 | G | 222.64 | 1008460005
1008500500 | COLIFORM AGAR ES (ENHANCED SELECTIVITY) FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 1629.87 | 1008500500
1008510020 | CETRIMIDE AGAR (PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR) FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF ... MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1008510020
1008560001 | PHENOL TEST 0.002 - 5.00 MG/L SPECTROQUANT | 1 | ST | 481.58 | 1008560001
1008570001 | SILICATE (SILICIC ACID) TEST 1.1 - 1070 MG/L SIO2 0.5 - 500 MG/L SI SPECTROQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1008570001
1008580001 | CALCIUM CELL TEST 10 - 250 MG/L CA   14 - 350 MG/L CAO  25 - 624 MG/L CACO3 SPECTROQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1008580001
1008591000 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 150.04 | 1008591000
1008592500 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 313.39 | 1008592500
1008599025 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1701.26 | 1008599025
1008600001 | MOLYBDENUM CELL TEST 0.02 - 1.00 MG/L MO . 0.03 - 1.67 MG/L MOO42- 0.04 - 2.15 MG/L NA2MOO4 SPECTROQUANT | 1 | ST | 394.46 | 1008600001
1008610001 | ZINC CELL TEST 0.025 - 1.000 MG/L ZN SPECTROQUANT | 1 | ST | 344.85 | 1008610001
1008630500 | ETHYL ACETATE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 117.37 | 1008630500
1008632500 | ETHYL ACETATE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 422.29 | 1008632500
1008641000 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 1 | L | 136.73 | 1008641000
1008642500 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 2.5 | L | 237.16 | 1008642500
1008646010 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 10 | L | 653.40 | 1008646010
1008646025 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 25 | L | 1127.72 | 1008646025
1008646190 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 190 | L | 6203.67 | 1008646190
1008649181 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 180 | L | 4878.72 | 1008649181
1008649950 | ETHYL ACETATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,NF | 950 | L | 23743.83 | 1008649950
1008671000 | DIISOPROPYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 118.58 | 1008671000
1008672500 | DIISOPROPYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 248.05 | 1008672500
1008676010 | DIISOPROPYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 10 | L | 813.12 | 1008676010
1008681000 | ETHYL ACETATE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 156.09 | 1008681000
1008682500 | ETHYL ACETATE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 326.70 | 1008682500
1008684000 | ETHYL ACETATE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 4 | L | 638.88 | 1008684000
1008684004 | ETHYL ACETATE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2092.09 | 1008684004
1008690500 | ENTELLAN NEW FOR COVER SLIPPER FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 235.95 | 1008690500
1008710100 | SUBSTANCE H1 TABLETS PLANO-CONVEX, ABOUT 6.5 G PATINAL | 100 | G | 605.00 | 1008710100
1008730100 | ENTEROBACTER SAKAZAKII AGAR FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 100 | G | 488.84 | 1008730100
1008730500 | ENTEROBACTER SAKAZAKII AGAR FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 2317.15 | 1008730500
1008771000 | ETHYL 4-AMINOBENZOATE (BENZOCAINE), SUITABLE FOR USE AS AN ACTIVE ... EMPROVE API PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 602.58 | 1008771000
1008810020 | BAIRD-PARKER AGAR FOR THE ISOLATION AND DIFFERENTIATION OF STAPHYLOCOCCI MERCKOPLATE | 1 | ST | 101.64 | 1008810020
1008850001 | SODIUM CELL TEST IN NUTRIENT SOLUTIONS FOR FERTILIZATION 10 - 300 MG/L NA SPECTROQUANT | 1 | ST | 392.04 | 1008850001
1008865000 | ETHYL 4-HYDROXYBENZOATE SODIUM SALT PH.EUR.,E 215 | 5 | KG | 2706.77 | 1008865000
1008875000 | ETHYL 4-HYDROXYBENZOATE PH EUR,BP,JP,NF,E 214 | 5 | KG | 1087.79 | 1008875000
1008879025 | ETHYL 4-HYDROXYBENZOATE PH EUR,BP,JP,NF,E 214 | 25 | KG | 4060.76 | 1008879025
1008880010 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS SELECTIVE SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L TSC - AGAR | 1 | ST | 611.05 | 1008880010
1008891000 | SILICON MONOXIDE GRANULES ABOUT 1-2 MM (SIO) PATINAL | 1 | KG | 1409.65 | 1008891000
1008929050 | SUCROSE LOW IN ENDOTOXINS SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 50 | KG | 2092.09 | 1008929050
1008941000 | SUCRALOSE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF | 1 | KG | 2605.13 | 1008941000
1008949010 | SUCRALOSE POWDER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF | 10 | KG | 23688.17 | 1008949010
1008951000 | SUCRALOSE GRANULAR SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF | 1 | KG | 2605.13 | 1008951000
1008959010 | SUCRALOSE GRANULAR SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,NF | 10 | KG | 23688.17 | 1008959010
1008980010 | E.COLI/COLIFORM SELECTIVE-SUPPLEMENT FOR PREPARATION OF 5 L SELECTIVE CULTURE MEDIA FOR THE DETECTION ... | 1 | ST | 341.22 | 1008980010
1009091000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 1 | L | 107.69 | 1009091000
1009095000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 5 | L | 373.89 | 1009095000
1009096010 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 10 | L | 659.45 | 1009096010
1009096025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 25 | L | 1132.56 | 1009096025
1009099190 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 40-60 GRAD C SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP DAB | 190 | L | 5921.74 | 1009099190
1009101000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 50-70 GRAD C EMPLURA | 1 | L | 133.10 | 1009101000
1009105000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 50-70 GRAD C EMPLURA | 5 | L | 453.75 | 1009105000
1009106025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE 50-70 GRAD C EMPLURA | 25 | L | 2306.26 | 1009106025
1009151000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE TO ABOUT 40 GRAD C EMPLURA | 1 | L | 143.99 | 1009151000
1009155000 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE TO ABOUT 40 GRAD C EMPLURA | 5 | L | 492.47 | 1009155000
1009156025 | PETROLEUM BENZINE BOILING RANGE TO ABOUT 40 GRAD C EMPLURA | 25 | L | 2497.44 | 1009156025
1009211000 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 44.77 | 1009211000
1009212500 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 348.48 | 1009212500
1009215000 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 572.33 | 1009215000
1009216010 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 1136.19 | 1009216010
1009216025 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 2024.33 | 1009216025
1009216190 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 18718.70 | 1009216190
1009219025 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1886.39 | 1009219025
1009219190 | DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 190 | L | 12202.85 | 1009219190
1009231000 | DIETHYL ETHER EMPLURA | 1 | L | 100.43 | 1009231000
1009235000 | DIETHYL ETHER EMPLURA | 5 | L | 341.22 | 1009235000
1009236025 | DIETHYL ETHER EMPLURA | 25 | L | 1736.35 | 1009236025
1009245000 | AMMONIUM CHLORIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 515.46 | 1009245000
1009249029 | AMMONIUM CHLORIDE EXTRA PURE PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 1562.11 | 1009249029
1009261000 | DIETHYL ETHER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | L | 143.99 | 1009261000
1009265000 | DIETHYL ETHER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 5 | L | 448.91 | 1009265000
1009266025 | DIETHYL ETHER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | L | 1132.56 | 1009266025
1009269190 | DIETHYL ETHER SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 190 | L | 6260.54 | 1009269190
1009290161 | DIETHYL ETHER DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 150 | ML | 110.11 | 1009290161
1009290500 | DIETHYL ETHER DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 500 | ML | 153.67 | 1009290500
1009291000 | DIETHYL ETHER DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 175.45 | 1009291000
1009291001 | DIETHYL ETHER DRIED (MAX. 0.005 % H2O)  | 1 | L | 245.63 | 1009291001
1009300500 | DIETHYL ETHER FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 301.29 | 1009300500
1009301000 | DIETHYL ETHER FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 301.29 | 1009301000
1009311000 | DIETHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 182.71 | 1009311000
1009312500 | DIETHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 382.36 | 1009312500
1009314004 | DIETHYL ETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2451.46 | 1009314004
1009441000 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID EXTRA PURE PH EUR,NF | 1 | KG | 217.80 | 1009441000
1009449025 | ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID EXTRA PURE PH EUR,NF | 25 | KG | 2153.80 | 1009449025
1009491000 | ETHYLENE GLYCOL EMPLURA | 1 | L | 113.74 | 1009491000
1009492500 | ETHYLENE GLYCOL EMPLURA | 2.5 | L | 238.37 | 1009492500
1009496025 | ETHYLENE GLYCOL EMPLURA | 25 | L | 2181.63 | 1009496025
1009496190 | ETHYLENE GLYCOL EMPLURA | 190 | L | 14121.91 | 1009496190
1009500500 | ENTEROCOCCI-AGAR FOR MICROBIOLOGY CHROMOCULT | 500 | G | 1739.98 | 1009500500
1009530500 | 1,2-DICHLOROETHANE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 302.50 | 1009530500
1009551000 | 1,2-DICHLOROETHANE EMPLURA | 1 | L | 114.95 | 1009551000
1009552500 | 1,2-DICHLOROETHANE EMPLURA | 2.5 | L | 240.79 | 1009552500
1009556025 | 1,2-DICHLOROETHANE EMPLURA | 25 | L | 1996.50 | 1009556025
1009559190 | 1,2-DICHLOROETHANE EMPLURA | 190 | L | 12012.88 | 1009559190
1009581000 | TRICHLOROETHYLENE EMPLURA | 1 | L | 110.11 | 1009581000
1009582500 | TRICHLOROETHYLENE EMPLURA | 2.5 | L | 228.69 | 1009582500
1009586025 | TRICHLOROETHYLENE EMPLURA | 25 | L | 1905.75 | 1009586025
1009589190 | TRICHLOROETHYLENE EMPLURA | 190 | L | 8033.19 | 1009589190
1009610001 | TOTAL HARDNESS CELL TEST 5 - 215 MG/L CA 0.7 - 30.1 GRAD D 0.9 - 37.6 GRADE 1.2 - 53.7 ... SPECTROQUANT | 1 | ST | 332.75 | 1009610001
1009630100 | DL-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 113.74 | 1009630100
1009631000 | DL-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 513.04 | 1009631000
1009641000 | TETRACHLOROETHYLENE EMPLURA | 1 | L | 142.78 | 1009641000
1009642500 | TETRACHLOROETHYLENE EMPLURA | 2.5 | L | 297.66 | 1009642500
1009646025 | TETRACHLOROETHYLENE EMPLURA | 25 | L | 2469.61 | 1009646025
1009649190 | TETRACHLOROETHYLENE EMPLURA | 190 | L | 14878.16 | 1009649190
1009650500 | TETRACHLOROETHYLENE FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 162.14 | 1009650500
1009652500 | TETRACHLOROETHYLENE FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 579.59 | 1009652500
1009672500 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,JP,USP | 2.5 | L | 226.27 | 1009672500
1009676010 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,JP,USP | 10 | L | 608.63 | 1009676010
1009676025 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,JP,USP | 25 | L | 1087.79 | 1009676025
1009679180 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,JP,USP | 180 | L | 5695.47 | 1009679180
1009711000 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 1 | L | 148.83 | 1009711000
1009712500 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 2.5 | L | 249.26 | 1009712500
1009716010 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 10 | L | 602.58 | 1009716010
1009716025 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 25 | L | 1195.48 | 1009716025
1009716190 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 190 | L | 6598.13 | 1009716190
1009719950 | ETHANOL 96% SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP | 950 | L | 29948.71 | 1009719950
1009741011 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 67.76 | 1009741011
1009742511 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 142.78 | 1009742511
1009746025 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 25 | L | 911.13 | 1009746025
1009749025 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 25 | L | 848.21 | 1009749025
1009749180 | ETHANOL DENATURED WITH ABOUT 1% METHYL ETHYL KETONE FOR ANALYSIS  | 180 | L | 5203.00 | 1009749180
1009751000 | N-AMYL ALCOHOL (PENTAN-1-OL) FOR ANALYSIS  | 1 | L | 196.02 | 1009751000
1009752500 | N-AMYL ALCOHOL (PENTAN-1-OL) FOR ANALYSIS  | 2.5 | L | 410.19 | 1009752500
1009791000 | ISOAMYL ALCOHOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 226.27 | 1009791000
1009792500 | ISOAMYL ALCOHOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 469.48 | 1009792500
1009799025 | ISOAMYL ALCOHOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2554.31 | 1009799025
1009800500 | ETHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 500 | ML | 87.12 | 1009800500
1009802500 | ETHANOL FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 313.39 | 1009802500
1009812500 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 2.5 | L | 387.20 | 1009812500
1009816025 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | L | 1962.62 | 1009816025
1009816190 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 190 | L | 12971.20 | 1009816190
1009819191 | BENZYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,NF | 190 | L | 11674.08 | 1009819191
1009831000 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 83.49 | 1009831000
1009831011 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | L | 75.02 | 1009831011
1009832500 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 174.24 | 1009832500
1009832511 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 158.51 | 1009832511
1009835000 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | L | 285.56 | 1009835000
1009836010 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 10 | L | 567.49 | 1009836010
1009836025 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 1013.98 | 1009836025
1009839025 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | L | 942.59 | 1009839025
1009839180 | ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 180 | L | 5778.96 | 1009839180
1009841000 | ISOBUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 176.66 | 1009841000
1009842500 | ISOBUTANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 369.05 | 1009842500
1009852500 | ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) EMPLURA | 2.5 | L | 220.22 | 1009852500
1009856025 | ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) EMPLURA | 25 | L | 1844.04 | 1009856025
1009859190 | ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) EMPLURA | 190 | L | 11099.33 | 1009859190
1009861000 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | L | 117.37 | 1009861000
1009862500 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 2.5 | L | 192.39 | 1009862500
1009866010 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 10 | L | 625.57 | 1009866010
1009866025 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | L | 1070.85 | 1009866025
1009869180 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 180 | L | 5521.23 | 1009869180
1009869950 | ETHANOL ABSOLUTE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,USP | 950 | L | 26282.41 | 1009869950
1009872500 | BENZYL ALCOHOL SPECIAL GRADE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 2.5 | L | 465.85 | 1009872500
1009879025 | BENZYL ALCOHOL SPECIAL GRADE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,JP,NF | 25 | L | 2357.08 | 1009879025
1009881000 | 1-BUTANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF | 1 | L | 130.68 | 1009881000
1009882500 | 1-BUTANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF | 2.5 | L | 243.21 | 1009882500
1009886025 | 1-BUTANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF | 25 | L | 884.51 | 1009886025
1009889190 | 1-BUTANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP NF | 190 | L | 4512.09 | 1009889190
1009899024 | CETYL ALCOHOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,NF,JP | 20 | KG | 1314.06 | 1009899024
1009900161 | ETHANOL DRIED (MAX. 0.01 % H2O)  | 150 | ML | 114.95 | 1009900161
1009900500 | ETHANOL DRIED (MAX. 0.01 % H2O)  | 500 | ML | 128.26 | 1009900500
1009901001 | ETHANOL DRIED (MAX. 0.01 % H2O)  | 1 | L | 281.93 | 1009901001
1009911000 | 1-OCTANOL EMPLURA | 1 | L | 176.66 | 1009911000
1009916025 | 1-OCTANOL EMPLURA | 25 | L | 3067.35 | 1009916025
1009931000 | 2-PROPANOL FOR SPECTROSCOPY  | 1 | L | 186.34 | 1009931000
1009932500 | 2-PROPANOL FOR SPECTROSCOPY  | 2.5 | L | 390.83 | 1009932500
1009940161 | 2-PROPANOL DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 150 | ML | 100.43 | 1009940161
1009940500 | 2-PROPANOL DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 500 | ML | 98.01 | 1009940500
1009941001 | 2-PROPANOL DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 1 | L | 198.44 | 1009941001
1009944004 | 2-PROPANOL DRIED (MAX. 0.005% H2O)  | 4 | L | 778.03 | 1009944004
1009951000 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 1 | L | 130.68 | 1009951000
1009952500 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 2.5 | L | 210.54 | 1009952500
1009956010 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 10 | L | 550.55 | 1009956010
1009956025 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | L | 1059.96 | 1009956025
1009956190 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 190 | L | 5504.29 | 1009956190
1009959025 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 25 | L | 924.44 | 1009959025
1009959180 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 180 | L | 4556.86 | 1009959180
1009959950 | 2-PROPANOL SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,JP,USP | 950 | L | 21149.59 | 1009959950
1009961000 | 1-PROPANOL EMPLURA | 1 | L | 122.21 | 1009961000
1009962500 | 1-PROPANOL EMPLURA | 2.5 | L | 254.10 | 1009962500
1009966025 | 1-PROPANOL EMPLURA | 25 | L | 2113.87 | 1009966025
1009969190 | 1-PROPANOL EMPLURA | 190 | L | 12757.03 | 1009969190
1009971000 | 1-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | L | 203.28 | 1009971000
1009972500 | 1-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | L | 425.92 | 1009972500
1009976025 | 1-PROPANOL FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 25 | L | 2470.82 | 1009976025
1009981000 | 2-PROPANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 113.74 | 1009981000
1009982500 | 2-PROPANOL FOR GAS CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 238.37 | 1009982500
1010051000 | 1,1,1-TRICHLORO-2-METHYL-2-PROPANOL HEMIHYDRATE PH EUR,BP,JP,NF | 1 | KG | 619.52 | 1010051000
1010059029 | 1,1,1-TRICHLORO-2-METHYL-2-PROPANOL HEMIHYDRATE PH EUR,BP,JP,NF | 25 | KG | 8290.92 | 1010059029
1010070025 | L-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 25 | G | 106.48 | 1010070025
1010070100 | L-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 100 | G | 240.79 | 1010070100
1010071000 | L-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 1479.83 | 1010071000
1010079010 | L-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 10 | KG | 1043.02 | 1010079010
1010080250 | B-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 113.74 | 1010080250
1010081000 | B-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 310.97 | 1010081000
1010100005 | ALIZARIN-3-METHYLAMINE-N,N-DIACETIC ACID DIHYDRATE FOR THE SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF FLUORIDE | 5 | G | 860.31 | 1010100005
1010150101 | RONACAREALLANTOIN | 100 | G | 740.52 | 1010150101
1010155001 | RONACAREALLANTOIN | 5 | KG | 740.52 | 1010155001
1010159025 | RONACAREALLANTOIN | 25 | KG | 1754.50 | 1010159025
1010241000 | 1-PROPANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 285.56 | 1010241000
1010242500 | 1-PROPANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 595.32 | 1010242500
1010310500 | ALUMINIUM AMMONIUM SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 181.50 | 1010310500
1010360250 | CHROMIUM(III) POTASSIUM SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 250 | G | 166.98 | 1010360250
1010401000 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | L | 165.77 | 1010401000
1010402500 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 2.5 | L | 347.27 | 1010402500
1010404004 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 1 | ST | 2217.93 | 1010404004
1010405000 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 5 | L | 567.49 | 1010405000
1010409010 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 10 | L | 1101.10 | 1010409010
1010409030 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY  | 30 | L | 2972.97 | 1010409030
1010421000 | ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE DODECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 275.88 | 1010421000
1010429029 | ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE DODECAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2897.95 | 1010429029
1010471000 | ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE DODECAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 137.94 | 1010471000
1010515000 | WATER FOR ON-LINE ANALYSIS | 5 | L | 96.80 | 1010515000
1010560250 | ALUMINIUM FINE POWDER, STABILIZED ABOUT 2% FAT | 250 | G | 204.49 | 1010560250
1010561000 | ALUMINIUM FINE POWDER, STABILIZED ABOUT 2% FAT | 1 | KG | 508.20 | 1010561000
1010570250 | ALUMINIUM (FOIL) FOR ANALYSIS 0.3 MM THICKNESS, 30 MM WIDTH  | 250 | G | 448.91 | 1010570250
1010571000 | ALUMINIUM (FOIL) FOR ANALYSIS 0.3 MM THICKNESS, 30 MM WIDTH  | 1 | KG | 484.00 | 1010571000
1010580100 | ALUMINIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-5 MM (AL2O3) PATINAL | 100 | G | 428.34 | 1010580100
1010581000 | ALUMINIUM OXIDE GRANULES ABOUT 1-5 MM (AL2O3) PATINAL | 1 | KG | 2576.09 | 1010581000
1010609050 | GEDURAN AL 90 (ALUMINIUM OXIDE) STANDARDIZED ACC. TO BROCKMANN FOR CHROMATOGRAPHIC SEPARATIONS | 50 | KG | 2565.20 | 1010609050
1010611000 | ALUMINIUM OXIDE 150 BASIC (0.063-0.200 MM) | 1 | KG | 307.34 | 1010611000
1010612000 | ALUMINIUM OXIDE 150 BASIC (0.063-0.200 MM) | 2 | KG | 467.06 | 1010612000
1010630500 | ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 169.40 | 1010630500
1010639050 | ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE FOR ANALYSIS  | 50 | KG | 10173.68 | 1010639050
1010671000 | ALUMINIUM OXIDE 60 ACTIVE BASIC PARTICLE SIZE 0.063-0.200 MM (70-230 MESH ASTM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 396.88 | 1010671000
1010672000 | ALUMINIUM OXIDE 60 ACTIVE BASIC PARTICLE SIZE 0.063-0.200 MM (70-230 MESH ASTM) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2 | KG | 665.50 | 1010672000
1010719025 | ALUMINIUM HYDROXIDE ACETATE HYDRATE (BASIC ALUMINIUM ACETATE) PURE | 25 | KG | 9136.71 | 1010719025
1010720025 | RONACAREALUMINIUM CHLORIDE HYDROXIDE ALLANTOIN | 25 | G | 91.96 | 1010720025
1010721000 | RONACAREALUMINIUM CHLORIDE HYDROXIDE ALLANTOIN | 1 | KG | 235.95 | 1010721000
1010729025 | RONACAREALUMINIUM CHLORIDE HYDROXIDE ALLANTOIN | 25 | KG | 3055.25 | 1010729025
1010740025 | RONACAREALUMINIUM HYDROXIDE ALLANTOIN | 25 | G | 99.22 | 1010740025
1010741000 | RONACAREALUMINIUM HYDROXIDE ALLANTOIN | 1 | KG | 273.46 | 1010741000
1010749025 | RONACAREALUMINIUM HYDROXIDE ALLANTOIN | 25 | KG | 3093.97 | 1010749025
1010761000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE BASIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 281.93 | 1010761000
1010762000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE BASIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2 | KG | 506.99 | 1010762000
1010769020 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE BASIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I) FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 20 | KG | 2819.30 | 1010769020
1010771000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE NEUTRAL  ... FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063-0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 1 | KG | 281.93 | 1010771000
1010772000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE NEUTRAL  ... FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063-0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 2 | KG | 506.99 | 1010772000
1010779020 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE NEUTRAL  ... FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY 0.063-0.200 MM (70 - 230 MESH ASTM) | 20 | KG | 2819.30 | 1010779020
1010781000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE ACIDIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I), FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 1 | KG | 324.28 | 1010781000
1010782000 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE ACIDIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I), FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 2 | KG | 529.98 | 1010782000
1010789020 | ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE ACIDIC (0.063-0.200 MM) (ACTIVITY STAGE I), FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY | 20 | KG | 3383.16 | 1010789020
1010841000 | ALUMINIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 1 | KG | 348.48 | 1010841000
1010849026 | ALUMINIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 3789.72 | 1010849026
1010861000 | ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 206.91 | 1010861000
1010869050 | ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 4717.79 | 1010869050
1010902500 | ALUMINIUM OXIDE 60 G NEUTRAL (TYPE E) FOR THINLAYER CHROMATOGRAPHY | 2.5 | KG | 926.86 | 1010902500
1010911000 | ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER PURE, HYDRARGILLITE | 1 | KG | 99.22 | 1010911000
1010919050 | ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER PURE, HYDRARGILLITE | 50 | KG | 2265.12 | 1010919050
1010920500 | ALUMINIUM OXIDE 60 GF254 NEUTRAL (TYPE E) FOR THIN-LAYER-CHROMATOGRAPHY | 500 | G | 285.56 | 1010920500
1010931000 | ALUMINIUM HYDROXIDE FINE POWDER PURE, HYDRARGILLITE | 1 | KG | 134.31 | 1010931000
1010939025 | ALUMINIUM HYDROXIDE FINE POWDER PURE, HYDRARGILLITE | 25 | KG | 1294.70 | 1010939025
1010951000 | ALUMINIUM OXIDE ANHYDROUS (G-ALUMINIA) | 1 | KG | 145.20 | 1010951000
1010959050 | ALUMINIUM OXIDE ANHYDROUS (G-ALUMINIA) | 50 | KG | 3644.52 | 1010959050
1010971000 | ALUMINIUM OXIDE 90 STANDARDIZED FOR COLUMN CHROMOTOGRAPHIC ADSORPTION ANALYSIS ACC. TO BROCKMANN | 1 | KG | 130.68 | 1010971000
1010975000 | ALUMINIUM OXIDE 90 STANDARDIZED FOR COLUMN CHROMOTOGRAPHIC ADSORPTION ANALYSIS ACC. TO BROCKMANN | 5 | KG | 475.53 | 1010975000
1010979050 | ALUMINIUM OXIDE 90 STANDARDIZED FOR COLUMN CHROMOTOGRAPHIC ADSORPTION ANALYSIS ACC. TO BROCKMANN | 50 | KG | 2692.25 | 1010979050
1010989025 | ALUMINIUM PHOSPHATE BASIC | 25 | KG | 10873.06 | 1010989025
1011025000 | ALUMINIUM SULFATE-18-HYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 5 | KG | 1149.50 | 1011025000
1011029029 | ALUMINIUM SULFATE-18-HYDRATE EXTRA PURE PH EUR,BP | 25 | KG | 3736.48 | 1011029029
1011110001 | REDUCER (STAINLESS STEEL) FROM 2" TO S40 THREAD | 1 | ST | 580.80 | 1011110001
1011140001 | WITHDRAWAL SYSTEM FOR SOLVENTS WITH MANUAL PRESSURE BUILD-UP FOR 10 L AND 25 L STAINLESS STEEL DRUMS ... | 1 | ST | 2994.75 | 1011140001
1011151000 | AMMONIUM ACETATE EXTRA PURE | 1 | KG | 176.66 | 1011151000
1011155000 | AMMONIUM ACETATE EXTRA PURE | 5 | KG | 591.69 | 1011155000
1011160500 | AMMONIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 171.82 | 1011160500
1011161000 | AMMONIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 220.22 | 1011161000
1011165000 | AMMONIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 773.19 | 1011165000
1011169050 | AMMONIUM ACETATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 7181.35 | 1011169050
1011181000 | AMMONIUM BENZOATE EXTRA PURE | 1 | KG | 406.56 | 1011181000
1011189050 | AMMONIUM BENZOATE EXTRA PURE | 50 | KG | 11227.59 | 1011189050
1011230001 | WITHDRAWAL SYSTEM FOR SOLVENTS WITH MANUAL PRESSURE BUILD-UP FOR 10 L AND 30 L STAINLESS STEEL BARRELS | 1 | ST | 3631.21 | 1011230001
1011241000 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 266.20 | 1011241000
1011249029 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYST. EXTRA PURE | 25 | KG | 3158.10 | 1011249029
1011251000 | AMMONIUM BROMIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 303.71 | 1011251000
1011259025 | AMMONIUM BROMIDE FOR ANALYSIS ACS | 25 | KG | 6075.41 | 1011259025
1011260500 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 95.59 | 1011260500
1011269050 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 4831.53 | 1011269050
1011290100 | LANTHANUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-3 MM (LAF3) PATINAL | 100 | G | 1045.44 | 1011290100
1011291000 | LANTHANUM FLUORIDE GRANULES ABOUT 1-3 MM (LAF3) PATINAL | 1 | KG | 9084.68 | 1011291000
1011315000 | AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 503 | 5 | KG | 329.12 | 1011315000
1011319029 | AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,E 503 | 25 | KG | 1003.09 | 1011319029
1011340500 | AMMONIUM CARBAMATE FOR ANALYSIS  | 500 | G | 341.22 | 1011340500
1011369051 | AMMONIUM CARBONATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH FRANC,NF,E 503 | 50 | KG | 1403.60 | 1011369051
1011415000 | AMMONIUM CHLORIDE PURE | 5 | KG | 208.12 | 1011415000
1011419050 | AMMONIUM CHLORIDE PURE | 50 | KG | 1488.30 | 1011419050
1011425000 | AMMONIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 5 | KG | 833.69 | 1011425000
1011429025 | AMMONIUM CHLORIDE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP PH EUR,BP,USP | 25 | KG | 2757.59 | 1011429025
1011430050 | AMMONIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 50 | G | 366.63 | 1011430050
1011430500 | AMMONIUM CHLORIDE 99.995 SUPRAPUR | 500 | G | 1270.50 | 1011430500
1011450500 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 110.11 | 1011450500
1011451000 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 169.40 | 1011451000
1011455000 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 595.32 | 1011455000
1011459025 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 3398.89 | 1011459025
1011459050 | AMMONIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5522.44 | 1011459050
1011540500 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 177.87 | 1011540500
1011542500 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 2.5 | KG | 548.13 | 1011542500
1011549050 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 8922.54 | 1011549050
1011555000 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 5 | KG | 1297.12 | 1011555000
1011559029 | DI-AMMONIUM HYDROGEN CITRATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP | 25 | KG | 4444.33 | 1011559029
1011605000 | AMMONIUM HYDROGEN DIFLUORIDE PURE | 5 | KG | 302.50 | 1011605000
1011640250 | AMMONIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 250 | G | 182.71 | 1011640250
1011641000 | AMMONIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 457.38 | 1011641000
1011649025 | AMMONIUM FLUORIDE FOR ANALYSIS ACS | 25 | KG | 9179.06 | 1011649025
1011670025 | AMIDO BLACK 10 B (C.I. 20470) FOR ELECTROPHORESIS | 25 | G | 206.91 | 1011670025
1011670100 | AMIDO BLACK 10 B (C.I. 20470) FOR ELECTROPHORESIS | 100 | G | 363.00 | 1011670100
1011671000 | AMIDO BLACK 10 B (C.I. 20470) FOR ELECTROPHORESIS | 1 | KG | 3110.91 | 1011671000
1011800250 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) CRYST. EXTRA PURE | 250 | G | 370.26 | 1011800250
1011801000 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) CRYST. EXTRA PURE | 1 | KG | 1160.39 | 1011801000
1011809025 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) CRYST. EXTRA PURE | 25 | KG | 15890.93 | 1011809025
1011810250 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) POWDER EXTRA PURE | 250 | G | 370.26 | 1011810250
1011811000 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE (AMMONIUM MOLYBDATE) POWDER EXTRA PURE | 1 | KG | 1160.39 | 1011811000
1011820250 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 410.19 | 1011820250
1011821000 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 1345.52 | 1011821000
1011825000 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 5227.20 | 1011825000
1011829025 | AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE TETRAHYDRATE GR FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 15195.18 | 1011829025
1011871000 | AMMONIUM NITRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 124.63 | 1011871000
1011875000 | AMMONIUM NITRATE EXTRA PURE | 5 | KG | 441.65 | 1011875000
1011880500 | AMMONIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 500 | G | 101.64 | 1011880500
1011881000 | AMMONIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 1 | KG | 156.09 | 1011881000
1011885000 | AMMONIUM NITRATE FOR ANALYSIS ACS | 5 | KG | 548.13 | 1011885000
1011891000 | LEAD BORATE | 1 | KG | 3355.33 | 1011891000
1011901000 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 1 | KG | 198.44 | 1011901000
1011909050 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE | 50 | KG | 6462.61 | 1011909050
1011920250 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 250 | G | 99.22 | 1011920250
1011921000 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 248.05 | 1011921000
1011930001 | MAGPREP SILICA PARTICLES | 1 | ML | 137.94 | 1011930001
1012001000 | AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PURE | 1 | KG | 128.26 | 1012001000
1012005000 | AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PURE | 5 | KG | 448.91 | 1012005000
1012009025 | AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PURE | 25 | KG | 2557.94 | 1012009025
1012010500 | AMMONIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 104.06 | 1012010500
1012011000 | AMMONIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 159.72 | 1012011000
1012015000 | AMMONIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 5 | KG | 560.23 | 1012015000
1012019050 | AMMONIUM PEROXODISULFATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5215.10 | 1012019050
1012030500 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 1.41 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE ... (C=0.01 MOL/L) CERTIPUR | 500 | ML | 492.47 | 1012030500
1012061000 | DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF | 1 | KG | 327.91 | 1012061000
1012069029 | DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE EXP NF | 25 | KG | 3558.61 | 1012069029
1012070500 | DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 500 | G | 105.27 | 1012070500
1012079050 | DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR | 50 | KG | 5258.66 | 1012079050
1012081000 | AMMONIUM THIOSULFATE 98%+ | 1 | KG | 163.35 | 1012081000
1012089025 | AMMONIUM THIOSULFATE 98%+ | 25 | KG | 1969.88 | 1012089025
1012090050 | AMMONIUM SULFATE 99.9999 SUPRAPUR | 50 | G | 269.83 | 1012090050
1012090500 | AMMONIUM SULFATE 99.9999 SUPRAPUR | 500 | G | 1172.49 | 1012090500
1012110250 | AMMONIUM SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 250 | G | 85.91 | 1012110250
1012111000 | AMMONIUM SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 1 | KG | 125.84 | 1012111000
1012115000 | AMMONIUM SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 5 | KG | 469.48 | 1012115000
1012119050 | AMMONIUM SULFATE FOR BIOCHEMISTRY | 50 | KG | 1397.55 | 1012119050
1012130500 | AMMONIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 500 | G | 200.86 | 1012130500
1012139025 | AMMONIUM THIOCYANATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 6178.26 | 1012139025
1012165000 | AMMONIUM SULFATE EXTRA PURE | 5 | KG | 264.99 | 1012165000
1012169029 | AMMONIUM SULFATE EXTRA PURE | 25 | KG | 1003.09 | 1012169029
1012170100 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 100 | G | 75.02 | 1012170100
1012171000 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1 | KG | 124.63 | 1012171000
1012175000 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 5 | KG | 438.02 | 1012175000
1012179025 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 25 | KG | 1504.03 | 1012179025
1012179050 | AMMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR | 50 | KG | 2849.55 | 1012179050
1012200100 | AMMONIUM AMIDOSULFONATE FOR ANALYSIS (FOR DETECTION OF SULFONAMIDE IN BLOOD) ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 143.99 | 1012200100
1012260100 | AMMONIUM MONOVANADATE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 100 | G | 203.28 | 1012260100
1012260250 | AMMONIUM MONOVANADATE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 250 | G | 413.82 | 1012260250
1012261000 | AMMONIUM MONOVANADATE GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR | 1 | KG | 1531.86 | 1012261000
1012311000 | ISOAMYL ACETATE EMPLURA | 1 | L | 113.74 | 1012311000
1012316025 | ISOAMYL ACETATE EMPLURA | 25 | L | 1990.45 | 1012316025
1012360100 | AGAROSE FOR ANALYTICAL NUCLEIC ACID ELECTROPHORESIS | 100 | G | 706.64 | 1012360100
1012360500 | AGAROSE FOR ANALYTICAL NUCLEIC ACID ELECTROPHORESIS | 500 | G | 2533.74 | 1012360500
1012450050 | ISOPENTYL NITRITE EXTRA PURE STABILIZED WITH POTASSIUM CARBONATE | 50 | ML | 164.56 | 1012450050
1012450250 | ISOPENTYL NITRITE EXTRA PURE STABILIZED WITH POTASSIUM CARBONATE | 250 | ML | 492.47 | 1012450250
1012520100 | STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO | 100 | G | 117.37 | 1012520100
1012520250 | STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO | 250 | G | 192.39 | 1012520250
1012521000 | STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO | 1 | KG | 588.06 | 1012521000
1012529025 | STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO | 25 | KG | 561.44 | 1012529025
1012531000 | STARCH SOLUBLE EXTRA PURE | 1 | KG | 653.40 | 1012531000
1012539025 | STARCH SOLUBLE EXTRA PURE | 25 | KG | 11167.09 | 1012539025
1012540500 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 12.8 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE MATERIAL ... (C=0.1 MOL/L) CERTIPUR | 500 | ML | 492.47 | 1012540500
1012550500 | POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION (NOMINAL 111 MS/CM) CERTIFIED REFERENCE MATERIAL ... (C=1.0 MOL/L) CERTIPUR | 500 | ML | 492.47 | 1012550500
1012570050 | STARCH SOLUBLE ACC. TO ZULKOWSKY GR FOR ANALYSIS | 50 | G | 272.25 | 1012570050
1012570250 | STARCH SOLUBLE ACC. TO ZULKOWSKY GR FOR ANALYSIS | 250 | G | 951.06 | 1012570250
1012571000 | STARCH SOLUBLE ACC. TO ZULKOWSKY GR FOR ANALYSIS | 1 | KG | 3327.50 | 1012571000
1012611000 | ANILINE FOR ANALYSIS  | 1 | L | 232.32 | 1012611000
1012621000 | WATER ULTRAPUR | 1 | L | 508.20 | 1012621000
1012670100 | BROWN A POWDER LESS THAN 0.3 MM PATINAL | 100 | G | 332.75 | 1012670100
1012671000 | BROWN A POWDER LESS THAN 0.3 MM PATINAL | 1 | KG | 1954.15 | 1012671000
1012820500 | GASSNER AGAR WATER-BLUE-METACHROME-YELLOW LACTOSE AGAR ACC. TO GASSNER FOR MICROBIOLOGY | 500 | G | 329.12 | 1012820500
1012825000 | GASSNER AGAR WATER-BLUE-METACHROME-YELLOW LACTOSE AGAR ACC. TO GASSNER FOR MICROBIOLOGY | 5 | KG | 3138.74 | 1012825000
1012870100 | LOEFFLER'S METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 100 | ML | 58.08 | 1012870100
1012870500 | LOEFFLER'S METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 500 | ML | 98.01 | 1012870500
1012872500 | LOEFFLER'S METHYLENE BLUE SOLUTION FOR MICROSCOPY | 2.5 | L | 295.24 | 1012872500
1012950001 | COLIFORMS 50 READYCULT | 1 | ST | 257.73 | 1012950001
1012980001 | COLIFORMS 100 READYCULT | 1 | YL | 289.19 | 1012980001
1012990001 | ENTEROCOCCI 100 READYCULT | 1 | ST | 289.19 | 1012990001
1013010050 | AURAMINE O (C.I. 41000) FOR MICROSCOPY | 50 | G | 123.42 | 1013010050
1013060025 | NAPHTHOL GREEN B (C.I. 10020) INDICATOR | 25 | G | 124.63 | 1013060025
1013070025 | TITAN YELLOW (C.I. 19540) INDICATOR REAG. PH EUR | 25 | G | 165.77 | 1013070025
1013100050 | BRILLIANT GREEN (HYDROGEN SULFATE) (C.I. 42040) FOR MICROBIOLOGY | 50 | G | 235.95 | 1013100050
1013220025 | METHYL ORANGE (C.I. 13025) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 25 | G | 165.77 | 1013220025
1013220100 | METHYL ORANGE (C.I. 13025) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 100 | G | 579.59 | 1013220100
1013221000 | METHYL ORANGE (C.I. 13025) INDICATOR ACS,REAG. PH EUR | 1 | KG | 2960.87 | 1013221000
1013230250 | METHYL ORANGE SOLUTION 0.1% INDICATOR PH 3.1-4.4 (RED YELLOW-ORANGE) | 250 | ML | 112.53 | 1013230250
1013231000 | METHYL ORANGE SOLUTION 0.1% INDICATOR PH 3.1-4.4 (RED YELLOW-ORANGE) | 1 | L | 200.86 | 1013231000
1013240010 | JANUS GREEN (C.I. 11050) FOR MICROSCOPY | 10 | G | 745.36 | 1013240010
1013400025 | CONGO RED (C.I. 22120) INDICATOR REAG. PH EUR | 25 | G | 133.10 | 1013400025

آدرس ما

شماره تماس :4182 110 0919
شماره تماس :3310 156 0910
شماره فکس :4459 8977 021

مهندس رضایی
[email protected]

ادرس: تهران بالاتر از چهارراه گلوبندک / خیابان سمیه نبش کوچه نسترن طبقه دوم

نمایندگی:ساوه خیابان مطهری / روبروی هلال احمر /بین مطهری 29 و 31

مارا تائید می کند

Premium Joomla Templates